Mai and tam comic th

download Mai and tam comic th

of 19

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  413
 • download

  32

Embed Size (px)

description

“เรื่องของใหม่และตั้ม” การ์ตูนเพื่อการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ปลูกฝังเยาวชนให้กล้าปกป้องตนเอง

Transcript of Mai and tam comic th

 • Primary

 • 1

  Presented by

 • 32

 • ...

  54

 • !

  ?

  76

 • ...

  ?. .

  ....... .

  ?. .

  ?. .

  1.

  2.

  12

  34

  98

 • ! ! !

  1110

 • 1

  2

  1312

 • ...

  .....

  191 1300 1387

  ?

  1514

 • 16

  16

 • .....

  191

  1300

  1387

  ?

  15 14

  ...

 • 12

  1

  2

  13 12

 • !

  !

  !

  11 10

 • ...

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ?

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  1

  2

  3

  4

  9 8

  1.

  2.

 • ?

  7

  !

  6

 • ?

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  ...

  4

 • 3 2

 • 1

  Presented by

 • Secondary