republika hrvatska - mali vodič republic of croatia - mini guide 2014.

download republika hrvatska - mali vodič republic of croatia - mini guide 2014.

of 492

 • date post

  31-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  330
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of republika hrvatska - mali vodič republic of croatia - mini guide 2014.

 • UDK 058:32+35 (497.5) ISSN 1334-0220

  Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured

  Digital Information Documentation Office

  REPUBLIKA HRVATSKA - MALI VODI

  REPUBLIC OF CROATIA

  - MINI GUIDE

  2014.

  Repub. Hrvat. - Mali vodi, 18, 2014, 1 Zagreb, lipanj /June 2014.

 • Izdava / Published by: Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske

  Digital Information Documentation Office of the Government of the Republic of Croatia

  Za izdavaa / For the Publisher:

  Almir Elezovi

  Urednica / Editor: Danica Horvat

  Priredili / Compiled by:

  Nevenka Bartoli, Marija Bri, Tomislav uri, eljko Dastlik, Tanja Didak Prekpalaj, Ivana Hajsek, Danica Horvat, Tomislav Lamut, Agne Sari, Kreimir imii

  Dizajn baze podataka / Database design:

  eljka Motika, Danica Horvat

  Priprava za objavu / Page layout: Tomislav uri, Kreimir imii

  Izlazi jedanput godinje

  Published annually

  Adresa izdavaa / Publisher's address:

  Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Digital Information Documentation Office

  Siget 18c

  10020 Zagreb (+385 1) 4855-827 (+385 1) 4855-655 @ ured@digured.hr www.digured.hr

 • UDK 058:32+35 (497.5) ISSN 1334-0220

  Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured

  Digital Information Documentation Office

  REPUBLIKA HRVATSKA - MALI VODI

  REPUBLIC OF CROATIA

  - MINI GUIDE

  2014.

  Repub. Hrvat. - Mali vodi, 18, 2014, 1 Zagreb, lipanj /June 2014.

 • UVOD Novo, 18. izdanje Maloga vodia predstavlja adresar tijela javne vlasti, diplomatsko - konzularnih predstavnitava Republike Hrvatske u svijetu kao i diplomatsko - konzularnih predstavnitava stranih zemalja u Hrvatskoj. Osim toga Mali vodi nudi i druge podatke namijenjene lakem pronalaenju korisnih informacija iz podruja djelovanja dravnih i javnih institucija u Republici Hrvatskoj. Svi podaci su na hrvatskome i engleskom jeziku, a sadraj je podijeljen na 8 poglavlja. Adresar tijela javne vlasti postavljen je tako da potuje ustroj Republike Hrvatske. Dio adresara koji se odnosi na Lokalnu i podrunu samoupravu strukturiran je abecedno prema upanijama, a nakon podataka o svakoj upaniji dolaze podaci o pripadajuim gradovima i opinama. Ostala dva adresara, Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu i Diplomatske misije i konzularni uredi u RH posloena su abecedno prema hrvatskome nazivu zemlje. Svi adresari sadre: naziv tijela, - potansku adresu, - broj telefona, - broj telefaksa, @ - elektroniku potu, - internet adresu te

  -imena dunosnica i dunosnika i visokih dravnih i javnih slubenica i slubenika. Uz to Adresar tijela javne vlasti donosi i:

  - podatak o unutarnjem ustrojstvu. Za lake snalaenje u podacima prireena su Kazala koja, pomou rednog broja, upuuju na smjetaj tijela unutar pojedinog adresara. Osim navedenog, Mali vodi prua uvid u Popis dunosnika i visokih dravnih i javnih slubenika s funkcijama, Kronologiju Vlade Republike Hrvatske te prikaz Parlamentarnih stranaka u RH. Ovo izdanje Maloga vodia sadri podatke sa stanjem od 18. lipnja 2014. godine. U Zagrebu, lipanj 2014.

  Urednitvo

  i

 • INTRODUCTION The new, 18th edition of the Mini Guide presents the directory of the public authority bodies, diplomatic and consular representative bodies of the Republic of Croatia in the world as well as the diplomatic and consular representative bodies of foreign countries in the Republic of Croatia. Beside that the Mini Guide also offers other data intended for easier location of useful information from the area of activity of the state bodies and public institutions of the Republic of Croatia. All data appear in Croatian and English, and the content is divided into eight chapters. Directory of state and public institutions is organized according to the organizational structure of the Republic of Croatia. The part of the directory relating to the local and regional self-government is structured alphabetically by counties with data on cities and municipalities following data on every county. The remaining two directories, Diplomatic and consular representative bodies of the Republic of Croatia in the world and Diplomatic and consular representative bodies of foreign countries in the Republic of Croatia, are arranged alphabetically according to the Croatian name of the country. All directories comprise: name of the body, - address, - telephone number, - facsimile number, @ - e-mail address, - Internet address and

  - the name(s) of the headperson(s). Besides, the Directory of state and public institutions also offers:

  - data on the internal organization. For the easier orientation through data, Indexes are supplied which by means of the ordinal number refer to the position of a body inside the particular directory. Mini Guide also offers List of high-ranking officials and senior officers with their positions, Chronology of the Government of the Republic of Croatia and the list of Parliamentary parties in the Republic of Croatia. This edition of the Mini Guide contains data as of June 18, 2014. Zagreb, June, 2014 Editorial staff

  ii

 • iii

  SADRAJ / CONTENTS 1. Republika Hrvatska : osnovni podaci / Republic of Croatia : basic data................................................... 1 2. Adresar tijela javne vlasti : prema ustroju /

  Directory of State and Public Institutions : Structure............. 13 Zakonodavna vlast / Legislative Authority ............................. 15 Hrvatski sabor / Croatian Parliament........................................... 15 Odbori, povjerenstva i druga radna tijela Hrvatskoga sabora/ Committees and Special Committees of the Croatian Parliament.... 16 Stalna izaslanstva / Parliamentary Delegations........................... 20 Izvrna vlast / Executive Authorities ......................................... 21 Predsjednik Republike Hrvatske / President of the Republic of Croatia.................................................. 21 Ured predsjednika Republike / Office of the President of the Republic.............................................. 21 Savjeti i vijea predsjednika Republike / Councils of the President of the Republic......................................... 23

  Komisije i povjerenitva pri Uredu predsjednika Republike / Commissions and Committees at the Office of the President of the Republic ............................................................................................ 24 Vlada Republike Hrvatske / Government of the Republic of Croatia............................................. 24 Stalna radna tijela Vlade / Permanent Working Bodies of the Government............................... 25 Strune slube Vlade / Administrative and Technical Services of the Government............. 26 Ministarstva / Ministries............................................................... 28 Dravni uredi / State Administrative Offices............................................................. 52

 • iv

  Dravne upravne organizacije / State Administrative Organizations................................................. 55 Uredi dravne uprave na podrunoj (regionalnoj) razini / State Administration Offices on Regional Level............................... 62 Nacionalna obrana i sigurnosne slube / National Security and Intelligence Services..................................... 73 Ustavni sud i vrna tijela sudbene vlasti / Constitutional Court and Higher Judicial Power.................... 74 Ustavni sud / Constitutional Court............................................... 74 Vrhovni sud / Supreme Court....................................................... 74 Visoki upravni sud / High Administrative Court........................ 74 Visoki prekrajni sud / High Magistrates Court.......................... 74 Visoki trgovaki sud / High Commercial Court........................... 74 Dravno sudbeno vijee / State Judiciary Council...................... 74 Dravno odvjetnitvo / State Prosecutor's Office........................ 75 Dravnoodvjetniko vijee / State Prosecutor Council............... 75 upanijski sudovi / County Courts.............................................. 75 Opinski sudovi / Municipal Courts............................................ 77 Upravni sudovi / Administrative Courts ..................................... 85 Prekrajni sudovi / Magistrate's Courts....................................... 86 Trgovaki sudovi / Commercial Courts........................................ 95

  Samostalna i neovisna tijela RH / Independent Bodies of the Republic of Croatia......................... 96 Agencija za zatitu trinog natjecanja / Croatian Competition Agency .............................................................................................. 96 Dravna komisija za kontrolu postupaka javne nabave / State Commission for Control of Public Procurement Procedures .. 96 Dravni ured za reviziju / State Audit Office ............................. 96 Dravno izborno povjerenstvo / National Electoral Commission ...................................................................................... 96 Hrvatska narodna banka / Croatian National Bank ................... 96 Povjerenik za informiranje / Information Commissioner............. 97 Povjerenstvo za odluivanje o sukobu interesa / Commission for Identification of the Conflict of Interest ...................................... 97 Pravobranitelj za djecu / Ombudsman for Children...................