Cod Procedura Civila Actualizat

download Cod Procedura Civila Actualizat

of 302

Embed Size (px)

Transcript of Cod Procedura Civila Actualizat

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  1/302

  LEGE Nr. 134 din 1 iulie 2010

  privind Codul de procedur civil

  EMITENT: PARLAMENTL R!M"NIEI

  P#LICAT$ %N: M!NIT!RL !&ICIAL NR. 4'( din 1( iulie 2010

  P)rl)*en+ul Ro*,niei )dop+ pre-en+) lee.

  TITLL PRELIMINAR

  /o*eniul de rele*en+)re )l Codului de procedur civil i principiile

  und)*en+)le )le proceului civil

  CAPIT!LL I

  /o*eniul de rele*en+)re )l Codului de procedur civil

  ART. 1

  !iec+ul i copul Codului de procedur civil

  15 Codul de procedur civil6 denu*i+ 7n con+inu)re codul6 +)ile+e reulile deco*pe+en8 i de 9udec)re ) c)u-elor civile6 precu* i cele de eecu+)re );o+r,rilor in+)n8elor i ) )l+or +i+luri eecu+orii6 7n copul 7np+uirii 9u+i8iei 7n *)+eriecivil.

  25 %n 7np+uire) 9u+i8iei6 in+)n8ele 9udec+ore+i 7ndeplinec un erviciu de in+erepulic6 )iur,nd repec+)re) ordinii de drep+6 ) lier+8ilor und)*en+)le6 )drep+urilor i in+ereelor lei+i*e )le pero)nelor i-ice i pero)nelor 9uridice6)plic)re) leii i )r)n+)re) upre*)8iei )ce+ei).

  ART. 2

  Aplic)ili+)+e) ener)l ) Codului de procedur civil

  15 /ipo-i8iile pre-en+ului cod con+i+uie procedur) de drep+ co*un 7n *)+eriecivil.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  2/302

  ART. 3

  Aplic)re) priori+)r ) +r)+)+elor in+ern)8ion)le privi+o)re l) drep+urile o*ului

  15 %n *)+eriile rele*en+)+e de pre-en+ul cod6 dipo-i8iile privind drep+urile i

  lier+8ile pero)nelor vor i in+erpre+)+e i )plic)+e 7n concord)n8 cu Con+i+u8i)6/ecl)r)8i) niver)l ) /rep+urilor !*ului6 cu p)c+ele i cu celel)l+e +r)+)+e l) c)reRo*,ni) e+e p)r+e.

  25 /)c ei+ neconcord)n8e 7n+re p)c+ele i +r)+)+ele privi+o)re l) drep+urileund)*en+)le )le o*ului6 l) c)re Ro*,ni) e+e p)r+e6 i pre-en+ul cod6 )u priori+)+erele*en+rile in+ern)8ion)le6 cu ecep8i) c)-ului 7n c)re pre-en+ul cod con8inedipo-i8ii *)i )vor)ile.

  ART. 4

  Aplic)re) priori+)r ) drep+ului niunii Europene

  %n *)+eriile rele*en+)+e de pre-en+ul cod6 nor*ele oli)+orii )le drep+ului niuniiEuropene e )plic 7n *od priori+)r6 indieren+ de c)li+)+e) )u de +)+u+ul pr8ilor.=

  CAPIT!LL II

  Principiile und)*en+)le )le proceului civil

  >ART. (

  %nd)+oriri privind pri*ire) i olu8ion)re) cererilor

  15 ?udec+orii )u 7nd)+orire) pri*e)c i olu8ione-e orice cerere deco*pe+en8) in+)n8elor 9udec+ore+i6 po+rivi+ leii.

  25 Niciun 9udec+or nu po)+e reu-) 9udece pe *o+iv c lee) nu prevede6 e+enecl)r )u inco*ple+.

  35 %n c)-ul 7n c)re o pricin nu po)+e i olu8ion)+ nici 7n )-) leii6 nici )

  u-)n8elor6 i)r 7n lip) )ce+or) din ur*6 nici 7n )-) dipo-i8iilor le)le privi+o)re l)i+u)8ii )e*n+o)re6 e) v) +reui 9udec)+ 7n )-) principiilor ener)le )ledrep+ului6 )v,nd 7n vedere +o)+e circu*+)n8ele )ce+ei) i 8in,nd e)*) de cerin8eleec;i+8ii.

  45 E+e in+er-i 9udec+orului +)ile)c dipo-i8ii ener)l oli)+orii prin;o+r,rile pe c)re le pronun8 7n c)u-ele ce 7i un+ upue 9udec8ii.>

  ART. @

  /rep+ul l) un proce ec;i+)il6 7n +er*en op+i* i previ-iil

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  3/302

  15 !rice pero)n )re drep+ul l) 9udec)re) c)u-ei )le 7n *od ec;i+)il6 7n +er*enop+i* i previ-iil6 de c+re o in+)n8 independen+6 i*p)r8i)l i +)ili+ de lee. %n)ce+ cop6 in+)n8) e+e d)+o)re dipun +o)+e *urile per*ie de lee i )iure deur)re) cu celeri+)+e ) 9udec8ii.

  25 /ipo-i8iile )lin. 15 e )plic 7n *od corepun-+or i 7n )-) eecu+rii ili+e.

  ART.

  Le)li+)+e)

  15 Proceul civil e deo)r 7n conor*i+)+e cu dipo-i8iile leii.

  25 ?udec+orul )re 7nd)+orire) de ) )iur) repec+)re) dipo-i8iilor leii privindre)li-)re) drep+urilor i 7ndeplinire) oli)8iilor pr8ilor din proce.

  ART. '

  E)li+)+e)

  %n proceul civil pr8ilor le e+e )r)n+)+ eerci+)re) drep+urilor proceu)le6 7n*od e)l i r dicri*inri.

  ART. B

  /rep+ul de dipo-i8ie )l pr8ilor

  15 Proceul civil po)+e i porni+ l) cerere) celui in+ere)+ )u6 7n c)-urile )nu*eprev-u+e de lee6 l) cerere) )l+ei pero)ne6 or)ni-)8ii ori ) unei )u+ori+8i )uin+i+u8ii pulice ori de in+ere pulic.

  25 !iec+ul i li*i+ele proceului un+ +)ili+e prin cererile i )prrile pr8ilor.

  35 %n condi8iile leii6 p)r+e) po)+e6 dup c)-6 renun8) l) 9udec)re) cererii dec;e*)re 7n 9udec)+ )u l) 7nui drep+ul pre+in6 po)+e recuno)+e pre+en8iile pr8ii)dvere6 e po)+e 7nvoi cu )ce)+) pen+ru ) pune c)p+6 7n +o+ )u 7n p)r+e6proceului6 po)+e renun8) l) eerci+)re) cilor de )+)c ori l) eecu+)re) unei ;o+r,ri.

  /e )e*ene)6 p)r+e) po)+e dipune de drep+urile )le 7n orice )l+ *od per*i delee.

  ART. 10

  !li)8iile pr8ilor 7n deur)re) proceului

  15 Pr8ile )u oli)8i) 7ndepline)c )c+ele de procedur 7n condi8iile6 ordine)i +er*enele +)ili+e de lee )u de 9udec+or6 7i proe-e pre+en8iile i )prrile6 con+riuie l) deur)re) r 7n+,r-iere ) proceului6 ur*rind6 +o+ )+el6in)li-)re) )ce+ui).

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  4/302

  25 /)c o p)r+e de8ine un *i9loc de pro6 9udec+orul po)+e6 l) cerere) celeil)l+epr8i )u din oiciu6 dipun 7n8i)re) )ce+ui)6 u )nc8iune) pl8ii unei )*en-i9udici)re.

  ART. 11

  !li)8iile +er8ilor 7n deur)re) proceului

  !rice pero)n e+e oli)+6 7n condi8iile leii6 pri9ine re)li-)re) 9u+i8iei. Celc)re6 r *o+iv lei+i*6 e u+r)e de l) 7ndeplinire) )ce+ei oli)8ii po)+e icon+r,n o eecu+e u )nc8iune) pl8ii unei )*en-i 9udici)re i6 d)c e+ec)-ul6 ) unor d)unein+eree.

  ART. 12

  #un)credin8

  15 /rep+urile proceu)le +reuie eerci+)+e cu uncredin86 po+rivi+ copului 7nvedere) crui) )u o+ recunocu+e de lee i r ) e 7nclc) drep+urile proceu)le)le )l+ei pr8i.

  25 P)r+e) c)re 7i eerci+ drep+urile proceu)le 7n *od )u-iv rpunde pen+rupre9udiciile *)+eri)le i *or)le c)u-)+e. E) v) pu+e) i oli)+6 po+rivi+ leii6 i l)pl)+) unei )*en-i 9udici)re.

  35 /e )e*ene)6 p)r+e) c)re nu 7i 7ndepline+e cu uncredin8 oli)8iile

  proceu)le rpunde po+rivi+ )lin. 25.

  ART. 13

  /rep+ul l) )pr)re

  15 /rep+ul l) )pr)re e+e )r)n+)+.

  25 Pr8ile )u drep+ul6 7n +o+ curul proceului6 de ) i repre-en+)+e )u6 dup c)-6)i+)+e 7n condi8iile leii. %n recur6 cererile i conclu-iile pr8ilor nu po+ i or*ul)+e iu8inu+e dec,+ prin )voc)+ )u6 dup c)-6 conilier 9uridic6 cu ecep8i) i+u)8iei 7n

  c)re p)r+e) )u *)nd)+)rul )ce+ei)6 o8 ori rud p,n l) r)dul )l doile) incluiv6e+e licen8i)+ 7n drep+.

  35 Pr8ilor li e )iur poiili+)+e) de ) p)r+icip) l) +o)+e )-ele de deur)re )proceului. Ele po+ i) cuno+in8 de cuprinul do)rului6 propun proe6 7i)c )prri6 7i pre-in+e u8inerile 7n cri i or)l i eerci+e cile le)le de)+)c6 cu repec+)re) condi8iilor prev-u+e de lee.

  45 In+)n8) po)+e dipune 7n8i)re) 7n pero)n ) pr8ilor6 c;i)r )+unci c,nd)ce+e) un+ repre-en+)+e.

  ART. 14

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  5/302

  Con+r)dic+ori)li+)+e)

  15 In+)n8) nu po)+e ;o+r7 )upr) unei cereri dec,+ dup ci+)re) )u 7n8i)re)pr8ilor6 d)c lee) nu prevede )l+el.

  25 Pr8ile +reuie 7i )c cunocu+e reciproc i 7n +i*p u+il6 direc+ )u prinin+er*ediul in+)n8ei6 dup c)-6 *o+ivele de )p+ i de drep+ pe c)re 7i 7n+e*ei)-pre+en8iile i )prrile6 precu* i *i9lo)cele de pro de c)re 7n8ele eoloe)c6 )+el 7nc,+ iec)re din+re ele 7i po)+ or)ni-) )pr)re).

  35 Pr8ile )u oli)8i) de ) epune i+u)8i) de )p+ l) c)re e reer pre+en8iile i)prrile lor 7n *od corec+ i co*ple+6 r ) den)+ur) )u o*i+e )p+ele c)re le un+cunocu+e. Pr8ile )u oli)8i) de ) epune un punc+ de vedere propriu )8 de)ir*)8iile pr8ii )dvere cu privire l) 7*pre9urri de )p+ relev)n+e 7n c)u-.

  45 Pr8ile )u drep+ul de ) dicu+) i )ru*en+) orice c;e+iune de )p+ )u dedrep+ invoc)+ 7n curul proceului de c+re orice p)r+icip)n+ l) proce6 incluiv dec+re in+)n8 din oiciu.

  (5 In+)n8) e+e oli)+6 7n orice proce6 upun dicu8iei pr8ilor +o)+ecererile6 ecep8iile i 7*pre9urrile de )p+ )u de drep+ invoc)+e.

  @5 In+)n8) 7i v) 7n+e*ei) ;o+r,re) nu*)i pe *o+ive de )p+ i de drep+6 peeplic)8ii )u pe *i9lo)ce de pro c)re )u o+ upue6 7n pre)l)il6 de-)+eriicon+r)dic+orii.

  ART. 1(

  !r)li+)+e)

  Proceele e de-)+ or)l6 cu ecep8i) c)-ului 7n c)re lee) dipune )l+el )u c,ndpr8ile olici+ epre in+)n8ei c) 9udec)+) e )c nu*)i pe )-) )c+elor depuel) do)r.

  ART. 1@

  Ne*i9locire)

  Proele e )d*ini+re)- de c+re in+)n8) c)re 9udec proceul6 cu ecep8i)c)-urilor 7n c)re lee) +)ile+e )l+el.

  ART. 1

  Pulici+)+e)

  Dedin8ele de 9udec)+ un+ pulice6 7n ))r de c)-urile prev-u+e de lee.

  ART. 1'

  Li*) deurrii proceului

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  6/302

  15 Proceul civil e deo)r 7n li*) ro*,n.

  25 Ce+8enii ro*,ni )p)r8in,nd *inori+8ilor n)8ion)le )u drep+ul e epri*e 7nli*) *)+ern 7n )8) in+)n8elor de 9udec)+6 7n condi8iile leii.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  7/302

  le conider nece)re6 precu* i )l+e *uri prev-u+e de lee6 c;i)r d)c pr8ile e7*po+rivec.

  35 ?udec+orul po)+e dipune in+roducere) 7n c)u- ) )l+or pero)ne6 7n condi8iileleii. Pero)nele )+el in+rodue 7n c)u- vor )ve) poiili+)+e)6 dup c)-6 de )

  renun8) l) 9udec)+ )u l) drep+ul pre+in6 de ) )c;ie) l) pre+en8iile recl)*)n+ului oride ) pune c)p+ proceului prin+ro +r)n-)c8ie.

  45 ?udec+orul d )u re+)ile+e c)liic)re) 9uridic ) )c+elor i )p+elor dedue9udec8ii6 c;i)r d)c pr8ile le)u d)+ o )l+ denu*ire. %n )ce+ c)- 9udec+orul e+eoli)+ pun 7n dicu8i) pr8ilor c)liic)re) 9uridic e)c+.

  (5 Cu +o)+e )ce+e)6 9udec+orul nu po)+e c;i*) denu*ire) )u +e*eiul 9uridic7n c)-ul 7n c)re pr8ile6 7n vir+u+e) unui )cord epre privind drep+uri de c)re6 po+rivi+leii6 po+ dipune6 )u +)ili+ c)liic)re) 9uridic i *o+ivele de drep+ )upr) cror) )u

  7n8ele li*i+e-e de-)+erile6 d)c )+el nu e 7nc)lc drep+urile )u in+ereelelei+i*e )le )l+or).

  @5 ?udec+orul +reuie e pronun8e )upr) ) +o+ cee) ce ) ceru+6 r 7n )depi li*i+ele 7nve+irii6 7n ))r de c)-urile 7n c)re lee) )r dipune )l+el.

  >5 !ri de c,+e ori lee) 7i re-erv 9udec+orului pu+ere) de )preciere )u 7i cere 8in e)*) de +o)+e circu*+)n8ele c)u-ei6 9udec+orul v) 8ine e)*)6 7n+re )l+ele6de principiile ener)le )le drep+ului6 de cerin8ele ec;i+8ii i de un)credin8.>

  ART. 23 Repec+ul cuveni+ 9u+i8iei

  15 Cei pre-en8i l) edin8) de 9udec)+ un+ d)+ori *)nie+e repec+ul cuveni+)8 de in+)n8 i nu +ulure un) deur)re ) edin8ei de 9udec)+.

  25 Preedin+ele ve;e)- c) ordine) i ole*ni+)+e) edin8ei ie repec+)+e6pu+,nd lu) 7n )ce+ cop orice *ur prev-u+ de lee.

  CAPIT!LL III

  Aplic)re) leii de procedur civil

  ART. 24

  Lee) )plic)il proceelor noi

  /ipo-i8iile leii noi de procedur e )plic nu*)i proceelor i eecu+rilor ili+e

  7ncepu+e dup in+r)re) )ce+ei) 7n vio)re.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  8/302

  ART. 2(

  Lee) )plic)il proceelor 7n cur

  15 Proceele 7n cur de 9udec)+6 precu* i eecu+rile ili+e 7ncepu+e u lee)

  vec;e r*,n upue )celei lei.

  25 Proceele 7n cur de 9udec)+ l) d)+) c;i*rii co*pe+en8ei in+)n8elor le)l7nve+i+e vor con+inu) ie 9udec)+e de )cele in+)n8e6 po+rivi+ leii u c)re )u7ncepu+. %n c)- de +ri*i+ere pre re9udec)re6 dipo-i8iile le)le privi+o)re l)co*pe+en86 7n vio)re l) d)+) c,nd ) 7ncepu+ proceul6 r*,n )plic)ile.

  35 %n c)-ul 7n c)re in+)n8) 7nve+i+ e+e deiin8)+6 do)rele e vor +ri*i+e dinoiciu in+)n8ei co*pe+en+e po+rivi+ leii noi. /ipo-i8iile )lin. 15 r*,n )plic)ile.

  ART. 2@

  Lee) )plic)il *i9lo)celor de pro

  15 Lee) c)re uverne)- condi8iile de )d*iiili+)+e i pu+ere) dovedi+o)re )proelor precon+i+ui+e i ) pre-u*8iilor le)le e+e ce) 7n vio)re l) d)+) produceriiori6 dup c)-6 ) v,ririi )p+elor 9uridice c)re )c oiec+ul pro)8iunii.> 25Ad*ini+r)re) proelor e )ce po+rivi+ leii 7n vio)re l) d)+) )d*ini+rrii lor.

  ART. 2

  Lee) )plic)il ;o+r,rilor

  o+r,rile r*,n upue cilor de )+)c6 *o+ivelor i +er*enelor prev-u+e de lee)u c)re ) 7ncepu+ proceul.

  ART. 2'

  Teri+ori)li+)+e) leii de procedur

  15 /ipo-i8iile leii de procedur e )plic +u+uror proceelor c)re e 9udec dec+re in+)n8ele ro*,ne6 u re-erv) unor dipo-i8ii le)le con+r)re.>

  25 %n c)-ul r)por+urilor proceu)le cu ele*en+ de e+r)nei+)+e6 de+er*in)re) leiide procedur )plic)ile e )ce po+rivi+ nor*elor cuprine 7n c)r+e) ) FII).

  CARTEA I

  /ipo-i8ii ener)le

  TITLL I

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  9/302

  Ac8iune) civil

  ART. 2B

  No8iune)

  Ac8iune) civil e+e )n)*lul *i9lo)celor proceu)le prev-u+e de lee pen+rupro+ec8i) drep+ului uiec+iv pre+in de c+re un) din+re pr8i )u ) unei )l+e i+u)8ii9uridice6 precu* i pen+ru )iur)re) )prrii pr8ilor 7n proce.

  ART. 30

  Cererile 7n 9u+i8ie

  15 !ricine )re o pre+en8ie 7*po+riv) unei )l+e pero)ne ori ur*re+e olu8ion)re)7n 9u+i8ie ) unei i+u)8ii 9uridice )re drep+ul )c o cerere 7n)in+e) in+)n8eico*pe+en+e.

  25 Cererile 7n 9u+i8ie un+ princip)le6 )cceorii6 )di8ion)le i inciden+)le.

  35 Cerere) princip)l e+e cerere) in+roduc+iv de in+)n8. E) po)+e cuprinde)+,+ c)pe+e de cerere princip)le6 c,+ i c)pe+e de cerere )cceorii.

  45 Cererile )cceorii un+ )cele cereri ) cror olu8ion)re depinde de olu8i) d)+unui c)p+ de cerere princip)l.

  (5 Con+i+uie cerere )di8ion)l )ce) cerere prin c)re o p)r+e *odiic pre+en8iile)le )n+erio)re.

  @5 Cererile inciden+)le un+ cererile or*ul)+e 7n c)drul unui proce )l)+ 7n cur dedeur)re.

  ART. 31

  Aprrile

  Aprrile or*ul)+e 7n 9u+i8ie po+ i de ond )u procedur)le.

  ART. 32

  Condi8iile de eerci+)re ) )c8iunii civile

  15 !rice cerere po)+e i or*ul)+ i u8inu+ nu*)i d)c )u+orul )ce+ei):

  >)5 )re c)p)ci+)+e proceu)l6 7n condi8iile leii>.

  5 )re c)li+)+e proceu)l

  c5 or*ule)- o pre+en8ie

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  10/302

  d5 9u+iic un in+ere.

  25 /ipo-i8iile )lin. 15 e )plic 7n *od corepun-+or i 7n c)-ul )prrilor.

  ART. 33

  In+ereul de ) )c8ion)

  In+ereul +reuie ie de+er*in)+6 lei+i*6 peron)l6 ncu+ i )c+u)l. Cu +o)+e)ce+e)6 c;i)r d)c in+ereul nu e+e ncu+ i )c+u)l6 e po)+e or*ul) o cerere cucopul de ) preveni 7nclc)re) unui drep+ uiec+iv )*enin8)+ )u pen+ru )pre7n+,*pin) producere) unei p)ue i*inen+e i c)re nu )r pu+e) rep)r).

  ART. 34

  Re)li-)re) drep+urilor )ec+)+e de un +er*en

  15 Cerere) pen+ru pred)re) unui un l) 7*plinire) +er*enului con+r)c+u)l po)+e icu+ c;i)r 7n)in+e de 7*plinire) )ce+ui +er*en.

  25 He po)+e6 de )e*ene)6 cere6 7n)in+e de +er*en6 eecu+)re) l) +er*en )oli)8iei de 7n+re8inere )u ) )l+ei pre+)8ii periodice.

  35 Po+ i 7ncuviin8)+e6 7n)in+e de 7*plinire) +er*enului6 i )l+e cereri pen+rueecu+)re) l) +er*en ) unor oli)8ii6 ori de c,+e ori e v) con+)+) c )ce+e) po+pre7n+,*pin) o p)u 7ne*n)+ pe c)re recl)*)n+ul )r 7ncerc)o d)c )r )+ep+)7*plinire) +er*enului.

  ART. 3(

  Con+)+)re) ei+en8ei )u inei+en8ei unui drep+

  Cel c)re )re in+ere po)+e ce)r con+)+)re) ei+en8ei )u inei+en8ei unuidrep+. Cerere) nu po)+e i pri*i+ d)c p)r+e) po)+e cere re)li-)re) drep+ului peorice )l+ c)le prev-u+ de lee.

  C)li+)+e) proceu)l

  C)li+)+e) proceu)l re-ul+ din iden+i+)+e) din+re pr8i i uiec+ele r)por+ului9uridic li+iio6 )+el cu* )ce+) e+e dedu 9udec8ii. Ei+en8) )u inei+en8)drep+urilor i ) oli)8iilor )ir*)+e con+i+uie o c;e+iune de ond.>

  ART. 3@

  Lei+i*)re) proceu)l ) )l+or pero)ne

  %n c)-urile i condi8iile prev-u+e ecluiv prin lee6 e po+ in+roduce cereri )u epo+ or*ul) )prri i de pero)ne6 or)ni-)8ii6 in+i+u8ii )u )u+ori+8i6 c)re6 r )

  9u+iic) un in+ere peron)l6 )c8ione)- pen+ru )pr)re) drep+urilor ori in+ereelor

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  11/302

  lei+i*e )le unor pero)ne )l)+e 7n i+u)8ii peci)le )u6 dup c)-6 7n copul ocro+iriiunui in+ere de rup ori ener)l.

  ART. 3

  Tr)n*i+ere) c)li+8ii proceu)le

  C)li+)+e) de p)r+e e po)+e +r)n*i+e le)l )u conven8ion)l6 c) ur*)re )+r)n*iiunii6 7n condi8iile leii6 ) drep+urilor ori i+u)8iilor 9uridice dedue 9udec8ii.

  ART. 3'

  Hi+u)8i) proceu)l ) 7n+rin+orului i ) ucceorilor i

  15 /)c 7n curul proceului drep+ul li+iio e+e +r)n*i prin )c+e 7n+re vii cu +i+lup)r+icul)r6 9udec)+) v) con+inu) 7n+re pr8ile ini8i)le. /)c 7n +r)nerul e+e cu+6 7n

  condi8iile leii6 prin )c+e cu +i+lu p)r+icul)r pen+ru c)u- de *o)r+e6 9udec)+) v)con+inu) cu ucceorul univer)l ori cu +i+lu univer)l )l )u+orului6 dup c)-.

  25 %n +o)+e c)-urile6 ucceorul cu +i+lu p)r+icul)r e+e oli)+ in+ervin 7n c)u-6d)c )re cuno+in8 de ei+en8) proceului6 )u po)+e ie in+rodu 7n c)u-6 l)cerere ori din oiciu. %n )ce+ c)-6 in+)n8) v) decide6 dup 7*pre9urri i 8in,nde)*) de po-i8i) celorl)l+e pr8i6 d)c 7n+rin+orul )u ucceorul univer)l ori cu+i+lu univer)l )l )ce+ui) v) r*,ne )u6 dup c)-6 v) i co din proce. /)c7n+rin+orul )u6 dup c)-6 ucceorul univer)l ori cu +i+lu univer)l )l )ce+ui)e+e co din proce6 9udec)+) v) con+inu) nu*)i cu ucceorul cu +i+lu p)r+icul)r

  c)re v) lu) procedur) 7n +)re) 7n c)re e )l l) *o*en+ul l) c)re )ce+) )in+erveni+ )u ) o+ in+rodu 7n c)u-.

  35 o+r,re) pronun8)+ con+r) 7n+rin+orului )u ucceorului univer)l ori cu+i+lu univer)l )l )ce+ui)6 dup c)-6 v) produce de drep+ eec+e i con+r)ucceorului cu +i+lu p)r+icul)r i v) i 7n+o+de)un) opo-)il )ce+ui) din ur*6 cuecep8i) c)-urilor 7n c)re ) do,ndi+ drep+ul cu uncredin8 i nu *)i po)+e ievin6 po+rivi+ leii6 de c+re )devr)+ul +i+ul)r.

  ART. 3B

  H)nc8iune) 7nclcrii condi8iilor de eerci+)re ) )c8iunii civile

  15 Cererile cu+e de o pero)n c)re nu )re c)p)ci+)+e proceu)l un+ nule )u6dup c)-6 )nul)ile. /e )e*ene)6 7n c)-ul lipei c)li+8ii proceu)le )u )in+ereului6 in+)n8) v) repine cerere) ori )pr)re) or*ul)+ c) iind cu+ de opero)n )u 7*po+riv) unei pero)ne r c)li+)+e ori c) lipi+ de in+ere6 dup c)-.

  25 %nclc)re) dipo-i8iilor pre-en+ului +i+lu po)+e6 de )e*ene)6 )+r)e )plic)re) i) )l+or )nc8iuni prev-u+e de lee6 i)r cel c)re ) ueri+ un pre9udiciu )re drep+ul de )

  i depui+6 po+rivi+ drep+ului co*un.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  12/302

  TITLL II

  P)r+icip)n8ii l) proceul civil

  CAPIT!LL I

  ?udec+orul. Inco*p)+iili+)+e)

  ART. 40

  C)-urile de inco*p)+iili+)+e

  15 ?udec+orul c)re ) pronun8)+ o 7nc;eiere in+erlocu+orie )u o ;o+r,re prin c)re

  ) olu8ion)+ c)u-) nu po)+e 9udec) )cee)i pricin 7n )pel6 recur6 con+e+)8ie 7n)nul)re )u revi-uire i nici dup +ri*i+ere) pre re9udec)re.

  25 /e )e*ene)6 nu po)+e lu) p)r+e l) 9udec)+ cel c)re ) o+ *)r+or6 eper+6)ri+ru6 procuror6 )voc)+6 )i+en+ 9udici)r6 *)i+r)+)i+en+ )u *edi)+or 7n )cee)ic)u-.

  3 )ro)+

  ART. 41

  Al+e c)-uri de inco*p)+iili+)+e

  15 ?udec+orul e+e6 de )e*ene)6 inco*p)+iil de ) 9udec) 7n ur*+o)relei+u)8ii:

  >1. c,nd i) epri*)+ )n+erior prere) cu privire l) olu8ie 7n c)u-) pe c)re ) o+dee*n)+ o 9udece. Punere) 7n dicu8i) pr8ilor6 din oiciu6 ) unor c;e+iuni de )p+)u de drep+6 po+rivi+ )r+. 14 )lin. 45 i (56 nu 7l )ce pe 9udec+or inco*p)+iil>.

  >11. c,nd ei+ 7*pre9urri c)re )c 9u+iic)+ +e*ere) c el6 o8ul u6 )cenden8ii

  ori decenden8ii lor )u )inii lor6 dup c)-6 )u un in+ere 7n le+ur cu pricin) c)ree 9udec>.

  2. c,nd e+e o86 rud )u )in p,n l) r)dul )l p)+rule) incluiv cu )voc)+ul orirepre-en+)n+ul unei pr8i )u d)c e+e c+ori+ cu r)+ele ori cu or) o8ului unei)din+re )ce+e pero)ne

  3. c,nd o8ul )u o+ul u o8 e+e rud ori )in p,n l) r)dul )l p)+rule) incluivcu vreun) din+re pr8i

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  13/302

  4. d)c el6 o8ul )u rudele lor p,n l) r)dul )l p)+rule) incluiv ori )inii lor6 dupc)-6 un+ pr8i 7n+run proce c)re e 9udec l) in+)n8) l) c)re un) din+re pr8i e+e9udec+or

  (. d)c 7n+re el6 o8ul u ori rudele lor p,n l) r)dul )l p)+rule) incluiv )u )inii

  lor6 dup c)-6 i un) din+re pr8i ) ei+)+ un proce pen)l cu cel *ul+ ( )ni 7n)in+e de) i dee*n)+ 9udece pricin). %n c)-ul pl,nerilor pen)le or*ul)+e de pr8i 7ncurul proceului6 9udec+orul devine inco*p)+iil nu*)i 7n i+u)8i) punerii 7n *ic)re) )c8iunii pen)le 7*po+riv) )

  @. d)c e+e +u+ore )u cur)+or )l unei) din+re pr8i

  . d)c el6 o8ul u6 )cenden8ii ori decenden8ii lor )u pri*i+ d)ruri )upro*iiuni de d)ruri ori )l+e )v)n+)9e de l) un) din+re pr8i

  '. d)c el6 o8ul u ori un) din+re rudele lor p,n l) r)dul )l p)+rule) incluiv )u)inii lor6 dup c)-6 e )l 7n rel)8ii de du*nie cu un) din+re pr8i6 o8ul ori rudele)ce+ei) p,n l) r)dul )l p)+rule) incluiv

  B. d)c6 )+unci c,nd e+e 7nve+i+ cu olu8ion)re) unei ci de )+)c6 o8ul )u o rud) ) p,n l) r)dul )l p)+rule) incluiv ) p)r+icip)+6 c) 9udec+or )u procuror6 l)9udec)re) )celei)i pricini 7n)in+e) )l+ei in+)n8e

  10. d)c e+e o8 )u rud p,n l) r)dul )l p)+rule) incluiv )u )in6 dup c)-6cu un )l+ *e*ru )l co*ple+ului de 9udec)+

  11. d)c o8ul6 o rud ori un )in )l u p,n l) r)dul )l p)+rule) incluiv )repre-en+)+ )u )i+)+ p)r+e) 7n )cee)i pricin 7n)in+e) )l+ei in+)n8e

  12. )+unci c,nd ei+ )l+e ele*en+e c)re n)c 7n *od 7n+e*ei)+ 7ndoieli cu privirel) i*p)r8i)li+)+e) ).

  25 /ipo-i8iile )lin. 15 privi+o)re l) o8 e )plic i 7n c)-ul concuinilor.

  ART. 42

  A8inere)

  >ART. 42

  15 %n)in+e de pri*ul +er*en de 9udec)+ reierul de edin8 v) veriic)6 pe )-)do)rului c)u-ei6 d)c 9udec+orul )ce+ei) e )l 7n vreunul din+re c)-urile deinco*p)+iili+)+e prev-u+e l) )r+. 40 i6 c,nd e+e c)-ul6 v) 7n+oc*i un reer)+corepun-+or.>

  25 ?udec+orul c)re +ie c ei+ un *o+iv de inco*p)+iili+)+e 7n privin8) ) e+eoli)+ e )8in de l) 9udec)re) pricinii.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  14/302

  35 /ecl)r)8i) de )8inere e )ce 7n cri de 7nd)+ ce 9udec+orul ) cunocu+ei+en8) c)-ului de inco*p)+iili+)+e )u ver)l 7n edin86 iind cone*n)+ 7n7nc;eiere.

  ART. 43

  Recu-)re)

  15 ?udec+orul )l)+ 7n+ro i+u)8ie de inco*p)+iili+)+e po)+e i recu-)+ de oric)redin+re pr8i 7n)in+e de 7ncepere) oricrei de-)+eri.

  25 C,nd *o+ivele de inco*p)+iili+)+e )u ivi+ ori )u o+ cunocu+e de p)r+e do)rdup 7ncepere) de-)+erilor6 )ce)+) +reuie olici+e recu-)re) de 7nd)+ ce)ce+e) 7i un+ cunocu+e.

  >ART. 44

  Invoc)re) inco*p)+iili+8ii )olu+e

  %n c)-urile prev-u+e l) )r+. 406 9udec+orul nu po)+e p)r+icip) l) 9udec)+6 c;i)rd)c nu ) )8inu+ ori nu ) o+ recu-)+. Nereul)ri+)+e) po)+e i invoc)+ 7n orice+)re ) pricinii.>

  ART. 4(

  ?udec+orii c)re po+ i recu-)8i

  Po+ i recu-)8i nu*)i 9udec+orii c)re )c p)r+e din co*ple+ul de 9udec)+ crui)pricin) i) o+ rep)r+i-)+ pen+ru olu8ion)re.

  ART. 4@

  Cerere) de recu-)re. Condi8ii

  15 Cerere) de recu-)re e po)+e )ce ver)l 7n edin8 )u 7n cri pen+ru iec)re9udec+or 7n p)r+e6 )r+,ndue c)-ul de inco*p)+iili+)+e i proele de c)re p)r+e)7n8elee e oloe)c.

  25 E+e in)d*iiil cerere) 7n c)re e invoc )l+e *o+ive dec,+ cele prev-u+e l))r+. 40 i 41.

  35 Hun+6 de )e*ene)6 in)d*iiile cerere) de recu-)re privi+o)re l) )l8i9udec+ori dec,+ cei prev-u8i l) )r+. 4(6 precu* i cerere) 7ndrep+)+ 7*po+riv))celui)i 9udec+or pen+ru )cel)i *o+iv de inco*p)+iili+)+e.

  45 Nerepec+)re) condi8iilor pre-en+ului )r+icol )+r)e in)d*iiili+)+e) cererii derecu-)re. %n )ce+ c)-6 in)d*iiili+)+e) e con+)+ c;i)r de co*ple+ul 7n )8) crui)) or*ul)+ cerere) de recu-)re6 cu p)r+icip)re) 9udec+orului recu-)+.

  ART. 4

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  15/302

  A8inere) 9udec+orului recu-)+

  15 ?udec+orul 7*po+riv) crui) e+e or*ul)+ o cerere de recu-)re po)+e decl)r)c e )8ine.

  25 /ecl)r)8i) de )8inere e olu8ione)- cu priori+)+e.

  35 %n c)- de )d*i+ere ) decl)r)8iei de )8inere6 cerere) de recu-)re6 indieren+ de*o+ivul )ce+ei)6 v) i repin6 prin )cee)i 7nc;eiere6 c) r*) r oiec+.

  45 %n c)-ul 7n c)re decl)r)8i) de )8inere e repine6 prin )cee)i 7nc;eierein+)n8) e v) pronun8) i )upr) cererii de recu-)re.

  ART. 4'

  H+)re) c)u-ei p,n l) olu8ion)re) cererii

  15 P,n l) olu8ion)re) decl)r)8iei de )8inere nu e v) )ce niciun )c+ deprocedur 7n c)u-.

  25 &or*ul)re) unei cereri de recu-)re nu de+er*in upend)re) 9udec8ii. Cu+o)+e )ce+e)6 pronun8)re) olu8iei 7n c)u- nu po)+e )ve) loc dec,+ dupolu8ion)re) cererii de recu-)re.

  ART. 4B

  Co*punere) co*ple+ului de 9udec)+

  15 A8inere) )u recu-)re) e olu8ione)- de un )l+ co*ple+ )l in+)n8eirepec+ive6 7n co*punere) crui) nu po)+e in+r) 9udec+orul recu-)+ )u c)re )decl)r)+ c e )8ine. /ipo-i8iile )r+. 4@ )lin. 45 r*,n )plic)ile.

  25 C,nd6 din pricin) )8inerii )u recu-rii6 nu e po)+e )lc+ui co*ple+ul de9udec)+6 cerere) e 9udec de in+)n8) ier)r;ic uperio)r.

  ART. (0

  Procedur) de olu8ion)re ) )8inerii )u ) recu-rii

  15 In+)n8) ;o+r+e de 7nd)+6 7n c)*er) de coniliu6 r pre-en8) pr8ilor i)cul+,ndul pe 9udec+orul recu-)+ )u c)re ) decl)r)+ c e )8ine6 nu*)i d)c)preci)- c e+e nece)r. %n )cele)i condi8ii6 in+)n8) v) pu+e) )cul+) i pr8ile.

  25 %n c)-ul 7n c)re l) )cel)i +er*en )u or*ul)+ cereri de recu-)re i de)8inere pen+ru *o+ive dieri+e6 )ce+e) vor i 9udec)+e 7*preun.

  35 Nu e )d*i+e in+ero)+oriul c) *i9loc de dov)d ) *o+ivelor de recu-)re.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  16/302

  45 %n c)-ul )d*i+erii )8inerii )u recu-rii 7n+e*ei)+e pe dipo-i8iile )r+. 41 )lin.15 pc+. 106 in+)n8) v) +)ili c)re din+re 9udec+ori nu v) lu) p)r+e l) 9udec)re)pricinii.

  (5 A8inere) )u recu-)re) e olu8ione)- prin+ro 7nc;eiere c)re e pronun8 7n

  edin8 pulic.

  @5 /)c )8inere) )u6 dup c)-6 recu-)re) ) o+ )d*i6 9udec+orul e v)re+r)e de l) 9udec)re) pricinii. %n )ce+ c)-6 7nc;eiere) v) )r+) 7n ce *ur )c+ele7ndeplini+e de 9udec+or ur*e)- ie p+r)+e.

  ART. (1

  Procedur) de olu8ion)re de c+re in+)n8) uperio)r

  15 In+)n8) uperio)r 7nve+i+ cu 9udec)re) )8inerii )u recu-rii 7n i+u)8i)

  prev-u+ l) )r+. 4B )lin. 25 v) dipune6 7n c)- de )d*i+ere ) cererii6 +ri*i+ere) priciniil) o )l+ in+)n8 de )cel)i r)d din circu*crip8i) ).

  25 /)c cerere) e+e repin6 pricin) e 7n)poi)- in+)n8ei inerio)re.

  ART. (2

  Cile de )+)c

  15 %nc;eiere) prin c)re ) repin recu-)re) po)+e i )+)c)+ nu*)i de pr8i6od)+ cu ;o+r,re) prin c)re ) olu8ion)+ c)u-). C,nd )ce)+ din ur* ;o+r,ree+e deini+iv6 7nc;eiere) v) pu+e) i )+)c)+ cu recur6 l) in+)n8) ier)r;icuperio)r6 7n +er*en de ( -ile de l) co*unic)re) )ce+ei ;o+r,ri.

  25 %nc;eiere) prin c)re ) 7ncuviin8)+ )u ) repin )8inere)6 ce) prin c)re )7ncuviin8)+ recu-)re)6 precu* i 7nc;eiere) prin c)re ) repin recu-)re) 7n c)-ulprev-u+ l) )r+. 4 )lin. 35 nu un+ upue niciunei ci de )+)c.

  35 %n c)-ul prev-u+ l) )lin. 156 d)c in+)n8) de )pel con+)+ c recu-)re) ) o+7n *od rei+ repin6 re)ce +o)+e )c+ele de procedur i6 d)c )preci)- c e+enece)r6 dove-ile )d*ini+r)+e l) pri*) in+)n8. C,nd in+)n8) de recur con+)+ c

  recu-)re) ) o+ rei+ repin6 e) v) c)) ;o+r,re)6 dipun,nd +ri*i+ere) c)u-eipre re9udec)re l) in+)n8) de )pel )u6 )+unci c,nd c)le) de )+)c ) )pelului e+eupri*)+6 l) pri*) in+)n8.

  ART. (3

  Inco*p)+iili+)+e) )l+or p)r+icip)n8i

  /ipo-i8iile pre-en+ului c)pi+ol e )plic 7n *od corepun-+or i procurorilor6*)i+r)8ilor)i+en8i6 )i+en8ilor 9udici)ri i reierilor.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  17/302

  CAPIT!LL II

  Pr8ile

  ART. (4

  Enu*er)re)

  Hun+ pr8i recl)*)n+ul i p,r,+ul6 precu* i6 7n condi8iile leii6 +er8ele pero)ne c)rein+ervin volun+)r )u or8)+ 7n proce.

  HECJINEA 1

  &oloin8) i eerci8iul drep+urilor procedur)le

  ART. ((

  C)p)ci+)+e) proceu)l de oloin8

  15 Po)+e i p)r+e 7n 9udec)+ orice pero)n c)re )re oloin8) drep+urilor civile.

  25 Cu +o)+e )ce+e)6 po+ +) 7n 9udec)+ )oci)8iile6 ocie+8ile )u )l+e en+i+8i r

  peron)li+)+e 9uridic6 d)c un+ con+i+ui+e po+rivi+ leii.

  35 Lip) c)p)ci+8ii proceu)le de oloin8 po)+e i invoc)+ 7n orice +)re )proceului. Ac+ele de procedur 7ndeplini+e de cel c)re nu )re c)p)ci+)+e de oloin8un+ lovi+e de nuli+)+e )olu+.

  ART. (@

  C)p)ci+)+e) proceu)l de eerci8iu

  15 Cel c)re )re c)li+)+e) de p)r+e 7i po)+e eerci+) drep+urile procedur)le 7n nu*e

  propriu )u prin repre-en+)n+6 cu ecep8i) c)-urilor 7n c)re lee) prevede )l+el.

  25 P)r+e) c)re nu )re eerci8iul drep+urilor procedur)le nu po)+e +) 7n 9udec)+dec,+ d)c e+e repre-en+)+6 )i+)+ ori )u+ori-)+ 7n condi8iile prev-u+e de leile)u6 dup c)-6 de +)+u+ele c)re 7i rele*en+e)- c)p)ci+)+e) ori *odul deor)ni-)re.

  35 Lip) c)p)ci+8ii de eerci8iu ) drep+urilor procedur)le po)+e i invoc)+ 7n orice+)re ) proceului.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  18/302

  45 Ac+ele de procedur 7ndeplini+e de cel c)re nu )re eerci8iul drep+urilorprocedur)le un+ )nul)ile. Repre-en+)n+ul )u ocro+i+orul le)l )l )ce+ui) v) pu+e)7n conir*) +o)+e )u nu*)i o p)r+e din )ce+e )c+e.

  (5 C,nd in+)n8) con+)+ c )c+ul de procedur ) o+ 7ndeplini+ de o p)r+e lipi+

  de c)p)ci+)+e de eerci8iu v) )cord) un +er*en pen+ru conir*)re) lui. /)c )c+ul nue+e conir*)+6 e v) dipune )nul)re) lui.

  @5 /ipo-i8iile )lin. (5 e )plic 7n *od corepun-+or i pero)nelor cuc)p)ci+)+e de eerci8iu re+r,n.

  ART. (

  Cur)+el) peci)l

  15 %n c)- de uren86 d)c pero)n) i-ic lipi+ de c)p)ci+)+e) de eerci8iu )

  drep+urilor civile nu )re repre-en+)n+ le)l6 in+)n8)6 l) cerere) pr8ii in+ere)+e6 v)nu*i un cur)+or peci)l6 c)re o repre-in+e p,n l) nu*ire) repre-en+)n+ului le)l6po+rivi+ leii. /e )e*ene)6 in+)n8) v) nu*i un cur)+or peci)l 7n c)- de conlic+ dein+eree 7n+re repre-en+)n+ul le)l i cel repre-en+)+ )u c,nd o pero)n 9uridic orio en+i+)+e din+re cele prev-u+e l) )r+. (( )lin. 256 c;e*)+ +e) 7n 9udec)+6 nu)re repre-en+)n+.

  25 /ipo-i8iile )lin. 15 e )plic 7n *od corepun-+or i pero)nelor cuc)p)ci+)+e de eerci8iu re+r,n.

  35 Nu*ire) )ce+or cur)+ori e v) )ce de in+)n8) c)re 9udec proceul6 din+re)voc)8ii )nu*e dee*n)8i 7n )ce+ cop de )rou pen+ru iec)re in+)n89udec+ore)c. Cur)+orul peci)l )re +o)+e drep+urile i oli)8iile prev-u+e de leepen+ru repre-en+)n+ul le)l.

  45 Re*uner)re) provi-orie ) cur)+orului )+el nu*i+ e ie)- de in+)n86 prin7nc;eiere6 +)ilindue +o+od)+ i *od)li+)+e) de pl)+. L) cerere) cur)+orului6od)+ cu 7nce+)re) c)li+8ii )le6 8in,ndue e)*) de )c+ivi+)+e) deur)+6re*uner)8i) v) pu+e) i *)9or)+.

  HECJINEA ) 2)

  Pero)nele c)re un+ 7*preun recl)*)n+e )u p,r,+e

  ART. ('

  Condi8iile de ei+en8

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  19/302

  M)i *ul+e pero)ne po+ i 7*preun recl)*)n+e )u p,r,+e d)c oiec+ulproceului e+e un drep+ ori o oli)8ie co*un6 d)c drep+urile )u oli)8iile lor )u)cee)i c)u- ori d)c 7n+re ele ei+ o +r,n le+ur.

  ART. (B

  Rei*ul 9uridic )l cop)r+iciprii proceu)le

  15 Ac+ele de procedur6 )prrile i conclu-iile unui) din+re recl)*)n8i )u p,r,8inu le po+ proi+) celorl)l8i i nici nu 7i po+ pre9udici).

  25 Cu +o)+e )ce+e)6 d)c prin n)+ur) r)por+ului 9uridic )u 7n +e*eiul uneidipo-i8ii ) leii6 eec+ele ;o+r,rii e 7n+ind )upr) +u+uror recl)*)n8ilor ori p,r,8ilor6)c+ele de procedur 7ndeplini+e nu*)i de unii din+re ei )u +er*enele 7ncuviin8)+enu*)i unor) din+re ei pen+ru 7ndeplinire) )c+elor de procedur proi+ i celorl)l8i.

  C,nd )c+ele de procedur )le unor) un+ po+rivnice celor cu+e de ceil)l8i6 e v) 8inee)*) de )c+ele cele *)i )vor)ile.

  35 Recl)*)n8ii )u p,r,8ii c)re nu )u 7n8i)+ ori nu )u 7ndeplini+ un )c+ deprocedur 7n +er*en vor con+inu) +o+ui ie ci+)8i6 d)c6 po+rivi+ leii6 nu )u+er*enul 7n cuno+in8. /ipo-i8iile )r+. 1B un+ )plic)ile.

  HECJINEA ) 3)

  Al+e pero)ne c)re po+ lu) p)r+e l) 9udec)+

  K 1. In+erven8i) volun+)r

  ART. @0

  &or*ele

  15 !ricine )re in+ere po)+e in+erveni 7n+run proce c)re e 9udec 7n+re pr8ileoriin)re.

  25 In+erven8i) e+e princip)l6 c,nd in+ervenien+ul pre+inde pen+ru ine6 7n +o+ )u7n p)r+e6 drep+ul dedu 9udec8ii )u un drep+ +r,n le)+ de )ce+).

  35 In+erven8i) e+e )cceorie6 c,nd pri9in nu*)i )pr)re) unei) din+re pr8i.

  ART. @1

  In+erven8i) princip)l

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  20/302

  15 Cerere) de in+erven8ie princip)l v) i cu+ 7n or*) prev-u+ pen+ru cerere)de c;e*)re 7n 9udec)+.

  25 Cerere) po)+e i cu+ nu*)i 7n )8) pri*ei in+)n8e6 7n)in+e de 7nc;idere)de-)+erilor 7n ond.

  35 Cu )cordul epre )l pr8ilor6 in+erven8i) princip)l e po)+e )ce i 7n in+)n8)de )pel.

  ART. @2

  In+erven8i) )cceorie

  15 Cerere) de in+erven8ie )cceorie v) i cu+ 7n cri i v) cuprinde ele*en+eleprev-u+e l) )r+. 143 )lin. 156 c)re e v) )plic) 7n *od corepun-+or.

  25 In+erven8i) )cceorie po)+e i cu+ p,n l) 7nc;idere) de-)+erilor6 7n +o+curul 9udec8ii6 c;i)r i 7n cile e+r)ordin)re de )+)c.

  ART. @3

  Procedur) de 9udec)+. Cile de )+)c

  15 In+)n8) v) co*unic) pr8ilor cerere) de in+erven8ie i copii de pe 7ncriurilec)re o 7no8ec.

  25 /up )cul+)re) in+ervenien+ului i ) pr8ilor6 in+)n8) e v) pronun8) )upr)

  )d*iiili+8ii 7n principiu ) in+erven8iei6 prin+ro 7nc;eiere *o+iv)+.

  35 %nc;eiere) de )d*i+ere 7n principiu nu e po)+e )+)c) dec,+ od)+ cu ondul.

  >45 %nc;eiere) de repinere c) in)d*iiil ) cererii de in+erven8ie po)+e i)+)c)+ 7n +er*en de ( -ile6 c)re cure de l) pronun8)re pen+ru p)r+e) pre-en+6repec+iv de l) co*unic)re pen+ru p)r+e) lip. C)le) de )+)c e+e nu*)i )pelul6d)c 7nc;eiere) ) o+ d)+ 7n pri*) in+)n86 repec+iv nu*)i recurul l) in+)n8)ier)r;ic uperio)r6 7n c)-ul 7n c)re 7nc;eiere) ) o+ pronun8)+ 7n )pel. /o)rul e7n)in+e)-6 7n copie cer+iic)+ pen+ru conor*i+)+e cu oriin)lul6 in+)n8ei co*pe+en+e

  olu8ione-e c)le) de )+)c 7n 24 de ore de l) epir)re) +er*enului. %n+,*pin)re)nu e+e oli)+orie. Apelul )u6 dup c)-6 recurul e 9udec 7n +er*en de cel *ul+ 10-ile de l) 7nrei+r)re. ?udec)re) cererii princip)le e upend p,n l) olu8ion)re)cii de )+)c eerci+)+e 7*po+riv) 7nc;eierii de repinere c) in)d*iiil ) cererii dein+erven8ie.>

  ART. @4

  Hi+u)8i) in+ervenien+ului

  15 In+ervenien+ul devine p)r+e 7n proce nu*)i dup )d*i+ere) 7n principiu )cererii )le.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  21/302

  >25 In+ervenien+ul v) prelu) procedur) 7n +)re) 7n c)re e )l 7n *o*en+ul)d*i+erii in+erven8iei6 d)r v) pu+e) olici+) )d*ini+r)re) de proe prin cerere) dein+erven8ie )u cel *)i +,r-iu p,n l) pri*ul +er*en de 9udec)+ ul+erior )d*i+eriicererii de in+erven8ie. Ac+ele de procedur ul+erio)re vor i 7ndeplini+e i )8 de el.>

  35 %n c)-ul in+erven8iei princip)le6 dup )d*i+ere) 7n principiu6 in+)n8) v) +)iliun +er*en 7n c)re +reuie depu 7n+,*pin)re).

  ART. @(

  ?udec)re) cererii de in+erven8ie princip)l

  15 In+erven8i) princip)l e 9udec od)+ cu cerere) princip)l.

  25 C,nd 9udec)re) cererii princip)le )r i 7n+,r-i)+ prin cerere) de in+erven8ie6in+)n8) po)+e dipune di9unere) ei pen+ru ) i 9udec)+ ep)r)+6 7n ))r de c)-ul

  7n c)re in+ervenien+ul pre+inde pen+ru ine6 7n +o+ )u 7n p)r+e6 7nui drep+ul dedu9udec8ii. %n c)- de di9unere6 in+)n8) r*,ne 7n +o)+e c)-urile co*pe+en+ olu8ione-e cerere) de in+erven8ie.

  35 Nu e v) dipune di9unere) nici )+unci c,nd 9udec)re) cererii de in+erven8ie)r i 7n+,r-i)+ de cerere) princip)l.

  45 In+erven8i) princip)l v) i 9udec)+ c;i)r d)c 9udec)re) cererii princip)le )+in prin unul din+re *odurile prev-u+e de lee.

  ART. @@

  ?udec)re) cererii de in+erven8ie )cceorie

  15 ?udec)re) cererii de in+erven8ie )cceorie nu po)+e i di9un de 9udec)re)cererii princip)le6 i)r in+)n8) e+e oli)+ e pronun8e )upr) )ce+ei) prin)cee)i ;o+r,re6 od)+ cu ondul.

  25 In+ervenien+ul )cceoriu po)+e v,re)c nu*)i )c+ele de procedur c)renu con+r)vin in+ereului pr8ii 7n )vo)re) crei) ) in+erveni+.

  35 /up )d*i+ere) 7n principiu6 in+ervenien+ul )cceoriu po)+e renun8e l)9udec)re) cererii de in+erven8ie do)r cu )cordul pr8ii pen+ru c)re ) in+erveni+.

  45 C)le) de )+)c eerci+)+ de in+ervenien+ul )cceoriu e oco+e+e ne)veni+d)c p)r+e) pen+ru c)re ) in+erveni+ nu ) eerci+)+ c)le) de )+)c6 ) renun8)+ l) c)le)de )+)c eerci+)+ ori )ce)+) ) o+ )nul)+6 peri*)+ )u repin r ) i cerce+)+7n ond.

  K 2. In+erven8i) or8)+

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  22/302

  I. C;e*)re) 7n 9udec)+ ) )l+ei pero)ne

  ART. @

  &or*ul)re) cererii. Ter*enele

  15 !ric)re din+re pr8i po)+e c;e*e 7n 9udec)+ o )l+ pero)n c)re )r pu+e) pre+ind6 pe c)le) unei cereri ep)r)+e6 )cele)i drep+uri c) i recl)*)n+ul.

  25 Cerere) cu+ de recl)*)n+ )u de in+ervenien+ul princip)l e v) depune cel*)i +,r-iu p,n l) +er*in)re) cerce+rii proceului 7n)in+e) pri*ei in+)n8e.

  35 Cerere) cu+ de p,r,+ e v) depune 7n +er*enul prev-u+ pen+ru depunere)7n+,*pinrii 7n)in+e) pri*ei in+)n8e6 i)r d)c 7n+,*pin)re) nu e+e oli)+orie6 cel

  *)i +,r-iu l) pri*ul +er*en de 9udec)+.

  ART. @'

  Co*unic)re) cererii

  15 Cerere) v) i *o+iv)+ i6 7*preun cu 7ncriurile c)re o 7no8ec6 e v)co*unic) )+,+ celui c;e*)+ 7n 9udec)+6 c,+ i pr8ii po+rivnice.

  25 L) ee*pl)rul cererii de+in)+ +er8ului e vor )l+ur) copii de pe cerere) dec;e*)re 7n 9udec)+6 7n+,*pin)re i de pe 7ncriurile de l) do)r.

  35 /ipo-i8iile )r+. @3 i @4 e )plic 7n *od corepun-+or.

  ART. @B

  Po-i8i) +er8ului 7n proce

  Cel c;e*)+ 7n 9udec)+ do,nde+e po-i8i) proceu)l de recl)*)n+6 i)r ;o+r,re)7i produce eec+ele i 7n privin8) ).

  ART. 0

  Hco)+ere) p,r,+ului din proce

  15 %n c)-ul prev-u+ l) )r+. @B6 c,nd p,r,+ul6 c;e*)+ 7n 9udec)+ pen+ru o d)+oriene)c6 recuno)+e d)+ori) i decl)r c vre) o eecu+e )8 de cel crui) 7i v)i +)ili+ drep+ul pe c)le 9udec+ore)c6 el v) i co din proce6 d)c ) cone*n)+l) dipo-i8i) in+)n8ei u*) d)+or)+.

  25 To+ )+el6 p,r,+ul6 c;e*)+ 7n 9udec)+ pen+ru pred)re) unui un )u )oloin8ei )ce+ui)6 v) i co din proce d)c decl)r c v) pred) unul celui )l cruidrep+ v) i +)ili+ prin ;o+r,re 9udec+ore)c. #unul 7n li+iiu v) i pu u

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  23/302

  ec;e+ru 9udici)r de c+re in+)n8) 7nve+i+ cu 9udec)re) c)u-ei6 dipo-i8iile )r+. B(Bi ur*+o)rele iind )plic)ile.

  35 %n )ce+e c)-uri6 9udec)+) v) con+inu) nu*)i 7n+re recl)*)n+ i +er8ul c;e*)+ 7n9udec)+. o+r,re) e v) co*unic) i p,r,+ului6 crui) 7i e+e opo-)il.

  II. C;e*)re) 7n )r)n8ie

  ART. 1

  Condi8iile

  15 P)r+e) in+ere)+ po)+e c;e*e 7n )r)n8ie o +er8 pero)n6 7*po+riv)crei) )r pu+e) e 7ndrep+e cu o cerere ep)r)+ 7n )r)n8ie )u 7n depuiri.

  25 %n )cele)i condi8ii6 cel c;e*)+ 7n )r)n8ie po)+e c;e*e 7n )r)n8ie o )l+pero)n.

  ART. 2

  &or*ul)re) cererii. Ter*enele

  15 Cerere) v) i cu+ 7n or*) prev-u+ pen+ru cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+.

  25 Cerere) cu+ de recl)*)n+ )u de in+ervenien+ul princip)l e v) depune cel*)i +,r-iu p,n l) +er*in)re) cerce+rii proceului 7n)in+e) pri*ei in+)n8e.

  35 Cerere) cu+ de p,r,+ e v) depune 7n +er*enul prev-u+ pen+ru depunere)7n+,*pinrii 7n)in+e) pri*ei in+)n8e6 i)r d)c 7n+,*pin)re) nu e+e oli)+orie6 cel*)i +,r-iu l) pri*ul +er*en de 9udec)+.

  ART. 3

  Procedur) de 9udec)+

  15 In+)n8) v) co*unic) celui c;e*)+ 7n )r)n8ie cerere) i copii de pe7ncriurile ce o 7no8ec6 precu* i copii de pe cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+67n+,*pin)re i de pe 7ncriurile de l) do)r.>

  25 /ipo-i8iile )r+. @3 i )r+. @4 )lin. 15 i 25 e )plic 7n *od corepun-+or.

  35 %n +er*enul +)ili+ po+rivi+ )r+. @4 )lin. 356 cel c;e*)+ 7n )r)n8ie +reuie depun 7n+,*pin)re i po)+e or*ule-e cerere) prev-u+ l) )r+. 1 )lin. 25.

  45 Cerere) de c;e*)re 7n )r)n8ie e 9udec od)+ cu cerere) princip)l. Cu

  +o)+e )ce+e)6 d)c 9udec)re) cererii princip)le )r i 7n+,r-i)+ prin cerere) dec;e*)re 7n )r)n8ie6 in+)n8) po)+e dipune di9unere) ei pen+ru ) o 9udec)

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  24/302

  ep)r)+. %n )ce+ din ur* c)-6 9udec)re) cererii de c;e*)re 7n )r)n8ie v) iupend)+ p,n l) olu8ion)re) cererii princip)le.

  III. Ar+)re) +i+ul)rului drep+ului

  ART. 4

  Condi8iile

  P,r,+ul c)re de8ine un un pen+ru )l+ul )u c)re eerci+ 7n nu*ele )l+ui) un drep+)upr) unui lucru v) pu+e) )r+) pe )cel) 7n nu*ele crui) de8ine lucrul )u eerci+drep+ul6 d)c ) o+ c;e*)+ 7n 9udec)+ de o pero)n c)re pre+inde un drep+ re)l

  )upr) lucrului.

  ART. (

  &or*ul)re) cererii. Ter*enul

  Cerere) v) i *o+iv)+ i e v) depune 7n)in+e) pri*ei in+)n8e 7n +er*enulprev-u+ de lee pen+ru depunere) 7n+,*pinrii. /)c 7n+,*pin)re) nu e+eoli)+orie6 cerere) e po)+e )ce cel *)i +,r-iu l) pri*ul +er*en de 9udec)+.

  ART. @

  Procedur) de 9udec)+

  15 Cerere)6 7*preun cu 7ncriurile c)re o 7no8ec i o copie de pe cerere) dec;e*)re 7n 9udec)+6 de pe 7n+,*pin)re i de pe 7ncriurile de l) do)r6 v) ico*unic)+ celui )r+)+ c) +i+ul)r )l drep+ului.>

  25 /ipo-i8iile )r+. @3 i @4 e )plic 7n *od corepun-+or.

  35 /)c )cel) )r+)+ c) +i+ul)r )l drep+ului recuno)+e u8inerile p,r,+ului irecl)*)n+ul coni*+e6 el v) lu) locul p,r,+ului6 c)re v) i co din proce.

  45 /)c recl)*)n+ul nu e+e de )cord cu 7nlocuire) )u c,nd cel )r+)+ c) +i+ul)rnu e 7n8ie)- )u con+e+ cele u8inu+e de p,r,+6 +er8ul do,nde+e c)li+)+e) dein+ervenien+ princip)l6 dipo-i8iile )r+. @1 i )r+. @3 @( )plic,ndue 7n *odcorepun-+or.

  IF. In+roducere) or8)+ 7n c)u-6 din oiciu6 ) )l+or pero)ne

  ART.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  25/302

  Condi8iile. Ter*enul

  15 %n c)-urile epre prev-u+e de lee6 precu* i 7n procedur) necon+encio)69udec+orul v) dipune din oiciu in+roducere) 7n c)u- ) )l+or pero)ne6 c;i)r d)cpr8ile e 7*po+rivec.

  25 %n *)+erie con+encio)6 c,nd r)por+ul 9uridic dedu 9udec8ii o i*pune69udec+orul v) pune 7n dicu8i) pr8ilor necei+)+e) in+roducerii 7n c)u- ) )l+orpero)ne. /)c niciun) din+re pr8i nu olici+ in+roducere) 7n c)u- ) +er8ului6 i)r9udec+orul )preci)- c pricin) nu po)+e i olu8ion)+ r p)r+icip)re) +er8ului6 v)repine cerere)6 r ) e pronun8) pe ond.

  35 In+roducere) 7n c)u- v) i dipu6 prin 7nc;eiere6 p,n l) +er*in)re)cerce+rii proceului 7n)in+e) pri*ei in+)n8e.

  45 C,nd necei+)+e) in+roducerii 7n c)u- ) )l+or pero)ne e+e con+)+)+ cuoc)-i) delierrii6 in+)n8) v) repune c)u-) pe rol6 dipun,nd ci+)re) pr8ilor.

  (5 o+r,re) prin c)re cerere) ) o+ repin 7n condi8iile )lin. 25 e+e upunu*)i )pelului.

  ART. '

  Procedur) de 9udec)+

  15 Cel in+rodu 7n proce v) i ci+)+6 od)+ cu ci+)8i) co*unic,nduie6 7n copie6 i

  7nc;eiere) prev-u+ l) )r+. )lin. 356 cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+67n+,*pin)re)6 precu* i 7ncriurile )ne)+e )ce+or). Prin ci+)8ie i e v) co*unic) i+er*enul p,n l) c)re v) pu+e) )r)+e ecep8iile6 dove-ile i celel)l+e *i9lo)ce de)pr)re de c)re 7n8elee e oloe)c +er*enul nu v) pu+e) i *)i lun dec,++er*enul de 9udec)+ )cord)+ 7n c)u-.>

  25 El v) lu) procedur) 7n +)re) 7n c)re e )l 7n *o*en+ul in+roducerii 7n proce.In+)n8)6 l) cerere) celui in+rodu 7n proce6 v) pu+e) dipune re)d*ini+r)re)proelor )u )d*ini+r)re) de noi proe. Ac+ele de procedur ul+erio)re vor i7ndeplini+e i )8 de )ce+).

  HECJINEA ) 4)

  Repre-en+)re) pr8ilor 7n 9udec)+

  K 1. /ipo-i8ii ener)le

  ART. B

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  26/302

  &or*ele repre-en+rii

  15 Pr8ile po+ eerci+e drep+urile procedur)le peron)l )u prin repre-en+)n+.Repre-en+)re) po)+e i le)l6 conven8ion)l )u 9udici)r.

  25 Pero)nele i-ice lipi+e de c)p)ci+)+e de eerci8iu vor +) 7n 9udec)+ prinrepre-en+)n+ le)l.

  35 Pr8ile po+ +e) 7n 9udec)+ prin+run repre-en+)n+ )le6 7n condi8iile leii6 cuecep8i) c)-ului 7n c)re lee) i*pune pre-en8) lor peron)l 7n )8) in+)n8ei.

  45 C,nd lee) prevede )u c,nd circu*+)n8ele c)u-ei o i*pun pen+ru ) e)iur) drep+ul l) un proce ec;i+)il6 9udec+orul po)+e nu*i pen+ru oric)re p)r+e dinproce un repre-en+)n+ 7n condi8iile )r+. ( )lin. 356 )r+,nd 7n 7nc;eiere li*i+ele idur)+) repre-en+rii.

  (5 C,nd drep+ul de repre-en+)re i-vor+e din lee )u din+ro ;o+r,re9udec+ore)c6 )i+)re) repre-en+)n+ului de c+re un )voc)+ nu e+e oli)+orie./ipo-i8iile )r+. '2 )lin. 35 i )r+. '3 )lin. 25 un+ )plic)ile.

  ART. '0

  Li*i+ele repre-en+rii. Con+inu)re) 9udecrii proceului

  15 Renun8)re) l) 9udec)+ )u l) drep+ul dedu 9udec8ii6 )c;ie)re) l) ;o+r,re)pronun8)+6 7nc;eiere) unei +r)n-)c8ii6 precu* i orice )l+e )c+e procedur)le de

  dipo-i8ie nu e po+ )ce de repre-en+)n+ dec,+ 7n )-) unui *)nd)+ peci)l ori cu7ncuviin8)re) pre)l)il ) in+)n8ei )u ) )u+ori+8ii )d*ini+r)+ive co*pe+en+e.

  25 Ac+ele procedur)le de dipo-i8ie prev-u+e l) )lin. 156 cu+e 7n orice proce derepre-en+)n8ii *inorilor6 )i pero)nelor pue u in+erdic8ie i )i dipru8ilor6 nu vor7*piedic) 9udec)re) c)u-ei6 d)c in+)n8) )preci)- c ele nu un+ 7n in+ereul)ce+or pero)ne.

  ART. '1

  Lip) dove-ii c)li+8ii de repre-en+)n+

  15 C,nd in+)n8) con+)+ lip) dove-ii c)li+8ii de repre-en+)n+ ) celui c)re ))c8ion)+ 7n nu*ele pr8ii6 v) d) un +er*en cur+ pen+ru )coperire) lipurilor. /)c)ce+e) nu e )coper6 cerere) v) i )nul)+.

  25 Ecep8i) lipei dove-ii c)li+8ii de repre-en+)n+ 7n)in+e) pri*ei in+)n8e nupo)+e i invoc)+ pen+ru pri*) o)r 7n c)le) de )+)c.

  K 2. /ipo-i8ii peci)le privind repre-en+)re) conven8ion)l

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  27/302

  ART. '2

  Repre-en+)re) conven8ion)l ) pero)nelor i-ice

  15 %n )8) pri*ei in+)n8e6 precu* i 7n )pel6 pero)nele i-ice po+ i repre-en+)+e

  de c+re )voc)+ )u )l+ *)nd)+)r. /)c *)nd)+ul e+e d)+ unei )l+e pero)ne dec,+unui )voc)+6 *)nd)+)rul nu po)+e pune conclu-ii )upr) ecep8iilor proceu)le i)upr) ondului dec,+ prin )voc)+6 )+,+ 7n e+)p) cerce+rii proceului6 c,+ i 7n e+)p)de-)+erilor.

  25 %n c)-ul 7n c)re *)nd)+)rul pero)nei i-ice e+e o8 )u o rud p,n l) r)dul)l doile) incluiv6 )ce+) po)+e pune conclu-ii 7n )8) oricrei in+)n8e6 r ie)i+)+ de )voc)+6 d)c e+e licen8i)+ 7n drep+.

  35 L) red)c+)re) cererii i ) *o+ivelor de recur6 precu* i 7n eerci+)re) i

  u8inere) recurului6 pero)nele i-ice vor i )i+)+e i6 dup c)-6 repre-en+)+e6 u)nc8iune) nuli+8ii6 nu*)i de c+re un )voc)+6 7n condi8iile leii6 cu ecep8i) c)-urilorprev-u+e l) )r+. 13 )lin. 25.

  45 %n c)-ul con+e+)8iei 7n )nul)re i )l revi-uirii6 dipo-i8iile pre-en+ului )r+icol e)plic 7n *od corepun-+or.

  ART. '3

  Repre-en+)re) conven8ion)l ) pero)nelor 9uridice

  15 Pero)nele 9uridice po+ i repre-en+)+e conven8ion)l 7n )8) in+)n8elor de9udec)+ nu*)i prin conilier 9uridic )u )voc)+6 7n condi8iile leii.

  25 L) red)c+)re) cererii i ) *o+ivelor de recur6 precu* i 7n eerci+)re) iu8inere) recurului6 pero)nele 9uridice vor i )i+)+e i6 dup c)-6 repre-en+)+e6u )nc8iune) nuli+8ii6 nu*)i de c+re un )voc)+ )u conilier 9uridic6 7n condi8iileleii.

  35 /ipo-i8iile )lin. 15 i 25 e )plic 7n *od corepun-+or i en+i+8ilor )r+)+e l))r+. (( )lin. 25.

  ART. '4

  &or*) *)nd)+ului

  15 %*pu+ernicire) de ) repre-en+) o pero)n i-ic d)+ *)nd)+)rului c)re nu )rec)li+)+e) de )voc)+ e dovede+e prin 7ncri )u+en+ic.

  25 %n c)-urile prev-u+e l) )lin. 156 drep+ul de repre-en+)re *)i po)+e i d)+ i prindecl)r)8ie ver)l6 cu+ 7n in+)n8 i cone*n)+ 7n 7nc;eiere) de edin86 cu)r+)re) li*i+elor i ) dur)+ei repre-en+rii.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  28/302

  35 %*pu+ernicire) de ) repre-en+) o pero)n i-ic )u o pero)n 9uridic d)+unui )voc)+ ori conilier 9uridic e dovede+e prin 7ncri6 po+rivi+ leilor de or)ni-)rei eerci+)re ) proeiei.

  ART. '(

  M)nd)+ul ener)l

  M)nd)+)rul cu procur ener)l po)+e 7l repre-in+e 7n 9udec)+ pe *)nd)n+6nu*)i d)c )ce+ drep+ i) o+ d)+ )nu*e. /)c cel c)re ) d)+ procur ener)l nu)re do*iciliu i nici reedin8 7n 8)r )u d)c procur) e+e d)+ unui prepu6 drep+ulde repre-en+)re 7n 9udec)+ e preupune d)+.

  ART. '@

  Con8inu+ul *)nd)+ului

  15 M)nd)+ul e+e preupu d)+ pen+ru +o)+e )c+ele proceu)le 7ndeplini+e 7n )8))celei)i in+)n8e el po)+e i 7n re+r,n6 7n *od epre6 l) )nu*i+e )c+e.

  25 Avoc)+ul c)re ) repre-en+)+ )u )i+)+ p)r+e) l) 9udec)re) proceului po)+e)ce6 c;i)r r *)nd)+6 orice )c+e pen+ru p+r)re) drep+urilor upue unui +er*en ic)re )r pierde prin neeerci+)re) lor l) +i*p i po)+e6 de )e*ene)6 in+roducorice c)le de )+)c 7*po+riv) ;o+r,rii pronun8)+e. %n )ce+e c)-uri6 +o)+e )c+ele deprocedur e vor 7ndeplini nu*)i )8 de p)r+e. Hu8inere) cii de )+)c e po)+e )cenu*)i 7n +e*eiul unei noi 7*pu+erniciri.

  ART. '

  %nce+)re) *)nd)+ului

  M)nd)+ul nu 7nce+e)- prin *o)r+e) celui c)re l) d)+ i nici d)c )ce+) ) deveni+inc)p)il. M)nd)+ul dinuie+e p,n l) re+r)ere) lui de c+re *o+eni+ori )u dec+re repre-en+)n+ul le)l )l inc)p)ilului.

  ART. ''

  Renun8)re) l) *)nd)+ i revoc)re) *)nd)+ului

  15 Renun8)re) l) *)nd)+ )u revoc)re) )ce+ui) nu po)+e i opu celeil)l+e pr8idec,+ de l) co*unic)re6 ))r nu*)i d)c ) o+ cu+ 7n edin8) de 9udec)+ i 7npre-en8) ei.

  25 M)nd)+)rul c)re renun8 l) 7*pu+ernicire e+e 8inu+ 7n+iin8e-e )+,+ pe celc)re i) d)+ *)nd)+ul6 c,+ i in+)n8)6 cu cel pu8in 1( -ile 7n)in+e de +er*enul i*edi)+ur*+or renun8rii. M)nd)+)rul nu po)+e renun8) l) *)nd)+ 7n curul +er*enului deeerci+)re ) cilor de )+)c.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  29/302

  HECJINEA ) ()

  Ai+en8) 9udici)r

  ART. 'B

  Condi8iile de )cord)re

  15 Cel c)re nu e+e 7n +)re )c )8 c;el+uielilor pe c)re le preupunedecl)n)re) i u8inere) unui proce civil6 r ) pri*e9dui propri) ) 7n+re8inere )u) )*iliei )le6 po)+e eneici) de )i+en8 9udici)r6 7n condi8iile leii peci)leprivind )9u+orul pulic 9udici)r.

  25 Ai+en8) 9udici)r cuprinde:

  )5 )cord)re) de cu+iri6 reduceri6 e)lonri )u )*,nri pen+ru pl)+) +)elor9udici)re prev-u+e de lee

  5 )pr)re) i )i+en8) r)+ui+ prin+run )voc)+ dee*n)+ de )rou

  c5 orice )l+e *od)li+8i prev-u+e de lee.

  35 Ai+en8) 9udici)r po)+e i )cord)+ oric,nd 7n curul proceului6 7n +o+ )unu*)i 7n p)r+e.

  >45 Pero)nele 9uridice po+ eneici) de )cili+8i u or* de reduceri6 e)lonri)u )*,nri pen+ru pl)+) +)elor 9udici)re de +i*ru d)+or)+e pen+ru )c8iuni i cereriin+rodue l) in+)n8ele 9udec+ore+i6 7n condi8iile leii peci)le.>

  >ART. 'B1

  /ipo-i8ii peci)le

  /ipo-i8iile cuprine 7n lei peci)le privind cu+ire) de +)e6 +)rie6 co*iio)ne )uc)u8iuni pen+ru cererile6 )c8iunile i orice )l+e *uri lu)+e 7n vedere) )d*ini+rriicre)n8elor ic)le r*,n )plic)ile.>

  CAPIT!LL III

  P)r+icip)re) Mini+erului Pulic 7n proceul civil

  ART. B0

  Mod)li+8ile de p)r+icip)re

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  30/302

  15 Procurorul po)+e porni orice )c8iune civil6 ori de c,+e ori e+e nece)r pen+ru)pr)re) drep+urilor i in+ereelor lei+i*e )le *inorilor6 )le pero)nelor pue uin+erdic8ie i )le dipru8ilor6 precu* i 7n )l+e c)-uri epre prev-u+e de lee.

  25 Procurorul po)+e pun conclu-ii 7n orice proce civil6 7n oric)re )- )

  )ce+ui)6 d)c )preci)- c e+e nece)r pen+ru )pr)re) ordinii de drep+6 )drep+urilor i in+ereelor ce+8enilor.

  35 %n c)-urile )nu*e prev-u+e de lee6 p)r+icip)re) i punere) conclu-iilor dec+re procuror un+ oli)+orii6 u )nc8iune) nuli+8ii )olu+e ) ;o+r,rii.

  45 Procurorul po)+e eerci+e cile de )+)c 7*po+riv) ;o+r,rilor pronun8)+e 7nc)-urile prev-u+e l) )lin. 156 c;i)r d)c nu ) porni+ )c8iune) civil6 precu* i )+uncic,nd ) p)r+icip)+ l) 9udec)+6 7n condi8iile leii.

  (5 Procurorul po)+e ce)r punere) 7n eecu+)re ) oricror +i+luri eecu+oriie*ie 7n )vo)re) pero)nelor prev-u+e l) )lin. 15.

  @5 %n +o)+e c)-urile6 Mini+erul Pulic nu d)+ore)- +)e de +i*ru i nici c)u8iune.

  ART. B1

  Eec+ele )8 de +i+ul)rul drep+ului

  %n c)-urile prev-u+e l) )r+. B0 )lin. 156 +i+ul)rul drep+ului v) i in+rodu 7n proce ie v) pu+e) prev)l) de dipo-i8iile )r+. 4006 4026 403 i 432 4346 i)r d)c procurorul

  7i v) re+r)e cerere)6 v) pu+e) cere con+inu)re) 9udec8ii )u ) eecu+rii ili+e.

  TITLL III

  Co*pe+en8) in+)n8elor 9udec+ore+i

  CAPIT!LL I

  Co*pe+en8) *)+eri)l

  HECJINEA 1

  Co*pe+en8) dup *)+erie i v)lo)re

  ART. B2

  ?udec+ori)

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  31/302

  ?udec+oriile 9udec:

  1. 7n pri* in+)n86 ur*+o)rele cereri )l cror oiec+ e+e ev)lu)il )u6 dupc)-6 neev)lu)il 7n )ni:

  >)5 cererile d)+e de Codul civil 7n co*pe+en8) in+)n8ei de +u+el i de )*ilie6 7n))r de c)-urile 7n c)re prin lee e prevede 7n *od epre )l+el>.

  # )ro)+

  C )ro)+

  d5 cererile reeri+o)re l) 7nrei+rrile 7n rei+rele de +)re civil6 po+rivi+ leii

  e5 cererile )v,nd c) oiec+ )d*ini+r)re) cldirilor cu *)i *ul+e e+)9e6 )p)r+)*en+e)u p)8ii )l)+e 7n proprie+)+e) ecluiv ) unor pero)ne dieri+e6 precu* i cele

  privind r)por+urile 9uridice +)ili+e de )oci)8iile de proprie+)ri cu )l+e pero)ne i-ice)u pero)ne 9uridice6 dup c)-

  5 cererile de ev)cu)re

  >5 cererile reeri+o)re l) -idurile i )n8urile co*une6 di+)n8) con+ruc8iilor ipl)n+)8iilor6 drep+ul de +recere6 precu* i l) orice ervi+u8i )u )l+e li*i+ri )le drep+uluide proprie+)+e prev-u+e de lee6 +)ili+e de pr8i ori in+i+ui+e pe c)le9udec+ore)c

  ;5 cererile privi+o)re l) +r*u+)re) de ;o+)re i cererile 7n rni8uire

  i5 cererile poeorii

  95 cererile privind oli)8iile de ) )ce )u de ) nu )ce neev)lu)ile 7n )ni6 indieren+de i-vorul lor con+r)c+u)l )u e+r)con+r)c+u)l6 cu ecep8i) celor d)+e de lee 7nco*pe+en8) )l+or in+)n8e 5 cererile de 7*pr8e)l 9udici)r6 indieren+ de v)lo)re

  l5 orice )l+e cereri ev)lu)ile 7n )ni 7n v)lo)re de p,n l) 200.000 lei incluiv6indieren+ de c)li+)+e) pr8ilor6 proeioni+i )u neproeioni+i>.

  >11. 7n pri* i ul+i* in+)n86 cererile privind cre)n8e )v,nd c) oiec+ pl)+) uneiu*e de )ni de p,n l) 2.000 lei incluiv>.

  2. cile de )+)c 7*po+riv) ;o+r,rilor )u+ori+8ilor )d*ini+r)8iei pulice cu )c+ivi+)+e9uridic8ion)l i )le )l+or or)ne cu )+el de )c+ivi+)+e6 7n c)-urile prev-u+e de lee

  3. orice )l+e cereri d)+e prin lee 7n co*pe+en8) lor.

  ART. B3

  Triun)lul

  Triun)lele 9udec:

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  32/302

  >1. 7n pri* in+)n86 +o)+e cererile c)re nu un+ d)+e prin lee 7n co*pe+en8) )l+orin+)n8e>.

  )5 cererile ev)lu)ile 7n )ni 7n v)lo)re *)i *)re de 100.000 lei6 indieren+ dec)li+)+e) pr8ilor6 proeioni+i )u neproeioni+i

  5 cererile privind n)vi)8i) civil i )c+ivi+)+e) 7n por+uri

  c5 cererile 7n *)+erie de con+encio )d*ini+r)+iv6 7n ))r de cele d)+e 7nco*pe+en8) cur8ilor de )pel

  d5 cererile 7n *)+erie de proprie+)+e in+elec+u)l

  e5 conlic+ele de *unc6 cu ecep8i) celor d)+e 7n co*pe+en8) )l+or in+)n8e

  5 cererile 7n *)+erie de )iurri oci)le

  5 cererile 7n *)+erie de epropriere

  ;5 cererile pen+ru recuno)+ere)6 precu* i cele pen+ru 7ncuviin8)re) eecu+riiili+e6 po+rivi+ leii6 ) ;o+r,rilor 9udec+ore+i i ) )l+or +i+luri eecu+orii pronun8)+e ori6dup c)-6 e*ie 7n )l+ 8)r

  i5 cererile pen+ru rep)r)re) pre9udiciilor c)u-)+e prin erori 9udici)re

  95 orice )l+e cereri c)re nu un+ d)+e prin lee 7n co*pe+en8) )l+or in+)n8e

  2. c) in+)n8e de )pel6 )pelurile decl)r)+e 7*po+riv) ;o+r,rilor pronun8)+e de9udec+orii 7n pri* in+)n8

  3. c) in+)n8e de recur6 7n c)-urile )nu*e prev-u+e de lee

  4. orice )l+e cereri d)+e prin lee 7n co*pe+en8) lor.

  ART. B4

  Cur+e) de )pel

  Cur8ile de )pel 9udec:

  >1. 7n pri* in+)n86 cererile 7n *)+erie de con+encio )d*ini+r)+iv i ic)l6 po+rivi+leii peci)le>.

  2. c) in+)n8e de )pel6 )pelurile decl)r)+e 7*po+riv) ;o+r,rilor pronun8)+e de+riun)le 7n pri* in+)n8

  3. c) in+)n8e de recur6 7n c)-urile )nu*e prev-u+e de lee

  4. orice )l+e cereri d)+e prin lee 7n co*pe+en8) lor.

  ART. B(

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  33/302

  %n)l+) Cur+e de C))8ie i ?u+i8ie

  %n)l+) Cur+e de C))8ie i ?u+i8ie 9udec:

  1. recururile decl)r)+e 7*po+riv) ;o+r,rilor cur8ilor de )pel6 precu* i ) )l+or

  ;o+r,ri6 7n c)-urile prev-u+e de lee

  2. recururile 7n in+ereul leii

  3. cererile 7n vedere) pronun8rii unei ;o+r,ri pre)l)ile pen+ru de-le)re) unorprole*e de drep+

  4. orice )l+e cereri d)+e prin lee 7n co*pe+en8) ).

  HECJINEA ) 2) /e+er*in)re) co*pe+en8ei dup v)lo)re) oiec+ului cererii in+roduc+ive de in+)n8

  ART. B@

  Reulile ener)le

  15 Co*pe+en8) e de+er*in dup v)lo)re) oiec+ului cererii )r+)+ 7n c)p+ulprincip)l de cerere.

  >25 Pen+ru +)ilire) v)lorii6 nu e vor )ve) 7n vedere )cceoriile pre+en8iei princip)le6precu* do,n-ile6 pen)li+8ile6 ruc+ele6 c;el+uielile )u )l+ele )e*ene)6 indieren+de d)+) c)den8ei6 i nici pre+)8iile periodice )9une l) c)den8 7n curul 9udec8ii.>

  35 %n c)- de con+e+)8ie6 v)lo)re) e +)ile+e dup 7ncriurile pre-en+)+e ieplic)8iile d)+e de pr8i.

  ART. B

  C)-ul *)i *ul+or c)pe+e princip)le de cerere

  15 C,nd recl)*)n+ul ) ei-)+ in+)n8) cu *)i *ul+e c)pe+e princip)le de cerere7n+e*ei)+e pe )p+e ori c)u-e dieri+e6 co*pe+en8) e +)ile+e 7n r)por+ cu v)lo)re))u6 dup c)-6 cu n)+ur) ori oiec+ul iecrei pre+en8ii 7n p)r+e. /)c unul din+rec)pe+ele de cerere e+e de co*pe+en8) )l+ei in+)n8e6 in+)n8) ei-)+ v) dipunedi9unere) i 7i v) declin) 7n *od corepun-+or co*pe+en8).

  25 %n c)-ul 7n c)re *)i *ul+e c)pe+e princip)le de cerere 7n+e*ei)+e pe un +i+luco*un ori )v,nd )cee)i c)u- )u c;i)r c)u-e dieri+e6 d)r )l)+e 7n +r,nle+ur6 )u o+ dedue 9udec8ii prin+ro unic cerere de c;e*)re 7n 9udec)+6

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  34/302

  in+)n8) co*pe+en+ le olu8ione-e e de+er*in 8in,ndue e)*) de )ce)pre+en8ie c)re )+r)e co*pe+en8) unei in+)n8e de r)d *)i 7n)l+.

  ART. B'

  Cerere) or*ul)+ de *)i *ul8i recl)*)n8i

  15 /)c *)i *ul8i recl)*)n8i6 prin )cee)i cerere de c;e*)re 7n 9udec)+6or*ule)- pre+en8ii proprii 7*po+riv) )celui)i p,r,+6 invoc,nd r)por+uri 9uridicedi+inc+e i ne)l)+e 7n+ro le+ur c)re )c nece)r 9udec)re) lor 7*preun6de+er*in)re) in+)n8ei co*pe+en+e e )ce cu oerv)re) v)lorii )u6 dup c)-6 )n)+urii ori oiec+ului iecrei pre+en8ii 7n p)r+e.

  25 /ipo-i8iile )lin. 15 un+ )plic)ile i )+unci c,nd unul )u *)i *ul8i recl)*)n8ior*ule)-6 prin )cee)i cerere de c;e*)re 7n 9udec)+6 pre+en8ii 7*po+riv) *)i

  *ul+or p,r,8i6 invoc,nd r)por+uri 9uridice di+inc+e i r le+ur 7n+re ele. ART. BB

  F)lo)re) cererii 7n c)-uri peci)le

  15 %n cererile privi+o)re l) eecu+)re) unui con+r)c+ ori ) unui )l+ )c+ 9uridic6 pen+ru+)ilire) co*pe+en8ei in+)n8ei e v) 8ine e)*) de v)lo)re) oiec+ului )ce+ui) )u6dup c)-6 de )cee) ) pr8ii din oiec+ul dedu 9udec8ii.

  25 Acee)i v)lo)re v) i )vu+ 7n vedere i 7n cererile privind con+)+)re) nuli+8ii

  )olu+e6 )nul)re)6 re-olu8iune) )u re-iliere) )c+ului 9uridic6 c;i)r d)c nu e olici+i repunere) pr8ilor 7n i+u)8i) )n+erio)r6 precu* i 7n cererile privind con+)+)re)ei+en8ei )u inei+en8ei unui drep+.

  35 %n cererile de )cee)i n)+ur6 privi+o)re l) con+r)c+e de loc)8iune ori de le)in6precu* i 7n )cele) privi+o)re l) pred)re) )u re+i+uire) unului 7nc;iri)+ ori )rend)+6v)lo)re) cererii e oco+e+e dup c;iri) )u )rend) )nu)l.

  ART. 100

  Cerere) de pl)+ p)r8i)l

  C,nd prin )c8iune e cere pl)+) unei pr8i din+ro cre)n86 v)lo)re) cererii eoco+e+e dup p)r+e) pre+in de recl)*)n+ c) iind eiiil.

  ART. 101

  Cerere) privind pre+)8ii ucceive

  %n cererile c)re )u c) oiec+ un drep+ l) pre+)8ii ucceive6 d)c dur)+) ei+en8eidrep+ului e+e nede+er*in)+6 v)lo)re) lor e oco+e+e dup v)lo)re) pre+)8iei)nu)le d)+or)+e.

  ART. 102

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  35/302

  Cererile 7n *)+erie i*oili)r

  15 %n cererile )v,nd c) oiec+ un drep+ de proprie+)+e )u )l+e drep+uri re)le)upr) unui i*oil6 v)lo)re) lor e de+er*in 7n unc8ie de v)lo)re) i*po-)il6+)ili+ po+rivi+ leil)8iei ic)le.

  25 %n c)-ul 7n c)re v)lo)re) i*po-)il nu e+e +)ili+6 un+ )plic)ile dipo-i8iile)r+. B@.

  ART. 103

  Cererile 7n *)+erie de *o+enire

  %n *)+erie de *o+enire6 co*pe+en8) dup v)lo)re e de+er*in r cdere))rcinilor )u d)+oriilor *o+enirii.

  ART. 104

  /ipo-i8iile peci)le

  15 In+)n8) le)l 7nve+i+ po+rivi+ dipo-i8iilor reeri+o)re l) co*pe+en8 dupv)lo)re) oiec+ului cererii r*,ne co*pe+en+ 9udece c;i)r d)c6 ul+erior7nve+irii6 in+ervin *odiicri 7n cee) ce prive+e cu)n+u*ul v)lorii )celui)i oiec+.

  25 /ipo-i8iile )lin. 15 un+ )plic)ile i l) 9udec)re) cilor de )+)c.

  CAPIT!LL II

  Co*pe+en8) +eri+ori)l

  ART. 10(

  Reul) ener)l

  15 Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ e in+roduce l) in+)n8) 7n ) creicircu*crip8ie do*icili)- )u 7i )re ediul p,r,+ul6 d)c lee) nu prevede )l+el.

  25 In+)n8) r*,ne co*pe+en+ 9udece proceul c;i)r d)c6 ul+erior ei-rii6p,r,+ul 7i c;i* do*iciliul )u ediul.

  ART. 10@

  >ART. 10@

  C)-ul p,r,+ului cu do*iciliul )u ediul necunocu+

  /)c do*iciliul )u6 dup c)-6 ediul p,r,+ului e+e necunocu+6 cerere) ein+roduce l) in+)n8) 7n ) crei circu*crip8ie e )l reedin8) )u repre-en+)n8)

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  36/302

  )ce+ui)6 i)r d)c nu )re nici reedin8) ori repre-en+)n8) cunocu+6 l) in+)n8) 7n )crei circu*crip8ie recl)*)n+ul 7i )re do*iciliul6 ediul6 reedin8) ori repre-en+)n8)6dup c)-.>

  ART. 10

  C)-ul pero)nei 9uridice c)re )re de-*e*r*in+e

  Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ 7*po+riv) unei pero)ne 9uridice de drep+ priv)+e po)+e )ce i l) in+)n8) locului unde e) )re un de-*e*r*,n+ r peron)li+)+e9uridic6 pen+ru oli)8iile ce ur*e)- ) i eecu+)+e 7n )cel loc )u c)re i-vorc din)c+e 7nc;ei)+e prin repre-en+)n+ul de-*e*r*,n+ului ori din )p+e v,ri+e de)ce+).

  ART. 10'

  Cererile 7ndrep+)+e 7*po+riv) unei en+i+8i r peron)li+)+e 9uridic

  Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ 7*po+riv) unei )oci)8ii6 ocie+8i )u )l+ei en+i+8ir peron)li+)+e 9uridic6 con+i+ui+ po+rivi+ leii6 e po)+e in+roduce l) in+)n8)co*pe+en+ pen+ru pero)n) crei)6 po+rivi+ 7n8eleerii din+re *e*ri6 i ) 7ncredin8)+conducere) )u )d*ini+r)re) )ce+ei). %n c)-ul lipei unei )e*ene) pero)ne6cerere) e v) pu+e) in+roduce l) in+)n8) co*pe+en+ pen+ru oric)re din+re *e*riien+i+8ii repec+ive.

  >ART. 10B

  Cereri 7ndrep+)+e 7*po+riv) pero)nelor 9uridice de drep+ pulic

  Cererile 7ndrep+)+e 7*po+riv) +)+ului6 )u+ori+8ilor i in+i+u8iilor cen+r)le )u loc)le6precu* i ) )l+or pero)ne 9uridice de drep+ pulic po+ i in+rodue l) in+)n8) de l)do*iciliul )u ediul recl)*)n+ului ori l) in+)n8) de l) ediul p,r,+ului.>

  Art. 110

  Pluralitatea de pri

  15 Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ ) *)i *ul+or p,r,8i po)+e i in+rodu l) in+)n8)co*pe+en+ pen+ru oric)re din+re )ce+i) 7n c)-ul 7n c)re prin+re p,r,8i un+ i oli)8i)cceoriu6 cerere) e in+roduce l) in+)n8) co*pe+en+ pen+ru oric)re din+re dei+oriiprincip)li.

  >25 /)c un p,r,+ ) o+ c;e*)+ 7n 9udec)+ nu*)i 7n copul ei-rii in+)n8eico*pe+en+e pen+ru el6 oric)re din+re p,r,8i po)+e invoc) neco*pe+en8) l) pri*ul+er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile un+ le)l ci+)+e 7n )8) pri*ei in+)n8e.>

  ART. 111

  Co*pe+en8) +eri+ori)l )l+ern)+iv

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  37/302

  15 %n ))r de in+)n8ele prev-u+e l) )r+. 10( 1106 *)i un+ co*pe+en+e:

  1. in+)n8) do*iciliului recl)*)n+ului6 7n cererile privi+o)re l) +)ilire) ili)8iei

  2. in+)n8) 7n ) crei circu*crip8ie do*icili)- credi+orul recl)*)n+6 7n cererile

  reeri+o)re l) oli)8i) de 7n+re8inere6 incluiv cele privind )loc)8iile de +)+ pen+rucopii

  >3. in+)n8) locului prev-u+ 7n con+r)c+ pen+ru eecu+)re)6 ie c;i)r 7n p)r+e6 )oli)8iei6 7n c)-ul cererilor privind eecu+)re)6 )nul)re)6 re-olu8iune) )u re-iliere)unui con+r)c+>.

  4. in+)n8) locului unde e )l i*oilul6 pen+ru cererile ce i-vorc din+run r)por+de loc)8iune ) i*oilului

  (. in+)n8) locului unde e )l i*oilul6 pen+ru cererile 7n pre+)8ie +)ul)r6 7n

  9u+iic)re +)ul)r )u 7n rec+iic)re +)ul)r

  @. in+)n8) locului de plec)re )u de oire6 pen+ru cererile ce i-vorc din+runcon+r)c+ de +r)npor+

  . in+)n8) locului de pl)+6 7n cererile privi+o)re l) oli)8iile ce i-vorc din+roc)*ie6 cec6 ile+ l) ordin )u din+run )l+ +i+lu de v)lo)re

  '. in+)n8) do*iciliului conu*)+orului6 7n cererile )v,nd c) oiec+ eecu+)re)6con+)+)re) nuli+8ii )olu+e6 )nul)re)6 re-olu8iune)6 re-iliere) )u denun8)re)

  unil)+er)l ) con+r)c+ului 7nc;ei)+ cu un 7n+reprin-+or ori )l+ proeioni+ )u 7ncererile )v,nd c) oiec+ rep)r)re) p)uelor produe conu*)+orilor

  B. in+)n8) 7n ) crei circu*crip8ie ) v,ri+ )p+) ilici+ )u ) produpre9udiciul6 pen+ru cererile privind oli)8iile i-vor,+e din+ro )e*ene) )p+.

  25 C,nd p,r,+ul eerci+ 7n *od +)+ornic6 7n ))r) do*iciliului u6 o )c+ivi+)+eproeion)l ori o )c+ivi+)+e )ricol6 co*erci)l6 indu+ri)l )u )l+ele )e*ene)6cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ e po)+e in+roduce i l) in+)n8) 7n circu*crip8i)crei) e )l locul )c+ivi+8ii repec+ive6 pen+ru oli)8iile p)+ri*oni)le ncu+e )u

  c)re ur*e)- e eecu+e 7n )cel loc.>ART. 1111

  Cereri 7n *)+erie de +u+el i )*ilie

  15 /)c lee) nu prevede )l+el6 cererile privind ocro+ire) pero)nei i-ice d)+e deCodul civil 7n co*pe+en8) in+)n8ei de +u+el i de )*ilie e olu8ione)- de in+)n8)7n ) crei circu*crip8ie +eri+ori)l 7i )re do*iciliul )u reedin8) pero)n) ocro+i+.

  25 %n c)-ul cererilor privind )u+ori-)re) de c+re in+)n8) de +u+el i de )*ilie )

  7nc;eierii unor )c+e 9uridice6 c,nd )c+ul 9uridic ) crui )u+ori-)re e olici+ prive+e uni*oil6 e+e6 de )e*ene)6 co*pe+en+ i in+)n8) 7n ) crei circu*crip8ie +eri+ori)l

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  38/302

  e+e i+u)+ i*oilul. %n )ce+ c)-6 in+)n8) de +u+el i de )*ilie c)re ) pronun8)+;o+r,re) v) co*unic) de 7nd)+ o copie ) )ce+ei) in+)n8ei de +u+el i de )*ilie 7n) crei circu*crip8ie +eri+ori)l 7i )re do*iciliul )u reedin8) cel ocro+i+.>

  ART. 112

  Cererile 7n *)+erie de )iurri

  15 %n *)+erie de )iur)re6 cerere) privi+o)re l) depuiri e v) pu+e) )ce i l)in+)n8) 7n circu*crip8i) crei) e )l:

  >1. do*iciliul )u ediul )iur)+ului>.

  2. unurile )iur)+e

  3. locul unde ) produ ricul )iur)+.

  25 Aleere) co*pe+en8ei prin conven8ie e+e conider)+ c) necri d)c ) o+cu+ 7n)in+e de n)+ere) drep+ului l) depuire.

  >215 %n *)+eri) )iurrii oli)+orii de rpundere civil6 +er8ul pre9udici)+ po)+ein+roduce )c8iune direc+ i l) in+)n8) do*iciliului )u6 dup c)-6 ) ediului u.>

  35 /ipo-i8iile )lin. 15 i 25 nu e )plic 7n 7n *)+erie de )iurri *)ri+i*e6luvi)le i )eriene.

  ART. 113

  Aleere) in+)n8ei

  Recl)*)n+ul )re )leere) 7n+re *)i *ul+e in+)n8e deopo+riv co*pe+en+e.

  ART. 114

  Cererile privi+o)re l) i*oile

  15 Cererile privi+o)re l) drep+urile re)le i*oili)re e in+roduc nu*)i l) in+)n8) 7n) crei circu*crip8ie e+e i+u)+ i*oilul.

  25 C,nd i*oilul e+e i+u)+ 7n circu*crip8iile *)i *ul+or in+)n8e6 cerere) e v))ce l) in+)n8) do*iciliului )u reedin8ei p,r,+ului6 d)c )ce)+) e )l 7n vreun)din+re )ce+e circu*crip8ii6 i)r 7n c)- con+r)r6 l) oric)re din+re in+)n8ele 7ncircu*crip8iile cror) e )l i*oilul.

  35 /ipo-i8iile )lin. 15 i 25 e )plic6 prin )e*n)re6 i 7n c)-ul )c8iunilorpoeorii6 )c8iunilor 7n rni8uire6 )c8iunilor privi+o)re l) 7nrdirile drep+ului deproprie+)+e i*oili)r6 precu* i 7n c)-ul celor de 7*pr8e)l 9udici)r ) unui i*oil6c,nd indivi-iune) nu re-ul+ din ucceiune.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  39/302

  ART. 11(

  Cererile privi+o)re l) *o+enire

  %n *)+erie de *o+enire6 p,n l) ieire) din indivi-iune6 un+ de co*pe+en8)

  ecluiv ) in+)n8ei celui din ur* do*iciliu )l deunc+ului:

  1. cererile privi+o)re l) v)lidi+)+e) )u eecu+)re) dipo-i8iilor +e+)*en+)re

  2. cererile privi+o)re l) *o+enire i l) )rcinile )ce+ei)6 precu* i cele privi+o)rel) pre+en8iile pe c)re *o+eni+orii le)r )ve) unul 7*po+riv) )l+ui)

  3. cererile le)+)rilor )u )le credi+orilor deunc+ului 7*po+riv) vreunui) din+re*o+eni+ori )u 7*po+riv) eecu+orului +e+)*en+)r.

  >25 Cererile or*ul)+e po+rivi+ )lin. 15 c)re privec *)i *ul+e *o+eniri dec;ie

  ucceiv un+ de co*pe+en8) ecluiv ) in+)n8ei ul+i*ului do*iciliu )l oricrui)din+re deunc8i.>

  >ART. 11@

  Cereri privi+o)re l) ocie+8i

  Cererile 7n *)+erie de ocie+)+e6 p,n l) ,ri+ul lic;idrii )u6 dup c)-6 p,n l)r)diere) ocie+8ii6 un+ de co*pe+en8) ecluiv ) in+)n8ei 7n circu*crip8i) crei)ocie+)+e) 7i )re ediul princip)l.>

  ART. 11

  Cererile privi+o)re l) inolven8 )u concord)+ul preven+iv

  Cererile 7n *)+eri) inolven8ei )u concord)+ului preven+iv un+ de co*pe+en8)ecluiv ) +riun)lului 7n ) crui circu*crip8ie 7i )re ediul dei+orul.

  ART. 11'

  Cererile 7*po+riv) unui conu*)+or

  Cererile or*ul)+e de un 7n+reprin-+or )u )l+ proeioni+ 7*po+riv) unuiconu*)+or po+ i in+rodue nu*)i l) in+)n8) do*iciliului conu*)+orului. /ipo-i8iile)r+. 122 )lin. 25 r*,n )plic)ile.

  >ART. 11'1

  Rei*ul reulilor de co*pe+en8

  Reuli noi de co*pe+en8 po+ i +)ili+e nu*)i prin *odiic)re) nor*elorpre-en+ului cod.>

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  40/302

  CAPIT!LL III

  /ipo-i8ii peci)le

  ART. 11B

  Cererile )cceorii6 )di8ion)le i inciden+)le

  15 Cererile )cceorii6 )di8ion)le6 precu* i cele inciden+)le e 9udec de in+)n8)co*pe+en+ pen+ru cerere) princip)l6 c;i)r d)c )r i de co*pe+en8) *)+eri)l )u+eri+ori)l ) )l+ei in+)n8e 9udec+ore+i6 cu ecep8i) cererilor prev-u+e l) )r+. 11.

  25 /ipo-i8iile )lin. 15 e )plic i )+unci c,nd co*pe+en8) de olu8ion)re ) cereriiprincip)le e+e +)ili+ de lee 7n )vo)re) unei ec8ii peci)li-)+e )u ) unuico*ple+ peci)li-)+.

  35 C,nd in+)n8) e+e ecluiv co*pe+en+ pen+ru un) din+re pr8i6 e) v) iecluiv co*pe+en+ pen+ru +o)+e pr8ile.

  ART. 120

  Aprrile i inciden+ele procedur)le

  15 In+)n8) co*pe+en+ 9udece cerere) princip)l e v) pronun8) i )upr))prrilor i ecep8iilor6 7n ))r) celor c)re con+i+uie c;e+iuni pre9udici)le i c)re6po+rivi+ leii6 un+ de co*pe+en8) ecluiv ) )l+ei in+)n8e.

  25 Inciden+ele procedur)le un+ olu8ion)+e de in+)n8) 7n )8) crei) e invoc6 7n))r de c)-urile 7n c)re lee) prevede 7n *od epre )l+el.

  ART. 121

  Cerere) 7n con+)+)re

  %n cererile pen+ru con+)+)re) ei+en8ei )u inei+en8ei unui drep+6 co*pe+en8)in+)n8ei e de+er*in dup reulile prev-u+e pen+ru cererile )v,nd c) oiec+re)li-)re) drep+ului.

  ART. 122

  Aleere) de co*pe+en8

  15 Pr8ile po+ conveni 7n cri )u6 7n c)-ul li+iiilor ncu+e6 i prin decl)r)8iever)l 7n )8) in+)n8ei c) proceele privi+o)re l) unuri i l) )l+e drep+uri de c)re)ce+e) po+ dipun ie 9udec)+e de )l+e in+)n8e dec,+ )cele) c)re6 po+rivi+

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  41/302

  leii6 )r i co*pe+en+e +eri+ori)l le 9udece6 7n ))r de c)-ul c,nd )ce)+co*pe+en8 e+e ecluiv.

  25 %n li+iiile din *)+eri) pro+ec8iei drep+urilor conu*)+orilor6 precu* i 7n )l+ec)-uri prev-u+e de lee6 pr8ile po+ conveni )leere) in+)n8ei co*pe+en+e6 7n

  condi8iile prev-u+e l) )lin. 156 nu*)i dup n)+ere) drep+ului l) depuire. !riceconven8ie con+r)r e+e conider)+ c) necri.

  ART. 123

  Co*pe+en8) )cul+)+iv

  15 /)c un 9udec+or )re c)li+)+e) de recl)*)n+ 7n+ro cerere de co*pe+en8)in+)n8ei l) c)re 7i deo)r )c+ivi+)+e)6 v) ei-) un) din+re in+)n8ele9udec+ore+i de )cel)i r)d )l)+e 7n circu*crip8i) oricrei) din+re cur8ile de )pel

  7nvecin)+e cu cur+e) de )pel 7n ) crei circu*crip8ie e )l in+)n8) l) c)re 7ideo)r )c+ivi+)+e).

  25 %n c)-ul 7n c)re cerere) e in+roduce 7*po+riv) unui 9udec+or c)re 7ideo)r )c+ivi+)+e) l) in+)n8) co*pe+en+ 9udece c)u-)6 recl)*)n+ul po)+eei-) un) din+re in+)n8ele 9udec+ore+i de )cel)i r)d )l)+e 7n circu*crip8i)oricrei) din+re cur8ile de )pel 7nvecin)+e cu cur+e) de )pel 7n ) crei circu*crip8iee )l in+)n8) c)re )r i o+ co*pe+en+6 po+rivi+ leii.>

  35 /ipo-i8iile )lin. 15 i 25 e )plic 7n *od corepun-+or i 7n c)-ul

  procurorilor6 )i+en8ilor 9udici)ri i reierilor. ART. 124

  Inciden+ele privind )ri+r)9ul

  Co*pe+en8) ce revine in+)n8elor 9udec+ore+i 7n le+ur cu inciden+ele privind)ri+r)9ul rele*en+)+ de pre-en+ul cod )p)r8ine 7n +o)+e c)-urile +riun)lului 7ncircu*crip8i) crui) )re loc )ri+r)9ul.

  CAPIT!LL IF

  Inciden+e procedur)le privi+o)re l) co*pe+en8) in+)n8ei

  HECJINEA 1

  Neco*pe+en8) i conlic+ele de co*pe+en8

  ART. 12(

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  42/302

  Ecep8i) de neco*pe+en8

  15 Neco*pe+en8) e+e de ordine pulic )u priv)+.

  25 Neco*pe+en8) e+e de ordine pulic:

  1. 7n c)-ul 7nclcrii co*pe+en8ei ener)le6 c,nd proceul nu e+e de co*pe+en8)in+)n8elor 9udec+ore+i

  2. 7n c)-ul 7nclcrii co*pe+en8ei *)+eri)le6 c,nd proceul e+e de co*pe+en8)unei in+)n8e de )l+ r)d

  3. 7n c)-ul 7nclcrii co*pe+en8ei +eri+ori)le ecluive6 c,nd proceul e+e deco*pe+en8) unei )l+e in+)n8e de )cel)i r)d i pr8ile nu o po+ 7nl+ur).

  35 %n +o)+e celel)l+e c)-uri6 neco*pe+en8) e+e de ordine priv)+.

  ART. 12@

  Invoc)re) ecep8iei

  15 Neco*pe+en8) ener)l ) in+)n8elor 9udec+ore+i po)+e i invoc)+ de pr8i oride c+re 9udec+or 7n orice +)re ) pricinii.

  25 Neco*pe+en8) *)+eri)l i +eri+ori)l de ordine pulic +reuie invoc)+ de pr8iori de c+re 9udec+or l) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile un+ le)l ci+)+e 7n)8) pri*ei in+)n8e.

  35 Neco*pe+en8) de ordine priv)+ po)+e i invoc)+ do)r de c+re p,r,+ prin7n+,*pin)re )u6 d)c 7n+,*pin)re) nu e+e oli)+orie6 cel *)i +,r-iu l) pri*ul+er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile un+ le)l ci+)+e 7n )8) pri*ei in+)n8e.>

  45 /)c neco*pe+en8) nu e+e de ordine pulic6 p)r+e) c)re ) cu+ cerere) l) oin+)n8 neco*pe+en+ nu v) pu+e) cere decl)r)re) neco*pe+en8ei.

  >ART. [email protected]

  Feriic)re) co*pe+en8ei

  15 L) pri*ul +er*en de 9udec)+ l) c)re pr8ile un+ le)l ci+)+e 7n )8) pri*eiin+)n8e6 9udec+orul e+e oli)+6 din oiciu6 veriice i +)ile)c d)c in+)n8)ei-)+ e+e co*pe+en+ ener)l6 *)+eri)l i +eri+ori)l 9udece pricin)6cone*n,nd 7n cuprinul 7nc;eierii de edin8 +e*eiurile de drep+ pen+ru c)recon+)+ co*pe+en8) in+)n8ei ei-)+e. %nc;eiere) )re c)r)c+er in+erlocu+oriu.

  25 %n *od ecep8ion)l6 7n c)-ul 7n c)re pen+ru +)ilire) co*pe+en8ei un+nece)re l*uriri ori proe upli*en+)re6 9udec+orul v) pune )ce)+ c;e+iune 7ndicu8i) pr8ilor i v) )cord) un inur +er*en 7n )ce+ cop.>

  ART. 12

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  43/302

  Holu8ion)re) ecep8iei

  15 C,nd 7n )8) in+)n8ei de 9udec)+ e pune 7n dicu8ie co*pe+en8) )ce+ei)6din oiciu )u l) cerere) pr8ilor6 e) e+e oli)+ +)ile)c in+)n8)9udec+ore)c co*pe+en+ ori6 d)c e+e c)-ul6 un )l+ or)n cu )c+ivi+)+e

  9uridic8ion)l co*pe+en+.>

  25 /)c in+)n8) e decl)r co*pe+en+6 v) +rece l) 9udec)re) pricinii. %nc;eiere)po)+e i )+)c)+ nu*)i od)+ cu ;o+r,re) pronun8)+ 7n c)u-.

  35 /)c in+)n8) e decl)r neco*pe+en+6 ;o+r,re) nu e+e upu niciunei cide )+)c6 do)rul iind +ri*i de 7nd)+ in+)n8ei 9udec+ore+i co*pe+en+e )u6 dupc)-6 )l+ui or)n cu )c+ivi+)+e 9uridic8ion)l co*pe+en+.

  >45 /)c in+)n8) e decl)r neco*pe+en+ i repine cerere) c) in)d*iiil

  7n+ruc,+ e+e de co*pe+en8) unui or)n r )c+ivi+)+e 9uridic8ion)l )u c) neiindde co*pe+en8) in+)n8elor ro*,ne6 ;o+r,re) e+e upu nu*)i recurului l)in+)n8) ier)r;ic uperio)r.>

  ART. 12'

  Conlic+ul de co*pe+en8. C)-urile

  Ei+ conlic+ de co*pe+en8:

  1. c,nd dou )u *)i *ul+e in+)n8e e decl)r deopo+riv co*pe+en+e 9udece

  )cel)i proce

  2. c,nd dou )u *)i *ul+e in+)n8e i)u declin)+ reciproc co*pe+en8) de )9udec) )cel)i proce )u6 7n c)-ul declinrilor ucceive6 d)c ul+i*) in+)n87nve+i+ 7i declin l) r,ndul u co*pe+en8) 7n )vo)re) unei) din+re in+)n8ele c)re)n+erior )u decl)r)+ neco*pe+en+e.

  ART. 12B

  Hupend)re) proceului

  In+)n8) 7n)in+e) crei) ) ivi+ conlic+ul de co*pe+en8 v) upend) din oiciu9udec)+) c)u-ei i v) 7n)in+) do)rul in+)n8ei co*pe+en+e olu8ione-e conlic+ul.

  ART. 130

  Holu8ion)re) conlic+ului de co*pe+en8

  15 Conlic+ul de co*pe+en8 ivi+ 7n+re dou in+)n8e 9udec+ore+i e olu8ione)-de in+)n8) i*edi)+ uperio)r i co*un in+)n8elor )l)+e 7n conlic+.

  >25 Nu e po)+e cre) conlic+ de co*pe+en8 cu %n)l+) Cur+e de C))8ie i ?u+i8ie.

  o+r,re) de declin)re ) co*pe+en8ei )u de +)ilire ) co*pe+en8ei pronun8)+ de%n)l+) Cur+e de C))8ie i ?u+i8ie e+e oli)+orie pen+ru in+)n8) de +ri*i+ere.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  44/302

  35 Conlic+ul de co*pe+en8 ivi+ 7n+re o in+)n8 9udec+ore)c i un )l+ or)n cu)c+ivi+)+e 9uridic8ion)l e re-olv de in+)n8) 9udec+ore)c ier)r;ic uperio)rin+)n8ei 7n conlic+.

  45 In+)n8) co*pe+en+ 9udece conlic+ul v) ;o+r76 7n c)*er) de coniliu6 r

  ci+)re) pr8ilor6 prin+ro ;o+r,re deini+iv.>

  ART. 131

  /ipo-i8iile peci)le

  15 /ipo-i8iile pre-en+ei ec8iuni privi+o)re l) ecep8i) de neco*pe+en8 i l)conlic+ul de co*pe+en8 e )plic prin )e*n)re i 7n c)-ul ec8iilor peci)li-)+e )le)celei)i in+)n8e 9udec+ore+i.

  25 Conlic+ul e v) olu8ion) de ec8i) in+)n8ei +)ili+e po+rivi+ )r+. 130

  corepun-+o)re ec8iei 7n)in+e) crei) ) ivi+ conlic+ul.

  >35 Conlic+ul din+re dou ec8ii )le %n)l+ei Cur8i de C))8ie i ?u+i8ie eolu8ione)- de Co*ple+ul de ( 9udec+ori.>.

  45 /ipo-i8iile )lin. 15 35 e )plic 7n *od corepun-+or i 7n c)-ul co*ple+elorpeci)li-)+e.

  ART. 132

  Proele )d*ini+r)+e 7n )8) in+)n8ei neco*pe+en+e

  %n c)-ul decl)rrii neco*pe+en8ei6 dove-ile )d*ini+r)+e 7n )8) in+)n8eineco*pe+en+e r*,n c,+i)+e 9udec8ii i in+)n8) co*pe+en+ 7nve+i+ cuolu8ion)re) c)u-ei nu v) dipune re)cere) lor dec,+ pen+ru *o+ive +e*einice.

  HECJINEA ) 2)

  Li+ipenden8) i conei+)+e)

  ART. 133

  Ecep8i) li+ipenden8ei

  15 Ni*eni nu po)+e i c;e*)+ 7n 9udec)+ pen+ru )cee)i c)u-6 )cel)i oiec+ ide )cee)i p)r+e6 7n)in+e) *)i *ul+or in+)n8e co*pe+en+e )u c;i)r 7n)in+e))celei)i in+)n8e6 prin cereri di+inc+e.

  25 Ecep8i) li+ipenden8ei po)+e i invoc)+ de pr8i )u de in+)n8 din oiciu 7norice +)re ) proceului 7n )8) in+)n8elor de ond.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  45/302

  35 C,nd in+)n8ele un+ de )cel)i r)d6 ecep8i) e invoc 7n)in+e) in+)n8eiei-)+e ul+erior. /)c ecep8i) e )d*i+e6 do)rul v) i +ri*i de 7nd)+ pri*eiin+)n8e 7nve+i+e.

  45 C,nd in+)n8ele un+ de r)d dieri+6 ecep8i) e invoc 7n)in+e) in+)n8ei de

  r)d inerior. /)c ecep8i) e )d*i+e6 do)rul v) i +ri*i de 7nd)+ in+)n8ei de ond*)i 7n)l+e 7n r)d.

  (5 %nc;eiere) prin c)re ) olu8ion)+ ecep8i) po)+e i )+)c)+ nu*)i od)+ cuondul.

  @5 C,nd unul din+re procee e 9udec 7n recur6 i)r cell)l+ 7n)in+e) in+)n8elor deond6 )ce+e) din ur* un+ oli)+e upende 9udec)+) p,n l) olu8ion)re)recurului.

  5 /ipo-i8iile )lin. 256 35 i (5 e )plic 7n *od corepun-+or i )+unci c,ndproceele iden+ice e )l pe rolul )celei)i in+)n8e.

  ART. 134

  Ecep8i) conei+8ii

  15 Pen+ru )iur)re) unei une 9udec8i6 7n pri* in+)n8 e+e poiil cone)re)*)i *ul+or procee 7n c)re un+ )cele)i pr8i )u c;i)r 7*preun cu )l+e pr8i i )lcror oiec+ i c)u- )u 7n+re ele o +r,n le+ur.

  25 Ecep8i) conei+8ii po)+e i invoc)+ de pr8i )u din oiciu cel *)i +,r-iu l)pri*ul +er*en de 9udec)+ 7n)in+e) in+)n8ei ul+erior ei-)+e6 c)re6 prin 7nc;eiere6 ev) pronun8) )upr) ecep8iei. %nc;eiere) po)+e i )+)c)+ nu*)i od)+ cu ondul.

  35 /o)rul v) i +ri*i in+)n8ei *)i 7n+,i 7nve+i+e6 7n ))r de c)-ul 7n c)rerecl)*)n+ul i p,r,+ul cer +ri*i+ere) lui l) un) din+re celel)l+e in+)n8e.

  45 C,nd un) din+re cereri e+e de co*pe+en8) ecluiv ) unei in+)n8e6cone)re) e v) )ce l) )ce) in+)n8.

  (5 %n orice +)re ) 9udec8ii proceele cone)+e po+ i di9une i 9udec)+e ep)r)+6

  d)c nu*)i unul din+re ele e+e 7n +)re de 9udec)+.

  HECJINEA ) 3)

  H+r*u+)re) proceelor. /ele)re) in+)n8ei

  ART. 13(

  Te*eiul +r*u+rii

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  46/302

  15 H+r*u+)re) proceului po)+e i ceru+ pen+ru *o+ive de nui)l lei+i* )ude iur)n8 pulic.

  25 #nui)l) e conider lei+i* 7n c)-urile 7n c)re ei+ 7ndoi)l cu privire l)i*p)r8i)li+)+e) 9udec+orilor din c)u-) circu*+)n8elor proceului6 c)li+8ii pr8ilor ori

  unor rel)8ii conlic+u)le loc)le.

  35 Con+i+uie *o+iv de iur)n8 pulic 7*pre9urrile ecep8ion)le c)re preupunc 9udec)+) proceului l) in+)n8) co*pe+en+ )r pu+e) conduce l) +ulur)re) ordiniipulice.

  ART. 13@

  Cerere) de +r*u+)re

  15 H+r*u+)re) pen+ru *o+iv de nui)l lei+i* )u de iur)n8 pulic e

  po)+e cere 7n orice )- ) proceului.

  25 H+r*u+)re) pen+ru *o+iv de nui)l lei+i* po)+e i ceru+ de c+re p)r+e)in+ere)+6 i)r ce) 7n+e*ei)+ pe *o+iv de iur)n8 pulic6 nu*)i de c+reprocurorul ener)l de l) P)rc;e+ul de pe l,n %n)l+) Cur+e de C))8ie i ?u+i8ie.

  ART. 13

  In+)n8) co*pe+en+

  15 Cerere) de +r*u+)re 7n+e*ei)+ pe *o+iv de nui)l lei+i* e+e deco*pe+en8) cur8ii de )pel6 d)c in+)n8) de l) c)re e cere +r*u+)re) e+e o9udec+orie )u un +riun)l din circu*crip8i) )ce+ei). /)c +r*u+)re) e cere del) cur+e) de )pel6 co*pe+en8) de olu8ion)re revine %n)l+ei Cur8i de C))8ie i?u+i8ie. Cerere) de +r*u+)re e depune l) in+)n8) co*pe+en+ o olu8ione-e6c)re v) 7n+iin8) de 7nd)+ in+)n8) de l) c)re ) ceru+ +r*u+)re) depreor*ul)re) cererii de +r*u+)re.>

  25 Cerere) de +r*u+)re 7n+e*ei)+ pe *o+ive de iur)n8 pulic e+e deco*pe+en8) %n)l+ei Cur8i de C))8ie i ?u+i8ie6 c)re v) 7n+iin8)6 de 7nd)+6 depre

  depunere) cererii in+)n8) de l) c)re e cere +r*u+)re). 35 L) pri*ire) cererii de +r*u+)re6 in+)n8) co*pe+en+ o olu8ione-e v)pu+e) olici+e do)rul c)u-ei.

  ART. 13'

  Hupend)re) 9udecrii proceului

  15 L) olici+)re) celui in+ere)+6 co*ple+ul de 9udec)+ po)+e dipune6 d)c e+ec)-ul6 upend)re) 9udecrii proceului6 cu d)re) unei c)u8iuni 7n cu)n+u* de 1.000

  lei. Pen+ru *o+ive +e*einice6 upend)re) po)+e i dipu 7n )cele)i condi8ii6 rci+)re) pr8ilor6 c;i)r 7n)in+e de pri*ul +er*en de 9udec)+.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  47/302

  25 %nc;eiere) )upr) upendrii nu e *o+ive)- i nu e+e upu niciunei cide )+)c.

  35 Mur) upendrii 9udecrii proceului v) i co*unic)+ de uren8 in+)n8eide l) c)re ) ceru+ +r*u+)re).

  ART. 13B

  ?udec)re) cererii

  15 Cerere) de +r*u+)re e 9udec de uren86 7n c)*er) de coniliu6 cu ci+)re)pr8ilor din proce.

  25 o+r,re) )upr) +r*u+rii e d r *o+iv)re i e+e deini+iv.

  35 In+)n8) de l) c)re ) ceru+ +r*u+)re) v) i 7ncuno+in8)+6 de 7nd)+6 depre

  )d*i+ere) )u repinere) cererii de +r*u+)re.

  ART. 140

  Eec+ele )d*i+erii cererii

  15 %n c)- de )d*i+ere ) cererii de +r*u+)re6 cur+e) de )pel +ri*i+e proceul pre9udec)+ unei )l+e in+)n8e de )cel)i r)d din circu*crip8i) ). %n)l+) Cur+e deC))8ie i ?u+i8ie v) +r*u+) 9udec)re) c)u-ei l) un) din+re in+)n8ele 9udec+ore+ide )cel)i r)d )l)+e 7n circu*crip8i) oricrei) din+re cur8ile de )pel 7nvecin)+e cucur+e) de )pel 7n ) crei circu*crip8ie e )l in+)n8) de l) c)re e cere+r*u+)re).

  25 o+r,re) v) )r+) 7n ce *ur )c+ele 7ndeplini+e de in+)n8 7n)in+e de+r*u+)re ur*e)- ie p+r)+e. %n c)-ul 7n c)re in+)n8) de l) c)re ) dipu+r*u+)re) ) proced)+ 7n+re +i*p l) 9udec)re) proceului6 ;o+r,re) pronun8)+ e+edeiin8)+ de drep+ prin eec+ul )d*i+erii cererii de +r*u+)re.>

  35 Apelul )u6 dup c)-6 recurul 7*po+riv) ;o+r,rii d)+e de in+)n8) l) c)re )+r*u+)+ proceul un+ de co*pe+en8) in+)n8elor ier)r;ic uperio)re )ce+ei). %nc)- de )d*i+ere ) )pelului )u recurului6 +ri*i+ere) pre re9udec)re6 )+unci c,nd

  lee) o prevede6 e v) )ce l) o in+)n8 din circu*crip8i) celei c)re ) olu8ion)+c)le) de )+)c.

  >ART. 141

  &or*ul)re) unei noi cereri de +r*u+)re

  15 H+r*u+)re) proceului nu po)+e i ceru+ din nou6 7n ))r de c)-ul 7n c)renou) cerere e 7n+e*ei)- pe 7*pre9urri necunocu+e l) d)+) olu8ionrii cererii)n+erio)re )u ivi+e dup olu8ion)re) )ce+ei).

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  48/302

  25 Cerere) de +r*u+)re ) c)u-ei in+rodu cu nerepec+)re) prevederilor )lin.15 e+e in)d*iiil d)c pricin) e )l pe rolul )celei)i in+)n8e.>

  ART. 142

  /ele)re) in+)n8ei

  C,nd6 din c)u-) unor 7*pre9urri ecep8ion)le6 in+)n8) co*pe+en+ e+e7*piedic)+ un +i*p *)i 7ndelun)+ unc8ione-e6 %n)l+) Cur+e de C))8ie i ?u+i8ie6l) cerere) pr8ii in+ere)+e6 v) dee*n) o )l+ in+)n8 de )cel)i r)d c)re 9udece proceul.

  TITLL IF

  Ac+ele de procedur

  CAPIT!LL I

  &or*) cererilor

  ART. 143

  Condi8iile ener)le

  15 !rice cerere )dre)+ in+)n8elor 9udec+ore+i +reuie ie or*ul)+ 7n crii cuprind indic)re) in+)n8ei crei) 7i e+e )dre)+6 nu*ele6 prenu*ele6do*iciliul )u reedin8) pr8ilor ori6 dup c)-6 denu*ire) i ediul lor6 nu*ele iprenu*ele6 do*iciliul )u reedin8) repre-en+)n8ilor lor6 d)c e+e c)-ul6 oiec+ul6v)lo)re) pre+en8iei6 d)c e+e c)-ul6 *o+ivele cererii6 precu* i e*n+ur). /e)e*ene)6 cerere) v) cuprinde6 d)c e+e c)-ul6 i )dre) elec+ronic )ucoordon)+ele c)re )u o+ indic)+e 7n )ce+ cop de pr8i6 precu* nu*rul de +eleon6

  nu*rul de ) ori )l+ele )e*ene).> >115 Cererile )dre)+e6 peron)l )u prin repre-en+)n+6 in+)n8elor 9udec+ore+ipo+ i or*ul)+e i prin 7ncri 7n or* elec+ronic6 d)c un+ 7ndeplini+e condi8iileprev-u+e de lee.

  125 /ipo-i8iile )lin. 115 un+ )plic)ile 7n *od corepun-+or i 7n c)-ul 7n c)repre-en+ul cod prevede condi8i) or*ei crie ) u8inerilor6 )prrilor )u )conclu-iilor pr8ilor ori ) )l+or )c+e de procedur )dre)+e in+)n8elor 9udec+ore+i.>

  25 %n c)-urile )nu*e prev-u+e de lee6 cererile cu+e 7n edin86 l) orice

  in+)n86 e po+ or*ul) i or)l6 c,ndue *en8iune depre )ce)+) 7n 7nc;eiere.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  49/302

  35 /)c6 din orice *o+ive6 cerere) nu po)+e i e*n)+ l) +er*enul c,nd ) o+depu )u6 dup c)-6 l) pri*ul +er*en ce ur*e)-6 9udec+orul v) +)ili iden+i+)+e)pr8ii prin unul din+re *i9lo)cele prev-u+e de lee6 7i v) ci+i con8inu+ul cererii i 7i v)lu) coni*8*,n+ul cu privire l) )ce)+). /epre +o)+e )ce+e) e v) )ce *en8iune7n 7nc;eiere.

  45 Cererile )dre)+e in+)n8elor 9udec+ore+i e +i*re)-6 d)c lee) nuprevede )l+el.

  ART. 144

  Nu*rul de ee*pl)re

  15 C,nd cerere) ur*e)- ) i co*unic)+6 e) e v) )ce 7n )+,+e) ee*pl)re c,+eun+ nece)re pen+ru co*unic)re6 7n ))r de c)-urile 7n c)re pr8ile )u un

  repre-en+)n+ co*un )u p)r+e) iure)- 7n *)i *ul+e c)li+8i 9uridice6 c,nd e v))ce 7n+run inur ee*pl)r. %n +o)+e c)-urile e+e nece)r i un ee*pl)r pen+ruin+)n8.

  25 /ipo-i8iile )lin. 15 un+ )plic)ile 7n *od corepun-+or i 7n c)-ul prev-u+ l))r+. 143 )lin. 256 reierul de edin8 iind 8inu+ 7n+oc*e)c din oiciu copiile de pe7nc;eiere nece)re pen+ru co*unic)re.

  >35 /)c oli)8i) prev-u+ l) )lin. 15 nu e+e 7ndeplini+6 in+)n8) v) pu+e)7ndeplini din oiciu )u v) pu+e) pune 7n )rcin) oricrei) din+re pr8i 7ndeplinire)

  )ce+ei oli)8ii6 pe c;el+ui)l) pr8ii c)re )ve) )ce)+ oli)8ie. 45 %n c)-ul 7n c)re cerere) ) o+ co*unic)+6 po+rivi+ leii6 prin ) )u prin po+elec+ronic6 reierul de edin8 e+e 8inu+ 7n+oc*e)c din oiciu copii de pecerere6 pe c;el+ui)l) pr8ii c)re )ve) )ce)+ oli)8ie. /ipo-i8iile )r+. 14B )lin. @5r*,n )plic)ile

  ART. 14(

  %ncriurile )ne)+e

  15 L) iec)re ee*pl)r )l cererii e vor )l+ur) copii de pe 7ncriurile de c)rep)r+e) 7n8elee ) e oloi 7n proce.

  25 Copiile vor i cer+iic)+e de p)r+e pen+ru conor*i+)+e cu oriin)lul.

  35 He vor pu+e) depune 7n copie nu*)i pr8ile din 7ncri reeri+o)re l) proce6ur*,nd c) in+)n8) ordone6 d)c v) i nevoie6 7n8i)re) 7ncriului 7n 7n+rei*e.

  45 C,nd 7ncriurile un+ red)c+)+e 7n+ro li* +rin6 ele e depun 7n copiecer+iic)+6 7no8i+e de +r)ducere) le)li-)+ eec+u)+ de un +r)duc+or )u+ori-)+. %nc)-ul 7n c)re nu ei+ un +r)duc+or )u+ori-)+ pen+ru li*) 7n c)re un+ red)c+)+e

  7ncriurile 7n c)u-6 e po+ oloi +r)ducerile re)li-)+e de pero)ne de 7ncrederecunoc+o)re )le repec+ivei li*i6 7n condi8iile leii peci)le.

 • 8/13/2019 Cod Procedura Civila Actualizat

  50/302

  (5 /ipo-i8iile )r+. 144 e )plic 7n *od corepun-+or.

  ART. 14@

  Cerere) or*ul)+ prin repre-en+)n+

  15 C,nd cerere) e+e cu+ prin *)nd)+)r6 e v) )l+ur) procur) 7n oriin)l )u7n copie le)li-)+.

  25 Avoc)+ul i conilierul 9uridic vor depune 7*pu+ernicire) lor6 po+rivi+ leii.

  35 Repre-en+)n+ul le)l v) )l+ur) o copie le)li-)+ de pe 7ncriul dovedi+or )lc)li+8ii )le.

  45 Repre-en+)n8ii pero)nelor 9uridice de drep+ priv)+ vor depune6 7n copie6 une+r) din rei+rul pulic 7n c)re e+e *en8ion)+ 7*pu+ernicire) lor.

  (5 !r)nul de conducere )u6 dup c)-6 repre-en+)n+ul dee*n)+ )l unei)oci)8ii6 ocie+8i ori )l+ei en+i+8i r peron)li+)+e 9uridic6 7niin8)+ po+rivi+ leii6 v))ne)6 7n copie le)li-)+6 e+r)ul din )c+ul c)re )+e+ drep+ul u de repre-en+)re7n 9u+i8ie.

  ART. 14

  Cerere) rei+ denu*i+

  Cerere) de c;e*)re 7n 9udec)+ )u pen+ru eerci+)re) unei ci de )+)c e+e

  v)l)il cu+ c;i)r d)c po)r+ o denu*ire rei+.

  CAPIT!LL II

  Ci+)re) i co*unic)re) )c+elor de procedur

  ART. 14'

  !li)8i) de ) ci+) pr8ile

  15 In+)n8) po)+e ;o+r7 )upr) unei cereri nu*)i d)c pr8ile )u o+ ci+)+e ori )u pre-en+)+6 peron)l )