6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows...

20
6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 1 6105N Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til Windows Server Moderne tjeneroperativsystemer Windows Server 2008 og 2012 Krav til maskinvare Lisensiering og klientlisenser (CAL) Windows Server 2016 og 2019 Arbeidsgruppe eller domene? Tjenerroller og -funksjoner i Windows Server – Administrasjonsverktøyet Server Manager Pensum: – Kvisli: Windows Server og datanett, kapittel 2 og 3

Transcript of 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows...

Page 1: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 1

6105N Windows Server og datanettLeksjon 2a Introduksjon til Windows Server

– Moderne tjeneroperativsystemer– Windows Server 2008 og 2012– Krav til maskinvare– Lisensiering og klientlisenser (CAL)– Windows Server 2016 og 2019– Arbeidsgruppe eller domene?– Tjenerroller og -funksjoner i Windows Server– Administrasjonsverktøyet Server Manager

Pensum:– Kvisli: Windows Server og datanett, kapittel 2 og 3

Page 2: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 2

Moderne tjeneroperativsystemer

Kjerne(Core)

GUI m/adm.verktøy

Tjenester(Services)

Page 3: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 3

Moderne tjeneroperativsystemer• Komponenter / arkitektur

– Operativsystemkjerne (Core)– Tjenester (Services) = programmer som skal brukes av klienter, f.eks.

» Webtjener» Databasetjener» E-post tjener» DNS tjener» DHCP tjener» m.m.

– Grafisk brukergrensesnitt (GUI) og administrasjonsverktøy (Management Tools)• Egenskaper

– Modularisert oppbygging som kan tilpasses behov– Tjenestene installeres individuelt - bare de man behøver– Tjenere kan installeres uten GUI og adm.verktøy

» administrasjon gjennom "kommandonivå" eller fjernadministrasjon fra maskin med GUI

• Konsekvens:– Større frihet og fleksibilitet i valg av produkter– Utvikling mot mer standardisering av tjenester og applikasjonsprotokoller

Tjenere kjører sjelden brukerapplikasjoner, men tjenestene brukes typisk av brukerapplikasjoner på klientmaskiner.

Page 4: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 4

Windows Server 2008• Hovedversjoner

– Windows Server 2008 Standard Edition– Windows Server 2008 Enterprise Edition– Windows Server 2008 Datacenter Edition

• Spesialversjoner– Windows Web Server 2008– Windows Storage Server 2008– Windows Small Business Server 2008 (kun 64-bits) for mindre bedrifter– Windows Essential Business Server 2008 (kun 64-bits) for større bedrifter– Windows Server 2008 for Itanium-based Systems (kun 64-bits)

Page 5: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 5

Windows Server 2008• 64-bits versjon

– krever (og utnytter) 64-bits prosessor– kan bruke (adressere) mer enn 4 GB internminne (RAM)

• R2– Release 2 – ny hovedversjon høsten 2009– utvidelser og forbedringer på sikkerhet, UNIX-integrasjon, identitets- og tilgangskontroll,

lagringsadministrasjon og lisensiering. • Server Core

– En (minimal) installasjon av Windows Server uten grafisk brukergrensesnitt. » administrator installere kun de tilleggskomponenter man har behov for

– Server Core må administreres ved bruk av Windows kommandoer» eller fjernstyrt fra en annen maskin med full Windows GUI

– Alle utgaver av Windows Server kan installeres som Server Core» bestemmes av valg under installasjon» kan ikke endres uten ny installasjon

232 = 4294967296 = 4G264 = 16E (Exa)

Page 6: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 6

Minimumskrav til maskinvareWindows Server 2008

Windows Server 2008 - R2

Komponent Foundation Standard Enterprise & Datacenter Prosessor / CPU 1,4 GHz x64 1 GHz x86

1,4 GHz x64Max: 4 stk.

1 GHz x861,4 GHz x64Max: 8 stk.

Minne / RAM Min: 512 MBMax: 8 GB

Min: 512 MBMax (x86): 4 GBMax (x64): 32 GB

Min: 512 MBMax (x86): 64 GBMax (x64): 2 TB

Diskplass Min: 10 GB Min (x86): 20 GBMin (x64): 32 GB

Min (x86): 20 GBMin (x64): 32 GB

Komponent Foundation Standard Enterprise Datacenter HPCProsessor / CPU 1,4 GHz x64 1,4 GHz x64

Max 4 stk.1,4 GHz x64Max 8 stk.

1,4 GHz x64max. 64 stk.

1,4 GHz x64max. 4 stk.

Minne / RAM Min: 512 MBMax: 8 GB

Min: 512 MBMax: 32 GB

Min: 512 MBMax: 2 TB

Min: 512 MBMax: 2 TB

Min: 512 MBMax: 2 TB

Diskplass Min: 32 GB Min: 32 GB Min: 32 GB Min: 32 GB Min: 50 GB

Page 7: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 7

Windows Server 2012Utgaver

– Datacenter» for highly virtualized datacenter and cloud environments

– Standard» for physical or minimally virtualized environments.

– Essentials» for small businesses with up to 25 users and 50 devices

– Foundation» for small businesses with up to 15 users

• Alle utgavene kjører kun på 64-bits prosessorer!

Specifications Foundation Essentials Standard Datacenter

Distribution OEM only Retail, volume licensing, OEM

Retail, volume licensing, OEM

Volume licensing and OEM

Licensing model Per server Per server Per CPU pair + CAL Per CPU pair + CALProcessor chip limit 1 2 64 64Memory limit 32 GB 64 GB 4 TB 4 TBUser limit 15 25 Unlimited Unlimited

Page 8: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 8

Windows Server 2012 R2Noen forbedringer fra 2008 R2

– Kan bytte mellom "Server Core" og "fullt GUI" uten reinstallasjon– Enklere administrasjon av mange tjenere– Bedre / enklere støtte for IP versjon 6– Bedre støtte for å kjøre på virtuelle maskiner– Ny versjon av hypervisoren Hyper-V– Nytt filsystem (ReFS) som kan erstatte NTFS

Specification Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2

Physical processors 64 64

Logical processorswhen Hyper-V is disabled 640 256

Logical processorswhen Hyper-V is enabled 320 64

Memory 4 TB 2 TB

Failover cluster nodes (in any single cluster) 64 16

Page 9: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 9

Lisensiering - hva dekker èn lisens?

• Foundation– Èn tjenermaskin med èn fysisk prosessor– 15 brukerkontoer

• Essential– Èn tjenermaskin med inntil to fysiske prosessorer – Installasjon på èn fysisk eller virtuell maskin– 25 brukerkontoer

• Standard– Èn tjenermaskin med inntil to fysiske prosessorer– Inntil to virtuelle maskiner– Krever dessuten èn klientlisens (CAL) pr. bruker eller klientmaskin

• Datacenter– Èn tjenermaskin med inntil to fysiske prosessorer– Ubegrenset antall virtuelle maskiner– Krever dessuten èn klientlisens (CAL) pr. bruker eller klientmaskin

Kan utvides med flere lisenser

Page 10: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 10

Klientlisenser (CAL)Client Access Licence - CAL

• Brukerbasert CAL (User CAL) – Èn CAL pr. brukerkonto– Ubegrenset antall klientenheter– Kan aksessere flere tjenere– Egnet for miljøer med flere

klienter/enheter pr. bruker

• Maskinbasert CAL (Device CAL)– Èn CAL pr. klientmaskin/-enhet– Ubegrenset antall brukere– Kan aksessere flere tjenere– Egnet for miljøer med flere brukere pr.

klientmaskin, f.eks. i skiftarbeid

Page 11: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 11

Windows Server 2016• Samme hovedutgaver som Windows Server 2012:

– Essentials For små organisasjoner med inntil 25 brukere og 50 enheter– Standard For større organisasjoner, eller som har noe behov for

virtualisering– Datacenter For organisasjoner med store krav til virtualisering

• Alle utgavene krever 64-bits prosessorer!

• Installasjonsmuligheter– Server Core (uten GUI) er "default" installasjonsvalg– Server with a Desktop Experience (med "fullt" GUI)– Nano Server (kun Standard og Datacenter)

» Minimal installasjon (ca. 400 MB) uten GUI og lokal påloggingsmulighet» Nano-servere må fjernadministreres» Beregnet for virtuelle maskiner med dedikerte oppgaver i store datasentere

Page 12: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 12

Windows Server 2016• Lisensiering

– Essensials: CPU-basert (krever ikke CAL)– Standard og Datacenter: Kjernebasert (Core Licence) + CAL

» En kjernelisens pr. fysiske prosessorkjerne (ikke fysisk prosessor)» Må ha minimum 8 kjernelisenser pr. fysisk prosessor» Må ha minimum 16 kjernelisenser hvis bare èn fysisk prosessor

• Containers– Kan kjøre flere isolerte applikasjoner under ett enkelt OS– Windows Server 2016 har to ulike typer containers:

» Hyper-V container• Kjører under gjeste-OS på virtuell maskin

» Windows Server container• Kjører under verts-OS på fysisk maskin

– Bruk av Hyper-V containere skiller utgavene:» Standard Edition

• Inntil 2 VMer og Hyper-V containers pr. lisens» Datacenter Edition

• Ubegrenset antall VMer og Hyper-V containers pr. lisens

Page 13: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 13

Windows Server 2019• Samme hovedutgaver som Windows Server 2016• Alle utgavene krever 64-bits prosessorer!• Noen nye funksjoner:

– Analyse av serversystemet med maskinlæring– Bedre støtte for å kjøre applikasjoner i «containers»

» Windows Server containers» Linux containers» Kubernetes

– Windows Admin Center

Page 14: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 14

Windows Server 2016 og 2019• Lisensiering

– Essensials: CPU-basert (krever ikke CAL)– Standard og Datacenter: Kjernebasert (Core Licence) + CAL

» En kjernelisens pr. fysiske prosessorkjerne (ikke fysisk prosessor)» Må ha minimum 8 kjernelisenser pr. fysisk prosessor» Må ha minimum 16 kjernelisenser hvis bare èn fysisk prosessor

• Containers– Kan kjøre flere isolerte applikasjoner under ett enkelt OS– Windows Server 2016 har to ulike typer containers:

» Hyper-V container• Kjører under gjeste-OS på virtuell maskin

» Windows Server container• Kjører under verts-OS på fysisk maskin

– Bruk av Hyper-V containere skiller utgavene:» Standard Edition

• Inntil 2 VMer og Hyper-V containers pr. lisens» Datacenter Edition

• Ubegrenset antall VMer og Hyper-V containers pr. lisens

Page 15: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 15

Arbeidsgruppe eller domene?

Arbeidsgruppe– Ingen sentral tjenermaskin– Ingen felles brukerkontoer– Default etter Windows-installasjon– Små nett med færre enn 10 brukere

Domene– Sentral tjener (domenekontroller)– Sentral felles brukerdatabase– Brukere kan logge på fra alle maskiner– Store, "profesjonelle" Windows-nett

Page 16: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 16

Arbeidsgruppe eller domene?• Arbeidsgruppe

– Beregnet for små Windows-nett opptil ca. 10 brukere/maskiner– Alle maskiner i nettet er «likeverdige» uansett Windows-versjon– Alle maskiner kan dele lokale mapper og skrivere– Ingen sentral brukerdatabase eller «styring» av nettet– Brukerkontoer gjelder bare lokalt på hver maskin i nettet– Etter installasjon er en Windows maskin med i arbeidsgruppen WORKGROUP

• Domene– En samling maskiner i nett som styres av en sentral maskin (domenekontroller)– Domenekontrolleren er en Windows Server med Active Directory (AD) installert– Helt nødvendig i store Windows-nett med mange brukere / maskiner– Brukeradministrasjon skjer sentralt i AD på domenekontrolleren– En Windows-maskin (tjener eller klient) kan meldes inn i et domene– En Windows Server kan konfigureres som domenekontroller

• (Mye) mer om domener i senere leksjoner

Page 17: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 17

Tjenerroller (Server roles) i Windows Server

• Window Server kan kjøre flere ulike tjenerprogrammer (tjenester).– Disse kalles tjenerroller i Windows.– Hver av tjenerrollene er ”tilleggsmoduler” til operativsystemkjernen

• Noen av tjenerrollene:– Active Directory Domain Services– File and Storage Server (filtjener)– Print and Document Services (utskriftstjener)– Internet Information Services (webtjener)– DNS tjener– DHCP tjener– Hyper-V (kjøring av virtuelle maskiner)– Terminaltjener

• Vi skal innom mange av disse i løpet av emnet

Page 18: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 18

Tjenerfunksjoner (Server features) i Windows Server

• Features– Mindre tilleggsmoduler til hver tjenerrolle– Installeres / aktiveres separat

• Noen features– Adm.verktøy, f.eks:

Remote Server Administration Tools

– .NET rammeverk– Internet utskrift– Lastbalansering– Fjernadministrasjon– Server Backup– WLAN

Page 19: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 19

Administrasjonsverktøyet Server Manager

Page 20: 6105N Windows Server og datanettwindowsnett.no/leksjoner/L02/2a Introduksjon til... · – Windows Web Server 2008 – Windows Storage Server 2008 – Windows Small Business Server

6105N Windows Server og datanett © Jon Kvisli, USN Introduksjon til Windows Server – foil: 20

Administrasjonsverktøyet Server Manager• Brukes for å administrere

– Lokal tjener (den du kjører Server Manager på)– Andre Windows tjenere i nettet (fjernadministrasjon)

• Local Server – Lenker til grunnleggende konfigurasjonsvalg

• File and Storage Services– Konfigurere fildeling– Tjenerrollen File Server er installert av installasjonsprogrammet for Windows Server

• Manage-menyen – Legge til og fjerne tjenerroller (Server Roles) og funksjoner (features)

• Tools-menyen– Oppstart av administrasjonsverktøy for tjenester