AIDA64 Business · Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 Windows 7 Windows Server...

of 110 /110
AIDA64 Business Uživatelská příručka v 1.2 30. 07. 2014.

Embed Size (px)

Transcript of AIDA64 Business · Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 Windows 7 Windows Server...

 • AIDA64 Business Uživatelská příručka

  v 1.2

  30. 07. 2014.

 • AIDA64 Business je vyvíjen společností FinalWire s.r.o.

  Copyright © 1995 - 2014 FinalWire s.r.o.

  Tento dokument byl vytvořen společností ABSEIRA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

  Copyright © 2010 - 2014 ABSEIRA s.r.o.

  Názvy skutečných společností a produktů zde uvedených mohou být ochrannými známkami jejich

  příslušných vlastníků.

 • AIDA64 Business Obsah

  1

  OBSAH

  1 Úvod.................................................................................................................................................... 6

  1.1 Požadavky na systém .................................................................................................................... 6

  1.2 Uživatelské rozhraní ....................................................................................................................... 7

  2 Nabídka Soubor ................................................................................................................................. 8

  2.1 Manažer auditu............................................................................................................................... 8

  2.2 Manažer databáze ....................................................................................................................... 11

  2.3 Manažer změn.............................................................................................................................. 12

  3 Nastavení ......................................................................................................................................... 15

  3.1 Jazyk ............................................................................................................................................ 15

  3.2 Všeobecné ................................................................................................................................... 16

  3.2.1 Obecné .................................................................................................................................... 16

  3.2.2 NetUpdate ............................................................................................................................... 17

  3.3 Vzhled .......................................................................................................................................... 18

  3.4 Stabilita ......................................................................................................................................... 20

  3.5 Zpráva .......................................................................................................................................... 23

  3.5.1 Soubor se zprávou .................................................................................................................. 25

  3.5.2 Vzhled zprávy .......................................................................................................................... 27

  3.5.3 Plánovač úloh.......................................................................................................................... 27

  3.5.4 FTP ......................................................................................................................................... 29

  3.5.5 Poznámky ............................................................................................................................... 29

  3.6 E-mail ........................................................................................................................................... 30

  3.6.1 SMTP ...................................................................................................................................... 30

  3.7 Databáze ...................................................................................................................................... 31

  3.7.1 Borland InterBase / Firebird (MSDASQL) ............................................................................... 32

  3.7.2 MS Access 97 (MS.Jet.OLEDB.4.0) ....................................................................................... 32

  3.7.3 MS Access 2000 / XP / 2003 (MS.Jet.OLEDB.4.0) ................................................................ 32

  3.7.4 MS SQL Server (SQLOLEDB) ................................................................................................ 33

 • AIDA64 Business Obsah

  2

  3.7.5 MySQL (MSDASQL) ............................................................................................................... 34

  3.7.6 ODBC (MSDASQL) ................................................................................................................. 38

  3.7.7 Oracle (MSDAORA) ................................................................................................................ 38

  3.7.8 PostgreSQL (MSDASQL) ....................................................................................................... 38

  3.7.9 Sybase (SybaseASEOLEDBProvider) .................................................................................... 39

  3.8 Přehled ......................................................................................................................................... 39

  3.9 Zákaznické proměnné .................................................................................................................. 39

  3.10 Filtrování obsahu .......................................................................................................................... 41

  3.11 Zákaznické komponenty .............................................................................................................. 42

  3.12 Profil majetku................................................................................................................................ 42

  3.13 Vzdálené možnosti ....................................................................................................................... 43

  3.13.1 Vzdálené řízení ....................................................................................................................... 43

  3.13.2 Bezpečnost ............................................................................................................................. 44

  3.14 Zákaznické programy ................................................................................................................... 44

  3.15 Skenování souborů ...................................................................................................................... 45

  3.16 Chybová hlášení sítě .................................................................................................................... 47

  3.16.1 metody upozornění ................................................................................................................. 47

  3.16.2 Spouštění chybových hlášení ................................................................................................. 48

  3.17 Sledování hardware ..................................................................................................................... 49

  3.17.1 Četnost aktualizací .................................................................................................................. 50

  3.17.2 Ikony snímačů ......................................................................................................................... 50

  3.17.3 OSD ........................................................................................................................................ 51

  3.17.4 Miniaplikace na plochu ............................................................................................................ 52

  3.17.5 LCD ......................................................................................................................................... 53

  3.17.6 SensorPanel ............................................................................................................................ 54

  3.17.7 Protokolování .......................................................................................................................... 55

  3.17.8 Externí aplikace....................................................................................................................... 56

  3.17.9 Chybové hlášení ..................................................................................................................... 59

  3.17.10 Oprava .................................................................................................................................... 60

 • AIDA64 Business Obsah

  3

  4 Zobrazit ............................................................................................................................................ 61

  5 Zpráva ............................................................................................................................................... 62

  5.1 Asistent zpráv ............................................................................................................................... 62

  5.1.1 Profily zpráv ............................................................................................................................ 63

  5.1.2 Formát zprávy ......................................................................................................................... 64

  5.2 Rychlá zpráva............................................................................................................................... 64

  5.3 Odeslat zprávu firmě FinalWire .................................................................................................... 65

  5.4 Převaděč zpráv ............................................................................................................................ 65

  5.5 Asistent vzdálených zpráv ............................................................................................................ 66

  5.6 Náhled sestavy ............................................................................................................................. 66

  6 Vzdálené funkce .............................................................................................................................. 67

  6.1 Monitoruj vzdálené počítače ........................................................................................................ 67

  6.1.1 Nastavení ................................................................................................................................ 69

  6.2 Vzdálená systémová info ............................................................................................................. 70

  6.3 Vzdálené řízení ............................................................................................................................ 71

  6.4 Akceptuj příchozí vzdálená spojení ............................................................................................. 71

  6.5 Ignoruj příchozí vzdálená spojení ................................................................................................ 71

  7 Oblíbené ........................................................................................................................................... 72

  8 Nástroje ............................................................................................................................................ 73

  8.1 Benchmark disku .......................................................................................................................... 73

  8.2 Benchmark cache a paměti .......................................................................................................... 74

  8.3 Benchmark GPGPU ..................................................................................................................... 75

  8.3.1 Uživatelské rozhraní panelu benchmark GPGPU ................................................................... 77

  8.4 ACPI prohlížeč ............................................................................................................................. 78

  8.5 DRAM časování ........................................................................................................................... 78

  8.6 Diagnostiky monitoru .................................................................................................................... 79

  8.7 Test stability systému ................................................................................................................... 81

  8.8 AIDA64 CPUID ............................................................................................................................. 81

  9 Nápověda ......................................................................................................................................... 82

 • AIDA64 Business Obsah

  4

  9.1 AIDA64 Nápověda ....................................................................................................................... 82

  9.2 AIDA64 Online.............................................................................................................................. 82

  9.3 AIDA64 Fórum.............................................................................................................................. 83

  9.4 Kontakt ......................................................................................................................................... 83

  9.5 Licence ......................................................................................................................................... 84

  9.6 Parametry příkazového řádku ...................................................................................................... 84

  9.6.1 Sestava ................................................................................................................................... 85

  9.6.2 Vzdálená sestava .................................................................................................................... 86

  9.6.3 Konverze sestavy .................................................................................................................... 86

  9.6.4 Profil sestavy ........................................................................................................................... 86

  9.6.5 Formát sestavy........................................................................................................................ 87

  9.6.6 Vzdálené připojení .................................................................................................................. 87

  9.6.7 Jazyk ....................................................................................................................................... 88

  9.6.8 Řešení problémů ..................................................................................................................... 88

  9.6.9 Různé ...................................................................................................................................... 88

  9.6.10 Proměnné ................................................................................................................................ 89

  9.7 Zadejte kód Product Key, Informace o licenci .............................................................................. 89

  9.7.1 Ztracený Registrační klíč ........................................................................................................ 89

  9.8 Kontrola aktualizací ...................................................................................................................... 90

  9.9 O aplikaci ...................................................................................................................................... 90

  10 Nabídka stránky ............................................................................................................................... 91

  10.1 Počítač ......................................................................................................................................... 91

  10.2 Základní deska ............................................................................................................................. 92

  10.3 Operační sístém ........................................................................................................................... 94

  10.4 Server ........................................................................................................................................... 95

  10.5 Zobrazení ..................................................................................................................................... 96

  10.6 Multimédia .................................................................................................................................... 97

  10.7 Nosiče dat .................................................................................................................................... 98

  10.8 Síť ............................................................................................................................................... 100

 • AIDA64 Business Obsah

  5

  10.9 DirectX ........................................................................................................................................ 101

  10.10 Hardware .................................................................................................................................... 102

  10.11 Software ..................................................................................................................................... 103

  10.12 Bezpečnost ................................................................................................................................. 104

  10.13 Konfigurace ................................................................................................................................ 105

  10.14 Databáze .................................................................................................................................... 106

  10.15 Benchmark ................................................................................................................................. 106

  11 Kontakt ........................................................................................................................................... 108

 • AIDA64 Business Úvod

  6

  1 ÚVOD

  AIDA64 Business je IT-nástroj pro správu majetku a vzdálenou správu počítačů pro operační systém Windows.

  S touto aplikací můžete získat velmi detailní informace o hardwarovém a softwarovém inventáři z klientských

  počítačů se systémem Windows ve vaší firemní síti. Dále je také možné sledovat změny v hardwaru i softwaru.

  To vám umožní sledovat a spravovat vaše počítače se systémem Windows na dálku, s možností diagnostiky

  hardwaru a funkčnosti benchmarkingu.

  Není nutné instalovat systém AIDA64 Business na každého klienta zvlášť, protože aplikaci lze spustit z

  ústřední sdílené složky.

  Tento software lze snadno nasadit v podnikovém prostředí, postupujte podle pokynů v Instalační Příručce,

  kterou lze stáhnout z našich webových stránek.

  1.1 POŽADAVKY NA SYSTÉM

  Operační systémy:

  Windows 95/98/Me

  Windows NT4/2000

  Windows XP

  Windows PE

  Windows Server 2003

  Windows Vista

  Windows Server 2008

  Windows 7

  Windows Server 2008 R2

  Windows 8

  Windows 8.1

  Windows Server 2012

  Windows Server 2012 R2

  Procesor: Intel Pentium nebo novější

  Paměť: 32 MB nebo více (nebo 128 MB, příp. vice pro spuštění benchmarků)

  Potřebná kapacita na pevném disku: 40 MB

  Systém AIDA64 je zcela nezávislý na dodavateli a je kompatibilní se všemi počítači běžícími na platformách

  pro 32-bitové a 64-bitové operační systémy Microsoft Windows. Pokud jde o dostupné funkce, není důležité,

  zda spustíme systém AIDA64 na operačním systému serveru nebo klienta.

 • AIDA64 Business Úvod

  7

  1.2 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

  Hlavní funkce systému AIDA64 jsou přístupné z lišty Nabídka. Pod lištou Nabídka, najdeme panel nástrojů,

  pomocí kterého je možné procházet jednotlivé stránky. V levém sloupci pod panelem nástrojů se nachází

  nabídka Stránka, která zobrazí seznam hardwarových a softwarových kategorií. V pravé části se pak

  zobrazující podrobnosti o vybrané komponentě.

  Nabídka Stránka je seskupena do následujících kategorií:

  Počítač

  Základní deska

  Operační systém

  Server

  Zobrazení

  Multimédia

  Nosiče dat

  Síť

  DirectX

  Hardware

  Software

  Bezpečnost

  Konfigurace

  Databáze

  Benchmark

  Informační okno zobrazí konkrétní informace týkající se každé jednotlivé kategorie z nabídky Stránka. Kliknutí

  pravým tlačítkem myši na jakoukoliv položku zkopíruje související stránku informací do schránky.

  Ve středu stavového řádku v dolní části okna je možné vidět stav vzdáleného připojení, které je ve výchozím

  nastavení nastaveno na hodnotu "Lokální". Nicméně když je systém AIDA64 připojen ke vzdálenému počítači,

  ve stavovém řádku se zobrazí hodnota "Vzdálené" a název vzdáleného počítače.

 • AIDA64 Business Nabídka Soubor

  8

  2 NABÍDKA SOUBOR

  Nastavení a všechny funkce související s řídícími sestavami se nacházejí v této nabídce.

  2.1 MANAŽER AUDITU

  Manažer auditu může být použit pro

  sestavení kompletní statistiky auditu

  a auditu počítačů v síti, za pomocí

  sestav ve formátu CSV souborů

  nebo sestav importovaných do SQL

  databáze.

  Můžeme filtrovat informace shromážděné z naší počítačové flotily podle několika

  kritérií, a můžeme vytvářet rychlé sestavy o těchto stránkách:

  Seznam 1 (HW Komponenty): Zde můžeme mít statistický přehled o

  hardwarových komponentách používaných v našich počítačích v síti.

  Seznam 2 (SW Komponenty): Zde můžeme mít statistický přehled o

  softwarových komponentách nainstalovaných na našich počítačích v síti.

  Seznam 3 (DMI Komponenty): Zde můžeme mít statistický přehled o DMI

  informacích našich počítačů v síti.

  Seznam 4 (Počítače): Tato stránka poskytuje souhrnný pohled na hardwarové a softwarové komponenty

  každého počítače v naší síti.

  Statistiky1 (zúžená): Zde můžeme vidět souhrnnou tabulku celé počítačové flotily, která zobrazuje rozložení

  jednotlivých prvků v síti. Pomocí tabulky můžeme zjistit, jak je jednotné nebo heterogenní hardwarové a

  softwarové prostředí osobních počítačů připojených k firemní síti. Kliknutím na kategorii můžeme vytvořit

  diagramy statistik, spojit řádky nebo odstranit oddíly.

  Statistiky2 (úplná): Zde můžeme vidět

  souhrnnou tabulku celé počítačové flotily,

  zobrazující rozložení jednotlivých prvků v

  síti, s uvedením názvu počítače. Pomocí

  tabulky můžeme zjistit, jak je jednotné nebo

  heterogenní hardwarové a softwarové

  prostředí osobních počítačů připojených k

  firemní síti. Kliknutím na kategorii můžeme

  vytvořit diagram statistiky, spojit řádky nebo

  odstranit oddíly.

  Zde můžeme také vybrat jednotlivé sestavy

  a podívat se na ně jednu po druhé.

 • AIDA64 Business Nabídka Soubor

  9

  Na kartě „Všeobecné" v nastavení Správce auditu,

  můžeme zvolit zobrazení názvu souboru namísto

  názvu počítače ve Správci auditu. Můžeme také

  nastavit, aby Správce auditu automaticky načetl

  sestavu z databáze nebo složky obsahující CSV

  soubory. Dále také můžeme zvolit zobrazení nebo

  skrytí mřížky v okně Správce auditu.

  Na kartě „Filtr" lze filtrovat seznam PCI a USB

  zařízení, jakož i nainstalované programy pomocí

  klíčových slov. Tyto údaje jsou uvedeny v

  seznamech a statistikách.

  Na kartě „Komponenty” můžeme zvolit kategorie

  komponent, které bychom rádi viděli v inventurních

  soupisech a statistikách. Komponenty, u kterých

  zrušíme výběr, nebudou v seznamu viditelné.

 • AIDA64 Business Nabídka Soubor

  10

  Na kartě „Přehled” můžeme zvolit komponenty, které

  bychom rádi viděli v jednotlivých sestavách Správce

  auditu. Komponenty, u kterých zrušíme výběr,

  nebudou v seznamu viditelné.

  Změníme-li nastavení na kartě „Komponenty”, zobrazí se varování na stavovém řádku (Platnost stránky

  vypršela! Stiskini tlačítko 'Aktualizovat'). V takových případech je třeba kliknout na tlačítko „Aktualizovat” na

  panelu nástrojů.

 • AIDA64 Business Nabídka Soubor

  11

  2.2 MANAŽER DATABÁZE

  Manažer databáze může být použit ke správě SQL databází a načtení sestav z naší existující databáze (i když

  je možné přidat soubory sestav do naší databáze později). Najdeme zde možnost "Uložit zprávy do databáze"

  v nabídce “Transakce”. Zde si můžeme vybrat přidávání jednotlivých souborů sestav nebo celých složek.

  Pokud se podíváme na sestavy získané z daného počítače, štítek,

  který říká "(propadlá)" může být zobrazena spolu s názvem počítače.

  Což znamená, že je tam k dispozici mnohem novější sestava.

  Zrušením výběru "Zobrazit propadlé zprávy" v nabídce „Zobrazit” je

  možné skrýt zastaralé sestavy ze seznamu.

  Manažer databáze může být nakonfigurován ve

  své nabídce „Nastavení”. Dále jsme také schopni

  přizpůsobit rozvržení výběrem položky Zobrazit

  nebo skrýt mřížku.

  Můžeme exportovat vybranou sestavu nebo sestavy do

  souboru CSV, nebo je otevřít jako soubor HTML. Pokud

  již nepotřebujeme naše zastaralé sestavy, můžeme je

  odstranit, stejně jako jsoukoliv sestavu, kterou jsme

  zvolili. Můžeme také změnit stav sestavy z

  „nedokončená” na „dokončená” klepnutím na tlačítko

  "Přepni pole RComplete na Ano". Ale mějte na paměti,

  že Správce změn používá zastaralé zprávy pro detekci

  změn.

 • AIDA64 Business Nabídka Soubor

  12

  2.3 MANAŽER ZMĚN

  Manažer změn může značně usnadnit práci správcům systému, protože je schopen sledovat změny v

  počítačové síti pomocí CSV souborů sestav nebo SQL databází, které obsahují AIDA64 sestavy. Pomocí

  několika málo kliknutí můžeme snadno a rychle provést srovnávací analýzy.

  Musíme nahrát alespoň dvě nebo více sestavy ve Správci změn, chceme-li zobrazit změny, které mohou být

  zobrazeny v sedmi kartách (Počítač, Uživatel, Datum, Datum/Čas, Událost, Komponenty, Úplný seznam).

  Kliknutím na tlačítko Start můžeme načíst sestavy z naší databáze nakonfigurované v nabídce „Nastavení”.

 • AIDA64 Business Nabídka Soubor

  13

  Na kartě „Všeobecně” v okně „Nastavení” Správce

  změn, můžeme definovat, zda chceme načíst

  sestavy z databáze nebo ze složky obsahující CSV

  soubory zpráv. Při provádění auditu sítě se

  doporučuje ukládat sestavy ve formátu CSV, protože

  ty lze také importovat do databáze později, v případě

  potřeby. Pomocí Konventoru sestav je také možné

  převést naše XML sestavy do sestav ve formátu

  CSV.

  Na kartě „Filtr” lze vybrat časové období, pro které

  chceme zobrazit sestavy ve Manažer změn.

  Můžeme vyjmenovat všechny události, nebo jen

  události z posledních několika dní, nebo můžeme

  také nastavit interval: v tomto případě budou ve

  Manažer změn použity pouze ty sestavy, které byly

  vytvořeny s datem v daném intervalu. Tato nastavení

  usnadňují změny umístění, například můžeme

  zkontrolovat změny na týdenní bázi, protože není

  praktické zobrazit všechny změny od nejranějších

  sestav.

  Na kartě „Komponenty” můžeme dále filtrovat naše

  sestavy výběrem komponent, které chceme vidět v

  seznamu Manažer změn. Je možné, že sestava

  obsahuje více informací, než je třeba. V tu chvíli

  může možnost výběru komponent přijít vhod.

  Například pokud chceme pouze zkontrolovat změny

  v hardwaru, musíme vybrat pouze volbu „HW

  komponenty”.

 • AIDA64 Business Nabídka Soubor

  14

  Na kartě „Výjimky” můžeme ze seznamu vyloučit

  počítače nebo uživatele, kteří nebudou zobrazeny ve

  Manažer změn. Například pokud nechceme sledovat

  změny na všech počítačích nebo pro všechny

  uživatele, můžeme přidat výjimky do seznamu

  vyloučených počítačů/uživatelů. Položky na

  seznamu vyloučených počítačů/uživatelů mohou být

  kdykoliv změněny nebo odstraněny.

  Můžeme také rychle vytvořit sestavy změn zobrazených

  na kartě, která je v současné době aktivní, ve formátech

  TXT, HTML, MHTML, XML nebo CSV.

 • AIDA64 Business Nastavení

  15

  3 NASTAVENÍ

  Okno „Nastavení” lze otevřít z nabídky Soubor. V levém horním rohu okna je vyhledávací pole, které nám

  pomáhá najít výsledky ve stromové struktuře. Vyhledávač zobrazí seznam nalezených stránek, jejichž titulek

  nebo obsah obsahuje hledaný výraz.

  3.1 JAZYK

  První stránka v okně „Nastavení” zobrazuje všechny dostupné jazyky uživatelského rozhraní. Jazyk

  uživatelského rozhraní lze změnit výběrem požadovaného jazyka ze seznamu a poté stisknutím tlačítka "OK".

  Nicméně aby bylo zajištěno, že všechny prvky uživatelského rozhraní jsou aktualizovány a zobrazeny správně,

  je doporučeno restartovat systém AIDA64 po změně jazyka uživatelského rozhraní. Systém AIDA64 v

  současné době podporuje více než 35 jazyků, ale některé moduly - například CPUID panel, paměťové

  benchmarky, diagnostika monitoru a dálkové ovládání - jsou k dispozici pouze v angličtině.

 • AIDA64 Business Nastavení

  16

  3.2 VŠEOBECNÉ

  Na kartě Všeobecné můžeme najít obecné nastavení systému AIDA64. Například můžeme definovat, jakým

  způsobem se software spustí nebo jak často bude vyhledávat aktualizace softwaru.

  3.2.1 OBECNÉ

  Všeobecné AIDA64 v ovládacích panelech

  Pomocí této volby můžeme zobrazit ikonu AIDA64 v Ovládacích panelech systému Windows, takže můžeme

  spustit systém AIDA64 přímo z Ovládacího panelu.

  Nahrát AIDA64 při spuštění Windows

  Při zapnutí této volby bude systém AIDA64 automaticky načten při spuštění systému Windows.

  Všeobecné spouštěcí obrazovku AIDA64 při spuštění

  Při zapnutí této volby se zobrazí úvodní obrazovka AIDA64 při spuštění softwaru.

  Tlačítko "Minimalizovat" minimalizuje hlavní okno do oznamovací oblasti

  Tato volba změní výchozí chování tlačítka „Minimalizovat” na zavření hlavního okna systému AIDA64 do

  systémové lišty (místo hlavního panelu).

  Tlačítko "zavřít" minimalizuje hlavní okno do oznamovací oblasti

  Tato volba změní výchozí chování tlačítka „zavřít” na zavření hlavního okna systému AIDA64 do systémové

  lišty.

 • AIDA64 Business Nastavení

  17

  Styl Ikon

  Pokud je tato možnost nastavena na systém Windows XP nebo Windows 7, příslušné ikony 32-bitového alpha

  kanálu (ve stylu Windows XP nebo Windows 7) se zobrazí v systému Windows XP a novějších operačních

  systémů. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je alespoň jeden ze souborů AIDA_ICONSXP.DLL

  nebo AIDA_ICONS7.DLL přítomný. Ve většině situací při provádění auditu sítě by funcionalita 32-bitové ikony

  měla být vypnuta odstraněním obou souborů AIDA_ICONSXP.DLL a AIDA_ICONS7.DLL. Tím se ušetři paměť

  a šířka pásma sítě.

  Při spuštění AIDA64

  Pomocí této volby můžeme nastavit chování hlavního okna systému AIDA64 po startu.

  3.2.2 NETUPDATE

  Kontrola aktualizací

  Zde můžeme nastavit, jak často chceme, aby systém AIDA64 vyhledával aktualizace. Plně automatizovaná

  on-line aktualizace je k dispozici pouze tehdy, pokud je systém AIDA64 aktivován pomocí platného kódu (Klíč

  produktu) a pouze do uplynutí podporované doby. Během zkušební doby je to 30 dní - nebo je-li systém

  AIDA64 aktivován s ne autentickým klíčem (Klíč produktu) - poté je odesláno pouze oznámení o nových

  aktualizacích produktů. V takovém okamžiku je vyžadována i aktualizace příručky software.

  Dostupné volby jsou:

  Nikdy

  Jednou denně

  Jednou týdně

  Jednou měsíčně

  Typy aktualizace

  Tato volba může být použita k výběru, které aktualizace chcete použít. Nedoporučuje se používat betaverze

  pro systém AIDA64 Business. Stabilní aktualizace se uvolňují přibližně 5krát za rok.

  Dostupné volby jsou:

  Pouze stabilní aktualizace

  Stabilní i beta aktualizace

  Ulož aktualizaci do místní složky

  Tato volba může být použita pro zálohování balíčků aktualizací systému AIDA64 do místní složky. Po úspěšné

  aktualizaci softwaru je do určené složky uložen kromě balíčku aktualizace (ve formátu ZIP) také textový

  soubor, který obsahuje informace o změnách.

 • AIDA64 Business Nastavení

  18

  3.3 VZHLED

  S možnostmi, které jsou k dispozici na kartě Vzhled v okně Nastavení, můžeme konfigurovat uživatelské

  rozhraní a rozvržení systému AIDA64.

  Zobrazit stránku “ASPI”

  Tato možnost zobrazí nebo skryje stránku Úložiště/ASPI, která zobrazuje informace o zařízení ASPI. V

  některých velmi vzácných situacích, systém AIDA64 se může uzamknout nebo způsobit chybu aplikace, pokud

  je stránka ASPI otevřena. V takových případech může zakázání stránky ASPI daný problém vyřešit.

  Zobrazit stránku “Zvukové kodeky”

  Tato volba zobrazí nebo skryje stránku Multimedia/Audio kodeky, která zobrazuje informace o dostupných

  kodecích. Tato stránka není zapotřebí, pokud se provádí audit sítě nebo dálkového ovládání. A v takových

  situacích její deaktivace může ušetřit až 10 MB systémové paměti.

  Zobrazit stránku “DMI”

  Tato možnost zobrazí nebo skryje stránku Počítač/DMI, která zobrazuje informace o systému BIOS, základní

  desce, skříni počítače, kontrolerech, stejně jako slotech, konektorech a soketech integrovaných na základní

  desce. Spolehlivost a přesnost DMI informací závisí na základní desce nebo výrobci počítače odpovědného

  za poskytování těchto údajů. Doporučuje se, aby tato strámka byla deaktivovaná, pokud se údaje DMI zdají

  být nepřesné.

  Zobrazit stránku “OpenAL”

  Tato volba zobrazí nebo skryje stránku Multimedia/OpenAL, která zobrazuje informace o rozhraní OpenAL.

  OpenAL API volání mohou způsobit pád aplikace nebo operačního systému, pokud zvukový ovladač není plně

  v souladu s přijatými normami. Doporučuje se, aby tato stránka byla deaktivována během auditů sítě, aby se

  zabránilo jakýmkoli problémům.

  Zobrazit stránku “OpenGL”

  Tato volba zobrazí nebo skryje stránku Display/OpenGL, která zobrazuje informace o OpenGL rozhraní.

  OpenGL API volání mohou způsobit pád aplikace nebo operačního systému, pokud ovladač videa není plně

  v souladu s přijatými normami. Doporučuje se, aby tato stránka byla deaktivována během auditů sítě, aby se

  zabránilo jakýmkoli problémům.

 • AIDA64 Business Nastavení

  19

  Zobrazit stránku “DirectX”

  Tato volba zobrazí nebo skryje všechny stránky, které se nacházejí v nabídce DirectX. Tato nabídka není

  zapotřebí, když se provádí audit sítě nebo dálkového ovládání. V takových situacích může deaktivace ušetřit

  až 10 MB systémové paměti.

  Zobrazit stránku “Konfigurace”

  Tato možnost zobrazí nebo skryje všechny stránky v nabídce Konfigurace, které zobrazují určité informace

  související se systémem Windows.

  Zobrazit stránku “Databáze”

  Tato možnost zobrazí nebo skryje všechny stránky v nabídce Databáze, které zobrazují informace o

  nainstalovaném softwaru pro správu databází, ovladačů a datových zdrojů.

  Zobrazit stránku “Benchmark”

  Tato možnost zobrazí nebo skryje všechny stránky v rámci kategorií Benchmark.

  Nabídky a podnabídky uspořádat abecedně

  Tato volba seřadí titulky v nabídce Stránka abecedně. Tato možnost může zjednodušit navigaci v nabídce

  Stránka, pokud je povoleno hodně stránek.

  Skrýt ikony a bubliny s textem v oznamovací oblasti

  Tato volba zobrazí nebo skryje ikonu AIDA64 na systémové liště (také známé jako Oznamovací oblast). To

  zahrnuje i zobrazení oznámení při určité akci v rámci systému Windows 2000 a novější operačních systémů.

  Existuje i volba v příkazovém řádku ( /SILENT), která skrývá ikonu AIDA64 a zobrazuje oznámení.

  Pamatovat si polohu hlavního okna

  AIDA64 uloží a obnoví pozici hlavního okna, pokud je tato volba povolena. Hlavní okno systému AIDA64 se

  zobratí vždy ve středu plochy, pokud je toto nastavení vypnuto.

  Pamatovat si velikost hlavního okna

  Systém AIDA64 uloží a obnoví velikost hlavní okna (šířku a výšku), je-li tato volba povolena. Hlavní okno

  systému AIDA64 se zobrazí ve výchozí velikost okna 800x600, pokud je tato volba vypnuta.

  Pamatovat si stav nabídky stránky

  Systém AIDA64 uloží a obnoví stav nabídky stránek, pokud je tato volba povolena. Stav nabídky stránek

  znamená rozbalení nebo sbalení každé položky nabídky v nabídce stránek.

  Zapamatovat naposledy vybranou stránku

  Systém AIDA64 zobrazí poslední vybranou stránku, pokud je tato volba povolena.

  Skrýt jednotky (např. stupně Celsia, KB, Volt)

  Tato volba skryje měrné jednotky na stránce Senzor. Tato volba může být použita při auditu sítě, kdy naměřené

  teploty, hodnoty napětí atd. jsou zpracovány později. V takovém případě by jednotky měření více ztížily

  zpracování naměřených hodnot.

 • AIDA64 Business Nastavení

  20

  Zobrazit originální kmitočet CPU pro mobilní procesory Intel

  Kvůli technologii Intel SpeedStep CPU se může skutečná rychlost hodin procesoru (CPU) lišit. Tato volba by

  měla být povolena během auditu sítě, kdy má být zjištěna původní taktovací frekvence procesoru (CPU).

  Skrýt nejlepší srovnávací výsledky benchmarku (užitečné u starých počítačů)

  Pomocí této volby můžeme skrýt horní polovinu skóre v seznamu výsledků referencí benchmarku, které mohou

  být užitečné na starších počítačích.

  3.4 STABILITA

  V této nabídce lze povolit nebo zakázat nízkoúrovňové moduly systému AIDA64 pro rozpoznávání hardwaru

  - z nichž některé mohou ve výjimečných situacích způsobit zamrznutí systému. Pokud dochází k problémům

  se stabilitou, tyto volby mohou být použity pro zajištění řádného chodu systému AIDA64.

  Tyto nízkoúrovňové moduly systému AIDA64 lze také vypnout z příkazového řádku. Bude-li systém AIDA64

  spuštěn pomocí voleb příkazového řádku /SAFE nebo /SAFEST, můžeme zakázat některé důležité

  nízkoúrovňové funkce pro rozpoznávání hardwaru, aby byla zajištěna stabilita systému.

  Spustit jádrovy ovladač

  Ve většině případů se lze problémům se stabilitou vyhnout tím, že se zabrání načtení ovladače jádra.

  Nízkoúrovňové operace s MSR (může způsobit v ojedinělých případech spadnutí systému)

  Zde můžeme vypnout MSR instrukce (RDMSR a WRMSR). Je-li tato volba vypnuta, nebudou k dispozici

  detekce FSB a multiplikátor procesoru.

  Nízkoúrovňové operace s PCI (může způsobit v ojedinělých případech spadnutí systému)

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 používá nízkoúrovňové skenování sběrnice PCI,

  což může způsobit zamrznutí systému v zastaralých systémech, typicky vybavených grafickými kartami S3

  nebo Trident PCI. Je-li tato volba vypnuta, nebudou k dispozici informace čipové sady základní desky, sběrnice

  základní desky, GPU, SPD ani senzoru.

 • AIDA64 Business Nastavení

  21

  Nízkoúrovňové operace s SMBusem (může způsobit v ojedinělých případech spadnutí systému)

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zdali systém AIDA64 používá nízkoúrovňové skenování SMB, které

  může ve vzácných případech způsobit zamrznutí systému. Je-li tato volba vypnuta, nebudou dostupné

  informace o SPD a senzoru.

  Nízkoúrovňové operace se snímači (může způsobit v ojedinělých případech spadnutí systému)

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové skenování senzoru, které

  může ve vzácných případech vést k zatuhnutí systému, zobrazení varování, nebo způsobit, že ventilátor

  procesoru se zastaví. Je-li tato volba vypnuta, nebudou poskytnuty žádné informace senzoru.

  Rekonfigurace regulace ventilátoru (může být v konfliktu s MSI Core Cell a PC Alert-ben)

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 používá funkci rekonfigurace dělitele ventilátoru

  modulu pro monitorování hardwaru. Rekonfigurace dělitele ventilátoru zajišťuje, aby mohl být stav všech

  ventilátorů (včetně ventilátorů RPM) správně detekován. Nicméně aplikace MSI Core Cell a PC Alert kolidují

  se softwarem, který provádí rekonfiguraci dělitele ventilátorů, proto může být systém AIDA64 použit současně

  s těmito aplikacemi pouze tehdy, pokud je tato volba vypnutá.

  Nízkoúrovňové operace SMART (může způsobit v ojedinělých případech spadnutí systému)

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové volání SMART disků,

  která mohou ve vzácných případech způsobit zatuhnutí systému. Je-li tato volba vypnuta, nebudou poskytnuty

  žádné informace o teplotě pevného disku a celkového stavu SMART disku.

  Zjištění členů RAID

  Pomocí této volby můžeme povolit nebo zakázat nízkoúrovňové volání výčtu jednotek pro RAID pole, která

  mohou ve vzácných případech způsobit zatuhnutí systému. Je-li tato volba vypnuta, nebudou poskytnuty

  žádné informace o ATA autodetekci nebo celkovém stavu SMART disku.

  Podpora pro RAID SMART

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 používá nízkoúrovňové volání SMART disku pro

  RAID pole, která mohou ve vzácných případech způsobit zatuhnutí systému. Je-li tato volba vypnuta, nebudou

  poskytnuty žádné informace o teplotě pevného disku a celkovém stavu SMART disku pro RAID pole.

  Přístup k nVIDIA GPU SMBusu prostřednictvím nVIDIA ForceWare

  Tato možnost může být použita pro zlepšení stability odečtu údajů GPU sensoru pro grafické karty Asus s

  nainstalovaným a spuštěným softwarem Asus SmartDoctor.

  Přechod na 3D profil u grafické karty nVIDIA.

  Pokud je tato možnost povolena, bude detekce modulu GPU systému AIDA64 přepnuta do 3D profilu. Tímto

  způsobem může software změřit maximální taktovací frekvenci GPU. Nicméně pokud se video adaptér přepne

  do 3D profilu, otáčky ventilátoru na GPU se mohou také zvýšit.

  Přístup ke sběrnici SMBus přes ACPI (základní desky Asus)

  Tato volba může být použita na základních deskách Asus, aby se zabránilo kolizím mezi monitorovacím

  modulem hardwaru systému AIDA64 a vlastními aplikacemi firmy ASUS pro přetaktování a monitorování

  hardwaru (např. Asus AI Booster, Asus AI Suite, Asus PC Probe II, Asus SixEngine, atd.). Tato možnost nesmí

  být povolena na počítačích se základní deskou od jiných výrobců než je Asus.

 • AIDA64 Business Nastavení

  22

  Podpora snímače Apple SMC

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty

  a rychlosti ventilátoru chlazení pomocí Apple SMC senzorů. Ve vzácných případech může senzor zařízení

  Apple SMC způsobit nestabilitu systému.

  Podpora snímače Asus ATKEX (Asus ROG)

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty

  a rychlosti ventilátoru chlazení pomocí volání ovladače Asus ATKEX na základních deskách Asus ROG. Tuto

  volbu lze použít pouze tehdy, je-li nainstalován Asus AI Suite.

  Podpora snímače Dell SMI

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty

  a rychlosti ventilátoru chlazení prostřednictvím senzorů Dell SMI. Ve vzácných případech může senzor

  zařízení Dell SMI způsobit zpomalení systému nebo zamrznutí.

  Podpora snímače HID UPS

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro monitorování

  výkonu a napětí baterie pomocí senzorů HID UPS. Ve vzácných případech mohou senzory HID UPS způsobit

  zpomalení systému.

  Podpora snímače Koolance TMS-200

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty

  a rychlosti ventilátoru chlazení pomocí zařízení řady Koolance TMS-200. Aby se předešlo možným problémům

  s kompatibilitou, je tato možnost ve výchozím nastavení zakázána. Měla by být povolena pouze tehdy, pokud

  je zařízení Koolance TMS-200 připojeno k systému.

  Podpora snímače T-Balancer

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty

  a rychlosti ventilátoru chlazení pomocí senzorů zařízení T-Balancer.

  Podpora teplotního snímače v DIMM

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty

  paměťových moulů DIMM pomocí operací SMBus. Aby se předešlo možným problémům s kompatibilitou, je

  tato možnost ve výchozím nastavení zakázána. Měla by být povolena pouze tehdy, pokud je nainstalován

  paměťový modul tepelného senzoru.

  Podpora snímače Toshiba TVALZ

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda AIDA64 systém využívá nízkoúrovňové funkce pro měření

  rychlosti ventilátoru chlazení pomocí senzorů Toshiba TVALZ. Ve vzácných případech může senzor zařízení

  Toshiba TVALZ způsobit nestabilitu systému.

  Podpora snímače Volterra VT11xx

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty,

  napětí a příkonu pomocí senzorových obvodů Volterra VT11xx GPU. Ve vzácných případech může senzorový

  čip Volterra VT11xx způsobit nestabilitu systému při spuštění 3D her.

 • AIDA64 Business Nastavení

  23

  Podpora snímačů GPU

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty,

  napětí a rychlost ventilátoru chlazení na grafických kartách AMD a NVIDIA. Ve vzácných případech mohou

  senzory GPU způsobit zpomalení systému nebo zamrznutí.

  Měření otáček ventilátoru GPU

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření

  rychlosti chladicího ventilátoru pro grafické karty AMD a NVIDIA. Ve vzácných případech mohou GPU

  ventilátory způsobit nestabilitu systému nebo problémy při ovládání rychlosti ventilátoru.

  Podpora více GPU

  Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 používá multi-funkce GPU. Na konfiguracích AMD

  CrossFireX (včetně grafické karty multi-GPU AMD, jako je např. Radeon HD 5970) funkce ULP úspory energie

  ovladače grafické karty AMD Catalyst může způsobit různé problémy při spuštění systému AIDA64. V takových

  případech má být podpora multi-GPU zakázána, aby byla obnovena stabilita systému.

  Probuzení GPU zařízení při spuštění AIDA64

  Pokud máme v počítači více než jeden grafický procesor, AIDA64 nemusí být schopna některá z těchto

  zařízení, která jsou za běžných okolností deaktivována, rozpoznat (například na noteboocích vybavených

  technologií NVIDIA Optimus). Pokud chceme v softwaru vidět všechny dostupné GPU, je třeba aktivovat tuto

  možnost.

  3.5 ZPRÁVA

  Tato stránka popisuje několik možností, jak přizpůsobit proces vytváření sestav.

  Titulek zprávy

  Tato volba určuje první řádek sestavy.

 • AIDA64 Business Nastavení

  24

  Soubor stylu XML

  AIDA64 Business a Network Audit umožňují na XML soubory se zprávami použít XSLT transformace. Pokud

  zde určíme styl, software na něj uloží odkaz do XML zprávy (například: ).

  Pokud XML zprávu uložíme do stejného adresáře, kde se nachází soubor XSL, stačí zapsat pouze jeho název

  (není tedy třeba specifikovat celou cestu). V takovém případě okno s náhledem zprávy AIDA64 nezobrazí XML

  transformované pomocí XSL, dokud styl nezkopírujeme do adresáře TEMP aktivního uživatele.

  Pokud používáme více počítačů, můžeme použít následující skript pro zkopírování stylu do adresáře TEMP

  na všech strojích:

  copy /y \\server\Shares\AIDA64Business\[AIDA64_template].xsl %TEMP%\[AIDA64_template].xsl

  Povolit záhlaví zprávy

  Pokud je tato možnost povolena, zobrazí se v horní části sestavy několik důležitých informací o jejím vytvoření

  (jako je např. verze systému AIDA64, typ sestavy, název počítače, uživatelské jméno, typ operačního systému

  a verze, datum vytvoření a čas). Doporučuje se, aby byla tato volba v průběhu auditu sítě povolena. Pokud

  jsou sestavy vytvořeny ve formátu HTML a MHTML pro účely tisku, můžeme si vybrat možnost zakázat záhlaví

  a zápatí sestavy, abychom ušetřili prostor papíru.

  Povolit zápatí zprávy

  Pokud je tato možnost povolena, zobrazí se na konci HTML a MHTML souborů sestav krátká zpráva.

  Povolit nabídku HTML zprávy

  HTML nabídka sestavy je rozevírací seznam rychlých odkazů do jednotlivých kategorií a podkategorií, které

  činí vyhledávání informací v sestavách ve formátu HTML jednodušší. Tato možnost je ve výchozím nastavení

  povolena.

 • AIDA64 Business Nastavení

  25

  Zahrnout ladicí informace do TXT, HTML, MHTML zpráv

  Pokud je tato možnost povolena, objeví se na konci TXT, HTML a MHTML sestav výpis PCI registrů a BIOSu

  videa. Informace o ladění jsou důležité při kontaktování technické podpory pro systém AIDA64 při probléch s

  rozpoznáváním hardwaru. Proto se prosím ujistěte, že máte tuto možnost povolenou, před odesláním jakékoli

  zprávy Technické podpoře.

  Zahrnout ladicí informace do CSV zpráv

  Pokud je tato možnost povolena, zařízení PCI jsou uvedeny na konci CSV sestav v podobě po zpracování.

  Zobrazit jméno počítače v nadpisu první stránky zprávy

  Pokud je tato možnost povolena, je název počítače zobrazen v titulku Počítač/Souhrn v sestavách. Tato volba

  je užitečná, pokud jsou sestavy ve formátu HTML nebo MHTML tištěné nebo pokud je záhlaví sestavy

  zakázáno.

  Komprimovat zprávy před uložením do souboru

  Pokud je tato možnost povolena, jsou sestavy komprimovány (použitím ZIP komprimace) před tím, než jsou

  uloženy do souboru.

  Komprimovat zprávy před odesláním jako E-mail

  Pokud je tato možnost povolena, jsou sestavy komprimovány před tím, než jsou připojeny k e-mailu.

  Komprimovat zprávy před předáním FTP

  Pokud je tato možnost povolena, jsou sestavy komprimovány před tím, než jsou odeslány na FTP server.

  Celé jméno

  Tato volba určuje jméno, které se zobrazí v položce "Od" v odchozích e-mailových zprávách.

  E-mailová adresa

  Tato volba určuje e-mailovou adresu, která se zobrazí v položce "Od" v odchozích e-mailových zprávách.

  3.5.1 SOUBOR SE ZPRÁVOU

  Složka pro ukládání

  Tato stránka obsahuje několik možností, jak konfigurovat vytváření souborů sestav. Mimo jiné můžeme

  nastavit výstupní adresář výchozí pro ukládání sestav: to je místo, kde budou sestavy uloženy, pokud

  nebudeme definovat cestu v příkazovém řádku. Během auditu sítě by tento adresář měl být nastaven na UNC

  cestu (například: \\server\share\folder), a všichni uživatelé by měli mít oprávnění pouze k zápisu do tohoto

  adresáře. Můžeme použít následující proměnné pro název výstupního adresáře i názvu souboru:

  $HOSTNAME – vkládá název počítače

  $USERNAME – vkládá aktuální uživatelské jméno

  $DOMAIN – vkládá aktuální přihlašovací doménu

  $IPADDR – vkládá primární IP adresu síťového adaptéru (aaa-bbb-ccc-ddd)

  $MACADDQ – vkládá primární MAC adresu síťového adaptéru (AABBCCDDEEFF)

 • AIDA64 Business Nastavení

  26

  $MACADDR – vkládá primární MAC adresu síťového adaptéru oddělenou pomlčkami

  (AA-BB-CC-DD-EE-FF)

  $UUIDMAC – vkládá DMI System UUID. Pokud není k dispozici, vloží MAC adresu

  (00000000-00000000-0000AABB-CCDDEEFF)

  $MONTH – vkládá aktuální měsíc (MM)

  $DATE – vkládá aktuální den (YYYY-MM-DD)

  $TIME – vkládá aktuální čas (HH-MM-SS)

  Název souboru

  Tato volba určuje název souboru, který se má použít, jsou-li sestavy uloženy do souboru. Při auditech sítě,

  buď v názvu výstupní složky nebo v názvu souboru, jedna z proměnných (uvedených výše) musí být použita,

  aby se zabránilo počítačům přepsat soubory sestav.

  Přípona souboru

  Tato volba určuje příponu názvu souboru, která má být připojena k názvu souboru sestavy. Doporučuje se

  nechat nastavenou výchozí volbu "Automaticky". Tato volba nemění formát sestavy, udává pouze příponu

  názvu souboru.

 • AIDA64 Business Nastavení

  27

  3.5.2 VZHLED ZPRÁVY

  Tato stránka nám umožňuje přizpůsobit vzhled sestav. Můžeme zvolit písmo, velikost písma a barvu, můžeme

  použít styly (tučné, kurzíva) a změnit barvu pozadí sestav. Toto nastavení se používá pouze pro HTML a

  MHTML sestavy.

  3.5.3 PLÁNOVAČ ÚLOH

  Pomocí voleb příkazového řádku, můžeme nastavit, jak často chceme, aby sestém AIDA64 vytvářel sestavy

  a určit umístění dat potřebných pro plánování. Volby na této stránce se vztahují pouze k volbám příkazového

  řádku /R /E a /FTPUPLOAD.

  Parametry příkazového řádku jsou omezeny na vytvoření zprávy

  Zde můžeme určit frekvenci vytváření sestav. Dostupné volby jsou:

  "Vždy" - systém AIDA64 vytvoří novou sestavu pokaždé, když je spuštěn. Pro audity sítě, je-li vytvoření

  sestavy iniciováno z centrálního přihlašovacího skriptu, nová sestava je vytvořena po každém

  přihlášení uživatele. Například, pokud se uživatel přihlásí ke svému počítači 5krát denně, systém

  AIDA64 vytvoří 5 sestav o daném počítači každý den.

  "Denně" - systém AIDA64 vytvoří sestavu pouze jednou denně, bez ohledu na to, kolikrát je spuštěn.

  Při auditu sítě, bude systém AIDA64 vytvářet sestavu každého počítače pouze při prvním přihlášení

  uživatele. Při jakémkoliv dalším přihlašování bude jednoduše ukončen bez spuštění procesu pro

  vytváření sestavy.

  "Týdně" - systém AIDA64 vytvoří pouze jednu sestavu za týden, bez ohledu na to, kolikrát je spuštěn.

  "Dvoutýdně" - systém AIDA64 vytvoří pouze jednu sestavu každých čtrnáct dní (2 týdny), bez ohledu

  na to, kolikrát je spuštěn.

  "Měsíčně" - systém AIDA64 vytvoří pouze jednu sestavu za měsíc bez ohledu na to, kolikrát je

  spuštěn.

 • AIDA64 Business Nastavení

  28

  Ulož datum posledního startu do

  Tato volba určuje umístění, kde bude uloženo datum vytvoření poslední sestavy. Musíme zvolit možnost, která

  je nejlepší pro požadavky našeho auditu sítě!

  "Registr/Stroj" - Datum posledního spuštění bude uloženo na obvyklém místě (nezávisle na uživateli)

  v registru systému Windows. Tato volba je užitečná pro audit sítě, kdy by měla být vytvořena sestava

  pro každý počítač zvlášť a ne pro každého uživatele. Například pokud je v plánování nastavena volba

  "Jednou denně", a počítač je používán 3 různými uživateli, sestava bude vytvořena pouze při prvním

  přihlášení uživatele. Tímto způsobem bude vytvořena pouze jedna sestava za den pro daný počítač

  bez ohledu na to, kolikrát se 3 uživatelé přihlašovali a odhlašovali.

  "Registr/Uživatel" - Datum posledního spuštění bude uloženo v umístění specifického pro daného

  uživatele v registru systému Windows. Tato volba je užitečná pro audit sítě, kdy by měla být vytvořena

  sestava pro každého uživatele a ne pro každý počítač. Například pokud je v plánování nastavena

  volba "Jednou denně", a počítač je používán 3 různými uživateli, vytvoří se 3 sestavy na daném

  počítači za den (jedna sestava pro každého uživatele).

  “C:\TAG-$HOSTNAME.sys” – Datum posledního spuštění bude uloženo ve skrytém souboru s

  názvem "C:\TAG-.SYS". Tato možnost je shodná s volbou "Registry/Stroj", ale tato

  volba nemění registr.

  “C:\TAG-$USERNAME.sys” – Datum posledního spuštění bude uloženo ve skrytém souboru s

  názvem "C:\TAG-.SYS". Tato volba je shodná s volbou "Registr/Uživatel", ale

  tato volba nemění registr.

  “Vlastní soubor” – Datum posledního spuštění bude uloženo v zadaném souboru. Proměnné

  ($HOSTNAME a / nebo $USERNAME) musí být použity v zadaném názvu souboru.

  Například, pokud budeme ukládat tuto informaci v názvu počítače a nastavíme systém AIDA64 tak, aby

  vytvářel sestavu jednou denně, bude vytvořena pouze jedna sestava na daném počítači. A to i v případě, že

  použijeme možnosti příkazového řádku, bez ohledu na to, kolikrát jsme příkaz spustili. Přesto můžeme vytvořit

  další sestavy, pokud je to třeba, pomocí Průvodce sestavou (nebo z centrálního počítače pomocí Průvodce

  vzdálené sestavy).

 • AIDA64 Business Nastavení

  29

  3.5.4 FTP

  Tato stránka nabídky obsahuje několik možností pro nastavení služby automatického nahrávání na FTP v

  systému AIDA64. Chcete-li správně nakonfigurovat server FTP, je nutné uvést tyto údaje: adresu FTP serveru,

  FTP port (ve výchozím nastavení je to port 21) a uživatelské jméno a heslo pro připojení. V případě potřeby

  můžeme také určit složku FTP a použít pasivní režim. Po stisknutí tlačítka "Test", můžeme zkontrolovat

  nastavení FTP serveru.

  Pro anonymní přihlášení by heslo pro FTP mělo být nastaveno na neexistující, ale správně formátovanou e-

  mailovou adresu. Například "offic[email protected]". Nicméně z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje

  používat službu pro anonymní FTP nahrávání.

  V současné době systém AIDA64 nepodporuje SFTP protokol.

  3.5.5 POZNÁMKY

  Do sestav můžeme přidat i poznámky. Tyto poznámky se objeví v horní části sestav.

  Pokud do pole pro název počítače napíšeme "Všechny" nebo stiskněte tlačítko "Všechny", objeví se poznámky

  v sestavách na všech počítačích. Přidáme-li jednotlivé počítače individuálně, poznámky se zobrazí pouze v

  sestavách na uvedených počítačích.

  V sestavách můžeme například uvést, proč jsme je potřebovali vytvořit.

 • AIDA64 Business Nastavení

  30

  3.6 E-MAIL

  Chceme-li dostávat výstražná upozornění e-mailem o všech událostech, musíme nakonfigurovat nastavení e-

  mailu. Zde můžeme zadat e-mailovou adresu, na kterou chteme, aby systém AIDA64 posílal zprávy (adresy

  do kolonek Komu:, Kopie: a Skrytá kopie:). Pokud uložíme naše sestavy do souboru ve formátu TXT a

  zaškrtneme volbu "Vložit TXT zprávy do těla e-mailu", obsah sestavy bude součásí těla zprávy (a nebude

  připojen do přílohy).

  SMTP je doporučený protokol pro audit sítě. SMTP lze konfigurovat v následujícím podnabídce.

  3.6.1 SMTP

  Zde musíme přidat název obrazovky dle našeho výběru, naši e-mailovou adresu a adresu SMTP serveru, který

  používáme. Pokud budeme používat jiný SMTP port než je ve výchozím nastavení (port 25), musíme jej zde

  zadat. Budeme-li používat ověřování protokolu SMTP, můžeme přidat uživatelské jméno a heslo.

  Chcete-li použít TLS pro Gmail, vyberte "smtp.gmail.com" jako server se SMTP portem nastaveným na

  hodnotu 25 nebo 587.

 • AIDA64 Business Nastavení

  31

  3.7 DATABÁZE

  Pokud budeme ukládat sestavy do databáze, musíme nastavit příslušnou databázi v nabídce Nastavení. Za

  prvé musíme zvolit poskytovatele, a všechna ostatní nastavení jsou pak závislá na zvoleném formátu. Musíme

  zvolit typ databáze, který používáme v našem systému! V podsložce "SQL schéma", která se nachází ve

  složce systému AIDA64 Business, najdeme 8 souborů schématu databáze (devátý podporovaný formát,

  ODBC, nevyžaduje soubor schématu).

  Vysvětlení:

  Poskytovatel a schéma databáze

  Pokud nebudeme používat databázi Access, rozvržení tabulek SQL databáze musí být inicializováno pomocí

  jednoho existujícího rozvržení ze souboru ve formátu “DB - *.*”, která se nachází ve složce SQL_Schema.

  DB - Access.mdb – Databázové soubory pro MS Access 2000/XP/2003/2007

  DB - Access97.mdb – Databázové soubory pro MS Access 97

  DB - InterBase.sql – Schéma pro Borland InterBase a Firebird

  DB - MySQL.sql – Schéma pro MySQL

  DB - Oracle.sql – Schéma pro Oracle

  DB - PostgreSQL.sql – Schéma pro PostgreSQL

  DB - SQLServer.sql – Schéma pro MS SQL Server

  DB - Sybase.sql – Schéma proSybase

  Server

  Musíme zadat jméno nebo IP adresu SQL serveru. Pokud je to nutné, můžeme zadat také port serveru.

  Databáze

  Zde můžeme zadat název databáze nebo, pokud budeme používat databázi MS Access, umístění souboru

  databáze Access. Budeme muset nejprve přidat ověřovací informace, aby systém AIDA64 mohl přečíst

  seznam databáze ze serveru!

  Driver

  Zde musíme zvolit vhodný ovladač. Pokud ještě není nainstalován, musíme ho nejprve nainstalovat!

  Použij ověření Windows

  Pokud je tato možnost povolena, bude aktuální uživatel ověřen na SQL serveru pomocí svých stávajících

  přihlašovacích údajů. Musíme zajistit, aby oprávnění k zápisu byla udělena uživatelům databáze.

  Testovací tlačítko

  Můžeme otestovat aktuální nastavení SQL-připojení stiskem tlačítka "Test". Provádí se pouze test připojení,

  žádné tabulky nejsou vytvořeny, ani nejsou vloženy žádné záznamy v průběhu tohoto zkušebního procesu.

 • AIDA64 Business Nastavení

  32

  3.7.1 BORLAND INTERBASE / FIREBIRD (MSDASQL)

  Pokud budeme používat databázi InterBase nebo Firebird, můžeme zadat zdroj dat, i když to není povinné.

  Musíme zadat název serveru nebo adresu IP a port vyžadované pro připojení k databázi, poté vybereme

  databázi a ovladače. Můžeme také přidat kombinaci jména/hesla uživatele nebo vybereme možnost ověřování

  systému Windows.

  Pokud chceme uložit sestavy do databáze Borland InterBase, je nutné nainstalovat klienta InterBase a ovladač

  ODBC InterBase na všech počítačích v síti. Pokud chceme uložit sestavy do databáze Firebird, je nutné

  instalovat klienta Firebird a Firebird ovladač ODBC na všech počítačích v síti. Například, ovladače EasySoft

  ODBC pro InterBase a Firebird je možné zakoupit na http://www.easysoft.com.

  3.7.2 MS ACCESS 97 (MS.JET.OLEDB.4.0)

  Pokud budeme používat databázi MS Access 97, stačí zadat pouze cestu pro databázi, která se nachází ve

  složce "SQL_Schema". Tento soubor musíme zkopírovat do sdílené složky, kterou mohou uživatelé měnit, a

  vybereme tento soubor. Pokud budeme používat centrální databázi, musíme se také ujistit, že je zadaná

  vzdálená cesta. Zde můžeme také specifikovat své uživatelské jméno a heslo potřebné pro připojení.

  Použití databáze MS Access se doporučuje pouze pro testovací účely, protože umožňuje pouze jedinému

  počítači plný přístup k příslušnému souboru této databáze. Není nutné instalovat MS databázi Access na

  počítače.

  3.7.3 MS ACCESS 2000 / XP / 2003 (MS.JET.OLEDB.4.0)

  Pokud budeme používat databázi MS Access 2000/XP/2003, stačí zadat pouze cestu pro databázi, která se

  nachází ve složce "SQL_Schema". Tento soubor musíme zkopírovat do sdílené složky, kterou mohou

  uživatelé měnit, a vybereme tento soubor. Pokud budeme používat centrální databázi, musíme se také ujistit,

  že je zadaná vzdálená cesta. Zde můžeme také specifikovat své uživatelské jméno a heslo potřebné pro

  připojení.

  Použití databáze MS Access se doporučuje pouze pro testovací účely, protože umožňuje pouze jedinému

  počítači plný přístup k příslušnému souboru této databáze. Není nutné instalovat MS databázi Access na

  počítače.

 • AIDA64 Business Nastavení

  33

  3.7.4 MS SQL SERVER (SQLOLEDB)

  MS SQL Server můžeme použít v menších i větších sítích.

  Nejprve otevřete MS SQL Management Studio na vašem serveru, a po připojení k SQL serveru, zvolte režim

  ověřování serveru, který chcete použít (režim ověřování systému Windows nebo SQL Server a režim

  ověřování systému Windows). Klepnutím pravým tlačítkem myši na složku databáze, vytvořte novou databázi

  s názvem AIDA64. Poté klepněte pravým tlačítkem myši na tuto databázi a spusťte nový dotaz pomocí

  schématu "DB - SQL Server.sql", který se nachází ve složce AIDA64/SQL_Schema pro vytvoření

  požadovaných tabulek.

  Je doporučeno vytvořit nového uživatele na serveru SQL Server. Chcete-li to provést, rozbalte složku

  Zabezpečení a klepněte pravým tlačítkem myši na Přihlášení, a poté vyberte "Nové Přihlášení". Na stránce

  Obecné, přidejte uživatelské jméno, vyberte ověřování na SQL Server a zadejte heslo. Nakonec vyberte nově

  vytvořenou databázi AIDA64 jako výchozí databázi. Vyberte výchozí jazyk, pak nastavte uživatelská oprávnění

  na stránce Mapování uživatele. Zde vyberte databázi AIDA64 a přidělte role pro zápis (db_datawriter) a čtení

  (db_datareader).

  V okně Nastavení v systému AIDA64 Business, vyberte poskytovatele "MS SQL Server", přidejte název

  serveru a informace pro ověřování (nebo vyberte položku "Použít ověřování systému Windows"). Máme-li

  příslušná oprávnění, budeme moci vybrat naši nově vytvořenou databázi AIDA64 v sekci databází.

  Chceme-li použít funkci "BULK INSERT" (funkci hromadného vkládání), musíme do databáze přidat roli

  "bulkadmin" na stránce "Role serveru" v SQL Server Management Studiu. To může urychlit proces vkládání

  nových záznamů do databáze serveru MS SQL. Tato funkce vyžaduje sdílenou síťovou složku s oprávněním

  zápisu pro všechny uživatele.

 • AIDA64 Business Nastavení

  34

  Nastavení brány firewall

  Pokud dostaneme warovné upozornění na klientském

  počítači, oznamující, že se počítače nemohou připojit

  k serveru, nebo jsou jiné problémy s připojením, je třeba

  spustit následující příkaz na SQL Serveru. Tím se otevře

  port 1433:

  netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Server" dir=in action=allow protocol=TCP

  localport=1433

  3.7.5 MYSQL (MSDASQL)

  Je zapotřebí nainstalovat službu MySQL na našem serveru (v tomto případě, XAMPP), a poté přidat nového

  uživatele. Musíme zadat uživatelské jméno a heslo, pak vybrat položku "Jakýkoli počítač". Můžeme zde také

  vytvořit novou databázi se stejným názvem a udělit všechna potřebná oprávnění. Nakonec musíme kliknout

  na tlačítko "Přidat uživatele".

  Musíme odebrat jakákoliv přidaná uživatelská oprávnění, a zachovat pouze ty, která budou vyžadována pro

  provádění úprav nezbytných pro vytvoření sestav.

  Globální přístupová práva k MySQL by měla být ponechána tak, jak jsou (USAGE=použití), ale musíme změnit

  specifická oprávnění databáze, což můžeme udělat kliknutím na odkaz "Upravit privilegia".

 • AIDA64 Business Nastavení

  35

  V okně "Upravit oprávnění: Uživatel 'aida64'@'%' - Databáze AIDA64" musíme najít sekci "Specifická

  oprávnění databáze" a klikněte na "Zrušit všechny", pak ve sloupci "Data", musíme vybrat oprávnění, která

  chceme. Musíme zvolit SELECT, INSERT a UPDATE, aby bylo možné vytvářet sestavy. Pokud chceme

  umožnit uživatelům také mazání z databáze, můžeme zvolit možnost DELETE.

  Chcete-li povolit systému AIDA64 používání databáze, musíte nejdříve inicializovat tabulky. Chcete-li to

  provést, musíte zkopírovat dotaz "DB - MySQL.sql" z podsložky "SQL_Schema" a spustit ho na nově vytvořené

  databázi.

 • AIDA64 Business Nastavení

  36

  3.7.5.1 Instalace ODBC na každém počítači

  Je nutné nainstalovat 32-bitový MySQL konektor/ODBC (dříve známý jako ovladač MyODBC) na všech

  počítačích v síti. Ten lze stáhnout ze http://www.mysql.com/products/connector/.

  Instalace pomocí konzole pro Správu skupinové politiky Editor správy zásad skupiny je jednoduchá. Musíme

  vytvořit nový objekt zásad skupiny (GPO), nebo můžeme vybrat ten, který používáme při spouštění systému

  AIDA64. Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt zásad skupiny (GPO), a zvolte položku "Upravit".

  Zde můžeme zvolit, zda chceme přiřadit instalaci softwaru pro počítače nebo uživatele. Za tímto účelem

  musíme rozbalit položku Konfigurace počítače/Zásady/Nastavení softwaru/Instalace softwaru ve stromové

  struktuře nabídky a zvolit možnost Nová položka / Balíček.

  Poté musíme vyhledat soubor MSI, který chceme instalovat.

  Soubor by měl být k dispozici přes cestu UNC v síťové sdílené

  položce s oprávněním pro čtení. Klepněte na tlačítko "Otevřít"

  a poté v okně "Nasazení softwaru" zvolte možnost "Pokročilé",

  stiskněte tlačítko OK a klepněte na záložku "Zabezpečení".

  Zde přidělte oprávnění pro čtení uživatelům pro instalaci.

  "Oprávnění uživatelé" mají oprávnění pro čtení ve výchozím

  nastavení.

  http://www.mysql.com/products/connector/

 • AIDA64 Business Nastavení

  37

  Jakmile klikneme na tlačítko OK, okamžitě tím do seznamu přidáme nový software, který bude nainstalován.

  V tomto okamžiku zbývá už jen jedna věc, kterou je ještě třeba udělat: Obnovit zásady skupiny na klientech.

  Jakmile se nastavila událost, která se spouští při startu, bude třeba restartovat počítače.

  3.7.5.2 Nastavení AIDA64

  Pokud budeme používat databázi MySQL, můžeme určit zdroj dat, i když to není povinné. Musíme zadat název

  serveru nebo adresu IP a port potřebný pro připojení k databázi, stejně jako uživatelské jméno/heslo

  vytvořeného uživatele. Poté vyberte databázi a ovladače. MySQL optimalizace, která urychluje proces

  vkládání nových záznamů do databáze, vyžaduje verzi MySQL 3.22.5 nebo novější.

  Pak je zapotřebí kliknout na tlačítko "Test" a zkontrolovat nastavení.

  A nakonec musíme zkontrolovat nastavení brány firewall. Měli bychom otevřít port TCP/UDP 3306, aby se

  všechny počítače v síti mohly připojit k databázi.

 • AIDA64 Business Nastavení

  38

  3.7.6 ODBC (MSDASQL)

  Pokud budeme používat jinou databázi uvedenou v seznamu poskytovatelů a budeme mít pro ni k dispozici

  ovladač ODBC, pak je možné také použít tuto databázi.

  3.7.6.1 MariaDB

  Pokyny pro vytvoření a konfiguraci databáze jsou uvedeny v části "3.7.5 MySQL". Instalace ovladače ODBC

  je popsána v kapitole "3.7.5.1 Instalace ODBC na každém počítači".

  Pokud budeme používat databázi MariaDB, můžeme určit zdroj dat systému Windows, i když to není povinné.

  Musíme zadat název serveru nebo adresu IP a port potřebný pro připojení k databázi. Dále také uživatelské

  jméno/heslo vytvořeného uživatele. Poté je zapotřebí vybrat databázi a ovladač.

  Musíme kliknout na tlačítko "Test" a zkontrolovat nastavení.

  A nakonec musíme zkontrolovat nastavení brány firewall. Měli bychom otevřít port TCP/UDP 3306, aby se

  všechny počítače v síti mohly pro připojit k databázi.

  3.7.7 ORACLE (MSDAORA)

  Pokud budeme používat databázi Oracle, musíme zadat název serveru nebo adresu IP a port potřebný pro

  připojení k databázi, poté vybereme databázi. Můžeme také přidat kombinaci jména/hesla uživatele nebo

  vybrat ověřování systému Windows.

  Pokud chceme vložit sestavy do databáze Oracle, je nutné nainstalovat klienta Oracle na všech počítačích v

  síti. Toho lze nalézt na instalačním CD Oraclu.

  3.7.8 POSTGRESQL (MSDASQL)

  Pokud budeme používat databázi PostgreSQL, můžeme určit zdroj dat, i když to není povinné. Musíme zadat

  název serveru nebo adresu IP a port potřebný pro připojení k databázi, poté vybrat databázi a ovladač.

  Můžeme také přidat kombinaci jména/hesla uživatele nebo vybrat ověřování systému Windows.

  Je-li vybrána databáze PostgreSQL, je třeba instalovat PsqlODBC na všechny počítače v síti. PsqlODBC lze

  stáhnout ze http://pgfoundry.org/projects/psqlodbc.

 • AIDA64 Business Nastavení

  39

  3.7.9 SYBASE (SYBASEASEOLEDBPROVIDER)

  Pokud budeme používat databázi Sybase, můžeme určit zdroj dat, i když to není povinné. Musíme zadat název

  serveru nebo adresu IP a port potřebný pro připojení k databázi. Poté vybereme databázi. Můžeme také přidat

  kombinaci jména/hesla uživatele nebo vybrat ověřování systému Windows.

  Pokud chcete ukládat sestavy do databáze Sybase, je nutné nainstalovat ovladač Sybase ASE ODBC na

  všechny počítače v síti. Ten je možné nalézt na instalačním disku CD Sybase.

  3.8 PŘEHLED

  Každý řádek na stránce Počítač / Přehled může být buď zobrazen nebo skryt zaškrtnutím nebo zrušením

  zaškrtnutí políček v tomto seznamu. Software používá tato nastavení pro vytváření sestav také. Zde můžeme

  zvolit komponenty, které bychom chtěli vidět v sestavách, které jsme vytvořili pomocí volby "Pouze systémový

  souhrn" v Průvodci sestavou nebo pomocí přepínače /SUM příkazového řádku. To funguje stejným způsobem

  jako vytváření sestav vybraných stránek, které mohou být načteny později ze souboru. Rozdíl je v tom, že

  nastavení Přehled je uloženo spolu se všemi ostatními nastaveními v souboru aida64.ini (pod hlavičkou

  skupiny INI "[Sum]").

  3.9 ZÁKAZNICKÉ PROMĚNNÉ

  Na tomto místě si můžete definovat až 50 vlastních proměnných. Výběrem proměnné a poté kliknutím na

  tlačítko "Nastavení", můžeme nastavit umístění, kde se hodnota proměnné nachází. Můžeme si vybrat ze 4

  možností:

  Vstup do registru

  Informace bude získána z registru systému Windows. V poli "Cesta" (Path) musí být uvedena úplná cesta

  registru včetně kořenového klíče (HKCR, HKCU, HKLM) a název požadované hodnoty. Například:

  „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\LicenseInfo\UserName”

 • AIDA64 Business Nastavení

  40

  Proměnné prostředí

  Nejjednodušší způsob, jak získat přístup k seznamu dostupných proměnných, je zvolit položky

  Konfigurace/Prostředí v nabídce stránky AIDA64. Hodnota se získá z vybrané proměnné prostředí.

  Řádek textového souboru

  Můžeme zobrazit informace z vybraného řádku v textovém souboru. Musíme zadat úplný název cesty k

  souboru a číslo řádku, který chceme, aby byl zobrazen.

  Vstup do INI souboru

  Informace budou extrahovány ze souboru INI. Musíme zadat úplný název cesty k souboru INI, stejně jako

  název skupiny INI a položky INI.

  V názvech obou souborů, textovém i INI souboru, mohou být použity následující kontrolní řetězce:

  $HOSTNAME – Vloží název hosta

  $USERNAME – Vloží aktuální uživatelské jméno

  $DOMAIN – Vloží aktuální přihlašovací doménu

  $IPADDR – Vloží IP adresu primárního síťového adaptéru (aaa-bbb-ccc-ddd)

  $MACADDQ – Vloží MAC adresu primárního síťového adaptéru (AABBCCDDEEFF)

  $MACADDR – Vloží MAC adresu primárního síťového adaptéru oddělenou pomlčkami (AA-BB-CC-DD-

  EE-FF)

  $UUIDMAC – Vloží DMI System UUID. Pokud není k dispozici, vloží MAC adresu

  (00000000-00000000-0000AABB-CCDDEEFF)

  $MONTH – Vloží aktuální měsíc (MM)

  $DATE – Vloží aktuální datum (YYYY-MM-DD)

  $TIME – Vloží aktuální čas (HH-MM-SS)

 • AIDA64 Business Nastavení

  41

  3.10 FILTROVÁNÍ OBSAHU

  Systém AIDA64 má také přístup k protokolu událostí systému Windows, IE cookies a historii prohlížeče. Různá

  nastavení jsou k dispozici pro jejich filtrování na stránce Filtrování obsahu v nabídce Nastavení. Ty mohou

  přijít velmi vhod, pokud nechceme procházet celý protokol událostí, který obsahuje spoustu irelevantních

  informací. V takovém okamžiku nás spíše zajímají záznamy o chybách a varováních.

  Systém AIDA64 můžeme nastavit, aby zobrazil seznam všech událostí nebo jen událostí z posledních několika

  dnů. (Pokud bychom vytvářeli sestavy na denní bázi, je doporučeno, aby zde byl vybrán pouze 1 den.) Můžeme

  také zvolit typ událostí, který chceme vidět v seznamu. Chceme-li se zbavit několika stránek potenciálně

  irelevantních informací, musíme zrušit zaškrtnutí voleb "Informace" a "Varování".

  Pod hlavičkou "Filtrace IE cookies a historie prohlížeče" můžeme také vybrat časové období, pro které chceme

  vidět informace. Můžeme také zvolit, aby se zobrazovaly položky file:// a http://.

 • AIDA64 Business Nastavení

  42

  3.11 ZÁKAZNICKÉ KOMPONENTY

  Vlastní zákaznické komponenty mohou být použity k určení takových hardwarových komponent, které

  nemohou být zjištěny pomocí konvenčních metod pro audit hardware. Informace o přednastavených

  uživatelských komponentách se zobrazí na stránce Počítač/Souhrn. Můžeme přidat vlastní komponenty do

  jednotlivých počítačů nebo do všech počítačích v síti najednou - pokud napíšeme "Všechny" v poli pro název

  počítače nebo stiskneme tlačítko "Všechny".

  3.12 PROFIL MAJETKU

  Funkce Profil majetku může být použita k

  určení takových vlastností

  počítače/uživatele, která nemohou být

  detekována pomocí konvenčních metod

  pro audit hardwaru nebo softwaru, ale jsou

  důležité pro úplný profil počítače. Tyto

  vlastnosti zahrnují sériové číslo, datum

  nákupu, datum poslední opravy, umístění,

  název atd. Informace profilu majetku

  potřebují být nastaveny na systému

  AIDA64 běžícím na centrálním počítači. V

  těchto oknech můžeme přidávat nové

  profily a upravovat nebo odstraňovat ty

  stávající.

  Při přidávání nového profilu nebo při úpravě již existujícího, můžeme zadat název počítače, nebo můžeme

  rozšířit profil na všech počítačích, stisknutím tlačítka "Všechny" (které změní název počítače na "Všechny").

 • AIDA64 Business Nastavení

  43

  3.13 VZDÁLENÉ MOŽNOSTI

  S tímto nastavením můžeme nastavit čtyři

  TCP/IP porty používané pro vzdálené

  funkce. Tyto porty by měly být

  nakonfigurovány ve firewallu. Omezení

  provozu na těchto portech na intranetu je

  také důležité, aby se zabránilo jakýmkoliv

  útokům nebo odposlouchávání síťového

  provozu na systému AIDA64 při dálkovém

  komunikačním provozu. Standardní porty

  pro dálkové ovládání jsou 2345 pro

  vzdálené systémové informace, 2346 pro

  vzdálený monitoring, 2347 pro vzdálené

  hlášení a 2348 pro dálkové ovládání. Pokud

  je kterýkoli z vybraných portů již používaný

  jinou aplikací, můžeme zvolit jiný port, který

  umožňuje konfigurace firewallu.

  Můžeme nastavit heslo pro režimy vzdálené připojení, abychom zajistily, že se ke vzdáleným počítačům

  mohou připojit pouze oprávněné osoby.

  Se systémem AIDA64 můžeme pořizovat snímky na vzdálených počítačích a můžeme konfigurovat vlastnosti

  těchto snímků (celé okno, aktivní okno a kvalita komprese).

  3.13.1 VZDÁLENÉ ŘÍZENÍ

  Chcete-li zvýšit výkon vzdáleného

  ovládání, můžeme zde vypnout efekty

  uživatelského rozhraní a tapetu na

  vzdálených počítačích. Je také možné

  změnit rozlišení plochy a hloubky barev

  pracovní plochy na vzdálených počítačích.

  A také můžeme nechat ignorovat všechny

  vstupy na lokálním počítači. Přidržením

  ukazatele myši nad některou z dostupných

  voleb, se zobrazí informační bublina s

  několika tipy.

 • AIDA64 Business Nastavení

  44

  3.13.2 BEZPEČNOST

  Systém AIDA64 nám umožňuje

  specifikovat ty počítače, uživatelská jména

  nebo IP adresy, které jsou oprávněny k

  zahájení vzdáleného připojení.

  3.14 ZÁKAZNICKÉ PROGRAMY

  Zde můžeme přidat jakékoliv programy a soubory na stránce Software / Zákaznické programy v nabídce

  stránek, které bychom chtěli sledovat. Musíme také určit velikost souboru v bajtech.

  Pokud zvolíme volbu "Zkontroluj, zda daný soubor existuje v zadané složce", musíme zadat název

  složky a název souboru, stejně jako velikost souboru v bajtech (volitelné). Tato metoda může být

  použita pro kontrolu existence souboru ve složce, pokud jsou známy jak název souboru, tak i cesta ke

  složce. Příklad: Chcete-li zjistit, zda je nainstalován Oracle R8.1, stačí ověřit existenci souboru s

  názvem "oraclient8.dll" ve složce "c:\oracle\ora81\bin".

  Volba "Zkontroluj, zda existuje zadaná složka" může být použita ke kontrole existence složky, pokud

  je známa její cesta. Chcete-li například zjistit instalaci Oracle R8.1, je možné zkontrolovat existenci

  složky s názvem "c:\oracle\ora81\bin". Poznámka: Tato metoda detekuje existující složky, i když jsou

  prázdné (tj. žádné soubory se ve složce nenacházejí).

 • AIDA64 Business Nastavení