Windows Server 2008 - Part 2 - Install Windows Server 2008 - Smith.N Studio

download Windows Server 2008 - Part 2 - Install Windows Server 2008 - Smith.N Studio

of 6

Transcript of Windows Server 2008 - Part 2 - Install Windows Server 2008 - Smith.N Studio

 • 7/29/2019 Windows Server 2008 - Part 2 - Install Windows Server 2008 - Smith.N Studio

  1/6

  Chuyn trang dnh cho k thut vin tin hcCHIA S - KINH NGHIM - HC TP - TH THUT

  Windows Server 2008 - Part 2 - Install Windows Server 2008

  Trong bi trc chng ta tm hiu cch cu hnh VMWare trong bi ny chng ta tip tc ci t Windows Server2008 ln nn VMware

  Khi ng Windows Server 2008 trong VMware v phi m bo rng Windows o ca bn c chn a cit Windows Server 2008 vo a DVD-Rom hoc file nh .ISO, n mn hnh ci t bn chn Next

  Chn Install Now

  1 of

  Smith Nguyen Studio.

  http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio

  http://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudio
 • 7/29/2019 Windows Server 2008 - Part 2 - Install Windows Server 2008 - Smith.N Studio

  2/6

  Chn phin bn Windows Server 2008 Enterprise

  Chn Custom

  2 of

  Smith Nguyen Studio.

  http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio

  http://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudio
 • 7/29/2019 Windows Server 2008 - Part 2 - Install Windows Server 2008 - Smith.N Studio

  3/6

  Chn a cn ci t sau nhp Next

  Qu trnh ci t din ra

  3 of

  Smith Nguyen Studio.

  http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio

  http://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudio
 • 7/29/2019 Windows Server 2008 - Part 2 - Install Windows Server 2008 - Smith.N Studio

  4/6

  Sau khi ci t hon tt Windows Server 2008 yu cu bn t mt khu truy cp h thng, bn nhp OK.

  Mt khu bn t phi tha 3 trong 4 iu kin sau:

  - Mt khu phi cha k t t a-z v l ch thng- Mt khu phi cha k t t A-Z v l ch hoa- Mt khu phi cha k t s t 0-9

  - Mt khu phi cha cc k t c bit nh: !@#$%^&*(_)....

  4 of

  Smith Nguyen Studio.

  http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio

  http://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudio
 • 7/29/2019 Windows Server 2008 - Part 2 - Install Windows Server 2008 - Smith.N Studio

  5/6

  Mn hnh Desktop ca Windows Server 2008

  OK mnh va trnh by xong phn ci t Windows Server 2008 trong 70-648, 70-649 ca MCSA.

  5 of

  Smith Nguyen Studio.

  http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio

  http://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudio
 • 7/29/2019 Windows Server 2008 - Part 2 - Install Windows Server 2008 - Smith.N Studio

  6/6

  Cng ty TNHH u t pht trin tin hc GC ComChuyn trang k thut my vi tnh cho k thut vin tin hc

  in thoi: (073) - 3.511.373 - 6.274.294

  Website: http://www.gccom.net

  Smith Nguyen Studio.

  http://www facebook com/SmithNguyenStudio

  http://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudiohttp://www.facebook.com/SmithNguyenStudio