VIETNAMESE hillary clinton stingers

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of VIETNAMESE hillary clinton stingers

  • 1. l thi gian i ph vi HOA K CA STINGERS AMERICAS LEFT khp th gii! XO M trm: Theo bo trc bi cc Quyn Dn s Hi gio lnh o Malcolm X http://youtu.be/ayhW5hXHazs v http://youtu.be/psJj4VupWhwHoward Baker, Jr Baker Donelson serv ed Mu Trng cu United States of America Tng thng Ronald Reagan(tc l ngi c th b t Alzheimer trong khi phc v nh l Ch tch ca Hoa K - ONEGUESS ngi c th c c Thc s chy Nh Trng thc y nhng k khng b /SUPRMACIST HNH VI), Hoa K a s Thng vin v thiu s lnh o, i s Hoa sang Nht Bn, v sng lp caBaker Donelson Vn phng Washington, DC v LONDON, Anh (tc l nhn mnh thm - hiu c cccuc tn cng vo c Ngi sng lp Wikileaks Julian Assange Hoa K Soldier BRADLEYMANNING l Hoa K ca ti c chin tranh ca M / Nuremberg VI PHM:http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-wikipedia-information - Ti c chin tranh:http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-war-crime-wikipedia-information - Ti c chng li ha bnh: -Ti c chng nhn loi:Julian Assange tm kim Asylum T Cng ha Ecuador:http://www.slideshare.net/VogelDenise/thank-you-to-the-government-of-the-republic-of-ecuador-for-asylum-of-julian-assangeTng thng Ecuador Rafael Correa Bo v Julian Assangehttp://www.slideshare.net/VogelDenise/correa-ecuadorian-president-rafael-defends-assange-asylumTng thng Ecuador Rafael Correa BEWARE CA WOLF / HILLARY CLINTON! Y L mt bng im ca T MT BI PHT BIU CA HILLARY CLINTON: http://youtu.be/6YxrsfhsMDc ho c https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a71648d60616ea970a0

2. S thng trm ca Lin X HOA K OF AMERICA by gi l g t hi t nhng g n gieo: Hiu bit v s sp ca cc UNITED Trng thi ca AMERICAChng ti cng c mt lch s ca kinda di chuyn vo v ra khi Vit Nam. Ti c ngha l cho php ca nh y nhng ngi chng ti ang chin u hm nay, CHNG TI TI TR cch y 20 nm vchng ti lm n bi v chng ti b kha trong ny u tranh vi Lin X. H xm chimAfghanistan v chng ti khng mun thy h kim sot Cent ral Chu v chng ti "i lm" v n c Tng thng Reagan Trong quan h i tc vi Quc hi lnh ong Dn ch ni rng, "Bn bit m thanh nh mt tng tt p., nhng g Hy ca i ph vi ISI, vqun s ca Pakistan v chng ta hy i tuyndng nhng Mujahideen v ... l tuyt vi! Hy canhn c mt s n t -rp X-t v ni khc nhpkhu Wahhabi ca thng hiu ca Hi gio chng tic th i v nh bi Lin X; "v on nhng g, h rt luiMT t la v n LED CHO ca Lin X sp V vy, c l mt lp lun rt mnh m m. l, " khngphi U T BAD TO END Lin X,nhng chng ta hy cn thn vi nhng gchng ta gieo bi v chng ti s thu hoch!""c, tt thi bn i phV vy, chng ti sau cn li Pakistan. Chng ti ni,VI CC STINGERS m CHNG TA li tt c V QUC GIACA BN, bn i ph VI M L dc bin gii, v bng cchny, chng ti khng mun c bt c iu g lm vi bn, trnthc t, CHNG TI X PHT YOU! " V vy, chng ti dng li i phvi qun i Pakistan v ISI v chng ti ang NGHIP LM UP CHO LOT thi gian mt! 3. http://www.slideshare.net/VogelDenise/united-states-of-americas-ku-klux-klan-run-governmentPht hin ra mt mt trong nhngBAKER Donelson Bearman CALDWELL & Berkowitz Hoods - Hoa K ca C quan Tnh bo Trung ng M to al-Qaeda tip tc khng b ITS HNH VI! http://youtu.be/wGbqZHRv19Y ho c https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a71648e586476beac6b Phng vin: V vy, bn ngh rng nu chng ta i xa v khng cung cp cho h tin ngy hm nay, n s ti t hn cho chng ti t quan im bo mt? HILLARY CLINTON: ti lm. Ti lm. Chng ti ang xy dng mt mi quan h m ch khng tn ti. Ti ni trong chuyn i cui cng ca chng ti khi bn cn vi ti, rng chng ti c thm ht nim tin rt ln mt phn v Hoa K c. . c. . c cng bng, chng ti gip to ra cc vn chng ti ang chin u. PV: Lm th no?HILLARY CLINTON: Bi v khi Lin X xm lng Afghanistan, chngti c tng tuyt vi ny rng chng ta sp n vi Pakistan v to ramt lc lng Mujahideen, trang b cho h vingi tn la v tt c mi th khc i sau khiLin X bn trong ca Afghanistan, v chng ti thnh cng. Lin X ri Afghanistan v sau chng ti ni, "GREAT, GOODBYE!" RI NY ngi c o to nhng ngi cung tn Afghanistan vPakistan li cho h TT v trang, To ra mt MESS thng thn rng ti thi imchng ti thc s khng nhn ra chng ti c SO HAPPY xem chic l LinX v chng ti ngh, "OKAY M, CHNG TI ANG okay ngay by gi. Tt cmi th s c tt hn rt nhiu. " By gi bn nhn li, ngi dn chng ti angchin u ngy hm nay, chng ti h tr trong cuc chin chng li Lin X. 4. Hiu nh th no cc quan chc chnh ph LINHIP QUC GIAFIRST lm bn vi ED Trung ng / cc nh lnh o nc ngoi Sau , Phn bi h c c da trng / MC TIU s thng tr ca h kim sot ca cc vng S dng m t trn / m trm! i vi s thm Hoa K ca C quan tnh bo trung ngSNG TO ca al-Qaeda l mt TRC ATTACKS TRONG NC KHNG B On 11 thng chn 2001 (9/11) XY DNG TRUNG TM THNG MI TH GII truy cp thng qua WARS T TRUNG NG -Tt c thng tin v s tham lam n cp ti nguyn (v d nh du ...)http://youtu.be/YnigFUc0Agw v https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a71648e586476beac6b 5. 12 thng 8 2012 Phin m ca THC T KIM TRA Vi Ben SWA SENNhttp://youtu.be/YnigFUc0Agw v https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a71648e586476beac6bTIN TC ANCHOR: Hoa K ng h Al Qaeda trong SYRIA? Kim tra thc tnhn mt bo co t Reuters tun trc cho bit rng cu tr li l C! Vy ti sao mt yu cu bi thng nh bo Ailen rng Ben c"h tr tuyn truyn h tr ca nh lnh o Syria?" Ben c kim tra thc t rngbn s khng nhn thy bt c ni no khc.BEN SWASENN: l khi Anonymous c th hack ti khon Twitter ReutersNews Service. Cng nh mt phn trong , h twitted tra Realty ca chng tida trn mt bi bo Reuters rng Chnh quyn Obama ang thm h tr cho cclc lng i lp Syria. Di y l mt on trch t bo co rng:BEN SWASENN: Nhng cu hi ln mkhng ai hi, "NY phinqun L AI RNG Hoa K ang h tr cng b chn vi dicng ca iu Reuters, "bo co Tin mi nht t khu vc ny nh hng v slng chin binh Hi gio gi rng mt s ngi trong s h kt ni vi AlQaeda hoc cc chi nhnh ca n c pht trin cc i th ca Assad".Phn ng PV PRO-PHN IIrish Times Online, MaryFitzgerald, c gi l cu chuyn tuyn truyn PRO-Assad ca chng ti che chn cho Assad? Ho cti. V vy, l TRUE chngc th chng ta ch che chn cho s tht! THC T S 1: Khng c cu hi rng Al Qaeda FIGHTERS l mt phn ca phe i lp LC LNG m mu lt Chnh ph Syria - T New York Times: Thng By 25: "Al-Qaeda mt 56-nm tui c gi l Abu Thuhu sng gn Kirkuk Iraq, ni chuyn vi mt phng vin Iraq cho t New York Times hm th Ba:" Chng ti c kinh nghim chin u vi M, v nhiu kinh nghim. By gi vi Syria cch mng, ng ni. hy vng ln ca chng ti l to thnh mt nh nc Hi gio Syria-Iraq cho tt c ngi Hi gio, v sau cng b chin tranh ca chng ti chng li Iran v Israel vPalestineminph."Vng, chng ti bit rng c rt nhiu phe i lp 6. Libya lt Gadaffi al-Qaeda. Nhng nu chng tanhn vo lch s, NONE ca vic ny l bt c iu gmi! THCTS 2: S sng to ca al-Qaeda khng Hi gio fundalmentalism, n l CIA Mujahideen c to ra bi CIA to ra cc vn cho Lin X. Bn c th nirng l in ni chuyn? y l B trng Ngoi giao Hillary Clinton. HILLARY CLINTON: cng bng, chng ti gip to ra cc vn chng ti ang chin u. R EPORTER: LM th no?HILLARY CLINTON: Bi v khi Lin X xm lc Afghanistan, chng ti c tng tuyt vi ny rng chng ta sp n Vit Nam v to ra mt lc lng Mujahideen, trang b cho h vi tn la ngi v mi th khc i sau khi Lin X bn trong ca Afghanista n. . . do , n khng mt l B EN S WASENN: Ah, thuyt m mu, l LCH S; v lch s ca n ang c lp i lp li Libya v BY GI trong SYRIA! Nhng c mt vn ln hn! Mt trong mi ngi M NN C t cu hi! Chng ta ang chng al-Qaeda Afghanistan, nhng chng ti cng ang nm bom CH TIU al-Qaeda ti 7. Pakistan v trong YEMEN, v khi chng ti lm iu , mtci g xy ra l THIT HI TH CHP!Hng trm dn thng ti Yemen b git chtrong na u nm 2012, M khng kch nhmvo al-Qaeda. T NPR:" gia c th tn cng Joar, v d, cc quan chcYemen cho bit hai chin binh v tm thng dn b git. Theo ngi dn chng ti ni chuyn vi,khng c cc chin binh b git nhng c 17-26dn thng thit mng. l mt trong nhiu hn 40cuc nh cng ti liu ring trong nm nay. "BEN SWASENN: Bng cch ny, trong hnh nh phi c, cu b 15 tui v ng b thng trong khi xemcha v em trai cht trong mt trong nhng cuc khng kch. V vy, nhng gBN CN BITTONIGHT IS HEAVY!CHNH PH CHNG TI L v nh bomNHNG Vng Quanh Th Gii Trong mt cuc chin ang din ra vi al-Qaeda Iraq, ni al-Qaeda c NO s hin din Trc khi cuc Ni chin M, al-Qaedal BY GI thnh vng CNG al-Qaeda - YES - TO RA CHNH PH M HARM Lin X v ngy nay, t nht 13.000 thng dn Afghanistan cht nh l mtkt qu ca chin tranh vi al -Qaeda.V vy, vi tt c s tn trng b Fitzgerald, t Times Ireland,ny l khng tuyn truyn Thayvo l cu hi m ng ngh mi ngi M NN C yu cu TR LI V T 8. I HI CH TCHny! Ti sao chng ta U al-Qaeda tin v vkh lt mt chnh ph khc Trung ng? TODAY Chnh ph ta tuyn b h ang c Gii phng ngi dn ca Syria! Ngy mai,nu lch s cho bt c iu g Hoa K, chng ti s git cht v lm b thng dn thngtrong cc cuc khng kch v sau cp n chng nh l thit hi trong mt cuc chintranh vi mt k th chng ti mang n cho IN - v l REAL I TY KIM TRA! 9. Hoa K t M Ngoi trng M Hillary Clinton, "c, tt thi bn DEAL VISTINGERS m CHNG TI LEFT ALL OVER QUC GIACA BN ..." 10. Ch huy / v git ngi-in-Chief I TC-IN-TI PHM! 11. Ngy 27 thng 7, 20 09 Hoa K B T php THNG CO BOCH: "By Tnh Vi cc vi phm khng b ..." By c nhn bbuc ti m mu cung cp ti liu h tr cho bn khng b v mmu git ngi, bt cc, gy thng tt v lm b thng nginc ngoi. . . "Bn co trng co buc. . Mt cu chin binh ca cc trihun luyn khng b Pakistan v Afghanistan, trong ba nmqua, m mu vi nhng ngi khc t nc ny tuyndng v gip thanh nin i ra nc ngoi git. .. "http://www.slideshare.net/VogelDenise/072709-doj-seven-charged-with-terrorism-violations-11651101 Y L V D CA HOA K OF AMERICA s STINGERS RNG Ngoi trng M Hillary Clinton c th ni v: 12. WAKE UP - kim tra thc t! 13. Ngy 27 thng 7, 20 09 Hoa K B T php THNG CO BOCH: "By Tnh Vi cc vi phm khng b ..." By c nhn bbuc ti m mu cung cp ti liu h tr cho bn khng b v mmu git ngi, bt cc, gy thng tt v lm b thng nginc ngoi. . . "Bn co trng co buc. . Mt cu chin binh ca cc trihun luyn khng b Pakistan v Afghanistan, trong ba nmqua, m mu vi nhng ngi khc t nc ny tuyndng v gip thanh nin i ra nc ngoi git. .. "http://www.slideshare.net/VogelDenise/072709-doj-seven-charged-with-terrorism-violations-11651101 14. AFGHANISTAN SHOOTING - n xut hin trn Bet $ 1,00 (Dollar).Sau , ngi ch huy / MURDER-IN-TRNG Barack Obama v Lut strng thng ng, ng Baker Donelson ROBERT kin "ln" ra khiAfghanistan sau khi ng hon thnh