Pagescope account manager datablad web

of 4 /4
Kategori Egenskaper Central administration av användare och roller – Kostnadstilldelning och interndebitering – Budget- och kvothantering Detaljerad rapportering om utskriftsvolymer och kostnader – Anpassning av panelfunktioner Användar- och kostnadshantering PageScope Account Manager

Embed Size (px)

description

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Products/Applications_New/User_and_Cost_Management/PageScope_Account_Manager_-_Datablad_web.pdf

Transcript of Pagescope account manager datablad web

Page 1: Pagescope account manager datablad web

Kategori Egenskaper

– Central administration av användare och roller– Kostnadstilldelning och interndebitering– Budget- och kvothantering– Detaljerad rapportering om utskriftsvolymer

och kostnader– Anpassning av panelfunktioner

Användar- och kostnadshantering

PageScope Account Manager

Page 2: Pagescope account manager datablad web

Account Manager är en modul i PageScope Enterprise Suite och hanterar alla uppgifter kring utskrifts- och kostnadskontroll.

ÖVERVAKNING OCH KONTROLL AV UTSKRIFTER OCH KOSTNADER

PageScope Account Manager gör det möjligt att granska och reglera utskriftskostnaderna genom t.ex. budgetstyrning och ger ökad transparens som minskar antalet onödiga utskrifter. Utöver utskriftshantering erbjuder Account Manager även centraliserad övervakning av aktiviteter som kopiering, skanning och fax.

Account Manager underlättar kostnadstilldelning och interndebitering, tillhandahåller verktyg för effektiv budget- och kvotahantering och detaljerad kostnadsrapportering. Account Manager är en kostnadseffektiv och skalbar lösning med stöd för hundratals maskiner och är idealisk för företag som behöver centraliserad kontroll över maskinparken.

Page 3: Pagescope account manager datablad web

ÖVERVAKNING OCH KONTROLL AV UTSKRIFTER OCH KOSTNADER

HUVUDFUNKTIONER Kostnadstilldelning och interndebitering

– Automatisk bevakning: Alla aktiviteter som kopiering,

utskrift, skanning och fax kan övervakas automatiskt för användare, grupper, kostnadsställen och projekt.

– Flexibel kostnadstilldelning: Användare kan knytas till specifika kostnadsställen eller ange lämpligt kostnadsställe eller projekt vid utskrift.

– Synkronisering med Active Directory: Användargruppers struktur och hierarkier kan synkroniseras med Active Directory. Detta möjliggör konsekvent användar- och kontoadministration mellan befintliga användarkataloger och PageScope Account Manager.

– Exakt beräkning av utskriftskostnader: Flera olika pristabeller kan knytas till individuella maskiner eller grupper med liknande maskiner vilket möjliggör exakt beräkning av utskriftskostnader i heterogena skrivarmiljöer.

– Print Log Tool: Detta verktyg möjliggör övervakning av skrivare från andra tillverkare och garanterar att hela maskinparken kan hanteras.

Budget- och kvotahantering – Flexibel kvotatilldelning: Separata kvoter för svartvit

utskrift och färgutskrift kan tilldelas individuella användare eller grupper.

– Periodisk nollställning av kvoter: Kvoter kan återställas regelbundet. Administratören kan återställa eller ändra kvoter manuellt om användare tillfälligt behöver ökad utskriftskapacitet.

– Automatiska meddelanden: Systemet kan varna användarna när de har utnyttjat en viss del av utskrifts-kvoten (t.ex. 80 %) och skicka meddelanden på nytt när kvoten är förbrukad.

DATABLAD PageScope Account Manager

Detaljerad rapportering – Rapportguider: Användarna kan välja en mängd olika

parametrar och utskriftskällor.– Rapportgenerering: Ett urval av över 30 färdiga

rapportkomponenter kan inkluderas för detaljerade utskriftsrapporter i PDF-format som genereras på några få sekunder.

– Korsreferenser: Korsreferenser mellan kostnadsställen och användare ökar den allmänna transparensen.

– Export av rapportinformation: Rapportinformation kan exporteras till olika format (xls, xlsx, csv, xml) för redovisning.

– Schemafunktion: Rapportering kan automatiseras med denna praktiska schemafunktion.

Page 4: Pagescope account manager datablad web

DATABLAD PageScope Account Manager

03/2

013

ARBETSFLÖDEN

Variabeldata-utskrifter

Säkerhet

Enhets-hantering

Automati-sering

Anslutbarhet

Moln- och mobil-utskrift

Färg-hantering

Make-Ready

Användar- och kostnads-hantering

Webb till tryck

Dokument-digitalisering och hantering

Utskrifts-hantering

MASKINPARK

– Import av användarkonton/synkronisering med AD

– Administration och tilldelning av roller/åtkomstbehörigheter

– Generering av utskriftsrapporter– Hantering av utskriftsbudget

– Säkra utskrifter

– Översikt av skrivarköer– Hantering av lagringskvoter

– Anpassning av panel

ACTIVE DIRECTORY

Admin

Admin

Admin

Användare

Användare

AUTHENTICATION MANAGER

– Administration av användare och roller– Administration av åtkomstbehörigheter– Central kortdatabas– Synkronisering med AD

ACCOUNT MANAGER

– Central mätaravläsning– Detaljerad rapportering– Budget- och kvotahantering

NET CARE DEVICE MANAGER

– Övervakning och administration av maskinpark

– Enhetsinställningar – Centraliserad konfi guration– Automatiska statusmeddelanden MY PRINT MANAGER

– Säker utskrift av köade utskrifter– Köhantering– Hantering av lagrade utskrifter

MY PANEL MANAGER

– Personliga panelinställningar– Personliga adressböcker– Scan-to-Home/Scan-to-MeAndra skrivare

Account Manager är en modul som ingår i PageScope Enterprise Suite och samverkar med programsvitens övriga moduler för heltäckande skrivaradministration.

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Box 9060 171 09 Solna [email protected] www.konicaminolta.seKonica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen Tyskland www.konicaminolta.eu