Lores ictoverheid2015

of 36 /36
Bijlage bij ICT/Magazine hét vakblad voor managers en ict-professionals September 2015 kennis delen • kennis maken

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Lores ictoverheid2015

 • september 2015

  Bijlage bij ICT/Magazineht vakblad voor managers en ict-professionals

  September 2015kennis delen kennis maken

 • www.guarddata.nl

  Relax...we take care of your data.

 • 3september 2015

  Overheid en ICT De tweede editie van onze uitgave ICT/Overheid is een feit. Dat er nu jaarlijks een aparte titel verschijnt over de ICT bij de overheid, illustreert de groeiende dynamiek op dit gebied.

  Niet alleen in het bedrijfsleven of de gezondheidszorg verlopen de ict-ontwikkelingen razendsnel. Ook binnen de overheid gebeurt er enorm veel, helemaal nu de decentralisatie van taken in het sociale domein in gang is gezet.

  Binnen de landelijke en lokale overheden speelt er veel waarbij ICT van doorslaggevende betekenis kan zijn. Dit vergt een intensievere samenwerking met de diverse leveranciers van ict-oplossingen. De oude tijden waarin klant en leverancier niet vanzelfsprekend eenzelfde doel nastreefden, zijn de nitief voorbij. Ook binnen de overheid zal er veel meer in partnerships moeten worden gewerkt en zal ICT veel meer als een dienst of service worden aangeboden.

  Hierin ligt een taak voor de leveranciers, maar ook voor de overheden in de breedste zin van dat woord: gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, uitvoeringsorganisaties, et cetera. Om als overheid te kunnen blijven voldoen aan uw taakstelling, wordt ICT in toenemende mate onmisbaar.

  In deze editie van ICT/Overheid presenteert een keur aan ict-leveranciers zich, die u hierbij kunnen helpen. Elk van hen beschikt over een eigen kernkwaliteit en specialisme. Hiermee kunt u gegaran-deerd in uw besluitvorming omtrent ICT uw voordeel doen. Geerhard EllensUitgever

  ColofonICT/OverheidBijlage bij ICT/Magazine,ht vakblad voor bestuurders, managers en it-professionals

  September 2015Jaargang 2

  Online: www.ictmagazine.nl

  ICT/Magazine is een uitgave van:De Nederlandse Uitgeefgroep BVPostbus 1517400 AD DeventerStaverenstraat 13 7418 CJ DeventerT (0570) 61 11 00F (0570) 61 11 52E [email protected] www.dnu.nl

  UitgeverGeerhard Ellens

  EindredacteurMarijke Dekker

  Productie cordinatieElise van [email protected]

  Redactie en medewerkersEd LuteMirjam HulsebosLisa [email protected]

  Redactie uitgelichtIngezonden bijdragen vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

  Commercieel adviesTotal Publishing ServicesSjoerd Springer, John van Pelt, Stanley ten Voorde. [email protected]

  Fotogra eBart JansenPetra van der Laan

  Ontwerp en vormgevingRutger Oosterho , LONCC BVwww.loncc.com

  DrukDrukkerij Roelofswww.drukkerij-roelofs.nl

  AfwerkingSikkens gra sche afwerkerswww.sikkensdeventer.nl

  DNU 2015

  Voorwoord

 • 4In deze editie van ICT/Overheid, de tweede jaargang alweer, presenteert een select aantal ict-leveranciers zich aan u. Zij leveren niet alleen tools en advies, maar committeren zich ook aan resultaten. Kortom, zij ontzor-gen u als overheid. In deze inleiding vindt u van een aantal van hen in het kort de expertises en kernproposities. Grote kans dat hier iets bij zit waarmee u uw voordeel kunt doen.

  SpraakverwerkingAlles en iedereen wil makkelijker, beter en e cinter werken. Een van de technologien die in dit opzicht de laatste tijd snel terrein wint, is spraakverwerking. Een belangrijke sprong voorwaarts is de koppeling van spreker en uitwerker via de Cloud. Zo ontstaat er via smartphone of digitale recorder via internet een exibele koppeling tussen diverse mede-werkers. Wachttijden behoren hierdoor tot het verleden en per auteur is de exibele support optimaal. Vakantiedagen, ziekte en onder-bezetting kunnen nu eenvoudig worden onder-vangen.Sinds kort levert Philips SpeechLive, wat snelle, gesproken bestandsuitwisseling altijd en overal mogelijk maakt. Daarnaast biedt Philips schrijfdiensten aan, wat organisaties in staat stelt een exibele schil te creren met de meest belangrijke ondersteuning voor het dagelijkse werk. Ateq International BV is de Nederlandse Philips-vertegenwoordiging voor alle producten en diensten op dit gebied. Voor creatieve op-lossingen en support rondom ICT in spraak-verwerking, moet u dus bij hen zijn.

  OverheidssoftwarestraatSteeds meer ZBOs, ministeries en provincies bouwen hun applicaties zelf. Zeker na de adviezen van de Commissie Elias is de beweging naar regievoering op projectrealisatie goed op gang gekomen. De Overheidssoft warestraat van Info Support helpt overheidsorganisaties bij een e cinte realisatie van projecten en het borgen van kwaliteit. De Overheidssoft -warestraat is een set aan tools en bijbehorende processen om als overheidsorganisatie zelf soft ware te ontwikkelen. Dit gebeurt in be-heersbare projecten waarbij methodieken als Agile en Scrum worden gebruikt. Naast deze tooling en procesondersteuning biedt Info Support ook begeleiding op de zachte kant: mensen en cultuur. Info Support onderscheidt zich doordat ze zich committeren aan een doelstelling. Lammert Vinke, Commercieel Unit Manager Overheid bij Info Support: We beloven bijvoorbeeld een productiviteits-

  verbetering van 25 procent. Dat is een heel andere benadering dan het naar binnen schuiven van een set aan tools. Best Value Procurement is daarmee ook een aanpak die goed bij ons past. We helpen onze klanten bij het behalen van een blijvend resultaat.

  Een modern beheersysteemGezamenlijk maakten Th ijs Adolfs en Frank Jan Uittenbogaart gisib GIS-georinteerde soft ware voor beheer van de openbare ruimte tot een gebruiksvriendelijk en compleet beheersysteem. Alle objecten in de openbare ruimte, zoals wegen, bomen en riolering, kunnen hiermee integraal beheerd worden. Het aantal standaarden op het gebied van ruimtelijk beheer neemt snel toe, wat de behoeft e aan een integraal beheersysteem vergroot. Het toepassen van standaarden enerzijds en de exibiliteit anderzijds lijken tegenstrijdig en vergen veel van een beheersysteem. Om

  Beter leren inspelen op de nieuwe dynamiek Zoals vrijwel alle sectoren is ook de overheid druk in beweging. Taakstellingen veranderen en de burger wordt zelfstandiger. Of u nu een gemeente bent, provincie, ministerie, waterschap, uitvoeringsorganisatie of andere overheidsinstantie, iedere overheid zal anders moeten leren werken. Hierbij kan ICT u van grote dienst zijn.

  kennis delen kennis maken

  www.ictmagazine.nl

 • september 2015

  5

  tegemoet te komen aan de toegenomen noodzaak van zon systeem, hebben KOAC-NPC en DG-groep besloten om een volledig nieuw beheersysteem te ontwikkelen. Hierin ligt de oorsprong van gisib. De kerntaak van gisib is om het proces van planmatig beheer van de openbare ruimte te ondersteunen. Voor functies die buiten deze scope vallen maar wel van belang zijn voor ruimtelijk beheer, wordt aangesloten op externe gespe-cialiseerde soft ware. Standaarden vergemak-kelijken deze aansluiting.

  BerichtenboxMet de Berichtenbox van MijnOverheid kun-nen overheidsorganisaties hun post snel en digitaal a everen bij burgers. Dat is goedkoper dan fysieke post en veiliger dan e-mail. Door digitaal berichten te sturen via de Berichtenbox, verbetert u uw dienstverlening richting burgers. De komende jaren zal de Berichtenbox uit-groeien tot d digitale postbus van de overheid. Op dit moment buigt de Eerste Kamer zich over een wetsvoorstel dat het de Belastingdienst mogelijk maakt om voornamelijk nog digitaal te communiceren met burgers. Als de wet wordt goedgekeurd, gaan 10 miljoen belasting-plichtigen in 2016 gebruikmaken van de Berichtenbox. De Berichtenbox voldoet aan strenge beveiligingseisen, verstuurt noti catie-berichten richting burgers zodra uw organi-satie een bericht plaatst en heeft een helpdesk die vragen van burgers beantwoordt. MijnOverheid is de persoonlijke website van burgers voor overheidszaken. Via MijnOverheid

  kunnen zij bijvoorbeeld een herinnering krijgen als hun paspoort bijna verloopt of kunnen zij de status van een kapvergunning volgen. Daarnaast kunnen burgers via MijnOverheid controleren hoe zij bij hun gemeente geregis-treerd staan of kunnen zij hun inkomens-gegevens bekijken.

  Begrotingsapp Pepper owTalloze gemeenten orinteren zich op een begrotingsapp of een andere vorm van digi-talisering. Gemeente Putten heeft er al een. Zij zet nu een inke stap verder: via deze app verantwoording a eggen aan de burger over de uitvoering van de begroting. Nico Gerritsen, wethouder nancin, vertelt hoe de gemeente zaken inzichtelijker wilde maken en transpa-ranter wilde communiceren richting de burger. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hebben wij een externe tekstschrijver in de arm genomen die ons hielp het coalitieakkoord helder op te schrijven. Zo kregen we heel scherp wt we precies afspraken. Inhoudelijk en kwalitatief is er een grote slag gemaakt. Het was daarna vrij gemakkelijk om het coalitieakkoord, en later ook de begroting, in de begrotingsapp te zetten.

  Als tip geeft Gerard Maaskant, hoofd nancin, nog mee: Richt je begroting SMART in. Als je dat hebt gedaan, zal het inrichten van de app ook een stuk makkelijker gaan. Omgekeerd helpt de app om de begroting scherper in te richten. Op papier valt een onduidelijke for-mulering niet zo snel op, maar in een app komt

  dat direct naar voren en kun je je begroting verbeteren.

  Mobiel werken Overheidsorganisaties halen lang niet altijd het maximale rendement uit mobiel werken. IT-hardware dienstleverancier Scholten Awater heeft hun jarenlange ervaring op dit gebied gebundeld in het Always On-concept. Geen enkele organisatie kan haar medewerkers tegenwoordig nog een one size ts all-werk-plek bieden. Ambtenaren hebben vandaag de dag heel andere eisen rondom de middelen waarmee zij werken dan een paar jaar geleden, weet Harm Awater, salesmanager Public bij Scholten Awater. IT-afdelingen kunnen niet langer volstaan met het in de lucht houden van de ict-omgeving, zij moeten de core business ondersteunen. Dat betekent dat zij zich in die behoeft en moeten gaan verdiepen. Het Always On-concept bestaat uit een stappenplan waarmee in kaart wordt gebracht of de voor-zieningen om mobiel werken mogelijk te maken, in orde zijn. Awater: Omdat er veel behoeft e is aan advies, training en nazorg, zijn wij ons gaan richten op mobility en de manieren waarop bedrijven hun doelstellingen daarmee kunnen bereiken. Hierdoor kunnen wij op alle fronten rondom mobiele devices helpen en adviseren.

  Lees voor meer informatie over boven-genoemde en andere specialisten deze editie van ICT/Overheid.

  kennis delen kennis maken

  september 2015

 • 6www.ictmagazine.nl

  8

  www.ictmagazine.nl

  Het onafh ankelijk vaststellen van de kennis en

  kunde van ict-specialisten alsmede van mensen

  uit de business die iets van ICT moeten weten.

  Dat is de kernactiviteit van het samenwerkings-

  verband tussen de Nederlandse Associatie voor

  Examinering en ECDL. Roy Osinga, managing

  director van ECDL, is helder over de nood-

  zaak hiervan: ICT is vandaag de dag zo

  zwaar verweven met bedrijfsprocessen dat

  het cht noodzakelijk is om bedrijfsbreed de

  ict-kennis te vergroten, zowel op de ict-afdeling

  als daarbuiten. De meeste organisaties zien

  dit ook wel en sturen personeel naar trainingen,

  maar vaak zonder inzicht te hebben in het

  leerrendement. Met als gevolg dat een cursus

  voor de ene helft van de deelnemers weinig

  nieuws bevat en voor de andere helft mis-

  schien wel te ver af staat van hun werk. Wij

  willen dit voorkomen door vooraf het kennis-

  niveau en de leerdoelen vast te stellen en

  achteraf te meten of die leerdoelen ook zijn

  bereikt. Met deze informatie in de hand kun

  je een opleider ook afrekenen op de toege-

  voegde waarde van de trainingen die hij aan-

  biedt. Je krijgt op die manier veel meer grip

  op de kennisoverdracht.

  Echt onafhankelijk

  De beide organisaties richten zich dus op de

  voorzijde van het traject de nulmeting en de

  achterkant het inzichtelijk maken van het

  behaalde leerrendement middels onafh anke-

  lijke examinering. Ze bemoeien zich bewust

  niet met het opleidingstraject zelf, zegt Natasja

  Kroon, algemeen directeur van de Nederlandse

  Associatie voor Examinering. Je hebt als klant

  niets aan een slager die zijn eigen vlees keurt.

  De Associatie fungeert al 70 jaar als smeerolie

  op de arbeidsmarkt door kennis te meten en

  van een waarde te voorzien. Dat doen ze op

  allerlei vakgebieden, sinds twee jaar ook op het

  gebied van ICT (zie www.associatie.nl/ict).

  Toetsen is een vak, zegt Kroon.

  Het vergt speci eke kennis en kunde om

  een toets te ontwikkelen die meet wat je wilt

  meten. Het bedenken van wat examenvragen is

  niet zo moeilijk, maar het samenstellen van een

  examen dat bestaat uit de juiste toets vormen

  en toetsvragen wl. Zeker als je ook zaken als

  houding en gedrag transparant wilt maken.

  Ander pro el nodig

  En juist op dat laatste terrein lag er tot voor

  kort een grote lacune als het om ict-examens

  gaat. Natuurlijk, alle fabrikanten hebben hun

  certi ceringstrajecten waarin ze technische

  kennis overdragen en toetsen. Maar om op

  ict-gebied succesvol te zijn hebben organisaties

  meer nodig dan alleen technische kennis. Het

  werk van ict-ers verandert in rap tempo onder

  invloed van ontwikkelingen als de public cloud,

  die it-afdelingen noodzaakt zich om te vormen

  van uitvoerend naar regisserend; de private

  cloud (soft ware de ned) die vrijwel alle

  handwerk weg automatiseert en vervangt

  door hoogwaardiger werk; de opkomst van

  Scrum en de bijbehorende zelfsturende teams.

  Al deze veranderingen maken dat het pro el

  van medewerkers die n nodig zijn op it-af-

  delingen niet meer lijkt op het pro el van

  enkele jaren geleden. Toch kan een aanzien-

  lijk deel van de huidige ict-medewerkers prima

  worden omgeschoold. Maar dan moet je wel

  weten wie waar in uitblinkt en wat voor welke

  persoon de beste ontwikkelrichting is, zegt

  Osinga. Dat kun je alleen inzichtelijk maken

  met een assessment. Wij helpen organisaties

  vervolgens ook bij het bepalen welke kennis

  en vaardigheden hun medewerkers nodig

  hebben om in de toekomst succesvol te zijn.

  En we kunnen ze ook de weg wijzen in oplei-

  dingsland, zodat ze veel gerichter trainingen

  inkopen. Achteraf kunnen we meten of de

  trainingen datgene hebben opgeleverd wat

  vooraf met de opleider is afgesproken, zodat je

  ook weet of je waar voor je opleidingsbudget

  hebt gekregen.

  Kennis meten van inhuur

  Overigens is zon assessment niet alleen van

  grote toegevoegde waarde voor ict-afdelingen

  die hun eigen kennis- en vaardighedenniveau

  willen meten, het komt ook van pas wanneer

  organisaties voor een groot project veel externe

  mensen inhuren. Osinga: Nu ben je als klant

  vaak overgeleverd aan de ict-dienstverlener,

  die bepaalt welke mensen hij levert. Je huurt als

  opdrachtgever 30 FTE in, maar je hebt eigenlijk

  maar weinig te zeggen wie je precies krijgt.

  Door vooraf een duidelijk pro el op te stellen

  van de benodigde mensen en te meten of het

  personeel dat wordt aangeboden aan dat pro el

  De helft van het ict-opleidingsbudget

  is weggegooid geld, alleen weten bedr

  ijven

  niet welke helft. De Nederlandse Assoc

  iatie voor Examinering en ECDL hebbe

  n de

  handen ineen geslagen en maken met

  assessments en examens de toegevoe

  gde

  waarde van opleidingen transparant. N

  eem de leerdoelen op in het inkoopcont

  ract

  met de opleider en maak afspraken over

  no cure, no pay, adviseren de Nederlan

  dse

  Associatie voor Examinering en ECDL

  .

  Maak de toegevoegde waarde van opleid

  ingen

  inzichtelijk en reken opleiders hierop af

  Nederlandse Associatie voor Examineri

  ng en ECDL roepen op:

  Maak kennis en vaardigheden op ict

  14-09-15 15:15

  Nederlandse Associatie voor Examinering

  Maak kennis en vaardigheden op

  ict-afdeling inzichtelijk

  8

  10

  www.ictmagazine.nl

  ATEQ INTERNATIONAL BV | ww

  w.ateq.nl | T (040) 235 00 77

  Makkelijk

  nog meer doen in

  minder tijd?

  Wie kan sneller perfect typen of schrijven dan

  spreken? Onderzoek wijst uit dat communicatie

  met de stem gemiddeld vijf keer sneller is dan

  met vingers. Interessant hierbij is dat tariefsver-

  schillen tussen diverse functies een hefb oom in

  het voordeel van de organisatie bewerkstelligen.

  Bij een afdelingshoofd bijvoorbeeld ontstaat zo

  een factor drie tot vijf ten opzichte van een

  assistent(e). In de juridische wereld worden fac-

  toren van veertig of meer gerealiseerd.

  Hoe onnodig veel tijdsverlies

  voorkomen?

  Inmiddels nemen de ontwikkelingen op het ge-

  bied van spraakverwerking als eenvoudig mid-

  del om meer productiviteit te creren, een inte-

  ressante vlucht. Digitalisering heeft de

  interfacing tussen auteur en uitwerker al sterk

  verbeterd en levert aanzienlijke besparingen en

  procesversnelling op. Dit houdt in dat de orga-

  nisatie van mondeling geconcipieerde stukken

  en de verwerking hiervan via digitale structuur,

  transparanter en duidelijk eenvoudiger is. Hier-

  door wordt veel onnodig tijdsverlies en in-e -

  ciency uitgebannen. Ook wordt stress door in-

  haaldruk voorkomen en verbetert de kwaliteit

  door de ingebouwde extra controlestap.

  In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is

  dit voordeel aanmerkelijk groter dan bijvoor-

  beeld directe spraakherkenning bij dicteren.

  Het eerste levert al snel 35 procent besparing of

  meer op; het laatste maximaal 10 procent.

  Ef cinter teamwork bijna

  ondenkbaar

  Een verdere sprong voorwaarts is de koppeling

  via de Cloud van spreker en uitwerker. Zo ont-

  staat via smartphone of digitale recorder via

  internet een exibele koppeling tussen diverse

  medewerkers. Dit systeem elimineert alle

  wachttijden uit de keten en laat exibele sup-

  port per auteur toe. Vakantiedagen, ziekte en

  onderbezetting laten zich op deze manier een-

  voudig oplossen. En wat gedacht van de exi-

  bele werkplek en thuiswerkers?

  Philips SpeechLive, basis voor

  optimale oplossing

  Philips levert sinds kort dergelijke oplossingen

  in diverse vormen en maten, aanpasbaar aan

  kleine en middelgrote organisaties. De werk-

  plek speelt geen rol meer. Via de oplossing

  SpeechLive is snelle gesproken bestandsuitwis-

  seling altijd en overal mogelijk.

  Bijkomend voordeel is dat Philips sinds kort

  ook uitbesteding van schrijfdiensten aanbiedt.

  Dit stelt een organisatie in staat een exibele schil

  te creren met de meest belangrijke ondersteu-

  ning voor het dagelijkse werk.

  Ateq International, bewezen

  ef ciency expertise

  Ateq International BV is de Nederlandse Philips

  vertegenwoordiging voor alle producten en

  diensten op dit gebied. Gevestigd in Eindhoven

  en actief in diverse landen in Europa is het

  bedrijf uw aanspreekpunt voor creatieve op-

  lossingen en support met behulp van ICT in

  spraakverwerking. Wij leveren projecten,

  compleet met installatie, onderhoud, scholing

  en instructie, hardware en soft ware, in zijn

  geheel af. Het bedrijf stoelt op tientallen jaren

  ervaring op dit gebied.

  Voor meer informatie mailt u naar [email protected]

  ateq.nl en wij nemen contact met u op voor een

  passende oplossing. Meer informatie over Ateq

  International BV vindt u op www.ateq.nl

  Wie is niet op zoek naar makkelijke

  r, beter en ef cinter werken? Een vo

  or de

  hand liggende oplossing, die in vroege

  r tijden veel bijdroeg aan ef ciency b

  ij de

  overheid, is door technologische ontw

  ikkelingen uit de gratie geraakt. Nu h

  eeft

  de industrie een inhaalslag gemaakt

  die deze bewezen voordelen weer i

  n de

  toekomstige ict-structuur integreert.

  14-09-15 15:16

  Ateq International B.V.

  Makkelijk nog meer doen in minder tijd?

  10

  11

  september 2015INFO SUPPORT B.V. | ww

  w.infosupport.com | T (0318) 55 2

  0 20

  Zoals de naam al zegt is de Overheidssoft-

  warestraat een set aan tools en bijbehorende

  processen om als overheidsorganisatie zelf,

  gebruikmakend van principes als Agile en

  Scrum, in beheersbare projecten software te

  ontwikkelen. Behalve tooling en procesonder-

  steuning levert Info Support ook begeleiding

  op de zachte kant: mensen en cultuur. We

  bieden onze klanten inspiratie, zegt Lammert

  Vinke, Commercieel Unit Manager Overheid

  bij Info Support. We brengen ze met elkaar in

  verbinding, laten ze op innovatiedagen kennis-

  maken met de nieuwste technologie en brengen

  ze in contact met universiteiten. En natuurlijk

  faciliteren we veel referentiebezoeken.

  Blijvend resultaat

  Info Support onderscheidt zich doordat ze zich

  committeren aan een doelstelling. Vinke geeft

  een voorbeeld: We beloven bijvoorbeeld een

  productiviteitsverbetering van 25 procent.

  Dat is een heel andere benadering dan het

  naar binnen schuiven van een set aan tools.

  Best Value Procurement is daarmee ook een

  aanpak die goed bij ons past. We helpen onze

  klanten bij het behalen van een blijvend

  resultaat.

  De Overheidssoftwarestraat is overigens

  geen nieuw product van Info Support. Het

  bestaat al vijftien jaar en er zijn al een kleine

  10.000 eindgebruikers. We zien alleen nu dat

  de behoefte ineens sterk toeneemt door de

  trend van insourcing. Organisaties die zelf

  software ontwikkelen willen grip houden op

  kwaliteit, eciency en tijdigheid van projecten.

  Dat is precies waarvoor wij onze Software-

  straat destijds hebben ontwikkeld. Het mooie

  is: we hebben dit product natuurlijk door-

  ontwikkeld, gebruikmakend van alle lessen die

  het bedrijfsleven opdeed met nieuwe vormen

  van softwareontwikkeling. Overheidsorgani-

  saties hoeven dus niet zelf het wiel uit te

  vinden, ze kunnen gebruikmaken van het

  voortschrijdend inzicht dat in andere sectoren

  al is opgedaan.

  Benieuwd hoe dat voortschrijdend inzicht

  eruit ziet? Ga naar

  www.infosupport.com/overheidssoftwarestraat

  ZBOs, ministeries en provincies bouwe

  n

  in toenemende mate hun applicatie

  s

  zelf. Zeker na de adviezen van de

  Commissie Elias is de beweging naa

  r

  regievoering op projectrealisatie goe

  d

  op gang gekomen. De Overheidssoft

  -

  warestraat van Info Support help

  t

  overheidsorganisaties bij een efcinte

  realisatie van projecten en het borgen

  van kwaliteit.

  Snel applicaties bouwen met

  Overheidssoftwarestraat

  14-09-15 15:16

  Info Support BV

  Snel applicaties bouwen met

  Overheidssoftware straat

  11

  12

  www.ictmagazine.nl

  Datacenters van Equinix vormen perfect bevei-

  ligde omgevingen voor uw data. In Nederland

  staan deze datacenters in Amsterdam, Zwolle en

  Enschede in gebouwen waarin bedrijfskritische

  ict-apparatuur veilig is gehuisvest. Elk data-

  center heeft uitgebreide fysieke beveiligings-

  maatregelen, geavanceerde systemen voor

  klimaatbeheersing en brandbestrijding plus

  diverse noodstroomvoorzieningen. Al deze

  systemen zorgen ervoor dat de ict-apparatuur

  in het datacenter ook tijdens calamiteiten goed

  blijft functioneren. Bedrijfskritische en ge-

  voelige data zijn dus volledig veilig opgeslagen.

  Fysieke security

  Alle Nederlandse datacentra van Equinix bieden

  de hoogst mogelijke fysieke beveiliging. De

  toegang tot de serverruimten zlf verloopt

  uitsluitend via sluizen met dubbele deuren.

  Deze deuren hebben badge readers om bevoegde

  personen te identiceren. Bezoekers mogen

  uitsluitend onder begeleiding van een Equinix-

  medewerker naar binnen. Elk datacenter wordt

  bovendien via cameras bewaakt.

  Voor klanten die extra gevoelige informatie

  verwerken, zoals overheidsdiensten of betalings-

  providers, bieden we extra afgeschermde en

  geblindeerde serverruimten. Deze hebben onder

  meer een kooi-in-kooi-opzet, extra hekken,

  beveiliging met infraroodstralen en cameras,

  extra toegangscontrole en een stofdeeltjesalarm.

  Equinix Managed Services

  In Nederland heeft Equinix een bedrijf-in-het-

  bedrijf: Equinix Managed Services. Het levert

  een groot aantal aanvullende ict-infrastruc-

  tuurdiensten in de Equinix-datacenters, zoals

  secure cloud, storage en netwerken. Equinix

  Managed Services biedt vrijwel altijd maat-

  werkoplossingen. Het zijn oplossingen op basis

  van actuele industriestandaards en bouwstenen

  uit de praktijk met een zeer hoge kwaliteit.

  Deze diensten omvatten twee abstracte infra-

  structuurlagen op de Equinix Datacenter

  Services. Zie guur 1. De diensten bevatten

  zowel hardware voor co-locatie en hosting als

  diensten voor bijvoorbeeld beheer, security,

  conguratie, monitoring en onderhoud.

  Cloud-diensten en maatwerk

  Voor velen is managed cloud-diensten een

  vaag begrip. Toch is het dat niet. Een cloud is

  niets anders dan computercapaciteit die u via

  internet, een vaste verbinding of een digitale

  marktplaats benadert. Het betekent dat u

  data en rekenkracht elders onderbrengt. Bij-

  voorbeeld in een datacenter van Equinix.

  Equinix Managed Services is secure cloud

  integrator. Dat wil zeggen dat we op veilige

  wijze uw eigen computercapaciteit kunnen

  integreren met data en rekenkracht die u bij

  Equinix onderbrengt n met de data die u

  eventueel onder eigen beheer of bij een andere

  aanbieder afneemt.

  U kunt als klant van Equinix ervoor kiezen om

  uw data in Enschede, Zwolle of Amsterdam

  onder te brengen. Ook een verdeling over

  meer datacenters is mogelijk, bijvoorbeeld om

  een lagere latency van applicaties te bereiken,

  of om backup- en uitwijkvoorzieningen

  (disaster recovery) te creren. Dit waarborgt

  de beschikbaarheid van uw data, ook bij cala-

  miteiten, zodat het hart van uw organisatie

  blijft functioneren.

  Security en informatiebeveiliging

  Bedrijven in Nederland verliezen miljoenen

  door cybercrime, ofwel het illegaal verkrijgen

  Equinix Managed Services

  Cloud & security

  Innovaties volgen elkaar bij de overh

  eid snel op. Veel van deze innovaties

  zijn

  ict-gedreven. Ze creren datastrome

  n die in toenemende mate in een cl

  oud-

  omgeving worden opgeslagen. Dat

  brengt forse beveiligingsuitdaginge

  n met

  zich mee. De vaak privacygevoelige g

  egevens hebben een waterdichte sec

  urity

  nodig een feit waar toezichthoude

  rs en juristen telkens weer op hamer

  en. In

  dit artikel laten we zien hoe Equinix

  , wereldmarktleider in datacenters, d

  eze

  uitdagingen oppakt.

  Networks / Operating System /

  Virtual layer /

  Configuration / Monitoring & Ma

  intenance (NOC 24 x 7) Equinix Manage

  d Services

  Equinix Datacenter Services

  Dedicated Hardware

  (Servers, Routers, Switches, VPN

  )

  Datacenter Services

  (Cabinets, Power, Cross Connect

  s, etc)

  Security Services

  (Next Generation Firewall, Anti D

  DoS, SIEM)

  Equinix Security Services

  Figuur 1. Opbouw Equinix Managed Services inf

  rastructuur

  14-09-15 15:16

  Equinix Managed Services

  Equinix Managed ServicesCloud & security

  12

  14

  www.ictmagazine.nl

  gisib BV | www.gisib.nl | T (

  088) 562 26 72

  Snelle informatie voor iedereen

  De burger wordt mondiger en de politiek

  heeft een toenemende behoefte aan overzich-

  telijke informatie die direct beschikbaar is.

  Waar voorheen alleen de specialist behoefte

  had aan beheerinformatie, is die behoefte er nu

  voor iedereen: van bewoner tot wethouder.

  Tegelijkertijd zijn er minder nancile middelen

  beschikbaar en is er minder tijd voor de be-

  heerder om deze informatie te leveren.

  Met betrekking tot ruimtelijk beheer betekent

  dit dat alle data gestructureerd en overzichtelijk

  vastgelegd dienen te worden, zodat ze snel

  geraadpleegd kunnen worden. Om dit te be-

  happen komt steeds meer nadruk te liggen op

  een goed informatiesysteem in de vorm van een

  integraal beheersysteem. Planningsmodules,

  rapportage- en managementtools helpen de

  beheerder om overzichtelijk en snel de juiste

  informatie voor de juiste doelgroep voorhanden

  te hebben.

  Standaarden, integraliteit en

  exibiliteit

  Het aantal standaarden neemt snel toe en dient

  gecombineerd te worden in een integraal

  beheersysteem. Met de toenemende integrali-

  teit van ruimtelijk beheer worden standaarden

  steeds belangrijker. Hiermee worden immers

  afspraken gemaakt tussen verschillende werel-

  den die met elkaar communiceren. Tegelijker-

  tijd moet er ruimte zijn voor discipline-

  specieke behoeften die ondanks de

  integraliteit blijven bestaan.

  Toepassen van standaarden enerzijds en de

  exibiliteit anderzijds lijken tegenstrijdig en

  vergen veel van een beheersysteem. Toch is

  dit noodzakelijk en om die reden hebben

  KOAC-NPC en DG-groep besloten om een

  volledig nieuw beheersysteem te ontwikkelen.

  Hier ligt de oorsprong van gisib.

  De scope van gisib

  De toenemende complexiteit van beheer maakt

  afbakening van functies in een beheersysteem

  van groot belang. De kerntaak van gisib is om

  het proces van planmatig beheer van de

  openbare ruimte te ondersteunen. Voor functies

  die buiten deze scope vallen maar wel van belang

  zijn voor ruimtelijk beheer, wordt aangesloten

  op externe gespecialiseerde software. Stan-

  daarden vergemakkelijken deze aansluiting.

  Zo zorgt bijvoorbeeld Stuf-Geo IMGeo ervoor

  dat beheersystemen via standaard uitwisse-

  lingenformaten aansluiting vinden bij de BGT.

  Op deze manier kan gisib zich focussen op

  haar specialisme zonder belangrijke functio-

  naliteiten uit te sluiten.

  De toekomst: Asset Management,

  Outsourcing en BIM

  In de nabije toekomst is de beheerder een asset-

  manager die kosten, risicos en kwaliteiten in

  kaart brengt. Resultaatgerichte doelstellingen,

  life-cycle management en veiligheid spelen een

  steeds grotere rol.

  Als we verder vooruit kijken en outsourcing

  van beheeractiviteiten zet zich voort, dan

  monitort de beheerder niet meer de kwaliteit

  van openbare ruimte, maar het overallproces

  van aannemers. Beheersystemen van overheden

  richten zich op langdurige contracten met

  aannemers waarmee de beheertaken van

  aannemers, die nu nog door overheden worden

  uitgevoerd, zijn vastgelegd en worden gemoni-

  tord. Hiermee groeit ook de behoefte aan be-

  heersystemen onder de aannemers en een

  combinatie met het veelal toegepaste system

  engineering in contractvorm.

  Een andere belangrijke ontwikkeling is de

  werkmethodiek BIM: Bouw Informatie Model.

  Van ontwerp tot en met beheer wordt er met n

  database gewerkt. Alle betrokken disciplines

  beschikken over dezelfde informatie en na

  oplevering is de database van het beheersysteem

  reeds gevuld. Het opnieuw inmeten en in-

  winnen van data worden hiermee overbodig

  en informatieverlies bij overgang van aanleg

  naar beheer is verleden tijd.

  Kijk voor meer

  informatie

  over gisib op

  www.gisib.nl

  Thijs Adolfs en Frank Jan Uittenbogaar

  t

  zijn verantwoordelijk voor de ontwik

  -

  keling van gisib: GIS-georinteerde

  software voor beheer van de openbare

  ruimte. Samen hebben ze gisib gemaakt

  tot het gebruiksvriendelijke en com

  -

  plete beheersysteem waarmee alle

  objecten in de openbare ruimte, zoal

  s

  wegen, bomen en riolering, integraa

  l

  beheerd kunnen worden. In dit artike

  l

  geven zij hun visie op de invloed van

  de ontwikkelingen in de wereld van

  ruimtelijk beheer, die elkaar in sne

  l

  tempo opvolgen, op beheersoftwar

  e

  zoals gisib.

  De visie achter een modern beheersys

  teem

  14-09-15 15:16

  gisib

  De visie achter een modern beheersysteem

  14

  15

  september 2015PEPPERFLOW | www.

  begrotingsapp.nl | T (071) 401 32

  63

  Gemeente Putten verantwoordt zich

  via begrotingsapp Pepperow

  JP: Hoe kwamen jullie tot de

  begrotingsapp?

  NG:Wij wilden zaken inzichtelijker maken

  en transparanter communiceren richting de

  burger. Na de gemeenteraadsverkiezingen van

  2014 hebben wij een externe tekstschrijver in de

  arm genomen die ons hielp het coalitieakkoord

  helder op te schrijven. Zo kregen we heel

  scherp wt we precies afspraken. Inhoudelijk

  en kwalitatief is er een grote slag gemaakt.

  Het was daarna vrij gemakkelijk om het

  coalitieakkoord, en later ook de begroting, in

  de begrotingsapp te zetten.

  JP: En nu een stap verder door

  verantwoording af te leggen in

  de app. In tekst, maar ook met

  kleurindicatoren.

  NG:Ja, we waren erg gelukkig met de begro-

  tingsapp an sich. De begroting leest nu als een

  roman. Met plaatjes trouwens. Tegelijkertijd

  dachten we: waarom geen verantwoording

  aeggen in dezelfde tool? We kunnen zo direct

  informeren over de voortgang van gedane

  beloftes. Ook naar de gemeenteraad kunnen

  we op deze manier verantwoording aeggen

  over wat we doen en hoe we dat doen. Daarmee

  ontstaat ook een directere discussie. Staat er

  een stoplicht op rood of oranje, dan kunnen

  we tijdig ingrijpen en beslissen hoe we iets

  aanpakken.

  JP: Er staat dus openbaar op

  internet welke beloftes de

  gemeente heeft gedaan.

  En wat de voortgang daarvan

  is. Stelt de gemeente zich zo

  niet heel kwetsbaar op?

  NG:Nee, je maakt jezelf juist kwetsbaar als

  je te laat opening van zaken geeft. Of dat op

  een onduidelijke manier doet. Het niet halen van

  een doel hoeft geen probleem te zijn, zolang

  je het kunt uitleggen en dat tijdig doet. Dat

  doen we nu via de begrotingsapp. We leggen

  daarmee systematisch en periodiek uit hoe

  de voortgang is. Dingen die goed lopen en

  zaken die minder goed lopen. Zo ben je ver-

  velende discussies voor.

  JP: Wat geven jullie andere

  gemeenten mee?

  Wat zijn de dos & donts?

  GM:Richt je begroting SMART in. Als je dat

  hebt gedaan, zal het inrichten van de app ook

  een stuk makkelijker gaan. Omgekeerd helpt

  de app om de begroting scherper in te richten.

  Op papier valt een onduidelijke formulering

  niet zo snel op, maar in een app komt dat direct

  naar voren en kun je je begroting verbeteren.

  NG: Zorg dat de basiskwaliteit op orde is.

  Zowel van de begroting, als van de jaarrekening

  en het coalitieakkoord. En werk stap voor

  stap toe naar de digitale publicatie daarvan.

  Het is heel belangrijk om hierbij de weg van

  de geleidelijkheid te bewandelen. Houd het -

  zeker in de eerste periode - centraal. In eerste

  instantie hebben wij de voortgangsinformatie

  vanuit de afdeling nancin geschreven.

  Uiteraard in overleg met de afdelingen. Nu

  gaan we stappen maken door die verant-

  woording lager in de organisatie te leggen.

  We nemen op deze manier de organisatie

  vloeiend mee in het proces van transparantie

  en control.

  Talloze gemeenten orinteren zich op

  een begrotingsapp of een andere

  vorm van digitalisering. Gemeent

  e

  Putten heeft er al een. Zij zet nu een

  inke stap verder: via deze app ve

  r-

  antwoording aeggen aan de burge

  r

  over de uitvoering van de begroting

  .

  Jan Post, oprichter van Pepperow

  ,

  gaat hierover in gesprek met Nico

  Gerritsen, wethouder nancin en

  Gerard Maaskant, hoofd nancin.

  14-09-15 15:16

  Pepper ow B.V.

  Gemeente Putten verantwoordt zich via

  begrotingsapp Pepper ow

  15

  16

  www.ictmagazine.nl

  BEDRIJF | www.website.nl |

  T (000) 000 00 00

  Geen enkele organisatie kan haar medewerkers

  vandaag de dag nog een one size ts all-

  werkplek bieden. Zeker provincies en gemeenten

  niet. Hun taken kenmerken zich immers door

  een grote diversiteit. Ambtenaren hebben

  vandaag de dag heel andere eisen rondom de

  middelen waarmee zij werken dan een paar jaar

  geleden, weet Harm Awater, sales manager

  Public bij Scholten Awater. IT-afdelingen

  kunnen niet langer volstaan met het in de

  lucht houden van de ict-omgeving, zij moeten

  de core business ondersteunen. Dat betekent dat

  zij zich in die behoeft en moeten gaan verdiepen.

  Always On

  Om overheidsorganisaties daarbij te helpen,

  heeft Scholten Awater het Always On-concept

  ontwikkeld. Dit bestaat uit een stappenplan

  waarmee in kaart wordt gebracht of de voor-

  zieningen om mobiel werken mogelijk te maken,

  in orde zijn. Scholten Awater staat bekend

  om het leveren van hardware en it-diensten die

  ontzorgen rondom de aanschaf, de logistiek en

  het onderhoud van it-hardware. Omdat wij

  steeds vaker zien dat er veel behoeft e is aan

  advies, training en nazorg, zijn wij ons gaan

  richten op mobility en de manieren waarop

  bedrijven hun doelstellingen daarmee kunnen

  bereiken.

  Hierdoor zijn wij in staat om op alle fronten

  rondom mobiele devices te helpen en te advise-

  ren. Aan de hand van de doelstellingen en de

  wensen van een organisatie zorgen wij ervoor

  dat medewerkers mobiel gaan werken en pro -

  teren van de vele voordelen die dat met zich

  meebrengt, zegt Awater.

  En van de sterke kanten van Scholten Awater

  is de omvang van het bedrijf. Wij hebben de

  capaciteit om in n keer aan een paar duizend

  medewerkers een mobiel device uit te reiken en

  alles te regelen wat daarvoor nodig is. De

  meeste it-afdelingen zijn simpelweg te klein om

  zon massaal project goed af te handelen, weet

  Awater.

  Scholten Awater heeft enkele kant-en-klare

  concepten ontwikkeld. Een voorbeeld is

  iHandhaving, waarmee BOAs alle adminis-

  tratieve taken op een smartphone kunnen

  afh andelen. Gemeenten die hiermee werken

  halen een 40 procent hogere productiviteit.

  Awater: Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om

  dat overheden technologie inzetten om hun

  e ciency te verbeteren, de kwaliteit van hun

  werk te verhogen en hun e ectiviteit te ver-

  beteren. Wij gaan graag het gesprek met ze aan

  hoe ze die doelen kunnen realiseren.

  Mobiel werken is meer dan devices

  uitrollen

  Overheidsorganisaties halen lang niet

  altijd het maximale rendement uit m

  obiel

  werken. IT-hardware dienstleverancie

  r Scholten Awater weet op basis van

  jaren-

  lange ervaring precies waar zij tegenaa

  n gaat lopen en heeft die ervaring gebu

  ndeld

  in het Always On-concept.

  14-09-15 15:16

  Scholten Awater

  Mobiel werken is meer dan devices uitrollen

  16

  17

  september 2015Logius | www.logiu

  s.nl | T 0900 555 4555 (10 ct p/m

  )

  Sterke groei aantal gebruikers

  Op dit moment buigt de Eerste Kamer zich

  over een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt

  voor de Belastingdienst om voornamelijk

  nog digitaal te communiceren met burgers.

  Als de wetgeving wordt goedgekeurd, gaan

  10 miljoen belastingplichtigen in 2016 gebruik-

  maken van de Berichtenbox.

  Voordelen van de Berichtenbox

  Door het gebruik van de Berichtenbox bespaart

  uw organisatie papier- en portokosten en draagt

  u bij aan een beter milieu. De Berichtenbox

  voldoet aan strenge beveiligingseisen, verstuurt

  noticatieberichten richting burgers zodra

  uw organisatie een bericht plaatst en heeft een

  helpdesk die vragen van burgers beantwoordt.

  MijnOverheid

  MijnOverheid is de persoonlijke website van

  burgers voor overheidszaken. Via MijnOverheid

  kunnen zij bijvoorbeeld een herinnering krijgen

  als hun paspoort bijna verloopt of kunnen zij de

  status van een kapvergunning volgen. Daarnaast

  kunnen burgers via MijnOverheid controleren

  hoe zij bij hun gemeente geregistreerd staan

  of kunnen zij hun inkomensgegevens bekijken.

  Uit recent onderzoek blijkt dat burgers dit

  naast het ontvangen van digitale post van de

  overheid als zeer positief ervaren.

  Aansluiten op MijnOverheid

  Organisaties met een publieke taak die

  gerechtigd zijn het burgerservicenummer te

  gebruiken, kunnen aansluiten op MijnOverheid.

  Een toenemend aantal overheidsorganisaties

  waaronder grote uitvoeringsorganisaties,

  gemeenten, waterschappen en pensioenfondsen

  zijn al aangesloten. Bekijk de mogelijkheden

  op logius.nl/mijnoverheid of meld u aan

  voor de Gebruikersdag MijnOverheid op 15

  oktober 2015 (aanmelden kan via logius.nl).

  Logius is de dienst digitale overheid en onder-

  deel van het ministerie van Binnenlandse Zaken

  en Koninkrijksrelaties.

  Zorg dat uw organisatie ook is aangesloten

  op de Berichtenbox, zodat burgers op n

  plek al hun digitale post van de overheid

  kunnen ontvangen.

  Met de Berichtenbox van MijnOverheid

  kunnen overheidsorganisaties hun pos

  t snel

  en digitaal aeveren bij burgers. Dat is

  goedkoper dan fysieke post en veilige

  r dan

  e-mail. Door digitaal berichten te stu

  ren via de Berichtenbox, verbetert u

  uw

  dienstverlening richting burgers. De ko

  mende jaren groeit de Berichtenbox u

  it tot

  d digitale postbus van de overheid al

  s 10 miljoen Nederlanders hiervan ge

  bruik

  gaan maken.

  Verbeter uw

  dienstverlening met de

  digitale Berichtenbox

  van MijnOverheid

  10 miljoen gebruikers in 2016

  14-09-15 15:16

  Logius

  Verbeter uw dienstverlening met

  de digitale Berichtenbox van MijnOverheid

  17

  18

  www.ictmagazine.nl

  Hippo is een contentmanagementsysteem voor

  het creren van gepersonaliseerde en relevante

  klantervaringen via verschillende kanalen,

  zoals social media, mobiel en natuurlijk het

  web. Als open source en op open standaarden

  gebaseerd Java CMS is het ontwikkeld voor

  exibiliteit en integratie.

  Hoewel de software in uiteenlopende sectoren

  wordt gebruikt, van FinTech tot detailhandel

  en onderwijs, blijken de exibiliteit en het

  aanpassingsvermogen van het systeem in het

  bijzonder geschikt voor de behoeftes van

  overheidsinstellingen. Onder meer de Nationale

  Politie, NS, Rijksoverheid, Onderwijsinspectie,

  SURF, Luchtverkeersleiding, Hogeschool van

  Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en de

  UK National Health Service gebruiken Hippo

  CMS om hun online-omgevingen te beheren.

  WCM voor de hele organisatie

  Anders dan bij andere moderne CMSen, gelooft

  Hippo dat een sterke redactionele ervaring

  nooit ten koste mag gaan van de tevredenheid

  van de developer, of vice versa. Hippo CMS is

  ontworpen met de overtuiging dat exibiliteit

  binnen een afdeling niet genoeg is - het betreft

  de hele organisatie. Het CMS is zo ontwikkeld,

  dat deze de organisatie dient, en het de ver-

  schillende stakeholders in staat stelt om met het

  systeem te werken, zegt Marcel Hilboezen,

  commercieel directeur bij CC Group, de it-

  organisatie uit Rijswijk waarmee Hippo een

  partnership heeft. Hippo CMS combineert

  gebruiksgemak voor redacteurs en content

  makers met de exibiliteit en de eenvoud voor

  developers om snel aanpassingen door te voe-

  ren. Hippo CMS voldoet bovendien volledig aan

  alle richtlijnen die gelden binnen de overheid

  (NORA, webrichtlijnen 2, et cetera) en is ont-

  worpen voor omgevingen die kunnen schalen,

  veilig zijn en altijd beschikbaar moeten zijn.

  Open source en open

  standaarden

  Tjeerd Brenninkmeijer, CMO en oprichter Hippo

  Omdat Hippo CMS open source is en op

  open standaarden is gebaseerd, is het ervoor

  gemaakt om het in bestaande architecturen te

  integreren en te werken met al bestaande

  software-systemen. Hippo zorgt voor een staps-

  gewijze migratie, en omdat klanten volledig

  toegang hebben tot de code van Hippo CMS,

  blijft de transparantie die nodig is bij overheids-

  projecten, gewaarborgd.

  Relevante en geper

  sonaliseerde

  contentEen van de belangrijks

  te doelstellingen van

  de digitale organisatie is het leveren van de

  juiste informatie aan de juiste mensen op het

  juiste moment, via ieder kanaal. Hippos per-

  sonalisatiemogelijkheden stellen organisaties

  in staat om contextueel relevante content te

  leveren, gebaseerd op elk willekeurig criterium,

  zoals geolocatie, tijd, lokale taal of weertype.

  Gebaseerd op deze criteria en het surfgedrag

  van de bezoeker, is Hippo in staat om steeds

  relevante en persoonlijke informatie in real-

  time te serveren.

  Hippo CMS 10 en evidence-based

  Hippo CMS biedt organisaties de inzichten

  om echt te ontdekken welke content hun

  doelgroep aanspreekt - de leidraad voor online

  content strategie. Hippo stelt organisaties in

  staat om doelen aan hun content te koppelen en

  de resultaten te meten op basis van bijvoorbeeld

  betrokkenheid, redactioneel succes, de eecti-

  viteit van bepaalde soorten content ten opzichte

  van andere, et cetera. Dit maakt een evidence-

  based digitale strategie mogelijk: de motor

  achter de verbetering van bestaande content

  en het creren van nieuwe content, om nog

  beter in de behoeften van de burger te voorzien.

  Door te meten welke informatie wel en niet

  werkt, biedt Hippo inzicht hoe de burger zo

  goed mogelijk online geholpen kan worden.

  Nu en in de toekomst.

  Een internationaal

  erkende

  oplossingHet in Amsterdam opg

  erichte Hippo groeit

  dankzij een gecerticeerd partnernetwerk

  momenteel snel in binnen- en buitenland.

  Die groei is mede te danken aan de samen-

  Relevante content via elk kanaal

  CC Group implementeert Hippo met succ

  es bij overheidsinstanties

  In een poging om de genformeerde en

  betrokken burger te bereiken, present

  eren

  instellingen zich digitaal via verschille

  nde kanalen, waaronder mobiel en soc

  iaal.

  Software is essentieel bij het beheren

  van efcinte en consequente berichtg

  eving

  via deze zich snel ontwikkelende kana

  len. Met een lange geschiedenis in m

  obile

  publishing is Hippo CMS ervoor gem

  aakt om consistent informatie te beh

  eren

  in een omni-channel wereld. Tjeerd B

  renninkmeijer CMO en oprichter Hip

  po:

  Als content-centric CMS maakt Hipp

  o het voor redacteurs mogelijk om vol

  gens

  het create once, publish everywhere

  -principe te werken en dus content-g

  ecen-

  traliseerd te bewerken en te publiceren

  via elk willekeurig kanaal. Deze benad

  ering

  voorkomt tijdverspilling en risicovol h

  andmatig werk, zoals bij page-based

  CMS,

  en maakt het toevoegen van eventue

  le extra kanalen heel eenvoudig.

  Tjeerd Brenninkmeijer (l) en Marcel Hilboezen (

  r)

  14-09-15 15:16

  CC Group

  Relevante content via elk kanaal

  18

  Bedrijfspresentaties

 • 7september 2015

  21

  september 2015SmartDocuments Nederland B.V. |

  www.smartdocuments.nl | T

  (0570) 67 24 64

  Administratieve rompslomp. Het is een kwaal

  die vrijwel iedere grotere organisatie teistert,

  ook overheidsorganisaties. Veel van hen werken

  al met SmartDocuments voor taken als het

  creren en opslaan van documenten. Doordat

  bekende data door het systeem worden inge-

  vuld en medewerkers automatisch het juiste

  sjabloon kiezen, kunnen ze zich focussen op

  de eigenlijke inhoud van het document in

  plaats van op het toepassen van de juiste huis-

  stijl en het correct overnemen van gegevens.

  Doe het zelf

  Nu steeds meer ambtenaren mobiel gaan

  werken, stelt SmartDocuments de basisfunctio-

  naliteiten uit zijn mobiele platform gratis aan

  hen ter beschikking. CEO Marco Drost:

  Overheden stimuleren aan de ene kant Het

  Nieuwe Werken. Ze geven medewerkers al

  dan niet via een BYOD-regeling een eigen

  device. Maar de applicaties om mobiel te

  kunnen werken, blijven achter. Mobiel werken

  zou de eciency moeten verhogen, maar in de

  praktijk werkt het eerder eciencyverlagend.

  En dat terwijl medewerkers zelf heel goed

  weten hoe ze hun werk ecinter kunnen

  doen. Ze willen niets liever dan hun adminis-

  tratieve lasten verminderen, want niemand

  vindt dat een leuk onderdeel van zijn of haar

  werk. Maar ze moeten vaak lang wachten

  voordat IT aan die wens tegemoet komt.

  Daarom hebben wij het concept ontwikkeld:

  Bring Your Own Application.

  Landelijke omgeving

  SmartDocuments stelt zijn landelijke mobiele

  platform gov2020 gratis ter beschikking aan

  eindgebruikers. Dit is een landelijke omgeving

  waar ambtenaren hun eigen sjablonen kunnen

  gebruiken, ontwikkelen en met elkaar delen.

  Daardoor hoeven gebruikers niet steeds zelf

  het wiel uit te vinden, ze kunnen gebruikmaken

  van wat anderen al hebben ontworpen

  Stop verspilling belastinggeld

  In eerste instantie is het platform vooral

  gericht op mobiele werkers zoals sociaal

  werkers, gezinshulpen, politie en brandweer.

  Zij kunnen zonder lange procedures, zonder

  hulp van hun it-afdeling en zonder verspilling

  van belastinggeld de basisfunctionaliteit in ons

  mobiele platform gebruiken. Drost: Wij

  zorgen voor beschikbaarheid, veiligheid en

  standaardisatie. In de gratis versie vinden

  gebruikers alle basisfunctionaliteit. Willen

  medewerkers meer, zoals slimme integraties

  met backend applicaties, dan hebben we de

  medewerking van de it-afdeling nodig. Het is

  echter veel makkelijker om die medewerking

  te krijgen als er al tien gebruikers zijn die

  zeggen: Dit helpt ons in ons werk.

  Ben jij een mobiele werker en wil je jouw Eigen

  ecintie verhogen en de administratieve

  lasten verlagen?

  Ga dan naar www.smartdocuments.nl en neem

  een gratis abonnement op de mobiele app.

  SmartDocuments introduceert:

  Bring Your Own Application

  De meeste ambtenaren werken al me

  t

  een own device. SmartDocument

  s

  stelt hen in staat nu ook hun ow

  n

  application te kiezen. De leverancie

  r

  van document management softwar

  e

  stelt zijn mobiele platform gratis te

  r

  beschikking aan gebruikers, die zonde

  r

  hulp van IT met de software aan de

  slag kunnen.

  14-09-15 15:16

  SmartDocuments

  SmartDocuments introduceert: Bring Your

  Own Application

  21

  KeDo voor het sociaal domein

  D Cloudapplicatie voor registreren,

  uitwisselen, monitoren en analyseren van

  informatie binnen het sociale domein

  In co-creatie met een aantal gemeentes e

  n

  zorgaanbieders heeft Xlab 'KeDo voor he

  t sociaal

  domein' ontwikkeld. Door de flexibele arc

  hitectuur

  van de KeDo applicatie is het mogelijk om

  de

  standaard kernprocessen voor het sociaa

  l domein

  samen te brengen met uw eigen specifiek

  e

  werkprocessen tot n applicatie. Deze f

  lexibiliteit

  vormt de grote kracht van KeDo. Op deze

  wijze

  vertalen wij de complexiteit van het gehele

  ketenproces naar een gepersonaliseerde

  en

  gebruiksvriendelijke applicatie.

  Functionele specificaties

  Groene Vink iStandaarden, CORV,

  koppeling BRP, ketensamenwerking,

  toegankelijk voor client, tijdschrijven,

  export (documenten en spreadsheets),

  monitoring actuele casussen,

  periodieke analyses, mobiel en tablet

  vriendelijk

  Benieuwd naar wat wij voor u kunnen

  betekenen?

  Kijk op www.xlab.nl/kedosociaaldomein of bel ons

  direct op 035-603 00 20

  14-09-15 15:16

  Xlab Cloud Services BV

  KeDo voor het sociaal domein

  22

  20

  www.ictmagazine.nl

  Vicrea Solutions B.V. | www.vicr

  ea.nl | T (033) 460 40 80

  Maak de transitie naar een smart city

  Vicrea Smart

  Solutions zijn gericht

  op maatschappelijke,

  economische

  en duurzaamheids-

  vraagstukken

  De vraagstukken waarvoor overheden

  staan, veranderen. Themas als milieu

  ,

  mobiliteit en welzijn vragen om een

  integrale aanpak. Slim gebruik van dat

  a

  kan daarbij helpen. Bij deze aanpa

  k

  moeten niet alleen statische gegeven

  s

  in ogenschouw worden genomen, maa

  r

  ook dynamische. Dit is het domein van

  Vicrea.

  Met honderd medewerkers werkt Vicrea aan

  creatieve oplossingen voor maatschappelijke,

  economische en klimaatuitdagingen. Die uit-

  dagingen zijn in het zestienjarige bestaan van het

  bedrijf behoorlijk veranderd, weet innovatie-

  manager Danil de Klerk. Aan het begin van

  dit millennium waren overheden druk met het

  op orde krijgen van hun data. In die tijd ont-

  stonden onze oplossingen gericht op het

  waarborgen van datakwaliteit van basisregis-

  traties over verschillende afdelingen heen:

  Neuron Stelselregistratie. Overheden kunnen

  hiermee hun administratieve en geograsche

  basisgegevens in n ruimtelijke database

  vastleggen en krijgen zicht op het stelsel van

  onderliggende administraties. Door geavan-

  ceerde algoritmes wordt geborgd dat de re-

  gistraties onderling niet afwijken en kunnen

  overheden op ecinte wijze diensten aanbie-

  den aan burgers en bedrijven. Een mooi

  voorbeeld daarvan is dat verbouwingen aan

  panden automatisch worden verwerkt in de

  hoogte van de jaarlijkse belastingaanslag.

  Samenwerking

  In de afgelopen jaren is gemeentelijke samen-

  werking steeds belangrijker geworden. Dit vraagt

  om goede oplossingen voor data-uitwisseling

  tussen alle partijen. Vicrea ontwikkelde daarvoor

  het Neuron Integratie Platform. En het vraagt

  ook om een goede visie op het gemeenschap-

  pelijke belang. De Klerk: In een samenwer-

  kingsverband zijn kosten en baten niet altijd

  gelijk verdeeld. Je moet de belangen van de

  verschillende stakeholders bij elkaar brengen

  en gezamenlijk ondernemerschap creren,

  anders blijven de mooiste vruchten buiten je

  bereik. Dit is dan ook een domein waarin

  Vicrea de nodige ervaring heeft. Zo onder-

  steunt Vicrea de bij de Gemeenschappelijke

  Regeling Drechtsteden aangesloten organisaties

  bij het oogsten van de vruchten van hun ict-

  samenwerking.

  Smart solutions

  En die ervaring komt van pas nu we een vol-

  gende fase in gaan, die van de smart cities.

  Een zogenoemde smart city is een stad, ge-

  meente of stedelijk gebied waarbij oplossingen

  voor problemen en uitdagingen worden ge-

  creerd door slim gebruik te maken van data

  en ICT, zegt De Klerk. Zo meten wij aller-

  hande kenmerken met behulp van sensoren en

  maken optimaal gebruik van alle beschikbare

  data, zowel statische data als basis- en kernregi-

  straties n dynamische data over bijvoorbeeld

  de luchtkwaliteit, de uitstoot van het verkeer

  op een bepaald moment of het sentiment op

  social media. Door een slimme combinatie en

  een goede analyse kom je tot andere inzichten.

  Een voorbeeld: Je kunt aan de hand van de te

  verwachten drukte op een scheepvaartroute

  en op de weg bepalen wanneer het gunstig is

  een brug te openen. Daarbij rekening houdend

  met de doorstroom op het water en de weg en

  de uitstoot van stilliggende en optrekkende

  schepen en autos.

  Zoek inspiratie

  Dergelijke slimme oplossingen ontwerpt Vicrea

  op tientallen domeinen, van de inrichting van

  winkelgebieden tot en met het bestrijden van

  overlast. Vicrea combineert de kracht van

  techniek en data met de kracht van samen-

  werking en fungeert als one-stop-shop voor

  alle smart city-uitdagingen.

  Meer weten? Ga naar www.vicrea.nl.

  14-09-15 15:16

  Vicrea Solutions B.V.

  Maak de transitie naar een smart city

  20

  23

  september 2015ESTREME B.V. | ww

  w.estreme.nl | T (020) 692 50 07

  De G4 kennen de voordelen van het elektronisch

  afh andelen van Verzoeken om Informatie

  (VOI) van gerechtsdeurwaarders. Andere

  gemeenten krijgen nog altijd vele honderden

  poststukken per maand die zij handmatig

  verwerken. Door de trage responstijden vinden

  er tussentijds soms onterechte beslagen plaats

  bij burgers, met als gevolg veel ergernis, extra

  werk en hoge boetes.

  Kan dat niet anders?

  , dacht de gemeente

  Tilburg. Omdat de gemeente niet kon aansluiten

  op de dienstverlening van de G4, ontwikkelde

  zij samen met ESTREME een eigen dienst,

  waarop ook andere gemeenten nu eenvoudig

  kunnen aansluiten: het Deurwaardersloket-

  as-a-Service.

  Gemeenten betalen eenmalige aansluitkosten

  van 12.500 en 30 cent per eVOI. ESTREME

  implementeert het systeem binnen zes weken,

  doet de eventuele dataformaatwijzigingen en is

  verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer.

  Brigitte Heuvels, teammanager Terugvordering

  Uitkeringen bij de gemeente Tilburg: Vervelend

  en tijdrovend werk valt weg. Dat gebeurt

  helemaal onder water. We halen nu heel snelle

  responstijden. Fijn voor de burger en voor ons.

  Deurwaardersloket-as-a-Service

  oplossing voor gemeente Tilburg

  Besparing: 1 FTE en 800 poststukken per

  maand

  14-09-15 15:16

  26

  www.ictmagazine.nl

  www.of ce-specialist.nl

  www.certiport.comwww.eni-training.

  nl

  De werknemer van nu behoort over een goed

  basisniveau van digitale vaardigheden te be-

  schikken. Uit het CTRL Alt Delete onderzoek van

  de Universiteit Twente blijkt dat werknemers,

  schoolverlaters en stagiaires niet voldoende

  digitaal vaardig zijn. Productiviteitsverlies door

  problemen met ict-applicaties en/of het ont-

  breken van adequate digitale vaardigheden kost

  Nederland rond de 19 miljard euro per jaar.

  Daarom is er in Nederland steeds meer aan-

  dacht voor onderwijs in digitale vaardigheden.

  Op basis van dit onderzoek heeft het ECP

  (Platform voor de Informatiesamenleving)

  een standaard voor digitale vaardigheden laten

  ontwikkelen inclusief een e-Userskills Certi-

  caat. E-Userskills beschrijft de basisvaardig-

  heden die elke scholier, student of medewerker

  nodig heeft .

  Onderwijs & Digitale

  vaardigheden

  Vanaf 2016 wordt e-Userskills erkend in het

  beroepsonderwijs. Studenten kunnen binnen hun

  opleiding de vaardigheden opdoen. Ze behalen

  een schooldiploma en een ict-certi caat.

  Voor speci eke opleidingen en beroepen zijn

  er ook aanvullende ict-certi caten te behalen

  voor bijvoorbeeld MOS (Microsoft O ce

  Specialist), Adobe, AutoDesk, et cetera.

  In het landelijke overleg bedrijfseconomie

  hebben hogescholen en bedrijfsleven samen

  besloten dat alle hogescholen de studenten

  moeten gaan opleiden volgens deze nieuwe

  standaarden. De Hogeschool van Amsterdam

  heeft in april 2015 een zeer geslaagde pilot

  gedaan met een korte e-learning opleiding

  Microsoft O ce, inclusief een MOS-certi caat.

  Vanwege dit succes hebben zich al vele studenten

  en medewerkers van de Hogeschool aangemeld

  om cursussen te volgen en erkende MOS-

  certi caten te behalen. Het aantal scholieren en

  instellingen dat aanhaakt, neemt nu sterk toe.

  Werkgevers verwachten stagiaires en nieuwe

  medewerkers die digitaal vaardig zijn. Aan de

  hand van deze standaard kunnen zij bepalen

  of een potentile werknemer de digitale vaar-

  digheden beheerst voor het werk.

  Overheid & Digitale

  Vaardigheden

  Binnen de Nederlandse overheden wordt steeds

  meer gedigitaliseerd. Er wordt veel genvesteerd

  in nieuwe digitale diensten. De burgers ver-

  wachten meer en betere digitale communicatie

  met overheidsdiensten. De e ectiviteit van

  deze diensten valt of staat met de mate van

  digitale vaardigheden van het overheidsper-

  soneel. De vele nieuwe digitale ontwikkelingen

  vereisen dat de medewerker voortdurend

  kennis blijft opdoen. Deze kennis kan formeel

  of informeel worden opgedaan, aan de hand van

  bijvoorbeeld cursussen of toegang tot in de

  gebruikte programmas gentegreerde hulp-

  bronnen. Met behulp van assessments of certi-

  caten kunnen de vaardigheden van mede-

  werkers worden vastgesteld en kan de zittende

  medewerker erkenning krijgen voor de opge-

  dane vaardigheden. Nu studenten steeds vaker

  certi caten voor digitale vaardigheden behalen,

  kan de overheid duidelijke eisen stellen omtrent

  de vaardigheden van stagiaires en nieuw

  personeel.

  Digitaal Leren & Valideren

  O ce Specialist beschikt over de benodigde

  digitale middelen om de kennis van digitale

  vaardigheid te behalen: online nulmeting,

  e-training, video, e-books, toetsen, assess-

  ments, coaching op afstand, 1-op-1 online-

  ondersteuning door een expert, certi cering,

  online samenwerking en een cursistvolgsysteem.

  O ce Specialist heeft een uniek concept ont-

  wikkeld waarbij al deze elementen op maat

  worden aangeboden en afgestemd op de

  behoeft en van de doelgroep. Dit doen wij

  namens onderstaande internationale partijen

  en waar nodig ondersteund door lokale

  opleidingspartners.

  Zowel startende werknemers als de meer ervaren

  werknemers kunnen nu en in de toekomst over

  voldoende digitale vaardigheden beschikken

  om goed te kunnen functioneren op de ar-

  beidsmarkt.

  Voor meer informatie of advies op maat kunt

  u contact met ons opnemen.

  O ce Specialist

  Ambachtweg 12

  2841 LZ Moordrecht

  Tel: 010 2 459 469

  [email protected] ce-specialist.nl

  Nederlandse werknemers worden

  digitaal vaardig

  Onderzoek CTRL Alt Delete, Alexander van De

  ursen: https://www.digivaardigdigiveilig.nl/digiv

  aardig/activiteiten/onderzoek-ctrl-alt-delete/P0

  14-09-15 15:16

  ESTREME

  Deurwaardersloket-as-a-Service oplossing voor

  gemeente Tilburg

  Of ce Specialist

  Nederlandse werknemers worden digitaal vaardig

  23

  26

  24

  www.ictmagazine.nl

  SENECA | www.seneca.nl |

  www.formulierenserver.nl | T (01

  5) 251 37 00

  Alle overheden beschikken over een di

  gitaal loket met online formulieren. De

  bouw

  hiervan vraagt vaak nog steeds fors

  e it-inspanningen. Nu gemeenten in

  een

  lean-traject hun processen vereenvou

  digen, moeten nieuwe formulieren wo

  rden

  gedigitaliseerd. Zou het niet mooi zi

  jn als de proceseigenaren dit zelf kun

  nen,

  zonder hulp van IT? Seneca maakt da

  t mogelijk.

  Ontwikkel zelf je formulieren

  met Senecas E-loket

  De ontwikkeling van formulieren in een digitaal

  loket is altijd een verantwoordelijkheid geweest

  van IT. Natuurlijk, de business leverde input.

  Maar er kwam het nodige programmeerwerk

  aan te pas. Die tijd is voorbij als organisaties

  kiezen voor het E-loket van Seneca. Versie 4 van

  deze software is van de grond af aan opnieuw

  opgebouwd met Senecas Formulierenserver

  als basis.

  Geen hulp van IT

  Hoofd softwareontwikkeling Ren Pronk vertelt:

  We hebben de software nu zo vormgegeven

  dat ambtenaren zelf hun eigen formulieren

  kunnen ontwikkelen met de hulp van de basis-

  formulieren en bouwblokken die wij aan-

  leveren. Ze loggen in vanuit hun browser en zien

  dan een leeg canvas. Daar kunnen ze velden op

  slepen, bijvoorbeeld een datumveld, e-mail-

  veld, tekstveld. Ze kunnen aangeven welke

  velden wel of niet verplicht zijn. Zo bouwen

  ze heel eenvoudig hun eigen formulier. Omdat

  ze gebruikmaken van ons onderliggende

  framework, kunnen ze eigenlijk geen fouten

  maken, zoals dat vroeger wel mogelijk was toen

  er nog programmeerwerk aan te pas kwam.

  Gebruiksgemak

  In het platform zijn voorzieningen opgeno-

  men zoals beveiliging, het automatisch voor-

  invullen van al bekende informatie en intel-

  ligentie die ervoor zorgt dat mensen alleen

  die velden zien die voor hen relevant zijn (en

  dus niet: ben je ouder dan 18, ga dan door

  naar vraag 4). E-loket 4 focust op gebruiks-

  gemak, zegt Pronk. Gebruiksgemak voor de

  proceseigenaar, die aan de slag kan zonder hulp

  van IT. En gebruiksgemak voor de burger, die

  veel sneller een formulier kan invullen op een

  desktop, laptop of tablet.

  Ingebouwde beveiliging

  E-loket 4 is TPM (Third Party Mededeling)

  gecerticeerd. Hierdoor hebben overheden

  de zekerheid dat aan alle beveiligingseisen is

  voldaan. Deze eisen bestaan niet alleen uit

  technische, maar ook uit organisatorische as-

  pecten. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen

  van het securitybeleid en het controleren op

  de uitvoering hiervan.

  Door de TPM te overhandigen aan de eigen

  auditor, kan de gemeente veel geld besparen.

  Pronk: Als je gebruikmaakt van een platform

  dat niet speciek voor de overheidsmarkt is

  ontworpen, moet je zelf veel intelligentie toe-

  voegen, zoals een koppeling naar DigiD en de

  Gemma formulierenbibliotheek. En je moet

  zelf securitymaatregelen treen. Dat vraagt der-

  mate hoge investeringen dat dit niet loont.

  Wij verdelen die investeringen over vele

  klanten, waardoor overheden veel goedkoper

  uit zijn.

  Zelf ervaren hoe eenvoudig het werkt? Vraag

  een demo aan bij Seneca via 015 2513700 of

  www.formulierenserver.nl.

  Bespaar kosten,

  versnel de business

  en verhoog

  gebruiksgemak

  14-09-15 15:16

  september 2015

  SpareIT is sinds 2007 een

  onafhankelijk leverancier van

  A-merken IT hardware zoals

  onder andere HP, Cisco en IBM.

  U kunt bij ons terecht voor alle soorten hardware:

  van server- en storage componenten tot complete

  desktops, laptops en servers.

  Wij leveren nieuwe en/of refurbished hardware

  naar uw keuze tegen uitstekende condities.

  Met een assortiment van meer dan 20.000

  producten, grotendeels uit eigen voorraad

  leverbaar, is SpareIT een uiterst betrouwbare

  leverancier voor uw zakelijke IT hardware en

  spare parts.

  Ons productaanbod bestaat onder m

  eer uit:

  QHP spare parts / reserveonderdelen

  QServeropties, zoals harddrives,

  memory of controllers

  QHP serversQRefurbished desktops o

  f workstations

  QStorage-oplossingen

  QNetworking

  Waarom SpareIT?

  QOnafhankelijk en deskundig

  QRuim assortiment

  QKorte levertijdenQInzet koeriersdiensten i

  n overleg mogelijk

  QScherpe prijzenQFlexibele oplossingen

  QRefurbished en nieuw

  Kempenbaan 34, 5121 DM RIJEN

  T +31(0)161 22 61 41

  [email protected], www.spareit.nl

  07-09-15 10:2814-09-15 15:16

  Seneca B.V.

  Ontwikkel zelf je formulieren met Senecas E-loket

  SpareIT B.V.

  The IT value experts

  24 25

  Bedrijfspresentaties

 • 8www.ictmagazine.nl

  Het onafh ankelijk vaststellen van de kennis en kunde van ICT-specialisten alsmede van mensen uit de business die iets van ICT moeten weten. Dat is de kernactiviteit van het samen-werkingsverband tussen de Nederlandse Asso-ciatie voor Examinering en ECDL. Roy Osinga, managing director van ECDL, is helder over de noodzaak hiervan: ICT is vandaag de dag zo zwaar verweven met bedrijfsprocessen dat het cht noodzakelijk is om bedrijfsbreed de

  ICT-kennis te vergroten, zowel op de ICT-af-deling als daarbuiten. De meeste organisaties zien dit ook wel en sturen personeel naar trainingen, maar vaak zonder inzicht te heb-ben in het leerrendement. Met als gevolg dat een cursus voor de ene helft van de deelnemers weinig nieuws bevat en voor de andere helft misschien wel te ver af staat van hun werk. Wij willen dit voorkomen door vooraf het kennisniveau en de leerdoelen vast te stellen en achteraf te meten of die leerdoelen ook zijn bereikt. Met deze informatie in de hand kun je een opleider ook afrekenen op de toegevoegde waarde van de trainingen die hij aanbiedt. Je krijgt op die manier veel meer grip op de kennisoverdracht.

  Centrale examinering ICT-professionalDe Associatie fungeert al ruim 70 jaar als smeerolie op de arbeidsmarkt door kennis te meten en van een waarde te voorzien. Dat

  doen ze op allerlei vakgebieden, sinds twee jaar ook op het gebied van ICT met iEXA examens: landelijke examens voor de ICT-professional. Op dit terrein lag er tot voor kort een grote lacune. Natuurlijk, alle fabrikanten hebben hun certi ceringstrajecten waarin ze technische kennis overdragen en toetsen.Maar om op ICT-gebied succesvol te zijn hebben organisaties meer nodig dan alleen technische kennis. Het werk van ICT-ers

  verandert in rap tempo onder invloed van ontwikkelingen als de public cloud, die IT-afdelingen noodzaakt zich om te vormen van uitvoerend naar regisserend; de private cloud (soft ware de ned) die vrijwel alle handwerk weg automatiseert en vervangt door hoog-waardiger werk; de opkomst van Scrum en de bijbehorende zelfsturende teams. Al deze ver-anderingen maken dat het pro el van mede-werkers die n nodig zijn op IT-afdelingen niet meer lijkt op het pro el van enkele jaren geleden. Toch kunnen de startende n ervaren ICT-medewerkers prima worden (om)ge-schoold. Om de toetsen te laten aansluiten bij de hedendaagse praktijk sluit iEXA aan bij het e-Competence Framework, dat beschrijft welke ICT-competenties in bedrijven en organisaties nodig zijn. Door te matchen met het e-CF worden competenties vergelijkbaar en beter inpasbaar, in het bijzonder in inter-nationaal verband.

  Digitale vaardighedenNaast het examineren en diplomeren van de ICT-professional, richten de Associatie en ECDL zich ook op de werknemer die dagelijks werkt met de computer. Osinga: Wist je dat een ge-middelde medewerker 8% van zijn werktijd verliest door gebrekkige digitale vaardigheden? Elk uur dat we met een computer werken verliezen we per persoon 4 minuten en 34 seconden. Dat resulteert in een productiviteits-verlies van maar liefst 19 miljard euro per jaar! Er bestaat internationaal, maar ook in Nederland, nog veel onwetendheid over het gebrek aan deze vaardigheden. Met ECDL toetst en bewijst de medewerker dat hij veilig en e cint verschillende computertoepassingen kan gebruiken. De ECDL-examens sluiten nauw aan bij de dagelijkse praktijk en worden doorlopend geactualiseerd.

  Echt onafhankelijkDe beide organisaties richten zich dus op de voorzijde van het traject de nulmeting en de achterkant het inzichtelijk maken van het behaalde leerrendement middels onafh anke-lijke examinering. Ze bemoeien zich bewust niet met het opleidingstraject zelf, zegt Natasja Kroon, algemeen directeur van de Nederlandse Associatie voor Examinering. Je hebt als klant niets aan een slager die zijn eigen vlees keurt. Toetsen is een vak, het vergt speci eke kennis en kunde om een toets te ontwikkelen die meet wat je wilt meten. Het bedenken van wat examen-vragen is niet zo moeilijk, maar het samen-stellen van een examen dat bestaat uit de juiste toetsvormen en toetsvragen wl. Zeker als je ook zaken als houding en gedrag transparant wilt maken.

  RendementAlleen het examineren van de kennis op het gebied van ICT en digitale vaardigheden is niet afdoende. Want hoe weet je als werknemer of werkgever aan welke kennis en kunde be-hoeft e is?

  De helft van het ICT-opleidingsbudget is weggegooid geld, alleen weten bedrijven niet welke helft. De Nederlandse Associatie voor Examinering en ECDL hebben de handen ineen geslagen en maken met assessments en examens de toegevoegde waarde van opleidingen transparant. Neem de leerdoelen op in het inkoopcontract met de opleider en maak afspraken over no cure, no pay, adviseren zij.

  Maak de toegevoegde waarde van opleidingen

  inzichtelijk en reken opleiders hierop af

  Nederlandse Associatie voor Examinering en ECDL roepen op:

  Maak kennis en vaardigheden op

 • 9september 2015

  Nederlandse Associatie voor Examinering | www.associatie.nl | T (033) 461 21 59

  Je moet wel weten wie waar in uitblinkt en wat voor welke persoon de beste ontwikkel-richting is, zegt Osinga. Dat kun je alleen inzichtelijk maken met een assessment. Wij bieden maatwerk aan organisaties door middel van het bepalen welke kennis en vaardigheden hun medewerkers nodig hebben om in de toekomst succesvol te zijn. En we kunnen ze ook de weg wijzen in opleidingsland, zodat ze veel gerichter trainingen inkopen. Achteraf meten we of de trainingen datgene hebben opgeleverd wat vooraf met de opleider is af-gesproken, zodat je ook weet of je waar voor je opleidingsbudget hebt gekregen.Kroon vult aan: Bovendien participeren we regelmatig in onderzoeken. Zo voeren we momenteel samen met de Universiteit Twente een onderzoek uit naar de benodigde e-skills voor niet ICT-personeel. En we participeren in een EU-onderzoek naar innovatieskills: wat verstaan we hieronder en hoe meet je die?Geen enkel vakgebied verandert zo snel als ICT, dus wij moeten ons continu mee blijven ontwikkelen. Het is niet zo dat je een examen kunt maken dat tien jaar mee gaat, je moet het continu aanpassen en netunen. Daarom hebben wij meer dan 100 mensen aan het werk die zich daarmee bezighouden.Dit leidt tot een grote set aan bouwstenen, die de beide bedrijven op maat kunnen con gureren voor hun klanten. Want geen enkele organisatie is hetzelfde. We passen de assessments en examens aan aan het pro el van de organisatie.

  Wilt u weten of u waar krijgt voor uw oplei-dingseuro? Wilt u met een nulmeting inzich-telijk maken waar uw ICT-afdeling momenteel staat? Of wilt u hulp bij het vaststellen van het toekomstige kennis- en competentiepro el van uw ICT-medewerkers? Wij gaan graag met u in gesprek. Ga naar www.associatie.nl/nl/ict of bel 033 461 21 59.

  p ict-afdeling inzichtelijk

 • 10

  www.ictmagazine.nl

  ATEQ INTERNATIONAL BV | www.ateq.nl | T (040) 235 00 77

  Makkelijk nog meer

  doen in minder tijd?

  Wie kan sneller perfect typen of schrijven dan spreken? Onderzoek wijst uit dat communicatie met de stem gemiddeld vijf keer sneller is dan met vingers. Interessant hierbij is dat tariefsver-schillen tussen diverse functies een hefb oom in het voordeel van de organisatie bewerkstelligen. Bij een afdelingshoofd bijvoorbeeld ontstaat zo een factor drie tot vijf ten opzichte van een assistent(e). In de juridische wereld worden fac-toren van veertig of meer gerealiseerd.

  Hoe onnodig veel tijdsverlies voorkomen?Inmiddels nemen de ontwikkelingen op het ge-bied van spraakverwerking als eenvoudig mid-del om meer productiviteit te creren, een inte-ressante vlucht. Digitalisering heeft de interfacing tussen auteur en uitwerker al sterk verbeterd en levert aanzienlijke besparingen en procesversnelling op. Dit houdt in dat de orga-nisatie van mondeling geconcipieerde stukken en de verwerking hiervan via digitale structuur, transparanter en duidelijk eenvoudiger is. Hier-door wordt veel onnodig tijdsverlies en in-e -ciency uitgebannen. Ook wordt stress door in-haaldruk voorkomen en verbetert de kwaliteit door de ingebouwde extra controlestap. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is

  dit voordeel aanmerkelijk groter dan bijvoor-beeld directe spraakherkenning bij dicteren. Het eerste levert al snel 35 procent besparing of meer op; het laatste maximaal 10 procent.

  Ef cinter teamwork bijna ondenkbaarEen verdere sprong voorwaarts is de koppeling via de Cloud van spreker en uitwerker. Zo ont-staat via smartphone of digitale recorder via internet een exibele koppeling tussen diverse medewerkers. Dit systeem elimineert alle wachttijden uit de keten en laat exibele sup-port per auteur toe. Vakantiedagen, ziekte en onderbezetting laten zich op deze manier een-voudig oplossen. En wat gedacht van de exi-bele werkplek en thuiswerkers?

  Philips SpeechLive, basis voor optimale oplossingPhilips levert sinds kort dergelijke oplossingen in diverse vormen en maten, aanpasbaar aan kleine en middelgrote organisaties. De werk-plek speelt geen rol meer. Via de oplossing SpeechLive is snelle gesproken bestandsuitwis-seling altijd en overal mogelijk. Bijkomend voordeel is dat Philips sinds kort ook uitbesteding van schrijfdiensten aanbiedt.

  Dit stelt een organisatie in staat een exibele schil te creren met de meest belangrijke ondersteu-ning voor het dagelijkse werk.

  Ateq International, bewezen ef ciency expertise Ateq International BV is de Nederlandse Philips vertegenwoordiging voor alle producten en diensten op dit gebied. Gevestigd in Eindhoven en actief in diverse landen in Europa is het bedrijf uw aanspreekpunt voor creatieve op-lossingen en support met behulp van ICT in spraakverwerking. Wij leveren projecten, compleet met installatie, onderhoud, scholing en instructie, hardware en soft ware, in zijn geheel af. Het bedrijf stoelt op tientallen jaren ervaring op dit gebied.

  Voor meer informatie mailt u naar [email protected] en wij nemen contact met u op voor een passende oplossing. Meer informatie over Ateq International BV vindt u op www.ateq.nl

  Wie is niet op zoek naar makkelijker, beter en ef cinter werken? Een voor de hand liggende oplossing, die in vroeger tijden veel bijdroeg aan ef ciency bij de overheid, is door technologische ontwikkelingen uit de gratie geraakt. Nu heeft de industrie een inhaalslag gemaakt die deze bewezen voordelen weer in de toekomstige ict-structuur integreert.

 • 11

  september 2015

  INFO SUPPORT B.V. | www.infosupport.com | T (0318) 55 20 20

  Zoals de naam al zegt is de Overheidssoft-warestraat een set aan tools en bijbehorende processen om als overheidsorganisatie zelf, gebruikmakend van principes als Agile en Scrum, in beheersbare projecten software te ontwikkelen. Behalve tooling en procesonder-steuning levert Info Support ook begeleiding op de zachte kant: mensen en cultuur. We bieden onze klanten inspiratie, zegt Lammert Vinke, Commercieel Unit Manager Overheid bij Info Support. We brengen ze met elkaar in verbinding, laten ze op innovatiedagen kennis-maken met de nieuwste technologie en brengen ze in contact met universiteiten. En natuurlijk faciliteren we veel referentiebezoeken.

  Blijvend resultaatInfo Support onderscheidt zich doordat ze zich committeren aan een doelstelling. Vinke geeft

  een voorbeeld: We beloven bijvoorbeeld een productiviteitsverbetering van 25 procent. Dat is een heel andere benadering dan het naar binnen schuiven van een set aan tools. Best Value Procurement is daarmee ook een aanpak die goed bij ons past. We helpen onze klanten bij het behalen van een blijvend resultaat.

  De Overheidssoftwarestraat is overigens geen nieuw product van Info Support. Het bestaat al vijftien jaar en er zijn al een kleine 10.000 eindgebruikers. We zien alleen nu dat de behoefte ineens sterk toeneemt door de trend van insourcing. Organisaties die zelf software ontwikkelen willen grip houden op kwaliteit, eciency en tijdigheid van projecten. Dat is precies waarvoor wij onze Software-straat destijds hebben ontwikkeld. Het mooie

  is: we hebben dit product natuurlijk door-ontwikkeld, gebruikmakend van alle lessen die het bedrijfsleven opdeed met nieuwe vormen van softwareontwikkeling. Overheidsorgani-saties hoeven dus niet zelf het wiel uit te vinden, ze kunnen gebruikmaken van het voortschrijdend inzicht dat in andere sectoren al is opgedaan.

  Benieuwd hoe dat voortschrijdend inzicht eruit ziet? Ga naar www.infosupport.com/overheidssoftwarestraat

  ZBOs, ministeries en provincies bouwen in toenemende mate hun applicaties zelf. Zeker na de adviezen van de Commissie Elias is de beweging naar regievoering op projectrealisatie goed op gang gekomen. De Overheidssoft-warestraat van Info Support helpt overheidsorganisaties bij een efcinte realisatie van projecten en het borgen van kwaliteit.

  Snel applicaties bouwen met Overheidssoftwarestraat

 • 12

  www.ictmagazine.nl

  Datacenters van Equinix vormen perfect bevei-ligde omgevingen voor uw data. In Nederland staan deze datacenters in Amsterdam, Zwolle en Enschede in gebouwen waarin bedrijfskritische ict-apparatuur veilig is gehuisvest. Elk data-center heeft uitgebreide fysieke beveiligings-maatregelen, geavanceerde systemen voor klimaatbeheersing en brandbestrijding plus diverse noodstroomvoorzieningen. Al deze systemen zorgen ervoor dat de ict-apparatuur in het datacenter ook tijdens calamiteiten goed blijft functioneren. Bedrijfskritische en ge-voelige data zijn dus volledig veilig opgeslagen.

  Fysieke securityAlle Nederlandse datacentra van Equinix bieden de hoogst mogelijke fysieke beveiliging. De toegang tot de serverruimten zlf verloopt uitsluitend via sluizen met dubbele deuren. Deze deuren hebben badge readers om bevoegde personen te identiceren. Bezoekers mogen uitsluitend onder begeleiding van een Equinix-medewerker naar binnen. Elk datacenter wordt bovendien via cameras bewaakt. Voor klanten die extra gevoelige informatie verwerken, zoals overheidsdiensten of betalings-providers, bieden we extra afgeschermde en geblindeerde serverruimten. Deze hebben onder meer een kooi-in-kooi-opzet, extra hekken, beveiliging met infraroodstralen en cameras, extra toegangscontrole en een stofdeeltjesalarm.

  Equinix Managed ServicesIn Nederland heeft Equinix een bedrijf-in-het-bedrijf: Equinix Managed Services. Het levert

  een groot aantal aanvullende ict-infrastruc-tuurdiensten in de Equinix-datacenters, zoals secure cloud, storage en netwerken. Equinix Managed Services biedt vrijwel altijd maat-werkoplossingen. Het zijn oplossingen op basis van actuele industriestandaards en bouwstenen uit de praktijk met een zeer hoge kwaliteit. Deze diensten omvatten twee abstracte infra-structuurlagen op de Equinix Datacenter Services. Zie guur 1. De diensten bevatten zowel hardware voor co-locatie en hosting als diensten voor bijvoorbeeld beheer, security, conguratie, monitoring en onderhoud.

  Cloud-diensten en maatwerkVoor velen is managed cloud-diensten een vaag begrip. Toch is het dat niet. Een cloud is niets anders dan computercapaciteit die u via internet, een vaste verbinding of een digitale marktplaats benadert. Het betekent dat u data en rekenkracht elders onderbrengt. Bij-voorbeeld in een datacenter van Equinix. Equinix Managed Services is secure cloud integrator. Dat wil zeggen dat we op veilige

  wijze uw eigen computercapaciteit kunnen integreren met data en rekenkracht die u bij Equinix onderbrengt n met de data die u eventueel onder eigen beheer of bij een andere aanbieder afneemt. U kunt als klant van Equinix ervoor kiezen om uw data in Enschede, Zwolle of Amsterdam onder te brengen. Ook een verdeling over meer datacenters is mogelijk, bijvoorbeeld om

  een lagere latency van applicaties te bereiken, of om backup- en uitwijkvoorzieningen (disaster recovery) te creren. Dit waarborgt de beschikbaarheid van uw data, ook bij cala-miteiten, zodat het hart van uw organisatie blijft functioneren.

  Security en informatiebeveiligingBedrijven in Nederland verliezen miljoenen door cybercrime, ofwel het illegaal verkrijgen

  Equinix Managed Services

  Cloud & securityInnovaties volgen elkaar bij de overheid snel op. Veel van deze innovaties zijn ict-gedreven. Ze creren datastromen die in toenemende mate in een cloud-omgeving worden opgeslagen. Dat brengt forse beveiligingsuitdagingen met zich mee. De vaak privacygevoelige gegevens hebben een waterdichte security nodig een feit waar toezichthouders en juristen telkens weer op hameren. In dit artikel laten we zien hoe Equinix, wereldmarktleider in datacenters, deze uitdagingen oppakt.

  Networks / Operating System / Virtual layer / Configuration / Monitoring & Maintenance (NOC 24 x 7)

  Equinix Managed Services

  Equinix Datacenter Services

  Dedicated Hardware (Servers, Routers, Switches, VPN)

  Datacenter Services(Cabinets, Power, Cross Connects, etc)

  Security Services(Next Generation Firewall, Anti DDoS, SIEM)

  Equinix Security Services

  Figuur 1. Opbouw Equinix Managed Services infrastructuur

 • 13

  september 2015

  van data of het verstoren van ict-systemen, bijvoorbeeld met DDoS-aanvallen. Cybercrime vormt samen met digitale spionage (ook door overheden) een grote bedreiging voor orga-nisaties. Equinix Managed Services heeft een breed palet aan diensten en middelen om deze bedreiging te minimaliseren.Equinix Managed Services investeert onder andere in anti-DDoS-infrastructuur. Het is een systeem dat trends in dataverkeer analyseert en DDoS-aanvallen kan onderscheiden van legitieme pieken in het dataverkeer. De tech-nologie voor trendanalyse biedt meer mogelijk-heden om de security-slagkracht te verhogen. Investeringen in dit werkveld nemen de komende jaren verder toe. Trendanalyse-be-veiliging (SIEM Security Information & Event Management) vult onze bestaande preventieve securitytechnologie aan. Daar horen ook Next Genera