Licht conceptendag

of 16 /16
Licht Snelweg van de digitalisering

Embed Size (px)

Transcript of Licht conceptendag

Page 1: Licht conceptendag

LichtSnelweg van de digitalisering

Page 2: Licht conceptendag

Onze leercirkel

Dit leek niet echt te werken voor onze groep …

Sorry …

Page 3: Licht conceptendag

KeepITSimple

Page 4: Licht conceptendag

is divers (and we like this)

‘1 solution fits all’ = niet mogelijk

Page 5: Licht conceptendag

De uitdaging:•Vaststelling: Veel afdelingen gebruiken gelijkaardige werkwijzen, maar zoeken los van mekaar oplossingen•Doel: in kaart brengen, optimaliseren/stroomlijnen/standaardiseren

Page 6: Licht conceptendag

We gaan voor:

1. data eenduidiger ingeven/opslaan/makkelijker terugvinden enoverdragen tussen afdelingen

2. minder tijd verliezen, minder dubbel werk, meer tijd voor inhoudelijke zaken

3. basisbouwstenen voor nieuwe workflows/projecten

4. werkende strategieën uit het verledenen heden meenemen naar de toekomst

Page 7: Licht conceptendag

Let wel:

Niet eenmalig!

Processen, infrastructuur, ict evolueren voortdurend. Dit past in ‘levenslang leren’.

Page 8: Licht conceptendag

Ons product: overzicht

1. bevraging:workflows van afdelingen2. analyse: gemeenschappelijke behoeften/werkwijzen3. verwerking:standaard werkwijzen en formulieren 4. implementatie & opleiding5. 1-4 herhalen: verfijningen, evolutie

Page 9: Licht conceptendag

Ons product: in detail

1. basismailnaar iedereen, zelf nadenken, discussie2. inzamelen infoop afdelingsoverleg (najaar 2014)3. verwerkingopstellen aanbevelingen, best practices (begin 2015)4. nieuwe ‘go’Implementatie en opleiding

Page 10: Licht conceptendag

Onze leercirkel als leerproces:

• Verkeerde verwachtingen• Onduidelijkheid over het verwachte resultaat• Breed –smal –breed –smal-… werkt

verwarrend• Experts in groep: moeilijk om

standaardoplossingen uit vakgebied eerst los te laten

Page 11: Licht conceptendag

Onze leercirkel als leerproces:

•Brainstorm/ forced fitting = nieuwe ideeën•Momenten van duidelijkheid•Gevoel van samen aan hetzelfde werken• (h)Erkenning van gezamenlijke behoeften•OK voor kleine, homogene teams

Page 12: Licht conceptendag

Wat vinden wij ervan:

Waarde van onze leercirkel: het was een moeizaam proces en wijst er op dat deze methode niet altijd een succesformule is. Dit mag bijgevolg ook niet steeds verwacht worden.

We zijn ondanks alles wel tot een resultaat gekomen.

Page 13: Licht conceptendag

Maar …

Page 14: Licht conceptendag

Er is een resultaat maar:

•Omdat we het gevoel hadden dat er iets moest uit komen.•Niet iedereen staat er achter.•Het is niet wat we voor ogen hadden, dus hebben de meesten er weinig binding mee.

Page 15: Licht conceptendag

Waarom de methodiek niet werkte voor ons:•Moeilijk om blanco te beginnen (iedereen een eigen

idee over digitaliseren, eindprodukt)•Methodiek = breed – smal – breed – smal - …•Werkte heel verwarrend•Kiezen = moeilijk•Geen tastbaar eindprodukt (programma, tablet, …)•Voortgang van leercirkel versmalde niet naar

oplossing•Methodiek frustreerde door geen vooruitgang•Het proces voelt niet als natuurlijk aan

Page 16: Licht conceptendag

Conclusie:

Wat ons betreft mag onze leercirkel hier stoppen …