Letak o projektu EMEE

download Letak o projektu EMEE

of 2

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Tukaj najdete temeljne informacije o projektu in kako se priključiti.

Transcript of Letak o projektu EMEE

 • With the support of the Culture Programme of the European CommissionWith the support of the Culture Programme of the European Commission

  info@emee-project.euChair of History DidacticsUniversity of AugsburgUniversittsstr. 1086159 AugsburgGermany

  Koordinacija:prof. dr. Susanne Popp, dr. Jutta Schumann administrativni meneder: mag. Oliver Simmet

  Vkljuite se Ali se elite prikljuiti projektu in uporabiti ideje in rezul-tate EMEE? Postanite del naega sistema spremljevalnih in pridruenih partnerjev!

  www.museums-exhibiting-europe.eu

  Slika: Contrepoint russe. De licne au muse en passant par lavant-garde, Performance of Yuri Albert with UPEC-IUFM de Crteil, 2011,Fotografija: Igor Makarevich, Courtesy Muse du Louvre Muse du Louvre.Design: monochrom

  KoordinatorPredstojnik Didaktike zgodovine, University of Augs-burg, Nemija

  Partnerji projektaMuseu Nacional de Arqueologia, Lizbona, Portugalska Muzej noveje zgodovine Slovenije, Ljubljana, Slovenija National Museum of History, Sofija, BolgarijaAtelier Brckner GmbH, Stuttgart, Nemija Monochrom Kunstverein, Dunaj, Avstrija University Roma Tre, Rim, ItalijaUniversit Paris-Est Crteil IUFM, Pariz, Francija

  Svetovalcidr. Hans-Martin Hinz, Predsednik ICOM-a dr. Wolfgang Thiel, Bavarian Research Alliance prof. dr. Bernd Clausen, Academy of Music Wrzburg

  Projekt EMEE se izvaja od leta 2012 do leta 2016. Finanno ga podpira Kulturni program Evropske komi-sije.

 • EuroVision: Museums Exhibiting Europe (EMEE) je ev-ropski muzejski razvojni projekt za nacionalne in regi-onalne muzeje. Njegov namen je preuevati inovativen interdisciplinarni pristop za muzeje, da bi lahko reinter-pretirali predmete v irem kontekstu evropske in trans-nacionalne zgodovine. Razvili smo teoretski in praktini okvir, ki smo ga preizkusili v praksi, ovrednotila pa ga je mednarodna medsektorska mrea, ki zdruuje krea-tivno odlinost muzejev in zaposlenih v kulturi pri pro-jektu, temeljeem na znanstvenih spoznanjih didaktike zgodovinopisja pri posredovanju kulture. Obiskovalcem bo predstavljen v tako imenovanih razstavah EuroVisi-on Lab. z geslom:

  En predmet mnogo vizij EuroVisions

  Projekt EuroVision Lab. je eksperimentalne narave in se izvaja v vseh partnerskih organizacijah. Vkljuuje razline dejavnosti javnega znaaja (npr. razstavni pro-jekti, kulturne predstave), ki uporabljajo koncept Sp-rememba perspektive (The Change of Perspective COP), da bi dosegli evropeizacijo regionalnih in nacio-nalnih muzejev. Pri ukvarjanju z zgodovinsko kulturo in zgodovinsko identiteto COP vsebuje tri elemente.

  1. COP: Evropska reinterpretacija predmetovStrokovnjaki in obiskovalci odkrivajo, da lahko isti pred-met dojamemo veplastno in v razlinih kontekstih, kot da bi gledali skozi razline lee. Zato 1. COP spodbuja obiskovalce, da se aktivno vkljuijo v evropsko reinter-pretacijo predmetov s povezovanjem lokalnih, nacional-nih, transnacionalnih in globalnih perspektiv.

  2. COP: Spodbujanje in vkljuevanje obiskoval-cev2. COP spodbuja izmenjavo med muzejskimi strokovn-jaki in obiskovalci. Muzej preizkua strategije, ki pome-nijo odmik od tradicionalnega prerogativa zgodovinske interpretacije in spodbujajo obiskovalce, da premislijo in izrazijo svoj pristop do muzejskih vsebin. Vkljuevanje obiskovalcev zajema od spodbujanja predstavitve predmetov do sinestetskega oblikovanja razstav in do spremljajoih kulturnih programov, ki so jih delno obli-kovali obiskovalci in celo neobiskovalci.

  3. COP: Raziritev perspektiv3. COP doseemo s spremembo perspektiv, ki nastane z mednarodno in interdisciplinarno izmenjavo idej, razis-kav in predmetov zato, da bi presegli ozke nacionalne in evrocentrine perspektive. Ta cilj bomo dosegli, ko bo ustanovljena evropska mrea muzejskih strokovnjakov in zaposlenih v kulturi.

  Razvoj kompleta orodij za muzejsko delo:

  1. komplet orodij: Naredimo Evropo vidno (z raziskovanjem novih perspektiv)

  2. komplet orodij: Muzej kot socialni prostor (z integriranjem vekulturne Evrope)

  3. komplet orodij: Premostitev vrzeli (s spodbujanjem in udelebo)

  4. komplet orodij: Sinestetski prevod in transformacija vsebine

  5. komplet orodij: Druabna omreja in interakcija z novimi mediji

  Ustvarjanje idej o COP z mladimi scenaristi (evropsko tekmovanje).

  Testiranje kompleta orodij COP v razstavah EuroVision Lab. vseh sodelujoih partnerjev.

  Razvoj delavnic COP in tudijskih modulov za nadaljnje usposabljanje, da bi realizirali koncept v praksi.

  Gradimo evropsko mreo za evropeizacijo muzejev s

  COP.