שתש ר , FDDI- ¥ Token Ring © °קת

of 12 /12
- תקניToken Ring ו- FDDI , ולמה כבר לא משתמשים בהם מאת אירי מור ועידו פרידמן הקדמה מאמר זה מתמקד בשני התקנים לתקשורת ברשת מקומיתFiber Distributed Data Interface מבוסס( על תקןtoken bus 802.4 , IEEE שפועל על רשת) טבעת כפולה , וב- Token Ring תקן( IEEE 802.5 שפועל) עם טבעת לוגית על רשת בטופולוגיית כוכב פיזית. נבצע סקירה של שני התקנים האלו, ושל הסיבות בגללן השימוש בהם כיום הוא מועט עד אפסי.( שכבת הקוData Link Layer היא השכבה השנייה במודל שבע השכבות) OSI . שכבת הקו מתחלקת לשתי תת- שכבות: Logical Link Control ) LLC ו) - Media Access Control ) MAC ) : LLC מספקת את הכתובות ויכולות השליטה בשכבת הקו, נמצאות בה השיטות לשליחת מידע מעל תווך, ולשליטה בו. MAC היא השכבה התחתונה יותר בשכבת הקו, ומפרטת את הדרכים לקבוע למי מותר לגשת לתווך ומתי. Token Ring Token Ring ( הוא פרוטוקול ברשתות מקומיותLANs אשר) בדרך כלל. ישנם תקנים של( עובדות בטופולוגית כוכבToken Ring התומכים ברשת בטופולוגיית טבעת פיזית, בה) כל רכיב מחובר לזה שלפניו ולזה שאחריו בלבד ומשתמשת בהעברתToken לוגי בין הרכיבים ברשת- רק רכיב אשר מחזיק ב- Token יכול לשדר מידע. הפרוטוקולים הנפוצים ב יותר שלToken Ring הם שלIBM , שפורסמו באמצע שנות ה- 80 . גרסאות שלToken Ring יכלו להעביר מידע במהירות של4Mbps ושל16Mbps . בכך שרק צומת אשר מחזיק ב- Token יכול להעביר מידע בכל רגע נתון, ומספר ה- Tokens ברשת קבוע ונשלט,Token Ring מונע לגמרי התנגשויות בין סגמנטים של מידע.

Embed Size (px)

Transcript of שתש ר , FDDI- ¥ Token Ring © °קת) Fiber Distributed Data Interface
( IEEE 802.5) Token Ring-, ( token bus802.4 ,IEEE
. ,
.
. OSI( Data Link Layer )
:(Media Access Control ) MAC-( Logical Link Control ) LLC :-
LLC ,
. ,
MAC ,
.
) .
Token Ring ,
(
- Token
. Token-
, IBM Token Ring
.16Mbps 4Mbps Token Ring. 80-
, Tokens- , Token-
Token Ring .
www.DigitalWhisper.co.il
2 2019 , 108
Token Ring
) Token Ring
Token Ring . Token Ring-(, frames-
(, MAUs, Media Access Units) Multistation Access Units-
, . , MAU- .
, , MAU- -
.
- IBM MAUs-
.

. MAUs- Token Ring
-( bypass relays '(, ) ) ,
MAUs ,
, .
Token-
- Token
- , , Token-
Token . "" Token , SD,
Access Control, ED .) (
,FDDI- Token Ring
www.DigitalWhisper.co.il
3 2019 , 108
Start Delimiter - SD , -Token -frame.
Access Control - ) -
frame ,) -Token ( , frame Token ,) monitor (
(. ) reservation ( frames ,
Frame Control - byte , -frame
(control information .)-frame (command frame ,)
.
Dest. Address, Source Address - , -MAC
.
Data - -frame . -Token
Token- )
(.
End Delimiter - -Token -frame , -
frame , -frame .
Frame Status - -frame , Frame-copied -
Address-recognized , . Frame Status
, (, CRC)
.Frame Status- Address-recognized- Frame-copied
. Token- ,
, , Access Control- Token-,
. , frame- , frame
) , ( frame-
.
frame- address-recognized , , frame-
copied Frame Status ,-frame , .
) (. , Token
, .
,FDDI- Token Ring
www.DigitalWhisper.co.il
FDDI - Fiber Distributed Data Interface
FDDI , " ANSI
. , 80- X3T9.5
, Token Ring- Ethernet
.
,
. FDDI .
,
100Mbps , (-Ethernet 2.94 Mbps ,
(.
, , ,
, -
.
, .
) "",
(.
FDDI - , -
frames , ,redundancy ) ,
, FFDT FDDI Full Duplex Technology-
, (.
www.DigitalWhisper.co.il

. ) FDDI,
(, addressable node ) FDDI (.
: FDDI , .
Single-Attachment Station (SAS)
Dual-Attachment Station (DAS)
Single-Attachment Concentrator (SAC)
Dual-Attachment Concentrator (DAC)
DAS - - port A)
and port B ( ( . , )
. DAS
[FDDI- Dual-Attachment Station [
SAS Concentrator ,SASs.
Concentrator Dual-Attachment , Single-Attachment -Concentrator
) (, SAS- concentrator- SAS.
concentrator- , , SAS
.SASs-
,FDDI- Token Ring
www.DigitalWhisper.co.il
FDDI :
Media Access Control (Medium )-
(, CRC) , Token- , frame-
.
Physical Layer Protocol , , .'
Physical Layer Medium ( Physical-Medium Dependent ) -
. , ,
Station Management ) ,
, , , - (
. ,
LLC-, FDDI
:
,FDDI- Token Ring
www.DigitalWhisper.co.il
Start Delimiter - -frame.
Frame Control - ) , -
frame - .)
Destination Address - , (Unicast ,)
. 6 . Broadcast (, Multicast)
Source Address - 6 , .
Data - , .
Frame Check Sequence - (CRC )
(, Ethernet- ) frame-
. frame, . frame-
End Delimiter - frame.
Frame Status - frame
.
www.DigitalWhisper.co.il

. FDDI-
) , . Ring Wrap-
(, Ring Wrapping (, )
- 2 Ring Wrapping, 3 , .
, 3) (, , 4
:
[ Ring Wrapping3 ]
FDDI ) (. ,
), ring wrapping, 4- 3
: (
[Ring Wrapping 4 3 ]
,FDDI- Token Ring
www.DigitalWhisper.co.il
9 2019 , 108
FDDI ) (, Ring Wrapping
"" FDDI, . ,
(segmentation , . )
.
Optical Bypass Switches " . ,
- optical bypass switch-
, . switch- ,
, switch-,
"" .
] frames- , Optical Bypass Switch 5 [
[4- 3 , Optical Bypass Switch-, 5 [
,FDDI- Token Ring
www.DigitalWhisper.co.il
CDDI - Copper Distributed Data Interface
, FDDI
( UTP) Unshielded Twisted Pair . ,
, ( STP) shielded twisted pair-
Copper , FDDI.
Distributed Data Interface.
. STP- UTP: CDDI ANSI
.
, (, CDDI: )
. ,
Unshielded twisted pair
; ,
.
Shielded twisted pair
- ,
.
optic-http://www.fiber- , STP- UTP]
use.html-cable-ethernet-unshielded-vs-components.com/shielded[
STP UTP FDDI
.
:
Scrambling - ,FDDI 1" ."
, twisted-pair wires
FDDI . ,
, , -
.
www.DigitalWhisper.co.il
00 2019 , 108
Encoding -
MLT-3 . pair wires-twisted
.20Mhz- ,
MLT-3 " 1" . 0, 1+, 0, 1-: ,MLT-
. " 0" , 3
Equalization - UTP.
[encoding-https://en.wikipedia.org/wiki/MLT_3: [
100Mbps CDDI, FDDI-
Twisted-Pair . 100 CDDI.
Physical Medium-Dependent TP-PMD ,Twisted-Pair Distributed Data Interface TP-
DDI (Fiber Distributed Data Interface.)
, Ethernet -
Token Ring -( Quality of Service) QoS Token Ring
, " ) hubs- Ethernet ,
, Ethernet Switch-. , 90%-, 60%- (
, . , Switch- -
) (
Full Duplex Ethernet (, (
.- ,
. FDDI , Ethernet,
, ) Ethernet CDDI
100Mbps )-Ethernet (-1Gbps , .)Token
Ring -Ethernet , Ethernet Unshielded
www.DigitalWhisper.co.il
02 2019 , 108
Twisted Pair ,Ethernet Switches ,Ethernet .
. Token Ring
4 Token RIng- 10Mbps Ethernet, 90-
16Mbps , .FDDI Backbone (
, (, Subnets LANs
. Ethernet FDDI, 100Mbps - -
100Mbps Fast Ethernet -
Token Ring 1Gbps Gigabit Ethernet,
FDDI .-Ethernet Token Ring ,
Ethernet , -Token Ring -FDDI .

, , , 14 -
'. ,
, ' , - .
, ,
', .
Ethernet
.

Fiber Distributed Data Interface (FDDI) Volume 34 of Fiber Optics Reprint Series, ISBN
1568510837, 9781568510835