Studiu Raul Timis

203

Transcript of Studiu Raul Timis

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  1/203

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  2/203

  STUDIU PRIVIND CALITATEA APEI RULUI TIMI,DE LA IZVOARE LA GRANIA CU SERBIA

  N CADRUL PROIECTULUI

  MSURI DE PROTECIE A RULUI TIMI STEP IIContract 411/Primria Caransebe/90964/30.12.2010/07

  Beneficiar: Primria Caransebe

  Executant: Universitatea Lucian Blaga din SibiuCentrul de Cercetare de Ecologie Aplicat

  Sibiu 2011

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  3/203

  Echipa de cercetare:

  Prof. dr. Erika Schneider team lider, expert n habitate

  Conf. dr. Angela Bnduc key expert, ecologia rurilor, macrozoobentos

  Conf. dr. Simona Oancea key expert, chimie, biochimie

  Conf. dr. Cristina Tnsescu key expert, economie dezvoltare durabil

  Prof. dr. Constantin Drgulescu non- key expert, flori vegetaie

  Lect. dr. Marioara Costea non- key expert, hidromorfologie i peisaj

  Prof. dr. Letiia Oprean non- key expert, microbiologie

  Lect. dr. Doru Bnduc non- key expert, ihtiologie

  Conf. dr. Ioan Srbu non- key expert, malacologie

  Dr. Laurean Gheorghe - non- key expert, GIS

  Asist. dr. Horea Olosutean non- key expert, nevertebrate acvatice, prelucrare

  statistic

  Dr. Mirjana Lenhardt non- key expert, ihtiologie

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  4/203

  CUPRINS

  1. INTRODUCERE........................................................................................................ .. 1

  2. METODE DE CERCETARE...................................................................................... .. 2

  3. BAZINUL TIMIULUI. CONSIDERAII GENERALE ................................................ 14

  4. ANALIZA MORFOHIDROGRAFICA SECIUNILOR............................................. 34

  5. ANALIZA CHIMICA APEI, SEDIMENTELOR I PETILOR................................. 48

  6. ANALIZA BACTERIOLOGICA APEI...................................................................... 56

  7. FLORA I VEGETAIA HIGROFILDIN BAZINUL VII TIMIULUI....................... 57

  8. HABITATE ................................................................................................................ 79

  9. COMUNITI PLANCTONICE ................................................................................. 88

  10. COMUNITI DE MACRONEVERTEBRATE BENTONICE................................... 98

  11. STUDIU FAUNISTIC, CHOROLOGIC I ECOLOGIC AL MOLUTELORACVATICE DIN RUL TIMI (SECTORUL DIN ROMNIA), CU OBSERVAIIASUPRA VALORII BIOINDICATOARE I A EFECTELOR IMPACTULUIANTROPIC ................................................................................................................... 101

  12. COMUNITI DE PETI ........................................................................................ 130

  13. CONCLUZII - EVALUAREA STRII ECOLOGICE A RULUI TIMI ..................... 180

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  5/203

  1. INTRODUCERE

  Din perspectiva sistemului socio-economic uman, apele curgtoare sunt elemente

  ale capitalului natural care ofer resurse: apa (utilizat ca ap potabil, menajer, nindustrie i agricultur), nisip, pietri, argile (utilizate ca materiale de construcii), resursebiologice, precum i servicii: reglarea climatului, reglarea regimului hidric al solului,absorbia reziduurilor deversate n ru, prin procesele de epurare natural, turism irecreere.

  Pentru gestionarea cursurilor de apn spiritul ideii de ecodezvoltare este necesarevaluarea capacitii de suport i de absorbie a acestora, deziderat posibil de atins numai

  n condiiile cunoaterii structurii i nelegerii modului de funcionare al acestor sistemeecologice.

  Studiul de fa are ca scop evaluarea strii ecologice a rului Timi (inclusivevaluarea calitii apei) pe teritoriul Romniei, de la izvoare pnla grania cu Serbia (241

  km), identificarea activitilor antropice cu impact semnificativ asupra rului i elaborareaunui program de msuri pentru managementul sustenabil al resurselor i serviciilorfurnizate de ru.

  Studiul a fost realizat n cadrul proiectului MSURI DE PROTECIE A RULUITIMI STEP II Contract 411/Primria Caransebe/90964/30.12.2010/07, de ctreUniversitatea Lucian Blaga din Sibiu Centrul de Cercetare de Ecologie Aplicat, nperioada iunie decembrie 2011.

  Specialitii implicai n elaborarea studiului:

  Prof. dr. Erika Schneider team lider, expert n habitate,

  Conf. dr. Angela Bnduc key expert, ecologia rurilor, macrozoobentos,

  Conf. dr. Simona Oancea key expert, chimie, biochimie,

  Conf. dr. Cristina Tnsescu key expert, economie dezvoltare durabil,

  Prof. dr. Letiia Oprean non- key expert, microbiologie,

  Prof. dr. Constantin Drgulescu non- key expert, flori vegetaie,

  Conf. dr. Laura Momeu - non- key expert, plancton,

  Lect. dr. Marioara Costea non- key expert, hidromorfologie i peisaj,

  Lect. dr. Doru Bnduc non- key expert, ihtiologie,

  Dr. Mirjana Lenhardt non- key expert, ihtiologie,Conf. dr. Ioan Srbu non- key expert, malacologie,

  Dr. Laurean Gheorghe - non- key expert, GIS,

  Asist. dr. Horea Olosutean non- key expert, nevertebrate acvatice, analiz

  statistic.

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  6/203

  2

  2. METODE DE CERCETARE

  Obiectivele studiului:

  - analiza regimului de scurgere i descrierea morfohidrografic;- analize chimice i ecotoxicologice ale apei, sedimentelor i petilor;- analiza bacteriologica apei;- descrierea vegetaiei acvatice i palustre;- descrierea tipurilor de habitate din Valea Timiului i a modului de utilizare a

  terenurilor;- descrierea structurii comunitilor acvatice: planctonice, bentonice i de peti;- evaluarea troficitii rului pe baza analizei clorofilei a.

  Pentru atingerea obiectivelor studiului n conformitate cu termenii de referin dincontract au fost selectate ase sectoare de ru (S1-S6, tab. 1, fig. 1) n care au fost

  evaluate caracteristicile morfohidrografice i din care au fost prelevate probe de ap nvederea analizei fizico-chimice, bacteriologice i analizei clorofilei a, probe de bentos iprobe de plancton (alge planctonice i zooplancton).

  Figura 1.Rul Timi poziia staiilor de prelevare a probelor.

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  7/203

  3

  Tabelul 1. Poziia sectoarelor analizate de-a lungul Rului Timi.Cod

  staiePoziie staie Altitudine Poziie GIS

  S1 Aval barajul Trei Ape 802 m N 4512, 875E 2208,847

  S2 Cheile Teregovei 354 mN 4511,264E 2218,308

  S3 Aval Caransebe 175 m N 4526,569E 2212,111

  S4 Cotei 116 m N 4544,181E 2151,222

  S5 ag 83 mN 4538,734E 2110,696

  S6 Amonte Grniceri 74 m

  N 4526,859

  E 2053,309

  Probele de ap, sediment i peti pentru analize ecotoxicologice (PCB, PAH,pesticide organoclorurate, As, metale grele Pb, Cd, Hg) au fost prelevate din trei seciuni

  S1, S3, S6.

  Figura 2.Imagine satelitara staiei S1(imagine SPOT 2007 pusa la dispoziie de Ministerul Mediului i Pdurilor)

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  8/203

  4

  Figura 3.Imagine satelitara staiei S2.(imagine SPOT 2007 pusa la dispoziie de Ministerul Mediului i Pdurilor)

  Figura 4.Imagine satelitara staiei S3.(imagine SPOT 2007 pusa la dispoziie de Ministerul Mediului i Pdurilor)

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  9/203

  5

  Figura 5.Imagine satelitara staiei S4.(imagine SPOT 2007 pusa la dispoziie de Ministerul Mediului i Pdurilor)

  Figura 6.Imagine satelitara staiei S5.(imagine SPOT 2007 pusa la dispoziie de Ministerul Mediului i Pdurilor)

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  10/203

  6

  Figura 7.Imagine satelitara staiei S6.(imagine SPOT 2007 pusa la dispoziie de Ministerul Mediului i Pdurilor)

  Au fost prelevate trei serii de probe, n lunile iunie, august i noiembrie 2011.Inventarierea florei i vegetaiei acvatice i palustre s-a realizat prin metode

  standard, n timpul deplasrilor n teren de-a lungul rului.

  Programul i metodele de prelevare a probelor sunt prezentate sintetic n tabelul 2.

  Tabelul 2.Programul i metodele de lucru pe teren.Activitate Metoda de prelevare/indicatori determinai Dinamica n spaiu

  i timpPrelevareaprobelor desediment

  Prelevarea probelor de sediment pentru analizachimic PCB, PAH, pesticide organoclorurate,Pb, Cd, Hg, As, uleiuri mineralePrelevare conform ISO 566-12/1995 Water quality

  Sampling Part. 12: Guidance on sampling ofbottom sediments

  S1, S3, S6iunie, august,noiembrie 2011de la 20 cmadncime

  Prelevareaprobelor de ap

  Prelevarea probelor de apprin metode standard,pentru analiza: PCB, PAH, pesticideorganoclorurate, uleiuri minerale

  S1, S3, S6iunie, august,noiembrie 2011

  Prelevareaprobelor depeti

  Prelevarea probelor de peti pentru analizabioacumulrii poluanilor, prin electronarcoz

  Aqua Tech, de tip IG 600 T pentru cursulsuperior i IG 1300 pentru cel mijlociu i inferiorEN 14011: 2003 Water quality - Sampling of fishwith electricity

  S1, S3, S6iunie, august,noiembrie 20115 indivizi /staie/lun

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  11/203

  7

  Prelevareaprobelor de ap

  Prelevarea i conservarea probelor de apprinmetode standard, pentru analiza: NO2

  -, NO3-,

  NH4+, Cl-, CCO-Mn, CCO-Cr, CBO5, O2,

  suspensii.Prelevarea probelor de ap, conform metodeistandard, pentru analiza bacteriologic.Prelevarea probelor de appentru analizaclorofilei a

  S1, S2, S3, S4, S5,S6iunie, august,

  noiembrie 2011

  Prelevareaprobelor deplancton

  Prelevarea probelor de alge planctonice 0,5 lap, conservare n formaldehid4%Prelevarea probelor de zooplancton cu fileulplanctonic standard cu ochiuri de 90 m,conservare n formaldehid4%.

  S1, S2, S3, S4, S5,S6iunie, august,noiembrie 2011

  Prelevareaprobelor debentos

  Prelevarea probelor de bentos cu bentometrul detip Surber cu suprafaa utilde 887 cm2,conservare n formaldehid4%.

  S1, S2, S3, S4, S5,S6, 5 probe dinfiecare staie, nfiecare campaniede prelevare -iunie, august,noiembrie 2011

  Analizastructurii

  comunitilorde peti

  Capturarea ihtiofaunei prin electronarcoz(AquaTech, de tip IG 600 T pentru cursul superior i

  IG 1300 pentru cursul mijlociu i inferior)EN 14011:2003 Water quality Sampling of fishwith electricity

  S1, S2, S3, S4, S5,S6

  iunie, august,noiembrie 2011

  Descriereahabitatului

  Conform protocolului River Habitat Survey (RHS)CEN/TC 230 N0463, Water quality Guidancestandard for assessing the hydromorphologicalfeatures of rivers

  S1, S2, S3, S4, S5,S6

  Coordonatele punctelor de prelevare au fost identificate cu ajutorului GPS-ului

  Garmin 60 GSX, n proiecie WGS84.Hrile au fost realizate n programul ArcGIS 9.3, utiliznd sistemul de proiecienaional, respectiv Stereo 1970 i imaginile satelitare SPOT 2007 puse la dispoziie dectre Ministerul Mediului i Pdurilor.

  2.1. Metodologia utilizatpentru evaluarea caracteristicilor morfohidrografice

  Elaborarea studiului morfohidrografic s-a bazat pe baza unei documentribibliografice de specialitate, pe cercetarea n teren, pe culegerea, inventarierea iinterpretarea informaiilor furnizate de cercettori, de instituiile specializate sau delocalnici.

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  12/203

  8

  Observaia s-a utilizat att n etapa de documentare observa ia indirect, darmai ales n campaniile de teren observaia direct. Aceasta a fost orientat spre

  nscrierea elementelor cantitative i calitative specifice unitilor de relief cuprinse n

  limitele bazinului Timiului, aciunii diferiilor ageni, msurtori directe ale formelor dedetaliu din albie, analiza fenomenelor i proceselor geomorfologice i a condiiilor demediu n care se realizeazmodelarea fluviatili nu numai. S-au realizat msurtori devitez a apei i determinri morfometrice ale albiei minore n seciuni reprezentative:lime, adncime, pe baza crora s-au calculat debite. Pentru analiza condiiilor demodelare s-a recurs la hri geologice la scara 1:200 000 i topografice scara 1:50 000.

  Analiza reelei hidrografice de suprafaa constat n prelucrarea graficcu ajutorulMathcad (Srbu, 1996) a datelor morfometrice culese din teren, calcularea debitelor prinmetoda seciune - vitezi interpretarea rezultatelor. Elementele morfohidrografice au fostanalizate pe cele ase seciuni alese din amonte spre aval, evideniind fenomeneledominante i tendinele de evoluie. Pentru exemplificare i susinerea afirmaiilor s-a

  recurs la prelucrri grafice, cartografice i fotografii.n caracterizarea hidrologic a bazinului s-a urmrit regimul scurgerii medii,minime i maxime i parametrii scurgerii solide pe baza datelor hidrologice culese dinanuarele hidrologice i din monografia hidrologic Rurile Romniei elaborate de INMH(1971), date actualizate pe baza unor lucrri mai recente (Panu, 2009; Linc, 2002).

  Analiza scurgerii lichide i solide a fost extinsla nivelul bazinului, urmrindu-se corelaiacu altitudinea. S-a analizat scurgerea medie specifici distribuia anotimpuala acesteia.Situaiile de risc hidrologic au fost semnalate prin analiza fenomenelor scurgerii maxime iminime.

  Analiza morfohidrografica fost realizat n corelaie cu alte elemente: vegetaiaspontan, utilizarea terenurilor, amplasarea i extinderea aezrilor umane i a cilor de

  comunicaie, exploatarea resurselor naturale (barri / amenajri hidrotehnice, excavaii iexport de materiale din albie, tierea zvoaielor, punat regim normal sau excesiv,spaii de agrement). Pentru stabilirea msurilor de management a fost necesarconsultarea legislaiei n vigoare.

  2.2. Metode pentru analiza caracteristicilor fizico-chimice i bacteriologiceale apei

  Prelevarea, conservarea i analiza probelor s-a realizat conform metodelorstandard, prezentate n tab. 3 (Curtean-Bnduc, 2001).

  Au fost determinai indicatori ai regimului de oxigen (oxigen dizolvat, CBO5), pH-ul,

  conductivitatea, reziduu fix, cantitatea de sruri (fosfai, sulfai, azotii, azotai, amoniu,cloruri), consumul chimic de oxigen (CCO-Cr), cantitatea de metale grele (cadmiu, mercur,arsen).

  Determinarea oxigenului dizolvat, a pH-ului i a temperaturii apei s-a fcut la loculde prelevare a probelor, cu ajutorul aparatului electronic portabil MultiLine pH-oxi.

  Valorile reper pentru analiza fizico-chimica apelor au fost preluate din Clasificareaapei de suprafa, n conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996 i O.M. nr. 1146 din12.10.2002 privind aprobarea Normativului privind obiectivele de referin pentruclasificarea calitii apelor de suprafa, valori redate n tab. 4.

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  13/203

  9

  Tabelul 3. Standardele pentru analiza chimica apei.

  Tabelul 4.Valorile indicatorilor fizico-chimici corespunztoare claselor de calitateale apelor de suprafa.

  Clasa de calitateNr.

  crt.

  Indicatori

  fizico-chimici

  Unitate

  demsur I II III IV V

  1 O2 mg/l 7 6 5 4 0,54 Cd mg/l 0,05 0,1 0,2 0,5 >0,55 SO42 mg/l 80 150 250 300 >3006 NH4+ mg/l - 0,2 0,3 0,5 >0,57 NO3 mg/l 1 3 6 15 >158 NO2 mg/l 0,01 0,06 0,12 0,3 >0,3

  9 Cl- mg/l - 100 250 300 >30010 CCO-Cr mg/l O2 10 25 50 125 >12511 CCO-Mn mg/l O2 5 10 20 50 >5012 CBO5 mg/l O2 3 5 10 25 >2513 Reziduu fix mg/l - 500 1000 1300 >130014 As mg/l 0,1 1 2 5 >515 Hg mg/l 0,05 0,1 0,15 0,3 >0,3

  Nr. crt. Indicator Metoda de analiz

  1 O2 dizolvat STAS 6536 - 87

  2 PO4- STAS 3265 - 86

  3 SO42-

  STAS 3069 - 87

  4 NH4+

  STAS 6328 - 85

  5NO3

  -

  SR ISO 7890 - 1:1998SR ISO 7890-1:1998

  SR ISO 7890 - 2:1998

  SR ISO 7890 - 3:1998

  6 NO2-

  STAS 3048/2 - 90

  7 Cl-

  STAS 3049 - 88

  8 CCO-Mg

  9 CCO-Cr

  STAS 3002 - 85

  10 Pb STAS 6362 - 85

  11Cd

  STAS ISO 5961STAS 11184 - 78

  12 As STAS 7885 - 67

  13 Hg STAS 10267 - 89

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  14/203

  10

  Analiza bacteriologic efectuat a urmrit determinarea numrului probabil debacterii termotolerante (coliformi fecali).

  Principiul metodeiPrezena n apa bacteriilor coliforme termotolerante indico contaminare recentcu fecale. Prezena n ap a bacteriilor coliforme termotolerante se pune n evidenplecnd de la eprubetele pozitive (fermentate) din testul prezumtiv pentru bacteriicoliforme totale, prin confirmare ntr-un mediu de culturselectiv lichid: Bulion billactozbromcrezol purpur (mediu MacConkey) sau Bulion billactozverde briliant (mediu BBLV)la temperatura de 440C, dup o incubare de 24 h. Virarea culorii mediului n galben(acidifiere), concomitent cu producerea de gaz ca urmare a fermentrii lactozei n tuburilede fermentaie, indicprezena coliformilor fecali.

  Stabilirea numrului probabil de coliformi fecali/100 cm3Determinarea num

  rului probabil de bacterii coliforme termotolerante la 100 cm3

  probde apse face cu ajutorul tabelelor statistice, n funcie de tipul apei i de cantitateade apanalizat, lundu-se n considerare flacoanele i eprubetele confirmate.

  Clase de calitate a apei n funcie de indicatorii microbiologici:Indicator* / Cl. I-a / Cl. II-a / Cl. III-a / Cl. IV-a / Cl. V-aColiformi totali / 500 / 10000 / - / - / -Coliformi fecali / 100 / 2000 / - / - / -* numr probabil de colonii/100 ml

  Determinarea cantitativa clorofilei as-a realizat prin metode analitice validate,att spectroscopice, ct i fluorimetrice.

  Determinarea spectrofotometric a coninutului acestui pigment presupunerealizarea unor etape analitice care includ:

  - colectarea probelor de ap n condiii specifice (temperatursczut, recipieni deculoare brun);

  - filtrarea la vid a probelor de appe membran filtrant (din fibre de sticl) pentruizolarea i concentrarea planctonului vegetal i a altor materii n suspensie;

  - extracia pigmenilor din reziduul filtrat ntr-un solvent organic validat;- centrifugarea extractelor;- dozarea spectrometrica clorofilei adin extract.

  Deoarece ntr-o prob se pot afla att pigmenii clorofilieni ct i produii lor dedegradare, analiza detaliat a compoziiei pigmenilor poate mbunti semnificativcunoaterea compoziiei i fiziologiei fitoplanctonului.

  Concentraia clorofilei a i a feopigmenilor s-a determinat conform metodeiprevzute n SR ISO 10260 / 1996.

  Probele de ap au fost filtrate la vid pe filtre din fibre de sticl (discuri 0,7 mWhatman 35 mm diam.). Extracia pigmenilor s-a realizat cu etanol 90%. S-a realizatdeterminarea spectrofotometric a clorofilei a (spectrofotometru T80 UV/VIS PGInstruments LTD). Calculul rezultatelor s-a realizat pe baza absorbanelor corectate(diferenei absorbanelor msurate la 665nm i 750nm), nainte (a) i dup acidifiereaprobelor cu HCl 1 M (b).

  Clorofila a(mg/m3) = [29,62 (A665aA665b) x Ve] / VsFeofitina a (mg/m3) = [20,73 x A665bx Ve] / Vs

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  15/203

  11

  Metode pentru analiza PCB, PAH, pesticidelor organoclorurate i metalelorgrele n ap, sediment i peti

  n tabelul 5 sunt prezentate metodele analitice validate utilizate pentru evaluarea

  cantitativa bifenililor policlorurai (PCB) i a hidrocarburilor policiclice aromatice (HAP).

  Tabelul 5.Metode de evaluare PCB i PAH.Parametru Metod

  Bifenili policlorurai n:- ap

  - sediment- esutul petilor

  SR EN ISO 6468/2000

  Hidrocarburi policiclice aromate n:- ap

  - sediment

  - esutul petilor

  SR EN ISO 6468/2000

  2.3. Metode pentru analiza structurii comunitilor acvatice

  Probele cantitative de bentos au fost colectate cu bentometrul de tip Surber cusuprafaa utilde 887 cm2i fileu cu ochiuri de 250 . Conservarea materialului prelevats-a fcut n soluie de formaldehid 4% tamponat cu bicarbonat de sodiu. Separareaorganismelor de sediment s-a fcut n laborator, prin splare pe site. Materialul biologic afost triat la lupa binocularZeiss (65X), au fost numrai indivizii aparinnd fiecrui grupsistematic. Dup triere, materialul a fost conservat n alcool etilic 70% i se afl ncoleciile laboratorului de Hidrobiologie al Universitii Lucian Blaga din Sibiu.

  Pentru analiza algelor planctonice, din fiecare sector de ru considerat, a fostprelevat un volum de 0,5 l ap, probele au fost conservate n formaldehid 4%, au fostconcentrate prin sedimentare i au fost analizate n laborator la microscopul optic.

  Probele cantitative de zooplancton au fost colectate cu fileul planctonic standard, cuochiuri de 90 m, prin filtrarea a 100 l ap, au fost conservate n formaldehid 4% ianalizate n laborator la microscopul optic.

  Capturarea ihtiofaunei a fost realizatprin electronarcoz(Aqua Tech, de tip IG 600T pentru cursul superior i IG 1300 pentru cursul mijlociu i inferior) n unitatea de timpde o or i unitatea de efort. Dup numrarea indivizilor aparinnd fiecrei specii i

  nregistrarea acestor date, indivizii capturai au fost eliberai n habitatul din care au fostcapturai.

  2.4.Indicele biotic Hilsenhoff (IBH) pentru evaluarea strii ecologice a rului

  Acest indice se bazeazpe tolerana difereniatla poluarea organica grupelor demacronevertebrate bentonice.

  N

  tn

  IBH

  m

  i

  ii 1

  *

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  16/203

  12

  IBH indicele biotic Hilsenhoff;ni numrul de indivizi aparinnd fiecrui grup taxonomic considerat;N numrul total al indivizilor din prob;

  ti nota toleranei la poluare atribuitfiecrui grup sistematic considerat;ti ia valori cuprinse ntre 1 i 10, 1 se atribuie pentru cea mai sczuttoleranlapoluare, iar 10 pentru tolerana cea mai mare la poluare.

  Notele toleranei la poluare atribuite grupelor considerate n cazul acestui studiusunt: Plecoptera 1; Ephemeroptera 3,5; Anisoptera 2, Zygoptera 7; Trichoptera(excepie Hydropsychidae) 1,8; Hydropsychidae 3,8; Coleoptera 4,6; Chironomidae(exceptnd Chironomus sp.) 5; Chironomus sp. 8; Tipulidae 3; Amphipoda 4,Isopoda 6, Oligochaeta (exceptnd Tubifex sp.) 8; Tubifex sp. 9,5; Hirudinea 8;Turbellaria 6, Ancylus fluviatilis 4,5. (D. M. Rosenberg, V. H. Resh, 1993)

  n funcie de valorile indicelui Hilsenhoff se disting 7 clase de calitate a apei (tab. 6).

  Tabelul 6.Clasele de calitate a apei n funcie de valorile indicelui Hilsenhoff.HBI Calitatea apei Grad de poluare

  organic< 3,75 excelent nu existpoluare

  organic3,76 4,25 foarte bun poluare organicfoarte

  slab4,26 5,0 bun poluare organic

  slab5,01 5,75 acceptabil poluare organic

  moderat5,76 6,50 nesatisfctoare poluare organic

  substanial6,51 7,25 slab poluare organic

  grav7,26 10,0 foarte slab poluare organic

  sever

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  17/203

  13

  Bibliografie

  Arvola, L., Spectrophotometric determination of chlorophyll a 1981 and phaeopigments in

  ethanol extractions.Ann. Bot. Fennici18: 221227.Curtean-Bnduc A., 2001, Practicum de hidrobiologie, Ed. Mira Design Sibiu, 120 pg.Diaconu, C., erban, P. (1994), Sinteze i regionalizri hidrologice, Edit. Tehnic,

  Bucureti.Edler, L. (ed.), 1979, Recommendations on methods for marine biological studies in the

  Baltic Sea. Phytoplankton and chlorophyll. Baltic Marine Biologists. Publication 5.38 p.

  ISO 10260/1996 Water Quality - Measurement of biochemical parameters. Spectrometricdetermination of the chlorophyll-a concentrations. ISO 10260, InternationalOrganization for Standardization, Geneva.

  Jespersen, A. M. & K. Christoffersen, 1987, Measurements of chlorophyll-a from

  phytoplankton using ethanol as extraction solvent.Arch. Hydrobiol. 109: 445-454.Linc, Ribana, 2002, Culoarul Timi Cerna, Edit. Universitii din Oradea.Panu, H., 2009, Modernizarea sistemului hidrotehnic Timi Bega, Edit. Politehnica,

  Timioara.Rosenberg D. M., Resh V. H., 1993, Freshwater biomonitoring and benthic

  macroinvertebrates, Chapman and Hall. London.Srbu, I., 1996 Programe pe calculator pentru asistarea studiilor de speoclimatologie.

  Cercetri speologice, Ministerul Tineretului i Sportului, Clubul Naional de Turismpentru Tineret, Bucureti,4, pp. 70 - 82.

  tef, V., Costea Marioara, 2006, Hidrologie aplicat, Edit. Universitii Lucian Blaga dinSibiu.

  Ujvari, I., 1972, Geografia apelor Romniei, Edit. tiinific, Bucureti.* * *, 197), Rurile Romniei. Monografie hidrologic, Edit. INMH, Bucureti.* * * Legea apelor 170/1996.

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  18/203

  14

  3. BAZINUL TIMIULUI. CONSIDERAII GENERALE

  Timiul este principala arterhidrograficdin partea de sud-vest a Romniei. Ruli are obria pe versantul estic al Munilor Semenic la o altitudine de 1135 m sub vrfulPiatra Goznei (1145 m). Cursul Timiului depete frontiera de stat a Romniei i sevars n Dunre pe teritoriul Serbiei, n aval de Belgrad, la Panevo. Lungimea total acursului este de 359 km, din care 241,2 km pe teritoriul Romniei (de la izvor i pn laieire din ar, la Grniceri).

  Plecnd de la premisa c bazinul hidrografic condiioneaz viaa rului (INMH,1971, p. 20), n cele ce urmeaz vom realiza o descriere a sistemului hidrografic alTimiului.

  Bazinul hidrografic al Timiului face parte din sistemul hidrografic al Dunrii idreneazo suprafatotalde 7319 kmp, din care 5795 kmp pe teritoriul naional (INMH,

  1971), ca parte a sistemului hidrografic Banat (fig. 8). Bazinul hidrografic al Timiului faceparte din categoria bazinelor mari i complexe, suprafaa bazinului de recepiesuprapunndu-se peste uniti de relief distincte: muni, dealuri, cmpie. Forma bazinuluieste alungitpe direcia est-vest, cu o evidentasimetrie n sectorul superior i mijlociudatorat diferenelor de lungime a afluenilor. Astfel, n sectorul superior, bazinulhidrografic are o formoval, rul are o direcie generalde curgere sud-nord i afluenimai lungi pe partea dreapt (Pr. Rece, Sebe, Bistra) i mai scuri pe partea stng. nsectorul mijlociu Timiul are o direcie general de curgere est vest, iar bazinul are oform trapezoidal cu baza mare la nord i cu o puternic asimetrie de stnga datoritafluenilor mai numeroi i mai lungi (Pogni, Lanca-Brda, Brzava i Moravia) (fig. 8).

  Pogan

  is

  Bega

  TIMIS

  Bistra

  Sebes

  PoianaMarului

  FenesTIMIS

  Teregova Rece

  Tau

  V.M

  are

  Timisan

  a

  Surgani

  Iarcos

  Timisu

  Mort

  Lanca-BardaTIM

  IS

  TIMIS

  Timis

  at

  Barzav

  a

  Barzava

  Moravita

  Barda

  0 30 km

  BAZINUL TIMISULUI PE TERITORIUL ROMANIEI

  L. Valiug

  L. Gozna

  L. Trei Ape

  Timisoara

  Lugoj

  Caransebes

  Otelu Rosu

  Resita

  Bocsa

  Deta

  Gataia

  Buzias

  Ciacova

  1.

  2.

  Legenda

  Frontiera de stat a Romaniei

  Limita bazinului hidrografic pe teritoriul Romaniei

  Retea hidrografic

  Lacuri de acumulare

  Asezari urba ne

  1. Canal de alimentare Timis-Bega

  Canal de descarcare Bega-Timis2.

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  19/203

  15

  Figura 8.Sistemul hidrografic Timii forma bazinului pe sectoare.

  Sectorul inferior se desfoar n afara granielor Romniei. Din suprafaa

  bazinului pe teritoriul Romniei, macroversantul drept ocup47% cu o suprafade 2745kmp, iar macroversantul stng 53% cu o suprafade 3050 kmp.Elementele de ordin morfometric care vizeazbazinul Timiului sunt cumulate n

  tabelul 7.

  Tabelul 7.Elemente de morfometrie bazinul TimiuluiBazinul hidrografic

  Rul PunctDist. de laizvor (km)

  Altitud.punct (m) F (km2) H med (m)

  I med(m/km)

  Timi izvor 0 1135 - - -Timi Sadova 36,8,8 295 559 933 309

  Timi Petronia 47,7 245 740 847 293Timi Caransebe 60,0 200 1072 769 286Timi Confl. Bistra 71,7 184 2032 782 299Timi Lugoj 116,4 117 2706 665 258Timi Confl.

  Chevere169,5 96 3614 533 201

  Timi Confl. Pogni 174,0 95 4413 475 178Timi ag 194,1 82 4493 468 175Timi Frontier 241,2 72 5795 415 151

  Sursa: Ujvari I., 1972, verificat n sursele INMH i analitic, pe harta topografic scara1: 25 000.

  Bazinul superioral Timiului reprezintcirca 20% din suprafaa de recepie de peteritoriul Romniei i cuprinde parial suprafee din unitile montane ale Munilor Banatului(stnga), arcu - Muntele Mic i Poiana Rusc (dreapta) i culoarul Timi-Cerna. Cursulsuperior al Timiului se formeazprin confluena a patru praie: dinspre sud Semenicul(considerat izvorul principal), cu o suprafade recepie de 29 kmp i o lungime de 10 km,dinspre vest Grditea, cu o lungime de 7 km i o suprafa de recepie de 20 kmp idinspre nord Brebul i prul Lung, cu o lungime de 5, respectiv 6 km i o suprafade 15,respectiv 16 kmp. Aportul de api poziia acestei convergene hidrografice ntr-o zonmontan cu potenial hidroenergetic (pante accentuate i vale ngust) au favorizatamenajarea lacului de acumulare Trei Ape. Aval de acumulare, Timiul curge pe direcie

  nord-vest sud-est, pe o lungime de circa 25 km pnla Teregova, descriind o vale tipicmontancu caracter de defileu, spatn isturi cristaline, cu energie de relief mare (300m/kmp), cu pante accentuate ale versanilor (15o- > 60o) i ale albiei (panta medie de 20m/km).

  La Teregova, Timiul face un cot de 90o, i schimbdirecia de curgere spre nordi intr n culoarul tectonic Timi-Cerna. Bazinetul depresionar suspendat al Teregoveiconstituie, de altfel, o arie de convergenhidrograficimportant, parte a acestui culoartectonic, unde Timiul primete pe dreapta rurile Teregova, din Munii Semenic (F = 51kmp; L = 16 km), Criva (F = 14 kmp; L = 6 km), dinspre Domanea i mai n aval, PrulRece, din Munii arcu. Aval de confluena cu Prul Rece, Timiul intrntr-un sector dechei Cheile Teregovei, cu o lungime de 6,2 km, iar n aval de Armeni, ntr-un alt sector

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  20/203

  16

  mai scurt de chei Cheile Armeniului de 2,5 km. n aval de acest sector de chei, rulintr n depresiunea Caransebe depresiune neogen cu aspect de golf intracarpatic(Linc, 2002, p.59), unde cursul Timiului, cu pante de 4 8 m/km, capt un caracter

  divagant (Ujvari, 1972, p.342).n sectorul superior, respectiv n culoarul tectonic Timi-Cerna, ntre Teregova ipnaval Caransebe, Timiul primete aflueni cu scurgere permanentatt din Muniiarcu Muntele Mic (macroversantul drept): Fenecu afluentul su de stnga Prul Alb,

  Armeni, Ilova, Groapa Copaciului, Bolvania, Zlagna, Sebe, Valea Satului, Bistra, ct idin Munii Semenicului (macroversantul stng): Slatina, Buconia, Valea Rpelor, ValeaMare. Aproape toi afluenii din regiunea de munte sunt scuri, cu un puternic caractertorenial al scurgerii impus de pant i regimul de alimentare. Cei mai reprezentativiaflueni sunt pe dreapta Timiului: Prul Rece (Hidegel) (F = 177 kmp; L = 38 km) dinMunii arcu, cu obrie la 1750 m sub Vf. Cleanu, Feneul (F = 134 kmp; L = 25 km) iSebeul (F = 142 kmp; L = 23 km), care i au obria sub vrfurile care alctuiesc

  aliniamentul Pleaa (1413 m) Vrateca (1386 m) - Muntele Mic (1801 m) i cel maiimportant afluent al su - Bistra (F = 908 kmp; L = 46,2 km), cu obrii la altitudini de 1900m, n circurile glaciare de pe rama nordica Munilor arcu (Vf. Pietrii, 2192 m)i n MuniiPoiana Rusc.

  Bazinul mijlociu al Timiului cuprinde uniti de relief cu altitudini mai reduse:Dealurile Lugojului, la nord-est de oraul Lugoj, i Dealurile Pogniului, la sud de Lugoj,Cmpia Lugojului, ntre confluena cu Bistra i confluena cu Timiana, i Cmpia Timiului,de la Hitia spre vest pn la grania de stat a Romniei. Confluena Bistrei cu Timiuleste marcatde un con de dejecie de dimensiuni foarte mari, dezvoltat aproape pn lagrania de stat a Romniei cu Serbia (Ujvari, 1972, p.343), con care a determinat, alturide neotectonici mpingerea exercitatde afluenii de stnga, abaterea spre dreapta a

  cursului Timiului n sectorul mijlociu.n Cmpia Lugojului, Timiul primete pe dreapta Ndragul (F = 136 kmp; L = 33,6km), care dreneazparial Munii Poiana Rusci dealurile piemontane ale Lugojului, iarpe stnga o serie de aflueni scuri, cu obriile n dealurile piemontane ale Pogniului dela sud: Macica (F = 77 kmp; L = 20 km), Vna Secneasc (F = 72 kmp; L = 13 km),Vna Mare, Spaia, tiuca i Timiana (F = 434 kmp; L = 47 km). n acest sector cmpiapiemontanare altitudini de 140 160 m i scade altitudinal spre vest la 100 110 m,valea se lrgete, cursul meandreaz puternic, iar caracterul divagant al cursului seaccentueazn condiiile unei pante medii de 1,6 m/km (Ujvari, 1972, p. 342).

  La vest de Hitia, Timiul intrn Cmpia Timiului, o cmpie aluvialholocendedivagare (Geografia Romniei, vol. IV, 1992, p. 134) situatla o altitudine de 75 95 m i

  ale crei limite spre celelalte subuniti ale Cmpiei Banatului nu sunt evideniate n peisaj.Aceasta are o nclinare generalde la est la vest i corespunde unei arii de subsidenactivmanifestattot timpul cuaternarului i n prezent (Geografia Romniei, vol. IV, 1992,p. 134). Subsidena, care are o intensitate de 1 2,5 mm/an i panta redus(1 0,45 0,15 m/km), determin o mobilitate deosebit a reelei hidrografice, evideniat prin:despletiri, meandrare puternic, meandre i brae prsite, divagarea cursurilor de ap,prezena unor suprafee cu excedent de umiditate. Agradarea albiilor minore i nlareapatului albiei au determinat curgerea rurilor deasupra nivelului cmpiei. Acest lucru a avutca i consecine inundarea Cmpiei Timiului de ctre cele doururi importante: Bega iTimiul. Aceste caracteristici morfo-hidrografice au fost treptat anihilate prin intervenia

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  21/203

  17

  antropic nceput n secolul XVIII, prin rectificarea i ndiguirea cursurilor, asanareasuprafeelor mltinoase, construcia unor canale de legturntre ruri.

  n acest sector de cmpie, bazinul hidrografic al Timiului i pstreazasimetria

  de stnga i tendina de abatere spre dreapta. Acestea sunt evideniate de lungimeaafluenilor de stnga, de despletirile Pogniului i de divagarea Timiului ntre Urseni iCrai Nou i prsirea vechiului curs Timiul Mort. Aval de Hitia, afluenii de dreapta suntmai puin importani, au suprafee mai mici i sunt autohtoni Cmpiei Timiului: IarcoiTimia, cu afluentul lui, Bega Mic. Pe stnga ns, Timiul primete urmtorii aflueni:Timiina, urgani, Pogni (F = 696 kmp, L = 100,2 km), cu obriile n dealurilePogniului i Lanca-Brda (F = 485 kmp, L = 45 km), un afluent autohton cmpiei, caredin cauza pantei reduse a albiei se confruntcu o serie de riscuri hidrologice cauzate defenomenul de remuu din zona de confluencu Timiul (Ujvari,1972, p.346).

  Asimetria de stnga n bazinul mijlociu se mai datoreazi rurilor Brzava (F =971kmp; L = 127 km) i Moravia (F = 445 kmp; L = 34 km), care se vars n Timipe

  teritoriul Serbiei. Caracteristicile lor morfo-hidrografice sunt similare Timiului, cu pantemari n sectorul montan, ceea ce a favorizat exploatarea hidroenergetic, i cu pantereduse n sectorul deluros i de cmpie, ceea ce a favorizat divagarea cursurilor istagnarea apelor. Pe Brzava s-au realizat amenajri din perioada 1901 1909 i ulterior

  n 1947, n scopul obinerii de energie electric necesar combinatului siderurgic de laReia: complexul hidroenergetic Grebla i Brazova, deservite de lacul Vliug,hidrocentralele Crivaia i Crinicel, deservite de aduciuni din bazinele Nerei i TimiuluiSuperior i de lacul Gozna, etc. Brzava a fost i ea ndiguit nc din secolul al XVIII,digurile de pe cele dou maluri depesc o lungime de 15 km i au rol de aprare

  mpotriva inundaiilor.Bazinul inferior al Timiului se desfoar pe teritoriul Banatului Srbesc. Din

  punct de vedere morfohidrografic acesta pstreaz aceleai caracteristici: subsidenaactiv, meandrarea puternici prezena proceselor hidrodinamice staionare ca urmare apantei foarte slabe. Pe teritoriul Serbiei, Timiul este amenajat i face parte din sistemulhidrografic Dunre Timi Dunre.

  3.1. Regimul de alimentare

  Regimul de alimentare, ca de altfel i cel de scurgere n sistemul fluvial alTimiului pe cele dou sectoare de pe teritoriul Romniei - superior i mijlociu, suntinfluenate de regimul climatic, de condiiile de relief, de structura geologici constituiapetrografic, de gradul de acoperire cu vegetaie i tipul covorului vegetal, i. nu n ultimul

  rnd, de modul de folosinal terenurilor i de activitatea antropicspecificunitilor derelief.Regimul de alimentare al rului Timii al afluenilor acestuia corespunde celor

  dou mari uniti fizico-geografice peste care se suprapune bazinul: Carpaii i CmpiaBanatului. Tipul de alimentare al reelei hidrografice este mixt: din topirea zpezilor, dinploi i din apele subterane, fiind amplu difereniat pe cele dou mari sectoare. Oimportandeosebit n alimentarea reelei hidrografice din bazinul Timiului o au factoriicomplementari: gradul de acoperire cu vegetaie (tip, densitate), gradul de permeabilitateal substratului, gradul de insolaie al suprafeelor.

  Regimul de alimentare subteran este moderat pe toat suprafaa bazinului,participnd la scurgerea medie multianualcu circa 25 - 35% n bazinul montan i cu circa

  15 - 20% n bazinul deluros i sub 15% n cmpie. n bazinul carpatic al Timiului, apele

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  22/203

  18

  subterane apar sub forma unor complexe acvifere a cror formare este condiionat detipul de roc. Datfiind extensiunea bazinului n cadrul Munilor arcu i Munilor Semenic,care aparin Pnzei Getice, ponderea cea mai mare o are complexul acvifer al rocilor

  metamorfice. Aceste roci sunt practic impermeabile, ns, sistemul complex de falii, fisurii planuri de istuozitate, unele dintre ele deschise i necolmatate de material argilos,permite infiltrarea i circulaia gravitaionalsubteranprin masa rocilor a apelor provenitedin topirea zpezii i din ploi. n depresiunea Caransebe, aportul subteran se ridic la35% din scurgerea medie anualdatoritcapacitii mari de acumulare a apelor subteranela periferia munilor n glacisuri, piemonturi i n terase.

  n bazinul mijlociu, apele subterane prezint caracteristici aparte fa de celcarpatic. Apele freatice sunt cantonate sub form de pnze n complexul depozitelorpiemontane din dealurile Lugojului sau din Dealurile Pogniului, care prezint strateacvifere captate la adncimi de 10 - 15 m, evideniate prin izvoare de ape potabile la bazaglacisurilor i a conurilor de dejecie. Constituia petrografic este dat de pietriuri i

  bolovniuri foarte mari ca dimensiune, nglobate ntr-o masnisipoasi argilo-nisipoascu permeabilitate ridicat. Alimentarea din subteran este specificn sezonul cald al anuluii iarna, i se asociaz unor debite minime anuale. n regiunea de cmpie, reeauahidrograficse alimenteazslab spre moderat din freatic.

  Alimentarea superficial se realizeaz din topirea zpezilor i din ploi, iconstituie elementul esenial i predominant procentual i cantitativ fa de surselesubterane 40 60% din scurgerea total, mai ales n bazinul superior, unde determinoscurgere permanenti relativ echilibrata reelei hidrografice tot timpul anului. Primvara,

  n urma topirii timpurii a zpezilor, apar apele mari de primvar(martie aprilie), care semenin relativ ridicate pn la topirea total a zpezii. Acestea sunt urmate de viiturileprovenite din ploi n intervalul mai - iulie i apele mari pluvio-nivale (n aria montan) i

  pluviale (n depresiunea Caransebe) de la nceputul verii. Regimul de alimentare dinsurse superficiale se ncadreaz tipurilor de alimentare predominant nival moderat nbazinul superior (alimentarea din zpezi reprezint circa 40 - 60% la altitudini de peste1000 m), pluvio-nival n etajul montan inferior i n aria de contact munte depresiune(alimentarea din zpezi este de circa 40 - 50%) i pluvialmoderat(zpezile participlaalimentare n proporie de circa 30 - 35%) n regiunea de cmpie.

  3.2. Regimul de scurgere

  Cunoaterea regimului de scurgere al rurilor, i implicit a rului Timi, estedeosebit de important, n vederea gestionrii durabile a resurselor de ap i asigurrii

  unui echilibru ecologic n albiile minore i n luncile colectorului i afluenilor, cu att maimult cu ct intervenia umann bazinul Timiului este una semnificativ ncdin timpuriistorice.

  Scurgerea medie este n mod direct influenat de caracteristicile morfometriceale bazinului hidrografic (desfurarea pe altitudine, de suprafaa acestuia, de pant), dari de elementele de ordin climatic (prin regimul precipitaiilor, temperaturilor, evaporaiei) ide modul de utilizare al terenurilor etc.

  Timiul i afluenii si reprezentativi au un regim de scurgere permanent, nscursurile de ordinul I din regiunea montani cele de ordinul I, II i III din dealuri i dincmpie au un regim de scurgere temporar impus de variaia periodic i variabilitatea

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  23/203

  19

  neperiodic a precipitaiilor. Precizm c ordinul de mrime este stabilit conformierarhizrii Horton-Strahler.

  Variaia altitudinala regimului de scurgere se nscrie pentru bazinul superior n

  parametrii tipului carpatic vestic, cu ape mari de primvar care se produc timpuriu idureaz 1 2 luni, cu hidrograf carpatic nalt pentru bazinul superior carpatic (cea maimare scurgere se nregistreaziarna, primvara, apoi toamna, avnd o alimentare mixt).Vara se pot nregistra perioade mai lungi de uscciune i chiar secet. Viiturile de toamnau n sectorul carpatic o frecvende 30 45%, iar cele de iarndepesc 30% i potavea efecte catastrofale (Geografia Romniei, vol. I, p. 329).

  Bazinul mijlociu are un regim de scurgere pericarpatic vestic, cu pondere mare ascurgerii iarna (35 40%) ca urmare a instabilitii accentuate a centrilor barici i aciuniiciclonilor mediteraneeni. Masele de aer cald i umed provenite dinspre Marea Mediteranproduc topiri brute de zpadn timpul iernii, nu numai n aria pericarpaticvestic, ci i

  n bazinul superior, ceea ce determin viituri de iarn nivopluviale i pluviale. n iernile

  calde frecvena acestor viituri ajunge la 60 70%.Lunile mai iunie sunt caracterizate de asemenea printr-o scurgere ridicat, cunumeroase viituri, dup care, pe perioada de var toamn, se instaleaz apele mici.Intervalul noiembrie decembrie se remarc de asemenea prin creterea scurgerii, cuviituri pluviale cu o frecvende 50 60% (Geografia Romniei, vol. I, III).

  n aceste condiii Timiul ajunge la urmtorii parametri hidrologici:

  staia hidrometricLugoj:

  - suprafaa bazinului (F/kmp) 2706 kmp;

  - altitudinea medie a bazinului (m) - 665 m;

  - debit mediu multianual (mc/s) 38,8 mc/s;

  - debit mediu specific (l/s*kmp) 14,3 l/s*kmp.

  staia Grniceri frontier

  - suprafaa bazinului (F/kmp) 5795 kmp;- altitudinea medie a bazinului (m) - 415 m;

  - debit mediu multianual (mc/s) 44,9 mc/s;

  - debit mediu specific (l/s*kmp) 7,75 l/s*kmp.

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  24/203

  20

  3.3. Scurgerea lichid

  Scurgerea medie

  ntruct accestul la baza de date recenta a ANHGA este restricionat, analizascurgerii pentru rul Timi s-a realizat pe baza datelor publicate de INH n anuarelehidrologice i pe baza datelor culese din literatura de specialitate.

  Ca urmare a numeroaselor amenajri din bazinul Timiului, regimul natural descurgere este modificat chiar de la izvoare (acumularea de la Trei Ape suplimenteaza prinpompare pe conducte forate debitul din bazinul Brzavei).

  Scurgerea medie lunarIn timpul anului scurgerea lunarcea mai bogatse realizeazn bazinul superior

  i mijlociu n intervalul martie iunie, cu atingerea debitelor lunare cele mai ridicate n lunaaprilie la postul Teregova i luna mai la posturile Sadova, Caransebe i Lugoj. LaTeregova scurgerea medie a lunii aprilie reprezintcirca 17 % din scurgerea anual. Dinscurgerea medie anualscurgerea medie a lunii mai reprezintcirca 17 % la Sadova, 15,6% la Caransebei 15,7 % la Lugoj. Cele mai mari valori ale scurgerii medii lunare dinlunile aprilie-mai nu sunt corelate cu precipitaiile czute in aceste luni, ci sunt legate deconinutul de ap din stratul de zapad din bazinul carpatic. Invaziile de aer caldmediteraneean produc topiri ale zpezilor, care se cumuleazcu cantitatea de precipitaiiczutn lunile respective.

  Scurgerea lunar cea mai sczut se produce toamna n lunile septembrie ioctombrie la Teregova (3,5 % din scurgerea anual), n noiembrie la Sadova (4,5 % din

  scurgerea anual), n octombrie la Caransebe (4,8 % din scurgerea anual) i nseptembrie la Lugoj (2,7 % din scurgerea anual). Aceasta este legat de producereaunor cantiti reduse de precipitaii n a doua jumtate a anului, de consumul apei nprocesele biologice din timpul perioadei de vegetaie i de evaporaia mare din sezonulcald al anului care contribuie la reducerea rezervelor subterane de ap.

  Scurgerea sezonierRepartiia pe anotimpuri a scurgerii lichide este determinatde modul de asociere

  al surselor de alimentare i de predominana uneia dintre acestea, corelate cudesfurarea altitudinala bazinului de recepie (tabelul 7.1). n ceea ce privete regimulscurgerii anotimpuale, aceasta nregistreaz valori minime n lunile de toamn att nbazinul carpatic ct i n sectorul de cmpie datorittemperaturilor mai ridicate legate de

  stabilirea unui regim anticiclonic n Banat (Linc, 2002), alimentrii predominant dinsubteran, consumului n perioada de vegetaie i evaporaiei puternice.Dinamica maselor de aer i activitatea ciclonilor mediteraneeni care acioneaz

  frecvent n Banat determino instabilitate accentuatn anotimpul rece al anului. Aa seexplicvalorile mai mari ale scurgerii n lunile de iarn, apropiate de cele de var, iar nunii ani acestea depesc chiar scurgerea de primvar.

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  25/203

  21

  Tabelul 7.1.Scurgerea sezonier n bazinul Timiului

  Repartiia scurgerii %Rul/Staia Suprafaabazinuluikm2

  H med(m) Iarna Primvara Vara Toamna

  Timi/Teregova 142 871 19,0 44,3 23,8 12,7

  Timi/Sadova 559 933 17,8 43,9 24,2 14,0

  Timi/Caransebe 1072 769 20,2 41,4 24,2 14,4

  Timi/Lugoj 2706 665 25,6 42,3 22,1 10,0

  Sursa: date prelucrate dupanuarele hidrologice ale Institutului de Hidrologie iGospodrire a Apelor

  Figura 8.1.Scurgerea medie sezoniern bazinul Timiului

  Lunile de iarn(ianuarie, februarie, decembrie) participn proporie de 19 25% la formarea scurgerii ca urmare a cantonrii unui important volum de ap sub formsolid n stratul de zpad i n ghea, alimentarea realizndu-se predominant dinsubteran. Topirea stratului de zpad (mai ales n bazinul inferior) ca urmare a creteriitemperaturilor asociat cu precipitaiile din lunile martie aprilie conduc la egalarea,depirea i chiar dublarea n aceste luni a valorilor medii anuale, realizndu-se cca. 40 45 % din scurgerea anual(tab. 7.1., fig. 8.1). Scurgerea medie lunarcea mai mare seproduce primvara n lunile aprilie - mai, cnd topirile masive ale zpezilor din bazinulcarpatic i precipitaiile abundente constituie principalele surse de alimentare a Timiului iafluenilor. Astfel, n lunilede primvarse realizeazcea mai bogatscurgere din timpulanului (45 % din volumul mediu anual scurs).

  500

  550

  600

  650

  700

  750

  800

  850

  900

  950

  1000

  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

  %

  Hmedbazin(m)

  iarna primavara vara toamna

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  26/203

  22

  In intervalul iunie - august valorile debitelor medii nregistreazo scdere ceea ce

  determin pe timpul verii o scurgere anotimpual de cca. 22 - 24 % din volumul mediuanual al scurgerii. Creterea temperaturilor coroborat cu scderea sensibil aprecipitaiilor i cu evaporaia puternic din bazinul mijlociu determin ns o scderedrastic a scurgerii n acest sector aferent cmpiei. In lunile de toamn (septembrie,octombrie i noiembrie) valorile scurgerii se menin la cca.10 - 15 % din scurgerea anual,fiind cele mai sczute cu ponderi maxime n bazinul carpatic i cu ponderi minime ( 10 %)

  n cel de cmpie.Regimul multianual al scurgerii mediiReprezentarea i interpretarea spaial a datelor referitoare la scurgerea medie

  devine foarte concludentn cazul corelaiei dintre altitudinea bazinului i debitele specificemultianuale q (l/sec. km2) = f (Hmed) (tab. 7.2., fig. 8.2). Figura indico corelaie direct

  i puternicntre scurgerea medie specifici altitudinea medie a bazinului. Considerareaacesteia drept cauza repartiiei difereniate a scurgerii rezidn sintetizarea ansambluluicondiiilor geografice care determin scurgerea: cantitatea medie multianual deprecipitaii, valorile medii multianuale ale temperaturii aerului, gradul de mpdurire albazinului, caracteristicile mofometrice ale reliefului, caracteristicile hidrofizice alesubstratului geologic i solurilor etc.

  Tabelul 7.2. Scurgerea lichidn bazinul TimiuluiDebite lunare (mc/s) cu

  asigurareaRul/Staia Suprafaa

  bazinului

  km2

  Hmed

  (m)

  Q(mc/s)

  q(l/s.kmp)

  80 % 90% 95%

  Timi/Teregova 142 871 2,4 16,9 1,70 1,60 1,41

  Timi/Sadova 559 933 10,9 19,50 1,80 1,70 1,53

  Timi/Caransebe 1072 769 17,4 16,23 2,83 2,66 2,40

  Timi/Lugoj 2706 665 38,8 14,33 7,00 5,50 4,50

  Timi/ag 4493 477 46,6 10,37 9,30 8,90 8,20

  Timi/Graniceri 5795 415 49,8 8,59 9,20 8,80 8,10

  Sursa: INHGA

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  27/203

  23

  y = 50,173x - 30,15

  R2= 0,9807

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  0 5 10 15 20 25

  q (l/s.kmp)

  H(m)

  Figura 8.2.Corelaia scurgerii medii specifice cu altitudinea

  Variaia neperiodic a debitelor nregistrate pe Timi de la an la an sesubordoneaz condiiilor meteo-climatice i condiiilor locale care concur la formareadebitelor (aportul subteran, schimbri n utilizarea terenurilor, respectiv modificareasuprafeelor forestiere). Debitele medii anuale nregistreaz o neuniformitate n timp ispaiu. Linc (2002) a calculat pentru staia Caransebe pe baza datelor obinute pentruintervalul 1976 1996 debitele medii anuale cu diferite asigurri conform tabelului de mai

  jos (tab. 7.3.).

  Tabelul 7.3. Debitele medii anuale cu diferite asigurari pe rul TimiStaia CaransebeCv = 0,28; Cs =0,49; Q med. =17,38

  Asig. % 0,10 1 3 5 10 20 30Q med. 29,72 27,29 25,72 24,85 23,29 21,55 20,16

  Asig. % 40 50 60 70 80 90 99Q med. 18,94 17,73 16,51 15,12 13,38 10,94 4,69

  Sursa: Linc, 2002.

  Scurgerea maximScurgerea maximridiccele mai importante probleme n dinamica peisajului, fiind

  n cele mai multe cazuri generatoare de riscuri hidrologice de mare amploare manifestatepe termen scurt dar cu repercusiuni pe termen lung care se asociaz cu riscurilegeomorfologice (torenialitate, ruperi de maluri, alunecri de teren, inundaii), riscurieconomice (distrugerea culturilor, avarierea unor obiective economice i a reelelor de cide comunicaie, etc) i chiar sociale (periclitarea sau chiar pierderea de viei omeneti).

  Aceasta necesito permanentmonitorizare cu att mai mult cu ct bazinul hidrograficTimi este amenajat, cunoaterea debitelor maxime i a nivelelor corespunztoare fiinddeosebit de important n ntreinerea i exploatarea sistemelor hidrotehnice ihidroenergetice.

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  28/203

  24

  Fenomenul scurgerii maxime este deosebit de complex, acesta fiind influenat de osuccesiune de factori i anume: factorii climatici prin cantitatea i calitatea precipitaiilor,forma i dimensiunile bazinului, gradul de nclinare al versanilor i panta albiei, gradul de

  fragmentare, gradul de acoperire cu vegetaie i tipul acesteia, particularitile fizice ichimice ale substratului geologic i ale solului, ponderea interveniei umane prin defriri,punat, amenajri hidroenergetice etc., adic starea bazinului n momentul produceriiprecipitaiilor.

  O caracteristicimportanta scurgerii din bazinul superior al Timiului o reprezintapariia cu o regularitate anuala viiturilor, cu precdere n sezonul de primvar var,

  n intervalul martie- iunie (50 %). Valorile cele mai mari ale scurgerii maxime se produc nluna mai n urma topirii zpezilor i a suprapunerii cu precipitaiile abundente czute naceastlun. De altfel, circa 17 % din debitele maxime anuale au o provenienmixt

  Nu lipsesc nsnici apele mari de iarn, ca urmare a invaziei maselor de aer caldmediteraneene care topesc brusc zpada sau dau precipitaii sub form de ploi care

  genereazdebite mari n lunile decembrie - ianuarie (44,0 mc/s 86 mc/s).Ujvari I. (1972) preciza pentru rurile din Banat c scuergerea maxim este mairidicatpentru aceiai suprafaa bazinului comparativ cu alte regiuni ale rii ca urmare aregimului climatic, cu umiditater mai ridicat i precipitaii mai abundente. In cazulbazinelor mici ca suprafa(100 500 km2) scurgerea maximspecificeste de circa120

  150 l/s.km2n Cmpia Banatului, de 300 - 500 l/s.km2n Dealurile Pogniului i de circa1000 1600 l/s.km2 n bazinul carpatic al Timiului. Valorile scurgerii maxime cu diferiteasigurri sunt prezentate n tabelul de mai jos ( tab. 7.4.).

  Tabelul 7.4. Scurgerea maximpe rul Timila diferite asigurri

  Debite maxime (mc/s) cu asigurareaPostul 1% 2% 5% 10%Teregova 230 176 125 90Sadova 475 385 345 280Caransebe 700 475 320 210Lugoj 1225 1055 840 675ag 1740 1500 1175 960

  Sursa INMH, 1970 i recalculare 1999 (Studiu hidrologic reacualizat)

  Viiturile se pot produce n orice lundin an. Au o frecvenmai mare de produceren intervalul februarie mai i o frecven mai mic n intervalul august septembrie.

  Producerea lor depinde n mod direct de condiiile sinoptice dar i de caracteristicilemorfometrice ale bazinului hidrografic. Predomin viiturile de provenin pluvial, iar ntimpul iernii se pot produce viituri cu provenien nival. Cea mai mare frecven o auviiturile monound, dar se pot produce i viituri pluriund. Tabelul 7.5 prezintelementelecaracteristice ale viiturilor singulare produse pe Timi n intervalul 1952 1999 la diferiteposturi hidrometrice.

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  29/203

  25

  Tabelul 7.5. Elementele caracteristice ale undelor de viitursingulare i volumelestarturilor scurse la debite maxime cu asugurare 1 % produse pe rul Timi

  Post F

  (km2

  )

  Hmed

  bazin(m)

  Distana

  de laizvorL(km)

  Panta

  mediebazinIb %o

  Panta

  medieruIr %o

  Timp

  cretereTcr.ore

  Timp

  TotalTtot.ore

  Coefic.

  form

  Volum

  W1%mil.mc

  Strat

  Scursh1%mm

  Teregova 167 906 26,1 187 28,7 19 90 0,28 20,9 125Caransebe 1072 769 60,0 286 15,6 33 135 0,30 102 95,2

  Lugoj 2706 665 116 258 8,8 45 179 0,26 209 77,4ag 4493 468 194 175 5,4 54 210 0,27 356 79,2

  Sursa: INMH, studii hidrologice 1970 1999

  Viiturile au contribuit la formarea unor debite maxime pe rul Timi. Cele maireprezentative viituri s-au produs n intervalul ianuarie martie 1957, ntre anii 1978 - 1980

  (86,4 mc/s la Caransebe), n 1987 (397 mc/s valoarea maxim nregistrat n lunaaprilie la Caransebe), n mai 1981, 6-10 iunie 1989, n perioada 20-23 aprilie 1998, 20 26 februarie 1999, 6 -7 aprilie 2000, 23 26 aprilie 2001, 15 30 aprilie 2005 (tabel 7.6 i7.7.). Aceasta din urm a fost de departe cea mai important prin debitele de vrf ivolumele de aptranzitate.

  Tabelul 7.6. Viituri semnificative pe rul TimiData Condiii Postul Timp

  totalore

  Debitvrfmc/s

  Obs.

  Sadova 80 97,4 Depirea cotelor

  de atenie cu cca60 cm. Cot vrfde 133 cm

  Iunie

  1989

  Precipitaiile czute in luna

  mai au depit cu 80 l/mpmedia multianuala lunii dinregiunea carpatic;

  n intervalul 20 mai 6 iunie ploi zilnice

  Caransebe 98 123 Depirea cotelorde atenie cu 27cm. Cota vrf de147 cm.

  Lugoj 72 1135Aprilie2005

  Precipitaii lichide produse nintervalul 14 28 aprilie;Cantitatea de precipitaiiczut n 15 zile a fost de

  201, 2 mm, depind cu multmedia multianual a luniiaprilie (176,8 mm)

  ag 1083Cele mai maridebite nregistratevreodat pe rulTimi au condus la

  depirea cotelordigurilor de aprarei inundareaspaiului interfluvialTimi-Bega

  Sursa: INMH

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  30/203

  26

  Tabelul 7.7. Volume i straturi de apscurse pe rul Timi la debitele viiturii din aprilie2005

  Seciunea Q max (mc/s) Ws (103 mc) Wt (103 mc) hp+z(mm)

  Lugoj 1135 350*

  372** 450*

  472** 166

  ag 1083 598*

  715**796*913**

  171

  Grniceri 920 296*747**

  486*937**

  163

  Sursa INHGA 2005 citat de Panu, 2009

  Unde:* = valori nregistrate;

  ** = valori reconstituite prin adugarea volumelor stocate n acumulrilepermanente i nepermanente precum i a celor pierdute prin ruperea digurilor;Ws volum scurs;Wt = volum total;hp+z= grosime strat de apscurs pe suprafaa bazinului provenit din ploi i topireazpezilor.

  n condiiile producerii debitelor mai sus menionate n luna aprilie 2005 pe rulTimidigurile de aprare care nsoesc cursul rului pe sectorul Lugoj frontierau fostdepite (aceste diguri sunt ncadrate n clasa aIV-a de importan). Sectoarele dedeversare au fost Lugoj Cotei i Cebza Graniceri. Suplimentarea debitelor pe Timi

  cu cele transferate de pe Bega prin derivaia de la Topolov(pentru a se evita inundareamunicipiului Timioara) a condus la nregistrarea celor mai mari debite care s-au produspe Timi n Cmpia Banatului. Revrsarea rului peste dig a condus la producerea unorbree aval de localitatea Crai Nou ceea ce a dus la inundarea interfluviului Timi Bega icalamitarea localitilor Foeni, Cruceni, Giulvz, Rudna, Crai Nou, Ivanda, Rudna, PeciuNou, Dinia, Snmartinu Srbesc, Gad, Uivar, Otelec, Ionel (Panu, 2009).

  Scurgerea minim

  Scurgerea minim se nregistreaz pe toat suprafaa al bazinului Timiului, nscaracterizeazcu preponderensectorul superior n Depresiunea Caransebei cel de

  cmpie unde debitul scade semnificativ. Acest indicator hidrologic este direct dependentde alimentarea subteran, de gradul de epuizare al resurselor subterane de ap i deinterceptarea acestor resurse de ctre albiile rurilor.

  Scurgerea minim se produce n dou perioade distincte ale anului i prezintdiferenieri pe sectoare: debitele minime nregistrate iarna sunt caracteristice bazinuluisuperior iar cele de var toamn sunt caracteristice zonei depresionare i de cmpie.Scurgerea minim n intervalul decembrie martie coincide cu sezonul rece n carepredomin ngheul i precipitaiile cad sub form de zpad i se datoreaztemperaturilor medii zilnice sub 0oC, stocrii apei n stratul de zpad i apariiei ievoluiei fenonenelor de iarnde pe ruri, indeosebi a podului de ghea. Intervalul august

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  31/203

  27

  septembrie coincide cu sezonul de vegetaie n care consumul de ap este maxim,evaporaia i evapotranspiraia sunt mari iar cantitatea de precipitaii este redus.

  n zona carpatic a bazinului nu se pune problema reducerii totale a scurgerii

  datoritaportului permanent din izvoare dar i precipitaiilor distribuite aproape uniform tottimpul anului.Existnssituaii n care debitele s-au redus foarte mult, n anii secetoi s-a atins

  limita inferioar de curgere (cca. 85 % probabilitate de producere). De asemenea,scurgerea minimn bazinul carpatic al Timiului este influenatsubstanial de lacurile deacumulare, n sensul c, aval de barajul de la Trei Ape pe lungimi de cca. 500 - 1000 mscurgerea se reduce semnificativ, asigurndu-se doar debitul de servitute.

  Bazinul mijlociu aferent Cmpiei Banatului se confruntcu o scurgere minimmaiaccentuat vara i toamna cnd Timiul i afluenii lui se alimenteazexclusiv din sursesubterane iar temperaturile ridicate favorizeaz o pierdere prin evaporaie puternic. Laaceste cauze se adauga intercepia i consumul vegetaiei spontane i n agricultur. De

  altfel, valorile scurgerii minime sunt modificate semnificativ n sectorul de cmpie defolosine i de reteniile din bazin de pe cursul principal al Timiului sau de pe aflueni.Secarea rurilor este un fenomen frecvent n Cmpia Banatului nu numai din cauza

  condiiilor climatice si a variabilitii regimului termic. O altcauzo constituie alctuireasubstratului geologic din depozite permeabile (pietriuri, nisipuri) care favorizeazinfiltrarea apelor meteorice sub nivelul albiilor i panta foarte redus ceea ce mpiedicdrenarea apelor stagnante spre albia Timiului i afluenilor. Tabelul 7.8. cumuleazdatelereferitoare la scurgerea minimpe rul Timipentru diferite asigurri.

  Tabelul 7.8. Date caracteristice cu privire la scurgerea minimpe rul TimiDebite medii lunare

  minime anuale de diverseasigurril/s.kmp

  mc/s

  Debite medii lunare

  minime VI - VIII de diverseasigurril/s.kmp

  mc/s

  Postul

  80% 90% 95% 80% 90% 95%

  Teregova3,340,56

  2,940,49

  2,400,40

  5,070,85

  4,200,70

  3,700,62

  Lugoj1,855,00

  1,664,50

  1,474,00

  2,847,70

  2,105,70

  1,664,50

  Sursa: INHGA

  3.4. Scurgerea solid

  Scurgerea de aluviuni este influenatpredominant de cantitatea de precipitaii i departicularitile litologice corelate cu energia de relief. Cele mai mari scurgeri de aluviuniau loc odatcu declanarea viiturilor de primvar vari uneori toamna, pe fondul unorprecipitaii cu caracter torenial care sunt hotrtoare n producerea pluviodenudaiei ieroziunii n suprafa.

  Stabilirea cantitilor de aluviuni transportate n albiile rurilor, sub cele trei aspecte,aluviuni n suspensie, semisuspensie i aluviuni trte, este necesarn bazinul Timiului

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  32/203

  28

  n practica lucrrilor hidrotehnice, hidroenergetice i hidroameliorative, ntruct oferinformaii asupra colmatrilor posibile i asupra mobilitii albiilor.

  In subcapitolul de fa se va analiza turbiditatea (gr/mc), care reprezint

  cantitatea de aluviuni transportat ntr-un mc de ap, debitul de aluviuni n suspensie R(kg/s), care reprezintcantitatea de aluviuni transportatde ru corespunztoare debituluilichid i debitele specifice de aluviuni n suspensie r (to/ha/an) i relaiile cu factorii cedeterminscurgerea de aluviuni.

  Tabelul 7.9. cumuleazvalorile caracteristice ale scurgerii de aluviuni n suspensien regim natural pe baza datelor obinute din msurtori nainte de amenajarea bazinului(1952 1967, Rurile Romniei, 1971).

  Tabelul 7.9.Scurgerea solidn suspensie pe rul TimiPostul F

  (kmp)H

  med

  (m)

  R medKg/s

  r medto/ha/a

  n

  (gr/mc)

  Teregova 167 906 0,64 1,21 260Caransebe 1072 769 3,00 0,88 210Lugoj 2706 665 8,25 0,96 240

  Sursa: INMH, 1971

  Se poate observa o variaie destul de mare a valorilor parametrilor analizai caurmare a diferenierii condiiilor de mediu pe sectoarele reprezentative ale bazinuluiTimiului: carpatic i depresionar i de cmpie.

  In repartiia teritoriala scurgerii solide i a turbiditii se evideniazrolul litologiei.Compoziia petrografic a bazinului Timiului are o mare influen asupra scurgerii de

  aluviuni i este evideniat prin deosebirile dintre sectoarele reprezentative: montan idepresionar n bazinul superior i deluros i de cmpie n bazinul mijlociu.

  In sectorul carpatic rocile metamorfice care aparin domeniului getic din MuniiSemenicului (gnaise, paragnaise muscovitice i biotitice, amfibolite, micaisturi) i cele dinMunii arcu, Muntele Mic greu de erodat dau o turbiditate medie de 100 260 gr/mc.Menionm faptul c relieful este accidentat, cu pante mari 15 45odrept pentru care ieroziunea este accentuat, chiar dac duritatea rocilor este mare, debitul specific dealuviuni n suspensie fiind n medie de 0,6 to/ha/an.

  n zona depresionar i piemontan de la bordura nordic a unitilor montanesubstratul neogen alctuit dintr-o succesiune stratificat de depozite calcaroase, marne,argile, nisipuri, gresii, conglomerate, pietriuri i bolovniuri furnizeazo cantitate mare

  de material solid (turbiditate cuprins ntre 200 300 gr/mc) care face ca turbiditatea screascfade zona montan, dar srmnmai sczutdect n zona de cmpie. Dealtfel, valorile parametrilor scurgerii solide (r = 0,9 to/ha/an; R= 3 kg/s) denot tipul dealimentare predominant pluvial i puterea de transport din bazinul depresionar, careconduc la manifestarea unor procese hidrologice intense i implicit la eroziune puternic.

  n regiunea de cmpie depozitele superficiale alctuite predominant pietriuri,nisipuri, argile, argil roie, loessuri, de vrst cuaternar holocen care acoper n

  ntregime bazinul mijlociu pot furniza material fin i foarte fin pentru scurgerea solid. Cutoate acestea, datorit faptului cTimiul i afluenii si sunt ndiguii, o parte a cmpieiBanatului aferentbazinului Timiului se exclude din aria erodabil(Ujvari, 1972). Debitulsolid provine de pe aflueni sau din propria albie prin redistribuire. Incintele ndiguite

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  33/203

  29

  reprezint arii de sedimentare a apelor formate ntre diguri. Totui, turbiditatea estecuprins ntre 250 500 gr/mc i se datoreaz n principal afluenilor cu obriile nregiunea de deal (Timiana, urgani i Pogoni). Dup confluena cu Pogoniul

  turbiditatea scade din nou la sub 250 gr./mc.Factorii geomorfologici cu care se poate stabili o corelaie sunt panta medie abazinului i a albiei i altitudinea medie (fig. 8.3.), nsaceti indicatori contribuie indirectla variaia cantitii de aluviuni prin condiiile de mediu pe care le creeaz (gradul deocupare cu vegetaie spontan, intervenia antropicprin practicarea agriculturii etc).

  y = 973,87x0,7154

  R2= 0,9101

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  1400

  0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

  r med (to/ha/an)

  H

  (m)

  Figura 8.3.Corelaia cu altitudinea a debitului specific de aluviuni n suspensie pe rulTimi

  Cantitatea de aluviuni din albie, n regim natural, crete odatcu scderea pantei ia altitudinii medii a bazinului. n regim amenajat, ns, n sectorul montan apar diferenieri

  ntre valori induse de blocarea unei pri din debitul solid al rurilor n spatele barajelor.Scurgerea solidmedie specificeste slabpnla moderat i sufero repartiie

  cu altitudinea difereniatfade debitul de aluviuni n suspensie. Tendina generalestede scdere n raport de altitudine, nscu o evideniere mult mai pronunata torenialitiimanifestat n etajul carpatic superior i n etajul depresionar. Abaterea fa de curbavalorii debitului specific de aluviuni n suspensie nregistrate la altitudini mari se explic

  prin aspectul evoluat al reliefului n sectorul nalt, prezena bazinetelor depresionareintramontane suspendate n care s-au acumulat cantiti importante de aluviuni. Scurgereasolid (aluviuni n suspensie i trte) exercit o aciune mecanic asupra suprafeeitopografice prin splare i prin smulgere.

  Repetarea fenomenului n timp conduce la deranjarea echilibrului dintre elementelesolului i substratului, la o acutizare a eroziunii i implicit la o schimbare a liniei de profil aalbiei att n plan longitudinal ct i n plan transversal, cu evidenierea unor puncte critice(rupturi de pant). Ujvari (1972) aprecia cmobilitatea n plan orizontal i pe verticalaalbiilor, ca urmare a eroziunii laterale i liniare, este o expresie a energiei cursului de ap

  n condiiile repauzrii i deplasrii aluviunilor care formeaz albia fluviatil. Condiiilehidraulice ale acestei mobiliti sunt exprimate la nivel local cu ajutorul indicelui Lohtin

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  34/203

  30

  Velikanov (12), mobilitatea albiei variind direct proporional cu viteza de curgere a apei iinvers proporional cu dimensiunea materialului.

  Granulometria a patului albiei este diferit n bazinul Timiului i variaz cu

  altitudinea (crete altitudinea, crete diametrul galeilor), mai ales n albia Timiului caretranziteazatt zona montanntre Trei Ape i Teregova. In patul albiei rului Timiapareo gam larg de particule cu diametru cuprins ntre 1000 mm i 15 20 mm. Cu toateacestea mobilitatea albiei este redus. Aceasta se explic pe de o parte prin blocareascurgerii de ctre barajul de la Trei Ape, iar pe de altparte prin existena unui pat de rocimetamorfice dure, rezistente la eroziune n care Timiul i-a spat cursul. Viteza mare acurentului de ap este egalat sau chiar redus (anulat) de greutatea de deplasare amaterialelor grosiere, ceea ce conduce la obinerea unui coeficient de mobilitate aproape constant.

  Granulometria materialelor din albie este foarte variat i n DepresiuneaCaransebe, fiind cuprins ntre 350 400 mm i 0,1 mm sau chiar mai fine. Predomin

  bolovniurile i pietriurile mari, dar nu lipsesc nici nisipurile nici mlurile. Acumulareamasiv n albia majori minor a Timiului n acest sector a favorizat exploatarea dinalbie a materialelor n foarte multe balastiere: Sat Btrn, Poiana, Caransebe, Petere,Cvran, Sacu, Lugojel, Cotei etc.

  Aval de Lugoj, compoziia patului de aluviuni se schimb, predomin aluviuni dedimensiuni mici i foarte mici, nsmobilitatea albiei Timiului este accentuatca urmare aexportului de materiale din albie. Compoziia patului albiei Timiului n cmpie este cevamai uniform; predomin formaiunile fine i foarte fine (nisipuri, argile, chiar mluri) uorde transportat i de ndeprtat. Stabilitatea albiei este deranjat n sectoarele cumeandrare puternic i n zonele de confluen ale Timiului cu afluenii din dealurilesubmontane. Descrcarea n albia Timiului a aluviunilor transportate de acetia conduce

  la apariia unor acumulri ca urmare a schimbrii vitezei i direciei curentului de ap.Analiza datelor privitoare la scurgerea solidn bazinul Timiului relevurmtoareleaspecte:

  Cele mai reduse debite solide se nregistreaz iarna ca urmare a nregistrriifenomenelor de nghei a blocrii pariale a scurgerii lichide iar cantitatea de aluviuni dinalbie crete odatcu scderea pantei rului i a altitudinii;

  Variaia turbiditii se reflect n debitele medii multianuale de aluviuni nsuspensie, acestea fiind mai mari pentru afluenii Timiului din zona deluroas i decmpie dect pentru cei din zona montan;

  Repartiia anual a debitelor solide urmrete ndeaproape pe cea a debitelorlichide i pe cea a precipitaiilor, cu maxime atinse la viituri n sezonul de primvar var,

  dar mai ales la cele instantanee de var, nainte de atingerea maximelor debitelor lichide;aceasta se explic prin antrenarea particulelor dezagregate n timpul iernii, nainte cavegetaia sfixeze bine solul i substratul;

  Cantitatea medie de aluviuni raportat anual la unitatea de suprafa variazntre 0,1 1,1 to/ha/an cu diferenieri impuse de substratul geologic, gradul de mpdurirei gradul de amenajare al bazinului; procesul de eroziune se manifest mai ales acolounde lipsete fondul forestier, scurgerea anualde aluviuni n sectorul de depresionar ide cmpie al bazinului este mai mare ca urmare a substratului geologic sedimentar;

  Sub impactul precipitaiilor materialul eluvio deluvial este pus n micare peversani i antrenat spre albiile rurilor; Scurgerea de aluviuni este mai accentuatunde

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  35/203

  31

  densitatea torenial este mai mare, n zona obriilor, unde panta i viteza ridicat afluxului de appermit dislocarea unor cantiti mai mari de roc;

  Scurgerea solidpe rul Timi funcioneaz ntr-un regim natural doar amonte

  de barajul Trei Ape, unde la coada golfurilor lacului se ntlnesc cantiti importante dealuviuni depuse n bazinete depresionare de Brebu, Grditea i Semenic; aval de barajulde la Trei Ape i de barajele de pe afluenii Timiului debitul solid din albii este reduscantitativ ca urmare a duritii rocilor i blocrii aluviunilor n spatele barajelor.

  3.5. Intervenia antropic

  Pe ntreg cursul, n Depresiunea Caransebe i n Cmpia Banatului, Timiulprezint un risc hidrologic relativ ridicat ca urmare a pantei reduse a reliefului n ariilerespective, a apelor mari i viiturilor i surplusului de umiditate datorat pnzelor freaticesituate aproape de suprafa. Pentru evitarea acestor situaii s-a recurs la unele amenajride cursuri i lucrri hidroameliorative de amploare i cu caracter istoric, care sunt i astzi

  ntreinute i continuate.n aval de Lugoj, la Coteiu, la o altitudine de circa 110 m, se gsete derivaia

  spre Bega prin canalul de alimentare Timi-Bega. Aceastderivaie face parte din dublaconexiune hidrotehnica celor doururi realizatncdin secolul XVIII (1757 1758) ncadrul unor lucrri hidrotehnice de anvergur, de regularizare i de asanare a terenurilormltinoase din Banat n vederea dezvoltrii urbanistice i industriale, pentru asigurareanavigaiei pe Bega i practicarea agriculturii n Cmpia Timiului. Canalul de alimentareTimi Bega, cu o lungime de 9,56 km i o adncime de 3,5 m, era controlat de unstvilar de lemn cu doudeschideri de 2,4 m care a fost refcut din piatr, crmidibeton n 1860. Dirijarea apei spre Bega este asiguratde un baraj deversor construit peTimi (iniial din fascine, reconstruit n perioada 1896-1900 din piatr i beton) cu olungime de 130,6 m, lime la coronament de 9,1 m i nlime de 2,6 m (Panu, 2009,p.16). Aceastlucrare hidrotehnica fost afectatde-a lungul timpului de viiturile produsepe Timi (ianuarie martie 1957, mai 1981, aprilie 1998, aprilie 2000, aprilie 2001 etc),astfel cse impun lucrri de reconstrucie i modernizare a acestei conexiuni. Distrugerileprovocate de viiturile din 2001 (eroziune baraj, distrugere pod de lemn, ruptur baraj naxul coronamentului, modificri ale configuraiei albiei Timiului) au condus la reducereadebitului captat din Timipnla 2 mc/s. n sezonul cald al anului, cnd debitul Timiuluipoate atinge 30 mc/s, debitul captat la priza Coteiu poate scdea la 0 mc/s (Panu, 2009,p.190), ceea ce ar pune n pericol alimentarea cu apa municipiului Timioara.

  Canalul de descrcare a apelor mari din Bega spre Timi, cunoscut cu numele decanalul Ferdinand, a fost realizat tot n secolul XVIII (1759- 1760) cu scopul de a feriTimioara de inundaiile produse de Bega. Acest canal are o lungime de 7,6 km i facelegtura dintre cele douartere hidrografice pe aliniamentul Topolovul Mare Hitia. LaTopolovul Mare existun stvilar metalic, construit n perioada 1909-1912 (iniial a fostconstruit din piatr), care asigurdescrcarea rului Bega de un debit de maxim 40 mc/si dirijarea lui spre Timi.

  Amenajarea albiei rului Timi i asigurarea malurilor este realizat parial pesectoarele n care riscul hidrologic este accentuat. Din amonte de Buconia i pn lagrani, i dincolo de aceasta pe teritoriul Serbiei pn la Boto, Timiul este ndiguit nscopul aprrii aezrilor umane i terenurilor agricole din luncde revrsri i inundaii.Concomitent cu ndiguirea Timiului s-au realizat lucrri de ndiguire i pe afluenii din

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  36/203

  32

  cmpie: Timiana, urgani, Pogni, dar mai ales pe LancaBrda, datorit riscului ridicatde producere a fenomenului de remuu n ariile de confluen . De asemenea au fostrealizate sisteme complexe de desecare i drenare a apelor din Cmpia Timiului n

  sectoarele: Timi, ag, Utvin, Gad Ghilad pe Lanca-Brda, Ciacova pe Timiu Mort,Chevereu Mare pe urgani, pe Pognii pe Timiana.n vederea atenurii undelor de viitur de pe cursul Timiului i de pe cursurile

  afluenilor, au fost realizate o serie de acumulri baraje i acumulri laterale. Uneledintre acumulri au doar rol de regularizare a debitelor, altele au rol complex (mai aleslacurile de acumulare din munte) de regularizare, hidroenergetic i de alimentare cu apaoraelor Caransebe, Lugoj, Timioara i a marilor centre industriale: Oelu Rou i Reia.

  n aceste condiii, debitul Timiului este controlat de aceste amenajri. Locaiile n careaceste acumulri au fost realizate sunt urmtoarele:

  - Trei Ape n Munii Semenicului, baraj pe cursul superior al Timiului, laconfluena praielor: Brebu, Lung, Grditea i Semenicul, care face parte din

  amenajarea hidroenergetic a Munilor Semenic, capacitatea lacului este de5 mil. mc, apa din lac fiind pompat spre vest prin conducte forate sprehidrocentrala de la Crinicel (UHE Vliug) de pe Brzava;

  - Poiana Rusc n Munii arcului, baraj din beton realizat pe Rul Rece laconfluena cu Hididelul, cu un volum de 51 mil. mc de ap, n care suntpompate forat i apele din acumulrile de pe Rul Alb i Rul Lung (bazinulFeneului); valorificarea hidroenergetic a apei din lacul de acumulare serealizeaz la uzina hidroelectric Rul Alb care are o putere instalat de 40MW i o capacitate de producie de 67 kWh (Pop, 1996, p.194);

  - Poiana Mrului n Munii arcu, baraj din anrocamente pe Bistra Mrului,unde n lacul cu acelai nume, cu o capacitate de 96 mil. mc sunt acumulate

  direct sau prin derivaii apele din bazinul Bistrei; uzina hidroelectricRuieni, cuo putere instalat de 140 MW, produce ntr-un an mediu hidrologic 265 mil.kWh energie pe baza unui debit instalat de 54 mc/s provenit din acest lac;

  - Piatra lui Scorilo pe Valea ucu, afluent al Bistrei Mrului n Munii arcu,acumularea transversalScorilo cu o capacitate de 25 mil. mc pe baza creiafuncioneazuzina hidroelectricPoiana Mrului cu o capacitate de producieprevzutde 193 mil. kWh/an i o putere instalatde 80 MW;

  - Zerveti baraj pe Valea Sebeului, apa din lacul de acumulare fiindexploatathidroenergetic n uzina de la baza barajului, cu o putere instalatde6 MW;

  - Herendeti baraj pe Faa, afluent de stnga al rului Timiana pentru

  atenuarea undelor de viitur; acumularea are o capacitate de 1,6 mil mc pentruasigurarea de 0,5%, iar la aceeai asigurare debitul maxim al descrctoruluide ape mari este de 3,5 mc/s i debitul conductei de fund la deschiderea totala vanei este de 6,119 mc/s (Panu, 2009, p.64);

  - Silagiu baraj n bazinul urgani pentru atenuarea viiturilor;- Salcia baraj pe urgani pentru atenuarea viiturilor cu un volum de 1,52 mil.

  mc, un debit maxim al descrctorului de ape mari de 3,0 mc/s i un debitmaxim la deschiderea total a stavilei de 6,328 mc/s (ambele valori pentruasigurarea de 1%);

  - Cadr Duboz baraj pe Pognipentru atenuarea viiturilor i alimentare cuap, cu un volum de 11,4 mil. mc la nivelul normal de retenie;

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  37/203

  33

  - Hitia acumulare lateralpe malul drept al Timiului, amonte de confluenacu canalul de descrcare Bega Timi, pentru atenuarea viiturilor pe TimiiBega, cu un volum de 20 mil. mc; suprafaa acumulrii n cazul asigurrii de

  0,7 % este de 1430 ha, iar debitele pe Timipentru aceiai asigurare sunt namonte de acumulare de 1525 mc/s, iar n aval deversor de 1275 mc/s;- Pdureni acumulare lateral cu un volum de 35 mil. mc situat pe malul

  stng al Timiului amonte de ag (ntre Timii Timiul Mort) pentru atenuareaviiturilor, ridicarea gradului de asigurare al digurilor pe tronsonul ag frontieri diminuarea riscului la inundaii n sectorul transfrontalier; Panu (2009)precizeaz c prin intrarea n funciune a acumulrii Pdureni debiteleafluente n seciunea p. h. Hitia aval confluen ru Timi cu canaluldescrctor Bega Timi de 1425 mc/s corespunztor asigurrii de 0,7% i1120 mc/s pentru asigurarea de 3% se reduc la 1200 mc/s, respectiv 1030mc/s n seciunea p. h. ag (p.72).

  - Gad acumulare lateral cu un volum de 20,5 mil. mc cuprins ntre malulstng al Timiului i malul drept al afluentului Lanca Brda pentru atenuareaundei de viitur de pe cursul Lanca Brda i cu scopul mpiedicriiptrunderii apelor Timiului pe cursul afluentului su prin fenomenul de remuu.

  n acest scop a fost construito poartde nchidere la Gad care se acioneazn momentul creterii nivelului pe Timi peste cel existent n canalul Lanca-Brda. De aici rezultimposibilitatea evacurii gravitaionale a bazinului nordLanca Brda n perioada viiturilor pe Timi, fapt ce duce la depireadigurilor colectorului principal i nmagazinarea volumului suplimentarcapacitii de nmagazinare ntre diguri n acumularea Gad (Panu, 2009,

  p.72).

  Bibliografie selectiv

  Costea M., 2005, Bazinul Sebeului. Studiu de peisaj, Edit. Universitii Lucian Blaga dinSibiu.

  Diaconu, C., erban, P., 1994, Sinteze i regionalizri hidrologice, Edit. Tehnic,Bucureti.

  Linc, R., 2002, Culoarul Timi Cerna, Edit. Universitii din Oradea.Panu, H., 2009, Modernizarea sistemului hidrotehnic Timi Bega, Edit. Politehnica,

  Timioara.tef, V., Costea, M., 2006, Hidrologie aplicat, Edit. Universitii Lucian Blaga din Sibiu.

  Ujvari, I., 1972, Geografia apelor Romniei, Edit. tiinific, Bucureti.* * * 1971, Rurile Romniei. Monografie hidrologic, Edit. INMH, Bucureti.* * * 1983, Geografia Romniei. Geografie fizic, Edit. Academiei, Bucureti.* * * 1987, Geografia Romniei. Carpaii i Depresiunea Transilvaniei, Edit. Academiei,

  Bucureti.* * * 1992, Geografia Romniei. Regiunile pericarpatice, Edit. Academiei, Bucureti.* * * Legea apelor 170/1996.

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  38/203

  34

  4. ANALIZA MORFOHIDROGRAFICA SECIUNILOR

  Campania de teren pentru aceast subtems-a desfurat sezonier pe tot cursulrului Timi.Descrierea seciunilor prezint situaia existent la momentul observaiei.

  Descrierea s-a fcut pe baza observaiilor directe efectuate n teren, msurtorilor icalculelor hidrometrice realizndu-se n condiiile existente n momentul observaiilor.Menionm canul 2011 este un an secetos, cu deficit de precipitaii n toatara i n totbazinul Timiului; precipitaiile czute n perioada de primvar s-au nscris n medialunilor n care au czut i nu s-au mai nregistrat precipitaii din luna iulie. Seceta

  nregistrat n a doua jumtate a anului n bazinul Timiului i nu numai, a condus lascderea rezervelor de apsubteran, cu precdere n sectorul depresionar i de cmpie.

  Acest fenomen a determinat scderea debitelor Timiului spre sfritul verii i reducerea

  lor semnificativ n perioada de toamn. Menionm c la nceputul lunii noiembriedebitele calculate pentru seciunile din aval de Lugoj au sczut la jumtate fade debitelecalculate pentru seciunile din amonte pentru care s-au realizat msurtori n luna august.

  Observaiile directe i cartrile din teren au fost completate cu informaii obinute depe hrile geologice scara 1:200000 i de pe hrile topografice scara 1:50000 iortofotoplanuri pe care au fost marcate seciunile analizate. Datele morfometrice ale albieii parametrii hidraulici msurai i calculai pentru fiecare seciune analizatsunt cumulate

  n tabelul nr. 8, pentru campania din august i n tabelul 12, pentru campania dinnoiembrie.

  Seciunea 1 Timin aval de barajul de la Trei Ape

  Seciunea 1 este situatpe cursul superior al Timiului din Munii Semenicului, nlocul cunoscut sub toponimul Dosul Semenicului, n aval de lacul de acumulare de la TreiApe, la o altitudine de 802 m.

  Caracteristicile morfometrice, morfografice i morfoevolutive ale reliefului determinparticularitile tuturor componentelor de mediu care intrn structura peisajului montan.

  O treapt netezit, reprezentativ n acest sector al arealului carpatic din bazinulTimiului, o reprezint suprafaa Nergana (Grigore, 1981). Aceasta se ntinde sub formaunui complex policiclic format la sfritul oligocenului n prelungirea celui superior(Semenic), pe culmile ce nconjoar depresiunea Garna Brebu Nou de la obriaTimiului, la altitudini de 1100 1050 m. Netezimea acestei suprafee medii (pante 3-10o)contrasteazcu versanii nclinai care delimiteazdepresiunea.

  Situat mai jos cu circa 200 m, depresiunea Grna Brebu Nou este odepresiune de obrie larg, spat n depozite holocene, n care Timiul a sculptat uncomplex de cinci terase (4 7 m; 10 15 m; 20 30 m; 35 50 m; 60 80 m) i dounivele de lunc (Geografia Romniei, vol. III, 1987, p.382). Planitatea interfluviilor ienergia de relief minorn cadrul suprafeei de nivelare medii (25 50 80 120 m/km2)i lrgimea depresiunii alturi de favorabilitatea condiiilor pedoclimatice au facilitatinstalarea pe culmile domoale a aezrilor permanente: Grna i Brebu Nou.

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  39/203

  35

  Tabelul 8. Caracteristici hidrometrice ale albiei Timiului pe baza msurtorilor realizate

  Nr.crt.

  Seciune CoordonateLat./long.

  Altitudine(m)

  Lime albiela oglinda

  apeiB (m)

  Adncimemaxim

  (m)

  Adncimemedie

  hmed (m)

  Supraactiv(m

  luna august 2011

  1. Timiavalbaraj

  45o12,87622o08,847

  802 6,20 0,27 0,152 0,94

  2. TimiamonteArmeni

  45o11,26722o18,313

  354 16,10 0,40 0,202 3,25

  3. TimiavalCaransebe

  45o26,56922o12,111

  175 49,30 1,20 0,447 22,0

  luna noiembrie 20114. Canal Cotei

  derivaiaTimi-Bega

  45o44,18121o51,222

  116 26,0 2,32 1,291 33,5

  5. Timila ag 45

  o

  38,73421o10,696 83 49,5 1,60 0,518 25,66. Timila

  Grniceri45o26,85920o53,309

  74 22 1,70 0,584 26,4

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  40/203

  Aval de depresiune, Timiul se adncete n platforma inferioar de nivelare Tomnacica (sculptatla sfritul miocenului i nceputul pliocenului), avnd caracterul uneivi tipic carpatice spatn roci cristaline ale seriei de Timi, cu o energie de relief de 200 250 m i o pantde 22 24 m/km.

  Utilizarea terenurilor este diversificat. Spaiul depresionar i culmile montane

  domoale din jur sunt acoperite de puni i culturi agricole necesare gospodriilor; funduldepresiunii este ocupat de lacul de acumulare de la Trei Ape, iar restul spa iului montanaferent bazinului superior al Timiului este foarte bine mpdurit. Predomin pdurile deamestec, brad n amestec cu fag. Versanii Timiului n sectorul din aval de baraj suntfoarte bine mpdurii.

  n seciunea analizat n aval de baraj, albia major a Timiului este destul delarg, cu dezvoltare bilaterali prezintdounivele de lunc, unul inferior la 0,5 1 m iunul superior la 1,5 3 m. Nivelul inferior are o lime de 4 m pe stnga i 6 10 m pedreapta rului i este ocupatde o vegetaie de zvoi de arinAlnetum glutinosai pdurede amestec. Versanii intrn contact direct cu lunca i au pante accentuate, cuprinse ntre50 70o pe versantul drept i circa 45ope versantul stng. Albia minorare o lime de

  6,2 m n seciunea activ. Patul albiei este alctuit din roci dure, metamorfice aparinndseriei de Timi(gnaise, micaisturi, amfibolite), cu blocuri de mari dimensiuni (5 m/2 m).Albia minoreste aglomerat cu bolovniuri grosiere (1000 mm/600 mm; 300 mm/250mm; 400 mm/250 mm) i de dimensiuni mai reduse (200 mm/150 mm; 240mm/160 mm) ipietriuri mari, care formeazostroave i acumulri laterale.

  Figura 9.Aspecte din albia minora Timiului n aval de baraj, cu acumulri haotice dematerial grosier ca urmare a reducerii capacitii de transport a rului.

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  41/203

  37

  Acumularea materialelor grosiere n albia minoreste cauzatn acest sector dereducerea brusca capacitii de transport a rului ca urmare a blocrii debitului lichid nspatele barajului din amonte. Debitul scurs prin seciunea activ la momentul observaieiera de 0,108 mc/s. Adncimea albiei este inegal, fiind minim la maluri (2 3 cm) imaxim aproape de centrul albiei. Adncimea medie este de 0,157 cm (fig. 10).

  Acumularea de la Trei Ape stocheazun volum de 4,4 mil.m3

  la NNR i are o suprafade52,6ha corespunztoare acestui nivel. n aval de baraj este asigurat un debit salubru prindeversorul de fund.

  Figura 10.Seciune activpe Timiaval baraj.

  Seciunea 2 Timiamonte Armeni

  Cea de a doua seciune este situatn Cheile Teregovei la o altitudine de 354 m,la 5 km aval de localitatea Teregova, pe partea dreapta drumului european E 70. Acestsector face parte din culoarul tectonic Timi Cerna. Amonte de cheile Teregovei, nlungul culoarului Timiului, se desfoaro treaptpiemontan tipic nivelul Teregova(400 550 m), care scade altitudinal pe direcia sud nord conform direciei de curgere aTimiului i care a fost modelat n depozite sedimentare romaniene-villafranchiene.Complexitatea peisagistic este marcat de strbaterea de ctre Timi a celor dousectoare de chei epigenetice: Cheile Teregovei i Cheile Armeniului spate n cristalinulgetic al seriei de Timi, pentru ca aval de acestea srevinla configuraia largde culoardepresionar. Alternana bazinetelor depresionare cu cheile confer nu numai diversitatepeisagistic, ci i o utilizare difereniata terenurilor i condiii diferite pentru amplasareaaezrilor umane, care sunt situate la extremitile sectorului de chei sau n bazinetul delrgire dintre ele.

  Valea este ngusti foarte sinuoas. Versanii de vale au o pantaccentuat(60 70o) i o energie de relief diferit: 200 400 m versantul stng i 80 100 m versantuldrept. Partea superioar a culmii pe aceast parte se nscrie n nivelul piemontan cualtitudini de 550 400 m i este acoperit de puni i fnee, cu suprafee reduse delivezi de pomi fructiferi. Pe partea stng a vii, energia mare a versantului face posibilracordul direct cu suprafaa de nivelare inferioar Tomnacica Crja (800 m). Attversanii, ct i partea superioar a interfluviului de pe stnga Timiului sunt binemp

  duri

  i cu p

  duri de foioase, predominant stejar

  i carpen (fig. 11).

 • 5/21/2018 Studiu Raul Timis

  42/203

  38

  Figura 11.Valea Timiului n Cheile Teregovei i albia minorn seciunea analizat.

  Albia minorare o lrgime de 16 m n seciunea activ, o adncime maximde0,40 m, o adncime medie de 0,20 m i un debit de 1,87 mc/s la momentul observaiei.Pavajul de fund este alctuit din bolovani (500 mm/400 mm), pietriuri i nisipuri grosiere.Seciunea activprezinto asimetrie de dreapta datoritadncimii maxime atinsla 2,5 mfade acest mal (fig. 12), care este m