Russian Far East District Championships Orlan Sport...

of 20 /20
Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex, Komsomolsk-na-Amure September 10-14, 2019 Finals 2019-09-14 49kg Nikolay Kharanakhoyev Bator Gomboyev 5:0 2019-09-14 52kg Yaroslav Nalivayko Dorzho Radnayev 4:1 2019-09-14 56kg Mikhail Varlamov Albert Gataulin 5:0 2019-09-14 60kg Radna Tsybikov Prokopiy Yakovlev 5:0 2019-09-14 64kg Petr Vasilev Dorzho Dakhayev 3:2 2019-09-14 69kg Ivan Stupin Shokhmukhammad Azizov 5:0 2019-09-14 75kg Dmitriy Grinkov Alexey Mardalenov 5:0 2019-09-14 81kg Saveliy Sadoma Sergey Svirida 5:0 2019-09-14 91kg Maksim Svetik Daniil Bridov WO. 2019-09-14 +91kg Maksim Degtyar Roman Bishirov AB 2 source: www.rusboxing.ru Russian National Champs History | 2019 Results full results (in Russian) see next pages

Embed Size (px)

Transcript of Russian Far East District Championships Orlan Sport...

Page 1: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,

Russian Far East District Championships

Orlan Sport Complex, Komsomolsk-na-Amure

September 10-14, 2019

Finals

2019-09-14 49kg Nikolay Kharanakhoyev Bator Gomboyev 5:0

2019-09-14 52kg Yaroslav Nalivayko Dorzho Radnayev 4:1

2019-09-14 56kg Mikhail Varlamov Albert Gataulin 5:0

2019-09-14 60kg Radna Tsybikov Prokopiy Yakovlev 5:0

2019-09-14 64kg Petr Vasilev Dorzho Dakhayev 3:2

2019-09-14 69kg Ivan Stupin Shokhmukhammad Azizov 5:0

2019-09-14 75kg Dmitriy Grinkov Alexey Mardalenov 5:0

2019-09-14 81kg Saveliy Sadoma Sergey Svirida 5:0

2019-09-14 91kg Maksim Svetik Daniil Bridov WO.

2019-09-14 +91kg Maksim Degtyar Roman Bishirov AB 2

source: www.rusboxing.ru

Russian National Champs History | 2019 Results

full results (in Russian) – see next pages

Page 2: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 3: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 4: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 5: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 6: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 7: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 8: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 9: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 10: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 11: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 12: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 13: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 14: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 15: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 16: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 17: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 18: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 19: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,
Page 20: Russian Far East District Championships Orlan Sport ...amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Russia2019FarEast.pdf · Russian Far East District Championships Orlan Sport Complex,