REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIC OF CROATIA AIC Hrvatska ...e- meؤ‘unarodnih izraza na engleskom...

download REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIC OF CROATIA AIC Hrvatska ...e- meؤ‘unarodnih izraza na engleskom jeziku.

of 103

 • date post

  22-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIC OF CROATIA AIC Hrvatska ...e- meؤ‘unarodnih izraza na engleskom...

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  AIC REPUBLIC OF CROATIA Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

  CROATIA CONTROL Ltd.

  ODJEL ZRAKOPLOVNOG INFORMIRANJA - AIS

  A03/08

  14 AUG 2008

  ADDRESS: P.O.BOX 45, 10150 ZAGREB AIRPORT, CROATIA * PHONE (+385 1) 6259372 * FAX (+385 1) 6259374 * AFS LDZAYOYX * E-MAIL: aip@crocontrol.hr

  POSTUPCI za obavljanje GOVORNE KOMUNIKACIJE (Radiokomunikacija u pokretnoj zrakoplovnoj vezi) Ovaj AIC može se naručiti u Odjelu zrakoplovnog informiranja Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. Narudžbe treba uputiti na: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Odjel zrakoplovnog informiranja (AIS) p.p. 45 10150 Zagreb Aerodrom Tel: 01/6259372; 6259373 Fax: 01/6259374 E-mail: aip@crocontrol.hr Ovaj AIC poništava i zamijenjuje AIC A09/04.

  VOICE COMMUNICATION PROCEDURES (Radio Communications in Aeronautical Mobile Service) This AIC can be ordered at the Aeronautical Information Service of Croatia Control Ltd. Orders shall be forwarded to: Croatia Control Ltd. Aeronautical Information Service P.O. Box 45 10150 Zagreb Airport Croatia Tel: +385 1 6259372; 6259373 Fax: +385 1 6259374 E-mail: aip@crocontrol.hr This AIC cancels and replaces AIC A09/04.

 • Temeljem članka 116. Zakona o zračnom prometu („NN“ br.132/98), (178/04) i čl.45.ZZP (NN 46/07) Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. predlaže, a

  Uprava zračnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

  u t v r đ u j e

  POSTUPKE

  za obavljanje

  GOVORNE KOMUNIKACIJE

  (Radiokomunikacija u pokretnoj zrakoplovnoj vezi)

 • AIC A03/08 Postupci za obavljanje govorne komunikacije – Voice Communication Procedures 2

  © Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. – CROATIA CONTROL Ltd.

  Pursuant to para 116 of the Air Traffic Law (Official Gazette of the Republic of Croatia, No. 132/98, 178/04) and para 45 of the Air Traffic Law (Official Gazette of the Republic of Croatia, No., 46/07)

  Croatian Air Navigation Services Ltd. put forward and Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure - Civil Aviation Authority

  a d o p t

  VOICE COMMUNICATION PROCEDURES in

  (Radio Communications in Aeronautical Mobile Service)

 • AIC A03/08 Postupci za obavljanje govorne komunikacije – Voice Communication Procedures 3

  © Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. – CROATIA CONTROL Ltd.

  Sadržaj Table of Contents Strana

  / Page 1. Opće odredbe General provisions 5 2. Tablica izgovora ICAO-ove abecede i

  predaja brojki u radiotelefoniji ICAO Spelling Table and Transmission of Numbers

  7

  2.1 Tablica izgovora ICAO slova ICAO Spelling Table 7 2.2. Predaja brojeva Transmission of numbers 7 2.3 Pozivni znak Call sign 9 2.3.1 Pozivni znak zemaljske postaje Call sign for aeronautical station 9 2.3.2 Pozivni znak radiopostaje zrakoplova Aircraft call sign. 9 2.4 Vrste poruka i slijed prednosti u pokretnoj

  vezi Categories of messages and order of priority 11

  2.5 Uspostava RT komunikacije Establishment of RT communications. 12 2.5.1 Početni poziv Initial call 12 2.5.2 Višestruki poziv Multiple call 13 2.5.3 Opći poziv General call 13 2.5.4 Predaja u slijepo Blind transmission 14 2.5.5 Potvrda prijema poruke Acknowledgement of message receipt 14 2.5.5.1 2.5.6

  Obveze ponavljanje odobrenja i uputa Poništavanje poruka

  Read back requirements Cancellation of Messages

  15 16

  2.6 Provjera čujnosti radiopostaja Radio Check 16 2.7. Predaja općih informacija Transmission of general information 16 2.7.1 Zrakoplovna radioemisija Aeronautical broadcast 16 2.7.1.2 Postupci za METAR informacije Procedures for METAR information 16 2.7.2 VOLMET VOLMET 19 2.7.3 ATIS ATIS 19 2.8 Objava opasnosti i ograničenja za zračni

  promet Hazards and Restrictions to Air Traffic 20

  3. Značenje riječi i fraza Meaning of words and phrases 21 4. 4.1

  Frazeologija Radiotelefonska odobrenja i upute

  Phraseology Radiotelephony Clearances and Instructions

  24 24

  5. ENGLISH PHRASEOLOGY and PROCEDURES 25 5.1 Phrases for aerodrome traffic- Uncontrolled

  aerodromes 25

  5.2 Phrases for flights from and to Controlled aerodromes

  26

  5.3 ATFM phraseology 26 5.3.1 Start up procedures 27 5.4 Taxi procedures 27 5.4.1 Departure instructions 30 5.4.2 Landing procedures 32 5.4.3 Frequency change 34 5.4.4 Common phrases for aerodrome traffic 35 5.4.5 Aerodrome surface conditions 36 5.4.6 Meteorological conditions 36 5.5 AIREP 37 5.6 Direction finding information 38 6. General phraseology for IFR flights 39 6.1 IFR clearances 39 6.2 RVSM phraseology 41 6.3 RNAV Procedure phraseology (Area Navigation) 42 6.4 8.33 Channel spacing (En-route phraseology) 43 7. Approach procedures 43 8. Holding procedures 45 9. Transfer of control and/or frequency change

  procedures 45

  10. Phrases for radar control procedures 45 10.1 Secondary Surveillance Radar phraseologies 48 10.2 Radar approach procedures 49 10.3 Radar controlled departure 49 10.4 Miscellaneous phrases 49 11. Military RT procedures 50 11.1 Security flights 50 11.1.1 Signals and signs for interception 50 11.2 Practice flights 51

 • AIC A03/08 Postupci za obavljanje govorne komunikacije – Voice Communication Procedures 4

  © Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. – CROATIA CONTROL Ltd.

  11.3 Helicopter aerodrome traffic 53 11.4 Fire fighting flights 53 11.5 Practice flights - MiG-21 54 11.6 Emergency procedures 56 11.6.1 Communication failure - MIL 56 12. Special procedures 57 12.1 Distress messages 58 12.1.1 Imposition of silence 58 12.1.2 Termination of distress and silence 58 12.2 Urgency messages 59 12.3 Procedures by aircraft used for medical transport 60 12.4 Communication failure – CIV 60 12.5 Snižavanje u nuždi Emergency descent 61 13. Flight Information Service 62 H5. HRVATSKA FRAZEOLOGIJA i POSTUPCI 65 H5.1 Fraze za aerodromski promet –

  nekontrolirani aerodromi 65

  H5.2 Fraze za letove sa i prema kontroliranim aerodromima

  67

  H5.4 Postupci u voženju 68 H5.4.1 Uputa za odlazak 70 H5.4.2 Slijetanje – aerodromski prometni krug 71 H5.4.3 Promjena frekvencije 72 H5.4.4 Uobičajene fraze za aerodromski promet 73 H5.4.5 Stanje manevarskih površina 74 H5.4.6 Meteorološki uvjeti 74 H5.5 Izvješće iz zraka (AIREP) 74 H5.6 Radiogoniometarske informacije 75 H11. Vojni RT postupci 75 H11.1 Obrambeni letovi 75 H11.1.1 Signali i znakovi za presretanje 76 H11.2 Vježbovni letovi 77 H11.3 Helikopterski aerodromski promet 78 H11.4 Protupožarni letovi 79 H11.5 Vježbovni letovi – MiG-21 79 H11.6 Postupci u nuždi 81 H11.6.1 Otkaz radio veze 81 H12. Posebni postupci 82 H12.1 Poruke nevolje 83 H12.1.1 Nametanje radio-tišine 83 H12.1.2 Okončanje nevolje i radio tišine 83 H12.2 Poruke hitnosti 84 H12.3 Postupci zrakoplova za medicinski prijevoz 85 H12.4 Otkaz radio-veze 85 H13. Služba letnih informacija (FIS) 87 14. Bibliografija Bibliography 90 APPENDIX 1 Glossary 92 APPENDIX 2 Differences to ICAO Radiotelephony 100 15. Završne odredbe Final provisions 101

 • AIC A03/08 Postupci za obavljanje govorne komunikacije – Voice Communication Procedures 5

  © Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. – CROATIA CONTROL Ltd.

  1. Opće odredbe 1.1 Ovi Postupci propisuju način uspostavljanja

  i održavanja radiokomunikacije putem govora u komunikaciji zemlja-zrak između radiopostaje zrakoplova i zemaljske radiopostaje, te između radiopostaja zrakoplova ( stavak 1. članka 116. Zakona o zračnom prometu - NN br.132/98, 178/04, 046/07).

  1.2 Sukladno odredbi stavka 2. članka 116.

  Zakona o zračnom prometu, govorna komunikacija u pokretnoj zrakoplovnoj vezi obavlja se uporabom normiranih međunarodnih izraza na engleskom jeziku.

  1.2.1 Iznimno od odredbe iz stavka 2., a prema

  stavku 3. članka 116. Zakona o zračnom prometu, u aerodromskom prometu na nekontroliranim aerodromima, te prilikom obavljanja letova prema vizualnim pravilima letenja izvan aerodromskog prometa na kontroliranim aerodromima, u radiokomunikaciji pokretne veze mogu se koristiti normirani izrazi na hrvatskom (i/ili engleskom) jeziku.

  1.2.2 Iznimno od odredbe iz točke 1.2.1

  standardizirana radiokomunikacija na hrvatskom jeziku s pilotima imateljima sportske dozvole izdane u Republici Hrvatskoj može se obavljati i u aerodromskom prometu na kontroliranim aerodromima, s izuzetkom Zagreb-Pleso, najkasnije do 31.12.2009.

  1.2.3 Sukladno odredbama članka 125.

  Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj 075/2006.), kada se zrakoplov nalazi u nuždi, pilot zrakoplova u radiokomunikaciji može upotrebljavati hrvatski ili engleski jezik.

  1.3 Ovi Postupci primjenjuju se na

  radiopostajom opremljene hrvatske civilne, policijske i carinske zrakoplove, te na inozemne civilne i državne zrakoplove dok koriste zračni prostor Republike Hrvatske.

  1.4 Ovi Postupci se primjenjuju i na

  radiopostajom opremljene hrvatske vojne zrakoplove, osim ukoliko to nije posebno drugačije propisano.

  1. General provisions 1.1 The p