Manastirea Casin- strategie de restaurare

download Manastirea Casin- strategie de restaurare

of 84

Transcript of Manastirea Casin- strategie de restaurare

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  1/84

  RECOMANDRI STRATEGICEPRIVIND DEZVOLTAREA LOCAL ACOMUNEI MANASTIREA CASIN

  N PERIOADA 2013-2020

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  2/84

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  3/84

  1. Prezentarea general a comunei

  Ca parte a comunitatii europene , Manastirea Casin are nevoie de o viziune clara

  pentru a putea orienta eforturile proprii si de o strategie care sa sublinieze rolul important ce

  revine valorificarii potentialului de absorbtie a fondurilor europene

  Abordari noi sunt necesare atat pentru a rezolva problemele prezentului, cat si pe cele aleviitorului. Daca cetatenii si autoritatile nu vor realiza faptul ca exista o profunda schimbare incontextul rezolvarii de probleme la nivel local, sansele ca reactia lor sa fie cea potrivita suntfoarte mici.

  Autoritatile locale dispun de sume mult mai mici decat cele necesare, cheltuirea banilor de labuget fiind restrictionata de diverse cerinte. Autoritatile nationale sunt presate de problemelemajore cu care se confrunta Romania in acest moment. Ele nu au nici timpul, nici energia de ase concentra suficient asupra problemelor ridicate de comunitatile locale. O mare parte dinproblemele care erau pana nu demult transmise spre nivelurile superioare ale administratieicentrale, raman acum in sarcina autoritatilor locale. Acestea includ probleme sociale, de mediusi de dezvoltare economica.

  Fara a neglija sprijinul pe care trebuie sa-l primeasca de la autoritatile nationale,

  comunitatile ar trebui sa se bazeze in primul rand pe fortele proprii pentru a-si rezolva

  problemele.

  Avand tot mai multe responsabilitati, autoritatile locale trebuie sa demonstreze ca sunt capabilesa le indeplineasca, sa-si demonstreze creativitatea, eficacitatea si eficienta. Reprezentantiilocali trebuie sa se bucure de increderea celor care i-au ales. omunitatile locale trebuie saidentifice noi instrumente si strategii pentru a determina colaborarea intre cetateni, institutii sireprezentanti ai diferitelor sectoare de activitate, in vederea planificarii viitorului comunitatii.

  Acestdocument urmeazasaaibaroluluneiconstitutiilocale. !trategiaconstituietabloulgeneral al problemelor si aspiratiilor comunitatii, a prioritatilor acesteia, un tablou neutru inraport cu promisiunile si orientarile politice, dar care trebuie sa constituie sursa principala aprogramelor politice supuse electoratului, intrucat este"ntocmit de comunitate. Este foarteimportant ca efortul de elaborare a strategiei sa fie urmat de asumarea publica si constienta a

  acesteia .

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  4/84

  #entru a avea certitudinea c$ politicile %i programele existente corespund nevoilor dedezvoltare a comunei &anastirea asin , "n cadrul limit$rilor impuse de resursele localedisponibile %i pentru a putea accesa fonduri prin instrumentele structurale, s-a impus elaborarea

  PREZENTARE GENERALA A COMUNEI MANASTIREA CASIN

  Asezare geografica si accesomuna &anastirea asin este situata in sud'vestul judetului (acau,fiind traversata de raulasin,de valea formata de acesta si de drumul judetean D) **+.eritoriul comunei &anastireaasin este situat in depresiunea asin ' azlau in afara arcului carpatic a arpatilor deurbura la limita dintre cele trei provincii istorice romanesti. Asezata pe valea rauluiasin, comuna &anastirea asin, isi capata numele de la asezamantul monahal cu acelasinume, ctitorie a voievodului &oldovei, /heorghe !tefan in anul *0+1. omuna este compusadin satele2 &anastirea asin, !cutaru, #arvulesti, 3upesti

  omuna &anastirea asin se invecineaza 2

  la nord cu comunele asin, (ogdanesti si Oituz

  la est cu comunele aiuti si !tefan cel &are

  la vest cu judetul ovasna comuna (retcu

  la sud cu judetul 4rancea comunele impurile si !oveja

  Manastirea Casin este localitate de resedinta a comunei cu acelasi nume. eritoriul localitatiieste strabatut de urmatoarele cai de comunicatii2 - Drumul )udetean **+ si Drumul comunal*50. Drumul )udetean **+ traverseaza localitatea de la est la vest, pe o lungime de *+,*67m siface legatura intre localitatea &anastirea asin si localitatile !cutaru si asin. Drumul are douabenzi de circulatie cu suprastructura realizata din balast. Drumul comunal *50 face legaturalocalitatii cu localitatea 3upesti. Drumul traverseaza localitatea de la nord-vest la est pe olungime de *,87m. Alcatuita din unirea fostelor catune2 Dezrobitii, !aratelul, 9erastraul si!useni, localitatea reprezinta o structura omogena din punct de vedere urbanistic. 3ocuinteledin comuna &anastirea asin sunt construite in general din lemn, tipic zonei de munte, la carese remarca existenta a doua sau trei camere, hol si anexele aferente. :ncepand cu anii ;6 aisecolului

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  5/84

  Localitatea SCUTARU

  9osta colonie muncitoreasca, localitatea !cutaru este componenta a comunei &anastireaasin. eritoriul ei este strabatut de traseul Drumului )udetean **+ pe directia est-vest pe olungime de 6,07m. Drumul face legatura dintre localitatea &anastirea asin si judetul 4rancea.recerea terenului acestei localitati in domeniul privat al comunei face ca localitatea sa atragaatentia autoritatilor si transformarea ei in zona agro-turistica, urmarindu-se concesionareaterenului si constructia de case de vacanta.

  Localitatea PIRVULESTI

  omuna &anastirea asin este asezata pe stanga tehnica a raului asin, de la acesta regula

  facand exceptie localitatea #AR4>3E!:. 3ocalitate componenta a comunei, localitatea#arvulesti este compusa din trei trupuri. Asezata pe ,,#odul 4rancei? sau ,,3unca? asa cum odenumesc localnicii, localitatea inconjoara ca un brau, lasand portiunea de ses din mijloc deaproximativ *1 hectare, neacoperita de locuinte. 9iind proprietate a domeniului public, peaceasta suprafata s-a incercat amenajarea unui teren sportiv. 3egatura dintre trupurile localitatii,precum si dintre localitate si localitatea &anastirea asin este realizata prin intermediuldrumurilor locale. raversarea raului asin este asigurata de un pod construit in perioada 566+-56*5. !e remarca in trupul al treilea al localitatii, constructia de case de vacanta@ona /ura3acului incepand cu anul *881.

  Scurt istoric

  #rima atestare documentara a zonei este legata de data de *+ martie **6, cand !tefan4oievod ofera boierului 4lasin retescul siliste la asin, unde a fost casa tatalui sau, !tanretul sau !tan asin si poieni.

  !tefan cel &are, domnul &oldovei, in urma unor infrangeri suferite il luptele cu turcii, serefugiase pe aceasta vale catre muntii 4rancei, unde gaseste adapost la legendara baba4rancioaia

  Domnitorul /heorghe !tefan, urmasul lui 4asile 3upu la domnie, cladeste &anastireaasin imprejmuita cu ziduri ca o cetate. Acesta a ales &anastirea asin ca o a doua resedinta asa in &oldova.

  :n jurul anului *;66 &anastirea asin era o cetate cu case domnesti si era inconjuratade un zid de piatra inalt si cu turnuri. #entru ca nemtii si ungurii veneau aici cand pradau&oldova, &ihail Racovita 4oievod, dupa ce a batut catanele nemtesti la*;*;, a mers la asinsi daramat zidurile &anastirii asin. Din anul *;*; pana in anul *B56, &anastirea asin a stat fara zid, fiind ingraditanumai cu un gard. :n anul *B56 :saia arigradeanul a realizat un zid in jurul &anastirii de sub

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  6/84

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  7/84

  patrunde prin seile carpatice.emperatura medie anuala este de + - 0 grade elsius si este infunctie de altitudine. @ona este mai putin expusa curentilor reci din nordul continentului astfel cadiferentele de temperatura intre iarna si vara sunt mai mici decat in partea estica a judetului(acau. #recipitatiile medii anuale sunt apropiate de media inregistrata pe judet,respectiv ;66 '

  B66 mmcu mentiunea ca acestea sunt mai abundente in perioada de primavara ' vara.

  Resurse naturale

  :n afara padurilor, fanetelor, livezilor, fructelor de padure, produselor agricole, &anastireaasin situata la periferia arpatilor de urbura, a beneficiat si de existenta unor bogatii naturalecum ar fi 2

  o petrolul, aflat in structuri de suprafata, exploatat la sfarsitul secolului al rsoiul, la limita dintre asin ' #raleao piatra de rau - un produs interminabil, folosit dintotdeauna in constructiile realizate de

  locuitori,o produsele forestiere,care au dezvoltat aici o adevarata civilizatie a lemnului.

  lora si fauna

  :n zonele inalte se gasesc bradul, molidul precum si arbustii2 socul rosu, caprifoiul,coacazul de munte si afinul. :n zona mai joasa apar padurile de fag, carpen, paltin, artar, gorun,stejar si mesteacan, specii proprii reliefului subcarpatic, de deal si de podis.

  )os, in lunca raului asin, sunt prezente salcia si arinul, specii de esenta moale.

  #asarile care populeaza aceasta zona sunt2 cocosul de munte, pitigoiul de munte,pitigoiul de bradet, mierla, corbul si vulturul. >nele din ele sunt monumente ale naturii. amamifere exista in zona 4aii asinului, ursul cerbul, caprioara, lupul, vulpea si mistretul.9auna piscicola a constituit in zona, in trecut, o mare bogatie si a generat o activitate de mare

  success si interes, o sursa de hrana pentru populatia locala. #estele existent pe raul asin esteputin, dar de calitate, pastrav, completat cu alte specii2 mreana, clean, zglavoc.

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  8/84

  Reteaua !i"rografica

  Raul asin, care strabate valea cuacelasi nume, impresioneaza prin frumusetea siparticularitatile lui prezentand un deosebit interes.El isi incepe istoria cu 9undul asin, de unde isi areizvorul si de unde isi aduna apele, de la altitudinede *5;+ de metri, rostogolindu-se la vale creand una din cele mai pitoresti vai din arpatii deurbura.

  Raul asin izvoraste din zona flisului paleogen, aduna apele tuturor izvoarelor siparaurilor ce-i apar in cale si parcurge o lungime de +,+ 7m pana la varsarea in raul rotus.

  eritoriul comunei este strabatut de la sud spre nord de cursul raului asin care arepe teritoriul comunei cinci afluenti principali, respectiv paraurile !aratelu, #opii, Rusului, Falosul&are, Falasel si (ranisteanu.

  oate acestea au un debit permanent, torential in unele perioade, cu ape cristaline,dar eroziunea acestora este redusa, avand in vedere duritatea rocilor in care sunt croite vaile. :nzona depresionara se gasesc ape subterane de infiltratie, colectate intr-o retea deasa de fantanideschise2 la baza versantilor si la malurile paraurilor apar si multe izvoare de panta, fie pe fisuritectonice in rocile de fundament, fie pe fata superioara a acestora, la contactul cu straturile depietris sau grohotis. asinul, pe toata albia lui are o suprafata de 16; 7m patrati, are afluenti si

  bazine cu forme alungite.

  #IAGNOZA ME#IULUI $NCON%URATOR

  Dezvoltarea economico-industriala excesiva, realizat$ dupa al doilea r$zboi mondial, nua tinut seama de ratiunile specifice protectiei mediului si a condus la poluarea tarii, a judetului(acau, inclusiv a zonei, a comunei &anastirea asin. Este un adevar si faptul ca dupa anul*886 industria a scazut, anumite ramuri industriale chiar s-au desfiintat.

  :n orice caz efectele poluarii trecute se manifest$ prin uscarea pomilor fructiferi si trebuiespus ca pe teritoriul comunei exista terenuri degradate, degradarea avGnd drept cauze

  eroziunea solului sau alunecarile de teren.

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  9/84

  Po&ulatia

  :n prezent, comuna &anastirea asin reprezinta din punct de vedere demografic,6,BH din populatia judetului si *,+H din populatia mediului rural. #onderea localitatilor

  componente fata de total comuna2o !at resedinta de comuna &anastirea asin 2;*H din populatia totalao !at 3upesti 2*H din populatia totalao !at #arvulesti 2 *1H din populatia totalao !at !cutaru 2 5H din populatia totala

  onform analizei structurii populatiei pe grupe de varsta si sexe, populatia de sexmasculin reprezinta 8,1H din numarul locuitorilor, in timp ce populatia de sex femininreprezinta +6,; H din numarul locuitorilor. /rupele de varsta tinere si foarte tinere reprezentandcirca B H din numarul total al locuitorilor, constituie o rezerva demografica insemnata pentru

  comuna.:ndicele imbatranirii demografice este mare, fiind superior la sexul feminin fata de celmasculin, respectiv B.0 H fata de 0B,; .

  A"ministratia &u'lica

  Se"iu Primarie Manastirea Casin

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  10/84

  #rimaria este condusa de un primar, viceprimar si un secretar al comunei, numarul total alpersonalului angajat fiind de *, din care *1 sunt functionari publici si * pesoana contractuala.:nstitutia este structurata in servicii si compartimente.

  3a nivel relational , exista o bune comunicare intre #rimarie si celelalte institutiilocale. >n aspect care atrage atentia il constituie practica de a nu incheia acorduri departeneriat, deci nu se intocmesc procedurile si mecanismele care sa descrie foarte clar rolulfiecarui partener si zona sa de actiune .

  #rimaria are pagina Ieb2 III.manastirea casin.ro construita si actualizata de propriispecialisti .

  onducerea primariei e hotarata sa faca posibilul sa atraga fonduri in vederea dezvoltariicomunei in baza unui plan strategic si metodologic, primul pas major facut in aceasta directiede dezvoltare

  :n comuna &anastirea asin se inregistreaza un numar de *.;8B locuinte.

  Infrastructura

  o Retea de drumuri formata din D) **+ si D *50. Drumul judetean **+ face legatura intreOnesti si !cutaru, traversand omuna asin, satele 3upesti si &anastirea asin.raseuldrumului masoara aproximativ 56 7m pe teritoriul administrativ al comunei.Drumulomunal *50 face legatura intre &anastirea asin si 3upesti si asin si cu drumul

  judetean **+.raseul drumului masoara aproximativ 7m pe teritoriul administrativ alcomunei.

  o Retea de distributie a energiei electrice, la care sunt racordate toate gospodariile.o Retea de televiziune prin cablu si satelito Retea de telefonie fixa si mobila

  Sanatate :n comuna &anastirea asin functioneaza 1 cabinete medicale ale medicilor de familiein localitatile &anastirea asin si 3upesti .abinetele sunt deservite de 1 medici si 5cadre medii. otodata precizam si faptul ca in localitatea &anastirea asin functioneaza ofarmacie umana . 3a indicatorul numarul de locuitori ce revin la un medic ' *816

  E"ucatie

  :n comuna &anastirea asin , elevii si prescolarii beneficiaza de urmatoarele unitati deinvatamant

  !coala lase Anul constructiei Jr. elevi

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  11/84

  !coala /imnazialaJr * &. asin

  :- 4::: *80+ 5*6

  !coala /imnaziala

  Jr 5 &. asin

  :- 4::: *8;6 *1+

  /radinita Jr *&.asin

  - *8;6 +*

  /radinita Jr 5&.asin

  - *8;6 5B

  /radinita Jr 1#arvulesti

  - *8;6 *0

  Cultura:n satul resedinta de comuna exista o cladire cu functiunea de camin cultural. :n

  comuna &anastirea asin exista exista biblioteca publica cu un numar de volume de cartiinsuficient. 3ocuitorii comunei &anastirea asin sunt pastratorii unor mestesuguri vechi,traditionale care duc mai departe obiceiuri, datini si traditii milenare. Astfel, cioplitul in lemn esteo ocupatie care pune in evidenta talentul, iscusinta locuitorilor atat in judet cat si intreaga tara .

  Culte

  :n comuna &anastirea asin functioneaza biserica de rit ortodox C!fintii 4oievozi cuturla si zidul de incinta,monument de arta feudala construit intre *0+1'*0+B de /heorghe!tefan, biserica de rit vechi CJasterea &aicii Domnului construita in *886 si biserica ortodoxade rit vechi de calugari cu hramul CAdormirea &aicii Domnului construita in anul *;;0.

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  12/84

  &anastirea asin este situata pe un mic platou pe drumul carestrabate comuna &anastirea asin.!e compune dintr-o incinta in

  forma poligonala neregulata, inconjurata de ziduri groase dinbolovani de rau ziditi cu mortar de var, a caror grosime variazaintre * ' *,+ m. @idurile sunt prevazut cu creneluri de aparare. :ninteriorul incintei se aflau chiliile calugarilor si clopotnita, aflate inlatura de est

  a incintei. Din aceste constructii, astazi au mai ramas doar biserica, clopotnita, pivnita, ziduriledeteriorate in mare parte. alugarii au parasit aceasta manastire in *B0, odata cusecularizarea averilor manastiresti.

  Din informatiile de la oamenii varstnici din comuna rezulta ca peretii nu au fost pictati

  niciodata. :n pronaos n-au fost picturi religioase, in naos au fost executate doua picturireligioase in ulei, dar fara nici un interes artistic. #ivnitele, ultimele vestigii ale palatuluidomnesc, sunt construite din piatra cilindrica. De remarcat ca forma acestor incaperi esteregulat construita de mesteri foarte priceputi. Amplasamentul palatului domnesc a fost in parteade vest a manastirii, in dreapta portii de intrare care trece pe sub clopotnita.

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  13/84

  Atat palatul domnesc cat si chiliile calugarilor au fost distruse cu timpul, ramanand doar unmorman de ruine acoperite cu pamant. hiliile erau amplasate in incinta manastirii, la nord declopotnita si lipite de zidul inconjurator.

  lopotnita este amplasata la intrare, in partea de est a incintei si este construita din piatraexecutata frumos din scari de piatra pana in varful ei. #e sub aceasta clopotnita se face intrareain curtea manastirii.

  &esterii pietrari si zugravi care au zidit /olia si rei :erarhi din :asi au fost folositi si la&anastirea asin, ctitoria lui !tefan /heorghe si acestia a au fost2 :sider #ospican, :acob

  Agavriloaiei si #rocope :antine.

  :ntrarea in incinta se face prin doua porti mari de fier aflate sub turnul clopotnitei, plasat tot inpartea estica a zidului. urnul clopotnitei este de asemenea, o constructie impunatoare dinpiatra impodobita cu sculpturi in care exista trei mari incaperi etajate, la care se ajunge urcandpe o scara tot din piatra. #rin ferestrele incaperii de la ultimul nive , se poate supraveghea si

  admira privelistea in toate cele patru zari. (eciul, a carui intrare este marcata de o arcada dinpiatra sculptata ce poarta stema &oldovei, avea o importanta strategica. Este o constructiesubterana imensa care, prin doua tuneluri tainice, comunicau cu exteriorul spre raul asin sispre padure, la mare distanta . !e spune ca pe acolo s-ar fi retras domnitorul si oamenii lui spremunte atunci cand, la sfarsitul domniei a fost nevoit sa treaca in ransilvania. :n legatura cuaceasta, exista si o legenda2 exista o stanca numita ,,&asa lui 4oda?, unde se spune ca s-ar fioprit domnitorul si s-ar fi ospatat pentru ultima data inainte de a iesi din tara pe tainicele carariale muntelui.

  etatenii din satul 3upesti, comuna &anastirea asin apartineau administrativ de &anastireaasin, iar religios erau arondati la comuna asin. De aceea s-au hotarat sa-si construiascabiserica si cimitir proprii. >n comitet de initiativa a hotarat si pus temeliile unei biserici cu hramulCuvioasa #arascheva, pe care, in ciuda ateismului cultivat de comunisti, au realizat-o in anii*8;6.

  3a aceasta actiune au contribuit cu entuziasm pricipalele familii din localitate, cu sprijinulEpiscopiei Romanului si sub supravegherea preotilor &atei #opa si &arinel :on. !-a inaltat obiserica de dimensiuni mijlocii ' un monument religios apreciabil, la nivelul trebuintelorreligioase satului 3upesti, care a fost dotat cu cerintele necesare unui asemenea lacas. !ecuvine toata lauda acestor vrednici gospodari si enoriasi,care se mandresc cu ceea ce aurealizat

  O'iecti(e turistice

  9rumusetea salbatica a locurilor unde a luat fiinta comuna si istoria eii-au fascinat pe toti cei care, in timp, au avut ocazia sa le cunoasca, iar

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  14/84

  multi dintre acestia au scris frumoase pagini despre ele. O prima desciere a zonei o face #aulde Alep, care a vizitat-o in*0++. &ai tarziu, au vizitat aceste locuri si au scris despre ele

  Alexandru 4lahuta, Jicolae :orga, &ihail !adoveanu, onstantin /ane si :oan &issir, fostiluptatori pe frontul de aici in timpul #rimului Razboi &ondial, au evocat, de asemenea, acestelocuri in scrierile lor. ot pe aici a trecut si Alecu Russo atunci cand a fost trimis in exil la !oveja,fiindca dintotdeauna au existat si exista drumuri vechi, neinscrise in hartile oficiale care, trecandpeste crestele muntilor, prin locuri pline de frumusete, te duc, in doar cateva ore, la ampuri,!oveja si 3epsa in tinutul 4rancei ori la #oiana !arata si de acolo mai departe, in judetulovasna.

  -Com&le) Intarcatoare cu&rin*an" Ca'ana "e (anatoare si Pastra(aria, proprietate aOcolului !ilvic &anastirea asin

  Pastravaria

  !ituata pe raza Ocolului !ilvic &anastirea asin intr-o mirifica zona, la confluenta paraului@boinea cu asinul, pastravaria :ntarcatoarea produce anual in jur de * tone de pastravfantanel, pentru consum si cca. 566.666 buc puieti pastrav indigen destinat popularii apelor demunte. #astravaria a fost infiintata in anul *8+5. rescatoria a primit statutul de rezervanationala

  Cabana Intarcatoarea

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  15/84

  abana :ntarcatoarea este in administrarea Directiei !ilvice (acau,.:n perioada comunista,aceasta cabana era locul tainic de odihna, de meditatie si de refacere pentru activistii de partiddin categoriile inferioare2 judet, raion etc. Acum aceasta cabana este inchiriata in specialvanataorilor, intrucat &anastirea asin are un renume international si domeniul cinegetic si

  multi straini, vanatori amatori vin sa-si incerce aici virtutile vanatoresti. &andria vanatului dinaceasta zona a constituit-o si o constituie inca2 cerbul, ciutele si caprioarele, dupa care urmeazaursul .

  Masa lui Vo"a

  #e muntele @boina'labuc, pe soseaua de duce de la abana :ntarcatoarea catre varfulmuntelui si spre !oveja se afla un megalit, o piatra masiva, o stanca inconjurata de alte catevapietre mai mici rotundescaune roase de vreme, ploaie si zapada, alcatuind intru totul uncomplexO masa cu scaune in jur . 9enomenul este deosebit de interesant , intrucat suntplsatae undeva intr-o poiana, un gol de munte, inconjurata de vegeatie alpina si fara alte pietrein jur asemantoare, deci singulare .

  Re*er(atii naturale

  Rezervatie naturala,, (ucias? impreuna cu cascada,,(ucias? cu o cadere de *+m, aflatape paraul cu acelasi nume. Aceasta rezevatie face parte din Natura +,,,- RezervaKia mixt$(ucia% aparKine etajului nemoral, unde covorul vegetal este reprezentat mai ales prin f$gete alec$ror caracter zoogeografic specific este dat de prezenKa ieruncii.

  !pecific asociaKiei vegetale din lungul pGrGului este prezenKa arinului, ceea ce a impus oasociaKie vegetal$ de tipAlnetum.

  /radul de cunoa%tere a vegetaKiei este mai puKin aprofundat, studiile speciale lipsind.

  &amiferele sunt prezente "ntr-un num$r de 5 specii, dar specifice sunt jderul Martesmartes, vidra Lutra lutra, lupul Canis lupus, cerbul Cervus elaphus %i ursul Ursus arctos).

  #$s$rile sunt cea mai numeroas$ clas$ de vertebrate, fiind identificate +B de specii, celemai reprezentative fiind buhaubo bubo, pesc$rel negruCinclus cinclus, codobatur$ demunte Motacilla cinerea, mierl$ gulerat$ !urdus to"uatus.

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  16/84

  Reptilele identificate sunt "n num$r de+, dintre care nominaliz$m 4ipera comuna#ipera berus. Amfibieni sunt reprezentaKi de; specii, "ntre care se num$r$ %i buhaiul de

  balt$ cu burt$ galben$ombina variegata$,salamandra%alamandra salamandra$, tritoncomun!riturus vulgaris$. ei mai frecvenKipe%ti sunt zgl$vocCottus gobio$, boi%tean&ho'inus pho'inus$ %i p$str$vul %almotrutta$. urismul dezorganizat reprezint$ unpericol, manifestat prin poluarea cu de%eurimenajere %i pet-uri. Deasemeni exploat$rile forestiere aduc un prejudiciu faunei %i peisajului dinzon$. Ln aceast$ zon$ exist$ valori naturale si este important ca aceste bog$Kii s$ fie p$strate

  "n continuare, avGnd "n vedere c$ alte K$ri nu au %tiut s$ le preKuiasc$ decGt dup$ ce le-aupierdut. #e lGng$ activit$Kile %tiinKifice, dup$ caz, pot fi admise activit$Ki turistice, educaKionale,organizate. !unt admise unele activit$Ki de valorificare durabil$ a unor resurse naturale.

  Monumentul eroilor "in Manastirea Casin

  3ocuitorii comunei &anastirea asin, sub impulsul intelectualilor si a celor care au ramas inviata dupa terminarea primului razboi mondial si cu sprijinul !ocietatilor &onumentelor :storice,au construit in centrul civic al localitatii imitirul Eroilor, in care isi gasesc odihna toti cei care au

  luptat si au murit pe aceste meleaguri in primul Razboi &ondial. Este un monument de mare frumusete si respect. El dateaza din anii *858 ' *816 si daposibilitatea ca in fiecare an, de C@iua Eroilor sa li se aprinda o facile. Au fost adunati aici pesteB.666 de eroi. :n fiecare noapte de :nviere au venit aici alta data sa-i pomeneasa Regina &aria,

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  17/84

  &aresalul Averescu si istoricul Jicolae :orga, insotit de cei care care au luptat pe acestemeleaguri, spre amintirea eroica.

  Conte)tul economic

  omponenta de baza a politicilor publice din ultimii ani, relansarea cresterii economicea devenit prioritate nationala, pornindu-se de la importanta sa atat pentru asigurarea conditiilorde realizare a criteriilor de aderare la >niunea Europeana cat si pentru cresterea nivelului detrai

  u atat mai mult, propagarea si continuitatea la nivel teritorial a acestor politici,implicarea factorilor locali si a reprezentantilor societatii civile au devenit din ce in ce maipregnante in procesul de elaborare si realizare a programelor de dezvoltare economico'sociala,indiferent daca resursele financiare sunt asigurate de fonduri guvernamentale, de fonduriprivate interne sau prin cofinantari si imprumutri externe.

  #rofilul economic predominant este agricultura, fapt exemplificat daca nu de pondereapopulatiei ocupate in acest domeniu, cat mai ales de modul de viata si specificul evident allocalitatilor componente .

  Acest profil economic a fost predominat in perioadele istorice anterioare, a fost alterat inperioada *8+5-*886, datorita modificarii dinamicii ocupationale a populatiei care a fost orientatacatre alte activitati economice, care au polarizat interesele si a atras forta de munca.

  Orientarea catre activitatile industriale si economice, altele decat agricultura, s-adiminuat treptat dupa *885 si denota o oarecare orientare a populatiei catre activitatile

  traditionale .Restrangerea activitatilor industriale, efectul reformei economice a dus la intoarcerea in

  localitate a fortei de munca disponibilizata care s-a indreptat spre acele profesii si ocupatii,servicii cerute de economia de piata.

  #recizam si faptul ca locuitorii comunei &anastirea asin sunt pastratorii unor mestesugurivechi, traditionale care duc mai departe obiceiuri, datini si traditii milenare. Astfel, cioplitul inlemn este o ocupatie care pune in evidenta talentul, iscusinta locuitorilor atat in judet cat siintreaga tara .

  omuna &anastirea asin are o suprafata administrativa de 5.15;,1 ha,din care

  5.B0+,+* ha,teren agricol ce se imparte in functie de folosinta 2

  erenul arabil este folosit pentru legumicultura, in gospodarii personale,gradinarit, plante de nutret. #asunile si fanetele reprezinta suportul principal pentru crestereaanimalicaovine, bovine, cabaline. !uprafata de teren acoperita cu paduri este de 5*.61*,6;

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  18/84

  ha. &asa lemnoasa rezultata este folosita pentru constructii, comert sau drept combustibil, fiepentru export

  :n prezent, in comuna &anastirea asin exista un numar de ;0 agenti economici.

  2. Metodologia

  Plani'icarea %trategic %)a realizat pe baza procedurilor %tipulate *n +otr,rea -on%iliuluiocal nr.!3/#din 22.1/.2/11 pri$ind con%tituirea -omi%iei Mi0te ocale i a ecizieiprimarului Apreote%ei abriel nr.34din 23.12.2/11 prin care %unt de%emnai membrii-omi%iei Mi0te ocale.

  -omi%ia local mi0t local a 'o%t con%tituit ca o %tructur de parteneriat *ntre autoritatealocal i %ocietatea ci$il rolul ei 'iind de a a%igura un cadru con%ultati$ participati$ pentruelaborarea %au optimizarea %trategiei de dez$oltare la ni$el local.

  5n compunerea comi%iei locale mi0te au intrat6 %ecretarul primriei coordonatorul centruluicomunitar de re%ur%e directorul colii din localitate a%i%tentul %ocial din cadrul primrieimedicul de 'amilie reprezentantul poliiei mediatorul colar mediatorul %anitar agentul deocupare din cadrul centrului comunitar de re%ur%e lucrtorul %ocial din cadrul centruluicomunitar de re%ur%e precum i un numr de 13 ceteni din cadrul comunei.

  -omi%ia local mi0t %)a reunit lunar pentru a a%igura6

  a. 7denti'icarea principalele probleme ale comunitii la ni$el local inclu%i$ cele alecomunitii de romi

  b. Analiza documentele %trategice e0i%tente la ni$el local

  c. 7denti'icarea principalelor prioriti pentru domeniile ocupare educaie %ntatea%i%ten %ocial ordine public i locuire etc.

  d. 8laborarea proiectului de %trategie de dez$oltare local cu planul %trategic de dez$oltarelocal.

  . A$izarea i %upunerea %pre aprobare con%iliului local a proiectul de %trategie dedez$oltare local i planul %trategic de dez$oltare local

  -alendarul derulrii *nt,lnirilor comi%iilor mi0te locale %)a derulat a%t'el6Februarie 2012

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  19/84

  -omi%ia mi0t de la ni$el local %)a reunit %ub coordonarea %ecretarului primriei %i acoordonatorului centrului comunitar de re%ur%e care a 9ucat i rolul de 'acilitator alproce%ului de plani'icare %trategic. A 'o%t prezentat metodologia proce%ului de elaborare a%trategiei de dez$oltare local.

  Martie 2012Analiza %ituaiei e0i%tente a con%tat *n culegerea de date de ctre per%onalul centrului

  comunitar de re%ur%e cu %pri9inul %ecretarului primriei *n %copul de a determina principalelecoordonate %ale localitii pri$ind pro'ilul i%toricul aezarea geogra'ic relie'ul climare%ur%ele e$oluia demogra'ic %tructura i ne$oile 'orei de munc i alte a%pecte rele$ante.

  7n%trumentul de baz utilizat a 'o%t 'ia comunitii 'olo%it ulterior ca document deactualizare a datelor e0i%tente.

  8tapa de culegere a datelor de%pre localitate a 'o%t urmat de una de analiz adocumentelor programatice ale :om,niei;PO: POS P

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  20/84

  Pentru 'iecare din domeniile menionate a 'o%t realizat o analiz SWOT %urprinz,ndu)%epunctele tari $ulnerabilitile ameninrile i oportunitile.Pornind de la paradigma con%olidrii punctelor tari 'ructi'icrii oportunitilor eliminrii

  ameninrilor i a punctelor %labe au 'o%t %tabilite problemele i %oluiile po%ibile pentru'iecare din domeniile c>eie.

  :ezultatele %onda9ului de opinie a con'irmat agenda populaiei care %uprapu% cu analizae0perilor a permi% %tabilirea prioritilor %trategice *n raport de ne$oi.

  Mai 2012

  5n acea%t etap a 'o%t elaborat de%ignul %trategiei. Au 'o%t de'inite $iziunea obiecti$elegenerale i obiecti$ele %peci'ice.

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  21/84

  3. Analiza SWO

  I!F"AS"#$#"A

  P#!$% A"I P#!$% S&A'%

  80i%tenta unei reele de drumuri a%'altate *nproporie de 2/? din reeaua de drumuri acomunei

  80i%tenta unei reele de drumuri pietruite *nproporie de &/? din reeaua de drumuri acomunei

  A%igurarea alimentrii cu ap pentru / ?go%podrii

  A%igurarea alimentrii cu gaz pentru / ?go%podrii

  A%igurarea alimentrii cu energie electricpentru @# ? go%podrii

  A%igurarea reelei de canalizare pentru / ?go%podrii

  80i%tena unui %ediu modernal primriei icon%iliului local

  80i%tena unei reele de tele$iziune prin

  cablu care acoper @/? go%podrii80i%tena unei reele de acce% la 7nternet;prin 'ibr optic= care acoper (/?go%podrii

  Acce%ul general %au parial la tele'oniemobil %au 'i0 1//?

  80i%tena iluminatului public pentru @/? dingo%podrii

  80i%tena unei reele de drumuri nea%'altate *nproporie de (/ ? din reeaua de drumuri acomunei

  80i%tenta unei reele de drumuri nepietruite *nproporie de 3/? din reeaua de drumuri acomunei

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  22/84

  AM%!I!A"I OPO"#!IAI

  :i%curi naturale ;inundaii alunecri de

  teren etc.=7n%u'iciena 'ondurilor bugetare localepentru modernizarea re'acerea %au*ntreinerea in'ra%tructurii locale

  7ntere% redu% al in$e%titorilor pentrudemararea de a'aceri *n comuna datoritain'ra%tructurii neadec$ate

  80i%tena programelor de 'inanare europeana

  *n domeniul in'ra%tructurii ;*ntreineremodernizare acce%=

  80i%tena %ur%elor de 'inanare gu$ernamentale

  Po%tarea la o di%tan de 1! m 'a de oraulOne%ti

  Po%tarea la o di%tana de 1! m 'a de drumuleuropean ;naional= 81!

  %$O!OMI% &O$A&(

  P#!$% A"I P#!$% S&A'%

  Potenial agricol ridicat prin e0i%tena unor%upra'ee6 agricole de 31(2>a 'ore%tiere de21///>a.

  80i%tena pe raza comunei a agenieconomici ;per%oane 'izice autorizate %auper%oane 9uridice= %pecializai preponderent*n comer producie agricol zoote>nie etc.

  80i%tena 'ermelor $egetale pentru producia

  de cereale i a 'ermelor zoote>nice80i%tena a%ociaiilor de productori agricoli

  80i%tena unei mici indu%trii 'ormate dinateliere pentru morrit prelucrarealemnului prelucrarea laptelui etc.

  e%c>iderea autoritilor locale pentru%pri9inirea in$e%tiiilor la ni$el local i aantreprenoriatului

  Potenial turi%tic i agro)turi%tic deo%ebit monumente i%torice lcauri religioa%e

  Tradiii locale *n creterea animalelor;o$ine porcine cabaline p%ri albinritetc.= culti$area $iei de $ie pomiculturiiprelucrarea lemnului colectarea de plante

  :e%ur%e 'inanciare la ni$el local in%u'icientepentru %pri9inirea i promo$area unor in$e%tiii

  7n'ra%tructura necore%punztoare %tareimproprie a unora din drumurile comunale %i deintere% local

  Buncia predominanta economic e%te acti$itateaagricol.

  Puterea de cumprare %czut a populaiei locale

  ip%a in'ormaiilor de%pre pia

  Management de'icitar al a'acerilor mici

  Bertilitatea medie a %olului

  rad %czut de a%ociere a proprietarilor deterenuri agricole

  Scderea produciilor medii la aproape toateculturile

  ip%a unor centre de colectare i di%tribuie a

  produ%elor $egetale i de origine animalip%a cunotinelora te>nologiilor moderne i'olo%irea unor te>nologii i proceduri *n$ec>ite

  Slaba dez$oltare a acti$itilor de mic indu%trie

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  23/84

  medicinale

  80i%tena unor materii prime locale cupotenial de $alori'icare6lemnul pietriulni%ipul piatra de carier etc.

  7ntere%ul pentru dez$oltare la ni$el local.

  Proiecte europene derulate la ni$el localpentru dez$oltarea economiei locale

  Parcelarea terenurilor %au 'r,miareaproprietii agricole)producti$itate %czut;%upra'ee agricole nu pot 'i e'icient lucratemecanizat=

  i meteugrit

  7ntere%ul %czut al populaiei tinere de%pecializare *n me%erii tradiionale

  radul %czut de *nelegere a implicaiilor icalitii %er$iciilor *n agro)turi%m.

  ip%a unei piee agroalimentare pentrude%'acerea produ%elor

  ip%a unor indicatoare %pre obiecti$ele turi%ticeale comunei

  Promo$area in%u'icienta a potenialului turi%tic

  ip%a abilitilor de management i certi'icare acalitii %er$iciilor agro)turi%tice

  AM%!I!A"I OPO"#!IAIAtracti$itatea economic %czut datoratin'ra%tructurii de'icitare

  Migraia 'orei de munc ctre orae

  Pierderea meteugurilor i ocupaiilortradiionale

  :educerea ponderii populaiei acti$e

  ip%a de recepti$itate i 'le0ibilitate apopulaiei locale la cerinele pieei care

  determina decala9e economice mari greu derecuperat

  7ntere%ul %czut al in$e%titorilor pentrumediul rural

  -orupia

  Acce%ul redu% la in'ormaiile de%preoportunitile de dez$oltare economic

  Po%ibilitatea de acce%are a 'ondurilor europene igu$ernamentale pentru %timularea economieilocale agro)turi%m i dez$oltarea zonelor rurale

  :econ$er%ia unor capaciti *n %pecial agricole%pre arii de producti$itate adaptate condiiilorlocale

  i%ponibilitatea autoritilor locale de a *nc>eiarelaii de parteneriat cu in$e%titori locali %au%trini.

  ocalizarea *ntr)o regiune cu potenial turi%ticreligio% i i%toric important

  Preul %czut al terenurilor 'a$orabil marilorin$e%tiii

  Apropierea de ci de comunicaie importante81!

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  24/84

  O$#PA"% )I ASIS%!*( SO$IA&(

  P#!$% A"I P#!$% S&A'%

  Populaie cu e0perien *n agricultura

  tradiionalBor de munc di%ponibil la adaptare

  -o%tul redu% al 'orei de munc

  Acordarea %er$iciilor i pre%taiilor %ocialepre$zute de lege

  -reterea intere%ului populaiei pentruprogramele de 'ormare pro'e%ional

  Ab%ena abilitilor pentru practicarea unei

  agriculturi de per'orman80ce% de 'or de munc corelat cu lip%aoportunitilor de ocupare a 'orei de munc.:ata oma9ului 4&?

  -reterea ponderii muncii la negru cu e'ectenegati$e a%upra pieei muncii i economieilocale

  Ab%ena competenelor de ocupare *n pro'e%iinon)agricole

  rad redu% de mobilitate pro'e%ional

  rad redu% de ocupare a populaiei *n %er$iciii mic indu%trie

  :ezi%ten la nou mentalitate dependent

  5mbtr,nirea populaiei

  80i%tena unei rate %czute de anga9abilitate aper%oanelor din grupurile deza$anta9ate.

  ip%a unitilor de 'ormare pro'e%ionalcontinu %au pla%area ace%tora la di%tane mari

  80i%tena unui numr de 1!& ;reprezent,nd 3?din populaie= care nece%it a%i%ten %ociala%t'el6

  ) Per%oane cu >andicap 24

  ) Bamilii monoparentale 3/

  ) Dene'iciari de "M 1/3 per%oane

  Ab%ena %au de'icitul de per%onal %pecializat

  rad mai ridicat de %rcie *n comun 4@3?'a de media 9udeului /.4&?

  :ata ridicat a oma9ului *n comun 4?

  ip%a unor centre de con%iliere %ocial$ocaional i ocupaional

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  25/84

  imbrilor legi%lati$e

  Programe de 'inanare *n domeniul 'ormriii ocuprii pro'e%ionale derulate de ACOBM iOeia relaii de parteneriat cu in$e%titorilocali %au %trini

  Programe cu 'inanare european derulate deO

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  26/84

  $olume

  80i%tena a 2 biblioteci colare

  AM%!I!A"I OPO"#!IAI

  Atracti$itatea %czut a mediului rural pentrucadrele didactice

  Migraia populaiei tinere la ora i *n%trintate

  Migraia per%onalului didactic de la %at la ora

  Per%pecti$a reducerii %au de%'iinrii unoruniti colare ca urmare a unui %pordemogra'ic negati$

  Programe de 'inanare *n domeniuleducaional

  Programe de educaie a adulilor i de 'ormarepro'e%ional

  ez$oltarea de programe de tip FGan%a a douaHi F Gcoal dup coalH

  80i%tena programelor a'irmati$e pentru romi

  S(!(A%

  P#!$% A"I P#!$% S&A'%

  Acoperirea nece%arului de per%onal medical cu1//?

  80i%tena unui di%pen%ar medical 2 cabinetede 'amilie

  80i%tena unei 'armacii

  otarea cabinetelor medicale cu ec>ipamentmedical adec$at

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  27/84

  $#"(, I!FO"MA"%, SPO"

  P#!$% A"I P#!$% S&A'%

  80i%tena unui cmin cultural reabilitat80i%tena unor $e%tigii i%torice mn%tiri i aaltor obiecti$e de intere% turi%tic

  80i%tena unei baze %porti$e nereabilitate ;%alde %port teren de 'otbal= %au ine0i%tena ace%teia

  ezintere%ul local ab%ena re%ur%elor pentrupromo$area identitii locale prin %port ie$enimente culturale

  Ab%ena unei identiti locale puternice

  AM%!I!A"I OPO"#!IAI

  Pierderea intere%ului pentru obiceiurile ie$enimentele tradiionale

  Dugetul %czut pentru %u%inereae$enimentelor culturale i %porti$e

  7ntere%ul unui %egment de pia pentru agro)turi%m turi%m cultural religio%.

  M%+I#& -!$O!#"(O"

  P#!$% A"I P#!$% S&A'%

  7ntere%ul autoritilor locale pentruaplicarea riguroa%a a legi%laiei pri$indprotecia mediului

  80i%tena unor %er$icii de %alubritate %aucolectare a gunoiului mena9er

  80i%tena unui %er$iciu de urgen pentrucalamiti

  ezintere%ul cetenilor pentru un a%pect curat alcomunei

  8ducaie ecologic de'icitar

  7ne0i%tena unui %i%tem de canalizare

  Ab%ena monitorizrii calitii apei din puurilei ',nt,nile utilizate de populaie

  Aruncare gunoaielor pe terenuri $irane %audepozitarea necontrolata a deeurilor

  -olmatri are anurilor de %curgere

  Poluarea apelor curgtoare cu deeuri de pla%tic

  ip%a unor %taii de epurare

  7n%u'icienta 'inanare pentru proiectele de mediu

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  28/84

  AM%!I!A"I OPO"#!IAI

  Ab%ena unei culturi ecologice care %induc re%pectul 'a de mediu ;mai ale% lani$elul populaiei adulte=

  Ab%ena unor programe colare de antrenarea copiilor i a ele$ilor *n aciuni practice deprotecie a mediului

  Benomene meteo e0treme ;poli torenialeinundaii cderi ma%i$e de zpezi=

  egradarea p,nzei 'reatice datoratdepozitrii necontrolate a gunoaielormena9ere

  :i%c de inundaii datorit colmatrii an%elor

  de %curgere i ab%ena unor lucrri de*ntreinere 'unciar

  -reterea acti$itilor economicegeneratoare de deeuri

  Etilizarea programelor E8 de%tinate reabilitriicondiiilor de mediu din mediu rural

  80tinderea colaborrii i implicareaorganizaiilor negu$ernamentale i a colilor *nprograme comune de educaie ecologica

  Programe gu$ernamentale pentru proteciamediului i pregtire pentru %ituaii de urgen

  Suport 'inanciar pe di$er%e linii de 'inanarepentru proiecte de protecie a mediului

  /#%"!A"% &O$A&(P#!$% A"I P#!$% S&A'%

  7ntere%ul autoritilor locale pentru problemelecetenilor

  Tran%parena i acce%ul la in'ormaii

  -omunicarea cu cetenii

  e%c>iderea %pre modernizare aadmini%traiei publice locale

  Parteneriatul cu alte comune i *nmicroregiuni *n cadrul programului 8A8:

  80i%tena unei e0periene %olide *n acce%areaproiectelor cu 'inanare gu$ernamental %au

  Mobilizare in%u'icienta a cetenilor pentruimplicare *n problemele comunitii

  -ultura politic i ci$ic de'icitar

  ip%a in'ormaiilor *n ceea ce pri$eteoportunitile de acce%are a unor 'onduri

  7n%u'icienta 'inanare a proiectelor locale

  Ab%ena unor mari contributori la bugetul local

  rad ridicat de %rcire i dependena multorceteni de a9utoarele de la primrie.

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  29/84

  european

  80i%tena unei %trategii de dez$oltare

  ip%a unor %er$icii de relaionare cu cetenii

  AM%!I!A"IOPO"#!IAI

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  30/84

  Q1. Lund in considerare toate aspectele vietii in comun, ct demultumit sunteti de viaa pe care o duceti?

  Q2. Cum credei c vor evolua lucrurile n localitatea dvs. in urmatoriipatru ani ani?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  31/84

  Q3. Care este principala problem cu care se confrunt oamenii dinlocalitatea dvs.?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  32/84

  !". C#$ %&' (*+, % /(a+ (*+$+ *a$'' ' +*ca+'aa ,4.5

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  33/84

  Q. Ct ncredere avei n autoritile locale?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  34/84

  Q!. "n #eneral, suntei ntrebat atunci cnd se iau deci$ii importantepentru comun?

  1.

  Q%.Credei c autoritile locale ar trebui s v ntrebe nainte s ia odeci$ie privind de$voltarea comunei?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  35/84

  Q&.Care credei c ar trebui s fie prioritatea numrul unu a autoritilorlocale n urmtorii patru ani

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  36/84

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  37/84

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  38/84

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  39/84

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  40/84

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  41/84

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  42/84

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  43/84

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  44/84

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  45/84

  Q'. Ct de mulumit suntei de urmtoarele aspecte din comunitate?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  46/84

  Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru ambunti..... ?

  Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru ambunti..... ?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  47/84

  Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru ambunti..... ?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  48/84

  Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru ambunti..... ?

  Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru ambunti..... ?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  49/84

  Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru ambunti..... ?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  50/84

  Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru ambunti..... ?

  Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru ambunti..... ?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  51/84

  Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru ambunti..... ?

  Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru ambunti..... ?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  52/84

  Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru ambunti..... ?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  53/84

  Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru ambunti..... ?

  Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru ambunti..... ?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  54/84

  Q1(. Ce credei c ar trebui s fac primria )i consiliul local pentru ambunti..... ?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  55/84

  *+!. Cum ai caracteri$a veniturile #ospodrieidvs.?

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  56/84

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  57/84

  b. Identi5icarea problemelor i 6oluiilor

  P"O'&%M% I+%!IFI$A% SOIII!F"AS"#$#"( )I &O$#I"%Starea proa%t a drumurilor comunale ;m nea%'altai 1!.m cu ne$oie dereparaie=

  Programe de a%'altare pentru m reparare *ntreinere pentru 1!m

  Acce% de'icitar la ap pentru un numr de1&@( go%podrii

  7ntroducere e0tinderea reelei de ap cu 3/m *n zonele retelei

  :i%cul de inundaii pentru go%podriile dinapropierea bazinului raului -a%in %i Saratel

  erularea de lucrri de tera%amente iamena9ri ale albiilor cur%urilor de ap raul-a%in %i praul Saratel

  -on%olidarea i *ntreinerea rigolelorpentru %curgerea apei plu$iale1/m mAcce%ul di'icil al cetenilor din zonaraurilor -a%in %i Saratel pe%te cur%ul de ap

  :epararea %au con%trucia de podee caretra$er%eaz cur%urile de ap praul Saratel

  Dlocarea drumurilor comunale *n condiiimeteo ne'a$orabile ;$i%col=

  Ac>iziia de parazpezi i a unor utila9ede de%zpezire

  P"O'&%M% I+%!IFI$A% SOII%$O!OMI% &O$A&(-aracterul preponderent agricol i$er%i'icarea %er$iciilor prin atragerea de

  in$e%titori *n %ectorul non)agricol.ip%a locurilor de munc -reterea atracti$itii comunei pentruin$e%titori prin punerea la di%poziie deterenuri pentru parcuri indu%triale

  7n%u'icienta dez$oltare a micii indu%triilocale ;ateliere pentru tricota9e con'eciimorrit prelucrarea lemnului prelucrarealaptelui etc.=

  -rearea *n parteneriat a unor cur%uri dedez$oltare a a'acerilor management imareting al a'acerilor miciAcce%area programelor de dez$oltare a7MM7n'ormare i con%ultan

  7n%u'icienta $alori'icare a tradiiilor locale

  *n creterea animalelor ;o$ine porcinecabaline p%ri albinrit etc.= culti$area$iei de $ie pomiculturii meteugrit;prelucrarea l,nii co9ocritul e%torieetc.= colectarea de plante medicinale

  -rearea *n parteneriat a unor cur%uri de

  mareting al a'acerilor mici i intrarea *nreelele de di%tribuie regional i naionala produ%elorAcce%area programelor de dez$oltare aleMini%terului Agriculturii

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  58/84

  7n'ormare i con%ultanPo%ibiliti redu%e de comercializare aprodu%elor agricole iI%au animale

  -rearea unui centru de depozitare icomercializare en gro% a produ%eloragricole

  -rearea %au e0tinderea t,rgului %au pieeide comercializare a produ%elor agricoleiI%au animale

  Parcelarea terenurilor %au 'r,miareaproprietii agricole)producti$itate %czut;%upra'ee agricole nu pot 'i e'icientlucrate mecanizat=

  rad %czut de a%ociere a proprietarilor deterenuri agricole

  Stimularea a%ociati$itii prin organizareade *nt,lniri de prezentare a a$anta9elora%ocierii

  ip%a de in'ormaii de%pre modul de

  iniiere i ge%tionare a unei a'aceri

  -rearea *n parteneriat a unui birou de

  in'ormare %i con%ultare *n antreprenoriatProducti$itate redu% a produciei agricole -rearea *n colaborare cu Aimburi de e0perien cualte comune *n domeniul agroturi%mului

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  59/84

  P"O'&%M% I+%!IFI$A% SOIIO$#PA"% )I ASIS%!*( SO$IA&(Ab%ena o'ertelor de munc la ni$el local.Bor de munc e0cedentar

  Acordarea de 'aciliti pentru*ntreprinztori. Stimularea iniiati$elorlocale de creare de locuri de munc.Participarea la bur%ele ACOBM organizatela ni$elul 9udeului.

  Ab%ena cali'icrilor Organizarea de cur%uri de cali'icare *ndomenii non agricole prin ACOBM iiniiati$ele O

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  60/84

  laboratoare calculatoare etc.= curent dotarea laboratoarelor ac>iziia decalculatoare acce% la 7nternet=

  P"O'&%M% I+%!IFI$A% SOIIS(!(A%otarea inadec$at a cabinetului medical otarea cabinetului medical cu aparatura

  adec$atStarea cldirii di%pen%arului ;cabinetuluimedical= comunal

  :eno$area cldirii di%pen%arului;cabinetului medical= comunal

  Acce% inegal la %er$iciile de %ntate.Per%oane ne*n%cri%e la medicul de 'amilie.

  -rearea %au optimizarea acti$itiimediatorului %anitar.-lari'icarea %ituaiei indi$iduale a *n%crierii

  la medicul de 'amilie *n %peciale aetnicilor romi.Ab%ena in'ormaiilor pentru pre$enirea %ipro'ila0ia bolilor

  -ampanii de in'ormare i educaie %anitarderulate de mediatorul %anitar i per%onalulmedical.Ser$icii de in'ormare derulate *nparteneriat.

  Starea precar de %ntate -ampanii de $accinare i control medicalperiodic derulate de medicul de 'amilie

  A%i%ten medical di'icil pentruper%oanele $,r%tnice per%oanele cu

  >andicap etc.

  A%igurarea de ctre -on%iliul ocal atran%portului per%onalului medical la

  domiciliul per%oanelor a'late *nimpo%ibilitatea de depla%are.Spri9inirea *n parteneriat a programelor dea%i%tent per%onal i *ngri9ire la domiciliu.

  P"O'&%M% I+%!IFI$A% SOII$#"(, I!FO"MA"%, SPO",80i%tena unei baze %porti$e nereabilitate;%al de %port teren de 'otbal= %auine0i%tena ace%teia

  -on%trucia %au reno$area bazei %porti$e;%al de %port teren de 'otbal=

  Slaba per'orman a ec>ipei locale de'otbal

  -umprarea de ec>ipament %porti$-on%truirea unei noi ec>ipe de 'otbalAtragerea de in$e%titori pentru 'inanareaec>ipei de 'otbal

  7dentitate local %lab Organizarea de e$enimente de genul

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  61/84

  FKilele comuneiH FKilele $inuluiH FBe%ti$alul 'an'arelorH etc.Acce%area programelor de *nregi%trare ipromo$are a produ%elor locale.

  Acce% redu% la in'ormaii pentru ceteniicomunei :ealizarea unei publicaii lunare a comunei

  P"O'&%M% I+%!IFI$A% SOIIM%+I#& -!$O!#"(O"ip%a unei gropi ecologice pentrucolectarea deeurilor %au a unei %taii detran%'er

  80tinderea %er$iciilor de colectare ade%eurilor mena9ere la ni$elul comunei.

  7ne0i%tena unui %i%tem de canalizare ez$oltarea unui program de canalizare lani$elul comunei.

  -on%trucia unei %taii de epurare a apeloruzate.

  Ab%ena monitorizrii calitii apei dinpuurile i ',nt,nile utilizate de populaie

  7niierea unui program de e$aluarepermanent a calitii apei. -rearea %aue0tinderea reelei de ap a comunei.

  Aruncare gunoaielor pe terenuri $irane %audepozitarea necontrolata a deeurilor.Poluarea apelor curgtoare cu deeuri depla%tic i %ub%tane c>imice

  erularea de aciuni de ecologizare a%paiilor publice i pri$ate de pe teritoriulcomunei prin programe colecti$e de$oluntariat.Aplicarea de %anciuni legale pri$ind*nclcarea legi%laiei de mediu.

  Benomene meteo e0treme ;poli torenialeinundaii cderi ma%i$e de zpezi=

  ecolmatri ale anurilor de %curgere.80ecutarea de lucrri de tera%amente iamena9are a digurilor.Pla%area de parazpezi i plantarea de$egetaie de protecie la margineadrumurilor i a zonelor locuibile$ulnerabile.

  :i%cul de alunecri de teren 80ecutarea de lucrri de tera%amente.

  7n%u'icienta in'ormare a populaiei pri$ind

  a%pectele de mediu

  erularea de aciuni de in'ormare i

  educare pri$ind nece%itatea unui mediucurat *n coli i *n adunri publice.

  80punere la incendii -rearea *n comun a unui %er$iciu depompieri $oluntari

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  62/84

  P"O'&%M% I+%!IFI$A% SOII/#%"!A"%A &O$A&(7n%u'icienta 'inanare a proiectelor locale 80i%tena per%pecti$ei de programare

  'inanciar pentru perioada 2/14)2/2/ %itran%punerea lor *n documente rele$ante lani$el naional ;-

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  63/84

  implicare *n deciziile locale.7n'ormarea con%ultarea i dezbatereaproiectelor %trategice.Acti$area grupurilor de aciune local %au a

  comi%iilor locale mi0te ca 'orumuri dedezbatere publicSlabul impact al unor programe cu'inanare european derulate de O

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  64/84

  .-i$iunea

  a#+ 2020 c*$#a Maa4'(a Ca4' ,a ,' # $*+ ,*+a( #(a'+ c**$'c &' 4*c'a+ % 6#7#+ 8aca# 9 aa $*('a(a ':(a4(#c#(''9 c*$'','a &' a(ac','a c**$'c94(,'c'' #+'c ca+'a9 (4c :a7 $'# &' (a4a(7 %/#,(a(a +*ca+9 % 4c*#+ c(&('' #4('' &' ca+'7'' ,'7'' c7'+*( +a',+#+ 4aa(#+#' $'# ac#a+ ' U'#a E#(*a .

  !.biectivul strate#ic )i direciile strate#ice de

  de$voltareD,*+a(a c*$#' Maa4'(a Ca4' 4 4(#c#(a * ('*a

  ; a'9 c#('4 % '(,a+#+ '$ 2013 < 20209 *('#-4 a4:+4#(a#(a 4 ('*aa (*/(a$a( 4a'+' c( C*$'4'aE#(*a.

  !.1. biectivul strate#ic/

  C*4 % c(&(a #4('' &' ca+'7'' ,'7'' c7'+*( c*$#'Maa4'(a Ca4' . % ,(a a'/('' % a#+ 2020 a ',+#+#' 4aa(#+#'$'# ac#a+ a+ c7'+*( ' +*ca+'7'+ (#(a+ c# # (*:'+ 4'$'+a( 'U'#a E#(*a.

  !.2. +ireciile de de$voltare

  P(# a'/(a ac4#' *'c', 4(a/'c a# :*4 4a'+' &a4 '(c7''$a6*( ,*+a(=

  D1 D,*+a(a &' $*('a(a ':(a4(#c#(''

  D2 C(a(a ##' $'# c**$'c +*ca+ c*$'', &' a(ac',

  D3 C(a(a +*c#(' $#c &' 'c+#'#a 4*c'a+

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  65/84

  D" C(&(a ca+'7'' #ca7''9 acc4#+#' +a 4a9 c#+#( 4*( &'':*($a(

  D> P(*c7'a $'#+#' %c*6#(*(

  D? 8#a /#,(a( +a ',+ +*ca+

  %.biectivele specifice )i proiectele propuse

  +1 +e$voltarea )i moderni$area infrastructurii

  0robleme identificate +1

  Sa(a (#$#('+*( c*$#a+ @ ;? $ a4:a+a'9 1>$ c# ,*' (a(a7')

  IB'47a (*#a(+*( (#$#('+ c*$#a+ c(a+

  Acc4 :'c'a( +a a ' 4'4$ c(a+'a

  Acc4 :'c'a( +a (7a#a c# /a

  Sa(a '$(*(' a c+'('+*( a:+a ' :*#+ +*ca', 4a

  R'4c#+ '#a7'' (# /*4*(''+ ' *a (a#+#' Ca4'

  8+*ca(a (#$#('+*( c*$#a+ % c*'7'' $* :a,*(a'+ @,'4c*+9 +*'*(7'a+ c.)

  biectivul specific +1

  si#urarea n anul 2(2( a accesului tuturor cetenilor comuneianastirea Casin la o infrastructur rural modern care s le

  permit atin#erea unui nivel ridicat al calitii vieii.

  0roiecte propuse +1/

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  66/84

  A4:a+a(a9 '(#'(a9 (a(a(a9 %(7'(a (# 1 $

  C*4(#c7'a a 20 $ (*#a(

  I(*#c(9 B'(a (7+' a ' 4'4$ c(a+'a ' *a 4a+

  c*$#'

  I(*#c(9 B'(a (7+' /a ' *a 4a+ c*$#'

  EB'(a '+#$'a#+#' #+'c (# +#/'$a (#$#('+*( c*$#a+# # B'4a

  D(#+a(a +#c((' (*,a( a '$*'++*( a:+a ' :*#+ +*ca', 4a

  D(#+a(a +#c((' (a4a$ &' a$a6(' a+ a+''+*( c#(4#('+*( aa a (a#+#' Ca4' 4' a:+#''+*( 4a'

  C*4*+'a(a &' %(7'(a ('/*++*( (# 4c#(/(a a' +#,'a+ (aa c*$#'

  Ra(a(a 4a# c*4(#c7'a *7 ca( (a,(4a c#(4#('+ aSa(a+ 9 Pa(a#+ D#+c 4' G'*'a

  Ac''7'a a(a' &' a ##' #$( 2 #'+a6 4'(

  D,*+a(a ##' (*/(a$ ,*+#a('a (# c*4*+'a(a +*c#'7+*( c#(*+$ 4(#c#(a+

  e$ultate a)teptate +1

  C(&(a $*'+'7'' *#+a7'' &' acc4#+#' +a 4(,'c'' (# *7' c7''c*$#'

  C(&(a a(ac','7'' c**$'c &' a(a/(a ',4'*('

  C(&(a acc4#+#' +a a c#( ' *a 4a+ c*$#'

  Rac*(a(a +a (7a#a /a ' *a 4a+ c*$#'

  Rac*(a(a +a (7a#a caa+'a( ' *a 4a+ c*$#'

  C(&(a (7+' '+#$'a #+'c # # B'4a

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  67/84

  R*,a(a 4a# c*4*+'a(a a /*4*a(''+*( '$*'+'+*( a:+a ' :*#+ +*ca', 4a (aa c*$#'

  C(a(a #*( c*'7'' ac,a :#c7'*a( a ac','7'' ' ('$('9 &c*a+

  c. (' (*,a(a 4a# c*4(#c7'a c+'('' ('$(''9 &c*+'' c.

  R#c(a ('4c#+#' '#a7''9 a+#c(' ( c. (# /*4*a(''+ca( 4 a:+a ' * c# ('4c

  4ndicatori de msurare +1

  N#$(#+ $ 4(' a4:a+a

  N#$(#+ $ 4(' '(#'

  N#$(#+ $ 4(' (a(a

  N#$(#+ $ (*#a( (a+'a 4a# (:c#

  N#$(#+ +*c#'7+*( (ac*(a +a '4a+a7''+ a+'$a( c# a

  N#$(#+ +*c#'7+*( (ac*(a +a '4a+a7''+ a+'$a( c# /a

  N#$(#+ +*c#'7+*( (ac*(a +a (7a#a caa+'a(

  N#$( c*4(#c7'' (*,a

  N#$( +*c#'7 $a' #7' a:ca '#a7''9 a+#c(' (9 ,'4c*+c.

  +2 Crearea unui mediu economic local competitiv )iatractiv

  0robleme identificate +2

  Ca(ac(#+ (*( a/('c*+

  L'4a +*c#('+*( $#c

  I4#:'c'a ,*+a( a $'c'' '#4('' +*ca+ @a+'( (# ('c*a69c*:c7''99 (+#c(a(a +$#+#'9 (+#c(a(a +a+#' c.)

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  68/84

  I4#:'c'a ,a+*(':'ca( a (a'7''+*( +*ca+ % c(&(a a'$a++*(@*,'9*(c'9 caa+'9 4('9 a+'(' c.)9 c#+',a(a ,'7' ,'9*$'c#+#(''9 $&/('

  P*4''+'7' (#4 c*$(c'a+'a( a (*#4+*( a/('c*+ &'4a# a'$a+ G(a 4c# a4*c'( a (*('a('+*( (#(' a/('c*+

  L'4a ':*($a7'' 4( $*#+ ''7'( &' /4'*a( a #' a:ac('

  P(*#c','a (#4 a (*#c7'' a/('c*+

  P(*$*,a(a '4#:'c' a *7'a+#+#' #('4'c a+ c*$#'

  L'4a a'+'7'+*( $aa/$ &' c(':'ca( a ca+'7'' 4(,'c''+*(a/(*#('4'c

  biectivul specific+2

  si#urarea n anul 2(2( a unui mediu economic local competitiv )iatractiv pentru investitori, capabil s #enere$e locuri de munc )ibunstare la nivel local.

  0roiecte propuse +2/

  P(*'c#+ INVESTEFTE N COMUNA MANASTIREA CASIN9 (' ca( 4#($( a(a/(a ##' #$( " ',4'*(' % 4c*(#+ *-a/('c*+.

  P(*'c#+ AACEREA SE NVAH. D(#+a(a % a(('a a #*( c#(4#(' ,*+a( a a:ac('+*(9 $aa/$ &' $a('/ a+ a:ac('+*( $'c' (# ##$( 10 (4*a . C(a(a % a(('a a ##' '(*# ':*($a( 4'c*4#+a( % a((*('a.

  P(*'c#+ 8IROU DE INORMARE FI CONSULTANH PENTRU AACERI.I:*($a( &' c*4#+a7 (',' acc4a(a (*/(a$+*( ,*+a( a IMM.

  P(*'c#+ PRODUS TRADIHIONAL AL COMUNEI MANASTIREA CASIN. C(a(a %

  a(('a a #*( c#(4#(' $a('/ a+ a:ac('+*( $'c' &' '(a(a %(7++ '4('#7' (/'*a+ &' a7'*a+ a (*#4+*( (# # #$( 10 (4*a

  P(*'c#+ 8IROU DE INORMARE FI CONSULTANH AGRICOL. I:*($a( &'c*4#+a7 (',' acc4a(a (*/(a$+*( ,*+a( (#(a+ &' a

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  69/84

  :*#('+*( /4'*a M''4(#+ A/('c#+#(''. C(a(a ##' '(*# ':*($a( &' c*4#+a a/('c*+.

  P(*'c#+ AGRICULTURA EN GROS. C(a(a ##' c(# *'a( &'

  c*$(c'a+'a( /(*4 a (*#4+*( a/('c*+ P(*'c#+ AGRICULTURA EN DETAIL. C(a(a 4a# B'(a (/#+#' 4a#

  '7' c*$(c'a+'a( a (*#4+*( a/('c*+ &'4a# a'$a+

  P(*'c#+ ERMA PRIN ASOCIERE. :''7a(a (' a4*c'( :($ ,/a+9a'$a+ 4a# $'B9 c# acc '$4'#a c*+*/'c

  P(*'c#+ AGRICULTURA PERORMANT. C(a(a % c*+a*(a( c# ANCA a#*( 44'#' ':*($a( (',' *'+ *+*/'' B+*aa( a/('c*+

  P(*'c#+ COMUNA MANASTIREA CASIN DESTINATIE TURISTICA. C(a(a ##'c*c (*$*,a( a *7'a+#+#' #('4'c a+ c*$#' &' (#+a(a #'

  ca$a'' ':*($a( (','9 *'c',+ #('4'c ' *a

  P(*'c#+ PARTENERIAT PENTRU ECONOMIA LOCAL. C*4(#'(a ##' c(# c*+ca(9 4*(a( &' (+#c(a( a :(#c+*( #( &' a +a+*($'c'a+. C*4(#'(a ##' c(# (+#c(a( a +a+#'.

  e$ultate a)teptate +1

  " ',4'*(' % 4c*(#+ * a/('c*+

  > :($ *# %:''7a (' a4*c'(

  ;0 +*c#(' $#c *# c(a

  R#c(a (a' &*$a6#+#' c# 09? J

  U '(*# ':*($a( &' c*4#+a7 a/('c*+

  U '(*# ':*($a( &' c*4#+a7 (# acc4a(a :*#('/#,(a$a+ &' #(*

  1?..c#(4#(' ca+':'ca(9 (:c7'*a( 4c'a+'a(

  3.. (*'c (*#4

  12.. 4$'a(''9 %+'('

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  70/84

  20..,'' 4c'$ B('

  U *' c*$(c'a+'a( -/(*4 a (*#4+*( a/('c*+*-a/('c*+

  I,4'7'' % #('4$

  O ca$a' (*$*,a( a *7'a+#+#' #('4'c a+ c*$#'

  U c(# c*+ca(9 4*(a( &' (*c4a( a :(#c+*( #( &' a+a+*( $'c'a+.

  U c(# (+#c(a( a +a+#'.

  4ndicatori de msurare +2

  N#$(#+ K a '4*''+'a (# *'' ',4'*('

  N#$(#+ a:ac(' *# %:''7a

  N#$( :($ *# %:''7a (' a4*c'(

  N#$(#+ +*c#(' $#c *# c(a

  Raa c(&( a %ca4('+*( +a #/#+ +*ca+

  Raa &*$a6#+#'

  N#$(#+ (4*a ca+':'ca 4a# c(':'ca

  N#$(#+ (4*a :'c'a( a ac','7'' ':*($a( &' c*4#+a7

  N#$( (*'c #4

  N#$( 4$'a(''9 %+'('

  N#$( c( c*+ca(9 (+#c(a( c.

  N#$( ,'' 4c'$ B('7

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  71/84

  +3 Crearea de locuri de munc, asistena social )iinclu$iunea persoanelor vulnerabile

  0robleme identificate +3

  A47a *:(+*( $#c +a ',+ +*ca+. *(7 $#c Bca(

  A47a ca+':'c('+*(

  D:'c'#+ #ca7'*a+ $a6*( (# ca+':'ca(9 % 4c'a+ % (#+ (*$'+*(.

  EB'47a #' (a 4c# a/a6a'+'a a (4*a+*( ' /(##('+a,aa6a.

  L'4a #'7'+*( :*($a( (*:4'*a+ c*'# 4a# +a4a(a ac4*(a +a

  '4a7 $a(' L'4a ':*($a7''+*( 4( 'a7a $#c''

  R#c(a #$(#+#' :'c'a(' a' 4(,'c''+*( &' (4a7''+*( 4*c'a+ ca#($a( a 4c'$('+*( +/'4+a',

  biectivul specific +3

  educerea ratei )oma5ului cu (, 6 pn n anul 2(2( )i asi#urareaasistenei sociale a persoanelor aparinnd #rupurilor vulnerabile

  0roiecte propuse +3/

  P(*'c#+ LOCURI DE MUNC PENTRU COMUNA MANASTIREA CASIN.Ac*(a(a :ac'+'7' :'4ca+ &' (#(' (# %(('*('.

  P(*'c#+ ANTREPRENORIAT IN COMUNA MANASTIREA CASIN S'$#+a(a''7'a',+*( +*ca+ c(a( +*c#(' $#c (' :ac'+'7'9 #(49 c#(4#(' a((*('a (# c7'.

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  72/84

  P(*'c#+ EFTI CALIICAT9 EFTI ANGAAT. Pa('c'a(a +a #(4+ AOM*(/a'a +a ',+#+ 6#7#+#'. O(/a'a(a c#(4#(' ca+':'ca( %*$'' * a/('c*+9 (' AOM &' ''7'a',+ ONG.

  P(*'c#+ CALIICARE LA LOCUL DE MUNC. D,*+a(a (*/(a$ ca+':'ca( a (4*a+*( % (a*( ,*'+ a/a6a*('+*( +*ca+' 4a# (/'*a+'.D,*+a(a % a(('a a #*( (*/(a$ (c#*a( ac*$+*(.

  P(*'c#+ AGRICUTUR PERORMANT. D,*+a(a (*/(a$ ca+':'ca(a (4*a+*( % $aa/$#+ &' $a('/#+ :($+*( $'c'9 *+*/''+*(a/('c*+ c..

  P(*'c#+ MESERII TRADIHIONALE. D,*+a(a % a(('a a #*( (*/(a$ (c#*a( a c*$+*( (# *c#a7'' (a''*a+ 4' *(a'7'*a+. R%:''7a(a &c*+'' (a'7'*a+ a( &' $4('' @ac*+* # ca#+).

  P(*'c#+ ECONOMIA SOCIAL. A(a/(a ''7'a',+*( c**$' 4*c'a+9'c+#4', (' acc4a(a :*#('+*( #(* &' c(a(a +*c#(' $#c(# (4*a+ a,aa6a. I:*($a(a a/a6a*('+*( 4( :'c''+(*/(a$+*( c**$' 4*c'a+.

  P(*'c#+ PARTENERIAT PENTRU OCUPARE. Pa(('a c# *(/a'a7''/#,(a$a+ (',' *(/a'a(a c#(4#(' :*($a( +a ',+ +*ca+ &'$'(a % ,(a a/a6(''. S(,'c'' ':*($a(9 *('a( &' c*4'+'( %a(('a c# ONG

  P(*'c#+ SOLIDARITATEA. C+a(':'ca(a 4'#a7''+*( +/a+ a+ (4*a+*(a,aa6a. c#(a6a(a ac7'#'+*( ,*+#a('a.

  P(*'c#+ CENTRUL DE ZI PENTRU COPII. P(*/(a$ 4*c'a+'a( &' 4#*(#ca7'*a+ (# c*''9 % ,(a (#c('' a4'4$#+#' &' aa*#+#'&c*+a( % (#+ /(##('+*( a,aa6a

  e$ultate a)teptate +3

  ?0 +*c#(' $#c c(a +a ',+ +*ca+

  " ',4'*(' a(a&' % c*$#a

  > a:ac(' *' +a4a % c*$#

  100 (4*a +a4a 'a7a $#c'' (' '($'#+ AOM

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  73/84

  100 a('c'a7' +a c#(4#(' ca+':'ca(

  >0 (4*a c(':'ca +a +*c#+ $#c

  10 (4*a c(':'ca % $4('' (a'7'*a+.

  1? c#(4#(' :*($a( (*:4'*a+

  4ndicatori de msurare +3

  N#$( +*c#(' $#c c(a +a ',+ +*ca+

  N#$( ',4'*(' a(a&' % c*$#a

  N#$( a:ac(' *' +a4a % c*$#

  N#$( (4*a +a4a 'a7a $#c'' (' '($'#+ AOM

  N#$( a('c'a7' +a c#(4#(' ca+':'ca(

  N#$( (4*a c(':'ca +a +*c#+ $#c

  N#$( (4*a c(':'ca % $4('' (a'7'*a+.

  N#$( c#(4#(' :*($a( (*:4'*a+

  N#$( ''7'a', c**$' 4*c'a+

  N#$( :'c'a(' a' c(#+ ' (# c*''

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  74/84

  +7 Cre)terea calitii serviciilor locale privindeducaia, sntatea, cultura, informarea )i sportul

  0robleme identificate +7

  8+9C:4

  EB'47a #*( c*'7'' 'ac,a % &c*+'9 /(''7 @a47a /(##('+*(4a'a(9 a' c#(9 +a*(a*a(9 ca+c#+a*a( c.)

  G(a 4c# (*$*,a'+'a +a 4+ a7'*a+

  EB'47a #' *(' 4$':'ca', (4*a aa+:a

  *;

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  75/84

  biectivul specific +7

  si#urarea n anul 2(2( a accesului nediscriminatoriu )i de calitate a

  tuturor cetenilor comunei la servicii educaionale, de sntate,culturale, de informare )i sportive, comparabile cu cele e@istente nlocaliti similare din 9niunea 8uropean.

  0roiecte propuse +7

  8+9C:48

  P(*'c#+ FCOAL EUROPEAN. C*4(#c7'a 4a# (*,a(a &' *a(a#'7'+*( &c*+a( @/(##(' 4a'a(9 a c#(9 *a(a +a*(a*a(+*(9ac''7'a ca+c#+a*a(9 acc4 +a I()

  P(*'c#+ FCOAL DUP FCOAL. S('6''(a (*/(a$+*( (/'( Fc*a+ # &c*a+ % a(('a c# ONG % ,(a c(&('' /(a#+#' (/'( a +,'+*(.

  P(*'c#+ 8I8LIOTECA EUROPEAN. Ac''7'a 4a# +#a(a (' *a7' a ##'#$( 1000 ,*+#$. D,*+a(a ##' (*/(a$ ' - '+'*ca.

  P(*'c#+ DASCLI PENTRU FCOAL. C(a(a ##' (*/(a$ c(&( aa(ac','7'' *4#('+*( 'ac'c ' c*$# (' *:('(a c*'7''a,aa6*a4 4a'+'( % $'#+ (#(a+ @(9 +*c#'7 4(,'c'# c.).c#(a6a(a %*a(c('' % c*$# a a4*+,7'+*( 4#'' 4#('*a(

  P(*'c#+ MEDIATORUL FCOLAR. C(a(a *4#+#' $'a*( &c*+a( 4a#*'$'a(a ac','7'' ac4#'a % ,(a c(&('' acc4#+#' +a #ca7' ac*$#'7'+*( a,aa6a.

  P(*'c#+ A DOUA FANS. S('6''(a (*/(a$+*( (/'( A *#a&a4 % a(('a c# &c*a+a &' c# *(/a'a7'' /#,(a$a+9 %,(a (#c('' #$(#+#' (4*a aa+:a.

  *;

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  76/84

  P(*'c#+ MEDIATORUL SANITAR. C(a(a 4a# *'$'a(a ac','7''$'a*(#+#' 4a'a(.

  P(*'c#+ SNTATE PRIN INORMAHIE. Ca$a'' ':*($a( &' #ca7'

  4a'a( (#+a $'a*(#+ 4a'a( &' (4*a+#+ $'ca+. S(,'c'' ':*($a( (#+a % a(('a.

  P(*'c#+ VACCINEAZ-TE Ca$a'' ,acc'a( &' c*(*+ $'ca+('*'c (#+a $'c#+ :a$'+'.

  P(*'c#+ ASISTENH LA DOMICILIU. A4'/#(a(a c( C*4'+'#+ L*ca+ a(a4*(#+#' (4*a+#+#' $'ca+ +a *$'c'+'#+ (4*a+*( a:+a %'$*4''+'aa +a4a(. S('6''(a % a(('a a (*/(a$+*( a4'4 (4*a+ &' %/('6'( +a *$'c'+'#.

  P(*'c#+ CA8INET STOMATOLOGIC. C(a(a % a(('a c# a+ c*$#

  a ##' ca' $*'+ 4*$a*+*/' +a ',+ $'c(*(/'#.

  C9L=9, 48 4 *0=

  P(*'c#+ 8AZA SPORTIV MANASTIREA CASIN (*,a(a 4' B'(aa' 4*(',

  P(*'c#+ ECIPA DE OT8AL MANASTIREA CASIN C#$(a(a c'a$ 4*(',. C*4(#'(a 4a# c*4*+'a(a c'' :*a+.A(a/(a ',4'*(' (# :'a7a(a c'' :*a+

  P(*'c#+ ZILELE COMUNEI O(/a'a(a ,'$ /#+ Z'++c*$#'.

  P(*'c#+ MARCA INREGISTRAT. Acc4a(a (*/(a$+*( %(/'4(a( &'(*$*,a( a (*#4+*( +*ca+ 9 /#+ = a4ca R/a+a S+#4

  P(*'c#+ TOLERANHA SE INVAH. Ra+'a(a (*'c c*$#'(c#+#(a+9 ca$a'' a'-'4c('$'a( ' c*a+a 4' +a %+'(' #+'c.

  e$ultate a)teptate +7

  8+9C:48 A4'/#(a(a c*'7'' $*( 4#'#9 % ac*( c# 4aa(+

  #(*

  C(&(a /(a#+#' (*$*,a'+'a

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  77/84

  D*a(a '+'*c'' c# # #$( 1000 ,*+#$

  C(a(a *4#+#' $'a*( &c*+a(

  R#c(a a4'4$#+#' &' aa*#+#' &c*+a(

  R#c(a aa+:a'4$#+#'

  *;

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  78/84

  N#$( /(##(' 4a'a( (*,a

  N#$( +,' ca( a# acc4 +a I(

  N#$( ,*+#$ ac''7'*a

  N#$( a('c'a7' +a (*/(a$#+ FCOAL DUP FCOAL

  N#$( a('c'a7' +a (*/(a$+ A DOUA FANS

  N#$( a4c+' ca( 'a# c''a a ($4 %*a(c % c*$#

  N#$( :'c'a(' a' ac','7'' $'a*(#+#' &c*+a(

  *;

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  79/84

  + 0rotecia mediului ncon5urtor

  0robleme identificate +

  L'4a #' /(*' c*+*/'c (# c*+ca(a ('+*( 4a# a #' 4a7'' (a4:(

  IB'47a ##' 4'4$ caa+'a(

  A47a $*'*('('' ca+'7'' a' ' #7#('+ &' :'+ #'+'a *#+a7'

  A(#ca(a /#*a'+*( (#(' ,'(a 4a# *'a(a c*(*+aa a#('+*(. P*+#a(a a+*( c#(/*a( c# (' +a4'c &' 4#4a7c'$'c

  EB+*aa(a #(a'+ a (#('+*( a/('c*+

  *$ $* B($ @+*' *(7'a+9 '#a7''9 c(' $a4', ')

  R'4c#+ a+#c(' (

  I4#:'c'a ':*($a( a *#+a7'' (',' a4c+ $'#

  biectivul specific +Cre)terea capacitii de #estionare a problemelor de mediu dinperspectiva unei de$voltri economice durabile

  0roiecte propuse +

  P(*'c#+ GROAPA ECOLOGIC. C(a(a #' /(*' c*+*/'c +a ',+#+c*$#'. C(a(a 4a# B'(a 4(,'c''+*( c*+ca( a /#*a'+*($a6( +a ',+#+ c*$#'.

  P(*'c#+ APE NEPOLUATE. D,*+a(a ##' (*/(a$ caa+'a( +a',+#+ c*$#'. C*4(#c7'a #' 4a7'' #(a( a a+*( #a.

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  80/84

  P(*'c#+ AP DE CALITATE. I'7'(a ##' (*/(a$ ,a+#a(($a a ca+'7'' a'. C(a(a 4a# B'(a (7+' a ac*$#'.

  P(*'c#+ COMUNA VERDE. D(#+a(a ac7'#' c*+*/'a( a 4a7''+*(#+'c &' (',a ('*('#+ c*$#' (' (*/(a$ c*+c', ,*+#a('a. A+'ca(a 4ac7'#' +/a+ (',' %c+ca(a +/'4+a7'' $'#.

  P(*'c#+ MANAGEMENT DURA8IL AL TERENULUI ARA8IL. I:*($a(a &'4('6''(a (*#c*('+*( a/('c*+' (# #'+'a(a $*+*( *+#a9 c*$a( a (*'#'' 4*+#+#' &' (:ac( a '+*(9 (#('+*(a/('c*+ &' 4','c.

  P(*'c#+ STOP INUNDAHIEI. Dc*+$a(' a+ &a7#('+*( 4c#(/(.EBc#a(a +#c((' (a4a$ &' a$a6a( a '/#('+*(.

  P(*'c#+ STOP ALUNECRILOR DE TEREN. EBc#a(a +#c((' (a4a$. Ra+'a(a (*/(a$#+#' (%$#('(

  P(*'c#+ NATUR PENTRU OAMENI. D(#+a(a ac7'#' ':*($a( &'#ca( (',' c4'aa ##' $'# c#(a % &c*+' &' % a#(' #+'c.

  e$ultate a)teptate +

  Ec*+*/'a(a ('*('#+#' c*$#' &' (#c(a /(a#+#' *+#a( % a9a( &' 4*+

  R#c(a ('4c#+#' %$*+,'( a a'$a++*( &' *a$'+*(

  R4a'+'(a ##' c'+'(# *$-a#( (' c*4*+'a(a c#+#('' c*+*/'c

  R#c(a ('4c#+#' B#( +a ca+a$'7' a#(a+

  4ndicatori de msurare +

  EB'47a #' /(*' c*+*/'c

  N#$( :'c'a(' a' 4(,'c''+*( c*+ca( a /#*a'+*( $a6(

  N#$( +*ca7'' c*+*/'a

  N#$( /*4*('' :'c'a( a' 4'4$#+#' caa+'a(

  N#$( :'c'a(' a' (7+' a c#(

  S#(a:aa % ? a (a4a$ :c#a

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  81/84

  L#/'$a % 30 $ &a7#(' c*+$aa

  L#/'$a % > $ '/#(' (a+'a 4a# c*4*+'a

  N#$( a('c'a7' +a ac7'#'+ ':*($a(

  N#$( ,*+#a(' ' 4(,'c'#+ PCI

  EB'47a #' a#*4c'a+ PCI.

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  82/84

  +! Auna #uvernare la nivel local

  0robleme identificate +!

  I4#:'c'a :'a7a( a (*'c+*( +*ca+

  Caa'+'a :'c'a( % /4'*a(a :*#('+*( #(*

  N,*'a c**(a( $'c(*-(/'*a+ &' (/'*a+

  Na4'/#(a(a (4#(4+*( :'ac'a( c4a( B(c'('' a#**$'' +*ca+

  I4#:'c'a (*c#a( a (*+$+*( c7'+*( M*'+'a( '4#:'c'a a c'+*( (# '$+'ca( % (*+$+

  c*$#'7''

  S+a#+ '$ac a+ #*( (*/(a$ c# :'a7a( #(*a (#+a ONG% *$'#+ :*($(''9 *c#(''9 %$#7'('' 4'#a7'' (*$'+*( c.

  8'(*c(a7'a &' c*(#7'a.

  biectivul specific +!

  si#urarea unei #uvernri locale transparente, inclu$ive )iparticipative

  0roiecte propuse +!

  P(*'c#+ ONDURI EUROPENE PENTRU COMUNA MANASTIREA CASIN#a$a(a :'a7('' (*'c+*( ' ca(#+ 4(a/'' aa,''*a(+*( *c#$ #(*9 a7'*a+ &' 6#7 (*/(a$a(:'ac'a( (# ('*aa 201"-2020.

  P(*'c#+ CAPACITATEA ADMINISTRATIV A COMUNEI MANASTIREA CASINPa('c'a(a +a P(*/(a$ '4(#'( (',' a/a6a'' a$''4(a''#+'c +*ca+9 % 4c'a+ a4c ca( 7' acc4a(a &'$aa/$#+ (*'c+*( #(*. C(a(a #' #'7' (*'c +a',+#+ ('$(''9 % a(('a c# ',4'*(' &' ONG-#('9 % ,(a

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  83/84

  ac*('('' a ;>J ' c4a(#+ (# :'a7a(a (*'c+*(. Pa('c'a( +a#+ (*/(a$ a7'*a+ &' '(a7'*a+ (# ,*+a(a caac'7''a$''4(a7'' #+'c +*ca+ &' a 4(,'c''+*( #+'c.

  P(*'c#+ MAI SIMPLU PENTRU CETHEAN. S'$+':'ca(a (*c#('+*( +a',+#+ ('$('' ' (4c',a '(*c(a7'' ac#a+ a 4(,'c''+*( *:('c7'+*(.

  P(*'c#+ INORMARE PENTRU TINE. C(a(a ##' '(*# ':*($a( &'c*4#+a7 (',' :*#('+ #(*9 % a(('a c# ONG.

  P(*'c#+ PARTENERIAT CU ALTE COMUNE. EB'(a a(('a#+#' c#a+ c*$# &' % $'c(*(/'#' % ca(#+ (*/(a$#+#' LEADER &' a a+*(:*($#+.

  P(*'c#+ PARTNERIAT PENTRU CETEHAN. EB'(a a(('a+*( c#

  ONG (# 4(,'c'' 4c'a+'a 4a# '/(a a4'/#(a c7'+*(. P(*'c#+ GUVERNAREA TRANSPARENT. O(/a'a(a ('$4('a+

  %+'(' ':*($a( &' a( #+'c. A(a/(a c7'+*( %(*c4#+ c'' +a ',+ +*ca+. c#(a6a(a (*/(a$+*( acc4 +a':*($a7''9 (a4a(9 c*4#+a( &' '$+'ca( % c'''+ +*ca+.I:*($a(a9 c*4#+a(a &' a(a (*'c+*( 4(a/'c.

  P(*'c#+ IMPLIC-TE Ac',a(a /(##('+*( ac7'# +*ca+ 4a# ac*$'4''+*( +*ca+ $'B ca :*(#$#(' a( #+'c.

  P(*'c#+ R CORUPHIE. A+'ca(a (/#+'+*( (a4a(7' &' #+'ca(

  4'-#+ c*$#' a ##(*( a#7#('+*( +'c'a7'' #+'c &' a $*#+#' #'+'a( a #/#+#'. O(/a'a(a a(' #+'c +a ',+ +*ca+4( c*$a(a c*(#7''. R4ca(a (,('+*( +/'4+a7'' a'-c*(#7'. D4c#(a6a(a c*(#7'' +a ',+ +*ca+ (' c(a(a #' c#'' 44'(' &' (c+a$a7'' &' #+'ca(a #$(+*( +:* a'c*(#7'.

  e$ultate a)teptate +!

  C(&(a /(a#+#' acc4a( a :*#('+*( #(* +a ',+ +*ca+

  A4'/#(a(a c*$+$a('7'' :'a7('' (*'c+*(

  C(&(a /(a#+#' ':*($a(9 c*4#+a( &' a('c'a( c','c ac7'+*( c*$#'

  C(&(a (a4a(7' % #'+'a(a (4#(4+*( +*ca+

 • 8/13/2019 Manastirea Casin- strategie de restaurare

  84/84

  R#c(a c*(#7'' &' c(&(a %c(('' c7a#+#' % a#*('7'++*ca+

  4ndicatori de msurare +! N#$( a('c'a7' +a c#(4#(' '4(#'( $a :*#('+*(

  #(* &' a c(&('' caac'7'' a$''4(a', +a ',+ +*ca+

  N#$( (*'c #(* a(a4 a#*('7' +*ca+

  N#$( (*'c #(* (#+a :'($9 c*$a'' +a ',+ +*ca+

  N#$( (*'c #(* (#+a ONG +a ',+ +*ca+

  N#$( :'c'a(' a' (*'c+*( #(*

  N#$( a((' a' a$''4(a7'' +*ca+

  G(a#+ 4a'4:ac7' a c7'+*( :a7 ca+'aa 4(,'c''+*( #+'c

  N#$( %+'(' &' a(' #+'c

  N#$( a('c'a7' +a %+'('+ &' a('+ #+'c

  N#$( 44'(' a'c*(#7'