Interfoto Avis

24
Norges største fotohus Nr. 2 2009 Interfoto B-POST Returadresse: Interfoto AS Postboks 105 1322 Høvik Foto: Lois Greenfield

description

Interfotos kundeavis

Transcript of Interfoto Avis

Page 1: Interfoto Avis

Norges største fotohus

Nr. 2 2009

InterfotoB-POST

Returadresse:Interfoto AS Postboks 105 1322 Høvik

Foto: Lois Greenfield

IntefotoAvis_2_2009.indd 1 19.08.09 11.59

Page 2: Interfoto Avis

2Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Interfoto`s ALT INKLUDERT*

Interfotos tre etasjer3. etg: Proff avdelingI Interfotos øverste etasje ligger ”godteri butikken” for alle profe-sjonelle foto grafer. Her kan du ta og føle på Hasselbladkamera, få demonstrert lys eller rett og slett, bare gå å sikle.For demonstrasjon, lag en avtale med en av systemkonsulentene.

Åpningstider:Mandag til fredag: 08.00-16.00Lørdag: Stengt

2. etg: Leica ShopVår nyåpnede Leica Shop er en eksklusiv avdeling der du fi nner alt det nye fra Leica:

• Leica C-Lux 3• Leica D-Lux 4• Leica M8 og M8.2• Leica Kikkerter• Leica Pradovit projektor

Leica S-serien kommer etter planen i september.

Åpningstider:Mandag til fredag: 08.00-16.00Lørdag: Stengt

1. etg: ButikkButikken i første etasje er full-pakket av speilrefl ekskamera, de beste kompaktkameraene, bagger/sekker, Mac´er, printere, stativ og mye annet.

Åpningstider:Mandag til fredag: 08.00-17.00Torsdag: 08.00-18.00Lørdag: 10.00-14.00

Hva skal vi tro om neste år? Om du allerede nå har alle svarene på plass så trenger du ikke lese videre.

Noen av våre kunder forteller om usikkerhet hos sine oppdragsgivere, de er avholdende med investeringer fordi de ikke vet hvordan situasjo-nen ser ut om en stund.I andre tilfeller er situasjonen positiv og man har

nok å ta tak i men ønsker seg likevel forutsigbarhet.Interfoto lager en pakke der vi bygger opp akkurat det innholdet kunden er interessert i. Det kan både være kurs og andre tjenester knyttet til bruk av utstyr i tillegg til service og forsikring. Konseptet er fl eksibelt og gir mulighet for utskifting av f. eks kamera når nye modeller lanseres og det er rom for innbytte mens utstyret fortsatt har bruksverdi.Alt dette fordi kunden skal kunne planlegge lang tid fremover.

Innkjøp av fotoutstyr krever midler som belaster likviditeten. Deretter er det uforutsette kostnader når noe går i stykker eller utstyret må renses. Det er uforutsette kostnader når noe blir stjålet eller er såpass skadet at det ikke er forsvarlig å reparere. Det kan fort bli plundrete om du ikke har et kamera mens ditt eget er til reparasjon.For å utnytte utstyret optimalt så kan det også være ønskelig å delta på forskjellige typer kurs, det koster gjerne også noe.

ALT INKLUDERT kan eksempelvis inneholdeKamera og optikk, programlisenser, kurs i de aktuelle programmene 1 gang pr år, sensorrens når det trengs, oppdatering av kamera-programvare, verdensdekkende totalforsikring, reparasjoner og låneutstyr når eget utstyr er på service

*Bruk av forsikringen har en egenandel på kr 2000,- ALT INKLUDERT selges kun som en pakke og forutsetter godkjenning fra fi nansierings-selskap

1. etg: ButikkButikken i første etasje er full-pakket av speilrefl ekskamera, de beste kompaktkameraene, bagger/sekker, Mac´er, printere, stativ og mye annet.

Åpningstider:Mandag til fredag: 08.00-17.00Torsdag: 08.00-18.00Lørdag: 10.00-14.00

KAMERAKAMERA

BLITSBLITSBLITSBLITSKURSKURSKURS

OPTIKKOPTIKKOPTIKKSENSORRENSSENSORRENS

PROGRAMVAREPROGRAMVAREPROGRAMVAREPROGRAMVAREPROGRAMVAREFORSIKRINGFORSIKRINGFORSIKRINGFORSIKRINGFORSIKRINGFORSIKRINGFORSIKRING

ALT

INKL

UDE

RT

IntefotoAvis_2_2009.indd 2 19.08.09 11.59

Page 3: Interfoto Avis

3Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Alltid www.interfoto.no. 6 000 varer. Tastetrykk unna.

BUTIKK - PROFF, LEICA- OG BRUKTAVDELING - VERKSTED - FOTOKURS - GRATIS PARKERING

Godt nok!Uavhengig av virksomhet og yrke så dukker utrykket ”godt nok” opp som en slags standard på hva som holder mål. I disse dager er det mange fotografer som blir presset på pris og oppdrags giverne benytter argumenta sjonen om ”godt nok” før avtalen skal inngås. Det er ikke lett å slå seg selv på brystet dersom man ikke selv ønsker å skape noe bedre enn middels. Det har noe med yrkesstolthet å gjøre, og noe med å sette egne kvalitetskriterier.

Interfotos stab opplever at fokuset på å produsere bedre fotografi er er enormt. Det konkurreres i alle fotografforbund om å skape noe av ypperste kvalitet – ja, noe unikt. Ikke bare fotografi sk, men også på kundebehandling og markedsføring. Likevel hører vi at innkjøp baseres på ”godt nok” fordi utvalget gir muligheten for å holde investerings budsjettet nede. Og for all del – det fi nnes usedvanlig mye bra utstyr på markedet.Under Interfotos seminar ”Det beste av det beste” ble det vist hvilke kvalitetsforskjeller som ligger i selve utstyret. Mange har nok unngått å erkjenne at ikke alt er like bra - selv om det har blitt gjentatt så ofte at det blir presentert som en sannhet. Tidligere visste man at en Sinar var bedre enn småbilde, men terskelen for å bruke et storformat var også så høy at kun noen få tok seg bryet. Dette er ikke lenger tilfelle. Nå kan man se forskjellene på stedet, dersom man tør og vil.Under vårt seminar holdt Morten Qvale et miniseminar der han nettopp kringkastet hva som ikke var ”godt nok”. Han aksepterte ikke hud-tonene på de digitale systemene før Hasselblad lanserte sitt H3D 39 megapiksler kamera. Han

benytter alltid fargelysmåler og blitslysmåler til sine opptak og er svært selektiv i valg av blits, printer, media og alt annet. Det skal tillegges at Morten står i en særstilling med faste inter-nasjonale oppdragsgivere, men han hadde neppe fått denne posisjonen dersom hans krav hadde vært ”godt nok”. En av hovedutfordringene til dagens fotografer er amatørenes fotoutstyr og kunnskaper. Det er fl ott at så mange har aksess til fantastiske digitale muligheter uten store kostnader. Dette burde være en inspirasjonskilde til at profesjonelle fotografer sikter høyere enn før i å forbedre den tekniske kvaliteten. Det kreative vil fortsatt være avgjørende, men det fotografi ske håndverket betinger svært godt verktøy. Da er det greit å ha en skikkelig lysmåler, en stabil og konstant blits, høy oppløsning, optimal optikk og gode kunnskaper om arbeidsfl yt. Tar du turen innom Høvik så kan du be oss om å vise alt mellom ”godt nok” og det aller beste.

Egil B. NilssonDaglig leder, Interfoto

Morten Qvale Første norske fotograf i prestisjemagasinet Victor.Det fi nnes mange dyktige fotografer i Norge, men det er ikke nok å være blant landets mest profi lerte Hasselbladfotografer for å få plass i magasinet Victor. Interfoto har i mange år pekt på den høye kvaliteten blant våre kunder i håp om å få en nordmann inn i det gjeve selskapet, men Victors redaksjon velger sine fotografer helt uavhengig av Hasselblad slik at vi etter hvert har innsett at mulighetene for nasjonal markering har vært minimal. Desto hyggeligere er det at Mortens bilder preger 6 av sidene i siste Victor. Er du ikke abonnent allerede på verdens fl otteste fotomaga-sin (dette er ikke skryt) så bestill via www.victorbyhasselblad.com og gled deg over 72 sider med inspirasjon og tips som går langt ut over Hasselblads egenreklame.

Workshop med Lois Greenfi eldThomas Morel, i samarbeid med Interfoto og Sparebanken Vest, arrangerte i sommer to workshoper med Lois Greenfi eld. 14 deltagere hadde kommet fra Brasil, USA, England, Sveits og Norge for jobbe og lære sammen med den verdens kjente dansefotografen. Det hele fant sted på Kviknes Hotel i Balestrand, like ved idylliske Sognefjorden. Modellene var fi re dansere fra Den norske Opera og Ballett. På den siste workshopdagen gikk turen til Nigardsbreen der danserene poserte på breen. Nye workshoper med Lois Greenfi eld vil også bli satt opp i 2010. Mer informasjon vil komme på tmstudios.no og interfoto.no

Det hele fant sted på Kviknes Hotel i

Lois Greenfi eld instruerer på

Nigardsbreen Foto: Astrid Ledang

Foto: Sivelin Kjølstad, Lois Greenfi eld workshop.

IntefotoAvis_2_2009.indd 3 19.08.09 11.59

Page 4: Interfoto Avis

4Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

resultatet er slående bilder med høy kontrast selv under de mest krevende lysforhold.

Objektivet har tre fokusinnstillinger A / M, M / A og M. Den nye A / M muliggjør bruk av autofokus-prioritering, selv om fokusringen roterer under fotograferingen. Det nye optiske designet betyr også at objektivet er mindre enn tidligere versjoner uten å gi avkall på den holdbarhet og presisjon som profesjonelle fotografer har behov for.

Interfoto kommer tilbake med mer informasjon om dette spennende nye produktet.

Spesifi kasjoner: Brennvidde: 70-200 mm Max blenderåpning: F/2.8G Konstruksjon: 7 ED glasselementer Nærgrense: 1,4 m (konstant) Filterstørrelse: 77 mm Diameter x lengde: ca 87 x 209 mm Vekt: ca 1540 g

BESTILL NÅ Nikon forventer å levere det nye objektivet i løpet av november. Vi leverer etter først til mølla prinsippet.

22 990,-

NIKON D300SNikon D300S er et kompakt profesjonelt speilrefl ekskamera i DX-format, noe som gir fl ere muligheter for fotografer som setter pris på den kreative fl eksi-bilitet.

De viktigste nyhetene er: • Tar opp HD video i 1280 x 720 (kan

reduseres til web-format på 320x216 piksler direkte fra kamera)

• Mulighet for tilkobling av stereomikrofon

• Autokontrast kan

brukes under videoopptak • Dual kortholdere for CF-og SD-kort

Kameraet inneholder Nikon D-Movie redigerings-funksjoner i det diskret kamerahuset, slik at du hurtig og enkelt kan veksle mellom de suverene stillbilder og tidligere tatt opp fi lmklipp. Videre vil du fi nne den følsomme CMOS-sensor med 12,3 megapiksler, og det er en mulighet for kontinuer-lig opptak med hele 7 bilder per sekund. CF- og SD-kort-plasser gir en mer fl eksibel arbeidsfl yt, slik at du kan ta stillbilder på det ene kortet og fi lmklipp på den andre. Nikons roste AF-system med 51 punkter gir bred dekning og høy følsomhet i dårlig lys. Picture Control funksjonene strøm-linjeformer behandling, og den 3” store LCD-skjer-men med høy oppløsning støtter D-fi lmer og to Live View innstillinger. D300S er beskyttet av et robust, men lett kamerahus forseglet i magnesium legering og vil endre måten du tar bilder på.

BESTILL NÅ Nikon forventer å levere det nye kameraet i slutten av august. Vi leverer etter først til mølla prinsippet.

16 790,-

Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Entusiastpakken Hobbypakken FotografpakkenNikon D300 pakke Nikon D90 pakke Nikon D700 pakke

• Nikon D300 med 18-200mm AFS G VR• Nikon Oppladbart Batteri EN-EL3e • Nikon Blits SB-600 Ledetall: 30 • Lowepro Nova 5 AW Fotobag• Induro Alloy 6M A-314 • Induro Ballhead SA-12 Stativhode • Heliopan UV 72 mm fi lter • Lastolite Refl ektor 75 cm• SanDisk Extreme III 4GB CF

• Nikon D90 KIT m/AF-S DX 18-105 VR 3.5-5.6

• Lowepro Nova 5 AW Fotobag • Heliopan UV 67 mm fi lter • Nikon Oppladbart Batteri EN-EL3e • SanDisk Extreme III SDHC 4GB

• Nikon D700 Digitalkamera • Nikon 50mm F1,4G AF-S Objektiv• Nikon Oppladbart Batteri EN-EL3e • Nikon MB-D10 Vertikalgrep D300 • Lowepro Classifi ed 200AW • Heliopan UV 58 mm fi lter • SanDisk Extreme IV 4GB CF

24 950,-ink. mva

11 990,-ink. mva

27 290,-ink. mva

Nikon D3x husProfesjonelt speilrefl ekskamera med 24,5 MP i FX-format, ISO-følsomhetsområde fra 100 til 1600, EXPEED bildeproses-sor og 5 bilder/s.

Nikon D3 husProfesjonelt speilrefl ekskamera i FX-format med 12,1 MP, utvidbart ISO på 200 til 6400, EXPEED bildeprosessor og 9 bilder/s.

Nikon D700 husEt kompakt, robust og profesjonelt speilrefl ekskamera i FX-format med 12,1 MP, utvidbart ISO på 200 til 6400, EXPEED bildeprosessor og 5 bilder/s.

Nikon D300 husEt kompakt, profesjonelt speilrefl ekskamera med 12,3 MP, 6 bilder/s, utvidbart ISO-område på 200–3200 og EXPEED bildeproses-sor.

Nikon D90 kitSpeilrefl ekskamera i DX-format med 12,3 MP, EXPEED bildeprosessor, ISO 200-3200, D-Movie, Levende visning m.m.• Nikon D90 • AF-S DX 18-105 VR

Nikon D5000 husLettbetjent speilrefl ekskamera i DX-format med 12,3 MP, vippbar LCD-skjerm, D-fi lmfunksjon, Direkte visning, m.m.

59 990,- 37 990,- 18 999,- 11 994,- 9 948,- 6 294,-

Check & CleanKjøper du et Nikon speilrefl eks får du med gratis Check & Clean. Check & Clean utføres på Interfotos verksted som renser kameraet for smuss, støv og kontrollerer for øvrig at kameraet er i god stand. I tillegg oppgraderer vi kameraet til nyeste programvare. Check & Clean gjelder èn gang i året i inntil 3 år. (Verdi 2 112,-)

18 999,-37 990,-

NIKON AF-S NIKKOR 70-200mm F/2.8G ED VR IINikon introduserer AF-S NIKKOR 70-200mm F/2.8G ED VR II med ny optisk design som gir bedre bildekvalitet og økt vibrasjons-reduksjon. Bedre fotografering i lite lys. AF-S NIKKOR 70-200mm F/2.8G ED VR II objektivet er det første zoomobjektiv som er utstyrt med Nikon eksklusive VR II vibrasjons-reduksjonsteknologi, noe som gjør det mulig å ta bilder med lukkertider som er opptil 4 ganger lengre enn ellers mulig. Det er to innstillinger, ”Normal” for generell fotografering og ”Aktiv” for å redusere vibrasjoner som oppstår ved foto-grafering fra motorsykler eller fl y. Begge alterna-tivene gir et stabilt bildesøk, som til slutt gjør det mye lettere å fi nne et fokuspunkt og komponere bildene.

Utmerket bildekvalitet. Det nye objektivet er konstruert for å gi beste bildekvalitet med fremragende bildekvalitet fra sentrum til kanten av moderne kameraer i FX-format. Eksklusive Nikon Nano Crystal antirefl eks belegg og hele syv ED glasselementer minimerer indre refl eksjon og forvrengning, og

Nikon D5000 hus

IntefotoAvis_2_2009.indd 4 19.08.09 12.00

Page 5: Interfoto Avis

5Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Canon EOS 1Ds mark III hus• 21 megapikslers

fullformat sensor• 5 bilder/sek• 2 DIGIC

III-prosessorer• Høylys toneprioritet• m.m.

Canon EOS 1D mark III hus• 10,1 megapiksler• 10 bilder/sek• 2 DIGIC

III-prosessorer• Autofokus system

- 19 kryssensorer• EOS-Integrert

renseystem• m.m.

Canon EOS 5D Mark II husTestvinner i TIPA, VG, Lyd&Bilde, Digital Foto m.m.• 21 megapikslers

fullformat sensor• HD-video• 3,9 bilde/sek

Canon EOS 50D hus• 15,1 megapiksler• 6,3 bilde/sek• Magnesiumlegering• rask lukker 1/8000

sek• 3” LCD med Live

View

Canon EOS 500D hus• 15,1 megapiksler • Filmopptak i full HD • ISO på opptil 12800 • 3,4 bilder i

sekundet• 3” LCD med Live

View

Canon Power shot G10 kit• Canon Powershot

G10• Canon Speedlite

270EX• Sandisk Extreme III

4GB SDHC minnekort

59 685,- 30 995,- 21 495,- 8 995,- 6 995,- 6 244,-

Hobbypakken Entusiastpakken FotografpakkenCanon EOS 500D pakke Canon EOS 50D pakke Canon EOS 5D Mark II pakke

• Canon EOS 500D• Canon EF-S 18-55 mm IS • 2 x Lexar 4GB 133X SDHC-kort• Heliopan UV 58 mm fi lter • Lowepro Nova 160 AW blå fotobag

med All Weather Cover

• Canon EOS 50D• Canon EF-S 18-200mm IS• 2 x Lexar 4GB 80X Premium CF• Heliopan UV 72 mm fi lter • Lowepro Nova 160 AW blå fotobag

med All Weather Cover

• Canon EOS 5D Mark II• Canon EF 24-105 mm IS • 2 x Lexar 4GB 300X UDMA CF-kort • Heliopan UV 77 mm fi lter • Lowepro Nova 5 AW Fotobag Blå/

Sort • Ekstra Canon Batteri LP-E6

9 100,-ink. mva

16 000,-ink. mva

31 925,-ink. mva

3,9 bilde/sek

få et

Lexar 4GB

på kjøpet

DUST REMOVAL - Gratis rensKjøper du et Canon speilrefl eks hos Interfoto får du med DUST på kjøpet. DUST har en verdi på 556,- (704,- for fullformatskamera) og inkluderer:• Grundig rens av kamera utvendig samt rens av speilhus• Rens av CCD• Oppgradering av fi rmware på kamera

Felt test av CANON TS-E 17/4L & 24/3,5L IINy generasjon high-end Tilt & Shift Objektiver

Tekst og bilder: Per Buchmann, Goecker.Oversatt og tilrettelagt: Per Kristian Lie Løwe Introduksjonen av de nye TS-E linsene markerer et hopp blant Canons avanserte tilpassede objek-tiver. Objektivene gir en bildekvalitet, etter-behandling, fi nish i mekaniske detaljer og en meget nøyaktig innstilling som oser av kvalitet. Dermed fortsetter innføringen av nye profe-sjonelle objektiver som er skreddersydd for avanserte kameraer med høy oppløsning og presisjon.

Hva er Tilt & Shift? TS betyr Tilt og Shift. Tilt er å vippe objekti-vet til sin egen akse og paralellforskyver (shift) objektivet sammen-lignet med bildeplanet. Videre roteres objektivet fritt om den optiske aksen. Disse samlede egenskapene gjør at fotografen kan legge skarpheten langs motivpla-net, eller, ved å svinge motsatt, redusere skarphe-

ten langs motivplanet. Shift-funksjonen gir mulighet for å få f. eks. høye hus inn i bildefeltet uten å vippe kameraet bakover. Dermed kan motivet reproduseres med rette linjer. Passer ypperlig for arkitektur. Bildet ”Liseleje Beach” er fotografert med ”Tilt” stilt inn til å redusere skarphet. Blenderåpning 5 med 24 mm gir en god dybdeskarphet, selv ved nærfotografering. Her er ”Tilt” stilt inn til å redusere skarpheten som resulterer med at dybdeskarphet er redusert til noen få centimeter. Denne effekten brukes blant annet til å fremheve detaljer som her eller ved matfotografering, produktfotografe-ring, packshots etc. E´en i TS-E står for elektronisk – elektronisk kobling mellom objektivet og kameraet. Avstandsinformasjon fra objektivet kommuniseres til kameraet når den grønne fokusindikatorlampen i søkeren er aktiv, samt til E-TTL II

blitssystemet.

Tilt & Shift er ikke bare lett! Arkitekturbilder hvor rette linjer skal være rette linjer, er ikke bare lett! Det krever trening og erfaring, rett utstyr med stabilt stativ og et 3D stativhode med presisjon. En mattskive med rutenett og utløser bruker jeg med stor glede. Og selvfølgelig skal kamerahuset ha megapiksler som matcher oppgavens krav. RAW-konvertere og Photoshop tilbyr opp-rettingsfunksjoner av skeive linjer, men bruken av det resulterer i tapt skarphet. Derfor, skal du lage ”spitzenklasse” arkitekturbilder fi nnes det ingen snareveier. Kvalitet tar tid!

Resultatets kvalitet er fotografens belønning.

Hva er ”riktig” utstyr for TS-E fotograf? Under ”felt testen” har jeg brukt dette utstyret: Gitzo karbonstativ som er lett og svært stabilt - husk at midtsøylen på Gitzo stativet er også laget av karbon og er stabilt dimensjonert. Manfrotto 3D gear stativhode utstyrt med mikrojustering og hurtigkoblingsplate. En elektrisk utløser som, sammen med Mirror-Up (speillås) begrenser beveglese i opptaket. Et rimelig presist vater plassert i blitssoken. Sammen med mattskive

med rutenett og mikrojusteringsmuligheter på 3D stativhode – justere kameraet perfekt. Jeg har brukt Canon EOS 1Ds Mark III.

Optiske feil Under ”felt testen” av TS-E spesialobjektiver har jeg ikke lagt ned mest energi for å fi nne feil ytterst i hjørnene. Jeg tester og bruker objek-tivene ut i fra deres optimale bruksområde. TS-E 17 og 24 har ikke overrasket negativt. Detaljnivået, planskarpheten, kontrast og briljans er utrolig bra. Opptak på blenderåpning 8 - 11 - 16 gir en fantastisk bildekvalitet, uten vignettering og i stor grad uten kromatisk aberrasjon. Forvrengning, kurvede linjer langs bildekanten er minimal. Jeg har ikke møtt på noen optiske ”uheldigheter” som ikke kan korrigeres med minimal innsats i RAW-konverter. Minste blenderåpning, 22, på begge objek-tivene gir en mykere kontrast samt reduserte detaljer/punktgjengivelse. Det er ikke uventet, ettersom jeg opplever det hos alle avanserte objektivprodusentene. Men, jeg forstår ikke forskning og utviklingsingeniørenes idé å lage en blenderåpning som gir redusert kvalitet - til et high-end kvalitetsobjektiv!?

Motlysblender TS-E 24 leveres med motlysblender, men TS-E 17 med buet frontlinse og 1040 bildevinkel hindrer bruk av motlysblender. Til mine arkitekturbilder tatt med 17 mm brukte jeg et stykke svart kartong som motlysblender ved å holde den mellom objektivet og lyskilden.

TS-E 17/4L som supervidvinkel repotasjeobjektiv? I Canons objektivsortement fi nnes en god EF 14 / 2,8 L II super vidvinkel. Et objektiv hvor motiv- og perspektivforstand gir mange bruksmuligheter. Den optiske kvaliteten er topp ved nedblending. Men TS-E 17 er også bra, kanskje enda bedre enn EF 14 / 2,8 L II. Det har en briljans, kontrast og hjørnetegning jeg ikke huske å ha sett før på

Felt test av CANON Felt test av CANON

ten langs motivplanet. Shift-funksjonen gir mulighet for å få f. eks. høye hus inn i bildefeltet uten å vippe kameraet bakover. bildefeltet uten å vippe kameraet bakover. Dermed kan motivet reproduseres med rette linjer. Passer ypperlig for arkitektur. Bildet ”Liseleje Beach” er fotografert med ”Tilt” stilt inn til å redusere skarphet. Blenderåpning 5 med 24 mm gir en god dybdeskarphet, selv ved nærfotografering. Her er ”Tilt” stilt inn til å redusere skarpheten som resulterer med at dybdeskarphet er redusert til noen få centimeter. Denne effekten brukes blant annet til å fremheve detaljer som her eller ved matfotografering, produktfotografe-ring, packshots etc. E´en i TS-E står for elektronisk – elektronisk kobling mellom objektivet og kameraet. Avstandsinformasjon fra objektivet kommuniseres til kameraet når den grønne fokusindikatorlampen i søkeren er aktiv, samt til E-TTL II

Liseleje Beach. TS-E 24

artikkelen fortsetter på side 23

Canon Canon Power shot G10 kitPower shot G10 kit

Kjøper du et Canon speilrefl eks hos Interfoto får du med DUST på

IntefotoAvis_2_2009.indd 5 19.08.09 12.01

Page 6: Interfoto Avis

6Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Hvit Leica M8

Hvit spesialutgave av Leica M8Leica klargjør i disse dager en helt spesiell hvit utgave av modellen M8. Et svært begrenset antall kameraer vil bli produsert og kun 10 kommer til Norge. Som alle Leica digitale M8 modeller er denne håndlaget og fremstilt av de beste materialer tilgjengelig. Topp-, bunnplaten og baksiden på kameraet er i høyglanset, robust og fl ekkbestandig hvit lakk. Læret som dekker kameraet består av hvitt førsteklasses ”cowhide” lær og gir Leica M8-kameraet et meget behagelig grep. Funksjons-knapper og kommandohjul er i forkrommet utførelse. Denne spesialutgaven av Leica M8 leveres med forkrommet Leica ELMARIT-M 28 mm f/2.8 ASPH objektiv.

Hvit Leica M8 m. ELMARIT-M 28 mm 68.800,-

Leica D-Lux 4 Safari

For storbyjegere og troféjegereMed det nye Leica D-Lux 4 ”Safari” digitalkamera er storbyjegeren og troféjegeren godt utrustet for den neste ekspedisjonen.Denne utgaven skiller seg ut i byen samtidig som det er lett å kamufl ere.Den nye utgaven kommer i et svært begrenset opplag på kun 6000 kameraer i hele verden.Leica D-Lux 4 ”Safari”-pakken består av kamera og bæreveske. Vesken er laget i et slitesterkt og vanntett stoff, med god plass til kameraet og tilleggsutstyr som håndgrep, optisk søker eller blits. Vesken har et også eget regntrekk.

Kamerahuset er beskyttet av en anodisert olivengrønn overfl ate som er spesielt motstands-dyktig mot slitasje og garanterer langsiktig beskyttelse akkurat som alle de andre modellene i Leica D-Lux 4 serien. Den eksklusive bruken av førsteklasses materialer garanterer for høyeste pålitelighet under alle forhold.

De tekniske funksjonene på Leica D-Lux 4 ”Safari” er de samme som for de andre modellene i serien, og har allsidige alternativer for en rekke forskjel-lige situasjoner. Med profesjonell optikk, gjennom-tenkt system og tilleggsutstyr, er kameraet et ekte systemkamera i kompakt utførelse.

Leica D-Lux 4 Safari 8 595,-

Leica D-Lux 4 Titan

Den eksklusive D-Lux 4Leica D-Lux 4 Titanium er en eksklusiv luksusut-gave som kun blir produsert i 10 000 eksemplarer for hele verden. Kameraet leveres med passende luksus lærveske i titanfarge.

Leica D-Lux 4 Titan 8 990,-

Leica Super-Elmarit ASPH 3,8/18 mm

Super vidvinkel med 100 graders bildevinkel til Leica ’M’ kameraer. Objektivet har en impone-rende blender 3,8 lystyrke. I spesifi kasjonene anfører Leica vignettering på forskjellige blendertrinn.

På stor blenderåpning varierer vignettering fra 2,3 – 1,7 blendertrinn, og på blender 5,6 er vignettering blender 1,3 – 1,0, noe som er utrolig imponerende. Sammen med vignetterings korreksjonen i RAW-konverteren, oppnår du fantastiske resultater.

• 3,8/18 mm ASPH – Asfærisk korrigert• Nærgrense 70 cm• 9 blenderlameller• Blenderområde 3,8 – 16 i halve step• Filter ø77 mm – frontring roterer ikke• Vekt 310 g

Leica Super-Elmarit ASPH 3,8/18 21 135,-

Leica SF58 blits

Leica SF58 er en profesjonell blits med høy ytelse i et framtidsrettet system. Passer til Leica R-system, Leica M-system og Leica S-system. Med en integrert USB kopling er det mulig å oppdatere blitsens fi rmware slik at blitsen blir kompatibel med framtidige Leica kameraer.Kombinasjonen med høyt ledetall (maks. 58 på ISO 100) og sving og tilt hode tillater indirekte belysning. Høy briljans, oppletting av skygger og høylys blir kontrollert med den integrerte sekundærblitsen. Leica SF 58 har zoomhode som dekker 24 til 105 mm og en innebygd 18 mm vidvinkel diffusor. Blitshodet tilpasser seg automatisk til brennvidde og sensor størrelse. Manuell tilpassing er mulig. Lett å bruke og intuitiv.

Leica SF58 5 619,-

Leica Pradovit D-1200

Beste kvalitet i eksklusiv utførelse.Leica Pradovit D-1200 presenteres av Leica Camera AG som den første digitale Leicaprojektoren for høykvalitets applikasjoner. Førsteklasses kvalitet, elegant utførelse ihøykvalitets magnesium. Med sin svært kompakte størrelse og vekt på under 3,5 kg, blir dette verdens minste og letteste projektor i sin klasse. Leica Pradovit D-1200 har en lettfattelig meny og fjernkontroll for hovedfunksjonene, noe som forenkler betjeningen. Bruksområdene for Leica D-1200 er mange og forskjellige, det strekker seg fra høykvalitets storformatsprojeksjon av digitale bilder til videoframvisning i HD-kvalitet, private video framvisninger, fjernsynsprogrammer og PC spill. Takket være at projektoren er særdeles stillegående blir framvisning en hyggelig opple-velse for hele familien.

Leica Pradovit D-1200 98 645,-

LEICA C-LUX 3med veskekr. 3 995,-

LEICA D-LUX 4

kr. 6 995,-

LEICA D-LUX 4 TITANIUMkr. 8 990,-

LEICA M8.2

kr. 40 000,-

LEICA M8.2 SAFARI

kr. 70 906,-

LEICA S2

fra kr. 180 000,-

Leica ShopTorsdag 18. juni åpnet Interfoto sin nye Leica Shop. Leicas legendariske kameraer la grunnlaget for 1900 tallets historiske bilder og skapte en ny generasjon av reportasjefotografer. Leica-bildene fra Normandie og Vietnam-krigen regnes blant verdens mest kjente fotografi er, mens vi her i Norge kanskje husker aller best Jan Greves bilde av kongens trikketur under oljekrisen i 1973.

Leica kjennetegnes av sitt fokus på presisjon og kvalitet og fremstår som mer eksklusivt enn det meste på markedet. Den historiske M serien lever i beste velgående med Leica M8.2 og har sin lojale tilhengerskare der det viktigste ikke er å fylle minnekortet, men å glede seg over selve fotograferingen og bilderesultatet.

I disse dager åpner Leica egne ”brand stores” i Tokyo og Moskva, men også i Norge kommer det lokale varianter av Leica Shop.

Torsdag 18. juni åpnet Interfoto

Leicas legendariske kameraer la grunnlaget for Leicas legendariske kameraer la grunnlaget for

enn det meste på markedet. Den historiske M serien lever i beste velgående med Leica M8.2 og har sin lojale tilhengerskare der det viktigste ikke er å fylle minnekortet, men å glede seg over

I disse dager åpner Leica egne ”brand stores” i Tokyo og Moskva, men også i Norge kommer det

IntefotoAvis_2_2009.indd 6 19.08.09 12.02

Page 7: Interfoto Avis

7Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Innovativ digital teknologi med et klassisk hjerte.

Leica S2systemet

Leica har nok en gang revolusjo-nert den fotografi ske verden – denne gangen med det nye digitale S-Systemet som er skreddersydd for profesjonelt arbeid.

Leica S2, med sine førsteklasses AF objektiver fra ekstreme vidvinkler til super teleobjektiver, er et absolutt fotografi sk høydepunkt. Det digita-le speilrefl ekskameraet har en ny og helt spesiell CCD-sensor på 30 x 45 mm med 37,5 megapiks-ler. S2s kamerahus i metall er betydelig mindre og lettere enn tilsvarende modeller fra andre merker, likevel er den nesten dobbelt så rask takket være ultramoderne prosesseringsteknikk.

Med S2 har Leica lansert en helt ny kamera-klasse – teknisk innovativ med utrolig fl eksi-bilitet takket være et stort utvalg av tilbehør. S2 er et ”must” for alle profesjonelle fotografer som trenger noe mer enn et standard 35 mm DSLR system.

Leica S-objektiver.Det er planlagt ni nye AF-objektiver til S-syste-met i første omgang. Fire objektiver vil være leveringsklare når Leica S2 kommer i salg i september.

LEICA SUMMARIT-S 35 mm F/2,5 ASPH.CS.SUMMARIT 35 mm F/2,5 ASPH.CS er et klassisk vidvinkelobjektiv i S-systemet med eksepsjonelt høye optiske prestasjoner. To asfæriske elemen-ter og spesialglass med høye brytningsverdier garanterer eksellent skarphet og høy kontrast helt ut i bildekantene. De førsteklasses resulta-tene beholdes i nærområdet takket være et bakgrunnsfokuseringssystem. Nærgrensen på 55cm åpner for interessante komposisjoner som tillater bruk av objekter i forgrunnen med eksellente resultater. Den integrerte sentral-lukkeren gjør at Summarit-S 35 mm f/2,5 ASPH. CS er perfekt for bruk med profesjonelle studioblitser. Med den høye lysstyrken, vann-beskyttelsen og kompakte utførelsen er objek tivet en sikker partner til LEICA S2 under utendørs fotograferinger.

LEICA SUMMARIT-S 70 mm F/2,5 ASPH.CSOppgaven til Leica ingeniørene er å gi fotografene et kompromissløst objektiv som gir den absolutt høyeste bildekvaliteten på alle avstander og blenderåpninger. Et klassisk normalobjektiv som takket være et fl ytende element gir høy og rik kontrast helt inn til nærgrensen på 0,5 m. Med de spesielle glas-sortene garanterer objektivet en superb skarphet over hele bildefeltet helt ut til kantene. Et innebygget fi lter beskytter objektivet mot fukt slik at det trygt kan brukes ute under vanskelige værforhold. Med den innebygde sentrallukkeren er objektivet godt egnet til studiobruk.

LEICA APO-MACRO-SUMMARIT 120 mm F/2,5 CSKan benyttes som et universelt nærfokusobjek-tiv med et reproforhold på 1:2 eller som et lyssterkt portrettobjektiv. Det garanterer høy bildekvalitet fra uendelig til den ekstreme nærgrensen ved å kombinere et internfokuse-ringssystem med et fl ytende element. De spesielle glassortene som brukes garanterer den beste gjengivelsen av kontrast og skarphet helt ut i bildekantene. Som tilfellet er med alle S-objektivene, kan fotografen stole på en konsistent høy kvalitet på alle avstander og blendere. Følgelig er det ikke behov for å gjøre korreksjoner via programvare. APO-MACRO-SUMMARIT 120mm F/2,5 CS er velegnet for mange applikasjoner pga superbe nærfokuserings muligheter og en integrert sentrallukker.

LEICA APO-ELMAR-S 180 mm F/3,5 CSMed sin ekstremt store blenderåpning tillater dette teleobjektivet fotografene å ta portrettbil-der med liten dybdeskarphet. De spesielle glassortene som benyttes sikrer superb gjengivelse av kontrast og leverer førsteklasses resultater over hele bildefeltet på alle blendere. Objektivet leverer selv perfekte resultater og er ikke er avhengig av korrigeringer via programva-ren. Utstyrt med et internt fokuseringssystem kan Apo-Elmar-S 180 mm f/3,5 CS fokuseres helt ned til 1,5 m uten å gå på akkord med kvaliteten. Det er derfor mulig å reprodusere bilder helt ned en skala på 1:7. I likhet med alle S-objektivene er objektivet beskyttet mot fuktighet og er meget anvendelig under alle slags vær. Den integrerte sentrallukkeren gjør at objektivet kan brukes i studiosammenheng med profesjonelle blitssystemer.

Prisliste. Betegnelsen CS står for sentral lukker.

Leica Apo-Macro-Summarit-S f2,5/120mm52 800,-

Leica Apo-Macro-Summarit-S f2,5/120mm CS59 500,-

Leica Apo-Tele-Elmar-S f3,5/180mm52 800,-

Leica Apo-Tele-Elmar-S f3,5/180mm CS59 500,-

Leica Summarit-S f2,5/35mm ASPH42 000,-

Leica Summarit-S f2,5/35mm ASPH CS48 900,-

Leica Summarit-S f2,5/70mm ASPH36 000,-

Leica Summarit-S f2,5/70mm ASPH CS46 500,-

IntefotoAvis_2_2009.indd 7 19.08.09 12.02

Page 8: Interfoto Avis

Det krevde mye arbeid for å komme så langt(bli med å møt menneskene som gjorde det mulig)

Du kan si at vår viktigste utviklingsfase startet i rommet.

Kameraene våre var ikke akkurat utviklet for å fungere i vektløshet - men det gjorde de!Gjennom årene steg produktutviklingen i takt med de ekstreme utfordringene romferder krever. Og alle forbedringer ble overført, så fotografer her på jorden også kunne dra fordeler av utviklingen.Sånn går Hasselblads forsknings- og utviklings-kultur videre fram til i dag. For det som skjedde for 40 år siden er ikke bare vår testamenterte gave – det er også vår framtid.

www.hasselblad.com/spacecampaign

Møt mannen bak

kameraet!

Bli med oss til NASA

Om du kjøper et Hasselblad H3DII-50 eller Hasselblad H3DII-60 hos Interfoto, vil vi sende deg til Orlando, Florida, hvor du vil bli med oss å feire 40 års jubileet til den første månelandingen – og 40 år med utsøkt Hasselblad forskning og utvikling.Snakk med Espen Harward for detaljer.

I Orlando vil du bli med oss på to aktivtets-fylte dager, hvor du vil møte og mingle med ”Hasselblad design team”, sightseeing på NASA, møte Buzz Aldrin – en Apollo 11 astronaut og en av de første månefotogra-fene, kursing av Hasselblad eksperter i kamerahåndtering og bildeprosessering, konkurrere i en fotokonkurranse med Hasselbladobjektiver i premiepotten, og mye mer...

Det er begrensede plasser så de premieres etter førstemann til mølla prinsippet.

Program:Torsdag 24. september - Velkomstdrinktime, Orlando, Florida.

Fredag 25. september- Transport til Kennedy Space Center- Kennedy Space Center/frokost- Sightseeing på Kennedy Space Center- ”Field Photo Shoot”- Lunsj- Systemkurs seminar- Fotokonkurranse- Konkurransejuryering- Møte og mingle:Buzz Aldrin og Hasselblad ingeniørene- ”Gala Dinner” med Buzz AldrinLunar/Space Image Slide Show- Transport til hotellet

Lørdag 26. september - Frokost- “Behind the Scenes” med Hasselblad ingeniørene“How the H System was conceived, realized,and improved”- Framtiden til Hasselbladsystemet -åpent forum med ”Hasselblads design team”- Hasselblad Master’s presentasjon“Getting the most from your Hasselblad”- Hands On Tech: Personal Q&Amed Hasselblads Tekniske Ressurser- Konkurransepresentasjon

Hasselblad CFV-39Hasselblad CFV-39 fungerer som rektangulært bakstykke med 39 megapiksler eller som et kvadra-tisk med 29 megapiksler.CFV-39 digitale bakstykket er spesielt tilpasset designen og funksjonaliteten til Hasselblad V-serien. Med en 39 megapiksels sensor og dobbel så stor brikke som de beste digitale speilrefl ekskamera er CFV-39 kapabel til å fange de fi neste detaljer som Carl Zeiss objektivene kan vise. I tillegg har Hasselblad utviklet sitt ”digital lens correction”-teknologi til å fungere med Carl Zeiss objektiver – dette gir deg mulighet til å oppnå den ultimate billedkvalitet som vi bare kunne drømme om i vår tidligere analoge tidsalder.

Hasselblad CFV-39 112 438,-

Hasselblad HTS 1.5Denne nyheten burde bli det viktigste tilbehø-ret for alle eiere av et Hasselblad H kamera. Med HTS 1.5 omdanner du ditt kamera til et teknisk kamera med tilt- og shift-funksjon med følgende kontroll over perspektiv og dybdeskarphet. Det slutter ikke her, for med Hasselblads integrerende DAC system registreres dine tilt- og shift-innstillinger i kameraets software og i den etterfølgende RAW fremkallingen korrigeres ditt bilde for eventuelle optiske feil. HTS 1.5 adapteren passer til HCD 28 mm og HC 35, 50, 80 og 100 mm objektiver og for nevnte objektiver i kombinasjon med mellomringer. Det er også mulig å benytte Hasselblad HTS 1.5 med Hasselblad H1 samt Hasselblad H2 kamera, men da uten software-korreksjoner, med mindre Hasselblad/Imacon DB er benyttet.

Book en demoHar du ønske om å se den nye HTS adapter kan du helt uforpliktende få en demo ved å kontakte oss.

Hasselblad HTS 1.5 43.926,-

Hasselblad Care PlanSelv det beste utstyret kan feile.Men feil kan man gardere seg for - for Hasselblad-brukere heter det Hasselblad Care Plan.

Hasselblad Camera Care Plan kan gjelde H3D, H3DII, CF, CFII, H2, og H2F produkter og gir:

• Dag-til-dag service med utlånsprodukter• Opp til to års utvidet garanti• Global garantidekning• 24 timers internasjonal ”help desk” i

ukedagene• Garantidekning for opptil et kamera og tre

tilleggsprodukter som objektiver el.

Priseksempel Hasselblad Care PlanTil Hasselblad H3D-39 18 750,- pr. år

Prisdryss til Hasselblad H3DII-50Hasselblads H3DII-50 har hittil i år mottatt to prestisjetunge priser, 2009 TIPA Awards og HOT ONE, ”Product of the Year” av ”Russia’s Photoforum 2009”. – og dette til tross for at det deles ut svært få priser til high-end kamera i denne klassen.

8Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

kameraet!

IntefotoAvis_2_2009.indd 8 19.08.09 12.02

Page 9: Interfoto Avis

9Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

HasselbladTekst: Per Inge Østmoen, foto.no

Det klassiske og hederskronede kameramerket Hasselblad er like livskraftig som noengang, og har noe å tilby den som krever noe helt utenom det vanlige i sin digitale H3DII-serie.

Foto.no intervjuet Hasselblads administrerende direktør, Christian Poulsen. Poulsen, som har innehatt denne stillingen siden 2004, er en litt uvanlig adm. dir.: Han er nemlig ingeniør og har personlig stått bak konstruksjonen av Hasselblads nåværende mellomformatdigitalkameraer.

Hasselblads historie Svenske Victor Hasselblad hadde under krigen produsert kameraer for det svenske forsvaret. Etter krigen ønsket han å begynne med kamera-produksjon for det sivile markedet. Slik gikk det til at Victor startet fi rmaet i 1948, med en visjon om å lage det mest avanserte kameraet. Det skulle ha utskiftbar optikk, utskiftbar søker og utskiftbart (fi lm)bakstykke. Poenget med Hasselblad har hele tiden vært at systemet skulle være utbyggbart til det maksimale ved å bygge på modularitetsprin-sippet. Dessuten ble stor vekt lagt på god og holdbar konstruksjon og valg av høyverdige materialer. De fotografer som har levd en stund, kjenner til Hasselblad-kameraer som 500C (fra 1957) og 500EL (1965). Den sistnevnte kame-ramodellen, som var utstyrt med motor, var det kameraet som ble brukt av den amerikanske Apollo 11-ekspedisjonen til Månen i 1969. Så de første bildene av mennesker på Månen ble tatt med et kamera av merket Hasselblad. Hasselblad har imidlertid ikke vært i forkant på alle områder. De ”mistet” den teknologibølgen som blant annet innebar utvikling av autofokus for kameraer, og dette bidro til at mellomformatet ble mindre aktuelt enn hva det ellers ville blitt. Men Christian Poulsen jobbet med sakene lenge før han ble direktør, og i 1998 ble H-serien utviklet. I 2002 kom den på markedet, og siden har vi sett en rivende utvikling henimot stadig mer formida-ble digitale løsninger fra Hasselblad.

Hva som i dag tilbys Som nevnt har det kameraet som selges i dag betegnelsen H3DII. Dette kameraet fåes med fi re ulike bildebrikker:

• 31 megapiksler • 39 megapiksler • 50 megapiksler • 60 megapiksler

De tre førstnevnte brikkene er produsert av Kodak, mens 60-megapikselsmodellen er laget av Dalsa. Modellen med Dalsa-brikken er i skrivende stund ennå ikke i salg, og den mest populære varianten er den med 50 megapiksler til tross for at prisen er kroner 169.500 pluss moms. Til sammenlikning koster den rimeligste, den med 31 megapiksler, 112.900 pluss moms. Prisene er høye, men Poulsen fremhevet overfor oss at nivået på Hasselblads billedmessig ytelse er så høyt at produktene holder seg stadig bedre i pris - fordi informasjonsmengden og ikke minst kvaliteten i en Hasselblad-fi l er så høy har fotografen nok å gå på til at kameraet ikke blir foreldet med det første. Det handler da selvfølgelig ikke kun om pengever-dien, men minst like mye bruksverdien.

Fordelene med Hasselblad Vi spurte Christian Poulsen hva han mente er de fremste fordelene ved Hasselblad som system, sett i forhold til dagens digitale speilrefl eksmodel-ler som bygger på brikkeformater på 23 x 15 til 24 x 36 mm. Vi antydet at siden de sistnevnte nå er blitt så gode at de både har utkonkurrert 35 mm fi lm på kvalitet, og også fremstår som alternativer til mellomformat. Hvorfor skal en kommersiell fotograf satse på Hasselblad, gitt den store prisforskjellen? Poulsen ble ivrig, og fremhevet først søkeren. Søkeren er mye større, og gjør det meget enklere å komponere bildene, sa den danske konstruktøren og bedriftslederen med umiskjennelig patos i stemmen. ”De utskiftbare søkerne, som også innebefatter en sjaktsøker, gir helt spesielle muligheter”, mente han. Videre gjør de større objektivene for det større opptaksformatet at kvaliteten i optikken blir særlig høy, i følge Poulsen. Det stemmer også, ikke minst fordi det er langt enklere å bygge større objektiver slik at de får et fl att bildeplan. Fordelen er utvilsom når målet er å ta bilder av

landskaper, arkitektoniske detaljer og annet som krever en maksimal gjengivelse over hele bildefl aten. Et annet fortrinn er at ettersom Hasselblad-systemet bygger på prinsippet med sentrallukker, oppnås en jevnere og penere eksponering enn når en spaltelukker brukes. Dette gjelder spesielt ved blitzfotografering. Angående bildekvaliteten, mener Christian Poulsen at den største fordelen ved digitalt mellomformat kontra digitalt 35 mm ikke er muligheten til å lage enda større forstørrelser, men derimot den langt bedre farvenøyaktigheten som i følge ham oppnås ved å bruke Hasselblads digitale mellomformatløsninger. Han påpekte at interpoleringen er meget bedre i Hasselblad-mo-dellene enn i konkurrerende 35 mm-alternativer og at systemet ikke krever bruk av et kvalitetsre-duserende anti-aliasing fi lter over bildebrikken.

Hva med høy ISO? På ett bestemt område kan det se ut som om Hasselblad rent teknisk sett har en ulempe: Den mest populære modellen har en øverste ISO-verdi på 800. Dette betyr at ISO-kapasiteten under suboptimale lysforhold er langt lavere enn hva som er tilfelle for de 35 mm-baserte systemene. Men her har vi ikke bare å gjøre med de utfordrin-ger som en større brikke byr på med kjøling, men om en bevisst tankegang bak konstruksjonen. Poenget er at en bildebrikke og et digitalt system som skal ha høyest mulig ytelse vil måtte optimaliseres opp mot det påtenkte bruksområ-

det, og derunder også det aktuelle ISO-området hvor kameraet må antas å ha sitt primære bruksområde. Et kamera som skal benyttes til variert naturfotografering av dyr i forskjellige lysforhold, trenger evnen til kompetent funksjon på høy ISO på grunn av at mange dyr er mest aktive i skumring og demring. Tilsvarende gjelder at idrettskonkurranser ofte arrangeres under vanskelige lysforhold hvor høye ISO-verdier må kunne benyttes. Hasselblad-systemet er imidlertid tilpasset oppgaver som landskap, studio og annet hvor man tar bilder av hovedsakelig stasjonære motiver som krever høy detaljeringsgrad. Til slikt bruk er det vesentlige at kameraet leverer høyest mulig kvalitet med optimalt dynamisk omfang på lave ISO-verdier. Poulsen understreket at 35 mm digital og mellomformat digital har forskjellige bruksområder hvor de er optimale verktøy, og at det derfor ikke er uvanlig å se at profesjonelle fotografer som har behov for å løse et særlig vidt spektrum av fotografi ske oppgaver opererer med begge systemer. I motsetning til hva en typisk hos 35 mm systemene, gir Hasselblad-kameraer utsøkt skarphet helt ut i det ytterste av hjørnene - noe som er en stor fordel ved landskapsfotografe-ring og andre kritiske oppgaver der en jevnt skarp bildefl ate er sterkt ønskelig.

Digital Auto Correc-tion Hasselblads program-vare, som kalles Phocus, beskrives som et avansert program-verktøyskrin som i tillegg til å konvertere

Hasselblads råfi ler kan utføre fjerning av lysavfall i hjørner, dessuten korrigering av kromatiske avvik og fortegning.

Vårt inntrykk Som bildene indikerer, fi kk vi anledning til å holde i Hasselblads digitale fl aggskip. Selve kameraets utførelse kan oppfattes noe uvant for den som er vant til 35 mm-formatets formfaktor, men er velbalansert og gir et godt og stabilt grep. Christian Poulsen overrasket oss, da vi lurte på hvorvidt en landskapsfotograf som drar langt inn i ødemarken for å fotografere vil oppleve problemer med kort batterilevetid. Han kunne da fortelle at med H3DII-50, altså dagens kraftigste Hasselblad-modell, kan brukeren regne med å få tatt 500 bilder pr. lading med et standardbatteri på 1850 mAh. Dette er svært respektabelt, særlig når hver RAW-fi l med dette kameraet i gjennomsnitt blir på hele 65 MB.

Brikken og størrelsen Den Kodak-brikken som sitter i Hasselblad H3DII-50 har et fl ateinnhold på 36 x 48 mm. Vi tror på at det større formatet har unike fordeler å tilby, og hvis vi tar utgangspunkt i den kommende 60-megapikselsmodellen som øyeblikkelig kommer i salg vil denne da ha nesten tre ganger det pikseltallet som 35 mm-systemene har i skrivende stund. Det fremstår som mer enn sannsynlig at de større bildebrikker har bedre forutsetninger enn mindre brikker for den type fotografi ske oppgaver Hasselblad sikter seg inn på. I likhet med hva tilfellet var i fi lmens dager, har opptaksformatets størrelse betydning. Alt tyder på at det vil fortsette å være tilfelle, og tekniske forbedringer som kan gjøres med mindre brikker vil også kunne gjennomføres med de større.

En kuriositet: Skannere for fi lm De tidligere Imacon-skannerne, som er kjent som trolig verdens beste fi lmskannere, heter nå Hasselblad. Det bør nok her nevnes at den som i sin tid konstruerte Imacon-skannerne var ingen ringere enn - du gjettet det vel - Christian Poulsen. Han fortalte at han i de senere år var blitt overrasket over hvor godt Hasselblads fi lmskannere fortsatt selger. I 2008-2009 selges disse skannerne i et antall av omtrent 1/3 av salget da fi lmen var enerådende. Poulsen antar at en del av årsaken her ligger i at som en følge av digitalkameraenes stadig høyere kvalitet stilles det større krav til fi lmskannere for at disse skal kunne holde følge uten å bli altfor akterutseilt. En svært god fi lmskanner er i stand til å trekke ut mye bildekvalitet ut fra fi lm. Dette gjør at det fortsatt fi nnes et marked for høykvalitets-fi lmskannere.

Kameraet i brukPoulsen demonstrerer hvordan det tar seg ut når HD3II brukes

Gamle og nye Hasselblad-modellerVi ser her et fi lmbasert Hasselblad til venstre sammen med to moderne digitalhus

Foto: Hasselblad

Kameraet i bruk

99

spektrum av fotografi ske oppgaver opererer med begge systemer. I motsetning til

Foto: Per Inge Østmoen

Foto: Per Inge Østmoen

IntefotoAvis_2_2009.indd 9 19.08.09 12.02

Page 10: Interfoto Avis

10Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Det er en betydelig mengde bilder, videoer og dokumenter som brukes utenfor det tradisjo-nelle grafi ske og fotografi ske miljøet.

Tekst: Trond Høglund

Bilder som skal dokumentere noe er fototeknisk ikke alltid så spennende, men de er likefremt viktige. Både den som tar bildene og ikke minst de som av forskjellige grunner skal ha tilgang til dem må være sikre på at alt er korrekt. Bildet kan være av avgjørende betydning Fotoware har verktøy som kan både sikre og styre både brukere og innholdet i en medi-ebank og begge delene er vesentlige. Et eksempel på denne type bruk fi nner vi hos politiet i North Wales. De var allerede i 1998 i gang med å bygge opp et sikkert system for åstedsfotografering der sikkerhet og tilgang var vesentlige tema. Det har hele veien vært vektlagt at informasjon også skal

samkjøres med politiets sentrale datasystemer RMS/LOCARD . (www.locard.co.uk) Både fi lmbaserte og digitale bilder håndteres i dette systemet som gjør innholdet tilgjengelig for riktig bruker til enhver tid. På de britiske øyer skjer akkurat det samme som her, færre ansatte skal løse de samme eller fl ere oppgaver så raskt som overhodet mulig. Det har aldri vært vanskelig å legge fi ler på en harddisk eller server, men det kan være en prøvelse å fi nne akkurat DET bildet senere. Når

fl ere skal ha tilgang til – kanskje bare et begrenset antall – bilder eller dokumenter

kommer det fl ere utfordringer.I dag har de et system som dekker alt fra håndholdte terminaler ute i felt via vanlige kontormaskiner og intranettaksess og bruker systemet på fi re arkiver. Dette er ”Bilder og fi lm”, ”Idfoto”, ”Stillbilder fra video” og ”Dokumenter”. Innholdet nærmer

seg nå en million fi ler og det kommer daglig fl ere fi ler inn. Alle i etaten har nå

korrekt tilgang. Disse utfordringene er blant Fotowares kjernefunksjoner og vi kan levere systemer som kan brukes i graderte miljøer så vel som på fritt stående maskiner.

Et mye brukt, og fornuftig, scenario er å starte i det små. Noen brukerlisenser av Fotostation kan gjøre mye med opprydding og etter hvert som man får oversikt kan man utvide med ekstra søkeverktøy eller dele ressursene på intranett/internett. Ta kontakt med oss for en prat om hva vi kan gjøre sammen med dere.

Bilder som skal dokumentere noe er fototeknisk ikke alltid så spennende, men de er likefremt viktige. Både den som tar bildene og ikke minst de som av forskjellige grunner skal ha tilgang til dem må være sikre på at alt er korrekt. Bildet kan være av avgjørende betydning Fotoware har verktøy som

brukere og innholdet i en medi-

Et eksempel på denne type bruk fi nner vi hos politiet i North Wales. De var allerede i 1998 i gang med å bygge

harddisk eller server, men det kan være en prøvelse å fi nne akkurat DET bildet senere. Når

fl ere skal ha tilgang til – kanskje bare et begrenset antall – bilder eller dokumenter

kommer det fl ere utfordringer.I dag har de et system som dekker alt fra håndholdte terminaler ute i felt via vanlige kontormaskiner og intranettaksess og bruker systemet på fi re arkiver. Dette er ”Bilder og fi lm”, ”Idfoto”, ”Stillbilder fra video” og ”Dokumenter”. Innholdet nærmer

seg nå en million fi ler og det kommer daglig fl ere fi ler inn. Alle i etaten har nå

korrekt tilgang. Disse utfordringene er blant Fotowares kjernefunksjoner og vi kan levere systemer som

”På de britiske øyer skjer akkurat det samme som her, færre ansatte skal løse de samme eller fl ere oppgaver så raskt som overhodet mulig.”

Walisisk politi med stål kontroll

Graf med oversikt over

mediefi l-mengden til det walisiske politet

FotoStation 7.0.I løpet av høsten er dagens ver-sjon av FotoStation 6.0 allerede to år og det er på tide å lansere en ny versjon. For all program-vare er det ting rund oss som tvinger frem oppdateringer og tilpasninger. Alt henger sammen på en måte som gjør at dersom et av leddene i kjeden ikke er ajour så kan det resultere i pro-blemer. Erfaringsvis så går ikke programvare i stykker. Det kan likevel være mange årsaker til at problemer oppstår. Noen eksempler er nye operativsystemer eller fi lformater som det gamle programmet ikke forstår. Det kan være kommunikasjon mellom

programmer som er endret eller så kan det være rent mekanisk som en feil på en harddisk. Harddisken kan ikke vi gjøre noe med, men det andre, den generelle kompatibiliteten, jobbes det jevnt med hos Fotoware. Hvert år kommer det 3-4 planlagte oppdateringer av alle programmene og dette sørger for at programmene faktisk fungerer optimalt. Alle som bruker datamaskiner har vel registrert at Apple og Microsoft også sender ut stadige oppdateringer, enkelte ganger virker ikke all programvare like bra etterpå fordi noe har blitt endret. Om du vil at dine bildedata skal være trygge på din maskin så må du sørge for jevnlige backuper av diskene og å holde alle programmer oppdatert. Den enkleste måten å sikre seg fersk programvare på er å tegne en vedlikeholdsavtale/abonnement på programvaren. Da vil du ha tilgang på nyeste versjon, ALLTID. Om du ikke allerede har en vedlikeholdsavtale på FotoStation, eller andre Fotowareprogrammer, så er tiden der nå FØR neste versjon lanseres.. Om du har en FotoStation 5.xx så koster en oppgradering til 6.0 kr 1950,- eks mva og en vedlikeholdsavtale koster kr 702,- eks mva/år. Om denne avtalen bestilles FØR versjon 7.0 lanseres i september så får du med oppgraderingen også. Om du allerede har versjon 6.0 så trenger du bare å bestille vedlikeholdsavtalen for å være med videre. Etter lansering av versjon 7.0 blir det dobbelt så dyrt med oppgraderinger siden Fotoware praktiserer 50% av full pris pr versjons-oppgradering - dersom du ikke har tegnet en vedlikeholdsavtale – da er det inkludert. Sommeren var kanskje kort, men bildene skal vare lenge. Det gjør de om du tar vare på dem.

XMP limer programmer sammen. Da XMP ble introdusert som det store nye for et par år siden var det mange som ikke umiddelbart så vitsen. Nå har det gått litt tid og det har blitt tatt mange bilder og man kan se fl ere nyttige muligheter. Det er ikke lenger bare tekst som følger med bilder men tildels mye informasjon og det kan gjelde for alle typer fi ler. Du kan sette på stjerner på dine beste bilder i LightRoom, disse plukkes opp av FotoStation som automatisk sorterer dem slik du vil. Legger du på et forslag til beskjæring i FotoStation så overføres dette i sin tur til Photoshop. Eksporter det ferdige bildet ut på web og dersom det er tatt med et kamera med GPS så kan brukeren åpne dette direkte i Google maps/Earth og se hvor det er tatt.Kanskje det aller beste er at dette IKKE forutset-ter programmer fra en leverandør over det hele. Så lenge programmene er XMP-kompatible så leser alle den samme informasjonen. http://www.adobe.com/no/enterprise/xmp.html

FotoStation 7.0.I løpet av høsten er dagens ver-sjon av FotoStation 6.0 allerede to år og det er på tide å lansere en ny versjon. For all program-vare er det ting rund oss som tvinger frem oppdateringer og tilpasninger. Alt henger sammen på en måte som gjør at dersom et av leddene i kjeden ikke er ajour så kan det resultere i pro-blemer.

Erfaringsvis så går ikke programvare i stykker. Det kan likevel være mange årsaker til at problemer oppstår. Noen eksempler er nye operativsystemer eller fi lformater som det gamle programmet ikke forstår. Det kan være kommunikasjon mellom

Tronds bloggI denne bloggen vil vi fortløpende oppdatere forskjellige småting om FotoStation og andre programmer i Fotowarefamilien.Følg Tronds blogg på Interfoto.no eller på http://mediabanken.blogspot.com/

IntefotoAvis_2_2009.indd 10 19.08.09 12.02

Page 11: Interfoto Avis

11Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Stativpakker

Induro Stativpakke AB2Induro Stativpakke AB2 Komplett stativ med kulehode og bag. Induro Adventure stativserie er enkel å operere, kvalitet og styrke er integrert i en lettvektet og kompakt design. Disse stativene er laget av en avansert kombinasjon av magnesium og aluminium og har fordeler som ”quick lock” på bena, et presis og tilpasset kulehode, hurtigkob-lingsplate og ”de luxe” bærebag med stropper.

Maks høyde: 169 cm Sammenslått: 72,5 cm Maks belastning: 8,5 kg Vekt: 2,1 kg

1 795,-

Manfrotto Stativpakke Carbon SLRKarbonstativer er mye lettere i vekt enn alumi-nium. Komplett pakke for tung speilrefl eks med opptil 400 mm tele.

Stativmodell 055CX3Beina kan låses i fi re ulike vinkler. Søylen er trekantet og glir dermed ikke rundt. Maks høyde: 177 cm Sammenslått: 61,5 cm Maks belastning: 8 kg Vekt: 1,8 kg

Stativhode 486RC2Kulehode for noe større kamera, med hurtigplate.Vekt: 0,5 kgHøyde: 10 cmMaks belastning: 6 kg

3 995,-

Gitzo Stativ pakke Carbon Ser. 2Karbonutgave av den beste stativløsningen for speilrefl ekskameraer. Lettest og stødigst.

Stativ GT2531Gitzos Mountaineer stativer i karbon er lette, solide og stabile med G-Lock beinstrammer og fl ere tekniske løsninger som øker stabilitet og demper vibrasjon.Maks høyde: 161 cm Sammenslått: 65 cm Maks belastning: 12 kg Vekt: 1,4 kg

Stativhode GH2750QROff center Ball Head har separat panorering og tiltkontroll, gradert basis og ultralett magnesium bevegelse. Vekt: 0,5 kgHøyde: 10 cmMaks belastning: 5 kg

6 650,-

Stativ

Manfrotto 055CX3 Velkjent 055 størrelse stativ med helt nye 100% karbonfi berben som gir lettere og stødigere stativer.Maks høyde: 177 cm Sammenslått: 61,5 cm Maks belastning: 8 kg Vekt: 1,78 kg

Manfrotto 055CX3 055 CF 3 665,-

Gitzo Stativ GT2531 Mountaineer Ser. 2 6X Carbon3 leddMaks høyde: 161 cm (uten midtsøyle) Min høyde: 17 cmVekt: 1,4 kg Midtsøyle: RapidMaks belastning: 12 kg

Gitzo Stativ GT2531 6 238,-

Gitzo Stativ G1340 Systematic Ser. 3 AluDen nye versjonen av det klassiske Gitzo Studex, aluminiumsstativet til mellomformatkamera. Systematic stativene leveres uten midtsøyle så du selv kan velge løsning etter ditt behov.Max høyde: 153 cm Min høyde: 11 cm Vekt: 2.9 kg Maks belastning: 13 kg

Gitzo Stativ G1340 Systematic 3 650,-

Gitzo Stativ GT3541L Mountaineer Ser. 3 Carbon 4 ledd, Lang type Max høyde: 181 cm Min høyde: 16 cm Vekt 2,13 kg Maks belastning: 18 kg

Gitzo Stativ GT3541L 8 544,-

StativhoderManfrotto 488RC2m/RC2 hurtigplateHøyde 10,8 cmVekt 0,67 kgMaks belastning 8 kg

Manfrotto 488RC2 Kulehode 1 237,-

Manfrotto 486RC2m/RC2 hurtigplateHøyde 10 cmVekt 0,46 kgMaks belastning 6 kg

Manfrotto 486RC2 Kulehode 854,-

Gitzo Hode GH2750QR Off Center Ball Ser. 2Separat panorering og tiltkontroll, gradert base og ultralett magnesium slutning. Serie 2 hodet anbefales å brukes med Gitzo Explorer stativ. Høyde: 11 cmVekt: 0.5 kgMaks belastning: 12 kg

Gitzo Hode GH2750QR 2 231,-

Gitzo Hode GH3780QR Center Ball Head Ser. 3Høyde: 12,6 cmVekt: 0,7 kgMaks belastning: 21 kg

Gitzo Hode GH3780QR 3 696,-

-524,-Pakkepris

-1 819,-Pakkepris

IntefotoAvis_2_2009.indd 11 19.08.09 12.02

Page 12: Interfoto Avis

12Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Sun-MoverGud skapte sola og nå kan du kontrollere den!Sun-Mover er en helt ny refl ektor fra Sunbounce. Prinsippet er sett tidligere, en sammenleggbar refl ektor spent ut av en fjær, men med Sun-Mover er det hele gjort litt bedre.

En kombinasjon av et ekstra elastisk refl eksjons-stoff og en hel spesiell tysk fremstilt fjær gjør at denne refl ektoren utspennes like hardt som et trommeskinn. Med to gode håndtak, et på hver side får din assistent et godt tak i skjermen og selv den stiveste nordavind får ikke stoffet til å blafre.

Størrelsen er 85 x 79 cm - fi nnes i sølv/hvitt eller zebra.

Sun-Mover 829,-

Sun-Strip Pro SilverNår du ønsker er striplight effekt, eller ønsker at det refl ekterte lyset kun skal treffe modellen er Sun-Strip riktig refl ektor. Finnes i Sølv/hvit og i zebra/hvit

Sun-Strip Pro Silver- 180 x 20 cm. 4 813,-

Sun-Bounce systemet Består av en patentert tredimen-sjonal sammenleggbar ramme som er laget i den beste alumi-niumen. Denne unike rammen passer perfekt med duker som enten er refl ekterende, gjennom-lyslige eller lysblokkerende. Rammene og dukene fåes i for-skjellige størrelser. Systemet er meget lett av vekt og meget solid og kan bli lagt sammen til å passe inn i en tubeformet bag i str. 5-8 cm i diameter og en maks lengde på ca. 130 cm. Systemet gir deg det perfekte lysverktøy for enhver lyssituasjon.

Sun-Bounce Micro Mini (60x90cm)med Zebra/Hvit dukCalifornia Sunbounce sin minste utvikling for å refl ektere lys, både når det gjelder sollys og lys fra systemblits fra Canon/Nikon. Liten og lett å ta med. Kan brukes både med og uten systemblits-brakett.

Sun-Bounce Micro Mini 2 139,-Sun-Bounce Flash bracket for systemblits 941,-

Sun-Bounce Mini (90 x 125 cm) Super saver starter KitKit Mini Zebra/WhiteInkluderer ramme, duk og ”shoulder sling bag”Duken er i str. 90 x 125 cm, ”Zebra” på den ene siden og hvit på den andre

Sun-Bounce Mini Super saver starter Kit 3 343,-

Sun-Bounce Pro (130 x 190 cm) KitKit Pro Zebra/WhiteInkluderer ramme, duk og ”shoulder sling bag”Duken er i str. 130 x 190 cm, ”zebra” på den ene siden og hvit på den andre. Kan leveres med andre overfl ater.

Sun-Bounce Pro (130 x 190 cm) Kit 4 333,-

Sun-Bounce Kit-Pro SSS silver/white Super Saver Starter Kit ProInkluderer ramme + duk + ”Grip-Head Pro” + ”Tuning-clips” + ”Carrying Bag”Duken er i str. 130 x 190 cm, sølvfarget på den ene siden og hvit på den andre.

Sun-Bounce Kit-Pro SSS 5 647,-

Sun-Swatter Pro (130 x 190 cm)Sun-Swatter er en skyggekaster på stang med gjennomskinnelig duk.

• Ta kontroll over den nådeløse solen. Den gir deg mulighet til å jobbe når som helst om dagen, uansett retning solen står i.

• Sun-Swatter Pro øker produktiviteten på solfylte dager.

• Sun-Swatter Pro dekker ca. 2,5 kvm.• Sun-Swatter har en U-ramme som er åpen

på endene. Dette gir deg ingen begrens-ninger med kantskygge på de åpne sidene.

Sun-Swatter Frame Pro 1 680,-

Sun-Scrim 8 x 8 (244 x 244 cm) KitNår solen er på sitt sterkeste, er den nådeløs.Med Sun-Scrim trenger du ikke lenger å utsette opptaket pga de harde skyggene, harde kontras-ten og de mysende modellene - som normalt sett ødelegger opptaket.Super Saver Starter Kit. Inkluderer ramme + duk + ”Grip-Head Big” + ”Carrying Bag” + ”Bungee Snakes” PS: Ikke stativer som vist på bildet.

Sun-Scrim 8 x 8 (244 x 244 cm) Kit 8 437,-

California Sunbounce Roller Bag BlackFantastisk bag til frakting av California Sunbounce -utstyr, stativer og annet fotoutstyr til å fra lokasjon. Enkel å trille med seg. Hard bunn og genial glidelås. Mål: L= 135 cm B = 27 cm H = 18 cmVekt: 2,8 kg.

Roller Bag Black 2 446,-

IntefotoAvis_2_2009.indd 12 19.08.09 12.02

Page 13: Interfoto Avis

13Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Lastolite Uplite 4.1Uplite er ideell for fotografer som jobber alene og trenger en refl ektor som kan refl ektere lys nede fra gulvet og opp mot motivet. Uplite er 90 x 120 cm stor og leveres i to versjoner, ”cool tone” og ”warm tone”. Vinkelen kan reguleres fra 30 til 80 grader. ”Cool tone” leveres med følgende overfl ater: sunlite/softsilver og silver/white.”Warm tone” leveres med følgende overfl ater: gold/white og sunfi re/silver.

Lastolite Uplite 2 195,

Lastolite EzyviewEzyview er den ideelle løsningen for alle som fotograferer utendørs. Ezyview eliminerer refl ekser og er ideel til bruk i felt med en bærbar Mac/PC for å få et godt bilde. Den er laget av vannavstøtende materiale, transporteres fl atpakket og er selvfølgelig sammenleggbare - lett å ta med og lett å montere.

Lastolite Ezyview 995,-

Lastolite Megalite SoftboxMegalite er en stor portabel softboks, 180 x 120 cm og sølv refl ekterende panel. Megalite kan settes rett på gulvet eller på et rullende stativ. Stativet gjør at boksen kan heves inntil 105 cm fra gulvet og vinkles fra vertikalt til horisontalt. Softboksen kan lyses opp med en eller to blitslamper (en på hver side) avhengig av hvor mye lys som trengs. Blitsene kan monteres rett på stativet. Etter bruk kan Megalite brettes sammen til en tredjedel av opprinnelig størrelse.

Lastolite Megalite Softbox 2 995,-Lastolite Megalite Stativ 3 995,-

Lastolite HiLiteHiLite er en lysende bakgrunnsvegg som gjør at modellen/motivet kan stå rett foran bakgrunnen uten å kaste skygger. HiLite bakgrunnen virker som en stor softboks som belyser motivet bakfra. Det eneste du trenger i tillegg er en lyskilde foran motivet. Kan også brukes som en lysende vegg som hovedlys. Hele veggen slås lett sammen for videre transport. Lett å bruke - lett å montere. Leveres i fl ere størrelser.

Lastolite HiLite 1,35 x 1,05 m 2 195,-Lastolite HiLite 1,5 x 2,15 m 4 195,-Lastolite HiLite 1,8 x 2,15 m 4 995,-Lastolite HiLite 2,45 x 2,15 m 6 995,-

Lastolite vaskbar Superwhite VinylLastolite vaskbare hvit vinylbakgrunn, i str. 2,75 x 6 m, kan bokstavelig talt bli brukt om og om igjen. Bare tørk bort smuss eller fotavtrykk, rull den sammen og så er den igjen klar for bruk. Enklere kan det ikke bli.

Lastolite Superwhite Vinyl 2,75 x 6 m 3 495

Lastolite Vaskbar Vinylslep 1,5 x 2,15 m til HiLite bakgrunn 1 135,-Lastolite Vaskbar Vinylslep 1,8 x 2,15 m til Hilite bakgrunn 1 295,-Lastolite Vaskbar Vinylslep 2,45 x 2,15 m til Hilite bakgrunn 1 795,

Lastolite TriFlashTriFlash er en unik brakett som tillater fotografen å sette tre blitser på ett stativ. Braketten har også festemulighet for paraplyEnten du ser etter økt styrke, eller raskere oppladningstid med fl ere blitser innstilt på lav styrke, er TriFlash et verdiskapende tilleggs-produkt til utstyret ditt.

Lastolite TriFlash 695,-

Lastolite Cubelite kitCubelite er spesielt utviklet for å ta produktbilder. Reduserer skygger og frilegger produkter fra bakgrunnen. Enkel å bruke - enkel å ta med seg. Sammenlagt er den ca. en tredjedel av full størrelse og fl atpakket. Det fi nnes en mengde varianter, både i størrelse og med/uten lys.

Lastolite Cubelite Kit 58 cm m/500 w lys, stativ, hvit vinylbakgrunn 4 995,-Lastolite Cubelite Kit 90 cm m/500 w lys, stativ, hvit vinylbakgrunn 5 795,-Lastolite Cubelite Kit 90 cm m/løs rygg og bunn, 500 w lys, stativ 6 395,-Lastolite Cubelite Kit, 1,5 x 1,5 x 2,1 m m/4 stk 500 w, stativ, hvit bakgrunn 12 795,-Lastolite Cubelite Kit, 120 x 120 cm m/500w lys, stativ, hvit vinylbakgrunn 6 995,-Lastolite Cubelite Kit, 2 x 2 x 2,1 m m/4 stk 500 w, stativ, hvit bakgrunn 14 495,-

Lastolite Studio Cubelite Studio Cubelite er den optimale løsningen for produktfotografering. Den belyste undersiden visker ut skygger. En perfekt løsning for fotografe-ring av produkter som skal frilegges. Lyset under kan pekes nedover for å gi en diffus, jevn effekt eller oppover for å gi en gradert bakgrunn eller andre effekter. Cubelite leveres i to størrelser med akryl topplate som tåler inntil 8 kg. 360 graders belysning. Full kontroll av skygger og refl ekser.Flatpakkes for transport. Enkel å sette opp - enkel å bruke.Lastolite Studio Cubelite kit:

Lastolite Studio Cubelite 100 cm 4 995,-Lastolite Studio Cubelite 70 x 70 cm 3 695,-

Lastolite Studio Cubelite kit med lys:

Lastolite Studio Cubelite Kit 100 x 100 cm 2 stk 500 w lys, refl ektorer og stativ 9 595,-Lastolite Studio Cubelite Kit 70 x 70 cm 2 stk 500 w lys, refl ektorer og stativ 7 695,-

Så enkel er den å montere:

Trinn 1.

Trinn 2.

Trinn 3.

Nyheter fra Lastolite

IntefotoAvis_2_2009.indd 13 19.08.09 12.02

Page 14: Interfoto Avis

14Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Rå ytelse kommer nå i tre størrelser! Med de nye MacBookene får du nå fl ere mulighet til å benytte Apples nyeste teknologi. Perfekt maskin på lokasjon med SD-kort-plass, mer RAM og mye bedre batterilevetid. Du kan nå få den levert med SSD disk som gjør maskinen vesentlig raskere til å både starte opp og åpne pro-grammer. Skjermen er tilpasset det gode skjermkortet og viser 60% større fargerom enn forrige genrasjon.

MacBook Pro 13”Den nye MacBook Pro 13” passer perfekt for fotografen på farten. Her er et par eksempler på ytelse og kapasitet.

MacBook Pro 13” 2.26GHz• 2.26GHz Intel Core 2 Duo• 2 GB Minne• 160 GB Harddisk• NVIDIA GeForce 9400M• SD-kortplass• 7 timer batteritid

MacBook Pro 13” 2.53GHz• 2.53 GHz Intel Core 2 Duo• 4 GB Minne• 250 GB Harddisk• NVIDIA GeForce 9400M• SD-kortplass• 7 timer batteritid

MacBook Pro 15”Den mest solgte størrelsen av Apples profe-sjonelle bærbare maskiner. Her er tre eksempler på ytelse og kapasitet.

MacBook Pro 15” 2.53 GHz• 2.53 GHz Intel Core 2 Duo• 4 GB Minne• 250 GB Harddisk• NVIDIA GeForce 9400M• SD-kortplass• 7 timer batteritid

MacBook Pro 15” 2.66 GHz• 2.66 GHz Intel Core 2 Duo• 4 GB Minne• 320 GB Harddisk• NVIDIA GeForce 9400M + 9600M GT

256MB• SD-kortplass• 7 timer batteritid

MacBook Pro 15” 2.8 GHz• 2.8 GHz Intel Core 2 Duo• 4 GB Minne• 500 GB Harddisk• NVIDIA GeForce 9400M + 9600M GT

512MB• SD-kortplass• 7 timer batteritid

MacBook Pro 17”Det er en stor gruppe fotografer som ønsker en bærbar maskin med stor skjermplass. Les: Apple MacBook Pro 17”. Denne kraftige maskinen gjør deg mindre avhengig av å koble til en ekstern skjerm ved store mengder med bildebehandling.Her er et eksempel på ytelse og kapasitet.

MacBook Pro 17” 2.8Ghz• 2.8 GHz Intel Core 2 Duo• 4 GB Minne• 500 GB Harddisk• NVIDIA GeForce 9400M + 9600M GT

512MB• ExpressCard/34• 8 timer batteritid

MacBook Air 13””Denne lekre designbiten av en datamaskin er faktisk en arbeidsmaskin. Tenk deg å trekke fram den i et kundemøte for å vise fram de lekre bildene dine.Her er et par eksempler på ytelse og kapasitet.

MacBook Air 13” 1,86GHz• 1,86GHz Intel Core 2 Duo• 2GB Minne• 120 GB Harddisk• NVIDEA GeForce 9400M

MacBook Air 13” 2,13GHz• 2,13 GHz Intel Core 2 Duo• 2GB Minne• 128 GB SSD• NVIDIA GeForce 9400M

Mac ProKraftig arbeidsstasjon for profesjonelle brukere.Her er et eksempel på ytelse og kapasitet.

• 2,66 GHz 8-Core Intel Xeon• 8 GB minne (utvidbar til 32GB)• 640 GB Harddisk• Superdrive• ATi HD4870/AP

Apple iMacImponerende fra første stund. Og lenge etterpå.Alt-i-ett-maskinen iMac

Et slankt, men robust aluminiumskabinett og lyssterk glasskjerm. Programvare som gjør det enkelt å arbeide med bilder, fi lmer og musikk. Et bunnsolid operativsystem som inneholder mange nyskapende funksjoner. Alt dette er laget av Apple slik at det fungerer sømløst sammen.Her er et eksempel på ytelse og kapasitet.

Apple iMac 20” 2,66GHz• 2,66GHz Intel Core 2 Duo• 2GB mine• 320 GB Harddisk• Superdrive• NVIDIA GeForce 9400M

Oppdaterte priser fi nner du på interfoto.no

IntefotoAvis_2_2009.indd 14 19.08.09 12.03

Page 15: Interfoto Avis

15Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

R-STRAP REMR-Strap. Revolusjonen har begynt.R-Strap er den mest innovative kamerarem du kan fi nne på markedet. Dette patentanmeldte produktet tilbyr enestående bærekomfort og lynhurtig adgang til kamera ditt.R-Strap bæres diagonalt over overkrop-pen fra skulder til hofte og kan innstilles presis til din kroppsbygning. Remmen har en pustenden nettunderside for optimal komfort samt en praktisk oppbevaringslomme til mobil eller ekstra minnekort.FastenR-1 skruen forbinder R-Strap til stativfestet på enten kameraet eller objektivet. Når R-Strap er monteret, henger kameraet opp ned og hviler trygt på hoften din eller på en liten del av ryggen din, med objektivet pekende nedover.Med kameraet på hoften din, eller bak på ryggen, kan du lett manøvrere deg gjennom en menneskemengde, bære et stativ eller annet tilbehør – eller bare ha begge hendene fri.Når du er klar til at fotografere, løfter du kame-raet, som hurtig glir opp og er klargjort til å fotografere.Grip. Løft. Skyt.Advarsel: Dette produkt er sterkt vanedannende!

BlackRapid R-Strap RS1 771,-

StormCaseStøtsikker, vanntett, støvtett og motstandsdyktig mot kjemikalier og damp. StormCase har ventil for utligning av luftrykk og har solide låser. Flyttbare skilleveg-ger gjør tilpassingen enkel.StormCase IM2300Utvendige mål: 46 x 34 x 17 cm. Vekt: 2.63 kg. Tilpasset fl yreisende. Inkludert skillevegger

StormCase IM2300 3 098,-

StormCase IM2500Utvendige mål: 55 x 36 x 23 cm. Vekt: 4.99 kg. Hjul. Uttrekkbart håndtak. Tilpasset fl yreisende

StormCase IM2500 med skum 3 569,-med skillevegger 4 229,-

StormCase IM2720Utvendige mål: 63 x 50 x 30 cm. Vekt: 7.62 kg. Hjul. Uttrekkbart håndtak.

StormCase IM2720 med skum 4 729,-med skillevegger 5 858,-

StormCase IM2975Utvendige mål: 80 x 52 x 39 cm. Vekt: 10.21 kg. Hjul. Uttrekkbart håndtak.

StormCase IM2975 med skum 5 699,-med skillevegger 8 499,-

Lowepro Nova 190 AWEn svært innholdsrik og nyttig bag som har blitt prisbelønnet av internasjonale fotopublikasjoner. Perfekt for reise. Har Lowepros patenterte All Weather Cover-beskyttelse og OverLap Zipper. Har tre ulike bæremuligheter og en rekke ulike lommer, rom og muligheter for oppbevaring.

Nova 190AW 929,-

Lowepro DryZone 100Vanntett ryggsekk til ditt fotoutstyr (eller til annet som ikke må bli vått). Lowepro DryZone 100 er verdens første vanntette ryggsekk. Med forse-glede sømmer og den patenterte TIZIP glidelås gir denne vesken fullstendig beskyttelse mot vann, sand, sne m.m. Selv om vesken faller i vannet, så er ditt utstyr beskyttet og vesken vil fl yte, til tross for at den er fylt med utstyr. Den kan romme et speilrefl ekskamera med 4 objektiver eller kompakt mellomformatutstyr. Farge: Gul/Sort og Grå/Sort. Mål utvendig: 32 x 20,5 x 44,5 cm

Dryzone 100 3 399,-

Lowepro Primus AWPrimus AW er designet i anledning av 40 års jubileet til Lowepro. Det kommer tydelig frem at igjennom 40 år har Lowepro oppnådd en ene-stående ekspertise i å designe komfortable ryggsekker som yter maksimal beskyttelse av utstyret - og samtidig er gode å bruke. For hver solgte Primus AW doneres et beløp til Polar Bears International - en non-profi t organisasjon som vil bevare verdens bestand av isbjørner. Sekken er også laget av vannavisende Cyclepet ® Polyester dette er et resirkulert materiale (det kreves 22,6 vannfl asker for å produsere denne sekken) slik at miljøet skånes mest mulig ved produksjon.

• God beskyttelse av fotoutstyret• Tilgang til fotoutstyret uten å ta av sekken• Vannavstøtende materiale• Justerbart stativfeste• Allværstrekk• SlipLock fester• Godt bæresystem• Utvendig mål: 33,5 x 23,5 x 51 cm• Kamerarom: 32 x 14,5 x 18,5 cm• Farve: sort og blå• Egenvekt: 2.1 kg

Primus AW 1 599,-

Lowepro Stealth Reporter D650AWRommer en 17” laptop.Dette er den optimale vesken for nyhetsfotografer og journalister som bruker digitale produkter. En meget smidig veske som ser liten ut, men som rommer mye.

Stealth Reporter D650AW 1 899,-

Lowepro Rolling CompuTrekker AWKombinerer et velbalansert ”Rolling System” med ryggsekkens fordeler. Ideelt når du skal transpor-tere både fotoutstyr og PC. Rommer profesjonelt kamerahus med 4-5 objektiver, blits og tilbehør samt en PC (opp til 15,4” skjerm) i en veske som også kan brukes separat. Rolling CompuTrekker er allikevel ikke større enn at den kan medbringes på de fl este fl y som håndbagasje. Farge: Sort. Mål: 33 x 14 x 41,5 cm. Computerveske: 28 x 4 x 34,5 cm.

Rolling CompuTrekker AW 3 595 1 995,-

Lowepro Vertex 100AWRyggsekk for den eventyrlystne fotograf eller fotojournalist. Vertex er en serie laget for røft bruk utendørs. Sekken er robust med vannavstø-tende glidlåser og et sømforseglet ”All Weather”-trekk (i 18% grått) som beskytter utstyret samtidig som det utviklede bæresystemet gjørden behagelig å bære. I tillegg er sekken spesielt tilpasset dagens digitale fotografer med god utnyttelse av plassen. Innvendige mål: 28 x 15 x 39 cmBærbar datamaskin str.: 28 x 5 x 35 cm. Passer til de fl este bærbare datamaskiner opp til 14”

Vertex 100AW 2 199,-

Lowepro vertex 200AWSom Vertex 100, men med str: Innvendige mål: 30 x 16.5 x 44 cmBærbar datamaskin str.: 30 x 5 x 42 cm. Passer til de fl este bærbare datamaskiner opp til 15,4”

Vertex 200AW 2 599,-

Lowepro Vertex 300AWSom Vertex 100, men med str: Innvendige mål: 31 x 16.5 x 52 cm. Bærbar datamaskin str.: 30 x 5 x 50 cm. Passer til de fl este bærbare datamaskiner opp til 17”

Vertex 300AW 2 799,-

Tenba Air CaseAir Cases er laget etter Tenba sin eksklusive design og konstruksjon som tilbyr transport-beskyttelsen til en ”hard case” til en fjerdedel av vekten. Over 30 størrelser, neste uttallige muligheter. Dette er industristandarden for lettvekts transportkofferter i over 20 år.

Tenba Transport Air Case fra kr. 5 495,-

Tenba Messenger Bag Large Farger: Black, Burnt Orange, Chocolate og Olive.

Tenba Messenger Bag Large 995,

Tenba Messenger Bag Small Farger: Black, Burnt Orange, Chocolate, Olive og Platinum.

Tenba Messenger Bag Small 955,-

Kampanje-1 600,-

begrensetantall

IntefotoAvis_2_2009.indd 15 19.08.09 12.03

Page 16: Interfoto Avis

16Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

BlekkInterfoto fører kun originalblekk fra Epson og Canon. Her er noe av utvalget og prisene.

Epson Claria BlekkEpson Claria Multipack blekk 601,-Pr. patron. 124,-

Epson Stylus Photo R2880Pr. patron. 136,-

Epson Stylus Pro 3800Pr. patron. 80 ml 525,-

Epson Stylus Pro 4800/4880Pr. patron. 110 ml. 543,-Pr. patron. 220 ml. 860,-

Epson Stylus Pro 7800/7880/9800/9880Pr. patron. 220 ml. 860,-

Epson Stylus Pro 7900/9900Pr. patron. 350 ml. 1 300,-

Epson Stylus Pro 11880Pr. patron. 700 ml. 2 761,-

PapirInterfoto fører papir fra følgende leverandører: Epson, Hahnemühle, Ilford, Innova, Ixpand, Moab og Harman. Vi fører papir i størrelser fra 10x15 cm opp til 30 meters ruller i 162 cm bredde.Her er et lite utvalg av kvaliteter i A4, husk at de fl este kvaliteter fi nnes i en mengde størrelser og andre forpakninger.

Innova A4/25 arkInnova Fibaprint Ultra Smooth Gloss 406,-Innova Fibaprint White Matte 225,-Innova Photo Smooth Cotton 343,-Innova Photo Smooth Cotton Natural White 343,-Innova Rough Textured Natural White 269,-Innova Soft Textured Natural White 269,-Innova Fibaprint Gloss 429,-Innova Fibaprint Warmtone Gloss 429,-

Ilford A4Ilford Galerie Gold - 10 ark 124,-Ilford Galerie Smooth High Gloss - 25 ark 199,-Ilford Galerie Smooth Pearl - 25 ark 156,-

Hahnemühle A4/20 arkHahnemühle FineArt Pearl 285g 469,-Hahnemühle Photo Rag 188g 305,-Hahnemühle Photo Rag 308g 419,-Hahnemühle William Turner 190g 310,-Hahnemühle William Turner 310g 411,-

Epson A4Epson Premium Glossy Photo Paper 20 ark 175,-Epson Premium Luster Photo Paper 250 ark 1 156,-Epson Premium Semigloss Photo Paper 20 ark 199,-Epson A4 Traditional Photo Paper 25 ark 449,-

Epson Stylus Photo PX700WEpson Stylus Photo PX700W har Claria™ Photographic blekk og innebygd Wi-Fi, slik at du hvor som helst hjemme kan lage suve-rene fotografi er av laboratorie-kvalitet.Epson Stylus Photo PX700W er en alt-i-ett-enhet for seriøse fotografer. Den skriver ut fotografi er som ser bedre ut og varer lengre enn de fra foto -laboratorium, og gjør den til den ideelle partner for digitalt speilrefl eks- eller kompaktkamera. Den stilige og kompakte designen passer godt i moderne omgivelser. Når den er koblet til ditt trådløse nettverk, kan du skrive ut og skanne fra

hvor som helst. De doble papirskuffene gir fl eksibilitet ved utskrift av foto og dokumenter uten å bytte papir. Du kan også gjøre CDer og DVDer mer personlige ved å skrive ut direkte på egnede plater. Ditt talent og vår teknologi – en vinnerkombinasjon.HVA INNEHOLDER ESKEN

• Epson Stylus Photo PX700W-skriver• 6 separate blekkpatroner• Epson-mediepakning• Programvare-CD • Grunnleggende brukerhåndbok• ”Start her”-håndbok • Håndbok for nettverkskonfi gurering • Etiketter for kontrollpanel • Garantidokument • Ethernet-kabel• Strømledning

1 995,-

Epson Stylus Photo R2880Profesjonelt Epson UltraChro-meTM K3-blekk med Vivid Ma-genta gir enestående fotografi er i opptil A3+-format

Epson Stylus Photo R2880 er den perfekte introduksjonen til utskrift i storformat. Du får

fantastiske og holdbare resultater med Epsons siste skrivehoder og blekkteknologi, i tillegg til bred mediefl eksibilitet på en fotoskriver for A3+.Du kan forstørre dine svart-hvitt- og fargebilder med en utrolig fl eksibilitet og kontroll.Epson UltraChrome™ K3-blekk med Vivid Magenta gir bredere fargeskala, spesielt for blått og magenta, fargebestandighet og myke toneover-gangerTre nivåer av svart blekk gir enestående grå-balanse og presise fargetoner uten fargeskjær eller forvrengningNy Epson LUT-teknologi gir strålende overganger og fargeskala, minimal kornethet og god farge-konstans

Omfattende støtte for medier: fra foto- og kunstmedier til ruller og tykk kartong på 1,3 mm, og dessuten CDer og DVDerNytt blekkavstøtende, tefl onbelagt Micro PiezoTM-skrivehode gir forbedret punktplassering og utskriftskvalitetHoldbare utskrifter: fotografi er holder seg uforandret i fl ere år på ulike medier, enten det er i album, atelier eller galleriTilkobling og utskrift uten PC: PictBridge USB-port på fronten og to USB 2.0-porter på baksiden

7 990,-

Epson Stylus Pro 3800En kompakt og profesjonell A2-bordskriver med høy ytelse. Sørg for kvalitet, pålitelighet og effektivitet innen fotografi , kunst og prøvetrykk med den beste profesjonelle A2-bordskriveren. Den er den minst plasskrevende på markedet og sørger for høy ytelse takket være det unike, 8-fargers Epson UltraChrome K3-blekksystemet. Kvalitet, anvendelighet og effektivitet uten kompromisser Få det beste innen profesjonelle svart-hvitt- og fargeutskrifter. Med sitt unike, 8-fargers Epson

UltraChrome K3-blekksystem gir denne skriveren resultater av beste kvalitet. Den er perfekt til kvalitetsutskrifter når det gjelder alle typer fotografi , kunst og prøve-trykk. Denne ekte A2-skriveren (17”) holder kostnadene nede og gir konsistente, pålitelige resultater som holder seg. Dessuten er den minst plasskrevende i sin klasse, slik at du får bedre plass på skrivebordet. Du er garantert en strålende gjengivelse med perfekt balanserte gråtoner, meget stort farge-spillerom og jevne fargetoneoverganger. Skriveren veksler automatisk mellom matt og fotografi sk svart blekk, avhengig av hvilken papirtype du velger. Høykapasitets blekkpatroner på 80 ml sikrer en høy grad av produktivitet, med pålitelige utskrifter over natten. Tre papirbaner gir også en ekstra fl eksibilitet til å håndtere et utvalg av medier, inkludert stivt papir opp til 1,5 mm i tykkelse.PS: Epson 3800 har både Photo Black og Matte Black patronene i samtidig, så den skifter enkelt og raskt til riktig blekk for papiret du printer på.

9 390,-

Veiledende13 990,-

begrensetantall

IntefotoAvis_2_2009.indd 16 19.08.09 12.03

Page 17: Interfoto Avis

17Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Epso Stylus Pro 7900/9900Sett nye standarder for kvalitet og produktivitet med Epsons nyeste profesjonelle 24- og 44-tommers skrivere. Opplev nøyaktige og jevne farger i storskala. Med høye hastigheter, enkel bruk og til og med automa-tisk vedlikhold, fi nnes det ingen grenser for hvor produktiv du kan være.

Epson UltraChrome HDREpson Stylus Pro 7900/9900 bruker det nye Epson UltraChrome HDR blekket som består av ti farger, inkludert oransje og grønn. Dette gir bedre fargeytelse, spesielt i fargeområdene fra klargrønt til gult og fra gult til rødt. Det reduserer også kornethet i hudtoner betraktelig. Tre nivåer av svart forbedrer ytelsen ytterligere med subtilt lys- og skyggespill. Matt svart og fotosvart byttes automatisk og gir optimal ytelse på ulike medier.

Look-Up Table Technology (LUT)En skriver med ti farger kan skrive ut et praktisk talt uendelig antall farger som gjør det svært komplisert å fi nne nøyaktig de farger og toner du trenger. Epsons nye Look-Up Table Technology (LUT) konverterer automatisk RGB- eller CMYK-fargeinformasjon og velger den optimale kombina-sjonen av blekk som skal blandes av skriveren, for å lage den ferdige nyansen.

MicroPiezo TFP-skrivehodet (Thin Film Piezo)Det nye Epson MicroPiezo TFP-skrivehodet er det nyeste innen presisjon, pålitelighet og hastighet. Med 360 dyser for hver farge gir det helt nøyaktige punkter med så godt som ingen ujevne kanter eller feilplasserte dråper. Dette nye skrivehodet er optimalisert for å fungere med det nyeste Epson UltraChrome HDR blekket.

Epson Stylus Pro 7900 44 994,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 1 471,- ink. mva

Epson Stylus Pro 9900 78 744,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 2 574,- ink. mva

Spectrophoto-meter

Profesjonelle farger kommer automatisk

SpectroProofer måler og kalibre-rer farger nøyaktig, raskt og enkelt. Den er spesialutformet for Epson Stylus Pro 7900 og 9900, følger ISO-standarder for bransjen og forenkler alle aspek-ter ved fargestyringsprosessen.

Med SpectroProofer får du:SpectroProofer er kompakt og solid enhet som passer perfekt til skriveren. Den kan håndtere hele arbeidsfl yten med fargetilpassing, linjalise-ring som er mye enklere enn med den manuelle prosessen og inkluderer egenskaper som den innebygde viften for tørking av utskriftene for å spare enda mer tid.

• Kvalitetskontroll. Eliminer subtile fargeforskjeller, oppnå masseproduksjon av høy kvalitet, få pålitelige utskrifter over natten

• Bedre produktivitet. Inkluderer innebygd vifte for raske tørketider

• Sertifi sering. Kan brukes til kontraktsprø-vetrykk, skriver ut et diagram med sertifi seringsresultater

• RIP-kompatibelt. Åpen plattform støtter RIP-programvare fra tredjeparter

• Optimalisering og målprofi l. Registrerer og eksporterer data for å opprette ICC-profi -ler

• Skriversamsvar. Inkluderer X-Rite- teknologi som følger bransjestandarder

• Programvare av høy kvalitet. Inkluderer SpectroProofer-verktøy

• UV eller ikke-UV. To tilgjengelige modeller

Disse to skriverne har nylig blitt tildelt den prestisjefulle prisen for ”Best Proofi ng Equipment of the Year” av European Digital Press (EDP) Association. Juryen var spesielt imponert over det forbedrede UltraChrome ™ HDR (High Dynamic Range) blekket, Epson banebrytende MicroPiezo ™ TFP printerhode teknologi sammen med kalibrerings og kontroll systemet, Epson SpectroProofer.

Epson 7900 med SpectroProofer 56 244,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 1 839,- ink. mva

Epson 9900 med SpectroProofer 92 244,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 3 015,- ink. mva

Epson Stylus Pro 4880En ny standard for A2+/17” farge- og svart-hvitt-produk-sjonsutskrifter. Oppdag utskrifter i den høyeste kvalitet med Epson 8-farget UltraChrome™ K3-blekk med Vivid Magenta-teknologi. Blås nytt liv i fotografi , kunst og prøvetrykk med perfekt bildegjengivelse, stabilitet og pålitelighet. Epson 4880 skriver både på rull og ark.

Stylus Pro 4880 23 069,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 783,- ink. mva

Epson Stylus Pro 7880& Stylus Pro 9880Farge- og svart-hvitt-produk-sjonsskriver av høyeste kvalitet.7880 = A1/24”9880 = A0+/44”Bli med til det neste nivået for utskrifter i større formater når det gjelder kvalitet, stabilitet og pålitelighet. Oppdag Epson UltraChrome™ K3-blekk med Vivid Magenta-teknologi, og kombiner fremragende resultater med økt produktivitet.

Stylus Pro 7880 33 466,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 1 094,- ink. mva

Stylus Pro 9880 65 300,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 2 135,- ink. mva

Epson Stylus Pro 11880 Verdens første ekte bredformat-skriver med virkelig høy kvalitet. Denne bredformatskriveren er Epsons fl aggskip, og gir deg det ypperste innen farge- og svart-hvitt-utskrifter, opptil 64”. Revolusjoner utskrifts-kvaliteten med Epsons siste nyvinning innen blekkskrivere: skriverhodet Epson Micro Piezo TFP™.

Stylus Pro 11880 99 990,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 3 269,- ink. mva

Resirkulering av tonerkassetterEpson forplikter seg til å re-sirkulere alle laserrekvisita som samles inn. Ved å følge en prosess som gjør at alle tonerdeler kan resirkuleres, blir mengden avfall betydelig redusert og materialer gjenbrukes. Innsamling og resirkulering er en del av Epsons tiltak for miljøet. Med den grønne pakten forplikter Epson seg til å velge grønnere alternativer for å beskytte miljøet for fremtidige generasjoner.

Lever inn dine tonerkassetter hos Interfoto.

Epson Stylus Pro 4880En ny standard for A2+/17” farge- og svart-hvitt-produk-sjonsutskrifter. Oppdag utskrifter i den høyeste kvalitet med Epson 8-farget UltraChrome™ K3-blekk med Vivid Magenta-teknologi. Blås nytt liv i fotografi , kunst og prøvetrykk med perfekt bildegjengivelse, stabilitet og pålitelighet. Epson 4880 skriver både på rull og ark.

Stylus Pro 4880 23 069,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 783,- ink. mva

Epso Stylus

Spectrophoto-meter

Profesjonelle farger kommer automatisk

Inbytte-kampanje- 4 500 ved kjøp av 7900

- 9 000 ved kjøp av 9900Alle merker i str. større enn A3

Tidsbegrenset.

IntefotoAvis_2_2009.indd 17 19.08.09 12.03

Page 18: Interfoto Avis

18Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Wacom Intuos4Den neste generasjon tegnebrett fra Wacom er inspirert av tilbake-meldinger fra mange tusen profe-sjonelle brukere, og den byr på ny egenutviklet penn-teknologi samt et elegant, ergonomisk design, som er spekket med nye funksjoner.

Optimalisert design forbedrer arbeidsgangen og øker produktiviteten. Med sitt ergonomiske design, er den ultra tynne ”Intuos4 pen tablet” det ideelle kreative instrument til de, som arbeider med digitalt innhold. En revolusjonerende nyhet på Intuos4 serien er OLED displays (fi nnes ikke på Intuos4 Small), som gir en nyttig påminnelse om den aktuelle innstilling av hver ExpressKey. Disse ”displays” skifter så snart brukeren skifter mellom applika-sjonene.

Høyre- eller venstrehendt?Intuos4 kan snus om alt etter om brukeren er høyre- eller venstrehendt. For å skifte mellom høyre eller venstrehåndsbruk snur man bare tegnebrettet 180 grader og endrer retning for LED ruterne i driveren.

En helt ny pennoplevelse.Intuos4 Grip-pennens sensorteknologi gir brukeren en nær-null opplevelse i trykket for når pennen skal aktiveres, er satt ned fra 10 gram til kun 1 gram. Hertil kommer, at pennens trykkføl-somhet er steget fra 1024 trinn på Intuos3 pennen til hele 2048 trinn. Intuos4 Grip-pennen har et trykkfølsomt viskelær samt to programmerbare side-switches til kommandoer som dobbeltklikk og høyreklikk. For dem som ønsker en penn med en tykkere kropp, følger et tykkere gummigrep med.

Touch RingEn annen nyhet er den brukerdefi nerte Touch Ringen, som gir brukeren mulighet til å kontrollere opp til fi re forskjellige funksjoner i et program. En knapp er plassert i midten av ringen og muliggjør shift mellom funksjoner som zoom, scroll, penselstørrelse, lerret rotasjon og lagutvelgelse. LED-felter plassert langs kanten av Touch Ringen angir den aktuelle funksjon.Med presisjon modus kan man arbeide i slowmoti-on - om man ønsker en enda mer presis og nøyaktig arbeidsgang. Denne funksjonen aktive-res, når den relevante ExpressKey holdes nede. Når denne slippes, vender man tilbake til normal mapping.

Intuos4 SAktivt areal 16:10/157,5 x 98,4

Størrelse på tablet: 309 x 208 x 12 mm

Intuos4 S 2.095,-

Intuos4 MAktivt areal 16:10/223,5 x 139,7 mmStørrelse på tablet: 370 x 254 x 12 mm

Intuos4 M 3.395,-

Intuos4 LAktivt areal 16:10/325,1 x 203,2 mmStørrelse på tablet: 474 x 320 x 14 mm

Intuos4 L 4 495,-

Intuos4 XL DTPAktivt areal 16:10/462 x 304,8 mmStørrelse på tablet: 623 x 462 x 28 mm

Intuos4 XL DTP 8.490,-

Sekonic L-758DRProgrammerbar for perfeksjoneringHar innebygget radioutløser.

6 238,-

Sekonic L-758D

Som over men uten innebygget radioutløser.

5 706,-

Sekonic L-758CineDen mest avanserte måleren for Cine og video.

6 666,-

Sekonic L-358Brukervennlig og rimelig måler med avanserte funksjoner og valgfritt med eller uten radioutløser.

3 150,-

Sekonic L-398AKlassisk analog lysmåler med svivel hode. NB: Trenger ikke batterier.

1 425,-

Sekonic L-308sLiten og lett lysmåler for nøyaktig måling av tilgjengelig lys og blits.

2 263,-

Sekonic L-208Liten og lett analog lysmåler. Veier kun. 40 g. Kan festes i blitsskoen på kameraet.

750,-

Fargetemperatur-målereSekonic C-500/C-500RDen nye Sekonic Prodigi Color C-500 og C-500R er verdens eneste fotografi ske fargetemperatur-måler utviklet for å lese spektralsensitiviteten til både fi lm, digitalkameraenes CCD og CMOS-brik-ker og DV cine kamera.R-versjonen har innebygget radioutløser.

Sekonic Prodigi Color C-500 9 000,-Sekonic Prodigi Color C-500R 10 500,-

EksponeringsmålereMed dagens kamera, som både har histogram på skjermen og fl eksible RAW-fi ler, har mange begynt å tro de har full kontroll, og at dersom de bommer - kan de enkelt hente seg inn under etterbehandlingen. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle. Med en eksponeringsmåler vil du alltid ha full kontroll samtidig som det gir deg en trygghet om at eksponeringene

dine er korrekte.

IntefotoAvis_2_2009.indd 18 19.08.09 12.03

Page 19: Interfoto Avis

19Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Radiostyrt TTL blitsstyring Jobber du med Canon eller Nikons TTL-blits-systemer, har det nå kommet en løsning som du lenge har savnet. PocketWizard tilbyr en radiostyrt sender på kamera med en motta-ker på Canon/Nikon blitsen din, slik at du kan jobbe med blitsen ”Off-camera” og allikevel benytte TTL-systemet.

PocketWizard MiniTT1 og FlexTT5I motsetning til de eksisterende infrarøde (IR) baserte systemene, virker PocketWizards nye radiobaserte system også utendørs i sollys. Det er lynraskt. Det virker rundt hjørner og på lange avstander, og hele tiden kommuniserer kamera og blits - ikke bare som en utløser, men med full overføring av TTL informasjon.

PocketWizard FlexTT5 Den dedikerte FlexTT5 Transceiver er med sin innebygde blitssko og ControlTL-fi rmware det perfekte supplement til TTL blitssystemer fra Canon eller Nikon. FlexTT5 bringer de eksisterende fordelene ved trådløse systemer ut over grensene for hva infrarød teknologi kan. Parret med en MiniTT1 Transmitter eller en annen FlexTT5 Transceiver åpner der seg en helt ny verden av frihet med

trådløs blits. FlexTT5 er også den perfekte Transceiver, når det er behov for manuell utløsning, og den fungerer sammen med alle MultiMAX kanaler og mange av de avanserte MultiMAX funksjoner. FlexTT5’s enkle funksjonalitetsdesign åpenbares via blitsskoforbindelsen med et kamera eller en blits. Montér en blits eller kommandoen-het på FlexTT5 for å benytte den samme sonekon-troll og ratio-kommandoer, som du normalt ville. Systemet registrerer endringer i ISO, lukkertid og blender og reagerer i overensstemmelse hermed for å sikre at dine eksponeringer blir korrekte. Bruk blits kompensasjonshjulet på ditt kamera eller på din blits som du normalt vil gjøre, og endringene transmitteres problemfritt gjennom systemet. FlexTT5 har to kanalkonfi gurasjonsinnstillin-ger, C1 og C2. Begge kan programmeres etter behov med opp til 20 ControlTL-kanaler til TTL fotografering eller 32 standard kanaler for manuell blitsfotografering. FlexTT5 Transceiveren har også en tre-sone velger, som gjør det lett å styre soner og ratio. Med PocketWizard HyperSync teknologi kan FlexTT5 synkronisere kamera og blits med opp til 1/500 sekund.Har du behov for enda høyere synkroniserings-hastigheter, går ControlTL-systemet automatisk i FP/High-Speed sync mode, når du endrer lukkertiden. På den måten kan du oppnå hastigheter på helt opp til 1/8000 s. FlexTT5 er utstyret med Auto-Sensing Transceiver teknologi, der gjør den i stand til å skifte automatisk mellom sender- og mottagertilstander, hvilket gjør den mer fl eksibel på jobben. Når en hot-shoe eller en annen utløserenhet registreres, skifter ”Transmitter mode” automatisk.

PocketWizard FlexTT5 2 649,-

PocketWizard MiniTT1Den minste PocketWizard radiosender noensinne, MiniTT1™ Senderen låses på kameraets blitssko. Den har også en egen blitssko slik at du kan bruke en blits på kamera også samtidig som du løser ut andre PocketWizard-enheter. Dette kan være en eller fl ere PocketWizard FlexTT5™ Transceivere som blir koplet til TTL blitser eller andre Pocket-Wizard-mottaker for å utløse en blits eller et kamera.MiniTT1 Senderen er lett til å bruke, sett den på kamera å begynn å skyte. Den nye PocketWizard ControlTL ™ System sender den komplekse TTL II dataoverføringen igjennom kameraets blitssko og sender det i et digitalt pålitelig radiosignal. Forandres eksponeringen i kamera sendes verdiene problemfritt gjennom systemet til din trådløse blits. Bruk MiniTT1 for å utløse alle PocketWizard Mottaker, samt FlexTT5, PlusII eller Multimax. Ved bruk av MiniTT1 på denne måten, får du utbytte av PocketWizards Hypersync teknologi. Et nytt PocketWizard Utility program har blitt laget for å støtte MiniTT1 via en USB kabel. Det nye Utility programmet tillater deg til å forme dine kanalinnstillinger, kalibrere din Hypersync, justerer din ”sleep-mode” og oppdaterer ditt produkt til den seneste fi rmware.

PocketWizard MiniTT1 2 433,-

UtleieVi har det du trenger, når du trenger det...Det er vel litt å ta i, men vi har det meste utstyret til utleie. Studiolys, batteriaggregater, Hasselblad-kamera, speil refl ekskamera og diffusorer/refl ektorskjermer. I tillegg kan du leie printer hos Interfoto - det eneste du trenger selv, er bildene du skal printe ut og papir - og papiret kan du så klart kjøpe hos oss.

Dersom du under leietiden skulle bli så tett knyttet til utleieutstyret - ja, da trekker vi fra utleieutgiftene ved kjøp av en ny versjon av produktet.Alle priser er leie pr. dag ink. mva.

KameraHasselblad H3DII-50 6 244,-Hasselblad H3DII-39 5 250,-Hasselblad H3DII-31 2 800,-Nikon D3 Kamerahus 1 375,-Nikon D300 Kamerahus 863,-Nikon D700 Kamerahus 1 195,-

ObjektiverCanon EF 16-35mm f/2,8 L USM 457,-Canon EF 24-105 mm f/4,0 IS USM 296,-Canon EF 24-70 f/2,8L USM 371,-Canon EF 70-200/2,8L IS USM 554,-Canon EF 85mm F/1.2 II USM 544,-Nikon 12-24mm f/4.0G AF-S IF-ED 329,-Nikon 14-24mm f2,8G ED AF-S 450,-Nikon 17-55mm F2,8 AF-S DX IF-ED 430,-Nikon 24-70mm f2,8G ED AF-S 438,-Nikon 70-200mm f/2.8G AF-S VR ED 581,-Hasselblad 120/4 HC Macro 849,-Hasselblad 28mm HCD 820,-Hasselblad 35 mm HC 739,-Hasselblad 50-110 HC 883,-Hasselblad 35-90 HCD 1 740,-Hasselblad 80 HC 441,-

LysutstyrNikon Blits SB-800 120,-Pro ComPact Plus Special 600 Ws 175,-Profoto AcuteB 600 863,-Profoto B2R m/2 lampehoder 1 488,-Profoto D4 Agregat m/4 lampehoder 1 863,-

LysformingsutstyrPro Softbox 3x4RF 75,-Profoto Softbox 2x3RF 63,-Pro Speedring m/monteringsring 25,-Pro Honeycomb Grid 25° 38,-Pro Magnum Refl ector, 337mm 38,-Pro Honeycomb Grid 10°, 337mm 31,-Pro Silver Umbrella 1.05m diam. 25,-Pro Soft Refl ector Ringfl ash 44,-Pro Softlight Refl ector White 65° 44,-Pro Std. Zoom Refl ector 65-110° 19,-Pro White Umbrella 1.05m diam. 19,-Profoto 5 foot Refl ector 194,-Profoto Barn-door 4-sided 96,-Profoto Diffusor 13,-Profoto Pro-7 Ring 188,-Profoto Grid- and Filterholder 25,-

TilbehørProfoto Synchro Cable 5m 13,-PocketWizard Plus Transmitter 113,-

Pro-7 Lamp Extension Cable 10m 56,-Pro-7 Lamp Extension Cable 5m 56,- Pro-B Universal Pow.adapt.Kit 225,-

Printer (pris pr. time. inkl. blekk)Epson Stylus Pro 4880 625,-Epson Stylus Pro 7880 938,-Epson Stylus Pro 9880 938,-Epson Stylus Pro 9900 1 238,Epson Stylus Pro 11880 1 238,-

Skanner (pris pr. time)Hasselblad Flextight Skanner 288,-

StativPro Telesc. Stand Compact 25,-Manfrotto 420CSU 63,-Manfrotto Boom Stand Combi 4 75,-

BakgrunnsutstyrColorama stativkit for papirbakgrunn 175,-

Lysformingsutstyr Pro-7 Lamp Extension Cable 10m 56,-

25% studentrabatt.

Leiepris Hasselblad H3DII-31 2 800,-Hasselblad 50-110mm 883,-Profoto AcuteB 600 863,-Pro Softlight Refl ector White 65° 44,-PocketWizard Plus Transmitter 113,-

Totalen 4 703,-

IntefotoAvis_2_2009.indd 19 19.08.09 12.03

Page 20: Interfoto Avis

20Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Profoto Pro-8a 2400 AirNy blitsgenerator fra Profoto!Nå lanserer Profoto Pro-8a Air - verdens raskeste generator med en oppladingstid på kun 0,9 s ved full effekt (2400 Ws). Profotos nye generator er perfekt for fotografering i høyt tempo, den er så rask at du aldri behøver å vente! Pro-8a Air har en utrolig fargestabilitet på +/- 50° K over hele energiomfanget og en energi stabilitet på +/- 1/50 f-stop over hele energi omfanget. Fakta Pro-8a Air 2400 Ws:

• Effektomfang: 10 f-stops effektomfang, fra 5 Ws opp til 2400 Ws

• Effektstabilitet: blits til blits presisjon på +/- 1/50 f-stop

• Fargestabilitet: +/- 50 K igjennom hele effektomfanget +/- 40 K blits til blits

• Oppladingstid: 0.05 – 0.9 s• Brenntid: 1/12,000 – 1/1600 s• Blitskapasitet: opp til 20 blitser per sek.• Størrelse: 37 x 18,5 x 25 cm• Vekt: 12.2 kg

Profoto Pro-8a 2400 Air 90 659,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 2 964,- ink. mva

AcuteB 600R KitProfoto AcuteB 600 er mindre enn 5 videokasset-ter, og lettere enn 5 kilo! Batteriaggregatet måler kun 19 x 19 x 16 cm er på 600 Ws og kan kjøre opp til 160 blitser på en oppladning. 7 blendersteg omfang fra 9–600 Ws. AcuteB lampehode og Acute2 ringfl ashen kan brukes på denne genera-toren.

• AcuteB 600 R aggregat• Acute B hode

AcuteB 600R Kit 26 263,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 859,- ink. mva

Profoto B2R Kit• B2R aggregat (inkl.batteri)• PocketWizard Tranceiver• Pro B hode med diskrefl ektor• Pro 7 skjøtekabel 5 meter• Softboks 2x3” inkl. speedring • Hvit paraply 105 cm• Pro7B veske til aggregat• Veske til tilbehør• lampestativ

Profoto B2R Kit 71 412,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 2 334,- ink. mva

Profoto D4Studioaggregat med uttak til fi re lampehoder. Kan styres via Mac/PC.

D4 2400 Ws Radio 79 390,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 2 595,- ink. mva

D4 4800 Ws Radio 107 903,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 3 431,- ink. mva

Profoto AcuteB med gratis lampehode!

Kjøp Profoto AcuteB og få 1 stk gratis AcuteB lampehode på kjøpet (verdi kr. 6060,-)Tilbudet gjelder ut August 2009.

”2009 TIPA Awards for the best Compact Flash System”

”Profotos nye D1-serie med digitale kompakte elektroniske lamper gir høy konsistent ytelse takket være det mikroprosessor-kontrollerte ”dual mode SMPS capacitor”-oppladingssystemet. Enhetene gir presis lysmengde fra blink til blink samt korrekt fargetemperatur, noe som er uhyre viktig for portrett- og studiofotografer som ønsker transportabelt og robust kom-paktlampedesign.” - TIPA, 2009

Profoto ytelse. Din lidenskapSpør en hvilken som helst fotograf hvorfor de bruker Profoto lys og svarene vil være identiske: driftsikker, driftsikker og enda mer driftsikker. Og, så klart, Profotos lamper er de mest holdbare og problemfrie enhetene på markedet. Så det er ikke overraskende at det samme gjelder for Profotos nye digitale kompaktlampeserie, D1. Det som gjør dem så driftssikre er det mikroprosessorkontrollerte ”dual mode SMPS capacitor”-oppladingssystemet. At utstyret ditt er driftssikker er verdifullt for deg av to grunner; presis eksponering fra blink til blink og presis fargetemperatur. Dette er viktige kvaliteter for portrett- og studiofotografer som ønsker utstyr som er lett å pakke/frakte og har et barskt kompakt utseende. Det nye Profoto D1 kompaktsystemet,

tilgjengelig i 250, 500 og 1000 ws. versjoner, kan justeres fra full til 1/64 styrke i 1/10 intervaller. Dette gir deg et omfang over syv blendersteg med gjentagende og presis ytelse. Profoto D1 har også andre viktige kvaliteter: Rask oppladningstid (0.2-0.95 s), kort blitsvarig-het (1/1000-1/2600 s.), kompakt størrelse (300x130 mm) og vekt utviklet for å være transportabel (500ws versjonen = 2.4 kg) D1 har den standardiserte Profoto-fatningen som gir deg mulighet til å bruke alt av Profotos lysformingstilbehør, som for eksempel ”beauty dish”, ”snoots” og softbokser. D1 har et innebygd viftekjølingssystem, en lydbekreftelse som kan skrus av og fotocelle for å løse ut blitsen. D1 kommer med et justerbart 300 watts quartz-halogen modelleringslys, som sammen med blitsrøret er beskyttet av et sterkt glass. Enheten har multivoltskapasitet og kan brukes over hele verden, fra 90-130 og 200-240 volt, uten å måtte bytte ut modelleringslyset. Lampene er også tilgjengelig som ”Profoto Air System”-modeller, som tillater fjernstyrt utløsning og styring av innstillinger med en rekkevidde på opptil 300 m. PC og MAC kan også benyttes for å kontrollere lampene i system.I 40 år har Profoto satt standarden innen profesjonelle blitslamper. Den nye D1 serien fortsetter å bevare det gode renommeet.

Profoto D1 kompaktlamper:Profoto D1 250 8 916,-Profoto D1 500 10 003,-Profoto D1 Air 250 10 873,-Profoto D1 Air 500 11 960,-Profoto D1 Air 1000 17 070,-

Profoto D1 Studio Kit:Profoto D1 Studio Kit, et kit som inneholder alt du trenger for å begynne å bruke D1 lampene; to D1 stativ, to hvite paraplyer, en kit-bag og så klart, toProfoto D1 lamper.

D1 Studio Kit 250 20 810,-D1 Studio Kit 250 Air 26 616,-D1 Studio Kit 500 22 985,-D1 Studio Kit 500 Air 28 791,-D1 Studio Kit 1000 Air 39 011,-

Profoto D1 Basic Kit:Et enklere kit som inneholder to D1 lamper ogen kit-bag.

D1 Basic Kit 250 18 679,-D1 Basic Kit 250 Air 24 485,-D1 Basic Kit 500 20 854,-D1 Basic Kit 500 Air 26 660,-D1 Basic Kit 1000 Air 36 880,-

Light Shaping Tool KitVi har satt sammen tre forskjellige lysformings-pakker som kan kjøpes i tillegg.

Starter LST Kit 6 763,-inkluderer Softbox 2x3, Speedring, 1 liten hvit paraply og to D1 stativ.

Small Portrait LST Kit 8 829,-inkluderer en Beauty Dish, Softbox 2x3, Speedring og to D1 stativ.

Packshot LST Kit 15 961,-inkluderer Softbox 2x2, Softbox 2x3, Speedring, New Zoom Refl ector, grid kit ogto D1 stativ.

Super ytelsei lite format

IntefotoAvis_2_2009.indd 20 19.08.09 12.03

Page 21: Interfoto Avis

21Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Broncolor bakgrunns-refl ektor Broncolor har her kommet med en genial refl ektor som sikrer jevn fordeling av lyset på en bakgrunn. Spesielt egnet for trange studioer. Refl ektoren har feste for fargefi ltre for rask å skifte farge på bakgrunnen. Denne refl ektoren passer på alle Broncolor kompaktlamper og aggregatlamper. For jevnest mulig lysfordeling anbefales bruk av matt beskyttelsesglass rundt blitsrøret.

Broncolor bakgrunnsrefl ektor 2 290,- Visatec bakgrunnsrefl ektor 2 101,-

Broncolor Verso Verso A2 RFS 60 177,-Verso A4 RFS 78 213,-Verso Power Dock 18 452,-

Broncolor Grafi t A RFSGrafi t A2 RFS 1600 69 236,- 48 465,-Grafi t A4 RFS 3200 93 426,- 65 396,-

Broncolor Mobil A2R-kitBroncolor Mobil A2R-kit 38 566,-

Broncolor Picolite Picolite hode 1600 Ws. 9 807,-Picolite bikubesett 3 357,-Picolite Fresnellspot 4 188,-Picobox 15 x 25 cm 6 432,-

Broncolor Minicom RFSkompaktlampe m. radiomottakerMinicom 40 RFS - 300 Ws 20 115,-Minicom 80 RFS - 600 Ws 23 522,-

Broncolor VisatecLOGOS 216 RFS kit

• 2 stk Visatec LOGOS 1600 RFS à 600Ws• 1 stk standardrefl ektor m. låvedør• 1 stk hvit paraply 80 cm• 1 stk paraplyrefl ektor• 1 stk RFS radiosender (+5 m. synkrokabel)• 1 stk reisebag • 2 stk lampestativer

LOGOS 216 RFS kit 31 303,-

Broncolor VisatecSOLO kit 208

• 2 stk Visatec SOLO 800 B à 300 Ws• Utstyr som over, men uten RFS sender

SOLO kit 208 15 000,-

”Broncolor Scoro A4S aggregat representerer det beste av stu-dio-aggregater.Med tre lampeuttak, kontrollert over tre individuelle (asymme-triske) kanaler (som 3 aggregater i ett) tilbyr det 3200 Ws blits-effekt. Hva som gjør det spesielt er den veldig høye repeterende presisjonen, grunnet aggregatets automatiske stabilisering av fargetemperatur ECTC (Enhanced Color Temperature Control) over hele effektområdet på 10 hele blendere med opptil 6 blendere asymmetri.”

Broncolor Scoro aggregater - Simply the Best !Broncolor Scoro-aggregatene er et mesterstykke i hva en blitsprodusent kan få til. Og det er typisk at det er Broncolor som gjør dette. Etter 50 år i bransjen slår Broncolor på stortromma hva utvikling angår. De nye Scoro aggregatene, Scoro A2S og

Scoro A4S, gir deg et omfang på 10 hele blendere, individuell asymmetrisk styring av tre blitshoder og en meget eksakt kontroll av lysstyrke og blinktid. Broncolors nye blitsaggregat Scoro A4S og Scoro A2S er en

videreutvikling fra den tidligere Grafi t-serien. Scoro inneholder et stort antall små og store forbedringer og fornyende elementer. Et impone-rende antall funksjoner og innstillingsmuligheter er gjort brukervennlig med å ha tre versjoner av menysystemet, en enkel og en avansert samt en for utleiestudioene. Med tre lampehodeuttak som kan styres individuelt, raskere oppladningstider, enda større kontroll over brenntid og styrke, et blenderomfang på 10 hele blendere og full automatisk farge-temperaturstyring på alle 3 hodene er dette aggre gatet et fantastisk lysverktøy.

Scoro A2S på 1600 Ws og Scoro A4S på 3200 Ws er det mulig å bruke i hele verden da de takler strøm mellom 85 til 240 volt, samt at de tåler å brukes med bensin-aggregater. Aggregatene tåler opp til 900 blink på full styrke pr time. Korteste oppladingstid er 2 hundredels sekund opp til 0,6 sek (1600 Ws), 0,8 sek (2400 Ws) og 1,3 sek (3200Ws).

Ekstremt korte blinktider selv ved sterke styrker. Blinktider ned til 1/8000 sek, (t 0.5 1/12000 sek). Med bruk av Speed-knappen kan man rask få enda raskere oppladning og brenntider, det du må ofre er de høyeste effektnivået. Du kan også stille inn stroboskop-sekvenser der du styrer både blinktid og intervallene mellom blitsblinkene. Opp til 50 blink i hver sekvens. Aggregatet har mulighet for å stille inn den

perfekte blinktiden for å bruke funksjonen ”High-Speed-Sync” der du med enkelte kameraer kan bruke opp til 1/8000 sek lukkertid på kameraet i dagslys sammen med blits.

Mulighet for manuell innstilling av fargetemperatu-ren fra +800K og til -400K fra normalinnstil-lingen på 5500K. Med en antenne innebygd i håndtaket har alle Scoro-

aggregatene innbygd RFS radiomottaker med tilgang til ti kanaler som kan håndtere opp til 20 enheter pr. kanal. Det er også innebygget infrarød mottaker og fotocelle som kan stilles i ulike følsomheter.

Knappene og LCD-displayet på Scoro er opplyste, noe som kan være til hjelp i et mørkt studio. Lysstyrken er sterk ved utebruk samt at lysnivået i knappene kan dempes så de ikke skal være forstyrrende i et mørkt studio. Klarsignal kan også stilles inn med lydsignal der hvert aggregat har ulik lyd. Videre kan innstillingslyset stilles slik at det slukker under opplading for visuell bekreftelse at alle blitsene gikk av. Moderne og oversiktlig LCD-panel for logisk justering av funksjoner. Panelet justerer seg i lysstyrke i forhold til omgivelsene. Av/På-bryter for hvert av de 3 hodene gjør det enkelt å måle lysstyrken på hvert lampehode uten å måtte plugge inn/ut hodene av aggregatet. Huset er i robust aluminium med harde gummiforsterkninger rundt. Styrkeregulering skjer med 1/10-dels blender nøyaktighet både med blitslys og innstillingslys. Innstillingslyset har 8 ulike proposjonalitets-kur-ver for nøyaktig innstillingslys sammen med ulike Broncolor-lamper eller andre fabrikanter. Rask intern utlading av energi ved redusering av styrke. Intervall-funksjon gir fl ere muligheter. Blitsen løser seg ut på annenhvert bilde tatt i rask rekkefølge for sammenkopiering av bilde med eksisterende lys og med blitslys. Videre kan opp til 4 aggregater kjøres inn i en softboks for hyperrask oppladingstid for f.eks fi lmopptak.

Langsom opplading for location med dårlig nettstrøm.

Alle funksjoner kan trådløst fjernstyres fra Mac/PC med Broncolor RFS Tranceiver.

Hukommelse som husker åtte ulike funksjons- innstillinger og hvis strømmen skulle gå.

Broncolor Scoro A2 68 000,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 2 223,- ink. mva

Broncolor Scoro A2s 73 625,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 2 407,- ink. mva

Broncolor Scoro A4 93 000,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 3 040,- ink. mva

Broncolor Scoro A4s 99 375,-Leiefi nansiering 36 mnd á ca. 3 248,- ink. mva

Simply the Best !

Avslag på Grafi t A2 RFS og Grafi t A4 RFS. Kampanjen gjelder til 20. september

IntefotoAvis_2_2009.indd 21 19.08.09 12.04

Page 22: Interfoto Avis

22Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

Er det mange irriterende fl ekker på sommerbildene dine!!

Interfotos verksted utfører rens av sensor på alle digitale SLR kamera. Rens av optikk etter avtale. Ved innlevering om morgenen kan kamera være klart allerede samme dag, eller til neste dag etter avtale.

Hver femte rens gratis 704,- 556,-

Vi selger ikke utstyr til ”Hjemmerens”Verkstedet har erfaring at det kan oppstå riper på sensor eller være vanskelig å få fjernet alle partikler å få et jevnt resultat. Vi gir rens med garanti – er du ikke fornøyd renser vi det en gang til.

NB. Det kan forekomme at støvpartikler løsner under bruk etter rens, selv om vi eksponerer gjentatte ganger. Disse kan enkelt fjernes ved bruk av en blåsebelg.

Giottos Blåsebelg 150,-

Ved behov kan det avtales leie av utstyr fra Interfoto evt hurtigere reparasjon kan avtales mot et ekspresstillegg.

Trenger du service på Epson?Vi utfører vedlikeholdsservice på LFP printere fra Epson. Står det ”service call” i displayet på din printer, kontakt oss for avtale – deler er på lager.

Kontakt oss på telefon 97 01 55 00 for vedlikeholds service på Epson fra 7000 serien og oppover.

Har du problemer med installasjon eller bruk av Epson printer ring Epson Support på telefon 815 35 180

Verkstedet

Workshop med Morten QvaleHelgen 24 og 25 oktober 2009, vil Morten Qvale, i samarbeid med Interfoto, arrangere studio-workshop i Zone 5 studios lokaler.Det vil bli gjennomgåelse av lysmåling, generell lyssetting, fargetemperaturmåling etc. Worksho-pen går over to dager som starter med frokost. Det blir servert lunsj begge dager, og lørdagen avsluttes med middag og konversasjon til kl. 21.00. På søndagen avslutter vi kl. 18.00

Workshopen koster 4.500,- inkludert alle måltider.

Påmelding: Send e-post til [email protected] eller ring Kristin på 22 19 48 40Web: www.mortenqvale.no

Workshop Workshop Workshop Datacolor SpyderCubeDette er et genialt produkt som utklasser vanlige gråkort og som gjør det utrolig enkelt å få korrekt hvitbalanse i bildene dine.

Det nytenkende med dette produktet er at det er et hull i kuben hvor det er totalt fravær av lys, og dermed helt svart. Dette gir riktig svartpunkt.I tillegg er det en speilkule som refl ekterer lyskilden og gir total høylys. Den er laget i et slitesterkt materiale som tåler hardhendt behandling.

Enkelt forklart, så setter/ henger du SpyderCube`n der du skal fotografere, knipser et bilde og putter den i lomma igjen. Nå er det bare å knipse i vei! Når du kommer hjem og overfører bildene til pc/mac`en din er det bare å åpne bildet du tok av SpyderCube`n i Lightroom eller Photoshop, føre pipetten over Cube`n og lagre resultatet som preset. Deretter er det bare å over-føre denne preset`en til alle de andre bildene i serien din, som er tatt innenfor et rimelig tidsrom i forhold til lysforholdene, med et tastetrykk og vips!

Korrekt hvitbalanse og farger på alle bildene!

Datacolor SpyderCube 590,-

IntefotoAvis_2_2009.indd 22 19.08.09 12.04

Page 23: Interfoto Avis

23Priser er ink. mva. For oppdaterte priser, fl ere produkter, besøk vår webshop: www.interfoto.no

Vi tar forbehold om prisendringer og skrivefeil

KursHvorfor bruke tid og penger på kurs? Overgang til digitale bilder har ført til at antall ”fotografer” og antall bilder har eksplodert. Hva har skjedd med bildekvalite-ten? Vi kan sannsynligvis konsta-tere at den har gått både opp og ned. Opp, fordi utstyret har blitt bedre, og ned, fordi brukerne, og særlig ”nye” brukere ikke fullt ut behersker ny teknologi, og ikke bruker utstyr/programvare optimalt.

Bruk tiden din fornuftig. Det er ikke noe galt i å være autodidakt, men det koster enormt mye i form av tid. 1 dag på kurs vil sannsynligvis spare deg for uker med fomling og testing. En av de store gründerne i norsk IT-bransje har uttalt: ”En IT-investering kan grovt deles i 3 like deler. 1/3 til hardware, 1/3 til programvare og 1/3 til kompe-tanse”. Hvordan stemmer dette med dine investeringer? Interfoto arrangerer kurs i det meste som har med foto å gjøre. Her kan du lære hvordan du skal bruke produktet ditt, optimalisert på kvalitet og effektivitet. Våre kursledere har lang erfaring i digital og tradisjonell foto, har daglig kontakt med miljøet, og vet som regel hvor skoen trykker. Et typisk kurs går over 1 dag, og har maks. åtte deltakere som sitter ved hver sin datamaskin. Deltakere kan ta med eget utstyr eller låne utstyr av oss. Vi legger stor vekt på at kursene holdes for deltaker-nes skyld, og er åpne for innspill og tilbakemeldin-ger. Det legges også stor vekt på at deltakerne får anledning til å prøve, og øve på det de lærer, og at resultatene blir evaluert. Kurs er lønnsomt!

KursoversiktFor oppdatert kursoversikt se interfoto.no/kurseller send en e-post til [email protected], så fi nner du helt sikkert et kurs som passer for deg. Hvis du ikke fi nner det, ta kontakt likevel, så kanskje vi kan lage et kurs som passer deg.

Lokaler og RessurserVi har vårt eget velutstyrte kurslokale på Høvik med fotostudio og åtte datamaskiner med relevant programvare i klasseromsoppsett.

PåmeldingDu kan melde deg på kurs ved å sende en e-post til [email protected] E-posten må inneholde navn på kurs, kursdato, ditt navn, fakturaadresse og aller helst ditt mobiltelefonnummer, i tilfelle vi får behov for å gi ”siste liten” meldinger. Hvis du melder på fl ere deltakere vil vi gjerne ha navn, mobilnummer og e-postadresse til alle. Det er anledning til å endre deltakerens navn helt fram til kursstart. Det er også mulig å kjøpe og betale kurset på vår webshop: www.interfoto.no

BetingelserPåmelding til kurs er bindende. Hvis du avbestiller kurs mer enn en uke før kursstart vil kursavgiften tilbakebetales minus et gebyr på 500,- Hvis du avbestiller mindre enn en uke før kursstart vil ikke kursavgiften bli tilbakebetalt og ubetalt avgift vil bli krevd inn. Det er anledning til å endre deltake-rens navn helt fram til kursstart. Interfoto forbeholder seg rett til å avlyse kurset hvis antall påmeldinger er under minsteantallet for kurset. Ca en uke før kursstart vil du motta en endelig bekreftelse. Hvis Interfoto må avlyse kurs etter at det er sendt ut endelig bekreftelse (sykdom, force majeure etc.) vil deltakere få tilbud om nytt kurs på et senere tidspunkt, eller hvis de ønsker det, få kursavgiften tilbakebetalt. Interfoto vil ikke dekke andre kostnader som deltakere har i denne forbindelse (reise, overnatting). Hvis kurs blir overtegnet vil deltakerne prioriteres i den rekkefølge de meldte seg på kurset. Påmeldte som ikke får plass vil få tilbud om nytt kurs på et senere tidspunkt eller kursavgiften tilbakebetalt.

RabatterDet kan innvilges rabatt ved samtidig påmelding av fl ere deltakere til samme kurs, eller ved påmelding av samme deltaker til fl ere kurs.

Kontakt oss på [email protected] for detaljer.

Savner du emner? Bedriftsinterne kursFinner du ikke kurset ”ditt” i katalogen vår, eller ønsker du at noe var annerledes? Kontakt oss og fortell oss hva du mener! Vi kan:

• Lage nye kurs• Endre innhold på kurs• Holde kurs på ditt hjemsted, hvis det er

tilstrekkelig antall deltakere• Reise til din bedrift/organisasjon og holde

kurs der.• Tilpasse kurs for din bedrift/organisasjon• Levere kurs til fastpris. Du bestemmer

antall deltakereVåre kursledere har lang erfaring i digital og tradisjonell foto, har daglig kontakt med miljøet, og vet som regel hvor skoen trykker.

Kursholdere

Einar EngebretsenEinar Engebretsen er kursansvarlig på Interfoto AS og har mange års erfaring med alle aspekter innen digital bildebehandling, lagring, arkivering og fotografering. Dersom du har spesielle ønsker eller forslag om kurs i fremtiden, ta gjerne kontakt med Einar og han vil kunne være behjelpelig med å tilrettelegge et kurs. [email protected]

Øystein Sondrup NielsenØystein Sondrup Nielsen driver sitt eget fi rma Sondrup Creative, som leverer kurs-, foto- og designtjenester. Han har fl ere års erfaring med digitalfoto og undervisning innen forskjellige emner. Gjennom Interfoto AS tilbys fl ere kurs i Photoshop for profesjonelle og avanserte brukere. [email protected]

Ståle BjerkeStåle Bjerke har bred erfaring fra reklame, pre-press og grafi sk bransje, og han er kanskje Norges mest erfarne i fargestyring. Sertifi sert som ACI* og ACE* i Adobe Photoshop og InDesign. Ståle driver TikkTakk reklamebyrå. [email protected]

Arild BergsethArild Bergseth vet mer om lys og lyssetting enn noen andre i Norge. Ja; påstanden er drøy, men vi mener det! Arild er også produktsjef for Broncolor i [email protected]

super-videvinkelobjektiver. Jeg prøvde et par ganger med TS-E 17 som reportasjeobjektiv. Hvis ikke autofokus er et must, og de resterende 100 (fra 1040-1140) bildevinklene er essensielt, kan jeg godt se det anvendelige i å ha TS-E 17 til både Tilt & Shift oppgaver, samt til reportasje- og feature oppgaver.

Testens bilder er IKKE Photoshop-optimaliserte herligheterBildene i testen er tatt etter beste evne i gitt situasjon og optimalisert i RAW-konverter (CO4PRO) og skrives ut fra Photoshop. Derfor er kvaliteten du ser på bildene, kvaliteten du minst bør være i stand til å oppnå! Ingenting kommer ferdig ”out-of-the-box” Ingen RAW-bilder i high-end fotgrafering, uavhengig av kamerasystem, er ferdig ”out-of-the-box”. TS-E er ikke noe unntak. Men, jeg konstanterer med glede samspillet mellom fornemt fotoutstyr, 1Ds Mark III, TS-E og high-end Capture One 4 PRO RAW-konverter. Om du har denne kombinasjonen, pluss en del faglig kompetanse og et godt øye for komposisjon, fi nnes det ikke mange unnskyldninger for dårlig bildekvalitet.

TS-E 17/4L • ’L’ asfærisk design • Picture Angle 1040 • Blender 4-22 • 8-blads rund blender• Nærgrense 25 cm • Manuell fokus • Dimension D = 88,9 & L = 106,7 mm • Vekt 820 g • Leveres inkl. deksler og etui

TS-E 17/4L 28 999,-

TS-E 24 / 3,5 L II• ’L’ asfærisk design • Picture Angle 840 • Blender 3.5 - 22 • 8-blads rund blender• Nærgrense 21 cm • Manuell fokus • Filtrer Ø82 mm • Dimension D = 88,5 & L = 106,9 mm • Vekt 780 g • inkl. deksler, etui og motlysblender

TS-E 24 / 3,5 L II 25 399,-

Kjekt å ha

Mattskive med rutenett Fra 338,- Godt stativ - karbon type anbefalt fra 2 695,- 3D stativhode - robust og nøyaktig fra 775,- Elektrisk utløser RS-80N3 475,-

Artikkelen fortsetter fra side 5

Testens bilder er IKKE Photoshop-optimaliserte Testens bilder er IKKE Photoshop-optimaliserte Testens bilder er IKKE Photoshop-optimaliserte

Repotasjebilde TivoliTS-E 17, blender 9, 1/125 sek. ISO 320, Repotasjebilde TivoliTS-E 17, blender 11, 1/640 sek. ISO 32

Hellerup HavnTS-E 17, blender 11, ISO 200

IntefotoAvis_2_2009.indd 23 19.08.09 12.04

Page 24: Interfoto Avis

Dette er Interfoto:

KU

ND

ESER

VIC

EA

DM

INIS

TRA

SJO

N

LOG

ISTI

KK

/LA

GER

VER

KST

ED

SYST

EMK

ON

SULE

NTE

R

Leiefi nansiering av fotoutstyrInterfoto har et samarbeid med SG Finans AS, som er markedsle-der på fi nansiering i Norge. Vi har derfor gleden av å kunne tilby dere konkurransedyktige og gode leieløsninger.

Leie gjennom Interfoto har en rekke fordeler, og er et meget godt alternativ til andre fi nansierings-former som lånefi nansiering eller egenkapital. Dette er fordeler som de fl este virksomheter vil kunne gjøre nytte av.

Full bruksrett til utstyretBehold likviditeten - fordel kostnadeneDirekte utgiftsføring av leienFleksible løsninger i hele avtaleperioden.Ved å tegne en leieavtale med Inter foto, vil du få tilgang til markedets beste teknologiforsikring.

En leieavtale fra SG Finans gir deg som sluttkunde en svært fl eksibel avtale med stor grad av handlefrihet både ved inngåelse av avtalen og underveis i leie perioden. Sammen med Interfoto kan vi dermed tilby en enkel, forutsigbar og individuell totalløsning som inkluderer alt. SG Finans er opptatt av kunnskap og nærhet til kundene, og har 16 lokalkontorer over hele landet. Ta kontakt med Interfoto, så tilpasser og ordner vi en leieløsning for dine behov.

”Alt leiefi nansiert utstyr forsikres automatisk”

ØkonomisjefHeidi Lundrim97 11 55 00

[email protected]

Administrasjons-sjef

Ivan Løvdal91 33 99 75

[email protected]

Adm. Dir.Egil Nilsson90 18 15 79

[email protected]

Markeds-koordinatorPer Kristian

Lie Løwe48 12 05 [email protected]

LogistikkansvarligSteinar Gundersen

41 46 21 49steinar@

interfoto.no

Lager sjefAnn-Mari

Lilleskjæret97 12 33 05ann.mari@

interfoto.no

ServicesjefVegard Kvamme

97 01 55 00vegard@

interfoto.no

ServiceteknikerTerje Linde

97 01 55 00terje@

interfoto.no

ServiceteknikerKnut Ottesen97 01 55 00

[email protected]

ServiceteknikerUlf Bjerklund97 01 55 00

[email protected]

KundekonsulentTore Pedersen47 60 24 25

[email protected]

KundekonsulentØyvind Garden91 89 86 28

[email protected]

EkstrahjelpChristian A. Strand

97 71 62 [email protected]

SystemkonsulentØyvind Brastein

95 18 92 80 oyvind.brastein@

interfoto.no

SystemkonsulentEinar Engebretsen

92 02 11 61einar@

interfoto.no

SystemkonsulentArild Bergseth92 88 30 33

[email protected]

SystemkonsulentEspen Harward92 88 30 38

[email protected]

SystemkonsulentTrond Høglund90 51 84 98

[email protected]

Salgssjef proffavdeling

Ole Bjørn Johnsen

92 86 05 39ole.bjorn@

interfoto.no

Avdelingsleder butikk

Johann Klüwer90 98 86 22

[email protected]

SYST

EMK

ON

SULE

NTE

RSY

STEM

KO

NSU

LEN

TER

Gitzo Four SeasonfotojakkeJakke, spesielt designet for profesjonelle fotografer. Store polstrede lommer, mange tekniske løsninger og god beskyttelse mot kulde, vann og vind. Fåes i str. M, L og XL.

3 990,-

Gitzo fotojakke i fl is (ikke avbildet). Fåes i str. M, L og XL.

2 990,-

Nytt InterfotofjesEskil Gulli Hansen tiltrer 1. september i ny stilling hos Interfoto. Eskil er Microsoft-sertifi sert og kommer til å jobbe med installasjoner og support hos våre kunder.

Følg Interfoto på twitterFå nyheter, kampan-jer, tilbud og annen informasjon fra interfoto først - følg oss på Twitter.

http://twitter.com/InterfotoNorge

Light Architecture av Urs Recher

Inspirasjon og lesegledeInterfoto er glade for å kunne hjelpe sine kunder til bedre lyssetting. Denne boken inneholder mange fl otte bilder med avansert og fi n lyssetting - boken er fi nt illustrert og hjelper deg på vei til å

prøve ut nye lyssettinger. Omfattende illustrasjoner av 50 oppsett

på temaene: portrett, helfi gur, mote, akt, stilleben, mikset lys og tilgjengelig lys, som

alle er forklart med en detaljert oppskrift.

Husk at variasjon og utvikling i arbeidet er nødvendig for å holde arbeids-

lysten oppe.

Light Architecture 320,-

VER

KST

EDV

ERK

STED

LOG

ISTI

KK

/LA

GER

LOG

ISTI

KK

/LA

GER

Interfoto AS Tel: 97 11 55 00 Adresse: O. H. Bangsvei 51, 1363 Høvik.

Butikkens åpningstider: Man-fre. 08.00-17.00 (tors. 18.00) Lør. 10.00-14.00

IntefotoAvis_2_2009.indd 24 19.08.09 12.04