Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020. RH Republika Hrvatska ROA Return on...

download Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020. RH Republika Hrvatska ROA Return on assets

of 343

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020. RH Republika Hrvatska ROA Return on...

 • Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. 2020.

  Zagreb, sijeanj 2014.

 • 2

  Popis kratica ............................................................................................................................. 7 Popis tablica .............................................................................................................................. 8 Popis slika ................................................................................................................................ 12 Uvod ......................................................................................................................................... 14

  Pojmovno razgranienje industrijske i gospodarske strategije Republike Hrvatske ............ 14

  Konceptualni okvir i sadraj dokumenta .............................................................................. 16

  Svrha i ciljevi ................................................................................................................... 16

  Metodologija .................................................................................................................... 17

  Polazina dokumentacija/okvir............................................................................................. 23

  Makroekonomski uvjeti poslovanja ................................................................................. 23

  Ljudi kao kljuan imbenik industrijske politike i trite rada ........................................ 45

  Resursi hrvatskog gospodarstva ....................................................................................... 60

  Pregled stratekih smjernica Industrijske politike u Europskoj uniji ................................... 66

  C Preraivaka industrija ..................................................................................................... 84 Kvantitativna analiza poslovanja preraivake industrije 2010. 2012. ............................. 84

  Analiza profitabilnosti preraivake industrije 2010. 2012. ......................................... 85

  Analiza zaposlenih u preraivakoj industriji 2010. 2012. ........................................... 94

  Analiza meunarodne razmjene preraivake industrije u razdoblju 2010. 2012. ....... 97

  Struktura preraivake industrije prema tehnolokoj intenzivnosti 2012. ..................... 102

  Analiza proizvodnosti preraivake industrije 2010. 2012. ........................................ 107

  Analiza likvidnosti preraivake industrije 2010. 2012. ............................................. 110

  Analiza zaduenosti preraivake industrije 2010. 2012. godine ............................... 111

  Analiza bruto dodane vrijednosti preraivake industrije 2004. 2012. godine ........... 114

  Analiza preraivake industrije prema veliini poduzea i odabranim pokazateljima

  poslovanja 2012. ............................................................................................................. 121

  Usporedba odabranih pokazatelja poslovanja pojedinih djelatnosti i poddjelatnosti

  preraivake industrije 2012. godine ............................................................................. 128

  C10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda ......................................................................... 134

  Globalni trendovi razvoja ............................................................................................... 134

  Trendovi razvoja u Europskoj uniji ................................................................................ 134

  Stanje i perspektive razvoja u Republici Hrvatskoj ....................................................... 135

  Zakljuni prikaz pokazatelja .......................................................................................... 138

  C11 Proizvodnja pia ......................................................................................................... 140

  Globalni trendovi razvoja ............................................................................................... 140

  Trendovi razvoja u Europskoj uniji ................................................................................ 140

  Stanje i perspektive razvoja u Republici Hrvatskoj ....................................................... 141

  Zakljuni prikaz pokazatelja .......................................................................................... 143

  C13 Proizvodnja tekstila .................................................................................................... 145

  Globalni trendovi razvoja ............................................................................................... 145

  Trendovi razvoja u Europskoj uniji ................................................................................ 145

  Stanje i perspektive razvoja u Republici Hrvatskoj ....................................................... 146

  Zakljuni prikaz pokazatelja .......................................................................................... 149

  C14 Proizvodnja odjee...................................................................................................... 151

 • 3

  Globalni trendovi razvoja ............................................................................................... 151

  Trendovi razvoja u Europskoj uniji ................................................................................ 151

  Stanje i perspektive razvoja u Republici Hrvatskoj ....................................................... 152

  Zakljuni prikaz pokazatelja .......................................................................................... 155

  C15 Proizvodnja koe i srodnih proizvoda ........................................................................ 157

  Globalni trendovi razvoja ............................................................................................... 157

  Trendovi razvoja u Europskoj uniji ................................................................................ 157

  Stanje i perspektive razvoja u Republici Hrvatskoj ....................................................... 158

  Zakljuni prikaz pokazatelja .......................................................................................... 161

  C16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namjetaja; proizvodnja proizvoda od

  slame i pletarskih materijala ............................................................................................... 163

  Globalni trendovi razvoja ............................................................................................... 163

  Trendovi razvoja u Europskoj uniji ................................................................................ 163

  Stanje i perspektive razvoja u Republici Hrvatskoj ....................................................... 164

  Zakljuni prikaz pokazatelja .......................................................................................... 167

  C17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira ................................................................... 169

  Globalni trendovi razvoja ............................................................................................... 169

  Trendovi razvoja u Europskoj uniji ................................................................................ 169

  Stanje i perspektive razvoja u Republici Hrvatskoj ....................................................... 169

  Zakljuni prikaz pokazatelja .......................................................................................... 172

  C18 Tiskanje i umnoavanje snimljenih zapisa ................................................................. 174

  Globalni trendovi razvoja ............................................................................................... 174

  Trendovi razvoja u Europskoj uniji ................................................................................ 174

  Stanje i perspektive razvoja u Republici Hrvatskoj ....................................................... 174

  Zakljuni prikaz pokazatelja .......................................................................................... 177

  C19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda ..................................................... 179

  Globalni trendovi razvoja ............................................................................................... 179

  Trendovi razvoja u Europskoj uniji ................................................................................ 180

  Stanje i perspektive razvoja u Republici Hrvatskoj ....................................................... 180

  Zakljuni prikaz pokazatelja .......................................................................................... 183

  C20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda ........................................................... 185

  Globalni trendovi razvoja ............................................................................................... 185

  Trendovi razvoja u Europskoj uniji ................................................................................ 185

  Stanje i perspektive razvoja u Republici Hrvatskoj ....................................................... 187

  Zakljuni prikaz pokazatelja .......................................................................................... 191

  C21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka ............. 193

  Globalni trendovi razvoja .................................................................