HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI - hazu.hr azrnic/nakldj/ آ  1 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI...

download HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI - hazu.hr azrnic/nakldj/ آ  1 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I

of 21

 • date post

  30-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI - hazu.hr azrnic/nakldj/ آ  1 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI...

 • 1

  HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

  NAKLADNIKA DJELATNOSTU 2002. GODINI

  Katalog izlobe

  Palaa Akademije, Zrinski trg 11, Zagrebprosinac 2002.

 • 2

  OPENITO O AKADEMIJI

  Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 2001. -ISSN 1330-0725Knj. 105 / urednik Andrija Katelan. - 2002. - 406 str.

  Obiljeavanje 30. obljetnice Centra za znanstveni rad Hrvatskeakademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 20. lipnja 2001. / [ure-dnici Duan Klepac, Katica orkalo]. - Zagreb; Vinkovci : Hrvatskaakademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad, 2002. - 51str. : ilustr. ; 24 cmISBN 953-154-531-6

  Planovi rada za 2003. godinu / / [urednik Dobria Skok]. Zagreb :Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002. 136 str. ; 24 cmISSN 1330-3643

  Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. ISSN 1330-0873God. 10(2001), br. 1/2 / glavni urednik Slavko Cvetni. - 169 str.

  DRUTVENE I HUMANISTIKE ZNANOSTI

  Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti iumjetnosti u Dubrovniku. - ISSN 1330-0598Sv. 40 (2002) / glavni urednik Vladimir Stipeti. - 311 str. : ilustr.

  Anali Zavoda za znanstveni i umjetniki rad u Osijeku = Annals ofthe Institute for Scientific and Art Research Work in Osijek. - ISSN1332-456XSv. 17 (2001) / urednici Dragan Dekaris, Julijo Martini. - 167 str. :ilustr.

  Arheoloki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologi-cae. - ISSN 0570-8958Knj. 13(2001) / glavni i odgovorni urednik Mate Sui. - 302 str. : ilustr.

 • 3

  ori, DoroteaMeunarodni sustav odgovornosti i naknade tete zbog oneienja

  mora uljem / Dorotea ori ; [urednik Vladimir-uro Degan]. - Zagreb :Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Jadranski zavod, 2002. - 414 str. ;24 cm. - (Pomorsko pravo ; knj. 10)ISBN 953-154-546-4

  Diplomatiki zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije.Dodaci = Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoni-ae. Supplementa / urednici Hodimir Sirotkovi, Josip Kolanovi. -Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Hrvatski dravniarhiv, 1998-. - sv ; 26 cmISBN 953-154-331-3 (cjelina)

  Sv. II : Listine godina 1271-1309 / transkripciju i redakciju latinskogateksta, kritiki aparat, saetke na hrvatskom i latinskom jeziku, kaza-la i pripomene sastavili Josip Barbari, Jasna Markovi. - Zagreb :Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002. - XVI, 471 str. ; 26cmISBN 953-154-337-2

  Dubrovnik annals. - ISSN 1331-3878Vol. 6 (2002) / editor in chief Vladimir Stipeti. - 131 str.

  Gabrievi, AnteStanovnitvo Varadina tijekom minulih stoljea / Ante Gabrievi ;

  [glavni i odgovorni urednik Andre Mohorovii]. - Zagreb; Varadin :Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad :Grad Varadin, 2002. - 332 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Hrvatskaakademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varadinu ;knj. 10)ISBN 953-154-450-6

  Povijest osjeke Kraljevske gimnazije : od 1766. do 1838. godine =Historia gymnasii Regii Essekinensis : ab anno 1766. ad annum 1838.perducta / [prijevod i obrada Stjepan Sran ; urednica Dubravka Hack-enberger]. - Zagreb ; Osijek : Hrvatska akademija znanosti i umjet-

 • 4

  nosti, Zavod za znanstveni i umjetniki rad u Osijeku, 2001. - 299 str. ; 30cm. - (Biblioteka Slavonije i Baranje ; knj. 4)ISBN 953-154-455-7

  Gimnazije u Osijeku : ravnatelji, profesori i maturanti : 1729.-2000. /[autori Ljuba Radman...[et al.] ; urednik Julijo Martini]. - Zagreb; Osijek :Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnikirad u Osijeku, 2001. - 282 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Biblioteka Slavonije iBaranje ; knj. 5)ISBN 953-154-520-0

  Iskra-Janoi, IvanaUrbanizacija Cibala i razvoj keramiarskih sredita / Ivana Iskra-

  Janoi ; [fotografije Draen Bota...[et. al.] ; crtei Damir Filipovi...[etal.]. - Zagreb; Vinkovci : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,Centar za znanstveni rad u Vinkovcima : Gradski muzej Vinkovci,2001. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Hrvatska akadem-ija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima; knj.13)ISBN 953-154-418-2 ISSN 1330-0733

  Kapetani, NikoKonavoski rodovi / Niko Kapetani, Nenad Vekari ; urednik

  Vladimir Stipeti. - Zagreb ; Dubrovnik : Hrvatska akademija znanostii umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2001.-. - sv.: ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovnit-va Dubrovnika i okolice; knj. 10)ISBN 953-154-372-0 (cjelina) ISSN 1330-075XSv: 1 : (A-G). - 2001. - 497 str. - ISBN 953-154-373-9Sv: 2 : (H-Pe). - 2002. - 525 str. - ISBN 953-154-374-7

  Meunarodni znanstveni simpozij Stvaralaki potencijali u funkcijidrutveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske(2002 ; Varadin)

  Stvaralaki potencijali u funkciji drutveno-ekonomskog i kulturnograzvoja sjeverozapadne Hrvatske = Creative Potential in Function ofSocially-Economical and Cultural Development of North-Western

 • 5

  Croatia : zbornik radova Meunarodnog znanstvenog simpozija odranogu Varadinu 21. i 22. studenoga 2002. godine / [glavni i odgovorni uredni-ci Andre Mohorovii, Vladimir Stipeti]. - Zagreb : Hrvatska akademijaznanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Varadin : Tiskara Varteks,2002. - 558 str. : ilustr., tablice, graf. prikazi, zemljop. crtei ; 30 cmISBN 953-154-560-X

  Migotti, BrankaTwo Gold-Sandwich Glasses from trbinci (akovo, Northern

  Croatia) / Branka Migotti ; [editor Marin Zaninovi]. - Zagreb : CroatianAcademy of Sciences and Arts, Department of Social Sciences, Divisionof Archeology, 2002. - 63 str. : ilustr. ; 25 cmISBN 953-154-555-3

  Peari, AnkicaStrossmayerova oporuka / Ankica Peari, Josip Peari. - Zagreb :

  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002. - 164 str., tabla saslikom J. J. Strossmayera ; 24 cmISBN 953-154-513-8

  Pota sjeverozapadne Hrvatske / [glavni i odgovorni urednik AndrejHozjan]. - Zagreb; Varadin : Hrvatska pota : Hrvatska akademija znanostii umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varadinu, 2002. - 258 str. : ilustr.u bojama ; 25 cmISBN 953-154-539-1

  Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru.- ISSN 1330-0474Sv. 44(2002) / glavni i odgovorni urednik Franjo anjek. - 297 str. : ilustr.

  Sirotkovi, JakovPolazita za strategiju ekonomskog razvoja Hrvatske poetkom 21.

  stoljea : (teze za raspravu) / Jakov Sirotkovi. - Zagreb : Hrvatskaakademija znanosti i umjetnosti : RIFIN, 2002. - 33 str. ; 24 cm. -(Radovi Odsjeka za ekonomska istraivanja Zavoda za povijesne idrutvene znanosti; sv. 35)ISBN 953-154-535-9 ISSN 1331-9116

 • 6

  Splitski spomenici = Monumenta Spalatensia / glavni urednik Tomi-slav Raukar. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002-. -(Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium)ISBN 953-154-356-9 cjelinaDio 1 : Splitski biljeniki spisi = Acta notarium Spalatensium. - 2002- . - 2 sv.ISBN 953-154-357-7Sv. 1 : Spisi splitskog biljenika Ivana pok. ove iz Ankone od 1341. do1344. = Acta notarii Spalatensis Iohannis quondam ove de Ancona abanno 1341 usque ad annum 1344 / prepisao Jakov Stipii ; regesta sa-stavio Ante Nazor. - 2002. - XII, 392 str. ; 24 cm. - (Monumenta spectan-tia historiam Slavorum Meridionalium ; knj. 53)ISBN 953-154-358-5

  Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne idrutvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.- ISSN 1330-7134Vol. 19(2001) / glavni i odgovorni urednik Miroslav Kurelac. - 363 str.

  Zimmermann, StjepanJaspersov egzistencijalizam / Stjepan Zimmermann ; glavni i odgo-

  vorni urednik Vladimir Stipeti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanos-ti i umjetnosti : Katoliki bogoslovni fakultet Sveuilita u Zagrebu,[2002-]. - 2 sv. ; 24 cmISBN 953-154-425-5 (cjelina)Sv. 1 : Karl Jaspers prema religiji : fragmenti o Jaspersovom egzisten-cijalizmu u vezi s opom filozofijom, napose neoskolastikom. 2002.- XVI, 802 str. ; 24 cmISBN 953-154-577-X (sv.1)

  Znanstveni skup Polazita za strategiju ekonomskog razvoja Hrvatskepoetkom 21. stoljea (2002 ; Zagreb) Znanstveni skup Polazita za strategiju ekonomskog razvoja Hr-vatske poetkom 21. stoljea odran u Hrvatskoj akademiji znanosti iumjetnosti 23. svibnja 2002. / [glavni i odgovorni urednik Guste San-tini ; urednica Vinja Gudelj]. - Zagreb : RIFIN : Hrvatska akademijaznanosti i umjetnosti, 2002. - [279] str. ; 23 cmPosebni broj asopisa Ekonomija = Economics (ISSN 1330-0636), god.9(2002), br. 3. - Bibliografija na kraju radova.

 • 7

  Znanstveni skup s meunarodnim sudjelovanjem Iloki statut 1525.godine i iloko srednjovjekovlje (2000 ; Osijek, Ilok)

  Iloki statut 1525. godine i iloko srednjovjekovlje : znanstveni skup smeunarodnim sudjelovanjem, Osijek-Ilok, 11.-13. listopada 2000. :zbornik radova / [urednici Julijo Martini i Dubravka Hackenberger ; pri-jevod saetaka Dubravka Papa ; glavni urednik Tomislav Raukar]. - Zagreb;Osijek : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni iumjetniki rad u Osijeku, 2002. - 259 str. : ilustr., zemljop. crtei ; 28 cmISBN 953-154-556-1

  Znanstveni skup ivot i djelo Stjepana Zimmermanna (2000 ; Zagreb)ivot i djelo Stjepana Zimmermanna : zbornik radova sa znanstvenog

  skupa odranog 5. listopada 2000. u Hrvatskoj akademiji znanosti i um-jetnosti, Zagreb / [glavni urednik Vladimir Stipeti]. - Zagreb : Hrvatskaakademija znanosti i umjetnosti, Razred za drutvene znanosti, 2002. -XVII, 164 str., tabla sa slikom S. Zimmermanna ; 24 cmISBN 953-154-533-2

  Znanstveno-struni skup Ivan Rabar (2001 ; Osijek)Ivan Rabar : povjesniar, profesor i javni djelatnik (1851.-1919.) :

  zbornik radova znanstveno-strunog skupa, [Osijek, 11. svibnja 2001.] / [ure-dnici Julijo Martini i Dubravka Hacken