GODIإ NJI PLAN I PROGRAM RADA إ KOLE ZA إ KOLSKU ... republika hrvatska primorsko-goranska...

download GODIإ NJI PLAN I PROGRAM RADA إ KOLE ZA إ KOLSKU ... republika hrvatska primorsko-goranska إ½upanijaosnovna

of 48

 • date post

  25-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GODIإ NJI PLAN I PROGRAM RADA إ KOLE ZA إ KOLSKU ... republika hrvatska primorsko-goranska...

 • REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA DR. JOSIPA PANČIĆA B R I B I R

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2016./2017. GODINU

  Bribir, rujan 2016.

 • 2

  Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08) i članka 60. Statuta Osnovne škole dr. Josipa Pančića Bribir, Školski odbor na sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine, a na prijedlog ravnatelja donosi

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE DR. JOSIPA PANČIĆA BRIBIR

  ZA ŠKOLSKU 2016./2017. GODINU

 • 3

  SADRŽAJ

  Osnovni podaci o školi ……………………………………………………………... 5 1. Podaci o uvjetima rada ……………………………………………………... 6

  1.1 Podaci o upisnom području ……………………………………………… 6 1.2 Prostorni uvjeti……………………………………………………………. .6 1.2.1. Unutrašnji školski prostor ……………………………………………..6 1.2.2. Opremljenost …………………………………………………………...7 1.3. Stanje školskog okoliša …………………………………………………..7 1.4. Nastavna sredstva i pomagala……………………………………………7 1.4.1. Knjižni fond škole ………………………………………………………..8

  2. Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima ………8

  2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima ……………………………....8 2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave ………………………………...8 2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave ………………………………9 2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima …………………………10 2.1.4. Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju …………………...10 2.2. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika ……….10 2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika ……….….11

  3. Podaci o organizaciji rada …………………………………………………. 12

  3.1. Organizacija smjena……………………………………………………... 12 3.2. Podaci o broju učenika i razrednih odjela…………………………….. ..12 3.3. Godišnji kalendar rada …………………………………………………....13 3.4. Raspored rada, dežurstva i informacije ………………………………..15

  4. Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima

  odgojno-obrazovnog rada……………………………………………….….21 4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima…………………………………………………...21 4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada ……………………………………………...22 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ……………...22 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka ……………………………………….22 4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Engleskog jezika ………………………………..22 4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike …..………………………………….23 4.2.2. Godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave ……………………23 4.2.3. Godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave ……………………...23 4.3. Uključenost učenika i učitelja u projekte ……………………………...24 4.4. Plan organiziranja kulturnih i javnih djelatnosti škole .………………...25 4.5. Plan profesionalnog informiranja .. ……………………………………...26

 • 4

  5. Plan rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih i ostalih radnika………….27 5.1. Plan rada ravnatelja..……………………………………………………..27 5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga ..……………………………30 5.3. Plan rada stručnog suradnika knjižničara……………………………..33 5.4. Plan rada knjižničnog odbora………………………………………….. 33 5.5. Plan rada tajništva………………………………………………………. 34 5.6. Plan rada računovodstva………………………………………………..35 5.7. Plan rada školskog liječnika…………………………………………….36 5.8. Plan rada domara i ložača centralnog grijanja………………………..37 5.9. Plan rada pomoćnih kuharica i spremačica …………………………37

  6. Plan rada školskog odbora i stručnih tijela……………………………..38

  6.1. Plan rada Školskog odbora……………………………………………..38 6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća ……………………………………………39 6.3. Plan rada Razrednih vijeća …………………………………………….39 6.4. Plan rada Vijeća roditelja..………………………………………………40 6.5. Plan rada Vijeća učenika ……………………………………………….40 6.6. Plan i program rada stručnog aktiva razredne nastave……………...41

  7. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja………………………...41

  7.1. Plan stručnog usavršavanja u školi…………………………………….41

  8. Antikorupcijski program ………………………………………………… 42 8.1. Upravljanje školom……………………………………………………… 42 8.2. Obavljanje računovodstvenih poslova ……………………………… 42 8.3. Obavljanje tajničkih poslova…………………………………………….42 8.4. Odgojno-obrazovni poslovi …………………………………………… 43 8.5. Nadzor …………………………………………………………………… 43

  9. Program prevencije ovisnosti…………………………………………… 44

  9.1. Rad s učenicima………………………………………………………… .44 9.2. Rad s roditeljima………………………………………………………… 45 9.3. Rad s djelatnicima škole ……………………………………………… 45

  10. Školski razvojni plan ………………………………………………………. 47

 • 5

  OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Naziv škole: Osnovna škola dr. Josipa Pančića

  Adresa škole: Bribir, Kičeri bb p.p. 4

  Broj i naziv pošte: 51253 Bribir

  Županija: Primorsko-goranska

  Telefonski broj: 051/ 248-113 051/ 403-454

  Broj telefaksa: 051/ 248-113

  E-mail adresa: skola@os-jpancica-bribir.skole.hr

  Internetska adresa: www.os-jpancica-bribir.skole.hr

  Ravnatelj škole: Goran Matić , prof. fizike i politehnike

  Broj učenika: 76

  Broj učenika u razrednoj nastavi: 35

  Broj učenika u predmetnoj nastavi:

  41

  Ukupan broj razrednih odjela: 8

  Broj razrednih odjela RN-a: 4

  Broj razrednih odjela PN-a: 4

  Broj smjena: 1

  Broj zaposlenika: 28

  Broj učitelja predmetne nastave: 15

  Broj učitelja razredne nastave: 4

  Broj stručnih suradnika: 1

  Broj ostalih zaposlenika: 7

  Broj mentora i savjetnika: 2

  Broj općih učionica: 10

  Broj kabineta: 7

  Školska knjižnica: 1

  Športska dvorana: 1

  Školska kuhinja: 1

 • 6

  1. UVJETI RADA 1.1. PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU

  Bribir ima oko 2000 stanovnika u 14 zaselaka raspršenih oko centra na udaljenosti do 3 kilometra. Prometna povezanost sredstvima javnog prijevoza je vrlo slaba. Status škole, područje i upisno područje utvrđeni su odlukom Vlade Republike Hrvatske o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja od 2. lipnja 2011.godine

  1.2. PROSTORNI UVJETI 1.2.1. UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTOR

  NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet,

  knjižnica, dvorana)

  UČIONICE KABINETI

  Broj Veličina u m2

  Broj Veličina u m2

  RAZREDNA NASTAVA

  1. razred (br. 13) 1 57 1 15

  2. razred (br.12) 1 57 1 8

  3. razred (br. 11) 1 57 1 8

  4.razred (br. 35) 1 57 1 12

  PREDMETNA NASTAVA

  Hrvatski jezik 1 60 1 16

  Matematika, Likovna kultura, glazbena kultura

  1 74 1 21

  Strani jezik i povijest 1 65 1 16

  Biologija, kemija, fizika, tehnička kultura

  1 75 1 18

  Informatika 1 35

  Geografija 1 60

  OSTALO

  Dvorana za TZK 1 930

  Knjižnica 1 60

  Zbornica 1 40

  Uredi 4 50

  Blagovaona 1 42

  Hol (za priredbe) 1 120

  UKUPNO 19 1839 8 114

  Prostorni uvjeti za ostvarenje odgojno-obrazovnih zadaća su vrlo dobri. U sklopu školske zgrade nalaze se i područni odjeli dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ ukupne površine oko 200 m2.

 • 7

  1.2.2. OPREMLJENOST