Demo Procedura Civila

download Demo Procedura Civila

of 27

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Demo Procedura Civila

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  1/27

  AAVV..EEDDUUAARRDDDDRRAAGGOOMMIIRR AAVV..RROOXXAANNAAPPAALLII

  DREPT PROCESUAL CIVIL

  SSIINNTTEEZZEE PPEENNTTRRUUPPRREEGGTTIIRREEAA EEXXAAMMEENNUULLUUII

  DDEE AADDMMIITTEERREEIIDDEEFFIINNIITTIIVVAARREENNPPRROOFFEESSIIAA DDEE AAVVOOCCAATT

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  2/27

  2

  CCooppyyrriigghhtt 22000099 EEddiittuurraaNNoommiinnaa LLeexx

  TTooaattee ddrreeppttuurriillee rreezzeerrvvaattee EEddiittuurriiiiNNoommiinnaa LLeexx

  NNiiccii oo ppaarrttee ddiinn aacceeaasstt lluuccrraarree nnuu ppooaattee ffii ccooppiiaatt ffrr aaccoorrdduull ssccrriiss aallEEddiittuurriiiiNNoommiinnaa LLeexx!!

  EEddiittuurraa NNoommiinnaa LLeexx::

  BBuuccuurreettii,, SSeeccttoorr 66,, BBdd.. TTiimmiiooaarraa,, nnrr.. 1199,,

  BBll.. CC66,, SScc.. BB,, AApp.. 3388

  TTeell..//FFaaxx.. 002211//441133..4400..2277WWeebbssiittee:: wwwwww..nnoommiinnaalleexx..rroo

  DDeeppaarrttaammeennttuull ddiiffuuzzaarree ccaarrttee::

  TTeell..//FFaaxx 002211//441133..4400..2277

  TTeell.. 00774455..775577..009988;; 00772233..884455..224488

  PPrrooggrraamm:: LLuunnii//VViinneerrii 11000000--11660000

  WWeebbssiittee:: wwwwww..nnoommiinnaalleexx..rroo;; wwwwww..eejjuurriiddiiccee..rroo

  TTiipprriitt llaa TTiippooggrraaffiiaa OOTTOOPPRRIINNTT

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a RomnieiDRAGOMIR, EDUARD

  Drept procesual civil : sinteze pentru pregtireaexamenului de admitere i definitivare n profesia deavocat / Eduard Dragomir, Roxana Pali. - Bucureti :Nomina Lex, 2009

  ISBN 978-973-88153-7-7

  I. Pali, Roxana

  347.91/.95(079.1)

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  3/27

  3

  AABBRREEVVIIEERRII

  alin. Alineatul

  apud. Citat dup

  art. Articolul

  B. Of. Buletinul OficialB.J. Buletinul Jurisprudenei

  C. civ. Codul civil romnC. com. Codul comercial romnCf. Conform

  C. fam. Codul familieiC. pen. Codul penalC. proc. civ. Codul de procedur civilC. proc. pen. Codul de procedur penalEd. EdituraM. Of. Monitorul Oficial al

  Romniein.a. (n.n.) Nota autorilor

  nr. numrulO.G. Ordonana GuvernuluiO.U.G. Ordonana de Urgen a

  Guvernului

  op. cit. Opera citatp. Paginapct. PunctulS.E.E. Spaiul Economic European

  s.n. Sublinierea autorilorurm. Urmtoarelevol. Volumul

  U.E. Uniunea EuropeanU.N.B.R. Uniunea Naional a Barourilor din Romnia

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  4/27

  4

  Aceast lucrare este destinat persoanelor care vor s-i uureze

  munca de pregtire a examenului de PRIMIRE sau DEFINITIVARE n

  profesia de AVOCAT, ctignd timpul pe care altfel l-ar pierde cu

  sistematizarea materiilor de nvat.

  Aceste sinteze nu reprezint puncte oficiale ale nici unei instituii

  publice i nu implic n nici un mod asemenea instituii, ele fiind elaborate

  i redactate conform opiniei autorului (autorilor), innd cont de

  bibliografia recomandat de instituiile abilitate i n conformitate cu

  legislaia n vigoare la momentul elaborrii.

  Sintezele de fa nu sunt neaprati suficiente pentru promovarea

  examenelor. O bun pregtire necesit un studiu al tuturor surselor

  bibliografice recomandate de instituiile abilitate!

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  5/27

  5

  CCUUPPRRIINNSS

  Introducere 9

  01. Achiesarea 1302. Actele de procedur: noiune, condiii de valabilitate, sanciuni

  procesuale 1403. Aciunea civil. Clasificarea aciunilor civile 1604. Aciunea n constatare. Definiie, reglementare, condiii deadmisibilitate

  20

  05. Aciunile petitorii i posesorii (asemnri i deosebiri) 2106. Admiterea i administrarea probei cu nscrisuri 2407. Apelul. Noiune, obiect, subiecte, cauza apelului, termen dedeclarare

  26

  08. Aprecierea probelor n procesul civil 2909. Artarea titularului dreptului 30

  10. Calitatea procesual - condiie cerut pentru a fi parte n proces 3111. Capacitatea procesual - condiie cerut pentru a fi parte n proces 3512. Cazurile de revizuire 3713. Cile de atac. Noiune, clasificare, principii generale 4414. Cercetarea procesului n cazul administrrii probelor de ctreavocai

  48

  15. Cererea de apel i motivarea ei. Felurile apelului 5316. Cererea de chemare n garanie 5617. Cererea de chemare n judecat 5818. Cererea de chemare n judecat a altor persoane 6319. Cererea de recurs i motivarea ei. Cuprins 65

  20. Cererea reconvenional 6621. Cheltuielile de judecat 6822. Competena general a instanelor judectoreti 7023. Competena material a instanelor judectoreti 7424. Competena teritorial a instanelor judectoreti 7725. Condiiile de admisibilitate a probelor 8126. Conflictele de competeni regulatorul de competen 8327. Contestaia n anulare. Noiune i cazuri 8528. Contestaia la executarea silit competena i efectele hotrrii 8829. Coparticiparea procesual 9230. Excepia de necompeten 93

  31. Desistarea 9632. Divorul prin acordul prilor. Judecata, probele, msuriprovizorii, hotrrea, ci de atac

  98

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  6/27

  6

  33. Drepturile i obligaiile procesuale ale prilor. Abuzul de dreptprocesual

  100

  34. Efectele apelului 10535. Efectele primirii cererii de chemare n judecat 10736. Excepiile procesuale. Noiune, clasificare i procedura desoluionare

  109

  37. Executarea silit direct 11338. Executarea silit indirect imobiliar 11739. Executarea silit indirect mobiliar 12240. Executarea silit indirect prin poprire 12741. Executarea vremelnic a hotrrii judectoreti 13242. Expertiza judiciar 13343. Hotrrea de partaj 13644. Hotrrea judectoreasc. Cuprinsul hotrrii judectoreti.Efectele hotrrii judectoreti

  137

  45. Incompatibilitatea. Abinerea i recuzarea 13946. ncheierea de edin 142

  47. ndreptarea, completarea i lmurirea hotrrii judectoreti 14348. ntmpinarea 14549. Litispendena i conexitatea 14850. Msurile asiguratorii. Sechestrul judiciar. Sechestrul asigurator.Poprirea asiguratorie

  150

  51. Mijloacele generale de aprare ale prtului. Noiune. Clasificare.Analiza lor.

  154

  52. Obiectul executrii silite 15753. Ordonana preedinial. Condiii de admisibilitate, procedur dejudecati cile de atac

  159

  54. Partajul judiciar noiune, domenii de aplicabilitate, cererea de

  ieire din indiviziune, competena instanei 16155. Participarea procurorului n procesul civil 16656. Perimarea 16857. Prescripia dreptului de a cere executarea silit 17058. Prima zi de nfiare 17259. Proba prin audierea martorilor. Propunere. Admisibilitate.Obligaia de a depune mrturie. Prezentarea i ascultarea martorilor.Aprecierea probei

  174

  60. Proba prin nscrisuri. Definiie, clasificare, aspecte generale 18061. Proba prin prezumii 18362. Procedura asigurrii dovezilor 18563. Procedura de judecat a apelului 18664. Procedura de judecat a cererii de partaj judiciar faze (etape) 18965. Procedura de judecat a cererii de revizuire 193

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  7/27

  7

  66. Procedura de judecat a recursului. Soluii n recurs 19567. Procedura ofertei reale 19768. Propunerea i ncuviinarea probelor n procesul civil 19969. Prorogarea de competen 20270. Recunoaterea mijloc de prob 20471. Recursul noiune, obiect, subiecte, motive, termenul dedeclarare

  206

  72. Reprezentarea prilor n procesul civil 21073. Revizuirea noiune, caracteristici, obiect, subiecte 21474. Sarcina probei n procesul civil 21575. Strmutarea i delegarea pricinilor 21776. Suspendarea procesului civil 21977. Termenele procedurale. Noiune, clasificri, mod de calcul,caracterele termenului, sanciuni specifice, repunerea n termen

  224

  78. Titlurile executorii 22879. Tranzacia 230

  Bibliografie 232

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  8/27

  8

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  9/27

  9

  IINNTTRR OO DD UUCCEE RR EE

  n general se poate spune c procedura civil este tiina i arta care

  se ocup cu mijloacele tehnice i practice de punere n micare a drepturilorprivate ale indivizilor aparinnd unui stat organizat.

  Dreptul, privit ca sistem de norme ce reglementeaz raporturile ce seleag ntre indivizi fa de organizarea colectivitii creia i aparin, saunumai ntre ei n mod reciproc cu ocazia diferitelor activiti i manifestrinecesitate de trebuinele lor materiale i spirituale, se mparte n dou mari

  diviziuni1: dreptul substanial material i dreptul procesual.Dreptul substanial material conine normele de definire i

  reglementare a diferitelor raporturi juridice, hotrnd n principiu, n modabstract, teoretic i general, n ce const dreptul subiectiv, adic interesulocrotit de lege, pe seama unuia dintre partenerii raportului juridic i n ceconstau obligaiile ce cad n sarcina celuilalt partener.

  Dreptul procesual este de fapt a doua parte a fiecrui ramuri juridice

  i cuprinde normele ce instituie organele i reglementeaz modalitile deordin tehnic i practic ce au menirea de a aplica prevederile de principiuconinute de dreptul substanial material.

  Referitor la dreptul procesual civil, reinem c el reprezint

  ansamblul normelor juridice care reglementeazmodul de judecatde ctre

  instanele judectoreti a pricinilor privitoare la drepturi civile ori la

  interese legitime care se pot realiza numai pe calea justiiei, precum imodul de executare silit a hotrrilor judectoreti sau a altor titluri

  executorii2.

  Normele de drept procesual civil sunt acelea care disciplineazactivitatea judiciar i ele difer n mod esenial de obiectul normelor juridice ce aparin altor ramuri de drept. Specificitatea normelor procesual

  const n aceea c ele nu reglementeaz n mod direct relaiile sociale, ci nmod indirect i n scopul valorificrii celor dinti. Majoritatea normelor

  1 Laureniu Preuescu, Curs de procedur civil, Universitatea din Bucureti, Ed.Alexandru I. Botez, 1947, p. 3i urm.

  2 Viorel Mihai Ciobanu, Tratat teoretic i practic de procedur civil, Vol. I Teoriageneral, Editura Naional, Bucureti, 1997, p. 158.

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  10/27

  10

  procedurale au un caracter formal, tehnic, obiectiv i sunt destinate unuiscop precis: soluionarea litigiului dintre pri3.

  Obiectul dreptului procesual civil l formeaz raporturile juridice cese stabilesc ntre participanii procesuali, n cadrul activitii de examinare i

  soluionare a cauzelor civile. Raporturile procesual civile genereaz drepturin favoarea participanilor la activitatea judiciar, dar le impune i obligaiicorespunztoare4.

  n ceea ce privete obiectul de studiu al dreptului procesual civil,reinem c acesta vizeaz cercetarea normelor procesual civile. tiinadreptului procesual civil trebuie s contribuie la aplicarea corect a normelor

  procesuale. O funcie important a tiinei dreptului procesual civil este iaceea de a studia reglementrile n materie n concordan cu cerinele vieii

  sociale contemporane, spre a sesiza eventualele lacune i a formulapropuneri corespunztoare de legiferare. Misiunea tiinei dreptuluiprocesual civil este cu att mai important n etapa istoric pe care oparcurgem cu ct societatea romneasc reclam necesitatea adoptrii nregim de urgen a unui nou cod de procedur civil.

  Fcnd o parantez, amintim n acest context c lucrrile la noul codde procedur civil au nceput nc din anul 20065 iar la acest nceput de an2009, Parlamentul Romniei (constrns i de raportul negativ dat de Comisia

  European cu privire la reforma n justiie) sper c va fi adoptat pn celtrziu la sfritul lunii mai, 2009.

  Viitorul Cod de procedur civil are n vedere crearea n materia

  procesului civil a unui cadru legislativ modern care s rspund pe deplinimperativelor funcionrii unei justiii moderne, adaptate ateptrilor sociale,precum i necesitii creterii calitii acestui serviciu public.

  Totodat, viitorul Cod de procedur civil urmrete s rspundunor deziderate actuale, precum accesul justiiabililor la mijloace i formeprocedurale mai simple i accesibile i accelerarea procedurii, inclusiv n

  3 Ioan Le, Tratat de drept procesual civil, ediia a 4-a, Editura C.H. Beck, Bucureti,2008, p. 11.

  4

  Ioan Le, supra cit., p. 12.5 Comisia pentru elaborarea noului Cod de procedur civil a fost constituit prin Ordinulministrului justiiei nr. 829/C din 24 martie 2006, fiind alctuit din colaboratori externi -teoreticieni i practicieni n domeniul dreptului procesual-civil, precum i din reprezentani aiMinisterului Justiiei.

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  11/27

  11

  faza executrii silite.n egal msur, noile dispoziii procesuale civile urmresc s

  rspundi exigenelor de previzibilitate a procedurilor judiciare decurgnddin Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i alibertilor fundamentale i, implicit, din cele statuate n jurisprudenaC.E.D.O. Urmrind cu rigoare asigurarea premiselor pentru soluionareacorect n fond a cauzelor, n cadrul sistemului justiiei naionale, viitorulCod are n vedere eliminarea deficienelor care au condus, n multe cazuri, lahotrri ale C.E.D.O. de condamnare a Romniei, att pentru soluiijudectoreti principial greite, ct i pentru prejudicii cauzate de durata

  excesiv a procedurilor judiciare ori pentru lipsa de previzibilitate rezultatdin inconsecvena jurisprudenei naionale.

  Prin noul Cod urmeaz a fi restructurate substanial i dispoziiile nmateria executrii silite. Principala modificare const n faptul c se propuneca executarea s se fac, de regul, prin executori judectoreti, cu excepiacreanelor fiscale. Chiar i n privina lor, dac exist mai multe executri(din care unele conform Codului de procedura civil, iar altele conformCodului de procedur fiscal), acestea se vor conexa i se vor face deexecutorii judectoreti, astfel nct s se acorde prioritate dreptului comun.

  n materia procedurilor speciale sunt cuprinse proceduri care au

  reguli derogatorii fa de dreptul comun. Se reiau o serie de proceduriexistente (procedura divorului, ordonana preedinial, refacerea unor nscrisuri, oferta de plat i consemnaiunea) ns se introduc i proceduri

  noi precum: ordonana de plat, punerea sub interdicie, continuareajudecii, evacuarea i constatarea uzucapiunii6.O parte cu totul nou este cea care se refer la procesul civil

  internaional i cuprinde reguli care se aplic n cazul proceselor civile cuelement de extraneitate cnd nu exist tratate la care Romnia s fie partesau cnd nu se aplic dreptul comunitar european.

  n aceeai ordine de idei amintim c viitorul cod de procedur civilvizeazi gsirea unor remedii pentru eliminarea unei altedeficiene majore

  6 A se vedea discursul d-lui Viorel Mihai Ciobanu cu privire la noul Cod de procedurcivil, publicat n 2009 pe site-ul de specialitate www.juridice.ro Articolul Despre proiectulnoului Cod de procedur civil, cu participarea autorilor. Pe larg (http://www.juridice.ro/stiri-juridice/flux-stiri/dezbatere-cod-procedura-civila-pe-larg.html).

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  12/27

  12

  a sistemului judiciar romn, i anume existena unei practici neunitare,survenite i ca urmare a instabilitii i incoerenei legislative din ultimii ani.

  Dar, revenind la actualul Cod procesual civil romn n vigoaredin 1865 (republicat n 1948) i modificat succesiv n ultima perioad

  (ultima modificare fiind operat prin O.U.G. nr. 51/20087) dup care vor fianalizate i subiectele din cadrul acestei lucrri, precizm c el fost i ncva mai fi pentru cteva luni sau poate chiar un an (dac avem n vedere c oform final a viitorului Cod nc nu a fost adoptat) de o importancardinal pentru ntreg sistemul nostru judiciar8.

  Totodat n prezenta lucrare s-a inut cont i de alte norme cu caracter

  procedural cuprinse, spre exemplu, n Codul familiei i Codul civil (nspecial n materie de probaiune), Legea nr. 304/2004 privind organizarea

  judiciar, (republicat), Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,Codul muncii din anul 2003 (cu modificrile i completrile ulterioare) iLegea nr. 168/1999 privind soluionarea conflictelor de munc, noul Cod deprocedur fiscal etc.

  7

  Publicat n M. Of. nr. 327 din 25 aprilie 2008.8 Actualul Cod de procedur civil a fost elaborat dup modelul Legii genoveze din anul1819. Practic codul romn nu este altceva dect o reproducere aproape n bloc a Codului deprocedur civil a cantonului Geneva de la 1819 - N. Solomon, Spre o reform a proceduriicivile. Studiu comparat, Ed. Curierul Judiciar, Bucureti, 1930, p. 7.

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  13/27

  13

  SSuubbiieeccttuull nnrr.. 11AACCHHIIEESSAARREEAA

  Principiul disponibilitii9, ca principiu general al procedurii civile,

  prinde contur i prin intermediul achiesrii, definit ca fiind un act de

  dispoziie al prtului prin intermediul cruia acesta recunoatepreteniile solicitate n aciunea formulat de ctre reclamant. Fiind unact de dispoziie, pentru a face recunoaterea dreptului pretins de reclamant,prtul trebuie s dispun de capacitate de exerciiu deplin. n situaiile ncare prtul este o persoan cu capacitate de exerciiu restrns sau o

  persoan fr capacitate de exerciiu, acesta trebuie s ndeplineascprevederile legale referitoare la aceste situaii particulare.

  Achiesarea se prezint sub dou forme: achiesarea prtului lapreteniile reclamantului i achiesarea la hotrre a prii care a

  pierdut procesul.a. Achiesarea prtului la preteniile reclamantului poate fi

  produs fie n mod spontan, fie prin intermediul interogatoriului.n cazul achiesrii prtului la preteniile reclamantului voina

  prtului este suficient, nefiind necesar consimmntul reclamantului lamanifestarea acestui act unilateral de voin.

  Achiesarea prtului la preteniile reclamantului poate fi total sauparial.

  Achiesarea este total atunci cnd se recunosc n ntregime

  preteniile reclamantului. Achiesarea total se realizeaz numai pe calea uneimrturisiri pure i simple.

  Achiesarea parial intervine n cazul n care prtul recunoate,prin intermediul unei mrturisiri calificate sau a unei mrturisiri complexe,numai parial preteniile reclamantului, la cererea acestuia. n acest cazinstana va putea pronuna o hotrre parial n msura recunoaterii10,

  9 Cu privire la principiul disponibilitii, a se vedea: Mihaela Tbrc, Drept procesualcivil, vol. I, ediia a II-a revzuti adugit, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2008, p. 73-80.

  10

  Recunoaterea nu este supus vreunei condiii de form, astfel nct poate fi fcut n scris(prin ntmpinare, cerere reconvenional) sau verbal. Important este s aib valoarea uneimrturisiri - Mihaela Tbrc, Gheorghe Buta, Codul de procedur civil comentat i adnotatcu legislaie, jurispruden i doctrin, ediia a II-a revzut i adugit, Editura UniversulJuridic, Bucureti, 2008, p. 761.

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  14/27

  14

  hotrre care este executorie de drept conform art. 278 alin. 7 C. proc. civ.Hotrrea parial pronunat poate fi atacat separat, fiind supus

  recursului, avnd n vedere prevederile art. 273 C. proc. civ. caremenioneaz faptul c o hotrre care consfinete nvoiala prilor se d fr

  drept de apel11.b. Achiesarea la hotrre a prii care a pierdut procesul implic

  renunarea expres sau tacit la calea de atac a apelului ori a recursului oriretragerea apelului sau recursului declarat n cauz.

  Achiesarea expres la hotrrea pronunat se poate face oral ninstan, preedintele consemnnd ntr-un proces-verbal voina prii, prin

  nfiarea ulterioar a prtului n faa judectorului sau prin nscrisautentic. Achiesarea tacit rezult din executarea de bun-voie a hotrrii

  pronunate, existnd astfel o prezumie de renunare la atacarea hotrrii.Renunarea la calea de atac este irevocabili nu se mai poate reveni

  asupra ei12.Hotrrea care consfinete nvoiala prilor se d fr drept de apel13.

  SSuubbiieeccttuull nnrr.. 22..AACCTTEELLEE DDEE PPRROOCCEEDDUURR:: NNOOIIUUNNEE,, CCOONNDDIIIIIIDDEE VVAALLAABBIILLIITTAATTEE,, SSAANNCCIIUUNNII PPRROOCCEESSUUAALLEE

  Prin act de procedur se nelegeoriceact (operaiune juridic sau nscris) f cut pentru declan area procesului, n cursuli n cadrul

  procesului civil de c tre instan a judectoreasc, pri i ceilaliparticipani la proces, legat de activitatea procesual a acestora14.Actele de procedur sunt clasificate n literatura de specialitate dup

  mai multe criterii, marea diversitate a acestora fiind determinat practic denumrul mare de acte procedurale care, n nlnuirea lor, determin ntreagastructur a procesului civil. Astfel sunt: actele procedurale ale instanei,

  11 Pentru explicaii suplimentare, a se consulta: Mihaela Tbrc, Gheorghe Buta, Codul deprocedur civil comentat i adnotat cu legislaie, jurisprudeni doctrin, ediia a II-a, supracit., p. 762-799.

  12

  A se vedea, art. 283 C. proc. civ.13 A se vedea art. 270 coroborat cu art. 273 C. proc. civ.14 Codul de procedur civil n vigoare se refer, cel mai adesea, la operaiunile juridice sau

  manifestrile de voin ce se concretizeaz ntr-un act scris. A se vedea, Ioan Le, Tratat dedrept procesual civil, Editura All Beck, Bucureti, 2001, p. 243.

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  15/27

  15

  prilor, terelor persoane i organelor de executare silit; acte de procedurverbale i acte de procedur scrise; acte de procedur obligatorii i acte de

  procedur facultative; acte unilaterale, acte bilaterale i multilaterale; actejudiciare i acte extrajudiciare; acte de procedur specifice judecii n prim

  instan, acte specifice judecii n faa instanelor de control judiciar i actede executare silit etc.

  n ceea ce privete condiiile generale de valabilitate al actelor deprocedur civil, aceast determinare este extrem de complex tocmaidatorit caracterului variabil al acestora. O prezentare a condiiilor generalede validitate a actelor de procedur este necesar pentru o mai bun

  cunoatere a mecanismului actelor juridice ce intereseaz activitatea denfptuire a justiiei, determinare ce se refer att la condiiile de fond, cti la cerinele (condiiile) de formale actelor.

  Astfel, n mod tradiional literatura juridic de specialitate a apreciatc dou sunt condiiile generale de validitate a actelor de procedur civil:forma scrisi indicarea n chiar coninutul actului c cerinele legii au

  fost ndeplinite, actele de procedur se ntocmesc numai n limbaromn, chiar dac prile nu se exprim n limba romn.

  Existi dispoziii procedurale care se refer la unele cerine legale,ca de exemplu, cele care precizeaz c actele care se adreseaz instanelor

  judectoreti trebuie s mbrace forma scris.Forma scris a actelor de procedur reprezint o condiie de

  valabilitate a celor mai multe acte de procedur. Majoritatea actelor dispuse

  de ctre instanele de judecati de organele de executare trebuie ndepliniten form scris. De la aceast regul exist o importantexcepie n privinaactelor ce reprezint manifestri unilaterale sau bilaterale de voin aleprilor.

  O a doua condiie afirmat n literatura de specialitate o constituie,

  meniunea n act c cerinele legii au fost respectate. Aceasta nseamn cactul de procedur nu poate fi completat cu probe extrinseci, ci trebuie sfac dovada prin el nsui.

  Excepia de la aceast regul o reprezint principiul echipolenei

  sau al echivalenei. Potrivit acestui principiu, n cazurile anume prevzutede legiuitor, un act de procedur poate fi nlocuit printr-un alt act deprocedur care s produc acelai efect. Cazurile n care se aplic principiul

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  16/27

  16

  echipolenei sunt de strict interpretare, ele neputnd fi extinse prinanalogie15.

  De asemenea, se consider c actele de procedur care mbracforma scris trebuie redactate n limba romn. Aceast cerin are uncaracter general, ntruct i actele de procedur care se exprim prin viu graise realizeaz tot n limba romn. Dac una din pri nu cunoate limbaromn ea poate recurge la serviciile unui interpret.

  n afara condiiilor menionate exist i unele cerine care vizeaz

  timpul sau locul ntocmirii actelor de procedur. Astfel, actele deprocedur nu se pot ndeplini oricnd, ci numai n termenele prevzute de

  lege, iar n unele cazuri doar n anumite faze ale procesului civil. Deasemenea, actele de procedur se ndeplinesc, de regul, la sediul instanei i

  n cadrul unei edine publice.Actele de procedur trebuie s ndeplineasc, de asemenea, n

  anumite cazuri, i unele condiii particulare, care difer de la un act la altul,n funcie de obiectul sau finalitatea lui.

  Nerespectarea tuturor condiiilor generale sau particulare ale actelorde procedur atrage dup sine nulitatea acestora.

  SSuubbiieeccttuull nnrr.. 33AACCIIUUNNEEAA CCIIVVIILL.. CCLLAASSIIFFIICCAARREEAA

  AACCIIUUNNIILLOORR CCIIVVIILLEE

  1. Aciunea civil.Aciunea civil reprezint totalitatea mijloacelor procesuale prin

  care se poate realiza protecia judiciar a drepturilor subiective i asituaiilor juridice ocrotite de lege.

  Dreptul subiectiv civil nu se identific cu aciunea, dup cumaciunea i dreptul la aciune nu sunt noiuni similare. Aciunea constituie un

  instrument juridic de aducere a raportului conflictual n faa instanei, eaexist virtual n norma juridic, iar dreptul la aciune constituie o posibil

  opiune a uneia dintre prile raportului juridic existent. Elementul de

  legtur ntre dreptul subiectiv civil, recunoscut i ocrotit de lege, i aciune

  15 A se vedea: Mihaela Tbrc, op. cit., ediia 2008, p. 335-336.

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  17/27

  17

  este reprezentat de dreptul la aciune.

  Elementele aciunii civile. Orice aciune civil presupune existena atrei elemente: pri, obiecti cauz.

  Prilesunt titularul dreptului subiectiv nclcat sau contestat i celdespre care se pretinde c l-a mpiedicat pe titular n exerciiul normal aldreptului. Din momentul n care aciunea civil este declanat, acestepersoane dobndesc calitatea de pri n proces i vor avea o denumirespecific n funcie de mijlocul procesual din coninutul aciunii care a fostfolosit.

  Pri n procesul civil sunt persoanele ntre care exist raportul juridic

  dedus judecii i nu reprezentanii lor, legali sau convenionali, care staufizic n proces. Se poate spune aadar c prile stau juridic n proces pentru

  c lor le va fi opozabil hotrrea pronunat, iar nu reprezentanilor lor.De asemenea, au calitatea de parte i persoanele sau organele crora,

  dei nu fac parte din raportul juridic conflictual, legiuitorul le-a recunoscutcalitate procesual activ (de exemplu, autoritatea tutelar, procurorul).

  Avnd n vedere definiia dat aciunii civile, nseamn c obiectulsu este protecia unui drept sau a unor interese pentru realizarea croracalea justiiei este obligatorie.

  n momentul n care se recurge la aciune, practic, la unul din

  elementele sale, obiectul aciunii civile se individualizeaz n funcie deelementul procesual folosit.

  Exemple:

  obiectul cererii de chemare n judecat este pretenia concret areclamantului, ceea ce solicit prin cerere: executarea saurezilierea ori rezoluiunea unui contract; plata unei sume de bani;predarea unui bun etc. Obiectul cererii de chemare n judecateste important pentru determinarea competenei, a admisibilitiiunor mijloace de prob, fixarea taxei judiciare de timbru i a

  timbrului judiciar, iar instana este legat de obiect n sensul c nupoate acorda mai mult, mai puin sau altceva dect s-a cerut;

  excepiile procesuale au ca obiect nclcarea unor norme deorganizare judiciar, de competen sau de procedur propriu-zis(excepiile de procedur) sau lipsuri privitoare la exerciiuldreptului la aciune (excepiile de fond);

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  18/27

  18

  cile de atac au ca obiect schimbarea, anularea, modificarea saucasarea hotrrilor judectoreti atacate.

  Cauza aciunii civile este scopul urmrit de acela care apeleaz laaciune, fie pentru a pretinde, fie pentru a se apra.

  Deosebit de important este distincia dintre cauza aciunii i cauzacererii de chemare n judecat, aceasta din urm fiind temeiul juridic alcererii, fundamentul raportului litigios.

  2. Clasificarea aciunilor civilen doctrin, aciunile sunt clasificate, dup urmtoarele criterii:

  scopul material urmrit de reclamant, natura dreptului ce se valorificprin aciune i calea procedural aleas de parte pentru a obine

  protecia juridic a dreptului.a. n funcie de scopul material urmrit de reclamant se disting:

  ac

  iuni n realizarea dreptului, aciuni n constatare i ac

  iuni n

  constituire de drepturi.Aciunile n realizarea dreptului (numite i n condamnare, n

  adjudecare sau n executare), reglementate de art. 109 alin. 1 C. proc. civ.,sunt acelea prin care reclamantul, ce se pretinde titularul unui drept, solicitinstanei s l oblige pe prt s-i respecte dreptul, iar dac acest lucru nu

  mai este posibil, s l oblige la despgubiri pentru prejudiciul suferit.Specific acestor aciuni este faptul c hotrrea prin care instana sepronun asupra lor este susceptibil de executare silit, constituind titlu

  executoriu. Exemple: aciunea n revendicare, aciunea prin care se solicitrestituirea unui bun sau plata unei sume de bani, aciunea prin care sesolicit executarea ori anularea sau constatarea nulitii unui contract etc;

  Aciunile n constatare(numite i aciuni n recunoaterea dreptuluisau n confirmare, sunt reglementate de art. 11 C. proc. civ,.), sunt aceleaprin care reclamantul solicit instanei s constate existena unui drept al su

  mpotriva prtuluisau inexistena unui drept al prtului mpotriva sa, frca instana s condamne la executarea unei prestaii.

  Aciunea n constatare nu poate fi exercitat dac se poate cere

  realizarea dreptului. Aadar, aciunea n constatare are un caracter subsidiar

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  19/27

  19

  fa de aciunea n realizare i va fi respins ca inadmisibil dac parteapoate s cear realizarea dreptului a crui constatare o solicit16.

  Aciunile n constituire de drepturi(numite i n transformare) suntacele aciuni prin care reclamantul solicit aplicarea legii la anumite fapte pe

  care le invoc, n scopul de a crea o situaie juridic nou ntre pri. Altfelspus, sunt acele aciuni prin care se urmrete schimbarea sau desfiinareaunor raporturi juridice vechi i crearea unor raporturi juridice noi ntrepri17. Exemple: aciunea de divor, aciunea pentru ncuviinarea saudesfacerea adopiei etc.

  b. n funcie de natura dreptului care se valorific prin aciune,aciunile sunt: patrimoniale; nepatrimoniale (aciunea de divor, aciuneapentru anularea cstoriei, aciunea prin care se solicit ncuviinarea,

  desfacerea sau declararea nulitii adopiei, aciunea de stabilire a paternitiietc.

  La rndul lor, aciunile patrimoniale sunt reale (mobiliare sauimobiliare),personalei mixte.

  Aciunile reale sunt acelea prin care se urmrete valorificarea unuidrept real (de ex. aciunea n revendicare).

  Aciunile personale sunt acelea prin care se valorific un drept personal, decrean. Aciunile personale se subclasific n: aciuni personale mobiliare,

  dac dreptul de crean are ca obiect un bun mobil i aciuni personale

  imobiliare, dac dreptul de crean are ca obiect un imobil.Aciunile mixte sunt acelea prin care se valorific n acelai timp un

  drept real i un drept de crean care au aceeai cauz, izvorsc din acelaiact juridic, sau se gsesc ntr-un raport de conexitate.n doctrin sunt reinute dou categorii de aciuni mixte: aciunile care urmresc executarea unui act juridic ce a creat sau

  transmis un drept real asupra unui bun individual determinat,dnd natere totodati unor obligaii personale18;

  16 Cererea se va respinge ca inadmisibil dac se solicit constatarea unei situaii de fapt. A

  se vedea, Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi, Drept Procesual Civil. Curs selectiv. Testegril, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2005, p. 16.17 Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi, supra cit., p. 17.18 Cnd cumprtorul acioneaz att n calitate de proprietar ct i n calitate de creditor, iar

  aceste drepturi izvorsc din acelai act juridic aciunea va fi calificat drept o aciune mixt.

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  20/27

  20

  aciunile n anularea, rezoluiunea, rezilierea (revocarea donaiei)unui act juridic prin care s-a constituit sau transmis un drept

  real19.c. n funcie de calea procedural aleas de parte pentru

  valorificarea dreptului su, aciunile se mpart n principale, accesorii iincidentale.

  Aciunea principal este aceea prin care se declaneaz procedurajudiciar.

  Aciunea accesorie este aceea a crei rezolvare depinde de soluiadat aciunii (cererii) principale. De ex., ntr-o aciune de divor, captul de

  cerere principal (aciunea principal) este desfacerea cstoriei, iar toatecelelalte cereri care ar putea fi formulate cu privire la nume, ncredinarea

  copiilor minori i stabilirea pensiei de ntreinere cuvenit acestora,atribuirea locuinei etc., sunt cereri (aciuni) accesorii20.

  Aciunile incidentale sunt acelea care pot avea o existen de sine-stttoare, deci pot fi formulate ca aciuni principale, dar ele sunt formulaten cadrul unui proces deja pornit. Au acest caracter cererea reconvenional,cererea de intervenie voluntar, cererea de intervenie forat.

  SSuubbiieeccttuull nnrr.. 44AACCIIUUNNEEAA NN CCOONNSSTTAATTAARREE.. DDEEFFIINNIIIIEE,, RREEGGLLEEMMEENNTTAARREE,,

  CCOONNDDIIIIII DDEE AADDMMIISSIIBBIILLIITTAATTEE

  n funcie de scopul material urmrit de reclamant n procesul civil,se disting: aciuni n realizarea dreptului, aciuni n constatare21 iaciuni n constituire de drepturi.

  Aciunile n constatare (numite i aciuni n recunoaterea dreptuluisau n confirmare) sunt acelea prin care reclamantul solicit instanei sconstate existena unui drept al su mpotriva prtuluisau inexistena unui

  19 n cazul n care cumprtorul solicit rezoluiunea vnzrii imobiliare, sau dac se cererezoluiunea contractului de vnzare-cumprare a unui bun mobil, se poate vorbi n aceste doucazuri de existena unor aciuni mixte.

  20

  n cazul unui proces de divor, instana este obligat s se pronune, chiar n lipsa uneicereri a prilor, asupra ncredinrii copiilor minori i asupra numelui pe care fotii soi l vorpurta dup pronunarea hotrrii de divor.

  21 Aciunea n constatare se judec dup regulile unei aciuni contencioase, avnd n vederefaptul c n aceasta exist totui un conflict de interese i pretenii n opoziie.

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  21/27

  21

  drept al prtului mpotriva sa, fr ca instana s condamne la executareaunei prestaii.

  Baza legal este dat de prevederile art. 111 din Codul de procedurcivil potrivit cruia: Partea care are interes poate s fac cerere pentruconstatarea existenei sau neexistenei unui drept. Cererea nu poate fi

  primitdacpartea poate cere realizarea dreptului22

  .

  Aciunea n constatare prezint urmtoarele particulariti: pe calea acestei aciuni se poate cere numai constatarea existenei

  sau neexistenei unui drept nu i a unui fapt.

  Dac s-ar cere constatarea unei situaii de fapt aciunea trebuierespins ca inadmisibil, constatarea unei situaii de fapt putnd fi fcut ncadrul procedurii speciale a asigurrii dovezilor;

  de vreme ce prin aciune se solicit doar s se constate existenasau neexistena unui drept, hotrrea pronunat ntr-o aciune nconstatare nu constituie titlu executoriu i nu poate fi pus nexecutare silit;

  C. proc. civ. prevede c aciunea n constatare nu poate fiexercitat dac se poate cere realizarea dreptului.

  Prin urmare, aciunea n constatare are un caracter subsidiar fadeaciunea n realizare i va fi respins ca inadmisibil dac partea poate s

  cear realizarea dreptului a crui constatare o solicit.

  SSuubbiieeccttuull nnrr.. 55..

  AACCIIUUNNIILLEE PPEETTIITTOORRIIIIII PPOOSSEESSOORRIIII((AASSEEMMNNRRIIII DDEEOOSSEEBBIIRRII))

  n funcie de obiectul proteciei judiciare, aciunile civile imobiliaresunt mprite n aciuni petitoriii aciuni posesorii.

  Aciunile petitorii sunt acele aciuni prin intermediul crorareclamantul urmrete valorificarea unui drept real asupra bunului (prin

  22 Dac reclamantul nu se refer la un drept determinat sau determinabil, ci solicit s se

  constate c nu are nici un fel de datorie ctre pri, aciunea este inadmisibil TribunalulJudeean Cluj, decizia civil nr. 12/1983, n RRD nr. 6/1983. Pentru mai multe extrase dinpractica judiciar, a se vedea: Mihaela Tbrc, Gheorghe Buta, Codul de procedur civilcomentat i adnotat cu legislaie, jurispruden i doctrin, Editura Universul Juridic,Bucureti, 2007, p. 387 i urm.

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  22/27

  22

  aciunile petitorii se apr dreptul de proprietate sau un alt drept real). Suntaciuni petitorii: aciunea n revendicare, aciunea n prestaie tabular,

  aciunea n grniuire, aciunea negatorie, aciunea confesorie.n ceea ce privete aciunile posesorii, dimpotriv, acestea au ca

  obiect doar ocrotirea posesiei ca simpl stare de fapt, fr a se pune ndiscuie existena unui drept real asupra imobilului respectiv. Aciunileposesorii sunt ntotdeauna aciuni imobiliare23.

  Ambele aciuni sunt reale. Prin aciunile reale se urmretevalorificarea unui drept real sau aprarea posesiei unui bun. Altfel spus,aciunea real poate fi ndreptat nu numai mpotriva anumite persoane, ci

  mpotriva oricrei persoane n minile creia s-ar afla bunul. ntr-oformulare sugestiv, aciunea real, nu urmrete persoana ci bunul.

  Aciunile reale se divid n aciuni petitorii i aciuni posesorii, dup cumurmresc aprarea dreptului de proprietate ori a altui drept real principal,respectiv aprarea posesiei ca stare de fapt ce produce efecte juridice.

  Aciunile posesorii sunt aciuni reale nu pentru c apr uneoriindirect drepturile reale (proprietatea, uzufructul, uzul, abitaia i n anumitelimite servituile), din moment ce nu se pun n discuie asemenea drepturireale n cadrul procesului posesoriu, ci pentru c pot fi introduse mpotrivaoricrei persoane care, prin faptele sale, tulbur exercitarea panic a

  posesiei sau deposedeaz posesorul de bunul su. Aciunea posesorie este ocerere real ntruct ea urmrete bunul iar nu persoana, atta vreme ct eapoate fi introdusi mpotriva adevratului proprietar.

  Aciunea posesorie apr n mod indirect dreptul real principal alcrui titular este posesorul, desigur n situaia n care posesia ca stare de faptcorespunde unei stri de drept.

  Aadar, reinem c aciunea posesorie este o aciune real imobiliarprin care posesorul urmrete aprarea posesiunii sale ca o stare" de fapt mpotriva oricrei tulburri, meninerea acestei stri ori redobndirea ei n

  eventualitatea c a fost pierdut. Caracteristic aciunii posesorii estemprejurarea c prin ea este aprat starea de fapt a posesiei, fr a se pune

  23

  Aciunile posesorii sunt clasificate n aciuni posesorii n complngere i aciuniposesorii n reintegrare. n cazul aciunilor posesorii n reintegrare reclamantul trebuie s facdovada faptului c deposedarea s-a produs prin violen, violen care poate mbrca att oform material ct i o form moral. A se vedea: Ioan Le, Tratat de drept procesual civil,supra cit., p. 789.

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  23/27

  23

  n discuie dreptul asupra lucrului.Aciunile petitorii ca aciuni reale servesc la aprarea dreptului de

  proprietate sau a altui drept real principal prin obinerea recunoateriireclamantului ca titular al acestui drept. Redobndirea posesiei bunului

  asupra cruia poarta dreptul real este doar un efect accesoriu al admiteriiaciunii petitorii.

  Trebuie s reinem c posesorul va fi interesat s exercite aciuneaposesorie a crei admisibilitate este condiionat doar de dovedirea unorsituaii de fapt, spre deosebire de aciunea petitorie care presupune probadreptului real principal. Cu toate acestea, mprejurarea c prin aciunea

  posesorie se apr indirect nsui dreptul real nu este de natur a schimbacalificarea acesteia, n sensul c cererea nu dobndete un caracter petitoriu.

  Distincia ntre cele dou categorii vizeaz numai aciunileimobiliare, deoarece, n dreptul nostru, n cazul bunurilor mobile posesiuneaeste asimilat cu un veritabil titlu de proprietate. n concluzie, posesiuneabunurilor mobile nu mai justific ocrotirea lor pe calea procedural aaciunilor posesorii.

  Aadar, concepia dominant, n doctrin, este aceea c aciunileposesorii sunt aciuni reale imobiliare, ntruct spre deosebire de aciunilepetitorii care pot fi att imobiliare ct i mobiliare, dup caz, majoritatea

  autorilor calific aciunea posesorie ca fiind o cerere exclusiv imobiliar ntruct n materie mobiliar posesia de bun credin valoreaz titlu deproprietate i astfel mobilele pot fi ocrotite numai pe calea petitorie a

  aciunii n revendicare. Cu alte cuvinte, aciunea posesorie poate fi exercitatdoar pentru aprarea posesiei imobilelor.Hotrrile judectoreti produc efecte diferite n cadrul aciunilor

  petitorii i posesorii. Astfel, hotrrea pronunat n petitoriu se bucur deautoritate de lucru judecat, pe cnd hotrrea judectoreasc pronunat nposesoriu nu are autoritate de lucru judecat asupra petitoriului.

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  24/27

  24

  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIEE SSEELLEECCTTIIVV

  Brsan C., Drept civil. Drepturile reale principale, ediia a III-a,revzuti adugit, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008;

  Beleiu Gh., Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiecteledreptului civil, ediia a XI-a, revzuti adugit de Marian Nicolae iPetric Truc, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2007;

  Boroi G., Drept civil. Partea general. Persoanele, ediia a III-a,revzuti adugit, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008;

  Boroi G., Codul de ProcedurCivilComentati Adnotat, Editura AllBeck, Bucureti, 2001;

  Boroi G., Rdescu D., Codul de procedurcivilcomentati adnotat,Editura All, Bucureti, 1995.

  Cdere V., Tratat de procedur civil, Tipografiile Unite, Bucureti,1934;

  Ciobanu V. M., Tratat teoretic i practic de procedur civil, Vol. I-II, Editura Naional, Bucureti, 1997;

  Ciobanu V. M., Modificrile aduse Codului de procedur civil nmateria cilor de atac prin Legea nr. 59/1993 (II), n Revista Dreptulnr. 3/1994.

  Ciobanu V. M., Consideraii generale cu privire la cile de atacdevolutive n legislaia procesualcivil, A.U.B., 1977;

  Ciobanu V. M., Boroi G., Drept procesual civil. Curs selectiv. Testegril, Editura All Beck, ediia a II-a, revzuti adugit, 2003;

  Ciobanu V. M., Boroi G., Nicolae M., Modificrile aduse Codului deprocedur civil prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr.

  138/2000, II, n Revista Dreptul nr. 2/2001;

  Cotuiu A., Florea D., Manualul grefierului. Noiuni de drept procesualcivil, ediia 2, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2006.

  Deak Fr., Tratat de drept civil. Contracte speciale, ediia a IV-aactualizat de Lucian Mihai i Romeo Popescu, Editura Universul

  Juridic, Bucureti, 2007 Deleanu I., Aderarea la apel n procesul civil, n Revista Dreptul nr.

  2/2001;

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  25/27

  25

  Deleanu I., Tratat de procedurcivil, Editura Servo-Sat, 2000; Diamant B., Mecanismul de aplicare a prevederilor art. 297 alin. 1 din

  Codul de procedurcivil. Dacinstana de apel pronununa sau dou

  hotrri i exercitarea recursului, n Revista Dreptul nr. 9/2003; Enescu M., Aplicarea principiului non reformatio in pejus n

  procesul civil,n Revista Studii i Cercetri Juridice nr. 3/1965; Filipescu I.P., Drept civil. Teoria general a obligaiilor, Editura

  universul Juridic, Bucureti, 2007. Herovanu E., Curs de procedurcivil, Bucureti, 1929; Herovanu E., Principiile procedurii judiciare, Vol. I, Institutul de

  Arte Grafice, Lupta, Bucureti, 1932; Le I, Tratat de drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureti,

  2008.

  Le I., Tratat de drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureti,2001;

  Le I., Consideraii privitoare la modificarea i completarea Coduluide procedurcivil,n Revista Juridica nr. 9/2000;

  Mgureanu Fl., Drept procesual civil, Ediia a VII-a, Editura AllBeck, Bucureti, 2004;

  Negru V., Radu D., Drept procesual civil, Editura Didactic iPedagogic, Bucureti, 1972;

  Ptulea V., Reflecii n legtur cu regimul juridic al cilor de atac nmateria contraveniilor i consecinele stabilirii impozitului de ctre

  organul de control financiar, cu ocazia constatrii contraveniilor naceast materie, sub aspectul exercitrii cilor de atac, n RevistaDreptul nr. 4/1996;

  Prvu L.N., Prile n procesul civil, Editura All Beck, Bucureti,2002;

  Perju P., Probleme de drept civil i procesual-civil din practica secieicivile a Curii Supreme de Justiie, n Revista Dreptul nr. 5/2003;

  Preuescu Laureniu, Curs de procedur civil, Universitatea dinBucureti, Ed. Alexandru I. Botez, 1947;

  Stoenescu I., Zilberstein S., Drept procesual civil. Teoria general,Editura Didactici Pedagogic, Bucureti, 1977;

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  26/27

  26

  Stoenescu I., Corelaia ntre aciune i cile de atac i ntre unele dincile de atac n procesul civil, Tipografia Universitii Bucureti, nr.

  1/1972; Stoenescu I., Corelaia dintre cile de atac n procesul civil n lumina

  legislaiei n vigoare i n perspectiva viitoarei reglementri n materie,

  n Revista Romn de Drept nr. 8/1972; Stoenescu I., Porumb Gh., Drept procesual civil romn, Editura

  Didactici Pedagogic, Bucureti, 1966; Stoenescu I., Zilberstein S., Drept procesual civil. Cile de atac i

  procedurile speciale, Editura Didactici pedagogic, Bucureti, 1981;

  Tbrc Mihaela, Drept procesual civil, Vol. I-II, Editura Global Lex,Bucureti, 2004;

  Tbrc Mihaela, Drept procesual civil, Vol. I-II, Editura UniversulJuridic, Bucureti, 2005;

  Tbrc Mihaela, Drept procesual civil, Vol. I-II, Editura UniversulJuridic, Bucureti, 2008.

  Tbrc Mihaela, Excepiile procesuale n procesul civil, EdituraRosetti, Bucureti, 2001 (ediia I); Editura Universul Juridic, Bucureti,

  2006 (ediia a II-a); Tbrc Mihaela, Codul de procedur civil comentati adnotat cu

  legislaie, jurisprudeni doctrin, Editura Rosetti, 2004;

  Tbrc Mihaela, Buta Gh., Codul de procedur civil comentat iadnotat cu legislaie, jurispruden i doctrin, Editura Universul

  Juridic, Bucureti, 2007; Tbrc Mihaela, Buta Gh., Codul de procedur civil comentat i

  adnotat cu legislaie, jurispruden i doctrin, Editura Universul

  Juridic, Bucureti, 2008; Vasilescu P., Tratat teoretic i practic de procedur civil, Vol. I, ,

  Bucureti, 1943;

  Velescu Al., Cu privire la o problem ivit n procedura judiciar nmaterie de contestaie n anulare, n Revista Legalitatea Popular, nr.11/1960;

  Zilberstein S., Ciobanu V.M., Tratat de executare silit, EdituraLumina Lex, Bucureti, 2001;

 • 8/6/2019 Demo Procedura Civila

  27/27

  27

  Zilberstein S., Ciobanu V.M., Corelaia dintre recurs i cileextraordinare de atac, n Revista de Studii i Cercetri Juridice nr.

  1/1985; Zilberstein S., Florescu D., Aprarea legalitii socialiste n procesul

  civil romn prin mijlocirea controlului judiciar, Analele UniversitiiBucureti, nr. 2/1969;

  *** Codul civil i Codul de procedur civil, actualizate. *** Codul de procedur civil ad litteram, ediie ngrijit de Mihaela

  Tbrc, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2008. *** Legea 459/2006, pentru modificarea i completarea Codului de

  procedur civil; *** O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar n materie civil

  care a abrogat art. 74-81 din C. proc. civ.