BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE...

68
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE POLİMER MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI (%30 İNGİLİZCE) BAŞVURUSU Temmuz 2013

Transcript of BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE...

Page 1: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİF VE POLİMER MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

DOKTORA PROGRAMI (%30 İNGİLİZCE)

BAŞVURUSU

Temmuz 2013

Page 2: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

1

İçindekiler Sayfa

1- Programın Adı 2

2- Programın Açılma Gerekçesi 2

3- Mevcut Doktora Programları ve Önerilen Programla İşbirliği Olanakları 3

4- Önerilen Doktora Programına Öğrenci Talebi ile İlgili Tahmini Bilgiler 3

5- Önerilen Doktora Programı ile İlgili Olarak Yurtdışı Örnekler 3

6- Önerilen Doktora Programının Kapsamı ve İçerdiği Bilim Dalları 4

7- Önerilen Doktora Programa Öğrenci Kabul Koşulları 4

8- Doktora Programı Ders Listeleri 6

9- Önerilen Doktora Programında Görev Alacak Öğretim Üyeleri 13

10- Önerilen Doktora Programında Görev Alacak Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri 15

11- Yardımcı Personel 15

12- Önerilen Doktora Programı İçin Mevcut Laboratuvarların ve Cihazların Listesi 15

13- Eğitim-Öğretim ve Araştırma için Mevcut Bilgisayar ve Ekipmanları 16

14- Lisansüstü Öğrencileri için Mevcut Bilgisayar İmkânları 16

15- Önerilen Programla ilgili Olarak Üniversitemiz Kütüphanesinde Bulunan Sürekli

Yayınlar ve Elektronik Veri Tabanları

17

16- Önerilen Doktora Programın İnterdisipliner Niteliği 17

Prof. Dr. Şule ALTUN’un Özgeçmişi 19

Doç.Dr. Kenan YILDIRIM’ın Özgeçmişi 25

Doç Dr. Nalan AKGÜN’ün Özgeçmişi 31

Yrd.Doç.Dr. Hasan Basri KOÇER’in Özgeçmişi 45

Yrd.Doç.Dr. Ayşe BEDELOĞLU’nun Özgeçmişi 52

Yrd.Doç.Dr. İdris ÇERKEZ’in Özgeçmişi 60

Yrd.Doç.Dr. Ayşe BEDELOĞLU’nun ÜDS sonuç belgesi 65

Yrd.Doç.Dr. Hasan Basri KOÇER’in doktora diplaması 66

Yrd.Doç.Dr. İdris ÇERKEZ’in doktora diploması 67

Page 3: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

2

1- Programın Adı

Lif ve Polimer Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı

2- Programın Açılma Gerekçesi

Lif ve Polimer Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa Teknik Üniversitesi Doğa

Bilimleri Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini

sürdürmektedir. Doktora programı % 30 İngilizce % 70 Türkçe olarak yapılacaktır.

Doktora programının amacı Lif ve Polimer, Polimer ve Tekstil Mühendislikleri

alanlarında öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış

açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora programı ileri bilgi ve beceri düzeyine sahip, özgün düşünebilen, kendi kendine

yetebilme ve karşılaştığı teknik problemlere çözüm üretebilme kabiliyeti yüksek, uzman

araştırmacı mühendisler yetiştirerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının ileri teknoloji ürünler

üretebilme becerilerinin kazanmasında gereksinim duyulan araştırmacı ihtiyacını karşılamayı

ve sanayinin problemlerine çözüm bulacak araştırmalar yapmayı hedef almaktadır. Doktora

çalışması sonucunda hazırlanacak tez ile, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem

geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az biri

gerçekleştirilmiş olacaktır ki bu kazanımlar sentetik iplik, sentetik ve doğal ipliklerden örme

ve dokuma kumaş, oto yan saniyelerinde plastik malzeme ve çeşitli kimyasal ve polimerik

malzeme üretimini yapan firmalrın rekabet gücüne artırackatır. Ayrıca bilimsel makale yazımı

ve dünyadaki bilimsel yayınlardan yararlanma teknikleride öğretilerek öğrencilerimiz, çağdaş,

çalışkan ve araştırmacı birer Lif ve Polimer doktoru olarak mezun edilecektir.

Bursa ve çevresinde, sentetik iplik, sentetik ve doğal ipliklerden örme ve dokuma

kumaş, oto yan saniyelerinde plastik malzeme ve çeşitli kimyasal ve polimerik malzeme

üretimini yapan gelişmiş sanayi altyapısının bulunması sayesinde, Lif ve Polimer

Mühendisliği için çok zengin uygulama, araştırma ve istihdam alanı bulunmaktadır.

Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme, sünger, polimerik kompozit malzeme

üretim yapan fabrikalar ile bunlara çeşitli kimyasallar, katkı maddeleri, makine parçaları ve

teknik destek sağlayan işletmelerin çok büyük kısmı Marmara bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bu

nedenle,tekstil, lif ve polimer alanında faaliyet gösteren sektörün ihtiyaçlarına cevap

verebilecek, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek ve uluslararası platfromda tekstil ve

polimer mühendisliğine katkı yapacak bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapacak nitelikli

doktoralı lif ve polimer Mühendisine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Page 4: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

3

Doktora programımızın bir diğer amacı da, öğrencilerimizin yurt içi ve dışında

mesleğini onurlu bir şekilde temsil etmelerini ve bu mesleğin ilkelerini en doğru şekilde

uygulamalarını sağlamak amacıyla, onların kamu ve özel sektördeki görevlerinde daha

başarılı olmalarını sağlamaktır. Doktora programına gelecek öğrencilerin sektöre ait dünya

görüşünü kavrayabilmek ve ileri götürebilmek için uygulanması planlanan %30 İngilizce

Doktora Programının faydalı olacağına inanılmaktadır.

3- Mevcut Doktora Programları ve Önerilen Programla İşbirliği Olanakları

Fen Bilimleri Enstitüsü

1. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Açılacak olan %30 İngilizce doktora programı ile doktora programı olan bölüme

destek verilmesi ve işbirliği yapılması mümkündür.

Açılması önerilen Doktora Programı, Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik

Fakültesi’nde mevcut Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya

Mühendisliği ve Kimya Bölümleri ve Orman Fakültesinde mevcut Orman Endüstri

Mühendisliği ile işbirliği içerisinde olacaktır.

4- Önerilen Doktora Programına Öğrenci Talebi ile İlgili Tahmini Bilgiler

Tablo 1. Doktora programına başlayacak tahmini öğrenci sayıları (Ek-1)

Programa Başlayacak Öğrenci Sayıları Toplam Öğrenci

Sayısı Güz İlkbahar

1. Yıl 3 3 6

2. Yıl 3 3 6

3. Yıl 5 5 10

4. Yıl 7 7 14

Genel Toplam 36

5- Önerilen Doktora Programı ile İlgili Olarak Yurtdışı Örnekler

1-Auburn University, A.B.D. – Polimer ve Lif Mühendisliği Bölümü

Page 5: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

4

http://www.eng.auburn.edu/pfen/

2-Cornell University, A.B.D. – Lif Bilimi ve Giysi Tasarımı Bölümü

http://www.human.cornell.edu/fsad/

3-North Carolina State University, A.B.D. – Tekstil Mühendisliği, Kimya ve Bilim Bölümü

http://www.tx.ncsu.edu/tecs/

4-University of Bielsko-Biala, Polonya – Tekstil Mühendisliği ve Polimerik Malzemeler Ens.

http://www.ath.bielsko.pl/english/dokumenty/NOMIS.pdf

5-KTH Royal Institute of Technology, İsveç – Lif ve Polimer Teknolojisi Bölümü

http://www.kth.se/en/che/departments/fpt/institutionen-for-fiber-och-polymerteknologi-1.19529

6-Hanyang University, Güney Kore - Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü

http://www.hanyang.ac.kr/code_html/H2GA/000002/cms/cDepartmentTeachingStaff_H2GAOB.html

7-Kyung Hee Univertsity, Güney Kore – İleri Polimer ve Lif Malzemeleri Bölümü

http://eng.khu.edu/sub.php?gubun=adf

8-Inha University, Güney Kore – İleri Lif Mühendisliği Bölümü

http://site.inha.ac.kr/xelpa/users/engineer/61_10.jsp

6- Önerilen Doktora Programının Kapsamı ve İçerdiği Bilim Dalları

Açılması planlanan %30 İngilizce lisansüstü program ile gerek ülkemiz gerekse

şehrimiz açısından hem kültürel hem de bilimsel alanlardaki bilgi birikimlerini paylaşmak,

tekstil sektörü, sentetik iplik üreticileri, oto yan sanayi, plastik malzeme üreticileri ile iş

birliğinin pekiştirilmesi ve diğer üniversite ve araştırma kurumlarının polimer ve tekstil ile

ilgili birimleriyle ortak çalışmalar yürütülmesi programın kapsamı içerisindedir. Bu program

tekstil, lif, kimya, malzeme, polimer, plastik endüstrilerine ait bilim dallarını kapsamaktadır.

7- Önerilen doktora Programa Öğrenci Kabul Koşulları

Açılması önerilen Doktora programına başvuracak adaylar, Mühendislik

Fakültelerinin Tekstil, Polimer, Lif ve Polimer, Kimya bölümlerinden herhangi birinden lisans

veya yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır.

7.1. Başvuruda istenen belgeler

Doktora programına başvuracak öğrenci adayları Bursa Teknik Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gerekir.

Öğrenci aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili enstitülerin belirledikleri takvim

çerçevesinde başvurularını yapacaklardır.

Page 6: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

5

a) Dilekçe: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından online olarak temin edilecektir.

b) Mezuniyet belgesi: yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Lisans

diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk

koşuluna bağlıdır (aslı ve fotokopisi).

c) İzin belgesi: 657 sayılı kanuna tabi kadrolarda görevli personelin bağlı oldukları

kurum amirinden alınacak Doktora yapmasında sakınca olmadığına ve lisansüstü

derslerinin takip ettiği günler resmi izinli sayılacağına dair belge.

d) Fotoğraf: İki (2) adet vesikalık güncel fotoğraf

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi

f) Transkript: Dersler ve notların dökümü ile mezuniyet başarı notunu gösteren

onaylı belge (aslı ve fotokopisi)

g) ALES, GRE ve GMAT sınav sonuç belgelerinden birisi

h) Yabancı dil sınav sonuç belgesi

i) YÖK denklik belgesi: Yurtdışı mezunları için

7.2. Öğrenci kabulü ve değerlendirme

(1) Doktora programına öğrneci kabulü; yüksek lisans veya lisans (lisans derecesi ile

doktoraya başvuranlar için) başarı düzeyi, yabancı dil, yazılı sınav, mülakat ve ALES

sonuçları değerlendirilerek yapılır. ALES’te alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan

programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar

aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES’te alınan puanın %50’si,

yabancı dil notunun %15’i, lisans (lisans derecesi ile doktoraya başvuranlar için) veya yüksek

lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %15’i, mülakatta alınan notun

%10’u ve yazılı sınav notunun %10’unun toplamından oluşur.

(2) Doktora programına başvurabilmek için adayın yüksek lisans mezuniyet notunun,

100’lük sistemde en az 60 ve üstü olması gerekir. Lisans derecesi ile doktoraya

başvurabilmek için adayın lisans notunun 100’lük sistemde en az 70 ve üstü olması gerekir

4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarında YÖK’ün dönüşüm tablosu

kullanılır.

(2) Doktora programına hem lisans hemde yüksek lisans derecesi ile başvurabilmek

için adayın, ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 70 standart puan almış

olması gerekir. Uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE)/Graduate

Management Admission Test (GMAT) puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların

başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen denklikler esas alınır.

Page 7: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

6

Üniversitelerarası Kurulca belirlenenler dışında, bir doktora programına hangi lisans

programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili enstitünün önerisi üzerine Senato

tarafından belirlenir.

(3) Bir adayın genel başarı notu sıralamasında yer alabilmesi için, genel başarı

notunun en az 60 olması gerekir. Genel başarı notu eşit olanlarda, lisans ve yüksek lisans not

ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

(4) Doktora program için başvuran adaylardan, başvuru sırasında, aşağıda belirtilen

İngilizce yeterlik sınavı belgelerinden birisi istenir.

i) İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 60 puan almış olmak,

ii) Test of English as a Foreign Language (TOEFL-Computer Based) minimum 198,

New Internet based TOEFL (IBT) minimum 72, International English Language Testing

System (IELTS) minimum 4 puan almış olmak,

iii) Yabancı dil puanları eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu

puanların muadili bir puan almış olmak,

iv) Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından minimum 60 puan almış olmak.

8- Doktora Programı Ders Listeleri

Açılacak olan bu program, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kredi

saatten az olmamak üzere yedi adet ders, bir adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez

çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 kredi saatten az olmamak

üzere en az on dört adet ders, iki adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmasından

oluşur. Doktora derslerinin toplamı bir yarıyılda 16 (on altı) kredi saati geçemez. Öğrenci

Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlar

dahilinde diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerinden alabilir.

Seminer çalışması ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Çizelgelerdeki T harfi dersin teorik ders saatini, U harfi uygulamalı ders saatini ve K harfi ise

dersin toplam kredi saatini göstermektedir. Ayrıca çizelgede derslerin statüsü zorunlu dersler

için ‘Z’ ve seçmeli dersler için ‘S’ harfleri ile belirtilmiştir. Ders listesi ise aşağıdaki gibidir:

Page 8: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

7

Ders Listesi

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTAK DERS İÇERİKLERİ

Güz Yarıyılı

Dersin

Statüsü Kod Ders Adı T U K

S

LPM503

Tekstil üretim süreçlerinde çevresel etkiler (Türkçe)

Bu ders kapsamında, tekstil ürünlerinin çevresel etkileri ve

geri kazanım imkanları konularında ayrıntılı bilgiler

verilmesi hedeflenmiştir.

Environmental Impacts of Textile Processes and Recycling

This course aims to give detail information about

environmental impacts of textiles and recycling opportunities

3 0 3

S

LPM504

Use of fiber reinforced polymeric materials (İngilizce)

This course aims to give detail information about techniques

for formation of fiber reinforced polymeric composite

materials, interaction behavior of fiber and polymer matrix,

properties and mechanics of this type composites

Elyaf takviyeli polimerik kompozit material kullanımı

Bu ders kapsamında, elyaf takviyeli polimerik kompozit

mazleme üretim yöntemleri, lif matriks arasındaki etkileşim,

özellikleri ve mekaniği ile ilgili bilgi verilmesi

hedeflenmektedir.

3 0 3

S

LPM506

Polimerlerin kimyası (Türkçe)

Bu ders kapsamında başlıca polimerizasyon reaksiyonlarının

mekanizmaları ile ilgili bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.

Polimer kimyası ile bağlantılı olarak kısaca organik kimya

esasları tartışılacaktır. Polimer birimlerinin kimyasal yapıları

ve polimer kimyasında bulunan başlıca fonksiyonel gruplar

belirtilecektir.

Polymer chemistry

This course aims to provide information about

polymerization reaction mechanisms. Organic chemistry

fundamentals related to polymer chemistry will be discussed.

The chemical structure of the polymer units and common

functional groups will be defined

3 0 3

Page 9: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

8

S LPM513

Advanced Polymer Science (İngilizce)

This course aims to provide information about the polymer

structure, polymerization mechanism, chemical bonding in

the polymer structure, polymerization processing methods

and polymer additieves

İleri Polimer Bilimi

Bu ders kapsamında, polimer yapıları, polimerizasyon

mekenizmaları, polimer yapısındaki kimyasal bağlar,

polimerizasyon proses metotları ve polimer katkı

malzemeleri ile ilgili bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.

2 0 2

Bahar Yarıyılı

Dersin

Statüsü Kod Ders Adı T U K

S LPM509

Polimer karekterizasyonunde ileri metotlar (Türkçe)

Polimerlere genel bir bakış ve moleküler özellikleri.

Polimer karakterizasyonunda kullanılan teknikler, FT-

IR, DSC, SEM,TGA, TGA-GC-MS ve UV

tekniklerinin çalışma prensibi, elde edilen grafiklerin

yorumlanması, elde edilen verilerden polimerlerin

yapısal özelliklerinin belirlenmesi

Advance methods on the polymer characterization

This course aims to give detail information about polymers

and their properties, The instrumental technics applied

to polymer characterization. Principle of FT-IR, DSC,

SEM,TGA, TGA-GC-MS and UV technics. Using of

FT-IR, DSC, UV, TGA. Interpretation of analysis data

obtained from FT-IR, DSC, SEM,TGA, TGA-GC-MS

and UV devices. Determination of polymer molecular

structure by using of the data obtained from one or

more analysis.

3 0 3

S LPM510

Advanced Fibrous Structure Design and Development

(İngilizce)

This course aims to provide information about design and

production of fibrous structures related to engineering

3 0 3

Page 10: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

9

applications and polymerization and spinning of high

performance fibers

İleri Lifli Yapılar ve Dizaynı

Bu ders kapsamında lifsi yapıların mühendislik

uygulamalarına yönelik olarak tasarlanması ve üretimi,

yüksek performaslı liflerin polimerizasyonu ve eğrilmesi ile

ilgili bilgiler verilmesi hedeflenmektedir.

S

LPM511 Modification of Polymers (İngilizce)

This course aims to provide information about the methods

of modification, modification in the polymerization step,

modification in the spinning step, fiber structure, the effect

of modification on the fiber properties, application areas of

modified fibers, dying and treatement of modified fibers

Polimer modifikasyonu

Bu ders kapsamında,modifikasyon metotları, polimerizasyon

esnasındaki modifikasayon, eğirme esnasındaki

modifikasyon, modifikasyonun lif özelliğine etkisi, modifiye

lifin uygulama alanları, modifiye lifin terbiye ve boyanması

ile ilgili bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.

2 0 2

S LPM512

Fonksiyonel polimerler (Türkçe)

Bu ders kapsamında, Fonksiyonel polimer çeşitleri,

fonksiyonel polimerlerin özellikleri, kimyasal yapıları,

kullanım yerleri, fonksiyonel polimer polimerizasyonu ile

ilgili bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.

Functional polymers

This course aims to provide information about the types of

functional polymers, properties, chemical structure and

usage areas of functional polymers and functional polymer

polymerization methods.

2 0 2

S LPM514

Polimer yapı ve Morfolojisi (Türkçe)

Bu ders kapsamında, polimerlerin kristal yapıları, polimer

morfolojisi, kristallaşme kinetiği, konformasyon ve

konfigürasyonu, polimer yapıları ile fiziksel ve mekaniksel

özellikleri arasındaki ilişki, termal davranış ile ilgili

bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.

Polymer structure and morphology

This course aims to provide information about crystallization

kinetics, crystalline structure, morphology, conformation and

3 0 3

Page 11: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

10

configuration of polymers, the relation between polymer

structure and physical and mechanical and thermal

properties of polymers

DOKTORA PROGRAMI KAPSAMINDA AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DERSLER

Güz Yarıyılı

Dersin

Statüsü Kod Ders Adı T U K

S

LPMD501

Conducting Polymers (İngilizce)

This course aims to give information about the

synthesis and application of conductive polymers

İletken Polimerler

Bu ders kapsamında ileteken polimerlerin sentez ve

uygulamarı hakkında bilgi verilmesi hedeflenmektedir

3 0 3

S

LPMD502

Lifsi Yapılara Uygulanan Kalite Kontrol Testleri

(Türkçe)

Bu ders lifsi yapıların fiziksel, performnas ve fonksiyonel

özelliklerinin ölçümüne yönelik uygulanan standart test

metotları ve bu metotların ugulanma amacı hakkında

derinlemsine bilgi verilmesi hedeflenmiştir Quality Kontrol Tests For Fibrous Structure

This course aims to give advance information about the

standard quality control test methods and their application

purpose.

3 0 3

S LPMD503

Biopolymers (Ingilizce)

This course aims to give information about the

synthesis and application of polymers form renewable

resources and synthetic biodegradable polymers

Biyopolimerler

Bu ders kapsamında yenilenebilir kaynaklardan

üretilmiş polimerler ile biyo bozunur sentetik

polimerlerin sentez ve uygulamarı hakkında bilgi

verilmesi hedeflenmektedir.

2 0 2

S LPMD504 Biomedical polymers (Ingilizce) 2 0 2

Page 12: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

11

Biomedical Polymers is an advanced polymer course

that provides the most recent development of

biomedical polymers and their applications and covers

a variety of biomedical areas such as in cardiovascular,

dental, orthopedic, ophthalmologic and wound healing

research. The chemical and physical characteristics of

biomedical polymers and the properties required to

meet the needs of the intended biological function will

be presented

Biyomedikal Polimerler

Biyomedikal Polimerler dersi, kardiyovasküler, dişle

ilgili, ortopedi ve yara tedavisi gibi biyomedikal

alanlardaki en son yenilikleri ve uygulamalarını

kapsayan ileri bir polimer dersidir. Biyomedikal

polimerlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri,

tasarlanmış biyofonksiyon ihtiyaçlarına göre

değerlendirilecektir

Bahar Yarıyılı

Dersin

Statüsü Kod Ders Adı T U K

S LPMD505

Polymer Rheology (İngilizce)

This course aims to give information rheology,

rheology measurements, and structure-rheology

relationship of polymers. Applications of rheology in

polymer processing will also be covered throughout

the course

Polimer Reolojisi

Bu ders kapsamındaö reoloji, reoloji ölçümleri, ve

polimerlerin yapı-reoloji ilişkisi hakkında bilgi

verilmesi planlanmaktadır. Polimer proseslerinde

reoloji uygulamarı ayrıca ders kapsamında

incelenecektir

3 0 3

S LPMD506

High Performance Polymers and Fibers (İngilizce)

This course aims to give information about synthesis

and manufacture of high performance fibers,

3 0 3

Page 13: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

12

structure-property relatıonships, and applications of

these fibers and polmers

Yüksek Performanslı Polimerler ve Lifler

Bu ders kapsamında yüksek performanslı elyaf ve

polimerlerin sentez ve üretimi, yapı-özellik ilişkileri,

ve bu elyaf ve polimerlerin uygulamaları ile ilgili

bilgiler verilmesi hedeflenmektedir

S LPMD507

Polymer Processing Methods (İngilizce)

This course aims to give information about process

type, process paramters which influence product

properties, process principles and process machine

Polimer Proses Metotları

Bu ders kapsamında polimerik malzemlerin üretimine

yönelik olarak kullanılan process çeşitleri, ürün

kalitesine etki eden süreç parametreleri, prosesin

çalışma prensibi ve prosesde kullanılan makinlere

yönelik bilig aktarılması hedeflenmektedir.

3 0 3

S LPMD508 Polymeric coatings and films (İngilizce)

This course aims to give information about coating

science, film formation, and performance evaluation

of coatings

Polimerik Kaplamalar ve Filmler

Bu ders kapsamında kaplama bilimi, film olşumu, ve

kaplama haslıklarının değerlendirilmesi ile ilgili

bilgiler verilmesi hesaplanmaktadır.

3 0 3

S LPMD509 Coloration of Polymers and Fibers (İngilizce)

This course aims to give information about coloration

processes for polymers and fibers using dyes and

pigments

Polimerlerin ve Liflerin Renklendirilmesi

Bu ders kapsamında polimerlerin ve liflerin

renklendirilme prosesleri hakkında bilgi verilmesi

hedeflenmektedir.

3 0 3

Z 600 Doktora Tez Çalışması 0 0 0

Z 605 Seminer 0 0 0

Z 6XX Uzmanlık Alan Dersi 4 0 0

Page 14: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

13

9- Önerilen Yüksek Lisans Programında Görev Alacak Öğretim Üyeleri

Tablo 2a. Doktora Programında Görev Alacak Öğretim Üyeleri (Ek-2)

Öğretim Üyesinin

Adı-Soyadı

Akademik

Ünvanı

Kadrosunun Bulunduğu

Kurum ve Birim

(Bölüm,Anabilim Dalı, vb)

Çalışma

Esasları

(Tam veya

Yarı

Zamanlı)

Başka Bir

Lisansüstü

Programda Görevli

ise, Görevli Olduğu

Program Adı

Şule ALTUN Prof. Dr.

BTÜ Doğa Bilimleri

Mühendislik ve Mimarlık

Fakültesi Lif ve Polimer

Müh. Bölümü

Tam Zamanlı -

Kenan YILDIRIM Doç.Dr.

BTÜ Doğa Bilimleri

Mühendislik ve Mimarlık

Fakültesi Lif ve Polimer

Müh. Bölümü

Tam Zamanlı -

Nalan A. AKGÜN Doç.Dr.

BTÜ Doğa Bilimleri

Mühendislik ve Mimarlık

Fakültesi Kimya Müh.

Bölümü

Tam Zamanlı

Kimya mühendisliği

yüksek lisans

programı

Hasan Basri

KOÇER Yrd.Doç.Dr.

BTÜ Doğa Bilimleri

Mühendislik ve Mimarlık

Fakültesi Lif ve Polimer

Müh. Bölümü

Tam Zamanlı -

Ayşe

BEDELOĞLU Yrd.Doç.Dr

BTÜ Doğa Bilimleri

Mühendislik ve Mimarlık

Fakültesi Lif ve Polimer

Müh. Bölümü

Tam Zamanlı -

İdris ÇERKEZ Yrd.Doç.Dr

BTÜ Doğa Bilimleri

Mühendislik ve Mimarlık

Fakültesi Lif ve Polimer

Müh. Bölümü

Tam Zamanlı -

Page 15: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

14

Tablo-2b Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lif ve Polimer Mühendisliği Anabilim Dalı Bünyesinde Doktora Programı açılması

ÖĞRETİM ÜYESİNİN

Öğretim üyesinin

haftalık ders yükü

Ün

iver

site

de

Ka

dro

sun

un

bu

lun

du

ğu

lüm

*

Ünvanı-Adı-Soyadı -Doğum

Tarihi Yıl olarak

Lisans - Yüksek Lisans -

Doktora Mezuniyet Alanı

Lisans - Yüksek Lisans -

Doktora Mezun Olunan

Yükseköğretim Kurumunun Adı

SC

I Y

ay

ın S

ay

ısı

Yıl

ları

(…

..-…

..)

ara

sın

da

Diğ

er U

lusl

ar

ara

ya

yın

Sa

yıs

ı

Kit

ap

/ K

itap

ta B

ölü

m

Ulu

sla

r a

rası

Bil

dir

i +

rkiy

e'd

eki

Ulu

sal

Ma

kale

Ulu

sal

Bil

dir

i

Lis

an

s

kse

k L

isa

ns

Do

kto

ra

To

pla

m

Lif ve Polimer Mühendisliği

Prof. Dr. Şule ALTUN (1966) L: Tekstil Mühendisliği, YL+D: Tekstil Bilimleri

L+YL+D: Uludağ Ü. 8 2004-2012

3 18 14 4 - 3 - -

Lif ve Polimer Mühendisliği

Doç. Dr. Kenan YILDIRIM (1970)

L: Tekstil Mühendisliği, YL: Tekstil Teknolojisi D:Tekstil Bilimleri

L+YL+D: Uludağ Ü. 5 2010-2011

1

21 9 11 - 3 - -

Kimya Müh. Doç. Dr. Nalan A. AKGÜN (1965)

L+YL+D: Kimya Müh.

L-YL: Yıldız Ünv. D: Yıldız Teknik Ünv.

14 1994-2012

- 2 19 10 24 - 3 - -

Lif ve Polimer Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri KOÇER (1981)

L: Tekstil Mühendisliği, YL+D: Tekstil mühendisliği.

L: Uludağ Ü., D+YL: Auburn Ü.

22 2004-2012

-

7 - 9 - 3 - -

Lif ve Polimer Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.Ayşe BEDELOĞLU

L+YL+D: Tekstil mühendisliği

L+YL+D: Dokuz Eylül Ü. 10 2004-2013

8 2 36 4 6 - 3 - -

Lif ve Polimer Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. İdris ÇERKEZ

L: Tekstil Mühendisliği, YL: Tekstil Mühendisliği, D: Polimer ve Lif Mühendisliği

L+YL: Uludağ Ü., D: Auburn Ü.

13 2007-2013

- 9 1 - - 3 - -

L: Lisans Eğitimi YL: Yüksek Lisans Eğitimi D: Doktora Eğitimi

* Öğretim Üyesi üniversitenin kadrosunda ise bu sütuna yazılmış, başka üniversiteden görevlendirme ise üniversitesi ve görevlendirme şekli belirtilerek, görevlendirme yazıları dosyaya eklenmiştir.

Page 16: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

15

10- Önerilen Doktora Programında Görev Alacak Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri

Öğretim üyelerinin özgeçmişleri Ek 3’de sunulmuştur.

11- Yardımcı Personel

Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümünde şu anda yardımcı personel yoktur.

12- Önerilen Doktora Programı İçin Mevcut Laboratuvarların ve Cihazların Listesi

Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve ortak kullanılacak olan laboratuvarların listesi

aşağıda verilmiştir. Ayrıca, Bursa’da bulanan TUBİTAK BUTAL (Bursa Test ve Analiz

Laboratuvarı) ile üniversitemiz arasında yapılan anlaşma sonucunda, lisansüstü eğitim

öğrencilerimiz çalışmalarında, Bursa TUBİTAK BUTAL test ve analiz laboratuvarlarının tüm

imkânlarından faydalanacaktır.

Laboratuvar Sayısı Alan (m2)

Bilgisayar Lab. 1 85

Malzeme Lab. 1 85

Lif ve Polimer Lab. 1 85

Kimya Lab. 1 85

Kimya Müh. Lab 2 85

Makine Lab 2 85

Mekataronik Lab. 1 85

Laboratuvarlarda bulunan ortak kullanılacak cihazların listesi aşağıda verilmiştir.

Laboratuvar Önemli Cihazlar

Bilgisayar Lab. İntel İ7 işlemcili yüksek performanslı AutoCAD çizim programı

olan 90 adet bilgisayar

Malzeme Lab. Mukavemet Tayin Cihazı, Hassas Terazi, Analitik Terazi, Isıtıcılı

Manyetik Karıştırıcı, Nem Tayin Cihazı, pH Metre, Vakum Sistemi,

Page 17: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

16

TG/DTA Cihazı, TMA Cihazı, Taramalı Elektron Mikroskopu,

Yanma Hızı Ölçüm Cihazı, Rockwell Sertlik Ölçüm Cihazı, Bilyalı

Değirmen.

Lif ve Polimer Lab. Konvansiyonel çekme-basma tets cihazı, FT-IR Cihazı, DSC Cihazı,

TGA Cihazı, Döner Buharlaştırıcı, UV-Vis Spektrofotometre,

Ekstrüzyon Çekim Hattı, Trinoküler ve Stereo Mikroskoplar,

Analitik Teraziler, Manyetik Karıştırıcı, Sıcak Etüv, Vakum Sistemi,

pH Metre,

Kimya Müh. Lab. Katı faz ekstraksiyonu, GC-MS, HPLC-MS, UV-vis

Spektrofotometre, yakma fırını, etüv, elek.

Kimya Lab. Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi, iyon kromatografisi,

Kalorimetre cihazı, Santrifüj, Ultra Saf Su Sistemi

Makine Lab Darbe Test Cihazı, Servohidrolik Dinamik Test Cihazı, Modal

Sarsma Sistemi, Modal Darbe Çekici, Lazerli Takometre, İvmeölçer,

Akustik Ölçüm Mikrofonları, Piranometre, 12 Kanallı Sıcaklık

Ölçer, Hız-Sıcaklık-Nem-Basınç Ölçer

Mekataronik Lab. Osiloskoplar, Analog ve sayısal ölçü aletleri, İzolasyon ölçü aleti,

PLC setleri.

13- Eğitim-Öğretim ve Araştırma için Mevcut Bilgisayar ve Ekipmanları

Bölümümüzde tüm öğretim elemanlarının bilgisayarları mevcuttur. Üniversite

bünyesinde lisansüstü öğrencilere yönelik dersler için 90 bilgisayar içeren bir adet derslik ve

10 adet akıllı sınıf mevcuttur. Bu derslikler öğrencilerin internet ve diğer bilgisayar kullanımı

gerektiren çalışmalarında rahatça kullanımları ve yaptıkları çalışmaları sunmaları için sürekli

açık tutulmaktadır. Bilgisayar uygulaması gerektiren tüm dersler de bu laboratuarda

gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar aynı zamanda projeksiyon cihazı ve perdesi ile

desteklenmiştir.

Laboratuvarda bilgisayarlar üzerine kurulu lisanslı programlar:

- MS ofis programları

- SPSS istatistik programı

- AutoCAD bilgisayar destekli tasarım programı ve diğer uygulama yazılımları

14- Lisansüstü Öğrencileri için Mevcut Bilgisayar İmkânları

Page 18: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

17

Üniversite bünyesinde lisansüstü öğrencilerine yönelik dersler için 90 bilgisayarlık

derslik mevcuttur. Bu derslik öğrencilerin internet ve diğer bilgisayar kullanımı gerektiren

çalışmalarında rahatça kullanımları için sürekli açık tutulmaktadır.

15- Önerilen Programla ilgili Olarak Üniversitemiz Kütüphanesinde Bulunan Sürekli

Yayınlar ve Elektronik Veri Tabanları

Abone veri tabanları:

- Ebscohost: http://search.ebscohost.com/

- Sciverse Sciencedirect: http://www.sciencedirect.com/

- IEEE Xplore: http://ieeexplore.ieee.org

- Taylor&Francis:http://www.tandfonline.com/

- Web of Science: http://www.isiknowledge.com/

- Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com/

- Hiperkitap: http://web.ebscohost.com/

- Springer: http://www.springerlink.com

- Proquest: http://search.proquest.com

- Thieme chemistry: http://www.science-of-synthesis.com

- MSIT: http://www.msi-eureka.com

- Knovel:http://www.knovel.com

- Sage journals: http://online.sagepub.com/

- SciFinder: https://scifinder.cas.org/

- ACS publications: http://pubs.acs.org/

Açık erişim veri tabanları:

- ULAKBİM ulusal veri tabanları: http://uvt.ulakbim.gov.tr

- Mitos ulusal açık erişim sistemi: http://www.mitosweb.com/

- DOAJ: http://www.doaj.org

Ulusal kataloglar:

- TO-KAT (Ulusal toplu katalog): http://www.toplukatalog.gov.tr/

- ULAKBİM Süreli yayın kataloğu: http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/katalog/

- Milli kütüphane: http://mksun.mkutup.gov.tr

16- Önerilen Doktora Programın İnterdisipliner Niteliği

Page 19: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

18

Önerilen program interdisipliner nitelikte değildir.

a. Üniversitede halen yürütülmekte olan diğer doktora programlarından farkları,

Açılması talep edilen doktora programı, üniversitemizdeki mevcut tek doktora programı

olan Makine Mühendisliği Doktora programı ile temelde Tekstil, Polimer ve Lif ve Polimer

Mühendisliği Bölümleri mezunlarına yönelik doktora eğitimi verecek olması nedeniyle

farklılık göstermektedir. Doktora programımız kapsamında güncel Tekstil, Polimer ve Lif ve

Polimer Mühendisliği araştırma ve uygulama konularının teorik ve pratik öğretimi ve bu

konular üzerinde uluslararası çalışmalar gerçekleştirerek büyük akademik ve endüstriyel

fayda sağlama hedefleri yer almaktadır.

b. Mevcut doktora programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceği,

Enstitü bünyesinde açılması önerilen Lif ve Polimer Mühendisliği doktora Programı;

tekstil, plastik malzeme, sentetik iplik, doğal elyaf, kauçuk sektörlerine eğitim vermeyi

amaçlayan tek programdır. Ayrıca, mevcut doktora ve yüksek lisans programlarını

güçlendirecektir.

c. Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, laboratuvar, v.b.) gerektirip

gerektirmediği,

BTÜ’nün mevcut fiziksel alanı doktora programını uygulamak için yeterlidir. Ek bir

fiziki alana ihtiyaç duyulmamaktadır.

d. Üniversiteye getireceği ek mali külfet ve bunun nasıl karşılanacağı,

Doktora programı açılması ile üniversitemizde önemli düzeyde ek külfet meydana

gelmesi beklenmemektedir. Bu programın açılması ile oluşacak küçük ölçekli mali külfet ise

enstitü bütçesinden karşılanabilecektir.

e. Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda, bunlara

bilimsel hazırlık programı uygulanıp uygulanmayacağı; uygulanacak ise, programın ne

şekilde düzenleneceği, somut olarak açıklanmalıdır.

Farklı disiplinlerden mezun adayların başvurusu kabul edilmesine rağmen, bilimsel

hazırlık programı uygulanmayacaktır.

WWW.YOK.GOV.TR

EĞİTİM-ÖĞRETİM DAİRESİ

Page 20: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

19

EK-3

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Şule ALTUN

2. Doğum Tarihi: 25.12.1966

3. Unvanı: Prof. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl

Lisans Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi, Tekstil Bölümü

Uludağ Üniversitesi 1989

Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü

Tekstil Bilimleri Bilim Dalı

Uludağ Üniversitesi 1993

Doktora/S.Yeterlik/

Tıpta Uzmanlık

Fen Bilimleri Enstitüsü

Tekstil Bilimleri Bilim Dalı Uludağ Üniversitesi 1999

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2001

Doçentlik Tarihi : 2006

Profesörlük Tarihi : 2012

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. Polyester iplik üretiminde, düze sonrası iplik akışının fluent programı kullanılarak

modellenmesi (tamamlandı)

2. Tekstil Malzemeleri ile Kapalı Alan Hava Kalitesinin Artırılması (devam ediyor)

3. Tekstil Atıklarından Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Yüzey Eldesi (devam

ediyor)

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and

Humanities)

1. Y. Ulcay and S. Altun”Effects of Gamma Irradiation on some Mechanical Properties

of Novoloid Fibers” Fibers and Polymers, Vol. 5., No:2, June 30, (2004), 156-159

2. Ş.Altun ve Y. Ulcay, Improvement of Waste Recycling in PET Fiber Production”,

Journal of Polymers and The Environment”, V.12, 4, (2004), 231-237

3. Ş.Altun, “Effect of the age of a spin pack on the dyeing properties of poly (ethylene

teraphthalate) fibres”, Coloration Technology, 121, (2005), 69-71

4. Kenan Yıldırım, Ş.Altun, M.Kanık, Y.Ulcay, Influence of Melt Spinning Conditions

on Dye Uptake of Poly(ethylene terephthalate) Fibres, Coloration Technology, 125, 3-

2009, 151

5. Kenan Yıldırım, Ş.Altun, Y.Ulcay, Relationship Between yarn properties and Process

Parameteres in False-Twist Textured Yarn, Journal of Engineered Fibers and Fabrics,

V:4, 2-2009, 26

6. KenanYıldırım, Ş.Altun, Y.Ulcay The Effect of First Heater Temperature on the

Properties of False-Twist Textured Poly (Ethylene Terapthalate) Yarn, Tekstil ve

Konfeksiyon V:4,19, 2009, 286

Page 21: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

20

7. Topal, Ö., Kanık M ve Altun Ş., Comparision Of Dyeing Behavior Between Hollow

and Standard Poly(Ethylene Terepthalate) Fibers, Textile Research Journal, 80 (14),

1405-1411,2009

8. Altun, Ş. Prediction of textile waste profile and recycling opportunities in Turkey,

Fibers and Textiles in Eastern Europe, Vol. 20(5), pp: 16-20, 2012

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. KenanYıldırım, Ş.Altun, Y.Ulcay DSC Analysis of Partially Oriented (Poy) and

Textured Poly (Ethylene Terephthalate) Yarns, Research Journal of Chemical Sciences

Vol. 1, 9, 57-66, 2011

2. Altun, Ş. “Life Cycle Assessment of Clothing”, Research Journal of Chemical

Sciences (Res. J. Chem. Sci), (Short Communication),Vol. 2(2), 87-89, Feb. (2012)

3. Teke, Ş. ve Altun, Ş. “CFD Modeling of the Melt Spinning of Poly(Ethylene

Terepthalate) at Low Take-upVelocities”, Scientific Research and Assays, Vol. 7(3),

pp. 372-386, 23 January, 2012.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)

basılan bildiriler

1. Ş. Altun, M. Karahan ve Y. Ulcay, "Investigation of the Effect of Radiation on the

Mechanical Properties of the Fibers and Their Usage in Fiber Reinforced Plastics

Composites" 20. BPF Composites Congress'96, 11-12 September, Hinckley, Leics,

England (1996), p.17-28

2. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “An Investigation of Radiation Effects on the Intrinstic

Viscosity of Polyester Granules” Polymer Recycling, Nato ASI, Antalya, June (1997),

Poster Bildiri

3. Y. Ulcay ve Ş. Altun, “Termo-mekanik Yöntemle Polyester Lif Üretim Atıklarının

Geri Kazanımı” PROGRESS-98 Özetler Kitabı, Ivonova Rusya, 2-5 Haziran (1998),

s. 227

4. M. Karahan, Y.Ulcay ve Ş. Altun, “Brief Comments on Turkish Garment and

Automotive Warp Knitting Industry”, PROGRESS-2000 Özetler Kitabı, Ivonova

Rusya, 17-19 Mayıs, (2000), s. 315

5. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “A Comparative Investigation of Utilization Methods of solid

Textile Wastes in Turkey” Recovery, Recycling, Re-integration 5th World Congress

and Trade show, Toronto, Ontario, June 5-9, 2000

6. Y. Ulcay ve Ş. Altun, “An Economical Analysis of Solid Textile Wastes A Case

Study: Turkey”, Recovery, Recycling, Re-integration 5th World Congress and Trade

show, Toronto, Ontario, June 5-9 2000,

7. Y. Ulcay, Ş. Altun ve R. Gemci, “Flammability of Textiles and Some Factors

Affecting Burning of Textile Woven Fabrics”, XII Cortep Ways For The Future in

Textile and Leather Science and Engineering” Proceedings of the XII-th Textile and

Leather Romanian Conference, Section: Structur & Technology of Woven and

Nonwoven Fabrics, Gh.Asachi Technical University, Iasi- October 17-19, (2002),

page 53-74

8. Y.Ulcay ve Ş. Altun, The Investigation of Compression Tenacity in Waste Fiber

Reinforced Cement Composites“, 5. International Istanbul Textile Conference, 19-21

May (2005), Istanbul, p.29

9. Y. Ulcay, M.O. Kesimci, S.Altun, S. Ekici,” Permeability and Strength of Chitosan

Modified Woven Artificial Vascular Grafts”, XII.International Biomedical Science

and Technology Symposium, 20-23 September (2005), İzmir, p. 46-47.

Page 22: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

21

10. Y. Ulcay, S. Doğanay, Ş. Altun, N. Mutlu, “The Effect of Coating of Artificial Woven

Artery Graft With Non-Biodegradable Materials on Graft Permeability and Strength”,

XII.International Biomedical Science and Technology Symposium, 20-23 September

(2005), İzmir, p. 48-49

11. Y. Ulcay, G.Uğurtay, Ş. Altun, R. Gemci An Investıgatıon On The Effect Of

Antıbıotıc Amount To TheCompressıon Strength Of Pmma Based Bone Cement”, Y.

Ulcay, G.Uğurtay, Ş. Altun, R. Gemci, XII.InternationalBiomedical Science and

Technology Symposium, 20-23 September (2005), İzmir, p. 142-143

12. Y. Ulcay, A.Aktaş, Ş. Altun, S. Akgün, „Effect of Fiber Lengths and Volume Ratios

On The Shrinkage Properties of Novoloid and Steel Fiber Reinforced PMMA

Based Bone Cement”, XII.International Biomedical Science and Technology

Symposium, 20-23 September (2005), İzmir, p. 144-145

13. Y.Ulcay, I. Mutluay, S. Altun and R. Gemci, “Reinforcement Effects of PET, Aramid

and Novoloid Fibers on Exothermic Temperature Distribution of PMMA

Cements”, The Fiber Society 2007 Spring Conference Advanced Polymer Fiber

Materials Science and Its Application in Novel Engineered Products, May 23-25,

(2007), Greenville, SC, USA

14. Y. Ulcay, I. Çerkez, S. Altun and R. Gemzi. “An Experimental study on the Thermal

and Noise Insulation Properties of Textile Waste Fiber Reinforced Portland Cement”,

The Fiber Society 2008 Spring Conference, May 14-16, (2008), University de Haute

Alsace Mulhouse, France

15. S.Doganay, Y.Ulcay and S.Altun, "Fatıgue Behavıor Of Glass Fıber Reınforced

Marine Composites", The Fiber Society 2008 Fall Meeting and Conference, October

1-3, (2008), Québec, Canada.

16. S. Altun and Y.Ulcay, Economic value of solid textile wastes: A case study in Turkey,

Second International Symposium on fiber Recycling, May 11-12 (2009), Atlanta,

Georgia.

17. Yusuf Ulcay, Ahmet Fatih Isik, and Sule Altun “Effect of Chemical Compaction on

Dilation of Vascular Grafts”, The Fiber Society 2009 Fall Meeting and Technical

Conference, October 28–30, (2009), Athens, Georgia, USA.

18. Ş. Teke ve Ş. Altun, “Modeling Melt Spinning of Poly(etylene terapthalate) Fibers”,

The Fiber Society 2010 Spring Meeting and Technical Conference, 12-14 May (2010),

Bursa, Türkiye pp 167-168

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ş. Altun ve E.T. Altınbaş, “Bazı Sentetik Lif Üretim Atıklarının Geri Kazanılması ve

Türkiye’deki Durumu: I. Mekaniksel Yöntemler” Tekstil & Teknik, Kasım, 1994, s.

22-28

2. E.T. Altınbaş ve Ş. Altun, “Bazı Sentetik Lif Üretim Atıklarının Geri Kazanılması ve

Türkiye’deki Durumu: II. Kimyasal Yöntemler” Tekstil & Teknik, Aralık, 1994, s.

24-30

3. E.T. Altınbaş ve Ş. Altun, “Bazı Sentetik Lif Üretim Atıklarının Geri Kazanılması ve

Türkiye’deki Durumu: III. Türkiye’deki Durum” Tekstil & Teknik, Aralık, 1994, s.

31-32

4. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polyester İplik Üretim Atıklarının Termomekanik Yöntemle

Geri Kazanılması”, Tekstil & Teknik, , Ağustos (1996), s. 76-82

5. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polyester İplik Üretim Atıklarının Termomekanik Yöntemle

Geri Kazanılması”, Tekstil & Teknik, Eylül (1996), s. 43-47

Page 23: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

22

6. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polietilen Teraftalat (PET) Şişe Atıklarının Termomekanik

Yöntemle İplik Elde Edilmesi”, Tekstil & Teknik, Aralık (1996), s. 50-57

7. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polipropilen Liflerinin Tarihsel Gelişimi”, Tekstil Maraton,

Ocak-Şubat, (1997), s. 26-28

8. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polipropilen Üretimi”, Tekstil Maraton, Mart - Nisan,

(1997), s. 27-31

9. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Çekim İşleminin Polipropilen Liflerinin Bazı Mekanik

Özellikleri Üzerine Etkisi”, Tekstil ve Maraton, Sayı:4, Temmuz-Ağustos,(1999), s.

26-29

10. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Klasik Tekstil Üretimi esnasında Ortaya Çıkan Atıklar,

Nedenleri ve Geri Kazanım Yöntemlerine Genel Bir Bakış”, Tekstil ve Maraton,

Sayı:4, Temmuz-Ağustos, (1999), s. 48-64

11. Y. Ulcay, Ş. Altun, M. Karahan, “Yanabilirlik ve Tekstil Materyallerinin Yanmasını

Etkileyen Faktörler”, Tekstil ve Maraton, Sayı 47, Mart-Nisan, (2000), s. 75-80

12. Y.Ulcay, Ş. Altun ve M. Karahan “Biyolojik Olarak Uyumlu Yapay Tekstil

Damarlarının Performans Standartlarının Seçiminde Gözönüne Alınan Değerler”,

Tekstil/Maraton, Eylül/Ekim, (2000), s. 78-81

13. Y.Ulcay, Ş. Altun ve F. Durmaz, „Lif Takviyeli Çimento Kompozitlerin Eğilme

Davranışının İncelenmesi: Ön Çalışma“, Tekstil Maraton, 74, (2004), 70-73

14. Altun Ş. ve Ulcay Y., “Polietilen Teraftalat Atıklarının Geri Kazanımına Son

Gelişmeler Işığında Genel Bir Bakış” Tekstil& Teknik, Aralık, sayı 287, (2008),

s. 103-108

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Ş. Altun ve Y. Ulcay, "Polyester İplik Üretim Atıklarının Termo-Mekanik Yöntemle

Geri Kazanılması", 1. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bildiri Kitabı,

Bursa, (1996), s. 663-674

2. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Sentetik Liflere Radyasyonun Etkisi”, Detma-1’97, 21-22

Mart 1997, 1. Denizli Tekstil Kongresi, (1997), s. 154-159

3. Ş. Altun, Y. Ulcay “Polietilen teraftalat (PET) liflerinin Termomekanik Yöntemle

Geri Kazanımı”, Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi, 11-12

Kasım (2005), Gaziantep, MMO Yayın No: E 2005/392, s.253-256

4. S.Altun ve Y. Ulcay, “Polietilen Teraftalat Atıklarının Geri Kazanımında Son

Durum”, Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki son Gelişmeler Sempozyumu IX,

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 31 Mayıs- 3 Haziran (2007),

Bursa, sayfa 179-183

7.7. Diğer yayınlar

1. Ş.Altun, “Teknik Tekstil Lifleri ve Uygulama Alanları”, Teknik Tekstil 2009

Frankfurt Fuarı Teknolojik Değerlendirme Raporu, 19-25, UİB, (2009), Bursa,

2. Ş. Altun, “Tekstil Atıklarının Geri Kazanımı ve Uygulama Alanları”, Teknik Tekstil

2009 Frankfurt Fuarı Teknolojik Değerlendirme Raporu, 65-66, UİB, (2009),

Bursa,

3. Ulcay, Y., Altun Ş ve Baycan İ, “Aramaid, novoloid ve Polietilen Liflerinin

Radyasyon Etkisi Altında Mukavemet Değerlerinin İncelenmesi”, Uludağ

Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, V.1, 15, (2010), 195-199

4. Altun, Ş. “ITMA 2011’de Çevre ve Enerji”, UİB,

5. Altun, Ş., “Oekotech”, Teknik Tekstil 2011 Frankfurt Fuarı Teknolojik

Değerlendirme Raporu,

Page 24: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

23

6. Ş. Altun “Farklı Bir Polyester Lifine -Politrimetilen teraftalat (PTT)- Genel Bir

Bakış”, Tekstil Türkiye Dergisi, Eylül, sayı: 1, (2000), s.50-60

7. Ş.Altun ve Y. Ulcay, “Polietilen Teraftalat (PET)Polimerinde Ekstruder İçerisinde

Önemli Olan Bozunmalar”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, V.9, sayı:1, (2003), 89-93

8. Ulcay, Y., Gemci R. ve Altun Ş.,”Carpet evaluation by Imaging”, Uludağ

Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, sayı 1, (2006).

7.8. Uluslararası atıflar

1. Boguslaw Pierozynski “The effect of thermal treatments on the mechanical and electrical properties of

nickel-coated carbon fibre composites” Polish Journal of Chemical Technology, Volume 13, Number 1

(2011), 16-19.

2. Boguslaw Pierozynski, “Electrodeposition of Nickel onto 12K Carbon Fibre Tow in a Continuous

Manner” Croatica Chemica Acta, Vol.85 No.1 (2012), 1-8.

3. L. J. T. Petrucci, S. N. Monteiro, R. J. S. Rodriguez, J. R. M. d'Almeida. “Low-Cost Processing of

Plastic Waste Composites” Polymer-Plastics Technology and Engineering, Volume 45, Issue 7, 2006,

865-869.

4. Huang Huang, Yong Ling Yu, Wei Kong “Optimization of Separation Process of Waste Polyester-

Cotton Fiber by Using Response Surface Analysis” Advanced Materials Research, Volume 535-537,

(2012) 1564-1568

5. Jin Hui; Yin Lunhai; Wang Dianchao “Reducing Spinning Production Costs by Optimizing the

Frequency of Spin Pack Changes” Proceedings of 2012 International Conference on Information

Technology and Industrial Engineering, Volume I-II, (2010) 49-52

6. Tehran, Mohammad Amani; Azimi, Bahareh; Mojtahedi, Mohammad Reza Mohades, Investigating the

Effect of False Twist Texturing Process on the Color Coordinates Variation of Spun-dyed Polyester

Filament Yarns, Journal Of Engıneered Fıbers And Fabrıcs, Vol. 6 (3), P. 54-62

7. Yildirim, Kenan; Altun, Sule; Ulcay, Yusuf, The Effect Of Fırst Heater Temperature On The

Propertıes Of False-Twıst Textured Poly (Ethylene Terapthalate) Yarn, Tekstıl Ve Konfeksıyon Vol. 9

(4), P. 286-290

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

1. Türkiye’deki Tekstil ve Hazır Giyim Atıklarının ve Geri Kazanım İmkanlarının

Genel Profilinin Çıkarılması, Yürütücü, TUBİTAK 109Y008 No’lu proje,

tamamlandı

2. Kapalı Alan Hava Kalitesini İyileştiren Lif Tasarımı, Yürütücü, 112M309, devam

ediyor.

3. Nano Kil Takviyeli Poliester Liflerinin Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi,

Araştırmacı, SANTEZ projesi, devam ediyor.

4. Bölgesi Tekstil ve Hazır Giyim Üreticilerinin Yaşamsal Döngü Değerlendirmesi

Yöntemi İle Çevresel Yüklerinin Hesaplanması, Eko-etiket Alt Yapısının

Oluşturulması (Bebka Projesi-Danışman)

9. İdari Görevler

Rektör yardımcısı

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Tekstil mühendisleri odası

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu

doldurunuz.

Akademik

Yıl Dönem Dersin Adı

Haftalık Saati Öğrenci

Sayısı Teorik Uygulama

Güz Tasarım Yöntemleri I 0 3 7

Page 25: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

24

Güz Bitirme ÖDevi 0 2 3

İlkbahar Sentetik İplik Teknolojisi 2 0 41

Yeni Nesil Lifler 2 0 20

İlkbahar Tasarım Yöntemleri II 0 3 7

Bitirme ÖDevi 0 2 2

Güz

Yüksek Lisans :uzmanlık Alan

dersi

3 0 2

İlkbahar

Tekstil Üretim Süreçlerinde

Çevresel Etkiler ve Atık Geri

Kazanımı

3 0 4

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Page 26: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

25

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Kenan YILDIRIM

2. Doğum Tarihi: 31 01 1970

3. Unvanı: Doç.

4. Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl

Lisans Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi, Tekstil Bölümü

Uludağ Üniversitesi 1992

Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü

Tekstil Teknolojisi Bilim

Dalı

Uludağ Üniversitesi 1995

Doktora/S.Yeterlik/

Tıpta Uzmanlık

Fen Bilimleri Enstitüsü

Tekstil Bilimleri Bilim Dalı Uludağ Üniversitesi 2007

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 24.10.2012

Doçentlik Tarihi : 30.11.2012

Profesörlük Tarihi :

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and

Humanities)

1. Kenan Yıldırım, Ş.Altun, M.Kanık, Y.Ulcay, Influence of Melt Spinning

Conditions on Dye Uptake of Poly(ethylene terephthalate) Fibres, Coloration

Technology, 125, 3-2009, 151

2. Kenan Yıldırım, Ş.Altun, Y.Ulcay, Relationship Between yarn properties and

Process Parameteres in False-Twist Textured Yarn, Journal of Engineered Fibers and

Fabrics, V:4, 2-2009, 26

3. KenanYıldırım, Y.Ulcay, O.Kopmaz, Forming Regression Based Mathematical

Model to Predict PET POY Yarn Properties in Case of Changing Production

Parameters, Textile Research Journal, V:80,5,2010, 411

4. Kenan Yıldırım, Predicting Seam Opening Behavıor of Seat Woven Fabrics, Textile

Research Journal, V:80,5,2010, 472

5. KenanYıldırım, Ş.Altun, Y.Ulcay The Effect of First Heater Temperature on the

Properties of False-Twist Textured Poly (Ethylene Terapthalate) Yarn, Tekstil ve

Konfeksiyon V:4,19, 2009, 286

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. KenanYıldırım, Ş.Altun, Y.Ulcay DSC Analysis of Partially Oriented (Poy) and

Textured Poly (Ethylene Terephthalate) Yarns, Research Journal of Chemical

Sciences Vol. 1, 9, 57-66, 2011

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)

basılan bildiriler

Page 27: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

26

1. M.Köstem, Kenan Yıldırım, N.Ogan, N.Aydın, Non-woven Kumaşlarda Isı Yalıtım

Özelliği, Poster, I. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi, Dokuz Eylül

Üniversitesi, İzmir, 11-12 Ekim, 2003

2. N. Aydın, Kenan Yıldırım, U. Özçağatay, Ş. Güçer, A New Design for

Automotive Textiles According to European Union Directives: Horizontal Burn Test

Device, II. International technical Textiles Congress, Dokuz Eylül Üni., İstanbul, 13-

15 Haziran 2005

3. M. Köstem, Kenan Yıldırım, N. Ogan, Ş. Güçer, A Specific Design For Seam

Performance On The Automoive Upholstery Fabrics: Dynamic Seam Fatigue Tester,

II. International technical Textiles Congress, Dokuz Eylül Üni., İstanbul, 13-15

Haziran 2005

4. Kenan Yıldırım, N.Aydın, M. Köstem ve Ş. Güçer, Poliüretan Kaplamalı Tekstil

Yüzeylerinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, II. International technical

Textiles Congress, Dokuz Eylül Üni., İstanbul, 13-15 Haziran 2005

5. Kenan Yıldırım, N. Aydın, M. Köstem, H.Tuna, Ş. Güçer, Kendinden Yapışkan

Etiketlerin Tekstil Yüzeylerine İlgisinin Tespitine Yönelik Yaklaşımlar, IV.

Uluslararası Ambalaj Kongresi ve sergisi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası,

İzmir, 8-11 Aralık 2005.

6. Kenan Yıldırım, A.M. Köstem, N.Aydın, Ş. Güçer, New Methods For Measuring

Elastane Yarn Linear Density And Elastan Yarn Ratio In Knitted Fabric, First

Aachen-Dresden Internaional Textile Conference, P16, Aachen, 29-30.11.2007

7. Kenan Yıldırım, A.M. Köstem, N.Aydın, Ş. Güçer, Investigation Of The Elastane

Yarns Breakage In The Circler Knitted Fabrics, First Aachen-Dresden Internaional

Textile Conference, P15, Aachen 29-30.11.2007

8. Nurcan Aydın, Melek Kostem And Kenan Yıldırım, Car Seat Fabrıcs’ Damages At

Seam Lıne, AUTEX 2011, 11th World Textile Conference, P980, Mulhouse, 8-10

Haziran 2011

9. K.Yıldırım, M. Köstem, Uğur Özçağatay, N.Aydın, ve Ş. Güçer, Determination of

Aramid type by analytical methods, Fiber Society 2010 spring conference,

BUTEKOM Bursa /2010

10. F. F. Yıldırım, Kenan Yıldırım, U. Özçağatay, M.A. Çimenoğlu, Ş. Güçer, Thermal

properties of flame retardant modacrylic yarns and the effect to burning ehavior of

blended upholstery fabrics, AUTEX 2009 World Textile Conference, P232, İzmir,

26-28 mayıs 2009

11. M. Köstem, Kenan Yıldırım, M.A. Çimenoğlu, M Türkmen, Ş. Güçer,

Characterization and determination of Gypsum Hemihydrate in Plasters by Thermal

Gravimetry Analysis and X-Ray Flouresans Spectroscopy, 5th Black Sea Basin

Conference on Analytical Chemistry, PPIII-8, Fatsa-Ordu, 23-26 september, 2009

12. F.Filiz Yıldırım, Kenan Yıldırım, M.A. Çimenoğlu, Ş. Güçer, Obtaining non-

ignition properties by two different methods, 6th International conference

instrumental methods of analysis modern trends and applications, PB71, Atina, 4-8

October, 2009

13. F.Goksel, Kenan Yıldırım, S.Gucer, Seam Slippage Properties Of Seat Fabrics, 3rd

Aachen-Dresden Internaional Textile Conference, P17, Aachen, 26-27.11.2009

14. M. Köstem, Kenan Yıldırım ve Ş. Güçer, A case study about sticking of polymeric

package to automobile seat upholstery surface, IV. Uluslararası Teknik Tekstiller

Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul, 16-18 Mayıs, 2010

15. Kenan Yıldırım, A.Melek Köstem, Funda Göksel, Nurcan Aydın, Color change on

the flame retardant fabrics of matress: a case study, AUTEX 2010,10th

World Textile

Conference, P127, Vilnius, 21-23 Haziran 2010

Page 28: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

27

16. F.Filiz Yıldırım, A. Melek Köstem, Kenan Yıldırım, Mustafa Türkmen, Şeref

Güçer, Comparing flammability behaviors of different protective fabric

compositions, 11th

International Combustion Symposium, Sarajevo, 24-27 Haziran

2010

17. Funda Göksel, Nurcan Aydın, A.Melek Köstem, Kenan Yıldırım, Oto Döşemelik

Kumaşların Aşınma Özellikleri, IITAS 2010 12. Uluslar arası İzmir Tekstil ve Hazır

Giyim Sempozyumu, P14, İzmir, 28-30 Ekim 2010

18. Kenan Yıldırım, A.Melek Köstem, Uğur Özçağatay, Mustafa Türkmen,

Determınaton Of Paraffın Amounth On The Yarn By Usıng FT-IR Spectroscopy,

AUTEX 2011, 11th World Textile Conference, P980, Mulhouse, 8-10 Haziran 2011

19. M. Köstem, Kenan Yıldırım ve M.Türkmen, Factors That Affect The Interaction Of

Braided Colon And Plastic Parts Of Load Transfer Thread, V. Uluslararası Teknik

Tekstiller Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 7-9 kasım, 2012

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. M.Tasmacı, Kenan Yıldırım, Pamuklu RL-Single –Jarsey Kumaşlarda Patlama

Davranışının İncelenmesi, Tekstil Maraton Tekstil ve Konfeksiyon İletişim Dergisi,

1996/2, 47-52

2. M. Tasmacı, K.Yıldırım, Pamuklu RL-single-jarsey kumaşların fiziksel ve

mekaniksel özelliklerinin incelenmesi, Tekstile Teknoloji, Mayıs 1997, 138-141

3. M. Kayar, Kenan Yıldırım, F.Yıldırım, A. Çelikbilek, Ş.Güçer FT-IR

Spektrometresi ve Endüstrideki Uygulamaları, Kimya Teknolojileri, Ağustos 2001,

58-62

4. F.Göksel, M.Köstem, Kenan Yıldırım, N. Ogan, Kumaş Kalitesi İle İlgili

Performans Testleri:Boncuklanma ve Yüzey Değişimi, Kimya Teknolojileri, Ocak

2002, 64-71

5. Kenan Yıldırım, A.Çelikbilek, Nurcan Aydın, Ş.Güçer, Kaliteli Yaşam İçin Teknik

Tekstiller Ve Kullanım Alanları, Kimya Teknolojileri, Mayıs 2002, 46-54

6. Kenan Yıldırım, Funda Göksel, Nurcan Aydın, Ş.Güçer, Deri Kalite

Parametrelerinin Ölçümüne Yönelik Geliştirilen Bazı Düzenekler, Kimya

Teknolojileri, Aralık 2004, 78-82

7. Kenan Yıldırım, A.M. Köstem, Ş. Güçer, Tekstil Mamullerinin Nakli Veya

Depolanması Sürecinde Görülen Renk Değişimleri: Örnek Olay İncelemesi, Tekstil

Maraton Tekstil ve Konfeksiyon İletişim Dergisi, 2008/5, 14-20

8. Kenan Yıldırım, A.M. Köstem, M. Ayhan Cenan ve Ş.Güçer, Koltuk Kılıflarında

Kullanım Sırasında Zamanla Oluşan Renk Değişim Problemi: Örnek Olay

İncelemesi, Tekstil Maraton Tekstil ve Konfeksiyon İletişim Dergisi, 2008/6, 18-24

9. Kenan Yıldırım, F. Göksel, N. Ogan, S. Güçer, Otomotiv Derilerinin Yaşlanma

Davranışı, Journal of Leather Science Deri Bilimi, 2009/3, 9-16

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Kenan Yıldırım, N. Aydın, M. Köstem, Uğur Özçağatay, Ş. Güçer, Elastan İçeren

Örme Viskon Kumaşlarda Delik Hatası Nedenlerinin Belirlenmesi, Tekstil

Teknolojileri ve Tekstil Makineleri Kongresi, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası,

Gaziantep, 11-12 Kasım 2005

2. Kenan Yıldırım, Nurcan Aydın, Melek Köstem, Şeref Güçer, Kompozit

Malzemelerde Kalite Kontrol: Mekanik performans Testleri, 1. Polimerik

Page 29: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

28

Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, İzmir,

17-19 Kasım 2006

3. Yusuf ULCAY, Kenan Yıldırım, Uğur ÖZÇAĞATAY Ve Funda GÖKSEL,

Soğutma Banyosu (Quenching)Şartlarinin PET İpliğin Kaynama Çekmesi Özelliğine

Etkisi, II.Ulusal Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi Sempozyumu ve Sergisi,

Harran Şanlıurfa, 30.04-02.05-2008

4. Kenan Yıldırım, N. Aydın, A.M. Köstem Ve Ş. Güçer, DSC VE FT-IR ile Tekstil

Sektöründe Kullanılan Termoplastik Polimerlerde Malzeme Karakterizasyonu,

II.Ulusal Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi Sempozyumu ve Sergisi, Harran

Şanlıurfa 30.04-02.05-2008,

5. Kenan Yıldırım, U. Özçağatay, A.M. Köstem Ve Ş. Güçer, PE Tipinin

Belirlenmesinde Analitik Metot, 12. Tekstil Teknolojisinde ve Kimyasındaki Son

Gelişmeler Sempozyumu, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Bursa, 6-8.05.2009

6. Kenan Yıldırım, Melek Köstem, Mustafa Türkmen ve Şeref Güçer, Örnek Olay

İncelemesi: Boyarmaddenin Işığa Karşı Renk Haslığı Özelliğinde Terin Etkisi, V.

Tekstil Boya ve Yardımcı Kimyasalları Kongresi, Kahramanmaraş, 27-29.04.2011

7. Kenan Yıldırım, Melek Köstem, Uğur Özçağatay Ve Mustafa Türkmen, Kullanım

Veya Depolama Esnasında Yaylı Yataklarda Görülen Sararma Problemi, 13. Tekstil

Teknolojisinde ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, TMMOB Kimya

Mühendisleri Odası, Bursa, 2-4.06.2011

8. Kenan Yıldırım, Murat Kayar, Melek Köstem, Mustafa Türkmen ve şeref Güçer,

tekstil boyarmaddelerinin ısıl bozunma davranışının incelenmesi, 6. Ulusal analitik

kimya kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, 3-7.09.2012

9. M. Akif Çimenoğlu, Nurcan Aydın, F.Filiz Yıldırım, Kenan Yıldırım ve Mustafa

Türkmen, Tekstil metal aksesuarlarında SEM/EDX ile nitel analiz, 6. Ulusal analitik

kimya kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, 3-7.09.2012

7.7. Diğer yayınlar

1. Kenan Yıldırım, Buluş Sahibi, Yatay yanmazlık test cihazı (elektronik kontrollü),

TR 2003-01639U nolu faydalı model

2. Kenan Yıldırım, Buluş Sahibi, Oto döşemelik kumaşlar için kumaş kırışma

elastikiyeti ölçüm cihazı, TR 2003-01637U nolu faydalı model

3. Kenan Yıldırım, Buluş Sahibi, Oto döşemelik kumaşlar için dikiş yorulma dayanımı

ölçüm cihazı, TR 2003-01640U nolu , faydalı model

4. Kenan Yıldırım, Buluş Sahibi, Pigment ve dolgu maddelerinde sıkıştırılmış

yoğunluk tespiti için numune sıkıştırma cihazı, TR 2003-01638U nolu faydalı model

5. Kenan Yıldırım, Eğitmen, Örmede Temel Bilgiler, TÜBİTAK/MAM-TEAL

Müdürlüğü, Bursa, 25.02.2000

6. K.Yıldırım, “KES-F Sistemi”, Tekstil ve Hazır Giyim Araştırma Dergisi, Ocak-Mart

2000, 26-33K.Yıldırım, “KES-F Sistemi”, Tekstil ve Hazır Giyim Araştırma

Dergisi, Nisan-Haziran 2000, 29-35

7. Kenan Yıldırım, Eğitmen, Örme Teknolojisi ve Örme Kumaş Kalite Sorunları,

TÜBİTAK-BUTAL, Bursa, 10.05.2002

8. Kenan Yıldırım, Yuvarlak örme kumaşlarda, örme işleminde oluşan farklı kaynaklı

hatalar ve tespiti, Uludağ Üniversitesi-Müh-Mim Fak Tekstil Müh. Böl. Güz

Seminerleri, Bursa, 06.11.2006

9. Kenan Yıldırım, Eğitmen, Physical and Fastness Tests Applied to Leather UNIDO

workshop, TÜBİTAK-BUTAL, Bursa, 26.02-09.03.2007

10. Kenan Yıldırım, Eğitmen, Standard test methods for identification of cotton fiber

and statistical analyses of test, UNIDO workshop, TÜBİTAK-BUTAL, 22.10-

02.11.2007

Page 30: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

29

11. Kenan Yıldırım, Eğitmen, Fabric performance properties and standard test method,

UNIDO workshop, TÜBİTAK-BUTAL, Bursa, 17-28 Kasım 2007

12. Kenan Yıldırım, Eğitmen, Fabric construction properties and standard test method,

UNIDO workshop, TÜBİTAK-BUTAL, Bursa, 17-28 Kasım 2007

13. Kenan Yıldırım ve Y.Ulcay, ITMA 2007 fuarında sergilenen sentetik iplik üretimi

ve tekstüre makinelerindeki gelişmeler, ITMA 2007 Uluslararası Tekstil Makineleri

Fuarı Teknolojik Değerlendirme Raporu, UİB, Akmat A.Ş., Bursa 2008, 14-16.

14. Kenan Yıldırım, Eğitmen, Fabric construction and performance properties and

Physical testing of textile, LP/Erasmus Programme, Faculty of Design and

Technologies in Vilnius College in Higher Education-Vilnius, 25-29 September 2009

15. Kenan Yıldırım, Eğitmen, Physical and Fastness Tests Applied to Leather UNIDO

workshop, TÜBİTAK-BUTAL, Bursa, 09-20.11.2009

16. KenanYıldırım, Techtextil 2009 fuarında sergilenen yanması geciktirilmiş (flame

retardant) kumaşlardaki gelişmeler ve Techtextile sempozyum notları, Teknik Tekstil

2009 Frankfurt Fuarı Teknolojik Değerlendirme Raporu, UİB, Yiğitcan Ajans, Bursa

2009, 39-42

17. Kenan Yıldırım, Techtextil 2009 fuarında sergilenen Teknik Tekstil Test Cihazları

ve Son Gelişmeler, Teknik Tekstil 2009 Frankfurt Fuarı Teknolojik Değerlendirme

Raporu, UİB, Yiğitcan Ajans, Bursa 2009, 87-90

7.8. Uluslararası atıflar 1. Daukantiene, Virginija; Lapinskiene, Milda, Influence of the deformation mode on seam slippage in

woven fabrics, Fıbers And Polymers,Vol.13(8), P: 1086-1093

2. Pasayev, Nazim; Korkmaz, Mahmut; Baspinar, Dilek, Investigation of the techniques decreasing the

seam slippage in chenille fabrics (Part I) Textıle Research Journal, Vol. 82 (9), P. 855-863

3. Malciauskiene, Edita; Milasius, Algirdas; Milasius, Rimvydas, Influence of Fabric Structure

Parameters on Seam Slippage, Fıbres & Textıles In Eastern Europe, Vol. 20 (3),P. 98-101

4. Pasayev, Nazim; Korkmaz, Mahmut; Baspinar, Dilek, Investigation of the techniques decreasing the

seam slippage in chenille fabrics (Part II), Textıle Research Journal, Vol.81 (20), P. 2075-2081

5. Malciauskiene, Edita; Milasius, Algirdas; Milasius, Rimvydas, Weave Factor for Seam Slippage

Prediction of Unbalance Fabrics, Fıbres & Textıles In Eastern Europe, Vol.19 (4), P. 101-104

6. Malciauskiene, Edita; Milasius, Algirdas; Laureckiene, Ginta; et al., Influence of Weave into Slippage

of Yarns in Woven Fabric, Materıals Scıence-Medzıagotyra, Vol.17 (1), P. 47-51

7. Tehran, Mohammad Amani; Azimi, Bahareh; Mojtahedi, Mohammad Reza Mohades, Investigating

the Effect of False Twist Texturing Process on the Color Coordinates Variation of Spun-dyed

Polyester Filament Yarns, Journal Of Engıneered Fıbers And Fabrıcs, Vol. 6 (3), P. 54-62

8. Yildirim, Kenan; Altun, Sule; Ulcay, Yusuf, The Effect Of Fırst Heater Temperature On The

Propertıes Of False-Twıst Textured Poly (Ethylene Terapthalate) Yarn, Tekstıl Ve Konfeksıyon Vol. 9

(4), P. 286-290

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

1. 2009K120260/ DPT alt yapı projesi, 2009-2010, TÜBİTAK-BUTAL laboratuarında

hayvan yemleri ve otomotiv sektörüne yönelik testlerin yapılabilirliğinin sağlanması

için laboratuar kurulması ve cihaz alımı.

2. 108M394-TÜBİTAK-RFBR/Rusya ikili işbirliği projesi, Tekstil Yüzeylerinin İyon

demeti (ışın) ve Plazma Akısı Teknikleri ile modifikasyonunun fiziksel esasları

3. YEG-Yerel Ekonomik Gelişme 2. Aşama, Konfeksiyon atölyesi için fizibilite projesi,

1997, Tokat/Türkiye

4. Schlagzahigkeitsmodifizirung Duroplastische Verbundwerkstoffe mit

Naturfaserverstarkung, 2000, TITK-Östühringische material prüfgeselschaft für

Textile und Kunststoffe-Rudolstatd/Almanya

9. İdari Görevler

Page 31: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

30

Fen Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu üyesi

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu

doldurunuz.

Akademik

Yıl Dönem Dersin Adı

Haftalık Saati Öğrenci

Sayısı Teorik Uygulama

2012-2013

Güz

İlkbahar Plimerik Lif karekteriazsyonu 3 0 7

Güz

İlkbahar

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Page 32: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

31

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Nalan A.AKGÜN

2. Doğum Tarihi: 21.05.1965

3. Unvanı: Doç.

4. Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl

Lisans Kimya Müh. Yıldız Üniversitesi 1987

Y. Lisans Kimya Müh. Yıldız Üniversitesi 1989

Doktora Kimya Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1994

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1994

Doçentlik Tarihi : 2009

Profesörlük Tarihi :

1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. Emrah AKBIYIK, “Tekstil Endüstrisinde Atık Sularla Kayıp Olan Enerjinin Isı

Pompaları Yardımıyla Geri Kazanımı”, Yıldız Teknik Üniversitesi, YL,1999.

2. Özün GÖREL, “Prinadan Piroliz Yöntemi ile Sentetik Yakıt Eldesi”, Yıldız Teknik

Üniversitesi, YL, 2004.

3. Engin TEKNECİ, “Prinanın Piroliz Yağının Karakterizasyonu”, Yıldız Teknik

Üniversitesi, YL, 2005.

4. Emine İŞCAN, “Süperkritik Ortamda Biodizel Üretimi”, Yıldız Teknik Üniversitesi,

YL, 2006.

5. Filiz ÖZDEMİR, “Zeytinyağı Rafinasyon Atıklarından Süperkritik Ortamda Biodizel

Üretimi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, YL, 2008.

6. Cansu CANDEMİR, “Deodorizer Destilattan “Squalene”nin Süperkritik CO2

Ortamında Zenginleştirilmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, YL, 2009.

7. Anıl YAPRAKÇI, “Zeytin Asit Yağının Süperkritik Metanol Ortamında

Esterleştirilmesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, YL, 2009.

8. Kıvılcım ONART, “Kabak Çekirdeği Yağının Süperkritik CO2 Ortamında

Ekstraksiyonu”, Yıldız Teknik Üniversitesi, YL, 2011.

9. Belgin BOZKURT, “Kahve Telvesiyle Atık Sulardan Ağır Metal Adsorpsiyonu”,

Yıldız Teknik Üniversitesi, YL, 2012.

10. Didem YÜCEŞEN, “Kahve Telvesinin Çeşitli Alanlarda Kullanım Olanaklarının

Belirlenmesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, YL, 2012.

11. Hakan BULUT, “Doğal Ürünlerin Süperkritik Akışkan Ortamında Ekstraksiyonu”,

Yıldız Teknik Üniversitesi, YL, 2012.

Page 33: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

32

6.1. Doktora Tezleri

1. Engin TEKNECİ, “Yemeklik Yağ Rafinasyon Atıklarından Süperkritik CO2

Ekstraksiyonu ile Değerli Ürün Eldesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, D, 2012.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts

and Humanities)

1. ADAŞOĞLU,N., Dinçer,S., Bolat,E., “Supercritical Fluid Extraction of Essential

Oil from Turkish Lavender Flowers”, J.Supercritical Fluids, 7 (2) 93-99

(June,1994).

2. Akgün,M., AKGÜN,N.A., Dinçer,S., “Phase Behaviour of Essential Oil

Components in Supercritical Carbon Dioxide”, J. Supercritical Fluids, 15 (2) 117-

125 (June,1999).

3. Akgün,M., AKGÜN,N.A., Dinçer,S., “Extraction and Modeling of Lavender

Flower Essential Oil Using Supercritical Carbon Dioxide”, Ind.Eng.Chem.Res., 39

(2) 473-477 (Feb. 2000).

4. AKGÜN,N.A., Akgün,M., Dinçer,S., Akgerman,A., “Supercritical Fluid

Extraction of Lavandula stoechas L. ssp. carensis (Boiss.) Rozeira” J. Essential

Oil Res., 13 (3) 143-148 (May 2001).

5. Kondo,M., AKGÜN,N.A., Goto,M., Kodama,A., Hirose,T., “Semi-batch

Operation and Countercurrent Extraction by Supercritical CO2 for the

Fractionation of Lemon Oil”, J. Supercritical Fluids, 23 (1) 21-27 (May 2002).

6. Akgün,M., Emel,D., Baran,N. AKGÜN,N.A. Deniz,S., Dinçer,S. “Styrene–carbon

dioxide Phase Equilibria at High Pressures”, J.Supercritical Fluids, 31 (1) 27-32

(September 2004).

7. Deniz,S., Baran,N., Akgün,M., AKGÜN,N.A., Dinçer,S., “Synthesis and

Characterization of Block Copolymers Using Polysiloxane Based

Macroazoinitiator”, Turk J. Chemistry, 28 (5) 645-657 (Oct. 2004).

8. Doymaz,İ., Görel,Ö., AKGÜN,N.A., The Drying Characteristics of the Solid by-

product of olive oil Extraction”, Biosystems Engineering, 88 (2) 213-219 (June

2004).

9. Akgün,M., Deniz,S., Baran,N., Uzun,N.I., AKGÜN,N.A., Dinçer,S., “Synthesis of

polydimethylsiloxane-blockpolystyrene-block-polydimethylsiloxane via

Polysiloxane-Based Macroinitiator in Supercritical CO2”, Polym. Int., 54 (2) 374-

380 (Feb. 2005).

10. AKGÜN,N.A., Doymaz,İ., “Modelling of Olive Cake Thin-layer Drying Process”,

J. Food Eng., 68 (4) 455-461 (June 2005).

11. AKGÜN,N.A., İşcan, E., “Effects of Process Variables for Biodiesel Production

by Transesterification”, Eur. J. Lipid Sci. Technol. 109 (5) 486-492 (May 2007).

(2007’de en çok indirilen makale seçilmiştir)

12. Doymaz,İ., AKGÜN,N.A., “Study of Thin-Layer Drying of Grape Wastes”,

Chemical Engineering Communications, 196 (7) 890-900 (March 2009).

13. AKGÜN, N., Yaprakçı, A., Candemir, C., “Esterification of Olive Acid Oil in

Supercritical Methanol”, Eur. J. Lipid Sci. Technol. 112 (5) 593-599 (May 2010).

14. AKGÜN, N., “Separation of squalene from olive oil deodorizer distillate using

supercritical fluids”, Eur. J. Lipid Sci. Technol. 113, 1558-1565 (Dec. 2011).

Page 34: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

33

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)

basılan bildiriler

1. ADAŞOĞLU,N., Bolat,E., Dinçer,S., “Supercritical Fluid Extraction of Lavender

Oil From Turkish Lavender Flowers”, NATO ASI, Supercritical Fluids-

Fundamentals for Application, Antalya, 1993.

2. ADAŞOĞLU,N., Dinçer,S., “Optimization of Supercritical Fluid Extraction of

Essential Oil From Turkish Lavender Flowers By Response Surface

Methodology”, Proc. Third International Symposium on Supercritical Fluids, 329-

334, Strasbourg-Fransa, 1994.

3. Dinçer,S., AKGÜN,N.A., Akgün,M., Akgerman,A., “An Overview of

Supercritical Fluid Extraction”, World Conference and Exhibition on Oilseed and

Edible Oils Processing: Emerging Technologies, Current Practices, Quality

Control, Technology Transfer and Environmental Issues, İstanbul, 1996.

4. Akgün,M., AKGÜN,N.A., Dinçer,S., “Solubilities of Limonene and Camphor in

Supercritical Carbon Dioxide”, 4th.

Italian Conf. on Supercritical Fluids and their

Applications, 484-493, Capri-Italy, 1997.

5. AKGÜN,N.A., Akgün,M., Dinçer,S., “Solubilities of Some Essential Oils in

Supercritical Carbon Dioxide”, NATO ASI on Supercritical Fluids II-

Fundamentals and Applications, Kemer-Antalya, 1998.

6. Kondo,M.,AKGÜN,N.A., Goto,M., Kodama,A., Hirose,T., “Countercurrent

Extraction by Supercritical CO2 for the Fractionation of Lemon Oil”, The Fifth

International Symposium of Separation Technology-between Japan and Korea,

Seoul-Korea, 1999.

7. AKGÜN,N.A., Kondo,M., Goto,M., Kodama,A., Hirose,T., “Fractionation of

Lemon Oil by Supercritical Fluid Extraction Tower”, 64 Annual Meeting The

Society of Chemical Engineers, Nagoya-Japan, 1999.

8. AKGÜN,N.A., Özdemir, F., “Biodiesel Production from Olive Acid Oil in

Supercritical Ethanol”, Fuels and Combustion in Engines, March 31-April 1,

İstanbul, 2008.

9. AKGÜN, N.A., Özdemir, F., “Recovery of Squalene from Olive Oil Deodorizer

Distillates using Supercritical CO2”, 6th Euro Fed Lipid Congress, Oils, Fats and

Lipids in the 3rd Millennium: Challenges, Achievements and Perspectives, 7-10

September, Athens, 2008.

10. Özdemir, F., AKGÜN, N.A., “Continuous Production of Biodiesel from Olive Oil

Deodorizer Distillates using Supercritical Ethanol”, 6th Euro Fed Lipid Congress,

Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millennium: Challenges, Achievements and

Perspectives, 7-10 September, Athens, 2008.

11. Yucesen, D., AKGÜN, N.A., “Extraction and Deacidification of Oils Using

Supercritical Carbon Dioxide”, 102nd AOCS Annual Meeting & Expo in

Cincinnati-Ohio, USA, May 1-4, 2011.

12. AKGÜN, N.A., “Continuous Production of Biodiesel via Supercritical Methanol

Transesterification in a Tubular Reactor”, EnCAMP 2011-Energy Challenges for

Advanced Materials and Processes, May 25-29, 2011, Cappadocia, Turkey.

Page 35: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

34

13. AKGÜN, N.A., “Spent Coffee Grounds oil as a potential feedstock for biodiesel

production”, EnCAMP 2011-Energy Challenges for Advanced Materials and

Processes, May 25-29, 2011, Cappadocia, Turkey.

14. AKGÜN, N.A., Aslan, C., “A Comparative Study of the Properties of Commercial

Refined Edible Vegetable Oils”, AOCS World Conference on Oilseed Processing,

Fats & Oils Processing, Biofuels & Applications, 21-23 June 2011, Izmir, Turkey.

15. AKGÜN, N.A., Yanaray, E., “Pomegranate seed oil extraction using supercritical

carbon dioxide”, AOCS World Conference on Oilseed Processing, Fats & Oils

Processing, Biofuels & Applications, 21-23 June 2011, Izmir, Turkey.

16. AKGÜN, N.A., Onart, K.,“Pumpkin seed oil extraction using supercritical carbon

dioxide”, 9th

Euro Fed Lipid Congress, Oils, Fats and Lipids for a Healthy and

Sustainable World, 18-21 September 2011, Rotterdam, The Netherlands.

17. AKGÜN, N.A., Yucesen, D., “A Comparative Study of the Properties of

Commercial Pomegranate Seed Oils”, 9th

Euro Fed Lipid Congress, Oils, Fats and

Lipids for a Healthy and Sustainable World, 18-21 September 2011, Rotterdam,

The Netherlands.

18. Tekneci, E., AKGÜN, N.A., “Recovery of squalene present in olive oil deodorizer

distillate using supercritical fluids”, 9th

Euro Fed Lipid Congress, Oils, Fats and

Lipids for a Healthy and Sustainable World, 18-21 September 2011, Rotterdam,

The Netherlands.

19. Tekneci, E., AKGÜN, N.A., “Supercritical Carbon Dioxide Extraction of High

Value Substances from Sunflower Acid Oil”, 9th

Euro Fed Lipid Congress, Oils,

Fats and Lipids for a Healthy and Sustainable World, 18-21 September 2011,

Rotterdam, The Netherlands.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Dinçer,S., AKGÜN,N., Akgün,M., Akgerman,A., “An Overview of Supercritical

Fluid Extraction”, Proc.World Conference and Exhibition on Oilseed and Edible

Oils Processing: Emerging Technologies, Current Practices, Quality Control,

Technology Transfer and Environmental Issues, AOCS press, 235-242, 1998.

2. Nalan AKGÜN, “New Trends on Catalyts for Lower-Cost Biodiesel”: Progress in

Heterogeneous Catalysis, Ed. Dieter L. Marmaduke, Nova Science Publishers

Inc., ISBN: 978-1-60456-981-0, 195-226, 2008.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Söyler,M., ADAŞOĞLU,N., Dinçer,S., Kuyulu,A., Bolat,E., “Anason Tohumundan

Süperkritik Ekstraksiyon Yöntemi ile Esansiyel Yağ Eldesi”, Gıda Sanayii, 6, 1, 38

(1992).

2. ADAŞOĞLU,N., Karaca,F., Bolat,E., Dinçer,S., “Defne Yaprağından Süperkritik

Ekstraksiyon Yöntemi ile Esansiyel Yağ Eldesi”, Gıda Sanayii, 6, 4, 65 (1992).

3. Akgün,M., AKGÜN,N.A.., Baran,N., Deniz,S., Dinçer,S., “Süperkritik Akışkanlar

ve Uygulama Alanları”, Kimya Teknolojileri, 3, 58-67 (2001).

4. AKGÜN,N.A., Ulutürk,İ., Aydeniz,İ., “Moleküler Simülasyon”, Kimya

Teknolojileri, 10, 80-86 (2001).

5. Görel,Ö., Kırmacı,E., Doymaz,İ., AKGÜN,N.A., “Kaliteli Zeytinyağı Üretimi”,

Kimya Teknolojileri, 25, 52-59 (2003).

6. Görel,Ö., Kırmacı,E., Doymaz,İ., AKGÜN,N.A., “Zeytinyağı Fabrika Atıklarının

Değerlendirilmesi”, Kimya Teknolojileri, 26, 40-47 (2003).

Page 36: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

35

7. Mumcu,S., Doymaz,İ., AKGÜN,N.A., “Şarap Fabrikası Atıklarının

Değerlendirilmesi”, Kimya Teknolojileri, 32, 70-77 (2003).

8. AKGÜN,N.A., Kalpaklı,Y., Özkara,N., “Enerji Gündemindeki Konu : Biodizel”,

Kimya Teknolojileri, 50, 58-61 (2005).

9. AKGÜN,N.A., Akgün,M., “Üzüm Çekirdeğinin Süperkritik Karbondioksit

Ortamında Ekstraksiyonu”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 4, 49-58

(2006).

10. AKGÜN,N.A., Dere, G., “Evaluation of Biodiesel Production using Experimental

Design”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 25, 3, 259-267 (2007).

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. ADAŞOĞLU, N., Söyler, M., Dinçer, S., Kuyulu, A., Bolat, E., “Anason Tohumu

Esansiyel Yağının Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu”, Kimya ve Kimya

Mühendisliği Sempozyumu, Kıbrıs, 17, 1991.

2. ADAŞOĞLU, N., Erturan, S., “Organometalik Selenyum-Telleryum Bileşiklerinin

Siklovoltametrik Yöntemle Araştırılması”, Kimya ve Kimya Mühendisliği

Sempozyumu, Kıbrıs, 205, 1991.

3. ADAŞOĞLU, N., Söyler, M., Karaca, F., Dinçer, S., Kuyulu, A., Bolat, E.,

“Anason Tohumu ve Defne Yapraklarının Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu”,

Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, 1992.

4. ADAŞOĞLU, N., Dinçer, S., “Türk Lavanta Çiçeklerinden Esansiyel Yağın

Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu” Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu,

Trabzon, 412, 1993.

5. Dinçer, S., Akgün, M., AKGÜN, N., Pişkin, S., “Karbondioksitin Süperkritik

Koşullarında Bazı Esansiyel Yağ Bileşenleri İçin Faz Dengeleri ile

Çözünürlüklerin İncelenmesi”, Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,

Erzurum, 221-227, 1998.

6. AKGÜN,N., Akgün,M., Dinçer,S., “Lavanta Esansiyel Yağının Süperkritik CO2

ile Ekstraksiyonu ve Modellenmesi”, 13.Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, 461,

1999.

7. AKGÜN, N., Kondo, M., Goto, M., Kodama, A., Hirose, T., “Limon Yağının

Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonuyla Fraksiyonlanması”, 13.Ulusal Kimya

Kongresi, Samsun, 505, 1999.

8. Emel, D., Akgün, M., Baran, N., AKGÜN, N., Deniz, S., Dinçer, S., “Süperkritik

Karbondioksit Ortamında Stirenin Faz Davranışının İncelenmesi”, UKMK,

Ankara, 2002.

9. Baran, N., Deniz, S., Akgün, M., AKGÜN, N., Emel, D., Dinçer, S.,

“Poli(dimetilsiloksan) Esaslı Polimerik Başlatıcı ile Stiren ve Metilmetakrilatın

Çözelti Polimerizasyonu”, UKMK, Ankara, 2002.

10. Baran, N., Deniz, S., Akgün, M., Emel, D., Uzun, N., AKGÜN, N., Dinçer, S.,

“PDMS Esaslı Makroazobaşlatıcı (PDMS-MAI) ile Stirenin Süperkritik CO2

Ortamında Polimerizasyonuna Yönelik Bir Araştırma”, XVII. Ulusal Kimya

Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2003.

11. Deniz, S., Baran, N., Akgün, M., Emel, D., Uzun, İ.N., AKGÜN, N.A., Dinçer, S.,

“Stirenin Süperkritik CO2 Ortamında Polimerizasyonuna Başlatıcı (AIBN) ve

Perfloroeter Yapısındaki Stabilizer Konsantrasyonlarının Etkisinin İncelenmesi”,

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2003.

Page 37: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

36

12. Dinçer, S., Akgün, M., AKGÜN, N.A., Deniz, S., Baran, N., Uzun, İ.N.,

“Süperkritik Akışkan Uygulamaları”, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul

Üniversitesi, İstanbul, 2003.

13. Görel, Ö., Doymaz, İ., AKGÜN, N.A., “Zeytinyağı Fabrikası Atıklarının Enerji

Amaçlı Kullanımı”, YEKSEM’03, İzmir, 380-386, 2003.

14. Doğan, N., İlhan, P., Özkara, N., Kalpaklı, Y., AKGÜN, N.A., “Çeşitli Bitkisel

Kaynaklı Yağlardan Biodizel Üretimi”, YEKS’2005, Kayseri, 2005.

15. AKGÜN, N.A., Tekneci, E., Özkara, N., Demirel, F., “Prinanın Katalizör

Ortamında Pirolizi”, YEKS’2005, Kayseri, 2005.

16. AKGÜN, N.A., Yıkar, E., Sahakyan, L., “Biodizel Üretim Şartlarının Oksidasyon

Stabilitesi Üzerindeki Etkisi”, IV. Yenilebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 31

Ekim-2 Kasım, Gaziantep, 2007.

17. Yıkar, E., Sahakyan, L., AKGÜN, N.A., “Gıda Sektörü Atıklarından Süperkritik

Karbondioksit ile Yağ Eldesi”, Üniversite Öğrencileri III.Çevre Sorunları

Kongresi, Fatih Üniversitesi, 15-16 Mayıs, İstanbul, 2008.

18. AKGÜN, N.A., Özdemir, F., Yıkar, E., Sahakyan, L., Süperkritik Ortamda

Biodizel Üretimi”, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26-29 Mayıs, Malatya,

2008.

19. Özdemir, F., AKGÜN, N.A., Yıkar, E., Sahakyan, L., “Bitkisel Yağ Rafinasyon

Atıklarından Biodizel Üretimi”, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26-29

Mayıs, Malatya, 2008.

20. Yıkar, E., AKGÜN, N.A., Sahakyan, L., Özdemir, F., “Süperkritik Karbondioksit

Ortamında Esansiyel Yağ Eldesi”, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26-29

Mayıs, Malatya, 2008.

21. Sahakyan, L., AKGÜN, N.A., Yıkar, E., Özdemir, F., “Ticari Olarak Satılan

Biodizel Numunelerinin Oksidasyon Stabilitelerinin Tespiti”, 8. Ulusal Kimya

Mühendisliği Kongresi, 26-29 Mayıs, Malatya, 2008.

22. Tekneci, E., Yüceşen, D., AKGÜN, N.A., “Ayçiçek Asit Yağından Süperkritik

CO2 Ekstraksiyonu ile Değerli Bileşenlerin Eldesi”, YABİTED 1. Bitkisel Yağ

Kongresi, 12-14 Nisan 2012, Adana.

23. Yüceşen, D., Şenel, M., AKGÜN, N.A., “Kahve telvesi yağının özelliklerinin

araştırılması”, YABİTED 1. Bitkisel Yağ Kongresi, 12-14 Nisan 2012, Adana.

24. Yılmaz, K., Yüceşen, D., AKGÜN, N.A., “Kahve telvesinden biodizel üretimi”,

YABİTED 1. Bitkisel Yağ Kongresi, 12-14 Nisan 2012, Adana.

7.7. Diğer yayınlar

-

7.8. Uluslararası atıflar 1. Supercritical fluid extraction from vegetable materials, Sovova Helena; Stateva Roumiana P., REVIEWS IN CHEMICAL

ENGINEERING, 27, 3-4, 79-156, NOV 2011.

2. Response surface method applied to supercritical carbon dioxide extraction of Vetiveria zizanioides essential oil, Danh LT, Mammucari R, Truong P, et al., CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 155, 3, 617-626, DEC 15 2009.

3. Flavour compounds of Lavandula angustifolia L. to use in food manufacturing: Comparison of three different extraction

methods, Da Porto C, Decorti D, Kikic I: FOOD CHEMISTRY, 112, 4, 1072-1078, FEB 15 2009. 4. Supercritical fluid extraction of polyhalogenated pollutants from aquaculture and marine environmental samples: A review,

Garcia-Rodriguez D, Carro-Diaz AM, Lorenzo-Ferreira RA, JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, 31, 8, 1333-1345,

MAY 2008. 5. Optimization of supercritical fluid extraction of lycopene from tomato skin with central composite rotatable design model,

Kassama LS, Shi J, Mittal GS, SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 60, 3, 278-284, MAY 6 2008. 6. Comparative study of essential oils of lavender obtained by hydrodistillation and supercritical fluid extraction, Zorca M, Gainar

I, Bala D, REVISTA DE CHIMIE, 57, 4, 361-363, APR 2006.

7. Phase equilibrium for (camphor+CO2), (camphor plus propane), and (camphor+ CO2+propane), Carvalho RN, Corazza ML, Cardozo L, et al., JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 51, 3, 997-1000, MAY 11 2006.

Page 38: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

37

8. Response surfaces of apricot kernel oil yield in supercritical carbon dioxide, Ozkal SG, Yener ME, Bayindirli L, LWT-FOOD

SCIENCE AND TECHNOLOGY, 38, 6, 611-616, 2005.

9. Dispersion polymerization of methyl methacrylate in supercritical carbon dioxide: An investigation into stabilizer anchor group, Woods HM, Nouvel C, Licence P, et al., MACROMOLECULES, 38, 8, 3271-3282, APR 19 2005.

10. Response surfaces of hazelnut oil yield in supercritical carbon dioxide, Ozkal SG, Yener ME, Salgin U, et al., EUROPEAN

FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 220, 1, 74-78, JAN 2005. 11. Comparison of different extraction methods for the analysis of fragrances from Lavandula species by gas chromatography-mass

spectrometry, Kim NS, Lee DS, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 982, 1, 31-47, DEC 20 2002.

12. Extraction of sage (Salvia officinalis L.) by pressurized hot water and conventional methods: antioxidant activity of the extracts, Ollanketo M, Peltoketo A, Hartonen K, et al., EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 215, 2, 158-163,

AUG 2002. 13. Pharmaceutical applications of supercritical carbon dioxide, Kaiser CS, Rompp H, Schmidt PC, PHARMAZIE, 56, 12, 907-

926, DEC 2001. 14. Extraction of clove using pressurized hot water, Rovio S, Hartonen K, Holm Y, et al., FLAVOUR AND FRAGRANCE

JOURNAL, 14, 6, 399-404, NOV-DEC 1999. 15. Supercritical fluid extraction in herbal and natural product studies-a practical review, Lang QY, Wai CM, TALANTA, 53, 4,

771-782, JAN 5 2001. 16. An overview of supercritical fluid extraction in Chinese herbal medicine: From preparation to analysis, Chen YT, Ling YC,

JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS, 8, 4, 235-247, DEC 2000. 17. Isolation of rock rose essential oil using supercritical CO2 extraction, Rincon J, De Lucas A, Garcia, I., SEPARATION

SCIENCE AND TECHNOLOGY, 35, 16, 2745-2763, 2000. 18. A mass transfer model applied to the supercritical extraction with CO2 of curcumins from turmeric rhizomes (Curcuma longa

L), Chassagnez-Mendez AL, Correa NCF, Franca LF, et al., BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING,

17, 3, 315-322, SEP 2000. 19. Supercritical extraction of carotenoids and lipids from buriti (Mauritia flexuosa), a fruit from the Amazon region, de Franca LF,

Reber G, Meireles MAA, et al., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 14, 3, 247-256, MAR 1 1999.

20. Isolation of plant products by supercritical-fluid extraction, Jarvis AP, Morgan D, PHYTOCHEMICAL ANALYSIS, 8, 5,

217-222, SEP-OCT 1997. 21. Supercritical fluid extraction and fractionation of essential oils and related products, Reverchon E., JOURNAL OF

SUPERCRITICAL FLUIDS, 10, 1, 1-37, APR 14 1997. 22. Experimental-design Approach for the Extraction of Polycyclic Aromatic-Hydrocarbons from Soil Using Supercritical Carbon-

dioxide, Barnabas IJ, Dean JR, Tomlinson WR, et al., ANALYTICAL CHEMISTRY, 67, 13, 2064-2069, JUL 1 1995.

23. Fractionation of essential oils with biocidal activity using supercritical CO2-Experiments and modeling, Ganan Nicolas; Brignole Esteban A., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 58, 1, 58-67, Published: AUG 2011

24. High-pressure gas-liquid equilibrium of the system carbon dioxide-citral at 50 and 70 degrees C, Gironi F.; Maschietti M.,

JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 57, 1, 25-30, MAY 2011. 25. Mass Transfer and Equilibrium Parameters on High-Pressure CO2 Extraction of Plant Essential Oils, del Valle Jose M.; de la

Fuente Juan C.; Uquiche Edgar; et al., Editor(s): Ajjguilera JM; BarbosaCanovas GV; Simpson R; et al., Conference: 10th

International Congress on Engineering and Food Location: Vina del Mar, CHILE Date: APR, 2008; FOOD ENGINEERING INTERFACES Book Series: Food Engineering Series, 393-470, 2011.

26. Analysis of cosolvent effect on supercritical carbon dioxide extraction for alpha-pinene and 1,8-cineole, Shimoyama Yusuke; Tokumoto Hiroki; Matsuno Takumi; et al., CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 88, 12A, 1563-1568, DEC

2010.

27. High-pressure gas-liquid equilibrium measurements by means of a double-chamber recirculation apparatus. Data on the system

carbon dioxide-limonene at 50 and 70C, Gironi F, Maschietti M., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 55, 1, 49-55,

NOV 2010.

28. Hydrogenation of CO2-Expanded Liquid Terpenes: Phase Equilibrium-Controlled Kinetics, Bogel-Lukasik E, Serbanovic A, Bogel-Lukasik R, et al., Symposium on Green Chemistry and Engineering with Gas-Expanded Liquids and Near-Critical

Media, AUG 19-23, 2007 Boston, MA, GAS-EXPANDED LIQUIDS AND NEAR-CRITICAL MEDIA: GREEN

CHEMISTRY AND ENGINEERING, ACS Symposium Series, 1006, 191-201, 2009. 29. Supercritical Fluid Extraction of Bioactive Compounds: Fundamentals, Applications and Economic Perspectives, Pereira CG,

Meireles MAA, FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, 3, 3, 340-372, JUN 2010.

30. Cold-pressed yuzu oil fractionation using countercurrent supercritical CO2 extraction column, Terada A, Kitajima N, Machmudah S, et al., SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 71, 1, 107-113, JAN 29 2010.

31. Solubility of supercritical gases in organic liquids, Fornari T, Hernandez EJ, Reglero G, JOURNAL OF SUPERCRITICAL

FLUIDS, 51, 2, 115-122, DEC 2009. 32. Pt- and Pd-catalysed limonene hydrogenation in high-density carbon dioxide, Bogel-Lukasik E, Bogel-Lukasik R, da Ponte

MN, MONATSHEFTE FUR CHEMIE, 140, 11, 1361-1369, NOV 2009.

33. Vapour-liquid equilibrium for beta-myrcene and carbon dioxide and/or hydrogen and the volume expansion of beta-myrcene or

limonene in CO2 at 323.15 K, Bogel-Lukasik E, Szudarska A, Bogel-Lukasik R, et al., FLUID PHASE EQUILIBRIA, 282, 1,

25-30, AUG 15 2009. 34. Phase equilibrium measurements for CO2+priprioca extract at high pressures, Moura LS, Favareto R, Leal PF, et al. JOURNAL

OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 48, 2, 126-130, MAR 2009. 35. Hierarchical clustering analysis for the distribution of origanum-oil components in dense CO2, Akman U, Okay N, Hortacsu O,

KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 25, 2, 329-344, MAR 2008. 36. Continuous countercurrent deterpenation of lemon essential oil by means of supercritical carbon dioxide: Experimental data and

process modelling, Gironi F, Maschietti M, CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 63, 3, 651-661, FEB 2008.

37. Supercritical fluid extraction and fractionation of natural matter, Reverchon E, De Marco I, JOURNAL OF

SUPERCRITICAL FLUIDS, 38, 2, 146-166, SEP 2006. 38. Excess molar enthalpies for mixtures of supercritical carbon dioxide and limonene, Sanchez-Vicente Y, Perez E, Cabanas A, et

al., FLUID PHASE EQUILIBRIA, 246, 1-2, 153-157, AUG 25 2006. 39. Phase equilibrium for (camphor+CO2), (camphor plus propane), and (camphor+ CO2+propane), Carvalho RN, Corazza ML,

Cardozo L, et al., JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 51, 3, 997-1000, MAY 11 2006.

40. Entrainer effect of ethanol on high-pressure vapor-liquid equilibria for supercritical carbon dioxide plus limonene plus linalool system, Iwai Y, Ichimoto M, Takada S, et al., JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 50, 6, 1844-1847,

NOV-DEC 2005.

Page 39: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

38

41. Global yield isotherms and kinetic of artemisinin extraction from Artemisia annua L leaves using supercritical carbon dioxide,

Quispe-Condori S, Sanchez D, Foglio MA, et al., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 36, 1, 40-48, NOV 2005.

42. Experimental determination of high-pressure phase equilibria of the ternary system carbon dioxide plus limonene plus linalool, Raeissi S, Peters CJ, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 35, 1, 10-17, AUG 2005.

43. Biphasic hydrogenation of alpha-pinene in high-pressure carbon dioxide, Milewska A, Osuna AMB, Fonseca IM, et al.,

GREEN CHEMISTRY, 7, 10, 726-732, 2005. 44. Phase equilibrium measurements for the system fennel (Foeniculum vulgare) extract plus CO2, Moura LS, Corazza ML,

Cardozo L, et al., JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 50, 5, 1657-1661, SEP-OCT 2005.

45. Methyl methacrylate plus carbon dioxide phase equilibria at high pressures, Uzun NI, Akgun M, Baran N, et al., JOURNAL

OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 50, 4, 1144-1147, JUL-AUG 2005. 46. Liquid-vapor and liquid-liquid-vapor equilibria in the ternary system ethane plus limonene plus linalool, Raeissi S, Peters CJ.,

JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 33, 3, 203-210, MAR 2005. 47. High pressure phase behavior of the system ethane plus orange peel oil, de Sousa ARS, Raeissi S, Aguiar-Ricardo A, et al.,

JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 29, 1-2, 59-67, APR 2004. 48. Solubility of selected esters in supercritical carbon dioxide, Ismadji S, Bhatia SK, JOURNAL OF SUPERCRITICAL

FLUIDS, 27, 1, 1-11, SEP 2003. 49. Phase behavior of the reaction medium of limonene oxidation in supercritical carbon dioxide, Corazza ML, Cardozo L, Antunes

OAC, et al., INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 42, 13, 3150-3155, JUN 25 2003. 50. High pressure phase equilibria of the related substances in the limonene oxidation in supercritical CO2, Corazza ML, Filho LC,

Antunes OAC, et al., JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 48, 2, 354-358, MAR-APR 2003.

51. An apparatus for high-pressure VLE measurements using a static mixer. Results for (CO2 plus limonene plus citral) and (CO2

plus limonene plus linalool), Fonseca J, Simoes PC, da Ponte MN, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 25, 1, 7-17,

JAN 2003. 52. Separation performance of supercritical carbon dioxide extraction column for the citrus oil processing: Observation using

Simulator, Kondo M, Goto M, Kodama A, et al., SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 37, 15, 3391-3406.

53. Phase behavior of the binary system ethane plus linalool, Raeissi S, Asensi JC, Peters CJ, JOURNAL OF SUPERCRITICAL

FLUIDS, 24, 2, 111-121, NOV 2002. 54. High-pressure fluid phase equilibria-Experimental methods and systems investigated (1994-1999), Christov M, Dohrn R,

FLUID PHASE EQUILIBRIA, 202, 1, 153-218, OCT 15 2002.

55. High pressure vapor-liquid equilibria in the ternary system orange peel oil (limonene) plus ethanol plus carbon dioxide, Drescher M, Seidel O, Geana D, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 23, 2, 103-111, JUN 2002.

56. Solubility of three monoterpenes, their mixtures and eucalyptus leaf oils in dense carbon dioxide, Francisco JD, Sivik B,

JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 23, 1, 11-19, MAY 2002. 57. Phase behaviour of the binary system ethane plus limonene, Raeissi S, Peters CJ, JOURNAL OF SUPERCRITICAL

FLUIDS, 22, 2, 93-102, FEB 2002. 58. Pharmaceutical applications of supercritical carbon dioxide, Kaiser CS, Rompp H, Schmidt PC, PHARMAZIE, 56, 12, 907-

926, DEC 2001. 59. Bubble-point pressures of the binary system carbon dioxide plus linalool, Raeissi S, Peters CJ, JOURNAL OF

SUPERCRITICAL FLUIDS, 20, 3, 221-228, AUG 2001. 60. The influence of phase behavior on reactions at supercritical conditions: The hydrogenation of alpha-pinene, Chouchi D,

Gourgouillon D, Courel M, et al., INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 40, 12, 2551-2554, JUN

13 2001. 61. Essential oils from seeds: solubility of limonene in supercritical CO2 and how it is affected by fatty oil, Sovova H, Stateva RP,

Galushko AA, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 20, 2, 113-129, JUN 2001. 62. Measurement and modeling of the solubility of CO2 and N2 in a model resin system based on resin from spruce wood (Picea

abies L.), Laursen T, Andersen SI, Dahl S, et al., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 19, 3, 239-250, APR 2001.

63. Supercritical fluid extraction from vegetable materials, Sovova Helena; Stateva Roumiana P., REVIEWS IN CHEMICAL ENGINEERING, 27, 3-4, 79-156, NOV 2011.

64. Characterization of Volatile Components of Tea Flowers (Camellia sinensis) Growing in Kangra by GC/MS, Joshi Robin;

Poonam; Saini Rikki; et al. NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 6, 8, 1155-1158, AUG 2011. 65. Mass Transfer and Equilibrium Parameters on High-Pressure CO(2) Extraction of Plant Essential Oils, del Valle Jose M.; de la

Fuente Juan C.; Uquiche Edgar; et al., Editor(s): Ajjguilera JM; BarbosaCanovas GV; Simpson R; et al., 10th International

Congress on Engineering and Food Location: Vina del Mar, CHILE Date: APR, 2008; FOOD ENGINEERING INTERFACES Book Series: Food Engineering Series, 393-470, 2011.

66. Composition and antioxidant activity of Thymus vulgaris volatiles: Comparison between supercritical fluid extraction and

hydrodistillation, Grosso C, Figueiredo AC, Burillo J, et al., JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, 33, 14, 2211-2218, JUL 2010.

67. Mathematical modelling of supercritical CO2 extraction of volatile oils from aromatic plants, Grosso C, Coelho JP, Pessoa FLP,

et al., CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 65, 11, 3579-3590, JUN 2010.

68. A New Approach for Process Development of Plant-Based Extraction Processes, Kassing M, Jenelten U, Schenk J, et al.,

CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, 33, 3, 377-387, MAR 2010.

69. Matrix effects in supercritical CO2 extraction of essential oils from plant material Araus K, Uquiche E, del Valle JM, JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 92, 4, 438-447, JUN 2009.

70. Mathematical modeling and study of mass transfer parameters in supercritical fluid extraction of fatty acids from Trout powder,

Nei HZN, Fatemi S, Mehrnia MR, et al., BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 40, 1, 72-78, MAY 15 2008. 71. Supercritical fluid extraction and fractionation of natural matter, Reverchon E, De Marco I, JOURNAL OF

SUPERCRITICAL FLUIDS, 38, 2, 146-166, SEP 2006. 72. Extraction of essential oil from geranium (Pelargonium graveolens) with supercritical carbon dioxide, Peterson A, Machmudah

S, Roy BC, et al., JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 81, 2, 167-172, FEB 2006.

73. Mass transfer modeling of apricot kernel oil extraction with supercritical carbon dioxide, Ozkal SG, Yener ME, Bayindirli L,

JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 35, 2, 119-127, SEP 2005. 74. Supercritical CO2 extraction of nimbin from neem seeds-a modelling study, Mongkholkhajornsilp D, Douglas S, Douglas PL, et

al., JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 71, 4, 331-340, DEC 2005.

75. Natural convection retards supercritical CO2 extraction of essential oils and lipids from vegetable substrates, Germain JC, del Valle JM, de la Fuente JC, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 44, 8, 2879-2886, APR 13

2005.

Page 40: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

39

76. Mathematical model for supercritical fluid extraction of natural products and extraction curve evaluation, Sovova H.,

JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 33, 1, 35-52, JAN 2005.

77. Mathematical model of supercritical CO2 adsorption on activated carbon - Effect of operating conditions and adsorption scale-up, Lucas S, Calvo MP, Palencia C, et al., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 32, 1-3, 193-201, DEC 2004.

78. Development of natural product manufacturing processes: Phytochemicals, Harjo B, Wibowo C, Ng KM, CHEMICAL

ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 82, A8, 1010-1028, AUG 2004. 79. Supercritical fluid extraction of jojoba oil, Salgin U, Calimli A, Uysal BZ, JOURNAL OF THE AMERICAN OIL

CHEMISTS SOCIETY, 81, 3, 293-296, MAR 2004.

80. Modeling of extraction of beta-carotene from apricot bagasse using supercritical CO2 in packed bed extractor, Doker O, Salgin U, Sanal I, et al., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 28, 1, 11-19, JAN 2004.

81. Modeling of selective extraction of phosphatidylcholine from a complex lecithin mixture using supercritical CO2/ethanol,

Teberikler L, Koseoglu SS, Akgerman A. JOURNAL OF FOOD LIPIDS, 10, 3, 203-218, AUG 2003. 82. Pharmaceutical applications of supercritical carbon dioxide, Kaiser CS, Rompp H, Schmidt PC, PHARMAZIE, 56, 12, 907-

926, DEC 2001. 83. Supercritical fluid extraction from vegetable materials, Sovova Helena; Stateva Roumiana P., REVIEWS IN CHEMICAL

ENGINEERING, 27, 3-4, 79-156, NOV 2011.

84. Essential Oils from Wild Populations of Algerian Lavandula stoechas L.: Composition, Chemical Variability, and in vitro

Biological Properties, Benabdelkader Tarek; Zitouni Abdelghani; Guitton Yann; et al., CHEMISTRY & BIODIVERSITY, 8, 5, 937-953, MAY 2011.

85. Essential Oil Composition and Enantiomeric Distribution of Fenchone and Camphor of Lavandula cariensis and L. stoechas

subsp stoechas grown in Greece, Tzakou O, Bazos I, Yannitsaros A, NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 4, 8,

1103-1106, AUG 2009.

86. Essential oil composition of Lavandula stoechas from Algeria, Dob T, Dahmane D, Agli M, et al., PHARMACEUTICAL

BIOLOGY, 44, 1, 60-64, JAN-FEB 2006. 87. The chemical constituents and biological activity of essential oil of Lavandula stoechas ssp stoechas, Goren AC, Topcu G,

Bilsel G, et al., ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES, 57, 9-10, 797-800,

SEP-OCT 2002. 88. Hydrotropic Extraction of Citral from Cymbopogon flexuosus (Steud.) Wats., Desai Meghal A.; Parikh Jigisha, INDUSTRIAL

& ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 51, 9, 3750-3757, MAR 7 2012.

89. Fractionation of essential oils with biocidal activity using supercritical CO(2)-Experiments and modeling, Ganan Nicolas; Brignole Esteban A., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 58, 1, 58-67, AUG 2011.

90. Review of kinetic models for supercritical fluid extraction, Oliveira Eduardo L. G.; Silvestre Armando J. D.; Silva Carlos M.,

CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 89, 7A, 1104-1117, JUL 2011. 91. Concentration of Natural Vitamin E Using a Continuous Countercurrent Supercritical CO2 Extraction-Distillation Dual

Column, Shi Bingjie; Jin Junsu; Yu Enping; et al., CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, 34, 6, 914-920, JUN

2011. 92. Solubilities in Supercritical Carbon Dioxide of (2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol (Farnesol) and (2S)-5,7-

Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one (Naringenin), Nunez GA, del Valle JM, de la Fuente JC, JOURNAL OF

CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 55, 9, 3863-3868, SEP 2010. 93. Multivariate analysis discrimination of various cold-pressed lemon oils from different geographical regions, Kostadinovic S,

Stefova M, Nikolova D, et al., JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, 8, 2, 117-121, APR 2010. 94. Counter-current separations, Brunner G., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 47, 3, 574-582, JAN 2009.

95. Excess molar enthalpies for mixtures of supercritical CO2 and linalool, Sanchez-Vicente Y, Pando C, Perez E, et al.,

JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 46, 3, 265-271, OCT 2008. 96. Ethane as an alternative solvent for supercritical extraction of orange peel oils, Raeissi S, Diaz S, Espinosa S, et al., JOURNAL

OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 45, 3, 306-313, JUL 2008. 97. Supercritical carbon dioxide fractionation of Lavandin essential oil: Experiments and modeling, Varona S, Martin A, Cocero

MJ, et al., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 45, 2, 181-188, JUN 2008.

98. Comparing the effect of sub-critical water extraction with conventional extraction methods on the chemical composition of

Lavandula stoechas, Giray ES, Kirici S, Kaya DA, et al., TALANTA, 74, 4, 930-935, JAN 15 2008. 99. Continuous countercurrent deterpenation of lemon essential oil by means of supercritical carbon dioxide: Experimental data and

process modelling, Gironi F, Maschietti M, CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 63, 3, 651-661, FEB 2008.

100. Supercritical carbon dioxide fractionation of lemon oil by means of a batch process with an external reflux, Gironi F, Maschietti M, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 35, 3, 227-234, OCT 2005.

101. Experimental determination of high-pressure phase equilibria of the ternary system carbon dioxide plus limonene plus linalool,

Raeissi S, Peters CJ, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 35, 1, 10-17, AUG 2005. 102. Comparative analyses of the flavors from Hallabong (Citrus sphaerocarpa) with lemon, orange and grapefruit by SPTE and HS-

SPME combined with GC-MS

Yoo ZW, Kim NS, Lee DS, BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY, 25, 2, 271-279, FEB 20 2004.

103. Size-Tunable Nanoparticle Synthesis by RAFT Polymerization in CO2-Induced Miniemulsions, Cheng Siqing; Ting S. R.

Simon; Lucien Frank P. et al., MACROMOLECULES, 45, 4, 1803-1810, FEB 2012.

104. Measurement of phase equilibria of the systems CO(2) + styrene and CO(2) + vinyl acetate using different experimental methods, Peper Stephanie; Haverkamp Verena; Dohrn Ralf, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 55, 2, Special Issue:

SI, 537-544, DEC 2010.

105. Thermodynamic consistency of experimental VLE data for asymmetric binary mixtures at high pressures, Trejos VM, Lopez JA, Cardona CA, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 293, 1, 1-10, JUN 15 2010.

106. High-pressure fluid-phase equilibria: Experimental methods and systems investigated (2000-2004), Dohrn R, Peper S, Fonseca

JMS, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 288, 1-2, 1-54, JAN 25 2010. 107. Cationic polymerization of styrene in scCO2 and [bmim][PF6], Bueno C, Cabral VF, Cardozo L, et al., JOURNAL OF

SUPERCRITICAL FLUIDS, 48, 2, 183-187, MAR 2009. 108. Phase-equilibrium measurements of the polystyrene/styrene/carbon dioxide ternary system at elevated pressures using ATR-

FTIR spectroscopy, Gornert M, Sadowski G, Conference Information: 9th International Workshop on Polymer Reaction

Enginering, OCT 07-10, 2007 Univ, Hamburg, GERMANY, MACROMOLECULAR SYMPOSIA, 259, 236-242, 2007.

109. Effect of bulk viscosity on the catalytic chain transfer polymerization of CO2-expanded butyl methacrylate and styrene, Zwolak G, Lucien FP, MACROMOLECULES, 39, 25, 8669-8673, DEC 12 2006.

Page 41: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

40

110. Objective functions analysis in the minimization of binary VLE data for asymmetric mixtures at high pressures, Lopez JA,

Trejos VM, Cardona CA, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 248, 2, 147-157, OCT 20 2006.

111. Methyl methacrylate plus carbon dioxide phase equilibria at high pressures, Uzun NI, Akgun M, Baran N, et al., JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 50, 4, 1144-1147, JUL-

AUG 2005. 112. Dispersion polymerization of styrene in supercritical carbon dioxide using monofunctional perfluoropolyether and silicone-

containing fluoroacrylate stabilizers, Baran N, Deniz S, Akgun M, et al., EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 41, 5, 1159-

1167, MAY 2005.

113. Synthesis and surface properties of polydimethylsiloxane-based block copolymers: poly[dimethylsiloxane-block- (ethyl methacrylate)] and poly[dimethylsiloxane-block-(hydroxyethyl methacrylate)], Vargun E, Usanmaz A, POLYMER

INTERNATIONAL, 59, 12, 1586-1597, DEC 2010.

114. Well-Architectured Poly(dimethylsiloxane)-Containing Copolymers Obtained by Radical Chemistry, Pouget E, Tonnar J, Lucas P, et al., CHEMICAL REVIEWS, 110, 3, 1233-1277, MAR 2010.

115. Synthesis and physicochemical characterization of a well-defined poly(butadiene 1,3)-block-poly(dimethylsiloxane),

copolymer, Ciolino AE, Gomez LR, Vega DA, et al., POLYMER, 49, 24, 5191-5194, NOV 10 2008. 116. One-step method for synthesis of PDMS-based macroazoinitiators and block copolymers from the initiators, Feng LB, Fang

HX, Zhou SX, et al., MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS, 207, 17, 1575-1583, SEP 4 2006.

117. Thin Layer Drying Kinetics of By-Products from Olive Oil Processing, Montero Irene; Miranda Teresa; Ignacio Arranz Jose; et al., INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 12, 11, 7885-7897, NOV 2011.

118. Drying characteristics of bay laurel (Laurus nobilis L.) fruits in a convective hot-air dryer, Yurtlu Y. Benal, AFRICAN

JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 10, 47, 9593-9599, AUG 2011.

119. Drying kinetics of olive pomace in a fluidized bed dryer, Meziane Smail, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT,

52, 3, 1644-1649, MAR 2011.

120. Effective moisture diffusivity determination and mathematical modelling of the drying curves of the olive-waste cake, Vega-Galvez A, Miranda M, Diaz LP, et al., BIORESOURCE TECHNOLOGY, 101, 19, 7265-7270, OCT 2010.

121. Design, construction and performance testing of a solar dryer for agroindustrial by-products, Montero I, Blanco J, Miranda T, et

al., ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 51, 7, 1510-1521, JUL 2010. 122. Drying kinetics and quality of Monukka seedless grapes dried in an air-impingement jet dryer, : Xiao HW, Pang CL, Wang LH,

et al., BIOSYSTEMS ENGINEERING, 105, 2, 233-240, FEB 2010.

123. Characterisation of industrial tomato by-products from infrared drying process, Celma AR, Cuadros F, Lopez-Rodriguez F, FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING, 87, C4, 282-291, DEC 2009.

124. Thin-layer modeling for drying of pressed tea leaf residue to produce green tea, Sinija VR, Mishra HN, JOURNAL OF FOOD

SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, 46, 6, 515-524, NOV-DEC 2009 125. Studies on the interaction of olive cake and its hydrophylic extracts with polyvalent metal ions (Cu(II), Eu(III)) in aqueous

solutions, Konstantinou M, Kolokassidou K, Pashalidis I, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 166, 2-3, 1169-1173,

JUL 30 2009. 126. Modeling of Thin-Layer Drying on an Inert Sphere, St George SD, Cenkowski S, DRYING TECHNOLOGY, 27, 6, 770-781,

2009. 127. Energy and exergy analyses of OMW solar drying process, Celma AR, Cuadros F, RENEWABLE ENERGY, 34, 3, 660-666,

MAR 2009.

128. Kinetic Analysis of Wheat Straw Oxidative Pyrolysis Using Thermogravimetric Analysis: Statistical Description and Isoconversional Kinetic Analysis, Cai JM, Alimujiang S, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH,

48, 2, 619-624, JAN 21 2009. 129. Determination of Drying Kinetics for Biomass by Thermogravimetric Analysis under Nonisothermal Condition, Cai JM, Chen

SY, DRYING TECHNOLOGY, 26, 12, 1464-1468, 2008.

130. Mathematical modelling of thin-layer infrared drying of wet olive husk, Celma AR, Rojas S, Lopez-Rodriguez F, CHEMICAL

ENGINEERING AND PROCESSING, 47, 9-10, 1810-1818, SEP 2008. 131. Drying characteristics of horse mackerel (Trachurus japonicus) dried in a heat pump dehumidifier, Shi QL, Xue CH, Zhao Y, et

al., JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 84, 1, 12-20, JAN 2008.

132. Constant and intermittent drying characteristics of olive cake, Jumah R, Al-Kteimat E, Al-Hamad A, et al., DRYING

TECHNOLOGY, 25, 9, 1421-1426, 2007.

133. Mathematical modelling of convection drying of green table olives, Demir V, Gunhan T, Yagcioglu AK, BIOSYSTEMS

ENGINEERING, 98, 1, 47-53, SEP 2007. 134. Thin layer modelling of recirculatory convective air drying of curd (Indian yoghurt), Shiby VK, Mishra HN, FOOD AND

BIOPRODUCTS PROCESSING, 85, C3, 193-201, SEP 2007. 135. Sorption of Cu(II) and Eu(III) ions from aqueous solution by olive cake, Konstantinou M, Kolokassidou K, Pashalidis I,

ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY, 13, 1, 33-40, FEB 2007. 136. Thin-layer drying kinetics of sesame hulls under forced convection and open sun drying Al-Mahasneh MA, Rababah TM, Al-

Shbool MA, et al., JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, 30, 3, 324-337, JUN 2007.

137. Olive oil waste treatment: A comparative and critical presentation of methods, advantages & disadvantages, Arvanitoyannis IS,

Kassaveti A, Stefanatos S, CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION, 47, 3, 187-229, 2007.

138. Thin-layer drying behaviour of sludge of olive oil extraction, Celma AR, Rojas S, Lopez F, et al., JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 80, 4, 1261-1271, JUN 2007.

139. Mathematical Modeling and Experimental Study on Thin Layer Drying of Strawberry, Akpinar EK, Bicer Y,

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 2, 1, 2006. 140. Modelling for vacuum drying characteristics of coconut presscake, Jena S, Das H., JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 79,

1, 92-99, MAR 2007.

141. Study the drying kinetics of open sun drying of fish, Jain D, Pathare PB., JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 78, 4, 1315-1319, FEB 2007.

142. Application of modified power law and arrhenius relationship in studying rheological behavior of bio-oils, Nik WSW, Giap

SGE, Masjuki HH, et al., FUNCTIONAL MATERIALS AND DEVICES, Book Series: MATERIALS SCIENCE FORUM, 517, 147-152, 2006.

143. Determination of convective heat and mass transfer coefficients for solar drying of fish, Jain D., BIOSYSTEMS

ENGINEERING, 94, 3, 429-435, JUL 2006. 144. The thin layer drying characteristics of organic apple slices, Sacilik K, Elicin AK, JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 73,

3, 281-289, APR 2006.

Page 42: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

41

145. Dehydration characteristics of Kastamonu garlic slices, Sacilik K, Unal G, BIOSYSTEMS ENGINEERING, 92, 2, 207-215,

OCT 2005.

146. Olive pomace amendment in Mediterranean conditions: Effect on soil and humic acid properties and wheat (Triticum turgidum L.) yield, Brunetti G, Plaza C, Senesi N, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 53, 17, 6730-

6737, AUG 24 2005.

147. Well-Architectured Poly(dimethylsiloxane)-Containing Copolymers Obtained by Radical Chemistry, Pouget E, Tonnar J, Lucas P, et al., CHEMICAL REVIEWS, 110, 3, 1233-1277, MAR 2010.

148. Synthesis of polystyrene microspheres by dispersion polymerization in supercritical carbon dioxide using a

poly(dimethylsiloxane)-based macroazoinitiator, Yoshida E., COLLOID AND POLYMER SCIENCE, 286, 3, 351-355,

MAR 2008. 149. Mathematical modelling of castor oil seeds (Ricinus communis) drying kinetics in fluidized bed at high temperatures, Perea-

Flores M.J.; Garibay-Febles V.; Chanona-Perez J. J.; et al., INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 38, 64-71, JUL 2012. 150. Evaluation and Characterization of Vacuum Drying of Date Paste, Ashraf Z.; Hamidi-Esfahani Z.; Sahari M.A., JOURNAL OF

AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 14, 3, 565-575, MAY 2012.

151. Vacuum Drying Characteristics of Salicornia herbacea L., Lee J. H.; Kim H. J.; Rhim J. W., JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 14, 3, 587-598, MAY 2012.

152. Effect of temperature and air velocity on drying kinetics, antioxidant capacity, total phenolic content, colour, texture and

microstructure of apple (var. Granny Smith) slices, Vega-Galvez Antonio; Ah-Hen Kong; Chacana Marcelo; et al., FOOD CHEMISTRY, 132, 1, 51-59, MAY 2012.

153. Convective drying characteristics of sludge from treatment plants in tomato processing industries, Ruiz Celma A.; Cuadros F.;

Lopez-Rodriguez F., FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING, 90, C2, 224-234, APR 2012.

154. Mathematical Models of Drying Pomegranate Arils in Vacuum and Microwave Dryers, Minaei S.; Motevali A.; Ahmadi E.; et

al., JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 14, 2, 311-325, MAR 2012.

155. Mathematical modelling of thin layer hot air drying of carrot pomace, Kumar Navneet; Sarkar B. C.; Sharma H. K., JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, 49, 1, 33-41, FEB 2012.

156. Thin Layer Drying Kinetics of By-Products from Olive Oil Processing, Montero Irene; Miranda Teresa; Ignacio Arranz Jose; et

al., INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 12, 11, 7885-7897, NOV 2011. 157. Effect of air velocity on kinetics of thin layer carrot pomace drying, Kumar N.; Sarkar B. C.; Sharma H. K., FOOD SCIENCE

AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 17, 5, 459-469, OCT 2011.

158. Vacuum Drying Kinetics of Barbunya Bean (Phaseolus vulgaris L. elipticus Mart.), Kayisoglu Serap; Ertekin Can, PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST, 94, 3, 285-291, SEP 2011.

159. CONVECTIVE SOLAR DRYING OF OLIVE LEAVES, Bahloul Neila; Boudhrioua Nourhene; Kouhila Mohammed; et al.,

JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, 34, 4, 1338-1362, AUG 2011 160. Effect of air-temperature and diet composition on the drying process of pellets for japanese abalone (Haliotis discus hannai)

feding, Vega-Galvez Antonio; Lemus-Mondaca Roberto; Plaza-Saez Daniel; et al., CIENCIA E TECNOLOGIA DE

ALIMENTOS, 31, 3, 694-702, JUL-SEP 2011. 161. Development of Drying Model and Determination of Color Characteristics for Combined Microwave-Fan Assisted Convection

Drying of Green Tea, Karaaslan Sevil; Tuncer I. Kurtulus, PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST, 94, 2, 161-170, JUN

2011. 162. Thin layer drying characteristics of fresh tea leaves, Botheju W. S.; Amarathunge K. S. P.; Abeysinghe I. S. B., JOURNAL OF

THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF SRI LANKA, 39, 1, 61-67, MAR 2011. 163. Drying kinetics of olive pomace in a fluidized bed dryer, Meziane Smail, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT,

52, 3, 1644-1649, MAR 2011.

164. Drying characteristics and sorption isotherms of silverside fish (Atherina), Toujani Mohsen; Hassini Lamine; Azzouz Soufiene; et al., INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 46, 3, 594-600, MAR 2011.

165. Low-Temperature Vacuum Drying of Natural Gardenia Yellow Pigment, Liu Wei; Zheng Yanyi; Huang LiXin; et al., DRYING

TECHNOLOGY, 29, 10, 1132-1139, 2011. 166. Vacuum dehydration kinetics of onion slices, Mitra J.; Shrivastava S. L.; Rao P. Srinivasa, FOOD AND BIOPRODUCTS

PROCESSING, 89, C1, 1-9, JAN 2011.

167. Effective moisture diffusivity determination and mathematical modelling of the drying curves of the olive-waste cake, Vega-Galvez Antonio; Miranda Margarita; Puente Diaz Luis; et al., BIORESOURCE TECHNOLOGY, 101, 19, 7265-7270, OCT

2010.

168. Mathematical Modeling of Forced Convection Thin Layer Solar Drying for Cuminum cyminum, Zomorodian A, Moradi M, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 12, 4, 401-408, FAL 2010.

169. Rehydration Kinetics of Vacuum-dried Salicornia herbacea, Lee JH, Rhim JW, FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY,

19, 4, 1083-1087, AUG 2010. 170. Effective moisture diffusivity determination and mathematical modelling of the drying curves of the olive-waste cake, Vega-

Galvez A, Miranda M, Diaz LP, et al., BIORESOURCE TECHNOLOGY, 101, 19, 7265-7270, OCT 2010.

171. INFLUENCE OF PRETREATMENTS ON THE DEHYDRATION CHARACTERISTICS DURING VACUUM DRYING OF

WATER DROPWORT (OENANTHE JAVANICA DC.), Lee JH, Kim HR, JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND

PRESERVATION, 34, 3, 397-413, JUN 2010.

172. Modelling of heat and moisture transport during drying black grapes, Togrul IT, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 45, 6, 1146-1152, JUN 2010.

173. Design, construction and performance testing of a solar dryer for agroindustrial by-products, Montero I, Blanco J, Miranda T, et

al., ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 51, 7, 1510-1521, JUL 2010. 174. A Review of Thin Layer Drying of Foods: Theory, Modeling, and Experimental Results, Erbay Z, Icier F, CRITICAL

REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION, 50, 5, 441-464, 2010.

175. Development of a vacuum heat pump dryer for drying chilli, Artnaseaw A, Theerakulpisut S, Benjapiyaporn C, BIOSYSTEMS ENGINEERING, 105, 1, 130-138, JAN 2010.

176. Effective Diffusivities and Energy Consumption of Whole Fruit Chinese Jujube (Zizyphus jujuba Miller) in Microwave Drying,

Wang ZF, Fang SZ, Hu XS, DRYING TECHNOLOGY, 27, 10, 1097-1104, 2009. 177. DRYING EFFECTS OF TWO AIR-DRYING SHELTERS IN A PILOT TEST ON SULTANA GRAPES, Li LL, Wang ZF, Hu

XS, et al., JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, 33, 1, 162-178, FEB 2010.

178. Modelling of air drying of fresh and blanched sweet potato slices, Falade KO, Solademi OJ, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 45, 2, 278-288, FEB 2010.

Page 43: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

42

179. Characterisation of industrial tomato by-products from infrared drying process, Celma AR, Cuadros F, Lopez-Rodriguez F,

FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING, 87, C4, 282-291, DEC 2009.

180. Thin-layer modeling for drying of pressed tea leaf residue to produce green tea, Sinija VR, Mishra HN, JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, 46, 6, 515-524, NOV-DEC 2009

181. Models of fluidized bed drying for thin-layer chopped coconut, Madhiyanon T, Phila A, Soponronnarit S, APPLIED

THERMAL ENGINEERING, 29, 14-15, 2849-2854, OCT 2009. 182. Hot air drying of whole fruit Chinese jujube (Zizyphus jujuba Miller): thin-layer mathematical modelling, Fang SZ, Wang ZF,

Hu XS, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 44, 9, 1818-1824, SEP 2009.

183. Studies on the interaction of olive cake and its hydrophylic extracts with polyvalent metal ions (Cu(II), Eu(III)) in aqueous solutions, Konstantinou M, Kolokassidou K, Pashalidis I, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 166, 2-3, 1169-1173,

JUL 30 2009.

184. Modeling of Thin-Layer Drying on an Inert Sphere, St George SD, Cenkowski S, DRYING TECHNOLOGY, 27, 6, 770-781, 2009.

185. Mathematical modelling on the drying process of yellow squat lobster (Cervimunida jhoni) fishery waste for animal feed, Vega-

Galvez A, Andres A, Gonzalez E, et al., ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 151, 3-4, 268-279, MAY 26 2009. 186. Energy and exergy analyses of OMW solar drying process, Celma AR, Cuadros F, RENEWABLE ENERGY, 34, 3, 660-666,

MAR 2009.

187. Experimental and theoretical analysis of drying carrots, Kaya A, Aydin O, Demirtas C., DESALINATION, 237, 1-3, 285-295,

FEB 2009. 188. Water Diffusivity and Quality Attributes of Fresh and Partially Osmodehydrated Cactus Pear (Opuntia Ficus Indica) Subjected

to Air-Dehydration Ruiz-Cabrera MA, Flores-Gomez G, Gonzalez-Garcia R, et al.: INTERNATIONAL JOURNAL OF

FOOD PROPERTIES, 11, 4, 887-900, 2008.

189. Vacuum drying kinetics of Asian white radish (Raphanus sativus L.) slices, Lee JH, Kim HJ, LWT-FOOD SCIENCE AND

TECHNOLOGY, 42, 1, 180-186, JAN 2009. 190. Mathematical modelling of thin-layer infrared drying of wet olive husk, Celma AR, Rojas S, Lopez-Rodriguez F, CHEMICAL

ENGINEERING AND PROCESSING, 47, 9-10, 1810-1818, SEP 2008. 191. Model based predictive control of an olive oil mill, Bordons C, Nunez-Reyes A., JOURNAL OF FOOD ENGINEERING,

84, 1, 1-11, JAN 2008. 192. Constant and intermittent drying characteristics of olive cake, Jumah R, Al-Kteimat E, Al-Hamad A, et al., DRYING

TECHNOLOGY, 25, 9, 1421-1426, 2007. 193. Mathematical modelling of convection drying of green table olives, Demir V, Gunhan T, Yagcioglu AK, BIOSYSTEMS

ENGINEERING, 98, 1, 47-53, SEP 2007. 194. Thin layer modelling of recirculatory convective air drying of curd (Indian yoghurt)

Shiby VK, Mishra HN, FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING, 85, C3, 193-201, SEP 2007.

195. Characteristics of thin-layer infrared drying of apple pomace with and without hot air pre-drying, Sun J, Hu X, Zhao G, et al.,

FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 13, 2, 91-97, APR 2007. 196. Current and potential uses of thermally treated olive oil waste,

Arvanitoyannis IS, Kassaveti A, Stefanatos S, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY,

42, 7, 852-867, JUL 2007. 197. Sorption of Cu(II) and Eu(III) ions from aqueous solution by olive cake, Konstantinou M, Kolokassidou K, Pashalidis I,

ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY, 13, 1, 33-40, FEB 2007. 198. Thin-layer drying kinetics of sesame hulls under forced convection and open sun drying, Al-Mahasneh MA, Rababah TM, Al-

Shbool MA, et al., JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, 30, 3, 324-337, JUN 2007.

199. Thin-layer drying behaviour of sludge of olive oil extraction, Celma AR, Rojas S, Lopez F, et al., JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 80, 4, 1261-1271, JUN 2007.

200. Mathematical modelling on thin layer microwave drying of apple pomace with and without hot air pre-drying, Wang ZF, Sun

JH, Chen F, et al., JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 80, 2, 536-544, MAY 2007. 201. Mathematical modeling on hot air drying of thin layer apple pomace, Wang ZF, Sun JH, Liao XJ, et al., FOOD RESEARCH

INTERNATIONAL, 40, 1, 39-46, 2007.

202. Modelling for vacuum drying characteristics of coconut presscake, Jena S, Das H, JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 79, 1, 92-99, MAR 2007.

203. Production of pomace olive oil, Moral PS, Mendez MVR, GRASAS Y ACEITES, 57, 1, 47-55, JAN-MAR 2006.

204. Thin layer drying model for treated and untreated Stanley plums, Menges HO, Ertekin C., ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 47, 15-16, 2337-2348, SEP 2006.

205. Alkaline in situ ethanolysis of Jatropha curcas, Ginting M. Surya Abadi; Azizan M. Tazli; Yusup Suzana, FUEL, 93, 1, 82-85,

MAR 2012. 206. Biodiesel Production via Transesterification of Palm Oil Using NaOH/Al(2)O(3) Catalysts, Taufiq-Yap Yun Hin; Abdullah

Nurul Fitriyah; Basri Mahiran, SAINS MALAYSIANA, 40, 6, 587-594, JUN 2011.

207. Investigating “Egusi” (Citrullus Colocynthis L.) Seed Oil as Potential Biodiesel Feedstock, Giwa S, Abdullah LC, Adam NM,

ENERGIES, 3, 4, 607-618, APR 2010.

208. Response surface modeling and optimization of biodiesel production from Cynara cardunculus oil, Sengo I, Gominho J, d'Orey

L, et al., EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY, 112, 3, 310-320, MAR 2010.

209. The Effects of Storage Conditions on Viscosity of Biodiesel, Tasyurek M, Acaroglu M, Kahraman A., ENERGY

SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 32, 7, 645-656, 2010. 210. Process variables for biodiesel production, [Anon], CLEAN-SOIL AIR WATER, 35, 6, 527-527, DEC 2007. 211. One-Pot Ester Synthesis from Allyl and Benzyl Halides and Alcohols by Palladium-Catalyzed Carbonylation, Tommasi Sara;

Perrone Serena; Rosato Francesca; et al., SYNTHESIS-STUTTGART, 44, 3, 423-430, FEB 2012.

8. Projeler

Page 44: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

43

1. Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu, Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, 90-A-

04-08-07, Araştırmacı, 1990-1994.

2. Supercritical Fluid Extraction of Essential oils from Lavender Flowers, NATO

Collaborative Research Grant CRG, 950216, Araştırmacı, 1995-1996, Texas A&M

University, Texas-USA.

3. Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu ve Fraksiyonlama, Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Fonu, 95-A-07-01-02, Araştırmacı, 1996-2000.

4. Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu ve Fraksiyonlama, Devlet Planlama Teşkilatı,

96K12160, Araştırmacı, 1996-2000.

5. Süperkritik CO2 Ortamında Akrilik Esaslı Vinil Monomerlerin Polimerizasyonu,

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 21-07-01-

02, Araştırmacı, 2001-2003.

6. Prinadan Piroliz Yöntemiyle Sentetik Yakıt Eldesi, TÜBİTAK, MİSAG-256, Proje

Yürütücüsü, 2003-2004.

7. Prinadan Piroliz ve Gazlaştırma Yöntemleriyle Sentetik Yakıt Eldesi, Yıldız Teknik

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 23-07-01-06, Proje

Yürütücüsü, 2003-2005.

8. Süperkritik CO2 Ortamında Üzüm Çekirdeğinin Ekstraksiyonu, TÜBİTAK, MİSAG-

A-72, Proje Yürütücüsü, 2004-2005.

9. Bitkisel Yağlardan Biodizel Üretimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Projeleri Koordinatörlüğü, 25-07-01-03, Proje Yürütücüsü, 2005-2006.

10. Biodizel Yakıt Kararlılığının Tespiti, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Projeleri Koordinatörlüğü, 26-07-01-01, Proje Yürütücüsü, 2006-2008.

11. Zeytinyağı Rafinasyon Atıklarının Değerlendirilmesi, TÜBİTAK, 107M243, Proje

Yürütücüsü, 2007-2009.

12. Atık Yağlardan Süperkritik Ortamda Biodizel Üretimi ve Belediye Otobüslerinde

Kullanım Olanaklarının Araştırılması, İBB Projem İstanbul 2007, Proje Yürütücüsü,

2008-2009.

13. Yemeklik Yağ Rafinasyon Atıklarından Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu İle Değerli

Ürün Eldesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Koordinatörlüğü, 29-07-01-DOP01, Proje Yürütücüsü, 2010-2012.

14. Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu ile Ayçiçek Asit Yağından Değerli Bileşenlerin Eldesi,

TÜBİTAK, 111M009, Proje Yürütücüsü, 2011-2012.

15. Kahve Telvesinin Çeşitli Alanlarda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi, Yıldız

Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2012-07-01-YL03,

Proje Yürütücüsü, 2012-2012.

9. İdari Görevler

Yıl Görev Kurum

2012- Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi Bursa Teknik Üniversitesi

2007-2009 Bölüm MÜDEK Koordinatörü Yıldız Teknik Üniversitesi

2007-2009 Fakülte MÜDEK Koordinatörü Yıldız Teknik Üniversitesi

Page 45: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

44

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-

11. Ödüller/Burslar

1. MIF Research Fellowship, Kumamoto University, Applied Chemistry and Biochemistry,

Kumamoto-JAPONYA (3.11.1998-6.4.1999)

2. NATO Collaborative Research Grant CRG, Texas A&M University, Chemical

Engineering Department, Texas-USA (25.10.1995-25.1.1996)

3. International Society for the Advancement of Supercritical Fluids (I.S.A.S.F) tarafından

1994 yılında “süperkritik akışkan teknolojisi” konusunda doktora tezi tamamlamış olan

araştırmacılar arasında dünya çapında yapılan yarışmada :

- Best PhD Thesis Dealing with Supercritical Fluids

- Best New Process Using Supercritical Fluids

dallarında derece almıştır.

4. TÜBİTAK, Yurt Dışı Bilimsel Toplantılara Katılma Desteği, 1993

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu

doldurunuz.

Akademik

Yıl Dönem Dersin Adı

Haftalık Saati Öğrenci

Sayısı Teorik Uygulama

2012-2011

Güz

Kemometri (LÜ) 3 0 13

Yağ Teknolojisi (L) 3 0 10

İlkbahar

Süperkritik Akışkan

Teknolojisi (LÜ) 2 2 3

Deneysel Tasarım (L)

Kim.Müh.Lab I (L)

3

0

0

4

14

47

2011-2010

Güz

Kemometri (LÜ) 3 0 5

Yağ Teknolojisi (L) 3 0 18

İlkbahar

Süperkritik Akışkan

Teknolojisi (LÜ) 2 2 11

Yeni Ayırma Teknolojileri (L)

Kim.Müh.Lab I (L)

3

0

0

4

15

79

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Page 46: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

45

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Hasan Basri Koçer

2. Doğum Tarihi: 13.08.1981

3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor

4. Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl

Lisans Tekstil Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 2003

Y. Lisans Tekstil Mühendisliği Auburn University, A.B.D. 2007

Doktora Tekstil Mühendisliği Auburn University, A.B.D. 2009

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 08.05.2012

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Fatma Özkan Eylül 2012 - devam ediyor

Quaternary Ammonium Katkılı Poliüretan Kaplamalar

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and

Humanities)

1. Billy W. McCann, Hao Song, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, Orlando Acevedo, S. D.

Worley, "Inter- and Intramolecular Mechanisms for Chlorine Rearrangements in

Trimethyl-Substituted N-Chlorohydantoins", Journal of Physical Chemistry A , 7245-

7252 pp., 2012

2. Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, S. D. Worley, R. M. Broughton, T. S. Huang,

"Multifunctional Cotton Fabric: Antimicrobial and Durable Press", Journal of

Applied Polymer Science , 4230-4238 pp., 2012

3. Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, S. D. Worley, R. M. Broughton, T. S. Huang, "Epoxide

tethering of polymeric N-halamine moieties", Cellulose , 959-966 pp.,

4. Hasan B. Kocer, "Residual Disinfection with N-Halamine Based Antimicrobial

Paints", Progress in Organic Coatings , 100-105 pp., 2012

5. Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang,

"Cellulose/Starch/ HALS Composite Fibers Extruded from an Ionic Liquid",

Carbohydrate Polymers , 922-927 pp., 2011

6. Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, "Polymeric

Antimicrobial N-Halamine Epoxides", ACS Applied Materials & Interfaces , 2845-

2850 pp., 2011

7. Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, "N-

Halamine Copolymers for Use in Antimicrobial Paint", ACS Applied Materials and

Interfaces , 3189-3194 pp., 2011

8. Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, "A Novel N-halamine

Acrylamide Monomer and Its Copolymers for Antimicrobial Coatings", Reactive and

Functional Polymers, 561-568 pp.,

9. Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, "N-

Halamine Biocidal Coatings via a Layer-by-Layer Assembly Technique", Langmuir ,

4091-4097 pp., 2011

10. Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, Orlando Acevedo, T.S. Huang,

"Effect of Phenyl Derivatization on the Stabilities of Antimicrobial N-

Page 47: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

46

Chlorohydantoin Derivatives", Industrial & Engineering Chemistry Research , 11188-

11194 pp., 2010

11. Hasan B. Kocer, Akin Akdag, S.D. Worley, Orlando Acevedo, R.M. Broughton and

Yonnie Wu, "Mechanism of Photolytic Decomposition of N-Halamine Antimicrobial

Siloxane Coatings", ACS Applied Materials & Interfaces , 2456-2464 pp., 2010

12. Xuehong Ren, Changyun Zhu, Hasan B. Kocer, Lei Kou, S. D. Worley, R. M.

Broughton, T.S. Huang, "Acyclic N-halamine Polymeric Biocidal Films", Journal of

Bioactive and Compatible Polymers , 392-405 pp., 2010

13. Lei Kou, Jie Liang, Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, S.D.Worley, R.M. Broughton,

T.S. Huang, "Novel N-halamine Silanes", Colloids and Surfaces A: Physicochemical

and Engineering Aspects , 88-94 pp., 2009

14. Xuehong Ren, Akin Akdag, Hasan B Kocer, S. D Worley, R. M Broughton, T. S

Huang, "N-halamine-coated Cotton for Antimicrobial and Detoxification

Applications", Carbohydrate Polymers , 220-226 pp.,

15. Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, S. D. Worley, R. M. Broughton, T.S. Huang,

"Rechargeable Biocidal Cellulose: Synthesis and Application of 3-(2,3-

dihydroxypropyl)-5,5 dimethylimidazolidine-2,4-dione", Carbohydrate Polymers ,

683-687 pp., 2008

16. Xuehong Ren, Lei Kou, Hasan B. Kocer, S. D. Worley, R. M. Broughton, Y.M. Tzou,

T. S. Huang, "Antimicrobial Modification of Polyester by Admicellar

Polymerization", Journal of Biomedical Materials Research: Part B - Applied

Biomaterials , 475-480 pp., 2008

17. Lei Kou, Jie Liang, Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, S.D. Worley, T.S. Huang,

"Synthesis of a Water Soluble Siloxane Copolymer and its Application for

Antimicrobial Coatings", Industrial & Engineering Chemistry Research , 6521-6526

pp., 2009

18. Hasan B. Kocer, Akin Akdag, Xuehong Ren, Roy M. Broughton,S.D. Worley,T.S.

Huang, "Effect of Alkyl Derivatization on Several Properties of N-Halamine

Antimicrobial Siloxane Coatings", Industrial & Engineering Chemistry Research ,

7558-7563 pp., 2008 , DOI: 10.1021/ie800899u

19. Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, Lei Kou, S. D. Worley, R. M. Broughton, Y.M. Tzou,

T.S. Huang, "Antimicrobial Polyester", Journal of Applied Polymer Science , 2756-

2761 pp., 2008

20. Xuehong Ren, Lei Kou, Hasan B. Kocer, Changyun Zhu, S.D. Worley, R.M.

Broughton, T.S. Huang, "Antimicrobial Coating of an N-halamine Biocidal Monomer

on Cotton Fibers via Admicellar Polymerization", Colloids and Surfaces, A:

Physicochemical and Engineering Aspects , 711-716 pp., 2007

21. Akin Akdag, Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.R. Webb, T.H. Bray,

"Why Does Kevlar Decompose, while Nomex Does Not, When Treated with

Aqueous?", Journal of Physical Chemistry B , 5581-5586 pp., 2007

22. Jie Liang, Yongjun Chen, Xuehong Ren, Rong Wu, Kevin Barnes, S. D. Worley, R.

M. Broughton, Unchin Cho, Hasan Kocer, T. S. Huang, "Fabric Treated with

Antimicrobial N-Halamine Epoxides", Industrial & Engineering Chemistry Research ,

6425-6429 pp., 2007

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)

basılan bildiriler

1. Hasan B. Kocer**, Roy M. Broughton, S. D. Worley, The Fiber Society Spring 2010

International Conference konferansı dahilinde "The Fiber Society Spring 2010

Page 48: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

47

International Conference" bildiri kitapçığındaki "Improved N-Halamine

Antimicrobial Coatings", 59-60 pp., Bursa, Türkiye, 12 Mayıs 2010

2. Roy M. Broughton, Jr**, Paul Brady, Hasan Kocer, Idris Cerkez, The Fiber Society

2009 Fall Meeting konferansı dahilinde "The Fiber Society 2009 Fall Meeting" bildiri

kitapçığındaki "Optimization of Fibrous Insulation", 61-62 pp., Shanghai, Çin, 28

Mayıs 2009

3. Hasan B. Kocer**, Roy M. Broughton, Jr., Chris Eash, Larry Wadsworth, The Fiber

Society 2008 Fall Meeting and Technical Conference konferansı dahilinde "The Fiber

Society 2008 Fall Meeting and Technical Conference" bildiri kitapçığındaki

"Annealing Studies on Thermotropic Liquid Crystalline Polyester Meltblown Fabric",

41-42 pp., Quebec, Kanada, 1 Ekim 2008

4. Hasan B. Kocer, Unchin Cho, S.D. Worley, Roy M. Broughton, Jr.**, T.S. Huang,

International Nonwovens Technical Conference konferansı dahilinde "International

Nonwovens Technical Conference" bildiri kitapçığındaki "Antimicrobial Fibers from

Polymers Composed of Nitrogen Containing Monomers", x pp., Houston, A.B.D., 11

Eylül 2008

5. Hasan Kocer, Fatma Kilinc-Balci, Roy M. Broughton**, S.D. Worley, T.S. Huang,

The Fiber Society 2007 Fall Meeting konferansı dahilinde "Antimicrobial,

Elastomeric Fibers and Films" bildiri kitapçığındaki "The Fiber Society 2007 Fall

Meeting", x pp., Davis, A.B.D., 10 Ekim 2007

6. Fatma S. Kilinc-Balci**, Xiuling Fan, Hasan Kocer, Roy M. Broughton, Jr,

International Nonwovens Technical Conference konferansı dahilinde "International

Nonwovens Technical Conference" bildiri kitapçığındaki "Extrusion of Composite

Fibers", x pp., Atlanta, A.B.D., 26 Eylül 2007

7. Hasan B. Kocer, International Nonwovens Technical Conference konferansı dahilinde

"International Nonwovens Technical Conference" bildiri kitapçığındaki "Laminated

and Hybrid Soft Armor Systems for Ballistic Applications", X pp., Atlanta, A.B.D.,

24 Eylül 2007

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. S.D. Worley**, Hasan Kocer, Idris Cerkez, R.M. Broughton, T.S. Huang, 243rd

National ACS Spring Meeting konferansı dahilinde "243rd National ACS Spring

Meeting" bildiri kitapçığındaki "Antimicrobial Materials for Coatings and Latex

Paints", x pp., San Diego, A.B.D., 29 Mart 2012

2. S.D. Worley**, Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, R.M. Broughton, T.S. Huang, 243rd

National ACS Spring Meeting konferansı dahilinde "243rd National ACS Spring

Meeting" bildiri kitapçığındaki "Epoxide Tethering of Antimicrobial Polymeric N-

Halamine Moieties to Cellulose", x pp., San Diego, A.B.D., 26 Mart 2012

3. Idris Cerkez**, Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, 242th

National ACS Fall Meeting konferansı dahilinde "242th National ACS Fall Meeting"

bildiri kitapçığındaki "Polymeric Antimicrobial N-Halamine Epoxides", x pp.,

Denver, A.B.D., 30 Ağuston 2011

4. S.D. Worley**, Hasan B. Kocer, R.M. Broughton, T.S. Huang, 242th National ACS

Fall Meeting konferansı dahilinde "242th National ACS Fall Meeting" bildiri

kitapçığındaki "N-Halamine Acrylamide Copolymers and Their Use for Rendering

Surfaces and Paints Antimicrobial", x pp., Denver, A.B.D., 29 Ağustos 2011

5. Hasan B. Kocer, R.M. Broughton**, S.D. Worley, Fatma S Kilinc-Balci, 239th

National ACS Spring Meeting konferansı dahilinde "239th National ACS Spring

Meeting" bildiri kitapçığındaki "Cellulose/Starch/HALS Composite Fibers for

Biocidal Applications", x pp., San Francisco, A.B.D., 23 Mart 2010

Page 49: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

48

6. Hasan B. Kocer**, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, 240th National ACS

Fall Meeting konferansı dahilinde "240th National ACS Fall Meeting" bildiri

kitapçığındaki "Effect of Phenyl Derivatization on Several Properties of N-Halamine

Antimicrobial Siloxane Coatings", X pp., Boston, A.B.D., 26 Ağustos 2010

7. Hasan B. Kocer, Akin Akdag, S.D. Worley**, R.M. Broughton, Yonnie Wu., 240th

National ACS Fall Meeting konferansı dahilinde "240th National ACS Fall Meeting"

bildiri kitapçığındaki "Mechanism of Decomposition of Antimicrobial N-Halamine

Siloxane Coatings", x pp., Boston, A.B.D., 26 Ağustos 2010

8. Hasan B. Kocer, R.M. Broughton**, S.D. Worley, Fatma S. Kilinc-Balci, 239th

National ACS Meeting konferansı dahilinde "239th National ACS Meeting" bildiri

kitapçığındaki "Cellulose/Starch/HALS Composite Fibers for Biocidal Applications",

x pp., San Francisco, A.B.D., 23 Mart 2010

9. S.D. Worley**, J. Liang, Akin Akdag, X. Ren, L. Kou, C. Zhu, K. Barnes, R.M.

Broughton, H. Kocer, T.S. Huang, 234th National ACS Meeting konferansı dahilinde

"234th National ACS Meeting" bildiri kitapçığındaki "N-Halamine Disinfectant

Coatings", x pp., Boston, A.B.D., 22 Ağustos 2007

7.7. Diğer yayınlar

1. Patent Başvurusu, S.D.Worley, R.M.Broughton, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez. Novel

N-Halamine Acrylamide Monomers and Copolymers Thereof for Biocidal Coatings,

WO2012096694A1, 19 Temmuz 2012.

2. Patent Başvurusu, S.D. Worley, Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, Disinfecting,

Nonbleaching N-Halamine for Use With Contact Lens, US20110200484, 18 Ağustos

2011.

3. Patent Başvurusu, R.M.Broughton, Hasan B. Kocer, S.D.Worley, Annalese Maddox,

Disinfecting and Detoxifying Meta-Aramid Particles, US20110250162, 13 Ekim

2011

7.8. Uluslararası atıflar

1. Alideertu Dong, Shi Lan, Jinfeng Huang, Tao Wang, Tianyi Zhao, Linghan Xiao, Weiwei Wang, Xin

Zheng, Fengqi Liu, Ge Gao, and Yuxin Chen.,Modifying Fe3O4-Functionalized Nanoparticles with N-

Halamine and Their Magnetic/Antibacterial Properties., ACS Appl., Mater. Interfaces, 2011, 3 (11),

4228–4235.

2. Alideertu Dong, Shi Lan, Jinfeng Huang, et al. Preparation of magnetically separable N-halamine

nanocomposites for the improved antibacterial application., Journal of Colloid and İnterface Science,

2011, 364(2), 333-340.

3. Alideertu Dong, Jinfeng Huang, Shi Lan, Tao Wang, Linghan Xiao, Weiwei Wang, Tianyi Zhao, Xin

Zheng, Fengqi Liu, Ge Gao and Yuxin Chen., Synthesis of N-halamine-functionalized silica–polymer

core–shell nanoparticles and their enhanced antibacterial activity.,Nanotechnology, 2011, 22(29),

295602-295610.

4. Nan Zhao, Sarvesh Logsetty, Song Liu.,Durability of Amide N-Chloramine Biocides to Ethylene

Oxide Sterilization.,Journal of Burn Care & Research, 2011, in press.

5. Nehal Salahuddin, Badr Badr, Rehab Abdeen.,Synthesis and antimicrobial activity of biocidal

polymer–montmorillonite nanocomposites. Polymer International, 2012, 61(1), 99-110.,Nan Zhao,

Sarvesh Logsetty, Song Liu.,Durability of Amide N-Chloramine Biocides to Ethylene Oxide

Sterilization.,Journal of Burn Care & Research, 2011, in press.

6. Xinbo Sun, Zhengbing Cao, Nuala Porteous, and Yuyu Sun.,Amine, Melamine, and Amide N-

Halamines as Antimicrobial Additives for Polymers.,Ind. Eng. Chem. Res., 2010, 49 (22), 11206–

11213.,Kim Sam Soo, Jung Daun, Choi Uk Han, et al.,Antimicrobial m-Aramid Nanofibrous

Membrane for Nonpressure Driven Filtration.,Ind. Eng. Chem. Res. 2011, 50(14), 8693-8697.

7. Tragoonwichian Suchada; Kothary Pratik; Siriviriyanun Ampornphan; et al.,Silicon-compound coating

for preparation of water repellent cotton fabric by admicellar polymerization. Coll., Surf. A-

Physicochem. Eng. Asp., 2011, 384(1-3), 381-387.

Page 50: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

49

8. Srinivas Hanumansetty, Pratik Kothary, Nantaya Yanumet, and Edgar A. O'Rear., Admicellar

Polymerization and Mixing in a Laboratory Dyeing Unit-A Variant of Rocking Reactors., Ind. Eng.

Chem. Res., 2011, 50 (10), 6418–6425.

9. Barbara Simoncic, Brigita Tomsic.,Structures of Novel Antimicrobial Agents for Textiles - A

Review,Textile Research Journal, 2010, 80(16), 1721-1737.

10. Amit Kulkarni, Audrey Tourrette, Marijn M.C.G. Warmoeskerken, Dragan Jocic.

Microgel-based surface modifying system for stimuli-responsive functional finishing of cotton.

Carbohydrate Polymers, 2010, 82(4), 1306-1314.

11. Arno M. Bieser, Yi Thomann, Joerg C. Tiller.,Contact-Active Antimicrobial and Potentially Self-

Polishing Coatings Based on Cellulose. Macromolecular Bioscience, 2011, 11(1), 111-121.

12. Sam Soo Kim, Jeong Eun Park, Jaewoong Lee.,Properties and antimicrobial efficacy of cellulose fiber

coated with silver nanoparticles and 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (3-MPTMS).,Journal of

Applied Polymer Science, 2011, 119(4), 2261-2267.

13. Alideertu Dong, Jinfeng Huang, Shi Lan, Tao Wang, Linghan Xiao, Weiwei Wang, Tianyi Zhao, Xin

Zheng, Fengqi Liu, Ge Gao and Yuxin Chen.

Synthesis of N-halamine-functionalized silica–polymer core–shell nanoparticles and their enhanced

antibacterial activity., Nanotechnology, 2011, 22(29), 295602-295610.

14. Zhu Jing, Sun Gang.,Rechargeable Antibacterial Poly(ethylene-co-methacrylic acid) Nanofibrous

Membranes.,AATCC REVIEW, 2011, 11(5), 62-67.

15. Sam Soo Kim, Daun Jung, Uk Han Choi, Jaewoong Lee.,Antimicrobial m-Aramid Nanofibrous

Membrane for Nonpressure Driven Filtration.,Ind. Eng. Chem. Res., 2011, 50(14), 8693–8697.

16. Edwards J. Vincent, Prevost Nicolette, Condon Brian, et al.,Immobilization of Lysozyme on Cotton

Fabrics: Synthesis, Characterization, and Activity.,AATCC REVIEW, 2011, 1(3), 73-79.

17. Chen Yong; Han Qiuxia.Designing N-halamine based antibacterial surface on polymers: Fabrication,

characterization, and biocidal functions,Applied Surface Science, 2011, 257(14), 6034-6039.

18. Ibrahim N. A.; Eid B. M.; El-Zairy E. R.,Antibacterial functionalization of reactive-cellulosic prints

via inclusion of bioactive Neem oil/beta CD complex.,Carbohydrate Polymers, 2011, 86(3), 1313-

1319.

19. Inderjeet Kaur, T. C. Bhalla, Bharti Sharma.,Functionalization of cotton fabric orienting towards

antibacterial activity.,Journal of Polymer Research, 2011, 18(3), 347-358.

20. Yanli Tang, Thomas S. Corbitt, Anand Parthasarathy, Zhijun Zhou, Kirk S. Schanze, David G.

Whitten. Light-Induced Antibacterial Activity of Symmetrical and Asymmetrical Oligophenylene

Ethynylenes.Langmuir, 2011, 27(8), 4956–4962.

21. Larisa Timofeeva, Natalia Kleshcheva.Antimicrobial polymers: Mechanism of action, factors of

activity, and applications. Applied Microbiology and Biotechnology, 2011, 89(3), 475-492.

22. Huijuan Liu, Ruifang Han, Miao Feng, Junfei Gao, Yi Long, Zhuo Zhao, Ying Wang, Huaifeng Mi.

Preparation of molecular imprinted polymer with quaternary ammonium groups as recognition sites for

separation of pig cyclophilin 18 and bovine serum albumin.Journal of Separation Science, 2010,

33(12), 1856–1862.

23. Ruya R. Ozer, W. Cary Hill, Martin E. Rogers, Mishell Evans.Development of colorimetric analytical

methods to monitor quaternary amine grafted surfaces.Journal of Applied Polymer Science, 2010,

118(4), 2397–2407.

24. Witold Fortuniak, Urszula Mizerska, Julian Chojnowski, Teresa Basinska, Stanislaw Slomkowski,

Mohamed M. Chehimi, Agnieszka Konopacka, Katarzyna Turecka, Władysław Werel.Polysiloxanes

With Quaternary Ammonium Salt Biocidal Functions and Their Behavior When Incorporated Into a

Silicone Elastomer Network.Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2011,

21(3), 576-589.

25. Abd El-Shafey I. Ahmed, John N. Hay, Michael E. Bushell, John N. Wardell, Gabriel Cavalli.

Macroscopic N-halamine biocidal polymeric beads.Journal of Applied Polymer Science, 2010, 116(4),

2396–2408.

26. Ruya R. Ozer, W. Cary Hill, Martin E. Rogers, Mishell Evans.Development of colorimetric analytical

methods to monitor quaternary amine grafted surfaces.Journal of Applied Polymer Science, 2010,

118(4), 2397–2407.

27. Abd El-Shafey I. Ahmed, John N. Hay, Michael E. Bushell, John N. Wardell, Gabriel Cavalli.

Macroscopic N-halamine biocidal polymeric beads.Journal of Applied Polymer Science, 2010, 116(4),

2396–2408.

28. Zhu Jing, Sun Gang.Rechargeable Antibacterial Poly(ethylene-co-methacrylic acid) Nanofibrous

Membranes.AATCC REVIEW, 2011, 11(5), 62-67.

29. Chen Yong, Han Qiuxia.Designing N-halamine based antibacterial surface on polymers: Fabrication,

characterization, and biocidal functions.Applied Surface Science, 2011, 257(14), 6034-6039.

Page 51: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

50

30. Abd El-Shafey I. Ahmed, Gabriel Cavalli, Michael E. Bushell, John N. Wardell, Steve Pedley,

Katarina Charles, John N. Hay.New Approach To Produce Water Free of Bacteria, Viruses, and

Halogens in a Recyclable System.Appl. Environ. Microbiol. 2011, 77(3), 847-853.

31. Jaewoong Lee, Hyun Suk Whang.Poly(vinyl alcohol) blend film with m-aramid as an N-halamine

precursor for antimicrobial activity.Journal of Applied Polymer Science, 2011, 122(4), 2345-2350.

32. Ahmad E. Madkour, Jeffery M. Dabkowski, Klaus Nüsslein and Gregory N. Tew.Fast Disinfecting

Antimicrobial Surfaces.Langmuir, 2009, 25 (2), 1060–1067.Larisa Timofeeva, Natalia

Kleshcheva.Antimicrobial polymers: Mechanism of action, factors of activity, and

applications.Applied Microbiology and Biotechnology, 2011, 89(3), 475-492.

33. Raghubir Singh, Jugal Kishore Puri, Raj Pal Sharma, Ashok Kumar Malik, Valeria Ferretti.

Synthesis, characterization and structural aspects of 3-azidopropylsilatrane.Journal of Molecular

Structure, 2010, 982(1-3), 107–112.

34. Sacha Noimark, Charles W. Dunnill, Michael Wilson and Ivan P. Parkin.

The role of surfaces in catheter-associated infections.Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 3435-3448.

35. Song Liu, Gang Sun.Functional modification of poly(ethylene terephthalate) with an allyl monomer:

Chemistry and structure characterization.Polymer, 2008, 49(24), 5225–5232.

36. Barbara Simoncic, Brigita Tomsic.Structures of Novel Antimicrobial Agents for Textiles - A

Review,Textile Research Journal, 2010, 80(16), 1721-1737.

37. Song Liu, Nan Zhao, Sergei Rudenja.Surface Interpenetrating Networks of Poly(ethylene

terephthalate) and Polyamides for Effective Biocidal Properties.Macromolecular Chemistry and

Physics, 2010, 211(3), 286–296.

38. Nan Zhao, George G. Zhanel, Song Liu.Regenerability of antibacterial activity of interpenetrating

polymeric N-halamine and poly(ethylene terephthalate).Journal of Applied Polymer Science, 2011,

120(1), 611–622.

39. Sam Soo Kim, Jiyoung Kim, T. S. Huang, Hyun Suk Whang, Jaewoong Lee.Antimicrobial

polyethylene terephthalate (PET) treated with an aromatic N-halamine precursor, m-aramid.

Journal of Applied Polymer Science, 2009, 114(6), 3835–3840.

40. Shaaban Moussa, Atef Ibrahim, Adel Okba, Hanafy Hamza, Klaus Opwis, Eckhard

Schollmeyer.Antibacterial action of acetic acid soluble material isolated from Mucor rouxii and its

application onto textile.International Journal of Biological Macromolecules, 2011, 48(5), 736–741.

41. Jaewoong Lee, Hyun Suk Whang.Poly(vinyl alcohol) blend film with m-aramid as an N-halamine

precursor for antimicrobial activity.Journal of Applied Polymer Science, 2011, 122(4), 2345-2350.

42. Lingdong Li, Nan Zhao, Song Liu.Versatile surface biofunctionalization of poly(ethylene

terephthalate) by interpenetrating polymerization of a butynyl monomer followed by “Click

Chemistry”.Polymer, 2012, 53(1), Pages 67–78.

43. Roya Dastjerdi, Majid Montazer.A review on the application of inorganic nano-structured materials in

the modification of textiles: Focus on anti-microbial properties.

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2010, 79(1), 5-18.

44. Ampornphan Siriviriyanun, Edgar A. O’Rear and Nantaya Yanumet.Self-extinguishing cotton fabric

with minimal phosphorus deposition.Cellulose, 2008, 15(5), 731-737.

45. Barbara Simoncic, Brigita Tomsic.Structures of Novel Antimicrobial Agents for Textiles - A

ReviewTextile Research Journal, 2010, 80(16), 1721-1737.

46. Abd El-Shafey I. Ahmed, John N. Wardell, Alfred E. Thumser, Claudio A. Avignone-Rossa, Gabriel

Cavalli, John N. Hay, Michael E. Bushell.Metabolomic profiling can differentiate between bactericidal

effects of free and polymer bound halogen. Journal of Applied Polymer Science, 2011, 119(2), 709-

718.

47. Subramanian Sundarrajan, Arun Richard Chandrasekaran, Seeram Ramakrishna.

An Update on Nanomaterials-Based Textiles for Protection and Decontamination.

Journal of the American Ceramic Society, 2010, 93(12), 3955–3975.

48. Xinbo Sun, Zhengbing Cao and Yuyu Sun.N-Chloro-alkoxy-s-triazine-Based Antimicrobial Additives:

Preparation, Characterization, and Antimicrobial and Biofilm-Controlling Functions.

Ind. Eng. Chem. Res., 2009, 48(2), 607–612.

49. Andreas Kandelbauera, Petri Widsten.Antibacterial melamine resin surfaces for wood-based furniture

and flooring.Progress in Organic Coatings, 2009, 65(3), 305-313.

50. A.S. El-Khouly, E. Kenawy, A.A. Safaan, Y. Takahashi, Y.A. Hafiz, K. Sonomoto, T. Zendo.

Synthesis, characterization and antimicrobial activity of modified cellulose-graft-polyacrylonitrile with

some aromatic aldehyde derivatives.Carbohydrate Polymers, 2011, 83(2), 346-353.

51. Suchada Tragoonwichian, Edgar A. O’Rear, Nantaya Yanumet.Double coating via repeat admicellar

polymerization for preparation of bifunctional cotton fabric: Ultraviolet protection and water

Page 52: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

51

repellence.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2009, 349(1-3), 170-

175.

52. Graça Soares, Raquel Vieira, Jorge Santos, Pablo Pereira, Maria Costa-Ferreira and Jaime Gomes.

Optimization of application procedure for fixation of monocationic salt onto cotton with antibacterial

activity. Fibers and Polymers, 2008, 9(4), 450-454.

53. Jaewoong Lee, R. M. Broughton, S. D. Worley, T. S. Huang.Antimicrobial Polymeric Materials;

Cellulose and m-Aramid Composite Fibers.Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 2007, 2(4), 25-

32.

54. Jie Luo, Yuyu Sun.Acyclic N-Halamine Coated Kevlar Fabric Materials: Preparation and Biocidal

Functions.Ind. Eng. Chem. Res., 2008, 47(15), 5291–5297.

55. Axel Ettori, Emmanuelle Gaudichet-Maurin, Jean-Christophe Schrotter, Pierre Aimara, Christel

Causserand.Permeability and chemical analysis of aromatic polyamide based membranes exposed to

sodium hypochlorite.Journal of Membrane Science, 2011, 375(1-2), 220–230.

56. Alideertu Dong, Jinfeng Huang, Shi Lan, Tao Wang, Linghan Xiao, Weiwei Wang, Tianyi Zhao, Xin

Zheng, Fengqi Liu, Ge Gao and Yuxin Chen.Synthesis of N-halamine-functionalized silica–polymer

core–shell nanoparticles and their enhanced antibacterial activity.Nanotechnology, 2011, 22(29),

295602-295610.

57. Sam Soo Kim, Jiyoung Kim, T. S. Huang, Hyun Suk Whang, Jaewoong Lee.

Antimicrobial polyethylene terephthalate (PET) treated with an aromatic N-halamine precursor, m-

aramid.Journal of Applied Polymer Science, 2009, 114(6), 3835–3840.

9. İdari Görevler

21.09.2012 tarihinde 1 (bir) yıl süre ile Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

Dekan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

11. Ödüller

1. 2005 - NASA destekli araştırma projesinde araştırma asistanlığı bursu.

2. 2007-2010 Amerikan Hava Kuvvetleri destekli projede araştırma asistanlığı bursu.

3. 2009 - Auburn Üniversitesinde seçilmiş en başarılı 10 öğrenciden biri ödülü.

4. 2010 - Auburn Üniversitesinde seçilmiş üç doktora tezinden biri ödülü ve

Ulusal yarışmaya katılma hakkı.

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu

doldurunuz.

Akademik

Yıl Dönem Dersin Adı

Haftalık Saati Öğrenci

Sayısı Teorik Uygulama

2012-

2013

Güz

Polimerlerin Yapıları,

Özellikleri ve

Karakterizasyonu

3 0 6

İlkbahar

Güz

İlkbahar

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Page 53: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

52

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Ayşe BEDELOĞLU

2. Doğum Tarihi: 12.07.1981

3. Unvanı: Yrd. Doç.

4. Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl

Lisans Mühendislik Fakültesi,

Tekstil Mühendisliği

Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi 2003

Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü

Tekstil Mühendisliği

Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi 2005

Doktora/S.Yeterlik/

Tıpta Uzmanlık

Fen Bilimleri Enstitüsü

Tekstil Mühendisliği

Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi 2009

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 01.02.2013

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and

Humanities)

1. Ayse Bedeloglu, 2013, Investigation of electrical, electromagnetic shielding and usage

properties of woven fabrics made from different hybrid yarns containing stainless steel

wires, Journal of The Textile Institute, Accepted for publication 15.05.2013.

DOI:10.1080/00405000.2013.806049,

2. Ayse Bedeloglu, 2013, Electrical, Electromagnetic Shielding and Some Physical

Properties of Hybrid Yarn-Based Knitted Fabrics, Journal of The Textile Institute,

Accepted for publication 12.04.2013. DOI10.1080/00405000.2013.796627,

3. Ayse Bedeloglu, Nilsen Sunter, 2013, Investigation of Polyacrylic / Metal Wire

Composite Yarn Characteristics Manufactured on Fancy Yarn Machine, Materials and

Manufacturing Processes, 28:6, 650-656.

Page 54: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

53

4. Ayse Bedeloglu, Nilsen Sunter, Bekir Yildirim, Yalcin Bozkurt, 2012, Bending and

Tensile Properties of Cotton/Metal Wire Complex Yarns produced for electromagnetic

shielding and conductivity applications, The Journal of The Textile Institute, 103 12, ,

1304-131

5. Bedeloğlu A, Sunter N, Bozkurt Y, 2011, Manufacturing and properties of yarns

containing metal wires, Materials and Manufacturing Processes, 26, 10, 1-5

6. Ayse Celik Bedeloglu, Pablo Jimenez, Ali Demir, Bozkurt Y, Wolfgang K. Maser,

Niyazi Serdar Sariciftci, 2011, Photovoltaic Textile Structure Using

Polyaniline/Carbon Nanotube Composite Materials, The Journal of The Textile

Institute, 102/10, 857-862

7. Ayse Celik Bedeloğlu, Ali Demir, Yalcin Bozkurt, Niyazi Serdar Sariciftci,, 2010,

Photovoltaic properties of polymer based organic solar cells adapted for non-

transparent substrates, Renewable Energy, 35/10, 2301-2306

8. Ayse Celik Bedeloglu, Ali Demir, Yalcin Bozkurt, Niyazi Serdar Sariciftci,, 2010, A

Photovoltaic Fibre Design for Smart Textiles, Textile Research Journal, 80/11, 1065-

1074

9. Ayşe Celik Bedeloglu, Robert Koeppe, Ali Demir, Yalcin Bozkurt, Niyazi S

Sariciftci,, 2010, Development of energy generating photovoltaic textile structures for

smart applications, Fibers and Polymers, 11/3, 378-383

10. Ayse Bedeloglu, Yalcin Bozkurt, Ali Demir, Niyazi Serdar Sariciftci, 2009, A flexible

textile structure based on polymeric photovoltaics using transparent cathode, Synthetic

Metals, 159, 19-20, 2043-2048

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ayşe Çelik BEDELOĞLU, 2011, Şekil Hafızalı Alaşımlar ve Tekstil

Malzemelerindeki Uygulamaları, Tekstil ve Mühendis Dergisi, 3/83/18, 27-37

2. Ayşe Çelik Bedeloğlu, Nilşen Sünter, Yalçın Bozkurt,, 2010, Elektriksel olarak

iletken tekstil yapıları, üretim yöntemleri ve kullanım alanları, Tekstil ve Mühendis

Dergisi, 17/79, 7-17

3. Ayse Celik Bedeloglu, Ali Demir, Yalcin Bozkurt,, 2010, Photovoltaic applications

for textiles, Melliand International, 1-2,

4. Ayse Çelik Bedeloğlu, Ali Demir, Yalçın Bozkurt, 2009, Organik Nanomalzemeler

Kullanılarak Üretilen Fotovoltaik Tekstil Yapısının Özelliklerinin İncelenmesi, e-

Journal of New World Sciences Academy, 4/4, 495-503

5. A.Çelik, A.Demir, Y.Bozkurt, 2008, Recent Developments in Flexible Solar Cells ,

Nonlinear Optics and Quantum Optics, 38, 175-190

6. Ayse Celik, Yalcin Bozkurt, 2006, Turkish textile industry and the role of the cotton

yarn spinning industry in the world, Melliand International, 2, 102-104

Page 55: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

54

7. Ayse Çelik, Yalçın Bozkurt,, 2005, Kompakt İplikler, Tekstil ve Mühendis Dergisi,

57, 26-38

8. Ayse Celik, Ayse Okur, 2004, The Effect of Gauge Length on Single-Strand Breaking

Force of Yarns, Textile Asia, November 2004., 21-24

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)

basılan bildiriler

1. Yalçın Bozkurt,Ayse Çelik, 2004, A Study About Cotton Yarn Sector in Turkey, 3rd

Indo-Czech Textıle Research Conference, ÇEK CUMHURİYETİ,,

2. A.Çelik, A.Demir, Y.Bozkurt,, 2007, Recent Developments in Flexible Solar Cells,

IXth International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials,

POLONYA,,

3. A.Çelik, A.Demir, Y.Bozkurt, 2007, Photovoltaic applications for Textiles, III.

International Technical Textiles Congress, İSTANBUL, Aralık 2007, III.International

Technical Textiles Congress Proceeding Book,291-299.,

4. A.Çelik, A.Demir, Y.Bozkurt, 2008, Intelligent Textiles Based On Flexible Solar Cell

Structures, NANOMAT 2008, ANKARA,

5. A.Çelik, A.Demir, Y.Bozkurt, 2008, Photovoltaic Textiles, 47th Dornbirn Manmade

Fibers Congress, AVUSTURYA, Lectures CD.,

6. R. Befru Turan, Ayse Bedeloğlu, Bekir Yıldırım,, 2009, Nanotechnology applications

of shape memory materials in textiles, 5th Nanoscience and Nanotechnology

Conference NanoTR5, Eskisehir,,

7. A.Çelik, A.Demir, Y.Bozkurt, 2009, Polymer Based Organic Solar Cells for Energy

Generating Textiles, 5th Nanoscience and Nanotechnology Conference NanoTR5,

Eskisehir,

8. Ayse Çelik Bedeloğlu, Ali Demir, Yalçın Bozkurt, Niyazi Serdar Sariciftci,, 2009,

Photovoltaic Textile Structures With Polymer Based Composite Materials, 48th

Dornbirn Manmade Fibers Congress, AVUSTURYA, Eylül 2009, Lectures CD,41,

88.,

9. Ayse Çelik Bedeloğlu, R. Befru Turan,, 2009, Usage Of Artificial Neural Network

Technique In Textile Studies, Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslar arası

Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, ISPARTA, Ekim 2009, Proceedings Volume

II,168- 174.,

10. Ayse Çelik Bedeloğlu, Yalçın Bozkurt, 2009, Recent Developments In Electrically

Conductive Yarn Production Technologies For Smart Textiles, Balkan, Kafkas ve

Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, ISPARTA, Ekim

2009, Proceedings Volume II,174-180.,

Page 56: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

55

11. Ayse Çelik Bedeloğlu, Ali Demir,, 2010, Fotovoltaik Lif Tasarımı ve Üretimi, Tekstil

ve Konfeksiyon Sektöründe II. AR-GE Proje Pazarı Platformu, Bursa, Subat 2010.,

12. Ayse Bedeloğlu, Ali Demir, Yalcin Bozkur, 2010, A Study About Photovoltaic Fibers,

,The Fiber Society Spring 2010 International Conference, BURSA,

13. A.Çelik Bedeloğlu, A. Demir, Y. Bozkurt, 2010, Development of An Energy

Generating Photovoltaic Fibre, ,4th International Technical Textiles Congress,

İSTANBUL, Mayıs 2010.,

14. Bedeloğlu A, Demir A, Bozkurt Y,, 2010, Electricity Generation by Photovoltaic

Textile Structures, ,6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, ÇEŞME,

Haziran 2010.,

15. A.Demir, A. Çelik Bedeloğlu, M. Sezen, K. Tütüncü, İ. Borazan,, 2010, Güneş Işığını

Elektrik Enerjisine Dönüştüren Fotovoltaik Lif Yapısının Tekstil Amaçlı

Uygulanabilir Boyuta Getirilmesi , ,XIIth International Izmir Textile and Apparel

Symposium, İZMİR, Ekim 2010, IITAS 2010.,

16. Ayşe Bedeloğlu, Mutlu Sezen, Ali Demir, 2010, Fotovoltaiklerin elektrik enerjisi

üretiminde kullanılması ve Bursa\'daki potansiyeller, 8. Ulusal Temiz Enerji

Sempozyumu ve Fuarı, BURSA, Aralık 2010.,

17. Ali Demir, Ayşe Bedeloğlu, İsmail Borazan, Kübra Tütüncü, Mutlu Sezen, 2011,

Güneş Işığını Elektrik Enerjisine Dönüştüren Lif Yapısının Tasarımı ve Üretimi, UİB

III. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, BURSA, Şubat 2011.,

18. Yalçın Bozkurt, Nilşen Sünter, Ayşe Bedeloğlu,, 2011, İletken İplik Üretimi ve Akıllı

Tekstil Uygulamaları, ,UİB III. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, BURSA, Şubat

2011,

19. Ayse Çelik Bedeloğlu, 2011, Şekil Hafızalı Bir Tekstil Ürününün Tasarımı ve

Üretimi, UİB III. Uluslar arası AR-GE Proje Pazarı, BURSA, Şubat 2011,

20. İ.Borazan, A.Bedeloğlu, A.Demir,, 2011, Design of an organic photovoltaic fibre

structure, ,The Fiber Society 2011 Spring Conference, ÇİN, Mayıs 2011,

21. Ali Demir, Ayşe Bedeloğlu, Kübra Tütüncü, İsmail Borazan, Derya Özdemir, 1960,

Development of photovoltaic fiber structure with different polymer-based

nanomaterial, ,7th Nanoscience and Nanotechnology Conference NanoTR VII,

İSTANBUL, Haziran 2011.,

22. D. Ozdemir, I. Borazan, A. Bedeloglu, 1960, Photovoltaic Fibre Design for Power

Generating Textiles, 50th DORNBIRN MAN-MADE FIBERS CONGRESS, Austria,

14 - 16 September 2011,

23. Ayşe Çelik Bedeloğlu, Nilşen Sünter, Yalçın Bozkurt,, 2011, Production Of Complex

Yarns Containing A Metal Wire For Smart Textile Applications, ,INNOVERSITY

BEDDING TEXTILES 2011 BEYOND, TUZLA, Eylül 2011,

Page 57: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

56

24. İsmail Borazan, Ayşe Çelik Bedeloğlu, Derya Özdemir, Ali Demir, “, 1960,

Photovoltaic Fiber Having Zinc Oxide-nano particles zno-np and Inverted Layer

Sequence, International Symposium on New Frontiers in Fiber Materials Science of

The Fiber Society, AATCC, and the National Textile Center, Charleston, South

Carolina, ABD, 11–13 Ekim, 2011.,

25. İ. Borazan, A.Bedeloğlu, M. Sezen, A. Demir,, 2011, Photovoltaic Fiber Having Poly

Ethylene Oxide PEO Buffer Layer and Inverted Layer Sequence, ICONTEX2011

International Congress of Innovative Textiles 20-22 October 2011, İstanbul –

TURKEY, Proceedings Oral Presentations, page 464-467,

26. Ayşe CELİK BEDELOĞLU,, 2012, Yüksek Sıcaklık Uygulamalarında

Kullanılabilecek Şekil Hafızalı Bir Tekstil Ürününün Geliştirilmesi, ,UTİB TEKSTİL

VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IV. ULUSLARARASI AR-GE PROJE

PAZARI, BURSA, Şubat 2012.,

27. Ali DEMİR, Ayşe BEDELOĞLU, İsmail BORAZAN, Derya ÖZDEMİR, 2012,

Güneş Işığını Kullanarak Elektrik Üretebilen Lif Yapısının Tersinir Inverted Güneş

Pili Yapısı İle Tasarımı, ,UTİB TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IV.

ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI, BURSA, Şubat 2012.,

28. I.Borazan, A. Bedeloğlu, D.Ozdemir, A.Demir, 2012, Photovoltaic Fiber

Manufactured With Completely Solution-Based Techniques, 12th World Textile

Conference AUTEX, HIRVATİSTAN, Haziran 2012, 12th World Textile Conference

Autex 2012,page1411-1414.,

29. İ. Borazan, A. Bedeloğlu, A. Demir,, 2012, Photovoltaic Fiber Having Polymer Anode

And Inverted Layer Sequence, ,8th Nanoscience and Nanotechnology Conference

NanoTR VIII, ANKARA, Haziran 2012,

30. İ. Borazan, A. Bedeloğlu, D. Özdemir, A. Demir, 2012, Photovoltaic Fibre Design

With Vacuum-free Techniques for Power Generating Textiles, 51st Dornbirn Man-

Made Fibers Congress,AVUSTURYA,Eylül 2012,

31. İ.Borazan, A.Bedeloğlu, A.Demir, 2012, The Effect Of Polymer Anode On The

Performance Of Organic Photovoltaic Fibre Structure, 5th International Technical

Textiles Congress, İZMİR, Kasım 2012,

32. İ.Borazan, A.Bedeloğlu, A.Demir, 2012, Photovoltaic Fiber Having Polymer Anode

And Inverted Layer Sequence, ,Fiber Society Fall 2012, AMERİKA BİRLEŞİK

DEVLETLERİ, Kasım 2012.,

33. Ayşe BEDELOĞLU,, 1960, Investigation Of Properties Of Smart Hybrid Yarns

Having Shape Memory Alloys, 5th International Technical Textiles Congress, İZMİR,

Kasım 2012.,

34. A.BEDELOĞLU, İ. BORAZAN, A. DEMİR, 2013, Karbon Nanotüp/ Polimer

Kompozit Malzeme Esaslı Elektrot Kullanılarak Fotovoltaik Lif Geliştirilmesi, Bursa-

Merinos AKM, UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE

V. ULUSLARARASI ARGE PROJE PAZARI ZİRVESİ

Page 58: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

57

35. A.BEDELOĞLU, İ. BORAZAN, A. DEMİR, 2013, Utilization of carbon nanotubes

in photovoltaic fiber production, Bursa Association of Academic Chambers Campus,

Bursa, 14. Ulusal ve 1. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son

Gelişmeler Sempozyumu.

36. İ.Borazan, A.Bedeloğlu, A.Demir, 2013, Photovoltaic Fiber Based on PEDOT:PSS/

Single-Walled Carbon Nanotubes Composites, The International Istanbul Textile

Congress, İstanbul, Turkey

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Ayse Celik Bedeloglu,Yalcin Bozkurt, Textiles Types, Uses and Production Methods,

978-1-62100-239-0, , Nova Science Publishers, ABD, New York,2012, p.317-329,

2012.

2. Ayse Bedeloglu, Solar Cells - New Aspects and Solutions, 978-953-307-761-1, ,

InTech Open Access Publisher, Hırvatistan, Rijeka,2011, p.255-286, 2011

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ayşe Çelik, 2005, ITMA ASYA 2005\'te İplik Üretim Teknolojileri, Tekstil ve

Mühendis Dergisi-Güncel Bölümü, 12 / 57 / ISSN 300-7599, 26-38

2. Ayse Çelik Bedeloğlu, Ali Demir, Yalçın Bozkurt, 2010, Fotovoltaik Liflerle Elektrik

Üreten Tekstiller, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 508, 80-83

3. Ayşe ÇELİK BEDELOĞLU, Ali DEMİR, Yalçın BOZKURT, 2010, Fotovoltaik

Teknolojisi Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanlari ve Fotovoltaik

Tekstiller, Teknolojik Araştırmalar, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, , 4/2, 43-

58

4. Ali Demir, Ayşe Bedeloğlu, Kübra Tütüncü, İsmail Borazan, Derya Özdemir,, 2011,

Polimer Esaslı Fotovoltaik Lif Tasarımı, İTÜ Vakfı Dergisi, 58, , 78-80.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Ayse Çelik, Yalçın Bozkurt,, 2005, Günümüzde Türkiye\\'de Pamuk İpliği Sektörü,

Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi, Gaziantep, Ekim 2005, Tekstil

teknolojileri ve tekstil makinaları kongresi bildiriler kitabı, MMO yayın no

E/2005/392 ISBN 975-395- 966-4 sayfa29-37,

2. Ali Demir, Ayse Çelik Bedeloğlu, Kübra Tütüncü, 2009, Nanokaplama ile Fotovoltaik

Lif Gelistirme, İTÜ Nano-Bilim ve Nano-Teknoloji Çalıstayı, İstanbul,

3. Nilşen Sünter, Ayşe Bedeloğlu, Yalçın Bozkurt,, 2011, Metal tel içeren iplik üretimi

ve akıllı tekstil uygulamaları, 13. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler

Sempozyumu, BURSA,

4. Nilşen Sünter, Ayşe Bedeloğlu, Yalçın Bozkurt,, 2011, Elektriksel olarak iletken

tekstil yapıları ve kullanım alanları, Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi,

İSTANBUL, Ekim 2011,Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler

Kitabı page 217-222., Elektriksel olarak iletken tekstil yapıları ve kullanım alanları

Page 59: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

58

5. Ayse Çelik Bedeloğlu, 2012, Fotovoltaik ve Uygulamaları, Uşak Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Çarşamba Konferansları , Fotovoltaik ve Uygulamaları Davetli

konuşmacı

6. Ayse Çelik Bedeloğlu, 2012, Geri Kazanılmış Muz Liflerinden İplik Ve Kompozit

Tekstil Malzemesi Üretim Olanaklarının Araştırılması, ,1. Ulusal Geri Kazanım

Kongre ve Sergisi, UŞAK, 2-4 Mayıs 2012, Kongre Bildiriler Kitabı,292-297.

7.7. Diğer yayınlar

1. Ayşe Bedeloğlu, Kompakt İplikler, Bornova, 2004, seminer verme

7.8. Uluslararası atıflar

29 tane

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

1) Araştırma Projesi Koordinatörü : Ali Demir, Münferit Proje, "Sanayi Bakanlığı ve

Korteks A.Ş." destekli proje, "Güneş Işığını Elektrik Enerjisine Dönüştürülen (Fotovoltaik)

Lif Yapısının Tekstil Amaçlı Uygulanabilir Boyuta Getirilmesi", Proje Çalışanı, Katılımcı

görevinde, Eylül 2010-Mart 2012.

2) Araştırma Projesi Koordinatörü : Prof.Dr.Yalçın BOZKURT, "Dokuz Eylül

Üniversitesi", "2004 Yılı Bazında "Türk Pamuk İpliği Üretim Sektörü" Profilinin

Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Proje Çalışanı, Dr. Ayşe Bedeloğlu, 2005-2006.

3) Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Yalçın BOZKURT, "DEÜ Araştırma Fon

Saymanlığı", "Fotovoltaik Etki Oluşturan Lif Geliştirilmesi", Proje Çalışanı, Dr. Ayşe

Bedeloğlu, 2007-2010.

9. İdari Görevler

Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü başkan yardımcılığı: 2013-Devam ediyor

Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörü: 2013-Devam ediyor

Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü Bologna Koordinatörü: 2013-Devam ediyor

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası, 2004-Devam ediyor.

2. The Fiber Society, 2010- Devam ediyor.

3. American Nano Society, 2011- Devam ediyor.

11. Ödüller

1. Sanayiye Uygulanabilir Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri/Birincilik Ödülü, Uludağ

Tekstil İhracatçıları Birliği UTİB 4. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi, Teşvik

Ödülü/ GÜNEŞ IŞIĞINI KULLANARAK ELEKTRİK ÜRETEBİLEN LİF

Page 60: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

59

YAPISININ TERSİNİR INVERTED GÜNEŞ PİLİ YAPISI İLE TASARIMI, Uludağ

Tekstil İhracatçıları Birliği UTİB, 2012

2. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Bitirme Projeleri Sergisinde üçüncülük ödülü / İplik Mukavemeti Testlerinde Ölçüm

Uzunluğunun Etkisinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi , 2003

Kazanılan Burslar:

1) 2211 kodlu Yurt içi Doktora Burs Programı (Doktora Öğrencileri İçin), TÜBİTAK

– Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 3 Yıl süreyle, 2006-2009.

2) 2214 Kodlu Yurt Dışı Doktora Araştırma Burs Programı (Doktora Öğrencileri

İçin), TÜBİTAK -Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 6 Ay süreyle Johannes

Kepler University, Linz Institute for Organic Solar Cells-LIOS’ta araştırma yapmak

üzere, 2008.

3) LLP/Erasmus doktora öğrenimi değişim bursu, DEÜ Dış İlişkiler Ofisi 5 Ay

süreyle Ghent University, Department of Textiles’da araştırma yapmak üzere,2007-

2008.

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu

doldurunuz.

Akademik

Yıl Dönem Dersin Adı

Haftalık Saati Öğrenci

Sayısı Teorik Uygulama

Güz

İlkbahar

Güz

İlkbahar

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Page 61: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

60

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: İdris Çerkez

2. Doğum Tarihi: 26.08.1983

3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor

4. Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl

Lisans Tekstil Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 2005

Y. Lisans Tekstil Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 2007

Doktora Polimer ve Lif

Mühendisliği

Auburn University, A.B.D. 2011

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 06.06.2013

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and

Humanities)

1. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,

“N-Halamine Biocidal Coatings via a Layer-by-Layer Assembly Technique”, Langmuir,

27 (7), 2011, 4091-4097. DOI: 10.1021/la104923x

2. Hasan B Kocer, Idris Cerkez, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,

“Polymeric Antimicrobial N-Halamine Epoxides”, ACS Applied Materials &

Interfaces,3 (8), 2011, 2845-2850. DOI: 10.1021/am200351w

3. Hasan B Kocer, Idris Cerkez, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,

“N-halamine Copolymers for Use in Antimicrobial Paints”, ACS Applied Materials &

Interfaces, 3 (8), 2011, 3189-3194. DOI: 10.1021/am200684u

4. Hasan B Kocer, Idris Cerkez, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,

“Cellulose/Starch/HALS Composite Fibers Extruded from an Ionic Liquid”,

Carbohydrate Polymers, 86 (2), 2011, 922-927. DOI: 10.1016/j.carbpol.2011.05.046

Page 62: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

61

5. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,

“Multifunctional Cotton Fabric: Antimicrobial and Durable Press”, Journal of Applied

Polymer Science, 124 (5), 2012, 4230-4238. DOI: 10.1002/app.35402

6. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, Roy M. Broughton, “A Practical Cost Model for

Selecting Nonwoven Insulation Materials, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 7

(1), 2012, 1-9.

7. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,

“Epoxide Tethering of Polymeric N-halamine moieties”, Cellulose, 19 (3), 2012, 959-

966. DOI: 10.1007/s10570-012-9699-z

8. Billy W McCann, Song Hao, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, Orlando Acevedo, S. D.

Worley, “Inter- and Intra- Molecular Mechanisms for Chlorine Rearrangements in

Trimethyl-Substituted N-Chlorohydantoins”, Journal of Physical Chemistry A, 116 (26),

2012, 7245-7250. DOI: dx.doi.org/10.1021/jp304610k

9. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,

“N-halamine Copolymers for Biocidal Coatings”, Reactive and Functional Polymers, 72

(10), 2012, 673-679. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2012.06.018

10. Ozkan Yildiz, Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, S. Dave Worley, Roy M. Broughton,

Tung S. Huang, “N-(hydroxymethyl) acrylamide as a multifunctional finish to cotton

and a tether for grafting methacrylamide for biocidal coatings””, Journal of Applied

Polymer Science, 128 (6), 2012, 4405-4410. DOI: 10.1002/APP.38692

11. Idris Cerkez, “Rapid Disinfection by N-halamine Polyelectrolytes”, Journal of

Bioactive and Compatible Polymers, 28 (1), 2013, 86-96. DOI:

10.1177/0883911512470863

12. Idris Cerkez, S. D. Worley, Roy. M. Broughton, T. S. Huang, “Rechargeable

antimicrobial coatings for poly(lactic acid)nonwoven fabrics”, Polymer, 54 (2), 2013,

536-541. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2012.11.049

13. Idris Cerkez, S. D. Worley, Roy. M. Broughton, T. S. Huang, “Antimicrobial

coatings for polyester and polyester/cotton blends”, Progress in Organic Coatings, DOI:

10.1016/j.porgcoat.2013.03.005

7.2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. İdris Çerkez, Yusuf Ulcay, “Kolloidal Silika Dispersiyonunun Polietilen Dokusuz

Yüzeyin Enerji Absorbsiyonuna Olan Etkisi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-

Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12 (2), 2007, 71-84.

Page 63: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

62

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)

basılan bildiriler

1. Yusuf Ulcay, Idris Cerkez, Sule Altun, Remzi Gemci, “A Experimental Study on

Thermal and Noise Insulation Properties of Waste Fiber Reinforced Cements”, The

Fiber Society Conference, May 14-16, 2008 France..

2. Roy M. Broughton, Paul Brady, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, “Optimization of

Fibrous Insulation”, The Fiber Society Spring Meeting, May 27-29, 2009 Shanghai,

China.

3. Idris Cerkez; Hasan B. Kocer, Ozkan Yildiz, Roy M. Broughton,“N-Halamine/Quats

Copolymers for Antimicrobial Applications”, The Fiber Society Conference Spring

Meeting, May 9-12, 2010 Bursa, Turkey.

4. David J. Branscomb, Idris Cerkez, “Damage Evaluation of Braided

Kevlar®/Carbon/Epoxy Composite Beams in Three Point Bending with Infrared

Thermograph”, ASME ACTC 2010: ASME Early Career Technical Conference,

October 1-2, 2010 Atlanta, Georgia.

5. Roy M. Broughton, S. Dave Worley, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, Ozkan Yildiz,

Mehmet Orhan, Hao Song, Tung S. Huang, “ Review of Antimicrobial Work”,

Innovative Nonwoven Conference, November 10-12, 2010 Raleigh, North Carolina.

6. Roy M. Broughton, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, Wei Liu, Tung S. Huang,, S. Dave

Worley, “Survey of Halamine Antimicrobials”, 102nd

American Oil Chemist Society

Annual Meeting & Expo, May 1-4, 2011 Cincinnati, Ohio.

7. Idris Cerkez, Roy M. Broughton, “Nonwoven Structural Insulated Panels for

Construction Applications”, Innovative Nonwoven Conference, September 13-15,

2011 Atlanta, Georgia.

8. S. Dave Worley, Hasan B Kocer , Idris Cerkez, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,

“Antimicrobial materials for coatings and latex paints”, American Chemical Society,

March 25-29, 2012 San Diego, California.

9. Selcuk Poyraz, Idris Cerkez, Yang Liu, Zhen Liu, Xinyu Zhang, “ One step synthesis

and antibacterial properties of polyaniline nanofibers with silver nanoparticles”,

American Chemical Society, April 7-11, 2013 New Orleans, Louisiana.

7.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.5. Diğer yayınlar

1. Patent Başvurusu, S.D.Worley, R.M.Broughton, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez. Novel

N-Halamine Acrylamide Monomers and Copolymers Thereof for Biocidal Coatings,

WO2012096694A1, 19 Temmuz 2012.

8. Projelerde Yaptığı Görevler

Page 64: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

63

Yardımcı Arastırmacı, “Halogen Oxidants for Immobilization in Protective Material

and Coatings”, Grant No: FA8650-07-1-5908 - US Air Force tarafından

desteklenmiştir.

Yardımcı Arastırmacı, “Novel Textile Contructions for Puncture Resistant Inflatable

Composites”, SBIR Contract number:W911QY-09-C-0019 - US Air Army tarafından

desteklenmiştir.

IV. ve V. Uludağ Tekstil İhracatçıları Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı, Proje

hakemligi

9. İdari Görevler

10. Akademik Görevler

Uludağ Tekstil İhracatçıları (UTİB) Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IV.

ve V. Ar-ge Proje Pazari, Proje Hakemliği

Dergi Hakemliği

o Journal of Bioactive and Compatible Polymers

o Journal of Polymer Science

o Household Personal Care Today

o Uludag Üniversitesi-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

11. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

American Chemical Society

American Institute of Aeronautics and Astronautics

The Fiber Society

Tekstil Mühendisliği Odası, Bursa

12. Ödüller

Uludağ Tekstil İhracatçıları (UTİB) Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe V.

Ar-ge Proje Pazarı - En İyi Proje Teklifi, Birincilik Ödülü, 2013.

Auburn Üniversitesi, Kimya ve Biyokimya Bölümü, Postdoktora Araştırmacısı, 2012-

2013.

Uludağ Tekstil İhracatçıları (UTİB) Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IV.

Ar-ge Proje Pazariı - En İyi Proje Teklifi, İkincilik Ödülü, 2012.

Auburn Üniversitesi, En İyi Doktora Tezi Ödülü, 2012.

Auburn Üniversitesi , Polimer ve Lif Mühendisliği Bölümü, Öğrenci Birliği

Temsilcisi, 2011.

Auburn Üniversitesi , Polimer ve Lif Mühendisliği Bölümü, En İyi Poster Sunumu,

Üçüncülük Ödülü, 2011.

Auburn Üniversitesi , Polimer ve Lif Mühendisliği Bölümü, En iyi Doktora

Öğrencisi Ödülü, 2009.

Page 65: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

64

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Doktora Eğitim Bursu, 2008.

Uludag Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, İkincilik Ödülü, 2005.

Uludag Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunlar Derneği, Onur

Öğrencisi, 2005.

13. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu

doldurunuz.

Akademik

Yıl Dönem Dersin Adı

Haftalık Saati Öğrenci

Sayısı Teorik Uygulama

Güz

İlkbahar

Güz

İlkbahar

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir

Page 66: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

65

Yrd.Doç.Dr. Ayşe BEDELOĞLU’nun ÜDS sonuç belgesi

Page 67: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

66

Yrd.Doç.Dr. Hasan Basri KOÇER’in doktora diplaması

Page 68: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİF VE ...depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1447850422... · Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme,

67

Yrd.Doç.Dr. İdris ÇERKEZ’in Özgeçmişi doktora diploması