A school outing around Valga I 10-11

download A school outing around Valga I 10-11

of 3

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  5

Embed Size (px)

description

school outing

Transcript of A school outing around Valga I 10-11

A SCHOOL OUTING AROUND VALGA II

A SCHOOL OUTING AROUND VALGA IWorksheet by:____________________________________________________

No itinerario a realizar aparecern aspectos da xeografa do Concello nas parroquias de Campaa e Cordeiro. Axdate do mapa topogrfico, da observacin directa e dos coecementos de todos para a realizacin das cuestins desta actividade.

I. Na primeira parada a realizar tras sar do Instituto, sinala:

1.1 Name of the village/area:_____________________________________

1.2 Describe the area briefly: (the origin of the place-name; roads, railways and other commmunication channels; vegetation; relief; housing; farmland)____________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3 Que modificacins paisaxe natural observas?____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________1.4 The environment:

Cres que est suficientemente coidado o contorno desta zona?_____Si ____Non

Tick here if you can see: ______Rubbish bins _____Bins for plastics_____Bins for paper or glass.

The stretch of river in this area is:____very clean____clean______not at all clean.

De non estar limpo, que substancias, obxectos aprecias que o contaminan:

___________________________________________________________________

II Na segunda parada a realizar chegamos a:______________________________

2.1 What is the origin of this place-name?__________________________________

__________________________________________________________________

2.2 A que sector econmico pertence a actividade relacionada con este lugar?

__________________________________________________________________

2.3 O medio ambiente:

Cres que est suficientemente cuidado o contorno desta zona?_____Si ____Non

Sinala se aprecias: ______Contedores de lixo _____de plstico_____de papel ou vidro.

In this area the water is:____very clean____clean______not at all clean.

If it is not clean, what substances or objects can you see that are causing pollution?:

___________________________________________________________________

Qu especies animais e vexetais aparecen nesta zona?. No caso de fauna, cales son migratorias?____________________________________________________________________________________________________________________________

Observa as infraestructuras do lugar sinala o que se acondicionou para estar aqu:

_____pista _____zonas asfaltadas ___zonas de madeira___alumeado pblico

____rea recreativa ou de xogos ____rede de sumidoiros ____contedores do lixo ____carteis indicativos da zona _____outros (citar)

III A terceira parada: MIRADOIRO BEIRO-3.1 What places or villages have you been through on your way here?:

_________________________________________________________________

3.2 Name of this place/village___________________________________________

3.3 Observa todo o que rodea e contesta:a.- Vegetation (types of trees, bushes and shrubs)_____________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

b.- Contorno ben cuidado________Contorno descoidado______(indicar como)

c.- Zonas verdes______Zonas con efectos dos incendios______(indicar onde)

d.- Poboamento:

_____Poboamento rural ______Poboamento urbano

_____ Hbitat disperso _____ Hbitat concentrado

3.4 The environment:

Do you think this area is clean enough?_____Yes ____No

Tick here if you can see: ______Rubbish bins _____Bins for plastics _____Bins for paper or glass.

Observas algn material que contamina ou ensucia a zona?:____Si_____Non

De ser afirmativo, Que obxectos, materiais que contaminan ou ensucian o medio natural?___________________________________________________________

__________________________________________________________________

IV Na cuarta parada a realizar tras sar do Instituto, sinala:

4.1 Name of the village/place:_____________________________________

4.2 Describe the area briefly: (the origin of the place-name; roads, railways and other commmunication channels; vegetation; relief; housing; farmland)________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.3 Que modificacins paisaxe natural observas?_________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4 The environment:

Do you think this area is clean enough?_____Yes ____No

Tick here if you can see: ______Rubbish bins _____Bins for plastics _____Bins for paper or glass.

The stretch of river in this area is:____very clean____clean______not at all clean.If its not clean, state what type of substances or objects are the cause of the pollution:

___________________________________________________________________

Valoracin final da sada:Do itinerario:___Interesante___Nada interesante____demasiado longo___longo

Da sada:___Aproveitable___Pouco aproveitable___Nada aproveitable

Dos coecementos da zona:___Xa coecidos___Coecidos en parte___Descoecidos ata esta sada.

Valoracin da ficha: ___Difcil___Fcil___Outros (comentario libre)

Volveras facer este percorrido?:___Si___No