1 The best word · 2016-08-11 · Who’s Ellie? read Lees dit mini-interview met Ellie Goulding....

4
Worksheet Niveau 3b | Song 7 | Lesson A © Groove.me Pagina 1 Ellie Goulding 1 The best word words Lees de zinnen hieronder. Wat moet je doen? Vul het juiste woord in. Kies uit: push – turn around – bend – lift – clap – move. De eerste is al voorgedaan. You have to ... 1 als je een tafel naar de andere kant van de klas brengt the table. 2 als je een paperclip als vishaakje wilt gebruiken the hook. 3 als een klein kind ergens niet bij kan the child. 4 als je iemand in een rolstoel meeneemt the wheelchair. 5 als je een pannenkoek aan twee kanten bakt the pancake. 6 als je je vriend een schouderklopje wil geven him on the shoulder. move Something or nothing? words a Elly Goulding zingt ‘ Something in the way you move’. Het woordje something gebruik je vaak in het Engels. Lees de flash info en vul de juiste woorden in het gesprekje in. Kies uit: something – nothing. George: Do you have for me? Amir: No, I’ve got for you. George: But I see behind your back. Amir: Believe me. There’s behind my back. George: Come on. I know there is . Amir: OK. I’ll tell you. I’ve got here. It’s a … spider! George: Ah! Go away! b Oefen het gesprekje samen met een klasgenoot. Een van jullie is George, de ander speelt Amir. Doe het daarna nog een keer maar verstop dan iets anders. c Klaar? Probeer dan samen andere zinnetjes te zeggen waarin je something of nothing gebruikt. Hoeveel zinnetjes kunnen jullie bedenken? 2 Flash info Is there something wrong? Is er iets aan de hand? No, there’s nothing wrong. Nee, er is niets aan de hand

Transcript of 1 The best word · 2016-08-11 · Who’s Ellie? read Lees dit mini-interview met Ellie Goulding....

Page 1: 1 The best word · 2016-08-11 · Who’s Ellie? read Lees dit mini-interview met Ellie Goulding. Beantwoord de vragen. 1 De journalist heeft Ellie al eerder geïnterviewd. Wanneer

WorksheetNiveau 3b | Song 7 | Lesson A

© Groove.me Pagina 1

Ellie Goulding

1 The best word words

Lees de zinnen hieronder. Wat moet je doen? Vul het juiste woord in. Kies uit: push – turn around – bend – lift – clap – move. De eerste is al voorgedaan.

You have to ...

1 als je een tafel naar de andere kant van de klas brengt the table.

2 als je een paperclip als vishaakje wilt gebruiken the hook.

3 als een klein kind ergens niet bij kan the child.

4 als je iemand in een rolstoel meeneemt the wheelchair.

5 als je een pannenkoek aan twee kanten bakt the pancake.

6 als je je vriend een schouderklopje wil geven him on the

shoulder.

move

Something or nothing? words a Elly Goulding zingt ‘Something in the way you move’. Het woordje something gebruik je

vaak in het Engels. Lees de flash info en vul de juiste woorden in het gesprekje in.

Kies uit: something – nothing.

George: Do you have for me?

Amir: No, I’ve got for you.

George: But I see behind your back.

Amir: Believe me. There’s behind my back.

George: Come on. I know there is .

Amir: OK. I’ll tell you. I’ve got here. It’s a … spider!

George: Ah! Go away!

b Oefen het gesprekje samen met een klasgenoot. Een van jullie is George, de ander speelt Amir. Doe het daarna nog een keer maar verstop dan iets anders.

c Klaar? Probeer dan samen andere zinnetjes te zeggen waarin je something of nothing gebruikt. Hoeveel zinnetjes kunnen jullie bedenken?

2

Flash infoIs there something wrong? Is er iets aan de hand?

No, there’s nothing wrong. Nee, er is niets aan de hand

Page 2: 1 The best word · 2016-08-11 · Who’s Ellie? read Lees dit mini-interview met Ellie Goulding. Beantwoord de vragen. 1 De journalist heeft Ellie al eerder geïnterviewd. Wanneer

WorksheetNiveau 3b | Song 7 | Lesson A

© Groove.me Pagina 2

Ellie Goulding

How to move words read

Deze jongleur zegt hoe je moet bewegen. Gebruik de flash info. Vul de juiste woorden in.

If you want to juggle like me, so you can see what I am doing.

Look at the balls: you must so that you have more time to catch

the balls when you turn around. If you bend your arms and push

them , you can make bigger movements. If you can do that, try to

and catch the ball again. Okay. Go for it!

3

Flash infoZo geef je aan dat iets sneller, beter, hoger, etc. gedaan moet worden:

move closer beweeg dichterbij

bend better buig beter

push further duw verder

throw higher gooi hoger

turn around faster draai sneller om

Yes, you can! speak a Schrijf twee dingen op die je wilt doen, maar misschien niet durft

of een beetje spannend vindt. Bijvoorbeeld: go bungee jumping, do a blind audition for the Voice Kids, paint my room, or ...

b Lees de flash info. Noem om de beurt iets dat je zou willen doen. De ander moedigt je aan. Doe dit elk drie keer. Gebruik steeds een andere zin om aan te moedigen.

Bijvoorbeeld:

Flash info

What are you waiting for? Waar wacht je op?

Come on! Just try. Kom op! Probeer het gewoon.

Look, do it like this! Kijk, doe het zo!

You can do it. Je kunt het.

Go for it! Ga ervoor!

It’s nothing. Het is niets (= niet moeilijk).

I’m afraid something will go wrong. Ik ben bang dat er iets fout gaat.

4

What would you

like to do?

What are you

waiting for? Go

for it! Come on, it’s nothing.

You can do it!I’d like to

go bungee

jumping.

I’m afraid

something will

go wrong.

Page 3: 1 The best word · 2016-08-11 · Who’s Ellie? read Lees dit mini-interview met Ellie Goulding. Beantwoord de vragen. 1 De journalist heeft Ellie al eerder geïnterviewd. Wanneer

WorksheetNiveau 3b | Song 7 | Lesson A

© Groove.me Pagina 3

Ellie Goulding

Help a friend write read

a Lees deze berichtjes tussen vrienden. Beantwoord de vragen.

1 Welk advies krijgt Sammy?

2 Wat vraagt Samira?

b Stel jij krijgt deze vraag van een vriend(in). Schrijf een antwoord op de vraag. Je mag er ook een tekening bij maken met aanwijzingen. Kijk bij opdracht a als je het lastig vindt.

Play the game speak a Maak een speelveld in het lokaal of

op het plein. Maak dit speelbord na met gekleurde, papieren cirkels, of buiten met krijt.

b Doe het spel in groepjes van drie. De spelleider zegt waar de anderen hun hand of voet moeten zetten. Moedig elkaar in het Engels aan. Gebruik de zinnen en woorden die je geleerd hebt. Speel om de beurt de spelleider.

5

6

Put you right leg on

the blue circle. Just try,

come on! Move further!

Put your left arm

on the red circle.

You can do it!

I’d like to use better

football tactics, but I don’t

know how. Any tips?

x Sammy

I want to try a new sport,

but I don’t know what. Any

ideas? Where do I start?

Hi Kate! Pat and I are trying

out dance moves, but you

are much better at it.

Can you help? x SamiraWhat are you waiting for?

Find a clip on You Tube or

practise with your trainer.

You can do it. Come on!

Just try. x Amber

Sure! I love dancing. What

are we waiting for? I will

come over right now.

See you soon!

Page 4: 1 The best word · 2016-08-11 · Who’s Ellie? read Lees dit mini-interview met Ellie Goulding. Beantwoord de vragen. 1 De journalist heeft Ellie al eerder geïnterviewd. Wanneer

ExtraNiveau 3b | Song 7 | Lesson A

© Groove.me Pagina 4

Ellie Goulding

Niveau 3b | Song 7 | Lesson A

8

9

Who’s Ellie? read

Lees dit mini-interview met Ellie Goulding. Beantwoord de vragen.

1 De journalist heeft Ellie al eerder geïnterviewd. Wanneer was dat?

2 Schrijf op welke drie dingen er veranderd zijn in het leven van Ellie.

3 Een van de dingen die veranderd zijn vindt Ellie niet zo leuk. Welke?

4 Ellie zegt dat ze gezonder is dan vroeger. Hoe komt dat volgens haar?

I’ve changed too! write

Ben jij ook veranderd in de laatste vijf jaar? Schrijf hoe jij veranderd bent. Gebruik de woorden of bedenk zelf iets. Kies uit: older – smarter – better – bigger – higher – longer – stronger – nicer.

Voorbeeld: I’m older. My hair is longer.

Interviewer: Hi Ellie, I talked to you five years ago and look at where you are now! What has changed?

Ellie: My life has become a lot stranger in the last year. People know me now, and that has an effect on me. I feel very uncomfortable when people stare at me or take pictures of me in the street. I don’t like that very much!

Interviewer: Your music has changed as well!Ellie: That’s true, but this is what I always wanted. When I

started, playing the guitar and singing were the only things I had. I have gone back to playing and singing on my own and I write my own songs again.

Interviewer: Your look has changed too. Do you feel more cool with fashion now? 

Ellie: Yes, I feel much better. I eat well and I always work out. I’ve stopped eating meat and fish. I can wear what I want now and be cool.