IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS...

14
1 IMUNOMED Poliklinika za laboratorijsku imunologiju i medicinsku biokemiju 10000 Zagreb, Krbavska 11/Lička 33b, tel: (01) 410 3100, (01) 410 3102, e-mail: [email protected], www.poliklinika-imunomed.hr CJENIK USLUGA (MALOPRODAJA) NAZIV USLUGE PREGLED U IMUNOLOŠKOJ AMBULANTI Prvi specijalistički pregled kod kliničkog imunologa-infektologa 360,00 -Pregled, detaljna anamneza, status -Ordinacija pretraga konzultacije u vezi potrebnih pretraga Kontrolni pregled 120,00 Interpretacija nalaza tumačenje dobivenih rezultata i savjetovanje 70,00 Interpretacija nalaza tumačenje dobivenih rezultata i savjetovanje 200,00 - Za osobe koje dolaze sa nalazima dobivenim izvan poliklinike Imunomed Ekspertno mišljenje 350,00 CIJENA U KN PRETRAGE IMUNOLOŠKI STATUS SPECIFIČNI IMUNITET HUMORALNI - ANTITIJELA IgM antitijela u krvi 80,00 IgG antitijela u krvi 80,00 IgA antitijela u krvi 80,00 IgE antitijela u krvi 90,00 IgA antitijela u slini (salivatory antibody) 310,00 IgA antitijela u stolici (secretory antibody) 360,00 Antitijela na ubikvitarne sveprisutne antigene sa kojima se često dolazi u kontakt 250.00 SPECIFIČNI IMUNITET STANIČNI T i B LIMFOCITI T - limfociti B limfociti CD4+ T limfociti CD8+ T limfociti 3.300,00 NK stanice CD38+CD8 limfociti Aktivirani T- limfociti (HLA-DR pozitivni) Apsolutni broj CD4+ T limfocita) NESPECIFIČNI IMUNITET - HUMORALNI-SUSTAV KOMPLEMENTA C3 komponenta komplementa 100,00 C4 komponenta komplementa 100,00 CH50 200.00 CIC IgM 270.00 CIC IgG 270.00 IMUNOMEDIJATORI RANTES 500,00 MIP-1 500,00 TNF 450,00 TGF 300,00 IL-1 (Interleukin 1) 400,00 IL-2 400,00

Transcript of IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS...

Page 1: IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 ...

1

IMUNOMED

Poliklinika za laboratorijsku imunologiju i medicinsku biokemiju

10000 Zagreb, Krbavska 11/Lička 33b, tel: (01) 410 3100, (01) 410 3102,

e-mail: [email protected], www.poliklinika-imunomed.hr CJENIK USLUGA (MALOPRODAJA)

NAZIV USLUGE

PREGLED U IMUNOLOŠKOJ AMBULANTI Prvi specijalistički pregled kod kliničkog imunologa-infektologa 360,00

-Pregled, detaljna anamneza, status

-Ordinacija pretraga – konzultacije u vezi potrebnih pretraga

Kontrolni pregled 120,00

Interpretacija nalaza – tumačenje dobivenih rezultata i savjetovanje 70,00

Interpretacija nalaza – tumačenje dobivenih rezultata i savjetovanje 200,00

- Za osobe koje dolaze sa nalazima dobivenim izvan poliklinike Imunomed

Ekspertno mišljenje 350,00

CIJENA U KN

PRETRAGE

IMUNOLOŠKI STATUS

SPECIFIČNI IMUNITET HUMORALNI - ANTITIJELA

IgM antitijela u krvi 80,00

IgG antitijela u krvi 80,00

IgA antitijela u krvi 80,00

IgE antitijela u krvi 90,00

IgA antitijela u slini (salivatory antibody) 310,00

IgA antitijela u stolici (secretory antibody) 360,00

Antitijela na ubikvitarne – sveprisutne antigene sa kojima se često dolazi u kontakt 250.00

SPECIFIČNI IMUNITET STANIČNI – T i B LIMFOCITI

T - limfociti

B limfociti

CD4+ T limfociti

CD8+ T limfociti 3.300,00

NK stanice

CD38+CD8 limfociti

Aktivirani T- limfociti (HLA-DR pozitivni)

Apsolutni broj CD4+ T limfocita)

NESPECIFIČNI IMUNITET - HUMORALNI-SUSTAV KOMPLEMENTA

C3 komponenta komplementa 100,00

C4 komponenta komplementa 100,00

CH50 200.00

CIC IgM 270.00

CIC IgG 270.00

IMUNOMEDIJATORI

RANTES 500,00

MIP-1 500,00

TNF 450,00

TGF 300,00

IL-1 (Interleukin 1) 400,00

IL-2 400,00

Page 2: IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 ...

2

IL-6 400,00

IL-8 400,00 IL-12 400,00 BILJEZI INTENZIVNE REPLIKACIJE

SURVIVIN 550,00 NEOPTERIN 130,00 KATEPSIN 130,00 BILJEZI UPALNOG PROCESA

CRP 40,00 CRP sensitive 50,00 KALPROTEKTIN u stolici 250,00 FETUIN A 450,00 INDIKATORI STRESA - IMUNOLOŠKI

IgA u slini (salivatorni IgA) 310,00 IgA u stolici (sekretorni IgA) 360,00 INDIKATORI STRESA - OKSIDATIVNI

80HDG urin 240,00 80HDG plazma 240,00

HEPATITIS VIRUSI - HEPATITIS A VIRUS

HAV Ag 260,00 Anti-HAV –IgM 140,00 Anti-HAV 140,00 Titar anti-HAV - količina anti-HAV u krvi 155,00 HEPATITIS VIRUSI - HEPATITIS B VIRUS

HBsAg 125,00 HbsAg - kvantitativno 195.00 HBsAg - potvrdni test 370,00 Anti-HBc 140,00 Anti-HBc IgM 140,00 Anti-HBs 130,00 Titar anti-HBs 110,00 HBeAg 120,00 Anti-HBe 120,00 HEPATITIS VIRUSI - HEPATITIS D VIRUS

HDVAg 195,00 Anti-HDV 195,00 IgM anti-HDV 195,00 HEPATITIS VIRUSI - HEPATITIS C VIRUS

HCVAg 280.00 Anti-HCV 110.00 Anti-HCV IgG AVIDITET 225.00 Anti-HCV- IgM 175.00 HCV Ag-Ab 195.00 Anti-HCV – potvrdni test 585.00 HCV RIBA – potvrdni test 585.00 HCV IMUNOBLOT – potvrdni test 585.00 HEPATITIS VIRUSI - HEPATITIS E VIRUS

Anti-HEV - IgM 320.00 Anti-HEV - IgG 320.00 HEV IgM Western blot – potvrdni test 650.00 HEV IgG Western blot – potvrdni test 650.00 HEPATITIS VIRUSI - HEPATITIS G VIRUS

Anti HGV IgG 390.00

BILJEZI FIBROZE JETRE U RANIM STADIJIMA (F1, F2)

CTGF (Conenctive-Tissue Growth Factor) 390.00

HIV/AIDS - HUMANI IMUNODEFICIJENTNI VIRUS

HIV 1 Ag 190.00 Anti-p24, HIV1/2 190.00

Page 3: IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 ...

3

Anti-HIV 1 140.00

Anti-HIV 2 155.00 Anti-HIV ½ 145.00 HIV Ag-Ab 170.00 HIV 1 Western blot – potvrdni test 520.00 HIV 2 Western blot– potvrdni test 520.00 HIV ½ Western blot – potvrdni test na HIV 1/2 520.00 RIBA HIV ½ – potvrdni test na HIV ½ 520.00 IMUNOBLOT½ – potvrdni test na HIV 1/2 520.00

VIRUSI - OSTALI

ADENOVIRUS IgM 220.00 ADENOVIRUS IgG 220.00 ADENOVIRUS IgA 220.00 ADENOVIRUS Ag - vidi dijagnostika iz stolice 170.00 ASTROVIRUS Ag - vidi dijagnostika iz stolice 170.00 CHICUNGUNYA VIRUS IgM 300.00 CHICUNGUNYA VIRUS IgG 300.00 CHICUNGUNYA VIRUS IgA 300.00 CMV IgM 220.00 CMV IgG 220.00 CMV IgA 210.00 CMV IgM Western blot– potvrdni test 235.00 CMV IgG Western blot – potvrdni test 235.00 CMV IgG AVIDITET 270.00 COXSACKIE VIRUS IgM 240.00 COXSACKIE VIRUS IgG 240.00 COXSACKIE VIRUS IgA 230.00 DENGUE VIRUS IgM 320,00 DENGUE VIRUS IgG 320,00 DENGUE VIRUS IgA 320,00 EBV-VCA IgM 190,00 EBV-VCA IgG 190,00 EBV-VCA IgG AVIDITET 230.00 EBV-EA IgM 190,00 EBV-EA IgG 190,00 EBV-EBNA IgM 190,00 EBV-EBNA IgG 190,00 EBV IgM Western blot– potvrdni test 235,00 EBV IgG Western blot– potvrdni test 235.00 EBV IgA Western blot– potvrdni test 235.00 ECHOVIRUS IgM 170.00 ECHOVIRUS IgG 170.00 ECHOVIRUS IgA 170.00 ENTEROVIRUS IgM 185.00 ENTEROVIRUS IgG 185.00 ENTEROVIRUS IgA 185.00 HANTA VIRUS DOBRAVA 380.00 HANTA VIRUS PUMALA 380.00 HANTA VIRUS HANTAAN 380.00 HSV 1 IgM 155.00 HSV 1 IgG 155.00 HSV 1 IgA 145.00 HSV 1 IgM Western blot– potvrdni test 330.00 HSV 1 IgG Western blot– potvrdni test 330.00

HSV 2 IgM 155.00 HSV 2 IgG 155.00 HSV 2 IgA 145.00 HSV 2 IgM Western blot– potvrdni test 330.00 HSV 2 IgG Western blot– potvrdni test 330.00

HHV-6 IgM 170.00 HHV-6 IgG 170.00

Page 4: IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 ...

4

HHV-7 IgG 200.00

HHV-8 IgG 260.00

HUMANI PAPILOMA VIRUS IgG 170.00

INFLUENZA –A IgM 130.00 INFLUENZA –A IgG 130.00 INFLUENZA –A IgA 130.00 INFLUENZA –B IgM 130.00 INFLUENZA –B IgG 130.00 INFLUENZA –B IgA 130.00 INFLUENZA ANTIGEN 120.00 KME IgM 160.00 KME IgG 160.00 KME IgM - u likvoru 195.00 KME IgG - u likvoru 195.00 LIMFOCIT KORIOMENINGITIS. .IgM 150.00 LIMFOCIT KORIOMENINGITIS. .IgG 150.00 MORBILI IgM 160.00 MORBILI IgG 160.00 MORBILI IgA 150.00 MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgG 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgA 150.00 PARAINFLUENZA 2 IgM 150.00 PARAINFLUENZA 2 IgG 150.00 PARAINFLUENZA 2 IgA 150.00 PARAINFLUENZA 3 IgM 150.00 PARAINFLUENZA 3 IgG 150.00 PARAINFLUENZA 3 IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1,2,3 IgM 260,00 PARAINFLUENZA 1,2,3 IgG 260,00 PARAINFLUENZA 1,2,3 IgA 260,00 PARVOVIRUS B19 IgM 200,00 PARVOVIRUS B19 IgG 200,00 PARVOVIRUS B19 IgM Western blot– potvrdni test 580,00 PARVOVIRUS B19 IgG Western blot– potvrdni test 580,00 POLIOVIRUS IgG 700.00 RSV IgM 140.00 RSV IgG 140.00 RSV IgA 140.00 RSV ANTIGEN 130.00 RUBELLA IgM 170.00 RUBELLA IgG 170.00 RUBELLA IgG AVIDITET 160.00 SARS – CORONAVIRUS IgM 260,00 SARS – CORONAVIRUS IgG 260,00 SARS – CORONAVIRUS IgA 260,00 VIRUS PTIČJE GRIPE 380,00 VZV Screen 160.00 VZV IgM 170.00 VZV IgG 170.00 VZV IgA 150.00 VZV IgG AVIDITET 160.00 WEST NILE IgM 220.00 WEST NILE IgG 220.00

BAKTERIJE

ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM IgM 200,00

BACILUS ANTRACIS IgG 200,00

BARTONELLA HANSELAE IgM - BOLEST MAČJEG OGREBA 325.00

Page 5: IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 ...

5

BARTONELLA HANSELAE IgG 410.00 BARTONELLA HANSELAE IgA 410.00 BARTONELLA QUINTANA IgM 410.00 BARTONELLA QUINTANA IgG 410.00 BARTONELLA QUINTANA IgA 410.00 BORDETELLA PERTUSIS IgM 180.00 BORDETELLA PERTUSIS IgG 180.00 BORDETELLA PERTUSIS IgA 150.00 BORDETELLA PERTUSIS TOXIN IgM 130.00 BORDETELLA PERTUSIS TOXIN IgG 130.00 BORDETELLA PERTUSIS TOXIN IgA 130.00 BORELIA BURGDORFERI IgM 360,00 BORELIA BURGDORFERI IgG 360,00 BORELIA BURGDORFERI IgA 350,00 BORELIA BURGDORFERI IgM Western blot– potvrdni test 520,00 BORELIA BURGDORFERI IgG Western blot– potvrdni test 520,00 NEUROBORELIOSIS IgM u likvoru 450.00 NEUROBORELIOSIS IgG u likvoru 450.00 BRUCELLA IgM 280,00 BRUCELLA IgG 280,00 BRUCELLA IgA 280,00 CAMPILOBACTER JEJUNI IgM 195.00 CAMPILOBACTER JEJUNI IgG 195.00 CAMPILOBACTER JEJUNI IgA 195.00 CHLAMIDIA ANTIGEN 260.00 CHLAMIDIA PNEUMONIAE IgM 200,00 CHLAMIDIA PNEUMONIAE IgG 200,00 CHLAMIDIA PNEUMONIAE IgA 160,00 CHLAMIDI PSITTACI IgM 160,00 CHLAMIDI PSITTACI IgG 160,00 CHLAMIDI PSITTACI IgA 160,00 CHLAMIDIA. TRACHOMATIS IgM 200.00 CHLAMIDIA. TRACHOMATIS IgG 200.00 CHLAMIDIA. TRACHOMATIS IgA 160.00 CHLAMIDIA PNEUMONIAE+ PSITACI+ TRACHOMATIS IgM 180.00 CHLAMIDIA PNEUMONIAE+ PSITACI+ TRACHOMATIS IgG 180.00 CHLAMIDIA PNEUMONIAE+ PSITACI+ TRACHOMATIS IgA 180.00 CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A/B 200.00 CLOSTRIDIUM PERFRINGES 190.00 COXIELLA BURNETTI PHASE I IgM 100.00 COXIELLA BURNETTI PHASE I IgG 100.00 COXIELLA BURNETTI PHASE I IgA 100,00 COXIELLA BURNETTI PHASE II IgM 100.00 COXIELLA BURNETTI PHASE II IgG 100.00 COXIELLA BURNETTI PHASE II IgA 100,00 DIPHTERIA TOXIN IgG 190.00 FRANCISELLA TULARENSIS IgM 250.00 FRANCISELLA TULARENSIS IgG 250.00 HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B IgM 195.00 HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B IgG 195.00 HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B IgA 195.00 HELICOBACTER PYLORI IgM 190,00 HELICOBACTER PYLORI IgG 190,00 HELICOBACTER PYLORI IgA 170,00 HELICOBACTER PYLOR IgG Western blot– potvrdni test 390,00 HELICOBACTER PYLOR IgA Western blot– potvrdni test 390,00 HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN 180,00 HELICOBACTER PYLORI izdisajni test 390,00 HUMANA GRANULOCITNA ERLIHIOZA IgM 250.00

HUMANA GRANULOCITNA ERLIHIOZA IgG 250.00

HUMANA GRANULOCITNA ERLIHIOZA IgA 250.00

LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-7 IgM 150,00

Page 6: IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 ...

6

LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-7 IgG 150,00

LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-7 IgA 150,00

LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM/IgG/IgA 150.00

LEGIONELLA URINARY ANTIGEN 250.00

LEPTOSPIRA IgM 250.00

LEPTOSPIRA IgG 250.00

LISTERIA MONOCYTOGENES IgM 320,00

LISTERIA MONOCYTOGENES IgG 320,00

LISTERIA MONOCYTOGENES IgA 320,00

MENINGOCOCCUS IgG – antitijela na Meningokok 195,00

MYCOPLASMA HOMINIS IgM 105,00

MYCOPLASMA HOMINIS IgG 105,00

MYCOPLASMA HOMINIS IgA 105,00

MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM 200,00

MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG 200,00

MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA 170,00

RICKETTSIA CONORII IgM 200.00

RICKETTSIA CONORII IgG 200.00

RICKETTSIA TIPHI IgM 200.00

RICKETTSIA TIPHI IgG 200.00

STAFILOKOKNA ANTITIJELA NA ALFA HEMOLIZIN–ANTISTAFILOKOKNI TITAR 70,00

STREPTOKOK PROTUTIJELA NA AST-0 ANTISTREPTOLIZINSKI TITAR 0 80,00

Anti DN-aza B 330,00

TREPONEMA PALLIDUM - SIFILIS Screen 160.00

TREPONEMA PALLIDUM - SIFILIS IgM 180.00

TREPONEMA PALLIDUM - SIFILIS IgG 180.00

TPH 210,00

VDRL 160,00

SIFILIS TEST (RAPID PLASMA REAGIN) 115.00

SIFILIS COMPETITION TEST 150.00

SIFILIS IMUNOBLOT 390.00

SIFILIS (IgM, IgG) Western blot – potvrdni test 1.000,00

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX (TB COMPLEX) IgG 230.00

UREAPLASMA UREALITICUM IgM 260.00

UREAPLASMA UREALITICUM IgG 260.00

VEROTOXIN – SHIGA LIKE TOXIN 260.00

YERSINIA ENTEROCOLITICA IgM 260.00

YERSINIA ENTEROCOLITICA IgG 260.00

YERSINIA ENTEROCOLITICA IgA 260.00

PARAZITI

ASCARIS LUMBRICOIDES 250.00 CRIPTOSPORIDIUM IgG 250.00 ECHINOCOCCUS IgG 290.00 ECHINOCOCCUS Western blot – potvrdni test 900,00

ENTAMOEBA HISTOLYTICA IgG 300.00 FASCIOLA HEPATICA IgG 250.00 GIARDIA LAMBLIA- vidi dijagnostika iz stolice 250.00 LEISHMANIA IgG 250.00 MALARIA IgM 250.00 MALARIA IgG 250.00 MALARIA IgA 250.00 NEOSPORA 250.00 PLASMODIUM FALCIPARUM IgM 250.00 PLASMODIUM FALCIPARUM IgG 250.00

SHISTOSOMA MANSONI IgG 250.00

STRONGILOIDES STERCORALIS IgG 250.00

TAENIA SOLIUM - CISTICERCOSIS IgG 300.00

TAENIA SOLIUM - CISTICERCOSIS Western blot – potvrdni test 650.00

TOXOCARA CANIS IgG 300.00

TOXOPLASMA GONDII IgM 200.00

TOXOPLASMA GONDII IgG 200.00

Page 7: IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 ...

7

TOXOPLASMA GONDII IgA 170.00

TOXOPLASMA GONDII IgG AVIDITET 180.00

TOXOPLASMA GONDII IgM Western blot– potvrdni test 405,00

TOXOPLASMA GONDII IgG Western blot– potvrdni test 405,00

TRICHINELLA SPIRALIS IgG 320,00

TRICHINELLA SPIRALIS IgG Western blot– potvrdni test 390,00

TRIPANOSOMIA CRUZY IgG (CHAGAS) 320,00

TORCH (Toxoplasma, Chlamidia, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex 2) 920.00

GLJIVICE - MIKOLOŠKE PRETRAGE

ASPERGILLUS FUMIGATUS IgM 300,00 ASPERGILLUS FUMIGATUS IgG 300,00 ASPERGILLUS FUMIGATUS IgA 300,00 ASPERGILLUS FUMIGATUS IgG Western blot– potvrdni test 370,00 CANDIDA ALBICANS IgM 210.00 CANDIDA ALBICANS IgG 210.00 CANDIDA ALBICANS IgA 190.00 CANDIDA ALBICANS IgG Western blot– potvrdni test 420,00 CANDIDA ALBICANS ANTIGEN TEST 220.00 COCCIDIOIDES IMMITIS IgM 230.00 COCCIDIOIDES IMMITIS IgG 230.00 DIJAGNOSTIKA IZ STOLICE

ADENOVIRUS Ag 140.00

ASTROVIRUS Ag 140.00

CAMPILOBACTER 140.00 CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A/B 190.00 CRIPTOSPORIDIUM ANTIGEN I 140.00 ENTAMOEBA HISTOLYTICA 140.00 GIARDIA LAMBLIA Ag 140.00 HELICOBACTER PYLORI Ag 130.00 NOROVIRUS 120.00 ROTAVIRUS 140.00 SALMONELLA 140.00 VEROTOXIN ( SHIGA-LIKE-TOXIN) 140.00 IgA (sekretorni IgA) 350.00 KALPROTEKTIN u stolici 250,00

DIJAGNOSTIKA IZ SLINE

IgA (Salivatory Ab) 300.00

PRIONSKE BOLESTI - NESPECIFIČNI BILJEZI PRIONSKIH BOLESTI

14-3-3 580.00 NSE 190.00 S-100 260.00 Tau Ag 320.00

PRETRAGE MOLEKULARNE IMUNOGENETIKE - PCR

HCV RNA 2.600,00 HCV RNA GENOTIPIZACIJA 2.300,00 HBV DNA 2.600,00 HBV DNA GENOTIPIZACIJA 1.700,00 HIV RNA 3,350,00 HGV RNA 2.300,00 BORELIA DNA 1.300,00 HPV DNA 900,00 CMV DNA 2.100,00 EBV DNA 1.900,00

HSV-1/2 DNA 1.000,00

CHLAMIDIA TRACHOMATIS DNA 750,00

CHLAMIDIA PNEUMONIAE 850,00

Page 8: IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 ...

8

UREAPLASMA UREALITICUM DNA 500,00 TOXOPLASMA DNA 1.250,00 ENTEROVIRUSI 1.250,00 LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1.250,00 MYCOPLASMA PNEUMONIAE 1.000,00 WEST NILE VIRUS 1.000,00 CMV DNA - urin 1.600,00

ALERGIJA - ALERGOLOŠKI TESTOVI

INHALATORNI ALERGENI I ALERGENI HRANE - PANEL 1 20 ALERGENA 540.00 INHALATORNI ALERGENI - PANEL 2 20 ALERGENA 540.00 ALERGENI HRANE - PANEL 3 20 ALERGENA 540.00 PEDIJATRIJSKI PANEL - PANEL 4 20 ALERGENA 540.00 RIPA test 180.00

AUTOIMUNE BOLESTI

AUTOANTITIJELA NA VLASTITE ANTIGENE

ANTINUKLEARNA I ANTICITOPLAZMATSKA ANTITIJELA

ANA Screen (Anti-nuclear antibodies ili anti-nuclear factor - ANF) 250.00 ANA-8 Profile 650.00 Anti-ds DNA Screen 240.00 Anti-ds DNA IgM 270.00 Anti-ds DNA IgG 270.00 Anti-ds DNA IgA 270.00 Anti-ss DNA 260.00 Histone IgG antitijela 250.00 ENA Screen (Extractable Nuclear Antigens) 650.00 ENA-6 Profile 650.00 Sm antitijela (proteini B, B´, D ) 260.00 RNP 70 (proteini A, C) 180.00 Sci-70 antitijela 250.00 Ro52 antitijela 280.00 Ro60 antitijela 175.00 SS-B/La antitijela 250.00 Jo-1 antitijela 200.00 Anti Centromerre B 180.00 La protein 130,00 ANCA Screen ( MPO,PR3, p-ANCA, c-ANCA) ) 450,00 p-ANCA (MPO) 195,00 c-ANCA ( PR3) 195,00 ANCA BPI 230,00 AMA – M2 ( Antimitochondrial M2 Antibody ) 350,00 AMA Screen 2.500,00

ANTI-NUKLEOSOM 130,00 AUTOANTITIJELA - OSTALA

Anti-LKM – 1 ( anti-liver-kidney microsome antibodies ) 230,00 Anti-Lc1 320,00

Anti-SLA 510,00 ASMA – Anti smooth muscle antibodies 410,00 Anti- GBM (Anti-glomerular basement membrane antibody) 480.00 U1RNP Antibodies (U1 ribonucleoprotein (RNP) complex) 250.00 MMP-3 (Matrix Metallproteinase 3) 150.00 Cardiolipin antitijela Screen - antitijela na kardiolipin 160.00 Cardiolipin antitijela IgM 180.00 Cardiolipin antitijela IgG 180.00 Cardiolipin antitijela IgA 180.00 APAS 275.00 Anti-β2-Glycoprotein I Screen 180.00 Anti- β2-Glycoprotein I IgM 190.00 Anti- β2-Glycoprotein I IgG 190.00 Anti- β2-Glycoprotein I IgA 190.00 Anti-gangliozidna antitijela 2.500,00

Antitijela na acetilkolinske receptore (Anti-AchR) 300,00

Anti-MuSK 400,00

AQP4 450,00

Antitijela na deamidirane glijadinske peptide IgG (Anti-DGP IgG) 290,00

Page 9: IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 ...

9

AUTOANTITIJELA I PLODNOST (FERTILITET)

ASA sperm antibody serum 360.00

ASA sperm antibody seminal plasma 360.00

ER 60 - autoantitijela na testikularni antigen 360.00

AUTOANTITIJELA I PROBAVNI TRAKT

CELIJAKLIJA

EMA IgA –endomizijska antitijela 220.00 EMA IgG –endomizijska antitijela 220.00 ATA Screen - antitijela na tkivnu transaminazu IgG/IgA 230.00 ATA IgA - antitijela na tkivnu transaminazu IgA 220.00 ATA IgG - antitijela na tkivnu transaminazu IgG 220.00 Gliadin Screen (IgA, IgG) 230,00 Gliadin IgA 220.00 Gliadin IgG 220.00

CHRONOVA BOLEST

ASCA IgM (biljeg CHRON –ove bolesti) 250.00 ASCA IgG (biljeg CHRON –ove bolesti) 250.00 ASCA IgA (biljeg CHRON –ove bolesti) 250.00 ANCA BPI IgG (biljeg CHRON –ove bolesti) 230.00 KALPROTEKTIN u stolici 250,00

AUTOIMUNI GASTRITIS, PERNICIOZNA ANEMIJA

APC -antitijela na Parietalne stanice (Parietal Cell Antibody) 450.00 DIJABETES

C-peptid - serum 190.00 C-peptid - URIN 185.00 ICA - (Islet cell antibodies tests) 520.00 ICA 2 - Screen (GAD, IA2) 290.00 Anti- GAD 560.00 IAA - Insulin antibodies tests 495.00 ZnT8 Ab - Zinc Transporter 8 Autoantibody - autoantitijela na pankreatične beta stanice 495.00 INZULIN 130.00 INDEKS REZISTENCIJE NA INZULIN (HOMA) 180,00

DERMATOLOGIJA

Anti-dsg 1 250,00

Anti-dsg 3 250,00

Anti-BP 180 300,00

Anti-BP 230 300,00

REUMATSKA BOLEST

RF screen 140,00 RF – IgM 130,00 RF – IgG 130,00 RF – IgA 130,00 Anti-CCP 220,00

DEFICIT SEKRETORNOG IgA

IgA u slini (salivatorni IgA) 300,00

HORMONI

ACTH 210,00 GONADOTROPIN 170.00 βHCG 110.00 βHCG slobodni 110.00 FSH 110.00 LH 100.00 ESTRADIOL 130.00 ESTRIOL slobodni 90.00 ESTRIOL ukupni 90.00 ESTRONE 180.00 PROGESTERON 140.00 ESTROGEN 160,00

17alpha-Hydroxy progesterone 150.00 HGH 150.00 DHEA 80,00 DHEA-S 100.00 SHBG 100.00 KORTIZOL 120.00 KORTIZOL u slini 380,00

Page 10: IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 ...

10

TESTOSTERON 120.00

TESTOSTERON SLOBODNI 130.00

DIHYDROTESTOSTERON 300.00

PROLAKTIN 120.00

ANDROSTENDION 170.00

TIREOGLOBULIN 250,00

OKSITOCIN 600,00

INHIBIN B 330,00

AMH (Anti-Muellerov hormon) 310,00

ALDOSTERON 200.00

HLP (Human Placental Lactogen) 200.00

KATEHOLAMINI u 24h urinu 280,00 ADRENALIN u serumu 300.00 NORADRENALIN u serumu 300,00

SEROTONIN 320.00

5-HIAA u 24h urinu 350.00

ERITROPOETIN 210.00 RENIN 190,00

GASTRIN 250,00

DOPAMIN 450,00

PRETRAGE ŠTITNJAČE

T3 ukupni (Triiodothyronine) 60,00 T3 slobodni 60,00 T4 ukupni ((Tyroxine) 60,00 T4 slobodni 60,00 TSH 70.00 Anti-TG 100.00 Anti-TPO 100.00 PTH 250,00 TUMORSKI BILJEZI

SURVIVIN kod brojnih tumora – biljeg intenzivne replikacije 550.00 CA 15-3 dojka 110.00 CA 72-4 dojka, jajnik, debelo c. pankreas 110.00 HER 2 dojka 310.00 HCG dojka–kod žena izvan trudnoće 120.00 NOV dojka 140.00 L1CAM jajnik 200.00 AFAMIN jajnik, testis 230.00 CA 125 jajnik 110.00 HE4 jajnik, endometrij) 230.00 HPV- Humani papiloma virus IgG cerviks, vulva, vagina, penis, anus, orofarinks 100.00 CYR 61 prostat, jajnik,dojka, želudac 160.00 PAP ELISA prostata 130.00 CHROMOGRANIN A prostata, pankreas 320.00 PSA ukupni prostata 110.00 PSA slobodni prostata 110.00 PSA slobodni/PSA ukupni prostata 150.00 Equi-Molar PSA prostata 110.00 IGF-BP3 prostata 210,00 FERITIN prostata 120,00 ATA – tiroglobulin štitnjača 100,00 AFP jetra, pankreas, želudac, testis, ovarij, bubreg 110.00 CA 19-9 debelo crijevo, pankreas 110.00 KATEPSIN debelo crijevo, rektum 130.00 CEA debelo crijevo, dojka, pluća,, pankreas, mokraćni trakt, 110.00 UBC mokraćni mjehur 130.00 NMP 22 mokraćni mjehur 250,00 NMP 22 Urin mokraćni mjehur 250,00

TPA mokraćni mjehur 90.00 CA 242 pankreas 110.00 CYFRA 21-1 pluća 120.00 NSE pluća, neuroblastom, prostata, probavni trakt, štitnjača 190.00 CRIPTO 1 nazofarinks, drugi tumori 240.00 TPS nazofarinks) 320.00 S100B melanom 300.00

Page 11: IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 ...

11

β-2-Microglobulin multipli mijelom 180.00

TPA Ag koža, mokraćni mjehur 250,00

SCC koža 250.00

PARANEOPLASTIČNA ANTITIJELA (Hu, Yo, Ri) 800.00

BIOKEMIJA

BILJEZI OŠTEĆENJA MIOKARDA – BILJEZI INFARKTA MIOKARDA

TROPONIN I (cTnI) 150.00

CK-MB 230.00

CK/CK-MB INDEX 80.00

MYOGLOBIN 290,00

BNP 280.00

VITAMINI

VITAMIN B12 120.00 FOLNA KISELINA 120.00 VITAMIN D (25-OH) 190.00 VITAMIN A 280,00

VITAMIN C 500,00

VITAMIN E 500,00

VITAMIN B6 – PIRIDOKSIN 550,00

VITAMIN B7 – BIOTIN 550,00

OSMOLALNOST u serumu 25,00

OSMOLALNOST u urinu 25,00

ELEKTROLITI

KALIJ 12,00 NATRIJ 12,00 KLORIDI 12,00 KALCIJ 22,00 IONIZIRANI KALCIJ 180,00

ANORGANSKI FOSFOR 12,00 MAGNEZIJ 15,00 FOSFATI 15,00

ENZIMI

AST 15,00 ALT 15,00 GGT 15,00 ALP 15,00 AMILAZA u serumu 15,00 LIPAZA 15,00 CK 18,00 LDH 18,00 GLUTAMAT DEHIDROGENAZA (GLDH) 250,00

ALFA 1-ANTITRIPSIN 80,00

ACE 90,00

FEKALNA ELASTAZA 380,00

LIPIDI

KOLESTEROL 12,00 HDL-KOLESTEROL 18,00 LDL-KOLESTEROL 10,00 TRIGLICERIDI 12,00 INDEKS ATEROSKLEROZE 20,00 LIPIDNI STATUS: HDL+LDL+TRIGLICERIDI+INDEKS ATEROSKLEROZE 60,00

PROTEINI

PROTEINI.UKUPNI– u serumu 18,00 APOLIPOPROTEIN A 70,00 APOLIPOPROTEIN B 70,00 ALBUMIN 15,00 FERITIN 100.00 ELEKTROFOREZA PROTEINA 125.00 CRP 40,00 CRP - sensitive - visoko osjetljivi CRP test 50.00 CERULOPLAZMIN 150,00

HAPTOGLOBIN 250,00

TRANSFERIN 60,00

Page 12: IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 ...

12

15,00

METABOLITI I SUPSTRATI

BILIRUBIN UKUPNI 14,00

BILIRUBIN KONJUGIRANI (direktni) 14,00

BILIRUBIN NEKONJUGIRANI (indirektni) 14,00

GLUKOZA 15,00

GLUKOZA DNEVNI PROFIL 70,00

GLUKOZA POSTPRANDIJALNO 45,00

HbA1C (haemoglobin A1c, hemoglobin A1C) 95,00

KREATININ 15,00

URATI 15,00

UREA 15,00

ELEMANTI U TRAGOVIMA

TIBC - total iron binding capacity, zasićeni kaspacitet vezanja željeza 15,00

UIBC - unsaturated iron binding capacity, nezasićeni kapacitet vezivanja željeza 15,00

ŽELJEZO 15,00

SATURACIJA ŽELJEZA 20,00

BAKAR 220.00

CINK 220.00

HOMOCISTEIN 360.00

SELEN 220,00

ALUMINIJ 200,00

ŽIVA 200,00

KOBALT 200,00

KOŠTANI BILJEZI

OSTEOKALCIN 190.00 BETA-CROSSLAPS 210.00 BETA-CROSSLAPS - urin 160.00 PTH 170.00

FUNKCIONALNI TESTOVI

OGTT (0, 120 min) oralni glukoza tolerans test 100.00 OGTT (0, 60,120 min) 110.00 KLIRENS KREATININA 40.00

eGFR – procjena glomerularne filtracije prema MDRD formuli 20,00

ANALIZA MOKRAĆE

SEDIMENT - MIKROSKOPSKI PREGL. SEDIMENTA 40,00 TEST TRAKA FIZIKALNO-KEM.IJSKI PREGLED MOKRAĆE 40,00 URINOKULTURA + ANTIBIOGRAM 130,00 KOMPLETAN PREGLED MOKRAĆE 60,00 KALCIJ MOKRAĆA 150,00 FOSFATI MOKRAĆA 150.00 KALIJ MOKRAĆA 150.00 NATRIJ MOKRAĆA 150,00 KLORIDI MOKRAĆA 150,00 MAGNEZIJ MOKRAĆA 15,00

AMILAZA U MOKRAĆI 25,00 PROTEINI MOKRAĆA 25,00 GLUKOZA U MOKRAĆI 15,00 URAT MOKRAĆA 12,00 MOKRAĆNA KISELINA - URATI 15,00 KREATININ U MOKRAĆI 15,00

MIKROALBUMIN 160,00

ALBUMIN u 24h urinu 150,00

KORTIZOL – slobodni u mokraći 100,00

BAKAR u 24h urinu 190,00

JOD u 24h urinu 600,00

KLORIDI u 24h urinu 150,00

NATRIJ u 24h urinu 150,00

KALIJ u 24h urinu 150,00

FOSFATI u 24h urinu 150,00

KALCIJ u 24h urinu 150,00

PORFIRINI u 24h urinu 405,00

ANALIZA STOLICE

KRV U STOLICI- OKULTNO KRVARENJE. 45,00

Page 13: IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 ...

13 IgA u stolici 350,00

KALPROTEKTIN 250,00

DIJAGNOSTIKA IZ STOLICE INFEKTIVNIH AGENSA - VIDI DIJAGNOSTIKA IZ STOLICE

HEMATOLOGIJA

SEDIMENTACIJA 20,00

KKS 50,00

RTC -retikulociti 50,00

Krvna grupa + Rh faktor 250.00

Leukogram – citološki 360,00

Coombsov test – direktni 90,00

Coombsov test – indirektni 90,00

KOAGULACIJA

PV - prothrombin time, protrombinsko vrijeme 40,00

APTV –aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme) 40,00

FIBRINOGEN 40,00

D-DIMERI 230.00

PROTEIN C 200.00

PROTEIN S 200.00

ANTITROMBIN (antithrombin, antitrombin) 75.00

Trombinsko vrijeme 30,00

LAC – lupus antikoagulant 250,00

APC rezistencija (APCR) 400,00

Von Willebrandov faktor 195,00

Faktor II (protrombin) 190,00

Faktor V 190,00

Faktor VIII 260,00

Faktor IX 260,00

Faktor X 190,00

Faktor XI 190,00

Faktor XII 190,00

Faktor II – polimorfizam 600,00

Faktor V Leiden – polimorfizam 600,00

HFE (H63D, S65C, C282Y) – nasljedna hemokromatoza 550,00

MTHFR 450,00

PAI-1 450,00

HLA tipizacija BIDR 6.200,00

POREMEĆAJI U TRUDNOĆI

Prenatalni probir sindroma Down, sindroma Edwards i otvorenih oštećenja neuralne cijevi 420,00

Kombinirani probir u prvom tromjesečju 420,00

Verifi test 550,00

POSEBNE PRETRAGE

PREKOMJERNA TEŽINA – PRETILOST, DEBLJINA, GOJAZNOST (OBESITY)

LEPTIN 370.00

GHRELIN 370.00

ADIPONECTIN 370.00

INTOLERANCIJA NA HRANU

Panel 1 20 antigena hrane 700.00

Panel 2 24 antigena hrane 800.00

Panel 3 88 antigena hrane 1.830.00

Panel 1 90 antigena hrane INTOLERANCIJA – standardna hrana 1.830.00

Panel 2 90 antigena hrane INTOLERANCIJA – zamjenska hrana 1.830.00

Panel 3 90 antigena hrane INTOLERANCIJA – konzervansi 1.830.00

Intolerancija na histamin 450.00

SREDSTVA OVISNOSTI

AMFETAMIN 50,00

METAMFETAMIN 50,00

ECSTASY 50,00

KOKAIN 50,00 MARIHUANA 50,00 HAŠIŠ 50,00 KANABINOIDI 50,00 OPIJATI 50,00 HEROIN 50,00

Page 14: IMUNOMED · MORBILI IgM - u likvoru 160.00 MORBILI IgG - u likvoru 160.00 MUMPS IgM 160.00 MUMPS IgG 160.00 MUMPS IgA 150.00 PARAINFLUENZA 1 IgM 150.00 ...

14 MORFIN 50,00

METADON 50,00

TRICIKLIČKI ANTIDEPRESIVI 50,00

PANEL 6 DROGA 300,00 PANEL 12 DROGA 430,00

UZORKOVANJE KRVI 15,00

MIKROBIOLOGIJA

RESPIRATORNI TRAKT I KOŽA

Bris ždrijela 140,00

Bris sluznice nosa 140,00

Bris nazofarinksa 140,00

Bris vestibuluma nosa 140,00

Bris jezika i sluznice usta 140,00

Iskašljaj 220,00

Bris vanjskog zvukovoda 155,00

Bris spojnice oka – konjunktive 155,00

Bris rane 270,00

Bris promjena na koži 155,00

Aspirat traheje bakteriološki 130,00

UROGENITALNI TRAKT

Urinokultura 185,00

Bris uretre 160,00

Urin I, Urin II, Ejakulat III, Urin IV (Protokol po Mears i Stamey) 325,00

Eksprimat prostate 170,00

Ejakulat 155,00

Bris vulve 170,00

Bris rodnice 170,00

Bris cerviksa 210,00

Bris cerviksa – Listeria Monocytogenes 250,00

Chlamydia trachomatis 220,00

Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum 250,00

HUMANI PAPILLOMA VIRUS (HPV) niski rizik 550,00

HUMANI PAPILLOMA VIRUS (HPV) visoki rizik 750,00

Trichomonas vaginalis 120,00

ANAEROBI 160,00

PROBAVNI TRAKT

Stolica virusološki 160,00

Stolica bakteriološki 285,00

Stolica parazitološki 120,00 Stolica mikološki (kvasci) 160,00

Perianalni otisak 130,00

Pretraga na kvasce – različiti uzorci 160,00