Download - rph july.doc

Transcript
 • 7/28/2019 rph july.doc

  1/14

  Rancangan Pengajaran Harian

  Minggu: Hari: Tarikh:

  KELAS/MASA/MATA

  PELAJARANKANDUNGAN IMPAK

  5 MUSLIM10.15 10.45

  PENDIDIKANASMANI

  TOPIK: KecergsasanCCTS:OBJEKTIF: Membuat lonjak dan menjaringkan bola tampar &

  jarring.STRATEGY:1. Pelajara memanaskan badan.2. Guru menerangkan cara lonjakan yang betul.3. Pelajar melakukan aktiviti lonjakan bersama-sama.4. Guru bertanyakan perasaan pelajar semasa membuat

  aktiviti.

  4 AL-BUKHARI11.15 11.45

  KEMAHIRANHIDUP

  TOPIK: Tanaman HiasanCCTS:OBJEKTIF: Mengenal dan memilih biji benih pokok bungasemusim.STRATEGY:1. Guru menerangkan tentang berbagai jenis biji benih.2. Pelajar mempelajaribiji benih yang diguna untuk pokok

  semusim.3. Guru menunjukkan contoh biji benih beserta medium

  semaian.5 MUSLIM12.45 1.45

  ENGLISH

  TOPIK: InventionsCCTS:OBJECTIVE: Listen and discriminate final diagraphs ch/k/and gh/f/.STRATEGY:1. Teacher shows a list of words in a manila card.2. Students pronounce the word together as shown by

  teacher.3. Teacher asks students to identify words with the final

  diagraphs.4. Teacher explains the correct way of pronouncing final

  diagraphs.

 • 7/28/2019 rph july.doc

  2/14

  Rancangan Pengajaran Harian

  Minggu: Hari: Tarikh:

  KELAS/MASA/MATA

  PELAJARANKANDUNGAN IMPAK

  3 ZAID8.15 8.45

  PENDIDIKAN SENI

  TOPIK: Menmbuat corak dan rekaanCCTS:

  OBJEKTIF: Membuat alas mejaSTRATEGY:1. Guru menunjukkan corak meja yang dilukis di papan.2. Guru meminta murid menggunakan kreativiti untukmembina corak alas meja masing-masing.

  4 AL-BUKHARI8.45 9.15

  PENDIDIKANASMANI

  TOPIK: KemahiranCCTS:OBJEKTIF: Melakukan latihan kemahiran bola jaring.STRATEGY:1. Murid memanaskan badan.2. Murid menyambut bola yang dibaling.3. Guru membaling bola berdasarkan kepada beberapa

  tahap.4 AL-BUKHARI9.15 9.45,11.15 12.15

  ENGLISH

  TOPIK: Moving AroundCCTS:OBJECTIVE: Read and write directions using preposition ofplace.STRATEGY:1. Teacher reviews on lesson of giving direction.2. Teacher explains preposition of place to students.3. Teacher asks students to study the given map.4. Students write down the direction using preposition of

  place to a destination decided.3 ZAID12.45 1.45

  ENGLISH

  TOPIK: Its Story TimeCCTS:OBJEKTIF: Able to talk about a stimulus with guidance.STRATEGY:1. Teacher hands out a text to each student.2. Teacher and students read the text together.3. Teacher asks questions regarding the text.4. Students respond to teachers questions by answering

  the question.4 AL-BUKHARI2.15 2.45

  KAJIANTEMPATAN

  TOPIK: Perihal Kawasan SetempatCCTS:OBJEKTIF: Mengenalpasti pengaruh cuaca terhadap kegiatan

  seharian.STRATEGI:

 • 7/28/2019 rph july.doc

  3/14

  1. Guru bertanya cuaca yang terdapat di Malaysia.2. Murid berbincang tentang cuaca di Malaysia dalam

  kumpulan.3. Guru menerangkan pengaruh cuaca terhadap

  kegiatan harian masyarakat Malaysia.

  Rancangan Pengajaran Harian

  Minggu: Hari: Tarikh:

  KELAS/MASA/MATA

  PELAJARANKANDUNGAN IMPAK

  3 ZAID8.45 9.45

  ENGLISH

  TOPIK: Its Story TimeCCTS:OBJEKTIF: Able to read non-fiction with enjoyment.STRATEGY:1. Teacher asks students to open up their textbook.2. Teacher reads the text followed by students.3. Students find out the main ideas of the text.

  4. Teacher asks questions based on the text and studentsanswer.

  5 MUSLIM12.15 1.15

  ENGLISH

  TOPIK: World of KnowledgeCCTS:OBJEKTIF: Repeat words that have final diagraphs.STRATEGY:

  1. Teacher reviews on final diagraphs.2. Teacher asks students to measure understanding of

  previous lesson.3. Students form into groups.4. Teacher conducts an activity to enable students to

  pronounce the final diagraphs.

 • 7/28/2019 rph july.doc

  4/14

  Rancangan Pengajaran Harian

  Minggu: Hari: Tarikh:

  KELAS/MASA/MATA

  PELAJARANKANDUNGAN IMPAK

  4 AL-BUKHARI8.45 9.45

  ENGLISH

  TOPIK: InventionCCTS:OBJEKTIF: Arranging words to form a sentence.STRATEGY:1. Teacher reviews on subject verb agreement.2. Students copy the note given into exercise book.

  3. Teacher shows example on the board.4. Students try to arrange the words according to the ruleof SVA.

  5. Students answer exercise given.5 MUSLIM11.15 11.45

  KEMAHIRANHIDUP

  TOPIK: Ikan HiasanCCTS:OBJEKTIF: Menngenal dan memilih makanan ikan hiasan.STRATEGY:1. Pelajar membincangkan tentang ikan hiasan.2. Guru bertanya makanan yang biasa diberi kepada ikan

  hiasan pelajar.3. Guru menerangkan jenis makan dan pemilihan makanan

  yang sesuai mengikut jenis ikan.3 ZAID11.45 12.45

  ENGLISH

  TOPIK: Its Story TimeCCTS:OBJECTIVE: Able to write simple sentence with neat legibleprint.STRATEGY:1. Teacher reads a story to the students.2. Teacher writes down a simple sentence based on the

  story on the board.3. Students copy the sentences into their exercise book.

  5 MUSLIM

  1.15 1.45

  TOPIK: Zaman Penjajahan

  CCTS:OBJEKTIF: Mengenalpasti kesan penjajahan

 • 7/28/2019 rph july.doc

  5/14

  KAJIANTEMPATAN

  STRATEGY:1. Guru menceritakan zaman penjajahan dan kesankepada nenek moyang.2. Pelajar menyatakan kubu-kubu atau tinggalan yangmasih ada di Malaysia.

  3. Guru membincangkan kesan penjajahan bersamapelajar.

  Rancangan Pengajaran Harian

  Minggu: Hari: Tarikh:

  KELAS/MASA/MATA

  PELAJARANKANDUNGAN IMPAK

  4 AL-BUKHARI8.45 9.45

  ENGLISH

  TOPIK: InventionCCTS:OBJEKTIF: Construct simple sentences correctly.

  STRATEGY:1. Teacher paste a manila card of a picture on the

  board.2. Teacher and students discuss together to build

  sentences about the picture.3. Teacher distributes two pictures to each students.4. Students paste the picture on book and create three

  to five sentences.5 MUSLIM11.15 12.15

  ENGLISH

  TOPIK: InventionsCCTS:OBJEKTIF: Give details about the people or animals heard ina story.STRATEGY:1. Teacher reads a story in the textbook to the students.2. Students find out the meaning of difficult words.3. Teacher asks few questions about the story.4. Students answer by giving details about the story and

  character.3 ZAID11.45 12.45

  ENGLISH

  TOPIK: Its Story TimeCCTS:OBJECTIVE: Able to read poems individually.STRATEGY:1. Teacher chooses a poem in the textbook.

  2. Students read the poem after teacher.3. Teacher asks students to read the poem individually.

 • 7/28/2019 rph july.doc

  6/14

  4. Teacher corrects any wrong pronunciation.

  Rancangan Pengajaran Harian

  Minggu: Hari: Tarikh:

  KELAS/MASA/MATA

  PELAJARANKANDUNGAN IMPAK

  5 MUSLIM

  10.15 10.45

  PENDIDIKANASMANI

  TOPIK: Kemahiran

  CCTS:OBJEKTIF: Melakukan aktiviti olahraga dengan betul.STRATEGY:1. Pelajar memanaskan badan.2. Guru menerangkan tentang olahraga lompat tinggi.3. Pelajar mempelajari teknik lompat tinggi yang betul.4. Pelajar melakukan aktiviti secara individu.

  4 AL-BUKHARI11.15 11.45

  KEMAHIRANHIDUP

  TOPIK: Tanaman HiasanCCTS:OBJEKTIF: Mengenal dan memilih bekas tanamanSTRATEGY:1. Guru menerangkan cara memilih bekas tanaman hiasan.

  2. Guru menerangkan rasional pemilihan bekas tanamanyang sesuai.

  3. Pelajar berbincang tentang jenis bekas yang sesuaiuntuk tanaman yang dipilih.

  5 MUSLIM12.45 1.45

  ENGLISH

  TOPIK: Information transfer.CCTS:OBJECTIVE: Give words similar in meaning.STRATEGY:1. Teacher writes down adjectives and its synonym on the

  whiteboard.2. Students are required to match the adjective with its

  correct synonym.3. Students take part in the activity conducted.4. Teacher explains synonym and give more examples.

 • 7/28/2019 rph july.doc

  7/14

  Rancangan Pengajaran Harian

  Minggu: Hari: Tarikh:

  KELAS/MASA/MATA

  PELAJARANKANDUNGAN IMPAK

  3 ZAID8.15 8.45

  PENDIDIKAN SENI

  TOPIK: Membentuk dan membuat binaan.CCTS:OBJEKTIF: Membuat origami.STRATEGY:1. Guru menunjukkan hasil origami beserta cara

  membuatnya.2. Pelajar cuba meniru origami guru.3. Pelajar membina origami sendiri.

  4 AL-BUKHARI8.45 9.15

  PENDIDIKANASMANI

  TOPIK: KemahiranCCTS:

  OBJEKTIF: Melakukan latihan kemahiran bola jaring.STRATEGY:4. Murid memanaskan badan.5. Murid menyambut bola yang dibaling.6. Guru membaling bola berdasarkan kepada beberapatahap.

  4 AL-BUKHARI9.15 9.45,11.15 12.15

  ENGLISH

  TOPIK: InventionsCCTS:OBJECTIVE: Combine two sentences using so.STRATEGY:1. Teacher explains conjunctions and its function.2. Teacher use the conjunction so to teach students.

  3. Students take part in the activity conducted.4. Teacher hands out a homework.

 • 7/28/2019 rph july.doc

  8/14

  3 ZAID12.45 1.45

  ENGLISH

  TOPIK: Its Story TimeCCTS:OBJEKTIF: Able to use regular verbs correctly.STRATEGY:1. Teacher recalls the lesson on regular verbs.

  2. Teacher re-explains the rule to students who dontunderstand.3. Teacher conducts an activity.4. Students answer questions asked by teacher.

  4 AL-BUKHARI2.15 2.45

  KAJIANTEMPATAN

  TOPIK: Perihal Kawasan SetempatCCTS:OBJEKTIF: Mengetahui asal-usul nama sesuatu tempat.STRATEGI:1. Guru bertanya tentang asal-usul nama Melaka.2. Murid mengaitkan dengan kisah Parameswara.3. Guru meminta pelajar mengenalpasti sejarah asal-usul nama tempat.

  Rancangan Pengajaran Harian

  Minggu: Hari: Tarikh:

  KELAS/MASA/MATA

  PELAJARANKANDUNGAN IMPAK

  3 ZAID8.45 9.45

  ENGLISH

  TOPIK: Its Story TimeCCTS:OBJEKTIF: Able to read and understand simple sentences ina paragraph.STRATEGY:1. Teacher writes down a short paragraph on the board.2. Students copy the paragraph into exercise book.3. Teacher discuss each sentence with students.4. Teacher asks question to measure understanding.

  5 MUSLIM12.15 1.15

  ENGLISH

  TOPIK: InventionsCCTS:OBJEKTIF: Read and understand different texts.STRATEGY:

  1. Teacher hands out a text of a message.2. Students read the message individually.3. Teacher asks few students to read the text.4. Teacher corrects any wrong pronunciation.5. Students discuss the main ideas of the text with teacher.

 • 7/28/2019 rph july.doc

  9/14

  Rancangan Pengajaran Harian

  Minggu: Hari: Tarikh:

  KELAS/MASA/MATA

  PELAJARANKANDUNGAN IMPAK

  4 AL-BUKHARI8.45 9.45

  ENGLISH

  TOPIK: Inventions.CCTS:OBJEKTIF: Listen to and repeat simple rhymes correctly.STRATEGY:1. Teacher asks students to read the rhymes on atextbook.2. Teacher sings the song followed by teacher.3. Teacher corrects any wrong pronunciation and singsagain.4. Students sing the song on their own.

  5 MUSLIM11.15 11.45

  KEMAHIRAN

  HIDUP

  TOPIK: Ikan HiasanCCTS:OBJEKTIF: Menyatakan kekerapan makanan danmengenalpasti mutu air.

  STRATEGY:1. Guru meminta pelajar mengenalpasti kekerapan

 • 7/28/2019 rph july.doc

  10/14

  makanan yang patut diberi kepada ikan.2. Pelajar member respon beserta justifikasi.3. Guru menerangkan cara memeriksa mutu airakuarium.

  3 ZAID

  11.45 12.45

  ENGLISH

  TOPIK: Its Story Time

  CCTS:OBJECTIVE: Able to write simple sentences with guidance.STRATEGY:1. Teacher writes down words on the board.2. Students arrange the word to create a sentence.3. Teacher explains the rule of SVA.4. Students write 5 simple sentences about a giventopic.

  5 MUSLIM1.15 1.45

  KAJIAN

  TEMPATAN

  TOPIK: Zaman penjajahanCCTS:OBJEKTIF: Menerangkan tujuan undang-undang di MalaysiaSTRATEGY:

  1. Guru menerangkan akibat jika sesebuah institusi tidakmempunyai undang-undang.

  2. Pelajar memberi respond an menambah beberapa kesan.3. Guru menerangkan tujuan sesuatu undang-undang

  digubal.

  Rancangan Pengajaran Harian

  Minggu: Hari: Tarikh:

  KELAS/MASA/MATA

  PELAJARANKANDUNGAN IMPAK

  4 AL-BUKHARI8.45 9.45

  ENGLISH

  TOPIK: Story TimeCCTS:OBJEKTIF: Write sentences to describe images.STRATEGY:1. Teacher asks students to open up their GPA(B) book.2. Students write descriptions using picture cues.3. Teacher examines students answer.4. Teacher gives marks to students answers.

  5 MUSLIM11.15 12.15

  ENGLISH

  TOPIK: Culture and TraditionsCCTS:OBJECTIVE: Write 5 sentences to answer Paper 2 (A)STRATEGY:1. Students open up their exercise book.2. Teacher asks students to answer Question A within

  25 minutes.

  3. Students ask questions along the writing process.4. Teacher checks students answers individually.

 • 7/28/2019 rph july.doc

  11/14

  3 ZAID11.45 12.45

  ENGLISH

  TOPIK: The HolidaysCCTS:OBJECTIVE: Able to talk about a stimulus with guidance.STRATEGY:1. Teacher shows a picture in a textbook.

  2. Teacher describes the picture as an example.3. Teacher shows another picture.4. Teacher guides students to talk about the picture.

  Rancangan Pengajaran Harian

  Minggu: Hari: Tarikh:

  KELAS/MASA/MATA

  PELAJARANKANDUNGAN IMPAK

  5 MUSLIM10.15 10.45

  PENDIDIKANASMANI

  Pendidikan Jasmani tidak dijalankan semasa bulan puasa.

  1. Tadarus Al-Quran2. Pelajar menghafal surah-surah hafazan.

  4 AL-BUKHARI11.15 11.45

  KEMAHIRANHIDUP

  TOPIK: Tanaman HiasanCCTS:OBJEKTIF: Menjaga tanaman hiasan dalam bekas.STRATEGY:1. Guru menunjukkan gambar tanaman yang layu.2. Guru menerangkan kepentingan penjagaan yang betul.3. Pelajar menjawab soalan kuiz yang di soal oleh guru.

  5 MUSLIM12.45 1.45

  TOPIK: InventionsCCTS:OBJECTIVE: Listen and discriminate final diagraphs ch/k/

 • 7/28/2019 rph july.doc

  12/14

  ENGLISH and gh/f/.STRATEGY:5. Teacher shows a list of words in a manila card.6. Students pronounce the word together as shown by

  teacher.

  7. Teacher asks students to identify words with the finaldiagraphs.8. Teacher explains the correct way of pronouncing final

  diagraphs.

  Rancangan Pengajaran Harian

  Minggu: Hari: Tarikh:

  KELAS/MASA/MATA

  PELAJARAN

  KANDUNGAN IMPAK

  3 ZAID8.15 8.45

  PENDIDIKAN SENI

  TOPIK: Menggunting dan menggamCCTS:OBJEKTIF: Membuat kereta menggunakan surat khabarSTRATEGY:1. Guru mengagihkan helaian surat khabar kepada setiap

  pelajar.2. Guru meminta pelajar melukis gambar kereta di atas

  surat khabar.3. Pelajar menggunting gambar yang siap dilukis.4. Guru mengarahkan pelajar menggam gambar tersebut

  pada kertas lukisan.

  4 AL-BUKHARI8.45 9.15

  Pendidikan Jasmani tidak dijalankan semasa bulan puasa.

 • 7/28/2019 rph july.doc

  13/14

  PENDIDIKANASMANI

  3. Tadarus Al-Quran4. Pelajar menghafal surah-surah hafazan.

  4 AL-BUKHARI9.15 9.45,

  11.15 12.15

  ENGLISH

  TOPIK: InventionsCCTS:

  OBJECTIVE: Combine two sentences using so.STRATEGY:5. Teacher explains conjunctions and its function.6. Teacher use the conjunction so to teach students.7. Students take part in the activity conducted.8. Teacher hands out a homework.

  3 ZAID12.45 1.45

  ENGLISH

  TOPIK: Its Story TimeCCTS:OBJEKTIF: Able to read nonfiction text with enjoyment.STRATEGY:1. Teacher reads the text from a textbook followed by

  students.

  2. Students discuss the meaning of the text.3. Teacher asks questions based on the text.

  4 AL-BUKHARI2.15 2.45

  KAJIANTEMPATAN

  TOPIK: Perihal Kawasan SetempatCCTS:OBJEKTIF: Mengetahui keistimewaan sesuatu tempatberdasarkan warisan sejarah dan seni kebudayaan.STRATEGI:1. Guru menyatakan loksai beberapa tempat bersejarah.2. Pelajar menyatakan jawapan.3. Guru menerangkan perihal tempat dan keistimewaannya

  dari segi sejarah.4. Pelajar menyatakan beberapa tempat yang terkenal

  dengan sejarah.

  Rancangan Pengajaran Harian

  Minggu: Hari: Tarikh:

  KELAS/MASA/MATA

  PELAJARANKANDUNGAN IMPAK

  3 ZAID8.45 9.45

  ENGLISH

  TOPIK: Its Story TimeCCTS:OBJEKTIF: Able to write simple sentences in neat legibleprint.STRATEGY:

  1. Teacher hands out a picture of a situation to eachstudent.

 • 7/28/2019 rph july.doc

  14/14

  2. Teacher reviews the activity of describing a situationwith a picture cue.

  3. Students study the picture individually.4. Students write 5 simple sentences on exercise book

  with guidance.

  5 MUSLIM12.15 1.15

  ENGLISH

  TOPIK: Culture and TraditionsCCTS:OBJEKTIF: Talk about actions of people viewed in a picture.STRATEGY:

  1. Teacher paste a picture of actions on the board.2. Teacher discusses the actions with the students.3. Students write their own description of actions seen.4. Teacher corrects any mistakes done.