Download - Rph - Digraf Edit

Transcript
 • 8/12/2019 Rph - Digraf Edit

  1/12

  RANCANGAN

  PENGAJARAN HARIANB.MELAYU TAHUN 3

  KUMPULAN 1

  TAJUK 5 :Perkataan Digraf

  &Konsonan Bergabung

 • 8/12/2019 Rph - Digraf Edit

  2/12

  RPH B.Melayu Tahun 3

  Kelas : 3 Mawar

  Tema : Kekeluargaan

  Tajuk : Nenek Saya

  Standard Kandungan

  3.2 ~ Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secaramekanis dengan betul dan kemas.

  Standard Pembelajaran

  3.2.6 ~ Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis denganbetul dan kemas.

  Kemahiran Literasi

  ~ Menulis ayat tunggal secara mekanis.

 • 8/12/2019 Rph - Digraf Edit

  3/12

  Objektif Pembelajaran

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

  Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis secara betuldan kemas.

  Menulis ayat tunggal secara mekanis dengan betul dan kemas.

  Pengisian Kurikulum: Ilmu Pendidikan Moral

  Nilai Murni: Kasih Sayang

  EMK: TMK

  BBB/Media : Kad imbasan, lembaran kerja, Slaid Power Point

 • 8/12/2019 Rph - Digraf Edit

  4/12

 • 8/12/2019 Rph - Digraf Edit

  5/12

  Langkah Aktiviti PdP Catatan

  Langkah 3

  20 minit

  Guru membahagikan muridkepada beberapa kumpulan.

  Setiap kumpulan diberi kertas

  mahjong. Setiap ahli dalam kumpulan

  diminta menulis ayat tunggal danayat majmuk yang terdapatdalam petikan.

  Kumpulan khas diminta menyalin

  ayat tunggal yang diberi olehguru.

  Kumpulan yang paling cepat siapdan paling kemas dikira sebagaipemenang.

  BBB Kertas mahjongTKP

  Kinestetik

  Penutup5 minit

  Murid menyanyikan lagu

  Nenek-nenek Si Bongkok Tiga. Guru membuat rumusan tentang

  nilai murni dalam cerita sambilbersoal jawab dengan murid.

  BBB Lirik laguNilai Murni Kasih sayangTKP Verbal linguistik

  Penilaian

 • 8/12/2019 Rph - Digraf Edit

  6/12

  KAD ARAHAN

  Lakonkan aksi seorang nenek

  berjalan dengan

  menggunakan tongkat

 • 8/12/2019 Rph - Digraf Edit

  7/12

  Saya ada seorang nenek. Nama nenek saya Syila.

  Nenek saya tinggal di Kluang, Johor. Rumah

  nenek di tepi sungaidan banyak nyamuk.

  Walaupun nenek saya berusia 80 tahun tetapi

  nenek saya tidak nyanyuk. Nenek akan mengajar

  saya mengajiAl-Quran selepas sembahyangmaghrib. Nenek bukan sahaja pandai mengaji,

  malah pandai menyanyidan bersyair.

  Nenek Syila

 • 8/12/2019 Rph - Digraf Edit

  8/12

  Pada hari Khamis, nenek membawa

  saya ke pasar malam berdekatanstadium. Nenek membeli strawberi,

  longan dan nyiru. Saya memintanenek membelikan minuman kerana

  dahaga. Saya minum menggunakanstraw. Saya lihat ada traktor

  diparkir di tepi jalan.

 • 8/12/2019 Rph - Digraf Edit

  9/12

  Sampai di rumah, kaki nenek sakit.

  Saya membantu nenek menyapu

  minyakangin di kakinya. Kemudian,

  saya memakaikan nenek stoking.

  Sebelum tidur nenek memasang

  kelambu agar tidak digigit nyamuk.

 • 8/12/2019 Rph - Digraf Edit

  10/12

  Arahan: Salin semula ayat tunggal dan ayat

  majmuk yang terdapat dalam petikan

  1. Ayat Tunggal

  __________________________________________

  2. Ayat Majmuk

  __________________________________________

 • 8/12/2019 Rph - Digraf Edit

  11/12

  Tulis semula perkataan berdasar gambar dibawah.

  nyiru

  stoking

  penyu

  belalangseluar

  traktor

  nyamuk

  strawberi

 • 8/12/2019 Rph - Digraf Edit

  12/12

  Neneknenek Si Bongkok Tiga

  Nenek-nenek si bongkok tiga

  Siang malam asyik berjaga

  Mencari cucu di mana sajaNenekku kahwin dengan anak raja.

  Cucu-cucu tak dapat lari

  Nenek tua banyak saktiSekarang nenek nak cari ganti

  Siapa yang kena dia yang jadi.