Download - · PDF file Correspondence and Canonicity in Non-Classical Logic Academisch Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam op gezag van de Rector