Wechsler Adult Intelligence Scales...

of 32 /32
1 Wechsler Adult Intelligence Scales (WAIS) Wenche ten Velden Hegelstad for Tanja Alsaker, nevropsykolog

Embed Size (px)

Transcript of Wechsler Adult Intelligence Scales...

 • 1

  Wechsler Adult Intelligence Scales

  (WAIS) Wenche ten Velden Hegelstad

  for Tanja Alsaker, nevropsykolog

 • 2

 • 3

 • 4

  Intro n  Individuelt n  Alder 16 - 89 år n  WAIS-IV publisert 2011 n  WAIS-III (1997); WAIS-R (1981); WAIS (1955);

  Wechsler-Bellevue Intelligence Scale I (1939) n  3 nye deltester ikke med i WAIS-R:

  –  Matriser –  Symbolleting –  Bokstav-tallsekvensering

  *Totalt: 14 deltester : 11 kjerne & 3 supplerende

 • 5

  Formål

  n  Kartlegge intellektuelle ressurser n  Kartlegge intellektuelle svakheter n  Diagnostisere PUH n  Screene for nevropsykologiske utfall, kognitiv

  svikt, organisk eller funksjonelt n  Hold-tester vs non-holdtester n  Forsiktig med skårer uten forklaring og

  beskrivelse; tolkning av (nevro)psykolog

 • 6

  Viktig ved testing

  n Korrekt testsituasjon; lokaler, tidspunkt n God arbeidsrelasjon med den som

  undersøkes

 • 7

  Utstyr

  n  WAIS-kofferten n  To No. 2 blyanter uten visk n  Penn, blyant og visk til den som tester n  Stoppeklokke n  “Clipboard” n  Ekstra papir og penn n  Et skikkelig testrom

 • 8

  WAIS–III Subtests for IQ-skårer

  n Ordforråd n Likheter n Regneoppgaver n Tallhukommelse n  Informasjon n Resonnering

  •  Billedutfylling •  Koding •  Terningmønster •  Matriseresonnering •  Tegneserier

  Verbal Utføring

  9

 • 9

  Full Scale IQ (FSIQ)

  Verbal IQ (VIQ)

  Performance IQ (PIQ)

  Perceptual resonnering

  Index (POI)

  Prosesserings- hastighet

  (PSI)

  KOding

  (Cd)

  Symbolleting (SS)

  Visuelle puslespill (PC)

  Ternignmønster (BD)

  Matriser (MR)

  Verbal forståelse

  Index (VCI)

  Arbeidsminne (WMI)

  Ordforståelse (V)

  Likheter (S)

  Informasjon (I)

  Rersonnering

  regning (A)

  Tallhukommelse (DS)

  Bokstav- tallsekvensering

  (LN)

  Utstrykning

 • 10

  Ordforståelse

  n Pp skal definere ord og begreper

  – Verbal kapasitet

 • 11

  Likheter

  n  Kategorier

  –  Verbal abstraksjonsevne –  “Hva er likheten mellom…..”

 • 12

  Informasjon

  n Allmennkunnskap (“Hva er hovedstaden I Sverige”)

  n Langtidsminne n Følsom for stimulering i oppvekst n Nysgjerrighet

 • 13

 • 14

  Resonnering (valgfri)

  n Spørsmål og svar:

  –  Tenke logisk –  Gangsyn i verden –  Forståelse i komplekse situasjoner –  “Hva ville du gjort hvis…”

 • 15

  Terningmønster

  n Pusle mønster med fargede terninger

  – Visuospatiell kapasitet

  – Analytiske evner visuelt

  – Går på tid!

 • 16

 • 17

  Matriser

  n Visuelle mønster: hva kommer etter?

  – Visuell logisk/analytisk tenkning – Visuell abstraksjonsevne (med sterke verbale

  komponenter)

 • 18

 • 19

  Visuelle puslespill

  n Nokså krevende puslespill

  – Visuell kapasitet – Visuell syntese – Eksekutiv komponent

 • Visuelle puslespill

  20

 • Figurvekter: Valgfri

  21

 • 22

  Tallhukommelse

  n Huske muntlig presenterte tallrekker

  – Forlengs: fokusert oppmerksomhet

  – Baklengs: arbeidshukommelse

 • 23

  Regneoppgaver

  n Muntlige tekststykker, matte

  – Hoderegning

  – Arbeidshukommelse

 • 24

  Koding

  n  Fylle ut bestemte koder etter kodenøkkel, så fort som mulig

  –  Hastighet av informasjonsprosessering

 • 25

 • 26

  Bokstav-tallsekvensering (valgfri)

  n Sortere, i hodet, en serie bokstaver og tall – Arbeidshukommelse

 • 27

  Symbolleting

  n Finne “target” symboler i rekker av andre symboler: finnes “target” i denne rekka, ja eller nei? – Visuell skanning – Arbeidshukommsel – Hastighet av informasjonsprosessering

 • 28

  Koding: kopiering

  n Bare kopiering av symboler

  – Rent hastighetsmål

 • Utstrykning (valgfri)

  29

 • Resultater

  30

 • 31

  Plotting Subtest Scores (IQ)

  15

 • 32

  Plotting Subtest Scores (Index)

  16