VISUAL BASIC-Visual BAsic for Aplication.ro

download VISUAL BASIC-Visual BAsic for Aplication.ro

of 291

 • date post

  11-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  347
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of VISUAL BASIC-Visual BAsic for Aplication.ro

CUPRINS VBA - Bazele programarii Instructiunile VBA Operatiuni de intrare-iesire Visual Basic Editor Modele de obiecte Obiecte Microsoft Word Obiectul Application Propriet i (obiectul Application) DisplayScrollBars DisplayStatusBar Height Width WindowState ActiveDocument ActivePrinter ActiveWindow Documents Selection Windows Metode (obiectul Application) Quit Obiectul Document Referirea unui Document Deschiderea documentelor Crearea/salvarea documentelor Activarea unui document Tiprirea unui document nchiderea documentelor Accesarea obiectelor din Document Obiectul Range Obiect Range sau obiect Selection Referin a prin metoda Range Referin a prin proprietatea Range Modificarea unui document Lucrul cu textul din Range Redefinirea unui obiect Range Atribuirea obiectelor Range Obiectul Selection Deplasarea i extinderea selec iei Metoda GoTo Metodele GoToNext, GoToPrevious Obiecte accesibile din Selection Selection propriet i i metode uzuale Proprietatea Text Formatarea textului selectat Returnarea obiectului Range Proprietatea Information Determinarea tipului de selec ie Obiectele Find i Replacement Find ClearFormatting Execute Selection.Find Range.Find Replacement Obiectele Table, Column, Row i Cell Colec ia Tables Obiectul Table Colec ia Columns Obiectul Column Colec ia Rows, obiectul Row Colec ia Cells Obiectul Cell Exemple cu obiectele Table, Column, Row i Cell Utilizarea obiectului HeaderFooter Colec ia Styles Obiectul Style Colec ia CommandBars Colec ia Dialogs Cmpuri adugare, editare Verificarea unui obiect Modificarea comenzilor Word Lucrul cu evenimente Evenimente pentru Document Evenimente pentru Application Evenimente pentru ActiveX Auto Macro Automatizarea aplica iilor Automatizarea Word din alt aplica ie Automatizarea altei aplica ii din Word Comunicarea cu obiectele scufundate Controale ActiveX si Dialoguri Proiectarea casetelor de dialog utilizator Crearea unui nou dialog Scrierea procedurilor de rspuns la evenimente Controale Label TextBox ListBox ComboBox CheckBox OptionButton ToggleButton CommandButton TabStrip MultiPage Frame

1

Image Utilizarea dialogurilor utilizator Afiarea unui dialog Ob inerea/editarea propriet ilor n execu ie Utilizarea controalelor n documente Word, Excel, PowerPoint Controale ActiveX n documente Word Controale ActiveX n foi de calcul Excel Controale ActiveX n diapozitive PowerPoint Controlarea programatic a controalelor din documentele aplica iilor Obiecte Microsoft Excel Obiectul Application Obiectul Workbook Deschiderea unui Workbook Metoda GetOpenFilename Crearea/salvarea unui Workbook Metoda Add (colec ia Workbooks) Metoda SaveAs Metoda Save Metoda GetSaveAsFilename nchiderea unui Workbook Metoda Close Obiectul Range Referin e de tip A1 sau nume de domeniu Utilizarea indicilor de linii i coloane Utilizarea propriet ii Offset Utilizarea propriet ilor CurrentRegion i UsedRegion Parcurgerea unui domeniu de celule Utilizarea instruc iunii For EachNext Utilizarea instruc iunii DoLoop Utilizarea propriet ii Address Evenimentele din Excel 97 Permiterea i inhibarea evenimentelor Utilizarea evenimentelor Evenimentele obiectului Worksheet Exemplu Evenimentele obiectului Chart Exemplu Evenimentele obiectului Workbook Exemplu Evenimentele obiectului Application Utilizarea modulelor clas cu evenimente

Obiecte Microsoft Access Obiectele accesibile n Microsoft Access Obiectele Microsoft Access Obiectul Application Utilizarea obiectului Application n automatizare Colec ia Forms Referirea la un obiect Form Propriet ile obiectului Form Proprietatea Me (obiectul Form) Proprietatea Section (obiectul Form) Proprietatea Properties (obiectul Form) Proprietatea Module (obiectul Form) Proprietatea RecordSource (obiectul Form) Module ataate formelor Crearea formelor n timpul execu iei Colec ia Reports Referirea obiectelor Report Module asociate rapoartelor Crearea rapoartelor n timpul execu iei Func iile CreateForm, CreateReport Func iile CreateControl, CreateReportControl Exemplu de creare a unui raport Colec ia Controls Controale Microsoft Access Controale ActiveX Referirea obiectelor Control Propriet ile obiectului Control Proprietatea Hyperlink (obiectul Control) Proprietatea ControlType (obiectul Control) Controale legate de date (DataBound Controls) Controale care au o colec ie Controls Colec ia Modules Referirea la obiecte Module Module standard i module clas Propriet ile obiectului Module Determinarea numrului de linii Lucrul cu procedurile Metodele obiectului Module Adugarea de text la un modul Evenimentele unui modul clas Colec ia References Referirea obiectelor Reference

2

Propriet ile obiectului Reference Metodele colec iei References Stabilirea unei referin e n Visual Basic Obiectul DoCmd Metoda OpenForm Metoda RunCommand Obiectul Screen Propriet ile obiectului Screen DAO (Data Access Objects) Lucrul cu obiectele DAO Proiectarea bazelor de date n Microsoft Access Stabilire unei referin e la biblioteca de obiecte DAO Referirea obiectelor DAO n Visual Basic Adugarea de noi obiecte DAO la o colec ie Lucrul cu date externe Utilizare DAO cu surse de date ODBC Utilizare Dao cu Microsoft Jet Obiectul DBEngine Colec ia Workspaces Metoda CreateWorkspace Colec ia Errors Colec ia Databases Colec ia TableDefs Colec ia Fields Colec ia Indexes Colec ia QueryDefs Colec ia Parameters (obiectul QueryDef) Colec ia Relations (obiectul Database) Colec ia Recordsets Obiecte Recordset de tip tabel Obiecte Recordset de tip dynaset Obiecte Recordset de tip snapshot Obiecte Recordset de tip forward-only Metodele obiectelor Recordset Securitatea datelor Colec ia Properties Accesarea datelor ODBC Utilizarea Microsoft Jet pentru date ODBC Utilizarea ODBCDirect pentru date ODBC

nregistrarea unei surse de date ODBC Utilizarea DAO cu ODBCDirect Obiectul DBEngine Colec ia Workspace Colec ia Connections Deschiderea conectrilor asincrone Colec ia Databases Comutarea ntre Connection i Database Colec ia QueryDefs Executarea interogrilor asincrone Colec ia Parameters Colec ia Recordsets Obiecte Recordset de tip dinamic Deschiderea asincron a obiectelor Recordset Colec ia Fields Utilizare ODBCDirect Utilizarea actualizrii optimiste n lot Tratarea coliziunilor Utilizarea cursoarelor n spa iile ODBCDirect Caracteristicile cursoarelor Cursoare client-side sau server-side Alegerea tipului de cursor Blocarea nregistrrilor Limitri ale cursoarelor Regsirea mul imilor multiple de rezultate Lucrul cu proceduri memorate Obiecte Microsoft PowerPoint Obiectul Application Returnarea unui obiect Application Controlul aspectului ferestrei aplica iei Controlarea atributelor i comportrii globale Accesarea principalelor obiecte Accesarea obiectelor partajate de Ms Office Obiectul Presentation Returnarea obiectului Presentation Deschiderea unei prezentri Crearea unei prezentri Importul dintr-un outline Word Activarea unei prezentri

3

Numerotarea i dimensiunile slide-urilor Stabilirea unui aspect unitar Tiprirea unei prezentri Salvarea unei prezentri nchiderea unei prezentri Configurarea i executarea unei prezentri Accesul la diapozitivele prezentrii Obiectele Slides, Slide i SlideRange Returnarea colec iei Slides Returnarea unui obiect Slide Returnarea unui obiect SlideRange Adugarea unei diapozitiv Stabilirea fundalului i schemei de culori Alegerea unui layout Adugarea de obiecte Ordinea diapozitivelor Stabilirea efectelor tranzi iei Referirea notelor Obiectul Selection Crearea unei selec ii Returnarea unei selec ii Returnarea unui obiect din selec ie Obiectele View i SlideShowView Prezentri, ferestre, viziuni Returnarea obeictelor View i SlideShowView Navigarea printre diapozitive Alipirea la un obiect View Controlul viziunii din fereastra documentului Returnarea diapozitivului curent Controlul obiectelor n slide show Controlul anima iei Rspunsul la ac iunea mouseului Controlul unui clip Meniuri si bare de unelte Modificarea interfe ei cu utilizatorul Dialogul Customize Visual Basic Domeniul schimbrilor asupra interfe ei utilizator Microsoft Access Microsoft Excel

Mutarea unui element din spa iul de lucru n caiet Eliminarea unui meniu/toolbar salvat n caiet Microsoft Word Microsoft PowerPoint Componente ale interfe ei utilizator Sistemul de meniuri Adaptarea sistemului de meniuri Componente personale i componente built-in Utilizarea submeniurilro Utilizarea meniurilor contextuale Text box, List box, Combo box Modificarea n design-time Adugarea de bare de meniu proprii Adugarea meniurilor Adugarea submeniurilor Adugarea i gruparea comenzilor Adugarea i modificarea meniurilor contextuale tergerea componentelor de meniu Restaurarea componentelor built-in Modificarea n run-time Afiarea unei bare de meniu Afiarea dinamic a componentelor de meniu Permiterea i inhibarea componentelor de meniu Indicarea strii unei intrri de meniu Redenumirea unei intrri Bare de unelte Adaptarea barelor de unelte Utilizarea meniurilor Text box, List box, Combo box Modificarea barelor de unelte n design-time Adugarea unei bare de unelte Adugarea i gruparea controalelor Adaugarea i ini ializarea controalelor text box, list box, combo box Eliminarea unui control Restaurarea barelor de unelte built-in Modificarea barelor de unelte n run-time

4

Afiarea/ascunderea controalelor i barelor de unelte Mutarea i redimensionarea barelor de unelte Restaurarea barelor de unelte built-in Permiterea i interzicerea accesului la controale Indicarea strii activ/inactiv a unui buton Modificarea controalelor Text box, List box i Combo box ID-uri de controale i intrri de meniu Forme grafice Obiectele Shape, ShapeRange i Shapes Returnarea colec iei Shapes Returnarea obiectului Shape Returnarea colec iei ShapeRange Desenarea unei forme grafice Editarea unei forme grafice Determinarea propriet ilor/metodelor adecvate Lucrul cu obiecte OLE Lucrul cu mai multe forme Construirea unui obiect ShapeRange Lucrul cu colec ia ShapeRange Tratarea erorilor. Depanarea programelor Cum se gesti