Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

download Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

of 273

 • date post

  13-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Praktikum

Transcript of Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  1/273

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  2/273

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  3/273

  VEKTORSKA I RASTERSKA GRAFIKA - PRAKTIKUMdrugo dopunjeno i izmenjeno izdanje

  Autor:dr Dragan Cvetkovi, dipl.in.Zona Kosti, dipl.in.

  Recenzent:Prof. dr Slavko PeiMainski fakultet Univerziteta u Beogradu

  Izdava:

  UNIVERZITET "SINGIDUNUM"FAKULTET ZA INFORMATIKU I MENADMENTBeograd, Danijelova 32

  Za izdavaa:Prof. dr Milovan Stanii

  Tehnika obrada:

  Dragan Cvetkovi

  Dizajn korica:Milan Nikoli

  Godina izdanja:2009.

  Tira:200 primeraka

  tampa:UGURA PrintBeograd

  ISBN:

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  4/273

  Sadraj

  Predgovor v

  1 CorelDRAW X4 - Samostalne vebe 11.1. Deija lizalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  1.2. Pogled kroz tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  1.3. Jednostavna tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  1.4. Toak sa bojama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  1.5. Kreiranje kocke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  1.6. Kreiranje 3D modela zupanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  1.7. Slika u tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.8. Ispucao tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  1.9. Dvobojni tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  1.10. Tekst u tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  1.11. Odseen trodimenzionalni tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  1.12. Dodavanje teksture 3D tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  1.13. Pravljenje ahovske table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  1.14. "Razbijanje" mrene lopte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  1.15. Kreiranje arenih simbola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  1.16. Kreiranje simbola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  1.17. Olimpijski logo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  1.18. Slagalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  1.19. iani tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  1.20. Kreiranje kalendara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  1.21. Prvi tekst za Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  1.22. Drugi tekst za Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541.23. Trei tekst za Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  5/273

  ii Vektorska i rasterska grafika

  2 CorelDRAW X4 - Zadaci 57

  2.1. Prvi zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  2.2. Drugi zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  2.3. Trei zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612.4. etvrti zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  2.5. Peti zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  2.6. esti zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  2.7. Sedmi zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  2.8. Osmi zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

  2.9. Deveti zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  2.10. Deseti zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  3 Corel PHOTO-PAINT X4 - Samostalne vebe 71

  3.1. Specijalni efekti primenjeni na tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  3.2. Tekst u plamenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  3.3. Zavrnuti okovi fotografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  3.4. Tekst od plastike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  3.5. Providna lopta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  3.6. umovi u obliku linija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  3.7. Tekst sa naglaenom konturom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933.8. Naglaen tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

  3.9. Naglaen tekst kreiranom teksturom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

  3.10. Tekst za Internet prezentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

  3.11. Tekst sa ledom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  3.12. Metalni tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

  3.13. Hromirani tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

  3.14. Tekst od takica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  4 Ukratko o programu Adobe Photoshop CS3 119

  4.1. Radna povrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

  4.2. Komande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

  4.2.1. Upotreba alata kod programa Photoshop CS3 . . . . . . . . . . . 121

  5 Adobe Photoshop CS3 - Samostalne vebe 125

  5.1. 3D ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

  5.2. 3D tekst u lavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  5.3. Crtei iz fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355.4. Crvena planeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

 • 5/22/2018 Vektorska i Rasterska Grafika - Praktikum

  6/273

  Sadraj i predgovor iii

  5.5. Efekat slagalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

  5.6. Efekat vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

  5.7. Eksplozija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

  5.8. Futuristiki tunel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1525.9. Kia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

  5.10. Nova ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

  5.11. Drugaija pozadina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

  5.12. Pozadina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

  5.13. Zanimljiva pozadina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

  5.14. Jo jedna pozadina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

  5.15. ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895.16. Sfera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

  5.17. Staklena lopta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

  5.18. Pravljenje stare fotografije od nove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

  6 Ukratko o programu Adobe Illustrator CS3 209

  6.1. Radna povrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

  6.2. Komande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

  6.2.1. Upotreba alata kod programa Illustrator CS3 . . . . . . . . .