TygerBurger Tyger Valley 20160706

download TygerBurger Tyger Valley 20160706

of 24

 • date post

  04-Aug-2016
 • Category

  Documents

 • view

  327
 • download

  34

Embed Size (px)

description

 

Transcript of TygerBurger Tyger Valley 20160706

 • Kids of all ages can come and enjoy a whimsical holiday with Tyger Valleys Kidz Skouspeel3 on Saturday 9 and Sunday 10 July. Let your kids be mesmerised with character Princess Arena

  who will scoop your little ones imagination into another destination, while introducing her friends Lollos and Lettie, Tjiff & Tjaff, Liewe Heksie and the Tyger Valley mascots, and Tom and

  Tina all together on one stage. Tickets are available from Computicket.

  Themagic of school holidays

  BVILLEPOLISIEKANTOOR:MISDAADVOORKOMINGSEENHEID VAAR BESTE

  AVRIL FILLIES

  D

  ie Bellville-polisiekantoor kan sy

  bors met reg uitstoot!

  Di kantoor het landwyd in drie af-

  delings onder die topvyf-polisiekantore ge-

  eindig n bewys dat daar n groot verbete-

  ring in die doeltreffendheid en vertoning

  van die Bellville-polisiekantoor was, en

  wat ookweerspielword in sy prestasiesty-

  ging van 54,6% tot 76,14%.

  S s Hennie Koekemoer, waarnemende

  voorsitter van die Bellville-gemeenskaps-

  polisiringsforum.

  Nie net is die polisiekantoor se mis-

  daadvoorkomingseenheid tops nie, want

  die eenheid het uit die 1 133 polisiekantore

  landwyd van 584ste tot die eerste plek ge-

  klim, maar uit n totaal van 112 polisiekan-

  tore landwyd wat onder bevel van n briga-

  dier is, het die kantoor sy posisie geduren-

  de die finansile jaar van 67ste tot die derde

  posisie verbeter.

  Nog n prestasie is dat Bellville uit die

  1 133 kantore sy posisie algeheel van 628ste

  tot die derde posisie verbeter het. Wat nog-

  al baie s.

  Volgens brig. Andr van Dyk, bevelvoer-

  der vanBellville-polisie, is hy in synoppies

  met al die prestasies, enhy skryf dit toe aan

  die samewerking tussen al sy departemen-

  te. Die eerste posisie van die misdaadvoor-

  komingseenheid is vir hom die bewys

  waaromdiemisdaadvoorvalle en -statistie-

  ke nou op die laagste in vyf jaar is.

  Die sukses van die misdaadsvoorko-

  mingseenheid is die resultaat van werk

  wat deur al die sigbare polisiringskompo-

  nente gedurende die finansile jaar gedoen

  is.

  Die misdaadvoorkomingseenheid on-

  der die bevel van kapt. Alwyn Jenkins het

  volgens my die grootste bydrae gelewer tot

  di sukses. Hyword bygestaan deur ao. Ga-

  wie Hawkins, J.P. Smit, Whitey van Zyl en

  sers. FrancoisWhitehead. Die aos bestuur

  elk hul eie groepe. Verder kan die sukses

  hoofsaaklik toegeskryf word aan die posi-

  tiewe gesindheid van lede, die ho moraal

  en n deeglike analise van misdaad en be-

  plande aksies om misdaad in die groter

  Bellville te voorkom en te bekamp, het

  Van Dyk ges. Volgens hom het die polisie

  ook n goeie vennootskapmet die 21 plaasli-

  ke buurtwagte in Bellville en dit het ook n

  wesenlike bydrae gemaak tot die sukses

  wat die gemeenskapspolisiringsforumon-

  der Koekemoer behaal het.

  Bellville is hoofsaaklik n eiendomsmis-

  daadgebied waar veral huisbrake, motor-

  diefstal en motorinbrake voorkom. Die fo-

  kus van die misdaadvoorkomingseenheid

  is primr op die voorkoming van eien-

  domsmisdaad en rooftogte. Ek kan nie ge-

  noeg die werk van die eenheid beklemtoon

  nie, want dit is Bellville se vlagskip.

  Oor die prestasie van Bellville as die der-

  de beste polisiekantoor onder die bevel van

  n brigadier, is Van Dyk ook trots.

  Die senioriteit van die bestuurder of

  bevelvoerdervan npolisiekantoorword in

  n groot mate bepaal deur misdaadvlakke,

  geografiese gebiedsgroottes en ander poli-

  siringsuitdagings in die betrokke gebied.

  In ons geval is dit die groter Bellville of

  mens kan dit ook Tygerberg noem. Die

  SAPDmonitor polisiekantore nasionaal in

  terme van die nasionale doeltreffendheids-

  indekstelsel en ongelukkig is daar nie n

  sertifikaat-oorhandiging nie, die uitslae

  word net aan almal deurgegee, s hy.

  Die kantoor se doeltreffendheid het ook

  verbeter van n onbevredigende 45,93% tot

  n uitstekende 100% vir misdaadvoorko-

  ming. Die polisie se dienste by die aanklag-

  kantoor en die gemeenskapsentrum, die

  hulp van die speurders en die algehele han-

  tering van die publiek se navrae, het ook

  bygedra tot die sukses van die polisiekan-

  toor in sy geheel. Van Dyk woon ook ge-

  reeld die vergaderings van die buurtwagte

  by en is dus ookvir almal sigbaar,hetKoe-

  kemoer bygevoeg.

  Brig. Andre van Dyk, bevelvoerder van die Bellville

  polisiekantoor, het rede om so breed te glimlag.

  Onder topvyf in land!n land!

  Woensdag, 6 Julie 2016 | Tel: 021 910 6500 | epos: nuus@tygerburger.co.za

  WINNERBEST FREE

  NEWSPAPER IN SA

  TYGER VALLEY

  @TygerBurger TygerBurger

 • 2 TYGERBURGER Tygervallei Woensdag, 6 Julie 2016NUUS

  WESPECIALIZE IN:

  Free valuations for all your jewellery.

  We buy unwanted/broken jewellery.

  (Gold&Silver)

  ALLCurrencyNotes&Coins

  Diamonds

  Medals /Medallions

  Krugerrands.

  Buy back option for Gold&Silver jewellery

  Shop 21, FairbridgeMall,

  Old Paarl Rd, Brackenfell

  021 982 0280 info@golddiamond.co.za

  www.golddiamond.co.za

  GOLD

  DIAMOND

  PLEASE CONTACT US FOR THE LATEST PRICES

  FIND US HERE

  CONVERT BROKEN/UNWANTED

  JEWELLERY INTO CASH

  DENTURES DIRECT

  FAMILY DENTAL PRACTICE

  Shop 3 Santyger Building, 313 Durban Road, Bellville

  Mon - Fri 08:00 - 17:00|021 914 0903

  Exciting news: We are under new management. Our staff remains

  the same and we welcome Dr Aasif Ahmed to the team. We will

  strive to bring you the best care at affordable prices.

  BOOK NOW!!!!!!

  Our Dentists:

  Dr Aasif Ahmed Dr GF Schoombee

  We offer:

  * Consultations

  * Extractions

  * Fillings

  * Cleanings

  * Digital Panoramic X-rays

  * Root canal treatment

  * Crowns and Bridges

  * Implants

  * Veneers

  * Dentures

  * Denture repairs

  * Paediatric dentistry

  * Sedations for children

  NewManagement Special

  SPECIALS ON

  Crowns and bridges

  Veneers

  Dentures

  For a Limited time only!

  Ts & Cs Apply

  X1RK7X15-AL060716

  Find us online

  www.tygerburger.co.za

  facebook.com/Tygerburger

  twitter.com/tygerburger(@TygerBurger)

  youtube.com/tygerburgerweb

  issuu.com/tygerburgerweb

  Uitgewer:

  TygerBurger word uitgegee deur WP Media en is

  deel van die Media24-groep

  Verspreiding:

  Totale verspreiding: 14 054

  TygerBurger het 14 verskillende uitgawes vir die

  volgende gebiede: Bellville, Durbanville, Parow,

  Goodwood, Brackenfell, Kraaifontein, Kuilsrivier,

  De Grendel, Tyger Valley, Milnerton, Table View,

  Eersterivier/Blue Downs, Ravensmead/Belhar en

  Elsiesrivier.

  Totale verspreiding: 301 119

  Vir enige verspreidingsklagtes skakel

  021 910 6500 of

  e-pos: verspreiding@tygerburger.co.za

  Kontak ons:

  Redakteur:

  Marita Meyer

  021 910 6500

  nuus@tygerburger.co.za

  Joernalis:

  Brenden Ruiter

  021 910 6552

  brenden.ruiter@tygerburger.co.za

  Advertensiebestuurder:

  Garth Hewitt

  021 910 6520

  ghewitt@tygerburger.co.za

  Hoofkoerant advertensies:

  Michiel Engelbrecht

  021 910 6524 of

  073 609 6648

  mengel@tygerburger.co.za

  Geklassifiseerd:

  087 740 1091

  www.tygerburger.co.za

  Korreksies:

  Volgens die redaksionele beleid van TygerBurger

  verwelkom ons voorstelle en kommentaar oor

  die koerant se inhoud en stel ons beduidende

  foute so gou as moontlik reg. Stuur asb. inligting

  oor die regstelling van foute in die koerant aan

  die ombudsman van Media24 se

  Gemeenskapspers, George Claassen, by

  george.claassen@media24.com of skakel

  021 851 3232 of 083 543 2471. Lesers kan ook

  klagtes oor die inhoud by die Persombudsman

  van Suid-Afrika, mnr. Johan Retief, aanhangig

  maak. Skakel in daardie geval gerus011 484

  3612/8, stuur 'n faks na011 484 3619 of 'n

  e-pos na nakhanyim@ombudsman.org.za of

  johan2@ombudsman.org.za

  Tygerburger Goodwood word elke Woensdag

  in die volgende gebiede versprei:

  Glenwood, Goodwood Estate, Richmond Estate,

  Townsend Estate, Tygerdal, Vasco Estate

  (Vrijzee), Bothasig, Edgemead, Monte Vista,

  Plattekloof Glen, Richwood, Thornton

  AVRIL FILLIES

  D

  ie Groter Tygerberg-vennootskap

  (GTV) in oorlegmet die StadKaapstad

  is besig om Stasieweg, ook bekend as

  Station ArtCade, in Parow met straatkuns

  van plaaslike kunstenaars wat ook interna-

  sionaal erkenning verwerf het, as deel van

  hul Art in Action-veldtog op te kikker.

  Die kunstenaars is: See-Saw-Do aka Ms

  Awesome, Ricky Lee Gordon aka Freddy

  Sam, Jack Fox (17), Chris Auret (almal van

  Kaapstad), Lwando Lese van Khayelitsha

  en Wayne Beukes aka Conform van Mit-

  chells Plain.

  Vir jare is Stasiewegbekendvir sy stalle-

  tjies deur informele handelaars en die GTV

  wil graag die diversiteit van die gemeen-

  skap wat daar werk, woon en handeldryf

  deur middel van straatkuns uitbeeld. Die

  kunstenaars het besluit om deur hul straat-

  kuns hul vertolking van die tema Celebra-

  ting Diversity - Celebrating Our People in

  vier verskillende en opwindende kunswer-

  ke uit te beeld, het Chris OConnor, hoof-

  uitvoerende beampte van die GTV, ges.

  DieCobblersDen-winkel is eenvandiebe-