TygerBurger Goodwood 20160525

of 24 /24
Woensdag, 25 Mei 2016 | Tel: 021 910 6500 | e-pos: [email protected] WINNER BEST FREE NEWSPAPER IN SA GOODWOOD @TygerBurger TygerBurger • Poles, Latte, Droppers • Decking, Balau etc. • Timbacore Fencing 021 949 5555 082 6589130 • Wendy houses & Cabins • Railway sleeper furniture • Structural Timber etc. • Stikland Next to R300 • www.timbacore.co.za Claim your 20% DISCOUNT on retail, now T&C's Apply Claim your Claim your 20% 20% DISCOUNT on retail, now DISCOUNT on retail, now X1REL9W9-AL250516 CHICKEN WINGS 1.8 KG BAG 45 .99 45 .00 BIG SAVING R225 .00 R108 .00 R39 .99 39 .99 STEWING BEEF BULK ONLY p/kg WYK 26: POSISIE BLY VAKANT TOT NÁ VERKIESING Rick laat leemte ANDRÉ BAKKES @andrebakkes P arow en Goodwood is dié week ’n be- kwame leier kwyt nadat Rick O’Con- nell (75), raadslid vir wyk 26, verlede Sondagaand oorlede is nadat hy ’n bakterië- le infeksie opgedoen het. Rick het saam met sy vrou, Martha, in Goodwood gewoon. Sy posisie sal tot die munisipale verkie- sing in Augustus vakant bly. Sy nalatenskap sal vir ewig onthou word. Vir sy mede-raadslede was hy ’n steunpilaar en vir sy gesin was hy die een wat “die storm- agtige waters van die lewe laat bedaar het”. Sy vrou was die laaste mens wat hom die dag voor sy dood by sy volle bewussyn ge- sien het. “Hy het vir my gesê hy voel nie baie lekker nie, toe sê ek hy moet vashou en aanhou, want hy is ’n vegter,” onthou ’n bewoë Mar- tha. Die Sondagaand was Rick se familie almal by hom by die Mediclinic N1 Stad toe hy ge- sterf het. Hy het ’n hele paar weke gelede ’n hart- klepvervanging gehad en gedurende die her- stelperiode het hy koorsig begin word. Rick is toe weer in die hospitaal opge- neem, maar sou nie dié keer weer ontslaan word nie. “Een van die laaste goed wat ek vir hom gesê het was dat ek nog net een keer sy stem wil hoor ... nog net een keer wil hoor hoe hy sê ‘My skat’,” vertel Martha. Die twee sielsgenote het mekaar op ’n toe- oë-afspraak in 1964 ontmoet. V Na bladsy 2. Whizz-kid Moham- med Yaseen Mowzer from Fairbairn College has been chosen to represent South Africa at the 57th International Mathematical Olympiad (IMO), to be held in Hong Kong in July. Full story on page 6. Maths whizz leads the way Die raadslid van wyk 26, Rick O’Connell, is verlede Sondag in Mediclinic N1-Stad oorlede. Hy is Vrydag begrawe.

Embed Size (px)

description

 

Transcript of TygerBurger Goodwood 20160525

Page 1: TygerBurger Goodwood 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 | Tel: 021 910 6500 | e­pos: [email protected]

WINNER BEST FREENEWSPAPER IN SAGOODWOOD

@TygerBurger TygerBurger

• Poles, Latte, Droppers

• Decking, Balau etc.

• Timbacore Fencing021 949 5555082 6589130

• Wendy houses & Cabins

• Railway sleeper furniture

• Structural Timber etc.

• Stikland Next to R300 • www.timbacore.co.za

Claim your20%DISCOUNTon retail, nowT&C's Apply

Claim yourClaim your20%20%DISCOUNTon retail, now

DISCOUNTon retail, now

X1REL9W9-AL250516

CHICKENWINGS1.8 KG BAG 45.99

45.00

BIG SAVING

R225.00R108.00R39.99

39.99STEWING BEEFBULK ONLY p/kg

WYK 26: POSISIE BLY VAKANT TOT NÁ VERKIESING

Rick laat leemteANDRÉ BAKKES

@andrebakkes

Parow en Goodwood is dié week ’n be-kwame leier kwyt nadat Rick O’Con-nell (75), raadslid vir wyk 26, verlede

Sondagaand oorlede is nadat hy ’n bakterië-le infeksie opgedoen het.Rick het saam met sy vrou, Martha, in

Goodwood gewoon.Sy posisie sal tot die munisipale verkie-

sing in Augustus vakant bly.Sy nalatenskap sal vir ewig onthou word.

Vir symede-raadsledewas hy ’n steunpilaarenvir sygesinwashydie eenwat “die storm-agtige waters van die lewe laat bedaar het”.Sy vrou was die laaste mens wat hom die

dag voor sy dood by sy volle bewussyn ge-sien het.“Hyhet virmygesê hy voel nie baie lekker

nie, toe sê ek hy moet vashou en aanhou,want hy is ’n vegter,” onthou ’n bewoë Mar-tha.Die Sondagaandwas Rick se familie almal

by hom by die Mediclinic N1 Stad toe hy ge-sterf het.

Hy het ’n hele paar weke gelede ’n hart-klepvervanging gehad en gedurende die her-stelperiode het hy koorsig begin word.

Rick is toe weer in die hospitaal opge-neem, maar sou nie dié keer weer ontslaanword nie.

“Een van die laaste goed wat ek vir homgesê het was dat ek nog net een keer sy stemwil hoor ... nog net een keer wil hoor hoe hysê ‘My skat’,” vertel Martha.

Die twee sielsgenote het mekaar op ’n toe-oë-afspraak in 1964 ontmoet.

V Na bladsy 2.

Whizz­kid Moham­med YaseenMowzer fromFairbairn Collegehas been chosen torepresent SouthAfrica at the 57thInternationalMathematicalOlympiad (IMO), tobe held in HongKong in July. Fullstory on page 6.

Mathswhizzleadsthe way

Die raadslid van wyk 26, Rick O’Connell, isverlede Sondag in Mediclinic N1­Stad oorlede.Hy is Vrydag begrawe.

Page 2: TygerBurger Goodwood 20160525

2 TYGERBURGER Goodwood Woensdag, 25 Mei 2016NUUS

Contact Helen/Jolanda021 951 3010074 575 7737email: [email protected]

Adoption fee: R650 incl:

Sterilization, Microchip,

Vaccination, Deworming

and ID tag.

RoxyRoxy

BellaBella

Very loving andconfident.

Shy and still abit nervous.

3 yr, female

2 yr, female

X1RCH8YR-AL250516

DENTIST - TANDARTS

Happy Tooth Emporium

LOCATED AT THE GOODWOOD MALL COMPLEXCORNER OF VOORTREKKER AND MC DONALD STREETS.

For more info call us @ 021 5916932 or 0720601339

MEDICAL AIDAND CASH PATIENTS

WELCOMED.

You can also pay foryour dental treatmentwith your edgars(edcon) cards!!

X1R77TPB-AL250516

Find us onlinewww.tygerburger.co.za

facebook.com/Tygerburger

twitter.com/tygerburger(@TygerBurger)

youtube.com/tygerburgerweb

issuu.com/tygerburgerweb

Uitgewer:TygerBurger word uitgegee deur WP Media en isdeel van die Media24-groep

Verspreiding:

Totale verspreiding: 14 054

TygerBurger het 14 verskillende uitgawes vir dievolgende gebiede: Bellville, Durbanville, Parow,Goodwood, Brackenfell, Kraaifontein, Kuilsrivier,De Grendel, Tyger Valley, Milnerton, Table View,Eersterivier/Blue Downs, Ravensmead/Belhar enElsiesrivier.

Totale verspreiding: 301 119

Vir enige verspreidingsklagtes skakel021 910 6500 of

e-pos: [email protected]

Kontak ons:Redakteur:Marita Meyer

021 910 [email protected]:Brenden Ruiter

021 910 6552br[email protected]:Garth Hewitt

021 910 [email protected] advertensies:

Michiel Engelbrecht

021 910 6524 of

073 609 6648

[email protected]

Geklassifiseerd:087 740 1091

www.tygerburger.co.za

Korreksies:Volgens die redaksionele beleid van TygerBurgerverwelkom ons voorstelle en kommentaar oordie koerant se inhoud en stel ons beduidendefoute so gou as moontlik reg. Stuur asb. inligtingoor die regstelling van foute in die koerant aandie ombudsman van Media24 seGemeenskapspers, George Claassen, [email protected] of skakel021 851 3232 of 083 543 2471. Lesers kan ookklagtes oor die inhoud by die Persombudsmanvan Suid-Afrika, mnr. Johan Retief, aanhangigmaak. Skakel in daardie geval gerus 011 4843612/8, stuur 'n faks na 011 484 3619 of 'ne-pos na [email protected] [email protected]

Tygerburger Goodwood word elke Woensdagin die volgende gebiede versprei:Glenwood, Goodwood Estate, Richmond Estate,Townsend Estate, Tygerdal, Vasco Estate(Vrijzee), Bothasig, Edgemead, Monte Vista,Plattekloof Glen, Richwood, Thornton

FACTORY SHOP

CandleTHE

FACTORY OUTLET & WHOLESALER

BRACKENFELL:

021 981 0528

MAITLAND:

021 593 6307

RETREAT/TOKAI:

021 701 2101

WARM UP YOUR WINTER

NIGHTS WITH CANDLELIGHT!

www.thecandlefactoryshop.co.za

[email protected]

X1RERVL1-AL250516

X1RE9KDW-AL250516

Woensdag25 Mei -Dinsdag30 Mei

Woensdag25 Mei -Dinsdag30 Mei

Pirelli 4x4

215x15

245x70x16

265x65x17

31.10.5.15

R1199

R1699

R1899

R1699

245X70X16

30.9.5X15

R2799

R2399

195x14

195x14w/w

195x14 ww

R699

R899

R1099

195x15

225x70x15

225x70x15 ww

R1099

R1199

R1499

175x65x14

185x60x14

205x55x16

225x45x17

R549

R699

R799

R1199

175x65x14

185x60x14

195x50x15

205x55x16

225x45x17

215x15

245x70x16

R619

R699

R739

R929

R1399

R1299

R1499

TAXI TYRES

13”TYRES

155x70x13

155x13

165x13

165x70x13

175x70x13

14”TYRES

165x60x14

175x65x14

185x65x14

185x60x14

185x70x14

195x70x14

R439

R369

R399

R419

R409

R599

R449

R539

R499

R659

R699

17”TYRES

205x40x17

215x45x17

225x45x17

225x50x17

18”TYRES

225x40x18

235x40x18

245x40x18

225x55x18

225x60x18

235x55x18

R599

R899

R899

R999

R999

R1499

R1599

R1399

R1499

R1499

4X4 TYRES

215x15

245x75x15

31.10.5x15

245x70x16

255x70x16

265x70x16

R999

R1299

R1399

R1399

R1499

R1499

15”TYRES

185x60x15

185x65x15

195x60x15

195x65x15

195x55x15

195x50x15

16”TYRES

205x55x16

215x55x16

225x50x16

R599

R599

R699

R639

R699

R499

R699

R899

R899

COOPER TYRES

245x70x16

30.9.5X15

MICHELIN

175X65X14

185X60X14

205X55X16

225X45X17

R2199

R1899

R599

R699

R999

R1499

The Imvusa Cape Town Minstrels willpresent a Disco at Planet Sports Bar inVoortrekker Road in Goodwood on Friday27 May at 20:00 with live karaoke until22:00. The party will go on until the doorsclose at 02:00. Entry is R30.V Contact Faiza Davids on 073 619 6930 or gettickets at the door.

GrandWest saves 306:Over 30 GrandWest staffmembers heeded the call fromthe Western Province BloodTransfusion Service to donateblood recently. One of theemployees who donated bloodat the mobile blood clinicwhich visited the complex wasRandall Paulse (pictured here).The total amount of unitscollected for last year came to102. Considering that eachdonation saves three lives,GrandWest helped save 306lives in 2015. GrandWest, withthe help of the WesternProvince Blood TransfusionService, hosts blood clinics ona regular basis for employees.The next blood clinic atGrandWest is scheduled for30 May 2016.

VERVOLG VAN BLADSY 1

Rick het dit glo geniet om dié storie wyd ensyd aan mense te vertel.“Hy het altyd gesê dat hy dadelik geweet

het dat ek sy toekomstige vrou was. My eer-ste indrukkevanhomwasdathy ’n aantrek-like, vriendelike, behulpsame, lojale en or-dentlike man is,” brei Martha uit.Martha was in die kol met dié opsom-

ming, as ’n mens na ander luister met wiehy daagliks te doen gehad het.’n Raadslid, Sakkie Pretorius, ’n vriend

en kollega, sê juis Rick se werk in die sop-kombuis vir armes sal nog lank onthouword.“Hy het altyd iets vir die gemeenskap ge-

doen,” sê Sakkie, “... of dit nou by die belas-tingbetalersvereniging was, of as Voortrek-

ker of lid van die kerkkoor.”Rick was ’n raadslid vir tien jaar en het

volgens Sakkie homself daarvoor beywerom die lewensgehalte van inwoners van Pa-row, Goodwood en Elsiesrivier te verbeter.“Ek sal altyd sy toewyding, entoesiasme,

deursettingsvermoë, passie en betroubaar-heid onthou,” voeg Sakkie by.Maar Richard Andrew O’Connell se beste

eienskappe was volgens sy gesin egter diefeit dat hy ’n goeie eggenoot en pa was.Hul kinders, Ettienne, Eugene, Gerhard

en Wanda, kan elk hiervan getuig.“Ons pa was ’n gesinsman. Kersfees en

Nuwejaar was altyd goeie tye,” onthou Ger-hard met trane wat meer as ’n week ná sypa se afsterwe nog diep in sy oë ronddwaal.

Hy sien nou nog in sy geestesoog hoe sypa in die kombuis kos maak.Hy proe nou nog sy pa se gunstelinggereg,

groentesop.Vir Gerhard is daar nie net één noemens-

waardige oomblik van geluk wat hy met sypa gedeel het nie – dit was ’n leeftyd.Vir Martha sal Rick in haar hart bly

voortleef. Sy salnooit daardie onbeskryflikeoomblik vergeet wat sy met hom gedeel hettoe hul eerste kind gebore is nie.Die eerste keer toe hy haar gesien het; hoe

hy vertel het hoe die son deur haar hare ge-skyn het en die wind dit liggies gestreel het.Die trane dam op in Martha se oë as sy

afsluit: “Wat kan ons sê? Dis nou maar dieverloop van die lewe ...”

Bakleiery inRuyterwacht?BRENDEN RUITER

@ruitervaniewind

Pangas, grawe, bakstene en messe isglo die afgelope naweek in Ruyter-wacht geswaai toe twee bendes

mekaar na bewering gepak het.Volgens ’n inwoner van Saldanha-

straat het die geveg Sondag omstreeks12:00 uitgebreek.“Ek kan nie presies sê hoeveel mense

betrokke was nie, want baie van dieander inwoners in die straat het probeerkeer. Een van die ouens is met ’nbaksteen teen die kop gekap en ander israkelings met die pangas en grawemisgeslaan,” sê die ooggetuie, wat uitvrees vir haar lewe nie haar naamgenoem wil hê nie.Die Elsiesrivier-polisie kon nie die

voorval by navraag bevestig nie.“Daar is geen klagte by die polisie

aanhangig gemaak nie,” sê ao. ApieSmith van die polisie.’n Ooggetuie sê egter twee vangwaens

het ná die voorval by die toneel opge-daag, maar Smith sou eers ná druktydkon bevestig of vangwaens uitgestuur is.Steve Ross, wat nou saam met die

Ruyterwacht-buurtwag werk, sê hullehet ook niks van ’n bendeverwantevoorval gehoor nie. “Ek word elke dagdeur die polisie oor voorvalle ingelig,maar het ek nog nie van so ’n voorvalgehoor nie. Inwoners moet voorvalle bydie polisie of buurtwag aanmeld,” sê hy.

Page 3: TygerBurger Goodwood 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 NEWS TYGERBURGER Goodwood 3

Tel: 021 948 5706 [email protected]

ALWAYS OPENWe are

I'm Mr M fromM-KEM, yourALWAYS OPENpharmacy.

W h a t i sCONSISTENCY?Consistency is defined as consistentbehavior or treatment. We takeconsistency very seriously - to us,consistency is essential to ensure ourvaluedcustomersarehappy.

•Consistency isWEARE ALWAYSOPEN:M-KEMisopendayandnight, 365days ayear for youandyour family.•Consistency isPRICING:M-KEM’spricing remains consistenttherearenodrastic fluctuationsonanypricing.

•Consistency is THESAMESTAFF:Manyofour staffmembershavebeenwithM-KEMfor years.

•Consistency isHIGHSTANDARDS:Wewont compromiseonours!

Consistency is YOUKNOWWHATTOEXPECTwhenyoucometoM-KEM!

PRICES VALID FROM 25 MAY - 29 MAY 2016 • APPLY IN-STORE FOR YOUR LOYALTY CARD TODAY!

Tel: 021 911 0611

c/o Vootrekker & Mcintyre Street, Parow

FRUIT & VEG

BUTCHERY

GROC

ERIE

S

HOT FOODS BAKERY

½ LAMB½ LAMB

R99

68 /kg/kg

TRAYTRAY

TOPLAYLARDE EGGS

18’S

TOPLAYLARDE EGGS

18’S

R2199R2199

BUTTERNUT 3KGPOTATOES 2KG

ONIONS 2KG

GEMSQUASH 2KG

2KG2KG

POTATOES

ORANGES

7KG

COMBO

R60R60R1999R1999 R1699R1699

MEALMEAL eacheach

FRIED HAKE+ SMALLCHIPS

FRIED HAKE+ SMALLCHIPS

JAM SWISSROLL

JAM SWISSROLL

WINDHOEK LAGERNRB 12’S 12x330ml

R9499

BLACK & WHITEWHISKEY 750ML

RICHELIEU EXPORTBRANDY 750ML

R10999 R11699

250g250g

WOODY’SBACON CUTSWOODY’S

BACON CUTS

R1699R16993KG3KG

R3999R39993x170g3x170g

3 For3 For

R3000R3000

SUNLIGHT2IN1

HANDWASH

SUNLIGHT2IN1

HANDWASH

BLUE CRANETUNA IN BRINEBLUE CRANE

TUNA IN BRINE

R3999R3999

R 999R 999 BULK

LAMB BRAAI

CHOPS

BULK

LAMB BRAAI

CHOPS

R99

89 /kg/kg

X1RE9LGA-AL250516

4040

5E.&O.E.

GEPOLEERDE PORSELEINTEËLSGLASUURDE PORSELEINTEËLS

KREDIET/DEBIETKAARTE WORD AANVAARB A I E PA R K E E R P L E K B E S K I K B A A R

K R A G O P W E K K E RR O L S T O E L V R I E N D E L I K

NANO AFWERKING

Paardeneiland Weg 51, Paardeneiland,Kaapstad Tel: 021 510 5500• BTW Ingesluit• BF&W •Webwerf : www.mallstiles.comOOP 7 DAE PER WEEK

B A I E M E E R A A N B I E D I N G S B E S K I K B A A R I N W I N K E L

49 95m 2

VANAF

m27990SLATE TEËLS200mm x 200mm

GROOTSTEREEKSIN SUIDAFRIKA

KERAMIEK VLOERTEËLS

m28990

GLASUURDE PORSELEINTEËLS

79 95m 2

300mm x600mm

VANAF

GEPOLEERDE PORSELEINTEËLS

99 95m 2

600mm x600mm

VANAF

HOUT REEKSTEËLS

UITVERKOPING 5490VANAF

m2

GRAADSTE1ONTWERPER

MUURTEËLS

FULL BODYPORSELEINTEËLS m25990

VANAF

GRAADSTE1ONTWERPER

VLOERTEËLS m26490VANAF

VANAF

VANAF

DO YOU CARE ABOUT THE ELDERLY & FRAIL THEN GIVE THEM THE BEST • COMFEY PREMIUM ADULT DIAPERSDO YOU CARE ABOUT THE ELDERLY & FRAIL THEN GIVE THEM THE BEST • COMFEY PREMIUM ADULT DIAPERS

(MED, LARGE, X/LARGE)

ORR70.00 (10’s)

R395.00(CASE OF 60’s)

(MED, LARGE, X/LARGE)

(10’s)OR

(CASE OF 60’s)

R70.00R395.00

COMFEY CAREADULT DIAPERSCOMFEY CAREADULT DIAPERS

COMFREYLINENSAVERS

COMFREYLINENSAVERS

R45.00R45.00600 mm x 900 mmPER PACKED OF 10’S600 mm x 900 mmPER PACKED OF 10’S

R45.00 (10’s)R45.00 (10’s)

COMFREY CAREADULT PULL

UP PANTS

COMFREY CAREADULT PULL

UP PANTS

R85.00 (10’s)R85.00 (10’s)

(MED, LARGE, X/LARGE)(MED, LARGE, X/LARGE)

OROR

R800.00 (CASE OF 100’s)R800.00 (CASE OF 100’s)

COMFREY ADULTUNISEX PADS

COMFREY ADULTUNISEX PADS

Address: Unit 7 Beacon Corner, Corner of Jan Smuts road and Linton close (Next to traffic department) Beaconvale ParowTel: 021 932 6561 • Fax: 021 932 6557 • Email: [email protected] | [email protected]

Address: Unit 7 Beacon Corner, Corner of Jan Smuts road and Linton close (Next to traffic department) Beaconvale ParowTel: 021 932 6561 • Fax: 021 932 6557 • Email: [email protected] | [email protected]

FACTORY SHOP

The

PREMIUM ADULT DIAPERSPREMIUM ADULT DIAPERS

MED 50's (R6.00/nappy)MED 50's (R6.00/nappy)

R300.00R300.00

8hr protection – suitable forDay & Night use

8hr protection – suitable forDay & Night use

HOPE GIRL MENSTRUALPANTSHOPE GIRL MENSTRUALPANTS

HOPE BABYPULL-UP PANTSL 22’sXL 20’s

HOPE BABYPULL-UP PANTSL 22’sXL 20’s

(4's) R5.00 each)(4's) R5.00 each)

R19.95R19.95

HUGGS & KISSESPREMIUM BABYDIAPERSMED 44’sL 42’sXL 38’sS 50’s

HUGGS & KISSESPREMIUM BABYDIAPERSMED 44’sL 42’sXL 38’sS 50’s

R89.95 (BAG)R89.95 (BAG) R65.00 (PKT)R65.00 (PKT)

12hr protection12hr protection

LARGE VARIETY

OF FOAM PACKAGING

& FOIL PLATTERS

AVAILABLE

All diapers suitable forDay and Night use

Dry firstULTRA PREMIUM

Baby Diapers

Dry firstULTRA PREMIUM

Baby Diapers

M 78, L 66, XL 52

R149.95M 78, L 66, XL 52

R149.95

Meet new 7de Laan cast:Are you a fan of South Africansoapies? Do you look forwardto your favourite drama at thesame time every day? And doyou dream of one day meetingyour most beloved characters?If so, then N1 City mall iswhere you need to be thisJune to meet and greetmembers of the 7de Laan cast.If you want to shake handswith the cast of 7de Laan thenmake sure you are at the N1City mall food court at 15:30on Saturday 4 June.

Rainbow of Hope will be hosting theirquarterly awareness breakfast at RainbowHouse on Saturday, 28 May at 9:00.The speaker will be Monique Kemp from

Heart of Hope.V Call Alison Alexander on 021 5916610 for more.

OnMonday 16MayGoodwoodPolicearrested three suspects for an armedrobbery.At about 02:00 three suspects of

whomonewas armedwith a firearm,robbed a complainant in Voortrek-ker Road of a cellphone, wallet andcash. The suspects then fled on foot.According to the complainant one

was pointing at him with a firearmwhile the other two suspectssearched him and took his property.Minutes after the robbery Consta-

ble Llewellyn Brandt patrolled Voor-trekker Road when he was stoppedby the complainant.Brandt realised that he saw the

three suspects earlier and drove toanaddress inAndersonStreet,Good-wood where he found the suspects.The suspects were later pointed

out by the complainant.The three suspects appeared in the

Goodwood Magistrate’s Court on acharge of armed robbery.

Armed robbercaught in minutes

BRENDEN RUITER@ruitervaniewind

’nBejaardevrouvanGoodwood ishaarpeperduur armband kwyt nadat syglo deur twee “vriendelike” vroue ’n

rat voor die oë gedraai is.Volgens Alta Schoeman (skuilnaam) loop

dié twee vroue van huis tot huis en soekstukkende goue juweliersware om te koop.So het hulle ook by haar aan huis gekom

en mettertyd het sy hulle water, koeldranken selfs ietsie te ete aangebied.“Hulle was elke keer die vriendelikheid

self. Hulle het ingekom en ons het lekker ge-sels. Dit was ’n plesier om hulle elke keer teontvang,” sêSchoeman,wat anoniemwil blyomdat sy nie wil hê die familie moet weetdie duur juweelstuk het verdwyn nie.Sy het nooit vermoed haar armband, wat

op sowat R25 000 gewaardeer is, het voete ge-krynie, tot sy onlangs gereed gemaakhet omna ’n begrafnis te gaan. “Ekmaak nog so lek-ker gereed en toe ek my juwele wou aansit,is die armband weg. My man het voor sydoodalmygoue juweliersware laat smelt omdié een temaak, en nou is dit weg,” sê Schoe-

man.Haar vermoede oor wie die armband ge-

gaps het is versterk toe een van die goud-ko-pers onlangsweer byhaar hek opgedaaghet.“Noudat ek daaraan dink – hulle het elke

keer gevra om die toilet te gebruik. Toe syweer hier kom, kom trippel sy so rond, wantsy moet glo dringend by die toilet uitkom.“Ekwas indiekombuisbesig,maar ekkon

sien sy het net kom kyk of ek al agtergekomhet my armband is weg. In dié stadium hetek nog nie ’n klag gelê nie, want ek hoop dievroue kan dit in hul hart vind om die arm-band terug te bring. Dit is nie verseker nie.Dit is so ’n waardevolle stuk dat ek hoop ditkan in die familie bly,” sê Schoeman.Lt. Wayne Theunis, polisiewoordvoerder

van Goodwood, sê mense moet versigtigwees om onbekende mense in hul huise toete laat. “Die goue reël is om nooit jou deurvir vreemdelinge oop te maak nie. ’n Mensweet nooit met watter gedagtes mense oorjou drumpel kom nie. Ons lewe in tye waarjy nie mense kan vertrou nie, want wat konnou nie alles met die huisvrou gebeur hetnie?” wonder Theunis. Hy sê Schoemanmoet ’n klag aanhangig maak.

Duur armband gesteel

Page 4: TygerBurger Goodwood 20160525

4 TYGERBURGER Goodwood Woensdag, 25 Mei 2016NUUS

BEATS THE PRICE INCREASE!BEATS THE PRICE INCREASE!

Quality is our game!

CREDIT CARDS, DEBIT CARDS

AND CASH ONLY

LAY-BYES ACCEPTED

SPECIAL OFFERAVAILABLE AT:

SINGLESINGLE

DOUBLEDOUBLE

QUEENQUEEN

R1900R1900

R2900R2900

R2999R2999

MATTRESS ONLYR1799R1799

R2599R2599

R2799R2799

SIZESIZE NOWNOW

SINGLESINGLE

DOUBLEDOUBLE

¾¾

¾¾

QUEENQUEEN

PRICEPRICE

R4600R4600

R6500R6500

R5199R5199

R2200R2200

R7200R7200

BEDSET ONLY

R2199R2199

R2999R2999

R2599R2599

R1999R1999

R3299R3299

ULTIMATEULTIMATE ORTHOPAEDICORTHOPAEDIC

TOP TOP QUALITYTOP TOP QUALITYBEDSET OR MATTRESSBEDSET OR MATTRESS

20 yr wty110 kg pp

CONSULATEBEDSET OR MATTRESS

CONSULATEBEDSET OR MATTRESS

SIZESIZE NOWNOW

SINGLESINGLE

¾¾

DOUBLEDOUBLE

PRICEPRICE

R1999R1999

R3399R3399

R3899R3899

SINGLESINGLE

¾¾

DOUBLEDOUBLE

R1200R1200

R1500R1500

R1800R1800

MATTRESS ONLY

BEDSET ONLYBEDSET ONLY

R1599R1599

R1799R1799

R2199R2199

R 999R 999

R1199R1199

R1499R1499

GOOD QUALITYGOOD QUALITY

POSTURE SUPREME S.PBEDSET OR MATTRESS

POSTURE SUPREME S.PBEDSET OR MATTRESS

20 yr wty120 kg pp

TOP TOP QUALITYTOP TOP QUALITY

DOUBLEDOUBLE

QUEENQUEEN

R3300R3300

R3600R3600

R3000R3000

R3300R3300

SIZESIZE NOWNOW

DOUBLEDOUBLE

QUEENQUEEN

PRICEPRICE

R7689R7689

R8579R8579

BEDSET ONLYBEDSET ONLY

R3499R3499

R3899R3899

MATTRESS ONLY

POSTURE SUPREME POCKETBEDSET OR MATTRESS

POSTURE SUPREME POCKETBEDSET OR MATTRESS

DOUBLEDOUBLE

QUEENQUEEN

R5300R5300

R5700R5700

R5099R5099

R5499R5499

SIZESIZE NOWNOW

DOUBLEDOUBLE

QUEENQUEEN

PRICEPRICE

R11599R11599

R12599R12599

R5799R5799

R6299R6299

BEDSET ONLY

MATTRESS ONLYMATTRESS ONLY

FIRM HEAVY DUTYFIRM HEAVY DUTY

20 yr wty150 kg pp

WE KEEPPRICES

DOWN

N1 CITY SHOP 9, GAME CENTRE, 021 595 2291 021 595 2287 (F)

DOUBLEDOUBLE

QUEENQUEEN

R10500R10500

R12500R12500

R5824R5824

R6100R6100

BEDSET ONLYBEDSET ONLY

SIZESIZE NOWNOW

DOUBLEDOUBLE

PRICEPRICE

R13900R13900

QUEENQUEEN R14700R14700

MATTRESS ONLY

R6986R6986

R7364R7364

ORTHOPAEDICBEDSET OR MATTRESS

ORTHOPAEDICBEDSET OR MATTRESS

MARVELLOUS MIDDLE REINFORCED MIDDLEMARVELLOUS MIDDLE REINFORCED MIDDLEFIRMFIRM

X1REPKCA-AL250516

DON’T DESPAIRWE REPAIR

* Water Damage* Screen Replacement* Charging Port* Software

Same DayCellularRepairsFrom

R95

WE ALSO REPAIR* COMPUTERS* LAPTOPS* PLAYSTATION 2* PLAYSTATION 3* PSP

ECCO 32” LED HD TV

R2499.99

DIVX DVD PLAYER

R299.99

- Plays DVD,VCD,MP3s,AVI- USB Input- Support up to 32GB

Was R2999.99Save R100

TEMPERED GLASS SCREEN GUARD

R79.99Only

Save R80

Save R500Was R399.99

4CH SURVEILLANCE KIT

R1999.99Save R1000

- DIY and Easy to Connect- 4 Cameras, DVR & Cables

Hard Drive not included

Was R2999.99

PROTECT YOURSELF

R99.99From

R49.99From

STUNGUNS

PEPPER SPRAY

ASSORTED CELLPHONE CHARGERS

From

HOME OR CAR

ASSORTED CELLPHONE BATTERIES

R69.99From

ASSORTED CELLPHONE BATTERIES

R69.99

ASSORTED CELLPHONE BATTERIESR39.99

FLASH DRIVES/MEMORY CARDS

8GB Only eachR69.99Only each16GB R119.99Only each32GB R199.99

SAVE UP TO 35%WIDE SELECTION OF LIGHTS

LASTS UP TO 8 TIMES LONGERWide Range of Bulbs, TubesFlood Lights & Ceiling Lihts

R14.99From

UNIVERSAL TV REMOTEWORKS ON MOST TVS

R49.99

R99.99

Only

UNIVERSAL LCD TV REMOTE

From

OTTERY | LIBERTY PROMENADE | VANGATE021 703 1509 021 376 4237 021 633 6545021 371 0210 021 982 0662 021 595 4057WESTGATE MALL | BRACKENFELL | N1 CITY

021 827 0917 021 704 0219KENILWORTH CENTRE | WETTON FITMENT CENTRE

DSTV REMOTES

R99.99From

DSTV POWER SUPPLIES12V 2000mAH

SALENOWON

R69.99From

YOUR ONE STOP ELECTRONICS SHOP

CAR FM MODULATOR

R49.99From

WIDE SELECTION OF LIGHTSLASTS UP TO 8 TIMES LONGER

Wide Range of Bulbs, TubesFlood Lights & Ceiling Lihts

R14.99From

ECCO 32” LED HD TV

R2499.99Was R2999.99Save R500

Shop Online @ www.soundtech.co.za

POWER BANKS/ SELFIE STICKS

R69.99From

ASSORTED CELLPHONE COVERS

R59.99From

R99.99From

SONY USB FRONTLOADER

R999.99Was R1199.99Save R200

55w x4Remote Included

DIVX DVD PLAYER

R299.99

- Plays DVD,VCD,MP3s,AVI- USB Input- Support up to 32GB

Save R100Was R399.99

ECCO 32” LED HD TV

R2499.99Was R2999.99Save R500

WIDE SELECTION OF LIGHTSLASTS UP TO 8 TIMES LONGER

Wide Range of Bulbs, TubesFlood Lights & Ceiling Lihts

R14.99From

TWIN PACK MIC

R99.99Was R199.99Save R100

PERSET

50%OFF

TEL: 021 982 0662 SHOP 83, BRACKENFELL CENTREYOUR ONE STOP ELECTRONICS SHOP

The next get-together of the social club of theSouth African Association of Retired Per-sons will take place on Thursday 2 June.The group will meet at the Voortrekker

Hall, Kenridge, inBellville at 09:30. Olof Roe-berg will entertain by singing some favour-ite songs. The entry fee is R20 which in-cludes tea, coffee and sandwiches.

.Thegroupwill alsohost theirnext popu-

lar bingo mornings on Wednesday 29 Juneand Wednesday 13 July at 10:00.The cost for this is R50 per person which

includes a meal, tea and coffee, but visitorsmust bring their own soup bowl, plate andcutlery. Booking is essential (for cateringpurposes).V Phone Stephanie on 021 982 2314 or Brenda on021 981 2998 between 8h00 and 17h00

Fun on the cards with other retirees

The Soup, Sip and Bread festival is back inthe Durbanville Wine Valley from Friday3 to Sunday 5 June at various wine farms.The 12 wine farms of the wine valley –

Altydgedacht, Bloemendal, D’Aria, Diem-ersdal, De Grendel, Durbanville Hills, Hill-crest, Klein Roosboom, Meerendal, Nitida,Groot Phizantekraal and Signal Gun, willeach be celebrating the start of winter witha unique offering of wines, soups, artisanbreads, winter inspired culinary treats, livemusic and special dining experiences.

Each winery has its own charm with su-perb entertainment for adults and childrenalike.Festival goers can look out for the barrel

special at eachparticipating farmwhichwillinclude great wine deals and specials.A detailed festival program and informa-

tion on ticket sales will be available onwww.durbanvillewine.co.za.V For more information, contact Angela Fourie in­[email protected] or 083 310 1228 or visit thewebsite www.durbanvillewine.co.za.

Sip some soup at Durbanville festival

Hokkiesterre: Dié groep spelers van die Laerskool Panorama is vir die Durbell­hokkiespangekies. Hulle is (agter van links) Alyssia da Silva Moniz, Jené Venter en Eli Busch. Voor isDaniel May, Richard Sauer en Nicol Gunsalu.

ANDRÉ BAKKES@andrebakkes

Every day he silently built hisconfidence, only for his class-mates to break it down again.

But he was a survivor. The boyhad big dreams and huge challen-ges – for one, he never knew his fa-ther. He spent his earliest years inCape Town, moved to Englandwhere he was the “new kid inclass”, and moved back to SouthAfrica two years later. Once againhe was categorised by other chil-dren as being different.From Edgemead Primary he

went to Bothasig and then later toBosmansdam High, but changingschools only prolonged his agony.Steven Taylor (32) now looks

back on his school days as some-thing he had to endure to under-stand bullies. He shares the pain of

the odd one out; the bane of morepopular boys.Today theman from theDeGren-

del distribution area is a well-known radio personality that useshis experience tomotivate otherswho might be staring down thedark tunnel of bullyism.“It tookme awhile, but I grewup

to be a survivor. I know what itfeels like to lack confidence andhow hard it is to build it up again.I know what impact it has on yourmental health. Some even considersuicide as the only escape! Life isnot easy. Today bullies are thenorm, not the exception,” he says.“You need to set yourself small

goals and when you complete it, itmakes you stronger,” continuesSteven and adds that one shouldlisten to no-one who tries to deteryou from reaching these littlegoals.

His smaller goals have becomebigger ones over the years. He hasmet all the ministers and most ofthe presidents, countless celebri-ties and even became a celebrityhimself.“At the age of 16, I started on

community radio at Bush Radio,then moved onto UCT Radio andnever looked back. My new TVshowwill air every Saturday even-ing on Deen TV which goes out onOpen View HD and StarSat. It hastakenme 15 years to getwhere I amnow but it proves that if you wantsomething and keep pushing your-self then you can achieve any-thing!”Today he assists where he can to

motivate youngsters and helpthem get through difficult times.He gives them advice and hope andlives to be a role model to all thedowntrodden soulswhodrag them-

selves to school in the morning.“It is so important to play an ac-

tive role in society. Some try to for-get their past ... I learned years lat-er that the father of one particularbully was in jail and then realisedthe bully was just acting out hisfrustration in school. Being a bullyisn’t necessarily his or her fault.One might discover that their par-ents don’t spend enough time withthem. Social ills are at the root ofmost bullies.”Steven has reached so many of

his goals that he has becomestronger than he ever imagined.There will, however, always be a

goal to aspire to, andhis lies inpoli-tics. “I have a dream,” he con-cludes. “One day ... one day I wantto be president!”Steven has a knack of reaching

his goals, so perhaps there is hopefor South Africa yet!

Surviving bullyism in small steps

Steven Taylor (right) came fromsmall beginnings and huge challengesto where he is today. Here he is withRobbie Fowler, a former Englandfootball player.

Page 5: TygerBurger Goodwood 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 NEWS TYGERBURGER Goodwood 5

WE ACCEPT MOST MAJOR CREDIT CARDS, VISA, MASTER CARD & RCS

T’s &C’s APPLY - - FREE PARKING AT ALL STORESCustomer Care: 087 702 3313

Email: [email protected] Website: www.furnicraft.co.zaKuils River & Tokai closes at 5pm on week days

BUY DIRECT AND SAVE!!!WE MAKE IT OURSELVES BUY DIRECT AND SAVE!!!

SLEIGH COT3 in 1 cot / Jnr Bed / Day bedIncludes mattressSupawood construction

R1999

UTILITYROBE

RRP R1659R849

White melamineHanging and top shelfFully assembled

R4999RRP R10599

CRAFTMASTER3pc MULTIROBE

Deep drawers on metal runners1 X all hanging robe & 1 X hanging and packing

No assembly required

UTILITY5 DRAWCHEST

RRP R999

White melamineSpacious drawersFully assembled

R495

SUPAWOOD DOUBLE BUNK (white)Supawood constructionColours extraMattresses not included

RRP R6699R2199

END OFSEASON

NEWNEWIT’S ALL ABOUT

THE BASE!!IT’S ALL ABOUT

THE BASE!!NEW THE BASE!!THE BASE!!THE BASE!!THETHE BASE!!THE BASE!!THE BASE!! BASE!!THE BASE!! BASE!!THE BASE!!NEW THE BASE!!THE BASE!!THETHE BASE!!THETHE BASE!! BASE!!THE BASE!! BASE!!NEW THE BASE!!THE BASE!!THETHE BASE!!THE BASE!!THE BASE!! BASE!!THE BASE!! BASE!!

SALE ENDS 01/06/2016TOKAI - SOUTH PALMS 021 701 1682

OTTERY - MEGASTORE ADJACENT TO MAKRO

Available in colours & mahogany finishDeep drawer storage on both sides of the baseAvailable in 3 quarter, queen and king size R2499

RRP R4999OLD BASE TRADE-INS @ R200

BED BASE REPLACER DoubleBED BASE REPLACER

Die volgendevergadering vandieGoodwood-belastingbetalersvereniging vind plaas opDonderdag 26 Mei vanaf 19:00 in die raadsaalvan Goodwood se munisipale gebou.Besoekers word aangeraai om die ingang

in Molteno-straat te gebruik.

Inwoners van Goodwood is ook baie wel-kom om die vergadering as waarnemers byte woon.V Vir meer inligting en navrae, skakel vir Brian Lawsonby 083 304 9483 of vir Jacques van Zyl by061 721 1223.

Belastingbetalersvereniging vergader weer

ANDRÉ BAKKES@andrebakkes

The dark underbelly of the tow truck in-dustry was once again brought to thefore after TygerBurger reported on an

objectionable saga in the Parow edition on11 May.A reader’s vehicle was towed away after

an accident and the release fee was foundto be “outrageous”.In response to the article the South Afri-

can Towing and Recovery Association (Sa-tra) contacted the newspaper and revealedsome of the shocking things that unscrupu-lous tow truck companies get up to.Satra chairperson,André van derMerwe,

elaborates: “Someoperators rely on thehec-tic atmosphere and the urgency. The opera-tor might be working for one company andhave you sign the towing slip of another.Thismightmean your vehicle gets towed toan unknown destination. Some don’t havecomprehensive tow slips, meaning there isno record of all the things in your car at thetime of tit being towed away. The sweetestguy you’ve ever seen can be standing infront of you after the accident and thenyourvehicle is taken to a place with exorbitantrelease fees. This is not new. It’s been goingon for a century.”Satra believes in order for the towing and

recovery industry to self regulate effective-ly, the industry needs to achieve sustaina-ble growth and maintain high standards ofservice delivery, ethics and integrity.Van derMerwe adds that they have a rela-

tionship with most insurance companiesand can give you a clear indication of whoto use as per your insurance.This, however, is another issue facing

South Africa’s roads.

“Only 35% of all vehicles are insured, ofwhich only 25% are fully insured,” he says.Satra maintains that the responsibility

does not only lie with tow truck operatorsto act with integrity, but also for the publicto empower themselves with knowledge tomake informed decisions.“Whether you have insurance or not,

there are some things to look out for if youwere involved in an accident,” he says.“Avoid dealing with an operator who

does not have signage on his vehicle. Makesure the name on the towing slip corre-sponds with this name. Know your rights.”One can exercise one’s freedom of choice

and simply refuse an operator from towingaway your car if you feel uneasy.Van der Merwe says there are many tales

of horror when it comes to how operatorstreat the public or one another. Incidents ofassault, intimidation and even murderhave been reported.He emphasises though that the role of a

tow truck operator is a vital one.“Operators are not an emergency service;

they are an essential service. They are oftenthe first to arrive on the scene of an acci-dent. They immediately find out if anyoneis hurt, notify authorities and emergencyservices and ensure the scene is safe toavoid a second accident.”Van der Merwe concludes that the best

way for the public to stay informed aboutthe industry is to join Satra’s Facebookgroup or go to their website.“There are so many stories reported on

there you wouldn’t believe!”V For more information on how you can empoweryourself and what “tow truck tricks of the trade”to look out for, go to www.satra.co.za. Also, save SA­TRA’s emergency number 0861 072 872 on yourphone for advice when you need it most.

Tow truck operators‘an essential service’

Page 6: TygerBurger Goodwood 20160525

6 TYGERBURGER Goodwood Woensdag, 25 Mei 2016NUUS

Alcohol Not for Sale to Persons Under theAge of 18. Drink Responsibly.

Durbanville HillsSauvignon Blancor Chardonnay750ml Each

R45 R75Boschendal BoschenBlanc or Le Bouquet750ml

BUYANY 2FOR

R129J&B RareBlended ScotchWhisky 750ml

R89Russian BearVodka 750ml

PRICES VALID 24 - 29 MAY 2016 AT PICK N PAY LIQUOR STORESLiquor not for sale on Sundays in George or Mossel Bay. Buy-aid cards not accepted at the following stores: Vanderhof,Northmead, Rosettenville, Elspark, Hoedspruit, Sharon Park, Stanger, North Beach and Strand Street. Promotional stocks arelimited. Prices include VAT, where applicable. Smart Shopper terms and conditions apply. No traders. E&OE. Selected productsmay not be available at all stores. Visit www.picknpay.co.za, or call 0800 11 22 88. Cellphone rates apply.

1504164_1

00X26

4

Heineken Lager Cans orNon-returnable Bottles24 x 330ml Per Case

R214Flying Fish PremiumFlavoured Beer Non-returnableBottles Assorted 12 x 330mlPer Pack

R94

Learner taking his math skills abroadBRENDEN RUITER

@ruitervaniewind

Alearner fromFairbairnCollege is onesix South African high schoollearners selected to participate in the

57th International Mathematical Olympi-ad (IMO) to be held in Hong Kong from 6to 16 July. Last year this prestigious Olym-piad took place in Chiang Mai, Thailand.

MohammedYaseenMowzer (Grade 12) ispart of the same team that participated lastyear as Grade 11s, a first for South Africa.

Principal Bernard Marchand, says Mow-

zer makes them proud.“This bright young man has been mak-

ing Fairbairn proud for the past four yearsand has done it again. Yaseen is an out-standing ambassador for the college. Wewishhimall thebest for theupcoming com-petition,” says Marchand.

Mowzer echoes Marchand. “I am excitedto participate in the IMO. I amproud to rep-resent South Africa and I hope that I willmeet interesting people from different cul-tures who share my interest in mathemat-ics,” says Mowzer.

The competition dates back as far as 1959

when Romania hosted the first ever IMO.Today there are over 100 countries from

five different continents that will be partic-ipating. In this Olympiad questions testingadvanced thinking skills are chosen frommathematical topics including geometry,combinatorics, number theory and alge-bra. The IMO brings young minds together– not only for competition purposes but al-so for instilling a spirit of friendship.

The team has been selected based on theresults of last year’s South African Mathe-matics Olympiad (SAMO), followed by anintensive training programme.

In 2015 South Africa was ranked in the55th position having moved up by nine po-sitions.

Cape Town has the most representativeswith four.

Johann Engelbrecht, executive directorof the South African Mathematics Founda-tion (SAMF), encourages themathematicalinteraction of high school pupils fromacross the globe. “Competing with youngminds from all over the world is a wonder-ful experience and we wish the South Afri-can team the best of luck,” says Engel-brecht.

Page 7: TygerBurger Goodwood 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 NEWS TYGERBURGER Goodwood 7

DIE STAD KAAPSTAD SE GODS-DIENSAFDELING IS NOU TEN VOLLEINWERKINGOM ’N DIENS AANALLEGODSDIENSTE TE LEWERDie Stad Kaapstad se direktoraat maatskaplike ontwikkeling en vroeëkindontwikkeling verklaarhiermee die Stad se godsdiensafdeling oop en ten volle in werking. Die godsdiensafdelingsal ’n platform bied vir die godsdienssektor ommet die Stad te skakel oor verskeie sake soosbeskikbare grond vir godsdienstige instansies en samewerkende inisiatiewe wat in pas is metdie direktoraat se mandjie dienste: straatmense, vroeëkindontwikkeling, middelmisbruik,armoedeverligting, jeugontwikkeling en weerlose groepe.

Die godsdiensafdeling is ook verantwoordelik vir die opstelling van ’n omvattende databasisvan alle godsdienstige instansies binne die grense van die Stad Kaapstad, wat by voltooiingop versoek beskikbaar gestel sal word.

Kontak die godsdiensafdeling by 021 444 5487 of [email protected] nog inligting en hulp.

ACHMAT EBRAHIMSTADSBESTUURDER117/2016

Two suspects appeared in the GoodwoodMagistrate’s Court on a charge of posses-sion of car break-in implements.

On Wednesday 18 May Constables Thedi-so Mafunda and Lucinda Goodman re-sponded to a complaint of a suspiciouswhite Toyota Tazz at the parking area of N1City.

According to the information received,the occupants of the vehicle were coveringnumber plates with insulation tape.

The members arrived and searched thevehicle.Inside the car the officers found number

plates ofwhich somenumberswere coveredwith tape.They also found three remote controls, a

number of car keys, insulation tape and abolt cutter.These were items which are regularly

used in the theft of motor vehicles as wellas theft out of motor vehicle incidents.

Would-be car thieves caught

BRENDEN RUITER@ruitervaniewind

Dit is een van twee dinge – of diepaaie bly in ’n swak toestand, of in-woners van McDonaldstraat in

Goodwood moet ’n bietjie geduld aan diedag lê.Die Stad Kaapstad is besig met brood-

nodige opknappingswerk in McDonald-straat, maar dit veroorsaak glo groot-skaalse probleme vir die inwoners.

Ferdinand Loubscher, wat op die hoekvan McDonaldstraat woon, sê niemandkan rus soos die kontrakteurs werk nie.

“My seuns werk nagskof en die geraashou hulle uit die slaap. Hoe kan jy nag-skof gaan werk as jy nie slaap nie?” won-der Loubscher.

Sy vrou moet ook talle kere per dagsand, wat deur die wind ingewaai word,uitvee.“My motor bly ook vuil en ek sal nog

sy verf afwas as dit so aangaan. Ek hetal met die kontrakteur en die plaaslikeraadslid gepraat, maar kon geen ant-woorde kry nie,” sê Loubscher.Cecile Janse van Rensburg, raadslid

vir Goodwood, sê sy is bewus van Loub-scher se klagte. “Ek het reeds met Loub-scher gepraat. Ons verstaan sy ongerief,maar daar is goedwat gedoenmoetword.“Vanmykant af het ekdiekontrakteur

genader om met Loubscher in verbin-ding te tree sodat hy kan weet wat aan-gaan. Die werk sal waarskynlik nog virdie volgende maand voortduur,” sê Jan-se van Rensburg.

Straatwerk gaannog ’n maand duur

Page 8: TygerBurger Goodwood 20160525

8 TYGERBURGER Goodwood Woensdag, 25 Mei 2016NUUS

Awell-knownphotographer fromDurban-ville with a heart for charity is hosting afree photo shoot event this Sunday (29May) at Altydgedacht in aid of the Danieland Friends Fund and the Yarden Chil-dren’s Enrichment Centre.

While the fund supports special needschildren and their parents, Yarden offersdaycare to these children. In his endeav-ours as a photographer, Neels has seen allsides of life: the good, the bad and the ugly.

It’s when he takes photographs of chil-dren, especially those who are sick, havebeen neglected or have special needs thathe counts his blessings.

“I believe in order to succeed in life, youshould also give back. That’s the reason

why I started my #GivingBack cam-paigns,” says Neels Kleynhans of NK Pho-tography.

To qualify for a free photo shoot on Sun-day between 09:30 and 13:30, bring alongone of the following: a pack of Huggiesnappies (size 3 to 5); Pampers (size 3 to 6);Molicare (small and medium) or Pedias-ure vanilla or chocolate milk.

In exchange, Neels will give you threehigh resolution images.

“You can bring your family, your bestfriends, your lover or your pets – as longas you come and support this worthycause,” says Neels.V For more information, phone Neels on071 682 1653.

Giving back with hi-res drive

DESIRÉE RORKE@dezzierorke

’n Kritiese tekort aan pleegouers inSuid-Afrika het die hulporganisasieSolidariteit Helpende Hand genood-

saak om ’n bewusmakingsveldtog aangaan-de die kwessie van stapel te stuur.

Die hoeksteen van die veldtog bied ’n spe-siale digitale platform om die proses vir po-tensiële pleegouers makliker te maak.

Afgevaardigdes van die organisasie sehoofkantoor in Pretoria het Brackenfellverlede Donderdag besoek om die webbladin die Wes-Kaap bekend te stel.

Riaan de Plooy, adjunk- uitvoerende hoofvan Helpende Hand, en Isabel Faurie, maat-skaplike werker, het met plaaslike maat-skaplikehulporganisasies ontmoet om dieprobleme rondom die kwessie te bespreek.

VolgensFaurie het die getal pleegouers indie land drasties afgeneem oor die afgelopedrie jaar. “Van meer as 570 000 pleegouersaan die einde van 2013, het hierdie getal wattoelaes ontvang, gedaal gedurende 2016 tot450 000,” sê Faurie. Omdat potensiële pleeg-ouers worstel met heelwat vrae oor pleeg-sorg, verhinder dit hulle om hulself aspleegouers beskikbaar te stel, meen sy. “Ditis eenvandie redeswaaromHelpendeHanddie webblad geskep het waar hierdie vraebeantwoord kan word.” Voornemendepleegouers of persone wat hul woning as

plek van veiligheid wil beskikbaar stel, kanop hierdie webblad registreer om hulself so-doende beskikbaar te stel vir pleegsorg.

“Hul gegewens word voorts aan die on-derskeie geregistreerde kinderbesker-mingsorganisasies versprei, wat die keu-ringsproses hanteer,” sê sy. In die Wes-Kaap word ’n groot tekort ervaar aanpleegouers en gesinne wat hul wonings asplek van veiligheid in ’n krisis kan aanbied.Daar is tans slegs 29 330 pleegouers geregi-streer in dié provinsie waar middelmis-bruik hoogty vier. Honderde kinders is opsoek na ’n liefdevolle huis en voornemendepleegouers moenie bang wees om in tespring en ’n verskil te maak nie.”

Hoewel Helpende Hand nie oor die statu-têre magte beskik om kinders in pleegsorgte plaas nie, is hulle vanweë hul betrokken-heid by armoede onder wit mense bewusvan gebreke in die stelsel. Die webbladwww.pleegsorg.co.za verduidelik in dieptewat pleegsorg behels en bied ’n uiteenset-ting van die regte van die pleegouer, biolo-giese ouers en die pleegkind. “Pleegsorg be-hels dat ’n kind by gekeurde pleegouers ge-plaas word nadat hy of sy deur diekinderhof, ingevolge dieKinderwet, sorgbe-hoewend bevind is,” verduidelik Faurie.V Vir meer inligting, gaan na www.pleegsorg.co.zaof SMS “pleegsorg” na 38969 om R10 vir HelpendeHand se pleegsorgfonds te skenk. Die pleegsorg­fonds word aangewend vir bykomende kostes.

Pleegsorg onder oëmet dié veldtog

Hier by die bekendstelling is (van links) Hilda Cubano, WIlinda Ford, Isabel Faurie en Riaan dePlooy. FOTO: DESIRÉE RORKE

Ons Tuiste, die ACVV se versorgingsoordin Dreyerstraat, Bellville, hou op Saterdag28 Mei weer basaar en makietie van 09:00tot 12:30.

Heerlike tuisgebak, ligte maaltye enhandwerk gaan verkoop word. Tuisge-maakte pasteie en brood is gewoonlik van

die gewildste verkopers. By die witolifant-tafel kan interessante winskopies verwagword en die boekverkope is ook iets om nauit te sien. Die boereorkes Pampoenkraalvan Bellville sal musiek maak. Vermaakmet ’n Kaapse atmosfeer word ook beplan.V Bel Delia Enright by 021 948 2688 vir nog inligting.

Ons Tuiste hou basaar met Kaapse atmosfeer

Page 9: TygerBurger Goodwood 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 NEWS TYGERBURGER Goodwood 9

ACTUAL PRODUCTS ON OFFER MAY DIFFER FROM VISUALS SHOWN, AS THESE ARE SERVING SUGGESTIONS ONLY • HAMILTONS ADVERTISING 090516 • NO HAWKERS • NO TRADERS • WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES • E&OE • WHILE STOCKS LAST.

Valid Wednesday 25 - Sunday 29 mayMay 2016 • TRADING HOURS: Mon – Thurs 8:00 - 18:00 • Friday 8:00 - 19:00 • Saturday 8:00 - 17:00 • Sunday 8:00 - 15:00N1 City Shop 97,N1 City Value Centre, Solly Smiedt Street, Tel: 021 595 4558

BUTCHERY

100% Pure BeefHamburger Patties

49.99per kg

Hamburger Rolls

6forR5

GREATDEALS

GREATDEALS

Bulk Cheddar Cheese

69.99per kg

GREATDEALS

GREATDEALS

Class 1 Medium PotatoPocket 7 kg

39.99each

BURGER WEEKWelcome ToAS SEEN ON TV!BUILD YOUR OWN BURGER MEAL

Assorted SpicedBeef Burgers 400 g

21.99per pack

CrumbedChicken Schnitzels

84.99per kg

Beef Steak Burger

69.99per kg

Food Lover’sSignature Boneless Rib

Burgers 6 x 100 g

59.99per box

Oxtail

69.99per kg

VALID FRIDAY 27MAY 2016 ONLY!

Double DealWEDNESDAY

Buy FOUR Beef Burger Patties forthe Incredible Price of ONLY R30

and Get Another FOUR Burger PattiesABSOLUTELY FREE!

WED 25 MAY ONLY!

R30

FOUR BURGERPATTIES FREE!

Tomato Thriftpack 1 kg

2forR25

White ButtonMushroom Punnets 250 g

2forR30

Golden Delicious, GrannySmith, Fuji, Braeburn

Apples and Abata Fetal PearEconopacks 1 kg

Any2forR30

Lettuce

3forR25

Food Lover’s Mixed Lettuce Leaves

2forR25

Food Lover’s Coleslaw 500 g

2forR30

Beetroot Thriftpack

2forR25Onions 2 kg

19.99each

Brinjals

16.99per kg

Large Avocados

3forR20

N1 CITY

Page 10: TygerBurger Goodwood 20160525

10 TYGERBURGER Goodwood Woensdag, 25 Mei 2016HOOFARTIKELBLAD

Haai, kom hier! Duikers keer Maandag een van die skeurtandhaaie van die Twee Oseane­akwarium aan. Diehaaie word weer in die see vrygelaat en die tenk van die roofvis­uitstalling sal in Junie herstelwerk ondergaan envir ’n nuwe uitstalling gereed gemaak word. FOTO: JACO MARAIS

LEWENSKIEKIE

Nou kan ek sê‘ek voel ditsaam met jou’Moenie die vuur sien en daarin loop nie.So het my ma altyd haar kinders

vermaan. Let op die waarskuwingstekensvoordat jy iets aanpak.As koerantmens moet ons gedurig

waarsku: Moenie oor daardie brug stapnie. Wees versigtig as jy by daardiekruising stilhou.Weens ’n sameloop van omstandighede

moes ek vandeesweek oor ’n brug stapwaaroor ek en my kollegas al verskeiekere berigte geskryf het. Op dié brugword mense op ’n daaglikse basis beroofdeur skurke wat daar rondhang.Gedagtig aan al die waarskuwingstories

wat ons al gedoen het, sit ek my selfoonin my rugsak en my beursie in mygatsak.Minute later is ek sonder my geld,

selfoon, trouring en die werk se kameranadat twee jongens my beroof het.Het ek my ma se “vuur”-waarskuwing

verontagsaam? Het ek my verhewegehou bo die mensewat elke dagsonder keuse oordié brug móét stap?Of was dit ’n

geval van “ditgebeur net metander mense”?Ek het een keer

dié aanhalinggehoor: “Dit salvermetel van jouwees om oor dielewe te skryf as jynog self nie gelewehet nie.”Ná wat met my

gebeur het, dink ek aan baie voorvallewaar ek as joernalis die vermetelheidgehad het om van kunsmatige hoë toringsaf voorvalle te beskryf. Dis nie te sê onsmoet almal slagoffers van misdaad weesom met gesag daaroor te kan skryf nie,maar perspektief maak ander wêreldeoop.Wanneer ek in die toekoms gaan skryf

oor mense wat slagoffers van misdaadwas, hoop ek die empatie kan deurkom inmy verslaggewing – daardie gevoel vanmagteloosheid, weerloosheid en vreeswanneer wildvreemde mense beslag lê opjou eiendom.Het ek die vuur gesien en daar inge-

loop? Ja. Moes ek, by nabetragting,eerder ’n ander roete gekies het? Jip.Is my gevoel van veiligheid onder my

voete uitgeruk deur skermunkels wat netop soek is na hul volgende fix?In hierdie stadium sien ek almal as

verdagtes.Maar ek hoop hierdie ervaring sal my

in die toekoms help om te kan sê: Ekvoel dit saam met jou, want ek ken daaigevoel. – Brenden Ruiter

WAT DIE HART VAN VOL IS

SMSV Re. “Police operation nets 26 drunk driv-ers” (TB, 18/05). Shocking and good workdone. Scary to know that about 30% plusof road users who are daily on the road areunder the influence? Don’t even talkabout the cellphone users driving withBluetooth vehicles talking while driving?– Sober always, Brackenfell

V Ma’s, hou op kla oor vuilspel! Gaan doeneerder die inkopies terwyl jou kind rugbyspeel of laat hulle dan maar rolbal speel.– Anoniem

V Only the third week with a broken Telk-om phone? They fixed mine this week –on the 48th day! – Paul Browne, Brackenfell

V Thank you to everyone involved in theclean-up intervention in Bellville and es-pecially the volunteers. If only we could allrefrain from littering and dumping theCity could use the R350m on other pro-jects. – M Stevens

) SMS’e kos R1,50 elk. Stuur die woord“Tyger”, gevolg deur jou boodskap na 45527.

[email protected]|Faks: 021 910 6501|Posbus 747, Bellville 7535|Briewe wat nie langer is as 250 woordenie, sal voorkeur geniet. Verskaf asb. u naam, adres en telefoonnommer by (nie vir publikasie). Spertyd is Vrydag om 12:00

I read the article “Laat ge-stremdes se parkeerplekkeoop”, TB, 18 May, with greatinterest, and agree wholeheart-edly that the fraudulent use ofdisabled parking bays must bepunished and the drivers finedheavily.I am a healthy, able-bodied

59-year-old. My husband and Imoved to Durbanville about ayear ago, with my 87-year-oldmother who suffers fromsevere osteoporosis, and canonly walk if she wears a backbrace, uses her walking stickand uses a shop basket trolleyfor support.She does not need to go out

often, as we provide all herneeds, but every now and then,it’s just nice to see the worldoutside her room, and this isnever for long, as she tiresquickly.On recommendation of our

doctor, we applied for adisabled parking disc when westill lived on the AtlanticSeaboard, and were granted ittwice. Her last licence expiredin March of this year, and wehave stopped using it, for fearof getting a fine. A newapplication was made at theDurbanville Traffic Depart-ment. We complied with allrequested documents, but ourapplication was denied. Thereason given that old age isnot a disability, and, since thedoctor stated that she can getin and out of the car unaided,was reason enough not togrant this disc.I was shocked and disap-

pointed. My mother gave updriving her own car some fiveyears ago, due to failingeyesight and troubles with herback: she battles to reversepark and very sensibly feelsthat she should no longerdrive. Thanks to the TrafficDepartment, she will now seeeven less of our new andbeautiful surroundings. We areall so very happy on this sideof “the boerewors-gordyn” butthis left us all bitterly disap-

Old age is not adisability, but ...

On Thursday 12 May I was atPick ’n Pay Clothing N1 Citywith my 81-year-old mom. Whilewe were in the cubicle Isuddenly felt very ill. One ofthe staff women brought mewater. Then a young man,Cameron, came to check on me.By this time there were aboutfive staff trying to help me.Cameron was so caring! He

made me two slices of toast andcoffee. The staff arranged awheelchair for me until mykind friend Linda arrived, as Icouldn’t drive.I was even invited to return

and have tea with them when Ifeel better. I will certainly dothat and take some cakes withme. Thank you Cameron,Vanessa and other staff atPick ’n Pay Clothing N1 City!

URSULAGoodwood Park

Thanks to Cameronfor caring!

The writer of the letter, ‘Crimi-nals fear only death penalty’, 18May, publishes his lies, distor-tions and generalisation aboutthis emotive topic in almostevery newspaper. Being in thefortunate position to sniff themout wherever they rear theirugly heads, I can always pointto the realistic picture.Firstly, criminals do not fear

the death penalty. Why wouldsuicide bombers continue withtheir vile belief in martyrdom?Few people consider consequen-ces when they contemplatetheir murderous plans.Secondly, stirring up emo-

tions about one particular caseis tantamount to instigatingviolence. Many more victimslose their lives daily.Thirdly, no right-thinking

Writer a ‘modern­day Goebbels’

I wonder if someone may beable to help me.I am looking for descendents

of a William Henry Andersonwho died in England.He was born 21 December

1929 and lived with his wifeand two sons in Parow in the1950s and 60s.His estate does not mention

the names of his wife or sons,so we suspect there could havebeen a divorce. We don’t knowif the family moved back to theUK with him or whether theyremained in Parow.If anyone knows of any

member of the family pleasephone me on 041 581 4031.

HEATHER MILLS1820 Settlers’ Association of South

Africa, Port Elizabeth

Who can help usfind old settler?

Forgive, forget andlive life. It’s all overbefore you know it.– André Bakkes,Parow

Cyberbullying is ascary reality –Monique Duval,Milnerton

Sometimes a simplesmile goes a longway in brighteningsomeone’s day. –Louisa Steyl, Enter­tainment

Ek is op die brugwaaroor ek al tallekere stories geskryfhet, beroof. –Brenden Ruiter,Goodwood

’n Gedenkfontein isgeskenk aan dieBellville­polisie om ’npolisieman wat aandiens gesterf het, teeer. – Avril Fillies,Bellville

Plekke soos StudyXpress buit ouers uitwat net die bestegeleenthede vir hulkinders wil bied. –Marita Meyer,redakteur

The dangers ofsocial engineeringare grave. Has SouthAfrica not learnedthat lesson yet? –Desireé Rorke,Brackenfell

Die Wesbank­twee­lingbroer en ­suster,Elroy en Maria Nero,wat in ’n ongelukverkool is, is eindelikte ruste gelê – tweemaande nadat hullepositief uitgeken is.– Richard Roberts,Kuilsrivier/ Eerste­rivier

person will ever “find anexcuse for murderers”, a verydangerous lie used by lovers ofdeath penalty to confuseordinary people. Of courseeverybody sympathises withvictims when they fall prey toderanged people. It is a blatantlie and generalisation tomention that “They (opponentsof death penalty) never mentionthe anguish of a parent whosechild was murdered whileplaying in a neighbourhoodpark”.Fourthly, ours can never be

regarded as “the most violentsociety on earth”. What aboutthe US, where 33 000 gun-relat-ed deaths are recorded eachyear? What about Syria,Somalia, Nigeria, Libya, Iraq,Afghanistan, Pakistan, all deathpenalty countries drowning indevastating violence?Fifthly, those in “leafy

suburbs” do not lecture thevictims of violence. They willcontinue to warn against thisTrojan Horse.Sixthly, his biggest lie, “death

penalty is the only punishmentcriminals fear”. The truth andreality will one day catch upwith this modern-day Goebbels.

KOERT MEYERWelgelegen

V Die bostaande menings isdié vandie betrokke joernalis,en reflekteer nie noodwendigdie opinie(s) van die Tyger-Burger-handelsnaam nie.

“Dit sal ver­metel van jouwees om oor

die lewe teskryf as jy nog

self nie gele­we het nie.”

Kan jy ditoorvertel?

pointed.Ek wonder nou of die mense

regtig “omgeemense” is.SUSIE DENNING

Durbanville

Page 11: TygerBurger Goodwood 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 NEWS TYGERBURGER Goodwood 11

V Water Shortage SA will be hostinga fundraiser at Barnyard Theatre Wil-lowbridge on Thursday (26 May) dur-ing a performance of Viva Las Vegas,a tribute to the superstars who haverocked Vegas over the past 60 years.Tickets cost R150. Call or WhatsAppDeon Smit on 082 738 2702 or sendan email to [email protected] for tickets or more.

V The Century City Night Market re-turns to the Intaka Island eco centrein Park Lane on Friday (27 May) from16:00 to 21:00 where visitors can lookforward to delicious food, bonfires,warm tented areas and live music byRyan Kidwell. Email [email protected] or call 021 531 2173.

V ’n Energieke geloofskursus worddeur dr. Kobus Anthonissen op Sater-dag 4 en Saterdag 11 Junie by die NGKerk Oostersee aangebied. Registra-sie begin om 08:30 en die kursus duurvan 09:00 tot 12:30. Dit kos R200 perpersoon of R300 vir egpare. KontakKaren by 021 939 3830 op Maandag,Woensdag en Vrydag van 09:00 tot13:00 met navrae of inskrywings.

V Die Oude Libertas-galery sal sy nu-we kunsuitstalling Hemelse klei enkwaservaring op Woensdag 8 Junievanaf 18:00 met Alayne Reesberg asgasspreker open. Die uitstalling sal totMaandag 20 Junie duur. Stuur ‘ne-pos na [email protected] om vir die opening te be-spreek of besoek oudelibertas.co.za/art-gallery vir meer inligting.

V Kirstenbosch will be hosting an ex-hibition of world-renowned Belgianartist William Sweetlove’s work, chal-lenging viewers to become environ-mental thinkers, until Saturday11 June. Visit www.sanbi.org/events.

V The Power of Poison exhibition willbe on display at the V&A Waterfrontuntil Sunday 12 June. The travelling ex-hibition is presented by The AmericanMuseum of Natural History and hasbeen brought to South Africa by Ex-poRSA. The exhibit comprises fivethemes: Poison in nature, Poison inmyth and legend, Detecting poison,Poison by accident and Poison forgood. Tickets are available fromwww.webtickets.co.za.

V Die Delheim-wynlandgoed sal opDonderdag 16 en Vrydag 17 Junie enweer op Vrydag 1 en Saterdag 2 Juliesy jaarlikse wilde sampioen-soektog-te aanbied. Hierdie eksklusiewe snuf-feltogte vind plaas onder die wakendeoë van Delheim se Nora Sperling-Thielen Gary Goldman, ’n gesoute sampi-oenkenner. Belangstellendes word ge-nooi om hul fungi-voelers te verskerpen saam te kom snuffel en skrop virhierdie natuurlike wonders. Daar isslegs 40 plekke per dag beskikbaar.Kaar-tjies kos R650 en sluit Delheim-wyn en middagete in. Kaartjies is byComputicket beskikbaar.

V The Winelands Chocolate Festivaltakes place at Blaauwklippen WineEstate in Stellenbosch for the secondtime on Saturday 20 and Sunday21 August where chocolate lovers willbe able to, among other highlights,taste and purchase artisanal confec-tionary, watch demos and a fashionshow and enjoy local wines. Ticketsare available from Quicket.co.za. Visitwinelandschocolatefestival.co.za.

V The Iziko South African NationalGallery will be exhibiting the work ofmore than 100 South African artistsin studio: celebrating the lives andworks of South African artists – ashowcase of South African historythrough art, until September. Visitwww.iziko.org.za for more.

V Oranjezicht City Farm Market willbe at the Granger Bay section of theV&A Waterfront every Saturday from09:00 to 14:00. Visit www.water-front.co.za for more.

What’s up | Wat’s Waar

Page 12: TygerBurger Goodwood 20160525

12 TYGERBURGER Goodwood Woensdag, 25 Mei 2016NUUS

GREAT DEALSATLOW, LOWPRICES

SMARTPHONE 32GB

• Android OS• 5MP front camera• 16MP rear camera

499RPMX24

DEAL PRICE

EPIC 200TO USE ASMINUTES / SMS / DATA

R200VALUEPM

• 13MP rear and 5MP front cameras• Superfast octa-core processor• 5” HD screen

HUAWEI P8 LITEDUAL SIM SMARTPHONE

199RPMX24

DEAL PRICE

EPIC 150TO USE ASMINUTES / SMS / DATA

R150VALUEPM

WI-FICALLINGENABLED

1595GB

TOTALDATA

RPMX24

FOR

2GB ANYTIME + 3GB NITESMARTDATA 2GB

WI-FI POCKET ROUTER INCLUDED

AVAILABLE ATYOUR NEAREST PARTICIPATING CELL C STORE

10005440

Offers valid from 9 May - 19 June 2016. Once-off SIM and connection fee of R195 applies to all contracts, SmartData packages and Epic packages.For full Terms and Conditions visit cellc.co.za. Standard RICA process applies. Ask in store for more details. For full Terms and Conditions visit cellc.co.za

ESMÉ ERASMUS@erasmusesme

Vir baie vroue is Huis Jabes, ’n veiligehuis vir slagoffers van gesinsgeweld,die heel, heel laaste uitweg.

En al kan nie elkeen wat uit nood skakel– soms selfs sover as van Namibië, by diéhuis gehuisves word nie, word geeneen vandie vroue net weggewys en aan hul eie gena-de oorgelaat nie, vertel Elize Smith, wat se-dert kort ná die ontstaan van Huis Jabes agtjaar gelede deeltyds as ’n maatskaplike wer-ker by dié toevlugsoord werk.

Volgens Smith dra die huidige swak eko-nomiese tye beslis by tot ’n toename in ge-sinsgeweld, en is Huis Jabes tans vol met 12inwoners, van wie vyf vroue en sewe kindersis. En met ’n lang waglys ...

Om in die groeiende behoefte te kan blyvoorsien, wil Huis Jabes die huis wat hulletans huur, koop maar benodig fondse daar-voor.

Drank en dwelms“Mans gee hulle oor aan drank en dwelms,

of kan nie die stres hanteer nie, en raak danaggressief.

“Hulle weet nie hoe om te cope nie. Menseword by hul huise uitgesit en die mans raakaggressief of verbaal aggressief en blameerdie vrou.

“Waar daar ’n geskiedenis was van gesins-geweld, soos as die man self in só ’n huisgrootgeword het, of as daar voortdurendkonflik of middelafhanklikheid is, dra ditdikwels by tot gesinsgeweld – ook toestandesoos depressie en bipolêre gemoedstoe-stand,” sê sy.

“Kinders neem hierdie gesinsgeweld waaren in 98% van die kinders wat geassesseeris, manifesteer sulke kinders ook met ergekonflikgedrag. Daar is gevalle van kinderswat hul ma slaan, want hulle dink dis nor-maal.

“Dit neem jare se intensiewe psigoterapieom sulke gedrag af te leer. Sulke kindersvaar dikwels swak op skool, maak bed nat,verlaat vroeg die skool en trou vroeg of raakswanger. Baie beland in verkeerde verhou-dings,” vertel sy.

Baie gevalle word deur skole en kerke naHuis Jabes verwys, vertel sy.

Sedert die beginSedert Huis Jabes in Julie 2008 begin het,

is ’n totaal van 934 gevalle telefonies of pere-pos hanteer van oor die land heen, terwyl462 vroue en kinders in Huis Jabes opge-neem is, waar hulle tussen drie tot ses maan-de gebly het om weer op hul eie voete te kom.

In een van die mees intense gevalle het ’nman gedreig om sy gesin in hul huis doodte brand.

“Toe hy na ’n winkel toe ry om nog para-fien en blitz te gaan koop, het ek in my kargespring om hulle te gaan haal. Die vrou hetmet haar drie kinders met vier Checkers-sakke met hul klere voor die deur gestaan.

“Die vrou het vertel hoe haar man al diemiddag haar onderklere met ’n skêr stuk-kend gesny het en agter in die erf begin vuurmaak het. Ek weet nie wat van hulle sou ge-raak het as ons hulle nie daardie dag gaanhaal het nie,” sê sy.

“Nadat ons ’n interdik teen die man gekryhet en die kinders in ander skole geplaas het,het ons begin om haar en haar kinders weerop te bou. Sy is vandag uiters suksesvol inhaar beroep.”

Beangste vrouIn ’n ander geval het ’n beangste vrou, met

’n mes onder haar kopkussing, in die middelvan die nag vir Huis Jabes gebel nadat haarman, ’n mediese dokter, gedreig het om haarte skiet.

“Sy is deur ’n sekerheidsmaatskappy totby die polisiekantoor geneem, waar ons haargekry en gehelp het om ’n interdik teen haar

man te kry.”Volgens Smith was hierdie een van min

gevalle waar die man en sy gesin ná behan-deling versoen het.

“Versoening gebeur nie dikwels nie – inslegs so agt gevalle per jaar,” sê sy.

“Mishandeling gaan oor mag en beheer.Vroue se bankkaarte word afgevat, die mansê wat geëet en ge-drink moet word.

“Maar daar is altydhoop, jy kan die si-klus breek met tera-pie. Vroue moet be-sluit – wil jy daarmeesaamlewe of ’n betertoekoms vir jouselfen jou kinders hê.”

Fokus op slagoffersVolgens Adri Klindt, stigter van Huis Ja-

bes, is hierdie vroue gewone mense op dieoog af, versorg en modern aangetrek.

“Ongelukkig is hul harte en lewens stuk-kend geskeur, omdat hul uitgelewer wordaan die genade van genadelose persone bin-ne ’n huwelik of verhouding.

“Wanneer die gordyne van hul woningsaans toegetrek word, heers daar ’n beklem-mende gevoel in hul binneste van wanhoopen ongekende vrees. Soms het ek die geskreeen slaanhoue oor die telefoon gehoor en danhet ek geweet ons moet dadelik ’n bus vanPort Nolloth – of vliegtuigkaartjie Chats-worth toe koop – net om veiligheid aan diévrou en haar kinders te verleen,” sê Klindt.

Soms geskied die mishandeling baie sub-tiel deur die weerhouding van finansies enbasiese behoeftes, emosionele afkraking enskending, vloek- en skeltaal, asook die afta-keling van selfbeeld en –waarde as vrou.

“Weens die tawwe ekonomiese klimaatwat tans heers, is dit ’n moeilike taak om ’nvolhoubare diens te lewer. Ons weet egterdat ons al ’n verskil in baie vroue en hul kin-

ders se lewens gemaak het en steeds doen.“Vroue kom by ons veilige hawe aan met

net die nodige in plastieksakkies of ’n enkeletas – soms in duur motors en soms te voetof deur ’n kennis of vriendin afgelaai.

“Die vroue is lewensmoeg en die kindersse ogies verward en vol trane ... alles is agter-gelaat in die vooruitsig van ’n nuwe lewe wat

net Huis Jabes kanbied.

“Nadat hul gesta-biliseer is, word hul-le by programme in-geskakel om hul self-vertroue enmenswaardigheid opte bou. Hul verbeterhul ouerskapsvaar-dighede, bekom ’n in-

terdik, begin met ’n aansoek om egskeiding,leer om weer die arbeidsmark te betree,asook uiting te gee aan hul talente en vaar-dighede.

“Die kinders moet by ’n nuwe skool inge-skryf word, nuwe skoolklere en boeke moetgekoop word,” sê Klindt.

Afhanklik van donasiesHoewel Huis Jabes fokus op slagoffers uit

middel- tot hoëinkomstegroepe, word andervroue nie weggewys nie. “Ons verwys hullena ander instansies soos onder meer Famsa,prokureurs en skuilings, en help hulle metinterdikte en ander behoeftes,” sê Smith.

Huis Jabes is egter afhanklik van donasiesom hierdie hierdie spesialisdiens te kan le-wer.

“Ons wil baie graag die huis koop waarindie vroue tans woon, maar kan dit slegs doenindien voldoende fondse en bemiddeling vandie publiek en skenkers geskied,” sê Klindt.V Mense wat tot Huis Jabes wil bydra, kan Adri Klindtby 083 564 3313 of per e­pos na [email protected]. Besoek www.huisjabes.co.za vir meer inlig­ting.

Huis Jabes ’n laaste, veilige vesting

Daar is gevalle vankinders wat hul maslaan, want hulledink dis normaal.“

Page 13: TygerBurger Goodwood 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 NEWS TYGERBURGER Goodwood 13

Metmeer as veertig jaar indie plaaslike musiekbe-dryf is Dennis East son-

der twyfel een van Suid-Afrikase lewende legendes.Die Dammit I Love You-ster is

een van verskeie “lewende le-gendes”wat by die vyfdeBakgatCountry-opskop gaan optree.Die konsert vind op Sondag 5

Junie vanaf 15:00 in GrandWestse Grand-arena plaas.Dennis sal die verhoog deel

met legendes soos Bobby Angel,wat vanjaar sy 80ste verjaars-dag vier, Tommy Oliver, LanceJames, Barbara Ray, SteveHofmeyr en Rocking Horse.Die country-gunsteling Ma-

nie Jackson, sowel as nuwe-linge Pieter Mohr en Dee-Dee,sal ook te sien wees.Dennis keer vanjaar terug

na die Bakgat Country-op-skop-verhoog. Hy was tweejaar terug een van die grootgehoorgunstelinge. Hy belo-we om van sy grootste trefferssoos “TakemyHeart” en “Cryto me” asook “A MillionDrums” te sing.“Almal van hulle sal ’n lek-

ker Country-gevoel hê,” sê hy.Dennis sing nie net in dié

produksie nie; hy help ook omdie vertoning aanmekaar tesit.Hy en Bakgat-Promosies se

Christo Booyens werk al jaresaam. Dennis het by Christose Country Legends-vertoningopgetree en hy sê hy sien uit nadie Country-opskop.“Hierdie tipe vertoning ver-

dien ’n groot gehoor,” vertel hy.“Jy moet die gehoor gee wat

hulle soek en daar is nie genoegsoortgelyke produksies soosBakgat Country-opskop nie.”As liedjieskrywer, musikant

en vervaardiger, weet Denniswaarvan hy praat. Hy is tans be-sig om vir die sewende keer ’nalbumvirManie Jackson te ver-vaardig en sê met trots: “Al syalbums het goue status bereik –van hulle het tot platinum be-haal.” Wanneer hy nie in syBlueViewMusic-ateljee besig isnie, is Dennis gereeld op verhoëlandwyd te sien. Dennis maakal van die vroeë sewentigerjaremusiek. Hy het in 1974 sy eerstevan baie treffers bekendgestelvoordat hy in die laat sewentigsby die rockgroep Stingray aan-gesluit het. Aanhangers sal bly

wees om te hoor dat daar dalk’n paar Stringray-reüniekon-serte vir die toekoms beplanword. Toe hy in 2006 saam metSteve Hofmeyr vir Toeka 2 ge-toer het, het Dennis vir sy Cree-dence Clearwater Revival-keur-spel bekendgeraakendiéwat syuitvoering daarvan geniet het,kan uitsien na ’n nuwe 18minu-te lange keurspel, “CreedenceNon-stop”, op sy nuwe album.Hoewel Dennis nog aan die al-

bum werk, het hy reeds ’n titelin gedagte: Still Breathing. “Alis dit met ’n suurstoftenk en ’n

paramedikus,” spot hy.Dennis sê ook dat die lys kun-

stenaars saammetwie hy by dieBakgat Country-opskop gaanwerk, baie sterk is – “van Bob-by totManie, van Steve tot Tom-my Oliver, wat nog nooit by dieBakgat Country-opskop te sienwas nie.”V Kaartjies vir vanjaar se Bakgat Coun­try­opskop kos tussen R135 en R175 byComputicket en spesiale pryse is be­skikbaar vir kinders en blokbespre­kings van meer as 10 kaartjies. Die kon­sert beloof om ’n middag vol vermaakvir die hele gesin te bied.

WEN! WEN! WEN!V 15 lesers kan elk dubbelkaartjies virdie konsert wen. SMS die woord “Bak­gat” gevolg deur jou naam en e­posadres na 45527 voor 12:00 op Maan­dag 30 Mei om deel te neem. SMS’ekos R1,50. Wenners sal per e­pos inkennis gestel word en kan hul kaartjiesby TygerBurger se kantore kom haal.

Talle legendestrek saam virgroot opskop

Dennis East is een van die legendeswat by die Bakgat Country­opskopgaan optree.

Page 14: TygerBurger Goodwood 20160525

14 TYGERBURGER Goodwood Woensdag, 25 Mei 2016VERMAAK

WHEREYOU

FEELSPECI

AL

All Firestone Passenger andFirestone Destination tyres comewith a FREE Tyre Damage Guarantee.

Bridgestone Ecopia EP200tyres come with a FREE TyreDamage Guarantee.

**

TYRES • WHEELS • SUSPENSION

TygerValley: 021 914 3707330 Durban Road (above Kia)

FIREUPYOURWINTERWITHTHESE

HOTSPECIALS!Please see reverse for all our

fantastic specials,23MAY- 11JUNE

BUDGET PASSENGER

Size Selling incl.

155/80TR13 R 480

175/65TR14 R 520

195/50VR15 R 640

205/55VR16 R 775

205/40WR17 R 795

225/40WR18 R 1 195

FIRESTONE EXCELLENT VALUE PASSENGERTYRES (Tyre Damage Guarantee)

Size Tread Selling incl.

155/80TR13 MULTIHAWK R 525*

175/65TR14 MULTIHAWK R 595*

185/60HR15 TZ700 R 950*

185/65HR15 F705 R 795*

195/65VR15 TZ200 R 775*

205/55VR16 TZ200 R 950*

225/45WR17 TZ700 R 1 250*

FIRESTONE SUV & 4X4 TYRES(Tyre Damage Guarantee)

Size Tread Selling incl.

215/80TR15 DESTINATION R 1 350*

245/75SR15 DESTINATION R 1 750*

255/70SR15 D840 R 1 650

235/60HR16 DESTINATION R 1 295*

245/70SR16 D694 R 1 595

265/65SR17 D697 R 2 395

BRIDGESTONE HIGH PERFORMANCEPASSENGER TYRES (Tyre Damage Guarantee)

Size Tread Selling incl.

195/50VR15 MY01 R 695

205/45VR16 MY01 R 895

205/55VR16 EP200 R 1 095*

205/55WR16 ER300 RFT R 1 355

205/40VR17 MY01 R 925

225/45WR17 RE002 R 1 295

225/40WR18 RE002 R 1 695

* *

*

LOUISA STEYL@lounotes

Met sy melodiese, growwe stemis dit geen wonder dat dieMelkossanger Chris Rain ge-

nader is om ’n album op te neem nie.Sy debuutvrystelling Rooiborsduif

is onlangs bekendgestel en van die CDse snitte speel al klaar op radiostasiesoor Suid-Afrika heen.

Chris speel al vir baie jare lank an-der kunstenaars se liedjies by markte,kroeë en klubs in en om die Kaap. Ditwas tydens ’n optrede by Bouzouki inLangebaan dat Wouter van de Venter,vervaardiger en musikant, hom ge-hoor en genader het om ’n album byWynand en Chereé Strydom se atel-jee, Fine Tune Studio, op te neem.

Oorspronklik wou hy nie regtig so’n projek aanpak nie, maar sê hy hetuiteindelik ingegee en ingestem omander mense se liedere te sing.Rooiborsduif bevat wel Chris se weerga-

wes van Jan Blohm se “Groentrui” en Jo-hannes Kerkorrel se “Hillbrow”, maar ty-dens die opnames het die album sy eie lewegekry.

“Ons het agt oorspronklike liedjies ge-skryf,” sê Chris. “Dit het alles in ’n nuwe rig-ting gedruk.” Die album was binne vier, vyfmaande geskryf en opgeneem.

Chris sê die tiensnit-album bevat elemen-te van folk, rock, country en selfs ’n kleinbietjie boeremusiek. “Dis baie uiteenlo-pend”. Tot “Groen Trui” en “Hillbrow” hetnuwe baadjies gekry.

Die projek is iets heeltemal anders virChris, wat gewoonlik Engelse liedjies by syoptredes sing en hy sê hy wil graag in eenof ander stadium ’n Engelse album vrystel.

Chris het sy musiekloopbaan begin nadatsy pa hom aan Ryno Velvet voorgestel het.Hy’t vir Ryno sien “Ai, my lam” speel en die-selfde dag vir sy pa gesê dat hy kitaar wouspeel.

Hy het eers ’n paar jaar later sy pa se ki-taar opgetel en geleer om te speel.

Hy’t bladmusiek vir “punk rock”-liedjiesvan die internet afgelaai en onthou hoe sta-dig die internet daardie tyd nog was. Chrishet op skool sy vriende ingespan om ’n groepte begin. “Dit was daai tipiese hoërskool-

ding van ‘kom ons begin ’n band’.”Ná skool het hy vir ’n kort tydjie gestu-

deer, maar uiteindelik het hy eerder by ’nboskroeg gaan werk.

“In die oggende het ek agtuur gaan werk,die perd opgesaal, gery, die kroeg oopge-maak en op my kitaar gespeel.”

Chris het homself nooit as musikant ge-sien nie, totdat hy een dag gevra is om viriemand by ’n optrede in te staan. Hy moesvir sy eerste vertoning vir vier ure by ’nwynplaas speel. Van toe af is hy bietjie aandie diepkant ingegooi en met sy eerste so-merseisoen het hy 32 vertonings in Desem-ber alleen gehad.

Nou, vyf jaar later, is Chris gereeld op dieverhoog te sien. Op Vrydag 27 Mei kuier hyby die Blue Peter-hotel in Blouberg en opSondag 29 Mei is hy by die Cape Town FishMarket by die V&A Waterfront te sien.V Vir meer inligting oor Chris, sy musiek en sy optre­des, besoek sy Facebook­blad onder die naam ChrisRain Entertainment. Die album sal by sy optredes tekoop wees.

WEN! WEN! WEN!V Drie lesers kan elk ’n kopie van Rooiborsduif wen.SMS die woord “Rain” gevolg deur jou kontakbeson­derhede na 45527 voor 12:00 op Woensdag 1 Junieom deel te neem. SMS’e kos R1,50.

Rain betower metmelodiese stem

Chris Rain

ArtscapeTheatrewill be launchinganex-citing and jam-packed Youth Month pro-gramme with the first of their new Art-scape Lunch Hour Concerts on Wednes-day 1 June.

Starting at 13:00, the first free lunchhour concert is presented in associationwith the Cape Town Philharmonic Or-chestra in the Artscape’s Chandelier Foy-er where the young musicians from theMasidlale strings and woodwinds pro-jects will perform.

These young musicians, from Langa,Mamre and Nyanga, form part of theCape Town Philharmonic Orchestra’syouth development and training projectswhere children between the ages of sixand 17 on a weekly basis receive stringsand woodwind training from members ofthe Cape Philharmonic Youth Orchestraboth in their communities and at the Art-scape Theatre complex.

Artscape’s new monthly lunch hour

concerts will showcase the different de-partments within the theatre complexand Capetonians working in the city areinvited to take a break from their dailyroutine to enjoy a chance to experiencethe magic of theatre.

This first concert will also launch anexciting month-long programme aimedat celebrating Youth Month, startingwith the Sekunjalo Edujazz Concert withguest artist Jimmy Nevis on Saturday 4June.

The Benjamin Jephta Quintet will bejoined by other young artists for a run inthe Artscape Arena from Thursday 9 toSaturday 11 June.

That same weekend will see an explo-sion of hip-hop culture when the popularshow Cape Town’s Most Wanted returnsto the Artscape Theatre for three per-formances on Friday 10 and Saturday11 June, before ALLBasters brings SouthAfrican and Dutch hip-hop artists togeth-er on Wednesday 15 and Thursday16 June

Another popular returning productionis the Artscape Youth Jazz Festival witha line-up of 100% South African music onSaturday 18 June.

Young jazz musicians will complete a10-weekmentorshipprogrammewithart-ists like Camillo Lombard (piano), FrankPaco (drums), Wesley Rustin (bass), MarcDe Kock (saxophone) and musical direct-or Amanda Tiffin (vocals), before takingto the stage to raise funds for the WesternCape Rehabilitation Centre.

Other highlights of Artscape’s YouthMonth programme include a dance pro-duction, Tribute to Christopher Kindo,The Shakespeare School Festival and theAfrican International Theatre and DanceFestival.

Visit www.artscape.co.za for themonth’s schedule. The next ArtscapeLunch Hour Concert will be in associa-tion with the Cape Town Opera on Tues-day 19 July. The concert will form partof the media launch for the ArtscapeWomen’s Arts Festival which will start at11:30 that day.V Visit www.artscape.co.za or go towww.cpo.org.za/outreach/ for more information.

Artscape to hostfree youth concert

Benjamin Jephta will bring his quintet toArtscape as part of the theatre’s YouthMonth programme.

Page 15: TygerBurger Goodwood 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 NEWS TYGERBURGER Goodwood 15

Page 16: TygerBurger Goodwood 20160525

16 TYGERBURGER Goodwood Woensdag, 25 Mei 2016VERMAAK

SLEDGING?IN CAPETOWN?

SnowWorld offers a huge range of activities for the whole family.Join us for Snowboarding, Snow Tubing, amazing Ice Slides, Kids Play Areas and the

Animals of the Ice Age fun at GrandWest in the Snow Box.

For more information, please visit our website at www.snowworld.co.za

1 May 2016 to 31 July 2016 Sun Exhibits, GrandWest

www.webtickets.co.zaBOOKTODAYAT

V Burn the Floor: Fire In The Ballroom willbe at the Baxter Theatre until Sunday 5June. Tickets are available at Computicket.

V 90’s Mania will be on stage at BarnyardWillowbridge until Sunday (29 May). Visitwww.barnyardtheatre.co.za for tickets andmore information.

V Comedy on Roll presents an open micnight at Obviously Armchair in Observatoryon Wednesdays from 21:30. R30. Follow@ComedyOnARoll on Twitter for more.

V Dowwe Dolla is vanaand (Woensdag) enDonderdag by Die Boer in #dowwedolla tesien. R120. Bespreek by 021 979 1911 ofwww.dieboer.com.

V Dylan Skews, Martin Evans, BrentPalmer and Crescendo Louw will be at theCape Town Comedy Club from tonight(Wednesday) until Saturday. Tickets areavailable at Computicket.

V Cape Town City Ballet will be presentingCoppélia at Artscape Theatre tonight(Wednesday) and then again from Friday toSunday with matinee performances on theweekend. Tickets are available at Comput-icket.

V Gertjie Besselsen (Mr Cat & The Jackal),Riaan Smit (Crimson House Blues) and Lu-ca Hart (singer/songwriter) will be at BlahBlah Bar in CBD on Thursday from 20:30 forCounterpoint. Tickets cost R80 fromQuicket.co.za or R95 at the door.

V Vernon Barnard will be performing Thosewere the Days at Villa Pascal on Friday from19:30. Call 021 975 2566 or visit www.villa-pascal.co.za to book.

V Rock Resurrection will be on stage atJamrock Theatre on Friday from 20:00.

R90. Call 021 981 1313 or email [email protected] to book.

V McCully Workshop will be at Die Boer onFriday. R150. Call 021 979 1911 or visitwww.dieboer.com to book.

V Vicky Sampson and the Gavin MinterQuartet will be at the Rockwell Theatre inPrestwich Street on Friday from 20:30.

Tickets cost R150 at Computicket.

V Mr Cat & The Jackal will be at the BlahBlah Bar in Kloof Street on Friday from20:00. R60 at the door.

V Dowwe Dolla kuier Vrydag in die Ou Meul-teater. R120. Bespreek by 083 564 0056 [email protected].

V The College of Magic will be presentingtheir Imagine!Family Magic Spectacular atArtscape on Saturday from 15:00. Tickets

are available at Computicket.

V Dr John, Richard Pryor, Jeandré Swane-poel, Jesse Jordan, Nhoza Sitsholwana,Rob Stemmett, Stephe Nortje and MikeCrawford will be joined by mystery guestsfor the next instalment of Blues Meets Rockat Hillcrest Quarry on Saturday from 20:00.R80 at the door. Call 021 976 4959 or [email protected] to book a table.

V The Voice of Angels will be launchingtheir new album at the Drostdy Theatre inStellenbosch on Saturday from 19:30. R120.Email [email protected] to book.

V Amanda Strydom kuier Saterdag vanaf20:00 in die Amazink-teaterrestaurant inKayamandi. Kaartjies kos R150 of R230 met’n ete ingesluit by Computicket.

V DeFINitioN will be playing at Casa Do Marin Blouberg on Saturday from 21:00. Entryis free.

V Rudi Claase en Charne Hugo kuier Son-dagmiddag by Die Boer. R120. Bespreek by021 979 1911 of www.dieboer.com.

V Waseef Piekaan will be joined with spe-cial guests for his Laffs on Life variety showat the Portland Sports Field Hall on Sundayfrom 14:00. R100. Call 083 765 1486 forbookings or more information.

V Kanimambo and 4Play will be perform-ing at the Portuguese Club in Milnerton onSunday from 15:00. R50. Call 061 490 1694to book.

V Chris Forrest (JHB), Martin Evans,Brent Palmer and Crescendo Louw will beat the Cape Town Comedy Club on Sunday.Tickets are available at Computicket.

V The Barleycorn Music Club meets onMondays at 20:00 at Villager Football Club,11 Lansdowne Road, Claremont. Entrance is(usually) R30 for members and R40 fornon-members. Visit www.barleycorn.org.za.

V Comedy on Roll will present an open micnight at I heart IT, Main Road, Rondeboschon Monday nights from 20:00. R20. Follow@ComedyOnARoll on Twitter.

V Guy Collins, Wayne Pauli, Gerry Liberty,Rob Stemmett and Dale Collins will be atDie Boer on Sunday for Blues Tuesday. R80.Call 021 979 1911 or visit www.dieboer.com.

V The Crypt Jazz Jam takes place at TheCrypt in CBD on Tuesday nights from 19:00with their house band: Alvin Dyers, TinoEuropa and Roy Davids. Entrance is freefor musicians and costs R50 for patrons.SMS 079 683 4658 or email [email protected] to book.

V Anthea Thompson kuier van Woensdag1 Junie tot Vrydag 3 Junie in die Drostdy-teater met My Briljante Egskeiding. R120.Bespreek by [email protected].

What’s On | Wat’s Waar

In a haze: Mark Hazewill be visiting HillcrestQuarry on Sunday (29May) for a performancewith his full band. Theshow starts at 14:00and tickets cost R100 atthe door. Mark’s albumsand merchandise willalso be on sale at theevent. Call 021 976 4959to book a table. PHOTO:DYLAN HASKIN

Page 17: TygerBurger Goodwood 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 PROPERTIES TYGERBURGER Goodwood 17

We have buyers from around the world

EXCLUSIVE SOLE MANDATEEXCLUSIVE SOLE MANDATE

List your property with us,We can do the same for you!!!

“Experience World Class Service”

DURBANVILLE R2 990 000

EXCLUSIVE SOLE MANDATE

WEB REF: 619220

WEB REF: 615073 WEB REF: 635380

AGENT DETAILNUMBER

KLEINBRON ESTATE P.O.A

WEB REF: 619220

WEB REF: 6150

082 999 5995Branch Manager

DarrinRoss

Looking forEXPERIENCED AGENTS

in all AREAS

082 442 7894

DURBANVILLE R2 990 000

WEB REF: 619220

PROTEA HEIGHTS R1 399 000WEB REF: 6 WEB REF: 691660

WEB REF: 687027

WEB REF:

WEB REF:691451

f

EXPERIENCE WORLD CLASS SERVICE !!!

AGENT OF THEMONTH !!

WEB REF: 073

DURBANVILLE R2 990 000

WEB REF: 619220WEB REF:

WEB REF:

VERY LARGE PROPERTY ON A DOUBLE ERF10 Bedrooms, 5 bathrooms and 2 kitchens. Dining room,

2 lounges, large braai room with built in braai. Outside braai andlapa. Outside entertainment area and sparkle pool.3 Garages. Near N1 City Mall and Fairbain College.

ELIZE 082 565 1850

GOODWOOD OFFICE 021 591 9487ESTATES INTERNATIONAL

Mrs UN World 2014

www.worldestates.co.za

World Estates InternationalSuzann Botha

WE ARE URGENTLY LOOKINGFOR HOUSES, APARTMENTS

AND TOWNHOUSES

TO LET

I ASSURE YOU OF MY BESTSERVICES AT ALL TIMES!!!

JOHN 083 761 1384

RENTALS !!!GOODWOOD R3 200 000

WEB REF: 8

GOODWOOD R520 000

2 BEDROOM APARTMENT ON 1ST FLOOR2 Bedroom apartment with open plan kitchen to lounge andunder building parking. Full bathroom, small complex with

security automated entrance gate. Near Voortrekker Road forpublic transport.

ELIZE 082 565 1850

EPPING INDUSTRIAL R420 000 GLENWOOD R1 150 000

3 BEDROOM HOUSEA neat 3 bedroom house with spacious grounds on a

corner plot in Epping Forest. Close to transport and shopsin the Elsies River C.P.C area.

Price negotiable.STANLEY 073 283 7097

WEB REF: 839654

WEB REF:844920WEB REF:841257

GOODWOOD R1 490 000

ON MILTON NEAR FAIRBAIRN HIGHNext to President High. Very neat and spacious 3 bedroom

home with 2 full bathrooms, 2 large lounges, sep diningroom.Modern kitchen with oven, hob & extractor fan.

Laundry, scullery, outside built braai and 2 garages.

ELIZE 082 565 1850

GREAT STARTER HOME OR SCALING DOWN2 Bedrooms with built in cupboards and laminated flooring.

Tiled lounge, dining room, modern fitted kitchen andfamily bathroom. Single garage, single carport and

lapa with built in braai.CHANELLE 079 397 6177

SOLE MANDATE

IMMACULATE NEAT 4 BEDROOM HOME3 Bathrooms, lounge with fireplace, dining room, kitchen, laundryand sparkling pool. Carport for 3 cars and extra parking behindautomated gates. Close to JG Meiring High and Koos Sadie

Primary. Walk to Goodwood Mall and Library.ELIZE 082 565 1850

GOODWOOD R1 710 000WEB REF: 851692

Please do not hesitate to contact our offices on 021 - 591 9487 for FREE Valuations!!

DARRIN CHANELLE ELIZE GAVIN JOHN STANLEY SUSANNE WERNER MELISA

TYGERDAL R570 000

APARTMENT IN RETIREMENT COMPLEXBatchelor apartment in Tygerdal on ground floor. Very neat facebrick complex. Large under cover communal braai entertainmentarea. Open plan lounge / bedroom with modern kitchen, bic's,oven, hob and extractor fan and bathroom. Shade net parking.

ELIZE 082 565 1850

WEB REF: 796482

SOLE MANDATE

GOODWOOD R1 395 000

IMMACULATE 3 BEDROOM FAMILY HOME3 Bedrooms (bics), family bathroom, spacious kitchen with lotsof cupboards, sunny lounge and dining area (solid wooden

floors). Sparkling pool and domestic quarters. Parking for 3 carsin enclosed area. BONUS: CCTV Camera and intercom system.

MAUREEN 072 250 3434

WEB REF: 846172

MONTE VISTA R2 200 000

3 BEDROOM HOUSE3 Bedrooms, 2 bathrooms & modern fitted kitchen. Lounge,

dining room, family room, TV room, study & entertainment areawith built in braai. Sparkling swimming pool, double garage with

storage room & double carport.DARRIN 082 999 5995

SOLE MANDATE

WEB REF: 846997WEB REF: 853979

GOODWOOD R1 795 000

ULTRA MODERN HOUSE4 Bedrooms, 2 full bathrooms, 4 living areas, modernkitchen, study patch and parking for 4 cars. Centrallysituated not far from High School and Primary School.

.ELIZE 082 565 1850

WEB REF: 855795

MAUREEN

WEB REF: 856339 WEB REF: 840284

GOODWOOD R1 450 000

A PRIME PROPERTY AT A PRIME SPOT4 Bedroom home, 2 full bathrooms, kitchen, large lounge anddining room. Laundry, domestic quarters. Carport at the back.

Double garage and swimming pool. Needs lots of TLC.Walk to N1 City Mall and Fairbairn College.

ELIZE 082 565 1850

GET STARTEDSpacious 1 bedroom apartment with open plankitchen, safety gates and secure parking. Behind

Grand West.STANLEY 073 283 7097

RUYTERWACHT R370 000WEB REF: 851651

RICHMOND ESTATE R1 300 000

5 BEDROOM HOME FOR INVESTORSThis 5 bedroom offers lots of accommodation to earnan income of R15 000 - R20 000. Close to transport,

schools and shops. Needs TLC.MAUREEN 072 250 3434

WEB REF: 858216

FAIRFIELD ESTATE R1 199 000

CHARMING FAMILY HOME3 Bedrooms, lounge with fireplace, dining room,

fitted kitchen and full family bathroom. Undercoverbraai area, single garage and automated gate.

DARRIN 082 999 5995

WEB REF: 826745

...

KRAAIFONTEINR799,000: SPACIOUS!!! 4 beds, full bath,o/p kitchen to d/room& lounge, tandemgarage, Secure parking for 3 cars* poolR865,000 (JOOSTENBERG)FACEBRICK!!! 3 beds, 1.5 baths,o/p kitchen & living, garage* INVESTORS BARGAIN BUY!!!R949,000 (BONNIE BRAE)VERYNEAT!!! 2 beds, spacious o/p kitchen,2 living areas, garage* FACEBRICK BEAUTY!!!R1,099,000 (BONNIE BARE) CLOSE TOSCHOOLS, SHOPS!!! 3 beds + b.i.c’s,kitchen, full bath, lounge, braai patio,Garage * Spacious 600m² Plot!

DeWaal 083 233 1737Neil 083 747 2877

www.angelhomes.co.za

.

KRAAIFONTEINBONNIE BRAER1,599,000

House with Flatlet, big braai room, tandemdrive through garage, store room, big erf,3 bedrooms, 2 bathrooms, nice kitchen,

alarm, aluminiumwindows.Web ref 103738979

ATTIE 083 7889605/021 9489813

.PAROWWEST - GLEN LILLY

ExclusiveMandate - New ListingR1,495,000 -Make anOffer !

Looking for space? Look no further !Ideal for Large family /Granny or crèche

Very Spacious very neat 3 bedroom house with(double size rooms). Fitted kitchen 3 livingrooms, under cover braai area, bathroom.

Bonus Large 2 bedroom flatlet can generateincome of+- R5,000 AMONTH (double size

rooms). Kitchen /bathroom.Drive through garage - parking for 14 vehicles.

Paving right around /Very secureContact Henriëtte 082 4555 168www.chenellproperties.co.za

.

PAROW-WES

R1,575,000 (Verw. 362 sien foto)3 slpk, braaikamer, onderdak onthaal area,“bachelors pad”, afdakmet veilige parkeering vir6 motors ommuurmet hek +++R1,550,000 (Verw. 361): 4 slpk, 2 leefareas,braaikamer, swembadmet onderdak onthaalarea, uitstekende sekuriteit, dubbel afdak,ommuurmet elektroniese hek ++++R1,500,000 (Verw. 360): 3 slpk, 3 leefareas,o/dak braai, s/bad, enkel motorhuis, dubbelafdak, ommuurmet elektr. hek. Aparte woonstel.R1,150,000 (Verw. 357)4slpk, oopplan leefareas, 2 badk. enmotorhuis

Madelein083 4505231 / 021 9396443www.madeleinproperties.co.za

Page 18: TygerBurger Goodwood 20160525

18 TYGERBURGER Goodwood Woensdag, 25 Mei 2016GEKLASSIFISEERD

www.bedbuys.co.za

valid till end June 2016

I HAVE HUNDREDS OF BEDS, IF I CAN’T BEAT ANYONE’SPRICE ON THE SAME BED, I WILL GIVE YOU

Full 1 Year Guarantee

15 Year Warranty 12 Year WarrantyDBL: R 3590 QN: R 3990 KNG: R 4990

INCLUDESMATTRESSES

FROMSTRANDMATTRESS

*SA QUALITY! 7 Year Warranty

SGL: R 2599 DBL: R 3099 QN: R 3799KNG: R 5199 * MAX 2 PER CUSTOMER

Strandmattress, powered by Cloud Nine

Double Pine R2099L-Shape Pine R2499Triple Pine R3199Metal R2699INCLUDES MATTRESSES

SGL: R 2299 3/4: R 2599 DBL: R 2899QN: R 3299

FROMFROM- Non Turn Technology- Universal Base

DBL: R 4199QN: R 4699

Parow: 074 147 6129 \ 021 492 2575 · Ottery: 021 703 3300

73 Industria Ring Road, Parow Industria, 021 932 897573 Industria Ring Road, Parow Industria, 021 932 8975TRYMORE MEAT TRADERSTRYMORE MEAT TRADERSTRYMORE MEAT TRADERSTRYMORE MEAT TRADERS Sto

kvel-C

lubs

Welc

ome

VALID FROM 25 MAY 2016 – 31 MAY 2016

PLAASWORSPLAASWORS STEAK MINCESTEAK MINCE LAMB A2 HALF & WHOLELAMB A2 HALF & WHOLE

SKAAP PAKKESKAAP PAKKE

CLUB STEAKCLUB STEAK

42984298 44984498

STEWING BEEFSTEWING BEEF

39983998

65986598

44984498/kg/kg

PRIME RUMP AND SIRLOINPRIME RUMP AND SIRLOIN

64986498

/kg/kg /kg/kg

/kg/kg /kg/kg

58985898

/kg/kg

/kg/kg

BULK BUYERS WELCOME WHILE STOCKS LASTTrading hours Mon-Fri 8h15 to 17h15 and Sat 8am to 13h00

PICTURES FOR ADVERTISING PURPOSE ONLY

X1RE1AFR-AL250516

: 087 740 1091 – [email protected]

Ek is Thembi van Saldanha . Ek het hoop in alle healers verloor nadatek amper almal van hulle in die Wes-Kaap probeer het. Nie een vanhulle kon my help nie, totdat Healer Josha my lewe gered het. My lewewas opgemors. Ek het twee groot hofsake gehad, niks werk nie en mykêrel het my gelos; ek het selfs my ma verloor.Die lewe was omgekeer, maar gelukkig lees ek toe van Healer Josha.Hy het my 'n tower-ring gegee en op die eerste dag het ek R500 000 bydie Lotto gewen. My finansiële probleme was opgelos, my hofsake wasvan die hand gewys en ek is nou baie gelukkig en verlief. Die naam,Healer Josha, beteken blydskap in my lewe. Hou op om in stilte te ly. Hetjy al baie dokters probeer?Probeer Healer Josha vir al jou probleme soos:

ALLES IS GRATIS

Kontak Healer Josha: 078 881 6938

Healer JoshaNa tien jaar se lyding het

my lewe gered.

LiefdesproblemeJou geldeis wat té lank vatFinansiële groeiTowerbeursie en gelukBose geesteJy moet iets

verkoop maar daar is geenkoper nieSwart steen vir teëspoedOm dwelmgebruik te stopof enige verslawing

X1PLYRN9-ES160115

.

PERSONAL SERVICES1400

.

HERBALIST1435

.100 % SUCCESS

FINANCIAL FIX EXPERTMAMA MADINA & SHAMIL

In Goodwood for strong Dua's and effective RubaanTry for Free and get results soonAre you battling every month to

make ends meet.Life is too short to be unhappy.

Let us help you to achieve what youwant from life.

Spiritual Loan & Cash in your Account*Quick Selling /Buying of Property

*Bring families together*Luck from Forefathers,Luck in Gambling, Casino &

Lotto plus business*Clean houses from evil spirits

*Home Protection*Financial Problems - "borrow" Magic ring

Magic Stick and "Amagundwane"for 24 Hours to get rich* Personal problems etc

* Unfinished work by other HealersFree*Palm reading also done here.

Never too late to solve your problemsPENSIONERS: FREE TREATMENT245 Voortrekker Road, Goodwood

Between Auto Zone andTokyo Drift Auto's

Ph 073 348 2707 / 076 898 3688 or Whatsapp

.

PRINCE JIBU* LOST LOVE, DIVORCE, MARITAL PROBLEMS* WIN THE LOTTO & POWERBALL - ALL SIXNUMBERS THE SAME DAYMONEY IN YOUR ACCOUNT THE SAME DAY

* PAY ALL YOUR DEBT AND BLACKLISTING* MAGIC WALLET, MAGIC RING TO MAKE YOU RICH* MANHOOD POWER* ALL WOMEN'S PROBLEMS SUCH AS PREGNANCY* PROMOTION AT WORK AND INCREASE YOURSALARYINCOMPLETEWORKFREE. CALL IF YOUARE FARAWAY.HAVEYOUTRIEDOTHERHEALERSAND

WEREYOUDISAPPOINTED.CALL: 073 3026160

.

.A MIRACLE EXPERT MAAMA RONNAH

*Lost Lovers & Settle Marriages, promotion at work.*Quick Money*Unfinished Jobs & Win Big Contracts*Divorce & Court Cases & Pass Exams*Clear Debts & Magic Wallet & Bad Evil Spirits*Luck in Gambling, Casino & Lotto plus BusinessPay After Results. Bellville

SMS OR CALL 071 785 2704.

Ek, Jean, dankMaama Samantha vir haar grootwerk. Sy het ek en my familie gehelp met finansies,geldprobleme, my huwelik, verlore liefde en om al onsskuld skoon te maak, asook manlikheid en gewig. Onsis baie gelukkig as gesin. Ons is trots op jou,Maama.Met enige probleme, skakel assebliefMaama. Jou

probleem sal uitgesorteer word binne minder as tweeure dieselfde dag en jy betaal eers wanneer die werkgedoen is. Baie dankie,Maama, dit is aan jou te

danke. Skakel Maama by 063 089 1049

.

LOANS1445

.ARE U STRUGGLING TO PAY YOUR

MONTHLY DEBT?Would you like to pay one affordable monthlyinstalment up yo 50% less than what you

are currently paying?•Is your debt more than your monthly instalment?•Are your creditors not accepting your

arrangements?•Do you want your interest rates to be reduced

drastically?•Is debt placing stress on you and your family?

WE CAN HELP YOU!DONT WAIT TILL IT IS TOO LATE

CONTACT USCall Or Whatsapp Now!

021 556 5945 / 083 659 0405.

PERSONAL

SERVICES

1400

.

CATERING &VENUES

1401

.SPITBRAAI KINGDURBANVILLE20 Yrs Exp.

Best price & value.Indoors or Outdoors.WINTER SPECIAL

NOW ON.Phone Jan083 457 1060

.

CHILDREN’SENTERTAINMENT

1405

.CHILDREN'S FUN JumpingCastles, tables & chairs andTheme parties.021 905 6119/072 909 1203

.Affordable jumping castles,tableschairs, kiddies decor, candyfloss,birthday cakes & partypackets.076 233 2954/079 475 0839

.All Weather Jumping Castles &Waterslides. Free delivery/ collectionin Northern Subs.See www.castlemania.co.zafor prices/pics. % 083 651 2570021 911 0595 (a.h.)

.JUMPING CASTLES 4 HIRE

Tel: 0219351773 /082 4576807 0R 0825941796

.WELGEMOED J/Castles &

W/slides. Carin 072 147 4414

Page 19: TygerBurger Goodwood 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 CLASSIFIEDS TYGERBURGER Goodwood 19

.

DRIVINGSCHOOLS

1417.

AGAPE Driving schoollearner + driver's lessonscode 8+10+14. Patient InstructorsLorraine 082 336 0391/021 917 1935

.ALL CODES: Learners classes, dri-ving lessons code 8.Contact Charmaine0722101774/0215912575DRIVE DYNAMICS

.Drive Alive Bestuurskool074 300 3476 / 021 911 2657Leerlinglisensie klasse (alle kodes)Bestuurslesse (Kode 8 (B) en 10 (C1)

.

Quality Drivers classesDenzil 0787666858/

0794750839

.

HEALTH &BEAUTY

1430.

* Golden Produkte*OnafhanklikeGNLD Verspreider.Tel. 021 553 2343 of072 173 8763

.

HYPNOSIS CENTRETel: 021 975 3620

www.hypnotists.co.zaKan help met ophou:

Rook, Stres, Dwelms enGewigverlies

Kontak Elsie & Chris Britz

.MASSAGE THERAPISTReg. AHPCSA - also Travel.%Sharon 083 404 2636In Durbanville area.

.

HERBALISTS

1435.

MAMAFATUMAH* Love Spells

* Sexual Problems* Bring Back lost lover

* Unfinished Job from theother doctors.*Love Powder* Pension Delay

* Financial Problems* Short Boys to bringwhatever you wantCall for AppointmentBellville/Cape TownCall: 072 012 0746

.First and Last chance

Maama Abracall/whatsapp073 556 5502

•Magic wallet/ring forsuccess

•Financial problems•Love problems

free if you worked formore than 15 yrs with

debts..

HERBALIST ISAH&MAMA

Come for best results in3 days.

Magic stick / ring, clearloans, debts, lost lover,financial problems, pillowwallet, marriage problems

amagundwane.Pay after success R50

073 630 7094.

Win gambling, lotto.Pay after you win.060 437 7381

Oupa

.PSYCHIC /

PRINCE FAITHHe specialises in Lost

Lover, owning your lover-alone, marriage or

relationship issues, courtcases, business boost,sell property quickly,

quick financial spells andalso gives protection.

All race i recommend youto visit him and getproblems solved.

For appointment call:073 833 6626 email:

[email protected] Town, Bellville &

Khayelitsha

.

MAAMAANNAis now here for youMake a call and change

your life.* Financial problems* Love problems

* Pregnancy problems* Divorce & court casesUnfinished jobs with

other healers063 249 5361

.MAM SALIMA

• Unlock your life today.• Love casting spells• Money Spells• Win magic numbers• Awake your luck.• Chase eveil spiritsCall 073 409 8801

.Maama Jalia

•Bring back lost lovers in24hrs•Finanacial Problems•Money in Account•Amangundwane•Lucky oil•Win LottoPENSIONERS ARE FREEGoodwood 0604503391

.MAMA MUKISA

* Bring back lost lover* Magic Wallet - R350* Lucky ring/Oil*Amagundwanafight bad luck

* Financial problemsCall 083 354 7988

.MAMA TEMBI

Bring back lost lover,Debt problems, magic

ring/wallet,magical/lucky oil,"Amangundwana"Call: 071 905 1271

.

ZAMA• Win back lost lover /settle your marriage.

• Pregnancy & all womenproblems.

• Win court cases, clearyour debts & get a loan

• Win lotto / casino orget Amagundwane

• Magic wallet nowConsultation R80073 571 0690

.MAMMA SHAMIM

* Lost Lover* Financial problems* Win Lotto & casino* Money into accountCall/Whattsapp:078 436 7858

.

LEGAL

1440.Attorney: Divorce,Criminal Matters0219493619 Rob v.d. Linde

.

BOEDELSTestamente, egskeidings,voorhuwelikse kontrakte.Bel Gideon 021 948 4872Meyer Nel Prokureurs

.EGSKEIDINGS, Boedels, ens.Cap van Tonder 021 930 5721

.EGSKEIDINGS,strafhof ens.Buks vd Schyff 083 462 9298

.

.IN NEED OF AFFORDABLELEGAL REPRESENTATIONwhether family law (divorces,

maintenance, antenuptial contractsetc), civil litigation,criminal law(bail applications, after hour bail,trials, pleas etc), labour law,contracts, administration ofestates (wills, trusts etc)Contact Tiemmie-DuncanAttorneys 078 133 6546

.

.

LOANS

1445.A BRIDGING LOANWaiting for Pension /Package payouts?SMS or send"please call me"082 301 7856Ph: 0860 105 546

.AA PAWN ANY VEHICLELowest interest 5%.Tel. 082 058 9735

.AANBOD: Pawn your vehicle021 975 6166 / 084 247 4726

.AANBOD: Verpand motors by ons!% 021 987 2277 / 082 558 4836

.

Are u waiting on aPENSION /PROVIDENTpayout? Lump sum only.Sms/Call: 0768867655

.Struggling or been declined for abond because of your credit profile?We don’t say No .All welcome.Based on if you can afford it ,nothingelse. Send PCM to 081 398 5833Speak to the experts

.

.

.

SLAAPELOOSHEIDOORSKULD?Ons kan jou help

Slegs 1 bekostigbarepaaiement.

Kontak / SMS Hulp na083 261 9819

.

NURSING

1455

.

TRAVEL NURSECarer or for companionship.

Ph/whatsapp 082 371 7999 na 5nm

.

PERSONAL

1460

.

BELASTINGOpgawe en konsultasieIndividue enklein besighedeQuantum Portefeuljes082 498 3738 of021 975 1615

.

PSYCHIC MIAFor accurate answers to allproblems, SMS your name,date of birth and a specificquestion to 38381.R10 per sms

.

SIENER / PSYCHIC021 910 3499

072 903 0822 (no sms)pieter.bezuidenhout77

@gmail.com

.VOLMAAN-vriendskapsklub.(Sedert 1994). Enkel en alleen, opsoek na jou sielsgenoot? % Elize,021 801 0580 / 071 340 2290

.

TRAINING &EDUCATION

1480

.

.

MUSIEKSKOOL.Klavier,klawerbord, kitaar, blokfluit,

orrel,teorie & toonsetting.021 981 2696 / 083 261 5854

.

WANTED

1485.

2de handse en nuweklere, skoene, beddegoed,gordyne, breekgoed, potte,panne, eletriese ware,

MEUBELS bv. beddens, sit-kamerstelle, yskaste, TV'sens VIR HARDE KONTANTTel: Johan 074 474 4275

.

AANDAGBETAALKONTANT

VIR ALLE 2DE-HANDSEmeubels, beddens,sitkamerstelle,

yskaste, stowe, elektrieseware, kombuisware,breekgoed, beddegoed,

klere, ens.Tel. 021 558 7546 /082 4100 405

.

ATTENTIONCASH PAID

FOR ALL SECOND-HAND FURNITURE,

Beds, lounge suits, stoves,fridges & bric a brac.Tel. 021 558 7546 /082 4100 405

.Enige huishoudelike itemsen meubels gesoek virkontant. Skakel: Liza078 4534400

.

FRIDGES WANTEDWORKING OR FAULTY

SMS sell to083 425 0447

.

WEDDINGS

1490.

A MARRIAGE OFFICERGet married anytime,anywhere. Phone021 930 5119 / 082 852 4571

.

FOR SALE

.

WENDY HOUSES

1677.

AK WENDY'SCash D.I.Y. 3 x 6 - R5 4003 x 9 - R7 5003 x 3 - R3 5003 x 7 - toilet + basin R8 200082 621 4441/021 3935475

.JR WENDYS3 X 6m R7900FLAT ROOFGratis Voering

AFBETALING WELKOMTel: 021 905 8097072 870 6973

www.jrwendys.co.za.

BOOKS

1607.

EK KOOP BOEKE enlangspeelplate. 0826708987

.

ANTIQUES& ART

1605

.Ek koop antiekeware,juweliersware ,speelgoed, kombuisware, linne,skilderye, ornamente & meubelsSkakel Anita 082 963 8877

.

BUILDINGMATERIAL

1610

.

.BOUSAND & KLIP

Asook Bruinklip, Rivierklip, Kompos,Topsoil. Klein en Grootmaat.Skakel: 021 930 5411

.

CLOTHING

1615

.

A Cash Deal on AllGoods

Cash paid for all yourunwanted good quality

ladies, mens, kids clothing.Shoes, linen, bric 'n brac

etc.Christelle/Christiaan

0844081437

.

FURNITURE

1635

.

AANDAGAAN ALMALDIRK BETAALKONTANTVir alle

2de-handse meubels,kombuisware, ens.Tel. 021 558 9815/082 443 2640

.AANDAG: Barend soekdringend 2de HandseMeubels, Beddens, kaste& yskaste om te koop.Betaal kontant en kom

haal self.Skakel 082 848 2880

.KOOP EN VERKOOPalle bruikbare meubels/beddens/breekwareKOM DADELIK.ALLE AREAS

0219824176/0781501702.

SPOT CASHFor Full Contents ofhouse, 2nd hand

Furniture, Antiques &wardrobes, loungesuites and fridges.021 591 5708

.

THEOKOOP2de Handse Meubels.

% 083 310 1081..

MISCELLANEOUS

1655.

AANDAG ALMAL:ALLE GROOTMENS-DOEKEbeskikbaar. Laagste pryse in dieWes-Kaap. Skakel Vera of Dian

Tel: 021 5911104.

Ek koop al jou tweede handse klere,linne, meubels en kombuiswareBel gerus vir Patrick op

079 841 4016

.

PETS

1660.

MOBILE DOG WASH & DIPGood service, low rates.Hennie ( 0762201607

.

TO SWOP

1670.

Cash for BicyclesContact Gavin or Chris

021 552 [email protected]

.

WANTED TO BUY

1675.

BEST CASH PAID PER ITEMFor: Clothing, Furniture, Appliances.

082 419 1110/ 021 555 3111.

Kontant vir klere, skoene, linne,ens. WhatsApp of SMSLoryn 084 857 7238

.

2de handse en nuweklere, skoene, beddegoed,gordyne, breekgoed, potte,panne, eletriese ware,

MEUBELS bv. beddens, sit-kamerstelle, yskaste, TV'sens VIR HARDE KONTANTTel: Johan 074 474 4275

.

GENERAL &HOME SERVICES

.

CARPETS/CURTAINS/UPHOLSTERY

1803.

A SPECIAL CARPETCLEANINGSPECIAL3 Bdrms for R4506 Seater Couches forR450Beds, Curtains & Cars. Dryin 45 minContact Rob078 556 6708web [email protected]

.AHG Interiors

Supply Fitment Repair*All types of blindsShutter Alu PVC WoodArthur 081 340 8108

.

MATTE - NAT of DROOG.Bekleedsel, meubels, matrasse,ens. nat. Deon 084 564 8225

.CARPETS, COUCHES CLEANEDA deep wash at best rates.021 592 0626/082 428 7163

.

Estie MatdroogskoonmakersNuwe no. 021 592 0487

083 289 6674

.

New Tech Dry Carpet CleanersAdvanced Technology offers you.Sparkling clean 90% dry carpets,

upholstery 6 seater R480No powder or steam.

Tel: 021 592 0487/083 289 6674Email: [email protected] suburbs

Page 20: TygerBurger Goodwood 20160525

20 TYGERBURGER Goodwood Woensdag, 25 Mei 2016GEKLASSIFISEERD

STORAGE 4 UBRACKENFELL (naby Cape Gate)

Vanaf R530 pm BTW ing021 982 7426

X1RCJ5A1-AL040516

CENTRALFLOORING

DUSTLESSFLOORSANDING

Eienaar toesig. Free quotes

Willie 073 228 3929www.centralflooring.co.za

.

BUILDING &CONSTRUCTION

1801

.BUILDING MAINTENANCE,ADDITIONS & ALTERATIONS

* Carpentry* Carports

* Timber decking% 073 070 7878 / 021 913 4118

.

CARPORTS /PATIO COVERS

SEEwww.

carportscapetown.co.za083 414 8103/021 858 1873

.

.

AANBOUSPESIALIS(Sedert 1980)

Granny flats, badkamers, kombuise,betondekke

Alle soorte aanbouings en huise.CHRISTIE 082 5700261/

021 5582325

.Bouwerk en planneasook: Vibracretewalls, houses, fancyceilings, raisers, spikesand Carports & Paving.Call: 021 908 0012/082 299 9111

.

.ALL BUILDING,

PAVING & TARWORK% Adams 074 259 8496

.ALLE BOUPLANNE

• Huise• Aanbouings• Verbouings• Nuwe geboue• Gratis tegniese advies

PROFESIONELE DIENSNHBRC & SACAP Geregistreer

Calie Vermeulen082 651 4452

.AWILL BOUERS. NHBRC- gereg.Aanbouings, strukturele betonwerk,nuwe huise, afdakke & verfwerk.William 072 229 7619

.Boerseun nutsmanne.

Doen alles.% Petrus 079 688 8859

.

Bou, herstel, verf en vibracrete.021 988 5917 / 076 197 9053

.ALTERATIONS, RENOVATIONS,MAINTENANCE Electrical,

Carpentry, hanging of doors, roofing,tiling, painting & brick paving,

carports, water proofing, pumbing,skimming, roof cleaning.Andrew 082 935 2251 /

021 903 9563 - AVAILABLE

.HANDYMAN WORK

Small jobs at your home/bus.%David of Lee's Projects

076 468 4866

.

JE SMIT BOUERSVir aanbouing en water digting.

Skakel Kobus Smit082 824 6306

.

BUILDINGPLANS

1802.

ALLE BOUPLANNEwww.izaksarchitec-

ture.co.zaSkakel Izak 021 981 4352

of 082 920 0839

.

BOUPLANNEBillike fooie.

Flink, kundige diens.estetiese ontwerpe.

SACAP - Reg.Goedkeuring.

Alle Ure: 021 903 8063Mitch 083 601 8476

.

BOUPLANNETeken & ontwerp van

nuwe huise & aanbouings.REG. MET SACAP.Skakel Riaan

% 082 415 9696.

Building Plans /Bouplanne

Karel 021 9814788 /072 446 5054

www.lifestylearchitec-ture.co.za

.

CLEANING

SERVICES

1805.

ALL CLEAN&DUSTEDProfessional

supervised teamsVery competitive prices076 268 1239

[email protected].

For all domestic cleaning services.Contact Francois 083 356 3784

.CARPETCLEANING

EXPERTS%Marius 072092 3875

.

CLEANINGSERVICES

HOMES, OFFICES &SPRING CLEANING.

0219499082/074 3096830.

DSTV/TV/DVDSERVICES

1807.

STEVE'S SATELLITE SERVICESDSTV & antennae installation

(HD PVR), extra points,home theatre system.

CONTACT: 073 161 0655

.NB Satellite ServicesDSTV Installs. HD PVR,X-tra View, Dish checks.Nicky 072 377 [email protected].

.

.

AERIAL SATELLITE SERVICESHave DStv/Aerial Problems?

* No Signal?* Picture breaking up?* Re-installations?

We do: Home Theatre, Extra Points,TOP TV install

Call Vincent 0822689339Same day response.

.

AVKINGSDSTV Installers

Call-out from R150-Extra-view and Explora setupExtra tv points-CCTV and

Home theatreQuality service, products

and so much moreDon't take our word for it

Try us out!Garth 072 381 4023Craig 082 994 0652Brad 082 994 4054

.

.

ELECTRICAL

1810.

.24/7 herstel OP PERSEËL.

Yskaste, stowe, wasmasjienet/droeërs, ens. % 061 710 5136

.#1 AIR-CON & FRIDGE Services ,Repairs,Installations,Fridges wan-ted. 021 945 1376/ 078 901 1594

.

Aircon & AppliancesRepair: Fridges, Stoves,washing machines,

tumble dryers, Aircons,Dishwasher,

ONSITE RepairsContact Tiaan021 917 1620 /082 776 2393

.Airconditioning and fridges.Repairs & Installations .021 917 1384 / 071 710 9299

.

ALL APPLIANCES REPAIREDON SITE

Fridges, stoves, washing machineswith guarantee and regas from R180Skakel Francois 079 838 1851

.BESTE PRYSE VIR

YSKASTEVrieskaste -Werkend of nie.Tel. 072 493 9332

.

.CHESTFREEZERS & FRIDGES,dbl beds, tv's URGENTLY WANTED!(021) 911 3366 /083 377 7223

.ELECTRICAL INSTALLATIONS

Registered and QualifiedPower Failure, Rewiring, Stove

Connections. Issue C.O.C.Patrick 0828368051/0796444087

.FRIDGES WANTEDWorking fridges wanted & cash offer.Tel. 071 710 9299

.

ELECTRICIANMichael 021 939 2543/

082 479 6083

.

REPAIRS & SERVICINGto all makes of appliances. Fridges,stoves, microwaves & washers.FRIDGE RE-GASSING fromR150. Call: 063 350 6632

.BUZZ TECHELECTRICAL

Fault finding-renovationsNew installations

Maintenance and COC'sCall outs 24/7

% Damon 073 148 3079.

Fridges & Deep Freezers wantedWorking or notWILL PAY CASH!Tel: 072 592 2507

.FRIDGES WANTEDDEAD OR ALIVEWE COLLECT &CASH OFFER

Call 071 710 9299.

GI ELECTRICALMaintenance, Repairs& New InstallationsFault Finding, D Boards,Lights, Plugs, Geysers,

etc.Compliance CertificatesGordon 079 464 0362

.

J.M.MURRAYElectrical Services

Since 2009Installation Electricianfor certification.

Tel. John 076 073 7150

.

REGAS & REPAIROF FRIDGESSMS regas to083 425 0447

.

ELECTRONIC &DIGITAL SERVICES

1815.

ON-SITE PC REPAIRSUpgrades, ADSL set-up

Virus removal. Free QuotesWERNER at 083 788 0876

or 021 982 4951www.imonet.co.za

.

GARDEN &IRRIGATION

1825.

RETIEF BOOMSLOPINGGRATIS KWOTASIEStenvolle versekerTREEFELLING

FREE QUOTATIONSFully insured

Tel. 082 709 7129

.AAA BOOMSLOPING ENSNOEIWERK. ALLE AREAS% HANNES 072 411 4820

.

AAATREE FELLINGPruning&Fellingof Trees&Palms.STUMPREMOVAL

% Deneys Steyn:083 769 9286

Charl Steyn 071 347 0717.

ACE TREEFELLINGFelling of trees & palms,pruning, stump removal,

general clean-ups,free quotes

Selwyn 0832676181021 903 2022

.ADDO MASTERFELL

TREEFELLERSAfsaag en snoei

van bome en palmsHannes 082 082 3116

.

AFSAAG VAN BOMEWegry van tuinvullisDavid 072 676 9651021 975 5084

.AM LANDSCAPING

Trellises, plants, pots, pavers, waterfeatures, stone, bark & roll-on lawn.

New & up-grading of irrigationsystems. I beat any written quote.

Anton 082 729 3811.

BENNO - TUINETuinuitleg, algeheleskoonmaak, afsaag vanbome, snoeiwerk.

*PERSOONLIKE TOESIG*Tel: 021 903 1272Tel: 082 775 0977

.

BLUESCAPEWellpoints & irrigation.

Call: 072 293 8270

.Boomsloop,snoei verwyder021 930 1258 / 074 789 2176

.DIE ROMMELMANTuinvullis verwydering.Tel 083 458 3416/

988-0374.

IRRIGATION REPAIRS& GARDEN SERVICES

%082 856 4578.

KOMPOS TE KOOPR20 per streepsak. Min. 30 sakkevir aflewering. Ook bakkievragte(1,75m2) beskikbaar vir R600.Skakel 083 650 [email protected]

.

TREE FELLING/PRUNINGClean-ups, irrigation, wellpoints.

Phone Kevin:021 982 5111 or 081 481 7653

.

GLASS/WINDOWS

1827.

ALUMINIUM windows, doors,b.bars, gates & glass repairs.Call: 073 429 7856

.

HOME IMPROVEMENTSINTERIOR

1835.

ALL BUILD IN CUPBOARDSKitchens, Bedrooms,

TV units + Office furniture(Private/Builders/Developers)

35YRS EXP WITH REF'SJohn 083 7347050 / 021 9192085

E-2:[email protected]

.

.

Built-in CupboardsVir beste prys, kwaliteit, inalle areas. Tel:Brian by

0219495001/0828546051

.

BUILT-IN-CUPBOARDSKitchens / Kombuise

Bedrooms / Slaapkamers3D Designs / 3D OntwerpeSteven 084 945 1100

.

LAMINATEDFLOORINGBLINDSWe beat anyRealistic Quote

% GLENTON 072 409 5224.

Low Summer Ratesfor Tiling, Waterproofing,

Ceilings, Brickwork,Paving, Plumbing,

Plastering, Skimming &General work.Contact Vickie0786005206 forQuotes and Refs.

.

PLAYSAFEGARAGEDOORS

& automation. 0765230306

.

S A TILING•Voortreflike Teelwerk•Muur en vloer•Oordoen van badkamers•Klein TeelwerkKONTAK MARCEL OFSMS : 083 762 2411

.

HOME IMPROVEMENTSEXTERIOR

1836.

BUDGET PAVEAffordable PavingCall 021 559 6148

.

Alle dakherstel, lekasies envibracrete. % 076 197 9053

.

BUILDING & ROOFINGPaving, braai rms, boundary walls,roofing, plumbing, garages,carportsNHBRC 24/7. Plans guaranteed.Tel: 082 956 7776 / 021 982 1309

.G E ROOFING

Roof repairs, Water-proofing, Gutters,Facias, Carports,Skylights.

2 Year GuaranteeGavin 076 845 2182

.MANAGER'S SPECIALGOEDKOEP, MAARKWALITEIT PAVING& VIBRACRETE MUREEN VERHOGINGSOns doen enige soortpaving. Vir gratiskwotasie skakel:083 715 5209

.PAINTING

Water proofing &maintenance. Guttersrepair and facerboard.

Call STEVEN on083 991 5730021 952 2403

.Simons CreteVibracrete @ R36

For all Vibracrete Walls &Extensions

Poles and Pavers (600x600);(400x400); PolesTel: 021 801 6531Cell: 072 279 6531

[email protected]

.

UNIVERSAL PAVINGGratis kwotasie vir alle

areas.Skakel 021 945 4455073 263 1191

(Mnr Boonzaaier)

.

MISCELLANEOUS

1845.

A BEST TILERAll tiling wall and floor

Call Desmond021 988 3295/072 566 1281

.

AANDAG: ALLE STAALWERKEStaalheinings, Vibracrete Mure,Moter en Veiligheids hekke,Diefwering, Trappe enMotorafdakke.

Skakel: Essential SteelPierre 079 858 1063 /

021 917 1900

.

ALL TILINGDo work myself, Mike

076 9364153 / 0219307015

.

Burglar Bars Gates,Fencing&Balustrade.Call Alex @ ABBG for a

free quote.T:082 496 8760www.abbg.co.za

.CARPORTS

Wood or steel structuresFREE QUOTES

% David 083 291 1941.

DIE LAAGSTEPRYSE VIR

* DIEFWERING* SPAANSE SKERMS* VEILIGHEIDSHEKKE* TRALIEWERK, ENS."BYVOORBEELD"

%083 302 5559021 948 9479 k.u.

TERTIUS MACFARLANEGRATIS KWOTASIES

.FIRST CHOICE TILINGTiling from R70 /sqm,Plumbing, bricklaying,Skimming, laminatedflooring, painting,

plastering and wallpaperhanging.

Call 074 484 0288.

KWALITEITSTAALWERKEvir diefwering, Spaanse diefwering,

hekke, rolhekke,omheinings, balustrades, afdakke,

outomatisering van hekke.Skakel KOBUS DE JONGH021 988 6547/ 083 962 8437

.MIKES HANDISERVE

Your all round''make nice''Handiman

Call Mike 083 459 9748021 949 1285

.

L&HMaintenanceVir alle verfwerk, hout

werk, dakskoonspuit, daklekke, lê van houtvloere,teëls, opsit van droëmuurkonstruksies & knottypi-neplafonne.Gratis kwota-sie % Louis 0721251288

.AHA Burglar Bars,Gates&Vibr

Tel: 021 933 1647083 542 1097 of 021 909 1807

.

PAINTING

1872

.

A1 VERF. Beste pryse084 508 0382

.ABRIE VERF/PAINT021 981 6805 / 083 328 3628

.ALLE VERFWERK.Billik met toesig

Frikkie 076 973 9100

.MD PAINTERS - Paintingof houses exterior/interior.Painting & cleaning, roofs,

waterproofingContact Mike 073 525 6442

.

PAVING

1873

.ALL PAVING. Excel ref.Ph 393 2090 or 076 124 4713

.

MR PAVINGAlle plaveisel vanaf

R145 per m2. Alls ing.Tel. 072 132 5573

.

PLUMBERS

1855

.911 PLUMBING EXPERT

Phone George 021 534 6278 /083 659 3326

.

.

.

.

.

PLUMBING24/7 SERVICETel: 021 948 3070Tel: 081 016 7023

.PLUMBING: Contact Brian074 330 5279/ 060 304 4669

.24/7 PLUMBING

SERVICE & MAINTENANCE% Quinton 084 564 2451

.

RUBBLE

REMOVAL

1860

.1.3-ton bakkie A2Z

Transport anything. % 083 783 9458

.BOU-/TUIN-/MOTORHUIS-rommel. Tel 079 025 9221

.BOUROMMEL VERWYDERINGMELINDA 021 930 5411

.Call Martin 084 907 5513RUBBLE REMOVAL

Garden Refuse, RenovationRubble, Garage junk,treefelling

.KIA BAKKIE for removals of rubbleand furniture. Call 074 404 1977

.ROMMEL VERWYDERING ENTUIN ROMMEL. 1 Ton bakkieGoodwood, Parow, Parowvalleien Ryterwacht areas slegs.% PD De Wet 076 025 6734

.

RUBBLE8-ton truck

CALL 082 845 9998

.

Rubble Trouble076 302 2468

.

SWIMMING POOLS

1867

.BAKGAT POOLS

New Pools, RenovationsRepairs, Pool Nets &Covers, Pool HeatingCall: 082 826 5455

[email protected]

.

DJ POOLSSWEMBAD DIENSTE

*Pompe *Filters *LekkeTel: DJ 072 589 2802

.

POOLBLUBeste Pryse en Diens% 083 610 1211

.PRICE POOLS

For all your pool equipment andservicing needs.

Jaco Visser 082 336 9984

.

TRANSPORT &STORAGE

1870

.1.3 Ton Bakkie met Drywer inBellville area - 0799954815

.A2B Afford-A-Move

Ons verkoop "ook" boksePierre 083 255 6148

.

AA ENGELBRECHTMEUBELVERVOER

[email protected]: 083 231 2964

Page 21: TygerBurger Goodwood 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 CLASSIFIEDS TYGERBURGER Goodwood 21

.

.

.

AMAZING MOVESBillike prys vir meubel

vervoer.% 021 931 0328083 723 0263

.

.

.

.

Nolen's TransportHome&Office Removals

Enclosed TruckTel: 021 903 3013

.

MINI VERVOEREnige tyd beskikbaar Gratis kwotasie

Eienaar bestuur selfAnthonie 082 611 5631/021 930 4565

.MEUBELVERVOERmet persoonlike toesig.021 945 1376 / 083 303 8684

.

REYNECKE'SREMOVALS

No move too small.Storage & packaging

available.Tel./fax: 021 591 0375

083 227 4245083 233 1784

.

.

.

BUSINESS

.

BUSINESS

OPPORTUNITIES

2415

.EARN EXTRA INCOME sellingAvon products. SMS/Whatsappname & area to 084 470 9888

.EARN EXTRA MONEYBy Selling AvonSMS Name/AreaTel: 074 602 7373

.EKSTRA GELD!

Benodig 50 Avon AgenteOntvang gratis geskenk.Tel. 082 933 3986

.

GELEENTHEID VIR LEEFTYD!Ekstra inkomste - Geen VerkopeMaak verskil in gemeenskap

SMS Naam/Area 084 887 0772

.

SERVICES

2420

.ALL ACCOUNTING, tax,payroll & all Reg.021 930 5310

.

HOLIDAY &TRAVEL

.

ACCOMMODATION

2635

.GORDONS Bay S/catering holidayaccom. 6-10 sleeperfrom R1000p/n 079 522 4309

.Kleinmond self-catering units

available from R350.www.wavecrestholidays.co.za or

Tel. Erika 082 550 5585

.

VEHICLES

.

ACCESSORIES, SPARES& MODIFICATIONS

3001

.ALL CANOPIES: Sell or Pawn.Instant Cash. Phone 082 058 9735

.GESOEK: Canopies, trailers, cars& bakkies. Pawn as well.021 987 2277/082 558 [email protected]

.

VEHICLEREPAIRS

3080

.ALL your motor vehicle repairs ifyou cant come to me, I will come toyou. Call: 082 301 6618

.

VEHICLESWANTED TO BUY

3075

.

Aanbod : Koop allekarre,bakkies en

mikrobusse vir kontantBeste pryse word betaal

Alle areas%Marius: 083 478 9121Annette 081 270 2322

.

AANBOD AAN BAKKIE &MOTOR EIENAARS.Doen Bank AflosseKontant/SMS/Pcm

Whatsapp 084 844 0000

.AANBOD AANALLE EIENAARS

Ons koop nie-lopende ofbeskadigde voertuie virkontant. Beste pryse.Ons verwyder gratis.Skakel 083 294 8428of 021 949 9083

.

AANBODEk soek nie-lopende,stukkende of ongeluk-beskadigde voertuie.

Ek betaal kontant en verwyder uvoertuig gratis uit enige gebied

Tel 021 949 6066 / 076 211 1620

.

AANDAGKits kontant vir u

voertuig082 767 1953/079 677 0221

."ALL Bakkies, Cars, Micro Busses

and Bikes Wanted."PHONE 082 058 9735

.Alle bakkies / motors gesoek.021 975 6166 / 084 247 4726

.Alle bakkies / motors gesoek.082 558 4836 /021 987 [email protected]

.KOOP MOTOR/BAKKIES

073 265 6558

.

PROPERTIES

.

ACCOMMODATIONTO SHARE

3210

.

DE TIJGERGemeubeleerde slaapkamer met bad-kamer beskikbaar in huis. Vir christe-likge middeljarige dame. Parkeeringen gebruik van fasiliteite in huis.Vanaf 6 Junie. Water & ligte

ingesluit. R3 500 p.m.(Trish) 082 210 2156

.

BUSINESSPREMISES

3215

.WAREHOUSES

TO LET / FOR SALEALL AREAS

RENTALS GARY 082 880 2242SALESWALTER 082 788 4448RAWSON COMMERCIAL

021 557 5514

.

HOUSES TO LET

3270

.BELLVILLE - BLOEMENDAL

Ruim 7 slpk., 7 badk. huis. Goeieuitsig. Langs Bellville Hoërskool instil cul-de-sac. Dubbelemotorhuis& buite parkering. Beskikbaar

01 Junie 2016. R15 000 p/m plusvoorafbetaalde krag.

Skakel 021 914 0415

.

DURBANVILLER25 000. 4 Bedrooms, large livingareas. 2 Bathrooms. Full grannysuite (kitchen, lounge, bed &

bathroom). Double auto garage,swimming pool.

Pet friendly & full enclosed.Available 1 June 2016.

Contact: BRIAN MOORE083 6517 790021 975 7209

.

PROPERTIESWANTED TO RENT

3305

.

Plattekloof-Glen1 slaapkamer Granny Flatte huur met eie ingang en

elektriese motorhek.Water en Elektiesetyduitgesluit R4000.00

plus deposito.Cell 083 450 7257

.

RETIREMENTVILLAGES

3309

.

AFTREEDURBANVILLE

2 Slaapkamer woonstelleTe Koop

Cindy 076957 7605

.

AFTREEOORDSPESIALIS

LINETTE TEEPEEIENDOMME

Meerenbosch*2 slpk. w/s met m/hR1,250,000Panorama Palms*Eenmans w/s R581,000Linette 082 852 7632

.

ROOMS TO LET

3315

.Klein Bron Estate – R3,240 p.m.Room in shared 4 bedroom residence.Lockup garage included.2km away from Cape Gate Centre/N1Call Marianne 084 838 2400

.

EMPLOYMENT

.

FINANCIAL

3675

.

GROOTVERSEKERINGSMAATSKAPPY

Soek Finansiele adviseursVereistes : Graad 12

* Eie vervoer.% 083 454 3764

[email protected]

.

GENERAL

3680

.

Appel en 'n UiMoeg om te werk vir 'n

appel en 'n ui?Ek het 2 junior poste

beskikbaar wat begin metR5000 plus voordele.Bewys jouself en wordbevorder na 3 maande.

Skakel my vir ‘n afspraakom moontlik te begin werk

vir goeie geld.Jonathan by021 949 2929

.

.EARN EXTRA income selling Avon.Sms name and area to 083 799 3783

.Earn extra money byselling Avon Products.SMS name & area to084 516 3353

.

Energetic guys neededfor PROMOTIONS inthe Northern Suburbs.salary R4000- R6000

% Candice 072 607 6817

.EXTRAS URGENTLY REQUIRED

for various TV Series,Movies & TV CommercialsAll ages, shapes & sizesNo experience needed,great earning potential

Contact us on 021 447 1506

.

HONDESALON - Bellvilleomgewing. Benodig"GROOMERS"

Skakel 082 374 8953

.

.

.

Vol Energie!!Jonk, lus vir die lewe, volenergie, maar “BROKE”.Nuwe divisie in groot

suksesvolle maatskappyhet die deur oopgemaakvir die regte twee jong

mense. Verdien R5000 joueerste maand en trekvoordele uit ons pakketvan R5000 + bonusse +

sel, vervoer en behuisingsvoordele.

Bel Samantha081 488 2464

.

Waitrons needed ASAP*Must be fluent in English

and Afrikaans*Permanent position only

*Must be fromsurrounding area.

*Own transport essentialDrop off CV at RioGrande Restaurant,Jacaranda St, ProteaHeights Brackenfell.

.

Wil jy werk vir+- R17 000 P/M

Skakel Terry 072 416 3875/ 021 910 0992

.

MOTOR INDUSTRY

3710.

WESKUS BANDEMONTAGUE GARDENSAlgemene Kantoordame

Gr 12, rekenaarvaardig & pastel.Met eie vervoer

Faks CV & ID dokument021 551 5389Epos:

[email protected]

.

SALES &MARKETING

3760.

Biltong Shop requiresexperienced Sales staff

with own transportfor Parklands andBurgundy Estate.Email CV to

[email protected]

.

Field Sales AgentNeeded

Hungry for success??Love the sales industry??We’re looking for you

Own vehicle and driversAble to start imm.R12 000 to start(per agreement)Call Mrs Brown on021 903 0771

.

KONSULTANTRoyal Carpet Dress HireBellville/Parow. Personewat beskik oor N-kursesin klereproduksie ofbesig is met studies.

Naaldwerk ondervinding salvoorkeur geniet. Handig CVpersoonlik in. F1-43C Parow

Centre, Parow -Sanel 082 871 9947

[email protected]

.

SECURITY

3750.

Alarm TegnikusteKraaifontein / Worcester

• Alarm installeerders sowel asdienstegnikuste

• Moet PSIRA geregistreer wees• Geldige kode B rybewys• Moet alle alarms kan programeer• Vorige ondervinding sal in u

gunstelStuur CV aan:

[email protected] faks na 023 342 8180

.

Gewapende ReaksieOffisiere

Kraaifontein / WorcesterMoet aan die volgende vereistes

voldoen :• Moet P.S.I.R.A. geregistreer wees,met bykomende gradering• Geen krimenele rekord•Moet betroubaar wees•Geldige rybewys• Mededingende salaris• Moet vuurwapenbevoegdheid virhandwapen (Haelgeweer en semiautomaties geweer sal in uguns tel)

Stuur jou CV aan:[email protected] faks na 023 342 8180

.

WANTED

3601.My name is Patricia, I am lookingfor domestic work. 083 622 1199

.

EMPLOYMENT3600

.

ADMINISTRATIVE3605

.

ADMINCLERKSREQUIREMENTS

• Matric• Tertiary Education

• Advance Computer literacy• Drivers licence an advantage

• Previous work experience in data capturing,finance or HR (Advantage)

• Salary R5 000.00 per monthE-mail a two (2) Page CV, includingcertified copies of all relevant

documents to:[email protected]

.

EDUCATION3660

.

PIKKIE PARADYSPre-primary school and Aftercare Centre

Amanda Glen, Durbanville

POSTE BESKIKBAAR/POSTS AVAILABLE

Post 1: Grade RAssistantfrom 18 July 2016 to 30 September 2016

Requirements:ECD Level 5 or Educare N6 or

B Ed Foundation Phase 3rd Year Studies completedwith at least 3 years experience

Pos 2: GraadROnderwyseresvanaf 18 Julie 2016

Vereistes:B.Ed Grondslagfase - Pre primêre GraadKABV Opleiding, SACE geregistreerd,en rekenaarvaardighede is 'n vereiste

Aansoeke van beide Afr en Eng word aanvaar

SLUITINGSDATUM/CLOSINGDATE: 30MEI 2016

Rig slegs epos-aansoeke aan :Die Sentrumhoof

Epos : [email protected] u niks van ons hoor nie, aanvaar

dat u aansoek onsuksesvol was.

.

FAIRBAIRNCOLLEGERequires the services of an

experienced Estate Manager to:ORGANISE, MANAGE AND BE RESPONSIBLEFOR UPKEEP, MAINTENANCE & SECURITY:* School building and grounds* Equipment and school busses* Sport fields and sport facilitiesRecommendation:• Do it yourself common sense/hands on/practicalapproach

• Knowledge and experience in turf wicket preparation• Willingness to coach/manage sporting activities.LEAD AND TAKE CHARGE OF:* Eight general workers, their employment contracts& annual evaluations/assessments.ACCOUNTABLE FOR:• Obtaining quotes and requisitions• Appointment of outside contractors• Drafting annual budgetsOTHER:The successful incumbent must:* Live relatively close to the school and to be oncall over weekends if required

* Be prepared to work irregular and flexible hoursduring the week, over weekends and during schoolholidays so as to accommodate the demands of ahigh school programme

* Be computer literate* Annual remuneration R200 000,00 - R230 000,00 pa* Starting date: 1 August 2016

or as soon as possible.

Apply to: The Headmaster, Fairbairn CollegeHugo Street, Goodwood, 7460

E-mail: [email protected]

Closing date for applications: 01 June 2016

Only successful applicants will be contactedfor interviews.

.

GENERAL3680

.

A Vacancy exists in Bothasig at ourECD Facility (crèche) for aCHILDPRACTITIONER

The position requires the following:•English First Language and ability to speak Afrikaans• Minimum Level 4 ECD with experience• Shift work• Must have own transport or live in the area• Good health• Good communication and organizational skills• Contactable references

Please e-mail your CV to:[email protected]

before 6 June 2016

Page 22: TygerBurger Goodwood 20160525

22 TYGERBURGER Goodwood Woensdag, 25 Mei 2016GEKLASSIFISEERD

.

Employment nowCashiers, Cruise ship attendants, Flight attendantsCall centres, Housekeeping /Cleaners, Pick & PackersWaitress/Bartenders, Grade 10/11/12 hospitality,

office and general jobs.Visit us at: Heerengract Street, Pier House Bld,

6th Floor,Call: 021 418 4287/021 421 9170

Visit us at: 1 Kort Street, Regkam Building,1st Floor, Bellvile

Call 021 945 2223,021 948 9885

.

Pest Control/ Hygiene DriverWe are looking for a

Full time Pest Control Technician/ Driver.Must have a valid South African code 8 driver’s license.

Needs to have people skills, be hardworking andwilling to work overtime.

Needs to have Pest Control and Hygiene experience.Must have a valid Pest control certificate & P number.

Basic Salary, company Cell phone, Company car,Required experience:

• Pest Control and Deep Cleaning: 1 year• Afrikaans and English

Position available immediatelyEmail CV and copy of PCO certificate to

[email protected] or fax: 086 594 0858

.

SECURITY3750

.

INSPECTORSREQUIRED

• Matric• PSIRA registered:Minimum C Grade

• Valid South African ID• Drivers Licence Needed

• Previous Work Experience as an Inspectorwill be advantageous

• Certified Copies of documents must be presented.

Contact us at: 021 9330124(DuringOffice Hours)

Or E-mail a two (2) Page CV to:[email protected]

.

PROFESSIONAL/MANAGEMENT3735

.

NORTHERN SUBURBS & VREDENDALSenior & Junior Restaurant Manager

OpportuniesSA's No. 1 Fast Food brand is looking for new

Team players!

Ahead Trading (Pty) LTd is a KFC Franchisee withoutlets across South Africa. We attribute our successnot only to everyone's favourite Colonel, but also toour dynamic team. We now see equally dynamic

individuals to joun our Teams in the Northern Suburbs& Vredendal Area.

What we need from you :

* Prior supervisory / management experience* English, Afrikaans & Numeracy Proficiency* Computer Literate & Financial Acumen

* Ability to work under pressure and enjoy workingshifts.

What we offer you :

* World class management training(At or Training Centre and on the job)

* Job security within a reputable brand with a stableand growing company

* Fantastic career opportunity* Fast paced, dynamic and rewarding working

environment.

To join the No.1 brand, send your CV [email protected] or Fax to 086 549 9990.Only shortlisted candidates will be contacted.

Please state your salary expectation.If you do not hear from us within 30 days,consider your application as unsuccessful.

.

TRAINING COURSES3765

.

Kingsway Collegewww.kingswaycollege.co.za

Email:[email protected] NO: 01999 2102

Accreditation Umalusi no: 14FET 02000011PANursing Program now open

Diploma in Business & Management Studies (N4-N6)Diploma in Tourism & Hospitality

Diploma in Engineering Studies (N1-N6)Diploma in (ICB) Accounting & Business Studies

I&T Information and TechnologyNCV Office administration Level 2-4

Certificate in Machinery Training e.g. Forklift,Over head Crane & moreCape Town Campus

Heerengract Street, Pier House Bld, 6th FloorCall: 021 828 2416/021 421 9170

Bellville Campus1 Kort Street, Regram Building 1 St Floor

Call 021 945 2223,021 948 9885

.

C.B CONTRACTING (PTY) LTD

• Roof Cleaning And Painting• House Painting Exterior And Interior• Waterproofing • All Building New

And Existing Renovations• Bathrooms And Plumbing

CONTACTABLE REFERENCESAll products SABS approvedAll work strictly supervised

and fully guaranteed.

Christopher Brink072 607 3371 · 072 607 3051

[email protected]

FOR ALL YOUR A-Z REQUIREMENTS

.

. .

.

BostonBlinds& wholesalers

021 949 9127www.bostonblinds.co.za

• ALL TYPES OF BLINDS

• CURTAINS

WE SUPPLY:

We have movedto our new premises!

5 Gladstone Street,Boston

.

fitted kitchens &

cupboard design

po box 4256, old oak, 7537,

-fax 021 975 2142.

WE ALSO: SERVICE & REPAIR ALLTYPES OF DOORS & MOTORS

DOMINATORGARAGE & GATE SYSTEMS

NEVER compromise on qualityNO NEED to compromise on price

Tip-up, Sectional &Roll-up Doors and Motors

Gate Automation,

CALL Toll-Free: 0800 22 00 50

or 021 555 3295/93

021 555 3293 A/H Service Number

E-mail:

[email protected]

Unit 4, Megawatt Park

cnr of Dawn & Stella Road,

Montague Gardens.

CALL Toll-Free: 0800 22 00 50

or 021 555 3295/93

021 555 3293 A/H Service Number

Unit 4, Megawatt Park

cnr of Dawn & Stella Road,

Montague Gardens.

E-mail:

[email protected]

AFTER HOURS SERVICE

021 555 3295/93

AFTER HOURS SERVICE

021 555 3295/93

Manufacturing of steel gatesManufacturing of steel gates

. . Ons praat ook afrikaans

www.doormatic.co.za

[email protected]

PHONE ANDREW:

083 302 3754/021 979 0969

Member of the Chamber

of Commerce

EST 1995

DOORMATIC cc

GATES AND GARAGE DOORS

* GARAGE DOORS

* ALL TYPES OF GATES

* PALISADE FENCING

* INTERCOM SYSTEMS A/V

* INDUSTRIAL ROLLER DOORS

INSTALLATION, REPAIR,

MAINTENANCE, SERVICE

& AUTOMATION

.

IX ITPAVING & POOLS

Fix it Paving & SteelworkSolutions (PTY) LTD

• PAVING

• POOLS

• PAVEMENT CREATIONS

• VIBERACRETE WALLS

• STEEL FENCING

PAVING NEWOR “FIX IT”

CALL JASPER 071 329 [email protected]@fixitpaving.co.za

www.fixitpaving.co.za

QUALITY WORKMANSHIPGUARANTEED & AFFORDABLE RATES

PAVING NEWOR “FIX IT”

Page 23: TygerBurger Goodwood 20160525

Woensdag, 25 Mei 2016 SPORT TYGERBURGER Goodwood 23

SAREL BURGER

’n Verrassende oorwinning vir die Universi-teit van Wes-Kaapland, ’n eerste nederlaaghierdie seisoen vir Tygerberg-klub en ’n on-verwagte terugslag vir Durbanville-Bellvil-le was kenmerke van die afgelope naweek seSuperliga-klubrugby in die WP.

Die Universiteit van Wes-Kaapland hetdeeglik munt geslaan uit die Universiteitvan Kaapstad se vele foute, en deur boonopdie botoon te voer by die afbreekpunte, hetUWK die tuisspan met 29-14 verslaan. Tyger-berg het ’n taai stryd gevoer teen die onoor-wonne Valsbaai, maar het uiteindelik met

20-30 vir die eerste keer dié seisoen sy mosesteëgekom. Durbanville-Bellville het te kam-pe gehad met Schotsche Kloof/Walmer seuitstekende verdediging en dit het heelwatongedwonge foute teweeg gebring wat aan-leiding gegee het tot ’n nederlaag van 12-19.

Belhar het so byna ’n yslike verrassing ge-lewer in sy wedstryd teen die onoorwonneHamiltons. Maar ongelukkig het heelwatverspeelde puntekanse hul tol geëis en Bel-har is naelskraap met 22-19 geklop.

Die derby-kragmeting tussen Kuilsrivieren Brackenfell het ’n interessante verloopgehad, met die Kuile wat ’n goeie rustyd-voorsprong van 20-5 opgebou het, waarna

die Brakke in die tweede helfte die oorhandgekry het. Daarmee het Brackenfell met 22-20 ’n oorwinning voor die tuisspan se neusweggeraap. Noordelikes/Northlink-kollegehet teen Primrose baie beter vertoon, maarmoes nogtans met 18-24 die knie buig.

In die B-afdeling van die Superliga hetUnie-Milnerton (68-29 t Strand) en Good-wood (55-27 t Macassar) albei uitstekendeoorwinnings op hul kerfstok geplaas.

Die meeste spanne kry die komende na-week ’n blaaskans, met net die volgendepaar wedstryde (tuisspan eerste): Durbell tNNK, Tygerberg t Hamiltons, Brackenfell tSir Lowrians, Belhar t SK/Walmer.

UWK verras met oorwinning oor die Ikeys

The Western Province Rugby FootballUnion (WPRFU) and Spur handed overalmost 4 000 rugby jerseys signed un-

der the union’s rugby structure at a mini-rugby day at Bellville Technical High Schoolon Saturday 7 May.

This mini-rugby day is billed as one of thebiggest events at school level in WesternProvince rugby. DHL Stormers stars such asNizaam Carr, Jean Kleyn, Leolin Zas, WilcoLouw, Brandon Thomson, Jean-Luc duPlessis, EW Viljoen, David Ribbans andKurt Coleman attended the day.

These young rugby stalwarts mingledwith the children and parents and wereavailable for signature sessions and photoopportunities during the day.

WPRFU welcomed 318 teams from 93 dif-ferent schools.

Over the last few years this event hasgrown significantly and has seen the startof many successful careers of rugby playersthat have gone on to wear the famous blueand white DHL Western Province hoops.

“We are very thankful to Spur for support-ing this worthy initiative to introduceyoung people to rugby and grow the game.Spur has been our partner in this day since

2009, so we value their support and look for-ward to another successful mini-rugby day,”said Thelo Wakefield, president of the West-ern Rugby Football Union.

Future stars at mini­rugby day

The u.7A rugby team of Kenridge Primary that took part in the Spur mini­rugby day at Bellville TechnicalHigh School in Bellville are from left: Kian Nel, Bergen Reece­Hendricks, Jaden Odendaal, Joshua Kirby,Liam de Lange, Rorke Matthee, De Waal Vivier, Albertus Nel, Booye Walters and Edrich Olivier.

.

•• •

• •• •

• • •

carpetinglaminated flooring

vinyl flooringunderfloor heating

blinds steam cleaning

021 981 [email protected]

www.topcarpets.co.za

.

..

WATERPROOFING CONTRACTOR

specialising in the following:

Rising damp

Penetrating damp

Basements

Repairs to leaking plumbing-

piping

Water damage repair to:

Box gutter

Roofs and walls

Contact: Paul 084 575 5467

.

‘N PRAKTIESE PROPORTBRAAIKAMER

ONS BOU AFDAKKE, BRAAI-/SONKAMERS

EN VERTREKKE OOR SWEMBADDENS

Tel: 021 945 4402, 021 683 3336,021 557 6633, 021 872 8879

Faks: 021 945 [email protected] • www.proport.co.za

VIR PUIK IDEES EN

DESKUNDIGE RAAD

PPRROO

PPOO

RRTT

29 jaar ondervinding

Sien ons permanente sonkamer

by Cape Garden Centre,

Joostenbergvlakte.

. .

RUMARBLINDS

TOLLFREE0800 600720

FREE QUOTESIN ALL AREAS

021 982 3210

[email protected]

25YEARS

25YEARS

SUPPLIER andMANUFACTURERof ALL TYPES ofQUALITY BLINDS

SOLE OWNER

Big Discount

.

FACTORY

3 REEN AVE

ATHLONE, IND.1

TEL:021-6380531

BUILT IN KITCHEN & GRANITE TOPS

BEST PRICE

GUARENTEED

FOR KITCHEN &

GRANITE COMBO

BELLVILLE SHOWROOM

107 VOORTREKKER ROAD

TEL: 021-917 1058

TOMBSTONES from R850

Full package

From R 5650

Full package

Granite bed

From R 6650

Incl.vat,

install,

words +

permit.

www.sambogranite.co.za

[email protected].

CARPORT POST SPECIAL(3m Long with L-Bracket)

R175.95 EA/galv

PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICEAll prices VAT included.

Ph 021 903 1111Fax- 021 903 9083

[email protected]

14 INDUSTRIE STREET, KUILSRIVER(BEHIND TOYOTA HINO)

50mm Washline postR280.00 Per pr… galv

.

WE MANUFACTURE ALL TYPES OFPALISADE PALES

PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICEAll prices VAT included.

Ph 021 903 1111Fax- 021 903 9083

[email protected]

14 INDUSTRIE STREET, KUILSRIVER(BEHIND TOYOTA HINO)

Stockist of: Cast Iron and steel Mouldings,Carport Post, Washline Post, Galv FencingPosts, Gate and Fence Hardware PalisadePales (SEVEN SPIKE) D.I.Y Palisade Fencing

Car Port post special…. (Galvinized)R175.95ea

.

www.blindsandshutterman.co.za

[email protected]

Tel: 021 911 3423Cell: 072 243 7872

.

Toscana Weddingsand Function Venues

Toscana Weddingsand Function Venues

Set on a smallholding in thefarmlands of Durbanville liesToscana - a beautiful venue for

weddings, functions and corporateevents.

For more information, contact082 707 9262 or e-mail:

[email protected]

Set on a smallholding in thefarmlands of Durbanville liesToscana - a beautiful venue for

weddings, functions and corporateevents.

For more information, contact082 707 9262 or e-mail:

[email protected]

SAREL BURGER

’n Verrassende oorwinning vir die Universi-teit van Wes-Kaapland, ’n eerste nederlaaghierdie seisoen vir Tygerberg-klub en ’n on-verwagte terugslag vir Durbanville-Bellvil-le was kenmerke van die afgelope naweek seSuperliga-klubrugby in die WP.

Die Universiteit van Wes-Kaapland hetdeeglik munt geslaan uit die Universiteitvan Kaapstad se vele foute, en deur boonopdie botoon te voer by die afbreekpunte, hetUWK die tuisspan met 29-14 verslaan. Tyger-berg het ’n taai stryd gevoer teen die onoor-wonne Valsbaai, maar het uiteindelik met

20-30 vir die eerste keer dié seisoen sy mosesteëgekom. Durbanville-Bellville het te kam-pe gehad met Schotsche Kloof/Walmer seuitstekende verdediging en dit het heelwatongedwonge foute teweeg gebring wat aan-leiding gegee het tot ’n nederlaag van 12-19.

Belhar het so byna ’n yslike verrassing ge-lewer in sy wedstryd teen die onoorwonneHamiltons. Maar ongelukkig het heelwatverspeelde puntekanse hul tol geëis en Bel-har is naelskraap met 22-19 geklop.

Die derby-kragmeting tussen Kuilsrivieren Brackenfell het ’n interessante verloopgehad, met die Kuile wat ’n goeie rustyd-voorsprong van 20-5 opgebou het, waarna

die Brakke in die tweede helfte die oorhandgekry het. Daarmee het Brackenfell met 22-20 ’n oorwinning voor die tuisspan se neusweggeraap. Noordelikes/Northlink-kollegehet teen Primrose baie beter vertoon, maarmoes nogtans met 18-24 die knie buig.

In die B-afdeling van die Superliga hetUnie-Milnerton (68-29 t Strand) en Good-wood (55-27 t Macassar) albei uitstekendeoorwinnings op hul kerfstok geplaas.

Die meeste spanne kry die komende na-week ’n blaaskans, met net die volgendepaar wedstryde (tuisspan eerste): Durbell tNNK, Tygerberg t Hamiltons, Brackenfell tSir Lowrians, Belhar t SK/Walmer.

UWK verras met oorwinning oor die Ikeys

Eight years into the Spur High SchoolsMountain Bike League organisers areanticipating that more than 500 South-

ern African schools will be represented inthe 2016 season, which will run from May toOctober.

According to league co-ordinator MeurantBotha of Amarider, participation at localevents is growing at a steady pace as schoolsaccept mountain biking as a recognisedsport – some going as far as building dedicat-ed tracks on school grounds to encourageafter school practice and interschool sportsdays as well as employing coaches and man-agers to oversee teams.

“The word on the street is that the topteams are in full training mode in prepara-tion for the 2016 season as competition be-comes more intense year on year. To manyriders, it’s not just about hopping onto thebike anymore, but rather honing skills, up-ping the fitness levels and working on themental toughness that is required to followdreams of becoming pro riders,” says Botha.

Although there are many kids findingtheir competitive edge on their bicycles, theSpur Schools Mountain Bike League’s focusis still to encourage “more kids on bikes,more schools in action”. It is important forall children to enjoy participating, whetheronly starting out or having participated fora few seasons.

This year has seen the introduction ofTeam Spur, James Reid and Ariane Klein-hans, who play the important role of encour-aging league riders to follow their dreamsand showing the reality of becoming spon-sored athletes. Between competing at theirvarious competitions, they have been min-gling with keen riders, sharing valuable tipsfrom how to better skills to handling pres-sureand formavital part of theSpurSchoolsMTB League as they set the tone as role mod-els for the young riders.

For those new to the Spur Schools Moun-tain Bike League, the league is a programmefocused on growing the number of childrenon mountain bikes by running interschool

mountain biking races around the country.The League consists of 11 South African

regions including neighbouring Africancountries Zimbabwe, Namibia and Lesotho.Around 60 events take place from May to theseason-ending national final in Magalies-burg in October.

The racing format takes place ona markedtrack, generally over school fields and dedi-cated trails, where riders have to completea certain amount of laps of a course that ran-ges between 2km-6km. The distance thatneeds to be covered is in accordance to theSouth African Schools Cycling Associationrules and regulations.

Each region hosts four events with the ex-ception of the Eastern Cape and Mpumalan-ga who each host three events in their re-spective regions along with a final.V For more information on the 2016 edition of theSpur Schools Mountain Bike League, visitwww.spurmtbleague.co.za, or contact Amarider’sMichelle du Preez at 021 8844547 or michelle@ama­rider.co.za

School mountain biking expands

Page 24: TygerBurger Goodwood 20160525

SportPage 24 | Woensdag, 25 Mei 2016Onder redaksie van Stehan SchoemanTel: 021 910 6500 | e­pos: [email protected]

Taurusstraat 10, Brackenfell • Tel (021) 981 4501www.gho.co.za • [email protected] DIENS

Ons is die grootste verskaffers

van koppelaarstelle(”clutch kits”)

remblokke enremskoene.

Besoek ons vandag nog vir kundigediens en billike pryse.

en

CALL NOW ON FREEPHONE

0800 007 870CALL NOW ON FREEPHONE

0800 007 870

Enjoy the full use of yourhome with an Acorn StairliftFast installationFREE Survey & QuoteFor straight and curvedstaircases

Direct from themanufacturerNationwide coverage

Are your stairsa struggle?

See our full range and pricing at www.mrsuithire.co.za or

CLAREMONT 021 683 6230TABLE VIEW 021 556 6369WORCESTER 023 347 8586STEENBERG 021 701 4644

CAPE GATE 021 982 1563WESTGATE MALL 021 374 4839GEORGE 044 874 4099BLOEMFONTEIN 051 448 3370

BELLVILLE Tel: 021 946 3690

N1 CITY Tel: 021 595 2298

Latest fashions and slim fit suits now in stock

X1REPDKX-AL250516

SportPage 24 | Woensdag, 25 Mei 2016Onder redaksie van Stehan SchoemanTel: 021 910 6500 | e­pos: [email protected]

SportPage 24 | Woensdag, 25 Mei 2016Onder redaksie van Stehan SchoemanTel: 021 910 6500 | e­pos: [email protected]

RUGBY: VARSITY SHIELD AWARD

AVRIL FILLIES

To receive the award as the BacklinePlayer that Rocks of the VarsityShieldwas a bittersweetmoment be-

cause “we just lost to Wits” in the promo-tion-relegation play-off.This is what AidynnCupido (19) of Stel-

lenridge, Bellville, flyhalf of theUniversi-ty of the Western Cape (UWC), said at theend of the Varsity Shield competition for2016. He played as a centre and full-backin all the age groups of Western Province

while a learner at Paul Roos Gym-nasium in Stellenbosch.

“I never saw my dad, Wil-fred, play centre for WesternProvince and Western Prov-ince League. Tome he was just

my dad and the coach of the rug-by club Helderberg and all the dif-

ferent Sevens teams in the province.But when I startedmy rugby career,that fact added extra pressure andI told myself that I would be in all

representative teams on merit and notbecause of my dad. “I asked my mom,Levona, about my dad’s playing daysand she pulled out a scrapbook of

newspaper clippings andactionpicturesthat she kept when he was playing. Onlythen I realised why everyone was putting

pressure on me to perform,” he said.His parents attended all his matches

and his dad said it was not necessary forhim to be a centre, he should play in theposition where he was comfortable andwhere he could add value to the team.That was when he switched to fly-half.“As a fly-half you are the general that

controls people around you and you givedirection to the team. As a centre you fol-low directions and carry a lot more ball.The assumption is that anyone can playfly-half because you just receive the ballfrom the scrum-half to kick for territory,but this is way off the mark,” he said.Cupido studies law at UWC and hopes

to sign a contract with one of the provin-ces. “For the next two years UWC will beplaying again in the Varsity Shield andwehave enough time to progress from theShield to take the Varsity Cup. The rea-son I say this is thatwe played against thebest university sides and we discoveredthat we were just not on par with them.With the experience that we gained thisyear we can just build on that in the nexttwo years, and then we’ll be a force to bereckoned with.“Currently I am focussing on my stud-

ies because you never know how longyour rugby career would last. When mystudies are done and dusted I would like

to open a sports agency to assist youngtalented players because not all sportagents are truthful to you. With my legalbackground I would be able to help theplayers,” said Aidynn.He is coached by former Springboks

Chester Williams and Bolla Conradie atUWC. According to him Bolla is an inspi-rational coach.“He allows us to express ourselves on

the pitch and gives us freedom withinrange, but wemust always keep the gameplan inmind. Chester is a statistician andbelieves the ball should do the job. Be-tween the two of them we as a team canachieve much more and with experiencewe can win trophies.“When I amnot playing rugby or study-

ing I read novels and watch television se-ries with the family, like NCIS, Blindspotand Gordon Ramsay. My dad and I talka lot about rugby but mymom is more in-to my academic career. I have two sib-lings, Ammin (14)who is at Paul Roos andAimee, who is at RhenishGirls High.“Mymessage to young players is that youmust have a goal and you are the only onewho can stop you from achieving thatgoal. Rugby is a confidence game andwith the support and encouragement ofyour family you are able to express your-self on the pitch,” said Aidynn.

Dis ’n herhaling van verlede jaar wanneerdie Southern Stings-netbalspan Vrydag dieNoord-Gautengse Jaguars in die halfeind-ronde van die Brutal Fruit-premierliga pak.Die wedstryd om 18:00 in Durban, wat reg-

streeks opSuperSport Select uitgesaaiword,beloof om vir opwinding te sorg.Anders as met verlede jaar se halfeind-

stryd, wat die Jaguars met 46-42 gewen het,beskik die Noord-Gautengers nie hierdiekeer oor die tuisveldvoordeel nie en is dieStings die vormspan. Die Stings was in diespanne se kragmeting in die groepfase met56-50 aan die wenkant.Die Stings het hul plek in die laaste vier

bespreekdeurverledenaweek inDurbandietuisspan, die KwaZulu-Natal Kingdom

Stars, oortuigendmet 44-23 in die kwarteind-ronde te klop.Slegs by vier geleenthede in vanjaar se

reeks is minder as 23 doele in ’n wedstrydafgestaan. In die groepfase het niemandboonopminderdoele as die Stings se 312 teen’n gemiddelde van 35 perwedstryd afgestaannie.Die Stings beskik oor twee puik verdedi-

gers in die Proteas, Adéle Niemand en Ro-chelle Lawson, terwyl Juline Rossouw opverdedigende vleuel se harde werk dikwelsook ongesiens verbygaan.Annelie Lucas, afrigter van dieWes-Kape-

naars, het teen die KingdomStars vir oulaas’n proefneming in die aanvallende doelsir-kel gedoen met Charmaine Baard, meestal

’n hoofdoel, wat vir twee kwarte hulpdoelgespeel het, met Mari-Lena op hoofdoel.Baard is as speler van die wedstryd aan-

gewys.Dit was haar tweede speler van die wed-

stryd-eerbewys vanjaar.“Die afrigter het gevoel die verandering

sou ’n beter kombinasie teen die KingdomStars se verdedigers wees.“Ek is gemaklik op hulpdoel en kan albei

met gemak speel,” het Baard gesê. Sy hettoegegee hulle het sterker teenstand ver-wag van die KwaZulu-Natallers, wat oor ’nhele paar Proteas beskik, maar hulle hetnie aan die verwagtinge voldoen nie.“Ons het in geheel goed gespeel en ons

doelwit bereik.

“Die verdedigers was weer kookwater endie aanval was skerp en konstruktief.”

Groot opwinding wag in netbal-halfeindstryd

UWC’s Cupido rocks

Fly­half Aidynn Cupido slotsanother penalty for theUniversity of the WesternCape. PHOTO: JACO MARAIS