Tieu Chuan Viet Nam Cho Cua Upvc (PDF)

download Tieu Chuan Viet Nam Cho Cua Upvc (PDF)

of 19

 • date post

  30-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tieu Chuan Viet Nam Cho Cua Upvc (PDF)

TCVN

TIU CHUN VIT NAM

TCVN 7451 : 2004Xut bn ln 1

ca s v ca i bng khung nha cng U-PVC Qui nh k thutWindows and doors made from unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) extruded hollow profiles Specifications

H Ni - 2004

TCVN 7451 : 2004

2

TCVN 7451 : 2004

Li ni uTCVN 7451 : 2004 do T iu ban k thut tiu chun TCVN/TC160/SC2 Ca s v ca i bin son, trn c s ngh ca Cng ty TNHH Ca s nha chu u (G7Window), Tng cc Tiu chun o lng Cht lng xt duyt , B Khoa hc v Cng ngh ban hnh.

3

TCVN 7451 : 2004

4

TCVN 7451 : 2004

Tiu chun vit nam

TCVN 7451 : 2004Xut bn ln 1

Ca s v ca i bng khung nha cng U-PVC Qui nh k thutWindows and doors made of unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) extruded hollow profiles Specifications

1 Phm vi p dngTiu chun ny qui nh cc ch tiu cht l-ng i vi ca s s, ca i U-PVC (sau y gi tt l ca U-PVC) -c lp rp t khung nh hnh bng nha cng U-PVC (unplasticized polyvinyl chloride) c li thp gia c-ng v cc gc -c hn nng chy. Tiu chun ny cng p dng cho vch ngn -c ch to t cng loi vt liu v cng ngh.

2 Ti liu vin dnTCVN 2737 : 1995 Ti trng v lc tc ng. TCVN 7452-1 : 2004 (EN 1026 : 2000) Ca s v ca i Ph-ng php th Phn 1: Xc nh lt kh. TCVN 7452-2 : 2004 (EN 1027 : 2000) Ca s v ca i Ph-ng php th Phn 2: Xc nh kn n-c. TCVN 7452-3 : 2004 Ca s v ca i Ph-ng php th Phn 3: Xc nh bn p lc gi. TCVN 7452-4 : 2004 Ca s v ca i P h - n g php th Phn 4: Xc nh bn gc hn thanh profile U-PVC. TCVN 7452-5 : 2004 (ISO 8274 : 1985) Ca s v ca i Ca i Phn 5: Xc nh lc ng. TCVN 7452-6 : 2004 (ISO 9379 : 1989) Ca s v ca i Ca i Phn 6: Th nghim ng v m lp li. ISO 140-3 : 1995 Acoustics Measurement of sound insulation in buildings and of building elements Part 3: Laboratory Measurement of airborne sound insulation of building elements (m hc o cch m trong cc cng trnh v cu kin xy dng Phn 3: o cch m khng kh trong phng th nghim ca cu kin xy dng). 5

TCVN 7451 : 2004 3 Thut ng, nh nghaTrong tiu chun ny p dng cc nh ngha sau: 3.1 Thanh profile (profile) Thanh nha nh hnh c hoc khng c khoang rng, -c sn xut theo cng ngh n t bt nha polyvinyl clorit khng ho do (U-PVC). 3.2 Cnh ca (casement) Phn m ly nh sng, -c ng khung, m -c theo kiu quay, lt, ht, tr-t hoc phi hp gia cc hnh thc . 3.3 Khung cnh ca (casement frames) Kt cu khung lm t thanh profile c thp gia c-ng, c kch th-c xc nh, lm khung vng chc cho cnh ca, gn kt vi khun ca bng h thng lin kt ca (3.7). 3.4 Khun ca (window/door frames) Kt cu khun lm t thanh profile c thp gia c-ng, c kch th-c xc nh dng lin kt vng chc t-ng vi cnh ca bng h thng lin kt ca (3.7), m bo kn kht cho h thng ca. 3.5 Ph kin kim kh ca ca (window hardware) Ph kin bng kim loi gn kt vi ca, -c dng vn hnh v/hoc lm vng chc ca. 3.6 Giong knh (glazing gasket) Vt liu bng cao su tng hp hoc nha do dng lm kn phn knh vi phn khung v gia cnh ca vi khun ca. 3.7 Lin kt ca (window fastening) B phn dng lin kt chc cc chi tit ri ca ca vi nhau, gn chc cc ph kin kim kh vi cnh ca, hoc lp ca hon chnh vo cng trnh. 3.8 Ca s nhiu (multi-light window) Ca s kt hp, c nhiu cnh m v/hoc c nh trong mt khun ca. 6

TCVN 7451 : 20043.9 Cnh tr-t (sash) Cnh ca tr-t -c trong khun. 3.10 Tay n (switch barrier) B phn ngn khng cho ca lt v quay ti cng mt thi im khi nh theo kiu lt hoc quay. 3.11 m n hi (weather strip) Lp vt liu lin kt c n hi cao, -c m vo gia khun ca v t-ng (kt cu xy dng) nhm gim s truyn m v chng s bin dng ca t-ng p trc tip ln ca. 3.12 Hp knh (glass block) Knh -c lp rp theo kch th-c xc nh, to thnh hp, nhm gim s truyn m, truyn nhit. Hp knh -c bm kh tr v bc keo xung quanh, m bo khng cho kh tr lt ra ngoi.

4 Kiu v k hiu qui -c4.1 Ca -c thit k theo nhiu kiu m. K hiu qui -c cho tng kiu nh- sau (m t trn Hnh 1): F SH TH BH VP HP HR VR TP SP HS ca c nh (fixed light) Kiu m bn l ng (side hung) Kiu m bn l trn (top hung) Kiu m bn l d-i (bottom hung) Kiu m xoay theo tr ng (vertical pivot) Kiu m lt theo tr ngang (horizontal pivot) Kiu m lt theo tr ngang o chiu (horizontal pivot reversible) Kiu m xoay theo tr ng o chiu (vertical pivot reversible) Kiu xoay tr ngang (projected top hung) Kiu xoay tr ng (projected side hung) Kiu tr-t ngang (horizontal slider)

7

TCVN 7451 : 2004VS TT SF ST Kiu tr-t ng (vertical slider) Kiu lt v quay (tilt and turn) Kiu m gp tr-t (sliding - folding) Kiu lt tr-t (parallel slide and tilt)

SH

SH

SP

Kiu m bn l ng ra ngoi

Kiu m bn l ng vo trong

kiu

Kiu xoay tr ng

BH

Kiu m bn l d-i

Kiu m lt theo tr ngang

Kiu m lt theo tr ngang o

Kiu xoay phi 2/3 theo tr ng

Kiu xoay phi 1/2 theo tr ng

Kiu xoay phi 1/3 theo tr ng

Hnh 1 - M t cc kiu m

8

TCVN 7451 : 2004

TH

Kiu m xoay tr ng ( gia) o chiu

Kiu m trn

TP

Kiu m lt trn (o chiu)

Kiu m gp tr-t

VS TT HS Kiu m tr-t ngang

Kiu m tr-t ng (quay khung tr-t)

Kiu m lt v quay (hoc lt tr-c khi quay phi)

TH SH F

F

c nh

Kiu m tri nhiu ca

Hnh 1 - M t cc kiu m (kt thc)

9

TCVN 7451 : 20044.2 K hiu m bng hnh v (xem Hnh 2).

Kiu m tri ra ngoi (o chiu)

Kiu m tri vo trong

Kiu m tri, xoay tr ng

Kiu m bn l bn d-i

Kiu lt ngang

Kiu lt ngang (o chiu)

Kiu xoay phi 2/3 theo tr ng

Kiu xoay phi 1/2 theo tr ng

Kiu xoay phi 1/3 theo tr ng

Xoay tr ng gia o chiu m sang phi v sang tri

Kiu m bn l trn

Kiu lt trn (o chiu)

Kiu tr-t ng

Kiu lt v quay phi

Kiu tr-t ngang

c nh

Kiu m tri nhiu ca

Ca gp tr-t 3 cnh, 1 cnh quay lt (quay) v 2 cnh gp tr-t

Ca tr-t lt 2 cnh, 1 cnh quay (c nh) v 1 cnh lt tr-t

Hnh 2 - K hiu cc kiu m bng hnh v

1 0

TCVN 7451 : 2004 5 Yu cu i vi vt liu chnh v ph kin5.1 Thanh profile Thanh profile l thanh nh hnh c khong rng cch nhit, -c sn xut theo cng ngh n t bt U-PVC, khng cha cc cht c hi, bn mu d-i tc ng ca thi tit v c kh nng t tt la khi -c cch ly khi ngun la. Thanh profile phi t cc ch tiu cht l-ng theo tiu chun hin hnh tr-c khi -a vo sn xut ca. Thanh profile c cu trc hnh hp, thnh ngoi dy 2,2 - 3 mm, - c chia thnh nhiu khoang rng thc hin chc nng cch m, cch nhit. tng kh nng chu lc cho b ca, trong thanh nha -c lp li thp gia c-ng. Cu trc thanh profile -c m t trn Hnh 3.

Ch dn:

1 - Rnh thot n-c m-a; 2 - Bung ngn lp thp gia c-ng; 3 - Chn rnh;

4 - Ni lp giong cao su; 5 - Rnh lp cc ph kin kim kh; 6 - Ni lp m knh chuyn dng.

Hnh 3 M t cu trc thanh profile 1 1

TCVN 7451 : 20045.2 Knh Knh lm ca s, ca i phi m bo cht l-ng theo tiu chun hin hnh v ph hp yu cu s dng knh.v d: Khi dng knh dn an ton, phi s dng knh dn an ton nhiu lp theo TCVN 7364-2 : 2004 Knh xy dng Knh dn nhiu lp v knh dn an ton nhiu lp Phn 2: Knh dn an ton nhiu lp.

5.3 Li thp gia c-ng Li thp gia c-ng -c nh hnh ph hp vi thanh U-PVC, -c sn xut t thp tm v -c m km chng g hoc hp kim nhm, c dy khng nh hn 1,2 mm tu thuc vo tng loi ca v cp tI trng gi. 5.4 Ph kin kim kh Ph kin kim kh bao gm bn l cc loi, c cu m lt, tay nm/tay nm c kho, thanh kho a im v kho chuyn dng, -c lm t hp kim khng g hoc t thp hp kim c m lp chng g, c cht l-ng theo tiu chun hin hnh, m bo kn kht, bn v an ton an ninh cho ca sau khi lp rp. Vic lp cc ph kin ny phi tun th ng qui trnh k thut, m bo khong cch gia hai im kho khng ln hn 850 mm v khong cch gia im kho vi gc ca khng ln hn 150 mm. Ph kin kim kh phi m bo thay th -c m khng cn tho khun ngoi ra khi kt cu cng trnh. 5.5 Giong knh ca Giong ca phi m bo bn thi tit v to s kn kht chng s xm nhp ca n-c v kh qua khe ca. Giong ca c th thay th -c m khng nh h-ng n phn knh v khng phi tho khun ra khi cng trnh.

6 Yu cu i vi ca6.1 Kch th-c c bn v sai lch cho php Kch th-c ca ca s v ca i theo qui nh ca thit k. Ph lc A gii thiu cc kch th-c thng dng i vi tng loi ca. Sai lch kch th-c ca khun v khung lp ca so vi kch th-c thit k ln nht, theo Bng 1 v Bng 2.

1 2

TCVN 7451 : 2004Bng 1 - Sai lch kch thc cho php i vi ca s, ca in v tnh bng milimt Kch th-c thit k, tnh theo cnh ln nht Nh hn 1 000 T 1 000 n 2 000 T 2 000 n 2 600 Sai lch trong ca khun 1,0 2,0 2,0 Sai lch ngoi ca khung 1,0 1,0 2,0 Chnh lch hai -ng cho khung 1,0 2,0 3,0 0,5 Khong cnh n hi

Bng 2 - Sai lch kch th-c cho php i vi vch knh c nhn v tnh bng milimt Kch th-c thit k, tnh theo cnh ln nht Nh hn 1 000 T 1 000 n 2 000 T 2 000 n 2 600 Sai lch khung bao 1,0 2,0 3,0 Sai lch -ng cho 2,0 3,0 4,0

6.2 Ngoi quan B ca s v ca i hon chnh phi m bo c tnh thm m cao. Thanh profile phi nhn, bng, khng c vt r, bn. Mu sc phi ng u v ph hp vi mu chun khi quan st bng mt th-ng. Cc mi hn sau khi lm sch phi u nhau v khng bin mu. 6.3 Yu cu k thut ca ca 6.3.1 Yu cu k thut ca ca theo Bng 3. Bng 3 Yu cu k thut ca caTn ch tiu 1. bn gc hn thanh profile, tnh bng MPa, khng nh hn 2. bn p lc gi ng vi p lc gi thit k theo TCVN 2737-1995. Mc 25 - Ca khng b h- hng khung, , ph kin kim kh sau khi ngng gy p lc. - Bin dng chp nhn -c phi nh hn 1/175 so vi chiu rng (cao) ca 3. kn n-c 4. lt kh L-u l-ng kh lt qua khe ca khi th vi p lc gi 300 Pa, tnh theo tng din tch knh,m3/h.m2, khng ln hn tnh theo chiu di lin kt m, m /h.m , khng ln hn 5. gim m trong khng kh*, tnh bng dB, khng nh hn3

- Khng c n-c xm nhp vo mt trong ca ca khi th p lc 200 Pa

9,0 2,25

i vi ca mt lp knh i vi ca hp knh * Khng p dng i vi ca tr-t

25 35

1 3

TCVN 7451 : 20046.4 Tnh nng hot ng ca ca Ca phi m bo vn hnh trn, m theo tng kiu m vi mt lc khng ln hn qui nh Bng 4 v phi m bo kh nng ng/m lin tc 10 000 ln m khng gy bt k bin dng no v kch th-c cng nh- sai lch cnh. Bng 4 Lc ng m cnhn v tnh bng Niutn (N) Lc tc ng kiu bn l Lc chuyn ng ban u Lc gi chuyn ng u 80 65 Kiu m kiu tr-t ngang 80 65 kiu tr-c ng 120* 100*

* Lc th hin vic s dng hai tay