Taylor Swift - Haunted

download Taylor Swift - Haunted

of 6

 • date post

  06-Mar-2015
 • Category

  Documents

 • view

  193
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Taylor Swift - Haunted

Arrangement 2011 www.lilTranscriber.com4710,,,,/,HauntedTaylor SwiftArranged by LittleTranscriber aka lilTranscriberwww.YouTube.com/lilTranscriber,,/,,,/,,,/,,,,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,, , ,, , ,, ,,, ,, ,, ,,, , ,,, ,, , ,, , ,, , ,, , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, ,,,,,,, ,,, ,, ,, ,,,,,, ,, ,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, , ,, ,,, , ,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,,,,:: ,, ,,,,,,,,,, ,, , ,, ,, ..,, , ,, , ,, , ,, ,,, , ,, ,,, , ,, ,,, , ,, , ,, , ,, ,www.lilTranscriber.comwibbebeberibnsnssscscsc cccrwwwwwwww.wwwwwwwwwm,m ,,ieib,,,e ,,,,anan,,,,,nsc,,,,,,,sc ,,,crw,w ,,,,, ,w,,,ww ,,,,ww,13161922Arrangement 2011 www.lilTranscriber.com25/,,,/, , /,,/,,,/,,,/,,,

,,,,,, ,,, ,, ,, ,, ,,,,, ,, ,,,,, ,, ,, ,,,,,,, ,, ,, ,, , ,, ,,,, , ,, ,, ,, , ,, ,,, , ,, , ,, , ,, ,,, , ,, ,, ,, , ,, ,.. ,,, ,, ,,,,,,,::: ,,,,,,,,,, ,,,, ,,,::: , ,,,,, ,,,,, , ,, ,,, ,, , ,,, ,,,, ,,,,,,,,,, ,, ,,,, ,,, ,, ,,,,,,, ,,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,, ,, ,,,,,,,,,,. ,,,,, ,,,:::, ,,,, ,,,,,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, , ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,, ,,,,, ,, ,, , ,, ,,,,,,,,,, ,,,:::, ,,,, ,,,,,,,,, ,,, , , ,,, , , ,,,,,

,,,, ,,, ,,,, ,,,,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,, ,,,:::, ,,,,, ,, ,,, ,, ,,,,, ,, ,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,:::, ,,,, ,,,,,2www.lilTranscriber.comcoscsc crcrmmmmr.crc ccococonsnsscscscnslTlTTrTraTrawwwwwwwwwm,,,,,,,m ,,,,,,,r. .clilTransccr,,,,o ,,ns,,,,,,,csc ,,,,,,,,crcr ,,,,ililili,,,,ilTlilTilT ,,,,,,lTlTTr,wwwww,,, ra ,,w,,,,,,,ww ,,,,,,,,,,,,,,,, ,28313437Arrangement 2011 www.lilTranscriber.com40/,,,/,,,/,,,/,,,/,,,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,::: ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, ,,,,,,,,,, ,,,,, ,, ,, ,,, ,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,,,,,,,,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,,,,,, ,, ,,, ,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,, ,,, ,,,, ,, ,,,,:: ,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, ,, ,, ,,,, ,, ,,,,,, ,,,,, ,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,, ,, ,, , ,,,, ,, ,, ,, ,,,,:: ,,,,,,, ,, ,,,,::,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, , ,, ,, ,,,,,, ,,,,, ,,,::: ,,,,,,,,,, ,,,, ,,,::: , ,,,,, ,,,,,:: ,,,,,,,,,,, , ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,, ,,,,,,, ,, ,,,,,,, ,,3www.lilTranscriber.comomomlTmmmmr.crc ccocoer.ernsnsscscscansanlTlTTrTraTraranwwwwwwwwwm,,,,,,m ,,eer.c cee,er,,er,.c,,,,,,,,,c,,,,,aaan,,an,ns,,,,,,,sc,,,,ssccsc,,,,,c,,,,T,,,,lT,,,TTr ,,,ra,,,,wwwwan,w,w,,,,,,,,,,ww ,,,,ww,,,,w ,,,,43464952Arrangement 2011 www.lilTranscriber.com55/,,,/,,,/,,,/,,,/,,,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,::: ,,,, ,,, ,,,, ,,,,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,,,,, ,,,,, ,, , ,,,,,,,,,,,,,,,, , , , ,,, ,,,, ,,,:::, ,,,, ,,,,,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, , ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,, ,,,,, ,, ,, , ,, ,,,,,,,,,, ,,,:::, ,,,, ,,,,,,,,, ,,, , , ,,, , , ,,,,,

,,,, ,,, ,,,, ,,,,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,, ,,,:::, ,,,,, ,, ,,, ,, ,,,,, ,, ,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,:::, ,,,, ,,,,,,,, ,,, ,,,,,,, ,,, ,,,::: ,,, ,,,::: ,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,, ,,, ,,,::: ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,, ,,,, ,,, ,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,::: ,,,,, ,,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,,,::: ,,,, , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,::,,.,,,, ,,, ,,,,,,, ,, , ,, ,,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,, ,, ,,,,,, ,,,,4www.lilTranscriber.comcoanwwwwwwwwwwmmmr.crc ccocoonsnsscscscnslTlTTrTraTraraTrawwwwwwwwww,,,m ,,,,eee,,r ,,,,,,er.errc,,,,o ,,,n,,ccns ,,,,,,,crsc ,,,,,,,wwwwwc,,,,,crcrcr ,,,,,,,,,,,,,,,,,T,,,,T ,,,, ra ,,,,,,,w,ww,,,,,,,,,www ,,,,,,,,,,,,ww ,,58616467Arrangement 2011 www.lilTranscriber.com70/,,,/,,,/,,,/,,,/,,,..:: ,, ,, ,,, ,, ,,, ,, , ,, ,, ..:: , ,,::,, ,, , ,, , ,, , ,, ,,,,,, ,,,,,, ,, , ,, , ,, ,,,:: ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, : ,,,,, ,, ,,, ,,,::: ,,,.,,,.,,, ,,,,,,,, ,,::,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,:::, ,,,, ,,,,, ,, ,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,,,,::: ,,,, ,,, ,,,, ,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,,, ,,,:::,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,:::, ,,,,, ,, ,,,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,:::,, ,,,,, ,, ,, ,,, ,, ,,,,,,, ,,,:::, ,,,, ,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,, ,, ,, ,,,5www.lilTranscriber.comcoscscscsc ccmmmr.crc ccocoonsnsscscscnsnslTlTTrTraTra anwwwwwwwwww,::eee,ererer ,,,,,,,o ,,,nns,,,,,,,,,,crsc ,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,rr ,,,wwwwTilTilT ,,,,,,,,ilTT,,,,,,an ,,,,,,,,,,,,,::w,,,,,,,,,,,,ww ,,,,,,,,,,,,,,,,w ,,,,,,,ww ,,,,,7376Arrangement 2011 www.lilTranscriber.com79/,,,/,,,/,,,, ,,, ,,, ,,, ...::: ,,, ...::: ,,, ,,,,,,, ,,, ,, ,,,, ,,, ,, ,,,, ,,, ,,,,,,,, ,, ,,,, ,,, ,, ,,,, ,,,,,,,...::: : ,,, ,,,, ,,, ,,,,,, ,,,,, ,,, ,,, , ,,,, ,, ,,,, ,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,, ,, ,,,,, ,,,, ,,,,,,, ,, ,,,, ,, ,,,,:: ,, , ,, ,, ,, ,, ,, ,, .. ,, , , , ,, ,,,,,,, ,,, ,, ,,,,,, ,, , ,, ,,,,,,, ,, , , , , , , ,, , ,,6rscmmmmommomer.rcrc ccocooannsnsnsscnlilTilTlTTTrTom,om,,,,,commmmmr,erer,,,,co ,,coon,,, .li,,,ilT ,,,,,,,T ,,,,,,,,,