SWM for Community

download SWM for Community

of 42

Transcript of SWM for Community

 • 7/31/2019 SWM for Community

  1/42

  the basics of

  for the community

 • 7/31/2019 SWM for Community

  2/42

  All discarded household, commercial

  waste, non-hazardous institutional,ports/harbor and industrial waste,

  street sweepings, construction debris,

  , agriculture waste, and other non-hazardous/non-toxic waste (IRR, RA

  9003)

 • 7/31/2019 SWM for Community

  3/42

  The systematic & effective

  management of solid waste activities(segregation at source, segregated

  collection, transportation, storage,

  transfer, treatment, and disposal ofsolid waste) which do not harm the

  environment.

 • 7/31/2019 SWM for Community

  4/42

  BoomingPopulation

  RapidUrbanization

  ChangingLifestyles

  ConsumptionPatterns

  PublicIndifference

 • 7/31/2019 SWM for Community

  5/42

  Special waste

  residual

  recyclable

  types of

  biodegradable

 • 7/31/2019 SWM for Community

  6/42

  Balat ng prutas at gulay,tira-tirang pagkain, dumi ng hayop,tuyong dahon, bituka at tinik ng isda

  Gawing compost sasako o ibigay sa nagbabasura

 • 7/31/2019 SWM for Community

  7/42

  Source: MEF-WACS Result at Barangay Sta. Lucia done on June, 2012.

 • 7/31/2019 SWM for Community

  8/42

  PAG-COMPOST O PAGBUBULOK

  Punuin ng lupang

  pantabon ang unang

  sako.

  Kumuha ng konting lupa

  sa unang sako at ilagay

  sa ikalawang sakong

  walang laman.

  Ihulog ang mga

  nabubulok sa

  ikalawang sako.

  Takpan nang sapat na lupa

  mula sa unang sako ang mga

  nabubulok, nang hindi

  mangamoy at hindi salakayin ng

  mga langaw, daga at ipis.

  (Maari ding panakip ang mga

  dahon,pinulbos na bunot ngniyog at mga kahawig na

  sangkap) Tiyakin din na hindi

  mabubuksan ng mga pusa o

  aso ang sako.

 • 7/31/2019 SWM for Community

  9/42

  PAG-COMPOST OPAGBUBULOK

  Basain ng bahagya gamit

  ang tubig, halimbawa,

  mula sa pinaghugasan sa

  kusina

  Kailangang naiinitan ang sako (Kahit

  hindi direktang naaarawan), at tiyakin

  na laging nahahanginan. Salit-salit o

  sapin sapin na lagyan ng lupa

  nabubulok lupa hanggang

  mapuno ang sako.

  Isunod na gamitin ang

  ikatlong sako. Kapag

  puno na ito wala na ring

  laman ang unagsakong pinagkunan ng

  lupang pantabon.

  Ang ikatlong sako naman

  ay compost na ang laman.

  Ilagay ito sa unang sako

  para ang nasa ilalim ang

  mauunang ipantabon, sa

  susunod nabubulukin,

  Pag ulit ulitin lamang ang

  paggamit ng 3 sako.

 • 7/31/2019 SWM for Community

  10/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  11/42

  Bote, PET bottles, latang sardinas, bakal, papel, disposable

  plastic (cups, plate, spoon,fork),

  aluminum cans, Ibenta sa Junkshopo ibigay sa nagbabasura

 • 7/31/2019 SWM for Community

  12/42

  Source: MEF-WACS Result at Barangay Sta. Lucia done on June, 2012.

 • 7/31/2019 SWM for Community

  13/42

  Styrofoam, sanitarynapkin, diapers, plastic bags,

  candy/biscuit wrapper, shampoo &toothpaste sachet, dolypacks (Zesto)

  Ilabas lamang kapagnandyan na ang nagbabasura.

 • 7/31/2019 SWM for Community

  14/42

  Source: MEF-WACS Result at Barangay Sta. Lucia done on June, 2012.

 • 7/31/2019 SWM for Community

  15/42

  Hospital wastes, baterya,lumang thermometers na may mercury,

  paint cans & thinner, pundido at sirangilaw, bote ng pesticide, insecticide,

  fertilizer, at electronic wastes

  Maglaan ng ibang ipunansa MRF para dito kukunin ng City

  Government

 • 7/31/2019 SWM for Community

  16/42

  Source: MEF-WACS Result at Barangay Sta. Lucia done on June, 2012.

 • 7/31/2019 SWM for Community

  17/42

  GROUND WATER CONTAMINATION

  health & sanitation

  GLOBAL WARMING &CLIMATE CHANGE

  the local

  WASTE GENERATION

 • 7/31/2019 SWM for Community

  18/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  19/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  20/42

  SchoolBuildings

  Scholars

  Public

  Health

  PublicInfrastructures

 • 7/31/2019 SWM for Community

  21/42

  21

 • 7/31/2019 SWM for Community

  22/42

  WASTE

  Methane (CH4) Carbon Dioxide (CO2)

 • 7/31/2019 SWM for Community

  23/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  24/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  25/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  26/42

  BASURA

  ULAN

  KATAS

 • 7/31/2019 SWM for Community

  27/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  28/42

  salient points

  the

  r.a. 9003

 • 7/31/2019 SWM for Community

  29/42

  R.A. 9003

  The Ecological Solid Waste

  Management Act of 2000

 • 7/31/2019 SWM for Community

  30/42

  ANG SAMPUNG

  UTOS

  Courtesy: Mother Earth Foundation

 • 7/31/2019 SWM for Community

  31/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  32/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  33/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  34/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  35/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  36/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  37/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  38/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  39/42

  9. MRF KO TO!

 • 7/31/2019 SWM for Community

  40/42

 • 7/31/2019 SWM for Community

  41/42

  solid waste is not a

  sole responsibilityof the government,

  rather it nowbecomes a personalliability

 • 7/31/2019 SWM for Community

  42/42

  thank you