Sno Name Enrol No Programme Batch Mentor CRC Facilitator · PDF fileSno Name Enrol No...

of 5 /5
Sno Name Enrol No Programme Batch Mentor CRC Facilitator 1 Ms Arushi Pandey A0102315002 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaideep kaur [5058] T N Mukundan 2 Ms Sugandha Mehta A0102315003 MBA-HR 2015-2017 Dr Rushina Singhi [0678] Neelam Gaind 3 Ms Medha Sinha A0102315004 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Jai Kishore Sharma [6559] Isha Juneja 4 Ms Sonali Singh A0102315005 MBA-HR 2015-2017 Prof. Akhil Swami [2370] Isha Juneja 5 Ms Palak Bansal A0102315006 MBA-HR 2015-2017 Dr Shikha Mishra [3459] Rajeev Mittal 6 Mr Lakshay Gulati A0102315007 MBA-HR 2015-2017 Ms Sunetra Saha [3953] Banita Sajwan 7 Ms Tanya Kansal A0102315008 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaideep kaur [5058] T N Mukundan 8 Mr Abhinav Khanna A0102315009 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Taranjeet Duggal [1514]/Ms Seema Johar Isha Juneja 9 Ms Snigdha Zakharia A0102315010 MBA-HR 2015-2017 Ms Lakhwinder kaur Dhillon [2177] Rajat 10 Ms Kanupriya Parnami A0102315011 MBA-HR 2015-2017 Mr Rajeev Gupta [1286] Rajat 11 Ms Pooja Maiti A0102315012 MBA-HR 2015-2017 Dr T V Raman Rajeev Mittal 12 Ms Bhawna Sharma A0102315013 MBA-HR 2015-2017 Dr T V Raman Rajeev Mittal 13 Mr Ishan Bhargava A0102315014 MBA-HR 2015-2017 Ms Pooja Sehgal Tabeck [4224] Banita Sajwan 14 Ms Surmeet Kaur A0102315015 MBA-HR 2015-2017 Ms Lakhwinder kaur Dhillon [2177] Rajat 15 Mr Harman Singh Saini A0102315016 MBA-HR 2015-2017 Ms Sonali P. Banerjee [3969] Banita Sajwan 16 Ms Akanksha Asodia A0102315017 MBA-HR 2015-2017 Mr Vivek Singh Tomar [0979] Rajat 17 Ms Akarshika Bindra A0102315018 MBA-HR 2015-2017 Dr Harminder Kaur Gujral [3814] T N Mukundan 18 Ms Sugandh Katyal A0102315019 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaya Yadav [0977] T N Mukundan 19 Ms Shreya Prasad A0102315021 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Kalyan Kumar De [12858] Isha Juneja 20 Ms Priyanka Banerjee A0102315022 MBA-HR 2015-2017 Dr Smrita Sinha [0966]/Ms. Seema Johar Rajeev Mittal 21 Ms Vartika Tripathi A0102315023 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Taranjeet Duggal [1514] Isha Juneja 22 Ms Neha Coondoo A0102315024 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaya Yadav [0977] T N Mukundan 23 Mr Sourav Kumar A0102315025 MBA-HR 2015-2017 Dr. Shweta Awasthi [7284] Rajeev Mittal 24 Ms Pariva Rainu A0102315026 MBA-HR 2015-2017 Dr Ranjit Roy Ghatak [1497] Neelam Gaind 25 Ms Shailja Sukanya A0102315027 MBA-HR 2015-2017 Prof. Ramesh Bagla [5291] Isha Juneja 26 Ms Reetika Aggarwal A0102315029 MBA-HR 2015-2017 Dr Teena Bagga [0962] Rajeev Mittal

Transcript of Sno Name Enrol No Programme Batch Mentor CRC Facilitator · PDF fileSno Name Enrol No...

Page 1: Sno Name Enrol No Programme Batch Mentor CRC Facilitator · PDF fileSno Name Enrol No Programme Batch Mentor CRC Facilitator ... 48 Ms Mayatri Gaur A0102315053 MBA-HR ... 114 Ms Ratika

Sno Name Enrol No Programme Batch Mentor CRC Facilitator

1 Ms Arushi Pandey A0102315002 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaideep kaur [5058] T N Mukundan

2 Ms Sugandha Mehta A0102315003 MBA-HR 2015-2017 Dr Rushina Singhi [0678] Neelam Gaind

3 Ms Medha Sinha A0102315004 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Jai Kishore Sharma

[6559]

Isha Juneja

4 Ms Sonali Singh A0102315005 MBA-HR 2015-2017 Prof. Akhil Swami [2370] Isha Juneja

5 Ms Palak Bansal A0102315006 MBA-HR 2015-2017 Dr Shikha Mishra [3459] Rajeev Mittal

6 Mr Lakshay Gulati A0102315007 MBA-HR 2015-2017 Ms Sunetra Saha [3953] Banita Sajwan

7 Ms Tanya Kansal A0102315008 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaideep kaur [5058] T N Mukundan

8 Mr Abhinav Khanna A0102315009 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Taranjeet Duggal

[1514]/Ms Seema Johar

Isha Juneja

9 Ms Snigdha Zakharia A0102315010 MBA-HR 2015-2017 Ms Lakhwinder kaur Dhillon

[2177]

Rajat

10 Ms Kanupriya Parnami A0102315011 MBA-HR 2015-2017 Mr Rajeev Gupta [1286] Rajat

11 Ms Pooja Maiti A0102315012 MBA-HR 2015-2017 Dr T V Raman Rajeev Mittal

12 Ms Bhawna Sharma A0102315013 MBA-HR 2015-2017 Dr T V Raman Rajeev Mittal

13 Mr Ishan Bhargava A0102315014 MBA-HR 2015-2017 Ms Pooja Sehgal Tabeck

[4224]

Banita Sajwan

14 Ms Surmeet Kaur A0102315015 MBA-HR 2015-2017 Ms Lakhwinder kaur Dhillon

[2177]

Rajat

15 Mr Harman Singh Saini A0102315016 MBA-HR 2015-2017 Ms Sonali P. Banerjee [3969] Banita Sajwan

16 Ms Akanksha Asodia A0102315017 MBA-HR 2015-2017 Mr Vivek Singh Tomar [0979] Rajat

17 Ms Akarshika Bindra A0102315018 MBA-HR 2015-2017 Dr Harminder Kaur Gujral

[3814]

T N Mukundan

18 Ms Sugandh Katyal A0102315019 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaya Yadav [0977] T N Mukundan

19 Ms Shreya Prasad A0102315021 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Kalyan Kumar De

[12858]

Isha Juneja

20 Ms Priyanka Banerjee A0102315022 MBA-HR 2015-2017 Dr Smrita Sinha [0966]/Ms.

Seema Johar

Rajeev Mittal

21 Ms Vartika Tripathi A0102315023 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Taranjeet Duggal

[1514]

Isha Juneja

22 Ms Neha Coondoo A0102315024 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaya Yadav [0977] T N Mukundan

23 Mr Sourav Kumar A0102315025 MBA-HR 2015-2017 Dr. Shweta Awasthi [7284] Rajeev Mittal

24 Ms Pariva Rainu A0102315026 MBA-HR 2015-2017 Dr Ranjit Roy Ghatak [1497] Neelam Gaind

25 Ms Shailja Sukanya A0102315027 MBA-HR 2015-2017 Prof. Ramesh Bagla [5291] Isha Juneja

26 Ms Reetika Aggarwal A0102315029 MBA-HR 2015-2017 Dr Teena Bagga [0962] Rajeev Mittal

Page 2: Sno Name Enrol No Programme Batch Mentor CRC Facilitator · PDF fileSno Name Enrol No Programme Batch Mentor CRC Facilitator ... 48 Ms Mayatri Gaur A0102315053 MBA-HR ... 114 Ms Ratika

27 Ms Saonyaa Shashan A0102315030 MBA-HR 2015-2017 Dr Harminder Kaur Gujral

[3814]

T N Mukundan

28 Ms Radhika Gupta A0102315031 MBA-HR 2015-2017 Dr Rushina Singhi [0678] Neelam Gaind

29 Ms Swati Yadav A0102315032 MBA-HR 2015-2017 Mr Hargovind Kakkar [4028] Rajeev Mittal

30 Ms Vibhuti Goel A0102315033 MBA-HR 2015-2017 Dr Chandranshu Sinha [0975] T N Mukundan

31 Ms Lisha Gautam A0102315034 MBA-HR 2015-2017 Ms Vandana Gupta [0894] Isha Juneja

32 Ms Rashul Yadav A0102315035 MBA-HR 2015-2017 Dr Smrita Sinha [0966] Rajeev Mittal

33 Ms Priyam Dube A0102315036 MBA-HR 2015-2017 Dr Anupama R [2538] Kritika Dasgupta

34 Mr Vineet Choudhary A0102315037 MBA-HR 2015-2017 Mr Hargovind Kakkar [4028] Rajeev Mittal

35 Ms Shwetal Surjan A0102315038 MBA-HR 2015-2017 Ms Bandana Chadha [6452] Rajat

36 Ms Apoorva Atreya A0102315039 MBA-HR 2015-2017 Dr Rosy Kalra [0967] Neelam Gaind

37 Ms Aishwarya Raje Rawat A0102315040 MBA-HR 2015-2017 Dr. Supriti Agarwal [0356] Rajeev Mittal

38 Ms Shalini Singh A0102315041 MBA-HR 2015-2017 Dr R. Sujatha Neelam Gaind

39 Ms Ankita Arora A0102315042 MBA-HR 2015-2017 Ms Vandana Gupta [0894] Isha Juneja

40 Ms Shreya Bhatia A0102315043 MBA-HR 2015-2017 Mr Hargovind Kakkar [4028] Rajeev Mittal

41 Mr Kaaran Bhasin A0102315044 MBA-HR 2015-2017 Dr. Shweta Awasthi [7284] Rajeev Mittal

42 Ms Shrutika A0102315045 MBA-HR 2015-2017 Dr Ritesh Dwivedi [4700] Neelam Gaind

43 Ms Amina Asim A0102315046 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaya Yadav [0977] T N Mukundan

44 Ms Konika Maheshwari A0102315047 MBA-HR 2015-2017 Dr Anubha Srivastava [0969] Kritika Dasgupta

45 Ms Rohini Saini A0102315048 MBA-HR 2015-2017 Dr Teena Bagga [0962] Rajeev Mittal

46 Ms Anusha Mirza A0102315050 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaya Yadav [0977] T N Mukundan

47 Ms Ayesha Chopra A0102315052 MBA-HR 2015-2017 Dr Anita Venaik [1339] Kritika Dasgupta

48 Ms Mayatri Gaur A0102315053 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Jai Kishore Sharma

[6559]

Isha Juneja

49 Ms Shivani Singh A0102315054 MBA-HR 2015-2017 Ms Vandana Gupta [0894] Isha Juneja

50 Ms Aarushi Jain A0102315055 MBA-HR 2015-2017 Ms Ritu Wadhwa [14477] Banita Sajwan

51 Mr Siddharth Chaudhary A0102315056 MBA-HR 2015-2017 Ms Varsha Khattri [0712] Isha Juneja

52 Ms Aastha Kumar A0102315057 MBA-HR 2015-2017 Dr Rosy Kalra [0967] Neelam Gaind

53 Ms Snehi A0102315058 MBA-HR 2015-2017 Dr Garima Kohli Malik [0381] T N Mukundan

54 Ms Sakshi Kaushik A0102315059 MBA-HR 2015-2017 Dr Puja Sareen [12740] Neelam Gaind

55 Ms Komal Pal A0102315060 MBA-HR 2015-2017 Ms Amanpreet Kang [4399] Rajat

56 Ms Neha Kumari Agarwal A0102315062 MBA-HR 2015-2017 Ms Bandana Chadha [6452] Rajat

57 Ms Seerat Kaur Gill A0102315063 MBA-HR 2015-2017 Dr Rosy Kalra [0967] Neelam Gaind

Page 3: Sno Name Enrol No Programme Batch Mentor CRC Facilitator · PDF fileSno Name Enrol No Programme Batch Mentor CRC Facilitator ... 48 Ms Mayatri Gaur A0102315053 MBA-HR ... 114 Ms Ratika

58 Ms Anjali Bhatia A0102315065 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Taranjeet Duggal

[1514]/Ms Seema Johar

Isha Juneja

59 Ms Kawleen Kaur Sabharwal A0102315066 MBA-HR 2015-2017 Dr Harminder Kaur Gujral

[3814]

T N Mukundan

60 Ms Sakshi Jai A0102315067 MBA-HR 2015-2017 Dr Shikha Mishra [3459] Rajeev Mittal

61 Ms Shweta Singh A0102315068 MBA-HR 2015-2017 Dr Ashok Sharma [0363] T N Mukundan

62 Mr Danaboina Vamsi Sai

Chaitanya Yadav

A0102315069 MBA-HR 2015-2017 Dr Shikha Mishra [3459] Rajeev Mittal

63 Mr Himank Grover A0102315070 MBA-HR 2015-2017 Ms Shinu Vig [3937] Banita Sajwan

64 Mr Nitish Sharma A0102315071 MBA-HR 2015-2017 Ms Amanpreet Kang [4399] Rajat

65 Ms Anindita Mukherjee A0102315073 MBA-HR 2015-2017 Ms Tavishi [2521] Isha Juneja

66 Ms Shivani Verma A0102315074 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaya Yadav [0977] T N Mukundan

67 Ms Harshita Bansal A0102315075 MBA-HR 2015-2017 Ms Namita Kapoor [0341] Banita Sajwan

68 Ms Sonam Gupta A0102315076 MBA-HR 2015-2017 Ms Sunetra Saha [3953] Banita Sajwan

69 Ms Isha Rathi A0102315077 MBA-HR 2015-2017 Dr Anjani Kumar Singh [0893] Kritika Dasgupta

70 Ms Ashna Khanna A0102315078 MBA-HR 2015-2017 Dr Harminder Kaur Gujral

[3814]

T N Mukundan

71 Ms Manisha Digari A0102315079 MBA-HR 2015-2017 Dr Shikha Mishra [3459] Rajeev Mittal

72 Ms Anshita Agrawal A0102315081 MBA-HR 2015-2017 Dr Anita Venaik [1339] Kritika Dasgupta

73 Ms Naqshab Qadir A0102315082 MBA-HR 2015-2017 Mr Rajeev Gupta [1286] Rajat

74 Ms Yukti Chopra A0102315083 MBA-HR 2015-2017 Dr Harminder Kaur Gujral

[3814]

T N Mukundan

75 Mr Mohit Yadav A0102315085 MBA-HR 2015-2017 Ms Ritu Wadhwa [14477] Banita Sajwan

76 Ms Vidhi Kaul A0102315086 MBA-HR 2015-2017 Mr Vinamra Jain [2097] Rajat

77 Ms Sonali Gupta A0102315087 MBA-HR 2015-2017 Dr Ritesh Dwivedi [4700] Neelam Gaind

78 Mr Prakul Singla A0102315088 MBA-HR 2015-2017 Ms Varsha Khattri [0712] Isha Juneja

79 Ms Sheetal Budhiraja A0102315089 MBA-HR 2015-2017 Ms Pooja Sehgal Tabeck

[4224]

Banita Sajwan

80 Ms Ankita Jain A0102315090 MBA-HR 2015-2017 Dr Ranjit Roy Ghatak [1497] Neelam Gaind

81 Ms Priya Dixit A0102315091 MBA-HR 2015-2017 Mr Vivek Singh Tomar [0979] Rajat

82 Ms Ikshita Sharma A0102315092 MBA-HR 2015-2017 Dr Chandranshu Sinha [0975] T N Mukundan

83 Mr Sahil Kapoor A0102315093 MBA-HR 2015-2017 Ms Parul yadav [3995] Banita Sajwan

84 Ms Ankurdeep A0102315094 MBA-HR 2015-2017 Dr Chandranshu Sinha [0975] T N Mukundan

Page 4: Sno Name Enrol No Programme Batch Mentor CRC Facilitator · PDF fileSno Name Enrol No Programme Batch Mentor CRC Facilitator ... 48 Ms Mayatri Gaur A0102315053 MBA-HR ... 114 Ms Ratika

85 Ms Parul Choudhary A0102315095 MBA-HR 2015-2017 Dr Chandranshu Sinha [0975] T N Mukundan

86 Mr Jayant Nair A0102315096 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaya Yadav [0977] T N Mukundan

87 Ms Ankita Aggarwal A0102315097 MBA-HR 2015-2017 Ms Vandana Gupta [0894] Isha Juneja

88 Mr Mohit Arya A0102315099 MBA-HR 2015-2017 Dr R. Sujatha Neelam Gaind

89 Ms Shubhi Agrawal A0102315100 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaya Yadav [0977] T N Mukundan

90 Ms Vaibhavi Rathore A0102315101 MBA-HR 2015-2017 Dr Chandranshu Sinha [0975] T N Mukundan

91 Mr Aman Utkarsh A0102315102 MBA-HR 2015-2017 Ms Parul yadav [3995] Banita Sajwan

92 Ms Chahat Raghav A0102315103 MBA-HR 2015-2017 Dr Harminder Kaur Gujral

[3814]

T N Mukundan

93 Ms Raveena Sharma A0102315104 MBA-HR 2015-2017 Dr Puja Sareen [12740] Neelam Gaind

94 Ms Shreya Sahay A0102315105 MBA-HR 2015-2017 Dr Garima Kohli Malik [0381] T N Mukundan

95 Ms Prachi Sharma A0102315106 MBA-HR 2015-2017 Dr Chandranshu Sinha [0975] T N Mukundan

96 Ms Daxika Bhandari A0102315107 MBA-HR 2015-2017 Dr Shikha Mishra [3459] Rajeev Mittal

97 Ms Aakanksha Saxena A0102315108 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Taranjeet Duggal

[1514]/Ms Seema Johar

Isha Juneja

98 Ms Ria Khanna A0102315109 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaya Yadav [0977] T N Mukundan

99 Mr Anurag Krishna A0102315110 MBA-HR 2015-2017 Mr Rajnish Ratna [0357] Rajat

100 Ms Sonali Tyagi A0102315111 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Taranjeet Duggal

[1514]

Isha Juneja

101 Ms Oshin Rana A0102315112 MBA-HR 2015-2017 Ms Tavishi [2521] Isha Juneja

102 Ms Priyanka Joon A0102315114 MBA-HR 2015-2017 Ms Shinu Vig [3937] Banita Sajwan

103 Ms Ashma Rawat A0102315115 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaya Yadav [0977] T N Mukundan

104 Ms Dipti Bali A0102315116 MBA-HR 2015-2017 Ms Shinu Vig [3937] Banita Sajwan

105 Ms Preeti A0102315117 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Taranjeet Duggal

[1514]

Isha Juneja

106 Ms Akanksha Paliwal A0102315118 MBA-HR 2015-2017 Mr Vinamra Jain [2097] Rajat

107 Ms Kavya Shree B A0102315119 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Taranjeet Duggal

[1514]

Isha Juneja

108 Mr Advitya Chopra A0102315120 MBA-HR 2015-2017 Prof.(Dr) Taranjeet Duggal

[1514]

Isha Juneja

109 Ms Divya Sethi A0102315121 MBA-HR 2015-2017 Dr Anshu Yadav [6994] Kritika Dasgupta

110 Ms Vishakha Sharma A0102315123 MBA-HR 2015-2017 Dr Anjani Kumar Singh [0893] Kritika Dasgupta

111 Mr Savita Singh A0102315124 MBA-HR 2015-2017 Dr. Shweta Awasthi [7284] Rajeev Mittal

Page 5: Sno Name Enrol No Programme Batch Mentor CRC Facilitator · PDF fileSno Name Enrol No Programme Batch Mentor CRC Facilitator ... 48 Ms Mayatri Gaur A0102315053 MBA-HR ... 114 Ms Ratika

112 Ms Chavi Jindal A0102315125 MBA-HR 2015-2017 Ms Parul yadav [3995] Banita Sajwan

113 Mr Surya Kant Sharma A0102315126 MBA-HR 2015-2017 Dr Jaya Yadav [0977] T N Mukundan

114 Ms Ratika Singh A0102315127 MBA-HR 2015-2017 Prof. Akhil Swami [2370] Isha Juneja

115 Ms Charu Sharma A0102315128 MBA-HR 2015-2017 Dr R. Sujatha Neelam Gaind

116 Ms Satvika Saxena A0102315129 MBA-HR 2015-2017 Ms Varsha Khattri [0712] Isha Juneja

117 Mr Hardik Dang A0102315130 MBA-HR 2015-2017 Mr Hargovind Kakkar [4028] Rajeev Mittal

118 Ms Shahin Ara A0102315131 MBA-HR 2015-2017 Mr Hargovind Kakkar [4028] Rajeev Mittal

119 Ms Vaishali A0102315132 MBA-HR 2015-2017 Mr Hargovind Kakkar [4028] Rajeev Mittal

120 Ms Shipra Bhati A0102315133 MBA-HR 2015-2017 Mr Hargovind Kakkar [4028] Rajeev Mittal

121 Mr Jithin Abraham A0102315135 MBA-HR 2015-2017 Ms Lakhwinder kaur Dhillon

[2177]

Rajat

122 Ms Vartika Pathak A0102315136 MBA-HR 2015-2017 Ms Lakhwinder kaur Dhillon

[2177]

Rajat

123 Ms Surekha Nawik A0102315137 MBA-HR 2015-2017 Ms Lakhwinder kaur Dhillon

[2177]

Rajat

124 Ms Himanshi Singla A0102315138 MBA-HR 2015-2017 Dr R. Sujatha Neelam Gaind

125 Ms Nisha Singh A0102315139 MBA-HR 2015-2017 Dr Puja Sareen [12740] Neelam Gaind

126 Mr Sarthak Singh A0102315140 MBA-HR 2015-2017 Dr Puja Sareen [12740] Neelam Gaind

127 Mr Nitesh Pratap Singh A0102315141 MBA-HR 2015-2017 Dr Puja Sareen [12740] Neelam Gaind

128 Mr Vishwavijay Pratap Singh A0102315142 MBA-HR 2015-2017 Dr Puja Sareen [12740] Neelam Gaind

129 Mr Puneet Kalra A0102315143 MBA-HR 2015-2017 Dr R. Sujatha Neelam Gaind