RPH terapi simple

6
26 | Page  BAHAGIAN B Tajuk : 1.Urus Diri Masa : 8.00-8.30 pagi ( 30 minit ) Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 1.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.1.2 Mengenal bahagian badan Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat 1. Menunjukkan ti ga daripada enam a nggota badan seperti tangan,mata,hidung,kaki dan mulut 2. Menamakan ti ga daripada enam anggota badan di bahagian tengah bahagian tengah badan seperti tangan,mulut,mata,hidung dan sebagainya. Unsur Terapi : Terapi pergerakan, terapi musik, terapi seni, terapi pengamatan Nilai : Mensyukuri anugerah tuhan, keyakinan, keberanian Pengalaman sedia ada : Murid sudah mengetahui sebahagian dari anggota badan seperti tangan dan kaki. LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN Set Induksi ( 5 Minit ) 1. Murid diminta melakukan aktiviti “Mail Kata”. 2. Murid mengikut arahan dan perbuatan guru. 3. Murid melakukan perbuatan berdasarkan arahan guru.

Transcript of RPH terapi simple

Page 1: RPH terapi simple

7/30/2019 RPH terapi simple

http://slidepdf.com/reader/full/rph-terapi-simple 1/5

26 | P a g e  

BAHAGIAN B

Tajuk : 1.Urus Diri

Masa : 8.00-8.30 pagi ( 30 minit )

Tunjang Utama : Keterampilan Diri

Standard Kandungan : 1.1 Mengenal anggota badan

Standard Pembelajaran : 1.1.2 Mengenal bahagian badan

Objektif  : Pada akhir pelajaran, murid dapat

1. Menunjukkan tiga daripada enam anggota badan

seperti tangan,mata,hidung,kaki dan mulut

2. Menamakan tiga daripada enam anggota badan di

bahagian tengah bahagian tengah badan

seperti tangan,mulut,mata,hidung dan sebagainya.

Unsur Terapi : Terapi pergerakan, terapi musik, terapi seni, terapi

pengamatan

Nilai : Mensyukuri anugerah tuhan, keyakinan, keberanian

Pengalaman sedia ada : Murid sudah mengetahui sebahagian dari anggota

badan seperti tangan dan kaki.

LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN

Set Induksi

( 5 Minit )

1. Murid diminta melakukan

aktiviti “Mail Kata”.

2. Murid mengikut arahan

dan perbuatan guru.

3. Murid melakukan

perbuatan berdasarkan

arahan guru.

Page 2: RPH terapi simple

7/30/2019 RPH terapi simple

http://slidepdf.com/reader/full/rph-terapi-simple 2/5

27 | P a g e  

LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN

Langkah 1

(5 minit )

1. Murid mendengar lagu

“dua mata saya’yang

dinyanyikan oleh guru.

2. Murid diminta untuk

menyanyi bersama-sama

guru bersama gerakan.

3. Murid dimintamenyanyikan lagu

bersama gerakan.

Lirik lagu “Dua

mata saya” 

Dua mata saya,

hidung saya

satu, dua tangan

yang kiri dan

kanan, duatelinga saya

yang kiri dan

kanan, dua kaki 

saya pakai kasut 

baru, satu mulut 

saya tidak 

berhenti makan.

Langkah 2

( 10 minit )

1. Murid diberikan gambar 

yang tidak mempunyai

anggota badan.

2. Murid diarahkan untuk

melukis anggota badan

pada gambar tersebut.

3. Murid diminta melukis

sambil menyanyikan lagu

“Dua mata saya” 

Gambar badan

yang tidak

lengkap.

Lampiran 1

Page 3: RPH terapi simple

7/30/2019 RPH terapi simple

http://slidepdf.com/reader/full/rph-terapi-simple 3/5

28 | P a g e  

LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN

Langkah 3

( 5 minit )

1. Murid diberikan lembaran

kerja.

2. Murid diminta menamakan

anggota badan

berdasarkan pilihan

 jawapan.

3. Murid boleh meneroka

anggota tubuh lain

Lembaran

kerja.

Lampiran 2

Penutup

( 5 minit )

1. Murid diminta

menunjukkan anggota

tubuh badan yang disebut

oleh guru.

2. Menyanyikan lagu “dua

mata saya”

Refleksi : ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

Page 4: RPH terapi simple

7/30/2019 RPH terapi simple

http://slidepdf.com/reader/full/rph-terapi-simple 4/5

29 | P a g e  

Lampiran 1

Page 5: RPH terapi simple

7/30/2019 RPH terapi simple

http://slidepdf.com/reader/full/rph-terapi-simple 5/5

30 | P a g e  

Lampiran 2

Tuliskan nombor di dalam kotak nama anggota badan yang betul.