RPH BM LINUS

download RPH BM LINUS

of 65

Transcript of RPH BM LINUS

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  1/65

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  ama Guru :

  ekolah : Kelas :

  arikh : Hari : Jumaat Masa : 60m

  ata pelajaran : Bahasa Melayu

  KUMPULAN KUMPULAN 1 KUMPULAN 2 KU

  ama Murid 1 Amirun Aiman Bin Mohd Basar 1 Ahmad Asri Bin Ariffin 1 Muhammad Fadhly

  2 Mohd Uzair Bin Osman 2 Muhammad Firdaus

  3 Muhammad Shahril Azwan Bin Deris 3 Komathy4 Muhd Aqil Izuddin Bin Mohd Fazally 4 Siti Nur Farhana

  5 Muhammad Afiq 5 Syafrina Binti Yusuf

  6 Sundram

  7 Nurafiqah Binti Momahad Deris

  ajuk Barang-Barang Keperluan Harian

  emahiran Membina Ayat Tunggal Perkataan KVK + KVK Perka

  asil 1) Membina sekurang-kurangnya 3 1) Menyebut dan mengeja 1) Menyebut dan men

  embelajaran ayat mudah berdasarkan gambar 4 perkataan yang betul daripada 4 perkataan yang b

  Di akhir pengajaran berdasarkan struktur FN + FN, 6 perkataan melalui gambar 6 perkataan melalu

  an pembelajaran FN + FK dan FN + FS dengan betul. yang dipaparkan. yang dipaparkan.

  urid dapat:- 2) Menyusun semula perkataan- 2) Menulis sekurang-kurangnya 6 2) Murid membaca se

  perkataan yang diberi untuk perkataan yang betul daripada 6 ayat mudah darip

  membentuk ayat dengan betul. 8 perkataan yang disebut oleh mudah sepertimana

  guru melalui Borang Suku Kata komputer peribadi g

  yang disediakan.

  ahan Bantu 1) Borang Suku Kata 3) Gambar 5) Bahan Maujud - tempurung kelapa, cokla

  elajar 2) Lembaran kerja 4) ICT - Komputer Peribadi 6) Kotak Misteri 7) Kad S

  enerapan 1) Kerjasama

  ilai Murni 2) Berjimat

  nsur KBKK 1) Menyenaraikan - Senaraikan suku kata berdasarkan petikan yang diberikan.

  2) Mengkategorikan - Kategorikan perkataan yang sesuai bagi gambar yang dipamerkan.

  3) Menyusun semula perkataan untuk membentuk ayat yang betul

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  2/65

  ya

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  3/65

  Kumpulan KUMPULAN 1 KUMPULAN 2

  Set Induksi 1) Guru memaparkan sebuah kotak misteri yang di dalam terkandung 3 benda.

  (5 minit) 2) Tiga orang murid dipilih secara rawak untuk memegang benda di dalam kotak misteri dengan menutup mata.

  Benda tersebut adalah : tempurung, coklat dan ubi.

  3) Murid tersebut diminta menulis perkataan yang sesuai berdasarkan objek tersebut.

  4) Guru memaparkan objek tersebut kepada kelas dan murid sama-sama menyebut dan mengejanya.

  5) Guru kaitkan dengan amalan berjimat cermat ketika membeli.

  6) Guru kaitkan dengan isi pengajaran pada hari ini.

  7) Guru memberikan arahan kepada murid-murid untuk membentuk kumpulan.

  Langkah 1 Latihan Bertulis Permainan

  (15 minit) (Bijak Susun)

  1) Murid menjawab lembaran kerja 1) Guru yang diedarkan oleh guru. 1) Permainan "Bijak Susun" iaitu u

  2) Kandungan latihan merangkumi 2) Guru memberikan kad-kad gambar melal

  pelajaran hari ini. dan kad-kad perkataan kepada murid. 2) Murid

  3) Latihan melibatkan padanan dan 3)Setiap kumpulan akan menampalkan perka

  penulisan. kad-kad gambar dan huruf di atas denga

  papan putih yang disediakan

  Contoh : 4) Kumpulan yang dapat memadankan Conto

  perkataan dan gambar yang betul

  adalah pemenang dan akan diberikan

  ganjaran.

  3) Murid

  Contoh : kema

  komp

  Conto

  4) Murid

  dipela

  Kumpulan CERGAS CERDIK

  Langkah 2 Permainan Interaksi P&P

  (20 minit) (Bijak Susun)

  1) Murid dipaparkan lagu berkenaan 1) Murid

  1) Permainan "Bijak Susun" kemahiran KVK + KVK yang

  KOTAKMISTERI

  White Board

  Bijak Susun

  cok lat

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  4/65

  2) Guru memberikan kad-kad gambar 2) Kand

  dan kad-kad perkataan kepada 2) Guru tunjukkan 6 gambar kepada murid, peng

  murid. iaitu coklat, biskut, gambar, cermin,

  3) Setiap kumpulan akan menampalkan senduk dan rempah melalui komputer riba. Conto

  kad-kad gambar dan huruf di atas

  papan putih yang disediakan. Contoh :

  4) Kumpulan yang dapat memadankan

  perkataan dan gambar yang betul

  adalah pemenang dan akan diberikan

  ganjaran. 2) Murid menyebut dan mengeja

  perkataan berdasarkan gambar tersebut

  Contoh : dengan bimbingan daripada guru.

  3) Guru menyebut perkataan dan murid

  menulis di dalam Borang Suku Kata

  yang disediakan oleh guru.

  Contoh :

  4) Guru minta murid menyebut dan

  mengeja semula apa yang telah dipelajari

  sepanjang interaksi P&P tadi.

  Contohnya : coklat, biskut, kertas dsb.

  White Board

  Mari Susun

  tem pu rung

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  5/65

  Kumpulan KUMPULAN 1 KUMPULAN 2

  Langkah 3 Interaksi P&P Latihan Bertulis

  (15 minit)

  1) Guru menyebut perkataan dan murid 1) Murid menjawab lembaran kerja

  menulis di dalam Borang Suku Kata yang diedarkan oleh guru 1) Perm

  yang disediakan oleh guru. 2) Kandungan latihan merangkumi 2) Guru

  pengajaran di dalam interaksi P&P hari ini. dan k

  Contoh : 3) Latihan melibatkan padanan, murid

  penulisan dan petikan. 3) Setiap

  kad-k

  papa

  4) Kumpperka

  2) Murid membaca ayat mudah berdasarkan adala

  kemahiran V + KV melalui paparan. ganja

  komputer peribadi guru.

  Contoh :

  4) Guru minta murid menyebut semula apa

  yang telah dipelajari sepanjang

  interaksi P&P tadi.

  Penutup Guru merumuskan pelajaran pada hari ini.

  (5 minit)

  Penutup Kognitif

  1) Murid menyebut semula perkataan yang telah dipelajari.

  2) Murid menulis perkataan tersebut di atas papan putih.

  Contohnya, Kumpulan Cergas : KVK+KV+KVKK (tempurung), Kumpulan Cerdik : KVK+KVK (coklat) dan Kumpulan Ceria

  Penutup Sosial

  1) Murid tepuk tangan kerana memberikan kerjasama yang baik sepanjang proses P&P dijalankan.

  2) Guru mengucapkan tahniah kepada murid kerana berjaya menjalankan aktiviti dengan baik.

  3) Murid yang menunjukkan sahsiah terpuji akan diberikan ganjaran berupa token.

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  6/65

  AN 3

  murid,

  rsebut

  sarkan

  .

  telah

  b.

  TIH

  C

  KOTAKAJAIB

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  7/65

  hari ini.

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  8/65

  r

  n

  n

  kan

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  9/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  10/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  11/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  12/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  13/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  14/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  15/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  16/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  17/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  18/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  19/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  20/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  21/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  22/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  23/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  24/65

  Nama : ___________________________

  Tahun : ___________________________

  Tarikh : ___________________________

  Arahan 1 : Tuliskan perkataan yang disebut oleh guru.

  Contoh :

  Selamat Berjaya

  BORANG SUKU KAT

  pendayung

  pemborong

  berdagang

  pencawang

  pembilang

  jembalang

  tempurung

  1

  2

  3

  4

  5

  7

  6

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  25/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  26/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  27/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  28/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  29/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  30/65

  Nama : ___________________________

  Tahun : ___________________________

  Tarikh : ___________________________

  Arahan 1 : Tuliskan perkataan yang disebut oleh guru.

  Contoh :

  Selamat Berjaya

  BORANG SUKU KAT

  mancis

  dakwat

  poster

  biskut

  pensel

  kertas

  sampul

  1

  2

  3

  4

  5

  7

  6

  senduk8

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  31/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  32/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  33/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  34/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  35/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  36/65

  Nama : ___________________________

  Tahun : ___________________________

  Tarikh : ___________________________

  Arahan 1 : Tuliskan perkataan yang disebut oleh guru.

  Contoh :

  Selamat Berjaya

  BORANG SUKU KAT

  isi

  ulialu

  ulu

  ibu

  ubi

  aku

  1

  2

  3

  4

  5

  7

  6

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  37/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  38/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  39/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  40/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  41/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  42/65

  Nama : ___________________________

  Tahun : ___________________________

  Tarikh : ___________________________

  Arahan 1 : Suaikan antara suku kata KVK + KV + KVKK menjadi perkataan yang bermak

  Selamat Berjaya

  1

  2

  4

  5

  3

  ber

  tem

  pem

  mem

  pen

  pen

  da

  ca

  da

  bo

  bi

  pu

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  43/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  44/65

  Arahan 2 : Baca dahulu petikan dan salin petikan di bawah.

  Tempurung.

  Ini tempurung.

  Ini tempurung kelapa.

  Tempurung kelapa warna coklat.

  Tempurung kelapa boleh dibuat tabung.

  T................................................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  Arahan 3 : Warnakan perkataan di bawah

  Selamat Berjay

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  45/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  46/65

  a .

  te

  gang

  lang

  rung

  yung

  wang

  rong

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  47/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  48/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  49/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  50/65

  Nama :

  Tahun :

  Tarikh :

  Arahan 1 : Cantumkan suku kata awalan KVK dan akhiran KVK di bawah.

  Selamat Berjaya

  pen sel+ =

  man cis+ =

  ban tal+ =

  cin cin+ =

  bur ger+ =

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  51/65

  Arahan 2 : Salin semula ayat dibawah.

  Selamat

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Farhana suka makan coklat.

  Afiqah sangat menyayangi bantal baru

  Safrina membeli mancis di Kedai Wak.

  Firdaus suka akan pensel barunya.

  Asri sangat mengemari burger.

  Aqil memasukkan dakwat ke dalam pe

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  52/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  53/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  54/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  55/65

  Berjaya

  ya.

  .

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  56/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  57/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  58/65

  Nama :

  Tahun :

  Tarikh :

  Arahan : Warnakan perkataan yang betul berdasarkan gambar y

  Selamat Berjaya

  11

  3

  4

  5 6

  abi

  api

  alu

  ubi

  abu

  ulu

  usu

  alu

  uli

  3

  2

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  59/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  60/65

  Arahan 2 : Baca dahulu petikan dan salin petikan di bawah.

  Ini Ibu.

  Ini Ibu Abu.

  Abu beli alu batu

  Abu beri pada Ibu

  Alu itu pula ibu beri pada kakak.

  ..................................................................................

  ..................................................................................

  ..................................................................................

  ..................................................................................

  ..................................................................................

  ..................................................................................

  1. ______________________________________________

  2. ______________________________________________

  3. ______________________________________________

  4. ______________________________________________

  Arahan 3 : Senaraikan suku kata V+KV di bawah ini berdasarkan petikan d

  Selamat

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  61/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  62/65

  ang diberikan

  uli

  ubi

  ibu

  alu

  ali

  ulu

  ibu

  alu

  isi

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  63/65

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  64/65

  i atas.

  erjaya

 • 8/6/2019 RPH BM LINUS

  65/65