Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name...

169
Rank wise result University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ------------------------------------------------------------------------------ 1 11112825 SHANKIT UR 376 1 1 2 11112344 RAVI GUPTA UR 360 2 2 3 11112344 RAVI GUPTA PWD 360 1 2 4 11111534 HARI KANT UR 356 3 3 5 11111534 HARI KANT PWD 356 2 3 6 11112279 ruksar OBC 356 1 3 7 11112279 ruksar PWD 356 2 3 8 11113211 Ambuj Pathak UR 355 4 5 9 11111323 PREETI AGGARWAL UR 351 5 6 10 11111323 PREETI AGGARWAL PWD 351 4 6 11 11112155 Shadab Alam OBC 348 2 7 12 11112155 Shadab Alam PWD 348 5 7 13 11113212 Wageesh Shukla UR 340 6 8 14 11110061 SHIVAM SONI OBC 330 3 9 15 11110061 SHIVAM SONI PWD 330 6 9 16 11110729 khushboo mishra UR 327 7 10 17 11110729 khushboo mishra PWD 327 7 10 18 11111432 Kamta prasad SC 327 1 10 19 11111432 Kamta prasad PWD 327 7 10 20 11110356 NIDHI KUMARI UR 323 8 12 21 11110356 NIDHI KUMARI PWD 323 9 12 22 11112008 KM USHA PRAJAPATI OBC 323 4 12 23 11112008 KM USHA PRAJAPATI PWD 323 9 12 24 11112487 AMIR HAMJA UR 320 9 14 25 11113216 CHANDRAKANT YADAV OBC 320 5 14 26 11113225 Shikha Singh UR 319 10 16 27 11112204 REKHA PRAJAPATI OBC 318 6 17 28 11112204 REKHA PRAJAPATI PWD 318 11 17 29 11113259 DEEPU PATEL OBC 318 6 17 30 11112233 Babali Pandey UR 317 11 19 31 11112233 Babali Pandey PWD 317 12 19 32 11110723 LAXMI DVIVEDI UR 315 12 20 33 11110723 LAXMI DVIVEDI PWD 315 1 20 34 11111040 RAGHU JEE UR 315 12 20 35 11111261 Akhilesh Kumar Tiwari UR 315 12 20 36 11111261 Akhilesh Kumar Tiwari PWD 315 13 20 37 11111623 DHARAMVEER YADAV OBC 314 8 23 38 11111623 DHARAMVEER YADAV PWD 314 14 23 39 11112951 ajeet arya SC 313 2 24 40 11111891 Ashutosh Kumar Shukla UR 311 15 25 41 11112482 RITU SC 311 3 25 42 11112482 RITU PWD 311 15 25 43 11111425 GULSHAN OBC 310 9 27 44 11111425 GULSHAN PWD 310 16 27 45 11111517 geetanjali singh UR 310 16 27 46 11110124 ANJALI KUMARI OBC 308 10 29 47 11110124 ANJALI KUMARI PWD 308 17 29 48 11112376 Neelam SC 303 4 30 49 11112376 Neelam PWD 303 18 30 50 11113184 ANJALI OJHA UR 303 17 30 ------------------------------------------------------------------------------ Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 50 Page No. : 1 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ------------------------------------------------------------------------------ Page 1

Transcript of Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name...

Page 1: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1 11112825 SHANKIT UR 376 1 1 2 11112344 RAVI GUPTA UR 360 2 2 3 11112344 RAVI GUPTA PWD 360 1 2 4 11111534 HARI KANT UR 356 3 3 5 11111534 HARI KANT PWD 356 2 3 6 11112279 ruksar OBC 356 1 3 7 11112279 ruksar PWD 356 2 3 8 11113211 Ambuj Pathak UR 355 4 5 9 11111323 PREETI AGGARWAL UR 351 5 6 10 11111323 PREETI AGGARWAL PWD 351 4 6 11 11112155 Shadab Alam OBC 348 2 7 12 11112155 Shadab Alam PWD 348 5 7 13 11113212 Wageesh Shukla UR 340 6 8 14 11110061 SHIVAM SONI OBC 330 3 9 15 11110061 SHIVAM SONI PWD 330 6 9 16 11110729 khushboo mishra UR 327 7 10 17 11110729 khushboo mishra PWD 327 7 10 18 11111432 Kamta prasad SC 327 1 10 19 11111432 Kamta prasad PWD 327 7 10 20 11110356 NIDHI KUMARI UR 323 8 12 21 11110356 NIDHI KUMARI PWD 323 9 12 22 11112008 KM USHA PRAJAPATI OBC 323 4 12 23 11112008 KM USHA PRAJAPATI PWD 323 9 12 24 11112487 AMIR HAMJA UR 320 9 14 25 11113216 CHANDRAKANT YADAV OBC 320 5 14 26 11113225 Shikha Singh UR 319 10 16 27 11112204 REKHA PRAJAPATI OBC 318 6 17 28 11112204 REKHA PRAJAPATI PWD 318 11 17 29 11113259 DEEPU PATEL OBC 318 6 17 30 11112233 Babali Pandey UR 317 11 19 31 11112233 Babali Pandey PWD 317 12 19 32 11110723 LAXMI DVIVEDI UR 315 12 20 33 11110723 LAXMI DVIVEDI PWD 315 1 20 34 11111040 RAGHU JEE UR 315 12 20 35 11111261 Akhilesh Kumar Tiwari UR 315 12 20 36 11111261 Akhilesh Kumar Tiwari PWD 315 13 20 37 11111623 DHARAMVEER YADAV OBC 314 8 23 38 11111623 DHARAMVEER YADAV PWD 314 14 23 39 11112951 ajeet arya SC 313 2 24 40 11111891 Ashutosh Kumar Shukla UR 311 15 25 41 11112482 RITU SC 311 3 25 42 11112482 RITU PWD 311 15 25 43 11111425 GULSHAN OBC 310 9 27 44 11111425 GULSHAN PWD 310 16 27 45 11111517 geetanjali singh UR 310 16 27 46 11110124 ANJALI KUMARI OBC 308 10 29 47 11110124 ANJALI KUMARI PWD 308 17 29 48 11112376 Neelam SC 303 4 30 49 11112376 Neelam PWD 303 18 30 50 11113184 ANJALI OJHA UR 303 17 30------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 50 Page No. : 1 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------

Page 1

Page 2: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 51 11110941 RAFIYA UR 302 18 32 52 11110941 RAFIYA PWD 302 19 32 53 11111142 MUNNA KUMAR OBC 300 11 33 54 11111142 MUNNA KUMAR PWD 300 20 33 55 11111690 POPIN KUMAR UR 295 19 34 56 11111690 POPIN KUMAR PWD 295 21 34 57 11113257 AKHILENDRA YADAV OBC 294 12 35 58 11112751 NISHA DEVI SC 293 5 36 59 11112751 NISHA DEVI PWD 293 22 36 60 11111859 DEVKANT SINGH UR 292 20 37 61 11112083 Nisha Devi UR 291 21 38 62 11112083 Nisha Devi PWD 291 23 38 63 11113240 KM RASHMI OBC 291 13 38 64 11110051 ANKIT RAJ SC 290 6 40 65 11113194 Pawan Kumar Singh UR 290 22 40 66 11113194 Pawan Kumar Singh PWD 290 24 40 67 11113197 SHIVAM KUMAR UR 290 22 40 68 11112537 ARSHAD ANSARI OBC 288 14 43 69 11112489 SANDHYA SC 286 7 44 70 11112036 PURVI GAUTAM UR 285 24 45 71 11112036 PURVI GAUTAM PWD 285 25 45 72 11113222 Rajnesh Chaudhary OBC 285 15 45 73 11112342 Himanshi OBC 284 16 47 74 11112704 Sharda Devi OBC 284 16 47 75 11112704 Sharda Devi PWD 284 26 47 76 11110206 ROHIT JAIN UR 283 25 49 77 11113068 Renu Vishwakarma OBC 282 18 50 78 11113068 Renu Vishwakarma PWD 282 27 50 79 11110961 Ved Prakash OBC 280 19 51 80 11112753 RAHUL VERMA OBC 279 20 52 81 11110518 SHASHI UJHWAL GUPTA OBC 278 21 53 82 11110994 Satyabhama Rajoriya UR 278 26 53 83 11113231 Manisha Roy UR 273 27 55 84 11113142 LAKSHMAN KUMAR OBC 272 22 56 85 11111273 PRIYANKA KUMARI UR 271 28 57 86 11111273 PRIYANKA KUMARI PWD 271 28 57 87 11111942 Surya Prakash Tripathi UR 271 28 57 88 11110931 Neha OBC 270 23 59 89 11111843 RAJAT KUMAR OBC 269 24 60 90 11110828 AKBAR ANSARI OBC 267 25 61 91 11110828 AKBAR ANSARI PWD 267 29 61 92 11113249 HIMANSHU TIWARI UR 266 30 62 93 11113205 NIKITA ANAND UR 265 31 63 94 11112743 prabal pratap singh UR 264 32 64 95 11112743 prabal pratap singh PWD 264 30 64 96 11111808 VINITA NISHAD OBC 263 26 65 97 11111808 VINITA NISHAD PWD 263 31 65 98 11112548 Dinesh Kumar UR 263 33 65 99 11110190 MITHILESH KUMAR DIXIT UR 262 34 67 100 11112235 BABITA SINGH OBC 261 27 68------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 100 Page No. : 2 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 101 11112458 Shalu UR 260 35 69 102 11110359 ROHIT KUMAR UR 259 36 70 103 11112375 ANKIT PAL UR 259 36 70 104 11110636 MANISH KUMAR UR 257 38 72 105 11110636 MANISH KUMAR PWD 257 32 72 106 11113061 Sunita Verma UR 256 39 73 107 11113061 Sunita Verma PWD 256 33 73 108 11111206 Vikas Tripathi UR 255 40 74

Page 2

Page 3: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 109 11112433 ANKITA UR 255 40 74 110 11112533 NIKHIL PANDEY UR 255 40 74 111 11110342 AMIT KUMAR OBC 254 28 77 112 11112960 RAJNISH SHARMA OBC 254 28 77 113 11112960 RAJNISH SHARMA PWD 254 34 77 114 11113261 SHESHANK CHAUDHARY OBC 254 28 77 115 11111841 SHWETA UR 253 43 80 116 11113166 NIRANJAN YADAV OBC 253 31 80 117 11110776 AMAN SINGH UR 252 44 82 118 11112843 KM.NISHA YADAV OBC 252 32 82 119 11112843 KM.NISHA YADAV PWD 252 35 82 120 11113224 amardeep kumar OBC 252 32 82 121 11111611 NEERAJ OBC 250 34 85 122 11112288 Mohit UR 250 45 85 123 11112281 SONI GUPTA UR 249 46 87 124 11112281 SONI GUPTA PWD 249 36 87 125 11113095 mukesh singh OBC 247 35 88 126 11110270 PRIYANKA GUPTA UR 245 47 89 127 11110270 PRIYANKA GUPTA PWD 245 37 89 128 11111096 Sanjeev kumar OBC 245 36 89 129 11113264 govind kumar ray UR 245 47 89 130 11112806 SIMRAN SHARMA UR 244 49 92 131 11110667 Anand Swaroop Maurya OBC 243 37 93 132 11111782 shrikant UR 243 50 93 133 11111627 JYOTI VERMA OBC 240 38 95 134 11112419 Ashutosh Singh UR 240 51 95 135 11112671 GAUTAM PATWA UR 240 51 95 136 11112671 GAUTAM PATWA PWD 240 38 95 137 11112985 ABHINAY KUMAR UR 239 53 98 138 11110150 Madhu Dogra UR 238 54 99 139 11110150 Madhu Dogra PWD 238 39 99 140 11111301 ASMITA PATEL OBC 238 39 99 141 11111925 KHUSHBU KUMARI UR 238 54 99 142 11111925 KHUSHBU KUMARI PWD 238 39 99 143 11112490 MEHJABI UR 237 56 102 144 11110866 RITIKA MISHRA UR 236 57 103 145 11111439 Jyoti Mishra UR 236 57 103 146 11113265 PAVAN KUMAR OBC 234 40 105 147 11111515 APURVA OBC 233 41 106 148 11112043 Ranjana OBC 231 42 107 149 11112043 Ranjana PWD 231 41 107 150 11112116 VINEY KUMAR UR 231 59 107------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 150 Page No. : 3 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 151 11112116 VINEY KUMAR PWD 231 41 107 152 11112199 MANISH SAHU OBC 231 42 107 153 11112380 ATEEKSHA UR 231 59 107 154 11110372 ASHISH KUMAR JATAV SC 230 8 111 155 11110439 POOJA OBC 230 44 111 156 11112731 MANOJ KUMAR PRAJAPAT OBC 230 44 111 157 11112731 MANOJ KUMAR PRAJAPAT PWD 230 43 111 158 11112585 suraj Kumar SC 229 9 114 159 11111104 Pinki UR 228 61 115 160 11111148 Guddi Prajapati OBC 228 46 115 161 11111148 Guddi Prajapati PWD 228 44 115 162 11113141 NIDHI SINGH UR 228 61 115 163 11113155 SHASHIKANT YADAV OBC 228 46 115 164 11112491 Komal Verma UR 226 63 119 165 11110750 Santa Kumari Dhaker UR 225 64 120 166 11111255 ATUL TIWARI UR 225 64 120

Page 3

Page 4: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 167 11111480 SHIKHA SC 225 10 120 168 11112191 CHAMAN MISHRA UR 225 64 120 169 11113179 KRITI KUMARI UR 225 64 120 170 11111711 NIRANKAR MISHRA UR 224 68 125 171 11112133 Mithlesh Kumar UR 224 68 125 172 11112151 Rahul SC 223 11 127 173 11112791 PRIYANSU GUPTA UR 223 70 127 174 11113164 AMIT KUMAR SHRIVASTAVA UR 222 71 129 175 11110143 Ashish Kumar Maurya OBC 221 48 130 176 11111133 NEETU SHUKLA UR 221 72 130 177 11113186 PRABHA YADAV OBC 221 48 130 178 11110339 Manoranjan Kumar OBC 220 50 133 179 11110781 NEHA SC 220 12 133 180 11112618 ANKITA SINGH UR 220 73 133 181 11112618 ANKITA SINGH PWD 220 45 133 182 11110321 RAHUL KUMAR GUPTA UR 219 74 136 183 11110722 MURARI KUMAR SUMAN UR 219 74 136 184 11111541 SAMIKSHA DUBEY UR 219 74 136 185 11112707 PANKAJ THAKUR OBC 218 51 139 186 11112707 PANKAJ THAKUR PWD 218 46 139 187 11113223 INDRAJEET PRAJAPATI OBC 218 51 139 188 11112271 INDERPAL SINGH OBC 217 53 141 189 11112271 INDERPAL SINGH PWD 217 47 141 190 11111387 Pooja sharma UR 216 77 142 191 11112113 Anjali UR 216 77 142 192 11111426 LALITA KUMARI OBC 215 54 144 193 11111426 LALITA KUMARI PWD 215 48 144 194 11112046 KANCHAN SC 215 13 144 195 11112986 YOGESH DAGAR UR 215 79 144 196 11113251 NEERAJ RAI UR 215 79 144 197 11112195 RAMYASH SINGH UR 214 81 148 198 11112195 RAMYASH SINGH PWD 214 49 148 199 11111379 ABHISHEK KUMAR SINGH UR 213 82 149 200 11112141 BADRI VISHAL SINGH UR 212 83 150------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 200 Page No. : 4 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 201 11113266 Km. Soni Rai UR 212 83 150 202 11111231 DIPESH KUMAR OBC 211 55 152 203 11112427 SHALU RANI SC 211 14 152 204 11110613 KASHISH VERMA OBC 210 56 154 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN UR 210 85 154 206 11112547 KM GEETA CHAUHAN PWD 210 50 154 207 11111957 PRATIBHA SINGH UR 209 86 156 208 11112879 SHIVANI SC 209 15 156 209 11113071 Variza Choudhary UR 209 86 156 210 11112953 nachiketa chaubey UR 208 88 159 211 11112953 nachiketa chaubey PWD 208 51 159 212 11113136 poornima hardiya OBC 208 57 159 213 11113150 chandra prakash maurya OBC 208 57 159 214 11111346 SAURABH KUMAR PANDEY UR 207 89 162 215 11111346 SAURABH KUMAR PANDEY PWD 207 52 162 216 11112782 ANJALI SHARMA UR 207 89 162 217 11112078 POOJA JHA UR 206 91 164 218 11112966 POOJA OBC 206 59 164 219 11111615 Riyaz Ahmad Khan OBC 205 60 166 220 11112049 shikha sharma UR 205 92 166 221 11112454 VINITA PANDEY UR 205 92 166 222 11112720 rashmi UR 205 92 166 223 11112855 Jyoti UR 204 95 170 224 11112855 Jyoti PWD 204 53 170

Page 4

Page 5: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 225 11113171 KRIPA SHANKAR YADAV OBC 204 61 170 226 11111816 RAJU DEV OBC 202 62 172 227 11112110 ABHISHEK PANDEY UR 202 96 172 228 11110804 RISHU SINGH UR 201 97 174 229 11111592 RAKSHA SC 201 16 174 230 11113177 Karan Kumar Kharwar ST 201 1 174 231 11110352 SOHIL KHAN OBC 200 63 177 232 11110611 Jyoti Sharma UR 200 98 177 233 11110762 GOVIND GOPAL CHARAN OBC 200 63 177 234 11111899 ACHLA VERMA OBC 200 63 177 235 11112669 Rajendra Shekhar Singh UR 200 98 177 236 11113176 RAHUL SHUKLA UR 200 98 177 237 11110569 TRIPURARI KUMAR UR 199 101 183 238 11112352 CHANCHAL KUMAR OBC 199 66 183 239 11111438 zenab OBC 198 67 185 240 11111438 zenab PWD 198 54 185 241 11111939 MANJU EKKA ST 198 2 185 242 11111939 MANJU EKKA PWD 198 54 185 243 11112041 HIMANSHU YADAV OBC 198 67 185 244 11112260 gitalee borah OBC 198 67 185 245 11111139 PRIYANKA OBC 197 70 189 246 11111912 AKANSHA SHARMA UR 197 102 189 247 11112389 RESHMA KHATOON OBC 197 70 189 248 11112389 RESHMA KHATOON PWD 197 56 189 249 11112834 KM.KHUSHBOO PANDEY UR 197 102 189 250 11112834 KM.KHUSHBOO PANDEY PWD 197 56 189------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 250 Page No. : 5 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 251 11110077 varsha rani UR 196 104 193 252 11110149 Vishal Singh UR 196 104 193 253 11112164 Swati Mishra UR 196 104 193 254 11113162 Ashutosh UR 196 104 193 255 11110370 Boby SC 195 17 197 256 11110802 AADIL CHOUDHARY UR 195 108 197 257 11110840 VANDNA NOHWAR UR 195 108 197 258 11110876 Ajay Kumar SC 195 17 197 259 11110960 Deepika OBC 195 72 197 260 11111509 POOJA SC 195 17 197 261 11111978 Anupam Tripathi UR 195 108 197 262 11112005 DEEPIKA SINGH UR 195 108 197 263 11112322 RAKHI OBC 195 72 197 264 11113188 ASHISH SINGH UR 195 108 197 265 11111156 Pravesh Kumar SC 193 20 207 266 11111360 SURENDRA KUMAR SAW UR 193 113 207 267 11111360 SURENDRA KUMAR SAW PWD 193 58 207 268 11111697 AKASH KUMAR SINGH UR 193 113 207 269 11110113 ASHISH DWIVEDI UR 192 115 210 270 11110770 Suresh kumar OBC 192 74 210 271 11110848 KM SHREYA RAY UR 191 116 212 272 11111132 UPASANA SC 191 21 212 273 11111274 MOHIT MADESIA OBC 191 75 212 274 11111274 MOHIT MADESIA PWD 191 59 212 275 11112652 SINDHU TIWARI UR 191 116 212 276 11113262 ATUL SINGH UR 191 116 212 277 11110038 DIVYA NEGI UR 190 119 217 278 11110568 SHWETA UR 190 119 217 279 11111286 MUSKAN SINGH UR 190 119 217 280 11111560 DAVENDRA SINGH JANOTI UR 190 119 217 281 11112214 RAVI RANJAN SC 190 22 217 282 11112254 Shahadat UR 190 119 217

Page 5

Page 6: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 283 11110718 ATUL PANWAR SC 189 23 223 284 11111108 LAKSHYA SINGH CHOUDHARY SC 189 23 223 285 11111328 SURAJ PRATAP SINGH OBC 189 76 223 286 11113237 ANIL KUMAR MAURYA OBC 189 76 223 287 11110662 ANIL KUMAR SC 188 25 227 288 11113099 NIRMALA TRIPATHI UR 188 124 227 289 11113099 NIRMALA TRIPATHI PWD 188 60 227 290 11113143 vikash shukla UR 187 125 229 291 11113160 ritika trivedi UR 187 125 229 292 11110984 Shabina UR 186 127 231 293 11112236 Ashwani kumar Gupta UR 186 127 231 294 11112685 CHHOTAK SAHNI OBC 186 78 231 295 11112685 CHHOTAK SAHNI PWD 186 61 231 296 11113036 sushma sharma UR 186 127 231 297 11113254 Ankur Singh UR 186 127 231 298 11111496 priyanka chauhan UR 185 131 236 299 11112211 Ankit Varshney UR 185 131 236 300 11113248 MRIGANK MANI MISHRA UR 185 131 236------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 300 Page No. : 6 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 301 11110754 mukesh kumar UR 184 134 239 302 11110754 mukesh kumar PWD 184 62 239 303 11111902 NAZMA PRAVEEN OBC 184 79 239 304 11112737 SURAJ NARAYAN DUBEY UR 184 134 239 305 11112737 SURAJ NARAYAN DUBEY PWD 184 62 239 306 11111823 neha kumari UR 183 136 242 307 11111943 MAMTA KUMARI OBC 183 80 242 308 11112867 Rakesh OBC 182 81 244 309 11110638 VIKAS SAXENA UR 181 137 245 310 11110638 VIKAS SAXENA PWD 181 64 245 311 11110857 Rahul Singh Narwariya OBC 181 82 245 312 11112127 POOJA UR 181 137 245 313 11113181 JITENDRA SHUKLA UR 181 137 245 314 11111035 NEERAJ UR 180 140 249 315 11111436 Madhu Kumari UR 180 140 249 316 11111769 Avinash Banarji SC 180 26 249 317 11112018 KAMAL KUMAR GAUTAM SC 180 26 249 318 11112018 KAMAL KUMAR GAUTAM PWD 180 65 249 319 11112549 PRIYA UR 180 140 249 320 11113215 VIRENDRA KUMAR TRIPATHI UR 178 143 254 321 11111917 kumbha ram OBC 176 83 255 322 11112109 NIDHI SC 176 28 255 323 11113165 EKTA PRIYADARSHINI OBC 176 83 255 324 11113219 LALIT MOHAN SINGH UR 176 144 255 325 11110049 RAJESH YADAV OBC 175 85 259 326 11110350 SURESH KUMAR PRAJAPATI OBC 175 85 259 327 11110350 SURESH KUMAR PRAJAPATI PWD 175 66 259 328 11110411 ROOPA RAM SC 175 29 259 329 11111163 Suresh Prasad UR 175 145 259 330 11111163 Suresh Prasad PWD 175 66 259 331 11111352 PARAMJEET SINGH UR 175 145 259 332 11111444 Deepak Kumar UR 175 145 259 333 11111570 AADIL KHAN UR 175 145 259 334 11112690 Rinki UR 175 145 259 335 11112446 KRISHNA YADAV OBC 174 87 267 336 11112830 VARUN PRATAP SINGH OBC 174 87 267 337 11110039 NAVEEN KUMAR MISHRA UR 172 150 269 338 11110039 NAVEEN KUMAR MISHRA CW 172 2 269 339 11110993 Sushila Gupta UR 172 150 269 340 11112747 Suman Rolliyal UR 172 150 269

Page 6

Page 7: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 341 11112747 Suman Rolliyal PWD 172 68 269 342 11113023 KUMAR PRAHLAD UR 172 150 269 343 11110282 ANCHAL KUMAR UR 171 154 273 344 11110726 SIDDHARTH KUMAR UR 171 154 273 345 11110726 SIDDHARTH KUMAR PWD 171 69 273 346 11112623 SHYAM BIHARI SC 171 30 273 347 11112623 SHYAM BIHARI PWD 171 69 273 348 11112670 Mohd Alam OBC 171 89 273 349 11110166 SHEEBA NAAZ OBC 170 90 277 350 11111493 komal UR 170 156 277------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 350 Page No. : 7 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 351 11112358 Kumari Veena UR 170 156 277 352 11112580 GAUTAM JAISWAL UR 170 156 277 353 11111447 PRIYA AGRAHARI UR 169 159 281 354 11112232 MANISHA MAHANTA UR 169 159 281 355 11113204 HEERA LAL OBC 169 91 281 356 11110515 Chhaya Kumari UR 168 161 284 357 11111186 NITIKA UR 168 161 284 358 11111971 AARYA CHOUDHARY UR 168 161 284 359 11111397 MONIKA UR 167 164 287 360 11112075 BAL KRISHNA UR 167 164 287 361 11110097 saraswati SC 166 31 289 362 11110544 Aditi Sharma UR 166 166 289 363 11110571 MADHU KUMARI UR 166 166 289 364 11110953 Aman Kumar OBC 166 92 289 365 11110354 RAJA BABU UR 165 168 293 366 11111415 PRIYANKA SC 165 32 293 367 11111507 Pavan Kumar SC 165 32 293 368 11112243 Nisha SC 165 32 293 369 11112526 ABHINANDAN OBC 165 93 293 370 11112783 KAMAL KUMAR SC 165 32 293 371 11112027 AMIT KUMAR OBC 164 94 299 372 11110595 Ankit Kumar Verma SC 163 36 300 373 11111304 ANITA KUMAWAT OBC 163 95 300 374 11112522 RITU KUMARI UR 163 169 300 375 11112522 RITU KUMARI PWD 163 71 300 376 11110157 SHIVI UR 162 170 303 377 11111559 ROHIT KASHYAP SC 162 37 303 378 11111694 NIKUNJ CHOUDHARY UR 162 170 303 379 11111726 UDAY KUMAR AZAD OBC 162 96 303 380 11112660 ANKUR KUMAR SINGH UR 162 170 303 381 11110128 HARENDRA SINGH OBC 161 97 308 382 11111400 BHARTI UR 161 173 308 383 11113209 SHIVAM PANDEY UR 161 173 308 384 11111339 BABLI UR 160 175 311 385 11111792 yashna OBC 160 98 311 386 11111864 Shiwanjali pandey UR 160 175 311 387 11112499 Akash Payasi UR 160 175 311 388 11112890 KARUNA SAINI OBC 159 99 315 389 11113140 Shraddha Mishra UR 159 178 315 390 11110167 Jyoti UR 158 179 317 391 11110566 YAMiNI BISHT UR 158 179 317 392 11111176 FAHAD HAYAT KHAN UR 158 179 317 393 11111582 SHUBHAM UR 158 179 317 394 11110702 MANOJ KUMAR SC 157 38 321 395 11110017 appoorva sharma UR 156 183 322 396 11110044 Jyoti Aggarwal UR 156 183 322 397 11112360 ANUJ KUMAR SC 156 39 322 398 11112447 SHWETA OBC 156 100 322

Page 7

Page 8: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 399 11110064 DEEPAK KANNAUJIA UR 155 185 326 400 11110851 Vaseem Ali OBC 155 101 326------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 400 Page No. : 8 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 401 11110933 USHA OBC 155 101 326 402 11111358 ABHIMANYU ANAND UR 155 185 326 403 11111358 ABHIMANYU ANAND PWD 155 72 326 404 11111722 Renu UR 155 185 326 405 11113024 anita otekar UR 155 185 326 406 11113024 anita otekar PWD 155 72 326 407 11110308 Meena Yadav OBC 154 103 332 408 11111053 Kishan Prakash SC 154 40 332 409 11111821 LALAN KUMAR VIHSKARMA OBC 154 103 332 410 11111821 LALAN KUMAR VIHSKARMA PWD 154 74 332 411 11112154 DIVYA RAWAT UR 154 189 332 412 11113247 ASHMITA SINGH UR 154 189 332 413 11113252 PRASHANT KUMAR CHAUDHARY OBC 154 103 332 414 11111214 Vikash Kumar SC 153 41 338 415 11111566 SURAJ YADAV OBC 153 106 338 416 11111883 Aparna sharma UR 153 191 338 417 11112924 AAYUSHI SINGH UR 153 191 338 418 11111209 PRIYANKA KUMARI UR 152 193 342 419 11113230 AMIT SHUKLA UR 152 193 342 420 11110116 KOMAL RAGHAV UR 151 195 344 421 11111278 Nasreen parveen UR 151 195 344 422 11111278 Nasreen parveen PWD 151 75 344 423 11111325 POONAM OBC 151 107 344 424 11113145 BIJAY BHASKER OBC 151 107 344 425 11113206 Vaishali Pathak UR 151 195 344 426 11112119 kanchan sharma UR 150 198 349 427 11110808 AMIR KHAN OBC 149 109 350 428 11112754 ARCHANA MOHANTY UR 149 199 350 429 11110689 RAMBHU RAJAK SC 148 42 352 430 11111093 RUKHSAAR OBC 148 110 352 431 11111257 NIDHI UR 148 200 352 432 11111506 DEEPAK KUMAR SC 148 42 352 433 11111511 SANDHYA KUMARI UR 148 200 352 434 11111194 RAJNISH KUMAR OBC 147 111 357 435 11112554 aparajita UR 147 202 357 436 11112568 suraiya bano OBC 147 111 357 437 11110188 MAHIMA SC 146 44 360 438 11110699 RAVI KUMAR UR 146 203 360 439 11110906 priya kumari UR 146 203 360 440 11112607 Anjali UR 146 203 360 441 11112941 shipra anand UR 146 203 360 442 11113227 PALLAVI PANDEY UR 146 203 360 443 11113233 YAGYAVALYA DIXIT UR 146 203 360 444 11110076 VANDANA SHARMA UR 145 209 367 445 11110146 Abdul Qadir UR 145 209 367 446 11110276 JONI KATARIA SC 145 45 367 447 11110276 JONI KATARIA PWD 145 76 367 448 11110896 YOGENDRA KUMAR MEENA ST 145 3 367 449 11111468 AKSHAY SABHARWAL SC 145 45 367 450 11112872 SHALINI PANDEY UR 145 209 367------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 450 Page No. : 9 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Page 8

Page 9: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 451 11113028 MOHSIN KHAN OBC 145 113 367 452 11110923 KUMARI SNEHA UR 144 212 374 453 11111007 Mukesh UR 144 212 374 454 11111880 SURYA PRAKASH SC 144 47 374 455 11111184 PALLAVI JOSHI UR 143 214 377 456 11111448 Km. Saumya Singh Gangwar OBC 143 114 377 457 11112074 Nidhi Tripathi UR 143 214 377 458 11112667 vivek kumar rai UR 143 214 377 459 11110028 farzana saifi UR 142 217 381 460 11110112 deepak kumar OBC 142 115 381 461 11111772 MAHENDRA OBC 142 115 381 462 11112331 Ashish Kumar SC 142 48 381 463 11112441 BHAWANA GUPTA UR 142 217 381 464 11111021 Vijay Kumar Mehato SC 141 49 386 465 11111021 Vijay Kumar Mehato PWD 141 77 386 466 11111065 Lovely Tiwari UR 141 219 386 467 11112261 Anju Krishnia OBC 141 117 386 468 11110395 AKANSHA SINGH UR 140 220 389 469 11110815 RITIKA UR 140 220 389 470 11111920 Priyanka Pandey UR 140 220 389 471 11112894 neelam UR 140 220 389 472 11112930 RANGNATH MISHRA UR 140 220 389 473 11113114 MD ZOHURUL ISLAM UR 140 220 389 474 11110286 Kajal Gupta UR 139 226 395 475 11110744 sunil kumar UR 139 226 395 476 11111145 MONIKA VERMA OBC 139 118 395 477 11111532 VIKAS KUMAR UR 139 226 395 478 11112015 AABID OBC 139 118 395 479 11113175 M SHAHID s/o ANSAR AHAMAD OBC 139 118 395 480 11113214 ABHIRAJ KUMAR GAUTAM OBC 139 118 395 481 11110529 JAY PRAKASH NARAYAN UR 138 229 402 482 11110711 ANURAG TRIPATHI UR 138 229 402 483 11111898 satwant kaur UR 138 229 402 484 11112757 Amrita Pritam UR 138 229 402 485 11113070 kumari anshu UR 138 229 402 486 11113139 LALLA SINGH UR 138 229 402 487 11110123 ASHUTOSH KUMAR UR 137 235 408 488 11110277 DEEPIKA SC 137 50 408 489 11111626 CHETNA SC 137 50 408 490 11112189 reena OBC 137 122 408 491 11112189 reena PWD 137 78 408 492 11112330 Shoaib Akhtar Khan UR 137 235 408 493 11111324 shivangi vimal SC 136 52 413 494 11112023 BARKHA SC 136 52 413 495 11112917 VISHAL MEENA ST 136 4 413 496 11110408 UJMA UR 135 237 416 497 11110956 alok Singh Yadav OBC 135 123 416 498 11111705 MUSHRRAT PARVEEN OBC 135 123 416 499 11112136 Navakanshi Sharma UR 135 237 416 500 11112194 ARTI KUMARI UR 135 237 416------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 500 Page No. : 10 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 501 11112973 ABHINAV VERMA UR 135 237 416 502 11112973 ABHINAV VERMA PWD 135 79 416 503 11113170 GYANENDRA MISHRA UR 135 237 416 504 11113170 GYANENDRA MISHRA PWD 135 79 416

Page 9

Page 10: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 505 11113255 AMIT KUMAR PASWAN SC 135 54 416 506 11110540 amitesh kumar UR 134 242 424 507 11112303 Priyanka UR 134 242 424 508 11112638 jaya mishra UR 134 242 424 509 11112728 ISTIYAK ANSARI OBC 134 125 424 510 11113152 DIVYANSHU SINGH UR 134 242 424 511 11113236 DEEPAK KUMAR YADAV OBC 134 125 424 512 11110430 aditya singh singh UR 133 246 430 513 11110974 POOJA KUMARI UR 133 246 430 514 11112579 GURPREET SINGH OBC 133 127 430 515 11113234 BIPIN KUMAR GOND ST 133 5 430 516 11110089 RAJNI UR 132 248 434 517 11110384 Mamta Saini OBC 132 128 434 518 11110384 Mamta Saini PWD 132 81 434 519 11111177 POOJA UR 132 248 434 520 11111341 KAUSHELENDRA OBC 132 128 434 521 11111500 Govind kumar srivastav UR 132 248 434 522 11112884 Pulkit Khanna UR 132 248 434 523 11113172 ASHUTOSH RAJ SC 132 55 434 524 11110100 Kalpana Verma OBC 131 130 441 525 11110126 NIBHA UR 131 252 441 526 11110917 Anuradha ST 131 6 441 527 11112242 Sunita Kumari OBC 131 130 441 528 11112515 Jyotsna Singh UR 131 252 441 529 11112592 RASHMI KUMARI UR 131 252 441 530 11113077 RESHAMI CHAURASIYA OBC 131 130 441 531 11110138 ANIL KUMAR RAJPUT OBC 130 133 448 532 11110201 AMAN KUMAR UR 130 255 448 533 11110201 AMAN KUMAR PWD 130 82 448 534 11110219 AFSHA UR 130 255 448 535 11110416 SANTOSH KUMAR UR 130 255 448 536 11110416 SANTOSH KUMAR PWD 130 82 448 537 11110832 Guddu Thakur UR 130 255 448 538 11111187 SUMMI KUMARI UR 130 255 448 539 11111987 Poornima UR 130 255 448 540 11112118 Priya OBC 130 133 448 541 11112381 Pooja SC 130 56 448 542 11112813 YASHWANT KUMAR SC 130 56 448 543 11112912 SHIVANI SHARMA UR 130 255 448 544 11111043 ARUN KUMAR YADAV OBC 129 135 459 545 11111045 SHALU CHAUHAN UR 129 262 459 546 11111287 Khushboo UR 129 262 459 547 11113201 RATNESH DHAR DUBEY UR 129 262 459 548 11112699 Usha SC 128 58 463 549 11112947 SHUBHAM MISHRA UR 128 265 463 550 11110542 Priyanka kumari Jaiswal OBC 127 136 465------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 550 Page No. : 11 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 551 11110547 HUNNY OBC 127 136 465 552 11110708 Anamika Dass UR 127 266 465 553 11112440 priya OBC 127 136 465 554 11112954 shashank kumar UR 127 266 465 555 11113054 RAJNI UR 127 266 465 556 11110641 ONKAR NATH PATHAK UR 126 269 471 557 11110688 PREKSHA OBC 126 139 471 558 11111666 MONIKA PATEL UR 126 269 471 559 11111683 Kamal Kumar SC 126 59 471 560 11112678 Ravi Kant Sharma UR 126 269 471 561 11112906 BABY PAL UR 126 269 471 562 11110610 PURUSHOTTAM UR 125 273 477

Page 10

Page 11: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 563 11110619 Priyanka SC 125 60 477 564 11110806 VARSHA SC 125 60 477 565 11110865 Janmejay Kushwaha OBC 125 140 477 566 11110870 Deepak Kumar OBC 125 140 477 567 11111366 KULDEEP BHATI OBC 125 140 477 568 11111435 Manisha UR 125 273 477 569 11111704 gangaprasad sharma UR 125 273 477 570 11113018 Ankit Guran SC 125 60 477 571 11113019 Hritike Verma SC 125 60 477 572 11113159 SURYA KUMAR YADAV OBC 125 140 477 573 11113213 ASHWANI TIWARI UR 125 273 477 574 11110420 ANOOP YADAV OBC 124 144 489 575 11110740 PRIYA RAJ OBC 124 144 489 576 11112153 JAI PARKASH JHA UR 124 277 489 577 11112153 JAI PARKASH JHA PWD 124 84 489 578 11112156 SOMESH KUMAR PANDEY UR 124 277 489 579 11112809 MEENAKSHI BALA UR 124 277 489 580 11110798 PUSHPENDRA KUMAR OBC 122 146 494 581 11111519 GULAFSHA UR 122 280 494 582 11112101 MEENU SC 122 64 494 583 11112956 DEEPA UR 122 280 494 584 11110666 Sheetal OBC 121 147 498 585 11112974 anjali UR 121 282 498 586 11110263 RIMSHA KHAN UR 120 283 500 587 11110304 OM PRAKASH MEENA ST 120 7 500 588 11110433 aditi kumari OBC 120 148 500 589 11110446 RADHE SHYAM OBC 120 148 500 590 11110446 RADHE SHYAM PWD 120 85 500 591 11110459 MONI KUMARI OBC 120 148 500 592 11110704 Anjali Singh UR 120 283 500 593 11111172 SHAMBHU SHARAN RAI UR 120 283 500 594 11111222 NISHANT KUMAR PANDEY UR 120 283 500 595 11111227 Satyveer OBC 120 148 500 596 11112402 PRIYANKA UR 120 283 500 597 11112495 ARUN SAINI UR 120 283 500 598 11112691 sachin SC 120 65 500 599 11112948 POOJA YADAV OBC 120 148 500 600 11113056 NEHA UPADHYAY UR 120 283 500------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 600 Page No. : 12 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 601 11110937 Saheefa UR 119 290 514 602 11111653 NIKITA UR 119 290 514 603 11110080 Rishabh Dhar UR 118 292 516 604 11110493 AMRITASH TRIPATHI UR 118 292 516 605 11110634 Reena OBC 118 153 516 606 11111131 RAINA YADAV OBC 118 153 516 607 11111807 PRABHAT KUMAR SC 118 66 516 608 11112269 Aashu Kumari OBC 118 153 516 609 11112439 Pramod Kumar UR 118 292 516 610 11112439 Pramod Kumar PWD 118 86 516 611 11113125 ASENG APUM ST 118 8 516 612 11113147 PRATIMA RAY OBC 118 153 516 613 11110921 SANGEETA OBC 117 157 525 614 11110921 SANGEETA PWD 117 87 525 615 11112629 SRISHTI BHARGAVA UR 117 295 525 616 11110541 PRATIBHA JHA UR 116 296 527 617 11111318 ROMA SC 116 67 527 618 11111420 MEENAKSHI OBC 116 158 527 619 11111867 Mahender Kumar Fogawat OBC 116 158 527 620 11111973 Neha Chaudhary UR 116 296 527

Page 11

Page 12: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 621 11112205 Mohinee SC 116 67 527 622 11112756 vinay kumar OBC 116 158 527 623 11110109 PRAMOD KUMAR UR 115 298 534 624 11110244 Krishna Kumar Verma OBC 115 161 534 625 11110565 Bharat UR 115 298 534 626 11111335 jyoti yadav UR 115 298 534 627 11111405 Vishnu Kant Shukla UR 115 298 534 628 11111567 Sachin Kumar Meena ST 115 9 534 629 11111738 DIVYA KUMARI UR 115 298 534 630 11112193 HARISH BHARDWAJ UR 115 298 534 631 11112789 NEELAM OBC 115 161 534 632 11112789 NEELAM PWD 115 88 534 633 11113004 Uma Kumari UR 115 298 534 634 11113192 RAVI KANT MISHRA UR 115 298 534 635 11113226 PRASHANT MISHRA UR 115 298 534 636 11113235 ASHEESH RAI UR 115 298 534 637 11110392 RANJANA SC 114 69 547 638 11110603 DEEPANSHU SHARMA OBC 114 163 547 639 11110826 POOJA SHARMA UR 114 308 547 640 11112341 AKASH PANDEY UR 114 308 547 641 11112435 karuna nandan pandey UR 114 308 547 642 11113256 AASHISH KUMAR GUPTA OBC 114 163 547 643 11110612 Aarti Tayal UR 113 311 553 644 11111095 Nikita Yadav OBC 113 165 553 645 11111314 MOHIT KASHYAP OBC 113 165 553 646 11112405 VERSHA SHARMA UR 113 311 553 647 11110630 AMIT KUMAR SINGH UR 112 313 557 648 11110630 AMIT KUMAR SINGH PWD 112 89 557 649 11111030 BABU LAL MEENA ST 112 10 557 650 11111389 Uma Devi SC 112 70 557------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 650 Page No. : 13 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 651 11111461 Ram Devi OBC 112 167 557 652 11112009 SANDEEP YADAV OBC 112 167 557 653 11112044 CHANCHAL SC 112 70 557 654 11112635 SONIKA OBC 112 167 557 655 11113075 MANJU SC 112 70 557 656 11110048 Hema Kumari SC 111 73 565 657 11110362 SANDHYA SEMWAL UR 111 314 565 658 11112343 SURESH VERMA OBC 111 170 565 659 11110290 PALLAVI BHARADWAJ UR 110 315 568 660 11110353 JAY VIKAS GUPTA OBC 110 171 568 661 11110539 SONU OBC 110 171 568 662 11110623 Jitendra SC 110 74 568 663 11110669 chanda OBC 110 171 568 664 11110671 shivam kumar OBC 110 171 568 665 11110701 RAKSHA UR 110 315 568 666 11110864 SAURABH KUMAR MEENA ST 110 11 568 667 11110952 Naveen Singh UR 110 315 568 668 11111137 SWATI UR 110 315 568 669 11111744 shweta jha UR 110 315 568 670 11111777 Sourabh Mishra UR 110 315 568 671 11111857 MAHESH SHARMA UR 110 315 568 672 11112763 Sonu Kumar OBC 110 171 568 673 11112866 POOJA UR 110 315 568 674 11113080 Manjeet OBC 110 171 568 675 11113258 DIWAKAR MISHRA UR 110 315 568 676 11110025 SANGEETA SC 109 75 585 677 11110135 SHATRUGHAN KUMAR SINGH UR 109 324 585 678 11110135 SHATRUGHAN KUMAR SINGH PWD 109 90 585

Page 12

Page 13: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 679 11110266 BHARGAVA MISHRA UR 109 324 585 680 11111353 POOJA TIWARI UR 109 324 585 681 11112350 Gaurav Prakash UR 109 324 585 682 11110548 RINKI KUMARI UR 108 328 590 683 11110721 MILAN BAGH SC 108 76 590 684 11110947 Sachin Kumar OBC 108 177 590 685 11112203 ADESH NAMDEO OBC 108 177 590 686 11110099 NISHA SANI OBC 107 179 594 687 11110278 NISHA OBC 107 179 594 688 11110491 NAGENDRA CHAUDHARY OBC 107 179 594 689 11110527 garima OBC 107 179 594 690 11111198 SIKANDRA KUMAR OBC 107 179 594 691 11111643 RAVINDER OBC 107 179 594 692 11111643 RAVINDER PWD 107 91 594 693 11112062 MOHD SAKIB UR 107 329 594 694 11112486 Sumit Chauhan UR 107 329 594 695 11112957 Salvi Singla UR 107 329 594 696 11113030 Meera Arjial UR 107 329 594 697 11113163 GAURAV GAUTAM UR 107 329 594 698 11113244 Tarun Pratap Singh UR 107 329 594 699 11110524 Rohit Tiwari UR 106 335 606 700 11110674 DEEKSHA UR 106 335 606------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 700 Page No. : 14 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 701 11110674 DEEKSHA PWD 106 92 606 702 11110743 Upasana Gupta UR 106 335 606 703 11110743 Upasana Gupta PWD 106 92 606 704 11112091 PRIYA SINGH UR 106 335 606 705 11112532 Pushpendra Singh Baghel OBC 106 185 606 706 11110083 SHWETA KUMARI SC 105 77 611 707 11110162 VIVEK KUMAR OBC 105 186 611 708 11110191 JANKI SC 105 77 611 709 11110232 PRIYANKA UR 105 339 611 710 11110659 RANJANA OBC 105 186 611 711 11110819 AMIR KHAN UR 105 339 611 712 11111085 AFTAB ALAM OBC 105 186 611 713 11111153 ASHU OBC 105 186 611 714 11111508 moni UR 105 339 611 715 11111849 SHALINEE RAVI SC 105 77 611 716 11111904 Jyoti Sharma UR 105 339 611 717 11111944 KM MOHINI DIXIT UR 105 339 611 718 11112019 NAVEEN SHARMA UR 105 339 611 719 11112180 SAGAR SC 105 77 611 720 11112502 Radha UR 105 339 611 721 11112722 RIYA OBC 105 186 611 722 11112762 SONI KUMARI UR 105 339 611 723 11113108 VIKASH SINGH UR 105 339 611 724 11113200 MADHUKAR RAI UR 105 339 611 725 11111351 kishan kumar SC 104 81 630 726 11111518 vikas UR 104 349 630 727 11111608 ISHA CHOPRA UR 104 349 630 728 11112632 JAY SHANKAR OBC 104 191 630 729 11112632 JAY SHANKAR PWD 104 94 630 730 11112742 rajni OBC 104 191 630 731 11112854 ABHISHEK VERMA OBC 104 191 630 732 11110043 Ankit Kumar OBC 103 194 636 733 11110225 PREETI UR 103 351 636 734 11110284 MAHESH KUMAR SHAH OBC 103 194 636 735 11110284 MAHESH KUMAR SHAH PWD 103 95 636 736 11110694 Hina UR 103 351 636

Page 13

Page 14: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 737 11110696 Vandana Verma UR 103 351 636 738 11110799 SHIVANGI UPADHYAYA UR 103 351 636 739 11110801 MANISHA OBC 103 194 636 740 11111039 SACHIN SC 103 82 636 741 11110337 Arun Singh UR 102 355 644 742 11110509 ABDUL REHMAN UR 102 355 644 743 11110924 MALTI UR 102 355 644 744 11110938 HEENA UR 102 355 644 745 11111381 VINITA PANDEY UR 102 355 644 746 11111523 SONU OBC 102 197 644 747 11112087 Neha Bharti UR 102 355 644 748 11113013 Love Tyagi UR 102 355 644 749 11113161 SURYA KANT YATI OBC 102 197 644 750 11110676 ANKIT HOODA OBC 101 199 653------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 750 Page No. : 15 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 751 11110682 PRAVEEN KUMAR UR 101 362 653 752 11110690 JYOTI KUMARI SC 101 83 653 753 11110856 PINKY BHARDWAJ UR 101 362 653 754 11110970 RITU KUMARI UR 101 362 653 755 11111170 akash pal OBC 101 199 653 756 11111197 KRISHNA KUMARI SC 101 83 653 757 11111372 Mamta Kumari UR 101 362 653 758 11111524 SATENDER KUMAR UR 101 362 653 759 11112345 shikha gupta UR 101 362 653 760 11110090 Sandeep Kumar SC 100 85 663 761 11110094 KIRAN BHATT UR 100 368 663 762 11110147 PRIYANKA SC 100 85 663 763 11110212 shikha SC 100 85 663 764 11110220 TEHMEENA UR 100 368 663 765 11110347 Md Noorullah UR 100 368 663 766 11110496 ALOK OBC 100 201 663 767 11110585 SEEMA KUMARI UR 100 368 663 768 11110652 SHILPA OBC 100 201 663 769 11110842 Abhishek Sharma UR 100 368 663 770 11110888 Mohan Thakur UR 100 368 663 771 11110977 RASHMI UR 100 368 663 772 11111191 RAVI KUMAR SC 100 85 663 773 11111251 SUDHANSHU KUMAR OBC 100 201 663 774 11111386 ANKITA OBC 100 201 663 775 11111460 sunil singh UR 100 368 663 776 11111551 Mahaveer Nayak SC 100 85 663 777 11111681 Sadhna Sharma UR 100 368 663 778 11111785 RAM KUMAR UR 100 368 663 779 11112282 Jyoti Tiwari UR 100 368 663 780 11112476 DEEPAK KUMAR YADAV OBC 100 201 663 781 11112476 DEEPAK KUMAR YADAV PWD 100 96 663 782 11112578 Priya Rawat UR 100 368 663 783 11112695 shagufta OBC 100 201 663 784 11112869 Pooja kumari OBC 100 201 663 785 11112874 MANISHA UR 100 368 663 786 11112881 BHAWNA SC 100 85 663 787 11112887 AJEET SINGH OBC 100 201 663 788 11113087 PRAVEEN SONI OBC 100 201 663 789 11111456 SEHDEV SEHRAWAT UR 99 381 691 790 11113144 RAGINI KUMARI UR 99 381 691 791 11110192 SONU KASHYAP OBC 98 210 693 792 11110274 VIPUL SHARMA UR 98 383 693 793 11110773 shayda UR 98 383 693 794 11111634 DEEPU SINGH OBC 98 210 693

Page 14

Page 15: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 795 11111926 ROHIT KUMAR SC 98 91 693 796 11113126 BISTEERNA LASKAR UR 98 383 693 797 11113133 SHUBHASMITA PRUSTY UR 98 383 693 798 11110306 ANJALI SHARMA UR 97 387 700 799 11110338 PREETI SC 97 92 700 800 11110629 JEENAT UR 97 387 700------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 800 Page No. : 16 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 801 11111166 KRISHMA OBC 97 212 700 802 11111521 AKHILESH MAURYA OBC 97 212 700 803 11111675 NOOR MOHAMAD SC 97 92 700 804 11111675 NOOR MOHAMAD PWD 97 97 700 805 11112140 kishan kumar SC 97 92 700 806 11112209 RADHIKA UR 97 387 700 807 11112336 DAULAT PRASAD SC 97 92 700 808 11112411 Anjali UR 97 387 700 809 11113101 AAS MOHAMMAD UR 97 387 700 810 11113153 SHYAM RAJ OBC 97 212 700 811 11113157 AMIT KUMAR YADAV OBC 97 212 700 812 11110151 Priya Devi UR 96 392 713 813 11110885 PINKI SC 96 96 713 814 11111023 PINKI KUMARI OBC 96 216 713 815 11111119 MEENA ` OBC 96 216 713 816 11111180 sadhana UR 96 392 713 817 11112131 kajal singh UR 96 392 713 818 11112850 Vartika OBC 96 216 713 819 11110170 mala OBC 95 219 720 820 11110487 PRIYA KUMARI UR 95 395 720 821 11110772 MOHD AMAAN OBC 95 219 720 822 11111081 sonali SC 95 97 720 823 11111149 payal gupta UR 95 395 720 824 11111229 MONIKA VERMA OBC 95 219 720 825 11111258 RAHUL KUMAR YADAV OBC 95 219 720 826 11111275 PRIYANKA DEVI OBC 95 219 720 827 11111275 PRIYANKA DEVI PWD 95 98 720 828 11111527 PRIYANKA OBC 95 219 720 829 11111621 Pinky Kumari SC 95 97 720 830 11111665 pooja prasad SC 95 97 720 831 11111672 Deepa SC 95 97 720 832 11112250 Deepa Joshi UR 95 395 720 833 11112599 Reshma sood UR 95 395 720 834 11112771 RUCHI SHUKLA UR 95 395 720 835 11112871 sanjana singh UR 95 395 720 836 11112871 sanjana singh PWD 95 98 720 837 11113048 RENU SHRIVASTAV UR 95 395 720 838 11113048 RENU SHRIVASTAV PWD 95 98 720 839 11113079 Sunita SC 95 97 720 840 11113156 SUJEET KUMAR OBC 95 219 720 841 11113178 sahil kumar tiwari UR 95 395 720 842 11113246 ARADHNA SINGH ST 95 12 720 843 11112270 AANCHAL OBC 94 226 741 844 11113102 KAVITA SC 94 102 741 845 11110177 JYOTI UR 93 403 743 846 11111594 KAMAL SC 93 103 743 847 11112555 NIKHAT UR 93 403 743 848 11112562 kalpana kalpana kalpana OBC 93 227 743 849 11112899 KARISHNA KUMAR OBC 93 227 743 850 11110040 ASHTBHUJA SINGH OBC 92 229 748------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 850 Page No. : 17

Page 15

Page 16: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 851 11110117 Aakansha singh UR 92 405 748 852 11110852 Suprita Krishna UR 92 405 748 853 11111290 Keshav UR 92 405 748 854 11111316 Shruti UR 92 405 748 855 11112681 MALKHAN SINGH SC 92 104 748 856 11110367 Pappu Prasad SC 91 105 754 857 11110367 Pappu Prasad PWD 91 101 754 858 11110444 KIRAN KUMARI OBC 91 230 754 859 11110444 KIRAN KUMARI PWD 91 101 754 860 11110512 Garima UR 91 409 754 861 11110903 RAHUL GUPTA OBC 91 230 754 862 11111371 CHITRALI JAIN UR 91 409 754 863 11111581 IMRANA UR 91 409 754 864 11111790 SHOBHA MEHTA UR 91 409 754 865 11112512 Vineeta UR 91 409 754 866 11112616 Nitin UR 91 409 754 867 11112848 ALOK KUMAR YADAV OBC 91 230 754 868 11110102 MANSI SHARMA UR 90 415 764 869 11110327 POONAM SC 90 106 764 870 11110406 YADVENDRA KUMAR MAURYA OBC 90 233 764 871 11110406 YADVENDRA KUMAR MAURYA PWD 90 103 764 872 11110803 GAYATRI SC 90 106 764 873 11110914 RENVATA RAM OBC 90 233 764 874 11111467 Mohd Ali Ahmad Ansari UR 90 415 764 875 11111644 SIMMI SC 90 106 764 876 11111850 SUMAN UR 90 415 764 877 11111862 RAKHI MISHRA UR 90 415 764 878 11111911 Avinash Kumar Bharti UR 90 415 764 879 11112370 GEETU SHARMA UR 90 415 764 880 11112443 SANDEEP KUMAR AGRAHARI UR 90 415 764 881 11112462 ZEBA KHAN UR 90 415 764 882 11112493 shailender UR 90 415 764 883 11112493 shailender PWD 90 103 764 884 11112538 ANCHAL SINGH UR 90 415 764 885 11112563 ASHOK DAIYYA SC 90 106 764 886 11112706 ARCHANA TIRKEY ST 90 13 764 887 11112727 AAKASH UR 90 415 764 888 11112734 rubina yasmeen UR 90 415 764 889 11112916 RENU SC 90 106 764 890 11112958 aaysha UR 90 415 764 891 11110267 MANISHA UR 89 428 785 892 11110567 SHWETA SHARMA UR 89 428 785 893 11111949 Md Farful Gaddi OBC 89 235 785 894 11112774 Kirti SC 89 111 785 895 11112895 Pooja Sharma UR 89 428 785 896 11113089 SAHDEV SINGH KAVIYA OBC 89 235 785 897 11110142 HARSHITA RASTOGI UR 88 431 791 898 11110383 Nitin Nagpal UR 88 431 791 899 11110383 Nitin Nagpal PWD 88 105 791 900 11110797 SHIVANI SC 88 112 791------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 900 Page No. : 18 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------

Page 16

Page 17: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 901 11111020 RAVINDRA OBC 88 237 791 902 11111270 RAKHI OBC 88 237 791 903 11111317 PARVEEN DABAS UR 88 431 791 904 11111433 RIHANA UR 88 431 791 905 11111947 RAKHI KUMARI OBC 88 237 791 906 11111976 POOJA PANDEY UR 88 431 791 907 11112080 NITESH KUMAR JHA UR 88 431 791 908 11110187 bhawna UR 87 437 801 909 11110222 Anuj Pratap Singh UR 87 437 801 910 11110222 Anuj Pratap Singh PWD 87 106 801 911 11110374 DUSHYANT KUMAR UR 87 437 801 912 11110869 Rashmi UR 87 437 801 913 11111250 MAMTA MEENA ST 87 14 801 914 11111373 SAPNA UR 87 437 801 915 11111373 SAPNA PWD 87 106 801 916 11111550 PALLAVI UR 87 437 801 917 11111646 abhishek upadhyay UR 87 437 801 918 11111846 PRIYA GUPTA UR 87 437 801 919 11112767 DEEPIKA UR 87 437 801 920 11110382 MAHESH SHARMA UR 86 446 811 921 11110686 POOJA SC 86 113 811 922 11111212 niraj kumar UR 86 446 811 923 11111593 Neha UR 86 446 811 924 11112114 YOGESH Kumar SC 86 113 811 925 11112128 SHALINI ANAND UR 86 446 811 926 11112245 Ramlal Kumar OBC 86 240 811 927 11112403 BRIJ GOPAL SC 86 113 811 928 11112711 Priya Tayal UR 86 446 811 929 11112795 JYOTI KUMARI OBC 86 240 811 930 11113123 gunjan giri OBC 86 240 811 931 11110401 KOMAL UR 85 451 822 932 11110460 ANJALI SHARMA UR 85 451 822 933 11110497 SARUL TIWARI UR 85 451 822 934 11110564 Ravjyot Kaur UR 85 451 822 935 11110582 NIHAL SINGH THAKUR UR 85 451 822 936 11110591 prince anand UR 85 451 822 937 11110631 NAZMEEN UR 85 451 822 938 11110668 PRIYANSI GUPTA UR 85 451 822 939 11110727 Rishabh Sharma UR 85 451 822 940 11110854 ABHILASHA SC 85 116 822 941 11110900 MEERU BOHRA UR 85 451 822 942 11111089 Deepak SC 85 116 822 943 11111361 HEMLATA UR 85 451 822 944 11111475 saurav kumar UR 85 451 822 945 11111484 OM PRAKASH OBC 85 243 822 946 11111484 OM PRAKASH PWD 85 108 822 947 11111657 RAHUL SINGH OBC 85 243 822 948 11111699 Himanshu Anand SC 85 116 822 949 11111781 Ekta Mehra SC 85 116 822 950 11112337 Pinki Kumari UR 85 451 822------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 950 Page No. : 19 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 951 11112449 Pranav Dhondiyal UR 85 451 822 952 11112816 MONIKA OBC 85 243 822 953 11113031 VASEEM OBC 85 243 822 954 11113198 SAMEER KUMAR SC 85 116 822 955 11110120 RUKHSAR UR 84 465 845 956 11110470 RAM UDAY KUMAR OBC 84 247 845 957 11110507 SAURABH JHA UR 84 465 845 958 11111903 PALLAVI UR 84 465 845

Page 17

Page 18: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 959 11112063 NIDHI UR 84 465 845 960 11112452 sonika sheoran OBC 84 247 845 961 11113088 NARAYAN DUTT MISHRA UR 84 465 845 962 11113158 ABHISHEK BHARDWAJ OBC 84 247 845 963 11110074 RENU PAL UR 83 470 853 964 11110227 SANGEETA SONI UR 83 470 853 965 11110227 SANGEETA SONI PWD 83 109 853 966 11110597 divya SC 83 121 853 967 11110615 KHUSHBOO VATS UR 83 470 853 968 11110724 rukhsana shaheen ST 83 15 853 969 11110930 Rishikesh UR 83 470 853 970 11110954 ROSHANI UR 83 470 853 971 11111150 RANJANA SAHAY SC 83 121 853 972 11111529 VIPIN KUMAR SC 83 121 853 973 11113055 Tarun Verma OBC 83 250 853 974 11113128 SUDHA SHARMA UR 83 470 853 975 11110075 SHAMA PARVEEN OBC 82 251 864 976 11110332 POOJA OBC 82 251 864 977 11110438 Shweta Yadav UR 82 476 864 978 11111431 PRIYANKA UR 82 476 864 979 11112251 SUSHILA BAI ST 82 16 864 980 11112290 Pooja Sharma UR 82 476 864 981 11112908 GAYATRI UR 82 476 864 982 11112964 NISHAT UR 82 476 864 983 11110426 JYOTI OBC 81 253 872 984 11110717 AKASH SHAH ST 81 17 872 985 11111059 ANUBHAV VEDWAL UR 81 481 872 986 11111422 POOJA ST 81 17 872 987 11111469 shashi bala UR 81 481 872 988 11111474 VIKAS KUMAR GAUR UR 81 481 872 989 11111701 Priyanka UR 81 481 872 990 11111856 SHUBHAM KUMAR UR 81 481 872 991 11112157 MEGHA SC 81 124 872 992 11112216 SUSHMA KUMARI SC 81 124 872 993 11112353 ritu bala OBC 81 253 872 994 11112744 SEEMA UR 81 481 872 995 11112744 SEEMA PWD 81 110 872 996 11113041 Supriya Singh UR 81 481 872 997 11110070 charul gupta UR 80 488 885 998 11110132 Tanushree Mishra UR 80 488 885 999 11110183 jyoti SC 80 126 885 1000 11110254 SACHIN KUMAR BHARTI UR 80 488 885------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1000 Page No. : 20 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1001 11110285 RAVI SC 80 126 885 1002 11110369 PRATAP SINGH UR 80 488 885 1003 11110381 kajal UR 80 488 885 1004 11110573 TANVI ARORA UR 80 488 885 1005 11110574 Rahul Malhotra UR 80 488 885 1006 11110594 SARITA UR 80 488 885 1007 11110649 TANUJA UR 80 488 885 1008 11110949 DIMPLE UR 80 488 885 1009 11111013 SANJAY UR 80 488 885 1010 11111100 SAAD KARIM OBC 80 255 885 1011 11111228 Vishal sharma OBC 80 255 885 1012 11111494 sarvesh pathak UR 80 488 885 1013 11111817 Kumari Kamini pandey UR 80 488 885 1014 11111834 NEHA KUMARI UR 80 488 885 1015 11111937 kajal jha UR 80 488 885 1016 11112095 SHAIF ALI OBC 80 255 885

Page 18

Page 19: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1017 11112258 Anil Kumar SC 80 126 885 1018 11112258 Anil Kumar PWD 80 111 885 1019 11112423 SANJU SC 80 126 885 1020 11112518 KAMINI KUMARI OBC 80 255 885 1021 11112540 AJAY GIRI OBC 80 255 885 1022 11112603 Alka Prabha SC 80 126 885 1023 11112686 Sachin Kumar OBC 80 255 885 1024 11112710 Priyadarshi Kumar Jha UR 80 488 885 1025 11112710 Priyadarshi Kumar Jha PWD 80 111 885 1026 11112729 JAYANTI DEVI OBC 80 255 885 1027 11112764 vandana UR 80 488 885 1028 11113042 RANJANA UR 80 488 885 1029 11113045 PRANSHU OBC 80 255 885 1030 11113062 Shobha Rani SC 80 126 885 1031 11113253 sudhanshu singh UR 80 488 885 1032 11110111 URVASHI SC 79 132 918 1033 11110111 URVASHI PWD 79 113 918 1034 11110255 somanshu UR 79 507 918 1035 11110761 ANJANA SHARMA UR 79 507 918 1036 11110821 SONALI RAJPUT OBC 79 263 918 1037 11111284 MEGHA UR 79 507 918 1038 11111628 MANISH KUMAR MEENA ST 79 19 918 1039 11112035 Shivani Tripathi UR 79 507 918 1040 11110054 ABDULLA UR 78 511 925 1041 11111619 Jyoti UR 78 511 925 1042 11111682 PRIYA KIROLA UR 78 511 925 1043 11111696 NIVEDAN KUMAR MISHRA UR 78 511 925 1044 11111763 Aarti UR 78 511 925 1045 11112094 VIKAS MANN UR 78 511 925 1046 11112939 jyoti meena ST 78 20 925 1047 11113146 PREMSAGAR SC 78 133 925 1048 11113146 PREMSAGAR PWD 78 114 925 1049 11113217 SUJATA SINGH PATEL OBC 78 264 925 1050 11110522 SURABHI SC 77 134 934------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1050 Page No. : 21 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1051 11110522 SURABHI PWD 77 115 934 1052 11110725 shilpa tiwari UR 77 517 934 1053 11111292 RAJESH SC 77 134 934 1054 11111501 monu yadav OBC 77 265 934 1055 11111637 RASHMI BAGHEL OBC 77 265 934 1056 11112302 Arjun Dev SC 77 134 934 1057 11112366 PRATIBHA SC 77 134 934 1058 11112448 Anjali OBC 77 265 934 1059 11112542 SANJAY KUMAR UR 77 517 934 1060 11112621 NEHA SC 77 134 934 1061 11112768 YASHIKA SHARMA UR 77 517 934 1062 11112981 JYOTI SHARMA UR 77 517 934 1063 11113131 siddharth shankar UR 77 517 934 1064 11113190 SMRITI SHIKHA UR 77 517 934 1065 11110436 SALMAN OBC 76 268 948 1066 11111141 jyoti panday UR 76 523 948 1067 11111931 BHARTI SC 76 139 948 1068 11112098 GAURAV SC 76 139 948 1069 11112374 SHWETA PANDEY UR 76 523 948 1070 11112873 khushboo SC 76 139 948 1071 11112893 Chandra Prakash UR 76 523 948 1072 11113093 pankaj sharma UR 76 523 948 1073 11113127 HIMASHRI NATH OBC 76 268 948 1074 11110178 NITIKA KAUSHIK UR 75 527 957

Page 19

Page 20: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1075 11110239 MANJUL GAUTAM SC 75 142 957 1076 11110271 ANSHUL SHARMA UR 75 527 957 1077 11110456 Alice Mashi UR 75 527 957 1078 11110462 NOOR JAHAN UR 75 527 957 1079 11110508 ANKIT KUMAR SC 75 142 957 1080 11110543 Arti SC 75 142 957 1081 11110606 BHAWNA UR 75 527 957 1082 11111019 DIKSHA SC 75 142 957 1083 11111026 SAZEED ALI OBC 75 270 957 1084 11111028 mansi kumari sethi UR 75 527 957 1085 11111069 BABITA SAHNI SC 75 142 957 1086 11111181 GAURAV UR 75 527 957 1087 11111245 Vikas Yadav OBC 75 270 957 1088 11111289 AMRIT KAUR UR 75 527 957 1089 11111409 HONEY KUMARI UR 75 527 957 1090 11111412 Poonam Mann UR 75 527 957 1091 11111437 MUNNA KUMAR OBC 75 270 957 1092 11111477 ROLLY OBC 75 270 957 1093 11111485 Abhishek Sharma UR 75 527 957 1094 11111647 Rinki OBC 75 270 957 1095 11111685 Prerna UR 75 527 957 1096 11111695 VAISHALI SHARMA UR 75 527 957 1097 11111868 Rohit Khatri UR 75 527 957 1098 11112003 CHANDA SC 75 142 957 1099 11112004 Archana chaudhary OBC 75 270 957 1100 11112017 ARJUN OBC 75 270 957------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1100 Page No. : 22 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1101 11112123 MAMTA SC 75 142 957 1102 11112275 anjali UR 75 527 957 1103 11112442 ANKIT BHATT UR 75 527 957 1104 11112663 SUMIT KUMAR UR 75 527 957 1105 11112775 DEEPAK YADAV OBC 75 270 957 1106 11112919 Anchal Kumari UR 75 527 957 1107 11112990 NEHA LAL CHUNIANA SC 75 142 957 1108 11113060 SUNIL KUMAR SC 75 142 957 1109 11113078 HARISH CHANDRA SC 75 142 957 1110 11110563 GEETIKA UR 74 545 993 1111 11111027 Jyoti SC 74 152 993 1112 11111071 UTKARSH PANDEY UR 74 545 993 1113 11111632 KAMAL OBC 74 278 993 1114 11112471 varsha UR 74 545 993 1115 11112920 HIMANSHU YADAV OBC 74 278 993 1116 11110294 AVANISH SINGH NARWARIA OBC 73 280 999 1117 11110340 AJAY SINGH THAKUR OBC 73 280 999 1118 11110511 pooja SC 73 153 999 1119 11110657 POOJA SHARMA UR 73 548 999 1120 11111161 PRIYA SOLANKI OBC 73 280 999 1121 11111340 babita SC 73 153 999 1122 11111677 SONAM SC 73 153 999 1123 11111707 RAMANDEEP SINGH SC 73 153 999 1124 11111818 Ashok Kumar SC 73 153 999 1125 11112178 MEENAKSHI UR 73 548 999 1126 11112307 NISHITA SC 73 153 999 1127 11112842 RUKSANA OBC 73 280 999 1128 11112877 MITHILESH TIWARI UR 73 548 999 1129 11110928 Anil Sahai UR 72 551 1012 1130 11110928 Anil Sahai PWD 72 116 1012 1131 11111382 Sourabh OBC 72 284 1012 1132 11111932 Chandrakesh Narayan Verma OBC 72 284 1012

Page 20

Page 21: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1133 11112263 SHIRAJ UR 72 551 1012 1134 11112465 Ankita UR 72 551 1012 1135 11112648 Sonam Kumari OBC 72 284 1012 1136 11112781 PRIYA OBC 72 284 1012 1137 11113129 SNEHA MAWATWAL UR 72 551 1012 1138 11110091 suman SC 71 159 1020 1139 11110233 RAM NIWAS SHUKLA UR 71 555 1020 1140 11110258 RISHIKESH UR 71 555 1020 1141 11110731 REENA RAI UR 71 555 1020 1142 11110746 AJAY SC 71 159 1020 1143 11110812 PRIYANKA KUMARI SC 71 159 1020 1144 11111083 DEEPAK KUMAR OBC 71 288 1020 1145 11111580 AMIT KUMAR ST 71 21 1020 1146 11111631 MOHIT SC 71 159 1020 1147 11111633 Sheetal Barik OBC 71 288 1020 1148 11111994 AFREEN BANO UR 71 555 1020 1149 11112121 ASHUTOSH KUMAR UR 71 555 1020 1150 11112181 Ambika Pal SC 71 159 1020------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1150 Page No. : 23 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1151 11112181 Ambika Pal PWD 71 117 1020 1152 11112640 PRASHANT KAPADIA SC 71 159 1020 1153 11112761 Harish Kumar SC 71 159 1020 1154 11113122 SAVITA PHUKAN OBC 71 288 1020 1155 11110063 pooja sharma UR 70 560 1036 1156 11110122 Prashant Kumar Rathore OBC 70 291 1036 1157 11110279 TARUN TAYAL UR 70 560 1036 1158 11110312 PRIYANKA GUPTA UR 70 560 1036 1159 11110488 PRIYA MISHRA UR 70 560 1036 1160 11110519 SANJEEDA OBC 70 291 1036 1161 11110632 DEVPRIYA BALHARA UR 70 560 1036 1162 11110734 SHIVAM KUMAR OBC 70 291 1036 1163 11110899 BIMALA OBC 70 291 1036 1164 11111077 MAMTESH KUMARI SC 70 166 1036 1165 11111082 SHWETA SC 70 166 1036 1166 11111092 RUBY UR 70 560 1036 1167 11111169 UMA SC 70 166 1036 1168 11111244 PRACHI SHARMA UR 70 560 1036 1169 11111357 niket kumar SC 70 166 1036 1170 11111454 KRITI KAUR CHAWLA UR 70 560 1036 1171 11111620 Diksha Gupta UR 70 560 1036 1172 11111636 Ariba UR 70 560 1036 1173 11111714 JYOTI SC 70 166 1036 1174 11111800 ZEENAT UR 70 560 1036 1175 11111906 Mohammad NEHAL Farukh Azam UR 70 560 1036 1176 11112107 SHAMSHER AHMED OBC 70 291 1036 1177 11112409 RAVI ANAND OBC 70 291 1036 1178 11112430 Vikrant SC 70 166 1036 1179 11112492 Shivam Singh UR 70 560 1036 1180 11112519 PREETI ST 70 22 1036 1181 11112571 RANI PRAJAPATI OBC 70 291 1036 1182 11112571 RANI PRAJAPATI PWD 70 118 1036 1183 11112718 SHAHAALAM OBC 70 291 1036 1184 11112735 Ashima sharma UR 70 560 1036 1185 11112800 SUJATA SC 70 166 1036 1186 11112901 ANKIT KUMAR OBC 70 291 1036 1187 11113115 NILAKSHI PAWE ST 70 22 1036 1188 11113130 POULOMI MUKHERJEE UR 70 560 1036 1189 11113263 Priyanka SC 70 166 1036 1190 11110079 VAISHALI SC 69 174 1070

Page 21

Page 22: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1191 11110341 HEMANT VEDWAL UR 69 575 1070 1192 11110389 SAMEEN RAZA UR 69 575 1070 1193 11110621 TULSI RAM MEENA ST 69 24 1070 1194 11110958 Pradipta Jena UR 69 575 1070 1195 11111110 Anupriya UR 69 575 1070 1196 11111128 MANJEET UR 69 575 1070 1197 11112089 Ajay Yadav OBC 69 300 1070 1198 11112300 NATASHA OBC 69 300 1070 1199 11112891 Komal Jindal UR 69 575 1070 1200 11112950 GARIMA SHARMA UR 69 575 1070------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1200 Page No. : 24 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1201 11110423 SOMYA AHUJA UR 68 582 1081 1202 11111260 GAURAV BANSAL OBC 68 302 1081 1203 11112149 BABITA SC 68 175 1081 1204 11112224 deepak kumar OBC 68 302 1081 1205 11112319 sonia barwani UR 68 582 1081 1206 11112574 RAKSHANDA YEDE UR 68 582 1081 1207 11112886 JYOTI KUMARI UR 68 582 1081 1208 11113173 MANJEET KUMAR SC 68 175 1081 1209 11110973 ALKA UR 67 586 1089 1210 11111326 diksha kumari UR 67 586 1089 1211 11111365 SANSKRITI KUMARI UR 67 586 1089 1212 11111396 sandeep ji SC 67 177 1089 1213 11111452 KIRAN UR 67 586 1089 1214 11111930 arushi sharma UR 67 586 1089 1215 11112646 RAVINDRA KUMAR TIWARI UR 67 586 1089 1216 11112796 Sagar UR 67 586 1089 1217 11110195 RUBY YADAV OBC 66 304 1097 1218 11110272 Nemu Naresh Budania OBC 66 304 1097 1219 11110605 KHUSHBU KHATOON OBC 66 304 1097 1220 11110742 pooja kumari UR 66 593 1097 1221 11110873 Kiran OBC 66 304 1097 1222 11111235 Khushboo UR 66 593 1097 1223 11111296 SHIV KUMAR YADAV OBC 66 304 1097 1224 11111370 GARIMA SETHI UR 66 593 1097 1225 11112730 Pushpa UR 66 593 1097 1226 11112805 RAVINDER KUMAR UR 66 593 1097 1227 11112812 Gurjinder kaur kaur UR 66 593 1097 1228 11112984 Roopa Kumari UR 66 593 1097 1229 11113086 SACHIN SC 66 178 1097 1230 11110046 khushboo UR 65 600 1110 1231 11110047 SRASHTI GUPTA UR 65 600 1110 1232 11110081 NIDA UR 65 600 1110 1233 11110180 SANTOSH OBC 65 309 1110 1234 11110234 SHATRUGHNA PRASAD TIWARI UR 65 600 1110 1235 11110243 Amit OBC 65 309 1110 1236 11110280 Neha UR 65 600 1110 1237 11110640 MAMTA UR 65 600 1110 1238 11110663 Harish kumar OBC 65 309 1110 1239 11110681 ASHOK KUMAR UR 65 600 1110 1240 11110783 Vijay Chaudhary SC 65 179 1110 1241 11110911 Jasmeet Kaur UR 65 600 1110 1242 11110927 Rajeev SC 65 179 1110 1243 11110951 POOJA OBC 65 309 1110 1244 11110967 DEEPAKIA ST 65 25 1110 1245 11111034 ZUBEDA UR 65 600 1110 1246 11111075 Vikash Kumar Singh UR 65 600 1110 1247 11111182 POOJA SC 65 179 1110 1248 11111193 POOJA OBC 65 309 1110

Page 22

Page 23: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1249 11111267 asif khan SC 65 179 1110 1250 11111291 SAYEMA OBC 65 309 1110------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1250 Page No. : 25 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1251 11111399 DHARMENDRA OBC 65 309 1110 1252 11111418 SUNITA UR 65 600 1110 1253 11111459 Bhairvi Kumari Gupta UR 65 600 1110 1254 11111466 DIKSHA OBC 65 309 1110 1255 11111470 harshit kumar UR 65 600 1110 1256 11111525 PRIYA UR 65 600 1110 1257 11111571 FARHEEN UR 65 600 1110 1258 11111572 Nisha Devi UR 65 600 1110 1259 11111573 Isha Mathur UR 65 600 1110 1260 11111576 VISHAL KUMAR GUPTA OBC 65 309 1110 1261 11111576 VISHAL KUMAR GUPTA PWD 65 119 1110 1262 11111578 DEEPALI SHARMA UR 65 600 1110 1263 11111727 dolly SC 65 179 1110 1264 11111775 Harshvardhan UR 65 600 1110 1265 11111786 DEEPA UR 65 600 1110 1266 11111826 Rachna Sharma UR 65 600 1110 1267 11111922 ASHWANI SC 65 179 1110 1268 11111961 Anu Shri SC 65 179 1110 1269 11112069 SANJEEV KUMAR OBC 65 309 1110 1270 11112144 joginder SC 65 179 1110 1271 11112150 PREETI KUMARI UR 65 600 1110 1272 11112152 Poonam Kumari SC 65 179 1110 1273 11112332 AMIT OBC 65 309 1110 1274 11112385 Chetna Bhardwaj UR 65 600 1110 1275 11112416 Shweta UR 65 600 1110 1276 11112437 LALEET YADAV OBC 65 309 1110 1277 11112658 shraddha pandey UR 65 600 1110 1278 11112659 DEEPIKA SC 65 179 1110 1279 11112803 RAHUL GANDHI OBC 65 309 1110 1280 11112815 SONIA OBC 65 309 1110 1281 11112838 SHIVANI SC 65 179 1110 1282 11112868 Diksha Mishra UR 65 600 1110 1283 11112878 Sandhya SC 65 179 1110 1284 11112943 Supiriya Verma OBC 65 309 1110 1285 11113006 Sharda UR 65 600 1110 1286 11113072 Ritu OBC 65 309 1110 1287 11113081 mamta giri OBC 65 309 1110 1288 11113100 BHUVNESH KAUSHIK UR 65 600 1110 1289 11113207 AMIT YADAV OBC 65 309 1110 1290 11110119 SANDEEP KUMAR OBC 64 327 1169 1291 11110479 Abhay Verma OBC 64 327 1169 1292 11110520 Santosh Gupta OBC 64 327 1169 1293 11110813 RITU DAGAR UR 64 628 1169 1294 11110986 KUMARI ANNU OBC 64 327 1169 1295 11110986 KUMARI ANNU PWD 64 120 1169 1296 11111125 Ravit Yadav OBC 64 327 1169 1297 11111160 SARITA PAWAR SC 64 191 1169 1298 11111319 khushi OBC 64 327 1169 1299 11111819 VISHAL ANAND UR 64 628 1169 1300 11111825 CHETNA OBC 64 327 1169------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1300 Page No. : 26 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Page 23

Page 24: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1301 11112039 SHEFALI DHAKOL SC 64 191 1169 1302 11112079 anusha pandey UR 64 628 1169 1303 11112326 ARTI DEVI OBC 64 327 1169 1304 11112372 MAMTA SC 64 191 1169 1305 11112837 Sujata Kumari UR 64 628 1169 1306 11110425 CHITRA RANI OBC 63 335 1184 1307 11110733 RAJESH SINGH OBC 63 335 1184 1308 11111204 SANDEEP UR 63 632 1184 1309 11111224 PINKI JOSHI UR 63 632 1184 1310 11111355 GARIMA SC 63 194 1184 1311 11111613 Meenu SC 63 194 1184 1312 11111768 SONIKA BANSAL UR 63 632 1184 1313 11111809 RACHNA UR 63 632 1184 1314 11111863 khushbu verma OBC 63 335 1184 1315 11111863 khushbu verma CW 63 3 1184 1316 11112625 ANJU VISHWAKARMA UR 63 632 1184 1317 11112909 Rajeev Ranjan Pandey UR 63 632 1184 1318 11112909 Rajeev Ranjan Pandey PWD 63 121 1184 1319 11110106 Saloni Tripathi UR 62 638 1195 1320 11110197 Rashmi Sethiya OBC 62 338 1195 1321 11110448 Anjali OBC 62 338 1195 1322 11110472 ASHUTOSH MISHRA UR 62 638 1195 1323 11110584 PRAVEEN OBC 62 338 1195 1324 11111118 Jyoti bisht UR 62 638 1195 1325 11111126 MADHVI UR 62 638 1195 1326 11111146 chandni rohilla OBC 62 338 1195 1327 11111577 MOHAMMAD ASIF OBC 62 338 1195 1328 11112032 Swati SC 62 196 1195 1329 11112197 Pankaj Singh Rawat UR 62 638 1195 1330 11112594 Deepshikha kumari SC 62 196 1195 1331 11112684 baby chauhan SC 62 196 1195 1332 11113001 SUSHIL SC 62 196 1195 1333 11113029 RAJKUMAR OBC 62 338 1195 1334 11113039 Monika Sharma UR 62 638 1195 1335 11113169 ANJALI UPADHYAY UR 62 638 1195 1336 11110004 MANISHA MISHRA UR 61 645 1212 1337 11110196 MADHU PANDEY UR 61 645 1212 1338 11110376 SUBODH SINGH SC 61 200 1212 1339 11110747 KOMAL SC 61 200 1212 1340 11110760 POOJA KAUR UR 61 645 1212 1341 11110816 AKASH SC 61 200 1212 1342 11110879 Sulaxna OBC 61 344 1212 1343 11110932 Pratistha Gautam UR 61 645 1212 1344 11111000 RACHNA KUMARI SC 61 200 1212 1345 11111822 RAJINDER KUMAR SC 61 200 1212 1346 11111929 KHYATI PATHAK UR 61 645 1212 1347 11111995 AANCHAL UR 61 645 1212 1348 11112086 RIZWANA UR 61 645 1212 1349 11112333 VARSHA SINGH SC 61 200 1212 1350 11112347 deepak ahirwar SC 61 200 1212------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1350 Page No. : 27 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1351 11112529 AJEET KUMAR SINGH OBC 61 344 1212 1352 11113195 SUNNY KUMAR SHARMA OBC 61 344 1212 1353 11110002 Nidhi UR 60 652 1229 1354 11110002 Nidhi CW 60 4 1229

Page 24

Page 25: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1355 11110008 anamika Suryavanshi SC 60 207 1229 1356 11110060 Vishal Singh UR 60 652 1229 1357 11110125 SONI KUMARI SC 60 207 1229 1358 11110168 MARIYA JYOTI BAXLA ST 60 26 1229 1359 11110198 VIKRAM CHAUDHARY OBC 60 347 1229 1360 11110216 SARITA BHARTI SC 60 207 1229 1361 11110236 Gulnaz UR 60 652 1229 1362 11110335 Lalita UR 60 652 1229 1363 11110351 MINNI GUPTA UR 60 652 1229 1364 11110377 Swapnil Gupta UR 60 652 1229 1365 11110385 ekta OBC 60 347 1229 1366 11110413 abhishek kumar SC 60 207 1229 1367 11110435 Ruchi UR 60 652 1229 1368 11110484 Santosh SC 60 207 1229 1369 11110533 RAKHI UR 60 652 1229 1370 11110633 Ritu Kumari UR 60 652 1229 1371 11110766 Komal UR 60 652 1229 1372 11110767 anjali rawat UR 60 652 1229 1373 11110784 CHETAN SINGH UR 60 652 1229 1374 11110880 PRIYANKA CHAUDHARY UR 60 652 1229 1375 11110881 Kavita SC 60 207 1229 1376 11110939 ANJOO SC 60 207 1229 1377 11111008 MANPREET KAUR UR 60 652 1229 1378 11111315 KAJAL GUPTA UR 60 652 1229 1379 11111321 JYOTI SC 60 207 1229 1380 11111362 ANJALI SC 60 207 1229 1381 11111498 RASHI UR 60 652 1229 1382 11111586 Disha SC 60 207 1229 1383 11111630 ANUPAM KASHYAP SC 60 207 1229 1384 11111649 JAIPRAKASH GUPTA OBC 60 347 1229 1385 11111712 APALA UR 60 652 1229 1386 11111770 Pawan Kumar UR 60 652 1229 1387 11111801 JYOTI RANI UR 60 652 1229 1388 11111833 ADITYA NARAYAN OBC 60 347 1229 1389 11111837 HARSHA SC 60 207 1229 1390 11111888 MONIKA VERMA UR 60 652 1229 1391 11111968 Neelam Tiwari UR 60 652 1229 1392 11112090 Pooja Rani OBC 60 347 1229 1393 11112184 BHARTI UR 60 652 1229 1394 11112264 NIDHI UR 60 652 1229 1395 11112309 ANJALI GUPTA UR 60 652 1229 1396 11112329 HIMANSHI UR 60 652 1229 1397 11112365 MANJU PAL OBC 60 347 1229 1398 11112445 SONALI MISHRA UR 60 652 1229 1399 11112470 ANJALI KUMARI ST 60 26 1229 1400 11112530 BHARTI SINGH UR 60 652 1229------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1400 Page No. : 28 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1401 11112550 shobha kumari ST 60 26 1229 1402 11112639 yogesh kumar SC 60 207 1229 1403 11112700 ABHINAV VERMA OBC 60 347 1229 1404 11112841 megha Bansal UR 60 652 1229 1405 11112861 KIRAN BHAWEL ST 60 26 1229 1406 11112861 KIRAN BHAWEL PWD 60 122 1229 1407 11112994 KIRAN PANDEY UR 60 652 1229 1408 11113051 ROHINI UR 60 652 1229 1409 11113120 Sara Debbarma ST 60 26 1229 1410 11110310 AMIT KUMAR JHA UR 59 682 1284 1411 11110333 GOURAV YADAV OBC 59 354 1284 1412 11110588 nisha UR 59 682 1284

Page 25

Page 26: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1413 11110665 POOJA UR 59 682 1284 1414 11110892 JASMEET KAUR UR 59 682 1284 1415 11111264 KAJAL SC 59 220 1284 1416 11111283 NEHA YADAV OBC 59 354 1284 1417 11111499 NEHA UR 59 682 1284 1418 11111512 Raghav Kumar Jha UR 59 682 1284 1419 11112108 UTTRA ANDOLA UR 59 682 1284 1420 11112222 Harsh Sharma UR 59 682 1284 1421 11112253 JEETU SINGH SC 59 220 1284 1422 11112524 MANISHA KUMARI ST 59 31 1284 1423 11112620 Anita UR 59 682 1284 1424 11112832 NIHAL YADAV OBC 59 354 1284 1425 11112851 ARUSHI PRAKASH UR 59 682 1284 1426 11112905 JYOTI DUBEY UR 59 682 1284 1427 11112976 KANCHAN TIWARI UR 59 682 1284 1428 11113083 Ankit SC 59 220 1284 1429 11110604 KANCHAN OBC 58 357 1303 1430 11110609 MANISH KUMAR OBC 58 357 1303 1431 11110627 SOMA PIRI UR 58 694 1303 1432 11110653 RANJU SC 58 223 1303 1433 11110697 RAJENDRA KUMAR VARMA SC 58 223 1303 1434 11111218 PRADEEP SAH ST 58 32 1303 1435 11111656 UPASANA RANGA SC 58 223 1303 1436 11111975 HIMANI OBC 58 357 1303 1437 11112349 PANKAJ KATARIA SC 58 223 1303 1438 11113260 Yash Pratap Singh UR 58 694 1303 1439 11110105 rekha kumari OBC 57 360 1313 1440 11110145 Tejendra Kumar SC 57 227 1313 1441 11110264 PAYAL OBC 57 360 1313 1442 11110318 RAHUL SC 57 227 1313 1443 11110782 BHUPENDER SINGH UR 57 696 1313 1444 11110990 VANDANA RANA UR 57 696 1313 1445 11111151 POOJA YADAV OBC 57 360 1313 1446 11111369 SUJEET GAURAV SC 57 227 1313 1447 11111497 Swati Jain UR 57 696 1313 1448 11111802 sushil kumar OBC 57 360 1313 1449 11112096 GEETA SC 57 227 1313 1450 11112262 SHIVA SC 57 227 1313------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1450 Page No. : 29 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1451 11112362 PRIYA OBC 57 360 1313 1452 11112557 PRANAV ANAND OBC 57 360 1313 1453 11112970 CHETNA SINGH UR 57 696 1313 1454 11113044 Sapna SC 57 227 1313 1455 11113066 SANGEETA SC 57 227 1313 1456 11110108 TANYA SHARMA OBC 56 366 1330 1457 11110273 MAMTA SAINI OBC 56 366 1330 1458 11110281 ANJU OBC 56 366 1330 1459 11110774 KM Aayesha Khatoon OBC 56 366 1330 1460 11110779 ANISH KUMAR OBC 56 366 1330 1461 11110913 ANITA CHAUHAN UR 56 700 1330 1462 11111010 Sanghmitra SC 56 234 1330 1463 11111046 MANISH KUMAR SC 56 234 1330 1464 11111136 Himasha SC 56 234 1330 1465 11111607 SHAHANA UR 56 700 1330 1466 11112165 KM. ANJANA OBC 56 366 1330 1467 11112296 Mamta UR 56 700 1330 1468 11112301 AARTI SHARMA UR 56 700 1330 1469 11112393 NIRAJ KUMAR SC 56 234 1330 1470 11112498 Vikram OBC 56 366 1330

Page 26

Page 27: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1471 11112531 RITA RANI SC 56 234 1330 1472 11112565 RENU KUMARI OBC 56 366 1330 1473 11112944 RADHA SINGH CHAUHAN UR 56 700 1330 1474 11112980 RIMPY SHARMA UR 56 700 1330 1475 11113005 Mohan Singh UR 56 700 1330 1476 11113015 SEETA OBC 56 366 1330 1477 11113015 SEETA PWD 56 123 1330 1478 11113137 RANU JAWRIYA OBC 56 366 1330 1479 11110005 PRIYANKA DAHIYA UR 55 707 1352 1480 11110041 Suman OBC 55 376 1352 1481 11110230 krishan` kumar UR 55 707 1352 1482 11110287 sultana praveen UR 55 707 1352 1483 11110345 VICKY KASANA OBC 55 376 1352 1484 11110506 Sankalp Choudhary SC 55 239 1352 1485 11110558 NIDHI RANI OBC 55 376 1352 1486 11110581 Priyanka SC 55 239 1352 1487 11110589 JYOTIKA SHARMA UR 55 707 1352 1488 11110614 LATA RANI UR 55 707 1352 1489 11110616 Mahfooz Ahmad UR 55 707 1352 1490 11110644 aman pandey UR 55 707 1352 1491 11110670 Jyoti Soni OBC 55 376 1352 1492 11110675 ANJU GUNWANT UR 55 707 1352 1493 11110679 PARBHAKAR PRASAD SINGH OBC 55 376 1352 1494 11110684 Om Narayan Urf Hariom OBC 55 376 1352 1495 11110738 LALITA SC 55 239 1352 1496 11110757 Sachin UR 55 707 1352 1497 11110966 pinki SC 55 239 1352 1498 11110968 ROHIT KUMAR SC 55 239 1352 1499 11110980 RANJU SC 55 239 1352 1500 11111022 SWETA DUBEY UR 55 707 1352------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1500 Page No. : 30 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1501 11111124 BHAWNA UR 55 707 1352 1502 11111202 kiran UR 55 707 1352 1503 11111205 MAHIMA UR 55 707 1352 1504 11111217 ARJUN PRASAD OBC 55 376 1352 1505 11111279 Sujata SC 55 239 1352 1506 11111311 RAM PRAKASH SHARMA UR 55 707 1352 1507 11111380 MEENAKSHI SC 55 239 1352 1508 11111383 SURABHI OBC 55 376 1352 1509 11111427 BARKHA SC 55 239 1352 1510 11111429 DIVYA NAGAR SC 55 239 1352 1511 11111561 bittu kumar varma OBC 55 376 1352 1512 11111595 KUSUM YADAV UR 55 707 1352 1513 11111597 NANDINI UR 55 707 1352 1514 11111639 Prahalad Kumar SC 55 239 1352 1515 11111687 Meenakshi Toshniwal UR 55 707 1352 1516 11111804 RITU SHOKEEN UR 55 707 1352 1517 11111820 Sapna SC 55 239 1352 1518 11111820 Sapna PWD 55 124 1352 1519 11111878 ISHRAT jahan OBC 55 376 1352 1520 11111881 RAVI SC 55 239 1352 1521 11111946 BABITA SC 55 239 1352 1522 11111964 lalita SC 55 239 1352 1523 11111964 lalita CW 55 5 1352 1524 11111974 rumaiza parveen OBC 55 376 1352 1525 11112071 ABHILASH KUMAR SHUKLA UR 55 707 1352 1526 11112122 Deepak Kumar SC 55 239 1352 1527 11112142 SONU SINGH UR 55 707 1352 1528 11112173 Anand Gupta UR 55 707 1352

Page 27

Page 28: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1529 11112247 Khushbu Sharma UR 55 707 1352 1530 11112317 Trilok Kumar UR 55 707 1352 1531 11112317 Trilok Kumar PWD 55 124 1352 1532 11112384 VARUN DASS SC 55 239 1352 1533 11112432 TEHSEEN UR 55 707 1352 1534 11112464 ARUN SINGH UR 55 707 1352 1535 11112507 HIMANSHI UR 55 707 1352 1536 11112508 DURVIJAY KUMAR OBC 55 376 1352 1537 11112528 kamlesh OBC 55 376 1352 1538 11112593 Neha Yadav OBC 55 376 1352 1539 11112641 PREETI KUMARI UR 55 707 1352 1540 11112656 SHABANA PARVEEN UR 55 707 1352 1541 11112739 SANJU OBC 55 376 1352 1542 11112824 BHAWNA SC 55 239 1352 1543 11112828 Aman SC 55 239 1352 1544 11112885 Soniya SC 55 239 1352 1545 11112959 Rahul SC 55 239 1352 1546 11112982 Shweta Chauhan SC 55 239 1352 1547 11113017 Rishi Kumar Tripathi UR 55 707 1352 1548 11113046 MANISHA UR 55 707 1352 1549 11113085 KALPANA OBC 55 376 1352 1550 11113148 UTKARSH PANDEY UR 55 707 1352------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1550 Page No. : 31 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1551 11110256 AARTI SC 54 261 1421 1552 11110471 FURKAN UR 54 738 1421 1553 11110714 manisha UR 54 738 1421 1554 11111171 PRIYANKA SAINI OBC 54 392 1421 1555 11111329 Damini Sharma UR 54 738 1421 1556 11111471 RAKESH ALORIA SC 54 261 1421 1557 11111471 RAKESH ALORIA PWD 54 126 1421 1558 11111520 BADRI PRASAD OBC 54 392 1421 1559 11111728 MAHESH KUMAR PASWAN SC 54 261 1421 1560 11111853 SATISH NISHAD OBC 54 392 1421 1561 11111895 SWATI PANDEY UR 54 738 1421 1562 11112516 Govind Mahto UR 54 738 1421 1563 11112570 MONIKA PANCHAL OBC 54 392 1421 1564 11112913 SANJANA KHATRI UR 54 738 1421 1565 11113090 DEEPENDRA SINGH SC 54 261 1421 1566 11110127 POOJA SC 53 265 1435 1567 11110349 NEHA SC 53 265 1435 1568 11110468 PRIYANKA UR 53 744 1435 1569 11110871 RAJEEV YADAV OBC 53 396 1435 1570 11110987 Himanshi pal UR 53 744 1435 1571 11111189 Pradeep Singh UR 53 744 1435 1572 11111236 PINKI OBC 53 396 1435 1573 11111307 Aakansha Chandra SC 53 265 1435 1574 11111654 sandhya kumari SC 53 265 1435 1575 11111752 Priyanka SC 53 265 1435 1576 11112196 SWEETY KUMARI UR 53 744 1435 1577 11112196 SWEETY KUMARI PWD 53 127 1435 1578 11112265 Menka Kumari OBC 53 396 1435 1579 11112569 neha OBC 53 396 1435 1580 11112583 Padma Madkami ST 53 33 1435 1581 11112863 NEETU UR 53 744 1435 1582 11113191 SUDHANSHU DUTTA VERMA OBC 53 396 1435 1583 11110379 PAWAN KUMAR UR 52 749 1451 1584 11110415 Manju SC 52 270 1451 1585 11110693 PIYUSH KUMAR SC 52 270 1451 1586 11111109 vinay OBC 52 401 1451

Page 28

Page 29: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1587 11111293 HEMLATA SINGH SC 52 270 1451 1588 11111384 Deeksha UR 52 749 1451 1589 11111404 KOMAL GOYAL UR 52 749 1451 1590 11111458 Pratibha SC 52 270 1451 1591 11111495 NEHA SC 52 270 1451 1592 11111510 DEEPAK MISHRA UR 52 749 1451 1593 11111549 KANCHAN OBC 52 401 1451 1594 11111555 shweta UR 52 749 1451 1595 11111641 TEENA CHOUHAN SC 52 270 1451 1596 11111879 KHUSHBOO UR 52 749 1451 1597 11112320 Ritu Rani UR 52 749 1451 1598 11112501 RAJ KUMARI OBC 52 401 1451 1599 11112645 Asha UR 52 749 1451 1600 11113228 RAM ASHISH YADAV OBC 52 401 1451------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1600 Page No. : 32 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1601 11110461 Ushamvi Singh UR 51 757 1469 1602 11110556 USHA SC 51 276 1469 1603 11110791 jibesh kumar SC 51 276 1469 1604 11111140 AMIR SUHAIL OBC 51 405 1469 1605 11111237 VERSHA GAUTAM SC 51 276 1469 1606 11111237 VERSHA GAUTAM PWD 51 128 1469 1607 11111368 sarita pal OBC 51 405 1469 1608 11111416 REKHA OBC 51 405 1469 1609 11111860 PRIYA SHUKLA UR 51 757 1469 1610 11111936 Renu SC 51 276 1469 1611 11112124 prateek gedam ST 51 34 1469 1612 11112218 Harish Kumar OBC 51 405 1469 1613 11112391 DINESH KUMAR SC 51 276 1469 1614 11112551 nitin kumar SC 51 276 1469 1615 11112581 Komal OBC 51 405 1469 1616 11112598 JYOTI UR 51 757 1469 1617 11112649 PARVEEN KUMAR THAKUR UR 51 757 1469 1618 11112785 RUBY SC 51 276 1469 1619 11112965 JYOTI PANT UR 51 757 1469 1620 11110055 ANJALI GUPTA UR 50 762 1487 1621 11110107 SUNITA KUMARI ST 50 35 1487 1622 11110133 SUSHIL OBC 50 410 1487 1623 11110203 PRASHANT TIWARI UR 50 762 1487 1624 11110229 Shobha Kumari OBC 50 410 1487 1625 11110231 Kshitij Sharma UR 50 762 1487 1626 11110257 JAGRITI OBC 50 410 1487 1627 11110260 priya rana SC 50 283 1487 1628 11110346 Pooja Awasthi UR 50 762 1487 1629 11110361 ANSHU RANA UR 50 762 1487 1630 11110375 VIKAS KUMAR UR 50 762 1487 1631 11110465 ROHIT KUMAR UR 50 762 1487 1632 11110510 Urvashi Goswami UR 50 762 1487 1633 11110523 VIMLESH YADAV OBC 50 410 1487 1634 11110530 RUCHI OBC 50 410 1487 1635 11110550 monika SC 50 283 1487 1636 11110677 MANOJ KUMAR SC 50 283 1487 1637 11110680 ARCHNA KUMARI UR 50 762 1487 1638 11110730 MANOJ KUMAR SC 50 283 1487 1639 11110745 HIMANSHI UR 50 762 1487 1640 11110807 SONIA SC 50 283 1487 1641 11110831 BUNTY SHARMA UR 50 762 1487 1642 11110835 Abha Tiwari UR 50 762 1487 1643 11110859 ROHIT SC 50 283 1487 1644 11110875 KM Monika UR 50 762 1487

Page 29

Page 30: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1645 11110934 pankaj SC 50 283 1487 1646 11110942 DIVYA TIWARI UR 50 762 1487 1647 11110962 nitesh thakur UR 50 762 1487 1648 11110971 ABHISHEK SHARMA UR 50 762 1487 1649 11110995 YOGESH KUMAR OBC 50 410 1487 1650 11111042 GOPESHWAR UR 50 762 1487------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1650 Page No. : 33 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1651 11111057 Deepa UR 50 762 1487 1652 11111058 TANISHA ISLAM OBC 50 410 1487 1653 11111066 UMESHWARI OBC 50 410 1487 1654 11111129 BHARAT RAJPOOT OBC 50 410 1487 1655 11111277 anushka bhardwaj UR 50 762 1487 1656 11111411 KARUNAPATI TRIPATHI UR 50 762 1487 1657 11111421 MOHIT KUMAR GAUR UR 50 762 1487 1658 11111423 Anita SC 50 283 1487 1659 11111483 Priyanka kumari UR 50 762 1487 1660 11111488 MONIKA OBC 50 410 1487 1661 11111614 PRIYANKA CHOUDHARY OBC 50 410 1487 1662 11111652 RAHUL SC 50 283 1487 1663 11111773 Ajeet Kumar SC 50 283 1487 1664 11111778 manoj kumar SC 50 283 1487 1665 11111795 REETU OBC 50 410 1487 1666 11111921 vipin kumar SC 50 283 1487 1667 11112011 Asad Chaudhary UR 50 762 1487 1668 11112031 rajni OBC 50 410 1487 1669 11112045 Shailendra UR 50 762 1487 1670 11112058 PREETI GUPTA UR 50 762 1487 1671 11112106 KIRAN SINGH SC 50 283 1487 1672 11112229 POOJA OBC 50 410 1487 1673 11112238 SUNITA SC 50 283 1487 1674 11112274 HIRA LAL SC 50 283 1487 1675 11112315 Rubeena Khatoon OBC 50 410 1487 1676 11112364 Neema Mallick UR 50 762 1487 1677 11112379 VARTIKA UR 50 762 1487 1678 11112421 RANI UR 50 762 1487 1679 11112475 BAIJU KUMAR SINGH UR 50 762 1487 1680 11112510 Rohit Tanwar OBC 50 410 1487 1681 11112553 Anamika Chauhan UR 50 762 1487 1682 11112576 RANI UR 50 762 1487 1683 11112748 Anushree OBC 50 410 1487 1684 11112769 Vimal Kumar SC 50 283 1487 1685 11112790 Rakhi Banjara SC 50 283 1487 1686 11112802 MOHD SHAMEEM UR 50 762 1487 1687 11112833 Ravi Kant Prasad ST 50 35 1487 1688 11112833 Ravi Kant Prasad PWD 50 129 1487 1689 11112896 SHANU MEHROTRA UR 50 762 1487 1690 11112942 HEMLATA SC 50 283 1487 1691 11112998 ABHIJEET UR 50 762 1487 1692 11113002 ARUN KUMAR SC 50 283 1487 1693 11113002 ARUN KUMAR PWD 50 129 1487 1694 11113038 Dev Kumar SC 50 283 1487 1695 11113043 PARVEZ UR 50 762 1487 1696 11113106 Shilpa Sharma UR 50 762 1487 1697 11110050 Divya Adhikari UR 49 798 1562 1698 11110155 Nitish UR 49 798 1562 1699 11110313 KAVITA UR 49 798 1562 1700 11110328 Chetna Gulia OBC 49 427 1562------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1700 Page No. : 34

Page 30

Page 31: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1701 11110380 SEEMA YADAV OBC 49 427 1562 1702 11110578 NISHA SC 49 303 1562 1703 11110838 Pooja UR 49 798 1562 1704 11110861 MAHIMA KUSHWAHA OBC 49 427 1562 1705 11111175 ekta meena ST 49 37 1562 1706 11111678 BULBUL SONI OBC 49 427 1562 1707 11111693 SHASHIKANT SC 49 303 1562 1708 11111984 KM PREETI OBC 49 427 1562 1709 11112020 Ritika Tanwar OBC 49 427 1562 1710 11112183 Archana Kumari UR 49 798 1562 1711 11112335 CHANCHAL KUMARI UR 49 798 1562 1712 11112355 Preeti Rai UR 49 798 1562 1713 11112461 KAJAL SOLANKI OBC 49 427 1562 1714 11112702 MEENA OBC 49 427 1562 1715 11112972 YASHU DHANKAR UR 49 798 1562 1716 11113104 SAMREEN FARHAN UR 49 798 1562 1717 11110181 sunil UR 48 807 1582 1718 11110181 sunil PWD 48 131 1582 1719 11110247 kanchan prasad OBC 48 435 1582 1720 11110334 aman kumar ghiloria OBC 48 435 1582 1721 11110388 DEEPA SC 48 305 1582 1722 11110402 ARPIT JAISWAL OBC 48 435 1582 1723 11110486 MONIKA UR 48 807 1582 1724 11110715 varsha sharma UR 48 807 1582 1725 11110822 Aarzoo UR 48 807 1582 1726 11110855 shilpa SC 48 305 1582 1727 11110894 Sujata Vishvakarma UR 48 807 1582 1728 11110894 Sujata Vishvakarma PWD 48 131 1582 1729 11110969 preeti SC 48 305 1582 1730 11111347 POONAM SC 48 305 1582 1731 11111359 DEEPANSHI SC 48 305 1582 1732 11111486 prerna pathak UR 48 807 1582 1733 11111625 SAPNA BHARDWAJ UR 48 807 1582 1734 11111661 alka saini OBC 48 435 1582 1735 11112135 POOJA YADAV OBC 48 435 1582 1736 11112428 REEMA OBC 48 435 1582 1737 11112539 SHIKSHA SC 48 305 1582 1738 11112661 NEHA YADAV OBC 48 435 1582 1739 11112786 POOJA SC 48 305 1582 1740 11113009 PRIYANKA SHARMA UR 48 807 1582 1741 11110098 VIJAY KUMAR SC 47 312 1604 1742 11110513 anil kumar maurya OBC 47 442 1604 1743 11110683 DEVESH PANDEY UR 47 815 1604 1744 11110737 Poonam OBC 47 442 1604 1745 11110739 PRIYA OBC 47 442 1604 1746 11111609 GAURAV UR 47 815 1604 1747 11111815 DEEPA SC 47 312 1604 1748 11111963 RAJNI UR 47 815 1604 1749 11112169 PRIYANKA OJHA UR 47 815 1604 1750 11112325 ANJANA PARASHAR SC 47 312 1604------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1750 Page No. : 35 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------

Page 31

Page 32: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1751 11112479 USHA SC 47 312 1604 1752 11112683 DEEPALI UR 47 815 1604 1753 11112779 BRIJESH KUMAR YADAV OBC 47 442 1604 1754 11112849 ARTI KUMARI UR 47 815 1604 1755 11112856 BABITA OBC 47 442 1604 1756 11112968 KM CHANCHAL OBC 47 442 1604 1757 11113020 AJRA OBC 47 442 1604 1758 11110011 Prashant Thukrawat SC 46 316 1621 1759 11110020 Rashmi Kanojia SC 46 316 1621 1760 11110030 NITYA NAND JHA UR 46 821 1621 1761 11110037 RADHIKA GUPTA OBC 46 449 1621 1762 11110250 SONIA THAKUR UR 46 821 1621 1763 11110268 minakshi gupta UR 46 821 1621 1764 11110469 POOJA OBC 46 449 1621 1765 11110521 RITIKA OBC 46 449 1621 1766 11110728 CHHAYA SC 46 316 1621 1767 11110883 SHIVANI OBC 46 449 1621 1768 11111268 Kanika Chanana UR 46 821 1621 1769 11111385 NISHA KUMARI SC 46 316 1621 1770 11111516 ADARSH SHUKLA UR 46 821 1621 1771 11111700 Yashika Dixit UR 46 821 1621 1772 11111760 MOHD SALIM UR 46 821 1621 1773 11111803 CHANCHAL SC 46 316 1621 1774 11111845 Manisha tiwari UR 46 821 1621 1775 11111962 jyoti UR 46 821 1621 1776 11112025 SANJU SC 46 316 1621 1777 11112051 MANPREET KAUR OBC 46 449 1621 1778 11112383 Varalika Nigam UR 46 821 1621 1779 11112608 BARKHA RANI SC 46 316 1621 1780 11112741 Saloni Sharma UR 46 821 1621 1781 11112922 JYOTI BALA UR 46 821 1621 1782 11112935 PRIYANKA UR 46 821 1621 1783 11113063 PRATIBHA YADAV OBC 46 449 1621 1784 11113113 MOHINI KUMARI UR 46 821 1621 1785 11110007 humera naaz UR 45 835 1648 1786 11110045 chetan chetan chetan SC 45 323 1648 1787 11110185 Hina UR 45 835 1648 1788 11110199 Rumana UR 45 835 1648 1789 11110214 HARPREET KAUR OBC 45 455 1648 1790 11110228 NIKHITA DHIMAN UR 45 835 1648 1791 11110303 ROHIT PANDEY UR 45 835 1648 1792 11110324 MEENAKSHI BHATT OBC 45 455 1648 1793 11110329 SARITA OBC 45 455 1648 1794 11110331 MONU KUMAR OBC 45 455 1648 1795 11110396 rigzin lhamo ST 45 38 1648 1796 11110398 Pratibha Phogat UR 45 835 1648 1797 11110429 Shivani Baisla OBC 45 455 1648 1798 11110451 SIMRAN Singh SC 45 323 1648 1799 11110463 PREETI OBC 45 455 1648 1800 11110502 VARSHA rani UR 45 835 1648------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1800 Page No. : 36 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1801 11110590 SAROJ KUMARI UR 45 835 1648 1802 11110732 HEENA GUPTA UR 45 835 1648 1803 11110764 KUNWAR MOHAN PRATAP SINGH OBC 45 455 1648 1804 11110839 Manju SC 45 323 1648 1805 11110845 LOVELY UR 45 835 1648 1806 11110877 Manish Kumar Arya UR 45 835 1648 1807 11110940 KOMAL OBC 45 455 1648 1808 11110979 RANI SC 45 323 1648

Page 32

Page 33: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1809 11110983 asha rani UR 45 835 1648 1810 11110989 Chanchal Basoya OBC 45 455 1648 1811 11111038 Deepika UR 45 835 1648 1812 11111055 Nisha Gupta UR 45 835 1648 1813 11111063 megha sharma UR 45 835 1648 1814 11111158 RAVINDER OBC 45 455 1648 1815 11111174 Kanika Dhawan SC 45 323 1648 1816 11111183 KIRTI SC 45 323 1648 1817 11111215 Mukesh Kumar UR 45 835 1648 1818 11111247 ANJLI SOROUT UR 45 835 1648 1819 11111331 amit kumar UR 45 835 1648 1820 11111354 Himani Bisht UR 45 835 1648 1821 11111434 anil kumar SC 45 323 1648 1822 11111606 Rekha UR 45 835 1648 1823 11111635 shivani tyagi UR 45 835 1648 1824 11111671 REVA SHARMA UR 45 835 1648 1825 11111757 JAIMALA SC 45 323 1648 1826 11111767 MEGHA UR 45 835 1648 1827 11111830 ABHISHEK OBC 45 455 1648 1828 11111832 Tanya Mittal UR 45 835 1648 1829 11111958 Manisha Baghel UR 45 835 1648 1830 11111985 JYOTI JAISWAL OBC 45 455 1648 1831 11111989 MANISH KUMAR SC 45 323 1648 1832 11112028 manshi UR 45 835 1648 1833 11112038 PARUL SC 45 323 1648 1834 11112072 Arun SC 45 323 1648 1835 11112200 MEHRUNNISA UR 45 835 1648 1836 11112297 MAMTA SC 45 323 1648 1837 11112346 MANMATI SC 45 323 1648 1838 11112386 KAJAL JHA UR 45 835 1648 1839 11112422 MALTI OBC 45 455 1648 1840 11112463 PREETI JHA UR 45 835 1648 1841 11112478 Rakesh Raushan OBC 45 455 1648 1842 11112496 POOJA UR 45 835 1648 1843 11112500 Jaya SC 45 323 1648 1844 11112504 Veer Sain SC 45 323 1648 1845 11112505 shivani singh UR 45 835 1648 1846 11112575 ANJALI UR 45 835 1648 1847 11112588 pooja kumari UR 45 835 1648 1848 11112644 PREETI KUMARI OBC 45 455 1648 1849 11112676 ALOK KUMAR OBC 45 455 1648 1850 11112732 RUCHI UR 45 835 1648------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1850 Page No. : 37 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1851 11112810 rekha SC 45 323 1648 1852 11112853 YAGINI UR 45 835 1648 1853 11112888 Riya Kalra UR 45 835 1648 1854 11112969 Maninder kaur UR 45 835 1648 1855 11112987 AKANKSHA SC 45 323 1648 1856 11113026 SAHIL OBC 45 455 1648 1857 11113034 DILIP KUMAR UR 45 835 1648 1858 11113174 EKTA CHAUBEY UR 45 835 1648 1859 11113203 Shiwanand dwivedi UR 45 835 1648 1860 11110036 DEEPAK KUMAR SC 44 340 1723 1861 11110095 Ruchika Soin UR 44 875 1723 1862 11110139 GOPAL KUMAR SC 44 340 1723 1863 11110482 Divya OBC 44 472 1723 1864 11110780 GAJENDER OBC 44 472 1723 1865 11110847 DEEPIKA UR 44 875 1723 1866 11110847 DEEPIKA PWD 44 133 1723

Page 33

Page 34: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1867 11111203 shashi kant yadav OBC 44 472 1723 1868 11111297 POOJA SC 44 340 1723 1869 11111364 APEKSHA MALIK OBC 44 472 1723 1870 11111503 Amit singh SC 44 340 1723 1871 11111749 NITASHA SC 44 340 1723 1872 11111876 neha OBC 44 472 1723 1873 11112284 ANSHUL UR 44 875 1723 1874 11112318 Surbhi Arya OBC 44 472 1723 1875 11112586 DIVYA SC 44 340 1723 1876 11112787 Ashraf Ali UR 44 875 1723 1877 11112799 ASHISH KUMAR SC 44 340 1723 1878 11112952 KM MANISHA UR 44 875 1723 1879 11113084 heena UR 44 875 1723 1880 11113097 SAPNA MOURYA SC 44 340 1723 1881 11110018 Km Pinki SC 43 348 1743 1882 11110026 Ankita Deshwal UR 43 881 1743 1883 11110131 BALBIR SINGH UR 43 881 1743 1884 11110194 Chander Kala SC 43 348 1743 1885 11110205 Varsha SC 43 348 1743 1886 11110427 AARTI MALLICK SC 43 348 1743 1887 11110562 MEHVISH UR 43 881 1743 1888 11110650 NEETU UR 43 881 1743 1889 11110651 Pradeep Kumar SC 43 348 1743 1890 11110656 PRIYA SC 43 348 1743 1891 11111036 Laxmi Kumari UR 43 881 1743 1892 11111320 PREETI UR 43 881 1743 1893 11111406 Aakash SC 43 348 1743 1894 11111450 MEERA SC 43 348 1743 1895 11111545 AMIT KUMAR OBC 43 478 1743 1896 11111715 POOJA UR 43 881 1743 1897 11111750 nandini UR 43 881 1743 1898 11112239 Neha Mehta UR 43 881 1743 1899 11112272 KUMARI RENU UPADHAYA UR 43 881 1743 1900 11112367 Neelam UR 43 881 1743------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1900 Page No. : 38 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1901 11112400 NIKHIL KUMAR SC 43 348 1743 1902 11112511 SAWAN KUMAR SC 43 348 1743 1903 11112780 Deepak kumar Chaudhary SC 43 348 1743 1904 11113105 HEMANT UR 43 881 1743 1905 11110082 NANDITA DHOUNDIYAL UR 42 893 1767 1906 11110311 PAYAL ROY UR 42 893 1767 1907 11111143 Deepa Joshi UR 42 893 1767 1908 11111490 Preeti OBC 42 479 1767 1909 11111618 Ashish Kumar SC 42 359 1767 1910 11111783 PRINCI VERMA OBC 42 479 1767 1911 11111896 SNEH LATA UR 42 893 1767 1912 11112033 NITYA NAND OBC 42 479 1767 1913 11112042 yogesh SC 42 359 1767 1914 11112160 Laxmi Devi Sharma OBC 42 479 1767 1915 11112387 ARTI UR 42 893 1767 1916 11112417 DIVYA YADAV OBC 42 479 1767 1917 11112651 Deepanshu Kaushik UR 42 893 1767 1918 11112655 Pooja SC 42 359 1767 1919 11110172 neeraj UR 41 899 1781 1920 11110193 PRAMILA KANWAR KUMPAWAT UR 41 899 1781 1921 11110410 Meenakshi Badsiwal SC 41 362 1781 1922 11110414 UMESH TANWAR OBC 41 484 1781 1923 11110514 SUNAYANA SC 41 362 1781 1924 11110532 PRIYANKA OBC 41 484 1781

Page 34

Page 35: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1925 11110648 Atul Kumar Mahur OBC 41 484 1781 1926 11110672 SARITA SC 41 362 1781 1927 11110709 AARTI SC 41 362 1781 1928 11110741 PRATIMA DEVI SC 41 362 1781 1929 11110890 Pradeep Kumar SC 41 362 1781 1930 11110925 Nishu Pal OBC 41 484 1781 1931 11110978 Manvi Gautam SC 41 362 1781 1932 11111037 Manju OBC 41 484 1781 1933 11111190 RISHIKA SHARMA UR 41 899 1781 1934 11111226 Shabnam Bano OBC 41 484 1781 1935 11111253 HARE PRIYA SINGH UR 41 899 1781 1936 11111374 shraddha UR 41 899 1781 1937 11111806 MEENAL SC 41 362 1781 1938 11112198 AJIT KUMAR SC 41 362 1781 1939 11112334 AARTI SC 41 362 1781 1940 11112477 Rajender Singh UR 41 899 1781 1941 11112497 Karan Gautam SC 41 362 1781 1942 11112561 babita UR 41 899 1781 1943 11112577 PRAVEEN KUMAR OBC 41 484 1781 1944 11112597 Sonam Singh UR 41 899 1781 1945 11112597 Sonam Singh CW 41 6 1781 1946 11112642 REETA GAUTAM UR 41 899 1781 1947 11112915 pankaj SC 41 362 1781 1948 11113021 bhavna gautam OBC 41 484 1781 1949 11113183 SAURABH KUMAR UR 41 899 1781 1950 11113183 SAURABH KUMAR PWD 41 134 1781------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1950 Page No. : 39 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1951 11110009 USHA KUMARI OBC 40 492 1811 1952 11110027 PRIYANKA UR 40 909 1811 1953 11110032 RAKESH KUMAR PATEL OBC 40 492 1811 1954 11110096 JYOTI OBC 40 492 1811 1955 11110221 PRASHANT KUMAR UR 40 909 1811 1956 11110235 ANJALI UR 40 909 1811 1957 11110320 GAGAN SC 40 374 1811 1958 11110322 DOLLI OBC 40 492 1811 1959 11110393 ARTI KUMARI OBC 40 492 1811 1960 11110476 MANISHA OBC 40 492 1811 1961 11110525 POONAM SC 40 374 1811 1962 11110580 KHUSHBOO SC 40 374 1811 1963 11110687 Lalit chauhan UR 40 909 1811 1964 11110763 URVASHI SC 40 374 1811 1965 11110778 RANA DIBYANT PRATAP SINGH UR 40 909 1811 1966 11110830 Anjali Singh UR 40 909 1811 1967 11110834 GUNJAN UR 40 909 1811 1968 11111094 MANOHAR OBC 40 492 1811 1969 11111106 sourav goyal SC 40 374 1811 1970 11111157 SUSHMA SC 40 374 1811 1971 11111164 UMRAV SC 40 374 1811 1972 11111201 RAHUL UR 40 909 1811 1973 11111207 JYOTI UR 40 909 1811 1974 11111272 Tack Kumari UR 40 909 1811 1975 11111330 MANISHA OBC 40 492 1811 1976 11111367 kavita tyagi UR 40 909 1811 1977 11111376 Roli UR 40 909 1811 1978 11111393 Manoj Khyaliya OBC 40 492 1811 1979 11111402 reena SC 40 374 1811 1980 11111443 RITU TIWARI UR 40 909 1811 1981 11111478 USHA SHAH OBC 40 492 1811 1982 11111522 Urvashi Arora OBC 40 492 1811

Page 35

Page 36: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 1983 11111544 SHEETAL UR 40 909 1811 1984 11111604 krishan kumar SC 40 374 1811 1985 11111670 GAJENDER SINGH SC 40 374 1811 1986 11111719 Sweta Priyadarshi UR 40 909 1811 1987 11111736 rahul SC 40 374 1811 1988 11111751 BHARTI UR 40 909 1811 1989 11111753 JUHI SINGH UR 40 909 1811 1990 11111780 PREM KUMARI UR 40 909 1811 1991 11111848 REENA KUMARI OBC 40 492 1811 1992 11111870 Priya Pandey UR 40 909 1811 1993 11111945 Sandeep Kumar Prasad ST 40 39 1811 1994 11111972 KUMARI MANORAMA SAHNI SC 40 374 1811 1995 11111972 KUMARI MANORAMA SAHNI PWD 40 135 1811 1996 11111977 shakshi radi UR 40 909 1811 1997 11111981 SHILPA UR 40 909 1811 1998 11111997 RAVI KUMAR OBC 40 492 1811 1999 11112057 RAM PRASAD SHARMA UR 40 909 1811 2000 11112084 MEGHA SC 40 374 1811------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2000 Page No. : 40 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2001 11112103 DEEPIKA SC 40 374 1811 2002 11112129 VINAY SC 40 374 1811 2003 11112130 arti rana UR 40 909 1811 2004 11112166 kanchan UR 40 909 1811 2005 11112172 KHUSHBU GUPTA OBC 40 492 1811 2006 11112201 CHARU PAL OBC 40 492 1811 2007 11112227 JAYA OBC 40 492 1811 2008 11112237 NEHA UR 40 909 1811 2009 11112249 VISHNU DAS OBC 40 492 1811 2010 11112273 Mithlesh UR 40 909 1811 2011 11112276 AKANKSHA SRIVASTAVA UR 40 909 1811 2012 11112394 KM. SANJALI UR 40 909 1811 2013 11112467 SHIKHA PARCHA SC 40 374 1811 2014 11112506 ALISHA MALIK OBC 40 492 1811 2015 11112595 ANOOP MISHRA UR 40 909 1811 2016 11112613 sanjay yadav UR 40 909 1811 2017 11112647 SWATI UR 40 909 1811 2018 11112666 Anjali Sharma UR 40 909 1811 2019 11112679 POOJA OBC 40 492 1811 2020 11112715 Monisha SC 40 374 1811 2021 11112746 Vikrant Rana UR 40 909 1811 2022 11112755 Tripti Arya OBC 40 492 1811 2023 11112784 PRATIBHA YADAV OBC 40 492 1811 2024 11112792 RAVI SHANKAR KUMAR UR 40 909 1811 2025 11112794 HIMANI UR 40 909 1811 2026 11112811 ASMA OBC 40 492 1811 2027 11112857 deepika OBC 40 492 1811 2028 11112876 Ragini Shukla UR 40 909 1811 2029 11112904 BABITA SC 40 374 1811 2030 11112931 GOVIND SAHNI OBC 40 492 1811 2031 11112992 ARCHANA SC 40 374 1811 2032 11113008 NITU UR 40 909 1811 2033 11113057 Nitin Kumar SC 40 374 1811 2034 11113058 JYOTI SAGAR SC 40 374 1811 2035 11113121 Abhilash Kamble SC 40 374 1811 2036 11113208 Sudhanshu Singh UR 40 909 1811 2037 11110003 Anamika Singh SC 39 396 1896 2038 11110136 Jotsana Ghai UR 39 947 1896 2039 11110223 ARVIND KUMAR OBC 39 516 1896 2040 11110223 ARVIND KUMAR PWD 39 136 1896

Page 36

Page 37: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2041 11110391 Varsha Kumari UR 39 947 1896 2042 11110755 JYOTI KUMARI OBC 39 516 1896 2043 11111238 ROOMA KUMARI UR 39 947 1896 2044 11111241 pooja pruthi UR 39 947 1896 2045 11111556 RITU YADAV OBC 39 516 1896 2046 11111717 KULSRESTH SC 39 396 1896 2047 11111934 humera OBC 39 516 1896 2048 11111953 Anuradha UR 39 947 1896 2049 11111988 UZMA UR 39 947 1896 2050 11112143 Aarti Sharma UR 39 947 1896------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2050 Page No. : 41 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2051 11112240 Shivani Verma SC 39 396 1896 2052 11112436 SANYUKTA DHIKEWAL SC 39 396 1896 2053 11112680 YOGITA OBC 39 516 1896 2054 11113035 SINTU OBC 39 516 1896 2055 11113135 KAWITA PANNA ST 39 40 1896 2056 11110186 VIKAS OBC 38 522 1914 2057 11110454 Bhawna Kashyap UR 38 954 1914 2058 11110560 Monika Solanki UR 38 954 1914 2059 11111159 preeti gupta UR 38 954 1914 2060 11111240 RAM ORAON ST 38 41 1914 2061 11111240 RAM ORAON PWD 38 137 1914 2062 11111295 ROHIT KUMAR YADAV OBC 38 522 1914 2063 11111308 SEEMA UR 38 954 1914 2064 11111424 SUMAN ST 38 41 1914 2065 11111552 rohit nim SC 38 400 1914 2066 11111668 urvashi UR 38 954 1914 2067 11111725 RAVI KUMAR OBC 38 522 1914 2068 11111986 SUNNY OBC 38 522 1914 2069 11112989 NIDHI ARYA UR 38 954 1914 2070 11110366 KOMAL SC 37 401 1927 2071 11110490 PRIYANKA SC 37 401 1927 2072 11110526 HEMLATA SC 37 401 1927 2073 11110575 Kavita SC 37 401 1927 2074 11110788 arif UR 37 960 1927 2075 11110843 BAL KISHAN SC 37 401 1927 2076 11110918 MONIKA GUPTA OBC 37 526 1927 2077 11110922 PRIYANKA ROHILLA OBC 37 526 1927 2078 11111179 pinky UR 37 960 1927 2079 11111407 DAMINI UR 37 960 1927 2080 11111629 shivani shrivastav UR 37 960 1927 2081 11111720 NEHA KUMARI SC 37 401 1927 2082 11111909 ITI Sharma UR 37 960 1927 2083 11111970 PRIYA SC 37 401 1927 2084 11112048 Mudit kumar SC 37 401 1927 2085 11112064 sujata kumari OBC 37 526 1927 2086 11112126 ravi chaudhary UR 37 960 1927 2087 11112167 ANITA YADAV OBC 37 526 1927 2088 11112637 anjula tiwari UR 37 960 1927 2089 11112971 Priyanka Shukla UR 37 960 1927 2090 11113076 Bharti Bose UR 37 960 1927 2091 11110031 MANISHA SC 36 409 1948 2092 11110173 sangeeta UR 36 969 1948 2093 11110173 sangeeta PWD 36 138 1948 2094 11110252 NIRVESH PAL UR 36 969 1948 2095 11110275 KOMAL SC 36 409 1948 2096 11110316 JYOTI OBC 36 530 1948 2097 11110443 PRIYANKA KUMARI UR 36 969 1948 2098 11110447 PRIYA UR 36 969 1948

Page 37

Page 38: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2099 11110601 RUCHI UPADHYAY UR 36 969 1948 2100 11110620 KM. AARTI OBC 36 530 1948------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2100 Page No. : 42 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2101 11110818 saranya SC 36 409 1948 2102 11110944 DEEPMALA UR 36 969 1948 2103 11111016 HEMANT KUMAR UR 36 969 1948 2104 11111031 PUNEET SHARMA UR 36 969 1948 2105 11111099 MANDAKINI SC 36 409 1948 2106 11111165 sapna rani UR 36 969 1948 2107 11111303 Sonia Sharma UR 36 969 1948 2108 11111305 DHEERAJ RAGHAV SC 36 409 1948 2109 11111337 AMIT KUMAR RAJAK SC 36 409 1948 2110 11111441 Keshav Mathur UR 36 969 1948 2111 11111698 RUBY OBC 36 530 1948 2112 11111734 DIMPLE OBC 36 530 1948 2113 11111889 geeta kumari OBC 36 530 1948 2114 11111918 pallavi awasthi UR 36 969 1948 2115 11112047 AMIT TIWARI UR 36 969 1948 2116 11112175 Shrishti Tanwar SC 36 409 1948 2117 11112208 JYOTI OBC 36 530 1948 2118 11112605 Sita Kumari UR 36 969 1948 2119 11112610 JAGRITI BEDI SC 36 409 1948 2120 11112772 POOJA SOLANKI OBC 36 530 1948 2121 11112914 SUCHITRA DEEP CHOUHAN UR 36 969 1948 2122 11112975 PRIYANKA OBC 36 530 1948 2123 11110035 priyanka SC 35 417 1979 2124 11110057 NEELAM UR 35 984 1979 2125 11110085 Reena Rani OBC 35 538 1979 2126 11110140 SHILPA UR 35 984 1979 2127 11110207 Priya SC 35 417 1979 2128 11110209 JESIKA SERPA UR 35 984 1979 2129 11110262 alok kumar tripathi UR 35 984 1979 2130 11110298 BUSHRA PARVEEN OBC 35 538 1979 2131 11110325 PRATIBHA UR 35 984 1979 2132 11110365 Roma Roma Roma OBC 35 538 1979 2133 11110464 NEETI SC 35 417 1979 2134 11110552 RISHABH SC 35 417 1979 2135 11110572 Lokesh Kumar OBC 35 538 1979 2136 11110579 POOJA SC 35 417 1979 2137 11110661 ROSHAN JAHAN UR 35 984 1979 2138 11110664 VANDANA GAUTAM SC 35 417 1979 2139 11110673 radhika gulati UR 35 984 1979 2140 11110794 bharti SC 35 417 1979 2141 11110874 Saurabh Kaushal OBC 35 538 1979 2142 11110907 preeti SC 35 417 1979 2143 11110976 Leela UR 35 984 1979 2144 11110991 Swati Jaiswal OBC 35 538 1979 2145 11111080 shalu chaudhary OBC 35 538 1979 2146 11111084 MANJEET KUMAR OBC 35 538 1979 2147 11111086 AMIT YADAV OBC 35 538 1979 2148 11111102 PRADEEP KUMAR SC 35 417 1979 2149 11111103 PRATIBHA DUTTA UR 35 984 1979 2150 11111105 Babita Modi UR 35 984 1979------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2150 Page No. : 43 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Page 38

Page 39: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2151 11111112 Sudhir OBC 35 538 1979 2152 11111168 ANJUM AARA UR 35 984 1979 2153 11111195 MANDEEP KUMAR SAPAWAT ST 35 43 1979 2154 11111345 DEEPAK UR 35 984 1979 2155 11111446 MANISHA UR 35 984 1979 2156 11111453 Jitendra SC 35 417 1979 2157 11111504 TANNU SC 35 417 1979 2158 11111563 JYOTI KUMARI SC 35 417 1979 2159 11111588 SARVESH SC 35 417 1979 2160 11111659 priya UR 35 984 1979 2161 11111660 DEVENDRA KUMAR OBC 35 538 1979 2162 11111691 PRINCE UR 35 984 1979 2163 11111718 priyanka SC 35 417 1979 2164 11111735 Prachi Solanki UR 35 984 1979 2165 11111743 JYOTI UR 35 984 1979 2166 11111747 Ashwani Kumar Attri UR 35 984 1979 2167 11111810 PREETY CHAUDHARY UR 35 984 1979 2168 11111813 MANITA KUMARI UR 35 984 1979 2169 11111861 Rahul SC 35 417 1979 2170 11111916 Yudhvir Singh UR 35 984 1979 2171 11111980 HEM lata SC 35 417 1979 2172 11111990 saurabh singh OBC 35 538 1979 2173 11112022 VINOD KUMAR RATHOR OBC 35 538 1979 2174 11112026 ANGEETA SINGH UR 35 984 1979 2175 11112073 PRIYANKA RANI SC 35 417 1979 2176 11112100 Karishma OBC 35 538 1979 2177 11112138 SHIV KUMAR OBC 35 538 1979 2178 11112162 Anjana SC 35 417 1979 2179 11112171 PRIYANKA GUPTA UR 35 984 1979 2180 11112230 MONIKA UR 35 984 1979 2181 11112266 surbhi UR 35 984 1979 2182 11112321 Neha Tiwari UR 35 984 1979 2183 11112323 DIVYA PATHAK UR 35 984 1979 2184 11112397 AMIT KUMAR PANDEY UR 35 984 1979 2185 11112412 Renu Kaushik OBC 35 538 1979 2186 11112488 PUNEET KUMAR SC 35 417 1979 2187 11112541 KAJAL KUMARI SC 35 417 1979 2188 11112559 SONIA OBC 35 538 1979 2189 11112590 Akanksha SC 35 417 1979 2190 11112622 KOMAL SC 35 417 1979 2191 11112673 Shivangi SC 35 417 1979 2192 11112677 MD ASIF AHMAD OBC 35 538 1979 2193 11112682 AMAN KUMAR OBC 35 538 1979 2194 11112758 PRIYANKA SC 35 417 1979 2195 11112847 chandan kumar UR 35 984 1979 2196 11112862 akansha rai UR 35 984 1979 2197 11112864 ARPIT UR 35 984 1979 2198 11112929 Apoorva Pandey UR 35 984 1979 2199 11112937 POOJA SC 35 417 1979 2200 11112996 Chanpreet Kaur UR 35 984 1979------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2200 Page No. : 44 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2201 11113003 HIMANI BHARDWAJ UR 35 984 1979 2202 11113011 HEENA UR 35 984 1979 2203 11113016 Vidushi Narayan Saxena UR 35 984 1979 2204 11113180 NAWANG YANGDEN LEPCHA ST 35 43 1979

Page 39

Page 40: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2205 11110184 DIKSHA PAPNAI UR 34 1020 2061 2206 11110184 DIKSHA PAPNAI PWD 34 139 2061 2207 11110210 KAJAL YADAV OBC 34 557 2061 2208 11110800 SUMAN UR 34 1020 2061 2209 11110809 SAPANA SC 34 442 2061 2210 11110853 CHARU SC 34 442 2061 2211 11110957 Anju Sharma UR 34 1020 2061 2212 11111032 Juli Kumari UR 34 1020 2061 2213 11111064 Poonam Sharma UR 34 1020 2061 2214 11111064 Poonam Sharma PWD 34 139 2061 2215 11111138 NANCY UR 34 1020 2061 2216 11111173 VERSHA SC 34 442 2061 2217 11111262 SUPRIYA PATHAK UR 34 1020 2061 2218 11111313 POOJA SC 34 442 2061 2219 11111336 KHUSHANSHU SINGH SC 34 442 2061 2220 11111489 NIKHIL DHIR SC 34 442 2061 2221 11111762 meenu kumari UR 34 1020 2061 2222 11111933 RINKI KUMARI OBC 34 557 2061 2223 11112013 SUNIL KUMAR PAL OBC 34 557 2061 2224 11112351 Sonia Thapliyal UR 34 1020 2061 2225 11112484 Punit Kumar Gupta UR 34 1020 2061 2226 11112831 SATISH KUMAR SC 34 442 2061 2227 11110012 Madeeh Naim UR 33 1030 2081 2228 11110441 PAPPU UR 33 1030 2081 2229 11110785 Pankaj Kothari UR 33 1030 2081 2230 11110817 Archana SC 33 449 2081 2231 11111135 CHANDAN SINGH OBC 33 560 2081 2232 11111225 manisha UR 33 1030 2081 2233 11111430 KRITIKA SC 33 449 2081 2234 11111487 PINTU CHAURSIYA OBC 33 560 2081 2235 11111998 RUCHI PRIYA UR 33 1030 2081 2236 11112006 SURAJ KUMAR SC 33 449 2081 2237 11112308 Priyanka UR 33 1030 2081 2238 11112398 MANISHA UR 33 1030 2081 2239 11112928 Pranu Singh UR 33 1030 2081 2240 11112963 jyoti SC 33 449 2081 2241 11110882 PREETI OBC 32 562 2095 2242 11110902 PRIYANKA SC 32 453 2095 2243 11111005 bhavana SC 32 453 2095 2244 11111216 Asha SC 32 453 2095 2245 11111220 VAISHALI KATHAYAT UR 32 1038 2095 2246 11111414 SONALI UR 32 1038 2095 2247 11111457 ankit singh SC 32 453 2095 2248 11111542 KARUNA UR 32 1038 2095 2249 11112016 Archana Singh UR 32 1038 2095 2250 11112034 Mugle Azam OBC 32 562 2095------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2250 Page No. : 45 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2251 11112455 Sonam SC 32 453 2095 2252 11112589 KUSUM DAGAR UR 32 1038 2095 2253 11112614 SADHANA MAURYA OBC 32 562 2095 2254 11112614 SADHANA MAURYA PWD 32 141 2095 2255 11112900 Jyoti Ranjan OBC 32 562 2095 2256 11110129 MEENU KUMARI ST 31 45 2109 2257 11110148 PRIYA OBC 31 566 2109 2258 11110217 PRIYANKA UR 31 1043 2109 2259 11110305 sandeep SC 31 458 2109 2260 11110314 Cheena Jain UR 31 1043 2109 2261 11110458 HIMANSHU SC 31 458 2109 2262 11110538 CHANDRA PRABHA UR 31 1043 2109

Page 40

Page 41: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2263 11110618 AVINASH SC 31 458 2109 2264 11110824 NEHA SINGH SC 31 458 2109 2265 11110996 SUSHMITA UR 31 1043 2109 2266 11111041 RUBEE SC 31 458 2109 2267 11111230 ROHINI MALHAN UR 31 1043 2109 2268 11111392 KM PRIYANKA UR 31 1043 2109 2269 11111564 POOJA VERMAN OBC 31 566 2109 2270 11111603 SAURABH CHAUDHARY OBC 31 566 2109 2271 11111689 Savita Chopra SC 31 458 2109 2272 11111729 Deepika Devi SC 31 458 2109 2273 11112259 SHEHZEEN SAIFI OBC 31 566 2109 2274 11112382 Aasha SC 31 458 2109 2275 11112424 bhawna verma UR 31 1043 2109 2276 11112480 Aashiyana UR 31 1043 2109 2277 11112633 ARCHNA GUPTA UR 31 1043 2109 2278 11112903 monika UR 31 1043 2109 2279 11112938 KAVITA RANI OBC 31 566 2109 2280 11110115 vandana OBC 30 571 2133 2281 11110164 POOJA YADAV OBC 30 571 2133 2282 11110204 SARTHAK KANOJIA SC 30 466 2133 2283 11110386 nandan kumar UR 30 1053 2133 2284 11110452 Vivek Sagar SC 30 466 2133 2285 11110466 VICKY UR 30 1053 2133 2286 11110608 Diksha SC 30 466 2133 2287 11110617 Rubina UR 30 1053 2133 2288 11110786 SONIA KUMARI SC 30 466 2133 2289 11110811 Yamini Kapoor UR 30 1053 2133 2290 11110863 Asha Panchal OBC 30 571 2133 2291 11110867 NEHA ST 30 46 2133 2292 11110887 MEENAKSHI OBC 30 571 2133 2293 11110897 KAJAL SAINI OBC 30 571 2133 2294 11110904 SANJAY GUPTA UR 30 1053 2133 2295 11110904 SANJAY GUPTA PWD 30 142 2133 2296 11111061 PRIYANKA SC 30 466 2133 2297 11111134 PRIYA YADAV OBC 30 571 2133 2298 11111144 tintoiya alfaij ali OBC 30 571 2133 2299 11111154 SUMAN KUMARI UR 30 1053 2133 2300 11111155 soni UR 30 1053 2133------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2300 Page No. : 46 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2301 11111167 KRITHIKA GANESH UR 30 1053 2133 2302 11111233 Md Uwaish Khan UR 30 1053 2133 2303 11111254 VINIT SC 30 466 2133 2304 11111254 VINIT PWD 30 142 2133 2305 11111256 aakansha SC 30 466 2133 2306 11111266 Rupali Grover UR 30 1053 2133 2307 11111300 megha OBC 30 571 2133 2308 11111334 KOMAL KHATRI UR 30 1053 2133 2309 11111343 TABASSUM UR 30 1053 2133 2310 11111394 ROSHNI YADAV OBC 30 571 2133 2311 11111419 ANJALI UR 30 1053 2133 2312 11111530 RAVEENA SC 30 466 2133 2313 11111546 SAPNA KUMARI UR 30 1053 2133 2314 11111553 sonam sharma UR 30 1053 2133 2315 11111612 jyoti ST 30 46 2133 2316 11111638 gourav SC 30 466 2133 2317 11111640 Priya Kumari SC 30 466 2133 2318 11111655 KANIKA RANA OBC 30 571 2133 2319 11111745 MONISHA KATHURIA UR 30 1053 2133 2320 11111755 DIVYA SC 30 466 2133

Page 41

Page 42: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2321 11111789 SHALINI SINGH SC 30 466 2133 2322 11112030 Himanshi SC 30 466 2133 2323 11112148 SANDEEP SHAH ST 30 46 2133 2324 11112159 MANISH UR 30 1053 2133 2325 11112220 SONALI KAR UR 30 1053 2133 2326 11112221 RAJESH KUMAR SINGH UR 30 1053 2133 2327 11112257 VIKAS KUMAR UR 30 1053 2133 2328 11112306 MONIKA SC 30 466 2133 2329 11112313 ZAMIL AHMED UR 30 1053 2133 2330 11112368 vikas kumar sharma UR 30 1053 2133 2331 11112373 preeti UR 30 1053 2133 2332 11112399 RAVI SHARMA UR 30 1053 2133 2333 11112413 DHARMENDER SINGH OBC 30 571 2133 2334 11112426 Ashwani UR 30 1053 2133 2335 11112438 NISHA OBC 30 571 2133 2336 11112469 CHARU SHARMA UR 30 1053 2133 2337 11112582 TARANNUM UR 30 1053 2133 2338 11112634 PINKI PAL OBC 30 571 2133 2339 11112693 Ejazul Haque OBC 30 571 2133 2340 11112797 Sunita Kumari OBC 30 571 2133 2341 11112804 ANCHAL SINGH UR 30 1053 2133 2342 11112808 ANJALI MEHRA UR 30 1053 2133 2343 11112910 Niharika Khanna UR 30 1053 2133 2344 11112945 SIDDHARTH BASOYA OBC 30 571 2133 2345 11112955 Sarita SC 30 466 2133 2346 11113022 Ashish Bhagi UR 30 1053 2133 2347 11113037 AMARJEET OBC 30 571 2133 2348 11113067 pooja UR 30 1053 2133 2349 11110174 sonu kumar UR 29 1085 2200 2350 11110309 Naina OBC 29 588 2200------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2350 Page No. : 47 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2351 11110319 Shruti Vashist OBC 29 588 2200 2352 11110492 RAVI SC 29 481 2200 2353 11110570 MAHIMA UR 29 1085 2200 2354 11110646 NAVEEN KUMAR UR 29 1085 2200 2355 11110920 NEETU SC 29 481 2200 2356 11111060 RENU SC 29 481 2200 2357 11111073 GARGI TYAGI UR 29 1085 2200 2358 11111211 ASHA DEVI OBC 29 588 2200 2359 11111344 sheetal SC 29 481 2200 2360 11111395 Shefali Chaudhary UR 29 1085 2200 2361 11111598 SHILPA SC 29 481 2200 2362 11111600 kajal mehta UR 29 1085 2200 2363 11111771 SHWETA SC 29 481 2200 2364 11111788 MEGHA KALA UR 29 1085 2200 2365 11111835 Anchal SC 29 481 2200 2366 11111901 Deepak Kumar UR 29 1085 2200 2367 11112137 Himanshu SC 29 481 2200 2368 11112298 PRITI PAL UR 29 1085 2200 2369 11112694 SHIKHA RAI UR 29 1085 2200 2370 11112765 Imran OBC 29 588 2200 2371 11113007 PRADEEP KUMAR SC 29 481 2200 2372 11110084 RITU YADAV OBC 28 592 2223 2373 11110317 Shweta Tiwari UR 28 1095 2223 2374 11110789 NAZRA OBC 28 592 2223 2375 11110850 AMIT KUMAR KALSHAN SC 28 490 2223 2376 11110997 RASHMI PANDEY UR 28 1095 2223 2377 11111540 KM KAJAL OBC 28 592 2223 2378 11111642 MANSHA GROVER UR 28 1095 2223

Page 42

Page 43: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2379 11111658 Kanika UR 28 1095 2223 2380 11111669 samridhi bhardwaj UR 28 1095 2223 2381 11111759 ANUPAMA SC 28 490 2223 2382 11111993 GARIMA UR 28 1095 2223 2383 11112037 Geetika Aggarwal UR 28 1095 2223 2384 11112630 NEHA YADAV OBC 28 592 2223 2385 11112672 HIMANSHU CHOUDHARY SC 28 490 2223 2386 11112675 REETU SINGH SC 28 490 2223 2387 11112846 PANKAJ KUMAR OBC 28 592 2223 2388 11113118 MACHUNGUANG ST 28 49 2223 2389 11110152 ratan sen UR 27 1102 2240 2390 11110265 Shagufa Parween UR 27 1102 2240 2391 11110545 Yash Kumar SC 27 494 2240 2392 11110705 Chhaya SC 27 494 2240 2393 11110898 Garima shyam UR 27 1102 2240 2394 11110965 SHALU OBC 27 597 2240 2395 11111589 gulshan SC 27 494 2240 2396 11111721 Kajal Jain UR 27 1102 2240 2397 11111999 NAMRATA UR 27 1102 2240 2398 11112291 PRIYANKA SINGH UR 27 1102 2240 2399 11112305 ASHU JAIN UR 27 1102 2240 2400 11112390 Priyanka Divakar SC 27 494 2240------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2400 Page No. : 48 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2401 11112434 Shivam Sharma UR 27 1102 2240 2402 11112520 REENA SC 27 494 2240 2403 11112558 SACHIN SINGH BHANDARI OBC 27 597 2240 2404 11110078 Saima Parveen OBC 26 599 2255 2405 11110218 Gaurav Dheran SC 26 499 2255 2406 11110442 VIVEK SC 26 499 2255 2407 11110453 Aarti UR 26 1110 2255 2408 11110820 SUCHETA SHARMA UR 26 1110 2255 2409 11111047 PRIYANKA CHAUDHARY OBC 26 599 2255 2410 11111070 kavita SC 26 499 2255 2411 11111513 ANKIT OBC 26 599 2255 2412 11111548 ABHA UR 26 1110 2255 2413 11111663 EKTA PANDEY UR 26 1110 2255 2414 11111737 KIRTI BISHT UR 26 1110 2255 2415 11111737 KIRTI BISHT PWD 26 144 2255 2416 11111812 gaurav singh UR 26 1110 2255 2417 11111887 BRIJESH SC 26 499 2255 2418 11112068 NEERU KUMARI MEENA ST 26 50 2255 2419 11112207 Shivalik Vedi OBC 26 599 2255 2420 11112451 Amit Kumar ST 26 50 2255 2421 11112521 DEEPALI SC 26 499 2255 2422 11112546 KM MARYMINI HEMBROM SC 26 499 2255 2423 11112546 KM MARYMINI HEMBROM PWD 26 144 2255 2424 11112749 JAVED OBC 26 599 2255 2425 11112902 VED PRAKASH MISHRA UR 26 1110 2255 2426 11113050 ANNU SAGAR SC 26 499 2255 2427 11113098 NIDHI BHARDWAJ UR 26 1110 2255 2428 11113241 NITIN KUMAR YADAV OBC 26 599 2255 2429 11113245 NIKHIL VIVEK OBC 26 599 2255 2430 11110013 SUNIL YADAV OBC 25 606 2279 2431 11110073 ATUL PAL OBC 25 606 2279 2432 11110092 ROHINI SC 25 506 2279 2433 11110154 KHUSHBOO SC 25 506 2279 2434 11110163 KANIKA BHANDARI UR 25 1118 2279 2435 11110200 PANKAJ KUMAR OBC 25 606 2279 2436 11110200 PANKAJ KUMAR PWD 25 146 2279

Page 43

Page 44: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2437 11110251 Rani UR 25 1118 2279 2438 11110297 Aarti Singh OBC 25 606 2279 2439 11110315 ruksana OBC 25 606 2279 2440 11110394 nitesh OBC 25 606 2279 2441 11110424 ANNU UR 25 1118 2279 2442 11110440 SAMIR RANJAN TRIPURA ST 25 52 2279 2443 11110474 MONIKA SC 25 506 2279 2444 11110478 BHAWNA SC 25 506 2279 2445 11110504 Aarti Arya UR 25 1118 2279 2446 11110517 NEHA SC 25 506 2279 2447 11110536 PRIYANKA RANA UR 25 1118 2279 2448 11110546 POONAM DEVI OBC 25 606 2279 2449 11110557 RAVINDER SINGH SC 25 506 2279 2450 11110599 AMIT KUMAR SC 25 506 2279------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2450 Page No. : 49 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2451 11110685 PINKI UR 25 1118 2279 2452 11110695 Shikha UR 25 1118 2279 2453 11110752 Amarjeet Singh UR 25 1118 2279 2454 11110841 komal sharma UR 25 1118 2279 2455 11110858 priyanka bhandari UR 25 1118 2279 2456 11110884 REENU UR 25 1118 2279 2457 11110908 BARKHA VATS OBC 25 606 2279 2458 11110912 ojha sushil UR 25 1118 2279 2459 11110936 Simran Grover UR 25 1118 2279 2460 11110955 Shivani UR 25 1118 2279 2461 11111012 MUBARIK OBC 25 606 2279 2462 11111015 GAURAV KUMAR SC 25 506 2279 2463 11111079 RITU KUMARI DASS UR 25 1118 2279 2464 11111091 HINA SAINI OBC 25 606 2279 2465 11111120 Himanshi SC 25 506 2279 2466 11111210 KAPIL KUMAR UR 25 1118 2279 2467 11111259 SEEMA SC 25 506 2279 2468 11111327 INDU PAL OBC 25 606 2279 2469 11111390 MONIKA SC 25 506 2279 2470 11111428 Pravin Yadav OBC 25 606 2279 2471 11111442 gaurav SC 25 506 2279 2472 11111464 VANDANA SC 25 506 2279 2473 11111505 Kajol SC 25 506 2279 2474 11111574 POOJA UR 25 1118 2279 2475 11111650 MONIKA OBC 25 606 2279 2476 11111676 Varsha Jain UR 25 1118 2279 2477 11111703 Vijay Kumar Meena ST 25 52 2279 2478 11111784 SHWETA MISHRA UR 25 1118 2279 2479 11111799 HEENA SC 25 506 2279 2480 11111811 KM NEHA SC 25 506 2279 2481 11111836 SARITA KUSHWAH OBC 25 606 2279 2482 11111839 VANDITA VASHISTHA UR 25 1118 2279 2483 11111854 Sourav Mahalik SC 25 506 2279 2484 11111871 KRISHNA SC 25 506 2279 2485 11111907 RITU SC 25 506 2279 2486 11111941 POOJA RANI OBC 25 606 2279 2487 11112024 FAISAL OBC 25 606 2279 2488 11112024 FAISAL PWD 25 146 2279 2489 11112053 MD NEMATULLAH OBC 25 606 2279 2490 11112056 uhuru lohani UR 25 1118 2279 2491 11112099 ANUJA NEGI UR 25 1118 2279 2492 11112179 SAPNA MATHUR UR 25 1118 2279 2493 11112213 Aakansha Tyagi UR 25 1118 2279 2494 11112256 NITU YADAV UR 25 1118 2279

Page 44

Page 45: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2495 11112268 CHETAN OBC 25 606 2279 2496 11112294 PARUL OBC 25 606 2279 2497 11112396 KANIKA AWASTHI UR 25 1118 2279 2498 11112404 SONU KUMARI OBC 25 606 2279 2499 11112429 SHIVANGI PANDEY UR 25 1118 2279 2500 11112431 Manisha Goyal UR 25 1118 2279------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2500 Page No. : 50 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2501 11112459 RAVI KUMAR OBC 25 606 2279 2502 11112503 Gulzeb khan UR 25 1118 2279 2503 11112544 RAHUL SC 25 506 2279 2504 11112552 VARSHA KUMARI OBC 25 606 2279 2505 11112584 Eman SC 25 506 2279 2506 11112726 Shekhar Rawat UR 25 1118 2279 2507 11112858 BHARTI SAROHA SC 25 506 2279 2508 11112865 SAWAN PANCHAL OBC 25 606 2279 2509 11113059 kajal SC 25 506 2279 2510 11110118 NEHA KUMARI OBC 24 629 2357 2511 11110292 KAVITA KUMARI SC 24 529 2357 2512 11110299 ARCHANA SC 24 529 2357 2513 11110475 AMIT KUMAR RAI UR 24 1148 2357 2514 11110554 ROOPA SINGH RAWAT UR 24 1148 2357 2515 11110598 LEENA UR 24 1148 2357 2516 11110635 Urvashi SC 24 529 2357 2517 11110655 MANISHA BHATI UR 24 1148 2357 2518 11110889 SHIWANGI BARANWAL UR 24 1148 2357 2519 11111003 prerna chaudhary UR 24 1148 2357 2520 11111213 Sachin UR 24 1148 2357 2521 11111667 DEEPA SHARMA UR 24 1148 2357 2522 11111910 VARSHA UR 24 1148 2357 2523 11112097 Hiteshwar mitra UR 24 1148 2357 2524 11112688 ARTI OBC 24 629 2357 2525 11112708 MONIKA SC 24 529 2357 2526 11110059 shivani bedi UR 23 1158 2373 2527 11110289 MANJU OBC 23 631 2373 2528 11110289 MANJU PWD 23 148 2373 2529 11110378 RISHU UR 23 1158 2373 2530 11110390 Anshumaan Vishnu UR 23 1158 2373 2531 11110553 Soni Kumari UR 23 1158 2373 2532 11110643 Neha ST 23 54 2373 2533 11110792 MANJEET SINGH SC 23 533 2373 2534 11111101 sushmita SC 23 533 2373 2535 11111101 sushmita CW 23 7 2373 2536 11111583 MUKUL GAUTAM UR 23 1158 2373 2537 11111724 purno mandal SC 23 533 2373 2538 11112070 NEHA BAIRWA SC 23 533 2373 2539 11112609 vikash kumar UR 23 1158 2373 2540 11112615 RADHIKA SC 23 533 2373 2541 11110088 komal OBC 22 632 2386 2542 11110300 Nidhi UR 22 1164 2386 2543 11110455 PRIYANKA OBC 22 632 2386 2544 11110805 Akshay Kumar Chauhan OBC 22 632 2386 2545 11110926 Radhika SC 22 538 2386 2546 11110999 MOHIT OBC 22 632 2386 2547 11111288 NEETIKA SC 22 538 2386 2548 11111692 Sangeeta SC 22 538 2386 2549 11111796 shyam sundar bairwa SC 22 538 2386 2550 11111805 ANANDI ABHILASHA UR 22 1164 2386------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2550 Page No. : 51

Page 45

Page 46: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2551 11111890 PRIYANKA DUGGAL SC 22 538 2386 2552 11111983 Monika kumari SC 22 538 2386 2553 11112363 SACHIN RATNAKAR SC 22 538 2386 2554 11112369 Geeta SC 22 538 2386 2555 11112566 POOJA SC 22 538 2386 2556 11112624 PRIYANKA SC 22 538 2386 2557 11112770 NEHA KHAN OBC 22 632 2386 2558 11112936 anita UR 22 1164 2386 2559 11112936 anita PWD 22 149 2386 2560 11112988 Shristi Pandey UR 22 1164 2386 2561 11110069 Aparna UR 21 1168 2405 2562 11110179 NISHA KUMARI UR 21 1168 2405 2563 11110179 NISHA KUMARI PWD 21 150 2405 2564 11110259 Priya Kumari UR 21 1168 2405 2565 11110261 MUNNA KUMAR OBC 21 637 2405 2566 11110363 POOJA KUMARI OBC 21 637 2405 2567 11110943 MEENA OBC 21 637 2405 2568 11111006 MANISHA KUMARI OBC 21 637 2405 2569 11111050 BHARTI OBC 21 637 2405 2570 11111472 Sangeeta Gautam SC 21 548 2405 2571 11111673 LALITA KUMARI OBC 21 637 2405 2572 11111732 NEETU UR 21 1168 2405 2573 11111756 Dharmendra Singh Yadav OBC 21 637 2405 2574 11111967 Ranjana Kumari OBC 21 637 2405 2575 11112102 ROHIT SHARMA UR 21 1168 2405 2576 11112182 jyoti SC 21 548 2405 2577 11112388 AMIT KUMAR UR 21 1168 2405 2578 11112509 RUPAWALI UR 21 1168 2405 2579 11112703 Baby UR 21 1168 2405 2580 11112882 Twinkle Samrat UR 21 1168 2405 2581 11110066 Farheen UR 20 1177 2424 2582 11110110 SAURABH KUMAR SC 20 550 2424 2583 11110134 NAJMA OBC 20 645 2424 2584 11110211 Alpana Yadav OBC 20 645 2424 2585 11110242 aashutosh UR 20 1177 2424 2586 11110358 Aakash Sharma UR 20 1177 2424 2587 11110360 BINDU UR 20 1177 2424 2588 11110364 urooj sultana OBC 20 645 2424 2589 11110400 nitesh saroha SC 20 550 2424 2590 11110418 BHAWNA SC 20 550 2424 2591 11110483 POOJA BHARTI OBC 20 645 2424 2592 11110494 Pooja SC 20 550 2424 2593 11110555 abhishek kumar SC 20 550 2424 2594 11110583 NARESH OBC 20 645 2424 2595 11110586 SHIVALYA OBC 20 645 2424 2596 11110593 Shalini OBC 20 645 2424 2597 11110622 Rahul saini OBC 20 645 2424 2598 11110710 YASHWANT SC 20 550 2424 2599 11110837 raj kumar SC 20 550 2424 2600 11110886 Ruby Gupta UR 20 1177 2424------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2600 Page No. : 52 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------

Page 46

Page 47: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2601 11110905 Bharti Kandpal UR 20 1177 2424 2602 11110916 Ankita UR 20 1177 2424 2603 11110981 RAVINA KUMARI UR 20 1177 2424 2604 11111001 AMIT KUMAR OBC 20 645 2424 2605 11111054 VIRENDRA VIKRAM CHAUDHARY OBC 20 645 2424 2606 11111111 Naveen Chandra UR 20 1177 2424 2607 11111130 sanghmitra SC 20 550 2424 2608 11111162 PURAN SINGH SC 20 550 2424 2609 11111199 ANNU VERMA SC 20 550 2424 2610 11111221 DEVI SINGH OBC 20 645 2424 2611 11111280 harish kumar SC 20 550 2424 2612 11111285 Anjali OBC 20 645 2424 2613 11111302 Chanchal UR 20 1177 2424 2614 11111413 SANDHYA UR 20 1177 2424 2615 11111479 VINAY KUMAR SC 20 550 2424 2616 11111590 Kusum yadav OBC 20 645 2424 2617 11111748 Ankit panchal OBC 20 645 2424 2618 11111761 SRIKANT KUMAR OBC 20 645 2424 2619 11111776 Babita Tiwari UR 20 1177 2424 2620 11111824 Radha Trivedi UR 20 1177 2424 2621 11111875 Aarti nil nil UR 20 1177 2424 2622 11111877 ridhi sharma UR 20 1177 2424 2623 11111927 mamta OBC 20 645 2424 2624 11111940 GURPREET KAUR UR 20 1177 2424 2625 11112012 radhika chak SC 20 550 2424 2626 11112132 DEEPTI KATIYAR OBC 20 645 2424 2627 11112147 Navjeet Kaur UR 20 1177 2424 2628 11112289 AKANSHA UR 20 1177 2424 2629 11112324 Kritika UR 20 1177 2424 2630 11112338 Vinita More UR 20 1177 2424 2631 11112361 Gurudev Singh UR 20 1177 2424 2632 11112474 RACHNA SC 20 550 2424 2633 11112483 SHAHIN OBC 20 645 2424 2634 11112545 Deepak kumar lakhera UR 20 1177 2424 2635 11112627 KUNAL SOLANKI SC 20 550 2424 2636 11112657 UMA BHARTI UR 20 1177 2424 2637 11112712 SANGEETA SC 20 550 2424 2638 11112721 Neha OBC 20 645 2424 2639 11112777 Nisha OBC 20 645 2424 2640 11112870 RAHUL SC 20 550 2424 2641 11113010 ANKIT DHAMA UR 20 1177 2424 2642 11113027 Parmod Sharma UR 20 1177 2424 2643 11113193 ROSHANEE SINGH UR 20 1177 2424 2644 11110016 Sunil Kumar UR 19 1203 2487 2645 11110121 ANTIM OBC 19 665 2487 2646 11110421 KOMAL KHANNA UR 19 1203 2487 2647 11110713 RUBY SC 19 567 2487 2648 11110825 KRANTIVEER NIRMAL SC 19 567 2487 2649 11111338 KIRTI KUMARI SC 19 567 2487 2650 11111847 DEEPSHIKHA UR 19 1203 2487------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2650 Page No. : 53 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2651 11111865 MONIKA OBC 19 665 2487 2652 11112076 SONU GOYAL SC 19 567 2487 2653 11112223 KM NISHA PRAVEEN OBC 19 665 2487 2654 11112314 Amul Yadav OBC 19 665 2487 2655 11112527 alisha UR 19 1203 2487 2656 11112738 LAXMI YADAV OBC 19 665 2487 2657 11112889 GURPREET KAUR UR 19 1203 2487 2658 11110171 basant kaur OBC 18 670 2501

Page 47

Page 48: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2659 11110537 SUMAN SC 18 571 2501 2660 11110577 NISHA SC 18 571 2501 2661 11111276 BHIMSEN SC 18 571 2501 2662 11111648 GULAFSHA OBC 18 670 2501 2663 11111814 Shivani Sharma UR 18 1208 2501 2664 11111960 Pradeep Kumar OBC 18 670 2501 2665 11112081 rajat yadav OBC 18 670 2501 2666 11112177 nidhi kumari UR 18 1208 2501 2667 11112225 POOJA SC 18 571 2501 2668 11112481 AKSHAY KUMAR SC 18 571 2501 2669 11112481 AKSHAY KUMAR PWD 18 151 2501 2670 11112513 ANJALI YADAV OBC 18 670 2501 2671 11112619 BRIJESH KUMAR OBC 18 670 2501 2672 11112689 PRIYANKA SC 18 571 2501 2673 11112829 Shiavni SC 18 571 2501 2674 11110034 POOJA CHAUDHARY UR 17 1210 2516 2675 11110302 Salma Bano OBC 17 676 2516 2676 11111056 ANNU PANDEY UR 17 1210 2516 2677 11111121 KUMARI ARPANA RATHOR OBC 17 676 2516 2678 11111185 POONAM YADAV OBC 17 676 2516 2679 11111645 Divya Sharma UR 17 1210 2516 2680 11111684 SADHANA SC 17 578 2516 2681 11111913 SWATI SINGH UR 17 1210 2516 2682 11112217 GEETA KUMARI OBC 17 676 2516 2683 11112701 DEEPA OBC 17 676 2516 2684 11112717 SATPAL SC 17 578 2516 2685 11112793 EKTA SC 17 578 2516 2686 11112821 omji gupta UR 17 1210 2516 2687 11110175 BARKHA RANI SC 16 581 2529 2688 11110336 Monika Dangwal UR 16 1215 2529 2689 11110428 JYOTI SC 16 581 2529 2690 11110901 SONIA UR 16 1215 2529 2691 11110935 shashi bala OBC 16 681 2529 2692 11111312 UMANG BHATT UR 16 1215 2529 2693 11111417 MANISH SC 16 581 2529 2694 11111465 Vijender Kumar UR 16 1215 2529 2695 11111602 RUCHI PARASHERI UR 16 1215 2529 2696 11111710 Aadarsh mohan pandey UR 16 1215 2529 2697 11111935 SONI UR 16 1215 2529 2698 11111965 LAKSHMI SC 16 581 2529 2699 11112219 VARSHA SC 16 581 2529 2700 11112267 Simpy SC 16 581 2529------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2700 Page No. : 54 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2701 11112327 Ankita SC 16 581 2529 2702 11112354 SHOBHA UR 16 1215 2529 2703 11112414 SANTOSH KUMAR OBC 16 681 2529 2704 11112453 RENU KUMARI OBC 16 681 2529 2705 11112473 NEHA GOSWAMI UR 16 1215 2529 2706 11112801 ANJALI SC 16 581 2529 2707 11112918 Arti Rani OBC 16 681 2529 2708 11112978 Samiksha Sharma UR 16 1215 2529 2709 11110065 VISHAL SINGH UR 15 1225 2551 2710 11110067 PAWAN KUMAR SC 15 589 2551 2711 11110288 TOUSIF KHAN UR 15 1225 2551 2712 11110348 Yogesh kumar OBC 15 685 2551 2713 11110412 Ravi SC 15 589 2551 2714 11110467 Daisy Kumari UR 15 1225 2551 2715 11110485 DAMINI SANGWAN SC 15 589 2551 2716 11110503 DIKSHA SC 15 589 2551

Page 48

Page 49: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2717 11110528 gulshan naaz UR 15 1225 2551 2718 11110561 kiran SC 15 589 2551 2719 11110602 PRIYA UR 15 1225 2551 2720 11110642 Sonia Sansanwal OBC 15 685 2551 2721 11110703 anil kumar OBC 15 685 2551 2722 11110765 SUJITA UR 15 1225 2551 2723 11110768 BABLI UR 15 1225 2551 2724 11110810 Ayush Chaudhary UR 15 1225 2551 2725 11111076 RAJNI SC 15 589 2551 2726 11111090 RAJEEV SC 15 589 2551 2727 11111208 Pooja Kumari OBC 15 685 2551 2728 11111333 HEMLATA YADAV OBC 15 685 2551 2729 11111349 arjune kumar OBC 15 685 2551 2730 11111375 Divya Gautam UR 15 1225 2551 2731 11111539 Muskan Chauhan UR 15 1225 2551 2732 11111599 pooja jayswal SC 15 589 2551 2733 11111706 Ratna Chauhan UR 15 1225 2551 2734 11111708 SAVITA DEVI SC 15 589 2551 2735 11111731 jitender SC 15 589 2551 2736 11111774 NEETU YADAV OBC 15 685 2551 2737 11111787 SHIVANI SC 15 589 2551 2738 11111827 RAVI SC 15 589 2551 2739 11111842 manisha OBC 15 685 2551 2740 11111885 RAJAT TANWAR UR 15 1225 2551 2741 11111908 swati UR 15 1225 2551 2742 11111924 Manisha KOHLI OBC 15 685 2551 2743 11111948 SALMAN OBC 15 685 2551 2744 11112000 SHILPA SC 15 589 2551 2745 11112007 shyama singh UR 15 1225 2551 2746 11112088 Komal Komal Komal SC 15 589 2551 2747 11112092 NISHA GUPTA UR 15 1225 2551 2748 11112125 ARCHANA SC 15 589 2551 2749 11112139 POOJA KUMARI UR 15 1225 2551 2750 11112163 RAHUL SC 15 589 2551------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2750 Page No. : 55 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2751 11112226 NIDHI OBC 15 685 2551 2752 11112304 Neetu Rani SC 15 589 2551 2753 11112406 Priya Gupta UR 15 1225 2551 2754 11112415 Ashish Pathak UR 15 1225 2551 2755 11112466 REETU SC 15 589 2551 2756 11112525 GUNJAN SC 15 589 2551 2757 11112733 archana Rani UR 15 1225 2551 2758 11112740 Roop Kishor OBC 15 685 2551 2759 11112766 ATUL RATNA UR 15 1225 2551 2760 11112835 SEEMA MEENA ST 15 55 2551 2761 11112844 SHEFALI SC 15 589 2551 2762 11112859 SUMAN KUMARI SHARMA UR 15 1225 2551 2763 11113064 SACHIN SC 15 589 2551 2764 11110006 ANURADHA RAJORA SC 14 610 2606 2765 11110056 SONU SC 14 610 2606 2766 11110422 RAKESH KUMAR UR 14 1246 2606 2767 11110753 Abhinek Kumar OBC 14 697 2606 2768 11110929 Harshita Raj SC 14 610 2606 2769 11111476 VAISHALI OBC 14 697 2606 2770 11111538 SIKKI KUMARI UR 14 1246 2606 2771 11111557 ANKIV BAISOYA OBC 14 697 2606 2772 11111688 Tanya Majoka UR 14 1246 2606 2773 11111791 Sangeeta Bandooni UR 14 1246 2606 2774 11112115 AYUSH KUMAR SC 14 610 2606

Page 49

Page 50: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2775 11112283 GULSHAN YADAV OBC 14 697 2606 2776 11112312 NAKUL CHAUHAN SC 14 610 2606 2777 11112927 KULDEEP SINGH UR 14 1246 2606 2778 11112927 KULDEEP SINGH PWD 14 152 2606 2779 11113065 Hema OBC 14 697 2606 2780 11110624 Rohit UR 13 1251 2621 2781 11110658 KHATIZA OBC 13 702 2621 2782 11110910 parul NAHARWARA SC 13 615 2621 2783 11111219 AAAA KAPIL SHARMA OBC 13 702 2621 2784 11111263 NAYAN SINGH OBC 13 702 2621 2785 11111398 sandeep SC 13 615 2621 2786 11112052 MONIKA OBC 13 702 2621 2787 11112111 veenus SC 13 615 2621 2788 11112604 AASHUTOSH SINGH UR 13 1251 2621 2789 11112819 BHARTI KUMARI UR 13 1251 2621 2790 11112883 Suchi Sharma UR 13 1251 2621 2791 11110639 NISHA RANI UR 12 1255 2632 2792 11111281 MANISH VATS UR 12 1255 2632 2793 11111473 neesha kumari SC 12 618 2632 2794 11111554 POONAM SC 12 618 2632 2795 11112059 Neha Kumari OBC 12 706 2632 2796 11112066 ajay UR 12 1255 2632 2797 11112601 Manisha Sharma UR 12 1255 2632 2798 11110021 Vipin Kumar OBC 11 707 2639 2799 11110086 manisha sharma UR 11 1259 2639 2800 11110249 KHUSHI OBC 11 707 2639------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2800 Page No. : 56 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2801 11110357 DEVDUTT BHARDWAJ UR 11 1259 2639 2802 11110895 SANGEETA UR 11 1259 2639 2803 11110988 PRAVEEN KUMAR SC 11 620 2639 2804 11111025 SEEMA OBC 11 707 2639 2805 11111114 KM Pratima SC 11 620 2639 2806 11111114 KM Pratima PWD 11 153 2639 2807 11111388 SALMA UR 11 1259 2639 2808 11111562 RIDHI BHARTI SC 11 620 2639 2809 11111914 NEHA VASHISHT UR 11 1259 2639 2810 11112077 divya garg UR 11 1259 2639 2811 11112085 Vishal Kumar OBC 11 707 2639 2812 11112293 POORNIMA UR 11 1259 2639 2813 11112425 TABASSUM KHAN OBC 11 707 2639 2814 11112611 USHA SC 11 620 2639 2815 11112725 KUNIKA SC 11 620 2639 2816 11110033 neha SC 10 625 2656 2817 11110053 PAYAL UR 10 1266 2656 2818 11110153 LAXMI KUMARI UR 10 1266 2656 2819 11110238 RANI UR 10 1266 2656 2820 11110501 NEETU UR 10 1266 2656 2821 11110559 Ravi Kumar UR 10 1266 2656 2822 11110736 NEHA UR 10 1266 2656 2823 11110777 KARISHMA UR 10 1266 2656 2824 11110950 BARKHA SC 10 625 2656 2825 11111033 RAJNI SC 10 625 2656 2826 11111052 Umang Sharma UR 10 1266 2656 2827 11111052 Umang Sharma CW 10 8 2656 2828 11111232 HIMANSHI WANWANI UR 10 1266 2656 2829 11111239 PUSHPA SC 10 625 2656 2830 11111265 MEENU SC 10 625 2656 2831 11111269 NATASHA UR 10 1266 2656 2832 11111271 SHILPI UR 10 1266 2656

Page 50

Page 51: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2833 11111299 MEENU OBC 10 712 2656 2834 11111481 PREETI KUMARI OBC 10 712 2656 2835 11111514 HIMANSHI SC 10 625 2656 2836 11111537 Tanika UR 10 1266 2656 2837 11111679 ANURADHA GOSWAMI OBC 10 712 2656 2838 11111764 AKASH OBC 10 712 2656 2839 11111831 Vandana Yadav OBC 10 712 2656 2840 11111897 Charu SC 10 625 2656 2841 11111996 JYOTI SC 10 625 2656 2842 11112061 SONAM UR 10 1266 2656 2843 11112061 SONAM PWD 10 154 2656 2844 11112188 abdul wahab OBC 10 712 2656 2845 11112371 HARSHITA KUMARI UR 10 1266 2656 2846 11112408 ISHWAR SC 10 625 2656 2847 11112572 akbar ali UR 10 1266 2656 2848 11112760 RITU VERMA SC 10 625 2656 2849 11112934 MAHESH KUMAR VASAVA ST 10 56 2656 2850 11112979 POONAM UR 10 1266 2656------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2850 Page No. : 57 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2851 11113012 AAKASH SC 10 625 2656 2852 11113047 KOMAL SC 10 625 2656 2853 11110371 Kanika OBC 9 718 2691 2854 11112444 Pinki UR 9 1282 2691 2855 11110104 POORNIMA VERMA OBC 8 719 2693 2856 11110549 KAVITA SC 8 637 2693 2857 11110587 suman suman suman SC 8 637 2693 2858 11110596 priyanka tyagi UR 8 1283 2693 2859 11110758 KUMKUM OBC 8 719 2693 2860 11111445 RINKY SC 8 637 2693 2861 11111462 JATIN KUMAR SC 8 637 2693 2862 11111869 NEHA OBC 8 719 2693 2863 11111894 PRAMOD KUMAR SHUKLA UR 8 1283 2693 2864 11112596 KAFUSSAHAR KHANAM OBC 8 719 2693 2865 11113074 Dilnawaz Ali Tipu UR 8 1283 2693 2866 11110071 NIDHI TYAGI UR 7 1286 2704 2867 11110144 RAHUL KUMAR SC 7 641 2704 2868 11110330 NAVEEN SC 7 641 2704 2869 11110407 kirti gaur UR 7 1286 2704 2870 11110707 Sonali SC 7 641 2704 2871 11111252 Pooja UR 7 1286 2704 2872 11111569 Mahima Jain UR 7 1286 2704 2873 11112450 AKANSHA SC 7 641 2704 2874 11112696 Surbhi UR 7 1286 2704 2875 11112839 EKTA SC 7 641 2704 2876 11112923 CHANCHAL SC 7 641 2704 2877 11110103 POOJA UR 6 1291 2715 2878 11110241 SEEMA SC 6 647 2715 2879 11111482 PRIYA SC 6 647 2715 2880 11111502 SHIVANI UR 6 1291 2715 2881 11111844 TANUJA SC 6 647 2715 2882 11112060 Sheetal SC 6 647 2715 2883 11112420 MANVVAR HASAN OBC 6 723 2715 2884 11110029 SONIA UR 5 1293 2722 2885 11110202 Preeti SC 5 651 2722 2886 11110449 Mohini Tanwar OBC 5 724 2722 2887 11110551 Akash Kumar UR 5 1293 2722 2888 11110576 RITU RANI SC 5 651 2722 2889 11110626 kavita saini UR 5 1293 2722 2890 11110645 DEEPAK KUMAR UR 5 1293 2722

Page 51

Page 52: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2891 11110716 Swati Arya UR 5 1293 2722 2892 11110964 JYOTI DAHIYA SC 5 651 2722 2893 11111018 POONAM OBC 5 724 2722 2894 11111044 NIVESH UR 5 1293 2722 2895 11111062 CHANDAN KUMAR RAI UR 5 1293 2722 2896 11111072 Rishika UR 5 1293 2722 2897 11111348 RISHI MOHAN TIWARI UR 5 1293 2722 2898 11111363 MANISHA CHAUHAN UR 5 1293 2722 2899 11111408 Bhupender OBC 5 724 2722 2900 11111410 rashika ST 5 57 2722------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2900 Page No. : 58 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2901 11111440 VISHAL SC 5 651 2722 2902 11111528 POOJA YADAV OBC 5 724 2722 2903 11111575 RADHA SC 5 651 2722 2904 11111765 AARTI UR 5 1293 2722 2905 11111851 KAJAL SC 5 651 2722 2906 11111892 MEGHNA OBC 5 724 2722 2907 11111956 Aminao Keishing ST 5 57 2722 2908 11111982 BHAWNA SC 5 651 2722 2909 11112067 aanchal OBC 5 724 2722 2910 11112161 Km. Pratibha SC 5 651 2722 2911 11112215 Priyanka Bisht UR 5 1293 2722 2912 11112356 JYOTI SINGH UR 5 1293 2722 2913 11112617 Reena SC 5 651 2722 2914 11112664 SHWETA SHARMA UR 5 1293 2722 2915 11112687 BEENA SC 5 651 2722 2916 11112692 SAMREEN SIDDIQUI UR 5 1293 2722 2917 11112713 DILRAM BHADANA OBC 5 724 2722 2918 11112814 Vinod Kumar Behera UR 5 1293 2722 2919 11112852 SUSHMA BHARTI SC 5 651 2722 2920 11112860 shikha sharma UR 5 1293 2722 2921 11112925 PINKI OBC 5 724 2722 2922 11112940 KHUSHBU UR 5 1293 2722 2923 11113032 RAVI KUMAR OBC 5 724 2722 2924 11113073 RAKSHA RAWAT SC 5 651 2722 2925 11113094 Pooja OBC 5 724 2722 2926 11110160 RINKI SC 4 663 2764 2927 11110700 DILSHAD EQBAL OBC 4 734 2764 2928 11111098 SUPRIYA SINGH UR 4 1311 2764 2929 11111601 Alka SC 4 663 2764 2930 11112612 Alka SC 4 663 2764 2931 11112750 MANSI SHARMA OBC 4 734 2764 2932 11111294 PREETI SC 3 666 2770 2933 11112255 Nidhi Sharma UR 3 1312 2770 2934 11112407 Nidhi Jaiswal OBC 3 736 2770 2935 11110946 Aarti Pradhan UR 2 1313 2773 2936 11111797 POOJA UR 2 1313 2773 2937 11111952 YUKTI SETHI UR 2 1313 2773 2938 11112807 Lipika SC 2 667 2773 2939 11113092 KARUNA KUMARI UR 2 1313 2773 2940 11111223 Chetna Asiwal SC 1 668 2778 2941 11111680 SATBIR SINGH OBC 1 737 2778 2942 11112001 ANMOL SHARMA UR 1 1317 2778 2943 11112021 RAVI UR 1 1317 2778 2944 11112724 Raj Kishor OBC 1 737 2778 2945 11113049 POONAM DEVI OBC 1 737 2778 2946 11113103 RASHMI OBC 1 737 2778 2947 11110058 swati sharma UR 0 1319 2785 2948 11110141 Richa Jha UR 0 1319 2785

Page 52

Page 53: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result 2949 11110159 SONIA OBC 0 741 2785 2950 11110403 vipul meena ST 0 59 2785------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2950 Page No. : 59 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2951 11110600 NEETI BHARTI SC 0 669 2785 2952 11110637 AMAN CHAUDHARY OBC 0 741 2785 2953 11110787 Sushma Kumari OBC 0 741 2785 2954 11110915 Upasana Verma UR 0 1319 2785 2955 11111011 preeti OBC 0 741 2785 2956 11111087 RAHUL SHARMA UR 0 1319 2785 2957 11111123 nisha khan UR 0 1319 2785 2958 11111178 Deepak Kumar Mishra UR 0 1319 2785 2959 11111248 Rekha Tiwari UR 0 1319 2785 2960 11111249 preeti saini OBC 0 741 2785 2961 11111403 DURGESH KUMAR SC 0 669 2785 2962 11111568 Priya Wadhwa UR 0 1319 2785 2963 11111905 RASHMI SC 0 669 2785 2964 11111905 RASHMI PWD 0 155 2785 2965 11111959 Chandan kumar OBC 0 741 2785 2966 11112190 Deepika Yadav OBC 0 741 2785 2967 11112192 KAJAL SC 0 669 2785 2968 11112244 RITU KUMARI OBC 0 741 2785 2969 11112278 HEMA UR 0 1319 2785 2970 11112472 Vimlesh Mishra UR 0 1319 2785 2971 11112665 KOMAL SHARMA UR 0 1319 2785 2972 11112668 kamal kashyap UR 0 1319 2785 2973 11112933 SHWETA SC 0 669 2785 2974 11112299 suman SC -1 674 2811 2975 11110052 GAYATRI SINGH UR -2 1331 2812 2976 11110215 RADHA SC -2 675 2812 2977 11111078 JULLY CHOUHAN UR -2 1331 2812 2978 11111526 MANISHA OBC -2 749 2812 2979 11111950 SUMAN OBC -2 749 2812 2980 11112698 Mehul Parashar UR -2 1331 2812 2981 11113107 VAISHALI KUMARI SC -2 675 2812 2982 11110473 PREETI UR -3 1334 2819 2983 11110868 MADHAVI MANORAM UR -3 1334 2819 2984 11111310 BHAWNA KASHYAP SC -3 677 2819 2985 11111713 Arun kumar verma SC -3 677 2819 2986 11113221 KM RAJNEETA SINGH UR -3 1334 2819 2987 11110101 kapil rathore OBC -4 751 2824 2988 11110409 Mesoni Lapung ST -4 60 2824 2989 11110751 Divya gautam UR -4 1337 2824 2990 11111002 BHARTI BIDHURI OBC -4 751 2824 2991 11111702 JYOTI SC -4 679 2824 2992 11111746 ANCHAL RAJPUT OBC -4 751 2824 2993 11113116 Bikash Hazarika ST -4 60 2824 2994 11110405 Sharukh Khan OBC -5 754 2831 2995 11110748 Sudeep Kumar Mishra UR -5 1338 2831 2996 11110796 SATENDER SINGH UR -5 1338 2831 2997 11111117 KUMAR CHANDAN UR -5 1338 2831 2998 11111117 KUMAR CHANDAN PWD -5 156 2831 2999 11111242 PRIYANKA SC -5 680 2831 3000 11111356 POOJA SC -5 680 2831------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 3000 Page No. : 60 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 RANK WISE RESULT ALL CANDIDATES

Page 53

Page 54: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Rank wise result

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 3001 11111463 savita OBC -5 754 2831 3002 11111617 SOURABH KUMAR UR -5 1338 2831 3003 11112055 ASHA SC -5 680 2831 3004 11112117 ASHIMA UR -5 1338 2831 3005 11112212 pratima UR -5 1338 2831 3006 11112231 Kavita Kavita Pandey UR -5 1338 2831 3007 11112418 ASHOK KUMAR SC -5 680 2831 3008 11110862 Rakesh Kumar OBC -6 756 2844 3009 11110985 Suman Kumari OBC -6 756 2844 3010 11113117 Yimjachetla Jamir ST -6 62 2844 3011 11110647 rinki kaushik UR -7 1345 2847 3012 11111306 PRIYANKA UR -7 1345 2847 3013 11112697 pravesh lakra UR -7 1345 2847 3014 11112926 AJEET KUMAR UR -7 1345 2847 3015 11110114 RAKHI SC -8 684 2851 3016 11111793 Hardevendra SC -8 684 2851 3017 11111893 MONTU RAM MEENA ST -8 63 2851 3018 11113052 ABHIMANYOU UR -8 1349 2851 3019 11112705 ATUL SHARMA UR -9 1350 2855 3020 11110022 MADHU BALA SC -10 686 2856 3021 11110023 POOJA CHATURVEDI UR -10 1351 2856 3022 11111391 DINESH KUMAR UR -10 1351 2856 3023 11111584 Sangeeta SC -10 686 2856 3024 11111779 PRIKSHIT KUMAR NARWAL SC -10 686 2856 3025 11112573 DEEP MALA UR -10 1351 2856 3026 11112662 RUCHI GUPTA UR -10 1351 2856 3027 11112662 RUCHI GUPTA PWD -10 157 2856 3028 11112907 SHWETA KUMARI UR -11 1355 2863 3029 11112961 Ranju Kumari ST -11 64 2863 3030 11111840 MANOJ KUMAR MEENA ST -13 65 2865 3031 11111088 JOSHIKA SHARMA UR -14 1356 2866 3032 11112246 Brij Bala UR -14 1356 2866 3033 11110024 NIDHI UPADHYAY UR -15 1358 2868 3034 11110165 Arti UR -15 1358 2868 3035 11111451 MEGHA UR -15 1358 2868 3036 11112295 Sachin SC -15 689 2868 3037 11112316 Deepak lohiya OBC -15 758 2868 3038 11112600 sonal singh UR -15 1358 2868 3039 11112170 RADHA KUMARI OBC -16 759 2874 3040 11112174 SEEMA UR -16 1362 2874 3041 11110975 VAISHALI UR -17 1363 2876 3042 11112145 RAHUL SOLANKI SC -17 690 2876 3043 11112880 MOHIT UR -17 1363 2876 3044 11110498 HANSA UR -18 1365 2879 3045 11112517 SADAF ANSARI OBC -18 760 2879 3046 11110771 ANAM UR -25 1366 2881 3047 11111928 SHIVANI - DEVI SC -25 691 2881 3048 11112241 SATPAL UR -25 1366 2881 3049 11111449 ARVIND KUMAR SC -34 692 2884

------------------------------------------------------------------------------�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 3049 Page No. : 61

Page 54

Page 55: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1 11110002 Nidhi UR 60 652 1229 2 11110002 Nidhi CW 60 4 1229 3 11110003 Anamika Singh SC 39 396 1896 4 11110004 MANISHA MISHRA UR 61 645 1212 5 11110005 PRIYANKA DAHIYA UR 55 707 1352 6 11110006 ANURADHA RAJORA SC 14 610 2606 7 11110007 humera naaz UR 45 835 1648 8 11110008 anamika Suryavanshi SC 60 207 1229 9 11110009 USHA KUMARI OBC 40 492 1811 10 11110011 Prashant Thukrawat SC 46 316 1621 11 11110012 Madeeh Naim UR 33 1030 2081 12 11110013 SUNIL YADAV OBC 25 606 2279 13 11110016 Sunil Kumar UR 19 1203 2487 14 11110017 appoorva sharma UR 156 183 322 15 11110018 Km Pinki SC 43 348 1743 16 11110020 Rashmi Kanojia SC 46 316 1621 17 11110021 Vipin Kumar OBC 11 707 2639 18 11110022 MADHU BALA SC -10 686 2856 19 11110023 POOJA CHATURVEDI UR -10 1351 2856 20 11110024 NIDHI UPADHYAY UR -15 1358 2868 21 11110025 SANGEETA SC 109 75 585 22 11110026 Ankita Deshwal UR 43 881 1743 23 11110027 PRIYANKA UR 40 909 1811 24 11110028 farzana saifi UR 142 217 381 25 11110029 SONIA UR 5 1293 2722 26 11110030 NITYA NAND JHA UR 46 821 1621 27 11110031 MANISHA SC 36 409 1948 28 11110032 RAKESH KUMAR PATEL OBC 40 492 1811 29 11110033 neha SC 10 625 2656 30 11110034 POOJA CHAUDHARY UR 17 1210 2516 31 11110035 priyanka SC 35 417 1979 32 11110036 DEEPAK KUMAR SC 44 340 1723 33 11110037 RADHIKA GUPTA OBC 46 449 1621 34 11110038 DIVYA NEGI UR 190 119 217 35 11110039 NAVEEN KUMAR MISHRA UR 172 150 269 36 11110039 NAVEEN KUMAR MISHRA CW 172 2 269 37 11110040 ASHTBHUJA SINGH OBC 92 229 748 38 11110041 Suman OBC 55 376 1352 39 11110043 Ankit Kumar OBC 103 194 636 40 11110044 Jyoti Aggarwal UR 156 183 322 41 11110045 chetan chetan chetan SC 45 323 1648 42 11110046 khushboo UR 65 600 1110 43 11110047 SRASHTI GUPTA UR 65 600 1110 44 11110048 Hema Kumari SC 111 73 565 45 11110049 RAJESH YADAV OBC 175 85 259 46 11110050 Divya Adhikari UR 49 798 1562 47 11110051 ANKIT RAJ SC 290 6 40 48 11110052 GAYATRI SINGH UR -2 1331 2812 49 11110053 PAYAL UR 10 1266 2656 50 11110054 ABDULLA UR 78 511 925------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 50 Page No. : 1 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------

Page 1

Page 56: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 51 11110055 ANJALI GUPTA UR 50 762 1487 52 11110056 SONU SC 14 610 2606 53 11110057 NEELAM UR 35 984 1979 54 11110058 swati sharma UR 0 1319 2785 55 11110059 shivani bedi UR 23 1158 2373 56 11110060 Vishal Singh UR 60 652 1229 57 11110061 SHIVAM SONI OBC 330 3 9 58 11110061 SHIVAM SONI PWD 330 6 9 59 11110063 pooja sharma UR 70 560 1036 60 11110064 DEEPAK KANNAUJIA UR 155 185 326 61 11110065 VISHAL SINGH UR 15 1225 2551 62 11110066 Farheen UR 20 1177 2424 63 11110067 PAWAN KUMAR SC 15 589 2551 64 11110069 Aparna UR 21 1168 2405 65 11110070 charul gupta UR 80 488 885 66 11110071 NIDHI TYAGI UR 7 1286 2704 67 11110073 ATUL PAL OBC 25 606 2279 68 11110074 RENU PAL UR 83 470 853 69 11110075 SHAMA PARVEEN OBC 82 251 864 70 11110076 VANDANA SHARMA UR 145 209 367 71 11110077 varsha rani UR 196 104 193 72 11110078 Saima Parveen OBC 26 599 2255 73 11110079 VAISHALI SC 69 174 1070 74 11110080 Rishabh Dhar UR 118 292 516 75 11110081 NIDA UR 65 600 1110 76 11110082 NANDITA DHOUNDIYAL UR 42 893 1767 77 11110083 SHWETA KUMARI SC 105 77 611 78 11110084 RITU YADAV OBC 28 592 2223 79 11110085 Reena Rani OBC 35 538 1979 80 11110086 manisha sharma UR 11 1259 2639 81 11110088 komal OBC 22 632 2386 82 11110089 RAJNI UR 132 248 434 83 11110090 Sandeep Kumar SC 100 85 663 84 11110091 suman SC 71 159 1020 85 11110092 ROHINI SC 25 506 2279 86 11110094 KIRAN BHATT UR 100 368 663 87 11110095 Ruchika Soin UR 44 875 1723 88 11110096 JYOTI OBC 40 492 1811 89 11110097 saraswati SC 166 31 289 90 11110098 VIJAY KUMAR SC 47 312 1604 91 11110099 NISHA SANI OBC 107 179 594 92 11110100 Kalpana Verma OBC 131 130 441 93 11110101 kapil rathore OBC -4 751 2824 94 11110102 MANSI SHARMA UR 90 415 764 95 11110103 POOJA UR 6 1291 2715 96 11110104 POORNIMA VERMA OBC 8 719 2693 97 11110105 rekha kumari OBC 57 360 1313 98 11110106 Saloni Tripathi UR 62 638 1195 99 11110107 SUNITA KUMARI ST 50 35 1487 100 11110108 TANYA SHARMA OBC 56 366 1330------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 100 Page No. : 2 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 101 11110109 PRAMOD KUMAR UR 115 298 534 102 11110110 SAURABH KUMAR SC 20 550 2424 103 11110111 URVASHI SC 79 132 918 104 11110111 URVASHI PWD 79 113 918 105 11110112 deepak kumar OBC 142 115 381 106 11110113 ASHISH DWIVEDI UR 192 115 210 107 11110114 RAKHI SC -8 684 2851 108 11110115 vandana OBC 30 571 2133

Page 2

Page 57: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 109 11110116 KOMAL RAGHAV UR 151 195 344 110 11110117 Aakansha singh UR 92 405 748 111 11110118 NEHA KUMARI OBC 24 629 2357 112 11110119 SANDEEP KUMAR OBC 64 327 1169 113 11110120 RUKHSAR UR 84 465 845 114 11110121 ANTIM OBC 19 665 2487 115 11110122 Prashant Kumar Rathore OBC 70 291 1036 116 11110123 ASHUTOSH KUMAR UR 137 235 408 117 11110124 ANJALI KUMARI OBC 308 10 29 118 11110124 ANJALI KUMARI PWD 308 17 29 119 11110125 SONI KUMARI SC 60 207 1229 120 11110126 NIBHA UR 131 252 441 121 11110127 POOJA SC 53 265 1435 122 11110128 HARENDRA SINGH OBC 161 97 308 123 11110129 MEENU KUMARI ST 31 45 2109 124 11110131 BALBIR SINGH UR 43 881 1743 125 11110132 Tanushree Mishra UR 80 488 885 126 11110133 SUSHIL OBC 50 410 1487 127 11110134 NAJMA OBC 20 645 2424 128 11110135 SHATRUGHAN KUMAR SINGH UR 109 324 585 129 11110135 SHATRUGHAN KUMAR SINGH PWD 109 90 585 130 11110136 Jotsana Ghai UR 39 947 1896 131 11110138 ANIL KUMAR RAJPUT OBC 130 133 448 132 11110139 GOPAL KUMAR SC 44 340 1723 133 11110140 SHILPA UR 35 984 1979 134 11110141 Richa Jha UR 0 1319 2785 135 11110142 HARSHITA RASTOGI UR 88 431 791 136 11110143 Ashish Kumar Maurya OBC 221 48 130 137 11110144 RAHUL KUMAR SC 7 641 2704 138 11110145 Tejendra Kumar SC 57 227 1313 139 11110146 Abdul Qadir UR 145 209 367 140 11110147 PRIYANKA SC 100 85 663 141 11110148 PRIYA OBC 31 566 2109 142 11110149 Vishal Singh UR 196 104 193 143 11110150 Madhu Dogra UR 238 54 99 144 11110150 Madhu Dogra PWD 238 39 99 145 11110151 Priya Devi UR 96 392 713 146 11110152 ratan sen UR 27 1102 2240 147 11110153 LAXMI KUMARI UR 10 1266 2656 148 11110154 KHUSHBOO SC 25 506 2279 149 11110155 Nitish UR 49 798 1562 150 11110157 SHIVI UR 162 170 303------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 150 Page No. : 3 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 151 11110159 SONIA OBC 0 741 2785 152 11110160 RINKI SC 4 663 2764 153 11110162 VIVEK KUMAR OBC 105 186 611 154 11110163 KANIKA BHANDARI UR 25 1118 2279 155 11110164 POOJA YADAV OBC 30 571 2133 156 11110165 Arti UR -15 1358 2868 157 11110166 SHEEBA NAAZ OBC 170 90 277 158 11110167 Jyoti UR 158 179 317 159 11110168 MARIYA JYOTI BAXLA ST 60 26 1229 160 11110170 mala OBC 95 219 720 161 11110171 basant kaur OBC 18 670 2501 162 11110172 neeraj UR 41 899 1781 163 11110173 sangeeta UR 36 969 1948 164 11110173 sangeeta PWD 36 138 1948 165 11110174 sonu kumar UR 29 1085 2200 166 11110175 BARKHA RANI SC 16 581 2529

Page 3

Page 58: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 167 11110177 JYOTI UR 93 403 743 168 11110178 NITIKA KAUSHIK UR 75 527 957 169 11110179 NISHA KUMARI UR 21 1168 2405 170 11110179 NISHA KUMARI PWD 21 150 2405 171 11110180 SANTOSH OBC 65 309 1110 172 11110181 sunil UR 48 807 1582 173 11110181 sunil PWD 48 131 1582 174 11110183 jyoti SC 80 126 885 175 11110184 DIKSHA PAPNAI UR 34 1020 2061 176 11110184 DIKSHA PAPNAI PWD 34 139 2061 177 11110185 Hina UR 45 835 1648 178 11110186 VIKAS OBC 38 522 1914 179 11110187 bhawna UR 87 437 801 180 11110188 MAHIMA SC 146 44 360 181 11110190 MITHILESH KUMAR DIXIT UR 262 34 67 182 11110191 JANKI SC 105 77 611 183 11110192 SONU KASHYAP OBC 98 210 693 184 11110193 PRAMILA KANWAR KUMPAWAT UR 41 899 1781 185 11110194 Chander Kala SC 43 348 1743 186 11110195 RUBY YADAV OBC 66 304 1097 187 11110196 MADHU PANDEY UR 61 645 1212 188 11110197 Rashmi Sethiya OBC 62 338 1195 189 11110198 VIKRAM CHAUDHARY OBC 60 347 1229 190 11110199 Rumana UR 45 835 1648 191 11110200 PANKAJ KUMAR OBC 25 606 2279 192 11110200 PANKAJ KUMAR PWD 25 146 2279 193 11110201 AMAN KUMAR UR 130 255 448 194 11110201 AMAN KUMAR PWD 130 82 448 195 11110202 Preeti SC 5 651 2722 196 11110203 PRASHANT TIWARI UR 50 762 1487 197 11110204 SARTHAK KANOJIA SC 30 466 2133 198 11110205 Varsha SC 43 348 1743 199 11110206 ROHIT JAIN UR 283 25 49 200 11110207 Priya SC 35 417 1979------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 200 Page No. : 4 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 201 11110209 JESIKA SERPA UR 35 984 1979 202 11110210 KAJAL YADAV OBC 34 557 2061 203 11110211 Alpana Yadav OBC 20 645 2424 204 11110212 shikha SC 100 85 663 205 11110214 HARPREET KAUR OBC 45 455 1648 206 11110215 RADHA SC -2 675 2812 207 11110216 SARITA BHARTI SC 60 207 1229 208 11110217 PRIYANKA UR 31 1043 2109 209 11110218 Gaurav Dheran SC 26 499 2255 210 11110219 AFSHA UR 130 255 448 211 11110220 TEHMEENA UR 100 368 663 212 11110221 PRASHANT KUMAR UR 40 909 1811 213 11110222 Anuj Pratap Singh UR 87 437 801 214 11110222 Anuj Pratap Singh PWD 87 106 801 215 11110223 ARVIND KUMAR OBC 39 516 1896 216 11110223 ARVIND KUMAR PWD 39 136 1896 217 11110225 PREETI UR 103 351 636 218 11110227 SANGEETA SONI UR 83 470 853 219 11110227 SANGEETA SONI PWD 83 109 853 220 11110228 NIKHITA DHIMAN UR 45 835 1648 221 11110229 Shobha Kumari OBC 50 410 1487 222 11110230 krishan` kumar UR 55 707 1352 223 11110231 Kshitij Sharma UR 50 762 1487 224 11110232 PRIYANKA UR 105 339 611

Page 4

Page 59: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 225 11110233 RAM NIWAS SHUKLA UR 71 555 1020 226 11110234 SHATRUGHNA PRASAD TIWARI UR 65 600 1110 227 11110235 ANJALI UR 40 909 1811 228 11110236 Gulnaz UR 60 652 1229 229 11110238 RANI UR 10 1266 2656 230 11110239 MANJUL GAUTAM SC 75 142 957 231 11110241 SEEMA SC 6 647 2715 232 11110242 aashutosh UR 20 1177 2424 233 11110243 Amit OBC 65 309 1110 234 11110244 Krishna Kumar Verma OBC 115 161 534 235 11110247 kanchan prasad OBC 48 435 1582 236 11110249 KHUSHI OBC 11 707 2639 237 11110250 SONIA THAKUR UR 46 821 1621 238 11110251 Rani UR 25 1118 2279 239 11110252 NIRVESH PAL UR 36 969 1948 240 11110254 SACHIN KUMAR BHARTI UR 80 488 885 241 11110255 somanshu UR 79 507 918 242 11110256 AARTI SC 54 261 1421 243 11110257 JAGRITI OBC 50 410 1487 244 11110258 RISHIKESH UR 71 555 1020 245 11110259 Priya Kumari UR 21 1168 2405 246 11110260 priya rana SC 50 283 1487 247 11110261 MUNNA KUMAR OBC 21 637 2405 248 11110262 alok kumar tripathi UR 35 984 1979 249 11110263 RIMSHA KHAN UR 120 283 500 250 11110264 PAYAL OBC 57 360 1313------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 250 Page No. : 5 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 251 11110265 Shagufa Parween UR 27 1102 2240 252 11110266 BHARGAVA MISHRA UR 109 324 585 253 11110267 MANISHA UR 89 428 785 254 11110268 minakshi gupta UR 46 821 1621 255 11110270 PRIYANKA GUPTA UR 245 47 89 256 11110270 PRIYANKA GUPTA PWD 245 37 89 257 11110271 ANSHUL SHARMA UR 75 527 957 258 11110272 Nemu Naresh Budania OBC 66 304 1097 259 11110273 MAMTA SAINI OBC 56 366 1330 260 11110274 VIPUL SHARMA UR 98 383 693 261 11110275 KOMAL SC 36 409 1948 262 11110276 JONI KATARIA SC 145 45 367 263 11110276 JONI KATARIA PWD 145 76 367 264 11110277 DEEPIKA SC 137 50 408 265 11110278 NISHA OBC 107 179 594 266 11110279 TARUN TAYAL UR 70 560 1036 267 11110280 Neha UR 65 600 1110 268 11110281 ANJU OBC 56 366 1330 269 11110282 ANCHAL KUMAR UR 171 154 273 270 11110284 MAHESH KUMAR SHAH OBC 103 194 636 271 11110284 MAHESH KUMAR SHAH PWD 103 95 636 272 11110285 RAVI SC 80 126 885 273 11110286 Kajal Gupta UR 139 226 395 274 11110287 sultana praveen UR 55 707 1352 275 11110288 TOUSIF KHAN UR 15 1225 2551 276 11110289 MANJU OBC 23 631 2373 277 11110289 MANJU PWD 23 148 2373 278 11110290 PALLAVI BHARADWAJ UR 110 315 568 279 11110292 KAVITA KUMARI SC 24 529 2357 280 11110294 AVANISH SINGH NARWARIA OBC 73 280 999 281 11110297 Aarti Singh OBC 25 606 2279 282 11110298 BUSHRA PARVEEN OBC 35 538 1979

Page 5

Page 60: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 283 11110299 ARCHANA SC 24 529 2357 284 11110300 Nidhi UR 22 1164 2386 285 11110302 Salma Bano OBC 17 676 2516 286 11110303 ROHIT PANDEY UR 45 835 1648 287 11110304 OM PRAKASH MEENA ST 120 7 500 288 11110305 sandeep SC 31 458 2109 289 11110306 ANJALI SHARMA UR 97 387 700 290 11110308 Meena Yadav OBC 154 103 332 291 11110309 Naina OBC 29 588 2200 292 11110310 AMIT KUMAR JHA UR 59 682 1284 293 11110311 PAYAL ROY UR 42 893 1767 294 11110312 PRIYANKA GUPTA UR 70 560 1036 295 11110313 KAVITA UR 49 798 1562 296 11110314 Cheena Jain UR 31 1043 2109 297 11110315 ruksana OBC 25 606 2279 298 11110316 JYOTI OBC 36 530 1948 299 11110317 Shweta Tiwari UR 28 1095 2223 300 11110318 RAHUL SC 57 227 1313------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 300 Page No. : 6 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 301 11110319 Shruti Vashist OBC 29 588 2200 302 11110320 GAGAN SC 40 374 1811 303 11110321 RAHUL KUMAR GUPTA UR 219 74 136 304 11110322 DOLLI OBC 40 492 1811 305 11110324 MEENAKSHI BHATT OBC 45 455 1648 306 11110325 PRATIBHA UR 35 984 1979 307 11110327 POONAM SC 90 106 764 308 11110328 Chetna Gulia OBC 49 427 1562 309 11110329 SARITA OBC 45 455 1648 310 11110330 NAVEEN SC 7 641 2704 311 11110331 MONU KUMAR OBC 45 455 1648 312 11110332 POOJA OBC 82 251 864 313 11110333 GOURAV YADAV OBC 59 354 1284 314 11110334 aman kumar ghiloria OBC 48 435 1582 315 11110335 Lalita UR 60 652 1229 316 11110336 Monika Dangwal UR 16 1215 2529 317 11110337 Arun Singh UR 102 355 644 318 11110338 PREETI SC 97 92 700 319 11110339 Manoranjan Kumar OBC 220 50 133 320 11110340 AJAY SINGH THAKUR OBC 73 280 999 321 11110341 HEMANT VEDWAL UR 69 575 1070 322 11110342 AMIT KUMAR OBC 254 28 77 323 11110345 VICKY KASANA OBC 55 376 1352 324 11110346 Pooja Awasthi UR 50 762 1487 325 11110347 Md Noorullah UR 100 368 663 326 11110348 Yogesh kumar OBC 15 685 2551 327 11110349 NEHA SC 53 265 1435 328 11110350 SURESH KUMAR PRAJAPATI OBC 175 85 259 329 11110350 SURESH KUMAR PRAJAPATI PWD 175 66 259 330 11110351 MINNI GUPTA UR 60 652 1229 331 11110352 SOHIL KHAN OBC 200 63 177 332 11110353 JAY VIKAS GUPTA OBC 110 171 568 333 11110354 RAJA BABU UR 165 168 293 334 11110356 NIDHI KUMARI UR 323 8 12 335 11110356 NIDHI KUMARI PWD 323 9 12 336 11110357 DEVDUTT BHARDWAJ UR 11 1259 2639 337 11110358 Aakash Sharma UR 20 1177 2424 338 11110359 ROHIT KUMAR UR 259 36 70 339 11110360 BINDU UR 20 1177 2424 340 11110361 ANSHU RANA UR 50 762 1487

Page 6

Page 61: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 341 11110362 SANDHYA SEMWAL UR 111 314 565 342 11110363 POOJA KUMARI OBC 21 637 2405 343 11110364 urooj sultana OBC 20 645 2424 344 11110365 Roma Roma Roma OBC 35 538 1979 345 11110366 KOMAL SC 37 401 1927 346 11110367 Pappu Prasad SC 91 105 754 347 11110367 Pappu Prasad PWD 91 101 754 348 11110369 PRATAP SINGH UR 80 488 885 349 11110370 Boby SC 195 17 197 350 11110371 Kanika OBC 9 718 2691------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 350 Page No. : 7 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 351 11110372 ASHISH KUMAR JATAV SC 230 8 111 352 11110374 DUSHYANT KUMAR UR 87 437 801 353 11110375 VIKAS KUMAR UR 50 762 1487 354 11110376 SUBODH SINGH SC 61 200 1212 355 11110377 Swapnil Gupta UR 60 652 1229 356 11110378 RISHU UR 23 1158 2373 357 11110379 PAWAN KUMAR UR 52 749 1451 358 11110380 SEEMA YADAV OBC 49 427 1562 359 11110381 kajal UR 80 488 885 360 11110382 MAHESH SHARMA UR 86 446 811 361 11110383 Nitin Nagpal UR 88 431 791 362 11110383 Nitin Nagpal PWD 88 105 791 363 11110384 Mamta Saini OBC 132 128 434 364 11110384 Mamta Saini PWD 132 81 434 365 11110385 ekta OBC 60 347 1229 366 11110386 nandan kumar UR 30 1053 2133 367 11110388 DEEPA SC 48 305 1582 368 11110389 SAMEEN RAZA UR 69 575 1070 369 11110390 Anshumaan Vishnu UR 23 1158 2373 370 11110391 Varsha Kumari UR 39 947 1896 371 11110392 RANJANA SC 114 69 547 372 11110393 ARTI KUMARI OBC 40 492 1811 373 11110394 nitesh OBC 25 606 2279 374 11110395 AKANSHA SINGH UR 140 220 389 375 11110396 rigzin lhamo ST 45 38 1648 376 11110398 Pratibha Phogat UR 45 835 1648 377 11110400 nitesh saroha SC 20 550 2424 378 11110401 KOMAL UR 85 451 822 379 11110402 ARPIT JAISWAL OBC 48 435 1582 380 11110403 vipul meena ST 0 59 2785 381 11110405 Sharukh Khan OBC -5 754 2831 382 11110406 YADVENDRA KUMAR MAURYA OBC 90 233 764 383 11110406 YADVENDRA KUMAR MAURYA PWD 90 103 764 384 11110407 kirti gaur UR 7 1286 2704 385 11110408 UJMA UR 135 237 416 386 11110409 Mesoni Lapung ST -4 60 2824 387 11110410 Meenakshi Badsiwal SC 41 362 1781 388 11110411 ROOPA RAM SC 175 29 259 389 11110412 Ravi SC 15 589 2551 390 11110413 abhishek kumar SC 60 207 1229 391 11110414 UMESH TANWAR OBC 41 484 1781 392 11110415 Manju SC 52 270 1451 393 11110416 SANTOSH KUMAR UR 130 255 448 394 11110416 SANTOSH KUMAR PWD 130 82 448 395 11110418 BHAWNA SC 20 550 2424 396 11110420 ANOOP YADAV OBC 124 144 489 397 11110421 KOMAL KHANNA UR 19 1203 2487 398 11110422 RAKESH KUMAR UR 14 1246 2606

Page 7

Page 62: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 399 11110423 SOMYA AHUJA UR 68 582 1081 400 11110424 ANNU UR 25 1118 2279------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 400 Page No. : 8 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 401 11110425 CHITRA RANI OBC 63 335 1184 402 11110426 JYOTI OBC 81 253 872 403 11110427 AARTI MALLICK SC 43 348 1743 404 11110428 JYOTI SC 16 581 2529 405 11110429 Shivani Baisla OBC 45 455 1648 406 11110430 aditya singh singh UR 133 246 430 407 11110433 aditi kumari OBC 120 148 500 408 11110435 Ruchi UR 60 652 1229 409 11110436 SALMAN OBC 76 268 948 410 11110438 Shweta Yadav UR 82 476 864 411 11110439 POOJA OBC 230 44 111 412 11110440 SAMIR RANJAN TRIPURA ST 25 52 2279 413 11110441 PAPPU UR 33 1030 2081 414 11110442 VIVEK SC 26 499 2255 415 11110443 PRIYANKA KUMARI UR 36 969 1948 416 11110444 KIRAN KUMARI OBC 91 230 754 417 11110444 KIRAN KUMARI PWD 91 101 754 418 11110446 RADHE SHYAM OBC 120 148 500 419 11110446 RADHE SHYAM PWD 120 85 500 420 11110447 PRIYA UR 36 969 1948 421 11110448 Anjali OBC 62 338 1195 422 11110449 Mohini Tanwar OBC 5 724 2722 423 11110451 SIMRAN Singh SC 45 323 1648 424 11110452 Vivek Sagar SC 30 466 2133 425 11110453 Aarti UR 26 1110 2255 426 11110454 Bhawna Kashyap UR 38 954 1914 427 11110455 PRIYANKA OBC 22 632 2386 428 11110456 Alice Mashi UR 75 527 957 429 11110458 HIMANSHU SC 31 458 2109 430 11110459 MONI KUMARI OBC 120 148 500 431 11110460 ANJALI SHARMA UR 85 451 822 432 11110461 Ushamvi Singh UR 51 757 1469 433 11110462 NOOR JAHAN UR 75 527 957 434 11110463 PREETI OBC 45 455 1648 435 11110464 NEETI SC 35 417 1979 436 11110465 ROHIT KUMAR UR 50 762 1487 437 11110466 VICKY UR 30 1053 2133 438 11110467 Daisy Kumari UR 15 1225 2551 439 11110468 PRIYANKA UR 53 744 1435 440 11110469 POOJA OBC 46 449 1621 441 11110470 RAM UDAY KUMAR OBC 84 247 845 442 11110471 FURKAN UR 54 738 1421 443 11110472 ASHUTOSH MISHRA UR 62 638 1195 444 11110473 PREETI UR -3 1334 2819 445 11110474 MONIKA SC 25 506 2279 446 11110475 AMIT KUMAR RAI UR 24 1148 2357 447 11110476 MANISHA OBC 40 492 1811 448 11110478 BHAWNA SC 25 506 2279 449 11110479 Abhay Verma OBC 64 327 1169 450 11110482 Divya OBC 44 472 1723------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 450 Page No. : 9 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Page 8

Page 63: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 451 11110483 POOJA BHARTI OBC 20 645 2424 452 11110484 Santosh SC 60 207 1229 453 11110485 DAMINI SANGWAN SC 15 589 2551 454 11110486 MONIKA UR 48 807 1582 455 11110487 PRIYA KUMARI UR 95 395 720 456 11110488 PRIYA MISHRA UR 70 560 1036 457 11110490 PRIYANKA SC 37 401 1927 458 11110491 NAGENDRA CHAUDHARY OBC 107 179 594 459 11110492 RAVI SC 29 481 2200 460 11110493 AMRITASH TRIPATHI UR 118 292 516 461 11110494 Pooja SC 20 550 2424 462 11110496 ALOK OBC 100 201 663 463 11110497 SARUL TIWARI UR 85 451 822 464 11110498 HANSA UR -18 1365 2879 465 11110501 NEETU UR 10 1266 2656 466 11110502 VARSHA rani UR 45 835 1648 467 11110503 DIKSHA SC 15 589 2551 468 11110504 Aarti Arya UR 25 1118 2279 469 11110506 Sankalp Choudhary SC 55 239 1352 470 11110507 SAURABH JHA UR 84 465 845 471 11110508 ANKIT KUMAR SC 75 142 957 472 11110509 ABDUL REHMAN UR 102 355 644 473 11110510 Urvashi Goswami UR 50 762 1487 474 11110511 pooja SC 73 153 999 475 11110512 Garima UR 91 409 754 476 11110513 anil kumar maurya OBC 47 442 1604 477 11110514 SUNAYANA SC 41 362 1781 478 11110515 Chhaya Kumari UR 168 161 284 479 11110517 NEHA SC 25 506 2279 480 11110518 SHASHI UJHWAL GUPTA OBC 278 21 53 481 11110519 SANJEEDA OBC 70 291 1036 482 11110520 Santosh Gupta OBC 64 327 1169 483 11110521 RITIKA OBC 46 449 1621 484 11110522 SURABHI SC 77 134 934 485 11110522 SURABHI PWD 77 115 934 486 11110523 VIMLESH YADAV OBC 50 410 1487 487 11110524 Rohit Tiwari UR 106 335 606 488 11110525 POONAM SC 40 374 1811 489 11110526 HEMLATA SC 37 401 1927 490 11110527 garima OBC 107 179 594 491 11110528 gulshan naaz UR 15 1225 2551 492 11110529 JAY PRAKASH NARAYAN UR 138 229 402 493 11110530 RUCHI OBC 50 410 1487 494 11110532 PRIYANKA OBC 41 484 1781 495 11110533 RAKHI UR 60 652 1229 496 11110536 PRIYANKA RANA UR 25 1118 2279 497 11110537 SUMAN SC 18 571 2501 498 11110538 CHANDRA PRABHA UR 31 1043 2109 499 11110539 SONU OBC 110 171 568 500 11110540 amitesh kumar UR 134 242 424------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 500 Page No. : 10 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 501 11110541 PRATIBHA JHA UR 116 296 527 502 11110542 Priyanka kumari Jaiswal OBC 127 136 465 503 11110543 Arti SC 75 142 957 504 11110544 Aditi Sharma UR 166 166 289

Page 9

Page 64: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 505 11110545 Yash Kumar SC 27 494 2240 506 11110546 POONAM DEVI OBC 25 606 2279 507 11110547 HUNNY OBC 127 136 465 508 11110548 RINKI KUMARI UR 108 328 590 509 11110549 KAVITA SC 8 637 2693 510 11110550 monika SC 50 283 1487 511 11110551 Akash Kumar UR 5 1293 2722 512 11110552 RISHABH SC 35 417 1979 513 11110553 Soni Kumari UR 23 1158 2373 514 11110554 ROOPA SINGH RAWAT UR 24 1148 2357 515 11110555 abhishek kumar SC 20 550 2424 516 11110556 USHA SC 51 276 1469 517 11110557 RAVINDER SINGH SC 25 506 2279 518 11110558 NIDHI RANI OBC 55 376 1352 519 11110559 Ravi Kumar UR 10 1266 2656 520 11110560 Monika Solanki UR 38 954 1914 521 11110561 kiran SC 15 589 2551 522 11110562 MEHVISH UR 43 881 1743 523 11110563 GEETIKA UR 74 545 993 524 11110564 Ravjyot Kaur UR 85 451 822 525 11110565 Bharat UR 115 298 534 526 11110566 YAMiNI BISHT UR 158 179 317 527 11110567 SHWETA SHARMA UR 89 428 785 528 11110568 SHWETA UR 190 119 217 529 11110569 TRIPURARI KUMAR UR 199 101 183 530 11110570 MAHIMA UR 29 1085 2200 531 11110571 MADHU KUMARI UR 166 166 289 532 11110572 Lokesh Kumar OBC 35 538 1979 533 11110573 TANVI ARORA UR 80 488 885 534 11110574 Rahul Malhotra UR 80 488 885 535 11110575 Kavita SC 37 401 1927 536 11110576 RITU RANI SC 5 651 2722 537 11110577 NISHA SC 18 571 2501 538 11110578 NISHA SC 49 303 1562 539 11110579 POOJA SC 35 417 1979 540 11110580 KHUSHBOO SC 40 374 1811 541 11110581 Priyanka SC 55 239 1352 542 11110582 NIHAL SINGH THAKUR UR 85 451 822 543 11110583 NARESH OBC 20 645 2424 544 11110584 PRAVEEN OBC 62 338 1195 545 11110585 SEEMA KUMARI UR 100 368 663 546 11110586 SHIVALYA OBC 20 645 2424 547 11110587 suman suman suman SC 8 637 2693 548 11110588 nisha UR 59 682 1284 549 11110589 JYOTIKA SHARMA UR 55 707 1352 550 11110590 SAROJ KUMARI UR 45 835 1648------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 550 Page No. : 11 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 551 11110591 prince anand UR 85 451 822 552 11110593 Shalini OBC 20 645 2424 553 11110594 SARITA UR 80 488 885 554 11110595 Ankit Kumar Verma SC 163 36 300 555 11110596 priyanka tyagi UR 8 1283 2693 556 11110597 divya SC 83 121 853 557 11110598 LEENA UR 24 1148 2357 558 11110599 AMIT KUMAR SC 25 506 2279 559 11110600 NEETI BHARTI SC 0 669 2785 560 11110601 RUCHI UPADHYAY UR 36 969 1948 561 11110602 PRIYA UR 15 1225 2551 562 11110603 DEEPANSHU SHARMA OBC 114 163 547

Page 10

Page 65: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 563 11110604 KANCHAN OBC 58 357 1303 564 11110605 KHUSHBU KHATOON OBC 66 304 1097 565 11110606 BHAWNA UR 75 527 957 566 11110608 Diksha SC 30 466 2133 567 11110609 MANISH KUMAR OBC 58 357 1303 568 11110610 PURUSHOTTAM UR 125 273 477 569 11110611 Jyoti Sharma UR 200 98 177 570 11110612 Aarti Tayal UR 113 311 553 571 11110613 KASHISH VERMA OBC 210 56 154 572 11110614 LATA RANI UR 55 707 1352 573 11110615 KHUSHBOO VATS UR 83 470 853 574 11110616 Mahfooz Ahmad UR 55 707 1352 575 11110617 Rubina UR 30 1053 2133 576 11110618 AVINASH SC 31 458 2109 577 11110619 Priyanka SC 125 60 477 578 11110620 KM. AARTI OBC 36 530 1948 579 11110621 TULSI RAM MEENA ST 69 24 1070 580 11110622 Rahul saini OBC 20 645 2424 581 11110623 Jitendra SC 110 74 568 582 11110624 Rohit UR 13 1251 2621 583 11110626 kavita saini UR 5 1293 2722 584 11110627 SOMA PIRI UR 58 694 1303 585 11110629 JEENAT UR 97 387 700 586 11110630 AMIT KUMAR SINGH UR 112 313 557 587 11110630 AMIT KUMAR SINGH PWD 112 89 557 588 11110631 NAZMEEN UR 85 451 822 589 11110632 DEVPRIYA BALHARA UR 70 560 1036 590 11110633 Ritu Kumari UR 60 652 1229 591 11110634 Reena OBC 118 153 516 592 11110635 Urvashi SC 24 529 2357 593 11110636 MANISH KUMAR UR 257 38 72 594 11110636 MANISH KUMAR PWD 257 32 72 595 11110637 AMAN CHAUDHARY OBC 0 741 2785 596 11110638 VIKAS SAXENA UR 181 137 245 597 11110638 VIKAS SAXENA PWD 181 64 245 598 11110639 NISHA RANI UR 12 1255 2632 599 11110640 MAMTA UR 65 600 1110 600 11110641 ONKAR NATH PATHAK UR 126 269 471------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 600 Page No. : 12 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 601 11110642 Sonia Sansanwal OBC 15 685 2551 602 11110643 Neha ST 23 54 2373 603 11110644 aman pandey UR 55 707 1352 604 11110645 DEEPAK KUMAR UR 5 1293 2722 605 11110646 NAVEEN KUMAR UR 29 1085 2200 606 11110647 rinki kaushik UR -7 1345 2847 607 11110648 Atul Kumar Mahur OBC 41 484 1781 608 11110649 TANUJA UR 80 488 885 609 11110650 NEETU UR 43 881 1743 610 11110651 Pradeep Kumar SC 43 348 1743 611 11110652 SHILPA OBC 100 201 663 612 11110653 RANJU SC 58 223 1303 613 11110655 MANISHA BHATI UR 24 1148 2357 614 11110656 PRIYA SC 43 348 1743 615 11110657 POOJA SHARMA UR 73 548 999 616 11110658 KHATIZA OBC 13 702 2621 617 11110659 RANJANA OBC 105 186 611 618 11110661 ROSHAN JAHAN UR 35 984 1979 619 11110662 ANIL KUMAR SC 188 25 227 620 11110663 Harish kumar OBC 65 309 1110

Page 11

Page 66: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 621 11110664 VANDANA GAUTAM SC 35 417 1979 622 11110665 POOJA UR 59 682 1284 623 11110666 Sheetal OBC 121 147 498 624 11110667 Anand Swaroop Maurya OBC 243 37 93 625 11110668 PRIYANSI GUPTA UR 85 451 822 626 11110669 chanda OBC 110 171 568 627 11110670 Jyoti Soni OBC 55 376 1352 628 11110671 shivam kumar OBC 110 171 568 629 11110672 SARITA SC 41 362 1781 630 11110673 radhika gulati UR 35 984 1979 631 11110674 DEEKSHA UR 106 335 606 632 11110674 DEEKSHA PWD 106 92 606 633 11110675 ANJU GUNWANT UR 55 707 1352 634 11110676 ANKIT HOODA OBC 101 199 653 635 11110677 MANOJ KUMAR SC 50 283 1487 636 11110679 PARBHAKAR PRASAD SINGH OBC 55 376 1352 637 11110680 ARCHNA KUMARI UR 50 762 1487 638 11110681 ASHOK KUMAR UR 65 600 1110 639 11110682 PRAVEEN KUMAR UR 101 362 653 640 11110683 DEVESH PANDEY UR 47 815 1604 641 11110684 Om Narayan Urf Hariom OBC 55 376 1352 642 11110685 PINKI UR 25 1118 2279 643 11110686 POOJA SC 86 113 811 644 11110687 Lalit chauhan UR 40 909 1811 645 11110688 PREKSHA OBC 126 139 471 646 11110689 RAMBHU RAJAK SC 148 42 352 647 11110690 JYOTI KUMARI SC 101 83 653 648 11110693 PIYUSH KUMAR SC 52 270 1451 649 11110694 Hina UR 103 351 636 650 11110695 Shikha UR 25 1118 2279------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 650 Page No. : 13 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 651 11110696 Vandana Verma UR 103 351 636 652 11110697 RAJENDRA KUMAR VARMA SC 58 223 1303 653 11110699 RAVI KUMAR UR 146 203 360 654 11110700 DILSHAD EQBAL OBC 4 734 2764 655 11110701 RAKSHA UR 110 315 568 656 11110702 MANOJ KUMAR SC 157 38 321 657 11110703 anil kumar OBC 15 685 2551 658 11110704 Anjali Singh UR 120 283 500 659 11110705 Chhaya SC 27 494 2240 660 11110707 Sonali SC 7 641 2704 661 11110708 Anamika Dass UR 127 266 465 662 11110709 AARTI SC 41 362 1781 663 11110710 YASHWANT SC 20 550 2424 664 11110711 ANURAG TRIPATHI UR 138 229 402 665 11110713 RUBY SC 19 567 2487 666 11110714 manisha UR 54 738 1421 667 11110715 varsha sharma UR 48 807 1582 668 11110716 Swati Arya UR 5 1293 2722 669 11110717 AKASH SHAH ST 81 17 872 670 11110718 ATUL PANWAR SC 189 23 223 671 11110721 MILAN BAGH SC 108 76 590 672 11110722 MURARI KUMAR SUMAN UR 219 74 136 673 11110723 LAXMI DVIVEDI UR 315 12 20 674 11110723 LAXMI DVIVEDI PWD 315 1 20 675 11110724 rukhsana shaheen ST 83 15 853 676 11110725 shilpa tiwari UR 77 517 934 677 11110726 SIDDHARTH KUMAR UR 171 154 273 678 11110726 SIDDHARTH KUMAR PWD 171 69 273

Page 12

Page 67: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 679 11110727 Rishabh Sharma UR 85 451 822 680 11110728 CHHAYA SC 46 316 1621 681 11110729 khushboo mishra UR 327 7 10 682 11110729 khushboo mishra PWD 327 7 10 683 11110730 MANOJ KUMAR SC 50 283 1487 684 11110731 REENA RAI UR 71 555 1020 685 11110732 HEENA GUPTA UR 45 835 1648 686 11110733 RAJESH SINGH OBC 63 335 1184 687 11110734 SHIVAM KUMAR OBC 70 291 1036 688 11110736 NEHA UR 10 1266 2656 689 11110737 Poonam OBC 47 442 1604 690 11110738 LALITA SC 55 239 1352 691 11110739 PRIYA OBC 47 442 1604 692 11110740 PRIYA RAJ OBC 124 144 489 693 11110741 PRATIMA DEVI SC 41 362 1781 694 11110742 pooja kumari UR 66 593 1097 695 11110743 Upasana Gupta UR 106 335 606 696 11110743 Upasana Gupta PWD 106 92 606 697 11110744 sunil kumar UR 139 226 395 698 11110745 HIMANSHI UR 50 762 1487 699 11110746 AJAY SC 71 159 1020 700 11110747 KOMAL SC 61 200 1212------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 700 Page No. : 14 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 701 11110748 Sudeep Kumar Mishra UR -5 1338 2831 702 11110750 Santa Kumari Dhaker UR 225 64 120 703 11110751 Divya gautam UR -4 1337 2824 704 11110752 Amarjeet Singh UR 25 1118 2279 705 11110753 Abhinek Kumar OBC 14 697 2606 706 11110754 mukesh kumar UR 184 134 239 707 11110754 mukesh kumar PWD 184 62 239 708 11110755 JYOTI KUMARI OBC 39 516 1896 709 11110757 Sachin UR 55 707 1352 710 11110758 KUMKUM OBC 8 719 2693 711 11110760 POOJA KAUR UR 61 645 1212 712 11110761 ANJANA SHARMA UR 79 507 918 713 11110762 GOVIND GOPAL CHARAN OBC 200 63 177 714 11110763 URVASHI SC 40 374 1811 715 11110764 KUNWAR MOHAN PRATAP SINGH OBC 45 455 1648 716 11110765 SUJITA UR 15 1225 2551 717 11110766 Komal UR 60 652 1229 718 11110767 anjali rawat UR 60 652 1229 719 11110768 BABLI UR 15 1225 2551 720 11110770 Suresh kumar OBC 192 74 210 721 11110771 ANAM UR -25 1366 2881 722 11110772 MOHD AMAAN OBC 95 219 720 723 11110773 shayda UR 98 383 693 724 11110774 KM Aayesha Khatoon OBC 56 366 1330 725 11110776 AMAN SINGH UR 252 44 82 726 11110777 KARISHMA UR 10 1266 2656 727 11110778 RANA DIBYANT PRATAP SINGH UR 40 909 1811 728 11110779 ANISH KUMAR OBC 56 366 1330 729 11110780 GAJENDER OBC 44 472 1723 730 11110781 NEHA SC 220 12 133 731 11110782 BHUPENDER SINGH UR 57 696 1313 732 11110783 Vijay Chaudhary SC 65 179 1110 733 11110784 CHETAN SINGH UR 60 652 1229 734 11110785 Pankaj Kothari UR 33 1030 2081 735 11110786 SONIA KUMARI SC 30 466 2133 736 11110787 Sushma Kumari OBC 0 741 2785

Page 13

Page 68: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 737 11110788 arif UR 37 960 1927 738 11110789 NAZRA OBC 28 592 2223 739 11110791 jibesh kumar SC 51 276 1469 740 11110792 MANJEET SINGH SC 23 533 2373 741 11110794 bharti SC 35 417 1979 742 11110796 SATENDER SINGH UR -5 1338 2831 743 11110797 SHIVANI SC 88 112 791 744 11110798 PUSHPENDRA KUMAR OBC 122 146 494 745 11110799 SHIVANGI UPADHYAYA UR 103 351 636 746 11110800 SUMAN UR 34 1020 2061 747 11110801 MANISHA OBC 103 194 636 748 11110802 AADIL CHOUDHARY UR 195 108 197 749 11110803 GAYATRI SC 90 106 764 750 11110804 RISHU SINGH UR 201 97 174------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 750 Page No. : 15 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 751 11110805 Akshay Kumar Chauhan OBC 22 632 2386 752 11110806 VARSHA SC 125 60 477 753 11110807 SONIA SC 50 283 1487 754 11110808 AMIR KHAN OBC 149 109 350 755 11110809 SAPANA SC 34 442 2061 756 11110810 Ayush Chaudhary UR 15 1225 2551 757 11110811 Yamini Kapoor UR 30 1053 2133 758 11110812 PRIYANKA KUMARI SC 71 159 1020 759 11110813 RITU DAGAR UR 64 628 1169 760 11110815 RITIKA UR 140 220 389 761 11110816 AKASH SC 61 200 1212 762 11110817 Archana SC 33 449 2081 763 11110818 saranya SC 36 409 1948 764 11110819 AMIR KHAN UR 105 339 611 765 11110820 SUCHETA SHARMA UR 26 1110 2255 766 11110821 SONALI RAJPUT OBC 79 263 918 767 11110822 Aarzoo UR 48 807 1582 768 11110824 NEHA SINGH SC 31 458 2109 769 11110825 KRANTIVEER NIRMAL SC 19 567 2487 770 11110826 POOJA SHARMA UR 114 308 547 771 11110828 AKBAR ANSARI OBC 267 25 61 772 11110828 AKBAR ANSARI PWD 267 29 61 773 11110830 Anjali Singh UR 40 909 1811 774 11110831 BUNTY SHARMA UR 50 762 1487 775 11110832 Guddu Thakur UR 130 255 448 776 11110834 GUNJAN UR 40 909 1811 777 11110835 Abha Tiwari UR 50 762 1487 778 11110837 raj kumar SC 20 550 2424 779 11110838 Pooja UR 49 798 1562 780 11110839 Manju SC 45 323 1648 781 11110840 VANDNA NOHWAR UR 195 108 197 782 11110841 komal sharma UR 25 1118 2279 783 11110842 Abhishek Sharma UR 100 368 663 784 11110843 BAL KISHAN SC 37 401 1927 785 11110845 LOVELY UR 45 835 1648 786 11110847 DEEPIKA UR 44 875 1723 787 11110847 DEEPIKA PWD 44 133 1723 788 11110848 KM SHREYA RAY UR 191 116 212 789 11110850 AMIT KUMAR KALSHAN SC 28 490 2223 790 11110851 Vaseem Ali OBC 155 101 326 791 11110852 Suprita Krishna UR 92 405 748 792 11110853 CHARU SC 34 442 2061 793 11110854 ABHILASHA SC 85 116 822 794 11110855 shilpa SC 48 305 1582

Page 14

Page 69: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 795 11110856 PINKY BHARDWAJ UR 101 362 653 796 11110857 Rahul Singh Narwariya OBC 181 82 245 797 11110858 priyanka bhandari UR 25 1118 2279 798 11110859 ROHIT SC 50 283 1487 799 11110861 MAHIMA KUSHWAHA OBC 49 427 1562 800 11110862 Rakesh Kumar OBC -6 756 2844------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 800 Page No. : 16 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 801 11110863 Asha Panchal OBC 30 571 2133 802 11110864 SAURABH KUMAR MEENA ST 110 11 568 803 11110865 Janmejay Kushwaha OBC 125 140 477 804 11110866 RITIKA MISHRA UR 236 57 103 805 11110867 NEHA ST 30 46 2133 806 11110868 MADHAVI MANORAM UR -3 1334 2819 807 11110869 Rashmi UR 87 437 801 808 11110870 Deepak Kumar OBC 125 140 477 809 11110871 RAJEEV YADAV OBC 53 396 1435 810 11110873 Kiran OBC 66 304 1097 811 11110874 Saurabh Kaushal OBC 35 538 1979 812 11110875 KM Monika UR 50 762 1487 813 11110876 Ajay Kumar SC 195 17 197 814 11110877 Manish Kumar Arya UR 45 835 1648 815 11110879 Sulaxna OBC 61 344 1212 816 11110880 PRIYANKA CHAUDHARY UR 60 652 1229 817 11110881 Kavita SC 60 207 1229 818 11110882 PREETI OBC 32 562 2095 819 11110883 SHIVANI OBC 46 449 1621 820 11110884 REENU UR 25 1118 2279 821 11110885 PINKI SC 96 96 713 822 11110886 Ruby Gupta UR 20 1177 2424 823 11110887 MEENAKSHI OBC 30 571 2133 824 11110888 Mohan Thakur UR 100 368 663 825 11110889 SHIWANGI BARANWAL UR 24 1148 2357 826 11110890 Pradeep Kumar SC 41 362 1781 827 11110892 JASMEET KAUR UR 59 682 1284 828 11110894 Sujata Vishvakarma UR 48 807 1582 829 11110894 Sujata Vishvakarma PWD 48 131 1582 830 11110895 SANGEETA UR 11 1259 2639 831 11110896 YOGENDRA KUMAR MEENA ST 145 3 367 832 11110897 KAJAL SAINI OBC 30 571 2133 833 11110898 Garima shyam UR 27 1102 2240 834 11110899 BIMALA OBC 70 291 1036 835 11110900 MEERU BOHRA UR 85 451 822 836 11110901 SONIA UR 16 1215 2529 837 11110902 PRIYANKA SC 32 453 2095 838 11110903 RAHUL GUPTA OBC 91 230 754 839 11110904 SANJAY GUPTA UR 30 1053 2133 840 11110904 SANJAY GUPTA PWD 30 142 2133 841 11110905 Bharti Kandpal UR 20 1177 2424 842 11110906 priya kumari UR 146 203 360 843 11110907 preeti SC 35 417 1979 844 11110908 BARKHA VATS OBC 25 606 2279 845 11110910 parul NAHARWARA SC 13 615 2621 846 11110911 Jasmeet Kaur UR 65 600 1110 847 11110912 ojha sushil UR 25 1118 2279 848 11110913 ANITA CHAUHAN UR 56 700 1330 849 11110914 RENVATA RAM OBC 90 233 764 850 11110915 Upasana Verma UR 0 1319 2785------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 850 Page No. : 17

Page 15

Page 70: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 851 11110916 Ankita UR 20 1177 2424 852 11110917 Anuradha ST 131 6 441 853 11110918 MONIKA GUPTA OBC 37 526 1927 854 11110920 NEETU SC 29 481 2200 855 11110921 SANGEETA OBC 117 157 525 856 11110921 SANGEETA PWD 117 87 525 857 11110922 PRIYANKA ROHILLA OBC 37 526 1927 858 11110923 KUMARI SNEHA UR 144 212 374 859 11110924 MALTI UR 102 355 644 860 11110925 Nishu Pal OBC 41 484 1781 861 11110926 Radhika SC 22 538 2386 862 11110927 Rajeev SC 65 179 1110 863 11110928 Anil Sahai UR 72 551 1012 864 11110928 Anil Sahai PWD 72 116 1012 865 11110929 Harshita Raj SC 14 610 2606 866 11110930 Rishikesh UR 83 470 853 867 11110931 Neha OBC 270 23 59 868 11110932 Pratistha Gautam UR 61 645 1212 869 11110933 USHA OBC 155 101 326 870 11110934 pankaj SC 50 283 1487 871 11110935 shashi bala OBC 16 681 2529 872 11110936 Simran Grover UR 25 1118 2279 873 11110937 Saheefa UR 119 290 514 874 11110938 HEENA UR 102 355 644 875 11110939 ANJOO SC 60 207 1229 876 11110940 KOMAL OBC 45 455 1648 877 11110941 RAFIYA UR 302 18 32 878 11110941 RAFIYA PWD 302 19 32 879 11110942 DIVYA TIWARI UR 50 762 1487 880 11110943 MEENA OBC 21 637 2405 881 11110944 DEEPMALA UR 36 969 1948 882 11110946 Aarti Pradhan UR 2 1313 2773 883 11110947 Sachin Kumar OBC 108 177 590 884 11110949 DIMPLE UR 80 488 885 885 11110950 BARKHA SC 10 625 2656 886 11110951 POOJA OBC 65 309 1110 887 11110952 Naveen Singh UR 110 315 568 888 11110953 Aman Kumar OBC 166 92 289 889 11110954 ROSHANI UR 83 470 853 890 11110955 Shivani UR 25 1118 2279 891 11110956 alok Singh Yadav OBC 135 123 416 892 11110957 Anju Sharma UR 34 1020 2061 893 11110958 Pradipta Jena UR 69 575 1070 894 11110960 Deepika OBC 195 72 197 895 11110961 Ved Prakash OBC 280 19 51 896 11110962 nitesh thakur UR 50 762 1487 897 11110964 JYOTI DAHIYA SC 5 651 2722 898 11110965 SHALU OBC 27 597 2240 899 11110966 pinki SC 55 239 1352 900 11110967 DEEPAKIA ST 65 25 1110------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 900 Page No. : 18 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------

Page 16

Page 71: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 901 11110968 ROHIT KUMAR SC 55 239 1352 902 11110969 preeti SC 48 305 1582 903 11110970 RITU KUMARI UR 101 362 653 904 11110971 ABHISHEK SHARMA UR 50 762 1487 905 11110973 ALKA UR 67 586 1089 906 11110974 POOJA KUMARI UR 133 246 430 907 11110975 VAISHALI UR -17 1363 2876 908 11110976 Leela UR 35 984 1979 909 11110977 RASHMI UR 100 368 663 910 11110978 Manvi Gautam SC 41 362 1781 911 11110979 RANI SC 45 323 1648 912 11110980 RANJU SC 55 239 1352 913 11110981 RAVINA KUMARI UR 20 1177 2424 914 11110983 asha rani UR 45 835 1648 915 11110984 Shabina UR 186 127 231 916 11110985 Suman Kumari OBC -6 756 2844 917 11110986 KUMARI ANNU OBC 64 327 1169 918 11110986 KUMARI ANNU PWD 64 120 1169 919 11110987 Himanshi pal UR 53 744 1435 920 11110988 PRAVEEN KUMAR SC 11 620 2639 921 11110989 Chanchal Basoya OBC 45 455 1648 922 11110990 VANDANA RANA UR 57 696 1313 923 11110991 Swati Jaiswal OBC 35 538 1979 924 11110993 Sushila Gupta UR 172 150 269 925 11110994 Satyabhama Rajoriya UR 278 26 53 926 11110995 YOGESH KUMAR OBC 50 410 1487 927 11110996 SUSHMITA UR 31 1043 2109 928 11110997 RASHMI PANDEY UR 28 1095 2223 929 11110999 MOHIT OBC 22 632 2386 930 11111000 RACHNA KUMARI SC 61 200 1212 931 11111001 AMIT KUMAR OBC 20 645 2424 932 11111002 BHARTI BIDHURI OBC -4 751 2824 933 11111003 prerna chaudhary UR 24 1148 2357 934 11111005 bhavana SC 32 453 2095 935 11111006 MANISHA KUMARI OBC 21 637 2405 936 11111007 Mukesh UR 144 212 374 937 11111008 MANPREET KAUR UR 60 652 1229 938 11111010 Sanghmitra SC 56 234 1330 939 11111011 preeti OBC 0 741 2785 940 11111012 MUBARIK OBC 25 606 2279 941 11111013 SANJAY UR 80 488 885 942 11111015 GAURAV KUMAR SC 25 506 2279 943 11111016 HEMANT KUMAR UR 36 969 1948 944 11111018 POONAM OBC 5 724 2722 945 11111019 DIKSHA SC 75 142 957 946 11111020 RAVINDRA OBC 88 237 791 947 11111021 Vijay Kumar Mehato SC 141 49 386 948 11111021 Vijay Kumar Mehato PWD 141 77 386 949 11111022 SWETA DUBEY UR 55 707 1352 950 11111023 PINKI KUMARI OBC 96 216 713------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 950 Page No. : 19 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 951 11111025 SEEMA OBC 11 707 2639 952 11111026 SAZEED ALI OBC 75 270 957 953 11111027 Jyoti SC 74 152 993 954 11111028 mansi kumari sethi UR 75 527 957 955 11111030 BABU LAL MEENA ST 112 10 557 956 11111031 PUNEET SHARMA UR 36 969 1948 957 11111032 Juli Kumari UR 34 1020 2061 958 11111033 RAJNI SC 10 625 2656

Page 17

Page 72: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 959 11111034 ZUBEDA UR 65 600 1110 960 11111035 NEERAJ UR 180 140 249 961 11111036 Laxmi Kumari UR 43 881 1743 962 11111037 Manju OBC 41 484 1781 963 11111038 Deepika UR 45 835 1648 964 11111039 SACHIN SC 103 82 636 965 11111040 RAGHU JEE UR 315 12 20 966 11111041 RUBEE SC 31 458 2109 967 11111042 GOPESHWAR UR 50 762 1487 968 11111043 ARUN KUMAR YADAV OBC 129 135 459 969 11111044 NIVESH UR 5 1293 2722 970 11111045 SHALU CHAUHAN UR 129 262 459 971 11111046 MANISH KUMAR SC 56 234 1330 972 11111047 PRIYANKA CHAUDHARY OBC 26 599 2255 973 11111050 BHARTI OBC 21 637 2405 974 11111052 Umang Sharma UR 10 1266 2656 975 11111052 Umang Sharma CW 10 8 2656 976 11111053 Kishan Prakash SC 154 40 332 977 11111054 VIRENDRA VIKRAM CHAUDHARY OBC 20 645 2424 978 11111055 Nisha Gupta UR 45 835 1648 979 11111056 ANNU PANDEY UR 17 1210 2516 980 11111057 Deepa UR 50 762 1487 981 11111058 TANISHA ISLAM OBC 50 410 1487 982 11111059 ANUBHAV VEDWAL UR 81 481 872 983 11111060 RENU SC 29 481 2200 984 11111061 PRIYANKA SC 30 466 2133 985 11111062 CHANDAN KUMAR RAI UR 5 1293 2722 986 11111063 megha sharma UR 45 835 1648 987 11111064 Poonam Sharma UR 34 1020 2061 988 11111064 Poonam Sharma PWD 34 139 2061 989 11111065 Lovely Tiwari UR 141 219 386 990 11111066 UMESHWARI OBC 50 410 1487 991 11111069 BABITA SAHNI SC 75 142 957 992 11111070 kavita SC 26 499 2255 993 11111071 UTKARSH PANDEY UR 74 545 993 994 11111072 Rishika UR 5 1293 2722 995 11111073 GARGI TYAGI UR 29 1085 2200 996 11111075 Vikash Kumar Singh UR 65 600 1110 997 11111076 RAJNI SC 15 589 2551 998 11111077 MAMTESH KUMARI SC 70 166 1036 999 11111078 JULLY CHOUHAN UR -2 1331 2812 1000 11111079 RITU KUMARI DASS UR 25 1118 2279------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1000 Page No. : 20 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1001 11111080 shalu chaudhary OBC 35 538 1979 1002 11111081 sonali SC 95 97 720 1003 11111082 SHWETA SC 70 166 1036 1004 11111083 DEEPAK KUMAR OBC 71 288 1020 1005 11111084 MANJEET KUMAR OBC 35 538 1979 1006 11111085 AFTAB ALAM OBC 105 186 611 1007 11111086 AMIT YADAV OBC 35 538 1979 1008 11111087 RAHUL SHARMA UR 0 1319 2785 1009 11111088 JOSHIKA SHARMA UR -14 1356 2866 1010 11111089 Deepak SC 85 116 822 1011 11111090 RAJEEV SC 15 589 2551 1012 11111091 HINA SAINI OBC 25 606 2279 1013 11111092 RUBY UR 70 560 1036 1014 11111093 RUKHSAAR OBC 148 110 352 1015 11111094 MANOHAR OBC 40 492 1811 1016 11111095 Nikita Yadav OBC 113 165 553

Page 18

Page 73: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1017 11111096 Sanjeev kumar OBC 245 36 89 1018 11111098 SUPRIYA SINGH UR 4 1311 2764 1019 11111099 MANDAKINI SC 36 409 1948 1020 11111100 SAAD KARIM OBC 80 255 885 1021 11111101 sushmita SC 23 533 2373 1022 11111101 sushmita CW 23 7 2373 1023 11111102 PRADEEP KUMAR SC 35 417 1979 1024 11111103 PRATIBHA DUTTA UR 35 984 1979 1025 11111104 Pinki UR 228 61 115 1026 11111105 Babita Modi UR 35 984 1979 1027 11111106 sourav goyal SC 40 374 1811 1028 11111108 LAKSHYA SINGH CHOUDHARY SC 189 23 223 1029 11111109 vinay OBC 52 401 1451 1030 11111110 Anupriya UR 69 575 1070 1031 11111111 Naveen Chandra UR 20 1177 2424 1032 11111112 Sudhir OBC 35 538 1979 1033 11111114 KM Pratima SC 11 620 2639 1034 11111114 KM Pratima PWD 11 153 2639 1035 11111117 KUMAR CHANDAN UR -5 1338 2831 1036 11111117 KUMAR CHANDAN PWD -5 156 2831 1037 11111118 Jyoti bisht UR 62 638 1195 1038 11111119 MEENA ` OBC 96 216 713 1039 11111120 Himanshi SC 25 506 2279 1040 11111121 KUMARI ARPANA RATHOR OBC 17 676 2516 1041 11111123 nisha khan UR 0 1319 2785 1042 11111124 BHAWNA UR 55 707 1352 1043 11111125 Ravit Yadav OBC 64 327 1169 1044 11111126 MADHVI UR 62 638 1195 1045 11111128 MANJEET UR 69 575 1070 1046 11111129 BHARAT RAJPOOT OBC 50 410 1487 1047 11111130 sanghmitra SC 20 550 2424 1048 11111131 RAINA YADAV OBC 118 153 516 1049 11111132 UPASANA SC 191 21 212 1050 11111133 NEETU SHUKLA UR 221 72 130------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1050 Page No. : 21 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1051 11111134 PRIYA YADAV OBC 30 571 2133 1052 11111135 CHANDAN SINGH OBC 33 560 2081 1053 11111136 Himasha SC 56 234 1330 1054 11111137 SWATI UR 110 315 568 1055 11111138 NANCY UR 34 1020 2061 1056 11111139 PRIYANKA OBC 197 70 189 1057 11111140 AMIR SUHAIL OBC 51 405 1469 1058 11111141 jyoti panday UR 76 523 948 1059 11111142 MUNNA KUMAR OBC 300 11 33 1060 11111142 MUNNA KUMAR PWD 300 20 33 1061 11111143 Deepa Joshi UR 42 893 1767 1062 11111144 tintoiya alfaij ali OBC 30 571 2133 1063 11111145 MONIKA VERMA OBC 139 118 395 1064 11111146 chandni rohilla OBC 62 338 1195 1065 11111148 Guddi Prajapati OBC 228 46 115 1066 11111148 Guddi Prajapati PWD 228 44 115 1067 11111149 payal gupta UR 95 395 720 1068 11111150 RANJANA SAHAY SC 83 121 853 1069 11111151 POOJA YADAV OBC 57 360 1313 1070 11111153 ASHU OBC 105 186 611 1071 11111154 SUMAN KUMARI UR 30 1053 2133 1072 11111155 soni UR 30 1053 2133 1073 11111156 Pravesh Kumar SC 193 20 207 1074 11111157 SUSHMA SC 40 374 1811

Page 19

Page 74: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1075 11111158 RAVINDER OBC 45 455 1648 1076 11111159 preeti gupta UR 38 954 1914 1077 11111160 SARITA PAWAR SC 64 191 1169 1078 11111161 PRIYA SOLANKI OBC 73 280 999 1079 11111162 PURAN SINGH SC 20 550 2424 1080 11111163 Suresh Prasad UR 175 145 259 1081 11111163 Suresh Prasad PWD 175 66 259 1082 11111164 UMRAV SC 40 374 1811 1083 11111165 sapna rani UR 36 969 1948 1084 11111166 KRISHMA OBC 97 212 700 1085 11111167 KRITHIKA GANESH UR 30 1053 2133 1086 11111168 ANJUM AARA UR 35 984 1979 1087 11111169 UMA SC 70 166 1036 1088 11111170 akash pal OBC 101 199 653 1089 11111171 PRIYANKA SAINI OBC 54 392 1421 1090 11111172 SHAMBHU SHARAN RAI UR 120 283 500 1091 11111173 VERSHA SC 34 442 2061 1092 11111174 Kanika Dhawan SC 45 323 1648 1093 11111175 ekta meena ST 49 37 1562 1094 11111176 FAHAD HAYAT KHAN UR 158 179 317 1095 11111177 POOJA UR 132 248 434 1096 11111178 Deepak Kumar Mishra UR 0 1319 2785 1097 11111179 pinky UR 37 960 1927 1098 11111180 sadhana UR 96 392 713 1099 11111181 GAURAV UR 75 527 957 1100 11111182 POOJA SC 65 179 1110------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1100 Page No. : 22 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1101 11111183 KIRTI SC 45 323 1648 1102 11111184 PALLAVI JOSHI UR 143 214 377 1103 11111185 POONAM YADAV OBC 17 676 2516 1104 11111186 NITIKA UR 168 161 284 1105 11111187 SUMMI KUMARI UR 130 255 448 1106 11111189 Pradeep Singh UR 53 744 1435 1107 11111190 RISHIKA SHARMA UR 41 899 1781 1108 11111191 RAVI KUMAR SC 100 85 663 1109 11111193 POOJA OBC 65 309 1110 1110 11111194 RAJNISH KUMAR OBC 147 111 357 1111 11111195 MANDEEP KUMAR SAPAWAT ST 35 43 1979 1112 11111197 KRISHNA KUMARI SC 101 83 653 1113 11111198 SIKANDRA KUMAR OBC 107 179 594 1114 11111199 ANNU VERMA SC 20 550 2424 1115 11111201 RAHUL UR 40 909 1811 1116 11111202 kiran UR 55 707 1352 1117 11111203 shashi kant yadav OBC 44 472 1723 1118 11111204 SANDEEP UR 63 632 1184 1119 11111205 MAHIMA UR 55 707 1352 1120 11111206 Vikas Tripathi UR 255 40 74 1121 11111207 JYOTI UR 40 909 1811 1122 11111208 Pooja Kumari OBC 15 685 2551 1123 11111209 PRIYANKA KUMARI UR 152 193 342 1124 11111210 KAPIL KUMAR UR 25 1118 2279 1125 11111211 ASHA DEVI OBC 29 588 2200 1126 11111212 niraj kumar UR 86 446 811 1127 11111213 Sachin UR 24 1148 2357 1128 11111214 Vikash Kumar SC 153 41 338 1129 11111215 Mukesh Kumar UR 45 835 1648 1130 11111216 Asha SC 32 453 2095 1131 11111217 ARJUN PRASAD OBC 55 376 1352 1132 11111218 PRADEEP SAH ST 58 32 1303

Page 20

Page 75: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1133 11111219 AAAA KAPIL SHARMA OBC 13 702 2621 1134 11111220 VAISHALI KATHAYAT UR 32 1038 2095 1135 11111221 DEVI SINGH OBC 20 645 2424 1136 11111222 NISHANT KUMAR PANDEY UR 120 283 500 1137 11111223 Chetna Asiwal SC 1 668 2778 1138 11111224 PINKI JOSHI UR 63 632 1184 1139 11111225 manisha UR 33 1030 2081 1140 11111226 Shabnam Bano OBC 41 484 1781 1141 11111227 Satyveer OBC 120 148 500 1142 11111228 Vishal sharma OBC 80 255 885 1143 11111229 MONIKA VERMA OBC 95 219 720 1144 11111230 ROHINI MALHAN UR 31 1043 2109 1145 11111231 DIPESH KUMAR OBC 211 55 152 1146 11111232 HIMANSHI WANWANI UR 10 1266 2656 1147 11111233 Md Uwaish Khan UR 30 1053 2133 1148 11111235 Khushboo UR 66 593 1097 1149 11111236 PINKI OBC 53 396 1435 1150 11111237 VERSHA GAUTAM SC 51 276 1469------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1150 Page No. : 23 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1151 11111237 VERSHA GAUTAM PWD 51 128 1469 1152 11111238 ROOMA KUMARI UR 39 947 1896 1153 11111239 PUSHPA SC 10 625 2656 1154 11111240 RAM ORAON ST 38 41 1914 1155 11111240 RAM ORAON PWD 38 137 1914 1156 11111241 pooja pruthi UR 39 947 1896 1157 11111242 PRIYANKA SC -5 680 2831 1158 11111244 PRACHI SHARMA UR 70 560 1036 1159 11111245 Vikas Yadav OBC 75 270 957 1160 11111247 ANJLI SOROUT UR 45 835 1648 1161 11111248 Rekha Tiwari UR 0 1319 2785 1162 11111249 preeti saini OBC 0 741 2785 1163 11111250 MAMTA MEENA ST 87 14 801 1164 11111251 SUDHANSHU KUMAR OBC 100 201 663 1165 11111252 Pooja UR 7 1286 2704 1166 11111253 HARE PRIYA SINGH UR 41 899 1781 1167 11111254 VINIT SC 30 466 2133 1168 11111254 VINIT PWD 30 142 2133 1169 11111255 ATUL TIWARI UR 225 64 120 1170 11111256 aakansha SC 30 466 2133 1171 11111257 NIDHI UR 148 200 352 1172 11111258 RAHUL KUMAR YADAV OBC 95 219 720 1173 11111259 SEEMA SC 25 506 2279 1174 11111260 GAURAV BANSAL OBC 68 302 1081 1175 11111261 Akhilesh Kumar Tiwari UR 315 12 20 1176 11111261 Akhilesh Kumar Tiwari PWD 315 13 20 1177 11111262 SUPRIYA PATHAK UR 34 1020 2061 1178 11111263 NAYAN SINGH OBC 13 702 2621 1179 11111264 KAJAL SC 59 220 1284 1180 11111265 MEENU SC 10 625 2656 1181 11111266 Rupali Grover UR 30 1053 2133 1182 11111267 asif khan SC 65 179 1110 1183 11111268 Kanika Chanana UR 46 821 1621 1184 11111269 NATASHA UR 10 1266 2656 1185 11111270 RAKHI OBC 88 237 791 1186 11111271 SHILPI UR 10 1266 2656 1187 11111272 Tack Kumari UR 40 909 1811 1188 11111273 PRIYANKA KUMARI UR 271 28 57 1189 11111273 PRIYANKA KUMARI PWD 271 28 57 1190 11111274 MOHIT MADESIA OBC 191 75 212

Page 21

Page 76: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1191 11111274 MOHIT MADESIA PWD 191 59 212 1192 11111275 PRIYANKA DEVI OBC 95 219 720 1193 11111275 PRIYANKA DEVI PWD 95 98 720 1194 11111276 BHIMSEN SC 18 571 2501 1195 11111277 anushka bhardwaj UR 50 762 1487 1196 11111278 Nasreen parveen UR 151 195 344 1197 11111278 Nasreen parveen PWD 151 75 344 1198 11111279 Sujata SC 55 239 1352 1199 11111280 harish kumar SC 20 550 2424 1200 11111281 MANISH VATS UR 12 1255 2632------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1200 Page No. : 24 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1201 11111283 NEHA YADAV OBC 59 354 1284 1202 11111284 MEGHA UR 79 507 918 1203 11111285 Anjali OBC 20 645 2424 1204 11111286 MUSKAN SINGH UR 190 119 217 1205 11111287 Khushboo UR 129 262 459 1206 11111288 NEETIKA SC 22 538 2386 1207 11111289 AMRIT KAUR UR 75 527 957 1208 11111290 Keshav UR 92 405 748 1209 11111291 SAYEMA OBC 65 309 1110 1210 11111292 RAJESH SC 77 134 934 1211 11111293 HEMLATA SINGH SC 52 270 1451 1212 11111294 PREETI SC 3 666 2770 1213 11111295 ROHIT KUMAR YADAV OBC 38 522 1914 1214 11111296 SHIV KUMAR YADAV OBC 66 304 1097 1215 11111297 POOJA SC 44 340 1723 1216 11111299 MEENU OBC 10 712 2656 1217 11111300 megha OBC 30 571 2133 1218 11111301 ASMITA PATEL OBC 238 39 99 1219 11111302 Chanchal UR 20 1177 2424 1220 11111303 Sonia Sharma UR 36 969 1948 1221 11111304 ANITA KUMAWAT OBC 163 95 300 1222 11111305 DHEERAJ RAGHAV SC 36 409 1948 1223 11111306 PRIYANKA UR -7 1345 2847 1224 11111307 Aakansha Chandra SC 53 265 1435 1225 11111308 SEEMA UR 38 954 1914 1226 11111310 BHAWNA KASHYAP SC -3 677 2819 1227 11111311 RAM PRAKASH SHARMA UR 55 707 1352 1228 11111312 UMANG BHATT UR 16 1215 2529 1229 11111313 POOJA SC 34 442 2061 1230 11111314 MOHIT KASHYAP OBC 113 165 553 1231 11111315 KAJAL GUPTA UR 60 652 1229 1232 11111316 Shruti UR 92 405 748 1233 11111317 PARVEEN DABAS UR 88 431 791 1234 11111318 ROMA SC 116 67 527 1235 11111319 khushi OBC 64 327 1169 1236 11111320 PREETI UR 43 881 1743 1237 11111321 JYOTI SC 60 207 1229 1238 11111323 PREETI AGGARWAL UR 351 5 6 1239 11111323 PREETI AGGARWAL PWD 351 4 6 1240 11111324 shivangi vimal SC 136 52 413 1241 11111325 POONAM OBC 151 107 344 1242 11111326 diksha kumari UR 67 586 1089 1243 11111327 INDU PAL OBC 25 606 2279 1244 11111328 SURAJ PRATAP SINGH OBC 189 76 223 1245 11111329 Damini Sharma UR 54 738 1421 1246 11111330 MANISHA OBC 40 492 1811 1247 11111331 amit kumar UR 45 835 1648 1248 11111333 HEMLATA YADAV OBC 15 685 2551

Page 22

Page 77: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1249 11111334 KOMAL KHATRI UR 30 1053 2133 1250 11111335 jyoti yadav UR 115 298 534------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1250 Page No. : 25 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1251 11111336 KHUSHANSHU SINGH SC 34 442 2061 1252 11111337 AMIT KUMAR RAJAK SC 36 409 1948 1253 11111338 KIRTI KUMARI SC 19 567 2487 1254 11111339 BABLI UR 160 175 311 1255 11111340 babita SC 73 153 999 1256 11111341 KAUSHELENDRA OBC 132 128 434 1257 11111343 TABASSUM UR 30 1053 2133 1258 11111344 sheetal SC 29 481 2200 1259 11111345 DEEPAK UR 35 984 1979 1260 11111346 SAURABH KUMAR PANDEY UR 207 89 162 1261 11111346 SAURABH KUMAR PANDEY PWD 207 52 162 1262 11111347 POONAM SC 48 305 1582 1263 11111348 RISHI MOHAN TIWARI UR 5 1293 2722 1264 11111349 arjune kumar OBC 15 685 2551 1265 11111351 kishan kumar SC 104 81 630 1266 11111352 PARAMJEET SINGH UR 175 145 259 1267 11111353 POOJA TIWARI UR 109 324 585 1268 11111354 Himani Bisht UR 45 835 1648 1269 11111355 GARIMA SC 63 194 1184 1270 11111356 POOJA SC -5 680 2831 1271 11111357 niket kumar SC 70 166 1036 1272 11111358 ABHIMANYU ANAND UR 155 185 326 1273 11111358 ABHIMANYU ANAND PWD 155 72 326 1274 11111359 DEEPANSHI SC 48 305 1582 1275 11111360 SURENDRA KUMAR SAW UR 193 113 207 1276 11111360 SURENDRA KUMAR SAW PWD 193 58 207 1277 11111361 HEMLATA UR 85 451 822 1278 11111362 ANJALI SC 60 207 1229 1279 11111363 MANISHA CHAUHAN UR 5 1293 2722 1280 11111364 APEKSHA MALIK OBC 44 472 1723 1281 11111365 SANSKRITI KUMARI UR 67 586 1089 1282 11111366 KULDEEP BHATI OBC 125 140 477 1283 11111367 kavita tyagi UR 40 909 1811 1284 11111368 sarita pal OBC 51 405 1469 1285 11111369 SUJEET GAURAV SC 57 227 1313 1286 11111370 GARIMA SETHI UR 66 593 1097 1287 11111371 CHITRALI JAIN UR 91 409 754 1288 11111372 Mamta Kumari UR 101 362 653 1289 11111373 SAPNA UR 87 437 801 1290 11111373 SAPNA PWD 87 106 801 1291 11111374 shraddha UR 41 899 1781 1292 11111375 Divya Gautam UR 15 1225 2551 1293 11111376 Roli UR 40 909 1811 1294 11111379 ABHISHEK KUMAR SINGH UR 213 82 149 1295 11111380 MEENAKSHI SC 55 239 1352 1296 11111381 VINITA PANDEY UR 102 355 644 1297 11111382 Sourabh OBC 72 284 1012 1298 11111383 SURABHI OBC 55 376 1352 1299 11111384 Deeksha UR 52 749 1451 1300 11111385 NISHA KUMARI SC 46 316 1621------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1300 Page No. : 26 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Page 23

Page 78: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1301 11111386 ANKITA OBC 100 201 663 1302 11111387 Pooja sharma UR 216 77 142 1303 11111388 SALMA UR 11 1259 2639 1304 11111389 Uma Devi SC 112 70 557 1305 11111390 MONIKA SC 25 506 2279 1306 11111391 DINESH KUMAR UR -10 1351 2856 1307 11111392 KM PRIYANKA UR 31 1043 2109 1308 11111393 Manoj Khyaliya OBC 40 492 1811 1309 11111394 ROSHNI YADAV OBC 30 571 2133 1310 11111395 Shefali Chaudhary UR 29 1085 2200 1311 11111396 sandeep ji SC 67 177 1089 1312 11111397 MONIKA UR 167 164 287 1313 11111398 sandeep SC 13 615 2621 1314 11111399 DHARMENDRA OBC 65 309 1110 1315 11111400 BHARTI UR 161 173 308 1316 11111402 reena SC 40 374 1811 1317 11111403 DURGESH KUMAR SC 0 669 2785 1318 11111404 KOMAL GOYAL UR 52 749 1451 1319 11111405 Vishnu Kant Shukla UR 115 298 534 1320 11111406 Aakash SC 43 348 1743 1321 11111407 DAMINI UR 37 960 1927 1322 11111408 Bhupender OBC 5 724 2722 1323 11111409 HONEY KUMARI UR 75 527 957 1324 11111410 rashika ST 5 57 2722 1325 11111411 KARUNAPATI TRIPATHI UR 50 762 1487 1326 11111412 Poonam Mann UR 75 527 957 1327 11111413 SANDHYA UR 20 1177 2424 1328 11111414 SONALI UR 32 1038 2095 1329 11111415 PRIYANKA SC 165 32 293 1330 11111416 REKHA OBC 51 405 1469 1331 11111417 MANISH SC 16 581 2529 1332 11111418 SUNITA UR 65 600 1110 1333 11111419 ANJALI UR 30 1053 2133 1334 11111420 MEENAKSHI OBC 116 158 527 1335 11111421 MOHIT KUMAR GAUR UR 50 762 1487 1336 11111422 POOJA ST 81 17 872 1337 11111423 Anita SC 50 283 1487 1338 11111424 SUMAN ST 38 41 1914 1339 11111425 GULSHAN OBC 310 9 27 1340 11111425 GULSHAN PWD 310 16 27 1341 11111426 LALITA KUMARI OBC 215 54 144 1342 11111426 LALITA KUMARI PWD 215 48 144 1343 11111427 BARKHA SC 55 239 1352 1344 11111428 Pravin Yadav OBC 25 606 2279 1345 11111429 DIVYA NAGAR SC 55 239 1352 1346 11111430 KRITIKA SC 33 449 2081 1347 11111431 PRIYANKA UR 82 476 864 1348 11111432 Kamta prasad SC 327 1 10 1349 11111432 Kamta prasad PWD 327 7 10 1350 11111433 RIHANA UR 88 431 791------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1350 Page No. : 27 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1351 11111434 anil kumar SC 45 323 1648 1352 11111435 Manisha UR 125 273 477 1353 11111436 Madhu Kumari UR 180 140 249 1354 11111437 MUNNA KUMAR OBC 75 270 957

Page 24

Page 79: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1355 11111438 zenab OBC 198 67 185 1356 11111438 zenab PWD 198 54 185 1357 11111439 Jyoti Mishra UR 236 57 103 1358 11111440 VISHAL SC 5 651 2722 1359 11111441 Keshav Mathur UR 36 969 1948 1360 11111442 gaurav SC 25 506 2279 1361 11111443 RITU TIWARI UR 40 909 1811 1362 11111444 Deepak Kumar UR 175 145 259 1363 11111445 RINKY SC 8 637 2693 1364 11111446 MANISHA UR 35 984 1979 1365 11111447 PRIYA AGRAHARI UR 169 159 281 1366 11111448 Km. Saumya Singh Gangwar OBC 143 114 377 1367 11111449 ARVIND KUMAR SC -34 692 2884 1368 11111450 MEERA SC 43 348 1743 1369 11111451 MEGHA UR -15 1358 2868 1370 11111452 KIRAN UR 67 586 1089 1371 11111453 Jitendra SC 35 417 1979 1372 11111454 KRITI KAUR CHAWLA UR 70 560 1036 1373 11111456 SEHDEV SEHRAWAT UR 99 381 691 1374 11111457 ankit singh SC 32 453 2095 1375 11111458 Pratibha SC 52 270 1451 1376 11111459 Bhairvi Kumari Gupta UR 65 600 1110 1377 11111460 sunil singh UR 100 368 663 1378 11111461 Ram Devi OBC 112 167 557 1379 11111462 JATIN KUMAR SC 8 637 2693 1380 11111463 savita OBC -5 754 2831 1381 11111464 VANDANA SC 25 506 2279 1382 11111465 Vijender Kumar UR 16 1215 2529 1383 11111466 DIKSHA OBC 65 309 1110 1384 11111467 Mohd Ali Ahmad Ansari UR 90 415 764 1385 11111468 AKSHAY SABHARWAL SC 145 45 367 1386 11111469 shashi bala UR 81 481 872 1387 11111470 harshit kumar UR 65 600 1110 1388 11111471 RAKESH ALORIA SC 54 261 1421 1389 11111471 RAKESH ALORIA PWD 54 126 1421 1390 11111472 Sangeeta Gautam SC 21 548 2405 1391 11111473 neesha kumari SC 12 618 2632 1392 11111474 VIKAS KUMAR GAUR UR 81 481 872 1393 11111475 saurav kumar UR 85 451 822 1394 11111476 VAISHALI OBC 14 697 2606 1395 11111477 ROLLY OBC 75 270 957 1396 11111478 USHA SHAH OBC 40 492 1811 1397 11111479 VINAY KUMAR SC 20 550 2424 1398 11111480 SHIKHA SC 225 10 120 1399 11111481 PREETI KUMARI OBC 10 712 2656 1400 11111482 PRIYA SC 6 647 2715------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1400 Page No. : 28 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1401 11111483 Priyanka kumari UR 50 762 1487 1402 11111484 OM PRAKASH OBC 85 243 822 1403 11111484 OM PRAKASH PWD 85 108 822 1404 11111485 Abhishek Sharma UR 75 527 957 1405 11111486 prerna pathak UR 48 807 1582 1406 11111487 PINTU CHAURSIYA OBC 33 560 2081 1407 11111488 MONIKA OBC 50 410 1487 1408 11111489 NIKHIL DHIR SC 34 442 2061 1409 11111490 Preeti OBC 42 479 1767 1410 11111493 komal UR 170 156 277 1411 11111494 sarvesh pathak UR 80 488 885 1412 11111495 NEHA SC 52 270 1451

Page 25

Page 80: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1413 11111496 priyanka chauhan UR 185 131 236 1414 11111497 Swati Jain UR 57 696 1313 1415 11111498 RASHI UR 60 652 1229 1416 11111499 NEHA UR 59 682 1284 1417 11111500 Govind kumar srivastav UR 132 248 434 1418 11111501 monu yadav OBC 77 265 934 1419 11111502 SHIVANI UR 6 1291 2715 1420 11111503 Amit singh SC 44 340 1723 1421 11111504 TANNU SC 35 417 1979 1422 11111505 Kajol SC 25 506 2279 1423 11111506 DEEPAK KUMAR SC 148 42 352 1424 11111507 Pavan Kumar SC 165 32 293 1425 11111508 moni UR 105 339 611 1426 11111509 POOJA SC 195 17 197 1427 11111510 DEEPAK MISHRA UR 52 749 1451 1428 11111511 SANDHYA KUMARI UR 148 200 352 1429 11111512 Raghav Kumar Jha UR 59 682 1284 1430 11111513 ANKIT OBC 26 599 2255 1431 11111514 HIMANSHI SC 10 625 2656 1432 11111515 APURVA OBC 233 41 106 1433 11111516 ADARSH SHUKLA UR 46 821 1621 1434 11111517 geetanjali singh UR 310 16 27 1435 11111518 vikas UR 104 349 630 1436 11111519 GULAFSHA UR 122 280 494 1437 11111520 BADRI PRASAD OBC 54 392 1421 1438 11111521 AKHILESH MAURYA OBC 97 212 700 1439 11111522 Urvashi Arora OBC 40 492 1811 1440 11111523 SONU OBC 102 197 644 1441 11111524 SATENDER KUMAR UR 101 362 653 1442 11111525 PRIYA UR 65 600 1110 1443 11111526 MANISHA OBC -2 749 2812 1444 11111527 PRIYANKA OBC 95 219 720 1445 11111528 POOJA YADAV OBC 5 724 2722 1446 11111529 VIPIN KUMAR SC 83 121 853 1447 11111530 RAVEENA SC 30 466 2133 1448 11111532 VIKAS KUMAR UR 139 226 395 1449 11111534 HARI KANT UR 356 3 3 1450 11111534 HARI KANT PWD 356 2 3------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1450 Page No. : 29 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1451 11111537 Tanika UR 10 1266 2656 1452 11111538 SIKKI KUMARI UR 14 1246 2606 1453 11111539 Muskan Chauhan UR 15 1225 2551 1454 11111540 KM KAJAL OBC 28 592 2223 1455 11111541 SAMIKSHA DUBEY UR 219 74 136 1456 11111542 KARUNA UR 32 1038 2095 1457 11111544 SHEETAL UR 40 909 1811 1458 11111545 AMIT KUMAR OBC 43 478 1743 1459 11111546 SAPNA KUMARI UR 30 1053 2133 1460 11111548 ABHA UR 26 1110 2255 1461 11111549 KANCHAN OBC 52 401 1451 1462 11111550 PALLAVI UR 87 437 801 1463 11111551 Mahaveer Nayak SC 100 85 663 1464 11111552 rohit nim SC 38 400 1914 1465 11111553 sonam sharma UR 30 1053 2133 1466 11111554 POONAM SC 12 618 2632 1467 11111555 shweta UR 52 749 1451 1468 11111556 RITU YADAV OBC 39 516 1896 1469 11111557 ANKIV BAISOYA OBC 14 697 2606 1470 11111559 ROHIT KASHYAP SC 162 37 303

Page 26

Page 81: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1471 11111560 DAVENDRA SINGH JANOTI UR 190 119 217 1472 11111561 bittu kumar varma OBC 55 376 1352 1473 11111562 RIDHI BHARTI SC 11 620 2639 1474 11111563 JYOTI KUMARI SC 35 417 1979 1475 11111564 POOJA VERMAN OBC 31 566 2109 1476 11111566 SURAJ YADAV OBC 153 106 338 1477 11111567 Sachin Kumar Meena ST 115 9 534 1478 11111568 Priya Wadhwa UR 0 1319 2785 1479 11111569 Mahima Jain UR 7 1286 2704 1480 11111570 AADIL KHAN UR 175 145 259 1481 11111571 FARHEEN UR 65 600 1110 1482 11111572 Nisha Devi UR 65 600 1110 1483 11111573 Isha Mathur UR 65 600 1110 1484 11111574 POOJA UR 25 1118 2279 1485 11111575 RADHA SC 5 651 2722 1486 11111576 VISHAL KUMAR GUPTA OBC 65 309 1110 1487 11111576 VISHAL KUMAR GUPTA PWD 65 119 1110 1488 11111577 MOHAMMAD ASIF OBC 62 338 1195 1489 11111578 DEEPALI SHARMA UR 65 600 1110 1490 11111580 AMIT KUMAR ST 71 21 1020 1491 11111581 IMRANA UR 91 409 754 1492 11111582 SHUBHAM UR 158 179 317 1493 11111583 MUKUL GAUTAM UR 23 1158 2373 1494 11111584 Sangeeta SC -10 686 2856 1495 11111586 Disha SC 60 207 1229 1496 11111588 SARVESH SC 35 417 1979 1497 11111589 gulshan SC 27 494 2240 1498 11111590 Kusum yadav OBC 20 645 2424 1499 11111592 RAKSHA SC 201 16 174 1500 11111593 Neha UR 86 446 811------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1500 Page No. : 30 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1501 11111594 KAMAL SC 93 103 743 1502 11111595 KUSUM YADAV UR 55 707 1352 1503 11111597 NANDINI UR 55 707 1352 1504 11111598 SHILPA SC 29 481 2200 1505 11111599 pooja jayswal SC 15 589 2551 1506 11111600 kajal mehta UR 29 1085 2200 1507 11111601 Alka SC 4 663 2764 1508 11111602 RUCHI PARASHERI UR 16 1215 2529 1509 11111603 SAURABH CHAUDHARY OBC 31 566 2109 1510 11111604 krishan kumar SC 40 374 1811 1511 11111606 Rekha UR 45 835 1648 1512 11111607 SHAHANA UR 56 700 1330 1513 11111608 ISHA CHOPRA UR 104 349 630 1514 11111609 GAURAV UR 47 815 1604 1515 11111611 NEERAJ OBC 250 34 85 1516 11111612 jyoti ST 30 46 2133 1517 11111613 Meenu SC 63 194 1184 1518 11111614 PRIYANKA CHOUDHARY OBC 50 410 1487 1519 11111615 Riyaz Ahmad Khan OBC 205 60 166 1520 11111617 SOURABH KUMAR UR -5 1338 2831 1521 11111618 Ashish Kumar SC 42 359 1767 1522 11111619 Jyoti UR 78 511 925 1523 11111620 Diksha Gupta UR 70 560 1036 1524 11111621 Pinky Kumari SC 95 97 720 1525 11111623 DHARAMVEER YADAV OBC 314 8 23 1526 11111623 DHARAMVEER YADAV PWD 314 14 23 1527 11111625 SAPNA BHARDWAJ UR 48 807 1582 1528 11111626 CHETNA SC 137 50 408

Page 27

Page 82: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1529 11111627 JYOTI VERMA OBC 240 38 95 1530 11111628 MANISH KUMAR MEENA ST 79 19 918 1531 11111629 shivani shrivastav UR 37 960 1927 1532 11111630 ANUPAM KASHYAP SC 60 207 1229 1533 11111631 MOHIT SC 71 159 1020 1534 11111632 KAMAL OBC 74 278 993 1535 11111633 Sheetal Barik OBC 71 288 1020 1536 11111634 DEEPU SINGH OBC 98 210 693 1537 11111635 shivani tyagi UR 45 835 1648 1538 11111636 Ariba UR 70 560 1036 1539 11111637 RASHMI BAGHEL OBC 77 265 934 1540 11111638 gourav SC 30 466 2133 1541 11111639 Prahalad Kumar SC 55 239 1352 1542 11111640 Priya Kumari SC 30 466 2133 1543 11111641 TEENA CHOUHAN SC 52 270 1451 1544 11111642 MANSHA GROVER UR 28 1095 2223 1545 11111643 RAVINDER OBC 107 179 594 1546 11111643 RAVINDER PWD 107 91 594 1547 11111644 SIMMI SC 90 106 764 1548 11111645 Divya Sharma UR 17 1210 2516 1549 11111646 abhishek upadhyay UR 87 437 801 1550 11111647 Rinki OBC 75 270 957------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1550 Page No. : 31 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1551 11111648 GULAFSHA OBC 18 670 2501 1552 11111649 JAIPRAKASH GUPTA OBC 60 347 1229 1553 11111650 MONIKA OBC 25 606 2279 1554 11111652 RAHUL SC 50 283 1487 1555 11111653 NIKITA UR 119 290 514 1556 11111654 sandhya kumari SC 53 265 1435 1557 11111655 KANIKA RANA OBC 30 571 2133 1558 11111656 UPASANA RANGA SC 58 223 1303 1559 11111657 RAHUL SINGH OBC 85 243 822 1560 11111658 Kanika UR 28 1095 2223 1561 11111659 priya UR 35 984 1979 1562 11111660 DEVENDRA KUMAR OBC 35 538 1979 1563 11111661 alka saini OBC 48 435 1582 1564 11111663 EKTA PANDEY UR 26 1110 2255 1565 11111665 pooja prasad SC 95 97 720 1566 11111666 MONIKA PATEL UR 126 269 471 1567 11111667 DEEPA SHARMA UR 24 1148 2357 1568 11111668 urvashi UR 38 954 1914 1569 11111669 samridhi bhardwaj UR 28 1095 2223 1570 11111670 GAJENDER SINGH SC 40 374 1811 1571 11111671 REVA SHARMA UR 45 835 1648 1572 11111672 Deepa SC 95 97 720 1573 11111673 LALITA KUMARI OBC 21 637 2405 1574 11111675 NOOR MOHAMAD SC 97 92 700 1575 11111675 NOOR MOHAMAD PWD 97 97 700 1576 11111676 Varsha Jain UR 25 1118 2279 1577 11111677 SONAM SC 73 153 999 1578 11111678 BULBUL SONI OBC 49 427 1562 1579 11111679 ANURADHA GOSWAMI OBC 10 712 2656 1580 11111680 SATBIR SINGH OBC 1 737 2778 1581 11111681 Sadhna Sharma UR 100 368 663 1582 11111682 PRIYA KIROLA UR 78 511 925 1583 11111683 Kamal Kumar SC 126 59 471 1584 11111684 SADHANA SC 17 578 2516 1585 11111685 Prerna UR 75 527 957 1586 11111687 Meenakshi Toshniwal UR 55 707 1352

Page 28

Page 83: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1587 11111688 Tanya Majoka UR 14 1246 2606 1588 11111689 Savita Chopra SC 31 458 2109 1589 11111690 POPIN KUMAR UR 295 19 34 1590 11111690 POPIN KUMAR PWD 295 21 34 1591 11111691 PRINCE UR 35 984 1979 1592 11111692 Sangeeta SC 22 538 2386 1593 11111693 SHASHIKANT SC 49 303 1562 1594 11111694 NIKUNJ CHOUDHARY UR 162 170 303 1595 11111695 VAISHALI SHARMA UR 75 527 957 1596 11111696 NIVEDAN KUMAR MISHRA UR 78 511 925 1597 11111697 AKASH KUMAR SINGH UR 193 113 207 1598 11111698 RUBY OBC 36 530 1948 1599 11111699 Himanshu Anand SC 85 116 822 1600 11111700 Yashika Dixit UR 46 821 1621------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1600 Page No. : 32 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1601 11111701 Priyanka UR 81 481 872 1602 11111702 JYOTI SC -4 679 2824 1603 11111703 Vijay Kumar Meena ST 25 52 2279 1604 11111704 gangaprasad sharma UR 125 273 477 1605 11111705 MUSHRRAT PARVEEN OBC 135 123 416 1606 11111706 Ratna Chauhan UR 15 1225 2551 1607 11111707 RAMANDEEP SINGH SC 73 153 999 1608 11111708 SAVITA DEVI SC 15 589 2551 1609 11111710 Aadarsh mohan pandey UR 16 1215 2529 1610 11111711 NIRANKAR MISHRA UR 224 68 125 1611 11111712 APALA UR 60 652 1229 1612 11111713 Arun kumar verma SC -3 677 2819 1613 11111714 JYOTI SC 70 166 1036 1614 11111715 POOJA UR 43 881 1743 1615 11111717 KULSRESTH SC 39 396 1896 1616 11111718 priyanka SC 35 417 1979 1617 11111719 Sweta Priyadarshi UR 40 909 1811 1618 11111720 NEHA KUMARI SC 37 401 1927 1619 11111721 Kajal Jain UR 27 1102 2240 1620 11111722 Renu UR 155 185 326 1621 11111724 purno mandal SC 23 533 2373 1622 11111725 RAVI KUMAR OBC 38 522 1914 1623 11111726 UDAY KUMAR AZAD OBC 162 96 303 1624 11111727 dolly SC 65 179 1110 1625 11111728 MAHESH KUMAR PASWAN SC 54 261 1421 1626 11111729 Deepika Devi SC 31 458 2109 1627 11111731 jitender SC 15 589 2551 1628 11111732 NEETU UR 21 1168 2405 1629 11111734 DIMPLE OBC 36 530 1948 1630 11111735 Prachi Solanki UR 35 984 1979 1631 11111736 rahul SC 40 374 1811 1632 11111737 KIRTI BISHT UR 26 1110 2255 1633 11111737 KIRTI BISHT PWD 26 144 2255 1634 11111738 DIVYA KUMARI UR 115 298 534 1635 11111743 JYOTI UR 35 984 1979 1636 11111744 shweta jha UR 110 315 568 1637 11111745 MONISHA KATHURIA UR 30 1053 2133 1638 11111746 ANCHAL RAJPUT OBC -4 751 2824 1639 11111747 Ashwani Kumar Attri UR 35 984 1979 1640 11111748 Ankit panchal OBC 20 645 2424 1641 11111749 NITASHA SC 44 340 1723 1642 11111750 nandini UR 43 881 1743 1643 11111751 BHARTI UR 40 909 1811 1644 11111752 Priyanka SC 53 265 1435

Page 29

Page 84: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1645 11111753 JUHI SINGH UR 40 909 1811 1646 11111755 DIVYA SC 30 466 2133 1647 11111756 Dharmendra Singh Yadav OBC 21 637 2405 1648 11111757 JAIMALA SC 45 323 1648 1649 11111759 ANUPAMA SC 28 490 2223 1650 11111760 MOHD SALIM UR 46 821 1621------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1650 Page No. : 33 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1651 11111761 SRIKANT KUMAR OBC 20 645 2424 1652 11111762 meenu kumari UR 34 1020 2061 1653 11111763 Aarti UR 78 511 925 1654 11111764 AKASH OBC 10 712 2656 1655 11111765 AARTI UR 5 1293 2722 1656 11111767 MEGHA UR 45 835 1648 1657 11111768 SONIKA BANSAL UR 63 632 1184 1658 11111769 Avinash Banarji SC 180 26 249 1659 11111770 Pawan Kumar UR 60 652 1229 1660 11111771 SHWETA SC 29 481 2200 1661 11111772 MAHENDRA OBC 142 115 381 1662 11111773 Ajeet Kumar SC 50 283 1487 1663 11111774 NEETU YADAV OBC 15 685 2551 1664 11111775 Harshvardhan UR 65 600 1110 1665 11111776 Babita Tiwari UR 20 1177 2424 1666 11111777 Sourabh Mishra UR 110 315 568 1667 11111778 manoj kumar SC 50 283 1487 1668 11111779 PRIKSHIT KUMAR NARWAL SC -10 686 2856 1669 11111780 PREM KUMARI UR 40 909 1811 1670 11111781 Ekta Mehra SC 85 116 822 1671 11111782 shrikant UR 243 50 93 1672 11111783 PRINCI VERMA OBC 42 479 1767 1673 11111784 SHWETA MISHRA UR 25 1118 2279 1674 11111785 RAM KUMAR UR 100 368 663 1675 11111786 DEEPA UR 65 600 1110 1676 11111787 SHIVANI SC 15 589 2551 1677 11111788 MEGHA KALA UR 29 1085 2200 1678 11111789 SHALINI SINGH SC 30 466 2133 1679 11111790 SHOBHA MEHTA UR 91 409 754 1680 11111791 Sangeeta Bandooni UR 14 1246 2606 1681 11111792 yashna OBC 160 98 311 1682 11111793 Hardevendra SC -8 684 2851 1683 11111795 REETU OBC 50 410 1487 1684 11111796 shyam sundar bairwa SC 22 538 2386 1685 11111797 POOJA UR 2 1313 2773 1686 11111799 HEENA SC 25 506 2279 1687 11111800 ZEENAT UR 70 560 1036 1688 11111801 JYOTI RANI UR 60 652 1229 1689 11111802 sushil kumar OBC 57 360 1313 1690 11111803 CHANCHAL SC 46 316 1621 1691 11111804 RITU SHOKEEN UR 55 707 1352 1692 11111805 ANANDI ABHILASHA UR 22 1164 2386 1693 11111806 MEENAL SC 41 362 1781 1694 11111807 PRABHAT KUMAR SC 118 66 516 1695 11111808 VINITA NISHAD OBC 263 26 65 1696 11111808 VINITA NISHAD PWD 263 31 65 1697 11111809 RACHNA UR 63 632 1184 1698 11111810 PREETY CHAUDHARY UR 35 984 1979 1699 11111811 KM NEHA SC 25 506 2279 1700 11111812 gaurav singh UR 26 1110 2255------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1700 Page No. : 34

Page 30

Page 85: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1701 11111813 MANITA KUMARI UR 35 984 1979 1702 11111814 Shivani Sharma UR 18 1208 2501 1703 11111815 DEEPA SC 47 312 1604 1704 11111816 RAJU DEV OBC 202 62 172 1705 11111817 Kumari Kamini pandey UR 80 488 885 1706 11111818 Ashok Kumar SC 73 153 999 1707 11111819 VISHAL ANAND UR 64 628 1169 1708 11111820 Sapna SC 55 239 1352 1709 11111820 Sapna PWD 55 124 1352 1710 11111821 LALAN KUMAR VIHSKARMA OBC 154 103 332 1711 11111821 LALAN KUMAR VIHSKARMA PWD 154 74 332 1712 11111822 RAJINDER KUMAR SC 61 200 1212 1713 11111823 neha kumari UR 183 136 242 1714 11111824 Radha Trivedi UR 20 1177 2424 1715 11111825 CHETNA OBC 64 327 1169 1716 11111826 Rachna Sharma UR 65 600 1110 1717 11111827 RAVI SC 15 589 2551 1718 11111830 ABHISHEK OBC 45 455 1648 1719 11111831 Vandana Yadav OBC 10 712 2656 1720 11111832 Tanya Mittal UR 45 835 1648 1721 11111833 ADITYA NARAYAN OBC 60 347 1229 1722 11111834 NEHA KUMARI UR 80 488 885 1723 11111835 Anchal SC 29 481 2200 1724 11111836 SARITA KUSHWAH OBC 25 606 2279 1725 11111837 HARSHA SC 60 207 1229 1726 11111839 VANDITA VASHISTHA UR 25 1118 2279 1727 11111840 MANOJ KUMAR MEENA ST -13 65 2865 1728 11111841 SHWETA UR 253 43 80 1729 11111842 manisha OBC 15 685 2551 1730 11111843 RAJAT KUMAR OBC 269 24 60 1731 11111844 TANUJA SC 6 647 2715 1732 11111845 Manisha tiwari UR 46 821 1621 1733 11111846 PRIYA GUPTA UR 87 437 801 1734 11111847 DEEPSHIKHA UR 19 1203 2487 1735 11111848 REENA KUMARI OBC 40 492 1811 1736 11111849 SHALINEE RAVI SC 105 77 611 1737 11111850 SUMAN UR 90 415 764 1738 11111851 KAJAL SC 5 651 2722 1739 11111853 SATISH NISHAD OBC 54 392 1421 1740 11111854 Sourav Mahalik SC 25 506 2279 1741 11111856 SHUBHAM KUMAR UR 81 481 872 1742 11111857 MAHESH SHARMA UR 110 315 568 1743 11111859 DEVKANT SINGH UR 292 20 37 1744 11111860 PRIYA SHUKLA UR 51 757 1469 1745 11111861 Rahul SC 35 417 1979 1746 11111862 RAKHI MISHRA UR 90 415 764 1747 11111863 khushbu verma OBC 63 335 1184 1748 11111863 khushbu verma CW 63 3 1184 1749 11111864 Shiwanjali pandey UR 160 175 311 1750 11111865 MONIKA OBC 19 665 2487------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1750 Page No. : 35 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------

Page 31

Page 86: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1751 11111867 Mahender Kumar Fogawat OBC 116 158 527 1752 11111868 Rohit Khatri UR 75 527 957 1753 11111869 NEHA OBC 8 719 2693 1754 11111870 Priya Pandey UR 40 909 1811 1755 11111871 KRISHNA SC 25 506 2279 1756 11111875 Aarti nil nil UR 20 1177 2424 1757 11111876 neha OBC 44 472 1723 1758 11111877 ridhi sharma UR 20 1177 2424 1759 11111878 ISHRAT jahan OBC 55 376 1352 1760 11111879 KHUSHBOO UR 52 749 1451 1761 11111880 SURYA PRAKASH SC 144 47 374 1762 11111881 RAVI SC 55 239 1352 1763 11111883 Aparna sharma UR 153 191 338 1764 11111885 RAJAT TANWAR UR 15 1225 2551 1765 11111887 BRIJESH SC 26 499 2255 1766 11111888 MONIKA VERMA UR 60 652 1229 1767 11111889 geeta kumari OBC 36 530 1948 1768 11111890 PRIYANKA DUGGAL SC 22 538 2386 1769 11111891 Ashutosh Kumar Shukla UR 311 15 25 1770 11111892 MEGHNA OBC 5 724 2722 1771 11111893 MONTU RAM MEENA ST -8 63 2851 1772 11111894 PRAMOD KUMAR SHUKLA UR 8 1283 2693 1773 11111895 SWATI PANDEY UR 54 738 1421 1774 11111896 SNEH LATA UR 42 893 1767 1775 11111897 Charu SC 10 625 2656 1776 11111898 satwant kaur UR 138 229 402 1777 11111899 ACHLA VERMA OBC 200 63 177 1778 11111901 Deepak Kumar UR 29 1085 2200 1779 11111902 NAZMA PRAVEEN OBC 184 79 239 1780 11111903 PALLAVI UR 84 465 845 1781 11111904 Jyoti Sharma UR 105 339 611 1782 11111905 RASHMI SC 0 669 2785 1783 11111905 RASHMI PWD 0 155 2785 1784 11111906 Mohammad NEHAL Farukh Azam UR 70 560 1036 1785 11111907 RITU SC 25 506 2279 1786 11111908 swati UR 15 1225 2551 1787 11111909 ITI Sharma UR 37 960 1927 1788 11111910 VARSHA UR 24 1148 2357 1789 11111911 Avinash Kumar Bharti UR 90 415 764 1790 11111912 AKANSHA SHARMA UR 197 102 189 1791 11111913 SWATI SINGH UR 17 1210 2516 1792 11111914 NEHA VASHISHT UR 11 1259 2639 1793 11111916 Yudhvir Singh UR 35 984 1979 1794 11111917 kumbha ram OBC 176 83 255 1795 11111918 pallavi awasthi UR 36 969 1948 1796 11111920 Priyanka Pandey UR 140 220 389 1797 11111921 vipin kumar SC 50 283 1487 1798 11111922 ASHWANI SC 65 179 1110 1799 11111924 Manisha KOHLI OBC 15 685 2551 1800 11111925 KHUSHBU KUMARI UR 238 54 99------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1800 Page No. : 36 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1801 11111925 KHUSHBU KUMARI PWD 238 39 99 1802 11111926 ROHIT KUMAR SC 98 91 693 1803 11111927 mamta OBC 20 645 2424 1804 11111928 SHIVANI - DEVI SC -25 691 2881 1805 11111929 KHYATI PATHAK UR 61 645 1212 1806 11111930 arushi sharma UR 67 586 1089 1807 11111931 BHARTI SC 76 139 948 1808 11111932 Chandrakesh Narayan Verma OBC 72 284 1012

Page 32

Page 87: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1809 11111933 RINKI KUMARI OBC 34 557 2061 1810 11111934 humera OBC 39 516 1896 1811 11111935 SONI UR 16 1215 2529 1812 11111936 Renu SC 51 276 1469 1813 11111937 kajal jha UR 80 488 885 1814 11111939 MANJU EKKA ST 198 2 185 1815 11111939 MANJU EKKA PWD 198 54 185 1816 11111940 GURPREET KAUR UR 20 1177 2424 1817 11111941 POOJA RANI OBC 25 606 2279 1818 11111942 Surya Prakash Tripathi UR 271 28 57 1819 11111943 MAMTA KUMARI OBC 183 80 242 1820 11111944 KM MOHINI DIXIT UR 105 339 611 1821 11111945 Sandeep Kumar Prasad ST 40 39 1811 1822 11111946 BABITA SC 55 239 1352 1823 11111947 RAKHI KUMARI OBC 88 237 791 1824 11111948 SALMAN OBC 15 685 2551 1825 11111949 Md Farful Gaddi OBC 89 235 785 1826 11111950 SUMAN OBC -2 749 2812 1827 11111952 YUKTI SETHI UR 2 1313 2773 1828 11111953 Anuradha UR 39 947 1896 1829 11111956 Aminao Keishing ST 5 57 2722 1830 11111957 PRATIBHA SINGH UR 209 86 156 1831 11111958 Manisha Baghel UR 45 835 1648 1832 11111959 Chandan kumar OBC 0 741 2785 1833 11111960 Pradeep Kumar OBC 18 670 2501 1834 11111961 Anu Shri SC 65 179 1110 1835 11111962 jyoti UR 46 821 1621 1836 11111963 RAJNI UR 47 815 1604 1837 11111964 lalita SC 55 239 1352 1838 11111964 lalita CW 55 5 1352 1839 11111965 LAKSHMI SC 16 581 2529 1840 11111967 Ranjana Kumari OBC 21 637 2405 1841 11111968 Neelam Tiwari UR 60 652 1229 1842 11111970 PRIYA SC 37 401 1927 1843 11111971 AARYA CHOUDHARY UR 168 161 284 1844 11111972 KUMARI MANORAMA SAHNI SC 40 374 1811 1845 11111972 KUMARI MANORAMA SAHNI PWD 40 135 1811 1846 11111973 Neha Chaudhary UR 116 296 527 1847 11111974 rumaiza parveen OBC 55 376 1352 1848 11111975 HIMANI OBC 58 357 1303 1849 11111976 POOJA PANDEY UR 88 431 791 1850 11111977 shakshi radi UR 40 909 1811------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1850 Page No. : 37 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1851 11111978 Anupam Tripathi UR 195 108 197 1852 11111980 HEM lata SC 35 417 1979 1853 11111981 SHILPA UR 40 909 1811 1854 11111982 BHAWNA SC 5 651 2722 1855 11111983 Monika kumari SC 22 538 2386 1856 11111984 KM PREETI OBC 49 427 1562 1857 11111985 JYOTI JAISWAL OBC 45 455 1648 1858 11111986 SUNNY OBC 38 522 1914 1859 11111987 Poornima UR 130 255 448 1860 11111988 UZMA UR 39 947 1896 1861 11111989 MANISH KUMAR SC 45 323 1648 1862 11111990 saurabh singh OBC 35 538 1979 1863 11111993 GARIMA UR 28 1095 2223 1864 11111994 AFREEN BANO UR 71 555 1020 1865 11111995 AANCHAL UR 61 645 1212 1866 11111996 JYOTI SC 10 625 2656

Page 33

Page 88: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1867 11111997 RAVI KUMAR OBC 40 492 1811 1868 11111998 RUCHI PRIYA UR 33 1030 2081 1869 11111999 NAMRATA UR 27 1102 2240 1870 11112000 SHILPA SC 15 589 2551 1871 11112001 ANMOL SHARMA UR 1 1317 2778 1872 11112003 CHANDA SC 75 142 957 1873 11112004 Archana chaudhary OBC 75 270 957 1874 11112005 DEEPIKA SINGH UR 195 108 197 1875 11112006 SURAJ KUMAR SC 33 449 2081 1876 11112007 shyama singh UR 15 1225 2551 1877 11112008 KM USHA PRAJAPATI OBC 323 4 12 1878 11112008 KM USHA PRAJAPATI PWD 323 9 12 1879 11112009 SANDEEP YADAV OBC 112 167 557 1880 11112011 Asad Chaudhary UR 50 762 1487 1881 11112012 radhika chak SC 20 550 2424 1882 11112013 SUNIL KUMAR PAL OBC 34 557 2061 1883 11112015 AABID OBC 139 118 395 1884 11112016 Archana Singh UR 32 1038 2095 1885 11112017 ARJUN OBC 75 270 957 1886 11112018 KAMAL KUMAR GAUTAM SC 180 26 249 1887 11112018 KAMAL KUMAR GAUTAM PWD 180 65 249 1888 11112019 NAVEEN SHARMA UR 105 339 611 1889 11112020 Ritika Tanwar OBC 49 427 1562 1890 11112021 RAVI UR 1 1317 2778 1891 11112022 VINOD KUMAR RATHOR OBC 35 538 1979 1892 11112023 BARKHA SC 136 52 413 1893 11112024 FAISAL OBC 25 606 2279 1894 11112024 FAISAL PWD 25 146 2279 1895 11112025 SANJU SC 46 316 1621 1896 11112026 ANGEETA SINGH UR 35 984 1979 1897 11112027 AMIT KUMAR OBC 164 94 299 1898 11112028 manshi UR 45 835 1648 1899 11112030 Himanshi SC 30 466 2133 1900 11112031 rajni OBC 50 410 1487------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1900 Page No. : 38 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1901 11112032 Swati SC 62 196 1195 1902 11112033 NITYA NAND OBC 42 479 1767 1903 11112034 Mugle Azam OBC 32 562 2095 1904 11112035 Shivani Tripathi UR 79 507 918 1905 11112036 PURVI GAUTAM UR 285 24 45 1906 11112036 PURVI GAUTAM PWD 285 25 45 1907 11112037 Geetika Aggarwal UR 28 1095 2223 1908 11112038 PARUL SC 45 323 1648 1909 11112039 SHEFALI DHAKOL SC 64 191 1169 1910 11112041 HIMANSHU YADAV OBC 198 67 185 1911 11112042 yogesh SC 42 359 1767 1912 11112043 Ranjana OBC 231 42 107 1913 11112043 Ranjana PWD 231 41 107 1914 11112044 CHANCHAL SC 112 70 557 1915 11112045 Shailendra UR 50 762 1487 1916 11112046 KANCHAN SC 215 13 144 1917 11112047 AMIT TIWARI UR 36 969 1948 1918 11112048 Mudit kumar SC 37 401 1927 1919 11112049 shikha sharma UR 205 92 166 1920 11112051 MANPREET KAUR OBC 46 449 1621 1921 11112052 MONIKA OBC 13 702 2621 1922 11112053 MD NEMATULLAH OBC 25 606 2279 1923 11112055 ASHA SC -5 680 2831 1924 11112056 uhuru lohani UR 25 1118 2279

Page 34

Page 89: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1925 11112057 RAM PRASAD SHARMA UR 40 909 1811 1926 11112058 PREETI GUPTA UR 50 762 1487 1927 11112059 Neha Kumari OBC 12 706 2632 1928 11112060 Sheetal SC 6 647 2715 1929 11112061 SONAM UR 10 1266 2656 1930 11112061 SONAM PWD 10 154 2656 1931 11112062 MOHD SAKIB UR 107 329 594 1932 11112063 NIDHI UR 84 465 845 1933 11112064 sujata kumari OBC 37 526 1927 1934 11112066 ajay UR 12 1255 2632 1935 11112067 aanchal OBC 5 724 2722 1936 11112068 NEERU KUMARI MEENA ST 26 50 2255 1937 11112069 SANJEEV KUMAR OBC 65 309 1110 1938 11112070 NEHA BAIRWA SC 23 533 2373 1939 11112071 ABHILASH KUMAR SHUKLA UR 55 707 1352 1940 11112072 Arun SC 45 323 1648 1941 11112073 PRIYANKA RANI SC 35 417 1979 1942 11112074 Nidhi Tripathi UR 143 214 377 1943 11112075 BAL KRISHNA UR 167 164 287 1944 11112076 SONU GOYAL SC 19 567 2487 1945 11112077 divya garg UR 11 1259 2639 1946 11112078 POOJA JHA UR 206 91 164 1947 11112079 anusha pandey UR 64 628 1169 1948 11112080 NITESH KUMAR JHA UR 88 431 791 1949 11112081 rajat yadav OBC 18 670 2501 1950 11112083 Nisha Devi UR 291 21 38------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1950 Page No. : 39 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1951 11112083 Nisha Devi PWD 291 23 38 1952 11112084 MEGHA SC 40 374 1811 1953 11112085 Vishal Kumar OBC 11 707 2639 1954 11112086 RIZWANA UR 61 645 1212 1955 11112087 Neha Bharti UR 102 355 644 1956 11112088 Komal Komal Komal SC 15 589 2551 1957 11112089 Ajay Yadav OBC 69 300 1070 1958 11112090 Pooja Rani OBC 60 347 1229 1959 11112091 PRIYA SINGH UR 106 335 606 1960 11112092 NISHA GUPTA UR 15 1225 2551 1961 11112094 VIKAS MANN UR 78 511 925 1962 11112095 SHAIF ALI OBC 80 255 885 1963 11112096 GEETA SC 57 227 1313 1964 11112097 Hiteshwar mitra UR 24 1148 2357 1965 11112098 GAURAV SC 76 139 948 1966 11112099 ANUJA NEGI UR 25 1118 2279 1967 11112100 Karishma OBC 35 538 1979 1968 11112101 MEENU SC 122 64 494 1969 11112102 ROHIT SHARMA UR 21 1168 2405 1970 11112103 DEEPIKA SC 40 374 1811 1971 11112106 KIRAN SINGH SC 50 283 1487 1972 11112107 SHAMSHER AHMED OBC 70 291 1036 1973 11112108 UTTRA ANDOLA UR 59 682 1284 1974 11112109 NIDHI SC 176 28 255 1975 11112110 ABHISHEK PANDEY UR 202 96 172 1976 11112111 veenus SC 13 615 2621 1977 11112113 Anjali UR 216 77 142 1978 11112114 YOGESH Kumar SC 86 113 811 1979 11112115 AYUSH KUMAR SC 14 610 2606 1980 11112116 VINEY KUMAR UR 231 59 107 1981 11112116 VINEY KUMAR PWD 231 41 107 1982 11112117 ASHIMA UR -5 1338 2831

Page 35

Page 90: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 1983 11112118 Priya OBC 130 133 448 1984 11112119 kanchan sharma UR 150 198 349 1985 11112121 ASHUTOSH KUMAR UR 71 555 1020 1986 11112122 Deepak Kumar SC 55 239 1352 1987 11112123 MAMTA SC 75 142 957 1988 11112124 prateek gedam ST 51 34 1469 1989 11112125 ARCHANA SC 15 589 2551 1990 11112126 ravi chaudhary UR 37 960 1927 1991 11112127 POOJA UR 181 137 245 1992 11112128 SHALINI ANAND UR 86 446 811 1993 11112129 VINAY SC 40 374 1811 1994 11112130 arti rana UR 40 909 1811 1995 11112131 kajal singh UR 96 392 713 1996 11112132 DEEPTI KATIYAR OBC 20 645 2424 1997 11112133 Mithlesh Kumar UR 224 68 125 1998 11112135 POOJA YADAV OBC 48 435 1582 1999 11112136 Navakanshi Sharma UR 135 237 416 2000 11112137 Himanshu SC 29 481 2200------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2000 Page No. : 40 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2001 11112138 SHIV KUMAR OBC 35 538 1979 2002 11112139 POOJA KUMARI UR 15 1225 2551 2003 11112140 kishan kumar SC 97 92 700 2004 11112141 BADRI VISHAL SINGH UR 212 83 150 2005 11112142 SONU SINGH UR 55 707 1352 2006 11112143 Aarti Sharma UR 39 947 1896 2007 11112144 joginder SC 65 179 1110 2008 11112145 RAHUL SOLANKI SC -17 690 2876 2009 11112147 Navjeet Kaur UR 20 1177 2424 2010 11112148 SANDEEP SHAH ST 30 46 2133 2011 11112149 BABITA SC 68 175 1081 2012 11112150 PREETI KUMARI UR 65 600 1110 2013 11112151 Rahul SC 223 11 127 2014 11112152 Poonam Kumari SC 65 179 1110 2015 11112153 JAI PARKASH JHA UR 124 277 489 2016 11112153 JAI PARKASH JHA PWD 124 84 489 2017 11112154 DIVYA RAWAT UR 154 189 332 2018 11112155 Shadab Alam OBC 348 2 7 2019 11112155 Shadab Alam PWD 348 5 7 2020 11112156 SOMESH KUMAR PANDEY UR 124 277 489 2021 11112157 MEGHA SC 81 124 872 2022 11112159 MANISH UR 30 1053 2133 2023 11112160 Laxmi Devi Sharma OBC 42 479 1767 2024 11112161 Km. Pratibha SC 5 651 2722 2025 11112162 Anjana SC 35 417 1979 2026 11112163 RAHUL SC 15 589 2551 2027 11112164 Swati Mishra UR 196 104 193 2028 11112165 KM. ANJANA OBC 56 366 1330 2029 11112166 kanchan UR 40 909 1811 2030 11112167 ANITA YADAV OBC 37 526 1927 2031 11112169 PRIYANKA OJHA UR 47 815 1604 2032 11112170 RADHA KUMARI OBC -16 759 2874 2033 11112171 PRIYANKA GUPTA UR 35 984 1979 2034 11112172 KHUSHBU GUPTA OBC 40 492 1811 2035 11112173 Anand Gupta UR 55 707 1352 2036 11112174 SEEMA UR -16 1362 2874 2037 11112175 Shrishti Tanwar SC 36 409 1948 2038 11112177 nidhi kumari UR 18 1208 2501 2039 11112178 MEENAKSHI UR 73 548 999 2040 11112179 SAPNA MATHUR UR 25 1118 2279

Page 36

Page 91: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2041 11112180 SAGAR SC 105 77 611 2042 11112181 Ambika Pal SC 71 159 1020 2043 11112181 Ambika Pal PWD 71 117 1020 2044 11112182 jyoti SC 21 548 2405 2045 11112183 Archana Kumari UR 49 798 1562 2046 11112184 BHARTI UR 60 652 1229 2047 11112188 abdul wahab OBC 10 712 2656 2048 11112189 reena OBC 137 122 408 2049 11112189 reena PWD 137 78 408 2050 11112190 Deepika Yadav OBC 0 741 2785------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2050 Page No. : 41 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2051 11112191 CHAMAN MISHRA UR 225 64 120 2052 11112192 KAJAL SC 0 669 2785 2053 11112193 HARISH BHARDWAJ UR 115 298 534 2054 11112194 ARTI KUMARI UR 135 237 416 2055 11112195 RAMYASH SINGH UR 214 81 148 2056 11112195 RAMYASH SINGH PWD 214 49 148 2057 11112196 SWEETY KUMARI UR 53 744 1435 2058 11112196 SWEETY KUMARI PWD 53 127 1435 2059 11112197 Pankaj Singh Rawat UR 62 638 1195 2060 11112198 AJIT KUMAR SC 41 362 1781 2061 11112199 MANISH SAHU OBC 231 42 107 2062 11112200 MEHRUNNISA UR 45 835 1648 2063 11112201 CHARU PAL OBC 40 492 1811 2064 11112203 ADESH NAMDEO OBC 108 177 590 2065 11112204 REKHA PRAJAPATI OBC 318 6 17 2066 11112204 REKHA PRAJAPATI PWD 318 11 17 2067 11112205 Mohinee SC 116 67 527 2068 11112207 Shivalik Vedi OBC 26 599 2255 2069 11112208 JYOTI OBC 36 530 1948 2070 11112209 RADHIKA UR 97 387 700 2071 11112211 Ankit Varshney UR 185 131 236 2072 11112212 pratima UR -5 1338 2831 2073 11112213 Aakansha Tyagi UR 25 1118 2279 2074 11112214 RAVI RANJAN SC 190 22 217 2075 11112215 Priyanka Bisht UR 5 1293 2722 2076 11112216 SUSHMA KUMARI SC 81 124 872 2077 11112217 GEETA KUMARI OBC 17 676 2516 2078 11112218 Harish Kumar OBC 51 405 1469 2079 11112219 VARSHA SC 16 581 2529 2080 11112220 SONALI KAR UR 30 1053 2133 2081 11112221 RAJESH KUMAR SINGH UR 30 1053 2133 2082 11112222 Harsh Sharma UR 59 682 1284 2083 11112223 KM NISHA PRAVEEN OBC 19 665 2487 2084 11112224 deepak kumar OBC 68 302 1081 2085 11112225 POOJA SC 18 571 2501 2086 11112226 NIDHI OBC 15 685 2551 2087 11112227 JAYA OBC 40 492 1811 2088 11112229 POOJA OBC 50 410 1487 2089 11112230 MONIKA UR 35 984 1979 2090 11112231 Kavita Kavita Pandey UR -5 1338 2831 2091 11112232 MANISHA MAHANTA UR 169 159 281 2092 11112233 Babali Pandey UR 317 11 19 2093 11112233 Babali Pandey PWD 317 12 19 2094 11112235 BABITA SINGH OBC 261 27 68 2095 11112236 Ashwani kumar Gupta UR 186 127 231 2096 11112237 NEHA UR 40 909 1811 2097 11112238 SUNITA SC 50 283 1487 2098 11112239 Neha Mehta UR 43 881 1743

Page 37

Page 92: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2099 11112240 Shivani Verma SC 39 396 1896 2100 11112241 SATPAL UR -25 1366 2881------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2100 Page No. : 42 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2101 11112242 Sunita Kumari OBC 131 130 441 2102 11112243 Nisha SC 165 32 293 2103 11112244 RITU KUMARI OBC 0 741 2785 2104 11112245 Ramlal Kumar OBC 86 240 811 2105 11112246 Brij Bala UR -14 1356 2866 2106 11112247 Khushbu Sharma UR 55 707 1352 2107 11112249 VISHNU DAS OBC 40 492 1811 2108 11112250 Deepa Joshi UR 95 395 720 2109 11112251 SUSHILA BAI ST 82 16 864 2110 11112253 JEETU SINGH SC 59 220 1284 2111 11112254 Shahadat UR 190 119 217 2112 11112255 Nidhi Sharma UR 3 1312 2770 2113 11112256 NITU YADAV UR 25 1118 2279 2114 11112257 VIKAS KUMAR UR 30 1053 2133 2115 11112258 Anil Kumar SC 80 126 885 2116 11112258 Anil Kumar PWD 80 111 885 2117 11112259 SHEHZEEN SAIFI OBC 31 566 2109 2118 11112260 gitalee borah OBC 198 67 185 2119 11112261 Anju Krishnia OBC 141 117 386 2120 11112262 SHIVA SC 57 227 1313 2121 11112263 SHIRAJ UR 72 551 1012 2122 11112264 NIDHI UR 60 652 1229 2123 11112265 Menka Kumari OBC 53 396 1435 2124 11112266 surbhi UR 35 984 1979 2125 11112267 Simpy SC 16 581 2529 2126 11112268 CHETAN OBC 25 606 2279 2127 11112269 Aashu Kumari OBC 118 153 516 2128 11112270 AANCHAL OBC 94 226 741 2129 11112271 INDERPAL SINGH OBC 217 53 141 2130 11112271 INDERPAL SINGH PWD 217 47 141 2131 11112272 KUMARI RENU UPADHAYA UR 43 881 1743 2132 11112273 Mithlesh UR 40 909 1811 2133 11112274 HIRA LAL SC 50 283 1487 2134 11112275 anjali UR 75 527 957 2135 11112276 AKANKSHA SRIVASTAVA UR 40 909 1811 2136 11112278 HEMA UR 0 1319 2785 2137 11112279 ruksar OBC 356 1 3 2138 11112279 ruksar PWD 356 2 3 2139 11112281 SONI GUPTA UR 249 46 87 2140 11112281 SONI GUPTA PWD 249 36 87 2141 11112282 Jyoti Tiwari UR 100 368 663 2142 11112283 GULSHAN YADAV OBC 14 697 2606 2143 11112284 ANSHUL UR 44 875 1723 2144 11112288 Mohit UR 250 45 85 2145 11112289 AKANSHA UR 20 1177 2424 2146 11112290 Pooja Sharma UR 82 476 864 2147 11112291 PRIYANKA SINGH UR 27 1102 2240 2148 11112293 POORNIMA UR 11 1259 2639 2149 11112294 PARUL OBC 25 606 2279 2150 11112295 Sachin SC -15 689 2868------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2150 Page No. : 43 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Page 38

Page 93: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2151 11112296 Mamta UR 56 700 1330 2152 11112297 MAMTA SC 45 323 1648 2153 11112298 PRITI PAL UR 29 1085 2200 2154 11112299 suman SC -1 674 2811 2155 11112300 NATASHA OBC 69 300 1070 2156 11112301 AARTI SHARMA UR 56 700 1330 2157 11112302 Arjun Dev SC 77 134 934 2158 11112303 Priyanka UR 134 242 424 2159 11112304 Neetu Rani SC 15 589 2551 2160 11112305 ASHU JAIN UR 27 1102 2240 2161 11112306 MONIKA SC 30 466 2133 2162 11112307 NISHITA SC 73 153 999 2163 11112308 Priyanka UR 33 1030 2081 2164 11112309 ANJALI GUPTA UR 60 652 1229 2165 11112312 NAKUL CHAUHAN SC 14 610 2606 2166 11112313 ZAMIL AHMED UR 30 1053 2133 2167 11112314 Amul Yadav OBC 19 665 2487 2168 11112315 Rubeena Khatoon OBC 50 410 1487 2169 11112316 Deepak lohiya OBC -15 758 2868 2170 11112317 Trilok Kumar UR 55 707 1352 2171 11112317 Trilok Kumar PWD 55 124 1352 2172 11112318 Surbhi Arya OBC 44 472 1723 2173 11112319 sonia barwani UR 68 582 1081 2174 11112320 Ritu Rani UR 52 749 1451 2175 11112321 Neha Tiwari UR 35 984 1979 2176 11112322 RAKHI OBC 195 72 197 2177 11112323 DIVYA PATHAK UR 35 984 1979 2178 11112324 Kritika UR 20 1177 2424 2179 11112325 ANJANA PARASHAR SC 47 312 1604 2180 11112326 ARTI DEVI OBC 64 327 1169 2181 11112327 Ankita SC 16 581 2529 2182 11112329 HIMANSHI UR 60 652 1229 2183 11112330 Shoaib Akhtar Khan UR 137 235 408 2184 11112331 Ashish Kumar SC 142 48 381 2185 11112332 AMIT OBC 65 309 1110 2186 11112333 VARSHA SINGH SC 61 200 1212 2187 11112334 AARTI SC 41 362 1781 2188 11112335 CHANCHAL KUMARI UR 49 798 1562 2189 11112336 DAULAT PRASAD SC 97 92 700 2190 11112337 Pinki Kumari UR 85 451 822 2191 11112338 Vinita More UR 20 1177 2424 2192 11112341 AKASH PANDEY UR 114 308 547 2193 11112342 Himanshi OBC 284 16 47 2194 11112343 SURESH VERMA OBC 111 170 565 2195 11112344 RAVI GUPTA UR 360 2 2 2196 11112344 RAVI GUPTA PWD 360 1 2 2197 11112345 shikha gupta UR 101 362 653 2198 11112346 MANMATI SC 45 323 1648 2199 11112347 deepak ahirwar SC 61 200 1212 2200 11112349 PANKAJ KATARIA SC 58 223 1303------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2200 Page No. : 44 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2201 11112350 Gaurav Prakash UR 109 324 585 2202 11112351 Sonia Thapliyal UR 34 1020 2061 2203 11112352 CHANCHAL KUMAR OBC 199 66 183 2204 11112353 ritu bala OBC 81 253 872

Page 39

Page 94: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2205 11112354 SHOBHA UR 16 1215 2529 2206 11112355 Preeti Rai UR 49 798 1562 2207 11112356 JYOTI SINGH UR 5 1293 2722 2208 11112358 Kumari Veena UR 170 156 277 2209 11112360 ANUJ KUMAR SC 156 39 322 2210 11112361 Gurudev Singh UR 20 1177 2424 2211 11112362 PRIYA OBC 57 360 1313 2212 11112363 SACHIN RATNAKAR SC 22 538 2386 2213 11112364 Neema Mallick UR 50 762 1487 2214 11112365 MANJU PAL OBC 60 347 1229 2215 11112366 PRATIBHA SC 77 134 934 2216 11112367 Neelam UR 43 881 1743 2217 11112368 vikas kumar sharma UR 30 1053 2133 2218 11112369 Geeta SC 22 538 2386 2219 11112370 GEETU SHARMA UR 90 415 764 2220 11112371 HARSHITA KUMARI UR 10 1266 2656 2221 11112372 MAMTA SC 64 191 1169 2222 11112373 preeti UR 30 1053 2133 2223 11112374 SHWETA PANDEY UR 76 523 948 2224 11112375 ANKIT PAL UR 259 36 70 2225 11112376 Neelam SC 303 4 30 2226 11112376 Neelam PWD 303 18 30 2227 11112379 VARTIKA UR 50 762 1487 2228 11112380 ATEEKSHA UR 231 59 107 2229 11112381 Pooja SC 130 56 448 2230 11112382 Aasha SC 31 458 2109 2231 11112383 Varalika Nigam UR 46 821 1621 2232 11112384 VARUN DASS SC 55 239 1352 2233 11112385 Chetna Bhardwaj UR 65 600 1110 2234 11112386 KAJAL JHA UR 45 835 1648 2235 11112387 ARTI UR 42 893 1767 2236 11112388 AMIT KUMAR UR 21 1168 2405 2237 11112389 RESHMA KHATOON OBC 197 70 189 2238 11112389 RESHMA KHATOON PWD 197 56 189 2239 11112390 Priyanka Divakar SC 27 494 2240 2240 11112391 DINESH KUMAR SC 51 276 1469 2241 11112393 NIRAJ KUMAR SC 56 234 1330 2242 11112394 KM. SANJALI UR 40 909 1811 2243 11112396 KANIKA AWASTHI UR 25 1118 2279 2244 11112397 AMIT KUMAR PANDEY UR 35 984 1979 2245 11112398 MANISHA UR 33 1030 2081 2246 11112399 RAVI SHARMA UR 30 1053 2133 2247 11112400 NIKHIL KUMAR SC 43 348 1743 2248 11112402 PRIYANKA UR 120 283 500 2249 11112403 BRIJ GOPAL SC 86 113 811 2250 11112404 SONU KUMARI OBC 25 606 2279------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2250 Page No. : 45 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2251 11112405 VERSHA SHARMA UR 113 311 553 2252 11112406 Priya Gupta UR 15 1225 2551 2253 11112407 Nidhi Jaiswal OBC 3 736 2770 2254 11112408 ISHWAR SC 10 625 2656 2255 11112409 RAVI ANAND OBC 70 291 1036 2256 11112411 Anjali UR 97 387 700 2257 11112412 Renu Kaushik OBC 35 538 1979 2258 11112413 DHARMENDER SINGH OBC 30 571 2133 2259 11112414 SANTOSH KUMAR OBC 16 681 2529 2260 11112415 Ashish Pathak UR 15 1225 2551 2261 11112416 Shweta UR 65 600 1110 2262 11112417 DIVYA YADAV OBC 42 479 1767

Page 40

Page 95: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2263 11112418 ASHOK KUMAR SC -5 680 2831 2264 11112419 Ashutosh Singh UR 240 51 95 2265 11112420 MANVVAR HASAN OBC 6 723 2715 2266 11112421 RANI UR 50 762 1487 2267 11112422 MALTI OBC 45 455 1648 2268 11112423 SANJU SC 80 126 885 2269 11112424 bhawna verma UR 31 1043 2109 2270 11112425 TABASSUM KHAN OBC 11 707 2639 2271 11112426 Ashwani UR 30 1053 2133 2272 11112427 SHALU RANI SC 211 14 152 2273 11112428 REEMA OBC 48 435 1582 2274 11112429 SHIVANGI PANDEY UR 25 1118 2279 2275 11112430 Vikrant SC 70 166 1036 2276 11112431 Manisha Goyal UR 25 1118 2279 2277 11112432 TEHSEEN UR 55 707 1352 2278 11112433 ANKITA UR 255 40 74 2279 11112434 Shivam Sharma UR 27 1102 2240 2280 11112435 karuna nandan pandey UR 114 308 547 2281 11112436 SANYUKTA DHIKEWAL SC 39 396 1896 2282 11112437 LALEET YADAV OBC 65 309 1110 2283 11112438 NISHA OBC 30 571 2133 2284 11112439 Pramod Kumar UR 118 292 516 2285 11112439 Pramod Kumar PWD 118 86 516 2286 11112440 priya OBC 127 136 465 2287 11112441 BHAWANA GUPTA UR 142 217 381 2288 11112442 ANKIT BHATT UR 75 527 957 2289 11112443 SANDEEP KUMAR AGRAHARI UR 90 415 764 2290 11112444 Pinki UR 9 1282 2691 2291 11112445 SONALI MISHRA UR 60 652 1229 2292 11112446 KRISHNA YADAV OBC 174 87 267 2293 11112447 SHWETA OBC 156 100 322 2294 11112448 Anjali OBC 77 265 934 2295 11112449 Pranav Dhondiyal UR 85 451 822 2296 11112450 AKANSHA SC 7 641 2704 2297 11112451 Amit Kumar ST 26 50 2255 2298 11112452 sonika sheoran OBC 84 247 845 2299 11112453 RENU KUMARI OBC 16 681 2529 2300 11112454 VINITA PANDEY UR 205 92 166------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2300 Page No. : 46 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2301 11112455 Sonam SC 32 453 2095 2302 11112458 Shalu UR 260 35 69 2303 11112459 RAVI KUMAR OBC 25 606 2279 2304 11112461 KAJAL SOLANKI OBC 49 427 1562 2305 11112462 ZEBA KHAN UR 90 415 764 2306 11112463 PREETI JHA UR 45 835 1648 2307 11112464 ARUN SINGH UR 55 707 1352 2308 11112465 Ankita UR 72 551 1012 2309 11112466 REETU SC 15 589 2551 2310 11112467 SHIKHA PARCHA SC 40 374 1811 2311 11112469 CHARU SHARMA UR 30 1053 2133 2312 11112470 ANJALI KUMARI ST 60 26 1229 2313 11112471 varsha UR 74 545 993 2314 11112472 Vimlesh Mishra UR 0 1319 2785 2315 11112473 NEHA GOSWAMI UR 16 1215 2529 2316 11112474 RACHNA SC 20 550 2424 2317 11112475 BAIJU KUMAR SINGH UR 50 762 1487 2318 11112476 DEEPAK KUMAR YADAV OBC 100 201 663 2319 11112476 DEEPAK KUMAR YADAV PWD 100 96 663 2320 11112477 Rajender Singh UR 41 899 1781

Page 41

Page 96: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2321 11112478 Rakesh Raushan OBC 45 455 1648 2322 11112479 USHA SC 47 312 1604 2323 11112480 Aashiyana UR 31 1043 2109 2324 11112481 AKSHAY KUMAR SC 18 571 2501 2325 11112481 AKSHAY KUMAR PWD 18 151 2501 2326 11112482 RITU SC 311 3 25 2327 11112482 RITU PWD 311 15 25 2328 11112483 SHAHIN OBC 20 645 2424 2329 11112484 Punit Kumar Gupta UR 34 1020 2061 2330 11112486 Sumit Chauhan UR 107 329 594 2331 11112487 AMIR HAMJA UR 320 9 14 2332 11112488 PUNEET KUMAR SC 35 417 1979 2333 11112489 SANDHYA SC 286 7 44 2334 11112490 MEHJABI UR 237 56 102 2335 11112491 Komal Verma UR 226 63 119 2336 11112492 Shivam Singh UR 70 560 1036 2337 11112493 shailender UR 90 415 764 2338 11112493 shailender PWD 90 103 764 2339 11112495 ARUN SAINI UR 120 283 500 2340 11112496 POOJA UR 45 835 1648 2341 11112497 Karan Gautam SC 41 362 1781 2342 11112498 Vikram OBC 56 366 1330 2343 11112499 Akash Payasi UR 160 175 311 2344 11112500 Jaya SC 45 323 1648 2345 11112501 RAJ KUMARI OBC 52 401 1451 2346 11112502 Radha UR 105 339 611 2347 11112503 Gulzeb khan UR 25 1118 2279 2348 11112504 Veer Sain SC 45 323 1648 2349 11112505 shivani singh UR 45 835 1648 2350 11112506 ALISHA MALIK OBC 40 492 1811------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2350 Page No. : 47 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2351 11112507 HIMANSHI UR 55 707 1352 2352 11112508 DURVIJAY KUMAR OBC 55 376 1352 2353 11112509 RUPAWALI UR 21 1168 2405 2354 11112510 Rohit Tanwar OBC 50 410 1487 2355 11112511 SAWAN KUMAR SC 43 348 1743 2356 11112512 Vineeta UR 91 409 754 2357 11112513 ANJALI YADAV OBC 18 670 2501 2358 11112515 Jyotsna Singh UR 131 252 441 2359 11112516 Govind Mahto UR 54 738 1421 2360 11112517 SADAF ANSARI OBC -18 760 2879 2361 11112518 KAMINI KUMARI OBC 80 255 885 2362 11112519 PREETI ST 70 22 1036 2363 11112520 REENA SC 27 494 2240 2364 11112521 DEEPALI SC 26 499 2255 2365 11112522 RITU KUMARI UR 163 169 300 2366 11112522 RITU KUMARI PWD 163 71 300 2367 11112524 MANISHA KUMARI ST 59 31 1284 2368 11112525 GUNJAN SC 15 589 2551 2369 11112526 ABHINANDAN OBC 165 93 293 2370 11112527 alisha UR 19 1203 2487 2371 11112528 kamlesh OBC 55 376 1352 2372 11112529 AJEET KUMAR SINGH OBC 61 344 1212 2373 11112530 BHARTI SINGH UR 60 652 1229 2374 11112531 RITA RANI SC 56 234 1330 2375 11112532 Pushpendra Singh Baghel OBC 106 185 606 2376 11112533 NIKHIL PANDEY UR 255 40 74 2377 11112537 ARSHAD ANSARI OBC 288 14 43 2378 11112538 ANCHAL SINGH UR 90 415 764

Page 42

Page 97: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2379 11112539 SHIKSHA SC 48 305 1582 2380 11112540 AJAY GIRI OBC 80 255 885 2381 11112541 KAJAL KUMARI SC 35 417 1979 2382 11112542 SANJAY KUMAR UR 77 517 934 2383 11112544 RAHUL SC 25 506 2279 2384 11112545 Deepak kumar lakhera UR 20 1177 2424 2385 11112546 KM MARYMINI HEMBROM SC 26 499 2255 2386 11112546 KM MARYMINI HEMBROM PWD 26 144 2255 2387 11112547 KM GEETA CHAUHAN UR 210 85 154 2388 11112547 KM GEETA CHAUHAN PWD 210 50 154 2389 11112548 Dinesh Kumar UR 263 33 65 2390 11112549 PRIYA UR 180 140 249 2391 11112550 shobha kumari ST 60 26 1229 2392 11112551 nitin kumar SC 51 276 1469 2393 11112552 VARSHA KUMARI OBC 25 606 2279 2394 11112553 Anamika Chauhan UR 50 762 1487 2395 11112554 aparajita UR 147 202 357 2396 11112555 NIKHAT UR 93 403 743 2397 11112557 PRANAV ANAND OBC 57 360 1313 2398 11112558 SACHIN SINGH BHANDARI OBC 27 597 2240 2399 11112559 SONIA OBC 35 538 1979 2400 11112561 babita UR 41 899 1781------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2400 Page No. : 48 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2401 11112562 kalpana kalpana kalpana OBC 93 227 743 2402 11112563 ASHOK DAIYYA SC 90 106 764 2403 11112565 RENU KUMARI OBC 56 366 1330 2404 11112566 POOJA SC 22 538 2386 2405 11112568 suraiya bano OBC 147 111 357 2406 11112569 neha OBC 53 396 1435 2407 11112570 MONIKA PANCHAL OBC 54 392 1421 2408 11112571 RANI PRAJAPATI OBC 70 291 1036 2409 11112571 RANI PRAJAPATI PWD 70 118 1036 2410 11112572 akbar ali UR 10 1266 2656 2411 11112573 DEEP MALA UR -10 1351 2856 2412 11112574 RAKSHANDA YEDE UR 68 582 1081 2413 11112575 ANJALI UR 45 835 1648 2414 11112576 RANI UR 50 762 1487 2415 11112577 PRAVEEN KUMAR OBC 41 484 1781 2416 11112578 Priya Rawat UR 100 368 663 2417 11112579 GURPREET SINGH OBC 133 127 430 2418 11112580 GAUTAM JAISWAL UR 170 156 277 2419 11112581 Komal OBC 51 405 1469 2420 11112582 TARANNUM UR 30 1053 2133 2421 11112583 Padma Madkami ST 53 33 1435 2422 11112584 Eman SC 25 506 2279 2423 11112585 suraj Kumar SC 229 9 114 2424 11112586 DIVYA SC 44 340 1723 2425 11112588 pooja kumari UR 45 835 1648 2426 11112589 KUSUM DAGAR UR 32 1038 2095 2427 11112590 Akanksha SC 35 417 1979 2428 11112592 RASHMI KUMARI UR 131 252 441 2429 11112593 Neha Yadav OBC 55 376 1352 2430 11112594 Deepshikha kumari SC 62 196 1195 2431 11112595 ANOOP MISHRA UR 40 909 1811 2432 11112596 KAFUSSAHAR KHANAM OBC 8 719 2693 2433 11112597 Sonam Singh UR 41 899 1781 2434 11112597 Sonam Singh CW 41 6 1781 2435 11112598 JYOTI UR 51 757 1469 2436 11112599 Reshma sood UR 95 395 720

Page 43

Page 98: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2437 11112600 sonal singh UR -15 1358 2868 2438 11112601 Manisha Sharma UR 12 1255 2632 2439 11112603 Alka Prabha SC 80 126 885 2440 11112604 AASHUTOSH SINGH UR 13 1251 2621 2441 11112605 Sita Kumari UR 36 969 1948 2442 11112607 Anjali UR 146 203 360 2443 11112608 BARKHA RANI SC 46 316 1621 2444 11112609 vikash kumar UR 23 1158 2373 2445 11112610 JAGRITI BEDI SC 36 409 1948 2446 11112611 USHA SC 11 620 2639 2447 11112612 Alka SC 4 663 2764 2448 11112613 sanjay yadav UR 40 909 1811 2449 11112614 SADHANA MAURYA OBC 32 562 2095 2450 11112614 SADHANA MAURYA PWD 32 141 2095------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2450 Page No. : 49 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2451 11112615 RADHIKA SC 23 533 2373 2452 11112616 Nitin UR 91 409 754 2453 11112617 Reena SC 5 651 2722 2454 11112618 ANKITA SINGH UR 220 73 133 2455 11112618 ANKITA SINGH PWD 220 45 133 2456 11112619 BRIJESH KUMAR OBC 18 670 2501 2457 11112620 Anita UR 59 682 1284 2458 11112621 NEHA SC 77 134 934 2459 11112622 KOMAL SC 35 417 1979 2460 11112623 SHYAM BIHARI SC 171 30 273 2461 11112623 SHYAM BIHARI PWD 171 69 273 2462 11112624 PRIYANKA SC 22 538 2386 2463 11112625 ANJU VISHWAKARMA UR 63 632 1184 2464 11112627 KUNAL SOLANKI SC 20 550 2424 2465 11112629 SRISHTI BHARGAVA UR 117 295 525 2466 11112630 NEHA YADAV OBC 28 592 2223 2467 11112632 JAY SHANKAR OBC 104 191 630 2468 11112632 JAY SHANKAR PWD 104 94 630 2469 11112633 ARCHNA GUPTA UR 31 1043 2109 2470 11112634 PINKI PAL OBC 30 571 2133 2471 11112635 SONIKA OBC 112 167 557 2472 11112637 anjula tiwari UR 37 960 1927 2473 11112638 jaya mishra UR 134 242 424 2474 11112639 yogesh kumar SC 60 207 1229 2475 11112640 PRASHANT KAPADIA SC 71 159 1020 2476 11112641 PREETI KUMARI UR 55 707 1352 2477 11112642 REETA GAUTAM UR 41 899 1781 2478 11112644 PREETI KUMARI OBC 45 455 1648 2479 11112645 Asha UR 52 749 1451 2480 11112646 RAVINDRA KUMAR TIWARI UR 67 586 1089 2481 11112647 SWATI UR 40 909 1811 2482 11112648 Sonam Kumari OBC 72 284 1012 2483 11112649 PARVEEN KUMAR THAKUR UR 51 757 1469 2484 11112651 Deepanshu Kaushik UR 42 893 1767 2485 11112652 SINDHU TIWARI UR 191 116 212 2486 11112655 Pooja SC 42 359 1767 2487 11112656 SHABANA PARVEEN UR 55 707 1352 2488 11112657 UMA BHARTI UR 20 1177 2424 2489 11112658 shraddha pandey UR 65 600 1110 2490 11112659 DEEPIKA SC 65 179 1110 2491 11112660 ANKUR KUMAR SINGH UR 162 170 303 2492 11112661 NEHA YADAV OBC 48 435 1582 2493 11112662 RUCHI GUPTA UR -10 1351 2856 2494 11112662 RUCHI GUPTA PWD -10 157 2856

Page 44

Page 99: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2495 11112663 SUMIT KUMAR UR 75 527 957 2496 11112664 SHWETA SHARMA UR 5 1293 2722 2497 11112665 KOMAL SHARMA UR 0 1319 2785 2498 11112666 Anjali Sharma UR 40 909 1811 2499 11112667 vivek kumar rai UR 143 214 377 2500 11112668 kamal kashyap UR 0 1319 2785------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2500 Page No. : 50 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2501 11112669 Rajendra Shekhar Singh UR 200 98 177 2502 11112670 Mohd Alam OBC 171 89 273 2503 11112671 GAUTAM PATWA UR 240 51 95 2504 11112671 GAUTAM PATWA PWD 240 38 95 2505 11112672 HIMANSHU CHOUDHARY SC 28 490 2223 2506 11112673 Shivangi SC 35 417 1979 2507 11112675 REETU SINGH SC 28 490 2223 2508 11112676 ALOK KUMAR OBC 45 455 1648 2509 11112677 MD ASIF AHMAD OBC 35 538 1979 2510 11112678 Ravi Kant Sharma UR 126 269 471 2511 11112679 POOJA OBC 40 492 1811 2512 11112680 YOGITA OBC 39 516 1896 2513 11112681 MALKHAN SINGH SC 92 104 748 2514 11112682 AMAN KUMAR OBC 35 538 1979 2515 11112683 DEEPALI UR 47 815 1604 2516 11112684 baby chauhan SC 62 196 1195 2517 11112685 CHHOTAK SAHNI OBC 186 78 231 2518 11112685 CHHOTAK SAHNI PWD 186 61 231 2519 11112686 Sachin Kumar OBC 80 255 885 2520 11112687 BEENA SC 5 651 2722 2521 11112688 ARTI OBC 24 629 2357 2522 11112689 PRIYANKA SC 18 571 2501 2523 11112690 Rinki UR 175 145 259 2524 11112691 sachin SC 120 65 500 2525 11112692 SAMREEN SIDDIQUI UR 5 1293 2722 2526 11112693 Ejazul Haque OBC 30 571 2133 2527 11112694 SHIKHA RAI UR 29 1085 2200 2528 11112695 shagufta OBC 100 201 663 2529 11112696 Surbhi UR 7 1286 2704 2530 11112697 pravesh lakra UR -7 1345 2847 2531 11112698 Mehul Parashar UR -2 1331 2812 2532 11112699 Usha SC 128 58 463 2533 11112700 ABHINAV VERMA OBC 60 347 1229 2534 11112701 DEEPA OBC 17 676 2516 2535 11112702 MEENA OBC 49 427 1562 2536 11112703 Baby UR 21 1168 2405 2537 11112704 Sharda Devi OBC 284 16 47 2538 11112704 Sharda Devi PWD 284 26 47 2539 11112705 ATUL SHARMA UR -9 1350 2855 2540 11112706 ARCHANA TIRKEY ST 90 13 764 2541 11112707 PANKAJ THAKUR OBC 218 51 139 2542 11112707 PANKAJ THAKUR PWD 218 46 139 2543 11112708 MONIKA SC 24 529 2357 2544 11112710 Priyadarshi Kumar Jha UR 80 488 885 2545 11112710 Priyadarshi Kumar Jha PWD 80 111 885 2546 11112711 Priya Tayal UR 86 446 811 2547 11112712 SANGEETA SC 20 550 2424 2548 11112713 DILRAM BHADANA OBC 5 724 2722 2549 11112715 Monisha SC 40 374 1811 2550 11112717 SATPAL SC 17 578 2516------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2550 Page No. : 51

Page 45

Page 100: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2551 11112718 SHAHAALAM OBC 70 291 1036 2552 11112720 rashmi UR 205 92 166 2553 11112721 Neha OBC 20 645 2424 2554 11112722 RIYA OBC 105 186 611 2555 11112724 Raj Kishor OBC 1 737 2778 2556 11112725 KUNIKA SC 11 620 2639 2557 11112726 Shekhar Rawat UR 25 1118 2279 2558 11112727 AAKASH UR 90 415 764 2559 11112728 ISTIYAK ANSARI OBC 134 125 424 2560 11112729 JAYANTI DEVI OBC 80 255 885 2561 11112730 Pushpa UR 66 593 1097 2562 11112731 MANOJ KUMAR PRAJAPAT OBC 230 44 111 2563 11112731 MANOJ KUMAR PRAJAPAT PWD 230 43 111 2564 11112732 RUCHI UR 45 835 1648 2565 11112733 archana Rani UR 15 1225 2551 2566 11112734 rubina yasmeen UR 90 415 764 2567 11112735 Ashima sharma UR 70 560 1036 2568 11112737 SURAJ NARAYAN DUBEY UR 184 134 239 2569 11112737 SURAJ NARAYAN DUBEY PWD 184 62 239 2570 11112738 LAXMI YADAV OBC 19 665 2487 2571 11112739 SANJU OBC 55 376 1352 2572 11112740 Roop Kishor OBC 15 685 2551 2573 11112741 Saloni Sharma UR 46 821 1621 2574 11112742 rajni OBC 104 191 630 2575 11112743 prabal pratap singh UR 264 32 64 2576 11112743 prabal pratap singh PWD 264 30 64 2577 11112744 SEEMA UR 81 481 872 2578 11112744 SEEMA PWD 81 110 872 2579 11112746 Vikrant Rana UR 40 909 1811 2580 11112747 Suman Rolliyal UR 172 150 269 2581 11112747 Suman Rolliyal PWD 172 68 269 2582 11112748 Anushree OBC 50 410 1487 2583 11112749 JAVED OBC 26 599 2255 2584 11112750 MANSI SHARMA OBC 4 734 2764 2585 11112751 NISHA DEVI SC 293 5 36 2586 11112751 NISHA DEVI PWD 293 22 36 2587 11112753 RAHUL VERMA OBC 279 20 52 2588 11112754 ARCHANA MOHANTY UR 149 199 350 2589 11112755 Tripti Arya OBC 40 492 1811 2590 11112756 vinay kumar OBC 116 158 527 2591 11112757 Amrita Pritam UR 138 229 402 2592 11112758 PRIYANKA SC 35 417 1979 2593 11112760 RITU VERMA SC 10 625 2656 2594 11112761 Harish Kumar SC 71 159 1020 2595 11112762 SONI KUMARI UR 105 339 611 2596 11112763 Sonu Kumar OBC 110 171 568 2597 11112764 vandana UR 80 488 885 2598 11112765 Imran OBC 29 588 2200 2599 11112766 ATUL RATNA UR 15 1225 2551 2600 11112767 DEEPIKA UR 87 437 801------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2600 Page No. : 52 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------

Page 46

Page 101: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2601 11112768 YASHIKA SHARMA UR 77 517 934 2602 11112769 Vimal Kumar SC 50 283 1487 2603 11112770 NEHA KHAN OBC 22 632 2386 2604 11112771 RUCHI SHUKLA UR 95 395 720 2605 11112772 POOJA SOLANKI OBC 36 530 1948 2606 11112774 Kirti SC 89 111 785 2607 11112775 DEEPAK YADAV OBC 75 270 957 2608 11112777 Nisha OBC 20 645 2424 2609 11112779 BRIJESH KUMAR YADAV OBC 47 442 1604 2610 11112780 Deepak kumar Chaudhary SC 43 348 1743 2611 11112781 PRIYA OBC 72 284 1012 2612 11112782 ANJALI SHARMA UR 207 89 162 2613 11112783 KAMAL KUMAR SC 165 32 293 2614 11112784 PRATIBHA YADAV OBC 40 492 1811 2615 11112785 RUBY SC 51 276 1469 2616 11112786 POOJA SC 48 305 1582 2617 11112787 Ashraf Ali UR 44 875 1723 2618 11112789 NEELAM OBC 115 161 534 2619 11112789 NEELAM PWD 115 88 534 2620 11112790 Rakhi Banjara SC 50 283 1487 2621 11112791 PRIYANSU GUPTA UR 223 70 127 2622 11112792 RAVI SHANKAR KUMAR UR 40 909 1811 2623 11112793 EKTA SC 17 578 2516 2624 11112794 HIMANI UR 40 909 1811 2625 11112795 JYOTI KUMARI OBC 86 240 811 2626 11112796 Sagar UR 67 586 1089 2627 11112797 Sunita Kumari OBC 30 571 2133 2628 11112799 ASHISH KUMAR SC 44 340 1723 2629 11112800 SUJATA SC 70 166 1036 2630 11112801 ANJALI SC 16 581 2529 2631 11112802 MOHD SHAMEEM UR 50 762 1487 2632 11112803 RAHUL GANDHI OBC 65 309 1110 2633 11112804 ANCHAL SINGH UR 30 1053 2133 2634 11112805 RAVINDER KUMAR UR 66 593 1097 2635 11112806 SIMRAN SHARMA UR 244 49 92 2636 11112807 Lipika SC 2 667 2773 2637 11112808 ANJALI MEHRA UR 30 1053 2133 2638 11112809 MEENAKSHI BALA UR 124 277 489 2639 11112810 rekha SC 45 323 1648 2640 11112811 ASMA OBC 40 492 1811 2641 11112812 Gurjinder kaur kaur UR 66 593 1097 2642 11112813 YASHWANT KUMAR SC 130 56 448 2643 11112814 Vinod Kumar Behera UR 5 1293 2722 2644 11112815 SONIA OBC 65 309 1110 2645 11112816 MONIKA OBC 85 243 822 2646 11112819 BHARTI KUMARI UR 13 1251 2621 2647 11112821 omji gupta UR 17 1210 2516 2648 11112824 BHAWNA SC 55 239 1352 2649 11112825 SHANKIT UR 376 1 1 2650 11112828 Aman SC 55 239 1352------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2650 Page No. : 53 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2651 11112829 Shiavni SC 18 571 2501 2652 11112830 VARUN PRATAP SINGH OBC 174 87 267 2653 11112831 SATISH KUMAR SC 34 442 2061 2654 11112832 NIHAL YADAV OBC 59 354 1284 2655 11112833 Ravi Kant Prasad ST 50 35 1487 2656 11112833 Ravi Kant Prasad PWD 50 129 1487 2657 11112834 KM.KHUSHBOO PANDEY UR 197 102 189 2658 11112834 KM.KHUSHBOO PANDEY PWD 197 56 189

Page 47

Page 102: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2659 11112835 SEEMA MEENA ST 15 55 2551 2660 11112837 Sujata Kumari UR 64 628 1169 2661 11112838 SHIVANI SC 65 179 1110 2662 11112839 EKTA SC 7 641 2704 2663 11112841 megha Bansal UR 60 652 1229 2664 11112842 RUKSANA OBC 73 280 999 2665 11112843 KM.NISHA YADAV OBC 252 32 82 2666 11112843 KM.NISHA YADAV PWD 252 35 82 2667 11112844 SHEFALI SC 15 589 2551 2668 11112846 PANKAJ KUMAR OBC 28 592 2223 2669 11112847 chandan kumar UR 35 984 1979 2670 11112848 ALOK KUMAR YADAV OBC 91 230 754 2671 11112849 ARTI KUMARI UR 47 815 1604 2672 11112850 Vartika OBC 96 216 713 2673 11112851 ARUSHI PRAKASH UR 59 682 1284 2674 11112852 SUSHMA BHARTI SC 5 651 2722 2675 11112853 YAGINI UR 45 835 1648 2676 11112854 ABHISHEK VERMA OBC 104 191 630 2677 11112855 Jyoti UR 204 95 170 2678 11112855 Jyoti PWD 204 53 170 2679 11112856 BABITA OBC 47 442 1604 2680 11112857 deepika OBC 40 492 1811 2681 11112858 BHARTI SAROHA SC 25 506 2279 2682 11112859 SUMAN KUMARI SHARMA UR 15 1225 2551 2683 11112860 shikha sharma UR 5 1293 2722 2684 11112861 KIRAN BHAWEL ST 60 26 1229 2685 11112861 KIRAN BHAWEL PWD 60 122 1229 2686 11112862 akansha rai UR 35 984 1979 2687 11112863 NEETU UR 53 744 1435 2688 11112864 ARPIT UR 35 984 1979 2689 11112865 SAWAN PANCHAL OBC 25 606 2279 2690 11112866 POOJA UR 110 315 568 2691 11112867 Rakesh OBC 182 81 244 2692 11112868 Diksha Mishra UR 65 600 1110 2693 11112869 Pooja kumari OBC 100 201 663 2694 11112870 RAHUL SC 20 550 2424 2695 11112871 sanjana singh UR 95 395 720 2696 11112871 sanjana singh PWD 95 98 720 2697 11112872 SHALINI PANDEY UR 145 209 367 2698 11112873 khushboo SC 76 139 948 2699 11112874 MANISHA UR 100 368 663 2700 11112876 Ragini Shukla UR 40 909 1811------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2700 Page No. : 54 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2701 11112877 MITHILESH TIWARI UR 73 548 999 2702 11112878 Sandhya SC 65 179 1110 2703 11112879 SHIVANI SC 209 15 156 2704 11112880 MOHIT UR -17 1363 2876 2705 11112881 BHAWNA SC 100 85 663 2706 11112882 Twinkle Samrat UR 21 1168 2405 2707 11112883 Suchi Sharma UR 13 1251 2621 2708 11112884 Pulkit Khanna UR 132 248 434 2709 11112885 Soniya SC 55 239 1352 2710 11112886 JYOTI KUMARI UR 68 582 1081 2711 11112887 AJEET SINGH OBC 100 201 663 2712 11112888 Riya Kalra UR 45 835 1648 2713 11112889 GURPREET KAUR UR 19 1203 2487 2714 11112890 KARUNA SAINI OBC 159 99 315 2715 11112891 Komal Jindal UR 69 575 1070 2716 11112893 Chandra Prakash UR 76 523 948

Page 48

Page 103: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2717 11112894 neelam UR 140 220 389 2718 11112895 Pooja Sharma UR 89 428 785 2719 11112896 SHANU MEHROTRA UR 50 762 1487 2720 11112899 KARISHNA KUMAR OBC 93 227 743 2721 11112900 Jyoti Ranjan OBC 32 562 2095 2722 11112901 ANKIT KUMAR OBC 70 291 1036 2723 11112902 VED PRAKASH MISHRA UR 26 1110 2255 2724 11112903 monika UR 31 1043 2109 2725 11112904 BABITA SC 40 374 1811 2726 11112905 JYOTI DUBEY UR 59 682 1284 2727 11112906 BABY PAL UR 126 269 471 2728 11112907 SHWETA KUMARI UR -11 1355 2863 2729 11112908 GAYATRI UR 82 476 864 2730 11112909 Rajeev Ranjan Pandey UR 63 632 1184 2731 11112909 Rajeev Ranjan Pandey PWD 63 121 1184 2732 11112910 Niharika Khanna UR 30 1053 2133 2733 11112912 SHIVANI SHARMA UR 130 255 448 2734 11112913 SANJANA KHATRI UR 54 738 1421 2735 11112914 SUCHITRA DEEP CHOUHAN UR 36 969 1948 2736 11112915 pankaj SC 41 362 1781 2737 11112916 RENU SC 90 106 764 2738 11112917 VISHAL MEENA ST 136 4 413 2739 11112918 Arti Rani OBC 16 681 2529 2740 11112919 Anchal Kumari UR 75 527 957 2741 11112920 HIMANSHU YADAV OBC 74 278 993 2742 11112922 JYOTI BALA UR 46 821 1621 2743 11112923 CHANCHAL SC 7 641 2704 2744 11112924 AAYUSHI SINGH UR 153 191 338 2745 11112925 PINKI OBC 5 724 2722 2746 11112926 AJEET KUMAR UR -7 1345 2847 2747 11112927 KULDEEP SINGH UR 14 1246 2606 2748 11112927 KULDEEP SINGH PWD 14 152 2606 2749 11112928 Pranu Singh UR 33 1030 2081 2750 11112929 Apoorva Pandey UR 35 984 1979------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2750 Page No. : 55 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2751 11112930 RANGNATH MISHRA UR 140 220 389 2752 11112931 GOVIND SAHNI OBC 40 492 1811 2753 11112933 SHWETA SC 0 669 2785 2754 11112934 MAHESH KUMAR VASAVA ST 10 56 2656 2755 11112935 PRIYANKA UR 46 821 1621 2756 11112936 anita UR 22 1164 2386 2757 11112936 anita PWD 22 149 2386 2758 11112937 POOJA SC 35 417 1979 2759 11112938 KAVITA RANI OBC 31 566 2109 2760 11112939 jyoti meena ST 78 20 925 2761 11112940 KHUSHBU UR 5 1293 2722 2762 11112941 shipra anand UR 146 203 360 2763 11112942 HEMLATA SC 50 283 1487 2764 11112943 Supiriya Verma OBC 65 309 1110 2765 11112944 RADHA SINGH CHAUHAN UR 56 700 1330 2766 11112945 SIDDHARTH BASOYA OBC 30 571 2133 2767 11112947 SHUBHAM MISHRA UR 128 265 463 2768 11112948 POOJA YADAV OBC 120 148 500 2769 11112950 GARIMA SHARMA UR 69 575 1070 2770 11112951 ajeet arya SC 313 2 24 2771 11112952 KM MANISHA UR 44 875 1723 2772 11112953 nachiketa chaubey UR 208 88 159 2773 11112953 nachiketa chaubey PWD 208 51 159 2774 11112954 shashank kumar UR 127 266 465

Page 49

Page 104: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2775 11112955 Sarita SC 30 466 2133 2776 11112956 DEEPA UR 122 280 494 2777 11112957 Salvi Singla UR 107 329 594 2778 11112958 aaysha UR 90 415 764 2779 11112959 Rahul SC 55 239 1352 2780 11112960 RAJNISH SHARMA OBC 254 28 77 2781 11112960 RAJNISH SHARMA PWD 254 34 77 2782 11112961 Ranju Kumari ST -11 64 2863 2783 11112963 jyoti SC 33 449 2081 2784 11112964 NISHAT UR 82 476 864 2785 11112965 JYOTI PANT UR 51 757 1469 2786 11112966 POOJA OBC 206 59 164 2787 11112968 KM CHANCHAL OBC 47 442 1604 2788 11112969 Maninder kaur UR 45 835 1648 2789 11112970 CHETNA SINGH UR 57 696 1313 2790 11112971 Priyanka Shukla UR 37 960 1927 2791 11112972 YASHU DHANKAR UR 49 798 1562 2792 11112973 ABHINAV VERMA UR 135 237 416 2793 11112973 ABHINAV VERMA PWD 135 79 416 2794 11112974 anjali UR 121 282 498 2795 11112975 PRIYANKA OBC 36 530 1948 2796 11112976 KANCHAN TIWARI UR 59 682 1284 2797 11112978 Samiksha Sharma UR 16 1215 2529 2798 11112979 POONAM UR 10 1266 2656 2799 11112980 RIMPY SHARMA UR 56 700 1330 2800 11112981 JYOTI SHARMA UR 77 517 934------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2800 Page No. : 56 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2801 11112982 Shweta Chauhan SC 55 239 1352 2802 11112984 Roopa Kumari UR 66 593 1097 2803 11112985 ABHINAY KUMAR UR 239 53 98 2804 11112986 YOGESH DAGAR UR 215 79 144 2805 11112987 AKANKSHA SC 45 323 1648 2806 11112988 Shristi Pandey UR 22 1164 2386 2807 11112989 NIDHI ARYA UR 38 954 1914 2808 11112990 NEHA LAL CHUNIANA SC 75 142 957 2809 11112992 ARCHANA SC 40 374 1811 2810 11112994 KIRAN PANDEY UR 60 652 1229 2811 11112996 Chanpreet Kaur UR 35 984 1979 2812 11112998 ABHIJEET UR 50 762 1487 2813 11113001 SUSHIL SC 62 196 1195 2814 11113002 ARUN KUMAR SC 50 283 1487 2815 11113002 ARUN KUMAR PWD 50 129 1487 2816 11113003 HIMANI BHARDWAJ UR 35 984 1979 2817 11113004 Uma Kumari UR 115 298 534 2818 11113005 Mohan Singh UR 56 700 1330 2819 11113006 Sharda UR 65 600 1110 2820 11113007 PRADEEP KUMAR SC 29 481 2200 2821 11113008 NITU UR 40 909 1811 2822 11113009 PRIYANKA SHARMA UR 48 807 1582 2823 11113010 ANKIT DHAMA UR 20 1177 2424 2824 11113011 HEENA UR 35 984 1979 2825 11113012 AAKASH SC 10 625 2656 2826 11113013 Love Tyagi UR 102 355 644 2827 11113015 SEETA OBC 56 366 1330 2828 11113015 SEETA PWD 56 123 1330 2829 11113016 Vidushi Narayan Saxena UR 35 984 1979 2830 11113017 Rishi Kumar Tripathi UR 55 707 1352 2831 11113018 Ankit Guran SC 125 60 477 2832 11113019 Hritike Verma SC 125 60 477

Page 50

Page 105: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2833 11113020 AJRA OBC 47 442 1604 2834 11113021 bhavna gautam OBC 41 484 1781 2835 11113022 Ashish Bhagi UR 30 1053 2133 2836 11113023 KUMAR PRAHLAD UR 172 150 269 2837 11113024 anita otekar UR 155 185 326 2838 11113024 anita otekar PWD 155 72 326 2839 11113026 SAHIL OBC 45 455 1648 2840 11113027 Parmod Sharma UR 20 1177 2424 2841 11113028 MOHSIN KHAN OBC 145 113 367 2842 11113029 RAJKUMAR OBC 62 338 1195 2843 11113030 Meera Arjial UR 107 329 594 2844 11113031 VASEEM OBC 85 243 822 2845 11113032 RAVI KUMAR OBC 5 724 2722 2846 11113034 DILIP KUMAR UR 45 835 1648 2847 11113035 SINTU OBC 39 516 1896 2848 11113036 sushma sharma UR 186 127 231 2849 11113037 AMARJEET OBC 30 571 2133 2850 11113038 Dev Kumar SC 50 283 1487------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2850 Page No. : 57 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2851 11113039 Monika Sharma UR 62 638 1195 2852 11113041 Supriya Singh UR 81 481 872 2853 11113042 RANJANA UR 80 488 885 2854 11113043 PARVEZ UR 50 762 1487 2855 11113044 Sapna SC 57 227 1313 2856 11113045 PRANSHU OBC 80 255 885 2857 11113046 MANISHA UR 55 707 1352 2858 11113047 KOMAL SC 10 625 2656 2859 11113048 RENU SHRIVASTAV UR 95 395 720 2860 11113048 RENU SHRIVASTAV PWD 95 98 720 2861 11113049 POONAM DEVI OBC 1 737 2778 2862 11113050 ANNU SAGAR SC 26 499 2255 2863 11113051 ROHINI UR 60 652 1229 2864 11113052 ABHIMANYOU UR -8 1349 2851 2865 11113054 RAJNI UR 127 266 465 2866 11113055 Tarun Verma OBC 83 250 853 2867 11113056 NEHA UPADHYAY UR 120 283 500 2868 11113057 Nitin Kumar SC 40 374 1811 2869 11113058 JYOTI SAGAR SC 40 374 1811 2870 11113059 kajal SC 25 506 2279 2871 11113060 SUNIL KUMAR SC 75 142 957 2872 11113061 Sunita Verma UR 256 39 73 2873 11113061 Sunita Verma PWD 256 33 73 2874 11113062 Shobha Rani SC 80 126 885 2875 11113063 PRATIBHA YADAV OBC 46 449 1621 2876 11113064 SACHIN SC 15 589 2551 2877 11113065 Hema OBC 14 697 2606 2878 11113066 SANGEETA SC 57 227 1313 2879 11113067 pooja UR 30 1053 2133 2880 11113068 Renu Vishwakarma OBC 282 18 50 2881 11113068 Renu Vishwakarma PWD 282 27 50 2882 11113070 kumari anshu UR 138 229 402 2883 11113071 Variza Choudhary UR 209 86 156 2884 11113072 Ritu OBC 65 309 1110 2885 11113073 RAKSHA RAWAT SC 5 651 2722 2886 11113074 Dilnawaz Ali Tipu UR 8 1283 2693 2887 11113075 MANJU SC 112 70 557 2888 11113076 Bharti Bose UR 37 960 1927 2889 11113077 RESHAMI CHAURASIYA OBC 131 130 441 2890 11113078 HARISH CHANDRA SC 75 142 957

Page 51

Page 106: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2891 11113079 Sunita SC 95 97 720 2892 11113080 Manjeet OBC 110 171 568 2893 11113081 mamta giri OBC 65 309 1110 2894 11113083 Ankit SC 59 220 1284 2895 11113084 heena UR 44 875 1723 2896 11113085 KALPANA OBC 55 376 1352 2897 11113086 SACHIN SC 66 178 1097 2898 11113087 PRAVEEN SONI OBC 100 201 663 2899 11113088 NARAYAN DUTT MISHRA UR 84 465 845 2900 11113089 SAHDEV SINGH KAVIYA OBC 89 235 785------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2900 Page No. : 58 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2901 11113090 DEEPENDRA SINGH SC 54 261 1421 2902 11113092 KARUNA KUMARI UR 2 1313 2773 2903 11113093 pankaj sharma UR 76 523 948 2904 11113094 Pooja OBC 5 724 2722 2905 11113095 mukesh singh OBC 247 35 88 2906 11113097 SAPNA MOURYA SC 44 340 1723 2907 11113098 NIDHI BHARDWAJ UR 26 1110 2255 2908 11113099 NIRMALA TRIPATHI UR 188 124 227 2909 11113099 NIRMALA TRIPATHI PWD 188 60 227 2910 11113100 BHUVNESH KAUSHIK UR 65 600 1110 2911 11113101 AAS MOHAMMAD UR 97 387 700 2912 11113102 KAVITA SC 94 102 741 2913 11113103 RASHMI OBC 1 737 2778 2914 11113104 SAMREEN FARHAN UR 49 798 1562 2915 11113105 HEMANT UR 43 881 1743 2916 11113106 Shilpa Sharma UR 50 762 1487 2917 11113107 VAISHALI KUMARI SC -2 675 2812 2918 11113108 VIKASH SINGH UR 105 339 611 2919 11113113 MOHINI KUMARI UR 46 821 1621 2920 11113114 MD ZOHURUL ISLAM UR 140 220 389 2921 11113115 NILAKSHI PAWE ST 70 22 1036 2922 11113116 Bikash Hazarika ST -4 60 2824 2923 11113117 Yimjachetla Jamir ST -6 62 2844 2924 11113118 MACHUNGUANG ST 28 49 2223 2925 11113120 Sara Debbarma ST 60 26 1229 2926 11113121 Abhilash Kamble SC 40 374 1811 2927 11113122 SAVITA PHUKAN OBC 71 288 1020 2928 11113123 gunjan giri OBC 86 240 811 2929 11113125 ASENG APUM ST 118 8 516 2930 11113126 BISTEERNA LASKAR UR 98 383 693 2931 11113127 HIMASHRI NATH OBC 76 268 948 2932 11113128 SUDHA SHARMA UR 83 470 853 2933 11113129 SNEHA MAWATWAL UR 72 551 1012 2934 11113130 POULOMI MUKHERJEE UR 70 560 1036 2935 11113131 siddharth shankar UR 77 517 934 2936 11113133 SHUBHASMITA PRUSTY UR 98 383 693 2937 11113135 KAWITA PANNA ST 39 40 1896 2938 11113136 poornima hardiya OBC 208 57 159 2939 11113137 RANU JAWRIYA OBC 56 366 1330 2940 11113139 LALLA SINGH UR 138 229 402 2941 11113140 Shraddha Mishra UR 159 178 315 2942 11113141 NIDHI SINGH UR 228 61 115 2943 11113142 LAKSHMAN KUMAR OBC 272 22 56 2944 11113143 vikash shukla UR 187 125 229 2945 11113144 RAGINI KUMARI UR 99 381 691 2946 11113145 BIJAY BHASKER OBC 151 107 344 2947 11113146 PREMSAGAR SC 78 133 925 2948 11113146 PREMSAGAR PWD 78 114 925

Page 52

Page 107: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise 2949 11113147 PRATIMA RAY OBC 118 153 516 2950 11113148 UTKARSH PANDEY UR 55 707 1352------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 2950 Page No. : 59 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 2951 11113150 chandra prakash maurya OBC 208 57 159 2952 11113152 DIVYANSHU SINGH UR 134 242 424 2953 11113153 SHYAM RAJ OBC 97 212 700 2954 11113155 SHASHIKANT YADAV OBC 228 46 115 2955 11113156 SUJEET KUMAR OBC 95 219 720 2956 11113157 AMIT KUMAR YADAV OBC 97 212 700 2957 11113158 ABHISHEK BHARDWAJ OBC 84 247 845 2958 11113159 SURYA KUMAR YADAV OBC 125 140 477 2959 11113160 ritika trivedi UR 187 125 229 2960 11113161 SURYA KANT YATI OBC 102 197 644 2961 11113162 Ashutosh UR 196 104 193 2962 11113163 GAURAV GAUTAM UR 107 329 594 2963 11113164 AMIT KUMAR SHRIVASTAVA UR 222 71 129 2964 11113165 EKTA PRIYADARSHINI OBC 176 83 255 2965 11113166 NIRANJAN YADAV OBC 253 31 80 2966 11113169 ANJALI UPADHYAY UR 62 638 1195 2967 11113170 GYANENDRA MISHRA UR 135 237 416 2968 11113170 GYANENDRA MISHRA PWD 135 79 416 2969 11113171 KRIPA SHANKAR YADAV OBC 204 61 170 2970 11113172 ASHUTOSH RAJ SC 132 55 434 2971 11113173 MANJEET KUMAR SC 68 175 1081 2972 11113174 EKTA CHAUBEY UR 45 835 1648 2973 11113175 M SHAHID s/o ANSAR AHAMAD OBC 139 118 395 2974 11113176 RAHUL SHUKLA UR 200 98 177 2975 11113177 Karan Kumar Kharwar ST 201 1 174 2976 11113178 sahil kumar tiwari UR 95 395 720 2977 11113179 KRITI KUMARI UR 225 64 120 2978 11113180 NAWANG YANGDEN LEPCHA ST 35 43 1979 2979 11113181 JITENDRA SHUKLA UR 181 137 245 2980 11113183 SAURABH KUMAR UR 41 899 1781 2981 11113183 SAURABH KUMAR PWD 41 134 1781 2982 11113184 ANJALI OJHA UR 303 17 30 2983 11113186 PRABHA YADAV OBC 221 48 130 2984 11113188 ASHISH SINGH UR 195 108 197 2985 11113190 SMRITI SHIKHA UR 77 517 934 2986 11113191 SUDHANSHU DUTTA VERMA OBC 53 396 1435 2987 11113192 RAVI KANT MISHRA UR 115 298 534 2988 11113193 ROSHANEE SINGH UR 20 1177 2424 2989 11113194 Pawan Kumar Singh UR 290 22 40 2990 11113194 Pawan Kumar Singh PWD 290 24 40 2991 11113195 SUNNY KUMAR SHARMA OBC 61 344 1212 2992 11113197 SHIVAM KUMAR UR 290 22 40 2993 11113198 SAMEER KUMAR SC 85 116 822 2994 11113200 MADHUKAR RAI UR 105 339 611 2995 11113201 RATNESH DHAR DUBEY UR 129 262 459 2996 11113203 Shiwanand dwivedi UR 45 835 1648 2997 11113204 HEERA LAL OBC 169 91 281 2998 11113205 NIKITA ANAND UR 265 31 63 2999 11113206 Vaishali Pathak UR 151 195 344 3000 11113207 AMIT YADAV OBC 65 309 1110------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 3000 Page No. : 60 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 ROLL NUMBER WISE RESULT ALL CANDIDATES

Page 53

Page 108: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

Roll No. wise

Sno. Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank------------------------------------------------------------------------------ 3001 11113208 Sudhanshu Singh UR 40 909 1811 3002 11113209 SHIVAM PANDEY UR 161 173 308 3003 11113211 Ambuj Pathak UR 355 4 5 3004 11113212 Wageesh Shukla UR 340 6 8 3005 11113213 ASHWANI TIWARI UR 125 273 477 3006 11113214 ABHIRAJ KUMAR GAUTAM OBC 139 118 395 3007 11113215 VIRENDRA KUMAR TRIPATHI UR 178 143 254 3008 11113216 CHANDRAKANT YADAV OBC 320 5 14 3009 11113217 SUJATA SINGH PATEL OBC 78 264 925 3010 11113219 LALIT MOHAN SINGH UR 176 144 255 3011 11113221 KM RAJNEETA SINGH UR -3 1334 2819 3012 11113222 Rajnesh Chaudhary OBC 285 15 45 3013 11113223 INDRAJEET PRAJAPATI OBC 218 51 139 3014 11113224 amardeep kumar OBC 252 32 82 3015 11113225 Shikha Singh UR 319 10 16 3016 11113226 PRASHANT MISHRA UR 115 298 534 3017 11113227 PALLAVI PANDEY UR 146 203 360 3018 11113228 RAM ASHISH YADAV OBC 52 401 1451 3019 11113230 AMIT SHUKLA UR 152 193 342 3020 11113231 Manisha Roy UR 273 27 55 3021 11113233 YAGYAVALYA DIXIT UR 146 203 360 3022 11113234 BIPIN KUMAR GOND ST 133 5 430 3023 11113235 ASHEESH RAI UR 115 298 534 3024 11113236 DEEPAK KUMAR YADAV OBC 134 125 424 3025 11113237 ANIL KUMAR MAURYA OBC 189 76 223 3026 11113240 KM RASHMI OBC 291 13 38 3027 11113241 NITIN KUMAR YADAV OBC 26 599 2255 3028 11113244 Tarun Pratap Singh UR 107 329 594 3029 11113245 NIKHIL VIVEK OBC 26 599 2255 3030 11113246 ARADHNA SINGH ST 95 12 720 3031 11113247 ASHMITA SINGH UR 154 189 332 3032 11113248 MRIGANK MANI MISHRA UR 185 131 236 3033 11113249 HIMANSHU TIWARI UR 266 30 62 3034 11113251 NEERAJ RAI UR 215 79 144 3035 11113252 PRASHANT KUMAR CHAUDHARY OBC 154 103 332 3036 11113253 sudhanshu singh UR 80 488 885 3037 11113254 Ankur Singh UR 186 127 231 3038 11113255 AMIT KUMAR PASWAN SC 135 54 416 3039 11113256 AASHISH KUMAR GUPTA OBC 114 163 547 3040 11113257 AKHILENDRA YADAV OBC 294 12 35 3041 11113258 DIWAKAR MISHRA UR 110 315 568 3042 11113259 DEEPU PATEL OBC 318 6 17 3043 11113260 Yash Pratap Singh UR 58 694 1303 3044 11113261 SHESHANK CHAUDHARY OBC 254 28 77 3045 11113262 ATUL SINGH UR 191 116 212 3046 11113263 Priyanka SC 70 166 1036 3047 11113264 govind kumar ray UR 245 47 89 3048 11113265 PAVAN KUMAR OBC 234 40 105 3049 11113266 Km. Soni Rai UR 212 83 150

------------------------------------------------------------------------------�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 3049 Page No. : 61

Page 54

Page 109: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1 11112825 SHANKIT 376 1 2 11112344 RAVI GUPTA 360 2 3 11111534 HARI KANT 356 3 4 11113211 Ambuj Pathak 355 4 5 11111323 PREETI AGGARWAL 351 5 6 11113212 Wageesh Shukla 340 6 7 11110729 khushboo mishra 327 7 8 11110356 NIDHI KUMARI 323 8 9 11112487 AMIR HAMJA 320 9 10 11113225 Shikha Singh 319 10 11 11112233 Babali Pandey 317 11 12 11110723 LAXMI DVIVEDI 315 12 13 11111040 RAGHU JEE 315 12 14 11111261 Akhilesh Kumar Tiwari 315 12 15 11111891 Ashutosh Kumar Shukla 311 15 16 11111517 geetanjali singh 310 16 17 11113184 ANJALI OJHA 303 17 18 11110941 RAFIYA 302 18 19 11111690 POPIN KUMAR 295 19 20 11111859 DEVKANT SINGH 292 20 21 11112083 Nisha Devi 291 21 22 11113194 Pawan Kumar Singh 290 22 23 11113197 SHIVAM KUMAR 290 22 24 11112036 PURVI GAUTAM 285 24 25 11110206 ROHIT JAIN 283 25 26 11110994 Satyabhama Rajoriya 278 26 27 11113231 Manisha Roy 273 27 28 11111273 PRIYANKA KUMARI 271 28 29 11111942 Surya Prakash Tripathi 271 28 30 11113249 HIMANSHU TIWARI 266 30 31 11113205 NIKITA ANAND 265 31 32 11112743 prabal pratap singh 264 32 33 11112548 Dinesh Kumar 263 33 34 11110190 MITHILESH KUMAR DIXIT 262 34 35 11112458 Shalu 260 35 36 11110359 ROHIT KUMAR 259 36 37 11112375 ANKIT PAL 259 36 38 11110636 MANISH KUMAR 257 38 39 11113061 Sunita Verma 256 39 40 11111206 Vikas Tripathi 255 40 41 11112433 ANKITA 255 40 42 11112533 NIKHIL PANDEY 255 40 43 11111841 SHWETA 253 43 44 11110776 AMAN SINGH 252 44 45 11112288 Mohit 250 45 46 11112281 SONI GUPTA 249 46 47 11110270 PRIYANKA GUPTA 245 47 48 11113264 govind kumar ray 245 47 49 11112806 SIMRAN SHARMA 244 49 50 11111782 shrikant 243 50------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 50 Page No. : 1 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank

Page 1

Page 110: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR------------------------------------------------------------------------------ 51 11112419 Ashutosh Singh 240 51 52 11112671 GAUTAM PATWA 240 51 53 11112985 ABHINAY KUMAR 239 53 54 11110150 Madhu Dogra 238 54 55 11111925 KHUSHBU KUMARI 238 54 56 11112490 MEHJABI 237 56 57 11110866 RITIKA MISHRA 236 57 58 11111439 Jyoti Mishra 236 57 59 11112116 VINEY KUMAR 231 59 60 11112380 ATEEKSHA 231 59 61 11111104 Pinki 228 61 62 11113141 NIDHI SINGH 228 61 63 11112491 Komal Verma 226 63 64 11110750 Santa Kumari Dhaker 225 64 65 11111255 ATUL TIWARI 225 64 66 11112191 CHAMAN MISHRA 225 64 67 11113179 KRITI KUMARI 225 64 68 11111711 NIRANKAR MISHRA 224 68 69 11112133 Mithlesh Kumar 224 68 70 11112791 PRIYANSU GUPTA 223 70 71 11113164 AMIT KUMAR SHRIVASTAVA 222 71 72 11111133 NEETU SHUKLA 221 72 73 11112618 ANKITA SINGH 220 73 74 11110321 RAHUL KUMAR GUPTA 219 74 75 11110722 MURARI KUMAR SUMAN 219 74 76 11111541 SAMIKSHA DUBEY 219 74 77 11111387 Pooja sharma 216 77 78 11112113 Anjali 216 77 79 11112986 YOGESH DAGAR 215 79 80 11113251 NEERAJ RAI 215 79 81 11112195 RAMYASH SINGH 214 81 82 11111379 ABHISHEK KUMAR SINGH 213 82 83 11112141 BADRI VISHAL SINGH 212 83 84 11113266 Km. Soni Rai 212 83 85 11112547 KM GEETA CHAUHAN 210 85 86 11111957 PRATIBHA SINGH 209 86 87 11113071 Variza Choudhary 209 86 88 11112953 nachiketa chaubey 208 88 89 11111346 SAURABH KUMAR PANDEY 207 89 90 11112782 ANJALI SHARMA 207 89 91 11112078 POOJA JHA 206 91 92 11112049 shikha sharma 205 92 93 11112454 VINITA PANDEY 205 92 94 11112720 rashmi 205 92 95 11112855 Jyoti 204 95 96 11112110 ABHISHEK PANDEY 202 96 97 11110804 RISHU SINGH 201 97 98 11110611 Jyoti Sharma 200 98 99 11112669 Rajendra Shekhar Singh 200 98 100 11113176 RAHUL SHUKLA 200 98------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 100 Page No. : 2 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 101 11110569 TRIPURARI KUMAR 199 101 102 11111912 AKANSHA SHARMA 197 102 103 11112834 KM.KHUSHBOO PANDEY 197 102 104 11110077 varsha rani 196 104 105 11110149 Vishal Singh 196 104

Page 2

Page 111: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 106 11112164 Swati Mishra 196 104 107 11113162 Ashutosh 196 104 108 11110802 AADIL CHOUDHARY 195 108 109 11110840 VANDNA NOHWAR 195 108 110 11111978 Anupam Tripathi 195 108 111 11112005 DEEPIKA SINGH 195 108 112 11113188 ASHISH SINGH 195 108 113 11111360 SURENDRA KUMAR SAW 193 113 114 11111697 AKASH KUMAR SINGH 193 113 115 11110113 ASHISH DWIVEDI 192 115 116 11110848 KM SHREYA RAY 191 116 117 11112652 SINDHU TIWARI 191 116 118 11113262 ATUL SINGH 191 116 119 11110038 DIVYA NEGI 190 119 120 11110568 SHWETA 190 119 121 11111286 MUSKAN SINGH 190 119 122 11111560 DAVENDRA SINGH JANOTI 190 119 123 11112254 Shahadat 190 119 124 11113099 NIRMALA TRIPATHI 188 124 125 11113143 vikash shukla 187 125 126 11113160 ritika trivedi 187 125 127 11110984 Shabina 186 127 128 11112236 Ashwani kumar Gupta 186 127 129 11113036 sushma sharma 186 127 130 11113254 Ankur Singh 186 127 131 11111496 priyanka chauhan 185 131 132 11112211 Ankit Varshney 185 131 133 11113248 MRIGANK MANI MISHRA 185 131 134 11110754 mukesh kumar 184 134 135 11112737 SURAJ NARAYAN DUBEY 184 134 136 11111823 neha kumari 183 136 137 11110638 VIKAS SAXENA 181 137 138 11112127 POOJA 181 137 139 11113181 JITENDRA SHUKLA 181 137 140 11111035 NEERAJ 180 140 141 11111436 Madhu Kumari 180 140 142 11112549 PRIYA 180 140 143 11113215 VIRENDRA KUMAR TRIPATHI 178 143 144 11113219 LALIT MOHAN SINGH 176 144 145 11111163 Suresh Prasad 175 145 146 11111352 PARAMJEET SINGH 175 145 147 11111444 Deepak Kumar 175 145 148 11111570 AADIL KHAN 175 145 149 11112690 Rinki 175 145 150 11110039 NAVEEN KUMAR MISHRA 172 150------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 150 Page No. : 3 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 151 11110993 Sushila Gupta 172 150 152 11112747 Suman Rolliyal 172 150 153 11113023 KUMAR PRAHLAD 172 150 154 11110282 ANCHAL KUMAR 171 154 155 11110726 SIDDHARTH KUMAR 171 154 156 11111493 komal 170 156 157 11112358 Kumari Veena 170 156 158 11112580 GAUTAM JAISWAL 170 156 159 11111447 PRIYA AGRAHARI 169 159 160 11112232 MANISHA MAHANTA 169 159 161 11110515 Chhaya Kumari 168 161 162 11111186 NITIKA 168 161

Page 3

Page 112: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 163 11111971 AARYA CHOUDHARY 168 161 164 11111397 MONIKA 167 164 165 11112075 BAL KRISHNA 167 164 166 11110544 Aditi Sharma 166 166 167 11110571 MADHU KUMARI 166 166 168 11110354 RAJA BABU 165 168 169 11112522 RITU KUMARI 163 169 170 11110157 SHIVI 162 170 171 11111694 NIKUNJ CHOUDHARY 162 170 172 11112660 ANKUR KUMAR SINGH 162 170 173 11111400 BHARTI 161 173 174 11113209 SHIVAM PANDEY 161 173 175 11111339 BABLI 160 175 176 11111864 Shiwanjali pandey 160 175 177 11112499 Akash Payasi 160 175 178 11113140 Shraddha Mishra 159 178 179 11110167 Jyoti 158 179 180 11110566 YAMiNI BISHT 158 179 181 11111176 FAHAD HAYAT KHAN 158 179 182 11111582 SHUBHAM 158 179 183 11110017 appoorva sharma 156 183 184 11110044 Jyoti Aggarwal 156 183 185 11110064 DEEPAK KANNAUJIA 155 185 186 11111358 ABHIMANYU ANAND 155 185 187 11111722 Renu 155 185 188 11113024 anita otekar 155 185 189 11112154 DIVYA RAWAT 154 189 190 11113247 ASHMITA SINGH 154 189 191 11111883 Aparna sharma 153 191 192 11112924 AAYUSHI SINGH 153 191 193 11111209 PRIYANKA KUMARI 152 193 194 11113230 AMIT SHUKLA 152 193 195 11110116 KOMAL RAGHAV 151 195 196 11111278 Nasreen parveen 151 195 197 11113206 Vaishali Pathak 151 195 198 11112119 kanchan sharma 150 198 199 11112754 ARCHANA MOHANTY 149 199 200 11111257 NIDHI 148 200------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 200 Page No. : 4 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 201 11111511 SANDHYA KUMARI 148 200 202 11112554 aparajita 147 202 203 11110699 RAVI KUMAR 146 203 204 11110906 priya kumari 146 203 205 11112607 Anjali 146 203 206 11112941 shipra anand 146 203 207 11113227 PALLAVI PANDEY 146 203 208 11113233 YAGYAVALYA DIXIT 146 203 209 11110076 VANDANA SHARMA 145 209 210 11110146 Abdul Qadir 145 209 211 11112872 SHALINI PANDEY 145 209 212 11110923 KUMARI SNEHA 144 212 213 11111007 Mukesh 144 212 214 11111184 PALLAVI JOSHI 143 214 215 11112074 Nidhi Tripathi 143 214 216 11112667 vivek kumar rai 143 214 217 11110028 farzana saifi 142 217 218 11112441 BHAWANA GUPTA 142 217 219 11111065 Lovely Tiwari 141 219

Page 4

Page 113: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 220 11110395 AKANSHA SINGH 140 220 221 11110815 RITIKA 140 220 222 11111920 Priyanka Pandey 140 220 223 11112894 neelam 140 220 224 11112930 RANGNATH MISHRA 140 220 225 11113114 MD ZOHURUL ISLAM 140 220 226 11110286 Kajal Gupta 139 226 227 11110744 sunil kumar 139 226 228 11111532 VIKAS KUMAR 139 226 229 11110529 JAY PRAKASH NARAYAN 138 229 230 11110711 ANURAG TRIPATHI 138 229 231 11111898 satwant kaur 138 229 232 11112757 Amrita Pritam 138 229 233 11113070 kumari anshu 138 229 234 11113139 LALLA SINGH 138 229 235 11110123 ASHUTOSH KUMAR 137 235 236 11112330 Shoaib Akhtar Khan 137 235 237 11110408 UJMA 135 237 238 11112136 Navakanshi Sharma 135 237 239 11112194 ARTI KUMARI 135 237 240 11112973 ABHINAV VERMA 135 237 241 11113170 GYANENDRA MISHRA 135 237 242 11110540 amitesh kumar 134 242 243 11112303 Priyanka 134 242 244 11112638 jaya mishra 134 242 245 11113152 DIVYANSHU SINGH 134 242 246 11110430 aditya singh singh 133 246 247 11110974 POOJA KUMARI 133 246 248 11110089 RAJNI 132 248 249 11111177 POOJA 132 248 250 11111500 Govind kumar srivastav 132 248------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 250 Page No. : 5 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 251 11112884 Pulkit Khanna 132 248 252 11110126 NIBHA 131 252 253 11112515 Jyotsna Singh 131 252 254 11112592 RASHMI KUMARI 131 252 255 11110201 AMAN KUMAR 130 255 256 11110219 AFSHA 130 255 257 11110416 SANTOSH KUMAR 130 255 258 11110832 Guddu Thakur 130 255 259 11111187 SUMMI KUMARI 130 255 260 11111987 Poornima 130 255 261 11112912 SHIVANI SHARMA 130 255 262 11111045 SHALU CHAUHAN 129 262 263 11111287 Khushboo 129 262 264 11113201 RATNESH DHAR DUBEY 129 262 265 11112947 SHUBHAM MISHRA 128 265 266 11110708 Anamika Dass 127 266 267 11112954 shashank kumar 127 266 268 11113054 RAJNI 127 266 269 11110641 ONKAR NATH PATHAK 126 269 270 11111666 MONIKA PATEL 126 269 271 11112678 Ravi Kant Sharma 126 269 272 11112906 BABY PAL 126 269 273 11110610 PURUSHOTTAM 125 273 274 11111435 Manisha 125 273 275 11111704 gangaprasad sharma 125 273 276 11113213 ASHWANI TIWARI 125 273

Page 5

Page 114: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 277 11112153 JAI PARKASH JHA 124 277 278 11112156 SOMESH KUMAR PANDEY 124 277 279 11112809 MEENAKSHI BALA 124 277 280 11111519 GULAFSHA 122 280 281 11112956 DEEPA 122 280 282 11112974 anjali 121 282 283 11110263 RIMSHA KHAN 120 283 284 11110704 Anjali Singh 120 283 285 11111172 SHAMBHU SHARAN RAI 120 283 286 11111222 NISHANT KUMAR PANDEY 120 283 287 11112402 PRIYANKA 120 283 288 11112495 ARUN SAINI 120 283 289 11113056 NEHA UPADHYAY 120 283 290 11110937 Saheefa 119 290 291 11111653 NIKITA 119 290 292 11110080 Rishabh Dhar 118 292 293 11110493 AMRITASH TRIPATHI 118 292 294 11112439 Pramod Kumar 118 292 295 11112629 SRISHTI BHARGAVA 117 295 296 11110541 PRATIBHA JHA 116 296 297 11111973 Neha Chaudhary 116 296 298 11110109 PRAMOD KUMAR 115 298 299 11110565 Bharat 115 298 300 11111335 jyoti yadav 115 298------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 300 Page No. : 6 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 301 11111405 Vishnu Kant Shukla 115 298 302 11111738 DIVYA KUMARI 115 298 303 11112193 HARISH BHARDWAJ 115 298 304 11113004 Uma Kumari 115 298 305 11113192 RAVI KANT MISHRA 115 298 306 11113226 PRASHANT MISHRA 115 298 307 11113235 ASHEESH RAI 115 298 308 11110826 POOJA SHARMA 114 308 309 11112341 AKASH PANDEY 114 308 310 11112435 karuna nandan pandey 114 308 311 11110612 Aarti Tayal 113 311 312 11112405 VERSHA SHARMA 113 311 313 11110630 AMIT KUMAR SINGH 112 313 314 11110362 SANDHYA SEMWAL 111 314 315 11110290 PALLAVI BHARADWAJ 110 315 316 11110701 RAKSHA 110 315 317 11110952 Naveen Singh 110 315 318 11111137 SWATI 110 315 319 11111744 shweta jha 110 315 320 11111777 Sourabh Mishra 110 315 321 11111857 MAHESH SHARMA 110 315 322 11112866 POOJA 110 315 323 11113258 DIWAKAR MISHRA 110 315 324 11110135 SHATRUGHAN KUMAR SINGH 109 324 325 11110266 BHARGAVA MISHRA 109 324 326 11111353 POOJA TIWARI 109 324 327 11112350 Gaurav Prakash 109 324 328 11110548 RINKI KUMARI 108 328 329 11112062 MOHD SAKIB 107 329 330 11112486 Sumit Chauhan 107 329 331 11112957 Salvi Singla 107 329 332 11113030 Meera Arjial 107 329 333 11113163 GAURAV GAUTAM 107 329

Page 6

Page 115: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 334 11113244 Tarun Pratap Singh 107 329 335 11110524 Rohit Tiwari 106 335 336 11110674 DEEKSHA 106 335 337 11110743 Upasana Gupta 106 335 338 11112091 PRIYA SINGH 106 335 339 11110232 PRIYANKA 105 339 340 11110819 AMIR KHAN 105 339 341 11111508 moni 105 339 342 11111904 Jyoti Sharma 105 339 343 11111944 KM MOHINI DIXIT 105 339 344 11112019 NAVEEN SHARMA 105 339 345 11112502 Radha 105 339 346 11112762 SONI KUMARI 105 339 347 11113108 VIKASH SINGH 105 339 348 11113200 MADHUKAR RAI 105 339 349 11111518 vikas 104 349 350 11111608 ISHA CHOPRA 104 349------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 350 Page No. : 7 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 351 11110225 PREETI 103 351 352 11110694 Hina 103 351 353 11110696 Vandana Verma 103 351 354 11110799 SHIVANGI UPADHYAYA 103 351 355 11110337 Arun Singh 102 355 356 11110509 ABDUL REHMAN 102 355 357 11110924 MALTI 102 355 358 11110938 HEENA 102 355 359 11111381 VINITA PANDEY 102 355 360 11112087 Neha Bharti 102 355 361 11113013 Love Tyagi 102 355 362 11110682 PRAVEEN KUMAR 101 362 363 11110856 PINKY BHARDWAJ 101 362 364 11110970 RITU KUMARI 101 362 365 11111372 Mamta Kumari 101 362 366 11111524 SATENDER KUMAR 101 362 367 11112345 shikha gupta 101 362 368 11110094 KIRAN BHATT 100 368 369 11110220 TEHMEENA 100 368 370 11110347 Md Noorullah 100 368 371 11110585 SEEMA KUMARI 100 368 372 11110842 Abhishek Sharma 100 368 373 11110888 Mohan Thakur 100 368 374 11110977 RASHMI 100 368 375 11111460 sunil singh 100 368 376 11111681 Sadhna Sharma 100 368 377 11111785 RAM KUMAR 100 368 378 11112282 Jyoti Tiwari 100 368 379 11112578 Priya Rawat 100 368 380 11112874 MANISHA 100 368 381 11111456 SEHDEV SEHRAWAT 99 381 382 11113144 RAGINI KUMARI 99 381 383 11110274 VIPUL SHARMA 98 383 384 11110773 shayda 98 383 385 11113126 BISTEERNA LASKAR 98 383 386 11113133 SHUBHASMITA PRUSTY 98 383 387 11110306 ANJALI SHARMA 97 387 388 11110629 JEENAT 97 387 389 11112209 RADHIKA 97 387 390 11112411 Anjali 97 387

Page 7

Page 116: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 391 11113101 AAS MOHAMMAD 97 387 392 11110151 Priya Devi 96 392 393 11111180 sadhana 96 392 394 11112131 kajal singh 96 392 395 11110487 PRIYA KUMARI 95 395 396 11111149 payal gupta 95 395 397 11112250 Deepa Joshi 95 395 398 11112599 Reshma sood 95 395 399 11112771 RUCHI SHUKLA 95 395 400 11112871 sanjana singh 95 395------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 400 Page No. : 8 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 401 11113048 RENU SHRIVASTAV 95 395 402 11113178 sahil kumar tiwari 95 395 403 11110177 JYOTI 93 403 404 11112555 NIKHAT 93 403 405 11110117 Aakansha singh 92 405 406 11110852 Suprita Krishna 92 405 407 11111290 Keshav 92 405 408 11111316 Shruti 92 405 409 11110512 Garima 91 409 410 11111371 CHITRALI JAIN 91 409 411 11111581 IMRANA 91 409 412 11111790 SHOBHA MEHTA 91 409 413 11112512 Vineeta 91 409 414 11112616 Nitin 91 409 415 11110102 MANSI SHARMA 90 415 416 11111467 Mohd Ali Ahmad Ansari 90 415 417 11111850 SUMAN 90 415 418 11111862 RAKHI MISHRA 90 415 419 11111911 Avinash Kumar Bharti 90 415 420 11112370 GEETU SHARMA 90 415 421 11112443 SANDEEP KUMAR AGRAHARI 90 415 422 11112462 ZEBA KHAN 90 415 423 11112493 shailender 90 415 424 11112538 ANCHAL SINGH 90 415 425 11112727 AAKASH 90 415 426 11112734 rubina yasmeen 90 415 427 11112958 aaysha 90 415 428 11110267 MANISHA 89 428 429 11110567 SHWETA SHARMA 89 428 430 11112895 Pooja Sharma 89 428 431 11110142 HARSHITA RASTOGI 88 431 432 11110383 Nitin Nagpal 88 431 433 11111317 PARVEEN DABAS 88 431 434 11111433 RIHANA 88 431 435 11111976 POOJA PANDEY 88 431 436 11112080 NITESH KUMAR JHA 88 431 437 11110187 bhawna 87 437 438 11110222 Anuj Pratap Singh 87 437 439 11110374 DUSHYANT KUMAR 87 437 440 11110869 Rashmi 87 437 441 11111373 SAPNA 87 437 442 11111550 PALLAVI 87 437 443 11111646 abhishek upadhyay 87 437 444 11111846 PRIYA GUPTA 87 437 445 11112767 DEEPIKA 87 437 446 11110382 MAHESH SHARMA 86 446 447 11111212 niraj kumar 86 446

Page 8

Page 117: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 448 11111593 Neha 86 446 449 11112128 SHALINI ANAND 86 446 450 11112711 Priya Tayal 86 446------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 450 Page No. : 9 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 451 11110401 KOMAL 85 451 452 11110460 ANJALI SHARMA 85 451 453 11110497 SARUL TIWARI 85 451 454 11110564 Ravjyot Kaur 85 451 455 11110582 NIHAL SINGH THAKUR 85 451 456 11110591 prince anand 85 451 457 11110631 NAZMEEN 85 451 458 11110668 PRIYANSI GUPTA 85 451 459 11110727 Rishabh Sharma 85 451 460 11110900 MEERU BOHRA 85 451 461 11111361 HEMLATA 85 451 462 11111475 saurav kumar 85 451 463 11112337 Pinki Kumari 85 451 464 11112449 Pranav Dhondiyal 85 451 465 11110120 RUKHSAR 84 465 466 11110507 SAURABH JHA 84 465 467 11111903 PALLAVI 84 465 468 11112063 NIDHI 84 465 469 11113088 NARAYAN DUTT MISHRA 84 465 470 11110074 RENU PAL 83 470 471 11110227 SANGEETA SONI 83 470 472 11110615 KHUSHBOO VATS 83 470 473 11110930 Rishikesh 83 470 474 11110954 ROSHANI 83 470 475 11113128 SUDHA SHARMA 83 470 476 11110438 Shweta Yadav 82 476 477 11111431 PRIYANKA 82 476 478 11112290 Pooja Sharma 82 476 479 11112908 GAYATRI 82 476 480 11112964 NISHAT 82 476 481 11111059 ANUBHAV VEDWAL 81 481 482 11111469 shashi bala 81 481 483 11111474 VIKAS KUMAR GAUR 81 481 484 11111701 Priyanka 81 481 485 11111856 SHUBHAM KUMAR 81 481 486 11112744 SEEMA 81 481 487 11113041 Supriya Singh 81 481 488 11110070 charul gupta 80 488 489 11110132 Tanushree Mishra 80 488 490 11110254 SACHIN KUMAR BHARTI 80 488 491 11110369 PRATAP SINGH 80 488 492 11110381 kajal 80 488 493 11110573 TANVI ARORA 80 488 494 11110574 Rahul Malhotra 80 488 495 11110594 SARITA 80 488 496 11110649 TANUJA 80 488 497 11110949 DIMPLE 80 488 498 11111013 SANJAY 80 488 499 11111494 sarvesh pathak 80 488 500 11111817 Kumari Kamini pandey 80 488------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 500 Page No. : 10 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017

Page 9

Page 118: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 501 11111834 NEHA KUMARI 80 488 502 11111937 kajal jha 80 488 503 11112710 Priyadarshi Kumar Jha 80 488 504 11112764 vandana 80 488 505 11113042 RANJANA 80 488 506 11113253 sudhanshu singh 80 488 507 11110255 somanshu 79 507 508 11110761 ANJANA SHARMA 79 507 509 11111284 MEGHA 79 507 510 11112035 Shivani Tripathi 79 507 511 11110054 ABDULLA 78 511 512 11111619 Jyoti 78 511 513 11111682 PRIYA KIROLA 78 511 514 11111696 NIVEDAN KUMAR MISHRA 78 511 515 11111763 Aarti 78 511 516 11112094 VIKAS MANN 78 511 517 11110725 shilpa tiwari 77 517 518 11112542 SANJAY KUMAR 77 517 519 11112768 YASHIKA SHARMA 77 517 520 11112981 JYOTI SHARMA 77 517 521 11113131 siddharth shankar 77 517 522 11113190 SMRITI SHIKHA 77 517 523 11111141 jyoti panday 76 523 524 11112374 SHWETA PANDEY 76 523 525 11112893 Chandra Prakash 76 523 526 11113093 pankaj sharma 76 523 527 11110178 NITIKA KAUSHIK 75 527 528 11110271 ANSHUL SHARMA 75 527 529 11110456 Alice Mashi 75 527 530 11110462 NOOR JAHAN 75 527 531 11110606 BHAWNA 75 527 532 11111028 mansi kumari sethi 75 527 533 11111181 GAURAV 75 527 534 11111289 AMRIT KAUR 75 527 535 11111409 HONEY KUMARI 75 527 536 11111412 Poonam Mann 75 527 537 11111485 Abhishek Sharma 75 527 538 11111685 Prerna 75 527 539 11111695 VAISHALI SHARMA 75 527 540 11111868 Rohit Khatri 75 527 541 11112275 anjali 75 527 542 11112442 ANKIT BHATT 75 527 543 11112663 SUMIT KUMAR 75 527 544 11112919 Anchal Kumari 75 527 545 11110563 GEETIKA 74 545 546 11111071 UTKARSH PANDEY 74 545 547 11112471 varsha 74 545 548 11110657 POOJA SHARMA 73 548 549 11112178 MEENAKSHI 73 548 550 11112877 MITHILESH TIWARI 73 548------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 550 Page No. : 11 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------

Page 10

Page 119: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 551 11110928 Anil Sahai 72 551 552 11112263 SHIRAJ 72 551 553 11112465 Ankita 72 551 554 11113129 SNEHA MAWATWAL 72 551 555 11110233 RAM NIWAS SHUKLA 71 555 556 11110258 RISHIKESH 71 555 557 11110731 REENA RAI 71 555 558 11111994 AFREEN BANO 71 555 559 11112121 ASHUTOSH KUMAR 71 555 560 11110063 pooja sharma 70 560 561 11110279 TARUN TAYAL 70 560 562 11110312 PRIYANKA GUPTA 70 560 563 11110488 PRIYA MISHRA 70 560 564 11110632 DEVPRIYA BALHARA 70 560 565 11111092 RUBY 70 560 566 11111244 PRACHI SHARMA 70 560 567 11111454 KRITI KAUR CHAWLA 70 560 568 11111620 Diksha Gupta 70 560 569 11111636 Ariba 70 560 570 11111800 ZEENAT 70 560 571 11111906 Mohammad NEHAL Farukh Azam 70 560 572 11112492 Shivam Singh 70 560 573 11112735 Ashima sharma 70 560 574 11113130 POULOMI MUKHERJEE 70 560 575 11110341 HEMANT VEDWAL 69 575 576 11110389 SAMEEN RAZA 69 575 577 11110958 Pradipta Jena 69 575 578 11111110 Anupriya 69 575 579 11111128 MANJEET 69 575 580 11112891 Komal Jindal 69 575 581 11112950 GARIMA SHARMA 69 575 582 11110423 SOMYA AHUJA 68 582 583 11112319 sonia barwani 68 582 584 11112574 RAKSHANDA YEDE 68 582 585 11112886 JYOTI KUMARI 68 582 586 11110973 ALKA 67 586 587 11111326 diksha kumari 67 586 588 11111365 SANSKRITI KUMARI 67 586 589 11111452 KIRAN 67 586 590 11111930 arushi sharma 67 586 591 11112646 RAVINDRA KUMAR TIWARI 67 586 592 11112796 Sagar 67 586 593 11110742 pooja kumari 66 593 594 11111235 Khushboo 66 593 595 11111370 GARIMA SETHI 66 593 596 11112730 Pushpa 66 593 597 11112805 RAVINDER KUMAR 66 593 598 11112812 Gurjinder kaur kaur 66 593 599 11112984 Roopa Kumari 66 593 600 11110046 khushboo 65 600------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 600 Page No. : 12 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 601 11110047 SRASHTI GUPTA 65 600 602 11110081 NIDA 65 600 603 11110234 SHATRUGHNA PRASAD TIWARI 65 600 604 11110280 Neha 65 600 605 11110640 MAMTA 65 600 606 11110681 ASHOK KUMAR 65 600 607 11110911 Jasmeet Kaur 65 600

Page 11

Page 120: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 608 11111034 ZUBEDA 65 600 609 11111075 Vikash Kumar Singh 65 600 610 11111418 SUNITA 65 600 611 11111459 Bhairvi Kumari Gupta 65 600 612 11111470 harshit kumar 65 600 613 11111525 PRIYA 65 600 614 11111571 FARHEEN 65 600 615 11111572 Nisha Devi 65 600 616 11111573 Isha Mathur 65 600 617 11111578 DEEPALI SHARMA 65 600 618 11111775 Harshvardhan 65 600 619 11111786 DEEPA 65 600 620 11111826 Rachna Sharma 65 600 621 11112150 PREETI KUMARI 65 600 622 11112385 Chetna Bhardwaj 65 600 623 11112416 Shweta 65 600 624 11112658 shraddha pandey 65 600 625 11112868 Diksha Mishra 65 600 626 11113006 Sharda 65 600 627 11113100 BHUVNESH KAUSHIK 65 600 628 11110813 RITU DAGAR 64 628 629 11111819 VISHAL ANAND 64 628 630 11112079 anusha pandey 64 628 631 11112837 Sujata Kumari 64 628 632 11111204 SANDEEP 63 632 633 11111224 PINKI JOSHI 63 632 634 11111768 SONIKA BANSAL 63 632 635 11111809 RACHNA 63 632 636 11112625 ANJU VISHWAKARMA 63 632 637 11112909 Rajeev Ranjan Pandey 63 632 638 11110106 Saloni Tripathi 62 638 639 11110472 ASHUTOSH MISHRA 62 638 640 11111118 Jyoti bisht 62 638 641 11111126 MADHVI 62 638 642 11112197 Pankaj Singh Rawat 62 638 643 11113039 Monika Sharma 62 638 644 11113169 ANJALI UPADHYAY 62 638 645 11110004 MANISHA MISHRA 61 645 646 11110196 MADHU PANDEY 61 645 647 11110760 POOJA KAUR 61 645 648 11110932 Pratistha Gautam 61 645 649 11111929 KHYATI PATHAK 61 645 650 11111995 AANCHAL 61 645------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 650 Page No. : 13 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 651 11112086 RIZWANA 61 645 652 11110002 Nidhi 60 652 653 11110060 Vishal Singh 60 652 654 11110236 Gulnaz 60 652 655 11110335 Lalita 60 652 656 11110351 MINNI GUPTA 60 652 657 11110377 Swapnil Gupta 60 652 658 11110435 Ruchi 60 652 659 11110533 RAKHI 60 652 660 11110633 Ritu Kumari 60 652 661 11110766 Komal 60 652 662 11110767 anjali rawat 60 652 663 11110784 CHETAN SINGH 60 652 664 11110880 PRIYANKA CHAUDHARY 60 652

Page 12

Page 121: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 665 11111008 MANPREET KAUR 60 652 666 11111315 KAJAL GUPTA 60 652 667 11111498 RASHI 60 652 668 11111712 APALA 60 652 669 11111770 Pawan Kumar 60 652 670 11111801 JYOTI RANI 60 652 671 11111888 MONIKA VERMA 60 652 672 11111968 Neelam Tiwari 60 652 673 11112184 BHARTI 60 652 674 11112264 NIDHI 60 652 675 11112309 ANJALI GUPTA 60 652 676 11112329 HIMANSHI 60 652 677 11112445 SONALI MISHRA 60 652 678 11112530 BHARTI SINGH 60 652 679 11112841 megha Bansal 60 652 680 11112994 KIRAN PANDEY 60 652 681 11113051 ROHINI 60 652 682 11110310 AMIT KUMAR JHA 59 682 683 11110588 nisha 59 682 684 11110665 POOJA 59 682 685 11110892 JASMEET KAUR 59 682 686 11111499 NEHA 59 682 687 11111512 Raghav Kumar Jha 59 682 688 11112108 UTTRA ANDOLA 59 682 689 11112222 Harsh Sharma 59 682 690 11112620 Anita 59 682 691 11112851 ARUSHI PRAKASH 59 682 692 11112905 JYOTI DUBEY 59 682 693 11112976 KANCHAN TIWARI 59 682 694 11110627 SOMA PIRI 58 694 695 11113260 Yash Pratap Singh 58 694 696 11110782 BHUPENDER SINGH 57 696 697 11110990 VANDANA RANA 57 696 698 11111497 Swati Jain 57 696 699 11112970 CHETNA SINGH 57 696 700 11110913 ANITA CHAUHAN 56 700------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 700 Page No. : 14 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 701 11111607 SHAHANA 56 700 702 11112296 Mamta 56 700 703 11112301 AARTI SHARMA 56 700 704 11112944 RADHA SINGH CHAUHAN 56 700 705 11112980 RIMPY SHARMA 56 700 706 11113005 Mohan Singh 56 700 707 11110005 PRIYANKA DAHIYA 55 707 708 11110230 krishan` kumar 55 707 709 11110287 sultana praveen 55 707 710 11110589 JYOTIKA SHARMA 55 707 711 11110614 LATA RANI 55 707 712 11110616 Mahfooz Ahmad 55 707 713 11110644 aman pandey 55 707 714 11110675 ANJU GUNWANT 55 707 715 11110757 Sachin 55 707 716 11111022 SWETA DUBEY 55 707 717 11111124 BHAWNA 55 707 718 11111202 kiran 55 707 719 11111205 MAHIMA 55 707 720 11111311 RAM PRAKASH SHARMA 55 707 721 11111595 KUSUM YADAV 55 707

Page 13

Page 122: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 722 11111597 NANDINI 55 707 723 11111687 Meenakshi Toshniwal 55 707 724 11111804 RITU SHOKEEN 55 707 725 11112071 ABHILASH KUMAR SHUKLA 55 707 726 11112142 SONU SINGH 55 707 727 11112173 Anand Gupta 55 707 728 11112247 Khushbu Sharma 55 707 729 11112317 Trilok Kumar 55 707 730 11112432 TEHSEEN 55 707 731 11112464 ARUN SINGH 55 707 732 11112507 HIMANSHI 55 707 733 11112641 PREETI KUMARI 55 707 734 11112656 SHABANA PARVEEN 55 707 735 11113017 Rishi Kumar Tripathi 55 707 736 11113046 MANISHA 55 707 737 11113148 UTKARSH PANDEY 55 707 738 11110471 FURKAN 54 738 739 11110714 manisha 54 738 740 11111329 Damini Sharma 54 738 741 11111895 SWATI PANDEY 54 738 742 11112516 Govind Mahto 54 738 743 11112913 SANJANA KHATRI 54 738 744 11110468 PRIYANKA 53 744 745 11110987 Himanshi pal 53 744 746 11111189 Pradeep Singh 53 744 747 11112196 SWEETY KUMARI 53 744 748 11112863 NEETU 53 744 749 11110379 PAWAN KUMAR 52 749 750 11111384 Deeksha 52 749------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 750 Page No. : 15 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 751 11111404 KOMAL GOYAL 52 749 752 11111510 DEEPAK MISHRA 52 749 753 11111555 shweta 52 749 754 11111879 KHUSHBOO 52 749 755 11112320 Ritu Rani 52 749 756 11112645 Asha 52 749 757 11110461 Ushamvi Singh 51 757 758 11111860 PRIYA SHUKLA 51 757 759 11112598 JYOTI 51 757 760 11112649 PARVEEN KUMAR THAKUR 51 757 761 11112965 JYOTI PANT 51 757 762 11110055 ANJALI GUPTA 50 762 763 11110203 PRASHANT TIWARI 50 762 764 11110231 Kshitij Sharma 50 762 765 11110346 Pooja Awasthi 50 762 766 11110361 ANSHU RANA 50 762 767 11110375 VIKAS KUMAR 50 762 768 11110465 ROHIT KUMAR 50 762 769 11110510 Urvashi Goswami 50 762 770 11110680 ARCHNA KUMARI 50 762 771 11110745 HIMANSHI 50 762 772 11110831 BUNTY SHARMA 50 762 773 11110835 Abha Tiwari 50 762 774 11110875 KM Monika 50 762 775 11110942 DIVYA TIWARI 50 762 776 11110962 nitesh thakur 50 762 777 11110971 ABHISHEK SHARMA 50 762 778 11111042 GOPESHWAR 50 762

Page 14

Page 123: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 779 11111057 Deepa 50 762 780 11111277 anushka bhardwaj 50 762 781 11111411 KARUNAPATI TRIPATHI 50 762 782 11111421 MOHIT KUMAR GAUR 50 762 783 11111483 Priyanka kumari 50 762 784 11112011 Asad Chaudhary 50 762 785 11112045 Shailendra 50 762 786 11112058 PREETI GUPTA 50 762 787 11112364 Neema Mallick 50 762 788 11112379 VARTIKA 50 762 789 11112421 RANI 50 762 790 11112475 BAIJU KUMAR SINGH 50 762 791 11112553 Anamika Chauhan 50 762 792 11112576 RANI 50 762 793 11112802 MOHD SHAMEEM 50 762 794 11112896 SHANU MEHROTRA 50 762 795 11112998 ABHIJEET 50 762 796 11113043 PARVEZ 50 762 797 11113106 Shilpa Sharma 50 762 798 11110050 Divya Adhikari 49 798 799 11110155 Nitish 49 798 800 11110313 KAVITA 49 798------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 800 Page No. : 16 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 801 11110838 Pooja 49 798 802 11112183 Archana Kumari 49 798 803 11112335 CHANCHAL KUMARI 49 798 804 11112355 Preeti Rai 49 798 805 11112972 YASHU DHANKAR 49 798 806 11113104 SAMREEN FARHAN 49 798 807 11110181 sunil 48 807 808 11110486 MONIKA 48 807 809 11110715 varsha sharma 48 807 810 11110822 Aarzoo 48 807 811 11110894 Sujata Vishvakarma 48 807 812 11111486 prerna pathak 48 807 813 11111625 SAPNA BHARDWAJ 48 807 814 11113009 PRIYANKA SHARMA 48 807 815 11110683 DEVESH PANDEY 47 815 816 11111609 GAURAV 47 815 817 11111963 RAJNI 47 815 818 11112169 PRIYANKA OJHA 47 815 819 11112683 DEEPALI 47 815 820 11112849 ARTI KUMARI 47 815 821 11110030 NITYA NAND JHA 46 821 822 11110250 SONIA THAKUR 46 821 823 11110268 minakshi gupta 46 821 824 11111268 Kanika Chanana 46 821 825 11111516 ADARSH SHUKLA 46 821 826 11111700 Yashika Dixit 46 821 827 11111760 MOHD SALIM 46 821 828 11111845 Manisha tiwari 46 821 829 11111962 jyoti 46 821 830 11112383 Varalika Nigam 46 821 831 11112741 Saloni Sharma 46 821 832 11112922 JYOTI BALA 46 821 833 11112935 PRIYANKA 46 821 834 11113113 MOHINI KUMARI 46 821 835 11110007 humera naaz 45 835

Page 15

Page 124: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 836 11110185 Hina 45 835 837 11110199 Rumana 45 835 838 11110228 NIKHITA DHIMAN 45 835 839 11110303 ROHIT PANDEY 45 835 840 11110398 Pratibha Phogat 45 835 841 11110502 VARSHA rani 45 835 842 11110590 SAROJ KUMARI 45 835 843 11110732 HEENA GUPTA 45 835 844 11110845 LOVELY 45 835 845 11110877 Manish Kumar Arya 45 835 846 11110983 asha rani 45 835 847 11111038 Deepika 45 835 848 11111055 Nisha Gupta 45 835 849 11111063 megha sharma 45 835 850 11111215 Mukesh Kumar 45 835------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 850 Page No. : 17 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 851 11111247 ANJLI SOROUT 45 835 852 11111331 amit kumar 45 835 853 11111354 Himani Bisht 45 835 854 11111606 Rekha 45 835 855 11111635 shivani tyagi 45 835 856 11111671 REVA SHARMA 45 835 857 11111767 MEGHA 45 835 858 11111832 Tanya Mittal 45 835 859 11111958 Manisha Baghel 45 835 860 11112028 manshi 45 835 861 11112200 MEHRUNNISA 45 835 862 11112386 KAJAL JHA 45 835 863 11112463 PREETI JHA 45 835 864 11112496 POOJA 45 835 865 11112505 shivani singh 45 835 866 11112575 ANJALI 45 835 867 11112588 pooja kumari 45 835 868 11112732 RUCHI 45 835 869 11112853 YAGINI 45 835 870 11112888 Riya Kalra 45 835 871 11112969 Maninder kaur 45 835 872 11113034 DILIP KUMAR 45 835 873 11113174 EKTA CHAUBEY 45 835 874 11113203 Shiwanand dwivedi 45 835 875 11110095 Ruchika Soin 44 875 876 11110847 DEEPIKA 44 875 877 11112284 ANSHUL 44 875 878 11112787 Ashraf Ali 44 875 879 11112952 KM MANISHA 44 875 880 11113084 heena 44 875 881 11110026 Ankita Deshwal 43 881 882 11110131 BALBIR SINGH 43 881 883 11110562 MEHVISH 43 881 884 11110650 NEETU 43 881 885 11111036 Laxmi Kumari 43 881 886 11111320 PREETI 43 881 887 11111715 POOJA 43 881 888 11111750 nandini 43 881 889 11112239 Neha Mehta 43 881 890 11112272 KUMARI RENU UPADHAYA 43 881 891 11112367 Neelam 43 881 892 11113105 HEMANT 43 881

Page 16

Page 125: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 893 11110082 NANDITA DHOUNDIYAL 42 893 894 11110311 PAYAL ROY 42 893 895 11111143 Deepa Joshi 42 893 896 11111896 SNEH LATA 42 893 897 11112387 ARTI 42 893 898 11112651 Deepanshu Kaushik 42 893 899 11110172 neeraj 41 899 900 11110193 PRAMILA KANWAR KUMPAWAT 41 899------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 900 Page No. : 18 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 901 11111190 RISHIKA SHARMA 41 899 902 11111253 HARE PRIYA SINGH 41 899 903 11111374 shraddha 41 899 904 11112477 Rajender Singh 41 899 905 11112561 babita 41 899 906 11112597 Sonam Singh 41 899 907 11112642 REETA GAUTAM 41 899 908 11113183 SAURABH KUMAR 41 899 909 11110027 PRIYANKA 40 909 910 11110221 PRASHANT KUMAR 40 909 911 11110235 ANJALI 40 909 912 11110687 Lalit chauhan 40 909 913 11110778 RANA DIBYANT PRATAP SINGH 40 909 914 11110830 Anjali Singh 40 909 915 11110834 GUNJAN 40 909 916 11111201 RAHUL 40 909 917 11111207 JYOTI 40 909 918 11111272 Tack Kumari 40 909 919 11111367 kavita tyagi 40 909 920 11111376 Roli 40 909 921 11111443 RITU TIWARI 40 909 922 11111544 SHEETAL 40 909 923 11111719 Sweta Priyadarshi 40 909 924 11111751 BHARTI 40 909 925 11111753 JUHI SINGH 40 909 926 11111780 PREM KUMARI 40 909 927 11111870 Priya Pandey 40 909 928 11111977 shakshi radi 40 909 929 11111981 SHILPA 40 909 930 11112057 RAM PRASAD SHARMA 40 909 931 11112130 arti rana 40 909 932 11112166 kanchan 40 909 933 11112237 NEHA 40 909 934 11112273 Mithlesh 40 909 935 11112276 AKANKSHA SRIVASTAVA 40 909 936 11112394 KM. SANJALI 40 909 937 11112595 ANOOP MISHRA 40 909 938 11112613 sanjay yadav 40 909 939 11112647 SWATI 40 909 940 11112666 Anjali Sharma 40 909 941 11112746 Vikrant Rana 40 909 942 11112792 RAVI SHANKAR KUMAR 40 909 943 11112794 HIMANI 40 909 944 11112876 Ragini Shukla 40 909 945 11113008 NITU 40 909 946 11113208 Sudhanshu Singh 40 909 947 11110136 Jotsana Ghai 39 947 948 11110391 Varsha Kumari 39 947 949 11111238 ROOMA KUMARI 39 947

Page 17

Page 126: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 950 11111241 pooja pruthi 39 947------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 950 Page No. : 19 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 951 11111953 Anuradha 39 947 952 11111988 UZMA 39 947 953 11112143 Aarti Sharma 39 947 954 11110454 Bhawna Kashyap 38 954 955 11110560 Monika Solanki 38 954 956 11111159 preeti gupta 38 954 957 11111308 SEEMA 38 954 958 11111668 urvashi 38 954 959 11112989 NIDHI ARYA 38 954 960 11110788 arif 37 960 961 11111179 pinky 37 960 962 11111407 DAMINI 37 960 963 11111629 shivani shrivastav 37 960 964 11111909 ITI Sharma 37 960 965 11112126 ravi chaudhary 37 960 966 11112637 anjula tiwari 37 960 967 11112971 Priyanka Shukla 37 960 968 11113076 Bharti Bose 37 960 969 11110173 sangeeta 36 969 970 11110252 NIRVESH PAL 36 969 971 11110443 PRIYANKA KUMARI 36 969 972 11110447 PRIYA 36 969 973 11110601 RUCHI UPADHYAY 36 969 974 11110944 DEEPMALA 36 969 975 11111016 HEMANT KUMAR 36 969 976 11111031 PUNEET SHARMA 36 969 977 11111165 sapna rani 36 969 978 11111303 Sonia Sharma 36 969 979 11111441 Keshav Mathur 36 969 980 11111918 pallavi awasthi 36 969 981 11112047 AMIT TIWARI 36 969 982 11112605 Sita Kumari 36 969 983 11112914 SUCHITRA DEEP CHOUHAN 36 969 984 11110057 NEELAM 35 984 985 11110140 SHILPA 35 984 986 11110209 JESIKA SERPA 35 984 987 11110262 alok kumar tripathi 35 984 988 11110325 PRATIBHA 35 984 989 11110661 ROSHAN JAHAN 35 984 990 11110673 radhika gulati 35 984 991 11110976 Leela 35 984 992 11111103 PRATIBHA DUTTA 35 984 993 11111105 Babita Modi 35 984 994 11111168 ANJUM AARA 35 984 995 11111345 DEEPAK 35 984 996 11111446 MANISHA 35 984 997 11111659 priya 35 984 998 11111691 PRINCE 35 984 999 11111735 Prachi Solanki 35 984 1000 11111743 JYOTI 35 984------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1000 Page No. : 20 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates

Page 18

Page 127: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

URCategory : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1001 11111747 Ashwani Kumar Attri 35 984 1002 11111810 PREETY CHAUDHARY 35 984 1003 11111813 MANITA KUMARI 35 984 1004 11111916 Yudhvir Singh 35 984 1005 11112026 ANGEETA SINGH 35 984 1006 11112171 PRIYANKA GUPTA 35 984 1007 11112230 MONIKA 35 984 1008 11112266 surbhi 35 984 1009 11112321 Neha Tiwari 35 984 1010 11112323 DIVYA PATHAK 35 984 1011 11112397 AMIT KUMAR PANDEY 35 984 1012 11112847 chandan kumar 35 984 1013 11112862 akansha rai 35 984 1014 11112864 ARPIT 35 984 1015 11112929 Apoorva Pandey 35 984 1016 11112996 Chanpreet Kaur 35 984 1017 11113003 HIMANI BHARDWAJ 35 984 1018 11113011 HEENA 35 984 1019 11113016 Vidushi Narayan Saxena 35 984 1020 11110184 DIKSHA PAPNAI 34 1020 1021 11110800 SUMAN 34 1020 1022 11110957 Anju Sharma 34 1020 1023 11111032 Juli Kumari 34 1020 1024 11111064 Poonam Sharma 34 1020 1025 11111138 NANCY 34 1020 1026 11111262 SUPRIYA PATHAK 34 1020 1027 11111762 meenu kumari 34 1020 1028 11112351 Sonia Thapliyal 34 1020 1029 11112484 Punit Kumar Gupta 34 1020 1030 11110012 Madeeh Naim 33 1030 1031 11110441 PAPPU 33 1030 1032 11110785 Pankaj Kothari 33 1030 1033 11111225 manisha 33 1030 1034 11111998 RUCHI PRIYA 33 1030 1035 11112308 Priyanka 33 1030 1036 11112398 MANISHA 33 1030 1037 11112928 Pranu Singh 33 1030 1038 11111220 VAISHALI KATHAYAT 32 1038 1039 11111414 SONALI 32 1038 1040 11111542 KARUNA 32 1038 1041 11112016 Archana Singh 32 1038 1042 11112589 KUSUM DAGAR 32 1038 1043 11110217 PRIYANKA 31 1043 1044 11110314 Cheena Jain 31 1043 1045 11110538 CHANDRA PRABHA 31 1043 1046 11110996 SUSHMITA 31 1043 1047 11111230 ROHINI MALHAN 31 1043 1048 11111392 KM PRIYANKA 31 1043 1049 11112424 bhawna verma 31 1043 1050 11112480 Aashiyana 31 1043------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1050 Page No. : 21 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1051 11112633 ARCHNA GUPTA 31 1043 1052 11112903 monika 31 1043

Page 19

Page 128: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 1053 11110386 nandan kumar 30 1053 1054 11110466 VICKY 30 1053 1055 11110617 Rubina 30 1053 1056 11110811 Yamini Kapoor 30 1053 1057 11110904 SANJAY GUPTA 30 1053 1058 11111154 SUMAN KUMARI 30 1053 1059 11111155 soni 30 1053 1060 11111167 KRITHIKA GANESH 30 1053 1061 11111233 Md Uwaish Khan 30 1053 1062 11111266 Rupali Grover 30 1053 1063 11111334 KOMAL KHATRI 30 1053 1064 11111343 TABASSUM 30 1053 1065 11111419 ANJALI 30 1053 1066 11111546 SAPNA KUMARI 30 1053 1067 11111553 sonam sharma 30 1053 1068 11111745 MONISHA KATHURIA 30 1053 1069 11112159 MANISH 30 1053 1070 11112220 SONALI KAR 30 1053 1071 11112221 RAJESH KUMAR SINGH 30 1053 1072 11112257 VIKAS KUMAR 30 1053 1073 11112313 ZAMIL AHMED 30 1053 1074 11112368 vikas kumar sharma 30 1053 1075 11112373 preeti 30 1053 1076 11112399 RAVI SHARMA 30 1053 1077 11112426 Ashwani 30 1053 1078 11112469 CHARU SHARMA 30 1053 1079 11112582 TARANNUM 30 1053 1080 11112804 ANCHAL SINGH 30 1053 1081 11112808 ANJALI MEHRA 30 1053 1082 11112910 Niharika Khanna 30 1053 1083 11113022 Ashish Bhagi 30 1053 1084 11113067 pooja 30 1053 1085 11110174 sonu kumar 29 1085 1086 11110570 MAHIMA 29 1085 1087 11110646 NAVEEN KUMAR 29 1085 1088 11111073 GARGI TYAGI 29 1085 1089 11111395 Shefali Chaudhary 29 1085 1090 11111600 kajal mehta 29 1085 1091 11111788 MEGHA KALA 29 1085 1092 11111901 Deepak Kumar 29 1085 1093 11112298 PRITI PAL 29 1085 1094 11112694 SHIKHA RAI 29 1085 1095 11110317 Shweta Tiwari 28 1095 1096 11110997 RASHMI PANDEY 28 1095 1097 11111642 MANSHA GROVER 28 1095 1098 11111658 Kanika 28 1095 1099 11111669 samridhi bhardwaj 28 1095 1100 11111993 GARIMA 28 1095------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1100 Page No. : 22 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1101 11112037 Geetika Aggarwal 28 1095 1102 11110152 ratan sen 27 1102 1103 11110265 Shagufa Parween 27 1102 1104 11110898 Garima shyam 27 1102 1105 11111721 Kajal Jain 27 1102 1106 11111999 NAMRATA 27 1102 1107 11112291 PRIYANKA SINGH 27 1102 1108 11112305 ASHU JAIN 27 1102 1109 11112434 Shivam Sharma 27 1102

Page 20

Page 129: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 1110 11110453 Aarti 26 1110 1111 11110820 SUCHETA SHARMA 26 1110 1112 11111548 ABHA 26 1110 1113 11111663 EKTA PANDEY 26 1110 1114 11111737 KIRTI BISHT 26 1110 1115 11111812 gaurav singh 26 1110 1116 11112902 VED PRAKASH MISHRA 26 1110 1117 11113098 NIDHI BHARDWAJ 26 1110 1118 11110163 KANIKA BHANDARI 25 1118 1119 11110251 Rani 25 1118 1120 11110424 ANNU 25 1118 1121 11110504 Aarti Arya 25 1118 1122 11110536 PRIYANKA RANA 25 1118 1123 11110685 PINKI 25 1118 1124 11110695 Shikha 25 1118 1125 11110752 Amarjeet Singh 25 1118 1126 11110841 komal sharma 25 1118 1127 11110858 priyanka bhandari 25 1118 1128 11110884 REENU 25 1118 1129 11110912 ojha sushil 25 1118 1130 11110936 Simran Grover 25 1118 1131 11110955 Shivani 25 1118 1132 11111079 RITU KUMARI DASS 25 1118 1133 11111210 KAPIL KUMAR 25 1118 1134 11111574 POOJA 25 1118 1135 11111676 Varsha Jain 25 1118 1136 11111784 SHWETA MISHRA 25 1118 1137 11111839 VANDITA VASHISTHA 25 1118 1138 11112056 uhuru lohani 25 1118 1139 11112099 ANUJA NEGI 25 1118 1140 11112179 SAPNA MATHUR 25 1118 1141 11112213 Aakansha Tyagi 25 1118 1142 11112256 NITU YADAV 25 1118 1143 11112396 KANIKA AWASTHI 25 1118 1144 11112429 SHIVANGI PANDEY 25 1118 1145 11112431 Manisha Goyal 25 1118 1146 11112503 Gulzeb khan 25 1118 1147 11112726 Shekhar Rawat 25 1118 1148 11110475 AMIT KUMAR RAI 24 1148 1149 11110554 ROOPA SINGH RAWAT 24 1148 1150 11110598 LEENA 24 1148------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1150 Page No. : 23 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1151 11110655 MANISHA BHATI 24 1148 1152 11110889 SHIWANGI BARANWAL 24 1148 1153 11111003 prerna chaudhary 24 1148 1154 11111213 Sachin 24 1148 1155 11111667 DEEPA SHARMA 24 1148 1156 11111910 VARSHA 24 1148 1157 11112097 Hiteshwar mitra 24 1148 1158 11110059 shivani bedi 23 1158 1159 11110378 RISHU 23 1158 1160 11110390 Anshumaan Vishnu 23 1158 1161 11110553 Soni Kumari 23 1158 1162 11111583 MUKUL GAUTAM 23 1158 1163 11112609 vikash kumar 23 1158 1164 11110300 Nidhi 22 1164 1165 11111805 ANANDI ABHILASHA 22 1164 1166 11112936 anita 22 1164

Page 21

Page 130: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 1167 11112988 Shristi Pandey 22 1164 1168 11110069 Aparna 21 1168 1169 11110179 NISHA KUMARI 21 1168 1170 11110259 Priya Kumari 21 1168 1171 11111732 NEETU 21 1168 1172 11112102 ROHIT SHARMA 21 1168 1173 11112388 AMIT KUMAR 21 1168 1174 11112509 RUPAWALI 21 1168 1175 11112703 Baby 21 1168 1176 11112882 Twinkle Samrat 21 1168 1177 11110066 Farheen 20 1177 1178 11110242 aashutosh 20 1177 1179 11110358 Aakash Sharma 20 1177 1180 11110360 BINDU 20 1177 1181 11110886 Ruby Gupta 20 1177 1182 11110905 Bharti Kandpal 20 1177 1183 11110916 Ankita 20 1177 1184 11110981 RAVINA KUMARI 20 1177 1185 11111111 Naveen Chandra 20 1177 1186 11111302 Chanchal 20 1177 1187 11111413 SANDHYA 20 1177 1188 11111776 Babita Tiwari 20 1177 1189 11111824 Radha Trivedi 20 1177 1190 11111875 Aarti nil nil 20 1177 1191 11111877 ridhi sharma 20 1177 1192 11111940 GURPREET KAUR 20 1177 1193 11112147 Navjeet Kaur 20 1177 1194 11112289 AKANSHA 20 1177 1195 11112324 Kritika 20 1177 1196 11112338 Vinita More 20 1177 1197 11112361 Gurudev Singh 20 1177 1198 11112545 Deepak kumar lakhera 20 1177 1199 11112657 UMA BHARTI 20 1177 1200 11113010 ANKIT DHAMA 20 1177------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1200 Page No. : 24 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1201 11113027 Parmod Sharma 20 1177 1202 11113193 ROSHANEE SINGH 20 1177 1203 11110016 Sunil Kumar 19 1203 1204 11110421 KOMAL KHANNA 19 1203 1205 11111847 DEEPSHIKHA 19 1203 1206 11112527 alisha 19 1203 1207 11112889 GURPREET KAUR 19 1203 1208 11111814 Shivani Sharma 18 1208 1209 11112177 nidhi kumari 18 1208 1210 11110034 POOJA CHAUDHARY 17 1210 1211 11111056 ANNU PANDEY 17 1210 1212 11111645 Divya Sharma 17 1210 1213 11111913 SWATI SINGH 17 1210 1214 11112821 omji gupta 17 1210 1215 11110336 Monika Dangwal 16 1215 1216 11110901 SONIA 16 1215 1217 11111312 UMANG BHATT 16 1215 1218 11111465 Vijender Kumar 16 1215 1219 11111602 RUCHI PARASHERI 16 1215 1220 11111710 Aadarsh mohan pandey 16 1215 1221 11111935 SONI 16 1215 1222 11112354 SHOBHA 16 1215 1223 11112473 NEHA GOSWAMI 16 1215

Page 22

Page 131: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 1224 11112978 Samiksha Sharma 16 1215 1225 11110065 VISHAL SINGH 15 1225 1226 11110288 TOUSIF KHAN 15 1225 1227 11110467 Daisy Kumari 15 1225 1228 11110528 gulshan naaz 15 1225 1229 11110602 PRIYA 15 1225 1230 11110765 SUJITA 15 1225 1231 11110768 BABLI 15 1225 1232 11110810 Ayush Chaudhary 15 1225 1233 11111375 Divya Gautam 15 1225 1234 11111539 Muskan Chauhan 15 1225 1235 11111706 Ratna Chauhan 15 1225 1236 11111885 RAJAT TANWAR 15 1225 1237 11111908 swati 15 1225 1238 11112007 shyama singh 15 1225 1239 11112092 NISHA GUPTA 15 1225 1240 11112139 POOJA KUMARI 15 1225 1241 11112406 Priya Gupta 15 1225 1242 11112415 Ashish Pathak 15 1225 1243 11112733 archana Rani 15 1225 1244 11112766 ATUL RATNA 15 1225 1245 11112859 SUMAN KUMARI SHARMA 15 1225 1246 11110422 RAKESH KUMAR 14 1246 1247 11111538 SIKKI KUMARI 14 1246 1248 11111688 Tanya Majoka 14 1246 1249 11111791 Sangeeta Bandooni 14 1246 1250 11112927 KULDEEP SINGH 14 1246------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1250 Page No. : 25 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1251 11110624 Rohit 13 1251 1252 11112604 AASHUTOSH SINGH 13 1251 1253 11112819 BHARTI KUMARI 13 1251 1254 11112883 Suchi Sharma 13 1251 1255 11110639 NISHA RANI 12 1255 1256 11111281 MANISH VATS 12 1255 1257 11112066 ajay 12 1255 1258 11112601 Manisha Sharma 12 1255 1259 11110086 manisha sharma 11 1259 1260 11110357 DEVDUTT BHARDWAJ 11 1259 1261 11110895 SANGEETA 11 1259 1262 11111388 SALMA 11 1259 1263 11111914 NEHA VASHISHT 11 1259 1264 11112077 divya garg 11 1259 1265 11112293 POORNIMA 11 1259 1266 11110053 PAYAL 10 1266 1267 11110153 LAXMI KUMARI 10 1266 1268 11110238 RANI 10 1266 1269 11110501 NEETU 10 1266 1270 11110559 Ravi Kumar 10 1266 1271 11110736 NEHA 10 1266 1272 11110777 KARISHMA 10 1266 1273 11111052 Umang Sharma 10 1266 1274 11111232 HIMANSHI WANWANI 10 1266 1275 11111269 NATASHA 10 1266 1276 11111271 SHILPI 10 1266 1277 11111537 Tanika 10 1266 1278 11112061 SONAM 10 1266 1279 11112371 HARSHITA KUMARI 10 1266 1280 11112572 akbar ali 10 1266

Page 23

Page 132: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 1281 11112979 POONAM 10 1266 1282 11112444 Pinki 9 1282 1283 11110596 priyanka tyagi 8 1283 1284 11111894 PRAMOD KUMAR SHUKLA 8 1283 1285 11113074 Dilnawaz Ali Tipu 8 1283 1286 11110071 NIDHI TYAGI 7 1286 1287 11110407 kirti gaur 7 1286 1288 11111252 Pooja 7 1286 1289 11111569 Mahima Jain 7 1286 1290 11112696 Surbhi 7 1286 1291 11110103 POOJA 6 1291 1292 11111502 SHIVANI 6 1291 1293 11110029 SONIA 5 1293 1294 11110551 Akash Kumar 5 1293 1295 11110626 kavita saini 5 1293 1296 11110645 DEEPAK KUMAR 5 1293 1297 11110716 Swati Arya 5 1293 1298 11111044 NIVESH 5 1293 1299 11111062 CHANDAN KUMAR RAI 5 1293 1300 11111072 Rishika 5 1293------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1300 Page No. : 26 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1301 11111348 RISHI MOHAN TIWARI 5 1293 1302 11111363 MANISHA CHAUHAN 5 1293 1303 11111765 AARTI 5 1293 1304 11112215 Priyanka Bisht 5 1293 1305 11112356 JYOTI SINGH 5 1293 1306 11112664 SHWETA SHARMA 5 1293 1307 11112692 SAMREEN SIDDIQUI 5 1293 1308 11112814 Vinod Kumar Behera 5 1293 1309 11112860 shikha sharma 5 1293 1310 11112940 KHUSHBU 5 1293 1311 11111098 SUPRIYA SINGH 4 1311 1312 11112255 Nidhi Sharma 3 1312 1313 11110946 Aarti Pradhan 2 1313 1314 11111797 POOJA 2 1313 1315 11111952 YUKTI SETHI 2 1313 1316 11113092 KARUNA KUMARI 2 1313 1317 11112001 ANMOL SHARMA 1 1317 1318 11112021 RAVI 1 1317 1319 11110058 swati sharma 0 1319 1320 11110141 Richa Jha 0 1319 1321 11110915 Upasana Verma 0 1319 1322 11111087 RAHUL SHARMA 0 1319 1323 11111123 nisha khan 0 1319 1324 11111178 Deepak Kumar Mishra 0 1319 1325 11111248 Rekha Tiwari 0 1319 1326 11111568 Priya Wadhwa 0 1319 1327 11112278 HEMA 0 1319 1328 11112472 Vimlesh Mishra 0 1319 1329 11112665 KOMAL SHARMA 0 1319 1330 11112668 kamal kashyap 0 1319 1331 11110052 GAYATRI SINGH -2 1331 1332 11111078 JULLY CHOUHAN -2 1331 1333 11112698 Mehul Parashar -2 1331 1334 11110473 PREETI -3 1334 1335 11110868 MADHAVI MANORAM -3 1334 1336 11113221 KM RAJNEETA SINGH -3 1334 1337 11110751 Divya gautam -4 1337

Page 24

Page 133: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR 1338 11110748 Sudeep Kumar Mishra -5 1338 1339 11110796 SATENDER SINGH -5 1338 1340 11111117 KUMAR CHANDAN -5 1338 1341 11111617 SOURABH KUMAR -5 1338 1342 11112117 ASHIMA -5 1338 1343 11112212 pratima -5 1338 1344 11112231 Kavita Kavita Pandey -5 1338 1345 11110647 rinki kaushik -7 1345 1346 11111306 PRIYANKA -7 1345 1347 11112697 pravesh lakra -7 1345 1348 11112926 AJEET KUMAR -7 1345 1349 11113052 ABHIMANYOU -8 1349 1350 11112705 ATUL SHARMA -9 1350------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1350 Page No. : 27 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : UR

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1351 11110023 POOJA CHATURVEDI -10 1351 1352 11111391 DINESH KUMAR -10 1351 1353 11112573 DEEP MALA -10 1351 1354 11112662 RUCHI GUPTA -10 1351 1355 11112907 SHWETA KUMARI -11 1355 1356 11111088 JOSHIKA SHARMA -14 1356 1357 11112246 Brij Bala -14 1356 1358 11110024 NIDHI UPADHYAY -15 1358 1359 11110165 Arti -15 1358 1360 11111451 MEGHA -15 1358 1361 11112600 sonal singh -15 1358 1362 11112174 SEEMA -16 1362 1363 11110975 VAISHALI -17 1363 1364 11112880 MOHIT -17 1363 1365 11110498 HANSA -18 1365 1366 11110771 ANAM -25 1366 1367 11112241 SATPAL -25 1366

Page 25

Page 134: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

UR

------------------------------------------------------------------------------�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 1367 Page No. : 28

Page 26

Page 135: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

CW University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : CW

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1 11110723 LAXMI DVIVEDI 315 1 2 11110039 NAVEEN KUMAR MISHRA 172 2 3 11111863 khushbu verma 63 3 4 11110002 Nidhi 60 4 5 11111964 lalita 55 5 6 11112597 Sonam Singh 41 6 7 11111101 sushmita 23 7 8 11111052 Umang Sharma 10 8

------------------------------------------------------------------------------�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 8 Page No. : 1

Page 1

Page 136: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1 11112279 ruksar 356 1 2 11112155 Shadab Alam 348 2 3 11110061 SHIVAM SONI 330 3 4 11112008 KM USHA PRAJAPATI 323 4 5 11113216 CHANDRAKANT YADAV 320 5 6 11112204 REKHA PRAJAPATI 318 6 7 11113259 DEEPU PATEL 318 6 8 11111623 DHARAMVEER YADAV 314 8 9 11111425 GULSHAN 310 9 10 11110124 ANJALI KUMARI 308 10 11 11111142 MUNNA KUMAR 300 11 12 11113257 AKHILENDRA YADAV 294 12 13 11113240 KM RASHMI 291 13 14 11112537 ARSHAD ANSARI 288 14 15 11113222 Rajnesh Chaudhary 285 15 16 11112342 Himanshi 284 16 17 11112704 Sharda Devi 284 16 18 11113068 Renu Vishwakarma 282 18 19 11110961 Ved Prakash 280 19 20 11112753 RAHUL VERMA 279 20 21 11110518 SHASHI UJHWAL GUPTA 278 21 22 11113142 LAKSHMAN KUMAR 272 22 23 11110931 Neha 270 23 24 11111843 RAJAT KUMAR 269 24 25 11110828 AKBAR ANSARI 267 25 26 11111808 VINITA NISHAD 263 26 27 11112235 BABITA SINGH 261 27 28 11110342 AMIT KUMAR 254 28 29 11112960 RAJNISH SHARMA 254 28 30 11113261 SHESHANK CHAUDHARY 254 28 31 11113166 NIRANJAN YADAV 253 31 32 11112843 KM.NISHA YADAV 252 32 33 11113224 amardeep kumar 252 32 34 11111611 NEERAJ 250 34 35 11113095 mukesh singh 247 35 36 11111096 Sanjeev kumar 245 36 37 11110667 Anand Swaroop Maurya 243 37 38 11111627 JYOTI VERMA 240 38 39 11111301 ASMITA PATEL 238 39 40 11113265 PAVAN KUMAR 234 40 41 11111515 APURVA 233 41 42 11112043 Ranjana 231 42 43 11112199 MANISH SAHU 231 42 44 11110439 POOJA 230 44 45 11112731 MANOJ KUMAR PRAJAPAT 230 44 46 11111148 Guddi Prajapati 228 46 47 11113155 SHASHIKANT YADAV 228 46 48 11110143 Ashish Kumar Maurya 221 48 49 11113186 PRABHA YADAV 221 48 50 11110339 Manoranjan Kumar 220 50------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 50 Page No. : 1 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank

Page 1

Page 137: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC------------------------------------------------------------------------------ 51 11112707 PANKAJ THAKUR 218 51 52 11113223 INDRAJEET PRAJAPATI 218 51 53 11112271 INDERPAL SINGH 217 53 54 11111426 LALITA KUMARI 215 54 55 11111231 DIPESH KUMAR 211 55 56 11110613 KASHISH VERMA 210 56 57 11113136 poornima hardiya 208 57 58 11113150 chandra prakash maurya 208 57 59 11112966 POOJA 206 59 60 11111615 Riyaz Ahmad Khan 205 60 61 11113171 KRIPA SHANKAR YADAV 204 61 62 11111816 RAJU DEV 202 62 63 11110352 SOHIL KHAN 200 63 64 11110762 GOVIND GOPAL CHARAN 200 63 65 11111899 ACHLA VERMA 200 63 66 11112352 CHANCHAL KUMAR 199 66 67 11111438 zenab 198 67 68 11112041 HIMANSHU YADAV 198 67 69 11112260 gitalee borah 198 67 70 11111139 PRIYANKA 197 70 71 11112389 RESHMA KHATOON 197 70 72 11110960 Deepika 195 72 73 11112322 RAKHI 195 72 74 11110770 Suresh kumar 192 74 75 11111274 MOHIT MADESIA 191 75 76 11111328 SURAJ PRATAP SINGH 189 76 77 11113237 ANIL KUMAR MAURYA 189 76 78 11112685 CHHOTAK SAHNI 186 78 79 11111902 NAZMA PRAVEEN 184 79 80 11111943 MAMTA KUMARI 183 80 81 11112867 Rakesh 182 81 82 11110857 Rahul Singh Narwariya 181 82 83 11111917 kumbha ram 176 83 84 11113165 EKTA PRIYADARSHINI 176 83 85 11110049 RAJESH YADAV 175 85 86 11110350 SURESH KUMAR PRAJAPATI 175 85 87 11112446 KRISHNA YADAV 174 87 88 11112830 VARUN PRATAP SINGH 174 87 89 11112670 Mohd Alam 171 89 90 11110166 SHEEBA NAAZ 170 90 91 11113204 HEERA LAL 169 91 92 11110953 Aman Kumar 166 92 93 11112526 ABHINANDAN 165 93 94 11112027 AMIT KUMAR 164 94 95 11111304 ANITA KUMAWAT 163 95 96 11111726 UDAY KUMAR AZAD 162 96 97 11110128 HARENDRA SINGH 161 97 98 11111792 yashna 160 98 99 11112890 KARUNA SAINI 159 99 100 11112447 SHWETA 156 100------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 100 Page No. : 2 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 101 11110851 Vaseem Ali 155 101 102 11110933 USHA 155 101 103 11110308 Meena Yadav 154 103 104 11111821 LALAN KUMAR VIHSKARMA 154 103 105 11113252 PRASHANT KUMAR CHAUDHARY 154 103

Page 2

Page 138: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC 106 11111566 SURAJ YADAV 153 106 107 11111325 POONAM 151 107 108 11113145 BIJAY BHASKER 151 107 109 11110808 AMIR KHAN 149 109 110 11111093 RUKHSAAR 148 110 111 11111194 RAJNISH KUMAR 147 111 112 11112568 suraiya bano 147 111 113 11113028 MOHSIN KHAN 145 113 114 11111448 Km. Saumya Singh Gangwar 143 114 115 11110112 deepak kumar 142 115 116 11111772 MAHENDRA 142 115 117 11112261 Anju Krishnia 141 117 118 11111145 MONIKA VERMA 139 118 119 11112015 AABID 139 118 120 11113175 M SHAHID s/o ANSAR AHAMAD 139 118 121 11113214 ABHIRAJ KUMAR GAUTAM 139 118 122 11112189 reena 137 122 123 11110956 alok Singh Yadav 135 123 124 11111705 MUSHRRAT PARVEEN 135 123 125 11112728 ISTIYAK ANSARI 134 125 126 11113236 DEEPAK KUMAR YADAV 134 125 127 11112579 GURPREET SINGH 133 127 128 11110384 Mamta Saini 132 128 129 11111341 KAUSHELENDRA 132 128 130 11110100 Kalpana Verma 131 130 131 11112242 Sunita Kumari 131 130 132 11113077 RESHAMI CHAURASIYA 131 130 133 11110138 ANIL KUMAR RAJPUT 130 133 134 11112118 Priya 130 133 135 11111043 ARUN KUMAR YADAV 129 135 136 11110542 Priyanka kumari Jaiswal 127 136 137 11110547 HUNNY 127 136 138 11112440 priya 127 136 139 11110688 PREKSHA 126 139 140 11110865 Janmejay Kushwaha 125 140 141 11110870 Deepak Kumar 125 140 142 11111366 KULDEEP BHATI 125 140 143 11113159 SURYA KUMAR YADAV 125 140 144 11110420 ANOOP YADAV 124 144 145 11110740 PRIYA RAJ 124 144 146 11110798 PUSHPENDRA KUMAR 122 146 147 11110666 Sheetal 121 147 148 11110433 aditi kumari 120 148 149 11110446 RADHE SHYAM 120 148 150 11110459 MONI KUMARI 120 148------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 150 Page No. : 3 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 151 11111227 Satyveer 120 148 152 11112948 POOJA YADAV 120 148 153 11110634 Reena 118 153 154 11111131 RAINA YADAV 118 153 155 11112269 Aashu Kumari 118 153 156 11113147 PRATIMA RAY 118 153 157 11110921 SANGEETA 117 157 158 11111420 MEENAKSHI 116 158 159 11111867 Mahender Kumar Fogawat 116 158 160 11112756 vinay kumar 116 158 161 11110244 Krishna Kumar Verma 115 161 162 11112789 NEELAM 115 161

Page 3

Page 139: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC 163 11110603 DEEPANSHU SHARMA 114 163 164 11113256 AASHISH KUMAR GUPTA 114 163 165 11111095 Nikita Yadav 113 165 166 11111314 MOHIT KASHYAP 113 165 167 11111461 Ram Devi 112 167 168 11112009 SANDEEP YADAV 112 167 169 11112635 SONIKA 112 167 170 11112343 SURESH VERMA 111 170 171 11110353 JAY VIKAS GUPTA 110 171 172 11110539 SONU 110 171 173 11110669 chanda 110 171 174 11110671 shivam kumar 110 171 175 11112763 Sonu Kumar 110 171 176 11113080 Manjeet 110 171 177 11110947 Sachin Kumar 108 177 178 11112203 ADESH NAMDEO 108 177 179 11110099 NISHA SANI 107 179 180 11110278 NISHA 107 179 181 11110491 NAGENDRA CHAUDHARY 107 179 182 11110527 garima 107 179 183 11111198 SIKANDRA KUMAR 107 179 184 11111643 RAVINDER 107 179 185 11112532 Pushpendra Singh Baghel 106 185 186 11110162 VIVEK KUMAR 105 186 187 11110659 RANJANA 105 186 188 11111085 AFTAB ALAM 105 186 189 11111153 ASHU 105 186 190 11112722 RIYA 105 186 191 11112632 JAY SHANKAR 104 191 192 11112742 rajni 104 191 193 11112854 ABHISHEK VERMA 104 191 194 11110043 Ankit Kumar 103 194 195 11110284 MAHESH KUMAR SHAH 103 194 196 11110801 MANISHA 103 194 197 11111523 SONU 102 197 198 11113161 SURYA KANT YATI 102 197 199 11110676 ANKIT HOODA 101 199 200 11111170 akash pal 101 199------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 200 Page No. : 4 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 201 11110496 ALOK 100 201 202 11110652 SHILPA 100 201 203 11111251 SUDHANSHU KUMAR 100 201 204 11111386 ANKITA 100 201 205 11112476 DEEPAK KUMAR YADAV 100 201 206 11112695 shagufta 100 201 207 11112869 Pooja kumari 100 201 208 11112887 AJEET SINGH 100 201 209 11113087 PRAVEEN SONI 100 201 210 11110192 SONU KASHYAP 98 210 211 11111634 DEEPU SINGH 98 210 212 11111166 KRISHMA 97 212 213 11111521 AKHILESH MAURYA 97 212 214 11113153 SHYAM RAJ 97 212 215 11113157 AMIT KUMAR YADAV 97 212 216 11111023 PINKI KUMARI 96 216 217 11111119 MEENA ` 96 216 218 11112850 Vartika 96 216 219 11110170 mala 95 219

Page 4

Page 140: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC 220 11110772 MOHD AMAAN 95 219 221 11111229 MONIKA VERMA 95 219 222 11111258 RAHUL KUMAR YADAV 95 219 223 11111275 PRIYANKA DEVI 95 219 224 11111527 PRIYANKA 95 219 225 11113156 SUJEET KUMAR 95 219 226 11112270 AANCHAL 94 226 227 11112562 kalpana kalpana kalpana 93 227 228 11112899 KARISHNA KUMAR 93 227 229 11110040 ASHTBHUJA SINGH 92 229 230 11110444 KIRAN KUMARI 91 230 231 11110903 RAHUL GUPTA 91 230 232 11112848 ALOK KUMAR YADAV 91 230 233 11110406 YADVENDRA KUMAR MAURYA 90 233 234 11110914 RENVATA RAM 90 233 235 11111949 Md Farful Gaddi 89 235 236 11113089 SAHDEV SINGH KAVIYA 89 235 237 11111020 RAVINDRA 88 237 238 11111270 RAKHI 88 237 239 11111947 RAKHI KUMARI 88 237 240 11112245 Ramlal Kumar 86 240 241 11112795 JYOTI KUMARI 86 240 242 11113123 gunjan giri 86 240 243 11111484 OM PRAKASH 85 243 244 11111657 RAHUL SINGH 85 243 245 11112816 MONIKA 85 243 246 11113031 VASEEM 85 243 247 11110470 RAM UDAY KUMAR 84 247 248 11112452 sonika sheoran 84 247 249 11113158 ABHISHEK BHARDWAJ 84 247 250 11113055 Tarun Verma 83 250------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 250 Page No. : 5 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 251 11110075 SHAMA PARVEEN 82 251 252 11110332 POOJA 82 251 253 11110426 JYOTI 81 253 254 11112353 ritu bala 81 253 255 11111100 SAAD KARIM 80 255 256 11111228 Vishal sharma 80 255 257 11112095 SHAIF ALI 80 255 258 11112518 KAMINI KUMARI 80 255 259 11112540 AJAY GIRI 80 255 260 11112686 Sachin Kumar 80 255 261 11112729 JAYANTI DEVI 80 255 262 11113045 PRANSHU 80 255 263 11110821 SONALI RAJPUT 79 263 264 11113217 SUJATA SINGH PATEL 78 264 265 11111501 monu yadav 77 265 266 11111637 RASHMI BAGHEL 77 265 267 11112448 Anjali 77 265 268 11110436 SALMAN 76 268 269 11113127 HIMASHRI NATH 76 268 270 11111026 SAZEED ALI 75 270 271 11111245 Vikas Yadav 75 270 272 11111437 MUNNA KUMAR 75 270 273 11111477 ROLLY 75 270 274 11111647 Rinki 75 270 275 11112004 Archana chaudhary 75 270 276 11112017 ARJUN 75 270

Page 5

Page 141: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC 277 11112775 DEEPAK YADAV 75 270 278 11111632 KAMAL 74 278 279 11112920 HIMANSHU YADAV 74 278 280 11110294 AVANISH SINGH NARWARIA 73 280 281 11110340 AJAY SINGH THAKUR 73 280 282 11111161 PRIYA SOLANKI 73 280 283 11112842 RUKSANA 73 280 284 11111382 Sourabh 72 284 285 11111932 Chandrakesh Narayan Verma 72 284 286 11112648 Sonam Kumari 72 284 287 11112781 PRIYA 72 284 288 11111083 DEEPAK KUMAR 71 288 289 11111633 Sheetal Barik 71 288 290 11113122 SAVITA PHUKAN 71 288 291 11110122 Prashant Kumar Rathore 70 291 292 11110519 SANJEEDA 70 291 293 11110734 SHIVAM KUMAR 70 291 294 11110899 BIMALA 70 291 295 11112107 SHAMSHER AHMED 70 291 296 11112409 RAVI ANAND 70 291 297 11112571 RANI PRAJAPATI 70 291 298 11112718 SHAHAALAM 70 291 299 11112901 ANKIT KUMAR 70 291 300 11112089 Ajay Yadav 69 300------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 300 Page No. : 6 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 301 11112300 NATASHA 69 300 302 11111260 GAURAV BANSAL 68 302 303 11112224 deepak kumar 68 302 304 11110195 RUBY YADAV 66 304 305 11110272 Nemu Naresh Budania 66 304 306 11110605 KHUSHBU KHATOON 66 304 307 11110873 Kiran 66 304 308 11111296 SHIV KUMAR YADAV 66 304 309 11110180 SANTOSH 65 309 310 11110243 Amit 65 309 311 11110663 Harish kumar 65 309 312 11110951 POOJA 65 309 313 11111193 POOJA 65 309 314 11111291 SAYEMA 65 309 315 11111399 DHARMENDRA 65 309 316 11111466 DIKSHA 65 309 317 11111576 VISHAL KUMAR GUPTA 65 309 318 11112069 SANJEEV KUMAR 65 309 319 11112332 AMIT 65 309 320 11112437 LALEET YADAV 65 309 321 11112803 RAHUL GANDHI 65 309 322 11112815 SONIA 65 309 323 11112943 Supiriya Verma 65 309 324 11113072 Ritu 65 309 325 11113081 mamta giri 65 309 326 11113207 AMIT YADAV 65 309 327 11110119 SANDEEP KUMAR 64 327 328 11110479 Abhay Verma 64 327 329 11110520 Santosh Gupta 64 327 330 11110986 KUMARI ANNU 64 327 331 11111125 Ravit Yadav 64 327 332 11111319 khushi 64 327 333 11111825 CHETNA 64 327

Page 6

Page 142: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC 334 11112326 ARTI DEVI 64 327 335 11110425 CHITRA RANI 63 335 336 11110733 RAJESH SINGH 63 335 337 11111863 khushbu verma 63 335 338 11110197 Rashmi Sethiya 62 338 339 11110448 Anjali 62 338 340 11110584 PRAVEEN 62 338 341 11111146 chandni rohilla 62 338 342 11111577 MOHAMMAD ASIF 62 338 343 11113029 RAJKUMAR 62 338 344 11110879 Sulaxna 61 344 345 11112529 AJEET KUMAR SINGH 61 344 346 11113195 SUNNY KUMAR SHARMA 61 344 347 11110198 VIKRAM CHAUDHARY 60 347 348 11110385 ekta 60 347 349 11111649 JAIPRAKASH GUPTA 60 347 350 11111833 ADITYA NARAYAN 60 347------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 350 Page No. : 7 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 351 11112090 Pooja Rani 60 347 352 11112365 MANJU PAL 60 347 353 11112700 ABHINAV VERMA 60 347 354 11110333 GOURAV YADAV 59 354 355 11111283 NEHA YADAV 59 354 356 11112832 NIHAL YADAV 59 354 357 11110604 KANCHAN 58 357 358 11110609 MANISH KUMAR 58 357 359 11111975 HIMANI 58 357 360 11110105 rekha kumari 57 360 361 11110264 PAYAL 57 360 362 11111151 POOJA YADAV 57 360 363 11111802 sushil kumar 57 360 364 11112362 PRIYA 57 360 365 11112557 PRANAV ANAND 57 360 366 11110108 TANYA SHARMA 56 366 367 11110273 MAMTA SAINI 56 366 368 11110281 ANJU 56 366 369 11110774 KM Aayesha Khatoon 56 366 370 11110779 ANISH KUMAR 56 366 371 11112165 KM. ANJANA 56 366 372 11112498 Vikram 56 366 373 11112565 RENU KUMARI 56 366 374 11113015 SEETA 56 366 375 11113137 RANU JAWRIYA 56 366 376 11110041 Suman 55 376 377 11110345 VICKY KASANA 55 376 378 11110558 NIDHI RANI 55 376 379 11110670 Jyoti Soni 55 376 380 11110679 PARBHAKAR PRASAD SINGH 55 376 381 11110684 Om Narayan Urf Hariom 55 376 382 11111217 ARJUN PRASAD 55 376 383 11111383 SURABHI 55 376 384 11111561 bittu kumar varma 55 376 385 11111878 ISHRAT jahan 55 376 386 11111974 rumaiza parveen 55 376 387 11112508 DURVIJAY KUMAR 55 376 388 11112528 kamlesh 55 376 389 11112593 Neha Yadav 55 376 390 11112739 SANJU 55 376

Page 7

Page 143: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC 391 11113085 KALPANA 55 376 392 11111171 PRIYANKA SAINI 54 392 393 11111520 BADRI PRASAD 54 392 394 11111853 SATISH NISHAD 54 392 395 11112570 MONIKA PANCHAL 54 392 396 11110871 RAJEEV YADAV 53 396 397 11111236 PINKI 53 396 398 11112265 Menka Kumari 53 396 399 11112569 neha 53 396 400 11113191 SUDHANSHU DUTTA VERMA 53 396------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 400 Page No. : 8 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 401 11111109 vinay 52 401 402 11111549 KANCHAN 52 401 403 11112501 RAJ KUMARI 52 401 404 11113228 RAM ASHISH YADAV 52 401 405 11111140 AMIR SUHAIL 51 405 406 11111368 sarita pal 51 405 407 11111416 REKHA 51 405 408 11112218 Harish Kumar 51 405 409 11112581 Komal 51 405 410 11110133 SUSHIL 50 410 411 11110229 Shobha Kumari 50 410 412 11110257 JAGRITI 50 410 413 11110523 VIMLESH YADAV 50 410 414 11110530 RUCHI 50 410 415 11110995 YOGESH KUMAR 50 410 416 11111058 TANISHA ISLAM 50 410 417 11111066 UMESHWARI 50 410 418 11111129 BHARAT RAJPOOT 50 410 419 11111488 MONIKA 50 410 420 11111614 PRIYANKA CHOUDHARY 50 410 421 11111795 REETU 50 410 422 11112031 rajni 50 410 423 11112229 POOJA 50 410 424 11112315 Rubeena Khatoon 50 410 425 11112510 Rohit Tanwar 50 410 426 11112748 Anushree 50 410 427 11110328 Chetna Gulia 49 427 428 11110380 SEEMA YADAV 49 427 429 11110861 MAHIMA KUSHWAHA 49 427 430 11111678 BULBUL SONI 49 427 431 11111984 KM PREETI 49 427 432 11112020 Ritika Tanwar 49 427 433 11112461 KAJAL SOLANKI 49 427 434 11112702 MEENA 49 427 435 11110247 kanchan prasad 48 435 436 11110334 aman kumar ghiloria 48 435 437 11110402 ARPIT JAISWAL 48 435 438 11111661 alka saini 48 435 439 11112135 POOJA YADAV 48 435 440 11112428 REEMA 48 435 441 11112661 NEHA YADAV 48 435 442 11110513 anil kumar maurya 47 442 443 11110737 Poonam 47 442 444 11110739 PRIYA 47 442 445 11112779 BRIJESH KUMAR YADAV 47 442 446 11112856 BABITA 47 442 447 11112968 KM CHANCHAL 47 442

Page 8

Page 144: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC 448 11113020 AJRA 47 442 449 11110037 RADHIKA GUPTA 46 449 450 11110469 POOJA 46 449------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 450 Page No. : 9 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 451 11110521 RITIKA 46 449 452 11110883 SHIVANI 46 449 453 11112051 MANPREET KAUR 46 449 454 11113063 PRATIBHA YADAV 46 449 455 11110214 HARPREET KAUR 45 455 456 11110324 MEENAKSHI BHATT 45 455 457 11110329 SARITA 45 455 458 11110331 MONU KUMAR 45 455 459 11110429 Shivani Baisla 45 455 460 11110463 PREETI 45 455 461 11110764 KUNWAR MOHAN PRATAP SINGH 45 455 462 11110940 KOMAL 45 455 463 11110989 Chanchal Basoya 45 455 464 11111158 RAVINDER 45 455 465 11111830 ABHISHEK 45 455 466 11111985 JYOTI JAISWAL 45 455 467 11112422 MALTI 45 455 468 11112478 Rakesh Raushan 45 455 469 11112644 PREETI KUMARI 45 455 470 11112676 ALOK KUMAR 45 455 471 11113026 SAHIL 45 455 472 11110482 Divya 44 472 473 11110780 GAJENDER 44 472 474 11111203 shashi kant yadav 44 472 475 11111364 APEKSHA MALIK 44 472 476 11111876 neha 44 472 477 11112318 Surbhi Arya 44 472 478 11111545 AMIT KUMAR 43 478 479 11111490 Preeti 42 479 480 11111783 PRINCI VERMA 42 479 481 11112033 NITYA NAND 42 479 482 11112160 Laxmi Devi Sharma 42 479 483 11112417 DIVYA YADAV 42 479 484 11110414 UMESH TANWAR 41 484 485 11110532 PRIYANKA 41 484 486 11110648 Atul Kumar Mahur 41 484 487 11110925 Nishu Pal 41 484 488 11111037 Manju 41 484 489 11111226 Shabnam Bano 41 484 490 11112577 PRAVEEN KUMAR 41 484 491 11113021 bhavna gautam 41 484 492 11110009 USHA KUMARI 40 492 493 11110032 RAKESH KUMAR PATEL 40 492 494 11110096 JYOTI 40 492 495 11110322 DOLLI 40 492 496 11110393 ARTI KUMARI 40 492 497 11110476 MANISHA 40 492 498 11111094 MANOHAR 40 492 499 11111330 MANISHA 40 492 500 11111393 Manoj Khyaliya 40 492------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 500 Page No. : 10 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017

Page 9

Page 145: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 501 11111478 USHA SHAH 40 492 502 11111522 Urvashi Arora 40 492 503 11111848 REENA KUMARI 40 492 504 11111997 RAVI KUMAR 40 492 505 11112172 KHUSHBU GUPTA 40 492 506 11112201 CHARU PAL 40 492 507 11112227 JAYA 40 492 508 11112249 VISHNU DAS 40 492 509 11112506 ALISHA MALIK 40 492 510 11112679 POOJA 40 492 511 11112755 Tripti Arya 40 492 512 11112784 PRATIBHA YADAV 40 492 513 11112811 ASMA 40 492 514 11112857 deepika 40 492 515 11112931 GOVIND SAHNI 40 492 516 11110223 ARVIND KUMAR 39 516 517 11110755 JYOTI KUMARI 39 516 518 11111556 RITU YADAV 39 516 519 11111934 humera 39 516 520 11112680 YOGITA 39 516 521 11113035 SINTU 39 516 522 11110186 VIKAS 38 522 523 11111295 ROHIT KUMAR YADAV 38 522 524 11111725 RAVI KUMAR 38 522 525 11111986 SUNNY 38 522 526 11110918 MONIKA GUPTA 37 526 527 11110922 PRIYANKA ROHILLA 37 526 528 11112064 sujata kumari 37 526 529 11112167 ANITA YADAV 37 526 530 11110316 JYOTI 36 530 531 11110620 KM. AARTI 36 530 532 11111698 RUBY 36 530 533 11111734 DIMPLE 36 530 534 11111889 geeta kumari 36 530 535 11112208 JYOTI 36 530 536 11112772 POOJA SOLANKI 36 530 537 11112975 PRIYANKA 36 530 538 11110085 Reena Rani 35 538 539 11110298 BUSHRA PARVEEN 35 538 540 11110365 Roma Roma Roma 35 538 541 11110572 Lokesh Kumar 35 538 542 11110874 Saurabh Kaushal 35 538 543 11110991 Swati Jaiswal 35 538 544 11111080 shalu chaudhary 35 538 545 11111084 MANJEET KUMAR 35 538 546 11111086 AMIT YADAV 35 538 547 11111112 Sudhir 35 538 548 11111660 DEVENDRA KUMAR 35 538 549 11111990 saurabh singh 35 538 550 11112022 VINOD KUMAR RATHOR 35 538------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 550 Page No. : 11 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------

Page 10

Page 146: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC 551 11112100 Karishma 35 538 552 11112138 SHIV KUMAR 35 538 553 11112412 Renu Kaushik 35 538 554 11112559 SONIA 35 538 555 11112677 MD ASIF AHMAD 35 538 556 11112682 AMAN KUMAR 35 538 557 11110210 KAJAL YADAV 34 557 558 11111933 RINKI KUMARI 34 557 559 11112013 SUNIL KUMAR PAL 34 557 560 11111135 CHANDAN SINGH 33 560 561 11111487 PINTU CHAURSIYA 33 560 562 11110882 PREETI 32 562 563 11112034 Mugle Azam 32 562 564 11112614 SADHANA MAURYA 32 562 565 11112900 Jyoti Ranjan 32 562 566 11110148 PRIYA 31 566 567 11111564 POOJA VERMAN 31 566 568 11111603 SAURABH CHAUDHARY 31 566 569 11112259 SHEHZEEN SAIFI 31 566 570 11112938 KAVITA RANI 31 566 571 11110115 vandana 30 571 572 11110164 POOJA YADAV 30 571 573 11110863 Asha Panchal 30 571 574 11110887 MEENAKSHI 30 571 575 11110897 KAJAL SAINI 30 571 576 11111134 PRIYA YADAV 30 571 577 11111144 tintoiya alfaij ali 30 571 578 11111300 megha 30 571 579 11111394 ROSHNI YADAV 30 571 580 11111655 KANIKA RANA 30 571 581 11112413 DHARMENDER SINGH 30 571 582 11112438 NISHA 30 571 583 11112634 PINKI PAL 30 571 584 11112693 Ejazul Haque 30 571 585 11112797 Sunita Kumari 30 571 586 11112945 SIDDHARTH BASOYA 30 571 587 11113037 AMARJEET 30 571 588 11110309 Naina 29 588 589 11110319 Shruti Vashist 29 588 590 11111211 ASHA DEVI 29 588 591 11112765 Imran 29 588 592 11110084 RITU YADAV 28 592 593 11110789 NAZRA 28 592 594 11111540 KM KAJAL 28 592 595 11112630 NEHA YADAV 28 592 596 11112846 PANKAJ KUMAR 28 592 597 11110965 SHALU 27 597 598 11112558 SACHIN SINGH BHANDARI 27 597 599 11110078 Saima Parveen 26 599 600 11111047 PRIYANKA CHAUDHARY 26 599------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 600 Page No. : 12 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 601 11111513 ANKIT 26 599 602 11112207 Shivalik Vedi 26 599 603 11112749 JAVED 26 599 604 11113241 NITIN KUMAR YADAV 26 599 605 11113245 NIKHIL VIVEK 26 599 606 11110013 SUNIL YADAV 25 606 607 11110073 ATUL PAL 25 606

Page 11

Page 147: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC 608 11110200 PANKAJ KUMAR 25 606 609 11110297 Aarti Singh 25 606 610 11110315 ruksana 25 606 611 11110394 nitesh 25 606 612 11110546 POONAM DEVI 25 606 613 11110908 BARKHA VATS 25 606 614 11111012 MUBARIK 25 606 615 11111091 HINA SAINI 25 606 616 11111327 INDU PAL 25 606 617 11111428 Pravin Yadav 25 606 618 11111650 MONIKA 25 606 619 11111836 SARITA KUSHWAH 25 606 620 11111941 POOJA RANI 25 606 621 11112024 FAISAL 25 606 622 11112053 MD NEMATULLAH 25 606 623 11112268 CHETAN 25 606 624 11112294 PARUL 25 606 625 11112404 SONU KUMARI 25 606 626 11112459 RAVI KUMAR 25 606 627 11112552 VARSHA KUMARI 25 606 628 11112865 SAWAN PANCHAL 25 606 629 11110118 NEHA KUMARI 24 629 630 11112688 ARTI 24 629 631 11110289 MANJU 23 631 632 11110088 komal 22 632 633 11110455 PRIYANKA 22 632 634 11110805 Akshay Kumar Chauhan 22 632 635 11110999 MOHIT 22 632 636 11112770 NEHA KHAN 22 632 637 11110261 MUNNA KUMAR 21 637 638 11110363 POOJA KUMARI 21 637 639 11110943 MEENA 21 637 640 11111006 MANISHA KUMARI 21 637 641 11111050 BHARTI 21 637 642 11111673 LALITA KUMARI 21 637 643 11111756 Dharmendra Singh Yadav 21 637 644 11111967 Ranjana Kumari 21 637 645 11110134 NAJMA 20 645 646 11110211 Alpana Yadav 20 645 647 11110364 urooj sultana 20 645 648 11110483 POOJA BHARTI 20 645 649 11110583 NARESH 20 645 650 11110586 SHIVALYA 20 645------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 650 Page No. : 13 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 651 11110593 Shalini 20 645 652 11110622 Rahul saini 20 645 653 11111001 AMIT KUMAR 20 645 654 11111054 VIRENDRA VIKRAM CHAUDHARY 20 645 655 11111221 DEVI SINGH 20 645 656 11111285 Anjali 20 645 657 11111590 Kusum yadav 20 645 658 11111748 Ankit panchal 20 645 659 11111761 SRIKANT KUMAR 20 645 660 11111927 mamta 20 645 661 11112132 DEEPTI KATIYAR 20 645 662 11112483 SHAHIN 20 645 663 11112721 Neha 20 645 664 11112777 Nisha 20 645

Page 12

Page 148: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC 665 11110121 ANTIM 19 665 666 11111865 MONIKA 19 665 667 11112223 KM NISHA PRAVEEN 19 665 668 11112314 Amul Yadav 19 665 669 11112738 LAXMI YADAV 19 665 670 11110171 basant kaur 18 670 671 11111648 GULAFSHA 18 670 672 11111960 Pradeep Kumar 18 670 673 11112081 rajat yadav 18 670 674 11112513 ANJALI YADAV 18 670 675 11112619 BRIJESH KUMAR 18 670 676 11110302 Salma Bano 17 676 677 11111121 KUMARI ARPANA RATHOR 17 676 678 11111185 POONAM YADAV 17 676 679 11112217 GEETA KUMARI 17 676 680 11112701 DEEPA 17 676 681 11110935 shashi bala 16 681 682 11112414 SANTOSH KUMAR 16 681 683 11112453 RENU KUMARI 16 681 684 11112918 Arti Rani 16 681 685 11110348 Yogesh kumar 15 685 686 11110642 Sonia Sansanwal 15 685 687 11110703 anil kumar 15 685 688 11111208 Pooja Kumari 15 685 689 11111333 HEMLATA YADAV 15 685 690 11111349 arjune kumar 15 685 691 11111774 NEETU YADAV 15 685 692 11111842 manisha 15 685 693 11111924 Manisha KOHLI 15 685 694 11111948 SALMAN 15 685 695 11112226 NIDHI 15 685 696 11112740 Roop Kishor 15 685 697 11110753 Abhinek Kumar 14 697 698 11111476 VAISHALI 14 697 699 11111557 ANKIV BAISOYA 14 697 700 11112283 GULSHAN YADAV 14 697------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 700 Page No. : 14 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 701 11113065 Hema 14 697 702 11110658 KHATIZA 13 702 703 11111219 AAAA KAPIL SHARMA 13 702 704 11111263 NAYAN SINGH 13 702 705 11112052 MONIKA 13 702 706 11112059 Neha Kumari 12 706 707 11110021 Vipin Kumar 11 707 708 11110249 KHUSHI 11 707 709 11111025 SEEMA 11 707 710 11112085 Vishal Kumar 11 707 711 11112425 TABASSUM KHAN 11 707 712 11111299 MEENU 10 712 713 11111481 PREETI KUMARI 10 712 714 11111679 ANURADHA GOSWAMI 10 712 715 11111764 AKASH 10 712 716 11111831 Vandana Yadav 10 712 717 11112188 abdul wahab 10 712 718 11110371 Kanika 9 718 719 11110104 POORNIMA VERMA 8 719 720 11110758 KUMKUM 8 719 721 11111869 NEHA 8 719

Page 13

Page 149: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC 722 11112596 KAFUSSAHAR KHANAM 8 719 723 11112420 MANVVAR HASAN 6 723 724 11110449 Mohini Tanwar 5 724 725 11111018 POONAM 5 724 726 11111408 Bhupender 5 724 727 11111528 POOJA YADAV 5 724 728 11111892 MEGHNA 5 724 729 11112067 aanchal 5 724 730 11112713 DILRAM BHADANA 5 724 731 11112925 PINKI 5 724 732 11113032 RAVI KUMAR 5 724 733 11113094 Pooja 5 724 734 11110700 DILSHAD EQBAL 4 734 735 11112750 MANSI SHARMA 4 734 736 11112407 Nidhi Jaiswal 3 736 737 11111680 SATBIR SINGH 1 737 738 11112724 Raj Kishor 1 737 739 11113049 POONAM DEVI 1 737 740 11113103 RASHMI 1 737 741 11110159 SONIA 0 741 742 11110637 AMAN CHAUDHARY 0 741 743 11110787 Sushma Kumari 0 741 744 11111011 preeti 0 741 745 11111249 preeti saini 0 741 746 11111959 Chandan kumar 0 741 747 11112190 Deepika Yadav 0 741 748 11112244 RITU KUMARI 0 741 749 11111526 MANISHA -2 749 750 11111950 SUMAN -2 749------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 750 Page No. : 15 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : OBC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 751 11110101 kapil rathore -4 751 752 11111002 BHARTI BIDHURI -4 751 753 11111746 ANCHAL RAJPUT -4 751 754 11110405 Sharukh Khan -5 754 755 11111463 savita -5 754 756 11110862 Rakesh Kumar -6 756 757 11110985 Suman Kumari -6 756 758 11112316 Deepak lohiya -15 758 759 11112170 RADHA KUMARI -16 759 760 11112517 SADAF ANSARI -18 760

Page 14

Page 150: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

OBC

------------------------------------------------------------------------------�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 760 Page No. : 16

Page 15

Page 151: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

PWD University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : PWD

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1 11112344 RAVI GUPTA 360 1 2 11111534 HARI KANT 356 2 3 11112279 ruksar 356 2 4 11111323 PREETI AGGARWAL 351 4 5 11112155 Shadab Alam 348 5 6 11110061 SHIVAM SONI 330 6 7 11110729 khushboo mishra 327 7 8 11111432 Kamta prasad 327 7 9 11110356 NIDHI KUMARI 323 9 10 11112008 KM USHA PRAJAPATI 323 9 11 11112204 REKHA PRAJAPATI 318 11 12 11112233 Babali Pandey 317 12 13 11111261 Akhilesh Kumar Tiwari 315 13 14 11111623 DHARAMVEER YADAV 314 14 15 11112482 RITU 311 15 16 11111425 GULSHAN 310 16 17 11110124 ANJALI KUMARI 308 17 18 11112376 Neelam 303 18 19 11110941 RAFIYA 302 19 20 11111142 MUNNA KUMAR 300 20 21 11111690 POPIN KUMAR 295 21 22 11112751 NISHA DEVI 293 22 23 11112083 Nisha Devi 291 23 24 11113194 Pawan Kumar Singh 290 24 25 11112036 PURVI GAUTAM 285 25 26 11112704 Sharda Devi 284 26 27 11113068 Renu Vishwakarma 282 27 28 11111273 PRIYANKA KUMARI 271 28 29 11110828 AKBAR ANSARI 267 29 30 11112743 prabal pratap singh 264 30 31 11111808 VINITA NISHAD 263 31 32 11110636 MANISH KUMAR 257 32 33 11113061 Sunita Verma 256 33 34 11112960 RAJNISH SHARMA 254 34 35 11112843 KM.NISHA YADAV 252 35 36 11112281 SONI GUPTA 249 36 37 11110270 PRIYANKA GUPTA 245 37 38 11112671 GAUTAM PATWA 240 38 39 11110150 Madhu Dogra 238 39 40 11111925 KHUSHBU KUMARI 238 39 41 11112043 Ranjana 231 41 42 11112116 VINEY KUMAR 231 41 43 11112731 MANOJ KUMAR PRAJAPAT 230 43 44 11111148 Guddi Prajapati 228 44 45 11112618 ANKITA SINGH 220 45 46 11112707 PANKAJ THAKUR 218 46 47 11112271 INDERPAL SINGH 217 47 48 11111426 LALITA KUMARI 215 48 49 11112195 RAMYASH SINGH 214 49 50 11112547 KM GEETA CHAUHAN 210 50------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 50 Page No. : 1 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : PWD

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank

Page 1

Page 152: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

PWD------------------------------------------------------------------------------ 51 11112953 nachiketa chaubey 208 51 52 11111346 SAURABH KUMAR PANDEY 207 52 53 11112855 Jyoti 204 53 54 11111438 zenab 198 54 55 11111939 MANJU EKKA 198 54 56 11112389 RESHMA KHATOON 197 56 57 11112834 KM.KHUSHBOO PANDEY 197 56 58 11111360 SURENDRA KUMAR SAW 193 58 59 11111274 MOHIT MADESIA 191 59 60 11113099 NIRMALA TRIPATHI 188 60 61 11112685 CHHOTAK SAHNI 186 61 62 11110754 mukesh kumar 184 62 63 11112737 SURAJ NARAYAN DUBEY 184 62 64 11110638 VIKAS SAXENA 181 64 65 11112018 KAMAL KUMAR GAUTAM 180 65 66 11110350 SURESH KUMAR PRAJAPATI 175 66 67 11111163 Suresh Prasad 175 66 68 11112747 Suman Rolliyal 172 68 69 11110726 SIDDHARTH KUMAR 171 69 70 11112623 SHYAM BIHARI 171 69 71 11112522 RITU KUMARI 163 71 72 11111358 ABHIMANYU ANAND 155 72 73 11113024 anita otekar 155 72 74 11111821 LALAN KUMAR VIHSKARMA 154 74 75 11111278 Nasreen parveen 151 75 76 11110276 JONI KATARIA 145 76 77 11111021 Vijay Kumar Mehato 141 77 78 11112189 reena 137 78 79 11112973 ABHINAV VERMA 135 79 80 11113170 GYANENDRA MISHRA 135 79 81 11110384 Mamta Saini 132 81 82 11110201 AMAN KUMAR 130 82 83 11110416 SANTOSH KUMAR 130 82 84 11112153 JAI PARKASH JHA 124 84 85 11110446 RADHE SHYAM 120 85 86 11112439 Pramod Kumar 118 86 87 11110921 SANGEETA 117 87 88 11112789 NEELAM 115 88 89 11110630 AMIT KUMAR SINGH 112 89 90 11110135 SHATRUGHAN KUMAR SINGH 109 90 91 11111643 RAVINDER 107 91 92 11110674 DEEKSHA 106 92 93 11110743 Upasana Gupta 106 92 94 11112632 JAY SHANKAR 104 94 95 11110284 MAHESH KUMAR SHAH 103 95 96 11112476 DEEPAK KUMAR YADAV 100 96 97 11111675 NOOR MOHAMAD 97 97 98 11111275 PRIYANKA DEVI 95 98 99 11112871 sanjana singh 95 98 100 11113048 RENU SHRIVASTAV 95 98------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 100 Page No. : 2 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : PWD

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 101 11110367 Pappu Prasad 91 101 102 11110444 KIRAN KUMARI 91 101 103 11110406 YADVENDRA KUMAR MAURYA 90 103 104 11112493 shailender 90 103 105 11110383 Nitin Nagpal 88 105

Page 2

Page 153: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

PWD 106 11110222 Anuj Pratap Singh 87 106 107 11111373 SAPNA 87 106 108 11111484 OM PRAKASH 85 108 109 11110227 SANGEETA SONI 83 109 110 11112744 SEEMA 81 110 111 11112258 Anil Kumar 80 111 112 11112710 Priyadarshi Kumar Jha 80 111 113 11110111 URVASHI 79 113 114 11113146 PREMSAGAR 78 114 115 11110522 SURABHI 77 115 116 11110928 Anil Sahai 72 116 117 11112181 Ambika Pal 71 117 118 11112571 RANI PRAJAPATI 70 118 119 11111576 VISHAL KUMAR GUPTA 65 119 120 11110986 KUMARI ANNU 64 120 121 11112909 Rajeev Ranjan Pandey 63 121 122 11112861 KIRAN BHAWEL 60 122 123 11113015 SEETA 56 123 124 11111820 Sapna 55 124 125 11112317 Trilok Kumar 55 124 126 11111471 RAKESH ALORIA 54 126 127 11112196 SWEETY KUMARI 53 127 128 11111237 VERSHA GAUTAM 51 128 129 11112833 Ravi Kant Prasad 50 129 130 11113002 ARUN KUMAR 50 129 131 11110181 sunil 48 131 132 11110894 Sujata Vishvakarma 48 131 133 11110847 DEEPIKA 44 133 134 11113183 SAURABH KUMAR 41 134 135 11111972 KUMARI MANORAMA SAHNI 40 135 136 11110223 ARVIND KUMAR 39 136 137 11111240 RAM ORAON 38 137 138 11110173 sangeeta 36 138 139 11110184 DIKSHA PAPNAI 34 139 140 11111064 Poonam Sharma 34 139 141 11112614 SADHANA MAURYA 32 141 142 11110904 SANJAY GUPTA 30 142 143 11111254 VINIT 30 142 144 11111737 KIRTI BISHT 26 144 145 11112546 KM MARYMINI HEMBROM 26 144 146 11110200 PANKAJ KUMAR 25 146 147 11112024 FAISAL 25 146 148 11110289 MANJU 23 148 149 11112936 anita 22 149 150 11110179 NISHA KUMARI 21 150------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 150 Page No. : 3 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : PWD

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 151 11112481 AKSHAY KUMAR 18 151 152 11112927 KULDEEP SINGH 14 152 153 11111114 KM Pratima 11 153 154 11112061 SONAM 10 154 155 11111905 RASHMI 0 155 156 11111117 KUMAR CHANDAN -5 156 157 11112662 RUCHI GUPTA -10 157

Page 3

Page 154: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

PWD

------------------------------------------------------------------------------�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 157 Page No. : 4

Page 4

Page 155: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

SC University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : SC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1 11111432 Kamta prasad 327 1 2 11112951 ajeet arya 313 2 3 11112482 RITU 311 3 4 11112376 Neelam 303 4 5 11112751 NISHA DEVI 293 5 6 11110051 ANKIT RAJ 290 6 7 11112489 SANDHYA 286 7 8 11110372 ASHISH KUMAR JATAV 230 8 9 11112585 suraj Kumar 229 9 10 11111480 SHIKHA 225 10 11 11112151 Rahul 223 11 12 11110781 NEHA 220 12 13 11112046 KANCHAN 215 13 14 11112427 SHALU RANI 211 14 15 11112879 SHIVANI 209 15 16 11111592 RAKSHA 201 16 17 11110370 Boby 195 17 18 11110876 Ajay Kumar 195 17 19 11111509 POOJA 195 17 20 11111156 Pravesh Kumar 193 20 21 11111132 UPASANA 191 21 22 11112214 RAVI RANJAN 190 22 23 11110718 ATUL PANWAR 189 23 24 11111108 LAKSHYA SINGH CHOUDHARY 189 23 25 11110662 ANIL KUMAR 188 25 26 11111769 Avinash Banarji 180 26 27 11112018 KAMAL KUMAR GAUTAM 180 26 28 11112109 NIDHI 176 28 29 11110411 ROOPA RAM 175 29 30 11112623 SHYAM BIHARI 171 30 31 11110097 saraswati 166 31 32 11111415 PRIYANKA 165 32 33 11111507 Pavan Kumar 165 32 34 11112243 Nisha 165 32 35 11112783 KAMAL KUMAR 165 32 36 11110595 Ankit Kumar Verma 163 36 37 11111559 ROHIT KASHYAP 162 37 38 11110702 MANOJ KUMAR 157 38 39 11112360 ANUJ KUMAR 156 39 40 11111053 Kishan Prakash 154 40 41 11111214 Vikash Kumar 153 41 42 11110689 RAMBHU RAJAK 148 42 43 11111506 DEEPAK KUMAR 148 42 44 11110188 MAHIMA 146 44 45 11110276 JONI KATARIA 145 45 46 11111468 AKSHAY SABHARWAL 145 45 47 11111880 SURYA PRAKASH 144 47 48 11112331 Ashish Kumar 142 48 49 11111021 Vijay Kumar Mehato 141 49 50 11110277 DEEPIKA 137 50------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 50 Page No. : 1 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : SC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank

Page 1

Page 156: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

SC------------------------------------------------------------------------------ 51 11111626 CHETNA 137 50 52 11111324 shivangi vimal 136 52 53 11112023 BARKHA 136 52 54 11113255 AMIT KUMAR PASWAN 135 54 55 11113172 ASHUTOSH RAJ 132 55 56 11112381 Pooja 130 56 57 11112813 YASHWANT KUMAR 130 56 58 11112699 Usha 128 58 59 11111683 Kamal Kumar 126 59 60 11110619 Priyanka 125 60 61 11110806 VARSHA 125 60 62 11113018 Ankit Guran 125 60 63 11113019 Hritike Verma 125 60 64 11112101 MEENU 122 64 65 11112691 sachin 120 65 66 11111807 PRABHAT KUMAR 118 66 67 11111318 ROMA 116 67 68 11112205 Mohinee 116 67 69 11110392 RANJANA 114 69 70 11111389 Uma Devi 112 70 71 11112044 CHANCHAL 112 70 72 11113075 MANJU 112 70 73 11110048 Hema Kumari 111 73 74 11110623 Jitendra 110 74 75 11110025 SANGEETA 109 75 76 11110721 MILAN BAGH 108 76 77 11110083 SHWETA KUMARI 105 77 78 11110191 JANKI 105 77 79 11111849 SHALINEE RAVI 105 77 80 11112180 SAGAR 105 77 81 11111351 kishan kumar 104 81 82 11111039 SACHIN 103 82 83 11110690 JYOTI KUMARI 101 83 84 11111197 KRISHNA KUMARI 101 83 85 11110090 Sandeep Kumar 100 85 86 11110147 PRIYANKA 100 85 87 11110212 shikha 100 85 88 11111191 RAVI KUMAR 100 85 89 11111551 Mahaveer Nayak 100 85 90 11112881 BHAWNA 100 85 91 11111926 ROHIT KUMAR 98 91 92 11110338 PREETI 97 92 93 11111675 NOOR MOHAMAD 97 92 94 11112140 kishan kumar 97 92 95 11112336 DAULAT PRASAD 97 92 96 11110885 PINKI 96 96 97 11111081 sonali 95 97 98 11111621 Pinky Kumari 95 97 99 11111665 pooja prasad 95 97 100 11111672 Deepa 95 97------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 100 Page No. : 2 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : SC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 101 11113079 Sunita 95 97 102 11113102 KAVITA 94 102 103 11111594 KAMAL 93 103 104 11112681 MALKHAN SINGH 92 104 105 11110367 Pappu Prasad 91 105

Page 2

Page 157: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

SC 106 11110327 POONAM 90 106 107 11110803 GAYATRI 90 106 108 11111644 SIMMI 90 106 109 11112563 ASHOK DAIYYA 90 106 110 11112916 RENU 90 106 111 11112774 Kirti 89 111 112 11110797 SHIVANI 88 112 113 11110686 POOJA 86 113 114 11112114 YOGESH Kumar 86 113 115 11112403 BRIJ GOPAL 86 113 116 11110854 ABHILASHA 85 116 117 11111089 Deepak 85 116 118 11111699 Himanshu Anand 85 116 119 11111781 Ekta Mehra 85 116 120 11113198 SAMEER KUMAR 85 116 121 11110597 divya 83 121 122 11111150 RANJANA SAHAY 83 121 123 11111529 VIPIN KUMAR 83 121 124 11112157 MEGHA 81 124 125 11112216 SUSHMA KUMARI 81 124 126 11110183 jyoti 80 126 127 11110285 RAVI 80 126 128 11112258 Anil Kumar 80 126 129 11112423 SANJU 80 126 130 11112603 Alka Prabha 80 126 131 11113062 Shobha Rani 80 126 132 11110111 URVASHI 79 132 133 11113146 PREMSAGAR 78 133 134 11110522 SURABHI 77 134 135 11111292 RAJESH 77 134 136 11112302 Arjun Dev 77 134 137 11112366 PRATIBHA 77 134 138 11112621 NEHA 77 134 139 11111931 BHARTI 76 139 140 11112098 GAURAV 76 139 141 11112873 khushboo 76 139 142 11110239 MANJUL GAUTAM 75 142 143 11110508 ANKIT KUMAR 75 142 144 11110543 Arti 75 142 145 11111019 DIKSHA 75 142 146 11111069 BABITA SAHNI 75 142 147 11112003 CHANDA 75 142 148 11112123 MAMTA 75 142 149 11112990 NEHA LAL CHUNIANA 75 142 150 11113060 SUNIL KUMAR 75 142------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 150 Page No. : 3 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : SC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 151 11113078 HARISH CHANDRA 75 142 152 11111027 Jyoti 74 152 153 11110511 pooja 73 153 154 11111340 babita 73 153 155 11111677 SONAM 73 153 156 11111707 RAMANDEEP SINGH 73 153 157 11111818 Ashok Kumar 73 153 158 11112307 NISHITA 73 153 159 11110091 suman 71 159 160 11110746 AJAY 71 159 161 11110812 PRIYANKA KUMARI 71 159 162 11111631 MOHIT 71 159

Page 3

Page 158: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

SC 163 11112181 Ambika Pal 71 159 164 11112640 PRASHANT KAPADIA 71 159 165 11112761 Harish Kumar 71 159 166 11111077 MAMTESH KUMARI 70 166 167 11111082 SHWETA 70 166 168 11111169 UMA 70 166 169 11111357 niket kumar 70 166 170 11111714 JYOTI 70 166 171 11112430 Vikrant 70 166 172 11112800 SUJATA 70 166 173 11113263 Priyanka 70 166 174 11110079 VAISHALI 69 174 175 11112149 BABITA 68 175 176 11113173 MANJEET KUMAR 68 175 177 11111396 sandeep ji 67 177 178 11113086 SACHIN 66 178 179 11110783 Vijay Chaudhary 65 179 180 11110927 Rajeev 65 179 181 11111182 POOJA 65 179 182 11111267 asif khan 65 179 183 11111727 dolly 65 179 184 11111922 ASHWANI 65 179 185 11111961 Anu Shri 65 179 186 11112144 joginder 65 179 187 11112152 Poonam Kumari 65 179 188 11112659 DEEPIKA 65 179 189 11112838 SHIVANI 65 179 190 11112878 Sandhya 65 179 191 11111160 SARITA PAWAR 64 191 192 11112039 SHEFALI DHAKOL 64 191 193 11112372 MAMTA 64 191 194 11111355 GARIMA 63 194 195 11111613 Meenu 63 194 196 11112032 Swati 62 196 197 11112594 Deepshikha kumari 62 196 198 11112684 baby chauhan 62 196 199 11113001 SUSHIL 62 196 200 11110376 SUBODH SINGH 61 200------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 200 Page No. : 4 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : SC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 201 11110747 KOMAL 61 200 202 11110816 AKASH 61 200 203 11111000 RACHNA KUMARI 61 200 204 11111822 RAJINDER KUMAR 61 200 205 11112333 VARSHA SINGH 61 200 206 11112347 deepak ahirwar 61 200 207 11110008 anamika Suryavanshi 60 207 208 11110125 SONI KUMARI 60 207 209 11110216 SARITA BHARTI 60 207 210 11110413 abhishek kumar 60 207 211 11110484 Santosh 60 207 212 11110881 Kavita 60 207 213 11110939 ANJOO 60 207 214 11111321 JYOTI 60 207 215 11111362 ANJALI 60 207 216 11111586 Disha 60 207 217 11111630 ANUPAM KASHYAP 60 207 218 11111837 HARSHA 60 207 219 11112639 yogesh kumar 60 207

Page 4

Page 159: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

SC 220 11111264 KAJAL 59 220 221 11112253 JEETU SINGH 59 220 222 11113083 Ankit 59 220 223 11110653 RANJU 58 223 224 11110697 RAJENDRA KUMAR VARMA 58 223 225 11111656 UPASANA RANGA 58 223 226 11112349 PANKAJ KATARIA 58 223 227 11110145 Tejendra Kumar 57 227 228 11110318 RAHUL 57 227 229 11111369 SUJEET GAURAV 57 227 230 11112096 GEETA 57 227 231 11112262 SHIVA 57 227 232 11113044 Sapna 57 227 233 11113066 SANGEETA 57 227 234 11111010 Sanghmitra 56 234 235 11111046 MANISH KUMAR 56 234 236 11111136 Himasha 56 234 237 11112393 NIRAJ KUMAR 56 234 238 11112531 RITA RANI 56 234 239 11110506 Sankalp Choudhary 55 239 240 11110581 Priyanka 55 239 241 11110738 LALITA 55 239 242 11110966 pinki 55 239 243 11110968 ROHIT KUMAR 55 239 244 11110980 RANJU 55 239 245 11111279 Sujata 55 239 246 11111380 MEENAKSHI 55 239 247 11111427 BARKHA 55 239 248 11111429 DIVYA NAGAR 55 239 249 11111639 Prahalad Kumar 55 239 250 11111820 Sapna 55 239------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 250 Page No. : 5 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : SC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 251 11111881 RAVI 55 239 252 11111946 BABITA 55 239 253 11111964 lalita 55 239 254 11112122 Deepak Kumar 55 239 255 11112384 VARUN DASS 55 239 256 11112824 BHAWNA 55 239 257 11112828 Aman 55 239 258 11112885 Soniya 55 239 259 11112959 Rahul 55 239 260 11112982 Shweta Chauhan 55 239 261 11110256 AARTI 54 261 262 11111471 RAKESH ALORIA 54 261 263 11111728 MAHESH KUMAR PASWAN 54 261 264 11113090 DEEPENDRA SINGH 54 261 265 11110127 POOJA 53 265 266 11110349 NEHA 53 265 267 11111307 Aakansha Chandra 53 265 268 11111654 sandhya kumari 53 265 269 11111752 Priyanka 53 265 270 11110415 Manju 52 270 271 11110693 PIYUSH KUMAR 52 270 272 11111293 HEMLATA SINGH 52 270 273 11111458 Pratibha 52 270 274 11111495 NEHA 52 270 275 11111641 TEENA CHOUHAN 52 270 276 11110556 USHA 51 276

Page 5

Page 160: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

SC 277 11110791 jibesh kumar 51 276 278 11111237 VERSHA GAUTAM 51 276 279 11111936 Renu 51 276 280 11112391 DINESH KUMAR 51 276 281 11112551 nitin kumar 51 276 282 11112785 RUBY 51 276 283 11110260 priya rana 50 283 284 11110550 monika 50 283 285 11110677 MANOJ KUMAR 50 283 286 11110730 MANOJ KUMAR 50 283 287 11110807 SONIA 50 283 288 11110859 ROHIT 50 283 289 11110934 pankaj 50 283 290 11111423 Anita 50 283 291 11111652 RAHUL 50 283 292 11111773 Ajeet Kumar 50 283 293 11111778 manoj kumar 50 283 294 11111921 vipin kumar 50 283 295 11112106 KIRAN SINGH 50 283 296 11112238 SUNITA 50 283 297 11112274 HIRA LAL 50 283 298 11112769 Vimal Kumar 50 283 299 11112790 Rakhi Banjara 50 283 300 11112942 HEMLATA 50 283------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 300 Page No. : 6 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : SC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 301 11113002 ARUN KUMAR 50 283 302 11113038 Dev Kumar 50 283 303 11110578 NISHA 49 303 304 11111693 SHASHIKANT 49 303 305 11110388 DEEPA 48 305 306 11110855 shilpa 48 305 307 11110969 preeti 48 305 308 11111347 POONAM 48 305 309 11111359 DEEPANSHI 48 305 310 11112539 SHIKSHA 48 305 311 11112786 POOJA 48 305 312 11110098 VIJAY KUMAR 47 312 313 11111815 DEEPA 47 312 314 11112325 ANJANA PARASHAR 47 312 315 11112479 USHA 47 312 316 11110011 Prashant Thukrawat 46 316 317 11110020 Rashmi Kanojia 46 316 318 11110728 CHHAYA 46 316 319 11111385 NISHA KUMARI 46 316 320 11111803 CHANCHAL 46 316 321 11112025 SANJU 46 316 322 11112608 BARKHA RANI 46 316 323 11110045 chetan chetan chetan 45 323 324 11110451 SIMRAN Singh 45 323 325 11110839 Manju 45 323 326 11110979 RANI 45 323 327 11111174 Kanika Dhawan 45 323 328 11111183 KIRTI 45 323 329 11111434 anil kumar 45 323 330 11111757 JAIMALA 45 323 331 11111989 MANISH KUMAR 45 323 332 11112038 PARUL 45 323 333 11112072 Arun 45 323

Page 6

Page 161: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

SC 334 11112297 MAMTA 45 323 335 11112346 MANMATI 45 323 336 11112500 Jaya 45 323 337 11112504 Veer Sain 45 323 338 11112810 rekha 45 323 339 11112987 AKANKSHA 45 323 340 11110036 DEEPAK KUMAR 44 340 341 11110139 GOPAL KUMAR 44 340 342 11111297 POOJA 44 340 343 11111503 Amit singh 44 340 344 11111749 NITASHA 44 340 345 11112586 DIVYA 44 340 346 11112799 ASHISH KUMAR 44 340 347 11113097 SAPNA MOURYA 44 340 348 11110018 Km Pinki 43 348 349 11110194 Chander Kala 43 348 350 11110205 Varsha 43 348------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 350 Page No. : 7 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : SC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 351 11110427 AARTI MALLICK 43 348 352 11110651 Pradeep Kumar 43 348 353 11110656 PRIYA 43 348 354 11111406 Aakash 43 348 355 11111450 MEERA 43 348 356 11112400 NIKHIL KUMAR 43 348 357 11112511 SAWAN KUMAR 43 348 358 11112780 Deepak kumar Chaudhary 43 348 359 11111618 Ashish Kumar 42 359 360 11112042 yogesh 42 359 361 11112655 Pooja 42 359 362 11110410 Meenakshi Badsiwal 41 362 363 11110514 SUNAYANA 41 362 364 11110672 SARITA 41 362 365 11110709 AARTI 41 362 366 11110741 PRATIMA DEVI 41 362 367 11110890 Pradeep Kumar 41 362 368 11110978 Manvi Gautam 41 362 369 11111806 MEENAL 41 362 370 11112198 AJIT KUMAR 41 362 371 11112334 AARTI 41 362 372 11112497 Karan Gautam 41 362 373 11112915 pankaj 41 362 374 11110320 GAGAN 40 374 375 11110525 POONAM 40 374 376 11110580 KHUSHBOO 40 374 377 11110763 URVASHI 40 374 378 11111106 sourav goyal 40 374 379 11111157 SUSHMA 40 374 380 11111164 UMRAV 40 374 381 11111402 reena 40 374 382 11111604 krishan kumar 40 374 383 11111670 GAJENDER SINGH 40 374 384 11111736 rahul 40 374 385 11111972 KUMARI MANORAMA SAHNI 40 374 386 11112084 MEGHA 40 374 387 11112103 DEEPIKA 40 374 388 11112129 VINAY 40 374 389 11112467 SHIKHA PARCHA 40 374 390 11112715 Monisha 40 374

Page 7

Page 162: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

SC 391 11112904 BABITA 40 374 392 11112992 ARCHANA 40 374 393 11113057 Nitin Kumar 40 374 394 11113058 JYOTI SAGAR 40 374 395 11113121 Abhilash Kamble 40 374 396 11110003 Anamika Singh 39 396 397 11111717 KULSRESTH 39 396 398 11112240 Shivani Verma 39 396 399 11112436 SANYUKTA DHIKEWAL 39 396 400 11111552 rohit nim 38 400------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 400 Page No. : 8 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : SC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 401 11110366 KOMAL 37 401 402 11110490 PRIYANKA 37 401 403 11110526 HEMLATA 37 401 404 11110575 Kavita 37 401 405 11110843 BAL KISHAN 37 401 406 11111720 NEHA KUMARI 37 401 407 11111970 PRIYA 37 401 408 11112048 Mudit kumar 37 401 409 11110031 MANISHA 36 409 410 11110275 KOMAL 36 409 411 11110818 saranya 36 409 412 11111099 MANDAKINI 36 409 413 11111305 DHEERAJ RAGHAV 36 409 414 11111337 AMIT KUMAR RAJAK 36 409 415 11112175 Shrishti Tanwar 36 409 416 11112610 JAGRITI BEDI 36 409 417 11110035 priyanka 35 417 418 11110207 Priya 35 417 419 11110464 NEETI 35 417 420 11110552 RISHABH 35 417 421 11110579 POOJA 35 417 422 11110664 VANDANA GAUTAM 35 417 423 11110794 bharti 35 417 424 11110907 preeti 35 417 425 11111102 PRADEEP KUMAR 35 417 426 11111453 Jitendra 35 417 427 11111504 TANNU 35 417 428 11111563 JYOTI KUMARI 35 417 429 11111588 SARVESH 35 417 430 11111718 priyanka 35 417 431 11111861 Rahul 35 417 432 11111980 HEM lata 35 417 433 11112073 PRIYANKA RANI 35 417 434 11112162 Anjana 35 417 435 11112488 PUNEET KUMAR 35 417 436 11112541 KAJAL KUMARI 35 417 437 11112590 Akanksha 35 417 438 11112622 KOMAL 35 417 439 11112673 Shivangi 35 417 440 11112758 PRIYANKA 35 417 441 11112937 POOJA 35 417 442 11110809 SAPANA 34 442 443 11110853 CHARU 34 442 444 11111173 VERSHA 34 442 445 11111313 POOJA 34 442 446 11111336 KHUSHANSHU SINGH 34 442 447 11111489 NIKHIL DHIR 34 442

Page 8

Page 163: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

SC 448 11112831 SATISH KUMAR 34 442 449 11110817 Archana 33 449 450 11111430 KRITIKA 33 449------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 450 Page No. : 9 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : SC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 451 11112006 SURAJ KUMAR 33 449 452 11112963 jyoti 33 449 453 11110902 PRIYANKA 32 453 454 11111005 bhavana 32 453 455 11111216 Asha 32 453 456 11111457 ankit singh 32 453 457 11112455 Sonam 32 453 458 11110305 sandeep 31 458 459 11110458 HIMANSHU 31 458 460 11110618 AVINASH 31 458 461 11110824 NEHA SINGH 31 458 462 11111041 RUBEE 31 458 463 11111689 Savita Chopra 31 458 464 11111729 Deepika Devi 31 458 465 11112382 Aasha 31 458 466 11110204 SARTHAK KANOJIA 30 466 467 11110452 Vivek Sagar 30 466 468 11110608 Diksha 30 466 469 11110786 SONIA KUMARI 30 466 470 11111061 PRIYANKA 30 466 471 11111254 VINIT 30 466 472 11111256 aakansha 30 466 473 11111530 RAVEENA 30 466 474 11111638 gourav 30 466 475 11111640 Priya Kumari 30 466 476 11111755 DIVYA 30 466 477 11111789 SHALINI SINGH 30 466 478 11112030 Himanshi 30 466 479 11112306 MONIKA 30 466 480 11112955 Sarita 30 466 481 11110492 RAVI 29 481 482 11110920 NEETU 29 481 483 11111060 RENU 29 481 484 11111344 sheetal 29 481 485 11111598 SHILPA 29 481 486 11111771 SHWETA 29 481 487 11111835 Anchal 29 481 488 11112137 Himanshu 29 481 489 11113007 PRADEEP KUMAR 29 481 490 11110850 AMIT KUMAR KALSHAN 28 490 491 11111759 ANUPAMA 28 490 492 11112672 HIMANSHU CHOUDHARY 28 490 493 11112675 REETU SINGH 28 490 494 11110545 Yash Kumar 27 494 495 11110705 Chhaya 27 494 496 11111589 gulshan 27 494 497 11112390 Priyanka Divakar 27 494 498 11112520 REENA 27 494 499 11110218 Gaurav Dheran 26 499 500 11110442 VIVEK 26 499------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 500 Page No. : 10 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017

Page 9

Page 164: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

SC Rank Wise List of All Candidates Category : SC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 501 11111070 kavita 26 499 502 11111887 BRIJESH 26 499 503 11112521 DEEPALI 26 499 504 11112546 KM MARYMINI HEMBROM 26 499 505 11113050 ANNU SAGAR 26 499 506 11110092 ROHINI 25 506 507 11110154 KHUSHBOO 25 506 508 11110474 MONIKA 25 506 509 11110478 BHAWNA 25 506 510 11110517 NEHA 25 506 511 11110557 RAVINDER SINGH 25 506 512 11110599 AMIT KUMAR 25 506 513 11111015 GAURAV KUMAR 25 506 514 11111120 Himanshi 25 506 515 11111259 SEEMA 25 506 516 11111390 MONIKA 25 506 517 11111442 gaurav 25 506 518 11111464 VANDANA 25 506 519 11111505 Kajol 25 506 520 11111799 HEENA 25 506 521 11111811 KM NEHA 25 506 522 11111854 Sourav Mahalik 25 506 523 11111871 KRISHNA 25 506 524 11111907 RITU 25 506 525 11112544 RAHUL 25 506 526 11112584 Eman 25 506 527 11112858 BHARTI SAROHA 25 506 528 11113059 kajal 25 506 529 11110292 KAVITA KUMARI 24 529 530 11110299 ARCHANA 24 529 531 11110635 Urvashi 24 529 532 11112708 MONIKA 24 529 533 11110792 MANJEET SINGH 23 533 534 11111101 sushmita 23 533 535 11111724 purno mandal 23 533 536 11112070 NEHA BAIRWA 23 533 537 11112615 RADHIKA 23 533 538 11110926 Radhika 22 538 539 11111288 NEETIKA 22 538 540 11111692 Sangeeta 22 538 541 11111796 shyam sundar bairwa 22 538 542 11111890 PRIYANKA DUGGAL 22 538 543 11111983 Monika kumari 22 538 544 11112363 SACHIN RATNAKAR 22 538 545 11112369 Geeta 22 538 546 11112566 POOJA 22 538 547 11112624 PRIYANKA 22 538 548 11111472 Sangeeta Gautam 21 548 549 11112182 jyoti 21 548 550 11110110 SAURABH KUMAR 20 550------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 550 Page No. : 11 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : SC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------

Page 10

Page 165: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

SC 551 11110400 nitesh saroha 20 550 552 11110418 BHAWNA 20 550 553 11110494 Pooja 20 550 554 11110555 abhishek kumar 20 550 555 11110710 YASHWANT 20 550 556 11110837 raj kumar 20 550 557 11111130 sanghmitra 20 550 558 11111162 PURAN SINGH 20 550 559 11111199 ANNU VERMA 20 550 560 11111280 harish kumar 20 550 561 11111479 VINAY KUMAR 20 550 562 11112012 radhika chak 20 550 563 11112474 RACHNA 20 550 564 11112627 KUNAL SOLANKI 20 550 565 11112712 SANGEETA 20 550 566 11112870 RAHUL 20 550 567 11110713 RUBY 19 567 568 11110825 KRANTIVEER NIRMAL 19 567 569 11111338 KIRTI KUMARI 19 567 570 11112076 SONU GOYAL 19 567 571 11110537 SUMAN 18 571 572 11110577 NISHA 18 571 573 11111276 BHIMSEN 18 571 574 11112225 POOJA 18 571 575 11112481 AKSHAY KUMAR 18 571 576 11112689 PRIYANKA 18 571 577 11112829 Shiavni 18 571 578 11111684 SADHANA 17 578 579 11112717 SATPAL 17 578 580 11112793 EKTA 17 578 581 11110175 BARKHA RANI 16 581 582 11110428 JYOTI 16 581 583 11111417 MANISH 16 581 584 11111965 LAKSHMI 16 581 585 11112219 VARSHA 16 581 586 11112267 Simpy 16 581 587 11112327 Ankita 16 581 588 11112801 ANJALI 16 581 589 11110067 PAWAN KUMAR 15 589 590 11110412 Ravi 15 589 591 11110485 DAMINI SANGWAN 15 589 592 11110503 DIKSHA 15 589 593 11110561 kiran 15 589 594 11111076 RAJNI 15 589 595 11111090 RAJEEV 15 589 596 11111599 pooja jayswal 15 589 597 11111708 SAVITA DEVI 15 589 598 11111731 jitender 15 589 599 11111787 SHIVANI 15 589 600 11111827 RAVI 15 589------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 600 Page No. : 12 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : SC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 601 11112000 SHILPA 15 589 602 11112088 Komal Komal Komal 15 589 603 11112125 ARCHANA 15 589 604 11112163 RAHUL 15 589 605 11112304 Neetu Rani 15 589 606 11112466 REETU 15 589 607 11112525 GUNJAN 15 589

Page 11

Page 166: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

SC 608 11112844 SHEFALI 15 589 609 11113064 SACHIN 15 589 610 11110006 ANURADHA RAJORA 14 610 611 11110056 SONU 14 610 612 11110929 Harshita Raj 14 610 613 11112115 AYUSH KUMAR 14 610 614 11112312 NAKUL CHAUHAN 14 610 615 11110910 parul NAHARWARA 13 615 616 11111398 sandeep 13 615 617 11112111 veenus 13 615 618 11111473 neesha kumari 12 618 619 11111554 POONAM 12 618 620 11110988 PRAVEEN KUMAR 11 620 621 11111114 KM Pratima 11 620 622 11111562 RIDHI BHARTI 11 620 623 11112611 USHA 11 620 624 11112725 KUNIKA 11 620 625 11110033 neha 10 625 626 11110950 BARKHA 10 625 627 11111033 RAJNI 10 625 628 11111239 PUSHPA 10 625 629 11111265 MEENU 10 625 630 11111514 HIMANSHI 10 625 631 11111897 Charu 10 625 632 11111996 JYOTI 10 625 633 11112408 ISHWAR 10 625 634 11112760 RITU VERMA 10 625 635 11113012 AAKASH 10 625 636 11113047 KOMAL 10 625 637 11110549 KAVITA 8 637 638 11110587 suman suman suman 8 637 639 11111445 RINKY 8 637 640 11111462 JATIN KUMAR 8 637 641 11110144 RAHUL KUMAR 7 641 642 11110330 NAVEEN 7 641 643 11110707 Sonali 7 641 644 11112450 AKANSHA 7 641 645 11112839 EKTA 7 641 646 11112923 CHANCHAL 7 641 647 11110241 SEEMA 6 647 648 11111482 PRIYA 6 647 649 11111844 TANUJA 6 647 650 11112060 Sheetal 6 647------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 650 Page No. : 13 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : SC

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 651 11110202 Preeti 5 651 652 11110576 RITU RANI 5 651 653 11110964 JYOTI DAHIYA 5 651 654 11111440 VISHAL 5 651 655 11111575 RADHA 5 651 656 11111851 KAJAL 5 651 657 11111982 BHAWNA 5 651 658 11112161 Km. Pratibha 5 651 659 11112617 Reena 5 651 660 11112687 BEENA 5 651 661 11112852 SUSHMA BHARTI 5 651 662 11113073 RAKSHA RAWAT 5 651 663 11110160 RINKI 4 663 664 11111601 Alka 4 663

Page 12

Page 167: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

SC 665 11112612 Alka 4 663 666 11111294 PREETI 3 666 667 11112807 Lipika 2 667 668 11111223 Chetna Asiwal 1 668 669 11110600 NEETI BHARTI 0 669 670 11111403 DURGESH KUMAR 0 669 671 11111905 RASHMI 0 669 672 11112192 KAJAL 0 669 673 11112933 SHWETA 0 669 674 11112299 suman -1 674 675 11110215 RADHA -2 675 676 11113107 VAISHALI KUMARI -2 675 677 11111310 BHAWNA KASHYAP -3 677 678 11111713 Arun kumar verma -3 677 679 11111702 JYOTI -4 679 680 11111242 PRIYANKA -5 680 681 11111356 POOJA -5 680 682 11112055 ASHA -5 680 683 11112418 ASHOK KUMAR -5 680 684 11110114 RAKHI -8 684 685 11111793 Hardevendra -8 684 686 11110022 MADHU BALA -10 686 687 11111584 Sangeeta -10 686 688 11111779 PRIKSHIT KUMAR NARWAL -10 686 689 11112295 Sachin -15 689 690 11112145 RAHUL SOLANKI -17 690 691 11111928 SHIVANI - DEVI -25 691 692 11111449 ARVIND KUMAR -34 692

------------------------------------------------------------------------------�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 692 Page No. : 14

Page 13

Page 168: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

ST University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : ST

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank------------------------------------------------------------------------------ 1 11113177 Karan Kumar Kharwar 201 1 2 11111939 MANJU EKKA 198 2 3 11110896 YOGENDRA KUMAR MEENA 145 3 4 11112917 VISHAL MEENA 136 4 5 11113234 BIPIN KUMAR GOND 133 5 6 11110917 Anuradha 131 6 7 11110304 OM PRAKASH MEENA 120 7 8 11113125 ASENG APUM 118 8 9 11111567 Sachin Kumar Meena 115 9 10 11111030 BABU LAL MEENA 112 10 11 11110864 SAURABH KUMAR MEENA 110 11 12 11113246 ARADHNA SINGH 95 12 13 11112706 ARCHANA TIRKEY 90 13 14 11111250 MAMTA MEENA 87 14 15 11110724 rukhsana shaheen 83 15 16 11112251 SUSHILA BAI 82 16 17 11110717 AKASH SHAH 81 17 18 11111422 POOJA 81 17 19 11111628 MANISH KUMAR MEENA 79 19 20 11112939 jyoti meena 78 20 21 11111580 AMIT KUMAR 71 21 22 11112519 PREETI 70 22 23 11113115 NILAKSHI PAWE 70 22 24 11110621 TULSI RAM MEENA 69 24 25 11110967 DEEPAKIA 65 25 26 11110168 MARIYA JYOTI BAXLA 60 26 27 11112470 ANJALI KUMARI 60 26 28 11112550 shobha kumari 60 26 29 11112861 KIRAN BHAWEL 60 26 30 11113120 Sara Debbarma 60 26 31 11112524 MANISHA KUMARI 59 31 32 11111218 PRADEEP SAH 58 32 33 11112583 Padma Madkami 53 33 34 11112124 prateek gedam 51 34 35 11110107 SUNITA KUMARI 50 35 36 11112833 Ravi Kant Prasad 50 35 37 11111175 ekta meena 49 37 38 11110396 rigzin lhamo 45 38 39 11111945 Sandeep Kumar Prasad 40 39 40 11113135 KAWITA PANNA 39 40 41 11111240 RAM ORAON 38 41 42 11111424 SUMAN 38 41 43 11111195 MANDEEP KUMAR SAPAWAT 35 43 44 11113180 NAWANG YANGDEN LEPCHA 35 43 45 11110129 MEENU KUMARI 31 45 46 11110867 NEHA 30 46 47 11111612 jyoti 30 46 48 11112148 SANDEEP SHAH 30 46 49 11113118 MACHUNGUANG 28 49 50 11112068 NEERU KUMARI MEENA 26 50------------------------------------------------------------------------------

�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 50 Page No. : 1 University of Delhi M.A. Hindi Entrance Exam-2017 Rank Wise List of All Candidates Category : ST

Sno. Rollno Name Marks Cat-Rank

Page 1

Page 169: Rank wise result - Notepad - University of Delhi wise result University of Delhi ... Rollno Name Category Marks Cat-Rank Comb-Rank ... 205 11112547 KM GEETA CHAUHAN ...

ST------------------------------------------------------------------------------ 51 11112451 Amit Kumar 26 50 52 11110440 SAMIR RANJAN TRIPURA 25 52 53 11111703 Vijay Kumar Meena 25 52 54 11110643 Neha 23 54 55 11112835 SEEMA MEENA 15 55 56 11112934 MAHESH KUMAR VASAVA 10 56 57 11111410 rashika 5 57 58 11111956 Aminao Keishing 5 57 59 11110403 vipul meena 0 59 60 11110409 Mesoni Lapung -4 60 61 11113116 Bikash Hazarika -4 60 62 11113117 Yimjachetla Jamir -6 62 63 11111893 MONTU RAM MEENA -8 63 64 11112961 Ranju Kumari -11 64 65 11111840 MANOJ KUMAR MEENA -13 65

------------------------------------------------------------------------------�Date : 14/07/2017 Cumulative Total : 65 Page No. : 2

Page 2