Projecte Final Competències TIC

14
PRESENTACIÓ PROJECTE FINAL PSICOLOGIA I TIC Com s’ha transformat Internet en una via de col·laboració i comunicació que enriqueix tant a professionals de la Psicologia com a usuaris d’aquest àmbit? GRUP 8: TECHNOLOGICAL LEARNING Carla Páramo Silvana Rodriguez Cristina Vitoria Silvia Zamora

description

Projecte Final de l'assignatura Competències TIC de la UOC.

Transcript of Projecte Final Competències TIC

Page 1: Projecte Final Competències TIC

PRESENTACIÓ PROJECTE FINAL

PSICOLOGIA I TIC

Com s’ha transformat Internet en una via de col·laboració i comunicació que enriqueix tant a professionals de la Psicologia com a usuaris d’aquest àmbit?

GRUP 8: TECHNOLOGICAL LEARNINGCarla Páramo

Silvana RodriguezCristina VitoriaSilvia Zamora

Page 2: Projecte Final Competències TIC

INTRODUCCIÓEl projecte que presentem a continuació sorgeix de l’interés de les quatre integrants del grup per descobrir quina relació

s’estableix entre la Psicologia i les TIC.

Davant els diferents focus de treball proposats a l’assignatura, vàrem escollir treballar el primer de tots, Internet i crisi social:nous estils de col·laboració i lluita social. En relació a aquest focus, el tema del projecte que hem escollit està relacionatamb la nostra futura professió; la Psicologia.

El nostre projecte té com a objectiu principal investigar com s’ha transformat o com es pot transformar Internet en unavia de col·laboració i comunicació que enriqueixi tant a professionals de la psicologia com a usuaris d’aquest àmbit.

Arrel de la nostra inquietud, vàrem començar a buscar informació, a fer una pluja d’idees dels temes a tractar, realitzar

enquestes, etc., per poder esbrinar fins a quin punt la Psicologia està immersa dins aquest gran món de les Tecnologies de laInformació i la Comunicació.

Us convidem a fer una ullada al que ha sorgit d’aquesta inquietud...ESPEREM QUE GAUDIU I SOBRETOT...APRENEU IGUALQUE HEM APRÈS NOSALTRES!!

Page 3: Projecte Final Competències TIC

CODI DEONTOLÒGIC CODI DEONTOLÒGIC DE LA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA

A TRAVÉS D’INTERNET

★ Però...saps el què és un Codi Deontològic?

Un codi deontològic és un document el qual recull un conjunt més o menys aplicat de criteris, amb normes i valorsque formulen i assumeixen els que porten a terme correctament una activitat professional.

El primer que havíem de fer per iniciar el nostre projecte havia de ser crear unes bases sobre aquest. Així doncs, ensvàrem posar a investigar i vam veure que les noves tasques sorgides com; la teràpia i la intervenció en línia, elsfòrums socials d’autoajuda, etc..Amb tot això vam topar amb el famós codi deontològic de la intervenció psicològica a través d’internet.

Page 4: Projecte Final Competències TIC

★ Codi Deontològic de la Intervenció Psicològica a través d’Internet

Una vegada teníem informació sobre el que era un Codi Deontològic, vàrem investigar sobre aquell que ens interessava,el Codi deontològic de la Intervenció Psicològica a través d’Internet.

Però, què ens calia tenir en compte?

➔ Psicoteràpia en Línia (PEL)

➔ Límits i riscos

➔ Estàndars ètics per a la psicoteràpia i la intervenció psicològica en línia

CODI DEONTOLÒGICCODI DEONTOLÒGIC DE LA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA

A TRAVÉS D’INTERNET

PSICOTERÀPIA EN LÍNIA LÍMITS I RISCOS ESTÀNDARS ÈTICS DE LA PEL

CO

DI

DEO

NTO

GIC

CO

DI

DEO

NTO

GIC

CO

DI

DEO

NTO

GIC

La PEL és coneguda com aquella teràpia

psicològica que es realitza en la xarxa,

mitjançant Internet.

Te quatre avantatges:1. Anonimat de la PEL

2. Porta d’entrada per una

posterior teràpia cara a cara.

3. Favorable per a persones que no

poden fer una teràpia cara a

cara.

4. Permet un registre continu i

molt fiable.

1. Limitacions derivades de l’absència

d’una interacció cara a cara i de

l’absència d’una comunicació

verbal.

2. Absència de models i tècniques de

psicoteràpia en línia.

3. Dificultats en l’exploració i

avaluació de l’estat mental.

4. No perjudicar el pacient a través

de situacions sorgides de la

intervenció en línia.

1. Confidencialitat, privacitat i

consentiment informat.

2. Seguretat.

3. Problemàtica associada al

cobrament de serveis.

4. Competència professional.

5. Qualitat de l’atenció.

6. No perjudicar.

7. Dret a la informació i a una

informació apropiada.

Page 5: Projecte Final Competències TIC

ASPECTES POSITIUS DE LES TIC

ASPECTES POSITIUS DE LES TIC SEGONS LA PSICOLOGIA

● La interacció a les xarxessocials augmenta els nivellsen sang de oxitocina(hormona de la felicitat)formant llaços de confiança.

● Cada cop més es creenpàgines de reivindicació illuita social on, cada cop sónmés utilitzades.

Les xarxes socials augmenten el sentiment d’empatía, generositat i confiança

Page 6: Projecte Final Competències TIC

ASPECTES POSITIUS DE LES TIC

ASPECTES POSITIUS DE LES TIC SEGONS LA PSICOLOGIA

★ L’ús d’Internet millora el funcionament cognitiu…?

Si! Segons un estudi de la Universitat de California,Internet incrementa el funcionament cognitiu del cervell.

★ I què aconseguim amb això?

Que l’envelliment del cervell es retardi.

Page 7: Projecte Final Competències TIC

ASPECTES POSITIUS DE LES TIC

ASPECTES POSITIUS DE LES TIC SEGONS LA PSICOLOGIA

● Internet és una bona einaper estimular el cervell,sobretot en persones adultes.

● Actualment, es poden fermoltes activitats per Internet:○ Llegir llibres o el diari○ Programes amb jocs

d’estratègia○ Activitats per exercitar

el cervell.

Internet com a eina per estimular l’activitat cerebral

Page 8: Projecte Final Competències TIC

APORTACIONS DE LES TIC

• Gràcies a les noves tecnologies es pot

tenir contacte amb els pacients des de

casa, a través d´internet.

• En aquests moments de crisi

generalitzada és un dels reptes més

importants per als professionals de la

psicologia.

• S´ha comprovat que aquest tipus de

terapia és més económica que la

presencial.

APORTACIONS DE LES TIC A L’ÀMBIT DE LA PSICOLOGIA

Contacte amb pacients i altres professionals

Page 9: Projecte Final Competències TIC

APORTACIONS DE LES TIC

• Cada vegada són més els professionals que

utilitzen aquesta eina per oferir informació als

milions d´usuaris que cada dia fan ús d´ella.

• Professionalment ofereix grans beneficis, el

psicóleg pot apropar-se a les últimes

publicacions i articles.

• L´usuari té accés a una serie de recursos tals

com; portals de psicologia i salut mental i accés

a revistes de psicologia.

APORTACIONS DE LES TIC A L’ÀMBIT DE LA PSICOLOGIA

Oferir informació actualitzada

Page 10: Projecte Final Competències TIC

APORTACIONS DE LES TIC

• Ajuda real, per gent real, en temps real.

• Practicament en viu i en directe. Així és la comunicació en les xarxes socials.

• Diferents formes de contacte; videoconferència , xat, telèfon, skype, correu electrònic…

APORTACIONS DE LES TIC A L’ÀMBIT DE LA PSICOLOGIA

Possibilitat de comunicació en temps real

Page 11: Projecte Final Competències TIC

AVENÇOS EN ELS TRACTAMENTS PSICOLÒGICS MITJANÇANT LES NOVES TECNOLOGIES

AVENÇOS EN ELS TRACTAMENTS

Realitat virtual : Permet crear un ciberespaien que es pot interactuar amb un objecte.Majoritàriament els programes estandissenyats per resoldre un problema específic.

Realitat aumentada: Elements virtualscomplementen amb el món real ambinformació virtual rellevant per el tractament,mitjançant una situació d'exposició controlada.

Page 12: Projecte Final Competències TIC

De totes les preguntes que contenia la nostra enquesta, volem destacar-ne el tractament i lainterpretació de dades de dues d’elles, que per a nosaltres, i pel nostre projecte, despertaven mésinterès.

Aquestes dues últimes preguntes, pretenien obtenir informació en relació a si els enquestatshavien requerit ajuda psicològica a causa d’algun problema derivat de les xarxes socials, il’altra si els enquestats coneixen la teràpia on-line.

Us presentem els resultats i us oferim, a l’enllaç, la nostra enquesta.

https://es.surveymonkey.com/s/T659ZRM

ENQUESTA, RECOLLIDA DE DADES I INTERPRETACIÓ

TRACTAMENT DE DADES

Page 13: Projecte Final Competències TIC

CONCLUSIONSAmb aquest treball hem volgut acostar el lector a un nou àmbit de la psicologia íntimament relacionat

amb les noves tecnologies.

De la realització d´aquesta activitat hem extret nombroses conclusions, com ara que l’us d´internet

millora el funcionament cognitiu i és una eina per a estimular l´activitat cerebral. Però ens agradaria

destacar la que fa referencia a la psicologia online, eina en auge i cada vegada més eficaç.

Com es podrà comprovar a través de l'estudi realitzat, aquest tipus de psicologia segueix tenint els seus

punts febles, com ara la falta d'informació sobre el funcionament del mateix, però també cal ressaltar els

seus punts forts, és més econòmic, el pacient roman en l'anonimat i la teràpia la realitza des de casa

sense desplaçaments.

Un altra de les nostres conclusions te a veure en els beneficis que les noves tecnologies podensuposar per al professional de la psicologia. Podríem destacar entre altres, fàcil i ràpid accés a lainformació, i a més és una eina molt eficaç per donar-se a conèixer.

La reflexió final que ens fem després de la realització d'aquest treball, ens porta a la idea que actualmenti davant la situació de crisi, molts terapeutes han vist interrompudes les seves teràpies amb els pacients,pel desplaçament d'aquests a altres països per motius laborals, és per això que creiem que instaurar iconsolidar aquest nou tipus de teràpia no presencial ha de ser un repte per a la psicologia actual.

S'ha de seguir treballant per aquest camí i donar així a conèixer aquest nou sistema que pot ajudartant als usuaris com als mateixos professionals.

Page 14: Projecte Final Competències TIC

MAPA CONCEPTUALMAPA CONCEPTUAL DELS CONTINGUTS DEL NOSTRE

PROJECTE