Procedura ordonantei de plata in Noul Cod de procedura civila

of 20/20
Procedura ordonantei de plata Procedura ordonantei de plata in Noul Cod de procedura civila in Noul Cod de procedura civila Descriere generala a procedurii Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila
 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  77
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Procedura ordonantei de plata in Noul Cod de procedura civila. Descriere generala a procedurii. Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila. Descriere generala a procedurii. I. Sfera de aplicare - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Procedura ordonantei de plata in Noul Cod de procedura civila

 • Procedura ordonantei de plata in Noul Cod de procedura civilaDescriere generala a proceduriiElemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila

 • Descriere generala a procedurii I. Sfera de aplicare

  Conform prevederilor Noului Cod de procedura civila, procedura ordonantei de plata se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta:

  dintr-un contract civil, inclusiv cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, constatate printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege.

 • Descriere generala a proceduriiII. Procedura prealabila

  Art. 1014 introduce conditia existentei unei proceduri prealabile, si anume comunicarea unei somatii. Daca debitorul nu plateste in termen de 15 zile de la primirea somatiei, creditorul poate introduce cererea privind ordonanta de plata la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei. De mentionat este faptul ca somatia formulata si comunicata de creditor intrerupe cursul prescriptiei extinctive numai daca aceasta este urmata de cererea de chemare n judecat in termen de 6 luni de la data punerii in intarziere a debitorului.

 • Descriere generala a procedurii

  III. Instanta competenta

  Potrivit art.2 alin.2 lit. b) din O.U.G. nr.119/2007 contractele incheiate intre profesionisti si consumatori nu intrau sub incidenta acestui act normativ, insa Noul Cod de Procedura Civila a suprimat aceste dispozitii, permitand astfel introducerea cererilor de emitere a ordonantei de plata si impotriva persoanelor fizice, chiar si in considerarea calitatii acestora de consumatori.

 • Descriere generala a procedurii Cat despre competenta teritoriala se cuvine a se sublinia ipoteza in care profesionistul are calitatea de creditor, iar consumatorul are calitatea de debitor. In acest caz este instituita prin art.121 din Noul Cod de Procedura, o norma de competenta teritoriala exclusiva, care stabileste ca instanta competenta este cea de la domiciliul consumatorului. In celelalte cazuri, instanta competenta sa solutioneze cererea de emitere a ordonantei de plata este cea care are competenta de solutionarea a fondului cauzei in prima instanta.

 • Descriere generala a procedurii

  Solutionarea cererii

  Asupra cererii de emitere a ordonanatei de plata, instanta de judecata poate pronunta una din urmatoarele solutii:

  Pronuntarea unei hotarari de expedient;Admiterea in intregime a cererii creditorului;Admiterea in parte a cererii creditorului;Respingerea cererii creditorului.

 • Descriere generala a proceduriiImpotriva ordonantei de plata, debitorul poate formula cerere in anulare in termen de 10 zile de la data inmanarii sau comunicarii ordonantei. Aceasta cerere in anulare poate fi formulata si de catre creditor impotriva:incheierilor prin care instanta respinge cererea acestuia in baza unei contestatii intemeiate a debitorului; cand apararile de fond formulate de debitor presupun administrarea altor probe decat proba cu inscrisuri sau marturisirea spontana;impotriva ordonantei prin care a fost admisa in parte cererea sa; Cererea in anulare se solutioneaza de catre instanta care a pronuntat ordonanta de plata, in complet format din 2 judecatori. Ordonanta de plata este executorie, chiar daca este atacata cu cerere in anulare si are autoritate de lucru judecat provizorie pana la solutionarea cererii in anulare.

 • Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila

  Persoanele care pot participa la procedura

  Vechile restrangeri ale domeniului de aplicare a OUG nr.119/2007 au fost eliminate. Daca prin reglementarea vechii ordonante de plata, emiterea acesteia nu putea fi solicitata decat in raporturile juridice dintre profesionisti, iar pe de alt parte somatia de plata includea si participarea persoanelor fizice, noile prevederi nu mai pastreaza aceste limitari.

 • Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila

  Noua procedura pune capat discutiilor privind utilizarea uneia sau alteia dintre fostele proceduri simplificate, sintagma de contract civil incluzand atat raporturile juridice dintre persoane fizice sau dintre persoane fizice i persoane juridice, cat si raporturile juridice incheiate intre profesionisti, ori cu autoritatile contractante.

  Asadar, sunt incluse ca participanti la procedura atat persoanele fizice, in calitate de consumatori sau nu, cat si persoanele juridice profesionistii, precum si autoritatile contractante.

 • Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila Procedura prealabila

  Spre deosebire de reglementarea anterioara, care excludea obligativitatea pentru creditor de parcurgere a unei proceduri prealabile, acesta putand introduce cererea de emitere a ordonantei sau a somatiei de plata fara o astfel de procedura, noile prevederi impun transmiterea de catre creditor a unei somatii.

 • Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila

  In acest mod, creditorul ii va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, o somatie, prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia. In ipoteza nerespectarii procedurii prealabile instanta va respinge cererea privind ordonanta de plata ca inadmisibila. Neindeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocata decat de catre parat prin intampinare, sub sanctiunea decaderii.

 • Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila

  Procedura de examinare a cererii creditorului

  Dupa introducerea cererii de emitere a ordonantei de plata la instanta competenta, instanta va cita partile pentru primul termen de judecata. Termenul minim de inmanare a citatiei catre partea litiganta a fost stabilit ca fiind cu 10 zile inaintea termenului de judecata.

 • Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila In citatie se va preciza ca debitorul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin 3 zile inaintea termenului de judecata, facandu-se mentiune ca, n cazul nedepunerii intampinarii, instanta, fata de imprejurarile cauzei, poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului. Dispozitia trebuie coroborata insa cu suprimarea posibilitatii de a depune intampinarea la chiar prima zi de nfatisare, Noul Cod de Procedur Civil instituind obligatia depunerii intampinarii cu cel puin 3 zile inaintea termenului de judecata. Intampinarea nu se comunica reclamantului, care va lua cunostinta de cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei. De precizat este faptul ca debitorul poate formula o contestatie in cadrul intampinarii, prin care contesta creanta pretinsa de creditor. In acest caz instanta va examina cu prioritate contestatia debitorului si daca o va gasi intemeiata, va respinge cererea creditorului de emitere a ordonantei de plata.

 • Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila

  Solutionarea cererii creditorului

  Daca art.12 alin.1 din O.U.G. nr.119/2007 prevedea o perioada de 90 de zile intre introducerea cererii creditorului si pronuntarea solutiei, art.1022 alin.1 NCPC se refera la un interval de cel mult 45 de zile.

  In cazul in care creditorul si debitorul ajung la o intelegere asupra platii, instanta va lua act de aceasta pronuntand o hotarare de expedient care este definitiva si constituie titlu executoriu.

 • Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila

  Daca partile nu se inteleg sa incheie o tranzactie, iar instanta constata ca pretentiile creditorului sunt intemeiate, va emite o ordonanta de plata in care se precizeaza suma si termenul de plata. Instanta poate, totodata, admite in parte cererea creditorului, in masura in care apreciaza ca doar o parte din pretentiile acestuia sunt intemeiate, o astfel de hotarare fiind executorie numai pentru partea din pretentii ce a fost admisa.

 • Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila Pentru restul pretentiilor, creditorul se poate adresa instantei de judecata pe calea dreptului comun art.1021 alin.2, teza finala din NCPC. Asadar, admiterea in parte a cererii creditorului va avea o autoritate de lucru judecat in ceea ce priveste restul pretentiilor care nu au fost admise si care nu vor putea fi realizate pe calea unei alte ordonante de plate, ci pe calea dreptului comun, sau urmare a admiterii cererii in anulare formulate de creditor. Dispozitiile privind caracterul executoriu al ordonantei de plata sunt precizate intr-o maniera clara prin art.1024 alin. 1 NCPC, potrivit cruiaordonanta de plata este executorie, chiar daca este atacata cu cerere in anulare si are autoritate de lucru judecat provizorie pana la solutionarea cererii in anulare. Ordonanta va putea fi pusa in executare de creditor, chiar daca debitorul a formulat cerere in anulare. Debitorul va putea, in acest caz, solicita suspendarea executarii pana la solutionarea cererii in anulare.

 • Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila In privinta termenelor de plata, art.1021 alin.4 NCPC instituie posibilitatea instantei de a deroga de la termenele comune de plata, exclusiv n cazul creanelor reprezentnd obligaii de plat a cotelor din cheltuielile comune fa de asociaiile de proprietari, precum i a cheltuielilor de ntreinere ce revin persoanelor fizice corespunztor suprafeelor locative pe care le folosesc ca locuine (). In cadrul procedurii, termenul de plata stabilit de art.1021 alin.1 si 2 nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei.

 • Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila Cererea creditorului poate fi respinsa din urmatoarele motive:

  Creditorul nu a facut dovada indeplinirii procedurii prealabile cu debitorul, potrivit art.1014; in acest caz, cererea va fi respinsa ca inadmisibila, fara ca instanta sa intre pe fondul cererii creditorului, motiv pentru care creditorul va putea efectua procedura prealabila si reintroduce cererea de emitere a ordonantei de plata, fara a i se putea opune autoritatea de lucru judecat; Creditorul nu a facut dovada ca sunt indeplinite conditiile emiterii ordonantei de plata, reglementate de art.1013; Urmare a contestatiei formulata si depusa de catre debitor in termenul legal (cu cel putin 3 zile inainte de termenul de judecata) instanta apreciaza ca nu se poate pronunta in cauza dedusa judecatii fara a administra un probatoriu mai complex decat cel pe care il presupune prezenta procedura, motiv pentru care va respinge cererea, lasandu-i creditorului posibilitatea de a se indrepta impotriva debitorului pe calea dreptului comun, in vederea administrarii tuturor probelor necesare.

 • Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila Cai de atac impotriva solutiei instantei de judecata

  Un element de noutate este reprezentat de compunerea completului de judecata, art.1023 alin.4 NCPC aratand ca acesta va fi compus din 2 judecatori. Poate cele mai importante modificari se intalnesc in art.1023 NCPC. Un alt element de noutate absoluta, il reprezinta dreptul creditorului de a formula cerere in anulare, posibilitate recunoscuta in vechea reglementare exclusiv debitorului obligat prin hotararea instantei.

 • Elemente de noutate introduse de Noul Cod de Procedura Civila Astfel, art.1023 alin.2 NCPC acorda creditorului dreptul de a formula cerere in anulare, insa numai in urmatoarele situatii: i) respingerea cererii introductive ca urmare a considerarii drept intemeiate a contestatiei formulate de debitor fata de creanta (art.1020 alin.1 NCPC); ii) respingerea cererii introductive cauzata de necesitatea administrarii unor mijloace de proba suplimentare, admisibile in procedura de drept comun (art.1020 alin.2 NCPC); iii) admiterea partiala a cererii introductive si emiterea ordonantei de plata doar pentru o parte din creana solicitat (art. 1.021 alin. 2 NCPC). In toate situatiile de mai sus, creditorul are drept alternativa si formularea unei cereri intemeiate pe dreptul comun. Indiferent de partea ce formuleaza cererea in anulare, aceasta va fi solutionata, la fel ca si in vechea reglementare, de aceeasi instanta ce a fost investita prin cererea introductiva.