Power point (excel ariketen power point)

14

Transcript of Power point (excel ariketen power point)

Page 1: Power point (excel ariketen power point)
Page 2: Power point (excel ariketen power point)

Ollauri 2,90%

Berantevilla 33,60%

Briones 31,10%

Haro 16,80%

Laguardia 14,30%

Bastida 13,40%

Page 3: Power point (excel ariketen power point)

2,9%

33,6%

31,1%

16,8%

14,3%

13,4%

Chart Title

Ollauri

Berantevilla

Briones

Haro

Laguardia

Bastida

Page 4: Power point (excel ariketen power point)

DBH1 13,60%

DBH2 60,30%

DBH3 26,10%

Page 5: Power point (excel ariketen power point)

13,6%

60,3%

26,1%

Page 6: Power point (excel ariketen power point)

Kategoria 1 Kategiria 2 Kategoria 3 Kategoria 4

4,1 2,3 3,4 4,4

2,2 4,2 1,6 2,6

1,9 1,9 2,9 4,9

Page 7: Power point (excel ariketen power point)

0

1

2

3

4

5

6

Categoria 1 Categiria 2 Categoria 3 Categoria 4

Series1

Series2

Series3

Page 8: Power point (excel ariketen power point)

Galderak 1 ordu 2 ordu 4 ordu baino gehiago

Zenbat ordu zaude ordenagailuan? 40 78 98

Zenbat ordu egiten duzu lo egunean? 50 82 98

Zenbat ordu egunean egiten duzu heziketa fisikoa? 40 76 98

Zenbat ordu eguenan ikusten duzu telebista? 26 62 98

Page 9: Power point (excel ariketen power point)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Zenbat ordu zaude ordenagailuan?

Zenbat ordu egiten duzu lo egunean?

Zenbat ordu egunean egiten duzu heziketa fisikoa?

Zenbat ordu eguenan ikusten duzu telebista?

Chart Title

1 ordu 2 ordu 4 ordu baino gehiago

Page 10: Power point (excel ariketen power point)

Tenperaturak Precipitazioak

10 30

11 30

11 39

15 32

20 40

25 20

26 10

26 20

25 59

20 100

15 40

10 41

Page 11: Power point (excel ariketen power point)

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ten

pe

ratu

ra

Prezipitazioa

Page 12: Power point (excel ariketen power point)

Datos de respuesta Datos de entradas

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Page 13: Power point (excel ariketen power point)

y = xR² = 1

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25

Dat

os

de

re

spu

est

as

atos de entradas

Page 14: Power point (excel ariketen power point)

EXCEL GRAFIKOAK