portfolio urbanism + architecture

43

Transcript of portfolio urbanism + architecture

Page 1: portfolio urbanism + architecture
Page 2: portfolio urbanism + architecture
Page 3: portfolio urbanism + architecture
Page 4: portfolio urbanism + architecture
Page 5: portfolio urbanism + architecture

Trenčianske Teplice

Section of the town

Page 6: portfolio urbanism + architecture

town structure transport system tram

„Teplička“ river cycle route pedestrian system

urban cores transverse town connection route of Heroes SNP

Page 7: portfolio urbanism + architecture
Page 8: portfolio urbanism + architecture
Page 9: portfolio urbanism + architecture
Page 10: portfolio urbanism + architecture
Page 11: portfolio urbanism + architecture
Page 12: portfolio urbanism + architecture
Page 13: portfolio urbanism + architecture
Page 14: portfolio urbanism + architecture

scheme after urban reconstructionscheme after urban reconstruction

new functional scheme of town

Page 15: portfolio urbanism + architecture

final design of Trenčianske Teplice

Page 16: portfolio urbanism + architecture

old structure

new density of town

Page 17: portfolio urbanism + architecture
Page 18: portfolio urbanism + architecture

Podháj

Lamač

širšie vztahy = Bratislava

Kamzík

Letisko Milana Rastislava Štefánika

Bratislava

Dúbravka

Karlova Ves

Lamač

plocha budúcho námestia,kontrast zástavby rodinných domov a panelového sídliska

zaciatok stúpania Dúbravka

D2

širšie vztahy = Dúbravka + Lamac

genius loci Starej Dúbravky

Devínska kobyla

Devín

Sihoť

Dúbravská hlavica

Stará Dúbravka

Dúbravská hlavica

Page 19: portfolio urbanism + architecture

preliminary ideas

original structurewithout square

Page 20: portfolio urbanism + architecture

new local square

Page 21: portfolio urbanism + architecture

new local square during night

Page 22: portfolio urbanism + architecture
Page 23: portfolio urbanism + architecture

Danubiana

prístav autobusová zastávka

biokoridor

plochy vodného hospodárstva

plochy vodné

BA

austria

slovakia

hungary

current status of locality

forest island

concept

concentration diffusion

-

Page 24: portfolio urbanism + architecture

new structure- sport and recreation island

Page 25: portfolio urbanism + architecture

schemes of design

landscape + area for sports,relax

areal using during summer

areal using during winter

best views core space

water transport

genius loci

Page 26: portfolio urbanism + architecture

A B C

A2

A2A2

A1

A3

B1B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B11

B10

B12

B13B14

B15

B16

B17

B18 B19

C1

C1

C2

i

i

i

i

i

i

i

BUS 90

C PRÍRODNÝ PARK

C1 ARBORÉTUM

B AREÁL DIVOKEJ VODY

B1 INFOCENTRUMB2 HOTELB3 REŠTAURÁCIAB4 BARB5 PAVILÓNB6 OBCHODB7 MOBILÉ PAVILÓNYB8 LODENICAB9 MULTIFUNKČNÉ IHRISKOB10 DETSKÉ IHRISKO

A DIVOKÁ VODA

A1 HLAVNÁ TRIBÚNA

orientation plan for tourist

Page 27: portfolio urbanism + architecture
Page 28: portfolio urbanism + architecture
Page 29: portfolio urbanism + architecture

KOMPLEXNÝ NÁVRH

design of a green district

Page 30: portfolio urbanism + architecture
Page 31: portfolio urbanism + architecture

Bajk

alsk

á

Košic

Mlynské nivyPrievozská

Svät

oplu

kova

Párièkova

Košic

Mile

tièov

a

Ružo

vá d

olin

a

Page 32: portfolio urbanism + architecture

-0.400

PLAVCÍK?

-2.000

Page 33: portfolio urbanism + architecture

RELAXACNÁzóna?

Wcženy 366

PLAVECKÝbazén

SKLAD

KUCHYNA?

ZÁZEMIE

WC

ZÁVETRIE

ZÁDVERIE

WCBAR2

FINÁLNAúprava

PREZUVÁREN?SPRCHYmuži

SPRCHYženy

SKOKANSKÝbazénPOTÁPANIE -7.000

-1.800

-1.300

-0.400

-0.400

DETSKÁzóna

AKTÍVNAzóna

STRAVOVACIAzóna

VSTUPNÉpriestory

PASÍVNAzóna

PLAVECKÁzóna

SKOKANSKÝmostík

PETANGOVÉihrisko

STOLNÝtenis

FLOW-RIDINGOVÝbazén

+3.500

zázemieZAMESTNANCI

PLAVCÍK?

-2.000

-2.000

-0.450

WcmužiSKLADmobiliáru

PREZENTACNÁzóna?

DETSKÝbazén

DETSKÝbazén2

BAR1

REŠTAURÁCIA

zónaATRAKCIÍ

OSETROVNA? ?

spolocnéŠATNE? ?

+0.200 +0.000+0.000

SAUNARELAXACNÝbazén?

+1.100

Page 34: portfolio urbanism + architecture

FITNESCENTER

technické vybavenie

Page 35: portfolio urbanism + architecture
Page 36: portfolio urbanism + architecture
Page 37: portfolio urbanism + architecture
Page 38: portfolio urbanism + architecture
Page 39: portfolio urbanism + architecture

NEW OBJECT

Page 40: portfolio urbanism + architecture
Page 41: portfolio urbanism + architecture
Page 42: portfolio urbanism + architecture

KONŠTRUKCIA drevené hranoly 3 m3 600eurPODLAHA osb dosky 50m2 400eurSTRECHA textilná krytina 50m2 200eurSCHODISKO ocelové mobilné 1 kus 70eurVÝPLN plastové flaše min 1250 max2500 zbierka

pavilion for festival of light in front of Faculty of architecturefrom plastic bottles

Page 43: portfolio urbanism + architecture