Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

of 96 /96

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Transcript of Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Page 1: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Ghidul sistemelor de plansee Arval

COFRASOL

COFRAPLUS

COFRASTRA

COFRASTRA DÉCIBEL

COFRADAL 200

GLOBALFLOOR

SUPPORTSOL

SUPPORTSOL DÉCIBEL

COFRATHERMDes

ign

: Arv

al -

Rea

lisat

ion

: Ced

am -

Gra

phic

des

ign

: gra

ficde

sign.

net

Page 2: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

DDeennuummiirree SSiisstteemmee

PPllaannsseeee ccuu ccooffrraajj COFRASOL ® Cofrasol 40

ppiieerrdduutt Cofrasol 85

PPllaannsseeee ccoollaabboorraannttee

Plansee colaborante COFRAPLUS ® Cofraplus 60

Cofraplus 77

Plansee colaborante cu COFRASTRA ® Cofrastra 40

capacitate mare de ancorare Cofrastra 70

Plansee colaborante COFRASTRA DÉCIBEL ® Cofrastra Décibel 40

multifunctionale Cofrastra Décibel 70

PPllaannsseeee pprreeffaabbrriiccaattee COFRADAL ® Cofradal 200

COFRADAL DÉCIBEL ® Cofradal 200 Décibel

PPllaannsseeee uussccaattee SUPPORTSOL ® Supportsol 40

Supportsol 56

Supportsol 74

Supportsol 118

COFRATHERM ® Cofratherm

SUPPORTSOL DÉCIBEL ® Supportsol Décibel

Sistemele de plansee Arval® fac obiectul unor brevete si a unor marci inregistrate.

Arval

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

o f e r t a d e s i s t e m e d e p l a n s e e A r v a l ®

Page 3: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval

i n t r o d u c e r e

1ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Arval va prezinta gama sa de sisteme constructive pentru

plansee. Aceasta gama este cea mai cuprinzatoare de pe piata

si consta atat in sisteme bine definite cat si in solutii inovative,

care reflecta ultimele noutati in materie de reglementare,

proiectare si instalare.

Arval a dobandit o experienta mai mare de 30 ani prin realizarea

a mii de proiecte internationale pentru toate tipurile de cladiri –

noi si renovate. Cel mai important este faptul ca Arval este

alaturi de tine in fiecare tara, incepand de la stadiul de

proiectare si inginerie si pana la stadiul de executie, cu echipe

profesioniste. Acestea analizeaza proiectul, propun cele mai

bune solutii in functie de cerintele clientului si ofera asistenta

tehnica permanenta, atat pentru calculele de proiectare cat si

pentru calcularea devizului/antemasuratorilor, pana in

momentul inceperii constructiei.

Page 4: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval

c u p r i n s

2ghidul s is temelor de p lansee Ar val

■ C O N S T R U C T I I

Principalele avantaje ale sistemelorde plansee Arval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Rol de cofraj si rapiditatea instalarii . . . . . . . . . . 6Un intrados finisat si etansat. . . . . . . . . . . . . . . . 6Un planseu care ofera siguranta pe santier . . . . 7Economii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Comportarea la foc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Oferta de sisteme de plansee Arval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Gama de solutii adaptate pentru plansee . . . . . 8O gama foarte variata de plansee Arval . . . . . . . 8

Plansee pe cofraj autoportant . . . . . . . . . . . . . . . 9Plansee pierdute Cofrasol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Plansee colaborante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Plansee colaborante cu nervuri

deschise: Cofraplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Plansee colaborante cu nervuri

cu striatii: Cofrastra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Plansee colaborante

multi-functionale: Cofrastra Décibel . . . . . . . 13

Plansee prefabricate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Cofradal 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Cofradal 200 Décibel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Plansee uscate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Supportsol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Supportsol Décibel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Cofratherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Avantajele definitorii ale planseelor Arval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Proiecte de referinta . . . . . . . . . . . . . . . 20Renovari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Parcari etajate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Parcari subterane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Cladiri de birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Cladiri pentru diverse activitati si centre

comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Locuinte colective si individuale . . . . . . . . . . . . . . 30Cladiri non-rezidentiale: centre medicale, scoli,

Infrastructuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Dezvoltare durabila . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Cum sa alegem cel mai potrivitsistem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

■ P R O I E C TA R E

Structura sistemelor de planseeArval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Performantele sistemelor de plansee Arval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Conformitatea sistemelor de plansee Arval cu normativele in vigoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Criterii de proiectare . . . . . . . . . . . . . . . 44Grosimea planseului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Sageata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Perioada proprie de vibratie . . . . . . . . . . . . . . . 45Armare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Structuri de rezistenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Metode de montaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Grinzi metalice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Grinzi de beton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Deschideri in plansee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Rezistenta la foc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Izolarea fonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Izolare termica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Folosirea in zone seismice . . . . . . . . 60

Exemple de proiectare . . . . . . . . . . . . . 61

Page 5: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval

3

C U P R I N S

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

■ MODALITATI DE CALCUL

Cofra software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

GlobalFloor software . . . . . . . . . . . . . . . 68

■ I M P L E M E N TA R E

Etape de implementare . . . . . . . . . . . . 72

Cele “10 porunci” ale montatorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Manevrare si depozitare . . . . . . . . . . . 75

Tehnici de fixare ale profilelorsuport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Cofrastra 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Cofrastra 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Plansee cu cute: Cofraplus, Cofrasol . . . . . . . . 77

Montajul profilelor de tabla . . . . . . . 78Sectiuni standard ale planseelor. . . . . . . . . . . . 78Schimbarea directiei de montaj

a profilului suport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Plansee pe reazeme intermediare. . . . . . . . . . . 79Extremitatile profilelor suport . . . . . . . . . . . . . . 80Asezarea pe grinzi de beton armat . . . . . . . . . . 81Pozitionarea grinzii principale . . . . . . . . . . . . . . 82Dispunerea popilor de sustinere . . . . . . . . . . . . 84Asezarea pe zidarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Console . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Goluri in plansee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Grinzi compozite-conectori . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Montajul Cofradal 200 . . . . . . . . . . . . . 89

Page 6: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Constructi i

Arval

4ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 7: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Sport City Tower, Doha (Qatar)

ARHITECT: Concept Architect

Hadi Simaan, Floridan (SUA)

STRUCTURA: Arup, Londra (Marea Britanie)

Arval

5ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 8: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

p r i n c i p a l e l e a v a n t a j e a l es i s t e m e l o r d e p l a n s e e A r v a l

Rol de cofraj si rapiditateainstalarii

Sistemele de plansee Arvalservesc drept cofraj, rezistagreutatii preluate de plansee sigreutatii betonului, sunt simple,usor de montat, foarte usor detaiat, iar rapida suprapunere a cutelor contribuie laproductivitatea santierului.

Un intrados finisat sietansat

Odata instalat, sistemul de plansee Arval, prezinta un intrados finisat, curat, etans si care poate fi lasatdescoperit.

Exista 2 posibilitati de finisare:

• intradosul galvanizat: idealpentru planseele intermediare in cladiri ventilate si la terase

• intrados prevopsit:vopseaua imbunatatesterezistenta la coroziune, previneefectul de “patina” pe suprafatagalvanizata si ii oferaintradosului o infatisaredecorativa. Acest lucru esterecomandat la cladirile la care se doresc plafoane deschise la culoare precum si in parcariunde confera luminozitate sisiguranta.

6ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 9: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

Un planseu care conferasiguranta pe santier

Prin instalarea sistemelor de plansee Arval se creaza o platforma de lucru continua,ce le ofera muncitorilorposibilitatea de acces imediatpe mai multe niveluri dejaconstruite.

Planseul devine accesibil, in conditii de siguranta, imediatdupa ce a fost fixat pe reazeme.

Economii

Utilizarea unor sisteme deconstructii industriali, produsein fabrica prin folosirea uneitehnologii performante precumsi rapiditatea executiei permitrealizarea unor reducerisubstantiale ale costuluiconstructiei in comparatie cu planseele din beton armat.Utilizarea sistemului cu tablacutata permite reducereaconsumului de beton cu pana la 100kg/m2.

Economiile de armaturi potajunge pana la 6kg/ m2

in comparatie cu o dala de beton armat. Greutatea redusa a sistemelorde plansee Arval permiterealizarea de economii la nivelulstructurii (grinzi cu sectiunireduse) si a fundatiilor si oferaposibilitatea unor lucrarisimplificate de renovare,modificare sau extindere a cladirilor.

Comportarea la foc

Toate solutiile noastre ofera o rezistenta la foc, de pana la 3 ore. Testele efectuate de curand pe structuri reale la CNPS (Centrul National de Prevenire si Siguranta) din Vernon au pus in evidentaperformante extraordinare,gratie utilizarii solutiilor din otel Arval neinregistrandu-secolapsul structurilor.

7

A T U U R I

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 10: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

o f e r t a d e s i s t e m e d e p l a n s e e A r v a l

Arval beneficiaza de o experientavasta in proiectarea si producereasistemelor de plansee pentruconstruirea cladirilor si ofera ceamai cuprinzatoare gamadisponibila de pe piata.

Compania noastra are avantajula 3 decenii de experienta, avandknow-how nu numai in ceea cepriveste performantele tehnicesi economice ale sistemelor deplansee, dar si in calitatea siseriozitatea serviciilor oferiteclientilor. Printre numeroaselenoastre referinte se numaramulte proiecte internationale.

Gama de solutii adaptatepentru plansee

Sistemele de plansee Arval sunt fabricate din tabla de otelgalvanizata sau galvanizata-vopsita.

Aceste profile, utilizate incombinatie cu materiale precum beton, izolatii termicesau fonice, gips sau lemnformeaza sisteme de constructiecu performante ridicate,adaptate oricaror tipuri decladiri, demonstrandu-si astfeleficienta si fiabilitatea.

Sistemele de plansee Arval sunt folosite in toate structurilein cadre sau cu peretii derezistenta, realizate din:• otel,• beton armat sau betonprecomprimat • zidarie portanta,• lemn.

O gama foarte variata de plansee Arval

In functie de cerintele si deintrebuintarea finala a cladirii,sunt disponible patru tipuri de plansee Arval:• plansee pierdute: Cofrasol• plansee colaborante:Cofraplus si Cofrastra• plansee prefabricate: Cofradal

• plansee uscate : Supportsol,Cofratherm si Support Decibel

Toate plansee Arval suntdescrise in fise de specificatiitehnice, fiindu-le mentionatedimensiunile, sarcinileadmisibile precum si • domeniul de utilizare vizat• normativele corespunzatoare• caracteristici tehnice • alte exigente complementare

Aceste sisteme, combinate cu grinzi de planseu, permitconstructia planseelor cudeschidere de 14-18m. Acesteasunt adaptate pentru realizareacladirilor de birouri: globalFloor.

Fiecare sistem de constructie al planseelor tine cont denecesitatile impuse de catreconceptul de dezvoltaredurabila, cu grija pentru mediulinconjurator si pentru oameni.

Arval este implicat in realizareade constructii durabile prinpropunerea unor solutii din otelcare garanteaza comfort sisiguranta atat utilizatorilor, cat si constructorilor.

8ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 11: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

cofrasol

Planseele din Cofrasol suntalcatuite din tabla suport de otelfolosita drept cofraj pentruturnarea betonul armat.

Pentru planseele cu cofrajautoportant (denumit si cofrajpierdut), tabla suport estesolicitata numai in timpulconstructiei.

Tabla suport este acoperita de betonul proaspat turnat, a carui greutate o sustine panace acesta se aseaza. Apoi,preluarea sarcinilor utile esteasigurata in mod exclusiv decatre dala de beton, armata si proiectata pentru aceast rol.

Tabla suport din otel esteautoportanta, insa nu este luatain considerare la rezistentafinala a planseului. PlanseeleCofrasol sunt disponibile, in functie de suprafata dorita, in doua variane: Cofrasol 40, si Cofrasol 85.

Aceste sisteme pot avea multeaplicatii in constructii, precum:parcari, cladiri de birouri,proiecte de renovare…

9

O F E R T A D E S I S T E M E

■ P L A N S E E P E C O F R A J A U T O P O R T A N T

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 12: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

O F E R T A D E S I S T E M E

Arval c o n s t r u c t i i

Sistemul de plansee colaborantecombina avantajele oferite de otelsi de beton. Otelul este un materialcare se comporta excelent candeste supus unor solicitari detractiune, in timp ce betonul esteun material ce raspunde foartebine solicitarilor de compresiune.

In cazul tablei trepezoidale cu striatii tip COFRA, striatiileasigura solidarizarea acesteia cu dala de beton turnata pesteea, realizandu-se astfel o rezistenta combinata aplanseului. Aceste sisteme suntdenumite plansee sau dalecolaborante.

Proiectarea unui planseucolaborant este realizata tinandcont de 2 etape diferite: faza de montaj a tablei si de turnarea betonului si faza de exploatarea planseului. In timpul fazei de montaj a tablei si de turnarea betonului, tabla suport de otel este folosita drept cofraj,constituind totodata platformade lucru.

In faza de exploatare, tablaconlucreaza cu betonul intarit(actiune de colaborare) siinlocuieste, in totalitate saupartial, armatura de la parteainferioara a placii.

Panourile colaborante suntfolosite pentru realizareaplanseelor pentru diferiteconstructii precum: cladiri de birouri, locuinte, cladiriindustriale, parcari, spitale siscoli, atat in cazul constructiilornoi cat si pentru cele inrenovare.

10

■ P L A N S E E C O L A B O R A N T E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Fabricarea unui cofraj colaborant

Page 13: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

11

O F E R T A D E S I S T E M E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Plansee colaborante cu nervuri deschise:cofraplus

Acestea sunt formate din 2 tipuri de profile de forma trapezoidala cu nervurideschise prevazute cu striatii, adaptate pentru o depozitare si transportareusoara. Cofraplus este cea mai buna solutie pentru majoritatea spatiilor ce au plansee cu deschideri de pana la 4.5 m.

cofraplus 60

Cofraplus 60 garanteaza un transportieftin si o instalare rapida. Suportuleste fabricat din tabla de otel cugrosime de 0.75 mm si este proiectatfara stalpi de sustinere pentrudeschideri medii (de pana la 3.60 m),de-a lungul a 2 travei continue si cu grosimi ale dalelor cuprinse intre10 si 28 cm.

cofraplus 77

Beneficiaza de avantajele oferite degama Cofraplus si ofera performantemult mai mari.

• in faza de montaj, o grosime de 0,75 mm permite folosirea pentrudeschideri de pana la 4,20 m, de-a lungul a 2 travei continue, farastalpi de sustinere.• In cazul fazei de exploatare, poate fi folosit si pentru deschideri mai maricu conditia aplicarii unei sarcini utileechivalente si poate suporta daleavand o grosime intre 18 si 20 cm.

Page 14: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

12

O F E R T A D E S I S T E M E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Plansee colaborante cu nervuri cu striatii: cofrastra

Gama Cofrastra consta in 2 tipuri de table cutate cu nervuri cu intranduri si striatii, care asigura solidarizarea puternica a otelului si a betonului: Cofrastra 40 si Cofrastra 70.

Nervurile cu intranduri in forma de coada de randunica:• pot servi drept ancore pentru suspendarea panourilor si retelelor tehnice, prin folosirea unor cleme Cofrafixasezate manual• creeaza o foarte buna legatura cu betonulCofrastra poate rezista la sarcini foarte mari si poate atinge deschideri de pana la 7 m cofrastra 40

• este folosit pentru a realiza planseefoarte subtiri (8 cm) sau groase (20 cm),raspunzand astfel intregii game desarcini – grele sau usoare- ce pot fiintalnite in domeniul constructiilor.• faciliteaza suspendarea plafoanelor,prin folosirea clemelor speciale care se dispun in nervurile inchise • are rezistenta la foc datorita cutelor sale inguste

cofrastra 70

• este adaptat in mod specialsuprafetelor medii fara stalpi de sustinere• poate fi folosit cu dale avand grosimi intre 11 si 30 cm si poatesuporta greutati foarte mari.• permite reducerea incarcarilorpermanente • faciliteaza suspendarea plafoanelor, prin folosirea clemelor speciale care se dispun in nervurile inchise

Page 15: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

13

O F E R T A D E S I S T E M E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Tabla suport trapezoidalaCofrastra 40 sau Cofrastra 70 si betonul turnat pe santierformeaza o dala colaborantaarmata.

Partea de jos este formata dinpanouri suspendate, formate din placi de gips si vata de sticlacare joaca rolul de izolant acustic.Prezenta vatei de sticla incavitati ofera planseului izolatiatermica necesara iar placile dingips asigura protectia dalelor si a grinzilor in caz de incendiu.

Cofrastra Décibel constituie o solutie de constructiecompleta si foarte performantapentru planseele cladirilor delocuinte sau de birouri. Cofrastra Décibel se adapteazausor pentru a raspundecerintelor legate de izolareatermica si fonica si a celor legatede protectia in caz de incendiu.

Plansee colaborante multi-functionale: cofrastra décibel

Cofrastra Décibel este un planseu multi functional care combina cele mai bune caracteristici ale diverselor sale componente.

Cofrastra 40 Décibel

Cofrastra 70 Décibel

Page 16: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

O F E R T A D E S I S T E M E

Arval c o n s t r u c t i i

cofradal 200

Cofradal 200 este un sistem de plansee prefabricate, avand o latime de 1.20 m si lungimi de pana la 7 m. Incorporeaza unprofil metalic special, un materializolant termic si fonic, o plasasudata si o dala de beton.

Cofradal 200 poate fi folosit direct,fara a avea nevoie de o sapa de beton turnata pe santier.Intradosul este galvanizat saudat cu un strat de grund si are o suprafata plana.

Cu o greutate pe metru patrat de 200 kg, acest planseu estefoarte usor, permitand astfelrealizarea unor economii

considerabile in ceea ce privestecantitatea de otel folosita pentrurealizarea structurii.

De asemenea, este solutiaideala pentru o instalare rapida,fara stalpi de sustinere,deoarece nu necesita turnareadalei pe santier. Fara stalpi de sustinere, Cofradal se poate folosi pentru deschideri de pana la 7 m.Este de asemenea disponibil si sistemul Cofradal 200versiunea PAC, gata pregatitpentru turnarea betonului pesantier (module de 600 mm ce pot fi transportate direct decatre muncitori). Acest modeleste adaptat in mod specialpentru lucrari de renovare.

14

■ P L A N S E E P R E FA B R I C A T E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 17: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

cofradal 200 décibel

In aceasta versiune, intradosul casetei de otel este perforat, oferind astfelconstructiei excelente proprietati deabsorbtie a sunetului.

Are foarte multe posibilitati de intrebuintare,precum: scoli, cladiri de birouri, etc., …

15

O F E R T A D E S I S T E M E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 18: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

O F E R T A D E S I S T E M E

Arval c o n s t r u c t i i

supportsol

In cadrul gamei planseelor uscate,otelul este partener natural allemnului.

Gama Supportsol consta inprofile trapezoidale cutate peste care se monteaza, prin insurubare, panouri de lemn, formandu-se astfel un planseu uscat neizolat.

Performanta acestui sistem este datorata numai profilelorde otel, rigiditatea panourilor de lemn nefiind luata inconsiderare.

Gama este alcatuita din treiprofile:• Supportsol 40,• Supportsol 85• Supportsol 141pentru dale cu deschidericuprinse intre 0.8 m si 3 msupuse unor incarcari utile ce depasesc 13 kN/m2.

Supportsol este folosit inspecial la constructiilemodulare.

16

■ P L A N S E E U S C A T E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 19: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

cofratherm

Cofratherm este un planseu uscat izolant, alcatuitdintr-o platforma Cofrastra 40 si un material pentruizolatie termica plasat in partea superioara.

Izolarea este realizata prin injectarea uneispume de polituretan in cutele planseului. Finisarea de la partea superioara reprezintasuprafata pe care se circula si este alcatuita din placi fibrolemnoase sau din placi de cimentfibros, in functie de intebuintarea sa.

Are multe intrebuintari in afara domeniului de constructii modulare, precum renovarile si extinderile.

17

O F E R T A D E S I S T E M E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

supportsol décibel

Supportsol Décibel este un planseu colaborant uscat,ce poate avea o deschidere de maxim 4 m.

Consta dintr-un profil de otel cu panouri de lemnlaminate, prinse prin insurubare deasupra tablei, un strat de fibra de sticla si o sapa uscata formatadin placi de gips. Intradosul se prezinta sub formaunui plafon suspendat alcatuit din placi de gips si dintr-un strat vata de sticla sau mineralaintrodusa in cavitate.

Are multe intrebuintari, fiind folosit pentrurenovare, extinderi, pentru case si cladiri de birouri.

Page 20: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

a v a n t a j e l e d e f i n i t o r i i a l ep l a n s e e l o r A r v a l

18ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Sistemele de plansee Cofrasol,Cofraplus si Cofrastra

• Greutate mica – usor de manevrat Tablele suport de otel sunt usorde ridicat si de manevratdeoarece sunt rigide.Nu este nevoie sa se foloseascaechipament pentru ridicareamaterialelor grele, pentrulungimi de pana la 10 m. Sunt livrate palet, ceea ce asigura un transport, o manevrare si o depozitareusoara pe santier.

• Usurinta si rapiditatea instalarii Tablele suport trapezoidale suntasezate manual fara dificultate,iar instalarea este efectuataimediat. Legaturile intre tablelesuport, accesorii si cofraje, sunt create prin folosirea unormijloace de fixare traditionale.Cofrajul pentru margini, ingeneral alcatuit din elemente de otel galvanizat indoite la 90°,se fixeaza rapid.

• Bine adaptat arhitecturiicomplexe si formelor neregulateTaierea tablelor suport de-alungul unui unghi oblic sau in jurul unui stalp se realizeazaprin folosirea unor masini detaiat, masini de stantat saufierastraie. Aceasta operatie se executa simplu si precis. In acest mod, cofrajul esteajustat cu costuri minime.

Cofraje colaboranteCofraplus si Cofrastra

• Castig in armareForma cutata sau ondulata a tablei suport permite o foartebuna imbinare a otelului cubetonul. Armarea pe care orealizeaza in mod natural profilulde tabla, permite reducereabarelor de armare. La aplicatiile obisnuite, esteindeajuns adaugarea unei plasesudate. Se economisesc intre2.2 si 6 kg pe m2 de planseu.

• Planseul colaborant, realizat prinunirea placii de beton cu tablasuport de otel, prin folosirea conectorilorFolosirea conectorilor si unireaplacii de beton cu grinzile deotel sau de beton permitrealizarea unor economiisubstantiale. Astfel se potreduce in mod considerabildimensiunile grinzilor, cu panala 35%).

• Contravantuirea orizontala astructuriiFixarea tablelor suport in timpulmontajului contribuie lacontravantuirea grinzilor suportsi a grinzilor principale deplanseu.

Cofraje colaboranteCofrastra cu priza rapida

• Suspendarea usoara a traseelorde utilitate si a plafoanelor

• Performante garantate de izolaretermica si fonica.

Page 21: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

19

A VA N T A J E L E D E F I N I T O R I I

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Plansee prefabricate:Cofradal 200

• Reducerea substantiala a greutatii planseuluiCofradal combina in modingenios proprietatile otelului si ale betonului.Otelul, care lucreaza la intindere, este amplasat lapartea inferioara a planseului, iar betonul care lucreaza la compresiune este amplasat la partea superioara. Planseul este considerabilusurat, ceea ce duce lareducerea substantiala a structurii si a incarcarilorpentru fundatii.

• Plansee gata de instalat pesuprafete de 7 m, fara popi

• Perforare rapida a intradosuluipentru fixarea plafoanelorsuspendate

• Organizare si conducere maiusoara a santierului

• Timp de construire considerabilmai redus

• Acces rapid pentru alte etape aleconstructiei

• Performante garantate de izolaretermica si fonica

• Foarte bune performante pentruoprirea focului

Plansee uscate

• Managementul si organizareasantierului mult mai usoara,datorita absentei betonului

• Manevrare manuala – materialusor – curat– transport economic

• Adaptabil la cerintele tehnice si arhitecturale ale proiectelor

Page 22: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

p r o i e c t e d e r e f e r i n t a

De la cladiri simple, pana la edificiicomplexe, planseele Arval suntfolosite in toate domeniileconstructiilor.

Sunt optiuni din ce in ce maiatractive pentru proiectanti,antreprenori, si clienti datoritanumeroaselor avantaje.Aceste sisteme raspund nevoilorde a putea controla mult maibine costurile si durata deinstalare. Oferta Arval esteindeajuns de vasta pentru a gasi solutia optima ce poate fiadaptata oricarei intrebuintari.

20ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Muzeul Quai Branly, Paris (Franta)

ARHITECTI: Ateliers Jean Nouvel

Page 23: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

Planseele Arval sunt apreciate inmod deosebit pentru renovareacladirilor vechi.

Astfel, sunt folosite in modfrecvent in cazul cladirilor depatrimoniu din orasele mari,deoarece permit renovareacladirilor fara a induce sarcinisuplimentare. Peretii externisunt pastrati, in timp ce o nouaconstructie capata forma ininteriorul cladirii.

Tablele sudate de otel carealcatuiesc planseul, suntintroduse manual prin geamuri,iar usurinta cu care se

manevreaza le transforma in unica alegere sigura, avand in vedere faptul cautilizarea transportoarelor nu este posibila in acest caz.

Greutatea redusa a planseelorArval in comparatie cu o placade beton, este importanta atunci cand sarcinile pe peretiide rezistenta si fundatii suntlimitate. Usurinta cu care pot fi decupate constituie deasemenea un avantaj, deoareceeste posibila urmarirea formelorneregulate ale peretilor siocolirea obstacolelor.

21

P R O I E C T E D E R E F E R I N T A

■ R E N O VA R I

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Fotografia de sus

Sediul Credit Lyonnais, Paris (Franta)

Arhitecti: Studio d’architecture Jean-Jaques Ory

Fotografia din mijloc

Cladire de pe strada a’Auderghem, Bruxelles (Belgia)

Fotografia din dreapta, jos

Hotel Dieu, Poitiers (Franta)

Arhitect: Georges Duclos

Page 24: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

P R O I E C T E D E R E F E R I N T A

Arval c o n s t r u c t i i

Acest tip de constructie estelegat de necesitatea dezvoltariitransportului public urbanprecum si a centrelorcomerciale. Planseul colaborantotel-beton, este adaptat in modspecial construirii acestui tip de structura in cadre.

Distanta dintre grinzile suportde 2.5 m, 5 m, 7.5 m sau 10 m,corespunde unor spatii deparcare in numar de 1, 2, 3, sau 4 masini, iar deschidereaare de obicei o lungime de 2.5 m.Deschiderea grinzilortransversale este cuprinsa intre 15 si 16 m, fiind astfelcreate spatii fara stalpi,adaptate circulatiei masinilor si stationarii.

22

■ P A R C A R I E T A J A T E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Planseele Arval sunt folosite in construireaparcarilor etajate, aflate langa aeroporturi,malluri, spitale, gari, etc.

Fotografia de sus

Parcare Carrefour, Aix-les-Milles (Franta)

Arhitecti: Sud architectes (Y. Melia)

Fotografia de jos

Parcarea Spitalului Central, LuxemburgArhitecti: Gubbini & Linster

Page 25: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

Tablele suport pentru planseesunt asezate in mod continuu si fara stalpi. Conectorii sunt sudati de grinzi, creand o legatura intre dala si grinda.Betonul este luat in considerarein calculul momentului de inertieal grinzilor planseului.

Acest procedeu de constructiepermite reducerea sectiunilorgrinzilor transversale. Sistemele de plansee Arval evitaproblemele de acces ce apardupa ce structura de otel a fostmontata.

Instalarea este rapida, rationalasi economica.

23

P R O I E C T E D E R E F E R I N T A

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Fotografia de sus

Parcarea Spitalului Central, LuxemburgArhitecti: Gubbini & Linster

Fotografia de sos

Parcare Auchan, Amiens (Franta)

Arhitecti: Richard Jacques architecture

Page 26: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

De obicei, parcarile subteraneau pana la 6 niveluri in subsol,structura fiind realizata dinbeton armat. In functie de tipul solului,constructia avanseaza (in cazulunui sol dur) de jos in sus, saude sus in jos (in cazul soluluimoale).

In acest caz, usurinta cu caresunt manevrate panourile esteun criteriu fundamental, avandin vedere dificultatea cu care se lucreaza cu utilaje grele.Folosirea lor este esentiala inspecial la inceperea constructieide sus in jos.

24

■ P A R C A R I S U B T E R A N E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Sistemele de plansee Arval sunt folosite pentru construirea planseelor parcarilorsubterane in orasele mari.

Parcare Cite Internationale, Lyon (Franta)

ARHITECTI: CRB Architectes

P R O I E C T E D E R E F E R I N T A

Page 27: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

Parcarile subterane pot avearampe circulare. In aces cazpanourile sunt taiate intr-ununghi oblic, direct in fabrica. In acest fel, panourile unescinelul exterior cu cel interiorfolosind dale de beton armatturnate pe santier.

Usurinta cu care sistemul deplansee Arval se adapteazacerintelor tehnice siarhitecturale, convine de minunein cazul acestui tip de santier.

25

P R O I E C T E D E R E F E R I N T A

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Fotografia de sus

Parcare Lazare Goujon, Villeurbanne (Franta)

Arhitecti: Demichel & Dordilly

Fotografia de jos

Parcare Saint-Georges, Lyon (Franta)

Arhitecti: Cabinet Governor

Page 28: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

P R O I E C T E D E R E F E R I N T A

Arval c o n s t r u c t i i

26

■ C L A D I R I D E B I R O U R I

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Espace Petrusse, LuxemburgARHITECT: Marc Werner

Stadttor, Düsseldorf (Germany)

ARHITECTI: Overdiek, Petzinka & PartnerTour Madou, Bruxelles (Belgia)

ARHITECTI: Assar/archi 2000

Reducerea greutatii per totalprecum si economiile de otel side beton pe care le conferasistemul de plansee Arval,reprezinta avantaje majorepentru structurile in cadreprecum cladirile de birouri.

Greutatea per total a sistemelorde plansee Arval este in modconsiderabil mai mica decat ceaa dalelor de beton, iar sistemelecu proprietati de izolare termicasi fonica ofera o rezistenta maimare la zgomot atat pentruzgomotele din aer cat si cele de impact.

Page 29: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

In cladiri cu suprafete mari, fara stalpi intermediari si spatii libere mari, structura si planseele colaborante otel-beton permit realizarea de plansee subtiri si de grinzi cu sectiune redusa.Folosirea grinzilor de planseualveolare in combinatie cu planseele Arval, permitesimplificarea traseelor deutilitati si reduce grosimeatotala a planseului.

27

P R O I E C T E D E R E F E R I N T A

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Fotografia de sus

Colisee II, Paris (Franta)

Arhitecti: Skidmore, Owing & Merrill ; Architecture et Communication

Fotografia de jos

7 place d’Iéna, Paris (Franta)

Arhitecti: Agence d’architecture Anthony Béchu

Page 30: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

P R O I E C T E D E R E F E R I N T A

Arval c o n s t r u c t i i

Robustetea sistemelor de planseeArval le face potrivite pentruplanseele cladirilor cu sarcini grelesi foarte grele.

In cladirile cu activitati diverse,planseele Arval au mai multeintrebuintari, cum urmeaza:plansee pentru depozitare,plansee pentru mezanin, sau plansee cu rol de separare.

28

■ C L A D I R I P E N T R U D I V E R S E A C T I V I T A T I S I C E N T R E C O M E R C I A L E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Centrul Mercedes Benz, Rueil-Malmaison (Franta)

ARHITECTI: M. Macary, L. Delamain

Page 31: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

Datorita distantei reduse dintregrinzile de planseu, popii decofrare nu mai sunt necesari.

De asemenea, sistemul deplansee Arval ofera o bunaperformanta pentru sarcinilemobile (induse de moto-stivuitoare).

Aceasta performanta, impreunacu usurinta crearii de goluritehnologice in plansee, le facepotrivite in mod special pentruzonele de depozitare si deproductie.

29

P R O I E C T E D E R E F E R I N T A

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Cladirea E. Placenet, Saint-Martin-Boulogne (Franta)

BET: Maning

Page 32: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

P R O I E C T E D E R E F E R I N T A

Arval c o n s t r u c t i i

Sistemul de plansee Arvalbeneficiaza de toateperformantele necesare pentrucompartimentarea cladirilor,intrunind toate calitatilenecesare pentru satisfacerearegulilor referitoare la incendiusi la izolatia termica sau fonica.Sistemele de plansee Cofradal200 si Supportsol Décibel suntideale pentru cladiri cu structuride zidarie portanta sau ziduri de beton.

30

■ L O C U I N T E C O L E C T I V E S I I N D I V I D U A L E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Fotografia de sus

Villa, Pessac (Franta)

Arhitecti: Cabinet Baudin et Limousin

Fotografia de jos

Villa, Villeneuve-lès-Avignon (Franta)

Arhitecti: Patriarche & Co

Page 33: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

Sistemele de plansee Arval sunt adesea folosite pentrucladiri non-rezidentiale.

Datorita adaptabilitatii pentru a raspunde cerintelorarhitecturale precum si alibertatii pe care o ofera indesign si proiectare, planseeleArval sunt foarte apreciate decate arhitecti si proiectanti.

31

P R O I E C T E D E R E F E R I N T A

■ C L A D I R I N O N - R E Z I D E N T I A L E : C E N T R E M E D I C A L E , S C O L I , I N F R A S T R U C T U R I

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

In dreapta, sus

Tribunalul, Grenoble (Franta)

Arhitecti: Vasconi associés architectes

In dreapta, jos

Centrul Sportiv Paul-Valéry, Paris (Franta)

Arhitecti: Atelier J. Bardet-P. Richard-J. Soucheyre

Fotografia de mai jos

Spitalul Mama si Copilul, Nantes (Franta)

Arhitect: Rémy Butler

Page 34: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

d e z v o l t a r e d u r a b i l a

Datorita valorii adaugate pe care o confera cladirilor, initiativa HQE trebuie folosita ca argumentcomercial pentru antreprenori sipentru clienti, prezentand totodataun interes major pentru investitoriiprivati sau de stat.

Se poate spune ca initiativa HQE se asociaza demersurilorde asigurare a calitatii, devenind de cativa ani unveritabil atu comercial.

Solutiile de plansee Arval in stransalegatura cu initiativa HQE.

In acest context, in care mediulsi sanatatea sunt din ce in cemai strans legate, otelul aremulte avantaje.

Este reciclabil, durabil, rezistentsi, de asemenea, neutru din punct de vedere al sanatatii,demonstrand zi de zicapacitatea de a se potrivi cucele mai inventive si de successtiluri arhitecturale. Otelul seadapteaza celor mai exigentetipuri de montaj si de punere in lucru, mai ales din punct devedere al dificultatilor intalnitepe santier. Acest potential facedin otel un aliat important al initiativei HQE.

Prefabricarea elementelor deconstructii din otel, reduce la minim timpii de asteptare pe santier. Excelentul raportgreutate/rezistenta al sistemelorde plansee Arval ofera o gamafoarte larga de posibilitatiarhitecturale si face posibilaconstruirea de cladiri usoare,luminoase si care se integreazaperfect in mediul inconjurator.

Sistemele de plansee Arval ofera o multitudine de solutii de izolare termica si fonica.Confortul, estetica si siguranta,economia si economisirearesurselor reprezinta tot atateacalitati ale constructiilor din otelprecum si atuuri in contextulinitiativei HQE.

Inertia termica scazuta

Sistemele de plansee Arvalpermit construirea unor cladiricu inertie termica scazuta.In acest fel, energia nu se pierdein incalzirea structurii.De asemenea, este posibilareglarea nevoilor de incalzire infunctie de orele la care cladireaeste locuita. Acesta posibilitateconstituie un avantaj pentrubirouri in timpul noptii si pentrucase in timpul zilei.

In plus, a fost demonstrat caeste posibil ca anumite cladiri ce sunt ocupate numai pe timpulzilei sa fie construite fara sistemde incalzire, bazandu-se pe oizolatie termica imbunatatita si profitand de aportul calduriisolare in timpul zilei.

Pastrarea resurselor

Caracteristicile mecanice aleotelului (in special un raportridicat rezistenta/grosime) ofera posibilitatea crearii unorstructuri usoare de sustinere a planseelor, oferind astfel mai mult spatiu locuibil util.Grosimea minima a sistemelorde plansee limiteaza consumulmateriilor prime si a energiei.

Greutatea redusa a otelului estede asemenea avantajoasa incazul unui sol moale si care in cazul constructiei unor cladiritraditionale ar necesita fundatiicomplexe.

32

■ I N I T I A T I VA P E N T R U P R O T E C T I A M E D I U L U I

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 35: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

33

D E Z V O L T A R E D U R A B I L A

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Flexibil si adaptabil

Conceptul de dezvoltaredurabila inseamna preocupareafata de nevoile viitoarelorgeneratii.Sistemul de plansee Arvalusureaza remodelarea spatiilorin functie de modificarile moduluide folosire si de schimbarile ce au loc in structura familiilor,limitand totodata impactulasupra mediului inconjurator(spre exemplu, consumul deenergie, deseurile).Aceste solutii ofera posibilitateaunor renovari precum extinderi,sau punerea in conformitate cu noi reguli. (consolidari,adaugarea unei scari, …).

Procedee si sisteme de constructii

Este posibil ca acesta sa fiedomeniul din cadrul initiativeiHQE in care otelul sa-si fi pusamprenta in modul cel maipregnant.

Motivul este ca sistemele Arvalparticipa la aceasta salvare de resurse, prin indeplinireafunctiilor cerute, cu consumredus de material brut.

Material reciclabil si reciclat

Otelul poate fi reciclat inproportie de 100% la infinit, fara a-i fi alterate calitatile. Are calitati magnetice unicecare-i ofera posibilitatea de a fi recuperat din orice fel de deseuri.

In productia mondiala de otel,procentajul otelului rezultat din reciclare, este de 40%. Gratie acestui lucru, minereul de fier este economisit (desifierul este unul din cele mai des intalnite elemente in scoartapamantului), ceea ce duce la o reducere a consumului de energie si, prin urmare, a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Material peren

Prin galvanizarea metaluluisi/sau vopsirea sistemelorpentru a le proteja de coroziune,otelul isi pastreaza proprietatilede-a lungul duratei de viata a constructiei, asigurandu-iastfel longevitatea.

De asemenea, ductilitateaotelului este un mare avantajimpotriva cutremurelor. Daunele suferite de structuri din cauza cutremurelor suntminimizate, riscul prabusirii fiind practic eliminat, ceea ce permite salvarea de vietiomenesti.

Page 36: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

c u m s a a l e g e m c e l m a i p o t r i v i t s i s t e m ?

• Plansee in zone de lucru– cladiri pentru productie

industriala– cladiri comerciale – parcari etajate si subterane – depozite

• Plansee la cladiri etajate– cladiri de birouri – locuinte colective

si individuale – cladiri pentru sanatate

si pentru odihna– spitale– scoli– renovari

Ghid pentru alegerea celeimai bune solutii

Cele mai bune solutii trebuiealese in functie de problema, si de constrangerile tehnice si economice.

“Ghidul pentru alegerea celormai bune solutii” este omodalitate rapida de cautare a sistemului de plansee Arval,care se potriveste cel mai binecu cerintele proiectului.

Echipa de asistenta tehnica si de vanzari Arval sunt ladispozitia dumneavoastrapentru a va ajuta sa alegeti cea mai buna solutie pentruproiectul dumneavoastra sipentru specificatiile aferente.

34ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Sistemul de plansee Arval seevidentiaza prin avantajele pe care le ofera in ceea ce priveste greutatearedusa, rapiditatea instalarii, economie si rezistenta in cazul celormai diverse aplicatii, atunci cand estefolosit drept complement al structuriide rezistenta.

Turnarea unei grinzi pe santier

Montarea unui planseu prefabricat

Page 37: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval c o n s t r u c t i i

35

S E L E C T I A D E S I S T E M E D E P L A N S E E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Capitol urmator «Proiectare» permite optimizarea alegerii, in functie de caietul de sarcini.

Ghid pentru cea mai buna alegere

FolosireStructura

Beton si zidarie Metal Lemn

Constructie Cofrastra 40, Cofrastra 40,

modulara Cofratherm Cofratherm

Plansee uscateSupportsol, Supportsol,

Supportsol Décibel Supportsol Décibel

Tabla flataCofrastra 40, Cofradal 200, Cofrastra 40, Cofradal 200,

Cofrasol Cofrasol

CladiriStructura

Beton si zidarie Metal Lemn

Cladiri

IndustrialeCofrastra Cofrastra Cofrastra

Depozite Cofraplus, Cofrasol Cofraplus, Cofrasol Cofraplus, Cofrasol

BirouriCofrastra, Cofradal 200 Décibel Cofrastra, Cofradal 200 Décibel

Cofraplus, Cofrasol, Cofradal 200 Cofraplus, Cofrasol, Cofradal 200

ScoliCofraplus, Cofrastra Cofraplus,

Cofrasol, Cofradal 200 Cofrasol, Cofradal 200

Centre MedicaleCofraplus, Cofrastra Cofraplus, Cofrastra

Cofrasol, Cofradal 200 Cofrasol, Cofradal 200

Infrastructuri Cofraplus, Cofrastra Cofraplus, Cofrastra

Colective Cofrasol, Cofradal 200 Cofrasol, Cofradal 200

Centre Cofraplus, Cofrastra Cofraplus, Cofrastra Cofraplus, Cofrastra

Comerciale Cofrasol, Cofradal 200 Cofrasol, Cofradal 200 Cofrasol, Cofradal 200

Locuinte Cofrastra Décibel, Cofrastra Décibel,

colective Cofradal 200, Supportsol Décibel Supportsol Décibel

Locuinte Cofrastra 40, Cofrastra 40, Cofrastra 40,

individuale Cofraplus, Cofradal 200 Cofraplus, Cofradal 200 Cofraplus 60, Cofradal 200

RenovariCofrastra 40, Cofraplus, Cofrastra 40, Cofraplus, Cofrastra 40, Cofraplus,

Cofrasol Cofrasol Cofrasol

ParcariCofraplus, Cofrastra 70, Cofraplus, Cofrastra 70,

Cofrasol Cofrasol

Page 38: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Proiectare

Arval

36ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 39: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Sport City Tower, Doha (Qatar)

ARHITECT: Concept Architect

Hadi Simaan, Florida (SUA)

STRUCTURA: Arup, Londra

(Regatul Unit)

Arval

37ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 40: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

t r a m e l e s i s t e m e l o r d e p l a n s e e A r v a l

Distanta dintre grinzile de otellongitudinale si transversale,este in general ajustabila si poate varia intre 1.5 si 7 m, in functie de cerinteleproiectului. Deschiderilegrinzilor pot ajunge la 18 m sau chiar mai mult.Optimizarea deschiderilor, a tramelor grinzilorlongitudinale si a celortransversale este realizatatinand cont de specificulproiectului.

Pentru fiecare trama dorita, exista una sau mai multe solutiiArval pentru plansee, in functie de limitele impuse pe santier, de exigentele legate de montajprecum si de costul total.

Programul globalFloor permiteoptimizarea cuplajului dintregrinzi si planseul de beton de o maniera semnificativa dinpunct de vedere economic. In general, proiectantii preferasa reduca distantele dintregrinzi pentru a evita astfelfolosirea popilor in momentulturnarii. Rezulta astfel cadeschiderile maxime fara popiprecum si grosimea planseuluide beton necesara, constituiecriterii pentru alegerea celei mai bune solutii. In majoritateaaplicatiilor, sarcina utila nu estefactorul limitant al proiectariiplanseului.

Programele noastre de proiectarefaciliteaza aceasta alegereeconomica si tehnica.

Aceste afirmatii sunt ilustrate cu ajutorul unor exemplegenerale de proiecte deconstructii pentru care au fostadoptate planseele Arvaladaptate. (paginile 61, 62, 63).

38ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 41: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

p e r f o r m a n t e l e s i s t e m e l o r d e p l a n s e e A r v a l

39ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Deschideri maxime fara popi in etapa de constructieIncarcari distribuite uniform, doua travee egale, continuitate peste reazemul intermediar, grosime de 0.75 mm

Cofraplus 60 Cofraplus 77 Cofrastra 40 Cofrastra 70

Deschidere 3.60 m 4.23 m 2.65 m 3.73 mRand de popi 0 0 0 0Grosimea minima a planseului de beton 10 cm 12 cm 8 cm 11 cm

Deschidere 2.14 m 2.62 m 1.95 m 2.05 mRand de popi 0 0 0 0Grosimea maximaa planseului de beton 28 cm 28 cm 20 cm 30 cm

Economii la beton si economii din punct de vedere al greutatii planseelor colaborantein comparatie cu planseele de beton armat

Tabla suport Economii la beton Economii in greutate, Economii in greutate in %,colaboranta litri/m2 ce rezulta in comparatie grosimea unui planseu de beton,

din spatiile dintre cu un planseu de beton, pornind de la grosimea minima cute (la partea cu o grosime a unui planseu de beton

inferioara) echivalenta in kg/m2 colaborant de 20 cm

Cofrastra 40 10 24 De la 8 la 20 cm De la 12 la 5%

Cofrastra 70 24 58 De la 11 la 20 cm De la 22 la 12%

Cofraplus 60 35 84 De la 10 la 20 cm De la 35 la 18%

Cofraplus 77 44 105 De la 12 la 20 cm De la 37 la 22%

Page 42: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

P E R F O R M A N T E L E S I S T E M E L O R D E P L A N S E E A R VA L

Arval p r o i e c t a r e

40ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Economii la armare, prin folosirea planseelor de beton colaboranteExemplu de comparatie

Rezistenta la foc: 30 minute

Sarcini impuse: 3,5 kN/m2, 8 kN/m2, 15 kN/m2

Deschidere dubla si egala a planseului de beton, deschidere de 3 m

Grosimea suporturilor de plansee: 0.75 mm

Deschidere Economii prin armare,(m) in comparatie

cu planseele de beton

Sarcini impuse 3.5 kN/m2

Tip de planseu Planseu de beton armat Cofraplus 60

Grosimea planseului de beton 10 cm 10 cm

Incovoiere 2.24 kg/m2 / 2.24 kg/m2

Sarcini impuse 8 kN/m2

Tip de planseu Planseu de beton armat Cofrastra 70

3 Grosimea planseului de beton 11 cm 12 cm

Incovoiere 3.73 kg/m2 / 3.73 kg/m2

Sarcini impuse 15 kN/m2

Tip de planseu Planseu de beton armat Cofrastra 70

Grosimea planseului de beton 13 cm 12 cm

Incovoiere 5.2 kg/m2 / 5.2 kg/m2

Page 43: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

41

P E R F O R M A N T E L E S I S T E M E L O R D E P L A N S E E A R VA L

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Solutii pentru rezistenta la foc Plansee suspendate - Planseul Cofrastra Décibel fara armatura suplimentara calculata pentru rezistenta la foc.

Rezistenta la foc Masuri speciale Referinte

30 minute Nici una Aprobare tehnica

Planseu rezistent la foc 60 si 90 minute Placoflam® BA13 Raport CSTB nr. 93 - 36105

Placoplatre

Planseu rezistent la foc 120 minute Placoflam® BA15 Raport CSTB nr. 93 - 36105

Placoplatre

Sistemele de plansee Arval: performantele Cofraplus, Cofrastra, Cofradal si CofrasolCriterii pentru rezistenta la foc, fonice si perforari pentru fixarea conectorilor de planseele suspendate

Cofraplus 60 Cofraplus 77 Cofrastra 40 Cofrastra 70

Rezistenta la foc 30 minute fara armatura 30 minute fara armatura 30 minute fara armatura 30 minute fara armaturapentru rezistenta la foc. pentru rezistenta la foc. pentru rezistenta la foc. pentru rezistenta la foc.

Pana la 3 ore cu armaturi Pana la 3 ore cu armaturi Pana la 3 ore cu armaturi Pana la 3 ore cu armaturipentru rezistenta la foc pentru rezistenta la foc pentru rezistenta la foc pentru rezistenta la foc

Fonic ** ** **/*** **/***Cofrastra Décibel Cofrastra Décibel

Perforare pentru trecerea conectorilor Da Da Da Da

Fixarea planseelor suspendate Prin perforare Prin perforare Cofrafix sau perforare Cofrafix sau perforare

Cofradal 200 Cofrasol

Rezistenta la foc 30 minute fara- armaturi 30 minute fara armaturi pentru rezistenta la foc. pentru rezistenta la foc.

2 ore cu armatura pentru Pana la 3 ore cu armaturi rezistenta la foc, in functie pentru rezistenta la foc in

de suprafete si sarcini functie de suprafete si sarcini

Fonic *** **

Perforare pentru trecerea conectorilor Nu Nu

Fixarea planseelor suspendate Prin perforare Prin perforare

Page 44: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

c o n f o r m i t a t e a s i s t e m e l o r d e p l a n s e e A r v a l c u n o r m a t i v e l ei n v i g o a r e

42ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Dimensionarea, calculul si proiectarea sistemelor de plansee Arval sunt realizatein conformitate cu normativelefiecarei tari in parte.

Spre exemplu, in Franta,planseele colaborante Cofraplus,Cofrastra si Cofradal 200 facobiectul unor agrementedenumite “Avis Technique”,obtinute in urma unor proceduriderulate la CSTB.

In Germania, planseelecolaborante beneficiaza de unagrement denumit “Zulassung”si care este acordat de catreAutoritatile pentru Constructii(DIBt din Berlin).

Sistemele de plansee Arval folosesc componenteindustrializate ce sunt produse in fabrica. Siguranta si calitatea pe care le ofera sunt obtinute printr-unautocontrol sistematic si riguros efectuat de catreproducator. Pentru fiecare tip de intrebuintare, planseele respecta cadrul normativ in vigoare.

Page 45: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

43

CONFORMITATEA S ISTEMELOR DE PL ANSEE ARVAL CU NORMATIVELE IN VIGOARE

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Mai mult, planseele Arval sunt proiectate si dimensionate in conformitate cu Eurocodurilesi cu Anexele Nationale (proprii fiecarei tari) ale acestora. Eurocodurile reprezinta cheiadezvoltarii tehnicilor moderne de constructii si unele tari le aplica deja.

Un exemplu, neexhaustiv, este reprezentat de planseele colaborante ARVAL utilizate in Romania, Belgia si Polonia. Acesteabeneficiaza de un Agrement Tehnic in cadrulcaruia dimensionarea este efectuata conformcerintelor Eurocode 4 “Calculul structurilormixte otel-beton”.

Proiectarea si dimensionarea planseelor Arval estevalidata in baza urmatoarelor tipuri de incercarirealizate in laborator.- incercari de incarcare si de determinare a rezistentei- incercari efectuate pe conectori- incercari de rezistenta la foc.

Teste pe planseeStadiul de construire

Teste pe plansee de beton colaboranteStadiul de exploatare

Page 46: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

c r i t e r i i d e p r o i e c t a r e

Grosimea planseului

Grosimea planseului afecteazainaltimea utila a etajului, in cazulin care exista o limitare a inaltimiicladirii sau alte conditiiarhitecturale sau de urbanism.

Grosimea redusa a sistemelor de plansee Arval pentru o gamade sarcini cuprinse intre 2.5 kN/m2 si 10 kN/m2, permite reducerea semnificativaa spatiului ocupat de plansee.

Astfel, Cofrastra 40 permiteproiectarea unor dale cu o grosime de 8 cm, pentrudeschideri care ajung pana la 2.6 m, suportand sarcini de pana la 3.5 kN/m2.

Este posibila proiectareaplanseelor pentru spatii miciprin combinarea sistemelor de plansee Arval cu: grinzi ACBperforate (grinzi cu perforarirotunde la mijloc) sau grinziIFB/SFB asimetrice.Datorita talpii inferioare largite,aceste grinzi sunt potrivite in special pentru montareaplanseelor tip Cofradal 200 siplanseelor Supportsol Décibel,putandu-se adapta inaltimiigrinzii pentru a elimina astfelsectiunile de sub plansee.

44ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 47: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

Sageata

• Sageata in timpul etapelor de constructieValorile sagetilor in timpulconstructiei sunt limitate de norme.Eurocoduri:L/180, in care L reprezintadeschiderea intre doua reazemeconsecutive. Efectul de cresterea greutatii betonului datoritasagetii este luat in considerarein calculul greutatii betonuluilichid atunci cand valoareasagetii ce rezulta depaseste 1/10 din grosimea planseului.Franta:L/240, in care L reprezintadeschiderea intre doua reazemeconsecutive. Efectul cresteriigreutatii betonului din cauzasagetii, este luat in considerarela calcularea greutatii betonului ud.

Arval recomanda limitareasagetii la L/300, pentru unaspect mai bun.

• Sageata in timpul etapei decolaborare sub sarcini normaleCofraplus, Cofrastra, Cofradal 200Eurocoduri:Eurocodul 2 nu recomandadepasirea unei sageti mai maride L/250 si stabilirea unor valori limita, determinate luandin considerare tipul structurii,finisarile, peretii despartitori,accesoriile precum si functiastructurii.Franta:Plansee de beton care nu sustinzidarie, sau pardoseli sensibile(fragile)

Deschidere L ≤ 3.5 m, f ≤ L/350Deschidere L >3.5 m, f ≤ 0.5 cm +L/700

Plansee de beton care sustinpereti despartitori din zidariesau pardoseli fragile

Deschidere L ≤ 5.0 m, f ≤ L/500Deschidere L >5.0 m, f ≤ 0.5 cm +L/1000

Supportsol, Cofratherm,Supportsol Décibelf ≤ L/300

Perioada proprie de vibratie

Echipa tehnica de asistentaArval examineaza, la cerere,anumite cerinte particularelegate de perioada proprie de vibratie.

45

C R I T E R I I D E P R O I E C T A R E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Grinda I

Grinda ACB Perforata

Grinda IFB

globalFloor

Page 48: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

C R I T E R I I D E P R O I E C T A R E

Arval p r o i e c t a r e

Plasa sudata

Este necesara introducerea unei plase sudate intre placa de beton si cofrajul pierdut,pentru a evita fisurile betonuluila uscare.Plasa sudata este asezata asfel incat sa ii corespunda oacoperire cu beton de 2 cm.

Aceasta este utilizata ca suportpentru armaturile superioare (tip calaret) si contribuie la preluarea momentelornegative din placa.

Armaratura superioara (tip calaret)

La fel ca si planseele din beton armat clasice, armareasuperioara peste reazemeleintermediare este necesarapentru a absorbi momentelenegative, si este luata inconsiderare continuitateapardoselii.Aceste armaturi, preferabil sub forma unor plase sudatesunt legate la plasa sudataprincipala, si se prelungesc cel putin 1/3 din deschidere, de o parte si de alta areazemului.

46ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Diferitele sectiuni de armaredescrise in paragraful urmator sunt dimensionate cu ajutorulprogramului de proiectare Cofra 4software care este disponibil la cerere.

■ A R M A R E

Plasa anti-rupere

Page 49: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

Plasa sudata pentrudistribuirea incarcarilor

Aceasta este o a doua plasasudata, folosita in proiecte in care planseele sunt supuseincarcarilor mobile si/sauconcentrate. Este folosita la distribuirea acestor incarcari si transmiterea lor catre reazeme.Plasa sudata pentru distribuireaincarcarilor este legata de cutele tablei suport pentru a asigura acoperirea cu beton a armaturilor.Totusi, aceasta legatura nu este necesara daca existacontact intre cutele tablei suport si armatura.

Armaturi pentru rezistentala foc

Planseele colaborante Arvalofera rezistenta la foc timp de 30 minute.Daca este necesara o rezistentala foc mai mare de 30 minute,aceasta poate fi obtinuta prinadaugarea, intre cute, a unorbare de otel profilate (ce trebuiesa fie acoperite de beton).

Armaturi rezistente laincovoiere

Aceste armaturi sunt realizatedin bare de otel profilat si suntpozitionate intre cute. Rolul lor este de a oferi rezistenta

la incovoiere (rezistenta sausageata) in locul in care tablelesuport nu ofera suficientarezistenta.

Conectori pe verticala ai armaturii

Daca forta taietoare depasestevaloarea admisibila, esteposibila adaugarea de armaturisuplimentare, ancorate pereazeme.Aceste prevederi vizeaza numaitraveele de capat.

47

C R I T E R I I D E P R O I E C T A R E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Plasa sudataPlasa sudata pentru distribuirea incarcarilor

U variabil

Centru de greutate

Page 50: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

C R I T E R I I D E P R O I E C T A R E

Arval p r o i e c t a r e

Sistemul de plansee Arval poatefi folosit cu usurinta pe grinzi de otel, beton,sau lemn, si de asemenea pe zidarie(ziduri de rezistenta).

48

■ S T R U C T U R I D E R E Z I S T E N T A

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Montarea suportului de planseu pe grinda de otel

Montarea suportului de planseu pe grinda de otel

Montarea suportului de planseu pe grinda de otel Montarea suportului de planseu pe grinda de otel

Montarea suportului de planseu pe zidarieMontarea suportului de planseu pe grinda de lemn

Montarea suportului de planseu pe grinda de beton

Page 51: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

49

C R I T E R I I D E P R O I E C T A R E

■ M E T O D E D E M O N T A J

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Asezare continuaTablele suport de plansee suntasezate de-a lungul mai multortravee continue. Aceasta metodade asezare, cunoscuta subnumele de “continua”, creeazaun cofraj continuu pe intreagacladire, fiecare cofraj de planseuacoperind doua sau mai multetravee. Avantaje:

Asezare mai rapida

Deschideri mai mari fara popi.

Montare cu reborduriTablele suport formeaza un cofraj discontinuu, intreruptde trecerile grinzilor. Fiecaretabla suport acopera cate o travee, fiind rezemata simplula fiecare capat.Avantaje:

Mai usor de transportat manual

Mai usor de asezat

Montare continua si montare cu imbinari

Montare continua pe grinzi de otel

Montare continua pe grinda de otel cu conectoriMontare continua pe grinda de beton cu conectori nesudati

Montare continua pe grinzi de beton

Montare cu rabaturi pe grinda de beton

Page 52: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

C R I T E R I I D E P R O I E C T A R E

Arval p r o i e c t a r e

50

■ G R I N Z I M E T A L I C E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Montajul tablelor suport pe grinzide otel se poate efectua cu saufara conectori.Conectorii fac posibila formareaunei grinzi colaborante din otel-beton si implicit optimizareaplanseului.

Conectorii sunt proiectati pentru a crea o legatura intreplanseul de beton si grinda de otel, si pentru a realiza astfel o structura colaboranta.Rolul lor este de a impiedicaalunecarea dintre structura si planseul de beton.Pozitionarea precum si numarulconectorior de-a lungul grinziicolaborante sunt determinateprin calcul.

Exista doua tipuri de conectori:Conectori sudati:

Conectorii sunt sudati degrinzile de otel, fie in atelier, fie pe santier.Conectori nesudati:

Acestea sunt piese de metal in forma de L, fixate de grinda,prin impuscare.

Avantaje:• Economii importante la greutatea

otelului.

• Pentru aceleasi deschideri

si incarcari, aceasta procedura reduce

in mod substantial dimensiunile

grinzilor de otel.

• O reducere considerabila a inaltimii

grinzii.

• Aceasta procedura reduce grosimea

planseului, economisindu-se astfel

spatiu care poate fi folosit pentru

a crea alte etaje.

• Suprafete mai mici pentru vopsit

sau etansat.

• Rigiditate crescuta a constructiei

si o mai buna stabilitate seismica.

• Daca inaltimea grinzilor de otel este

limitata: se obtin deschideri mai mari

(fiind posibila o distanta mai mare

intre grinzi).

Conectori nesudati

Fixare cu cuie (prinimpuscare)

Marca beton – minim Bc 25

Page 53: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

Alte avantaje ale Cofraplussi Cofrastra in cazulconectorilor sudati:• La cerere, acestea pot fi livrate gata

perforate, ceea ce inseamna timp

castigat, iar conectorii pot fi sudati

in cele mai bune conditii in fabrica.

51

C R I T E R I I D E P R O I E C T A R E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

E x e m p l u l 1

Date

• Planseul colaborant Cofraplus 60de 0,75 mm• Deschidere dubla a planseului, de 3 m• Sarcina utila: 3.5 kN/m2,• Sarcina permanenta: 0.75 kN/m2

• Cadru de otel: deschideri alegrinzilor de pana la 14 mCalcule de proiectare efectuate prin folosirea

programului globalFloor.

Rezultatele calculelor pentru proiect

• Grinzi fara conectori: grinzi IPE600, cu o greutate de 122 kg/ml• Grinzi colaborante cu conectori:grinzi IPEa 500, cu o greutate de 79.4 kg/ml

Economii prin folosirea conectorilor

• Greutatea unei grinzi: 42.6 kg/ml,reprezentand 35%• Inaltimea unei grinzi: 100 mm,reprezentand 16.6 %• Protejarea grinzii (vopsea, flock): 7%

E x e m p l u l 2

Date

• Planseul colaborant Cofraplus 60,de 0.75 mm• Deschiderea dubla a planseuluide beton• Sarcina utila: 3.5 kN/m2,• Sarcina permanenta: 0.75 kN/m2

•Cadru de otel: deschideri alegrinzilor de pana la 14 m • Grinzi IPE cu inaltimi de pana la 600 mmCalcule de proiectare efectuate prin folosirea

programului globalFloor.

Rezultatele calculelor pentru design

• Grinzi fara conectoriDeschiderile planseelor de beton(distanta intre grinzi): 3.0 m• Grinda colaboranta cu conectoriDeschiderile planseelor de beton(distanta intre grinzi): 4.3 m

Economii prin folosirea conectorilor

• Deschiderea planseelor de beton:1,3 m, ceea ce reprezinta 43%

Conector sudat

Page 54: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

52ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Sistemul poate fi folosit la construirea cadrelor de betoncu grinzi armate, pregatitepentru asezarea tablei suport si a placii de beton armat.Suporturile de planseu suntasezate prin faltuire.

Avantaje

• Economii in ceea ce privestegreutatea betonului.• Pentru deschideri si incarcariechivalente, acest procedeu reduce in mod substantialdimensiunile grinzilor de beton.• Reducerea substantiala a inaltimii grinzilor.

• Acest procedeu permite reducereagrosimii planseului si castigarea despatiu pentru a realiza etajesuplimentare.• In cazul unor grinzi cu grosimeimpusa, acest procedeu permitemarirea deschiderii.

• Daca inaltimea grinzilor estelimitataSe obtin deschideri mai mari(distante mai mari intre grinzi).

■ C A D R E D E B E T O N

C R I T E R I I D E P R O I E C T A R E

Montaj prin imbinare

Montaj prin imbinarepe corniere fixe

Montare continuaConectorii fixati prin impuscare permit o asezare continua pe grinda de beton.

Page 55: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

Deschiderile in plansee se potefectua foarte usor cu sistemeleArval.

Deschideri de micidimensiuni

Golurile de maxim 50 cm x 50 cm,pregatite inainte de turnareabetonului, pot fi create prinfolosirea cofrajelor de tablalivrate la dimensiunile cerute, a cofrajelor de lemn sau a unorblocuri de polistiren. In acestcaz, tabla este taiata doar inmomentul intaririi betonului.

Intarirea marginilor goluriloreste realizata prin folosirea unorcorniere de 50 x 50 x 5 mm,fixate perpendicular pe nervuri,de o parte si de cealalata agolului.

Intarirea nu este necesara dacase taie numai o singura cuta.Daca sunt taiate doua sau trei cute, sectiunea de otelpierduta poate fi compensataprin armaturi dispuse de-o parte si de cealalta a golului.

Deschideri mai mari in plansee

In cazul unor deschideri maimari in plansee, este necesaramontarea unor elementestructurale suplimentare(margini).

De asemenea, se poate folosi un sistem Arval compus dincorniere longitudinale,transversale si de sustinere.Acest sistem, care este integratin planseul de beton, este folosit pe post de margine si consolideaza planseul in jurul deschiderii. Diferitelecomponente ale sistemului pot fi livrate in dimensiunilecerute.

53

C R I T E R I I D E P R O I E C T A R E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

■ D E S C H I D E R I I N P L A N S E E

Page 56: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

r e z i s t e n t a l a f o c

• Sistemul de plansee Arval se conformeaza regulilor desiguranta in caz de incendiu.

• Combinatia beton-otel oferaprotectie eficienta impotrivatemperaturilor ridicate,iarplanseele Arval dispun, fara nici o masura suplimentara, de o rezistenta de 30 minute in caz de incendiu.

• In caz de incendiu, cofrajeledin otel impiedica rupereabetonului si prabusireaplanseului de beton.

• Rezistenta la foc poate ficrescuta cu pana la 2 ore, intr-un mod economic, prinadaugarea de armaturi inbetonul dintre cute. In cazulsistemului de plansee Arval,rezultatul consta intotdeaunaintr-o sectiune mai mica dearmare decat cea ceruta de planseele de beton in cazulunor ipoteze de proiectareidentice.

54ghidul s is temelor de p lansee Ar val

U variabil

Page 57: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

• Armaturile pentru rezistenta la foc precum si dispunerea lorintre cute sunt calculate inproiect, conform Eurocodului 4.

• Aceste armaturi suplimentarepot, de asemenea, servi la intarirea capacitatii la incovoiere.

• Cerintele de rezistenta la focdetermina, pintre altele,grosimea dalei.

• Rezistenta la foc poate fi, de asemenea, crescuta cu panala 2 ore si poate chiar mai mult,prin adaugarea unor planseesuspendate anti-foc.

• Pentru o perioada mai mare de 2 ore de rezistenta la foc, osolutie constand in pulverizareaunei protectii pe intrados, poatefi luata in considerare.

• Metodele de protectieimpotriva focului cu ajutorulplanseelor suspendate, si aprotectiei pulverizate, oferagrinzilor rezistenta la foc sieconomisesc armaturilesuplimentare calculate pentrurezistenta la foc.

• Planseele Arval combinate cugrinzile de otel au fost supuseunor teste speciale pentrurezistenta la foc, avand dreptrezultat validarea comportariisistemului dala-grinda (Rapoarte de incercari CTICM).

55

R E Z I S T E N T A L A F O C

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 58: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

i z o l a r e a f o n i c a

56ghidul s is temelor de p lansee Ar val

izolarea fonica

Izolarea fonica a zidurilor sebazeaza pe doua principii:• Principiul bazat pe un modelde tip masa, ce influenteazacomportamentul fonic al zidurilor omogene, cum ar fi dalele de beton.• Principiul bazat pe un model in serie de tip masa-resort-masa, ce influenteazacomportamentul fonic al zidurilor neomogene, cum ar fi sistemele de planseeCofrastra décibel, Cofradal 200,Cofradal 200 décibel, si Supportsol décibel.

Comportamentul fonic alCofrasol, Cofraplus, si Cofrastracorespunde unui principiu de tip masa. Aceste sisteme de plansee Arval au un indicepentru reducere a zgomotuluiproportional cu greutatea lor.Aceste plansee au caracteristicisimilare cu cele ale unui planseude beton, cu o grosimeechivalenta cu cea a unuiplanseu normal.

Pentru a obtine o izolare maibuna, este posibila folosireasistemelor de plansee Arval ce respecta principiul de tipmasa-resort-masa.

In acest caz, izolarea zgomotelordin aer (spre exemplu voci,televizor, radio) este obtinutaprin folosirea unor sisteme ce combina planseul de betoncu un planseu usor, sub care se afla un material de izolarefonica, asezat deasuprapanoului, sau prin folosirea unui planseu suspendat: placilede gips si materialul de izolarefonica in cavitati precumCofrastra Décibel.

Referitor la reducereazgomotului de impact, un rezultat eficace este obtinutprin asocierea oricaruia din celedoua sisteme descrise mai suscu o pardoseala moale ce poateabsorbi socuri (mocheta,linoleum).

Ener

gie

abso

rbit

a

PERETE

Energie emisa S A+B+C

Energie reflectata

Energie transmisa

A

C

B

Page 59: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

Corectare fonica

Cofradal 200 DécibelIntradosul planseului Cofradal 200 poate fi perforatpentru a indeplini cerintele de corectie fonica.Coeficientul de absorbtie αw este de 0.85.

57

I Z O L A R E A F O N I C A

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Performantele fonice ale sistemului de plansee Cofradal 200

Complex Rw(C;Ctr) Ln,w Raport CSTB

Cofradal 200 58 (-1;-6) dB 78 dB Structuri ID AC 04-060

Cofradal 200 cu plansee suspendate + fibra de sticla PAR 30 mm, din Isover + BA13 din Placoplatre 64 (-2;-7) dB 66 dB AC 01-133

Cofradal 200 cu planseu usor + Rocksol 501, 20mm + planseu usor sucat de 50mm 72 (-6;-14) dB 49 dB Structuri ID

AC 04-060

Performante fonice ale sistemului de plansee Cofrastra 40 Decibel

Complex Rw(C;Ctr) Ln,w Raport CSTB

Cofrastra 40 + grosimea planseului de beton de 140 mm 51 (-3;-7) dB 79 dB 23268

Cofrastra Decibel + grosimea planseului de beton de 140 mm + spatiu de umplere 70 mm + placi de gips BA13 56 (-6;-11) dB 66 dB 23268

Cofrastra Decibel , Cofrastra 40 + grosimea planseului de betonde 140 mm + spatiu de umplere 70 mm + Placi de gips BA 13 65 (-4;-10) dB 61 dB 23268

Page 60: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

i z o l a r e t e r m i c a

58ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Izolare termica sub sapa Izolare termica pe plafon

Arval propune diverse solutiipentru problemele legate deizolarea termica a planseelor, in conformitate cu regulile deizolare termica in vigoare:dispunerea unui izolant termicsub sapa sau aplicarea unuiizolant pe plafon.

Alegerea materialelor potrivite si modul lor de montare, se faceluand in considerare reguliletermice si de izolare actuale.

Page 61: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

59

I Z O L A R E T E R M I C A

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Cofrastra Décibel

Prezenta unui izolant fonic sau termic in cavitatile sistemului Cofrastra Décibel ii confera acestuia o rezistenta termicafoarte buna, cel putin egala cu cea a materialului izolant utilizat. Transferul termic intre cele doua nivelurisituat de-o parte si de cealalta a planseuluieste redus in mod semnificativ, ceea ce ofera utilizatorilor liberatea de a regla in mod individual sistemul de incalzire side a-si organiza costurile pentru energie.

Cofradal 200

Prezenta unui panou lana mineralade130mm (R = 3.14 m2K/m2), oferaplanseului Cofradal 200 o izolatietermica excelenta.

Cofrastra DécibelO grosime a planseului de 20 cm, 4 combinatii de plansee

si material izolant si performantele lor termice

Grosimea Grosimea Rezistenta Rezistenta Coeficientul planseului materialului termica a termica a suprafatei pierdute

colaborant de beton termic de izolare izolarii planseului a planseului in forma de U

8 cm 12 cm 3 m2K/W 3,3 m2K/W 0,31 W/m2K

10 cm 10 cm 2,5 m2K/W 2,8 m2K/W 0,36 W/m2K

12 cm 8 cm 2 m2K/W 2,3 m2K/W 0,44 W/m2K

14 cm 6 cm 1,4 m2K/W 1,8 m2K/W 0,56 W/m2K

Page 62: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

f o l o s i r e a i n z o n e s e i s m i c e

Greutatea redusa precum si capacitatea de a acceptadeformatii plastice importanteconfera, in cazul solicitarilorseismice, un avantajsemnificativ sistemelor deplansee colaborante Cofraplus,Cofrastra si Cofradal 200 in comparatie cu o grinda din beton armat.

Datorita acestui aspect, acestesisteme sunt foarte apreciate,fiind folosite in mod frecventpentru realizarea constructiilorsituate in zone seismice.Contributia planseelorcolaborante la rigidizarea peorizontala (efect de diafragma)este luata in considerare in mod frecvent.

In acest caz, Cofraplus,Cofrastra, si Cofradal 200 sunt fixate pe toate reazemele si un numar corespunzator de conectori sunt dispusi pereazeme. Acest numar estecalculat in functie de solicitarilece trebuie transmise.

60ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 63: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

e x e m p l e d e p r o i e c t a r e

61ghidul s is temelor de p lansee Ar val

D e p o z i t

Date• Sarcini:

Sarcina utila: 15 kN/m2

Sarcina permanenta: 2 kN/m2

• Rezistenta la foc: 120 minute

Cadru• Interax grinzi longitudinale:

4,5 m• Deschidere grinzi

transversale: 10 m

Solutie propusa:Alegerea planseului Cofrastra 70

B l o c u r i

Date• Sarcini:

Sarcina utila: 1,5 kN/m2

Sarcina permanenta: 1,5 kN/m2

• Rezistenta la foc: 120 minute

Cadru• Interax grinzi longitudinale:

5 m• Deschidere grinzi

transversale: 5 m

Solutie propusa:Alegerea a doua plansee- Cofrastra 40: cu popi- Cofradal 200: fara popi

P a r c a r e s u p r a e t a j a t a

Date• Sarcini:

Sarcina utila: 2,5 kN/m2

Sarcina permanenta: /• Rezistenta la foc: 90 minute

Cadru• Interax grinzi longitudinale:

2,5 m• Deschidere grinzi

transversale: 16 m

Solutie propusa:Alegerea sistemului de planseeCofraplus 60

Page 64: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

62

E X E M P L E D E P R O I E C T A R E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

B i r o u r i 1

Date• Sarcini:

Sarcina utila: 3,5 kN/m2

Sarcina permanenta: 1 kN/m2

• Rezistenta la foc: 120 minute

Cadru• Plansee deschise

fara stalpi intermediari• Interax grinzi longitudinale:

3 sau 6 m• Deschidere grinzi

transversale: 14 m

Solutie propusa:- Planseul Cofraplus 60 (3 m)- Planseul Cofradal 200 (6 m span)

B i r o u r i 2

Date• Sarcini:

Sarcina utila: 3,5 kN/m2

Sarcina permanenta: 0,75 kN/m2

• Rezistenta la foc: 120 minute

Cadru• Interax grinzi longitudinale:

3 m• Deschidere grinzi

transversale: 12 m• Spatiu necesar pentru

plansee (inclusiv grinzile):maxim 700 mm, inclusivinstalarea retelelor (exp: electrice, pentru apa,pentru ventilatie)

Solutie propusa:Planseul Cofraplus 60 a fost ales incombinatie cu grinzile ACB cu cute,pentru a usura folosirea retelelor.

S c o l i

Date• Sarcini:

Sarcina utila: 2,5 kN/m2

4 kN/m2 (pentru circulare)Sarcina permanenta: /

• Rezistenta la foc: 90 minute

Cadru• Interax grinzi longitudinale:

5 m• Deschidere grinzi

transversale: 10 m• Tip grinda transversala:

grinzi asimetrice IFB

Solutie propusa:Alegerea planseului Cofradal 200

Page 65: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval p r o i e c t a r e

63

E X E M P L E D E P R O I E C T A R E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

H o t e l u r i

Date• Sarcini:

Sarcina utila: 2,5 kN/m2

Sarcina permanenta: 1 kN/m2

• Rezistenta la foc: 90 minute

Cadru• Interax grinzi longitudinale:

3 m• Deschidere grinzi

transversale: 7 m

Solutie propusa:Alegerea planseului Cofraplus 60

S p i t a l e

Date• Sarcini:

Sarcina utila:1,5 kN/m2

2,5 kN/m2 (pentru circulare)3,5 kN/m2 (zone tehnice)

Sarcina permanenta: intre 1 si 3 kN/m2

• Rezistenta la foc: 90 minute

Cadru• Interax grinzi longitudinale:

5,5 m• Deschidere grinzi

transversale: 8 m

Solutie propusa:Alegerea planseului Cofradal 200

A c o p e r i s f l a t

Date• Sarcini:

Sarcina utila: 2,5 kN/m2

Sarcina permanenta: 30 kN/m2

(sol pentru garden roof )• Rezistenta la foc: 90 minute

Cadru• Interax grinzi longitudinale:

3 m• Deschidere grinzi

transversale: 5 la 10 m

Solutie propusa:Alegerea planseului Cofraplus 70

Page 66: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

modalitati de calculPrezentarea instrumentelor de proiectare Ar val s i compararea economica a d i fer i te lor so lut i i .

Arval

64ghidul pentru s is temul de p lansee Ar val

Page 67: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval

65ghidul pentru s is temul de p lansee Ar val

Page 68: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval m o d a l i t a t i d e c a l c u l

C o f r a s o f t w a r e

Cofra este un soft de proiectare pecalculator creat de Arval, pentruplanseele colaborante Cofraplus siCofrastra. Acest program poate fiinstalat la cerere, pe calculatorulclientului.

Arval ofera Asistenta Tehnicapentru partenerii sai, pentruverificarea tehnica a proiectelorpentru plansee.

Ipoteze de calcul (reguli ce respecta NormativeleTehnice Franceze)

• Sageata in stadiul de constructie:

f=L/240 • Sageata in stadiul de exploatare,

sub sarcini normale:

L ≤ 3.5m f=L/350L >> 3.5m f=0.5 cm+L/700

• Limita de curgere a armaturii de

otel:

se ≥ 500 MPa• Limita de curgere a tablei din otel:

Limita de curgere pentruCofraplus, Cofrastra si Cofradaleste intre 320 si 350 Mpa variindin functie de profil. • Coeficientii incarcarilor:

Incarcari permanente: 1.35Incarcari variabile: 1.50

Realizarea calculelor de proiectare

Prin aplicarea regulilor deproiectare descrise in anexa«Normative Tehnice in Franta»,sau in conformitate cuprescriptiile fiecarei tari sitinand cont de dateleproiectului, efectuarea calculelorde proiectare poate fi realizatade catre Arval prin folosireaprogramului Cofra.

Cofradal 200

Pentru Cofradal 200, calcululpoate fi realizat cu ajutorul unuiprogram special de proiectarededicat.De asemenea, este folosit un program de desenare pentru realizarea panotajuluiCofradal 200.

66ghidul pentru s is temul de p lansee Ar val

Page 69: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Date de intrare:

Pe baza planurilor structuriisuport, utilizatorii introducurmatoarele date:

• sistem static: numarultraveelor unde apar grinzi dinbeton si numarul traveelorunde se foloseste tablasuport.

• deschiderea fiecarei travee,• numarul maxim de popi

de sustinere in stadiile deconstructie,

• sarcini permanente si sarciniutile distribuite uniform,

• perioada de rezistenta la foc,• reducerea sunetului,• sageti in stadiile de montaj

sau de exploatare• sarcina per travee (uniforma,

incarcare liniara, alte sarcini),sarcini temporare (moto-stivuitor, masini)

• preferinte: tipul si grosimeaplatformei suport, grosimeaprofilului

• grosimea dorita a planseuluide beton

• daca placa de beton estecontinua, se alege fie osingura plasa sudata (montajoptim),fie doua straturi deplase (optimizeaza consumulde armatura)

Rezultate:

Programul Cofra ofera grosimeaminima ceruta pentru plansee,in functie de regulile deproiectare descrise inNormativele Tehnice.

Descrierea si solutia pot fivizualizate grafic (armatura,beton, etc.) si se poateimbunatati solutia tehnica. Toate calculele de proiectare si graficele rezultate se potimprima.Utilizatorii pot schimbaparametrii, optimizand astfelsolutia propusa. De asemeneaeste posibila imprimareacalculelor complete deproiectare.

Arval m o d a l i t a t i d e c a l c u l

67

C O F R A S O F T WA R E

ghidul pentru s is temul de p lansee Ar val

Page 70: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval m o d a l i t a t i d e c a l c u l

g l o b a l f l o o rs o f t w a r e

globalFloor este un program de comparare, si de optimizare a planseelor, din punct de vedereeconomic, prin folosirea grinzior de cadru si a sistemelor Arval de plansee.

Ofera posibilitatea de a selectadimensiunile cadrelor, pentru aoferi cea mai economica solutie,prin respectarea limitelorimpuse in proiect.Alegerea componentelorglobalFloor pentru plansee, pre-dimensionarea sicompararea variantelor pentru a face cea mai buna alegere,poate fi efectuata din faza de pre-proiectare.

GlobalFloor este folosit pentru a specifica toate criteriile deselectie, in conformitate cuNormativele Tehnice si in functiede EUROCODURI (in cazulgrinzilor de plansee).

Este usor de folosit si poate fi configurat de catre utilizator,in functie de cerintele sale.

In orice caz, acest soft depredimensionare evita folosireaunui studiu tehnic traditional, si a calculelor de proiectareaferente.

globalFloor ia in considerare:

• cerinte: tipul cladirii, sarcinitemporare si permanente,rezistenta la foc, spatiu maximnecesar pentru plansee, izolarea zgomotului si sagetileadmisibile,

• ipotezele studiate referitoare

la cadre: grinzi, deschideri sinumarul lor, studierea diferitelorsolutii,

• tipurile de grinzi si de plansee:

reguli de proiectare selectate,profilul de otel si tipuri de grinzi,gama cu sau fara legaturistructura/planseu intre plansee.

68ghidul pentru s is temul de p lansee Ar val

Page 71: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval m o d a l i t a t i d e c a l c u l

69

G L O B A L F L O O R S O F T WA R E

ghidul pentru s is temul de p lansee Ar val

Rezultate

globalFloor furnizeaza:

• Programul globalFloorsintetizeaza rezultatele precumdeschiderile grinzilor,deschiderile planseelor si costultotal al acestui sistem, oferindastfel solutia cea mai simpla si la un cost minim, in functie de parametrii dati

• grosimea totala a planseuluipentru fiecare solutie;descrierea completa a solutiei(orice tip de armatura)Orice tip de solutie poate fi printata

• cantitati si costuri estimate per m2,

• calcule de proiectare (legaturacu Cofra).

Birourile de proiectare si ingineriedispun, in plus, de urmatoareleinstrumente de proiectarecomplementare :

• program pentru dimensionareamixte sau monolitice,

• program pentru proiectareaunei grinzi alveolare,

• program pentru dimensionareagrinzilor asimetrice.

Page 72: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Implementare

Arval

70ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 73: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Sport City Tower, Doha (Qatar)

ARHITECT: Concept Architect Hadi Simaan, Floridan (SUA)

STRUCTURA: Arup, Londra (Marea Britanie)

Arval

71ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Page 74: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

E t a p a 4

Montajul profilelorde plansee

E t a p a 1

Depozitareatemporara amaterialelorMaterialele pot fi depozitate pestructura portantasub forma de paleti, dacarezistentastructurii permiteacest lucru. A nu se depozitagreutate peplanseul proaspatturnat in faza de intarire!

E t a p a 2

ManevrareaprofilelorSunt interziseincarcatul,circulatul si lucrulpe profilelesuport, pana candacestea nu suntfixate si nu suntconstruiti popi de sustinere(pozitia fiecaruipop de sustinereeste specificata de biroul de proiectare si inginerie).

E t a p a 3

Montajul profilelor suport de capatCofrajele pentru margini se realizeazadin tabla de otel galvanizat indoita la colturi. Acestea pot fi livrate la dimensiunile dorite.Aceste table delimiteaza planseul de beton si sunt ajustate in functie de linia dintre stalpi.

Arval i m p l e m e n t a r e

e t a p e d e i m p l e m e n t a r e

72ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Depozitare temporara a coletelor

Livrarea coletelor Manipulareapodelelor

Montajul podelelorMontajul profilelor

de plansee

Montajul podelelor de capat

Simpla, rapida si practica,implementareapoate fi impartita in 7 etape principale

Page 75: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

73

E T A P E D E I M P L E M E N T A R E

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

E t a p a 5

Fixarea si legarea profilelelor suportTipuri de decupajeSe va decupa tabla suport in zonelestalpilor de rezistenta, pe masuraavansarii constructiei. Decupajele, rapide si precise, sunt efectuate cu o masina de stantat sau cu un fierastrau circular.In decupajele efectuate inainte de turnarea betonului, trebuie asezati popi.

E t a p a 6

Instalarea cadrelorpentru goluri si adopurilor

Fixarea si prindereaprofilelor suport de

structura

Decupaje

E t a p a 7

Montajul armaturilorSe vor monta armaturile conformspecificatiilor din proiect.Turnarea betonuluiBetonul trebuie turnat in dreptulelementelor de sustinere, atfel incatsageata la turnare sa nu depaseascasageata admisibila.Nu trebuie sa se creeze acumulari de beton in timpul turnarii.

Montajul armaturilor Turnarea betonului

Montajul pieselor decapat

Banda adezivapentru etansare

Cofraj din otel pentrurealizarea golurilor

in planseu

Placa de polistirenpentru realizarea

delimitarilor pentrudecupaje

Page 76: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Acest capitol va ofera un rezumatdespre regulile ce trebuie respectate la montarea planseelor Arval.

Arval i m p l e m e n t a r e

c e l e « 1 0 p o r u n c i » a l e m o n t a r i i p l a n s e e l o r

74ghidul s is temelor de p lansee Ar val

1. Manipulare si depozitarecorecta

2. Verificarea lungimii foilorde tabla

3. Atentie la pozitia si la sensul de montaj

4. Folosirea popilor cu suportde lemn continuu pe toatalatimea profilului

5. Punerea popilor subtoate consolele

6. Verificarea planurilorgolurilor din planseu

7. Verificarea acopeririiarmaturii cu beton

8. Verificarea acumularilorde beton

9. Ajustarea grosimii placiiin timpul turnarii betonului

10.Verificarea greutatiimaxime sustinute de ancorari

Page 77: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

m a n e v r a r e s i d e p o z i t a r e

75ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Manevrarea profilelor

Sunt interzise incarcarea,circularea si lucrul pe planseepana ce acestea nu sunt fixate si asezate pe popi de sustinere(pozitia fiecarui pop de sustinereeste specificata in proiect).

Manevrare

Ambalarea profilelor estegandita astfel incat manevrareasa fie realizata prin folosireaunor corzi (solutierecomandata), sau cu ajutorulmoto-stivuitoarelor. Esteimportant ca punctele deancorare sa fie bine fixate.

Depozitare

Podelele cutate trebuie asezatepe suporti pe o suprafata rigidasi curata.Profilele stivuite (care nu trebuiesa fie mai mult de 5) trebuie sa aiba aceeasi lungime pentrua fi corect asezate pe suporti.Marginile tablelor stivuite suntsensibile la apa (ploaie saucondensare).

Lipsa de ventilatie poate duce la oxidarea tablelor galvanizate.

Page 78: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

t e h n i c i d e f i x a r e a l e p r o f i l e l o rs u p o r t

Scopul fixarilor este acela de aevita deplasarea planseelor subactiunea vantului sau a circulatieioamenilor precum si de a uniprofilul de tabla cu cadrul de otel.

Capetele elementelor de fixareactioneaza ca marcaje pe grinzi,pentru pozitionarea armaturii.Este important sa nu se meargaprintre reazeme atunci cand se fixeaza profilele: deformarilece rezulta in urma acestui lucrus-ar putea sa fie permanente.Daca nu este posibila fixarea pereazem, atunci profilul trebuiesprijinit temporar pe un pop de capat.

Legaturile dintre profile,accesorii,sarpanta si cadrele ce preiau incarcarile date deplanseu trebuie efectuatefolosind urmatoarele tehnici:

Fixarea profilelor de tabla pe structura de sustinere

Tipul de fixare depinde destructura de rezistenta.Cuiele aplicate prin impuscarepot fi folosite la grinzile de otel.Pentru fixare pe grinzi de betonse folosesc in general dibluri. In cazul unei structuri din lemn,fixarea are loc cu ajutorulsuruburilor sau al cuielor de otel.

Fixarea pe reazemele de extremitate

Se efectueaza cate doua fixaripentru fiecare profil de tabla in parte, la fiecare reazem de capat.

76ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Stift de fixare

Asezarea pe cadrul de otel Grinzi de beton Pozitii de fixare pentru Cofrastra 40

Page 79: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

Fixarea suprapunerilor si accesoriilor

Fixarea suprapunerilortransversale si fixarea acesoriilor(cum ar fi benzile de racordare)se face prin folosirea tehnicilorde fixare adecvate.Niturile sau suruburileautofiletante sauautopercutante sunt douatehnici universale.

Fixarile suprapunerilorlongitudinale ale profilelor suportadiacente se vor realiza simetric, si sunt specifice pentru fiecare din planseele Cofrastra 40,Cofrastra 70, Cofraplus si Cofrasol.

Cofrastra 40

Suprapunerea profilelorCofrastra 40 se realizeaza printr-o apasare usoara cu mana sau piciorul. Daca roleleau tendinta de a se desface,ceea ce se intampla in special cu profilele foarte lungi, poate fi necesara prinderea acestoracu clame sau prin strangere.

Cofrastra 70

In cazul Cofrastra 70, imbinarea are loc prin cuplare, in momentul suprapunerii cu urmatorul profil.Pentru deschiderile mari, (maimari de 3 m), se recomandafixarea cu nituri sau suruburi cu filet plasate la intervale de o treime din deschidere.

Profile cu nervuri deschise:

Cofraplus, Cofrasol

Imbinarea suprapunerilorlongitudinale intre profileleadiacente are loc prin montareaniturilor sau suruburilor cu filet,la aproximativ fiecare 100 cm in cazul mai multor deschideri,si la fiecare 75 cm in cazul uneisingure deschideri.

77

T E H N I C I D E F I X A R E A L E P R O F I L E L O R S U P O R T

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Pozitii de fixare pentru Cofrastra 70 Principiul de fixare pentru Cofraplus 60 Cofrastra 40 clipsare

Cofrastra 70 clipsare

Page 80: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

m o n t a j u l p r o f i l e l o r d e t a b l a

78ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Sectiunile standard ale planseelor

Detalii de armare (plasasudata, armatura derezistenta la incovoiere si armatura de rezistenta la foc) in sectiunea standarda planseului.Pentru incarcari dinamiceconcentrate poate fi utilizatao plasa sudata pentrudistribuirea incarcarii.

Schimbarea directiei de montaj a profiluluisuport

Acolo unde se schimbadirectia profilului, se poatefolosi un distantier in formade Z de aceeasi inaltime cu planseul compozit,pentru a asiguraetanseitatea.

Plasa sudata

Plasa sudata pentru distribuireaincarcarilor

Armatura pentru rezistenta la foc

Armatura impotriva incovoierii cutei

Directie planseu 2

Distantier in forma de Z

Plasa sudata

Directie planseu 1

Elementede fixare

Page 81: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

79

M O N T A J U L P R O F I L E L O R D E T A B L A

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

In schema este reprezentata o singura plasa sudata anti-fisurare la partea superioara.Armatura superioara poate fi formata din alte straturi de plasa sudata.

Plansee pe reazeme intermediare

Plansee continue pe suport de otel sau de beton.Dimensiunea reazemului este in general mai mare de 80 mm.

Plasa sudata

Planseu

Page 82: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

80ghidul s is temelor de p lansee Ar val

M O N T A J U L P R O F I L E L O R D E T A B L A

Margine fixata pe un suport de otel

Margine fixata pe suport de otel si cu eclise

Suport de capat cu armare pe grindade otel

Extremitatile profilelorsuport

Acoperirea capetelorprofilelor este realizata prin intermediul unor tableindoite la unghi drept cu o dimensiune adecvata,pentru a se potrivi grosimiiprofilului suport. Astfel, este asigurataetanseitatea la extremitateaprofilului in timpul betonarii.

Pentru planseele de grosime mai mare de 15 cm, se recomandasustinerea profilelor de capat prin intermediulunei bride de fixare.

Profilul de capat poate fi folosit pentru a realiza un cadru de armare la extremitatea profilului.

Element de capat Plasa

PlanseuFixareaprofilului

Capat Plasa

Planseu

Fixareaplanseului

Brida defixareincastrata

Elemente de etansare

Planseu

PlasaElement de capat

Fixarea planseuluiFixaresupport

capat

Element demargine

Fixare support capat

Page 83: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

81

M O N T A J U L P R O F I L E L O R D E T A B L A

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Montajul pe grinzi de beton armat

Uneori, in cazul suporturilor de beton, baza nu este indeajunsde mare pentru cei 50 mmnecesari, caz in care este nevoiede crearea suporturilor prinincorporarea sau fixarea unorcorniere in grinda.

Corniere fixatein grinda debeton

Plasa sudataPlanseu si bare

otel-beton

Page 84: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

M O N T A J U L P R O F I L E L O R D E T A B L A

Arval i m p l e m e n t a r e

Pozitionarea pe grinda principala

82ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Acolo unde cutele sunt paralelecu grinda principala, planul depozitionare al profilului, trebuiesa tina seama de cuta pe care sa se sprijine si prin care sa fieposibila si fixarea profilului pegrinda principala.

Daca grinda principala va fiproiectata ca fiind o parte a constructiei compozite, cutadin partea inferioara a profiluluitrebuie sa fie bine centrata pe talpa de sus a grinzii.Armatura superioara transversalatrebuie de asemenea sa fie fixata pe grinda principala.

Grinda paralela cu cutele

Grinda compozita

Planseu

Conector

Fixare

Plasa sudata

Bare OBsuperioare Plasa sudata

Planseu

Fixare

Page 85: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

83

M O N T A J U L P R O F I L E L O R D E T A B L A

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Daca talpa superioara a grinziiprincipale nu este la acelasi nivelcu grinzile transversale aleplanseului, sunt necesare detaliide montaj suplimentare.

Planseu de beton pe grinda principala

Planseu de beton la nivelul grinzii principale

Planseu

Plasa sudata

Bare OBsuperioare

Fixare

PlanseuFixare

FixarePlasa sudata pe intradosultalpii superioare

Page 86: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

84ghidul s is temelor de p lansee Ar val

M O N T A J U L P R O F I L E L O R D E T A B L A

Pop cu sectiune standard

Pop de margine

Pop sub margine

Dispunerea popilor de sustinere

Popii de 60 mm grosimetrebuie fixati la nivelulsolului.

Planseu

Plasa sudata

Pop de sustinere

Planseu

Support de capat

Etrieri

Plasa sudata

Fixareaplanseului

Planseu

Page 87: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

85ghidul s is temelor de p lansee Ar val

M O N T A J U L P R O F I L E L O R D E T A B L A

Asezarea pe zidarie

In acest caz, cand suportul semonteaza intr-o decupare a zidariei,este necesar sa se puna pop langazidarie pe timpul turnarii.

Armare consola ce trebuie calculata

Un etrier pe cuta

Plasa sudata

Planseu

Armare consola ce trebuie calculata

Un etrier pe cuta

Plasa sudata

Planseu

Planseu pe perete de zidarie

Planseu pe perete de zidarie

Page 88: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

86ghidul s is temelor de p lansee Ar val

M O N T A J U L P R O F I L E L O R D E T A B L A

Daca profilul tip cornier prins de perete nu a fost proiectat ca sprijin,partea de planseu de langa perete va fi considerataca fiind in consola.

Consola (de exemplu a unuibalcon obisnuit) trebuieproiectata si construita precumun planseu din beton armat.

Console

Termoizolatie

Plasa sudata

Profil

Page 89: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

Goluri in plansee

87ghidul s is temelor de p lansee Ar val

M O N T A J U L P R O F I L E L O R D E T A B L A

Daca golul depaseste 50 x 50cm, se foloseste un sistemalcatuit din cornieretransversale, longitudinale si desustinere.

Acest sistem incorporat inplanseu serveste drept bordurasi consolideaza planseul in juruldecupajului.

Pentru decupajele mici, in centru,este folosit un cadru de lemnsau de polistiren, inainte debetonare.

Odata ce betonul s-a intarit,tabla este taiata.Doua corniere sunt folositepentru transmiterea sarciniicatre restul profilului.

Suport de legaturaintre cornier si tabla

Dimensiunea maxima a golurilor:30x30

Capacitatea portanta a grinzii de 0.5* Q

Capacitatea portanta a grinzii de 0.5* Q

Q = sarcina aplicata(sarcinapermanenta sisarcina aplicata)

Fixarea pe suportul de capat

Cornier de fixare dupataierea cofrajului

Page 90: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

Grinzi compozite – conectori

88ghidul s is temelor de p lansee Ar val

M O N T A J U L P R O F I L E L O R D E T A B L A

Suporturile de plansee pot fi perpendicularesau paralele cu o grinda compusa.Exemple de situatii in care se folosescconectori corniere Hilti.

Exemple de situatii in care se folosescconectori Nelson.

Page 91: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

m o n t a j u l C o f r a d a l 2 0 0

89ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Legatura cu grinzi compozite

Cofradal 200

Armare

Grinda de reazem

Fixarea pe o grinda metalicaIFB

Cofradal 200

Armare

Grinda de reazem●2●3

●1

●2●3

●1

●2

●3

●1

●1●2

●3

Page 92: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

90

M O N T A J U L C O F R A D A L 2 0 0

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Elemente de fixare pentrugrinzi de lemn

Cofradal 200

Armare

Grinda de lemn

Sprijinire pe cornier - renovare

Cofradal 200

Grinda din beton armat continua

Cornier purtator continuu

Suport intermediar – Grindadin beton armat

Cofradal 200

Grinda din beton armat

●2●3

●1

●2●3

●1

●2●1

●1●2

●3

●1

●2

●2

●1

●3

Page 93: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

91

M O N T A J U L C O F R A D A L 2 0 0

ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Structura de otel in consola

Cofradal 200

Cute pe fiecare element

Armatura continua f8 montata in santier

Conectori

Deschideri mai mici de 1200 mm

Zona de taiere

Suruburi cu filet 6.3 x 25

Deschideri cu dimensiunimai mici de 400 x 600 mm

Cute

●2●3●4

●1

●2 ●3

●4

●1

●3

●1

●1

●1

●1

●2●1

●2

●1

●2

●2

Page 94: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval i m p l e m e n t a r e

92ghidul s is temelor de p lansee Ar val

Fixarea elementelorintradosului panoului Cofradal 200

A/ Plafoane suspendate, retea electrica, corpuri de iluminat

Vata minerala bazalica

Caseta

Surub de tipul SFS SD2-T16-6,3 x 19

(sau asemenatoare)

Cablu electric

Plafon suspendat tipul BA13

B/ Retele suspendate, hidraulice, aclimatozare

Fata casetei

Masuri de rezistenta la cutremur

Fixarea de suportul purtator

Grinda sau centura armata

Armare f6 in fiecare gol

Cofradal 200

Reazem de preluare a incarcarilor

Capat

Legarea capetelor

Fasii armate integrate

Pozitionarea fasiei armate

Detaliu gol 40 x 30 x 8ht

Capete de armatura

M O N T A J U L C O F R A D A L 2 0 0

A

B

●2●3●4●5●6●7

●1

●2●3

●1

●2

●3

●1

●4

●5

●6

●7

●1

●2

●3

●3

●6

●2●3

●4●5

●6

●1●2

●3●4 ●5

●6

●1

●3 ●2

Page 95: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

Arval Arval Arval Arval Arval Arval

^

Conceptie: ArvalRealizare: CedamConceptie grafica: graficdesign.netPrinting: Drepturi de autor pentru fotografi: ArcelorMittal Construction cu exceptia p. 5:MIDMAC-Sixco; p. 20: M. Denancé; p. 21: K. Khafi (sus); p. 27: DR; p. 31: E. Cervo (indreapta, jos); p. 34: DR (jos); p. 44: DR; p. 71: MIDMAC-Sixco

AustriaARVAL HAIRONVILLE AUSTRIA GmbHLothringerstraße 2Postfach 36A-4501 Neuhofen an der KremsTel. +43 72 27 52 25

BelgiaARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTION BELGIAVoogdijstraat 31B-3500 HasseltTel +32 11/286/770

BosniaARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTION BiHPijaãna 671000 SarajevoBosna I HercegonivaTel. +387(0) 33 63 50 22 Fax. +387 (0) 33 63 50 23

CehiaARVAL ARCELOR CONSTRUCTION CZ s.r.o.Prátelstvi 681CZ 104 00 Praha 10Tel. +420 272 072 080

CroatiaARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTIONCROATIA d.o.oBani bb10000 ZagrebHrvatskaTel. +385 1 6607 532

DanemarcaARVAL HAIRONVILLE DANMARKTaebyvej 17DK-2610 RodovreTel. +45 36 41 30 22

ElvetiaARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTIONSUISSE SAPostfach – Studacherstrasse 7bCH-5416 KirchdorfTel. +41 56 296 10 10International: [email protected]

FrantaARVAL16 route de la ForgeF-55000 HaironvilleTel. +33 3 29 79 85 85

GermaniaARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTIONDEUTSCHLANDMünchener Straße 2D-06796 BrehnaTel. +49 3 49 54 455 20

GreciaARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTION HELLAS2nd Industrial AreaP.O. Box 1137GR-38001 VolosTel. +30 24250 61 000

ItaliaARVAL AGENZIA GENERALE PER ITALIAVia Vincenzo Bellini, 13I-20124 MilanoTel. +39 02 79 95 68

LetoniaARVAL ARCELOR CONSTRUCTION LATVIA SIACierkurkalna 1 linija 84-208Riga LV 1026 LatviaTel. +371 674 36331

LituaniaARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTION BALTICKirtimu str. 11LT-02244 VilniusTel. +370 5 2644 220

Marea BritanieARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTION UK LTDAbbotsfield RoadAbbotsfield Industrial ParkUK St Helens, Merseyside WA9 4HUTel. +44 17 44 81 81 81

NorvegiaARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTIONNORGE ASDyrskueveien 16N-2040 KloftaTel. +47 63 94 72 72

OlandaARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTIONNEDERLANDNewtonstraat 13NL-4004 KD TielTel. +31 3 44 63 17 46

PoloniaARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTION POLSKASp. z o.o.Konopnica 120PL-96 200 Rawa MazowieckaTel. +48 22 213 38 00

PortugaliaARVAL ARCELORMIITAL CONSTRUÇÃOPORTUGAL SAEstrada Nacional 3 (Km 17,5)PT-Apartado 14 2071 - 909 CartaxoTel. +351 263 400 070

RomaniaARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTIONROMANIA SAB-dul Biruintei, nr. 136, DN3, km 14RO 077145 Orasul Pantelimon, judetul Ilfovwww.arval-construction.[email protected]. +40 21 312 45 17 / Fax: +40 21 312 45 95

RusiaARVAL COLORPROFIL ARCELORMITTALCONSTRUCTION MOSCOWBusiness Center “Ordynka”Bld. 4 2nd floor, of1RU-119017 MoscowTel. +7 495 514 08 96

SlovaciaARVAL ARCELOR CONSTRUCTION SLOVAKIA s.r.o.Rosnavska 24SK-83104 BratislavaTel. +421 2 44 63 40 44

SpaniaARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCCIÓNESPAÑA S.L.Carretera Guipuzcoa Km 7,5 SP-31195 Berrioplano (Navarra)Tel. +34 948 138 668

SuediaARVAL HAIRONVILLE SVERIGE ABVästanvindsgatan 13SE-652 21 KarlstadTel. +46 54 68 83 00

UngariaARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTIONHUNGARIA KftVáci út 184HU-1138 BudapestTel. +36 1 350 2876

GuadeloupeARVAL PROFILAGE DE LA GUADELOUPE51 rue Henri BecquerelZI de JarryF-97122 Baie MahaultTel. +590 26 82 03

GuianaARVAL HAIRONVILLE GUYANEZI de Degrad des CannesBP 418F-97329-CayenneTel. +594 25 52 21

Insula MauritiusARVAL PROFILAGE DE L’OCEAN INDIENRoute de la FilatureMauritius-Riche TerreTel. +230 248 17 05

Insula ReunionARVAL PROFILAGE DE LA REUNIONZI N°2 -44 rue Paul VerlaineBP 802F-97825-Le PortTel. +262 42 42 42

MartinicaARVAL PROFILAGE DE LA MARTINIQUEZIP de la Pointe des GrivesF-97200 Fort de FranceTel. +596 60 60 00

Republica DominicanaARVAL PROFILAGE DOMINICANA S.A.Prolongacion Av.Charles de Gaulle, 131Dominican Republic-Santo DomingoTel. +1 (809) 483 3073 2069 2790

St. MartinARVAL PROFILAGE SAINT MARTINZAC Lot 3 et 4 La SavaneF-97150 Saint MartinTel. +590 52 98 02

Africa de SudARVAL ARCELORMITTAL SOUTH AFRICAThe Place - Sandton DriveSandhurst - Sandton 2196Gauteng – South AfricaTel. +27 11 722 8621

BraziliaARVAL PERFILOR S.A. CONSTRUCOES IND E COMRua dos Pinheiros, 498 cj 91Brazil 05422 000-Sao Paulo SPTel. +55 11 3065 3400

United Arab EmiratesStudacherstrasse 7bCH-5416 KirchdorfTel. +41 56 296 10 10

Pentru alte tari:ARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCEExport Department16 route de la ForgeF-HaironvilleTel. +33 3 29 79 85 85

Page 96: Plansee Colaborante Ghidul Sistemelor de Plansee

www.arval-construction[email protected]: + 40 21 312 45 17fax: + 40 21 312 45 95

Arval

Des

ign

: Arv

al -

Rea

lisat

ion

: Ced

am -

Gra

phic

des

ign

: gra

ficde

sign.

net

Acest ghid nu reprezinta un document contractual.Informatiile tehnice furnizate in toate documentele sunt oferite doar pentru indrumare si nu atrage responsabilitateaArcelorMittal Construction. Daca documentele intra in contradictie cu modificarirecente ale diverselor documenteoficiale, acestea din urmaprevaleaza.

August 2008