PATOLOGIA QUIRÚRGICA BUCAL I · Web viewEfectuar l’alveolectomia i...

Click here to load reader

 • date post

  20-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PATOLOGIA QUIRÚRGICA BUCAL I · Web viewEfectuar l’alveolectomia i...

PATOLOGIA QUIRRGICA BUCAL I

Ensenyament dOdontologia

Curs 2007-2008

ASSIGNATURA: Patologia Quirrgica Bucal I

DEPARTAMENT: Odontoestomatologia

PROFESORS RESPONSABLES: Leonardo Berini, Eduard Valmaseda

PROFESSOR RESPONSABLE DE LA UNITAT DOCENT: Cosme Gay Escoda

Professorat:

Prof. Dr. Cosme Gay Escoda (catedrtic duniversitat).

Prof. Dr. Leonardo Berini Ayts (professor titular duniversitat).

Prof. Dr. Eduard Valmaseda Castelln (professor associat amb l'habilitaci nacional de professor titular d'universitat).

Dr. Josep Arnabat Domnguez (professor associat).

Dr. Miquel Bresc Salinas (professor associat).

Dr. Antonio Jess Espaa Tost (professor associat).

Dra. Milva Quinteros Borgarello (professora associada).

Dra. M ngels Snchez Garcs (professora associada).

TIPUS D ASSIGNATURA: obligatria

CICLE: segon

CRDITS: 4,5

1. Programa de Patologia Quirrgica Bucal I

Lassignatura de Patologia Quirrgica Bucal I forma part de la matria troncal Patologia Mdico-Quirrgica Bucal; t una perioditzaci anual i crrega lectiva de quatre crdits i mig (52,5 hores totals), de les quals 30 hores sn teriques i 22,5 hores sn de prctiques preclniques. Recordeu que al Pla Nou destudis corresponent al ttol oficial de llicenciatura en Odontologia de la Universitat de Barcelona, un crdit teric equival a 10 hores, un crdit de prctiques preclniques a 15 hores, i un de prctiques clniques a 20 hores. Lassignatura de Patologia Quirrgica Bucal l simparteix al 2n cicle de la llicenciatura dOdontologia, al tercer any, i pertany a lrea de coneixement dEstomatologia. A continuaci exposem les programacions terica i prctica amb el seu contingut principal:

1.1. Programaci terica de Patologia Quirrgica Bucal I

Tema 1.Principis bsics I.

La cirurgia bucal com a especialitat.

Principis bsics de la Cirurgia Bucal.

Estudi clnic i radiolgic del pacient.

Instrumental i material quirrgic.

Aspsia i esterilitzaci.

Tema 2.Principis Bsics II.

La intervenci quirrgica.

Estudis preoperatoris. Patologia sistmica d'inters en Cirurgia Bucal.

Temps operatoris en Cirurgia Bucal.

Hemostsia.

Tcniques anestsiques en Cirurgia Bucal.

Tema 3.Principis Generals de lExodncia.

Tcnica i clnica quirrgica de lexodncia.

Indicacions i contraindicacions de lexodncia.

Instrumental dexodncia i el seu maneig.

Tractament i pautes de conducta postexodncia.

Tema 4.Exodncia Convencional.

Extracci de dents permanents.

Temps de lexodncia.

Exodncia al maxillar superior.

Exodncia a la mandbula.

Tema 5.Exodncia Quirrgica I.

Exodncia de restes radiculars.

Exodncies complexes.

Exodncia quirrgica.

Odontosecci. Tcnica i indicacions.

Tema 6.Exodncia Quirrgica II.

Extracci de dents erupcionades en posici ectpica.

Exodncies mltiples.

Alveoloplstia, alveolectomia, alveolotomia.

Prtesi immediata.

Extracci de dents temporals.

Tema 7.Complicacions de lExodncia.

Complicacions intraoperatries.

Complicacions inherents a lestat del pacient.

Complicacions inherents a lanestsia.

Complicacions inherents al trauma operatori.

Complicacions postoperatries. Alveolitis.

Tema 8.Inclusi Dental.

Dents incluses i impactades.

Causes de la inclusi dental.

Possibilitats teraputiques per a una inclusi dental.

Estudis preoperatoris.

Tema 9.Cordals Inclosos I.

Estudi clnico-radiolgic.

Patologia clnica de la tercera molar inclosa.

Tractament de la tercera molar inclosa.

Tema 10.Cordals Inclosos II.

Exodncia quirrgica del cordal inferior.

Exodncia quirrgica del cordal superior.

Complicacions.

Tractament postoperatori.

Tema 11.Ullals Inclosos.

Estudi clnico-radiolgic.

Patologia, clnica i tractament de lullal incls.

Extracci quirrgica de lullal incls.

Complicacions i tractament postoperatori.

Tema 12.Altres Inclusions Dentals.

Patologia, clnica i tractament.

rgans dentals inclosos: mesiodens i dents supernumerries.

Dents temporals incloses.

Tema 13.Tractament Ortodntico-Quirrgic de les Dents Incloses.

Alveolotomia conductora.

Alveolectomia conductora.

Trasplantament dental.

Fenestraci.

Reubicaci.

Tema 14.Frens Bucals.

Fre labial superior.

Fre labial inferior.

Fre lingual.

Tema 15.Infecci Odontgena I.

Concepte i etiopatognia.

Bacteriologia.

Etapes clniques de la infecci odontgena.

Infecci odontgena circumscrita.

Normes generals de tractament.

Tema 16.Infecci Odontgena II.

Disseminaci secundria de la infecci odontgena.

Propagaci per continutat.

Tractament quirrgic de la infecci odontgena.

Propagaci a distncia.

Profilaxi de la infecci odontgena.

Tema 17.Sinusitis Odontgena.

Anatomia i funcions dels sins paranasals.

Etiopatognia, bacteriologia i clnica de la sinusitis maxillar.

Diagnstic de la sinusitis maxillar.

Tractament de la sinusitis maxillar odontognica.

Recidiva i complicacions de la sinusitis maxillar.

Tema 18.Comunicacions Buco-sinusals.

Etiologia, clnica i diagnstic de les comunicacions buco-sinusals.

Tractament de la penetraci accidental.

Tractament de la fstula constituda.

Mtodes de profilaxi.

Comunicacions buco-nasals.

Tema 19.Infeccions dels Maxillars.

Ostetis i osteomielitis.

Etiologia, clnica, diagnstic i tractament.

Osteorradionecrosi i osteoquimionecrosi.

Etiologia, clnica, diagnstic, profilaxi i tractament.

Tema 20.Lesions Periapicals.

Formes crniques de la infecci odontgena.

Lesions periapicals.

Etiopatognia, clnica i diagnstic.

Diagnstic diferencial.

Tema 21.Cirurgia Periapical.

Indicacions.

Curetatge apical, apicectomia i obturaci retrgrada.

Complicacions i causes de fracs.

Reparaci de les perforacions radiculars.

Cirurgia radicular en dents multiradiculars.

Tema 22.Quistos dels Maxillars I.

Concepte de quist. Etiopatognia.

Classificaci dels quistos dels maxillars.

Quistos odontognics.

Quistos no odontognics.

Pseudoquistos.

Tema 23.Quistos dels Maxillars II.

Mtodes diagnstics.

Tractament odontolgic.

Tractament quirrgic.

Complicacions, recidives, malignitzacions.

Tema 24.Quistos Buco-Crvico-Facials.

Record embriolgic. Classificaci.

Quistos bucals.

Quistos perimaxillars.

Quistos cervicals.

Clnica, diagnstic i tractament.

Tema 25.Tumors dels Maxillars I.

Classificaci.

Tumors odontognics.

Tumors no odontognics.

Osteodisplsies i altres patologies dinters quirrgic.

Etiopatognia i clnica.

Tema 26.Tumors dels Maxillars II.

Diagnstic.

Possibilitats teraputiques.

Tractament quirrgic.

Mtodes de reconstrucci.

Complicacions, recidives i malignitzacions.

Tema 27.Hiperplsies i Tumors Benignes de Parts Toves I.

Classificaci.

Hiperplsies traumtico-inflamatries.

Disembrioplsies.

Tumors benignes.

Etiopatognia i clnica.

Tema 28.Hiperplsies i Tumors Benignes de Parts Toves II.

Diagnstic.

Possibilitats teraputiques.

Tractament quirrgic general.

Tractament quirrgic segons la topografia lesional.

Tema 29.Tcniques Bsiques de Cirurgia Preprotsica.

Consideracions anatomico-fisiolgiques.

Cirurgia sobre teixits durs.

Cirurgia sobre teixits tous.

Tema 30.Correcci de lAtrfia dels Maxillars.

Vestibuloplsties.

Tcniques per rebaixar el terra de la boca.

Mtodes quirrgics per guanyar altura alveolar.

Materials per guanyar altura alveolar.

1.2. Programaci prctica de Patologia Quirrgica Bucal I

Practica 1.Histria Clnica. Instrumental Quirrgic.

Histria Clnica.

Qestionari de salut.

Full de consentiment.

Fulls dinstruccions pre i postoperatoris.

Protocols i informes.

Recepta de medicaments.

Aspsia del cirurgi.

Preparaci del material quirrgic.

Ergonomia aplicada a la Cirurgia Bucal.

Prctica 2.Nusos.

Tipus de nusos.

Nusos amb portaagulles.

Nusos manuals.

Lligadures hemosttiques.

Practica 3.Punts.

Punts simples.

Punts dobles horitzontals.

Punts dobles verticals.

Prctica 4.Sutures.

Sutures discontnues.

Sutures contnues.

Prctica 5.Penjalls.

Penjall gingival.

Penjall de Neumann.

Penjall de Vreeland.

Penjall semilunar.

Penjall semilunar modificat.

Practica 6.Exodncia al maxillar superior.

Extracci convencional dincisives.

Extracci convencional dullals.

Extracci convencional de premolars.

Extracci convencional de molars.

Practica 7.Exodncia al maxillar inferior.

Extracci convencional dincisives.

Extracci convencional dullals.

Extracci convencional de premolars.

Extracci convencional de molars.

Practica 8.Odontoseccions.

Odontosecci de biradiculars.

Odontosecci de triradiculars.

Practica 9.Cordals inferiors inclosos.

Extracci d