PATH-TO-RES projektet

of 16 /16
Chalmers University of Technology PATH-TO-RES projektet (PATHways TO sustainable and Renewable Energy Systems) - Mål: Att utveckla en metodik som kan vara ett stöd för lokal och regional energiplanering - Metod: Baserat på 6 fallstudier i Europa - Resultat: Övergripande bidrag från projektet

Embed Size (px)

description

En metodik som kan vara ett stöd för lokal och regional energiplanering

Transcript of PATH-TO-RES projektet

  • 1. Chalmers University of Technology PATH-TO-RES projektet(PATHways TO sustainable and Renewable Energy Systems)- Ml: Att utveckla en metodik som kan vara ett std fr lokal och regional energiplanering- Metod: Baserat p 6 fallstudier i Europa- Resultat: vergripande bidrag frn projektet

2. Chalmers University of TechnologyEnergi- och klimatarbete mste gras p flera niver 1. Internationell niv 2. Nationell niv 3. Lokal/regional niv Tredje nivn den lokala r av stor vikt - Mnga avgrande beslut tas p denna niv - Nra det dagliga livet fr allmnheten - Stark koppling till livsstil och anvndarsidan - Faktisk implementering av mnga tgrder grs p lokal niv - Behov av att utveckla std fr lokal energiplanering 3. Chalmers University of Technology Viktigt med ntverk fr att utbyta erfarenheter Borgmstaravtalet Covenant of mayors (>1000 municipalities have signed) UNECE action plan Nationella ntverk, t.ex. Uthllig kommun Andra EU-projekt 4. Chalmers University of TechnologyDe 6 fallstudierna1. Gteborg, SE2. Dunkerque, FRArea [km!]: 451Area [km!]: 255Population: 490 000Population: 263 200Density [capita/km!]: 1086 Density [capita/km!]: 10323. Arnhem, NL 4. Lochem, NL 5. Gdansk, PL 6. Valencia, ES Home owner association De Area [km!]: 216 Area [km!]: 262Area [km!]: 10 563 Largest Stoere Houtman with 138 Population: 32 800 Smallest Population: 460 000Population: 4 874 800 Largest apartments in Arnhem. Smallest Density [capita/km!]: 152 LowestDensity [capita/km!]: 1756 Highest Density [capita/km!]: 461 5. Chalmers University of Technology 7-stegsmetodik (checklista)(genomfrs delvis iterativt) 1. Projektinitiering (initial frankring av arbete) 2. Upprtta detaljerad beskrivning avexisterande energisystem (t.ex. med hjlp avReferensEnergiSystem) 3. Utvrdera och bestm lokala ml (frhlladessa till EU ml och omvrldsanalys) 4. Identiera och utvrdera nyckeltekniker/tgrder 5. Identiera nyckelaktrer bred frankring 6. Formulera utvecklingsvgar (Pathways) motett hllbart energisystem 6. Chalmers University of Technology Metodik fr fallstudiearbetet Fallstudierna har arbetat igenom 7- stegsmetodiken Flera lokala workshops i varje region (i huvudsak med beslutsfattare och nyckelaktrer) 7-stegsmetodiken har utvrderats och uppdaterats baserat p erfarenheterna frn fallstudierna 7. Chalmers University of Technology En viktig komponent i metodiken r att tydligt deniera det existerande energisystemet (Steg 2), dvs utgngslget 8. Chalmers University of TechnologyViktigt utg frn existerande energiinfrastruktur 9. Chalmers University of Technology Detaljerad beskrivning av det befintliga systemetReference Energy System (RES) - Std fr att definiera och strukturera energisystemetPrimaryEnergy conversion andDistribution Final consumers energy fuel modificationnetworksDi Na Elstr ecicttutri rahe citgalatys Electricity 1289 Natural34686 Dwellings 1634gas2064 738738 1500Coal Heat 341000 boilers " 286480 Combined116 Industry600 719 heat & power629200plant 65 77Biomass" 1061 Oil products550270..etc. ..etc...etc. Energy " 2538" 2245"in 4238"out 3925 balance ( "Loss 313 ) 10. Chalmers University of Technology Detaljerad beskrivning av det befintliga systemetReference Energy System (RES) - Std fr att definiera och strukturera energisystemetPrimaryEnergy conversion andDistribution Final consumers energy fuel modificationnetworksAdvantages with RESDi Compact overview Na Elstr ecicttutri rahe citgalaty Defines systems Electricity 1289boundaries and energyNatural34686 Dwellingsgas 1634balance 20641500 Useful to identify 738738Coal Heat 341000 boilers " 286480mismatches in the energy 116balance Combined 719Industry No specific software600heat & power629200plant 65 Biomass 77 " 1061required Oil products550270 Indicators can easily bederived ..etc. ..etc. Easy to modify in order to ..etc.analyse changes Can be applied on Energy " 2538" 2245different levels of"in 4238"out 3925 balanceaggregation ( "Loss 313 ) 11. Chalmers University of Technology Med bentliga systemet som utgngspunkt formuleras utvecklingsvgar Pathways(Steg 6) 12. Chalmers University of TechnologyExercising Pathways towards a sustainable energy systemswer if a nd how o rder to an goals and visions ried out in cisemust be carcan be met This exerFormulate e.g. 2020 (EU 20-20-20target), 2050 targetPolitical goals,Pathways Detailed description technologies and of present systemkey actorsYear 2020 is not far away when it comes Energyto transformation of systemthe energy system! aySUSTAINABILITYthwLT Pa Energy Year 2050 is useful as asystem Compass for theEnergyEnergy MTdirection of change (andsystem is not far away when itsystemPresentSTcomes to transforming the building stock, road infrastructure, powerShort Term Medium TermLong TermTIME~2012-2015 ~2020~2050 plants)Long term vision Strategic plan Action plan 13. Chalmers University of TechnologySlutsatser frn projektet 7-stegsmetodiken har utvrderats och testats Stora skillnader i karaktr och frutsttningar mellan de olika fallstudierna styrka fr utvrdering av arbetsstt Stora skillnader i organisation mellan fallstudierna Mycket nyttig vning att deniera det bentliga energisystemet kan synas trivialt, men i era fall frenat med svrigheter (datatillgnglighet, 14. Chalmers University of Technology Slutsatser frn projektet, forts Kortsiktiga ml och lngsiktiga visioner mste frenas lngsiktiga visioner politiskt riskfritt kortsiktiga och kvantitativa ml politisk riskabelt Att formulera utvecklingsvgar frn bentliga systemet och framt mycket nyttig och avsljande vning Referensenergisystem god hjlp (kort, medellng och lng sikt) svrt fuska 15. Chalmers University of TechnologySlutsatser frn projektet, forts 7-stegsmetodiken god hjlp vid arbetet inom ramen fr borgmstaravtalet (Covenant of Mayors) Viktigt med omvrldsanalys Brnslemarknader, ml Klimatvrdering av el I era regioner omotiverat fokus p vissa tekniker (t.ex. vtgasbaserade tekniker) 16. Chalmers University of TechnologySlutsatser frn projektet, forts Organisation fr genomfrande av planen mste tas fram Av stor vikt att aktivt brja arbeta med energiplanering n att trffa helt rtt Kontinuerlig process, inte engngsarbete!