Opcina Barban

download Opcina Barban

of 10

 • date post

  15-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Opcina Barban

QuestionPro Survey - Transparentnost u lokalnoj samoupravi Page 1 of9 THIS FREE SURVEY IS POWERED BY QUESnONPRO.COM Response Details I nt egration Tags System customO: ID 6348538 custom1 : Timestamp 06 Feb, 2013 04:59:48 AM PST custom2 : lP Address 89.249.109.252 custom3 : Time Taken 1120 seconds custom4 : Weight 0.0 customS : Survey Language English Source Identifier Email Address Email List Geo Coding '1 Country HR Region 21 Longitude 0.0 Latitude 0.0 Radius 0.0 Questions marked with an are required Pravni status (dalje se za sve koristi naziv: jedinica) * Naziv jedinice BARBAN Broj stanovnika (prema Popisu stanovnitva jz 2011.): 2715 Adresa : Barban 69, 52207 Barban Slubena web adresa www.barban.hr OIB jedinice: 98875297738 jednice (Ime i prezime, adresa, e-mall, tel, fax, obavljanja funkcije (volonterski /profesionalno[upisati Iznos osnovice i koeficijenta DENIS Orihi 26, 52 207 Barban denis. kontosic@istra-istria .hr tel : 052 372 174; fax: 052 567606 POWERED BY li1QuestionPro SHARE THIS SURVEY: [;il lJ http://www.questionpro.comlalloadResponse.do?editMode=false&responseSetID=6348... 6.2.2013 QuestionPro Survey - Transparentnost u lokalnoj samoupravi Page 2 of9 volonterski CREATE lt SURVO' bruto osnovica POWERED BY QUESTIONPRO.COM naknada: 6.000,00 kn (ime i prezime, adresa, e-mail , tel , fax, obavljanja funkcij e(volonterski /profesionalno[upisati iznos osnovice i koeficijenta]) Zamjenici jedinice ( ime i prezime, adresa, e- mail , tel , fax, obavljanja funkcije (volonterski /profesionalno[uplsatl iznos osnovice i koeficijenta : MLADEN 48, 52207 Barban fermal@inet .hr tel : 052 567-477; fax: 052 567-133 volonterski bruto osnovica: 4.600,00 kn; koeficijent: 0,5 naknada: 1.500,00 kn (ime i prezime, adresa, e-mail, tel , fax, obavljanja funkcije(volonterski /profesionalno[upisati iznos osnovice i koeficijenta])) Predsjednik i tijela (ime i prezime, adresa, e- mail, tel , Iznos naknade ) : DEAN - predsjednik;Prhati 6/, Barban, e-mail : dmauric@inet.hr, tel, fax; 052 567-828, 052 567-606, naknada: 1.500 MIRKO Sajini 73, Barban, tel. 052580-140, 200 kn/po Sjednici IRENA 17, Barban, 052 580-075, 200 kn/po sjednici DANIJELA - 46, Barban, tel.052 580-409, 200 kn/po sjednici DRAGUTIN - eli ski 14, Barban, tel. 052 567-490, 200 kn/po sjednici VEDRAN - Poljaki 23, Barban, tel. 052 567-150, 200 kn/po sjednici DENIS VALE- Koijani 10, Barban, tel.052 567-831, 200 kn/po Sjednici STANKO KANCELAR - Barban 20, Barban, tel. 052 567-695,200 kn/po sjednici NENAD RADOLA - Sajini 18/A, Barban, mob.098 960-1952, 200 kn/po sjednici MILENA SUGAR - Gorica 16/a, Sutivanac, mob.091 579-3493,200 kn/po sjednici EDI RADOLA - 21/a, Barban, tel. 052 567-440, 200 kn/po sjednici Podaci o drutvima u vlasnitvu jedinice (naziv, adresa, e-mail , web stranica, telefon, telefaks) : -PULAPROMET d.o.o. za prijevoz putnika Starih Statuta l/a, Pula tel : 052222-677, fax: 052 222-677 e-mail : info@pulapromet.hr web stranica: www.pulapromet .hr -PULA HERCULANEA d.o.o. Trg I istarske brigade 14, Pula Tel. 052638-400, fax: 052 500-031 Web stranica: www.herculanea.hr -VODOVOD d.o.o Pula 9, Pula Tel. 052 529-900, fax 052 211-554 Web stranica: www.vodovod-pula.hr Da li su podaci o drutvima u vlasniMvu jedinice javno objavljeni ? * da [da] Nismo vlasnici, samo suvlasnici u vrlo malom udjelu - ispod 5%. Na web stranicama tih javnih objavljeni su svi udjeli Podaci o javnim ustanovama u vlasnitvu jedinice (naziv, adresa, e- mail, web stranica, telefon, telefaks) : Nemamo ih POWEREO If( mQuestionPro SHARE THIS SURVEY: [ijI lJ http://www.questionpro.comia/loadResponse.do?editMode=false&responseSetID=6348... 6.2.2013 QuestionPro Survey - Transparentnost u lokalnoj samoupravi Page 3 of9 THIS FREE S.URVEY JS POWERED BY aUESTlONPRO,COM Kontakt osoba za dOdatna pitanja ume, prezime, adresa, e-mall, tel) . Denis Barban, Barban 69, 52207 Barban; e-mail : denis.kontosic@istra-istria.hr , tel : 052 372 174 Kratice (upisati po potrebi ukoliko se koriste u popunjavanju): Postoje li definirana vizija i misija i jesu li objavljene na mrenoj stranici stranici? * da [da] www.barban.hr Ima li jedinica dokument kojim su postavljeni ciljevi jedinice? * da [da] Program ukupnog razvoja Je li jedinica donijela plan rada (ili Program) za 2012.g. u skladu sa dokumentom? * da [da] O Je li jedinica donijela za 2012.g. i je li isti s aktivnostima iz plana (ili Program) za 2012.? * da [da] O Postoji li objavljen dokument koji sadri pravila vezana za darove i naknade od poslovnih partnera i poslovnim partnerima? * ne Postoji li objavljen dokument koji sadri pravila vezana za upravljanje sredstvima organizacije? * ne Postoji li objavljen dokument koji sadri pravila vezana za povjerljivost i nepristranost? * ne Da li je donesen dokument koji sadri pravila vezana uz razdvajanje privatnih i poslovnih interesa? * ne Je li su svi zaposlenici upoznati sa dokumentom koji sadri pravila vezana uz razdvajanje privatnih i poslovnih interesa? Je li imenovan povjerenik za etiku? * ne Koliko je slubenika ukupno prolo izobrazbu iz pitanja u cilju promoviranja postupanja u proloj godini? O Koliko je pritubi o krenju etike zaprimljeno u sastavljanja ovog izvjetaja? lm POWERED8Y a vuesuon.....o SHARE THIS SURVEY: al http://www.questionpro.com/a/loadResponse.do?editMode=false&responseSetID=6348... 6.2.2013 QuestionPro Survey - Transparentnost u lokalnoj samoupravi Page 40f9 o CftEATE A SUftVO'THIS FREE SURVEY IS POWERED BY QUESTIONPRO.COM Koliko je pritubi o krenju etike rtjeeno u 2011.g, do datuma sastavljanja ovog izvjetaja? O Je li je ustrojen Katalog informacija i sadrava li sistematizirani pregled informacija s opisom sadraja , namjenom, osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup 22. Zakona o pravu na pristup informacijama, (NN, 172/03, 144/10, 77/11))? * da [da] O Je li je Katalog informacija objavljen na stranici mrene stranice jedinice? * ne Je li ustrojen slubeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama prema Pravilniku o ustroju, sadraju i slubenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN br. 137/04)? * da [da] O Je li imenovana osoba mjerodavna za rjeavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama - slubenik za informiranje prema Zakonu? * da [da] O Je li Statut jedinice objavljen na web stranicama? * da [da] [Ime i prezime] DENIS Tel: [Telefon] 052 372 174 Fax: [Telefax] 052 567-606 E-mail [E-mail] denis.kontosic@istra-istria.hr Adresa: [Adresa] Orihi 26, 52207 Barban Jesu li objavljeni poslovnik i drugi akti? * da [da] W'NW.barban.hr Da li se slubeni glasnik objavljuje na internet stranicama? Ako da otkada? * da [da] Od kraja 2001 . god Da li su potpuno u elektronskom obliku na mrenim stranicama objavljeni svi slubeni glasnici od 2010. do 2012. godine? * da [da] W'NW.barban.hr Na koji je osigurana dostupnost slubenih glasnika koji nisu objavljeni u elektronskom obliku? U Jedinstvenom upravnom odjelu. Jesu li objavljeni na mrenoj stranici jedinice materijali i odluke koje je donio jedinice? * da [da] W'NW.barban.hr Jesu li na mrenoJ stranici jedinice dostupne odluke u 2011 . i 2012. o stjecanju i pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno (regionalne) samouprave pojedinac"na vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se o stjecanju i pokretnina i nekretnina, a najvie do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, ako je stjecanje i nekretnina i pokretnina planirano u stjecanje i pokretnina i nekretnina provedeno je u skladu sa zakonskim propisima 48. ZJPRLS)? * da POW[RfO BY liJ QuestIonPrO SHARE THIS SURVEY : GiI lJ http://www.questionpro.comlalloadResponse.do?editMode=false&responseSetID=6348 .. , 6.2.2013 QuestionPro Survey - Transparentnost u lokalnoj samoupravi Page 50f9 [da] www.barban.hr THIS FREE SURVEY IS POWERED BY QUESnONPRO.COM CREATE A SURVEY Jesu li objavljeni na mrenoj stranici jedinice dnevni redovi sjednica i materijaliI odluke koje je donijelo tijelo jedinice? * ne Jesu li kontakt podaci slubenika za informiranje (adresa sjedita i broj potanskog ureda, e-mail, tel. , fax.) dostupni na mrenoj stranici jedinice? * da [da] O Je li slubenik za informiranje izvijestio nadleno tijelo prema 25. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, 172/03, 144/10, 77/11)? * da [da] Na svakoj sjednici Koliko je zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama zaprimljeno u prolog godini? (Upisati broj i napomene po potrebi) O Koliko je zahtjeva za ostvarivanja prava na pristup informacijama rijeeno u prolog godini? (Upisati broj i napomene po potrebi) O Postoji li o provedbi prava na pristup informacijama za prolu godinu na mrenoj stranici jedinice? * da [da] www.