Okanagan Marathon · Okanagan Marathon 30 v Water Station Km Marker Viewing Point Gel Station...

of 1/1
Okanagan Lake Okanagan Lake Kelowna General Hospital Okanagan College City Park Kinsmen Park Maude Roxby Wetland Strathcona Park Knox Mountain Park Stuart Park Waterfront Park Rotary Marsh Park Gyro Beach Park Recreation Park Bay Av Guy St Manhattan Dr Richter St Jones St Ellis St Ethel St Broadway Av Trench Pl Trench Pl Knox Mtn Dr Manhattan Dr Recreation Av Baillie Av Weddel Pl Gaston Av Clement Av Sunset Dr Crowley Av Ellis St Ethel St Gordon Dr Cawston Av Water St Water St Richter St Smith Av Doyle Av Queensway Av Bernard Av Lawrence Av Leon Av Harvey Av (hwy 97) Abbott St Mill St Abbott St Abbott St Abbott St Lake Av Gordon Dr Ethel St Richter St Pandosy St Park Av Cadder Av Glenwood Av Royal Av Strathcona Av Rose Av Guisachan Rd Ethel St Gordon Dr Christleton Av Birch Av Francis Av Morrison Av Patterson Av Wardlaw Av Osprey Av West Av Raymer Av Gordon Dr Groves Av Cedar Av Meikle Av Tutt St Campus Rd East KLO Rd KLO Rd Lanfranco Rd Casorso Rd Pandosy St Richter St Watt Rd Walnut St Casorso Rd Landie Rd Swordy Rd Bechard Rd Barrera Rd Casorso Rd Kingsway Walrod St Oxford Av Okanagan Bv Beach Av Burne Av Newsom de Montreuil start finish 1 1m 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 21 1/2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 13 39 12 40 1m 20 41 42 G G Okanagan Marathon 30 Roanoke Av Water Station Km Marker Viewing Point Gel Station Washrooms Turn Point Lakeshore Rd 2 320 335 350 365 380 1k 3k 5k 7k 9k 11k 13k 15k 17k 19k 21k 23k 25k 27k 29k 31k 33k 35k 37k 39k 41k finish Marathon 343m 343m 341m 345m 346m 344m 341m 346m 347m G Sutherland Park Marathon (2 loops) Half Marathon 10.0km 5.0km City Park Harvey Av (hwy 97) Beach Av Park Av Burne Av Cadder Av Abbott St Lake Av start Abbott St finish 5.0km W W 1 2 3 4 City Park Knox Mountain Park Waterfront Park Rotary Marsh Park Sutherland Park Recreation Park finish start Bay Av Guy St Manhattan Dr Richter St Jones St Ellis St Ethel St Broadway Av Trench Pl Trench Pl Knox Mtn Dr Manhattan Dr Recreation Av Baillie Av Weddel Pl Gaston Av Clement Av Sunset Dr Crowley Av Ellis St Ethel St Gordon Dr Cawston Av Water St Water St Richter St Smith Av Doyle Av Queensway Av Bernard Av Lawrence Av Leon Av Harvey Av (hwy 97) Abbott St Mill St Abbott St Lake Av Kingsway Walrod St Oxford Av Okanagan Bv Okanagan Lake 8 5 6 3 4 1 2 9 7 Industrial Av Roanoke Av Stuart Park 10.0km Rev 3, May 19, 2015
 • date post

  06-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Okanagan Marathon · Okanagan Marathon 30 v Water Station Km Marker Viewing Point Gel Station...

 • OkanaganLake

  OkanaganLake

  KelownaGeneralHospital

  OkanaganCollege

  CityPark

  KinsmenPark

  Maude RoxbyWetland

  StrathconaPark

  KnoxMountain

  Park

  StuartPark

  WaterfrontPark

  RotaryMarshPark

  Gyro

  Beach

  Park

  RecreationPark

  Bay Av

  Guy

  St

  Manhattan Dr

  Rich

  ter S

  t

  Jone

  s St

  Ellis

  St

  Ethe

  l St

  Broadway Av

  Trench Pl

  Trench Pl

  Knox Mtn

  Dr

  Manhattan Dr Recreation Av

  Baillie Av

  Weddel Pl

  Gaston Av

  Clement Av

  Sunset Dr

  Crowley Av

  Ellis

  St

  Ethe

  l St

  Gor

  don

  Dr

  Cawston AvWat

  er S

  tW

  ater

  St

  Rich

  ter S

  t

  Smith Av

  Doyle Av

  Queensway Av

  Bernard Av

  Lawrence Av

  Leon Av

  Harvey Av (hwy 97)

  Abbott St

  Mill

  St

  Abbott St

  Abbott StAbbott St

  Lake Av

  Gor

  don

  Dr

  Ethe

  l St

  Rich

  ter S

  t

  Pand

  osy

  St

  Park Av

  Cadder Av

  Glenwood Av

  Royal Av

  Strathcona Av

  Rose Av Guisachan Rd

  Ethe

  l St

  Gor

  don

  Dr

  Christleton Av

  Birch Av

  Francis Av

  Morrison Av

  Patterson AvWardlaw Av

  Osprey Av

  West AvRaymer Av

  Gord

  on D

  rGroves Av

  Cedar Av

  Meikle Av

  Tutt

  St

  Cam

  pus R

  d Ea

  st

  KLO Rd KLO Rd

  Lanfranco RdCas

  orso

  Rd

  Pand

  osy

  St

  Rich

  ter S

  t

  Watt Rd

  Walnut St

  Casorso Rd

  Landie Rd

  Swordy

  Rd

  Bechard

  Rd

  Barrera

  Rd

  Casorso Rd

  King

  sway

  Wal

  rod

  St

  Oxford Av

  Okanagan Bv

  Beach Av

  Burne Av

  Newsom

  de M

  ontre

  uil

  startfinish

  1

  1m

  34

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  14 15

  16

  17

  18

  19

  211/2

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  13 39

  1240

  1m

  2041

  42

  G

  G

  Okanagan Marathon30

  Roanoke Av

  Water Station

  Km Marker

  Viewing PointGel StationWashrooms

  Turn Point

  Lakeshore Rd

  2

  320335350365380

  1k 3k 5k 7k 9k 11k 13k 15k 17k 19k 21k 23k 25k 27k 29k 31k 33k 35k 37k 39k 41k finish

  Marathon

  343m 343m341m

  345m 346m 344m

  341m

  346m 347m

  G

  SutherlandPark

  Marathon (2 loops)Half Marathon10.0km5.0km

  CityPark

  Harvey Av (hwy 97)

  Beach Av

  Park Av

  Burne Av

  Cadder Av

  Abbott St

  Lake Av

  start

  Abbott St

  finish

  ➢➢

  5.0km

  W

  W

  1

  2

  3

  4

  CityPark

  KnoxMountain

  Park

  WaterfrontPark

  RotaryMarshPark

  SutherlandPark

  RecreationPark

  finish start

  Bay Av

  Guy

  St

  Manhattan Dr

  Rich

  ter S

  t

  Jone

  s St

  Ellis

  St

  Ethe

  l St

  Broadway Av

  Trench Pl

  Trench Pl

  Knox Mtn

  Dr

  Manhattan Dr Recreation Av

  Baillie AvWeddel Pl

  Gaston Av

  Clement Av

  Sunset Dr

  Crowley Av

  Ellis

  St

  Ethe

  l St

  Gor

  don

  Dr

  Cawston AvWat

  er S

  tW

  ater

  St

  Rich

  ter S

  t

  Smith Av

  Doyle Av

  Queensway Av

  Bernard Av

  Lawrence Av

  Leon Av

  Harvey Av (hwy 97)

  Abbott St

  Mill

  St

  Abbott St

  Lake Av

  King

  sway

  Wal

  rod

  StOxford Av

  Okanagan Bv

  OkanaganLake

  8

  5

  6

  3

  4

  1

  2

  9

  7

  Industrial Av

  Roanoke Av

  StuartPark

  10.0km

  Rev 3, May 19, 2015