Od ideje preko modela do realizacije DAMP- Od ideje preko modela do realizacije DAMP-a Prof. dr. sc.

download Od ideje preko modela do realizacije DAMP- Od ideje preko modela do realizacije DAMP-a Prof. dr. sc.

of 32

 • date post

  08-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Od ideje preko modela do realizacije DAMP- Od ideje preko modela do realizacije DAMP-a Prof. dr. sc.

 • Od ideje preko modela do realizacije DAMP-a

  Prof. dr. sc. Mirna Willer

  Sveučilište u Zadru Odjel za informacijske znanosti

 • Ideja: „hibridna knjižnica”

  Chris Rusbridge, Programme Director, Electronic Libraries Programme, University of Warwick, Coventry, England, (1998)

  Referenca [1]

  3.10.2014. 10. godina hrvatskog arhiva weba, NSK

  Zagreb, 26. 9. 2014. 2

 • Hybrid Library Workshop, LIDA 2005

  Hybrid Library: Definition

  “The hybrid library was designed

  to bring a range of technologies from different sources together in the context of a working library, and also

  to begin to explore integrated systems and services in both the electronic and print environments.

 • Hybrid Library Workshop, LIDA 2005

  Hybrid Library: Definition The hybrid library should integrate access to all four different kinds of resources

  legacy

  transition

  new

  future

  using different technologies from the digital library world, and across different media.

 • Model

  Europski projekt NEDLIB (Networked European Deposit Library), siječanj 1998. – siječnja 2001.

  http://www.kb.nl/coop/nedlib [404]

  Referenca [2]

  http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and- digital-preservation/publications-and-links/the- nedlib-publications [4]

  3.10.2014. 10. godina hrvatskog arhiva weba, NSK

  Zagreb, 26. 9. 2014. 5

  http://www.kb.nl/coop/nedlib http://www.kb.nl/coop/nedlib http://www.kb.nl/coop/nedlib http://www.kb.nl/coop/nedlib http://www.kb.nl/coop/nedlib http://www.kb.nl/coop/nedlib http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications http://www.kb.nl/en/expertise/e-depot-and-digital-preservation/publications-and-links/the-nedlib-publications

 • 34. skupština HKD, 2004. Šibenik

  Referentni model OAIS

  Open Archival Information System - OAIS

  - Referentni model za Otvoreni sustav arhivističkih informacija

  - razvio je NASA-in odbor CCSDS (Consultative Committee for Space Data System) 1999.

  - ISO 14721:2003 Space data and information transfer systems -- Open archival information system -- Reference model

  - Europski projekt NEDLIB (Networked European Deposit Library) (siječanj 1998. – siječnja 2001.)

 • 34. skupština HKD, 2004. Šibenik

  Primjena OAIS-a u projektu

  NEDLIB

  NEDLIB - OAIS

  OAIS je dovoljno standardiziran i primjenjiv na funkcije depozitarnog sustava za elektroničke publikacije – DSEP (Deposit System for Electronic Publications)

  U okviru projekta opisan je način integriranja tako izgrađenog digitalnog arhiva s postojećim knjižnično-informacijskim sustavima.

 • 34. skupština HKD, 2004. Šibenik

  Integriranje digitalnog arhiva s

  LIS-om

  "Polazište… je u razmišljanju da, kao što spremište knjiga ne čini knjižnicu, tako ni depozitarni sustav ne čini sveukupnu digitalnu knjižnicu. On nužno ne treba osigurati sveobuhvatnu funkcionalnost za rukovanje elektroničkim publikacijama. … Slika … pokazuje kako depozitarni sustav treba, s jedne strane biti samostojeći sustav, dok s druge strane treba biti integriran s okruženjem digitalne knjižnice."

  Steenbakkers, Johan, NEDLIB

 • 34. skupština HKD, 2004. Šibenik

  Integriranje digitalnog arhiva s

  LIS-om

  1. Odabir za izgradnju fonda

  2. Nabava

  3. Pobiranje

  4. Registracija

  5. Provjera

  6. Opis/Katalogizacija

  7. Pohrana/rukovanje

  8. Zaštita

  9. Isporuka

  10. Pristup

  11. Nadzor

 • 34. skupština HKD, 2004. Šibenik

  Diskusija

  1. teza:

  Poslovni procesi potrebni za rukovanje

  elektroničkim publikacijama u hibridnoj knjižnici

  kao cjelovitom sustavu s depozitarnim sustavom

  elektroničkih publikacija kao njezinom dijelu,

  temelje se na postojećoj praksi poslovnih

  procesa i pravila u tradicionalnim knjižnično-

  informacijskim sustavima te postojećim

  praksama i budućim zahtjevima nacionalnih

  knjižnica.

 • 34. skupština HKD, 2004. Šibenik

  Diskusija

  2. teza:

  Zbog (predvidivog) velikog broja elektroničke građe, složenosti njezine obrade u svrhu univerzalne bibliografske kontrole, ekonomičnosti poslovanja i pružanja pravovremenih usluga preporuča se izrada skupnog kataloga elektroničke građe koju knjižnica posjeduje i kojoj osigurava pristup (baze podataka s cjelovitim tekstovima i bibliografskim podacima) te skupnog kataloga digitalizirane građe (digitalnih matrica) kooperativnom katalogizacijom.

 • Realizacija: DAMP

  Referenca [3]

  3.10.2014. 10. godina hrvatskog arhiva weba, NSK

  Zagreb, 26. 9. 2014. 12

 • O Projektu Digitalni Arhiv Mrežnih

  Publikacija: DAMP Projekt uspostave sustava za preuzimanje i

  arhiviranje obveznog primjerka hrvatskih mrežnih publikacija

  Projekt DAMP I: 2003.-2004.

  Projekt DAMP II: 2005.-2006.

  Sudionici Projekta:

   Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK)

   Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce)

   UNIBIS, d.o.o., Zagreb

 • Ciljevi Projekta DAMP

  Uspostava sustava za preuzimanje i arhiviranje

  obveznog primjerka hrvatskih publikacija na

  internetu

  Očuvanje, u najvećoj mogućoj mjeri, autentičnosti

  njihova sadržaja, oblika i funkcionalnosti

  Dugoročna zaštita i korištenje u budućnosti.

  U skladu s temeljnom zadaćom NSK da prikuplja,

  obrađuje, čuva i daje na korištenje hrvatske

  publikacije na svim medijima.

 • Osnovne postavke poslovanja s

  građom

  Poslovanje mrežnim publikacijama podliježe svim

  postupcima knjižničnog poslovanja kao s građom

  koja nije mrežna.

  Omogućiti korisniku pristup mrežnoj građi putem

  Kataloga NSK.

 • Model funkcioniranja sustava

  Nakon identificiranja i odabira građe na internetu

  provode se sljedeći postupci:

   katalogizacija,

   upravljanje arhiviranjem i

   omogućavanje pristupa putem Kataloga NSK

  u procesu interakcije

   sustava DAMP – arhiva digitalnog sadržaja i

   sustava CROLIST – Kataloga NSK.

   Cilj: maksimalno automatizirati poslovanje!

 • DAMP